Page 1

Станом на кінець червня 2013 року ІНФОРМАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ про виконання Порядку денного асоціації Україна – ЄС за 2013 рік

Положення ПДА

Стан виконання 2. Політичний діалог

2.1Демократія, верховенство права, дотримання прав людини і основних свобод «Сторони погоджуються підтримувати діалог та На стадії виконання співпрацювати з метою посилення поваги до демократичних принципів, верховенства права та належного управління, прав людини та основних свобод, • Триває підготовка проекту Twinning «Оптимізація роботи судів цивільної і кримінальної включаючи права осіб, які належать до національних юрисдикції відповідно до кращих Європейських практик» для Вищого спеціалізованого суду меншин, як це закріплено в основних Конвенціях ООН і України з розгляду цивільних і кримінальних справ (знаходиться на стадії ідентифікації). Ради Європи та їх відповідних протоколах» • Триває підготовка проекту Twinning «Посилення інституційної спроможності ВСУ у сфері захисту прав людини на національному рівні» для Верховного Суду України (знаходиться на стадії ідентифікації). «…продовження реформування судової системи для подальшого посилення незалежності, неупередженості та професіоналізму судової гілки влади, зокрема шляхом збільшення навчальних програм для суддів, співробітників судів та органів прокуратури, а також їх співробітників і співробітників правоохоронних органів»

На стадії виконання

• Проект Twinning «Підвищення ефективності та якості управління адміністративних судів в Україні» для Вищого адміністративного суду України знаходиться на стадії реалізації з вересня 2011 року. • Триває підготовка проекту Twinning «Посилення спроможності Національної академії прокуратури України щодо професійної підготовки прокурорів та забезпечення органів прокуратури кваліфікованими кадрами», бенефіціаром якого є Національна академія прокуратури України (знаходиться на стадії підготовки детального технічного завдання (Twinning Fiche).

«Забезпечення поваги прав людини та основних свобод шляхом всебічного співробітництва з питань захисту прав людини і основних свобод, охоплюючи як індивідуальні

На стадії виконання


2 випадки, так і питання, які стосуються інструментів міжнародного права та прав людини»

• Триває підготовка проекту Twinning «Впровадження Європейських стандартів для посилення інституційної спроможності Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у захисті прав і свобод людини» для Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (знаходиться на стадії ідентифікації). 2.2. Боротьба з корупцією

«…імплементація Національної антикорупційної стратегії у співпраці з відповідними установами ЄС»

На стадії виконання

• Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 липня 2011 року № 642-р «Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» станом на кінець червня 2013 року обласними центрами перепідготовки та підвищення кваліфікації проведено низку заходів з питань запобігання та протидії корупції, в яких взяли участь понад 1600 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. 5. Торгівля та питання, пов’язані з торгівлею Співробітництво з питань юстиції, свободи та безпеки «активно продовжувати операційну фазу візового діалогу для запровадження у довгостроковій перспективі безвізового режиму між Україною та ЄС на основі Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України»

На стадії виконання

• 6 – 7 червня 2013 року у м. Тбілісі, Грузія відбувся міжнародний семінар «Обмін досвідом та отримання рекомендацій щодо візового діалогу між ЄС та Грузією» в рамках інструменту TAIEX. Від України у семінарі взяв участь представник Міністерства закордонних справ України. Правила походження

«…реалізація відповідних проектів Твіннінг для Державної митної служби України щодо застосування правил походження за ініціативи Української сторони»

На стадії виконання


3 • Триває підготовка проекту Twinning для Міністерства доходів і зборів України «Підтримка Державної митної служби України у розвитку інтегрованого управління кордонами» (знаходиться на стадії підготовки детального технічного завдання проекту). Антимонопольна політика Триває підготовка проекту Twinning «Підтримка інституційної спроможності Антимонопольного комітету України з проведення досліджень товарних ринків України відповідно до міжнародних стандартів та кращих практик, та подальшої адаптації законодавства про захист економічної конкуренції до законодавства ЄС» для Антимонопольного комітету України (знаходиться на стадії ідентифікації).

