Page 1

Nr. 2 • oktober 2007 •

Husrum

s oku f g n mga rdan o e n vo den ager. H etyd . i b r n e s t g e sæt i bygge vilk dviklin h m g u u r o Hus boerne løbet, ens g a r s e o på b er de f r bygge v fo ople har de ning

A M E T

14 Vedligeholdelseskonto

21 Legepladser

22 Ny rygelov

Hvad skal du som lejer vedligeholde? Ejendomsmester Lars Larsen forklarer.

Sofie og Johanne anmelder en legeplads i Den Sønderjyske By.

Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom.


4 Indhold Grib ordet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Et sundt indeklima for dig og din familie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 TEMA Beboerne i byggesager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

16

Når beboerne selv skubber på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Næsten som at komme på hotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Nutte ville blive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Hvor blev dialogen af? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 4 skarpe til Martin Dahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Spar penge – laker dit gulv! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 De ulovlige fremlejere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Regler om fremleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

21

Giv plads til affaldet, når du indretter din bolig . . . . . . . . . . . . . . 18 Det sjoveste er det hele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Vi ryger med på rygeloven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Husrum er et lejerblad til Frederiksberg Boligfonds lejere. Frederiksberg Boligfond er en privat fond, der ejer 21 ejendomme på Frederiksberg. Fonden ønsker at tilbyde gode tidssvarende kvalitetslejeboliger på Frederiksberg. Alle 2400 lejligheder administreres af administrationsselskabet PrivatBo A.M.B.A, som også varetager blandt andet byggesager og informationsopgaver for Boligfonden.

Frederiksberg Boligfond C/O PrivatBo Dahlerupsgade 5, 4 tv 1603 København V husrum@privatbo.dk www.privatbo.dk

Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Mikkel Toft-Olsen Redaktionen: Lis Mortensen, Hanne Nørgaard, Lars Larsen, Majbritt Søballe Fotograf Klaus Sletting

Illustration Lars Andersen Grafisk design og produktion Boje & Mobeck as Skrifttype Fedra Serif Oplag 3000 stk.


GRIB ORDET

Søges – betænksomme rygere Det er skønt med en cigaret efter maden eller til kaffen i samtale med gode venner. Men cigaretrøgen kan også være generende, og det er formenligt årsagen til, at flere af vores lejere ikke læn-

Grib Ordet er Husrums lederplads. Pladsen er afsat til

gere ryger i hjemmet, men i stedet foretrækker at ryge på trap-

en ny skribent hver gang, bladet udkommer. Det kan

perne. Dette er dog mangel på hensyn over for de øvrige lejere i

være en beboer, en beboerrepræsentant, en politiker, en

ejendommen.

administrationsmedarbejder, en bestyrelsesformand, en leder eller noget helt tredje. Det eneste krav er, at

Rengjorte trapper afgiver en herlig frisk duft i modsætning til

personen har noget på hjerte og har grebet ordet.

cigaretrøg og lugten af brændt vinyl på trapperne, når cigaretten slukkes, og gulvet bruges som askebæger. Ingen ønsker at opholde sig på køkkentrappen, hvor andre har “tabt” deres aske fra piber eller cigaretter, og hvor lugten hverken er af roser eller violer. Bare fordi man ikke ønsker at udsætte sig selv eller sine børn for passiv rygning, er det måske værd at overveje, om hele opgangen skal udsættes for indirekte rygning i stedet. Og der er også penge med i billedet, for vi skal alle betale for rygernes efterladenskaber. Det kræver rengøring og vedligeholdelse af fællesarealerne, kælder, loft og trapper, og så er der jo også arbejdet med at fjerne cigaretpakker, skodder og cigaretfiltre omkring ejendommen. Rygning medfører risiko for brand. Den risiko er størst, når vi ikke kan overvåge cigarettens glød, fordi den bliver kastet bag den olieindsmurte motorcykel eller i den fyldte affaldscontainer, mens vi er på vej videre. Når skoddet kommer i affaldscontaineren, så bliver der jo også et dejligt bål i skralderummet, så vi ikke fryser i den kolde tid. Det eneste, jeg opfordrer til, er hensyn. Rygning i kælderrum og opgange kan genere omgivelserne. Husk på, at der er en grund til, at I har besluttet ikke at ryge i jeres egen lejlighed. Ryg hjemme, i gården eller på gaden, og husk at sørge for, at cigaretten eller piben er fuldstændig slukket, inden den ryger sammen med det brandfarlige affald. Venlig hilsen din skodsamler Leon Reingard, ejendomsmester

Læs mere om rygepolitik på fællesområder på s. 22

3


Et sundt

Gode råd • Luft ud, luft ud, luft ud. Skab gennemtræk flere gange om dagen i cirka 5 minutter. Du bør skrue ned for radiatorerne, mens du lufter ud og stille termostaten tilbage, når du er færdig. Sørg især for udluftning i badeværelser og køkken efter brug. • Det er ikke tilladt at tørre tøj indendørs, så brug i stedet din ejendoms faciliteter. Tørretumblerne i vaskeriet må godt bruges uden først at vaske. • Brug emhætten (hvis du har en) under madlavning og sæt låg på gryderne. • Luft også grundigt ud i soveværelset morgen og aften – inkl. dynerne. • Anskaf et termometer og hold den samme temperatur hele tiden. Anbefalet temperatur er 20-22 grader, og det er vigtigt, at den ikke bliver lavere end 14 grader – heller ikke i soveværelset. • Ventilationsåbninger, som riste i vinduerne eller aftrækskanalerne, må ikke lukkes til.

4


indeklima for dig og din familie En gennemsnitsfamilie producerer 15 liter vand i døgnet i deres lejlighed. Både fra den damp de udskiller, men også fra brugen af badeværelset, soveværelse og køkken. Af Ejendomsinspektør Erik Romme Det er altså sund fornuft at holde øje Når vejret er koldt og fugtigt, har det

med sit indeklima, og det kræver kun

ekstra stor betydning for indeklimaet i

almindelig opmærksomhed at være på

boligen, at der bliver luftet ud tit og ofte.

vagt. En fugtig bolig kan tydeligt kendes

Når vi ikke lufter ud samtidig med, at

på lugten, især når man kommer ind

vejret bliver fugtigere, kan det nemlig

udefra. Kondensvand kan ses på indersi-

resultere i et dårligt indeklima, fordi luft-

den af vinduer, nederst på vinduesram-

fugtigheden bliver højere. Det er hverken

mer og bag gardiner. Oplever du kolde og

sundt for dig eller for lejligheden.

klamme ydervægge, er det fordi, fugten i rummet er kondenseret og har sat sig

Et dårligt indeklima har betydning for

på væggene. I de værste tilfælde bliver

lejlighedens tilstand, fordi der kan vokse

fugten til mug.

mug og svamp frem på indervæggene. Når det sker, vil et af tegnene for dårligt

Det koster ikke meget på varmeregnin-

indeklima være en muggen lugt i boligen.

gen at lufte ud et par gange om dagen. Så

I værste fald kan situationen kræve en

længe det kun er luften, der skiftes ud, og

udskiftning af de ødelagte bygningsdele,

så længe lejlighedens vægge og møbler

og hvis det er lejeren, der ikke har luftet

ikke bliver kølet ned, koster det stort set

ordentligt ud, er det også lejeren, der

ingenting. Det er altså billigere end at

kommer til at betale for udbedringen.

have et vindue stående på klem hele dagen - og meget billigere end regningen for

Indeklimaet har også betydning for din

udskiftningen af ødelagte bygningsdele.

sundhed. Den fugtige luft giver bedre levebetingelser for fx husstøvmider og mug, og det kan være årsag til øget sygdom og udvikling af allergi hos både børn og voksne.

