Page 1

Станом на кінець серпня 2013 року ІНФОРМАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ про виконання Порядку денного асоціації Україна – ЄС за 2013 рік

Положення ПДА

Стан виконання

2. Політичний діалог 2.1Демократія, верховенство права, дотримання прав людини і основних свобод «Сторони погоджуються підтримувати діалог та На стадії виконання співпрацювати з метою посилення поваги до демократичних принципів, верховенства права та • Триває підготовка проекту Twinning «Оптимізація роботи судів цивільної і кримінальної належного управління, прав людини та основних свобод, юрисдикції відповідно до кращих Європейських практик» для Вищого спеціалізованого суду включаючи права осіб, які належать до національних України з розгляду цивільних і кримінальних справ (знаходиться на стадії підготовки детального меншин, як це закріплено в основних Конвенціях ООН і технічного завдання проекту (Twinning Fiche). Ради Європи та їх відповідних протоколах» • Триває підготовка проекту Twinning «Посилення інституційної спроможності ВСУ у сфері захисту прав людини на національному рівні» для Верховного Суду України (знаходиться на стадії підготовки детального технічного завдання проекту (Twinning Fiche). «…продовження реформування судової системи для На стадії виконання подальшого посилення незалежності, неупередженості та професіоналізму судової гілки влади, зокрема шляхом • Проект Twinning «Підвищення ефективності та якості управління адміністративних судів в збільшення навчальних програм для суддів, співробітників Україні» для Вищого адміністративного суду України знаходиться на стадії реалізації з вересня судів та органів прокуратури, а також їх співробітників і 2011 року. 23 вересня 2013 року планується провести останню восьму наглядову раду та церемонію співробітників правоохоронних органів» закриття проекту. • Триває підготовка проекту Twinning «Посилення спроможності Національної академії прокуратури України щодо професійної підготовки прокурорів та забезпечення органів прокуратури кваліфікованими кадрами», бенефіціаром якого є Національна академія прокуратури України (знаходиться на стадії підготовки детального технічного завдання проекту (Twinning Fiche). «Забезпечення поваги до прав людини та основних свобод На стадії виконання шляхом всебічного співробітництва з питань захисту прав людини та основних свобод, охоплюючи як індивідуальні • Триває підготовка проекту Twinning «Впровадження Європейських стандартів для посилення випадки, так і питання, які стосуються інструментів інституційної спроможності Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини міжнародного права у галузі прав людини» у захисті прав і свобод людини» для Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (знаходиться на стадії підготовки детального технічного завдання проекту (Twinning Fiche). «…імплементація Національної антикорупційної стратегії у співпраці з відповідними установами ЄС»

2.2. Боротьба з корупцією На стадії виконання


2 • Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 липня 2011 року № 642-р «Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» станом на кінець липня 2013 року обласними центрами перепідготовки та підвищення кваліфікації проведено низку заходів з питань запобігання та протидії корупції, в яких з початку 2013 року взяли участь понад 14100 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. 4. Економічне співробітництво «…поширення досвіду ЄС, включаючи ЄЦБ, щодо • 28 серпня 2013 року відбулася навчальна поїздка «Ознайомлення з організацією нової моделі валютного курсу, політик регулювання та нагляду за регулювання та нагляду за фінансовим сектором у Сполученому Королівстві Великої Британії та фінансовим і банківським секторами, та надання допомоги Північної Ірландії» для співробітників Національного Банку України до м. Лондон, Сполучене у розвитку і зміцненні спроможностей України у всіх цих Королівство Великої Британії та Північної Ірландії сферах…» 5. Торгівля та питання, пов’язані з торгівлею Правила походження «…надання відповідної допомоги митним органам На стадії виконання України у формі навчальних візитів, тренінгів або проектів Твіннінг щодо застосування правил походження за Триває підготовка проекту Twinning для Міністерства доходів і зборів України «Підтримка ініціативи Української сторони» Міністерства доходів і зборів України у розвитку інтегрованого управління кордонами» (знаходиться на стадії підготовки детального технічного завдання проекту (Twinning Fiche). Антимонопольна політика «…імплементації положень, які будуть закріплені у розділі На стадії виконання «Конкуренція» Угоди про асоціацію (частина ЗВТ)» • Триває підготовка проекту Twinning «Підтримка інституційної спроможності Антимонопольного комітету України з проведення досліджень товарних ринків України відповідно до міжнародних стандартів та кращих практик, та подальшої адаптації законодавства про захист економічної конкуренції до законодавства ЄС» для Антимонопольного комітету України (знаходиться на стадії підготовки технічного завдання для рамкових експертів). Санітарні та фітосанітарні заходи «З метою забезпечення поступового наближення На стадії виконання законодавства та практик України до законодавства та практик ЄС щодо санітарних та фітосанітарних заходів • Нацдержслужба України як національний координатор програми Всеохоплюючої інституційної стосовно продуктів харчування та кормів, здоров’я та розбудови (CIB) здійснює моніторинг та координацію діяльності центральних органів виконавчої умов утримання тварин, ЄК підтримуватиме Україну, в влади щодо ефективного впровадження Плану інституційної реформи у сфері здійснення тому числі через наявні інструменти» санітарних та фітосанітарних заходів, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 червня 2012 року № 415-р «Про затвердження плану заходів щодо проведення інституційної реформи у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів».


