Page 1

Статус проектів Twinning в Робочому плані №

Назва органу-бенефіціара

Назва проекту

Проекти, що завершились 1.

Національна комісія електроенергетики України

2.

Державна авіаційна адміністрація України «Гармонізація норм законодавства та стандартів України з при Міністерстві транспорту та зв’язку нормами законодавства та стандартами ЄС в галузі цивільної України авіації»

3.

Антимонопольний комітет України

4.

Головне контрольно-ревізійне управління «Допомога Головному контрольно-ревізійному управлінню України України (КРУ) в запровадженні нової системи державного внутрішнього фінансового контролю»

5.

Державний технічного політики

6.

Національне космічне агентство України

«Прискорення українсько-європейського космічній сфері»

7.

Міністерство внутрішніх справ України

«Впровадження та розвиток управління якістю в українській міліції»

комітет України регулювання та

регулювання «Посилення регуляторної та юридичної спроможності НКРЕ щодо регулювання енергетичного сектору»

«Посилення впровадження конкурентного законодавства України»

з питань «Зміцнення стандартизації, ринкового нагляду, вимірювань і споживчої законодавчої метрології, оцінки відповідності та споживчої політики в Україні» співробітництва

у

1


8.

Міністерство транспорту та зв’язку України/ «Підтримка та посилення безпеки вантажних і пасажирських Департамент Державної автомобільної дорожніх перевезень в Україні» інспекції при МВС України

9.

Національне України

10.

Державний комітет статистики України

«Покращення якості української статистики через оцінку ефективності офіційної статистики, гармонізацію макроекономічних показників та структурної статистики підприємств відповідно до стандартів ЄС»

11.

Міністерство транспорту та зв’язку України

«Підтримка розробки та впровадження транспортної політики в Україні»

12.

Міністерство аграрної політики України

«Підтримка української ветеринарної служби щодо підсилення правових та технічних аспектів системи контролю за безпекою харчових продуктів»

13.

Академія суддів України

«Підтримка Академії суддів України»

14.

Національний банк України

«Посилення потенціалу Національного банку України через наближення до стандартів Європейського Союзу щодо діяльності центральних банків»

15.

Національна комісія електроенергетики України

агентство

з

акредитації «Посилення діяльності Національного агентства з акредитації України»

регулювання «Посилення регуляторної та юридичної спроможності НКРЕ щодо регулювання газового сектору»

2


16.

Національна академія державного «Підтримка розвитку та вдосконалення управління при Президентові України державних службовців в Україні»

системи

підготовки

17.

Державне агентство з інвестицій та «Посилення спроможності Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами управління національними проектами України відповідно до України кращих європейських практик»

18.

Міністерство фінансів України

19.

Міністерство екології та природних ресурсів «Підтримка Міністерства охорони навколишнього природного України середовища України в імплементації Закону «Про екологічний аудит»»

20.

Міністерство регіонального розвитку, «Посилення інституційної спроможності Міністерства з питань будівництва та житлово-комунального житлово-комунального господарства України щодо впорядкування господарства України управління водними послугами на муніципальному рівні»

21.

Національна комісія електроенергетики України

22.

Внутрішні війська МВС України

«Сприяння вдосконаленню системи охорони порядку внутрішніми військами МВС України»

23.

Державна авіаційна служба України

«Підтримка реалізації норм та стандартів ЄС у сферах аеропортів, аеродромів та обслуговування повітряного руху / аеронавігаційного обслуговування (ATM / ANS)»

«Підтримка Міністерства фінансів України у сфері управління державним боргом та бюджетного прогнозування»

регулювання «Надання допомоги Національній комісії регулювання електроенергетики щодо забезпечення виконання газового законодавства у відповідності з положеннями Договору про заснування Енергетичного Співтовариства» громадського

3


24.

Державна служба статистики України

«Розробка статистичних методологій в Україні відповідно до стандартів ЄС»

Проекти на стадії реалізації 25.

Вищий адміністративний суд України

«Підвищення ефективності та якості управління адміністративних судів в Україні»

26.

Національне агентство з акредитації України

«Подальше посилення спроможності Національного агентства з акредитації України (НААУ)»

27.

Національне агентство України з питань державної служби

«Підтримка розвитку державної служби в Україні»

28.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

«Посилення регуляторної та юридичної спроможності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації України щодо регулювання сектору телекомунікацій»

29.

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

«Удосконалення нормативно-правової бази у сфері енергоефективності та її наближення до вимог законодавства ЄС»

30.

Міністерство соціальної політики України

«Підтримка розвитку системи соціальних послуг в Україні»

31.

Міністерство інфраструктури України

«Координація і розвиток мультимодального логістичних процесів в Україні»

32.

Державна ветеринарна та фітосанітарна

«Гармонізація

національного

фітосанітарного

транспорту

та

законодавства 4


33.

служба України

України відповідно до європейських норм та стандартів»

Міністерство освіти і науки України

«Модернізація законодавчих стандартів і принципів освіти та навчання відповідно до Європейської політики навчання протягом життя»

Проекти на стадії підготовки Twinning-контрактів 34.

Державне космічне агентство України

«Створення довготривалих передумов ефективної участі України в реалізації європейських космічних програм у сфері супутникової навігації (Galileo) та дистанційного зондування Землі (GMES)»

35.

