Page 1

Procura Group

Aktiv management & Investering

1


Når man, som jeg, gennem mange år og i flere K/S’er har siddet som formand, lærer man ikke bare at værdsætte, men også at spotte en dygtig selskabsadministrator. Karakteristika: Altid tilgængelig, fast kontaktperson, gode forbindelser til den finansielle sektor i Danmark og udlandet, godt overblik over markedet, holder deadlines, overskuelig organisation, indsigt, tryghed, hjælpsomhed, samarbejdsvillighed og altid velforberedt! Læg dertil konkurrencedygtig pris, og du har den ideelle samarbejdspartner for dit selskab. De egenskaber fandt vi hos Procura. Bestyrelsen for vort selskab var således ikke i tvivl, da vi fik mulighed for at skifte. Procura lever til fulde op til vore forventninger og ønsker! Poul Møller, investor


Velkommen til Procura Group Procura har siden 2009 varetaget forvaltning af kommanditselskaber (K/S’er). Forretningen blev grundlagt på basis af administration af K/S’er med fast ejendom i Storbritannien, og på 4 år har vi etableret os som den 4. største forvalter af ejendomskommanditselskaber i Danmark med en markedsandel på 7%. I dag udgør vores forretningsområder dog også forvaltning af K/S’er med ejendomme, vindmøller og solcelleanlæg i andre lande samt facilitering af andre investeringer for vores kunder. Vi har fra start arbejdet ud fra en omkostningsbevidst strategi, og vi er ikke drevet af volumen men har fokus på at levere kvalitetsservice og aktiv forvaltning, der er skræddersyet til vores kunder. Hos Procura ved vi, at vores kunders tilfredshed er vores største aktiv. Derfor arbejder vi hver dag for at sørge for, at vores kunder får markedets bedste service og for at skabe merværdi for den enkelte kunde og K/S investering. Vi er derfor også stolte over her at kunne præsentere et unikt forvaltningskoncept, der sætter nye standarder for en aktiv K/S forvaltning og imødekommer behovet i det enkelte K/S. Konceptets fleksibilitet tager nemlig hensyn til, at alle K/S investeringer er forskellige og derfor efterspørger forskellige løsninger til at dække konkrete behov. Vores forretningsområder dækker hele spektret fra investering til forvaltning og salg, og vores store netværk af samarbejdspartnere giver adgang til finansieringskilder og investeringsmuligheder, der ellers kan være vanskelige at opnå. I nærværende brochure kan man læse om vores forvaltningskoncept og facilitering af investeringsmuligheder for kunder hos Procura. Vi står altid til rådighed for et uforpligtende møde, hvor vi med udgangspunkt i K/S’ets behov og ønsker kan give selskabet markedets bedste tilbud. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Procura!

Claus Schellerup Managing director

3


Forvaltning af k/S’er Procura leverer en fleksibel, aktiv og kvalitetssikret forvaltning af K/S’er samt faciliterer investeringsmuligheder for vores kunder og samarbejdspartnere. Vi har mere end 110 selskaber, 350 investorer samt aktiver for mere end 2,5 mia. kr. under administration. Desuden har vi et professionelt og ansvarsbevidst team af medarbejdere, og vores ledende medarbejdere har i gennemsnit mere end 7 års erfaring fra K/S branchen. Procura er derfor en solid og erfaren investeringsforvalter. Vores services dækker hele spektret fra investering til forvaltning og salg, og vi beskæftiger os med alle aspekter af investeringsforvaltning. Vi er dermed en langsigtet samarbejdspartner for vores kunder. Vi har en omkostningsbevidst forretningstilgang, og vores erfarne team af medarbejdere går aldrig på kompromis med kvaliteten i de services, der leveres til vores kunder. Vi kan derfor tilbyde en yderst kompetent forvaltning til en konkurrencedygtig og transparent pris.

