Page 1

El decàleg que teniu a les mans és el fruit de l’esforç de moltes persones que des de baix, tal i com diu el manifest del Procés Constituent, des de la base, hi han treballat. Per elaborar-lo hi ha hagut més de tres-centes aportacions fetes en diferents assemblees de la Sectorial d’Educació del Procés.

Decàleg .

L’actual model Educatiu és obsolet, no respon a les necessitats dels ciutadans del segle XXI. Rebutgem el model competitiu fonamentat en la cultura del patriarcat que desplaça la persona del centre del sistema generant desigualts, violència i injustícia. És urgent crear un model Educatiu nou. Per a aconseguir-ho, cal impulsar un procés de reflexió i confluència ampli, plural i participatiu. Fins ara la legislació Educativa ha proclamat ben fort estar inspirada per els grans principis universals que justifiquen l’acció de l’Estat en aquest àmbit, sense que s’hagi plasmat en la realitat del Sistema Educatiu Públic. El repte que se’ns planteja, per tant, és canviar aquesta dinàmica històrica per aconseguir l’aplicació progressiva d’un model Educatiu que respongui a les necessitats reals dels ciutadans. Tenim el convenciment que l'Educació ha de jugar un paper fonamental en el desenvolupament continuat de les persones i de les societats, al servei d'un creixement humà més autèntic i harmoniós. És per això que destaquem el paper decisiu de l'Educació com a eix vertebrador i de transformació d'una nova realitat social, justa i igualitària. Aquest projecte de nou model Educatiu i de ruptura amb l’actual, haurà de defensar un seguit de mesures bàsiques. Definir-les és una feina col·lectiva a realitzar per part de totes les organitzacions i persones que participin en aquest procés. Una primera llista provisional, orientativa i no exhaustiva de punts a considerar és la següent:


1. Sistema Educatiu públic, democràtic i de qualitat amb processos educatius centrats en la persona, atenent totes les etapes del desenvolupament. Que garanteixi l’acompanyament cap a una ciutadania crítica, no sexista, responsable, creativa, solidària, participativa i cooperativa. Amb una avaluació transparent, que garanteixi la qualitat del sistema. 2. Una xarxa única, sostinguda amb fons públics, que possibiliti l’accés gratuït de tota la ciutadania de 0-18 anys. Amb flexibilitat per integrar totes les realitats socials i educatives que respectin i promoguin els drets i llibertats essencials de la persona, recollits en els drets humans, i de la infància.

3. Un sistema Educatiu que garanteixi la igualtat d’oportunitats, essent sensibles amb les diferents necessitats educatives, que acompanyi adequadament cada realitat personal i social. 4. Coresponsabilitat dels diferents agents educatius i socials (famílies, personal docent, alumnat, agents socials) i participació activa en la creació de la realitat educativa del país. 5. El català llengua vehicular del sistema educatiu.


6. Educació laica que fomenti la llibertat de pensament i de consciència. 7. Participació democràtica, transparència, cooperació i autonomia com a valors essencials de gestió i convivència de tots els estaments educatius. 8. Formació contínua per a tot el personal educatiu perquè puguin donar una resposta de qualitat a les noves necessitats educatives del segle XXI. 9. Necessitat educativa i social de conciliació de la vida familiar i laboral. 10. La inversió en educació, per llei serà un % del PIB de Catalunya, igual o superior a la mitjana dels països de la CE (de l’ordre del 6%) i estarà sota control social.

Decàleg aprovat en l'assemblea del 24 de maig de 2014 Et convidem a introduir la teva aportació i/o comentari per seguir en la construcció de la realitat educativa del nostre país.

Decàleg pc  

Decàleg d'Educació