3 •Триває підготовка проекту Twinning «Удосконалення мережі державних лабораторій Держветфітослужби України» для Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (знаходиться на стадії підготовки технічного завдання для рамкових експертів). • Проект Twinning «Гармонізація національного фітосанітарного законодавства України відповідно до європейських норм та стандартів», бенефіціаром якого виступає Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, знаходиться на стадії реалізації з серпня 2012 року. Конкуренція Державна допомога «Сторони співпрацюватимуть щодо створення ефективної системи контролю та моніторингу державної допомоги в Україні»

«…посилити співробітництво щодо захисту прав інтелектуальної власності шляхом обміну досвідом…»

На стадії виконання • План інституційної реформи у сфері моніторингу та контролю державної допомоги затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо проведення інституційної реформи у сфері моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам господарювання» від 4 березня 2013 року № 102-р. Інтелектуальна власність

На стадії виконання

• Триває підготовка проекту Twinning «Посилення правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності в Україні», бенефіціаром якого є Державна служба інтелектуальної власності України (знаходиться на стадії підготовки Twinning контракту). 6. Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерні питання Інтеграція енергетичних ринків «…зміцнювати спроможність та незалежність На стадії виконання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), включаючи створення • Триває підготовка проекту Twinning «Підтримка НКРЕ щодо впровадження лібералізованої законодавчих рамок, необхідних для цієї мети» моделі ринку електричної енергії», бенефіціаром якого є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (знаходиться на стадії підготовки детального технічного технічного завдання проекту (Twinning Fiche). 7. Інші сфери співробітництва Державний фінансовий внутрішній контроль та зовнішній аудит і контроль «…забезпечення подальшого покращення системи На стадії виконання внутрішнього контролю, включаючи функціонально незалежний внутрішній аудит в органах державної влади, • Триває підготовка проекту Twinning «Допомога у перебудові функції інспектування у зв’язку із шляхом гармонізації з загальновизнаними міжнародними запровадженням системи державного внутрішнього фінансового контролю європейського зразка», стандартами і методологіями та найкращою практикою бенефіціаром якого виступає Державна фінансова інспекція України (знаходиться на стадії ЄС» підготовки детального технічного завдання проекту (Twinning Fiche).


4 Оподаткування «Посилити та зміцнити співробітництво, спрямоване на покращення й удосконалення податкової системи та адміністрування в Україні відповідно до міжнародних та європейських стандартів, включаючи підготовку до поступового наближення до структури оподаткування, як закріплено в acquis ЄС, передбачених у відповідному додатку до Угоди про асоціацію»

На стадії виконання • Триває підготовка проекту для Міністерства доходів і зборів України «Удосконалення системи адміністрування податків і зборів відповідно до європейських стандартів» (знаходиться на стадії підготовки детального технічного завдання проекту (Twinning Fiche). Статистика

«…підвищення координуючої ролі Держстату в національній статистичній системі шляхом відповідного та чіткого її відображення у законодавстві про статистику, укладання Меморандумів про взаєморозуміння з найбільш важливими виробниками офіційної (державної) статистики та запровадження підготовки скоординованої статистичної робочої програми, яка містить усю офіційну статистику»

На стадії виконання • Триває підготовка проекту для Державної служби статистики України «Сприяння процесам удосконалення Державної служби статистики України з метою покращення її потенціалу та продукції» (знаходиться на стадії підготовки Twinning контракту). Транспорт

«…розробці та імплементації підвищення безпеки на дорогах»

плану

дій

щодо

На стадії виконання • Триває підготовка проекту для Міністерства інфраструктури України «Надання інституційної підтримки Міністерству інфраструктури України з питань реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні» (знаходиться на стадії підготовки детального технічного завдання проекту (Twinning Fiche).

«…розвитку комбінованих та мультимодальних послуг з метою вирішення питань щодо сумісності різних видів залізничних колій та інших технічних стандартів»

«…підготовці та імплементації залізничного транспорту та реструктуризації»

реформи сфери програми її

«…імплементації відповідних міжнародних конвенцій Міжнародної морської організації (ІМО), зокрема Конвенції про обмеження відповідальності стосовно

На стадії виконання • Проект Twinning «Координація і розвиток мультимодального транспорту та логістичних процесів в Україні», бенефіціаром якого виступає Міністерство інфраструктури України, знаходиться на стадії реалізації з вересня 2012 року. На стадії виконання • Триває підготовка проекту Twinning для Міністерства інфраструктури України «Інституційна підтримка Міністерства інфраструктури України щодо підвищення ефективності та конкурентоспроможності залізничного транспорту в Україні» (знаходиться на стадії підготовки Twinning контракту). На стадії виконання • Триває підготовка проекту Twinning «Впровадження європейського досвіду в Україні щодо