Unikt forvaltningskoncept Vores forvaltningskoncept af K/S’er skiller sig ud ved at tilbyde en forvaltningspakke med fleksibilitet og aktiv management, så den til enhver tid kan tilpasses det enkelte K/S’ situation. Alle investeringer er nemlig forskellige og efterspørger derfor forskellige løsninger - og hvorfor betale for ydelser, man ikke har behov for? Hos os opnår dit K/S mange fordele, men betaler således kun for de ydelser, der modtages. Det kalder vi fair forvaltning. Procura sætter således nye standarder for forvaltning af K/S’er, og man er som kunde garanteret, at vi hver dag arbejder proaktivt for at sikre og optimere din investering bedst muligt. Vi ved og anerkender nemlig, at vores kunders tilfredshed, er vores største aktiv!

Procura Group tilbyder…  Forvaltning af K/S’er  Ejendomsadministration  Selskabsadministration  Skatteservice  Salg af brugte anparter  Private placement  Facilitering af investeringer

4


Forvaltningskoncept med 4 servicelines Der er ikke 2 K/S investeringer, der er ens – derfor kan behovet for investeringsforvaltning heller ikke standardiseres. Det anerkender vi til fulde og har derfor sammensat et fleksibelt og unikt forvaltningskoncept med 4 servicelines, der kan vælges til og fra og således kan tilpasses den enkelte investerings behov: Sekretariat Regnskab Økonomistyring Management Man kan frit vælge at lade os varetage den fulde forvaltning eller kun at benytte en eller flere af vores servicelines alt efter behov. Hos Procura værdisættes forvaltningen nemlig ikke ud fra et selskabs størrelse og værdi men ud fra omfanget af de services, der leveres. For os handler det således ikke om, hvad et selskab har råd til at betale, men derimod hvad det er rimeligt at betale ud fra selskabets situation og de services, der efterspørges. Vores forvaltningskoncept giver derfor mulighed for at vælge services til og fra i stedet for at blive bundet op på en samlet og ofte dyr pakkeløsning. Uanset hvad der vælges, leveres en kompetent og seriøs forvaltning samt adgang til vores medarbejderes store viden, erfaring og ekspertise under hver serviceline.

Man kan kombinere vores servicelines alt efter, hvilket behov det enkelte K/S har for forvaltning, eksempelvis: Fuld forvaltning

Individuel løsning eks. 1

Individuel løsning eks. 2

Sekretariat Regnskab Økonomistyring Management

Sekretariat Regnskab Økonomistyring

Sekretariat Regnskab

5


“Hos Procura føler man, at der bliver taget personlig hånd om opgaver og problemstillinger. Det mærkes, at der bliver ydet en ekstra indsats hver gang. Informationsniveauet er i topklasse. Medarbejderne er yderst kompetente - man føler sig i gode hænder. Morten Stig-Nielsen, investor

6 Procura har kontor på Islands Brygge i København - tæt på motorvej, lufthavn, bus og metro.


Serviceline 1: Sekretariat Sekretariatet udfører en bred vifte af opgaver og leverer kvalificeret sekretariatsbistand til K/S’et. Med tilvalg af denne serviceline sørger Sekretariatet blandt andet for at ajourføre selskabets informationer, afholde generalforsamlinger, XBRL indberette årsregnskaber, tegne forsikringer og føre ejerfortegnelse. Generelt sørger vi for, at de mange formalia overholdes. Desuden foranlediger Sekretariatet, at der leveres de rette dokumenter rettidigt til myndighederne i det land, hvor aktivet er beliggende; eksempelvis at engelske selvangivelser indberettes til de engelske skattemyndigheder, tyske selvangivelse til de tyske skattemyndigheder osv. Sekretariatet står blandt andet for at:  Håndtere og arkivere dokumenter  Indhente og klargøre kreditvurderingsmateriale og bankmapper til långivere  Føre ejerfortegnelse  Notere pantsætninger og overdragelser  Opdatere vedtægter  Stille hjemsted og postadresse til rådighed  Afvikle generalforsamlinger  Levere regnskaber rettidigt og XBRL indberette dem  Varetage dialog med offentlige myndigheder  Anmelde ændringer via webreg og virk.dk  Udarbejde og indberette udenlandske selvangivelser mv.  Tegne og ajourføre forsikringer  Besvare diverse spørgsmål og henvendelser fra investorer  Planlægge møder og andre events for selskabet  Ajourføre Procuras investorportal Med tilvalg af denne serviceline får man alle ovennvænte services, da de indgår i den samlede pris for servicelinen.