5


TEMA Beboerne i byggesager Når en ejendom skal renoveres, inddrages beboere og beboerrepræsentanter tidligt i forløbet. Deres mening har betydning for projektets udvikling, og de besidder både magten til at udsætte og fremskynde opgaven. Dette tema fokuserer på beboere og deres betydning for to store byggesager.

Når beboerne selv presser på I mange år har dyre lappeløsninger været konsekvensen af nedslidte faldstammer og rør i Roskildegården. Ejendommen har 72 år på bagen, og det kunne ses.

gesager indenfor Frederiksberg Boligfond

Stor beboerdeltagelse

har fået. Hvis Roskildegården skulle mo-

Beboerrepræsentationen henvendte sig

Selvom Roskildegården uden tvivl var

derniseres, måtte Frederiksberg Boligfond

på eget initiativ til Frederiksberg Bolig-

slidt, så havde alle lejemål toilet og bad.

og lejerne altså selv betale det hele.

fond og pressede over en længere periode

Af Mikkel Toft-Olsen

Det var mere, end man kunne sige om

på for at få lavet en løsning, som kunne

en del andre ejendomme på Frederiks-

Mangel på tilskud resulterer sjældent

afhjælpe problemerne med de nedslidte

berg, og det betød, at ejendommen blev

i positive beboere, men i Roskildegår-

rør og faldstammer i Roskildegården én

skubbet bag i køen, når kommunen skulle

dens byggesag er det faktisk gået over al

gang for alle. I samarbejde med den da-

tildele de tilskud, som de fleste andre byg-

forventning.

værende formand for Frederiksberg Bolig-

6


Tema

fond blev der indgået en aftale, hvor alle lejere samtidig fik tilbudt at få moderniseret deres køkken og bad for en mindre

Ejendommen Roskildegården ligger på Roskildevej overfor højhuset

lejeforhøjelse. Under alle omstændig-

Domus Vista. Ejendommen er bygget i 1935 og har 209 lejemål på to eller

heder skulle håndværkerne ind og skifte

tre værelser. Næsten alle lejemål har to altaner.

rør i både køkken og bad, så hvorfor ikke udskifte de aldrende faciliteter med det

Som noget helt specielt var Roskildegården i sin tid en eksperimentel

samme?

bebyggelse, hvor man har prøvet forskellige byggeteknikker af i forskellige dele af ejendommen. Det har skabt en spændende ejendom for sin tid og har

Tilbuddet om en udskiftning af køkken

givet enkelte grå hår i hovedet på den nuværende bygherre.

og bad var frivilligt for de eksisterende lejere, og alle havde derfor mulighed for at takke nej til arbejdet. “I starten havde vi en rundspørge, hvor interessen var helt nede”, forklarer Inge Lytzen fra beboerrepræsentationen. Hun er en af de to bebo-

og været en form for ambassadører hele

ladet sig gøre samtidig med et job”, for-

errepræsentanter, som i hele forløbet har

vejen igennem”. Tilmeldingsprocenten

tæller Lis Mortensen, der er pensionist,

arbejdet hårdt for at få skabt et vellykket

har altså været høj, fordi alle deltagere i

og fortsætter smilende: ”Men jeg tror nu

projekt. Hun fortæller: ”Arkitekten kom

projektet har bakket op om det fra star-

alligevel, at jeg vil savne det, når byg-

med en flot opstilling, og der blev lavet

ten af og lagt et markant arbejde i at stå

gesagen er slut, selvom vi så sikkert bare

prøvelejligheder, så alle kunne se, hvor

til rådighed for beboerne.

finder på noget nyt at kaste os over”.

gangsmøder, hvor alle hørte om mulighe-

Vellykket samarbejde

Beboerrepræsentanterne har også delta-

derne og det larm og byggearbejde, der

Et af de vigtigste succeskriterier i byg-

get i alle byggemøder, hvor stort og småt

under alle omstændigheder ville blive”.

gesagen har været åbenhed. Beboerre-

fra arbejdet bliver gennemgået, og Lis

Og lige så stille vendte stemningen. På

præsentant Lis Mortensen fortæller om

Mortensen og Inger Lützen har igennem

baggrund af det store informationsarbej-

forløbet: ”Byggeledelsen har været utrolig

hele projektet repræsenteret alle beboere,

de og en del benarbejde fra både bygherre

dygtig til at informere og varsle hele

når der var utilfredshed eller spørgsmål

og beboerrepræsentation steg tilmel-

tiden, og på opgangsmøderne har bebo-

til byggesagen. De har også fungeret som

dingsgraden løbende. Til sidst havde 82 %

erne fået udleveret en generel beskrivelse

en form for filter og snakket beboere til

af lejerne ønsket nyt køkken og bad, mens

med svar på spørgsmål og telefonnumre

rette, hvis det måske var beboerne, som

yderligere 7 % havde bedt om nyt bad. En

til alle relevante kontaktpersoner. Skuret

var lidt for urimelige og havde for spe-

markant tilmelding for et projekt baseret

hos byggeledelsen har været åbent

cielle krav. Så samarbejdet har fra starten

på frivillighed og egen økonomi.

næsten hele tiden, og håndværkerne har

af været velfungerende, hvilket dog ikke

været venlige og dygtige”.

betyder, at der ikke kan opstå uenigheder.

lækkert det ville blive. Og så holdt vi op-

Majbritt Søballe fra PrivatBo fortæller om

Lis Mortensen fortæller: ”Selvfølgelig har

arbejdet med at overbevise beboerne om

Samtidig har døren hos de to beboerre-

der været ting, vi har diskuteret på byg-

projektets kvaliteter: “Vi har gjort en stor

præsentanter også været åben i løbet af

gemøder, og jeg har da været hysterisk og

indsats for hele tiden at sende oriente-

byggesagen. ”Vi har som sådan stået til

råbt og skreget fra tid til anden, men vi

ringer ud, holde opgangsmøder og tale

rådighed 24 timer i døgnet i de to år, byg-

har dog altid været gode venner bagef-

med mange beboere enkeltvis. Og så har

gesagen har varet. Det har været meget

ter. Nogle gange har vi fået vores vilje og

de to beboerrepræsentanter gjort et stort

arbejde, men lærerigt og rigtig sjovt. Vi

andre gange ikke - sådan er det jo”.

stykke arbejde. De har agiteret for det og

er jo heldigvis så privilegerede, at vi går

har virkelig arbejdet hårdt for projektet

hjemme, for jeg tror ikke, det kunne have

Mød 2 beboere fra Roskildegården 7


Tema “Med hensyn til mad var det top forhold i forhold til, hvad jeg plejer at få“

Næsten som at komme på hotel Ole Jørgensen er beboer i Roskildegården, og i starten af året var det hans lejligheds tur til at blive renoveret. Men i stedet for at blive boende, mens byggesagen foregik, boede han på Diakonissestiftelsen til sin egen store tilfredshed. “Nissen”

