Page 1

WELLNESS PARK DIPLOMNÍ PROJEKT

ROMANA PROCHÁZKOVÁ

AK.R.2011/2012 FA ČVUT ATELIÉR DOC.ING.ARCH.RADKA KOLAŘÍKA


_pohledy

POHLED VÝCHODNÍ 1:500

POHLED ZÁPADNÍ 1:500


_pohledy

POHLED JIŽNÍ 1:500

POHLED SEVERNÍ 1:500


_analýzy

KDE JSOU ?

PŘESTOŽE V PRAZE DOŠLO K NÁRŮSTU VODNÍCH PLOCH ZA POSLEDNÍCH NĚKOLIK LET, JE JICH STÁLE NEDOSTATEK NA 1OBYVATELE 0,025m2 VODNÍ PLOCHY(MALÁ HUSTOTA OSÍDLENÍ, AŽ 0,01m2 VODNÍ PLOCHY (VYSOKÁ HUSTOTA) ZÁBAVNÍ PARK JE SCHOPEN PŘILÁKAT LIDI Z POMĚRNĚ VELKÉ VZDÁLENOSTI, JE-LI DOBRÉ DOPRAVNÍ SPOJENÍ

BAZÉNY A KOUPALIŠTĚ V PRAZE: PRAHA 1 PRAHA 2 PRAHA 3 PRAHA 4

Praha PRAHA 5 PRAHA 6

YMCA krytý bazén Krytý plavecký bazén AXA Plavecký bazén Tyršův dům Bohemians (TJ Sokol Vinohrady) Sportovní centrum OLŠANKA Pražačka Plavecký stadion Podolí ČSTV O2 Žluté lázně Zelený pruh (bazén SOŠ,SOU,OU) Wellness centrum - TOP HOTEL Balance Club Brumlovka Koupaliště Šeberák R Centrum SK Motorlet Praha (Radlice) Koupaliště Motol Bazén Strahov USK Koupaliště Petynka Sportcentrum ČZU Suchdol Divoká Šárka Sportcentrum ČZU Suchdol Přírodní koupaliště Džbán

PRAHA 7 PRAHA 8 PRAHA 9

PRAHA10

Plavecký bazén Výstaviště Koupaliště Na Stírce Hotel Čechie Koupalište Klánovice PSA Hloubětín Koupaliště Čakovice Sportcentrum Step Sportcentrum DUO Plavecký stadion Slavia Praha Areál koupaliště Hostivařská přehrada TJ Vodní stavby Praha - SC UK Hostivař

AQUAPARKY V PRAZE: PRAHA 5

Aquapark Barrandov

PRAHA 9

Aquapark letňany Lagoon

PRAHA10

Aqua palace Čestlice

LHOTKA NOVÉ DVORY

PROČ LHOTKA

?

PARCELA...O DOSTAČUJÍCÍ VELIKOSTI 49 103 m2 VELIKOST POZEMKU VYUŽITELNÉHO KE SPORT.ÚČELŮM DOSAHUJE 38 195 m2 PŘEDPOKLÁDANÁ VÝSTAVBA ZASTÁVKY METRA TRADY D IAD V DOCHÁZKOVÉ VZDÁLENOSTI

HLAVNÍ VÝKRES ÚZEMNÍHO PLÁNU

PROSTOROVÁ REGULACE

LHOTKA NOVÉ DVORY


_fotodokumentace _analýzy

CO?