7


Serviceline 2: Regnskab Her varetages al bogføring og opgaver af regnskabsmæssig karakter i K/S’et. Vores team af medarbejdere har en bred erfaring med bogholderi og regnskabsmæssige opgaver, som sikrer en kompetent og professionel varetagelse heraf. Udover den løbende bogføring og regnskab varetages også moms, betalinger, investoropkrævninger, rykkere, inkassobehandling og andre hertil relaterede opgaver. I Regnskab udarbejdes der desuden auditfiles til årsregnskaber efter årsafslutning, der afleveres til revisor for revision. Regnskab varetager:  Bogføring og afstemning  Bilagshåndtering  Momsangivelse og indberetning  Betalinger og overførsler  Opkrævninger  Rykkerskrivelser  Inkassobehandlinger  Udarbejdelse af auditfiles til årsregnskaber  Bistå revisorer i DK og udlandet med revision af regnskaber Vi kan endvidere opstille regnskaber samt det skattemæssige bilag, der anvendes til selvangivelsen via Procuras regnskabsmodel. Det letter og styrker processen ved udarbejdelse af regnskabet og eliminerer forsinkende forretningsgange. Dette er en særskilt service, der ikke indgår som en del af Regnskabs faste services, og det honoreres derfor separat. Hele 95% af vores nuværende selskaber benytter sig dog af vores tilbud om opstilling af regnskab.

K/S’ets overordnede projektansvarlige præsenterer regnskaber på den ordinære generalforsamling

8


Serviceline 3: Økonomistyring Det er essentielt for enhver K/S investering, at der udføres ansvarlig økonomistyring. Ydelserne i denne serviceline har netop til formål at sikre selskabets løbende drift og optimal budgettering. I samarbejde med K/S’ets projektansvarlige varetages denne serviceline af dygtige og erfarne økonomiuddannede medarbejdere, der har et konstant fokus på at skabe merværdi for selskabet gennem budgetoptimering. Der leveres opdaterede likviditetsbudgetter, ligesom der udarbejdes mere langsigtede styrebudgetter til selskabets årlige generalforsamling og på ad hoc basis efter behov. Desuden udarbejdes hvert efterår forskudstal, der anvendes til investorernes forskudsopgørelse. Disse kontrolleres min. 1 gang årligt samtidig med, at fradragskontoen løbende overvåges for at sikre, at investor kan opretholde sit fradrag fra investeringen. Økonomistyring leverer:  Udarbejdelse af styrebudget  Udarbejdelse af likviditetsbudgetter  Udarbejdelse af konsekvensbudgetter  Dialog med selskabets ledelse vedr. budgettering  Vejledende salgsberegninger  Udarbejdelse og opfølgning på forskudstal  Årligt tjek af fradragskonto

Hos Procura får du personlig og engageret rådgivning, og vi står altid klar til at besvare dine spørgsmål

9


Serviceline 4: Management I løbet af et K/S’ levetid kan der opstå udfordringer af forskellig karakter, der kræver hurtig reaktion og handling fra ledelsens side. Nogle selskaber oplever mange udfordringer, mens det for andre kører som planlagt – det kan variere meget. Det er dog alfa og omega, at et beredskab står klar bag selskabet til hurtigt og effektivt at tage hånd om den specifikke udfordring. Ligeledes er det vigtigt, at investeringen overvåges proaktivt for at være på forkant og afværge tab; med andre ord - at rettidig omhu udøves med aktiv management. Det er et selskabs ledelses pligt at sørge for dette, og det kan være en tung og ressourcekrævende opgave at løfte. Derfor vælger langt de fleste af vores kunder at overlade den til os via vores Management serviceline, da vi har set-up og kompetencerne internt til at varetage de løbende udfordringer, der måtte opstå. Det kan spare selskabet for betydelige omkostninger samt minimere risikoen for unødige udfordringer. Se side 12 for eksempler herpå. Det vil være en kompetent K/S ansvarlig hos Procura, der er den overordnede projektansvarlige og varetager opgaverne under Management. Servicelinen indebærer som udgangspunkt 25 partnertimer. En partnertime takseres normalt til DKK 1.500 kr., så man opnår en besparelse på DKK 12.500 ved at vælge denne serviceline fremfor at tilkøbe enkeltvise timer. Management forestår bl.a.:  Dialog og sparring med ledelsen  Projektovervågning  Håndtering af långivere, lejere, vedligeholdelse, generalforsamlinger etc. Med Management er du derfor godt dækket ind og minimerer risikoen for ubehagelige overraskelser i løbet af investeringens levetid. Variabel del af management Det vil naturligt variere, hvor mange ydelser, der leveres, og omfanget af disse. Derfor er der en variabel del af Management, der aktiveres, hvis der opstår ekstraordinære situationer, der kræver flere ressourcer, end servicelinen som udgangspunkt dækker. Her aftales et konkret honorar inden, opgaven udføres. Dermed kommer K/S’et ikke til at betale for ydelser, der ikke modtages eller er behov for, men med tilvalg af servicelinen Management sikrer man stadig, at der konstant ydes aktiv management.