Vægten steg

Diakonisse-stiftelsen er en selvejende institution med et fol-

En af de bedste ting ved at bo på Diakonisse-stiftelsen var ma-

kekirkeligt grundlagt, som blandt andet driver Frederiksberg

den, som Ole snakker om med begejstring: “Vi fik serveret mad

Sundhedscenter, tager sig af børn, ældre og døende og uddanner

i spisestuen hver dag. Morgenmaden var fra kl. 8, men jeg var

sygeplejersker og social- og sundhedshjælpere på Frederiksberg.

der allerede kl. 7. De havde sådan noget dejligt brød med sprøde

I forbindelse med byggesagen i Roskildegården har stiftelsen hu-

skorper. Til frokosten kl. 12 var der gerne lidt lunt til madderne,

set et antal af især de ældre beboere – deriblandt Ole Jørgensen.

og så var der varm aftensmad kl. 17.30 og en dejlig dessert. Og

Normalt er det boligfonden, som hjælper lejerne til at finde en

vi fik også eftermiddagskaffe og aftenkaffe. Med hensyn til mad

løsning i byggeperioden, men da de kontaktede Ole Jørgensen,

var det top forhold i forhold til, hvad jeg plejer at få”, fortæller

var alt allerede på plads, og han havde selv fået Frederiksberg

Ole henført. Der var da også en noget rundere herre, beboerne

Kommune til at lave en aftale med Diakonisse-stiftelsen. Eller

i Roskildegården fik tilbage, selvom noget af vægten er røget af

“Nissen” som han kalder det.

igen.

”Jeg flyttede fra min lejlighed midt i januar og var først tilbage

Med al den lækre mad kan man undre sig over, at Ole er flyttet

11. juli. Byggesagen trak ud, så jeg boede derovre i 5 1⁄2 måned.

tilbage, men en lejlighed, du har boet i siden 1982, flytter du ikke

Nissen var et dejligt sted, og jeg var heldig at komme derover.

bare fra: “Jeg kan så godt lide min lejlighed, fordi jeg har sådan

Når man tænker på, hvordan det ville være at bo her under byg-

nogle dejlige ting. Selvom jeg er blind, har jeg oplevet meget

gesagen, så var det næsten som at komme på hotel”, fortæller

fantastisk i mit liv, og den her lejlighed er fuld af de minder. Jeg

Ole og smiler drømmende. Han er 81 år gammel og har været

er også glad for Roskildegården, hvor jeg har nogle søde naboer”,

blind siden 1999. Blindheden har dog absolut ikke bremset ham,

fortæller Ole og viser sin stue frem. Han har blandt andet et stort

og det er en humoristisk og intelligent herre, som fortæller om

ur i sort marmor og et billede af et sejlskib, hans far engang har

oplevelsen fra hans hyggelige stue.

fået af Prins Knud. Men personalet og beboerne på Nissen skal han besøge igen, og denne gang er det ham, som byder på mad – han kommer nemlig med wienerbrød.

8


Tema

Nutte ville blive Den sidste opgang i Roskildegården er ved at blive moderniseret. Snart har alle beboere derfor været igennem den markante oplevelse, det er at have håndværkere omkring deres lejlighed i otte uger. Trappens gelænder i opgangen er indpakket i skum, og støv og

frygteligt. Katten rystede og var helt ude af den, og i en periode

byggeredskaber ligger overalt. Hoveddøre står åbne, køkkener

var det sådan, at når klokken var otte om morgenen, så gik den

og badeværelser er taget ned og skal enten erstattes af nye eller

ind bagerst i klædeskabet og lagde sig, indtil de var færdige med

genmonteres, når arbejdet er færdigt. Opgangen og lejlighe-

at arbejde”.

derne er invaderet af byggesagen, og lejlighederne fremstår umiddelbart ubeboelige.

Man skal lære at indrette sig I modsætning til Nutte skal der mere til at ryste fru Karbæk.

Fru Karbæk og Nutte

Selvom hun nærmer sig de halvfems år, tager hun byggesagen i

På fjerde sal bor fru Karbæk og katten Nutte, mens byggesagen

strakt arm og lader sig ikke påvirke meget af, at hun hverken har

foregår om ørerne på dem. Bag en tynd finerplade – som udgør

køkken eller bad. “I min alder render man jo ikke til så meget, så

den midlertidige hoveddør – ligger deres hyggelige lille stue,

min dagligdag er ikke blevet ændret det store. Jeg spiller bridge

hvor de opholder sig det meste af dagen. Fru Karbæk er en af

tre gange om ugen, og ellers går jeg hjem til min datter midt på

de få, som beholder sit nuværende køkken og bad, men hendes

dagen, tager et bad og spiser lidt mad. Jeg er opdraget til at være

lejlighed er alligevel meget påvirket af det arbejde, som foregår

sammen med andre mennesker, og så ligger det nok i mig, at

i hele opgangen. Toilet og køkken er taget midlertidigt ned, og

man skal lære at indrette sig og ikke tage sig af småting”.

kun stue og soveværelse er i brug. Det naturlige valg ville derfor være at tage imod Frederiksberg Boligfonds tilbud om at bo på

Selvom fru Karbæk klarer perioden med byggesagen, så glæder

Diakonisse-stiftelsen eller selv finde et andet sted at bo, mens

hun sig meget til, der bliver lidt fred og ro igen. “Jeg syntes jo,

håndværkerne er i gang. Det har hun dog fravalgt – blandt andet

at jo færre mennesker, der render her, jo bedre. Jeg vil hellere

på grund af Nutte.

rende selv og så nyde, når her igen er dejligt stille og roligt”. Og mon ikke også Nutte ser frem til, at der igen bliver fred og ro i

”I starten prøvede jeg at overbevise katten om at flytte, men hun

Roskildegården.

ville ikke. Jeg syntes også selv, det var besværligt, og så måtte vi jo blive her”, fortæller fru Karbæk smilende og fortsætter: “I øjeblikket er der ikke meget støj, men da de rev ned, var det

9


Tema

Hvor blev dialogen af? Skuffet og bitter. Det er den følelse, beboerne i ejendommen Wilkenbo må sidde tilbage med efter, at den modernisering, de har glædet sig til i mange år, foreløbig ikke er blevet til noget.

Et nyt projektforslag Måske er “godt gammeldags vred” en bedre beskrivelse af Ulla og Randis humør. De føler begge, at Wilkenbos beboere i den grad er blevet negligeret i forhold til de omkringliggende ejendommes beboere. “I grunden er vi bare enormt triste over, at det rigtig gode forslag, som vi og Frederiksberg Boligfond har forhandlet os frem til, og som havde stor opbakning blandt be-

Af Mikkel Toft-Olsen

boerne, ikke er blevet til noget. Vi føler, at dialogen lige pludselig har ændret sig drastisk, når Frederiksberg Boligfond siger, at de

Det er i hvert fald mit indtryk, når jeg snakker med beboerrepræ-

ikke er helt sikre på, at projektet skal være på den måde, vi var

sentanterne Randi Luthmann og Ulla Dan, som begge har været

blevet enige om. De ønsker at slå 38 lejligheder sammen til 19, og

aktive gennem hele processen.

samtidig er der ikke længere elevatorer i projektforslaget. Man-

10


Tema

Tidslinje Wilkenbo er Frederiksberg Boligfonds største ejendom i Lindevangskvarteret. Ejendommen er taget i brug i 1923, har i alt 14.752 kvadratmeter og består af 156 lejemål, hvoraf de fleste er 4 og 5 værelses. I en længere periode har der været forhandlinger, diskussioner og opgangsmøder mellem Wilkenbos beboere og Frederiksberg Boligfond.