AREÁL S NÁPLNÍ PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE, KOMPLEX SLUŽEB

HESLA: OTEVŘENOST PROSTORU TRANSPARENTNOST MONUMENTALITA REPREZENTACE ZAPAMATOVATELNOST

KONCEPT: ZÁŽITEK ODPOČINEK WELLNESS ČISTOTA TĚLA=ČISTOTA DUCHA NAVAZOVÁNÍ MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ TRÁVENÍ SPOLEČNÉHO ČASU POHYB FITNESS

HLUKOVÁ BARIÉRA, ZÁROVEŇ OCHRAŇUJE PROTI VĚTRŮM ODSTIŇUJE ZÁTĚŽ PŘILÉHAJÍCÍ KOMUNIKACE, UTVÁŘÍ TAK KLIDNÉ PROSTŘEDÍ S MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ EXTERIÉRU

VYCHÁZÍ Z PROPOJENÍ EXTERIÉRU A INTERIÉRU A MÁ TVOŘIT OCHRANNOU OBÁLKU PŘED NEPŘÍZNÍ POČASÍ

PRAHA CESTA NEKONEČNO MOŽNOST VOLBY SPOJENÍ S PŘÍRODOU SLUNCE PROGRAMOVĚ JE KOMPLEX ORGANIZOVÁN KOLEM MYŠLENKY CESTY GRADACE A OBJEVŮ VYUŽÍVÁ NERUŠENÝ VÝHLED NA KUNRATICKÝ LES NA SEVEROVÝCHODĚ, KTERÝ SE OTEVÍRÁ ZEJMÉNA NÁVŠTĚVNÍKŮM FITNESS CENTRA A PŘI STOUPÁNÍ PO RAMPÁCH

OBECNÁ DEFINICE SLOVA WELLNESS JE CESTA K HARMONICKÉMU VYVÁŽENÍ TĚLA A DUŠE. jDE O ŽIVOTNÍ STYL, JDE O POHYB, PŘEDEVŠÍM TAKÉ O TO, NA CO SE DNES NEJVÍCE ZAPOMÍNÁ O KONTROLU STRESU A PSYCHICKOU POHODU.

SPOJENÍ ZÁBAV VODNÍHO SVĚTA,SPORTOVNÍHO VYŽITÍ VE VODĚ I NA SOUŠI VE FITNESS CENTRU A NÁSLEDNÝ ODPOČINEK DO WELLNESSU.