10


Konkurrencedygtig og transparent pris Vores fleksible forvaltningskoncept afspejles i en yderst konkurrencedygtig og transparent pris, hvor opgaverne under hver serviceline er specificeret, så du som kunde ved, hvad du betaler for – og kan fravælge, hvad du ikke har behov for:

1. Sekretariat DKK 20.000 2. Regnskab DKK 22.500

Fuld forvaltning af K/S’et = DKK 85.000*

3. Økonomistyring DKK 17.500 4. Management DKK 25.000

+ evt. variabel del, afhængig af kompleksiteten i opgaven

Priser på forskellige kombinationer: Fuld forvaltning

individuel løsning eks. 1

individuel løsning eks. 2

Sekretariat Regnskab Økonomistyring Management

Sekretariat Regnskab Økonomistyring

Sekretariat Regnskab

DKK: 85.000

DKK: 60.000

DKK 42.500

*Alle priser er pr. år og ekskl. moms

11


Turn-around cases Der kan ikke være tvivl om, at det kan være en afgørende faktor for en investering, at der udvises handlekraft og initiativ gennem aktiv management fra K/S’ets administrator, så der tages hånd om udfordringer - og gerne inden, de opstår. Hos Procura har vi en lang række eksempler på, hvordan vi ved aktiv management har løst adskillige udfordringer for vores K/S’er til kommanditisternes fordel; det vil sige lavet turnaround cases. Eksempler herpå er:  Udlejning af ejendom til nye lejere efter tidligere lejers konkurs.  Forhandling af nye lejekontrakter med nuværende lejere for at afværge lejers konkurs.  Ombygning af ejendom til nye udnyttelsesmuligheder.  Finansieringsløsning med banker, der ellers ville have tvangssolgt ejendommen.  Kontrolleret salg af ejendomme, hvor långiver ville have håndhævet deres pant og taget kontrol over samt tvangssolgt ejendommen.

Konkret kundecase: K/S Ridley Court Procura overtog i 2010 administrationen af K/S Ridley Court, der ejer en ejendom i England, som tidligere havde været anvendt som pub. På daværende tidspunkt var ejendommen taget i LPA receivership (brugspant) og havde mistet sin lejer, der var gået konkurs. Vi tog straks dialog med långiver og startede søgningen efter ny lejer. Det resulterede i, at vi fik ejendommen løftet ud af LPA Receivership, og samtidig blev den renoveret for 200.000 GBP af den nye lejer som en del af den indgåede lejeaftale. Herefter forhandlede vi køb af 1. prioritetslånet til en betydelig underkurs og faciliterede en forbindelse mellem kommanditisterne og en ny långiver, der var klar til at medfinansiere projektet. Fra at være på vej til konkurs og at stå tilbage med en stor gæld har kommanditisterne i dag en rigtig god investering med en attraktiv finansiering og god drift i ejendommen.