2004 Frederiksberg Boligfond beslutter at igangsætte projektet og indgår aftaler med PrivatBo om bygherrerådgivning og firmaet Karsten Pålsson om arkitektbistand og projektledelse.

2005 - 2007 Projektering, beboermøder og forhandlinger begynder. Intentionen er, at Wilkenbo følger i sporene efter projekterne i Lauritz Sørensens Gård, Barfoeds Gård, Malthe Bruuns Gård og Lindehuset, hvor køkken og bad bliver udskiftet, og der kommer elevatorer, altaner, affaldssug, ventilation, nye installationer og nye fællesarealer med vaskeri. De 70 lejemål, som mangler bad, får nyt badeværelse.

Februar 2007 På grund af høje bygge- og materialepriser og dalende kommunale tilskud ønsker Frederiksberg Boligfond at udskyde Wilkenbo-projektet til 2008.

Marts - April 2007 Beboerrepræsentationen presser på for at starte projektet i 2007. Frederiksberg Boligfond fremlægger herefter et revideret forslag, hvor elevatorerne er fjernet og udvidelserne i tagarealerne er sparet væk. Som gel på elevatorer er ærgerligt nok i sig selv, men det skabte også en mindre vellykket ruminddeling, og samtidig er hele projektet blevet væsentligt dyrere for beboerne, fordi en stor del af udgifterne er blevet lagt over på lejersiden. Frederiksberg Boligfonds vision var at skabe en ejendom, som kunne holde fire generationer, og det mener vi ikke, at dette nye forslag kan imødekomme”.

noget nyt planlægges de 38 mindste lejligheder på hver 76 kvadratmeter sammenlagt til 19 store lejligheder. Lejeforhøjelsen, som nu kan præsenteres for beboerne, er på trods af besparelserne, steget væsentligt i forhold til foreløbige beregninger tidligere.

Juni 2007

Ifølge beboerrepræsentanterne blev beboerne nødt til at tage

Beboerne afviser forslaget ved den vejledende afstem-

stilling til to ting i forbindelse med den vejledende afstemning

ning, hvor 126 stemmer imod, 14 for og 16 undlader at

for moderniseringsforslaget. Både det reviderede projekt til

svare. Ansøgningen om tilskud fra Frederiksberg Kom-

en højere husleje samt det faktum, at 38 lejemåls beboere ikke

mune er nu trukket tilbage.

har mulighed for at flytte tilbage til deres lejemål på grund af 11


Tema

“Dialogen har i den grad været fraværende. Der er ikke blevet taget hensyn til forudgående diskussioner, og så er der bare lavet en ny løsning. Til sidst var det envejskommunikation, og den slags er ødelæggende for dialogen”.

sammenlægningerne. De 38 sammenlagte lejemål vil nemlig

bejde. “Dialogen har i den grad været fraværende. Der er ikke

blive udlejet til så høj en husleje, at de nuværende beboere højst

blevet taget hensyn til forudgående diskussioner, og så er der

sandsynligt ikke har mulighed for at flytte tilbage.

bare lavet en ny løsning. Til sidst var det envejskommunikation, og den slags er ødelæggende for dialogen. Vi har hele vejen igen-

Forhøjet husleje

nem været åbne omkring det her projekt og gået med på mange

Der er forståelse for, at der er eksterne forhold, som har haft

forslag, og så kommer man bare med et helt nyt projekt. Vi vil

betydning for den forhøjede huslejestigning, men beboerrepræ-

gerne lytte, så længe der bliver lyttet den anden vej, og vi kunne

sentanterne synes alligevel, at Frederiksberg Boligfond lader

godt have arbejdet videre ud fra det forslag, som Frederiksberg

lejerne betale en for stor del. “Vi kan godt se, at byggepriserne

Boligfond fremlagde. Men vi kan ikke uden videre acceptere det

er steget markant samtidig med, at kommunens tilskud til

nye projektforslags mange sammenlægninger og den højere

moderniseringer er blevet mindre. Men at vi beboere skal betale

leje”.

så meget mere i husleje samtidig med, at vi kan læse i Frederiksberg Boligfonds årsrapport, at de har et stort overskud – det

Fremtiden

kan vi ikke få til at harmonere. Det er rigtig svært for den enkelte

Holdningen er bitter, og beboerrepræsentationen føler sig for-

beboer at forstå, at der kan være så stor forskel på, hvad de skal

bigået i det arbejde, Frederiksberg Boligfond har lavet, men de

betale, og hvad beboere i andre ejendomme har betalt. Vi er jo

er begge villige til også at se fremad. “Egentlig har vi fra starten

mange forskellige beboere i ejendommen, og nogle af dem har

af været positive omkring, hvad der skal ske. Ejendommen fik et

været nødsaget til at kigge alvorligt på deres privatøkonomi”.

fælles løft, og det var positivt. Vi er heller ikke imod huslejestigninger, men det skal gøres på en ordentlig måde. Vi er også bare

Dialogen der blev væk

meget fokuserede på, at de 70 lejere, som overhovedet ikke har

En af de største skuffelser for beboerrepræsentanterne ved det

et bad, får et snarest. Men nu må vi afvente fondsbestyrelsen og

endelige projektforslag har været, at de føler, at de er blevet

se, hvad de beslutter. Vi er i hvert fald klar til at stille op igen”.

tilsidesat i forhold til det forslag, de har været med til at udar-

12


Tema

skarpe til Martin Dahl Hvorfor stoppede dialogen med beboerrepræsentationen?

Hvorfor tager Frederiksberg Boligfond ikke hensyn til økonomien hos Wilkenbos lejere?

”Jeg føler ikke, at vi stoppede dialogen, men det er rigtigt, at

”Jeg kan godt forstå, at en lejestigning det første år på 1.500 kr.

der til sidst var dårlig tid til dialog, fordi vi arbejdede under et

og herefter 150 kr. hvert år de følgende 10 år er en stor stigning,

stort tidspres for at nå at ansøge kommunen om støtte inden

og jeg havde hellere set, at vi kunne gøre det billigere og flottere

1. maj 2007. Oprindeligt sendte vi den besked i februar 2007, at

med for eksempel elevatorer i alle opgange. Vi er selv blevet over-

grundet opskruede byggepriser og begrænsede støttemulig-

raskede over, at det hele blev så dyrt, så beboerne kan med rette

heder, så ønskede fonden at udsætte projektet til 2008, men

være skuffede over, at vi ikke har været bedre til at bedømme,

beboerrepræsentationen reagerede meget klart med ønsket

hvad der var muligt på et tidligere tidspunkt. Det er dog vigtigt

om ikke at udsætte projektet. Prisstigninger gjorde, at tidligere

at huske på, at Wilkenbo er en meget billig, men også nedslidt

planer var økonomisk urealistiske, og vi gjorde os herefter store

ejendom i dag. Forbedringer med nyt køkken, bad og store

anstrengelser for at finde frem til at realistisk projekt, hvilket

altaner, ville bringe huslejen for de store 4- og 5-rumslejlighe-

betød besparelser fra 300 til 200 mio. kr. Jeg mødtes selv med

der, som Wilkenbo har flest af, op på 6.000-7.000 kr. pr. måned

beboerrepræsentationen i april, hvor jeg mødte forståelse for

det første år, og det betragter jeg som acceptabelt. Tænk på,

konsekvensen af prisstigningerne. Beboerne gjorde det klart, at

at Wilkenbo ligger direkte til en stor park og med 100 meter til

man foretrak samme stigning for alle, uanset om man boede i en

Metrostationen. De beboere, som ønskede det, ville blive tilbudt

stor eller lille lejlighed. Dette ønske blev imødekommet. Jeg kan

genhusning i et af de omkringliggende lejemål, som blev moder-

forstå, at man alligevel har følt sig overset i den hektiske periode

niseret, da byggepriserne var mere gunstige.”

op til ansøgningsfristen. Det var ikke vores hensigt.”