На стадії виконання

• Триває підготовка проекту Twinning «Підтримка інституційної спроможності Антимонопольного комітету України з проведення досліджень товарних ринків України відповідно до міжнародних стандартів та кращих практик, та подальшої адаптації законодавства про захист економічної конкуренції до законодавства ЄС» для Антимонопольного комітету України (знаходиться на стадії ідентифікації). Санітарні та фітосанітарні заходи

«З метою забезпечення поступового наближення законодавства та практик України до законодавства та практик ЄС щодо санітарних та фітосанітарних заходів стосовно продуктів харчування та кормів, здоров’я та умов утримання тварин, ЄК підтримуватиме Україну, в тому числі через наявні інструменти»

На стадії виконання

• Нацдержслужба України як національний координатор програми Всеохоплюючої інституційної розбудови (CIB) здійснює моніторинг та координацію діяльності центральних органів виконавчої влади щодо ефективного впровадження Плану інституційної реформи у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 червня 2012 року № 415-р «Про затвердження плану заходів щодо проведення інституційної реформи у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів». • Проект Twinning «Гармонізація національного фітосанітарного законодавства України відповідно до європейських норм та стандартів», бенефіціаром якого виступає Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, знаходиться на стадії реалізації з серпня 2012 року.

Конкуренція


4 Державна допомога

На стадії виконання

«Сторони співпрацюватимуть щодо створення ефективної системи контролю та моніторингу державної допомоги в Україні»

• План інституційної реформи у сфері моніторингу та контролю державної допомоги затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо проведення інституційної реформи у сфері моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам господарювання» від 4 березня 2013 року № 102-р. Інтелектуальна власність

«…посилити співробітництво щодо захисту прав інтелектуальної власності шляхом обміну досвідом…»

На стадії виконання

• Триває підготовка проекту Twinning для «Посилення правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності в Україні», бенефіціаром якого є Державна служба інтелектуальної власності України (знаходиться на стадії оголошення тендеру). 6. Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерні питання Інтеграція енергетичних ринків «…зміцнювати спроможність та незалежність Національної комісії регулювання електроенергетики України (НКРЕ), включаючи створення законодавчих рамок, необхідних для цієї мети»

На стадії виконання

• Триває підготовка проекту Twinning «Підтримка НКРЕ щодо впровадження лібералізованої моделі ринку електричної енергії», бенефіціаром якого є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (знаходиться на стадії підготовки технічного завдання для рамкових експертів). 7. Інші сфери співробітництва

Державний фінансовий внутрішній контроль та зовнішній аудит і контроль «…забезпечення подальшого покращення системи внутрішнього контролю в органах державної влади

На стадії виконання


5 шляхом гармонізації з загальновизнаними міжнародними стандартами і методологіями та найкращою практикою ЄС»

• Триває підготовка проекту Twinning «Допомога у перебудові функції інспектування у зв’язку із запровадженням системи державного внутрішнього фінансового контролю європейського зразка», бенефіціаром якого виступає Державна фінансова інспекція України (знаходиться на стадії підготовки детального технічного завдання проекту). Оподаткування

«Посилити та зміцнити співробітництво, спрямоване на покращення й удосконалення податкової системи та адміністрування в Україні відповідно до міжнародних та європейських стандартів, включаючи підготовку до поступового наближення до структури оподаткування, як закріплено в acquis ЄС, зазначених у відповідному додатку до Угоди про асоціацію»

На стадії виконання

• Триває підготовка проекту для Міністерства доходів і зборів України «Удосконалення системи адміністрування податків і зборів відповідно до європейських стандартів» (знаходиться на стадії підготовки технічного завдання для рамкових експертів). Транспорт

«…розробці та імплементації підвищення безпеки на дорогах»

плану

дій

щодо

На стадії виконання

• Триває підготовка проекту для Міністерства інфраструктури України «Надання інституційної підтримки Міністерству інфраструктури України з питань реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні» (знаходиться на стадії підготовки детального технічного завдання проекту). «…розвитку комбінованих та мультимодальних послуг з метою вирішення питань щодо сумісності різних видів залізничних колій та інших технічних стандартів»

На стадії виконання

• Проект Twinning «Координація і розвиток мультимодального транспорту та логістичних процесів в Україні», бенефіціаром якого виступає Міністерство інфраструктури України, знаходиться на стадії реалізації з вересня 2012 року. «…підготовці

та

імплементації

реформи

сфери

На стадії виконання


6 залізничного транспорту реструктуризації»

та

програми

її

• Триває підготовка проекту Twinning для Міністерства інфраструктури України «Інституційна підтримка Міністерства інфраструктури України щодо підвищення ефективності та конкурентоспроможності залізничного транспорту в Україні» (знаходиться на стадії підготовки контракту). «…імплементації відповідних міжнародних конвенцій ММО (Міжнародна морська організація), таких як Конвенція про обмеження відповідальності за морськими вимогами (LLMC) 1976 р. (та її Протокол змін 1996 р.) та Міжнародна конвенція про контроль над шкідливими протиобростаючими системами на суднах, активізуючи при цьому діяльність у сферах державного контролю за портами, виконання документів державою прапора та безпеки нафтових танкерів…»

На стадії виконання

• Триває підготовка проекту Twinning «Впровадження європейського досвіду в Україні щодо імплементації основних міжнародно-правових актів стосовно контролю суден державою порту та державою прапору» для Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (Міністерство інфраструктури України) (знаходиться на стадії ідентифікації).