Procura tog ansvar for situationen og udviste rettidig handlekraft og engagement, da vi havde allermest brug for det. Vi er meget tilfredse med den måde, Procura fik forhandlet aftalerne på plads med vores långivere og nye lejer. Der blev hurtigt og effektivt fulgt op på alle de problemer, som fulgte i kølvandet på vores lejers konkurs. Michael Marshall, bestyrelsesmedlem i K/S Ridley Court

12


Investering I Procura arbejder vi foruden forvaltning med en lang række forskellige investeringsprojekter. Fokus er på at opsøge og skabe fordelagtige investeringsmuligheder til vores kunder. Forretningsområdet er adskilt fra forvaltningsdelen og refereres til som Procura Invest. Styrken heri er vores store og brede netværk af forskellige samarbejdspartnere inden for blandt andet den finansielle verden i både Danmark og udlandet, der giver adgang til spændende og innovative investeringsprojekter og finansieringskilder. Desuden har vi medejerskab af Better Energy; et udbyderselskab med en platform for investering i vedvarende energi, der giver investorer mulighed for at investerere direkte i vedvarende energianlæg som sol, vind og bioenergi. Selskabet har udbudt 10 nye projekter det seneste år, og mange af Procuras nuværende kunder har valgt at investere i disse grundet gunstige investeringsforhold såsom ingen personlige hæftelse i finansieringen, fast afregningspris i 20 år og konservativ budgettering med bl.a. udeladelse af scrapværdier.   Med Procura som samarbejdspartner i dit K/S projekt får du derfor adgang til en lang række rådgivere, finansieringskilder og samarbejdspartnere, der kan åbne op for mulighederne i din investering og til andre projekter – og ikke mindst til finansiering, som kan være vanskelig at få adgang til i det nuværende marked.   I samarbejde med disse formidler vi investeringsmulighederne og kan som din samarbejdspartner sørge for at finde den rigtige type af investeringsprojekt for dig.

Procura har bl.a. faciliteret  Køb af 1. og 2. prioritetslån til underkurs  Refinansiering af 1. og 2. prioritetslån  Salg af brugte K/S ejendomsanparter  Salg af anparter i sol- og vindmølleparker

13


”Efter en kuldsejlet K/S investering havde vi behov for en ny investering til at dække tabet. Procura har derfor skræddersyet et projekt i alternativ energi ud fra vores behov og ønsker – dvs. uden personlige hæftelse og med fuld finansiering samt stort fradrag. Uden indsatsen fra Procura havde vi stået tilbage med en stor gæld pga. eftervirkningerne fra det tidligere K/S. Vi er meget tilfredse med den nye investering i vindmøller og Procuras håndtering af hele processen.” Martin Buhl, investor

14


Private Placement Private placement er en attraktiv investeringstilgang, hvor vi med udgangspunkt i investors behov kan finde frem til den ønskede K/S investering gennem vores netværk og anvenelse af vores ekspertise. Ved sammen at definere investeringskriterierne på forhånd kan vi tilrettelægge en skræddersyet investering og samtidig minimere omkostningerne i processen for investor. Dette resulterer i et højere afkast for investor samtidig med, at investeringen kan optimeres i forhold til investors samlede investeringsportefølje og risikospredning.

Formidling af brugte anparter Procura formidler løbende køb/salg af brugte anparter i kommanditselskaber. At en investor ønsker at sælge er ofte begrundet i egne økonomiske udfordringer, fraflytning til udlandet eller blot almindelig nedbringelse af investeringsniveau. I disse situationer kan vi formidle den pågældende investors anparter til en ny investor, hvis det er muligt under de givne forudsætninger. Vi formidler også salg af anparter for konkurs- og dødsboer. En fordel ved at købe brugte anparter er, at der foreligger reviderede årsregnskaber og realiserede budgettal, hvilket viser den faktiske drift i investeringen. Samtidig er finansieringen i projektet allerede på plads, ligesom sælger ofte er indstillet på helt eller delvist at finansiere selve købet af anparterne. Derfor kan køb af brugte anparter være en attraktiv investering for mange.