Hvorfor blev det nye projektforslag for Wilkenbo ændret og dyrere end tidligere aftalt?

Hvad har Frederiksberg Boligfond tænkt sig at gøre nu? ”Jeg var overrasket over, at der var så negativ en stemning for

”Byggepriserne og mindre tilskud fra kommunen har haft en

projektforslaget. Uanset beboerrepræsentationens opfattelse så

markant betydning. Samtidig har boligfonden set sig nødsaget

har vi arbejdet hårdt for at skabe et gennemførligt projekt ud fra

til at fastholde en strammere økonomisk styring i forbindelse

de forudsætninger, som nu engang var til stede. På kort sigt vil

med byggesager, så der også er penge til at modernisere andre

det være billigere at lade være at gøre noget i Wilkenbo, men det

ejendomme fremover. Dertil kom, at vi for at modvirke endnu

holder ikke i længden. I en række af vores ejendomme istand-

højere lejestigninger foreslog sammenlægning af de mindste

sætter vi lejlighederne én ad gangen, når de fraflyttes, men det

lejligheder, som relativt skulle stige mest. Dette ville samtidig

er desværre meget dyrt. Jeg ved, at eksempelvis de beboere i

give fonden 19 nye store familieboliger, som der er så få af i

Svalegården og Peter Bangs Hus, som godt ville flytte til et større

Lindevangskvarteret. Beboerne i de 38 lejligheder, som skulle

lejemål i ejendommen, er kede af, at de moderniserede lejemål

nedlægges, ville få tilbudt andre – og efter min mening bedre

for mange er ubetalelige. Så er en intern venteliste jo ikke meget

– lejligheder i Lindevangskvarteret. ”

værd. Jeg har svært ved at se det næste skridt. Vi havde virkelig lagt en stor og kostbar indsats i at finde en brugbar løsning indenfor de

Martin Dahl er formand for Frederiksberg Boligfonds besty-

eksisterende rammer. Men hvis beboerrepræsentanterne kan

relse og er medlem af bestyrelsen for PrivatBo A.m.b.A.

præsentere et udgangspunkt for en ny forhandling, så er jeg da indforstået med at mødes igen.” 13


Spar penge – laker dit gulv! Af Lars Larsen, ejendomsmester På ejendomskontorerne oplever vi tit, at det fraflytningssyn vi foretager, når lejere flytter, resulterer i uenigheder og diskussioner om, hvad lejer skal og ikke skal betale for. Det er rigtig ærgerligt, fordi alle lejere med en smule omtanke kan spare sig selv for en stor regning samtidig med, at de hjælper med at vedligeholde ejendommen bedst muligt.

Løbende vedligeholdelse Mange lejere er ikke opmærksomme på de forpligtelser, de har omkring vedligeholdelse af deres lejemål, og hvilke muligheder de har for at gøre brug af deres vedligeholdelseskonto. Rigtig mange ærgerlige udgifter kan imødegås ved løbende at vedligeholde lejemålet og sørge for, at lejligheden forbliver i den stand den var, da den blev udlejet.

Hvis du er i tvivl En del af den husleje, du indbetaler hver

en dygtig håndværker til at stå for det

godkender arbejdet, er det også din

måned, bliver overført til en vedlige-

arbejde, der skal laves.

garanti for, at du ikke senere kan blive påtalt for mangelfuld vedligeholdelse.

holdelseskonto, og beløbet kan bruges til maling, hvidtning og tapetsering af

Hvis du ønsker at få udbetalt et beløb

De specifikke regler er beskrevet i syns-

vægge samt lakering af gulve.

fra vedligeholdelseskontoen, skal du

og vedligeholdelseskataloget. Hvis du

kunne dokumentere dine udgifter over-

har mistet dit eksemplar, kan du hente

Ejendomskontoret kan være behjælpe-

for ejendomsmesteren. Han skal også

et nyt på ejendomskontoret.

ligt, hvis du har spørgsmål til brugen af

have mulighed for at syne arbejdet, for

vedligeholdelseskontoen, ønsker en vur-

at vurdere om arbejdet er lavet hånd-

dering af din lejligheds behov for vedlige-

værksmæssig korrekt, og at de mate-

holdelse eller har brug for at få anbefalet

rialer, der er brugt penge på, er brugt på lejemålet. Når ejendomsmesteren

14

Husk at du ikke kan bruge penge fra vedligeholdelseskontoen, når du har opsagt dit lejemål.


Det drejer sig først og fremmest om trægulvene. Nogle lejere

Det er udlejers ansvar at vedligeholde

tror, at et gulv, hvor lakken er slidt af, betragtes som almindeligt

I din lejekontrakt står der, at udlejer har ansvaret for den indven-

slid og ælde, men faktisk skal lejemålets vedligeholdelseskonto

dige vedligeholdelse af lejemålet, og de penge, der står på dit

bruges til løbende at lakere gulvet, så det aldrig bliver nedslidt.

lejemåls vedligeholdelseskonto, er penge, der tilhører boligfon-

Hvis gulvet bliver så slidt, at det skal slibes, er det lejer, som har

den. Derfor er det forståeligt, hvis du bliver forundret over, at

misligholdt det, og derfor lejer, der skal betale udgiften.

det er dig, som skal sørge for den løbende vedligeholdelse af din lejlighed. Det er der dog to grunde til.

Ved at lakere gulvet, når det trænger, med penge fra vedligeholdelseskontoen, kan lejer altså undgå en regning på 5-10.000 kr. ved fraflytning. En tommelfingerregel for lakerede gulve er, at hvis gulvet suger vandet til sig ved gulvvask, så er det på tide at lakere det.

Du er den eneste, der har adgang til lejligheden, og som derved kan vurdere, om lejemålet trænger til vedligeholdelse. Som beboer af lejemålet er det derfor din pligt at informere udlejer, når behovet for vedligeholdelse opstår. Derudover er du forpligtet til at aflevere lejemålet i samme stand, som du har modtaget det – bortset fra det, der betragtes som almindeligt slid og ælde. Det er derfor også i din interesse at informere udlejer og enten give adgang til lejemålet eller selv

Også vægge og lofter skal males løbende. Mangelfuld maling

stå for at foretage det nødvendige arbejde. Det kan betyde store

er heller ikke slid eller ælde, men betragtes som mangelfuld

besparelser, den dag du flytter fra lejemålet.

vedligeholdelse, og er derfor en udgift, som lejer skal betale ved en fraflytning. Hvis du selv maler, kan du få beløbet på vedligeholdelseskontoen til at strække sig længere og på den måde få mulighed for at male flere gange.