SMYČKA, NEKONEČNO, CYKLUS = UMOŽŇUJE NEUSTÁLÝ POBYB KUPŘEDU A MOŽNOST VOLBY SMĚRŮ


_fotodokumentace


_technický popis CHARAKTERISTIKA: BUDOVA JE ŘEŠENA JAKO PROSTOR VYMEZENÝ PRŮHLEDNÝM PLÁŠTĚM Z ETFE FOLIE, DO NĚHOŽ JSOU VKLÁDÁNY UZAVŘENÉ PROSTORY POUZE PRO TY PROVOZY, KTERÉ SI TO VYŽADUJÍ. JEDNOTLIVÉ VRSTVY TZV.VZDUCHOVÉ POLŠTÁŘE JSOU STABILIZOVÁNY POMOCÍ MÍRNÉHO PŘETLAKU A JSOU VYNIKAJÍCÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVOU, COŽ PŘISPÍVÁ K ENERGETICKÉ NENÁROČNOSTI BUDOVY. TATO PODLAŽNÍ BUDOVA NABÍZÍ CELOU ŘADU AKTIVIT. PŘEVAŽUJÍCÍM PRVKEM NÁVRHU STŘEDISKA JE PRŮHLEDNOST, KTERÁ UMOŽŇUJE NAHLÉDNOUT DO RŮZNÝCH PROSTOR BUDOVY A SLEDOVAT NABÍZENÉ AKTIVITY. NĚKTERÉ POLŠTÁŘE LZE Z ČÁSTI OTEVŘÍT KVŮLI VĚTRÁNÍ KONCEPT A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ: HLAVNÍ PŘÍSTUP PĚŠÍCH JE PŘEPOKLÁDÁN ZE ZÁPADNÍ STRANY OD STANICE METRA A PROTO BYL NA TUTO STRANU UMÍSTĚN HLAVNÍ VCHOD. VÝCHODNÍ STRANA UMOŽŇOUJE VÝHLED DO KRAJINY. K SEVERNÍ, JIŽNÍ A ZÁPADNÍ ČÁSTI BUDOVY PŘILÉHÁJÍ ALEJE STROMŮ . UVNITŘ BUDOVY ZA VSTUPEM JE KOMERČNÍ PLOCHA S RESTAURACÍ, KTERÉ MOHOU DÍKY VLASTNÍMU ZÁZEMÍ FUNGOVAT NEZÁVISLE NA PROVOZU ZBYTKU BUDOVY A BÝT VYUŽÁVÁNY I BEZ VYUŽITÍ SLUŽEB WELLNESS PARKU PŘI VSTUPU DO BUDOVY SE NÁVŠTĚVNÍK OCITÁ VE FOYER, KDE MÁ MOŽNOST SE ROZHODNOUT KTEROU ZE SLUŽEB VYUŽIJE. PROVOZ U VSTUPU MÁ NÁVŠTĚVNÍK MOŽNOST OBČERSTVIT SE V RESTAURACI, VYUŽÍT NABÍDEK KOMERČNÍCH PROSTORŮ ČI POKRAČOVAT ROVNOU K POKLADNĚ.RESTAURACE JE ZÁSOBENA ZVLÁŠNÍM VSTUPEM NEKŘÍŽÍCÍM SE S POHYBEM NÁVŠTĚVNÍKŮ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ: BUDOVA MÁ Z ČÁSTI PROSKLENÝ PARTER NA KTERÉM JE POSAZEN PLNÝ ORGANICKÝ TVAR VYCHÁZEJÍCÍ Z TVARU NEKONEČNA, SYMBOLU STÁLE NEKONČÍCÍHO, OČEKÁVÁNÍ. ŘEŠENÍ Z HLEDISKA UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE BUDOVA JE ŘEŠENA JAKO BEZBARIÉROVÁ. POHYB MEZI PODLAŽÍMI JE UMOŽNĚN VÝTAHY. VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE DVOJÍ SCHODIŠTĚ S VÝTAHY -PRO „ŠPINAVÝ”PROVOZ OD VSTUPU K ŠATNÁM, PRO „ČISTÝ” PROVOZ A KOMUNIKACI V RÁMCI AREÁLU SYSTÉM RAMP KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ NOSNÁ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ JE NAVRŽENA Z PROSTOROVÉ PŘÍHRADOVINY Z DŮVODU VELKÉ VLHKOSTI V OBJEKTU(MOŽNOST PROVĚTRÁVÁNÍ ODPODLAHY PODÉL VNITŘNÍ STRANY FASÁDNÍCH PLÁŠŤŮ A S MINIMÁLNÍ MOŽNOSTÍ ZADRŽOVÁNÍ VLHKOSTI V KONSTRUKCI A NÁSLEDNÝM VZNIKÁNÍM VLHKOSTI)JAKO MATERIÁL JE ZVOLENO DŘEVO Z DŮVODU ESTETICKÉHO PŮSOBEN (A NAVÍC -KONSTRUKCE Z LAMINÁTOVÉHO DŘEVA JE ODOLNĚJŠÍ NEŽ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ CHRÁNĚNÁ GALVANICKY A NÁSLEDNĚ LAKOVANÁ)NOSNÍKY JSOU ZTUŽENY SPOJENÍM OCELOVÝMI TÁHLY. PŘÍHLADOVÁ KONSTRUKCE JE SESTAVENÁ Z JEDNOTLIVÝCH PRUTŮ. VZDÁLENOST NOSNÍKŮ JE Z DŮVODU OMEZENÉ ŠÍŘE ETFE PRVKŮ MAXIMÁLNĚ 3METRY. PŘÍČNÉ SEGMENTY JSOU NAVRŽENY S ROZDÍLNOU DÉLKOU A ROVNĚŽ TAK S ROZDÍLNOU VÝŠKOU. DIMENZOVÁNY JSOU V ZÁVISLOSTI NA ROZPĚTÍ A VÝŠCE. HORNÍ POLOHA STŘEŠNÍCH CELKŮ JE UVAŽOVÁNA VE VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍCH OD + 6 M DO + 16,5M.VAZNICE JSOU PODPOROVÁNY ŠIKMÝMI VZPĚRAMI. KOMPONENTY JSOU TRANSPARENTNÍ, FOLIE JE NA JIŽNÍ STRANĚ POTIŠTĚNA PRO „DOSAŽENÍ“ SNÍŽENÍ SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ. DÍKY NÍZKÉ HMOTNOSTI DOCHÁZÍ K ÚSPOŘE NÁKLADŮ 20 – 40 %.¨ KONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTORŮ JE TVOŘENA MONOLITICKÝM ŽELEZOBETONOVÝM SKELETEM VLASTNÍ NOSNÝ SYSTÉM SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ HLAVNÍ VÝHODOU DŘEVĚNÝCH PRVKŮ JE JEJICH DOBRÁ ÚNOSNOST PŘI POMĚRNĚ MALÉ VLASTNÍ TÍZE. DŘEVO MÁ TAKÉ, VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI BĚŽNÝMI MATERIÁLY PRO NOSNÉ FUNKCE, VÝRAZNĚ NIŽŠÍ TEPELNOU VODIVOST A TAK LZE S JEHO POUŽITÍM DALEKO SNADNĚJI ELIMINOVAT TEPELNÉ MOSTY V OBAL. KONSTRUKCÍCH. PŘI ZABUDOVÁNÍ DŘEVA DO SKLADEB STŘECH JE TŘEBA ZAJISTIT PODMÍNKY JEHO OCHRANY PŘED NAPADENÍM DŘEVOKAZNÝMI ORGÁNISMY. TZB TECHNOLOGICKÁ ČÁST S VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍM JE UMÍSTĚNA DO SUTERÉNU BUDOVY, TÉŽ STROJOVNY VZDUCHOTECHNIKY .SYSTÉM OFUKOVÁNÍ FASÁDY Z MŘÍŽEK ZABUDOVANÝCH V ÚROVNI PODLAHY PODÉL CELÉ FASÁDY. V ZIMNÍM OBDOBÍ TENTO SYSTÉM PŘIVÁDÍ TEPLÝ VZDUCH, TEN PAK STOUPÁ VZHŮRU. ODPADNÍ VODA JE PROČIŠTĚNA A ZNOVU POUŽITA JAKO UŽITKOVÁ.TECHNICKÉ ZÁZEMÍ SE NACHÁZÍ V SUTERÉNU A ZABÍRÁ PŘIBLIŽNĚ 10% PŮDORYSNÉ PLOCHY DOMU. JSOU ZDE UMÍSTĚNY STROJOVNY VZDUCHOTECHNIKY, VÝMĚNÍKOVÁ STANICE, AKUMULAČNÍ NÁDRŽE, PROSTORY PRO FILTRACI, DESINFEKCI, DOPLŇOVÁNÍ VODY A AKUMULAČNÍ NÁDRŽE. REKUPERAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR TEPLA Z ODPADNÍCH VOD.ČÁSTI S ROZDÍLNÝM PROVOZEM NEŽ BAZÉN MAJÍ VLASTNÍ VZDUCHOTECHNICKOU JEDNOTKU(FITNESS, KUCHYNĚ, SAUNY).V BAZÉNOVÝCH ČÁSTECH JSOU VE VOLNÉM PROSTORU UMÍSTĚNY ODSÁVACÍ KOMÍNY .VYUŽÍVÁ DÁLKOVÉ TEPLO V KAŽDÉ SEKCI JE TŘEBA VYTVOŘIT ODLIŠNÝ OKRUH KLIMATU. VYTÁPĚNÍ JE ZAJIŠTĚNO V PODLAZE.DALŠÍM ZDROJEM TEPLA JSOU REKUPERAČNÍ JEDNOTKY VYUŽÍVAJÍCÍ ODPADNÍ TEPLO VZDUCHOTECHNIKY A VODY Z PROPLACHU FILTRŮ VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE DVOJÍ SCHODIŠTĚ S VÝTAHY -PRO „ŠPINAVÝ”PROVOZ OD VSTUPU K ŠATNÁM, PRO „ČISTÝ” PROVOZ A KOMUNIKACI V RÁMCI AREÁLU SYSTÉM RAMP