Міністерство інфраструктури України (співбенефіціар - Державна адміністрація залізничного транспорту України)

«Інституційна підтримка Міністерства інфраструктури України щодо підвищення ефективності та конкурентоспроможності залізничного транспорту в Україні»

36.

Державне агентство земельних ресурсів України

«Допомога в розвитку відкритого сільськогосподарських земель в Україні»

37.

Державна служба інтелектуальної власності України

«Посилення правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності в Україні»

38.

Державна служба статистики України

Сприяння процесам удосконалення Державної служби статистики України з метою покращення її потенціалу та продукції

і

прозорого

ринку

5


Проекти на стадії оголошення тендеру 39.

Міністерство соціальної політики України

«Наближення законодавства України до норм та стандартів ЄС у сфері професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими можливостями»

Проекти на стадії підготовки детального технічного завдання проектів Twinning (FICHE) 40.

Державна казначейська служба України

«Удосконалення державної політики у сфері казначейського обслуговування шляхом імплементації національного законодавства з питань бухгалтерського обліку і звітності в державному секторі, наближеного до стандартів та кращих практик ЄС та посилення інституційної взаємодії Державної казначейської служби України»

41.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

«Посилення законодавчої та інституціональної спроможності Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України (Мінрегіон) щодо поводження з побутовими відходами»

42.

Національна академія державного «Підтримка розвитку та удосконалення навчальної спроможності управління при Президентові України Національної академії державного управління при Президентові України у підготовці державних службовців в Україні»

43.

Державна служба України з питань захисту «Посилення інституційної спроможності Державної служби України персональних даних з питань захисту персональних даних та адаптація законодавства у сфері захисту персональних даних відповідно до законодавства ЄС» 6


44.

Міністерство доходів і зборів України (ініційовано Держмитслужбою України)

«Підтримка Міністерство доходів і зборів України у розвитку інтегрованого управління кордонами»

45.

Адміністрація Державної прикордонної служби України

«Підвищення спроможності Державної прикордонної служби України у сфері виявлення підроблених документів та викрадених автотранспортних засобів, подальший розвиток системи IT та розширення можливостей для навчання»

46.

Державна фінансова інспекція України

«Допомога у перебудові функції інспектування у зв’язку із запровадженням системи державного внутрішнього фінансового контролю європейського зразка»

47.

Міністерство внутрішніх справ України

«Вдосконалення методів боротьби з організованою злочинністю та корупцією завдяки впровадженню моделей та методів кримінального аналізу країн-членів Європейського Союзу»

48.

Міністерство інфраструктури України

49.

Національна академія прокуратури України

«Надання інституційної підтримки Міністерству інфраструктури України з питань реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні» «Посилення спроможності Національної академії прокуратури України щодо професійної підготовки прокурорів та забезпечення органів прокуратури кваліфікованими кадрами»

50.

Вищий спеціалізований суд України розгляду цивільних і кримінальних справ

51.

Секретаріат Уповноваженого Ради України з прав людини

з «Оптимізація роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикції відповідно до кращих Європейських практик»

Верховної «Впровадження Європейських стандартів для посилення інституційної спроможності Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у захисті прав і свобод людини» 7


52.

Міністерство охорони здоров’я України

«Покращення адміністративної та виконавчої спроможності Міністерства охорони здоров’я України у сфері обігу медичних виробів у відповідності з європейськими практиками та стандартами»

53.

Міністерство доходів і зборів

«Удосконалення системи адміністрування відповідно до європейських стандартів »

54.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

«Підтримка НКРЕ щодо впровадження лібералізованої моделі ринку електричної енергії»

55.

Верховний Суд України

«Посилення інституційної спроможності ВСУ у сфері захисту прав людини на національному рівні»

податків

і

зборів

Проекти на стадії підготовки технічних завдань для рамкових експертів (TOR) 56.

Державне агентство України з туризму та «Посилення інституційної спроможності Державного агентства курортів України з туризму та курортів»

57.

Державна інспекція України з безпеки на «Впровадження європейського досвіду в Україні щодо морському та річковому транспорті імплементації основних міжнародно-правових актів стосовно (Міністерство інфраструктури України) контролю суден державою порту та державою прапору»

8


58.

Антимонопольний комітет України

«Підтримка інституційної спроможності Антимонопольного комітету України з проведення досліджень товарних ринків України відповідно до міжнародних стандартів та кращих практик, та подальшої адаптації законодавства про захист економічної конкуренції до законодавства ЄС»

Проекти на стадії ідентифікації (погоджені) 59.

Державна комісія з регулювання ринків «Запровадження системи нагляду на основі оцінки ризиків» фінансових послуг України

60.

Національна комісія, що здійснює державне «Посилення інституційної спроможності Національної комісії, що регулювання у сфері комунальних послуг здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, щодо регулювання сектору перероблення та захоронення твердих побутових відходів»

61.

Державна служба України з лікарських «Покращення інституційної спроможності Держлікслужби України засобів у сфері обігу медичних виробів у відповідності з директивами ЄС та міжнародними і європейськими стандартами»

9

Статус проектів twinning на 31 08 13  
Статус проектів twinning на 31 08 13  
Advertisement