15


Tema

De ulovlige fremlejere I de fleste udlejningsejendomme finder man udlejede boliger, hvor lejerne har valgt alligevel ikke at bo i ejendommen. Enten står lejlighederne derfor tomme, eller også er de fremlejede til andre. Af Jeanet Andersen, administrator

Ophævelser i Tvillingegården I forbindelse med opstarten af moderniseringen af Tvillingegården blev seks lejere ophævet og bedt om at flytte fra deres lejemål. Det skete, fordi de ikke boede i deres lejlighed, men fremlejede den ulovligt til andre. PrivatBo indhentede i slutningen af 2006 oplysninger om tilmeldte beboere i alle lejemål i Tvillingegården fra Frederiks-

Fra tid til anden bliver lejemål dog udlejet til lejere, som udeluk-

berg Folkeregister, og sammenlignede oplysningerne med de

kende bruger lejligheden som et sikkerhedsnet, fx ved afprøv-

informationer, som vi havde omkring lejerne i de forskellige

ning af et nyt job eller parforhold, eller for at tjene penge på at

lejemål. Hvem havde vi indgået kontrakten med, hvilke fremle-

udleje den dyrere, end huslejen er. Og det må lejere ikke. Hvis

jeaftaler eller samlever havde de og så videre. Resultatet var et

lejere ikke bor i deres lejemål, eller fremlejer det på de forkerte

broget billede, hvor der var uoverensstemmelser i næsten 20 %

forudsætninger, får det konsekvenser. Det kan seks “lejere” fra

af lejemålene.

Tvillingegården bevidne. De lejemål, hvor der var uoverensstemmelser omkring registreringen, blev kontaktet. Alle har lov til at lave fejl, og lejelovens

16


Hvad siger lejeloven?

Et eksempel

“Udlejer kan hæve lejeaftalen i En lejer var ikke registreret på adressen, men i stedet var der to andre

følgende tilfælde: (...) Når lejeren

registrerede. Vi ophævede derfor lejer i henhold til lejelovens § 93, stk. 1,

fraflytter det lejede i utide uden

litra d. Lejer svarede tilbage med en redegørelse, hvori hun forklarede, at

aftale med udlejer. (...) Når lejer

hun på grund af studie andetsteds i landet havde flyttet sin folkeregister-

helt eller delvis overlader bru-

adresse tættere på studiet for at modtage sin post der i hverdagen. Hun

gen af det lejede til en anden i

forklarede også, at hun hver weekend opholdt sig i lejemålet, hvor hendes

tilfælde, hvor han ikke er beret-

kæreste også boede sammen med en pige, som de fremlejede til. Bortset

tiget hertil, og trods udlejers

fra at lejer reelt blot havde behøvet at flytte sin postadresse, var forkla-

indsigelse ikke bringer forholdet

ringen sandsynlig. Vi undrede os dog over, at lejers kæreste var blevet

til ophør.” Lejeloven § 93, stk. 1,

registreret på adressen samme dag som fremlejeren. Et par breve senere

litra d og f.

viste det sig da også, at pigen faktisk aldrig boede i sin lejlighed, og at de personer, hun kaldte sin kæreste og en fremlejer, rent faktisk var gift!

retningslinjer er ikke kendt af alle, så tit er den slags uoverens-

Hvorfor ophæve betalende lejere?

stemmelser derfor hurtigt afklaret med en kort redegørelse fra

Det kræver en stor arbejdsindsats fra administrationen at

lejeren. Såfremt det er en samlever, en ven eller en fremlejer,

foretage en ophævelse. Lejelovens retningslinjer og procedurer

lejer har glemt at oplyse om, bliver sagen derfor afklaret uden

skal følges til punkt og prikke, og meget korrespondance skal

problemer.

formuleres på den helt rigtige måde. Så hvorfor ophæve lejere, som betaler deres husleje, bare fordi de ikke bor i deres lejemål?

For tre lejere var der dog så markante misforhold imellem deres redegørelse og de informationer, vi havde oparbejdet, at vores

For at svare på det spørgsmål bør vi kigge på Frederiksberg

mistanke om ulovligt fremleje blev bekræftet. Derudover var der

Boligfonds venteliste. På nuværende tidspunkt står der næsten

tre lejere, som slet ikke var registrerede på deres lejemål. I for-

1.200 ansøgere og venter på en lejlighed i Tvillingegården. Ansø-

hold til den form for sager er lejeloven klar, og de blev derfor alle

gere, som umiddelbart er interesserede i at bo i ejendommen. Så

seks ophævet. Ophævelsen betød, at lejerne blev informeret om,

selvom det kræver en del arbejde at ophæve lejere, så får vi seks

at de havde brudt den lejeaftale, de havde indgået med Frede-

nye lejere ind i Tvillingegården, som rent faktisk vil bo der. Og

riksberg Boligfond, og at de derfor skulle flytte fra deres lejemål

lejere, der er glade for at bo i deres lejlighed, er de bedste lejere.

indenfor 8 dage. Såfremt lejerne ikke flyttede, ville Fogedretten blive bedt om at bistå efter en eventuel sagsbehandling i Boligretten. Alle sager er afsluttet, og de seks lejere er nu fraflyttet.

Læs mere om reglerne for lovlig fremleje

17


Regler om fremleje en 3-værelses lejlighed og to værelser i en

afprøve et parforhold betragtes ikke som

4-værelses. Derudover må antallet af per-

noget midlertidigt. For at fremleje hele

Lejeloven giver lejere to forskellige mu-

soner i lejligheden inkl. lejers husstand

dit lejemål skal du ansøge PrivatBo og

ligheder for at udleje hele eller en del af

ikke overstige antallet af værelser. Du skal

vedlægge dokumentation for det mid-

deres lejemål.

altid orientere PrivatBo om fremlejere, og

lertidige fravær. Vi skal også se en kopi af

vi skal se en kopi af fremlejekontrakten,

fremlejekontrakten, inden fremlejeren

inden fremlejere flytter ind.

flytter ind.

lejes ud, mens lejeren stadig bor der,

Fremleje

Du er stadig lejer

betegnes det som delfremleje. En sådan

Lejere har ret til at fremleje hele deres

Det er vigtigt at huske, at mens du

aftale er ikke tidsbegrænset. De eneste

lejemål i op til 2 år, hvis fraværet fra

fremlejer din lejlighed, har du de samme

begrænsninger for en delfremleje er, at

lejligheden er midlertidigt og skyldes

forpligtelser som normalt. Din fremlejer

lejer højst må fremleje halvdelen af leje-

sygdom, forretningsrejse, studieophold,

er din lejer og har ikke noget direkte for-

målets værelser. Dvs. ét enkelt værelse i

midlertidig forflyttelse eller lignende. At

hold til PrivatBo. Hvis din fremlejer fx ikke

At Jeanet Andersen, administrator

Delfremleje Når et eller flere af lejemålets værelser

Giv plads til affaldet, når du indretter din bolig Vi kan lige så godt vænne os til det – affaldet skal sorteres. Og i stedet for af have affaldet liggende i poser eller bunker rundt omkring i lejligheden er det værd at bruge tid på at finde på smarte løsninger til opbevaring af affaldet.

