Page 1

Статус проектів Twinning в Робочому плані №

Назва органу-бенефіціара

Назва проекту

Проекти, що завершились 1.

Національна комісія електроенергетики України

2.

Державна авіаційна адміністрація України «Гармонізація норм законодавства та стандартів України з при Міністерстві транспорту та зв’язку нормами законодавства та стандартами ЄС в галузі цивільної України авіації»

3.

Антимонопольний комітет України

4.

Головне контрольно-ревізійне управління «Допомога Головному контрольно-ревізійному управлінню України України (КРУ) в запровадженні нової системи державного внутрішнього фінансового контролю»

5.

Державний технічного політики

6.

Національне космічне агентство України

«Прискорення українсько-європейського космічній сфері»

7.

Міністерство внутрішніх справ України

«Впровадження та розвиток управління якістю в українській міліції»

комітет України регулювання та

регулювання «Посилення регуляторної та юридичної спроможності НКРЕ щодо регулювання енергетичного сектору»

«Посилення впровадження конкурентного законодавства України»

з питань «Зміцнення стандартизації, ринкового нагляду, вимірювань і споживчої законодавчої метрології, оцінки відповідності та споживчої політики в Україні» співробітництва

у

1


8.

Міністерство транспорту та зв’язку України/ «Підтримка та посилення безпеки вантажних і пасажирських Департамент Державної автомобільної дорожніх перевезень в Україні» інспекції при МВС України

9.

Національне України

10.

Державний комітет статистики України

«Покращення якості української статистики через оцінку ефективності офіційної статистики, гармонізацію макроекономічних показників та структурної статистики підприємств відповідно до стандартів ЄС»

11.

Міністерство транспорту та зв’язку України

«Підтримка розробки та впровадження транспортної політики в Україні»

12.

Міністерство аграрної політики України

«Підтримка української ветеринарної служби щодо підсилення правових та технічних аспектів системи контролю за безпекою харчових продуктів»

13.

Академія суддів України

«Підтримка Академії суддів України»

14.

Національний банк України

«Посилення потенціалу Національного банку України через наближення до стандартів Європейського Союзу щодо діяльності центральних банків»

15.

Національна комісія електроенергетики України

16.

Національна

агентство

академія

з

акредитації «Посилення діяльності Національного агентства з акредитації України»

регулювання «Посилення регуляторної та юридичної спроможності НКРЕ щодо регулювання газового сектору» державного «Підтримка

розвитку

та

вдосконалення

системи

підготовки 2


управління при Президентові України

державних службовців в Україні»

17.

Державне агентство з інвестицій та «Посилення спроможності Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами управління національними проектами України відповідно до України кращих європейських практик»

18.

Міністерство фінансів України

19.

Міністерство екології та природних ресурсів «Підтримка Міністерства охорони навколишнього природного України середовища України в імплементації Закону «Про екологічний аудит»»

20.

Міністерство регіонального розвитку, «Посилення інституційної спроможності Міністерства з питань будівництва та житлово-комунального житлово-комунального господарства України щодо впорядкування господарства України управління водними послугами на муніципальному рівні»

21.

Національна комісія електроенергетики України

22.

Внутрішні війська МВС України

«Підтримка Міністерства фінансів України у сфері управління державним боргом та бюджетного прогнозування»

регулювання «Надання допомоги Національній комісії регулювання електроенергетики щодо забезпечення виконання газового законодавства у відповідності з положеннями Договору про заснування Енергетичного Співтовариства» «Сприяння вдосконаленню системи охорони порядку внутрішніми військами МВС України»

громадського

Проекти на стадії реалізації 23.

Вищий адміністративний суд України

«Підвищення ефективності та якості управління адміністративних судів в Україні» 3


24.

Національне агентство з акредитації України

«Подальше посилення спроможності Національного агентства з акредитації України (НААУ)»

25.

Державна авіаційна служба України

«Підтримка реалізації норм та стандартів ЄС у сферах аеропортів, аеродромів та обслуговування повітряного руху / аеронавігаційного обслуговування (ATM / ANS)»

26.

Державна служба статистики України

«Розробка статистичних методологій в Україні відповідно до стандартів ЄС»

27.

Національне агентство України з питань державної служби

«Підтримка розвитку державної служби в Україні»

28.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

«Посилення регуляторної та юридичної спроможності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації України щодо регулювання сектору телекомунікацій»

29.

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

«Удосконалення нормативно-правової бази у сфері енергоефективності та її наближення до вимог законодавства ЄС»

30.

Міністерство соціальної політики України

«Підтримка розвитку системи соціальних послуг в Україні»

31.