_bilance BILANCE PLOCH BUDOVY ZASTAVĚNÁ PLOCHA: PODLAŽNÍ PLOCHA: CELKOVÁ VODNÍ PLOCHA:

4550m2 6890m2 1190m2

ŠATNOVÁ ČÁST PŘEDPOKLÁDANÝ POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ-NEPLAVCŮ 249OS. PŘEDPOKLÁDANÝ POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ-PLAVCŮ 88OS. PŘEDPOKLÁDANÝ POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ-SAUNY 64OS. (Z TOHO POLOVINA SE ZAPOČÍTÁ DO SAMOSTATNÉHO VSTUPU JEN DO SAUNOVÉ ČÁSTI)TJ.32OS CELKOVÝ PŘEDPOKLÁDANÝ POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ VODNÍHO SVĚTA(PRO VÝPOČET ŠATEN) 437OS

KAPACITA ŠATEN SKŘÍNĚK PŘEVLÁKÁREN

CCA 422 39 Z TOHO 4 PRO RODINY A SOSPAO

DOPRAVA V KLIDU POČET POŽADOVANÝCH PARKOVACÍ STÁNÍ 122(UMENŠOVACÍ SOUČINITEL 0,9) V MÉM PLÁNU JE VYBUDOVÁNO 123MÍST I SE ZÁSOBOVÁNÍM A 6 MÍSTY PRO SOSPAO


_analýzy 1:7500 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ V PRAZE 4 DÍKY PLÁNOVANÉ STANICI METRA TRASY D SE ZDE OČEKÁVAJÍ VELKÉ ZMĚNY VE VÝSTAVBĚ HLAVNĚ V OKOLÍ ŘEŠENÉHO POZEMKU. MÍSTO V SOBĚ SKRÝVÁ VELKÝ POTENCIÁL ROZVOJE A MÍSTEM LOKÁLNÍHO CENTRA

ŠTÝRSKÁ

ŠIRŠÍ VZTAHY

H

VÍ Á

SK

D

B

DV

VO

Á SK

NO

LIB

M

Á

SK

OR LEGENDA:

M

METRO

B

AUTOBUS

H

NEMOCNICE ATRAKTIVNÍ VÝHLEDY

DNEŠNÍ STAV: OKOLNÍ URBANISTICKÁ STRUKTURA JE ZDE VELMI ROZMANITÁ, NENAJDEME ZDE JEDNOTÍCÍ PRVKY. PŘEVAŽUJE BYTOVÁ ZÁSTAVBA INDIVIDUÁLNÍ I KOLEKTIVNÍ. POZEMEK JE Z ČÁSTI ZALESNĚN A OBYVATELI JE VYUŽÍVÁN PŘEDEVŠÍM K VENČENÍ PSŮ A K PROCHÁZKÁM, MÁ TEDY REKREAČNÍ CHARAKTER.


