Page 1

Monogràfic: L’Orientació Laboral 2.0. Eines Social Media aplicades a l’Orientació Laboral

1-Social Media i Orientació Laboral Conceptes Social Media i 2.0 Conseqüències i canvis en la comunicació. Canvis al mercat laboral.

2-Orientació Laboral tradicional VS Orientació Laboral 2.0 Rol de l’orientador tradicional. Rol de l’orientador 2.0. Recursos Humans i 2.0. Marca personal a la xarxa. Anàlisi de competències del professional de l’Orientació 2.0.

3-Eines Social Media aplicades a l’ orientació: Característiques i utilitats Principals eines Social Media. Classificació i anàlisi.

4-Pla estratègic per aplicar les eines socials al dia a dia de l’orientació laboral Factors a tenir en compte per a la introducció de les eines 2.0 dins de l’organització: resistències i dinamització. Elements clau per a dissenyar un pla estratègic adaptat a l’entitat/professional.

5-Práctica amb eines 2.0 Creació d’un perfil amb dues de les eines més utilitzades. Creació d’una xarxa de professionals.

Orientació Laboral 2.0  

Eines Social Media per a l'Orientació Laboral