5 морських вимог (LLMC) 1976 р. (та Протоколу змін 1996 імплементації основних міжнародно-правових актів стосовно контролю суден державою порту та р.), а також Міжнародної конвенції про контроль над державою прапору» для Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому шкідливими протиобростаючими системами на суднах транспорті (знаходиться на стадії підготовки технічного завдання для рамкових експертів). (AFS Convention), активізуючи при цьому діяльність у сферах контролю суден державою порту та контролю суден державою прапора…» Навколишнє природне середовище та зміна клімату «…посиленні адміністративної спроможності на На стадії виконання національному, регіональному та місцевому рівнях, включаючи розвиток ефективного інспектування та • Триває підготовка проекту Twinning «Посилення інституційної спроможності Національної правозастосування…» комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг щодо регулювання сектору перероблення та захоронення твердих побутових відходів» для Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (знаходиться на стадії підготовки детального технічного завдання проекту (Twinning Fiche). Законодавство про товариства, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит «Сторони посилюватимуть співробітництво у всіх На стадії виконання сферах законодавства про товариства, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит шляхом • Триває підготовка проекту Twinning для Державної казначейської служби України обміну досвідом та інформацією щодо їх найкращих «Удосконалення державної політики у сфері казначейського обслуговування шляхом імплементації практик і діючих регуляторних рамок» національного законодавства з питань бухгалтерського обліку і звітності в державному секторі, наближеного до стандартів та кращих практик ЄС та посилення інституційної взаємодії Державної казначейської служби України» (знаходиться на стадії підготовки детального технічного завдання проекту (Twinning Fiche). Інформаційне суспільство «…зміцнення незалежності та адміністративної На стадії виконання спроможності національного регулятора у галузі зв’язку з метою забезпечення його здатності вживати • Проект Twinning «Посилення регуляторної та юридичної спроможності Національної комісії, що відповідних регуляторних заходів та впроваджувати здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації України щодо регулювання власні рішення і регуляторні акти, а також гарантувати сектору телекомунікацій», бенефіціаром якого виступає Національна комісія, що здійснює чесну конкуренцію на ринках за підтримки проектів державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, знаходиться на стадії реалізації з лютого Твіннінг, включаючи участь регуляторів ЄС» 2012 року. Туризм «Сторони започаткують регулярний діалог з питань, На стадії виконання передбачених у розділі щодо туризму Угоди про асоціацію» • Триває підготовка проекту Twinning «Вдосконалення нормативно-правової бази України в сфері туризму, відповідно до Європейських норм» для Державного агентства України з туризму та курортів (знаходиться на стадії підготовки технічного завдання для рамкових експертів). Сільське господарство та розвиток сільської місцевості


6 «…розробки та імплементації нового плану дій з метою наближення сектору до політик та законодавства ЄС у сфері сільського господарства та розвитку сільської місцевості»

«Сторони продовжать регулярний діалог з питань, передбачених розділом щодо космосу Угоди про асоціацію між Україною та ЄС»

«…підвищення ефективності державної служби зайнятості, можливо за підтримки твіннінгових обмінів з державними службами зайнятості держав-членів ЄС»

«…зміцненні адміністративних спроможностей у сфері охорони здоров’я…»

«…здійсненні спільної роботи та обмінів з метою підтримки України у наближенні її системи професійнотехнічної освіти до процесу модернізації структур професійно-технічної освіти ЄС…»

На стадії виконання • Триває підготовка проекту Twinning для Державного агентства земельних ресурсів України «Допомога в розвитку відкритого і прозорого ринку сільськогосподарських земель в Україні» (знаходиться на стадії підготовки Twinning контракту). Космос На стадії виконання • Триває підготовка проекту Twinning для Державного космічного агентства України «Створення довготривалих передумов ефективної участі України в реалізації європейських космічних програм у сфері супутникової навігації (Galileo) та дистанційного зондування Землі (GMES)» (знаходиться на стадії підготовки Twinning контракту). Соціальне співробітництво На стадії виконання • Триває підготовка проекту Twinning для Міністерства соціальної політики України «Наближення законодавства України до норм та стандартів ЄС у сфері професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими можливостями» (знаходиться на стадії оголошення про відбір партнерів від країнчленів Європейського Союзу). Охорона здоров’я На стадії виконання • Триває підготовка проекту Twinning «Покращення інституційної спроможності Держлікслужби України у сфері обігу медичних виробів у відповідності з директивами ЄС та міжнародними і європейськими стандартами» для Державної служби України з лікарських засобів (знаходиться на стадії ідентифікації). Освіта, навчання, молодь На стадії виконання • Проект Twinning «Модернізація законодавчих стандартів і принципів освіти та навчання відповідно до Європейської політики навчання протягом життя», бенефіціаром якого є Міністерство освіти і науки України, знаходиться на стадії реалізації з грудня 2012 року.

Додаток