_situace SITUACE 1:500


_plášť VLASTNOSTI STŘEŠNÍHO SYSTÉMU Z ETFE FOLIE NÍZKÁ VÁHA-MĚRNÁ HMOTNOST VLASTNÍ FÓLIE VE VŠECH VRSTVÁCH CCA 0,5 KG/M2 A JE TAK MNOHONÁSOBNĚ LEHČÍ NEŽ SKLO(CCA 50KG/M2)NEBO MAKROLON(12KG/M2.). MĚRNÁ HMOTNOST KOMPLETNÍHO STŘEŠNÍHO SYSTÉMU ČINÍ 2,5 – 4KG/M2 A JE TAK NĚKOLIKÁNÁSOBNĚ LEHČÍ NEŽ ZASKLENÍ SROVNATELNÝCH VLASTNOTÍ. DŮSLEDKEM TÉTO NÍZKÉ VÁHY JE SUBTILNĚJŠÍ NOSNÁ KONSTRUKCE, NA NÍŽ SE STŘEŠNÍ SYSTÉM UPEVŇUJE. VELIKOST OKEN- STANDARTNÍ ŠÍŘKA FÓLIOVÉHO ELEMENTU JE 3,5M, DÉLKA ELEMENTU JE TAKŘKA NEOMEZENÁ, BYLY REALIZOVÁNY ELEMENTY O DÉLCE AŽ 50 METRŮ. VELIKOT PLOCHY REALIZOVANÝCH OKEN I NEPRAVIDELNÝCH TVARŮ JE AŽ 100 M2.PŘEVÝŠENÍ POLŠTÁŘE ZÁVISÍ NA JEHO ŠÍŘCE (VZDÁLENOSTI PODÉLNÝCH HRAN) A ČINÍ UPROSTŘED ŠÍŘKY CCA 10% NA KAŽDOU STRANU OD STŘEDU. PRŮCHOD SVĚTLA-ETFE FÓLIE JE VELMI TRANSPARENTNÍ PRO VIDITELNÉ SVĚTLO (380-780NM) JE TAKÉ VELMI DOBRÝ A ČINÍ 83-88%.PROCHÁZEJÍCÍ SVĚLO MÁ PŘIROZENÉ BAREVNÉ PODÁNÍ,FOTOSYNTÉZA U ROSTLIN PROBÍHÁ TAKŘKA JAKO VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ A U AQUAPARKŮ JE MOŽNO SE OPALOVAT. POŽADAVKY NA SNÍŽENÍ PROSTUPU SVĚTLA JSOU ŘEŠENY NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY: - KVALITOU POVRCHU - POTISKEM - PROBARVENÍM - POVLAKEM KVALITA POVRCHU-FÓLIE MŮŽE BÝT POUŽITA JAKO TRANSPARENTNÍ, NEBO MATNÁ POTISK-POVRCH FÓLIE MŮŽE BÝT POTIŠTĚN RŮZNÝMI VZORY (OBVYKLE STŘÍBRNOU BARVOU) A TENTO POTISK MĚNÍ PRŮHLEDNOST A PROSTUP SVĚTELNÉ A TEPELNÉ ENERGIE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ. FÓLII JE MOŽNO POTISKNOUT STANDARTNÍM POTISKEM (TEČKY,PRUHY, ČTVERCE APOD.) NEBO V PŘÍPADĚ VĚTŠÍ POTŘEBY FÓLIE NAVRHNOUT VLASTNÍ VZOR. PROBARVENÍ-ETFE FÓLIE MŮŽE BÝT VYROBENA V RŮZNÝCH BARVÁCH, COŽ UMOŽŇUJE VYTVÁŘET NA STŘECHÁCH A FASÁDÁCH VZORY A PŘI NOČNÍM OSVĚTLENÍ ZAJÍMAVÉ EFEKTY.

