Page 1

Дали надоместоците на членови на надзорни тела во правни субјекти се вклучуваат во категоријата оданочив промет за граѓани како ДДВ обврзници На прашања до УЈП, дали член на Надзорен одбор во друштво кој остварува приход во годината по основ на надомест над 1 милион денари како физичко лице треба да се пријави за ДДВ, УЈП одговара со прецизен одговор „ДА“. Прашањето и најважниот дел од одговорот е даден веднаш во продолжение: Прашање:

Одговор:

Со оглед дека ЦЕЛОСНО не се согласуваме со оговорот на УЈП, во продолжение презентираме ОДГОВОР на Даночната управа на Хрватска на прашање со иста содржина.


Oданочив промет за граѓани како ДДВ обврзници  

www.proagens.mk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you