Gennem Procura fik K/S’et hurtigt og vellykket formidlet køb og salg af brugte anparter; en nødlidende investor blev erstattet af en ny til gavn for alle parter - sælger, køber og K/S’et. Procura bidrog med gode relationer til mulige investorer samt med kvalificeret juridisk, økonomisk og administrativ bistand til en hurtig og sikker handel. Jeg kan kun give mine bedste anbefalinger af Procura. Chris Wiencke, investor

15


”Overlad din skat til os – og få mere ud af skatten!”

16


Skatteservice Som investor hos Procura har man mulighed for at benytte sig af vores tilbud om skatteservice og dermed overlade sine skatteberegninger i forbindelse med investeringen til os. Vi har mangeårig erfaring med udarbejdelse af skattebilag og varetagelse af skattemæssige aspekter ved både en K/S investering men også andre investeringer, og vores tilbud om skatteservice er derfor også en investering for dig som investor. Der kan potentielt spares betydelige beløb ved en skatteoptimering foretaget af vores medarbejdere. Alene i 2013 har over 60 nuværende kunder sparet sammenlagt mere end 500.000 kr. ved at benytte vores skatteservice. Tilbuddet henvender sig til den enkelte, personlige investor i et selskab og er et alternativ til at anvende en personlig revisor eller selv at udarbejde selvangivelsen. Procura tilbyder 3 skatteservices:  Selvangivelse  Renteoptimering  Komplet skatteservice Vi anbefaler at være ude i god tid og booke tid til skatteservicen allerede i starten af året, da rigtig mange af vores kunder benytter sig af tilbuddet. Læs mere om denne service i vores skatteservicebrochure på vores hjemmeside wwww.procuragroup.dk/skatteservice.

17


Kompetent og trimmet organisation Et fleksibelt forvaltningskoncept med 4 servicelines kræver, at organisationen bag kan tilpasse de interne ressourcer alt efter, hvilket område der kræver en ekstra indsats – og det kan vi hos Procura! Vores medarbejdere er specialister på hvert deres område men har samtidig en erfaring og viden på andre, der gør, at vi hurtigt kan allokere vores interne ressourcer til ekstraindsatser under hver serviceline. Det samme gør sig gældende inden for de øvrige forretningsområder relateret til forvaltning. Vores team af medarbejdere har en høj faglig uddannelsesbaggrund samt stor erfaring og viden omkring vigtige aspekter som markedet, skat og finansiering. Denne know-how gør, at vi har kompetencerne til at løse de fleste udfordringer for vores kunder in-house. Der kan derfor spares dyre omkostninger til fx advokat og revisor. Vi har således en yderst kompetent, dynamisk og trimmet organisation, som gør, at vi kan tilbyde vores kunder markedets mest fleksible forvaltningskoncept til en konkurrencedygtig og transparent pris.

Vidste du at…  vi siden 2010 har været medlem af Ejendomsforeningen Danmark – den professionelle erhvervsorganisation for administratorer af fast ejendom.  vi har en professionel ansvarsforsikring.  vi tilbyder gruppelivsforsikring til investorer i de K/S’er, vi administrerer.  vi tilbyder bestyrelsesansvarsforsikring til alle K/S’er, vi administrerer.  vi har samarbejdsaftale med SKATs anpartskontrol.  vi samarbejder bl.a. med revisionshusene Deloitte, Beierholm og Grant Thornton.  vi samarbejder bl.a. med advokatfirmaerne Danders & More og Gangsted-Rasmussen.

18


Kontakt Vi står altid til rådighed for et uforpligtende møde om dit investeringsprojekt eller investeringsmuligheder, hvor vi gennem en uddybende snak i fællesskab kan afsøge mulighederne for at optimere og udvikle dit projekt gennem vores forvaltningskoncept eller øvrige services.

Kontaktdetaljer Procura Management A/S Kigkurren 8A, 2. Islands Brygge 2300 København S Tlf.: 32 209 200 info@procuragroup.dk www.procuragroup.dk

Nyhedsmail Du kan tilmelde dig vores nyhedsmail på info@procuragroup.dk.

19


Kigkurren 8A, 2. Islands Brygge DK-2300 København S Tlf.: +45 32 209 200 info@procuragroup.dk www.procuragroup.dk

Profilbrochure  

Management, company management, investment

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you