Навколишнє природне середовище та зміна клімату «…посиленні адміністративної спроможності на національному, регіональному та місцевому рівнях, включаючи розвиток ефективного інспектування та правозастосування…»

На стадії виконання

• Триває підготовка проекту Twinning «Посилення інституційної спроможності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, щодо регулювання сектору перероблення та захоронення твердих побутових відходів» для Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (знаходиться на стадії ідентифікації).

Законодавство про товариства, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит «Сторони посилюватимуть співробітництво у всіх сферах законодавства про товариства, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит шляхом обміну досвідом та інформацією щодо їх найкращих практик і діючих регуляторних рамок»

На стадії виконання

• Триває підготовка проекту Twinning для Державної казначейської служби України «Удосконалення


7 державної політики у сфері казначейського обслуговування шляхом імплементації національного законодавства з питань бухгалтерського обліку і звітності в державному секторі, наближеного до стандартів та кращих практик ЄС та посилення інституційної взаємодії Державної казначейської служби України» (знаходиться на стадії підготовки детального технічного завдання). Інформаційне суспільство «…зміцнення незалежності та адміністративної спроможності національного регулятора у галузі зв’язку з метою забезпечення його здатності вживати відповідних регуляторних заходів та впроваджувати власні рішення і регуляторні акти, а також гарантувати чесну конкуренцію на ринках за підтримки проектів Твіннінг, включаючи участь регуляторів ЄС»

На стадії виконання

• Проект Twinning «Посилення регуляторної та юридичної спроможності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації України щодо регулювання сектору телекомунікацій», бенефіціаром якого виступає Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, знаходиться на стадії реалізації з лютого 2012 року. Туризм

«Сторони започаткують регулярний діалог з питань, закріплених у розділі щодо туризму Угоди про асоціацію»

На стадії виконання

• Триває підготовка проекту Twinning «Вдосконалення нормативно-правової бази України в сфері туризму, відповідно до Європейських норм» для Державного агентства України з туризму та курортів (знаходиться на стадії ідентифікації). Сільське господарство та розвиток сільської місцевості «…розробки та імплементації нового плану дій з метою наближення сектору до політик та законодавства ЄС у сфері сільського господарства та розвитку сільської місцевості»

На стадії виконання

• Триває підготовка проекту Twinning для Державного агентства земельних ресурсів України «Допомога в розвитку відкритого і прозорого ринку сільськогосподарських земель в Україні» (знаходиться на стадії підготовки Twinning контракту). Космос

«Сторони встановлять регулярний діалог з питань

На стадії виконання


8 передбачених розділом щодо асоціацію між Україною та ЄС»

космосу

Угоди

про

• Триває підготовка проекту Twinning для Державного космічного агентства України «Створення довготривалих передумов ефективної участі України в реалізації європейських космічних програм у сфері супутникової навігації (Galileo) та дистанційного зондування Землі (GMES)» (знаходиться на стадії підготовки Twinning контракту). Соціальне співробітництво «…підвищення ефективності державної служби зайнятості, можливо за підтримки твіннінгових обмінів з державними службами зайнятості держав-членів ЄС»

На стадії виконання

• Триває підготовка проекту Twinning для Міністерства соціальної політики України «Наближення законодавства України до норм та стандартів ЄС у сфері професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими можливостями» (знаходиться на стадії підготовки детального технічного завдання проекту). Охорона здоров’я «…зміцненні адміністративних спроможностей у сфері охорони здоров’я…»

На стадії виконання

• Триває підготовка проекту Twinning «Покращення інституційної спроможності Держлікслужби України у сфері обігу медичних виробів у відповідності з директивами ЄС та міжнародними і європейськими стандартами» для Державної служби України з лікарських засобів (знаходиться на стадії ідентифікації). Освіта, навчання, молодь «…здійсненні спільної роботи та обмінів з метою підтримки України у наближенні її системи професійнотехнічної освіти до процесу модернізації структур професійно-технічної освіти ЄС…»

На стадії виконання

• Проект Twinning «Модернізація законодавчих стандартів і принципів освіти та навчання


9 відповідно до Європейської політики навчання протягом життя», бенефіціаром якого є Міністерство освіти і науки України (знаходиться на стадії реалізації з грудня 2012 року).

Asociation agreement 2013 July  

Asociation agreement 2013 July

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you