V SOUČASNÉ DOBĚ SPĚJE DO ZÁVĚREČNÉ FÁZE VÝVOJ ETFE FÓLIÍ S NANESENÝMI VRSTVAMI ODSTIŇUJÍCÍ INFRAČERVENÉ ZÁŘENÍ PŘÍP.ZABRAŇUJÍCÍ PRŮCHODU UV ZÁŘENÍ. TYTO FILTRY UMOŽNÍ SNÍŽIT TEPELNÉ ZISKY Z OSLUNĚNÍ. ZASTÍNĚNÍ - POTISK FÓLIE STŘÍBRNOU POTISK NA ETFE POLŠTÁŘÍCH BARVOU DOVOLUJE ZVOLIT VZOR PODLE POŽADOVANÉHO STUPNĚ ZASTÍNĚNÍ. PRO ZMĚNU STUPNĚ ZASTÍNĚNÍ BYL VYVINUT SYSTÉM PNEUMATICKY ŘÍZENÉHO ZASTÍNĚNÍ. PRINCIP TOHOTO SYSTÉMU SPOČÍVÁ V POTISKU HORNÍ A STŘEDNÍ FÓLIE ORIENTOVANÝM VZOREM. PŘEPOUŠTĚNÍM VZDUCHU V POLŠTÁŘÍCH SE DOSAHUJE POHYBU STŘEDNÍ FÓLIE OTEVŘENÉ UZAVŘENÉ K NEBO OD HORNÍ FÓLIE A TÍM KE ZMĚNĚ STUPNĚ ZASTÍNĚNÍ V ROZMEZÍ 15-25%. ŽIVOTNOST – NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ ZA VÍCE NEŽ 25 LET REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ, U NICHŽ ZA TU DOBU NEDOŠLO KE ZMĚNĚ VZHLEDOVÝCH ANI MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ, JE MOŽNO PŘEDPOKLÁDAT ŽIVOTNOST CCA 50 -100 LET. VĚTRÁNÍ - STŘECHY Z ETFE FÓLIE JE MOŽNO VYBAVIT OTVÍRAVÝMI ELEMENTY, OBDOBNĚ JAKO JE TO U SKLENĚNÝCH STŘECH. S OHLEDEM NA VÁHU FÓLIE MOHOU BÝT OTEVÍRAVÉ ELEMENTY ROZMĚRNĚJŠÍ. TYTO SVĚTLÍKY PLNÍ I FUNKCI ODVODU TEPLA A KOUŘE, PODLE POŽADAVKŮ POŽÁRNÍHO ZABEZPEČENÍ. FÓLIE ETFE JE ODOLNÁ PROSTŘEDÍ S VÝSKYTEM VELKÉ VLHKOSTI A CHLÓROVÝCH DERIVÁTŮ ZDROJ: -MOBILITA, VÍCEÚČELOVOST,PROMĚNLIVOST VE SPORTOVNÍCH STAVBÁCH AUTOR: MILOŠ KOPŘIVA A PAVEL HLADÍK -INTERNET WWW.HIGHTEX.COM

WWW.VECTOR-FOITEC.COM APOD.

POVLAKEM-PRO SNÍŽENÍ TEPELNÝCH ZISKŮ MŮŽE BÝT FÓLIE VYROBENA S FILTREM(NEVÝRAZNÝ POTISK), ODSTIŇUJÍCÍM INFRAČERVENÉ ZÁŘENÍ NEBO UV ZÁŘENÍ, TEDY SNÍŽENÍ TEPLA ZE SLUNEČNÍCH PAPRSKŮ ODOLNOST PROTI KROUPÁM- FÓLIOVÉ POLŠTÁŘE JSOU PROTI KROUPÁM ODOLNĚJŠÍ NEŽ SKLO,NEBOŤ FUNGUJÍ JAKO TRAMPOLÍNA. DOJDE-LI K PORUŠENÍ ETFE ZASŘEŠENÍ, JSOU SKLENĚNÉ STŘECHY JIŽ DÁVNO ZNIČENÉ. TEPELNÁ IZOLACE – KOEFICIENT PROSTUPU TEPLA ZÁVISÍ NA POČTU VRSTEV FÓLIE. NAROZDÍL OD SKLA MÁ NÍZKOU TEPELNOU VODIVOST - 2 VRSTVY - 3 VRSTVY - 4 VRSTVY - 5 VRSTEV

-

3.OO W/M2K 1,98 W/M2K 1,40 W/M2K 1,15 W/M2K

UCHYCENÍ POLŠTÁŘŮ


_půdorysy


_půdorysy


_půdorysy


_řezy


_schéma prostorových vztahů_schéma prostorových vztahů NADHLED Z JIHOVÝCHODU


_schéma prostorových vztahů NADHLED ZE SEVERU


_schéma prostorových vztahů NADHLED ZE SEVEROZÁPADU


_schéma prostorových vztahů NADHLED ZE ZÁPADU


_prostorovรก struktura


_provozní schéma


_provozní schéma


_provozní schéma


_provozní schéma

diplomova prace  

diplomova prace na tema wellness park v Praze

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you