Af Anne Mette Thorup og Marie Ougaard, Frederiksberg Kommune Alle ved det. Mængden af affald stiger, og det belaster miljøet, når affaldet skal bortskaffes. I 2005 afleverede de danske husholdninger over 3 millioner tons affald, og 2/3 af det affald blev

Vejledning om sortering

sendt til forbrænding. Jo mere affald, vi kan sende til genanvendelse, des mindre belaster vi miljøet. Ved at sortere dit affald og

Frederiksberg Kommune har lavet et nyhedsbrev om

fordele det affald, som kan genbruges, i de forskellige contai-

affald og miljø, som er fordelt til alle indbyggere på

nere, der er opsat i din ejendom, kan du hjælpe med at reducere

Frederiksberg. Hvis du ikke har fået eller har mistet

miljøpåvirkningerne.

dit eksemplar, kan du bestille et nyt ved at skrive til affald@frederiksberg.dk

Alle Frederiksberg Boligfonds ejendomme har nu – eller er i gang med at etablere – særlige beholdere til både papir, pap & karton, plast, metal, batterier og glas. En del ejendomme har derudover

18


betaler huslejen, misligholder lejemålet eller overtræder husordnen, kan PrivatBo ophæve dit lejemål eller gøre dig ansvar-

Hvad siger lejeloven?

lig for udgifter forbundet med overtrædelserne. Det er også dig, din fremlejer

§ 69. Lejer af en beboelseslejlighed har ret til at fremleje højst halvdelen af lej-

kan indberette for Huslejenævnet. Vi har

lighedens beboelsesrum til beboelse. Det samlede antal personer, der bor i

set mange eksempler på dyre regninger i

lejligheden, må ikke overstige antallet af beboelsesrum...

forbindelse med fraflytninger fra fremlejede lejemål, og vi ser også lejere, som har været ved at miste deres lejemål, fordi fremlejer ikke betalte huslejen.

§ 70. En lejlighed, der udelukkende er udlejet til beboelse, har lejeren ret til at fremleje i indtil 2 år, når lejerens fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse el. lign... § 71. Lejeren er erstatningsansvarlig for skade, som ved uforsvarlig adfærd forvoldes af personer, der i kraft af reglerne i § 69 og § 70 benytter det lejede...

særlige rum til opbevaring af storskrald og elektronik, ligesom

Hvad virker for jer?

nogle ejendomme har et brandsikret skab til opbevaring af far-

Indretningen af ens bolig er en individuel sag, og det er svært at

ligt affald. Der er således gode muligheder for at komme af med

finde en løsning på udfordringerne med affaldssortering i hjem-

sit sorterede affald tæt på bopælen. Men hvor gør du af dine 11

met, som fungerer for alle. Som kommune vil vi dog gerne støtte

forskellige typer affald, inden det skal ned i gården?

op om sorteringen ved at præsentere eksempler på vores hjemmeside af gode måder at indrette sig både pænt og funktionelt

Forsøg med indendørs sortering

med affaldssortering på. Vi vil derfor gerne have gode ideer til,

I Frederiksberg Kommune har vi i perioden fra juni til og med

hvordan man kan opbevare brugt papir, pap & karton, plast,

november 2006 gennemført et forsøg med information om

metal og glas inde i lejligheden. Fotos eller tegninger af indret-

sortering og udlevering af udstyr, som kunne hjælpe med at

ningen kan sendes til affald@frederiksberg.dk.

gøre den indendørs sortering lettere. Forsøget viste, at ekstra opmærksomhed på udfordringerne med sortering rent faktisk resulterer i en forbedring i sorteringen af affaldet, men at de enkelte beboere ikke ønsker at få udleveret udstyr til indendørs sortering. De fleste vil selv vælge, hvordan de indretter sig for at få plads til sortering inde i lejligheden. Forsøget viste desuden, at sorteringen af affald kan blive bedre, hvis beboerne husker at affaldssortere i det øjeblik, hvor et produkt bliver til affald. Selv om de løsninger, Frederiksberg Kommune havde stillet til rådighed, ikke passede ind i de enkelte husstande, så gav forsøget i sig selv altså en øget bevidsthed og opmærksomhed om sortering af affald.

19


Vælg dine egne TV kanaler Hver enkelt ejendom har en fællesaftale med TDC KabelTV,

kanaler er der mulighed for at abonnere på forskellige

som alle lejere betaler til over huslejen. Hvis du har ønsker

sprogpakker med fx tyrkiske, arabiske, asiatiske, franske,

udover ejendommens programudbud, er der muligheder

italienske og spanske kanaler. Brugen af programpak-

hos både TDC og Dansk Bredbånd.

kerne forudsætter køb af en Selector digitalmodtager og oprettelsen af et abonnement udover den antenneudgift,

Du kan abonnere på yderligere programpakker via TDC’s

du allerede betaler over huslejen.

produkt Selector. Udover film-, sport- og dokumentarLigesom TDC kan bredbåndsudbyderen Dansk Bredbånd også tilbyde programpakker med fokus på specifikke sprog. Programpakkerne tilbydes via Dansk Bredbånds Bredbånds-TV og forudsætter, at du betaler kablingsafgiften til Frederiksberg Boligfond eller starter en afdragsordning over din husleje. Læs mere på www.tdc.dk eller www.dbnet.dk

Den letteste måde at spare penge Publikationer på hjemmesiden

Du kan spare penge ved at tilmelde din husleje til betalingsservice. Det gør 67 % af Frederiksberg Boligfonds lejere allerede. Betalingsservice er en regningsservice, hvor du tilmelder din månedlige huslejeindbetaling, så den automatisk bliver trukket fra din konto. På den måde kommer du aldrig til at betale for sent eller for lidt, og du kan

PrivatBos hjemmeside har fået

undgå ærgerlige rykkergebyrer og geby-

en ny afdeling, hvor du kan hente

ret i forbindelse med giroindbetalingen.

organisationens publikationer. Til at starte med kan Frederiksberg

PrivatBo kan desværre ikke tilmelde

Boligfonds årsberetning for 2006

dig betalingsservice. Hvis du ønsker at

og alle numre af Husrum hentes.

tilmelde din husleje, skal du tage dit girokort med til dit pengeinstitut.

Find alle publikationerne på www.privatbo.dk/publikationer

20

Læs mere på www.betalingsservice.dk


Legepladsen får fire stjerner ud af fem mulige. Og det er, hvis fem er Tivoli.

Anmeld din legeplads Er du barn – og bor du i en af vores ejendomme, der har en legeplads? Så vil vi meget gerne høre fra dig! Få din mor eller far til at skrive ind til os med dit navn og adresse og en kort begrundelse for, hvorfor vi skal anmelde netop din legeplads. Så kommer vi forbi til en snak med dig og dine kammerater omkring legepladsen. Hvad er godt ved den, hvordan og hvor meget bruger I den, og hvad kan gøre den endnu bedre?