Міністерство інфраструктури України

«Координація і розвиток мультимодального логістичних процесів в Україні»

32.

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

«Гармонізація національного фітосанітарного законодавства України відповідно до європейських норм та стандартів»

транспорту

та

4


33.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

«Модернізація законодавчих стандартів і принципів освіти та навчання відповідно до Європейської політики навчання протягом життя»

Проекти на стадії підготовки Twinning-контрактів 34.

Державне космічне агентство України

«Створення довготривалих передумов ефективної участі України в реалізації європейських космічних програм у сфері супутникової навігації (Galileo) та дистанційного зондування Землі (GMES)»

35.

Міністерство інфраструктури України (співбенефіціари - Державна адміністрація залізничного транспорту України, Державний економіко-технологічний університет транспорту (ДЕТУТ))

«Інституційна підтримка Міністерства інфраструктури України щодо підвищення ефективності та конкурентоспроможності залізничного транспорту в Україні»

Проекти на стадії оголошення тендеру 36.

Державне агентство земельних ресурсів України (Держземагентство)

«Допомога в розвитку відкритого сільськогосподарських земель в Україні»

і

прозорого

ринку

Проекти на стадії підготовки детального технічного завдання проектів Twinning (FICHE) 37.

Державна служба інтелектуальної власності України

«Посилення правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності в Україні» 5


38.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

«Посилення законодавчої та інституціональної спроможності Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України (Мінрегіон) щодо поводження з побутовими відходами»

39.

Національна академія державного «Підтримка розвитку та удосконалення навчальної спроможності управління при Президентові України Національної академії державного управління при Президентові України у підготовці державних службовців в Україні»

40.

Державна служба України з питань захисту «Посилення інституційної спроможності Державної служби України персональних даних з питань захисту персональних даних та адаптація законодавства у сфері захисту персональних даних відповідно до законодавства ЄС»

41.

Державна митна служба України

«Посилення адміністративної спроможності Державної митної служби України та наближення національного митного законодавства до норм та стандартів ЄС та оновленої Кіотської конвенції»

42.

Державна митна служба України

«Підтримка Державної митної служби у розвитку пост-аудит контролю»

43.

Адміністрація Державної прикордонної служби України

«Вдосконалення стратегії розвитку та правової бази процедур прикордонного контролю Державної прикордонної служби України, як складової частини інтегрованого управління кордонами»

44.

Державна фінансова інспекція України

«Допомога у перебудові функції інспектування у зв’язку із запровадженням системи державного внутрішнього фінансового контролю європейського зразка» 6


45.

Державна казначейська служба України

«Удосконалення державної політики у сфері казначейського обслуговування шляхом імплементації національного законодавства з питань бухгалтерського обліку і звітності в державному секторі, наближеного до стандартів та кращих практик ЄС та посилення інституційної взаємодії Державної казначейської служби України»

46.

Державна служба статистики України

Сприяння процесам удосконалення Державної служби статистики України з метою покращення її потенціалу та продукції

47.

Міністерство внутрішніх справ України

«Вдосконалення методів боротьби з організованою злочинністю та корупцією завдяки впровадженню моделей та методів кримінального аналізу країн-членів Європейського Союзу»

48.

Міністерство соціальної політики України

«Наближення законодавства України до норм та стандартів ЄС у сфері професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими можливостями»

49.

Міністерство інфраструктури України

«Надання інституційної підтримки Міністерству інфраструктури України з питань реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні»

Проекти на стадії підготовки технічних завдань для рамкових експертів (TOR) 50.

Національна академія прокуратури України

«Посилення спроможності Національної академії прокуратури України щодо професійної підготовки прокурорів та забезпечення органів прокуратури кваліфікованими кадрами»

51.

Національна комісія, що здійснює державне

«Підтримка НКРЕ щодо впровадження лібералізованої моделі 7


регулювання у сфері енергетики

ринку електричної енергії»

52.

Міністерство охорони здоров’я України

«Покращення адміністративної та виконавчої спроможності Міністерства охорони здоров’я України у сфері обігу медичних виробів у відповідності з європейськими практиками та стандартами»

53.

Міністерство доходів і зборів

«Удосконалення системи адміністрування відповідно до європейських стандартів »

податків

і

зборів

Проекти на стадії ідентифікації (погоджені) 54.

Державна комісія з регулювання ринків «Запровадження системи нагляду на основі оцінки ризиків» фінансових послуг України

8

Статус_проектів_Twinning 29.03.13  

Статус_проектів_Twinning 29.03.13

Advertisement