Det sjoveste er det hele Der er legepladser mange steder på Frederiksberg, men hvis du

Der er masser af muligheder for at hoppe og klatre frem og til-

spørger Sofie og Johanne, hvor det er bedst at lege, er der ingen

bage. I gården er der også en stor boldbane og borde og bænke,

tvivl. Pigerne på 11 og 12 år går i skole tæt på Den Sønderjyske By,

hvor man kan holde en velfortjent pause.

og når eftermiddagen skal bruges på at snakke og lege, så er det den store legeplads i Den Sønderjyske By, som er det ubestridte

Sofie og Johanne er gladest for den store borg i sandkassen, men

førstevalg.

synes, alt i gården er sjovt. Og da vi snakker om at give en karak-

Legepladsen består af en sandkasse med en kæmpe borg med

stjerner ud af fem mulige. Og det er, hvis fem er Tivoli.

ter, kræver det ikke den store overvejelse. Legepladsen får fire tårn, rebstiger, tunneller, trapper, rutschebaner og meget mere.

21


Vi ryger med på rygeloven gælde for alle indendørs fællesområder

som hele offentligheden har adgang til,

i alle ejendomme. Det vil medføre, at

og en privat ejendom hører derfor ikke

Den 15. august trådte en ny lov om røgfrie

det ikke længere vil være tilladt at ryge

under disse regler.

miljøer i kraft. En lov, som har betydning

på blandt andet trapper, køkkentrapper,

for alle områder med offentlig adgang

vaskerum, affaldsrum, elevatorer og i

Men udover lejerne selv og deres gæster

– og som også får betydning for Frederiks-

beboerlokaler. Et sådan forbud vil forven-

skal postbude, avisomdelere, håndvær-

berg Boligfonds ejendomme.

teligt tage effekt pr. 1. december.

kere, rengøringsmedarbejdere, ejen-

Rygning på indendørs fællesarealer forbudt

Såfremt lejere eller beboerrepræsentan-

opholde sig i kortere perioder på disse

ter har indvendinger overfor forslaget,

områder, og det er derfor sund fornuft at

Som du kan læse i dette nummers ”Grib

kan ejendommens beboerrepræsentant

holde dem røgfrie.

ordet”, oplever ejendomsmestre fra tid til

henvende sig til PrivatBo på ejendom-

anden, at lejere ikke længere ryger i deres

mens vegne. Alle positive og negative

Nye faciliteter

eget hjem. I stedet vælger mange at gå

henvendelser vil blive inddraget i over-

Hvis du som ryger har ønsker til udendørs

ned i gården, mens andre bruger trapper,

vejelsen omkring gennemførelse af

faciliteter, som kunne hjælpe til at gøre

køkkentrapper, affaldsrum og lignende.

forslaget. Henvendelser skal sendes til

rygning udenfor mindre besværligt, vil

Foreløbig har der ikke været nedskrevet

rygning@privatbo.dk.

jeg gerne opfordre dig til at kontakte

Af Flemming Brank, formand for Privatbo

domsmestre, gårdmænd og mange andre

regler for rygning på ejendommenes

beboerrepræsentationen eller ejendoms-

indendørs fællesarealer, og det har derfor

Hvad siger loven?

mesteren for at finde en brugbar løsning

været op til den enkelte ryger at tage

Rygelovens formål er “… at udbrede røgfri

til glæde for alle.

hensyn.

miljøer for at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og for

I forbindelse med den nye rygelov har Fre-

at undgå, at nogen ufrivilligt udsættes

deriksberg Boligfonds bestyrelse foreslået

for passiv rygning”. Loven dækker dog i

at lade rygelovens generelle retningslinjer

udgangspunktet kun indendørs områder,

Rygepolitik I forbindelse med den nye rygelov bliver PrivatBo og alle ejendomskontorer røgfri pr. 1.1.2008. Medarbejdere, som ønsker at holde op med at ryge, bliver hjulpet med rygestopkurser. Personalet er også blevet pålagt ikke at ryge, når de opholder sig i beboernes lejligheder.

22


Er du enig Vi gør os stor umage med at lave et Husrum, der er interessant og relevant for alle vores lejere. Vi har masser af ideer til fremtidige artikler og temaer, men hvis du har noget på hjerte, vil vi meget hellere høre fra dig. Kunne PrivatBo tillade sig at ophæve lejerne i Tvillingegården? Har boligfonden negligeret sit sociale ansvar i sagen om Wilkenbo? Er det sund fornuft, at lejere ikke længere må ryge på køkkentrappen? Er din legeplads bedre end børnenes i Den Sønderjyske By? Er ejendommens husorden uretfærdig? Har I haft en sjov oplevelse i jeres gård over sommeren? Måske er din nabo en spændende person, vi burde portrættere? Lige meget hvad du har på hjerte, vil vi gerne høre fra dig. Jo mere, du deltager i debatten og udviklingen af Husrum, jo bedre bliver vores blad. Skriv til husrum@privatbo.dk.

23


Telefon og e-mail

PrivatBos Administration Tlf.: 33 11 20 80 Mandag til onsdag kl. 10-12 og 13-15. Torsdag kl. 13-17 og fredag kl. 10-13.

Ejendomskontorer • Rolfshus, Møllehuset, Bjarkeshus, Storkereden og Tvillingegården Leon Reingard: Tlf.: 38 86 58 91, 301fb@privatbo.dk

• Den Sønderjyske By Ernst Günther: Tlf.: 38 71 44 49, 309fb@privatbo.dk Træffetid: Mandag-fredag kl. 9.00-10.00.

Telefontid: Mandag-fredag kl. 8.00-9.00 Personlig henvendelse kl. 7.00-8.00

• Lineagården, Firkløveren, Trekanten Stig Gorm Petersen: Tlf.: 38 19 49 55, 322fb@privatbo.dk

• Peter Bangs Hus, Svalegården

Telefontid: Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10.00-11.00 samt

Flemming Lindgren: Tlf.: 38 86 34 78, 304fb@privatbo.dk

torsdag kl. 16.00-18.00.

Træffetid: Mandag-fredag kl. 7.30-8.00

Personlig henvendelse: Mandag, tirsdag, onsdag kl. 9.00-10.00 og torsdag kl.16.00-18.00.

• Malthe Bruuns Gård, Lindehuset, Lauritz Sørensens Gård, Wilkenbo, Barfoeds Gård, Mønsterbo, Nimbusparken

• Roskildegården

Lars Larsen: Tlf.: 38 86 09 41, 306fb@privatbo.dk

John Hansen: Tlf.: 38 71 31 73, 326fb@privatbo.dk

Telefontid: Mandag til fredag kl. 8.00-8.30.

Telefontid: Mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 9.00-10.00

Personlig henvendelse: Mandag, onsdag, torsdag,

Personlig henvendelse: Onsdag kl. 15.30-17.00.

fredag kl. 8.30-9.30 og tirsdag kl. 7.00-8.00. Torsdag åben for alle henvendelser mellem kl. 16.00-18.30

• Sønderjyllandsgården, Solbjerggård Bjarne Skovboel: Tlf.: 38 71 30 59, 327fb@privatbo.dk Telefontid: Mandag-fredag kl. 11.00-11.30 samt onsdag kl. 16.00-16.30. Personlig henvendelse: Mandag-fredag kl. 11.30-12.00 samt onsdag kl. 16.30-17.00

Profile for PrivatBo

Husrum 2 2007  

I Husrums udgivelse nr. 2 sættes der fokus på beboeren i byggesager. Hvilken betydning har de for byggesagens udvikling. Du kan også blive k...

Husrum 2 2007  

I Husrums udgivelse nr. 2 sættes der fokus på beboeren i byggesager. Hvilken betydning har de for byggesagens udvikling. Du kan også blive k...

Profile for privatbo
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded