Page 1

Септември 2010

Монбат откри официално завод за рециклиране на употребявани батерии в Сърбия Приста ойл с растящ авторитет на Аутомеханика във Франкфурт


месечно издание на “Приста ойл холдинг” ЕАД година VII, брой 7, Септември 2010 г.

АКЦЕНТИ Признанието е особен вид удовлетворение, което идва по принцип трудно. Но „цената” му е особено висока, когато се получава в трудни моменти от места, на които не им е силата да признават израстването на конкурентни субекти и успешното им позициониране сред световно известните брандове. Изложението Автомеханика във Франкфурт позволи на мениджърския екип на Приста ойл холдинг да прецени реално мястото на компанията в голямото семейство на производителите на смазочни продукти. Да свери посоката на развитие и да усети тенденциите за развитие, които до голяма степен се загатват на форум като този. Приста ойл холдинг след третото си успешно участие на изложението във Франкфурт може да се радва

Р. Николаев Гл. редактор

на оправдан интерес от страна на традиционни вече партньори и компании, които откриват лидерът в производството и дистрибуцията в сектора в Югоизточна Европа като бъдещ партньор. От особена важност е фактът, че българската компания своевременно потърси своето развитие и реализацията на готова продукция на нови пазари, незасегнати силно от кризата. Неминуемо трябва да се акцентира и върху въвеждането в експлоатация на Завода на Монбат в Сърбия. Самата инвестиция, съобразена с всички съвременни екологични норми и изисквания, е доказателство за стратегическото планиране въпреки срещаните административни трудности. „Приста ойл холдинг” ЕАД се превръща все повече в една модерна европейска компания с все по-сериозно влияние върху бизнеса със смазочни продукти и акумулаторни батерии в региона. Разбира се, тази позиция е свързана с и решаването на по-сложни и поотговорни задачи, които са сериозно предизвикателство към целия екип от специалисти и мениджъри, които определят посоката на развитие на най-динамично развиващата се компания.

Приста ойл холдинг с растящ авторитет на Автомеханика във Франкфурт

4

„Приста ойл холдинг” ЕАД посрещна мениджърите на Турската компания за дистрибуция на горива и нефтопродукти

5 6

Монбат откри официално завод за рециклиране на употребявани батерии в Сърбия

8

Зимната течност за чистачкиповече необходимост, отколкото излишно разточителство

10

Българската петролна и газова асоциация е мост между държавата и нейните членове

14

Изборът на греси стъпка по стъпка

16 19 22

10 години на Николай Борисов в Приста ойл10 години професионално и корпоративно израстване НИМ транс ООД - Габрово активизира продажбите на марката Texaco при камионите и Valvoline при колите Уникална изложба представи в Бургас нумизматичният музей на братя Бобокови

Издава: “ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ - ЕАД Румен Николаев - главен редактор моб.: 088 874 82 18; тел.: 082 810 123; E-mail:rumen.nikolaev@prista-oil.bg www.prista-oil.com

Албена Иванова - Василева - консултант Английски текст - Blue point Предпечат и печат:

За мнения и препоръки: spisanie@prista-oil.bg


Приста ойл холдинг с растящ авторитет на Аутомеханика във Франкфурт

Приста ойл холдинг участва за трети пореден път на едно от найголемите технически изложения в света, което се проведе от 14 до 19 септември във Франкфурт. Щандът бе с модерен дизайн, и в същото време стилен, подчертаващ класата на компанията. Голям интерес бе проявен от фирми и компании, които дистрибутират смазочни продукти на големи марки. По време на криза обаче те обръщат поглед към брандове с доказани качества на своите продукти, но на по-приемлива за потребителите цена. Предвид предстоящия зимен сезон, сериозен интерес бе проявен към сезонните течности за чистачки и антифризи. Интересни контакти са осъществени с полски и италиански фирми, както и големи компании от Чехия, Украйна и прибалтийските републики. Голям брой компании, производители на смазочни продукти, също проявиха интерес за възможностите

4

сп. Приста бр. 7 ’10

на Приста ойл чрез дъщерното си дружество „Стар ойл” да доставя базови масла. Предвид капацитетните възможности на Приста ойл – заводи и терминали, стратегическата локация на производствените мощности, модерния Технологичен център, както и доказаното във времето високо качество, една част от сериозните компании в бранша, дискутираха възможностите за производство на масла, греси и антифризи под тяхна марка. Щандът на Приста ойл груп беше място за срещи с традиционно добри клиенти на компанията от Ливан, Италия, Унгария, Турция, Румъния и разбира се, някои от най-големите български дистрибутори. Не липсваха и срещи с компании, с които бе установен контакт при представянето на Аутомеханика в Дубай през 2008г. С поредното ди участие във Франкфурт Приста ойл тества своята конкурентност и жизнеспособност сред компаниите в бранша на европейско и световно ниво и ако преди 4 години много западни компании гледаха със снизхождение на Приста, то сега марката се приема като равностоен съперник. Дори повече, в някои отношения българският лидер в производството на смазочни продукти показва практики, от които големите се учат. Нали тъкмо за пръв път Приста ойл каза на всички на висок глас: „17 години история днес е повече от 100 години преди.“

Аутомеханика Франкфурt e водещият международен търговски панаир на автомобилната индустрия. 4 486 изложителя от 76 държави представят на площ 305 000 квадратни метра последните новости при доставчиците за автомобилната индустрия и следпродажбеното обслужване. Детлеф Браун, член на Управителния съвет на Messe Frankfurt GmbH оповести, че е подобен ре кордът, поставен на изложението през 2008 година. В сравнение с него, на тазгодишното изложение има 2% увеличение на чуждите изложители и 81% от всички изложители са чужди фирми. Изложението бе посетено от над 150 000 души от 140 държави. Messe Frankfurt е лидер в Германия в организацията на търговски изложения, с 424 милиона евро приходи от продажби през 2009 година и повече от 1 660 служители по целия свят. Messe Frankfurt Group има изградена мрежа от 28 подразделения по целия свят, 5 представителни офиса и 52 партньорски организации, чрез които се поддържа контакт с клиенти в повече от 150 страни. Изложения с марката произведено от „Messe Frankfurt” се организират на повече от 30 места по целия свят. Изложбената площ на Messe Frankfurt заема 578 000 квадратни метра, върху която са построени 10 изложбени палати и прилежащ конгресен център.


новини

Задълбочава се партньорството с Турската компания за дистрибуция на горива и нефтопродукти Основните направления са: · Проучване на нефтени находища; · Обезпечаване на работата по проучване на петролни находища; · Търговия с нефт и нефтопродукти; · Дистрибуция; · Бункеровъчни дейности; · Съхранение.

Отдясно наляво: Калин Трифонов, Харун Сахбаж, Пламен Бобоков, Ахмет Туркоглу, Хасан Яджит, Илкер Башкетин, Христо Савчев, Баркан Айгул, зам. мениджър на Приста ойл- Турция

Представители на висшия мениджмънт на Турската компания за дистрибуция на горива и нефтопродукти посетиха България по покана на ръководството на „Приста ойл холдинг” ЕАД. Делегацията включваше Харун Сахбаж - генерален мениджър на (TPPD - Turkish Petroleum Petrol Distribution), Ахмет Туркоглу – заместник генерален мениджър, Илкер Башкетин – мениджър логистика и Хасан Яджит – мениджър развитие на проекти. Това бе и първата им визита в страната. В централния офис на Приста ойл в София те проведоха работна среща с Пламен Бобоков и Христо Савчев. На срещата бяха обсъдени нови възможности за разширяване на сътрудничеството между двете компании. Делегацията посети бензиностанции в София и обекти за продажба на горива и петролни продукти по дестинацията София Русе. Доверието към стратегическото сътрудничество между двете компании беше утвърдено и по време на престоя им в Русе. Гостите посетиха Завода за смазочни масла и Технологичния център, като проведоха срещи със специалистите на компанията. Визитата на мениджърите на Турската компания за дистрибуция на горива и

нефтопродукти е вследствие на успешното сътрудничество, между Приста ойл - Турция и TPPD в няколко направления : 1. В брандирани бензиностанции, собственост на TPPD, се предлагат продукти с марките Приста и Валволин – в общо 140 бензиностанции. През следващите 5 години Турската петролна компания предвижда броят им в Турция да нарасне до 750. 2. Производствените мощности за петролни сондажи на турската компания ТРАО – сондажната техника в три района - Батман, Адияман и Киркларели се обслужва с масла . 3. Държавни и частни търгове – ТPPD участва във всички търгове с продукти и успешно снабдява големите общини и въгледобивни мини. Накратко за Турската компания за дистрибуция на горива и нефтопродукти (TPPD): Турската международна петролна компания (TPIC) е създадена през 1988 година като подразделение на Турската Национална Петролна Корпорация (TPAO) с цел да развива дейност във всички направления на петролната индустрия.

Турската международна петролна компания (TPIC) се гордее с отличната си работа не само в Турция, но и в Сирия, Грузия, Азербайджан, Казахстан и Ирак. Компанията успешно ръководи бизнеса с търговия на горива и нефтопродукти в Ирак, а отскоро разширява дейността си и в страните от Близкия изток и Латинска Америка. С цел разширяване на обхвата на дейността, в това число продажба на горива на местния пазар, съхранение и внос на горива, а така също и изграждане на дилърска мрежа, през 2006 TPIC основа ТРРD като свое дистрибуторско подразделение. Чрез бункеровъчната си дейност, TPIC успешно работи и за утвърждаване на своето място като ефективен и равнопоставен играч на международния пазар на горива и нефтопродукти. Целта на компанията е да разраства дейността си във всички направления в страни като Ирак, Сирия, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Еквадор, Колумбия и Венецуела, които притежават значителна част от световните петролни запаси, посредством пълно техническо обслужване, предоставено от компанията майка TPAO - Турската Национална Петролна Корпорация. Въпреки че сътрудничеството между Приста ойл и TPPD продължава вече почти три години, настоящата визита демонстрира взаимната ангажираност на мениджърския състав на двете компании към търсене на нови възможности за успешно разширяване и задълбочаване на стратегическото партньорство.

сп. Приста бр. 7 ’10

5


новини

„Монбат“ откри официално завод за рециклиране на употребявани батерии в Сърбия За първи път в региона се въвеждат нови стандарти в областта на преработката на цветни метали

Най-високотехнологичното предприятие в региона за рециклиране на употребявани оловно-кисели батерии – „Монбат“ ДОО, бе открито официално на 1 септември 2010 г. в гр. Инджия, Сърбия. Дружеството е част от икономическата група на „Монбат“ АД. Инвестицията възлиза на над 12 млн. евро и е извършена в рамките на близо 3 години. Лентата при откриването на новия завод прерязаха Атанас Бобоков – председател на Управителния съвет на Монбат АД и Боян Пайчич – председател на правителството на автономната област Войводина. На церемонията по откриването присъстваха министри от правителството на Сърбия и автономната област. Посланикът на България в Сърбия Георги Димитров връчи поздравителен адрес от името на президента Георги Първанов. Към настоящия момент в дружеството са ангажирани 24 работници и служители, като се планира броят им да нарасне до 70. Всички наети до сега работници и служители са преминали 60-дневен курс на обучение в компанията-майка, както и обучение от италиански и френски експерти. Предвижда се заводът да преработва годишно между 15 – 16 000 тона олово и

6

сп. Приста бр. 7 ’10

оловни сплави. Преработените суровини ще бъдат реализирани на европейския пазар, както и в други страни, включително и за производството на батерии на дружеството майка в България. До няколко месеца предстои да бъдат извършени пускови дейности до започването на ритмичен производствен процес.


"Монбат" с трицифрен ръст на годишна база на продажбите си през август

Стартирането на рециклиращото производство в Сърбия ще позволи прилагането на организирана система за събиране, съхраняване и обработка на използвани оловно-кисели батерии, което ще допринесе за подобряване на екологичната обстановка. За първи път в региона, Монбат ще въведе нови стандарти в областта на преработката на цветни метали. Технологията, която ще се прилага, е наймодерната в тази област и се използва само в още 11 други завода в Европа. Тя е екологично ориентирана и природощадяща. Представлява затворена рециклираща система, която все още не е позната в тази част на Европа. Дейността на предприятието е в пълно съответствие с екологичните изисквания и е единственият завод в Сърбия, който вече изпълнява изискванията на EU IPPC Directive /Директива 2008/1/ ЕO за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването/. По повод тържественото откриване председателят на Надзорния съвет на Монбат Пламен Бобоков заяви: „Реализирането на проекта и пускането в експлоатация на завода за рециклиране на употребявани батерии в Сърбия е поредната стъпка от превръщането на МОНБАТ в един от най-големите и значими играчи на пазара на акумулатори и рециклиране в Европа. ”

Най-големият български производител на акумулатори "Монбат" АД осъществи трицифрен ръст на годишна база на продажбите си през август. Това сочи отчетът до Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса /БФБ/. За най-летния месец от годината дружеството е реализирало неконсолидирани нетни приходи от продажби в размер на 25.39 млн. лева - увеличение от 128.54% в сравнение с август 2009 г. Тук обаче трябва да се отчита ефектът от преструктурирането на "Монбат" и отделянето на рециклиращото производство в "Монбат Рисайклинг" ЕАД, сочи информацията от дружеството. Печалбата преди данъци на предприятието за месеца е близо 1.87 млн. лв., или с 14.35% повече спрямо предходната година. За сравнение - през предходния месец ръстът по този показател на годишна база беше 22 на сто, а през май - цели 42 процента. От управителния съвет на дружеството предупредиха, че високите темпове на прираст от първото полугодие няма да продължат през второто. "Монбат" АД прогнозира близо 32% годишен ръст на продажбите и над 56.7 на сто ръст на нетната печалба на предприятието за цялата 2010 г. Стойностите на двата показателя трябва да достигнат съответно 154.7 млн. лв. и 24.7 млн. лв. на консолидирана база. Обобщените данни за първите осем месеца на 2010 г. показват, че дружеството е реализирало оборот от 119.77 млн. лв., което е увеличение от 77.93% в сравнение със същия период на 2009 г. Печалбата за януари - август е 14.46 млн. лв., където ръстът е от 28 на сто.

сп. Приста бр. 7 ’10

7


Зимната течност за чистачкиповече необходимост, отколкото излишно разточителство Септември и октомври са месеците, в които, ако не сме подготвени за капризите на времето, шофирането може да се превърне в бреме. Намалена видимост вследствие на дъжд, кал и прах по стъклата, замръзнала течност за чистачки, спукани казанчета, отлепен лак, силна миризма на алкохол. Това са само част от негативите при използване на некачествени течности за чистачки. Течността за почистване на стъкла има две важни функции: Ефективно да отстранява замърсяванията и да не замръзва през зимния сезон. Постигането на тези свойства става чрез балансирано смесване на алкохоли с повърхностно активни вещества, ароматизатори , оцветители и други. Най-голям процент или казано още основният компонент, който се използва за формулиране на зимни течности за чистачки, са алкохолите. Те гарантират отлични нискотемпературни свойства и безупречни качества по отношение на почистване на стъклени повърхности. Най- подходящи са етиловият и изопропилов алкохол. Недопустимо и много опасно е използването на метилов алкохол. При поглъщане на метанол последиците за организма са много тежки. Първоначално се наблюдават главоболие, гадене, повръщане. Следват припадъци и загуба на зрение. Метиловият спирт е важна съставка на много търговски продукти, използвани в промишлеността, но е недопустимо използването му в продукти, при които може да се очаква контакт и въздействие върху човешкия организъм. При течността за почистване на стъкла изпаренията достигат до купето на автомобила и при продължително и дълго шофиране въздействието на метиловия алкохол се оказва опасно и вредно.

8

сп. Приста бр. 7 ’10

Това не е единственият проблем с течностите за почистване на автомобилни стъкла. Много често срещан проблем е загубата на еластичност и гъвкавост на перата на чистачките и падане на лаковото покритие на капака на автомобила в близост до дюзите на течността. Това се дължи на несъвместимост на компонентите в течността за чистачки с гумения материал, от който е изработена чистачката, и автомобилния лак. Много от производителите не обръщат сериозно внимание на този факт и не провеждат предварителни изпитвания. Зимната течност за чистачки Prista успешно преминава тестовете, както за съвместимост с гумени уплътнения и материали, така и за въздействие върху лакови покрития. Изпитванията са проведени в Германия, съгласно утвърдени международни методи. Още един често подминаван тест е съвместимостта с вода. Колкото и странно да звучи, често се случва използваните компоненти да са несъвместими с вода. След смесване с вода в казанчето се образуват неразтворими вещества. Те се утаяват или плуват по повърхността и след време запушват дюзите и става невъзможно пръскането и почистването на стъклото. И за да превърнете шофирането в удоволствие, нашият съвет и препоръка е да използвате течности за почистване на стъкла, произведени от фирми, които са доказали качеството на продуктите си през годините, на етикетите им са записани точният състав и препоръки за разреждане. Само така ще си осигурите винаги чисти стъкла и добра видимост, съпроводени със свеж и приятен аромат.


продукти

ТЕЧНОСТИ ЗА ЧИСТАЧКИ - зимна ОПИСАНИЕ: Течностите за чистачки се произвеждат на база денатуриран етилов алкохол и подходящо подбрани ПАВ, смазочни компоненти, боя и ароматизатори.

ПРЕДИМСТВА Разработени са предимно на базата на биоалкохол; Не съдържат МЕК, етилацетат, ацетон, метанол, EDTA, фосфати, амини или нитрити; Съдържат неприятен горчив компонент за предотвратяване на инцидентно поглъщане; Напълно формулирани, за да гарантират оптимално обслужване; Умерено пенообразуване, улесняващо ефикасното пълнене; Съвместими с полимерните материали като поликарбонати, акрили и еластомери, а също и декоративни покрития. ПРИЛОЖЕНИЕ Течностите за чистачки са предназначени за запълване на резервоарите към чистачките на автомобилите. Използват се за измиване и почистване на автомобилни стъкла. Благодарение на активните почистващи агенти, течностите за чистачки бързо и безпроблемно

отстраняват всякакви замърсявания, намаляващи видимостта, като остатъци от насекоми, прах и други. Течност за чистачки - зимна се предлага в две разновидности: Течност за чистачки - зимна - концентрат, която се разрежда с дестилирана или омекотена вода в съотношение, зависещо от желаната за постигане температура за защита от замръзване и течност за чистачки - минус 20С - която е готова за употреба и не се нуждае от разреждане. Течност за чистачки - лятна се предлага в три разновидности: Течност за чистачки лятна - концентрат 1:10, която се разрежда с дестилирана или омекотена вода в съотношение 1:10; течност за чистачки - лятна - концентрат 1:3, която се разрежда с дестилирана или омекотена вода в съотношение 1:3 и течност за чистачки - лятна - готова за употреба - която е готова за употреба и не се нуждае от разреждане.

* определя се след разреждане с дестилирана вода в съотношение 1:3

Забележка: Информацията, дадена в типичните характеристики не представлява спецификация, а е показателна за текущото ниво на производство и може да варира в рамките на допустимите производствени толеранси. Запазва се правото на изменения.

сп. Приста бр. 7 ’10

9


интервю

Българската петролна и газова асоциация е мост между държавата и своите членове

Андрей Делчев

Андрей Делчев е възпитаник на Юридическия факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”. Специализирал е в Гърция (“Конституционно право на Гърция”), Франция (Париж, “Защита на конкуренцията”),

Доколко Асоциацията дава възможност за едно браншово представяне и решаване на проблемите на нейните членове в момента? - БПГА е единствената представителна организация на компаниите, които работят в областта на търговията с течни горива, с пропан бутан. Имаме няколко фирми, които оперират в областта на природния газ. В своята над 10-годишна история Асоциацията си е отвоювала мястото да е тази официална трибуна, с която държавата контактува, когато, извън частните корпоративни проблеми на всяка от фирмите, трябва да се

10

сп. Приста бр. 7 ’10

Англия ( “Реформа на публичната администрация”). До 1990 г. работи в Софийски районен съд като съдия, а впоследствие и като Председател на съда. От 1991 г. до юни 1997 г. е началник на Правния отдел на Министерски съвет. Участвал е в създаването на практически цялото ново законодателство на Република България, като е работил върху над 10 000 акта на седем правителства - проектозакони, постановления и решения. Бил е Директор на група за управление на проектите по ФАР в Министерски съвет. Андрей Делчев е арбитър в Международния търговски арбитраж при БТПП. През 1998 г. Андрей Делчев е избран за президент на Българска петролна и газова асоциация. Работил е по множество проекти, свързани с финансиране от страна на престижни финансови институции като ЕБВР, Световната банка, Японската Банка за Международно Сътрудничество (JBIC), Черноморската банка за търговия и развитие и др. Ангажиран е активно с неправителствения сектор, дълги години е член на Настоятелството на Американския университет в Благоевград. Основател и управляващ съдружник на "Евролекс" България ООД.

решават общите за бранша. Асоциацията е тази, която формулира интересите на бранша, която ги поставя, поддържа и отстоява, особено през последните 2-3 години. В този смисъл проблемите, които представяме, се приемат от държавните органи за разглеждане. Друга е темата доколко сме слушани – някои от предложенията се приемат, други - не, за трети спорим и воюваме в съда. При нас членуват компании, които държат близо 80 на сто от търговията с течни горива, около 7080 на сто от продажбите на пропанбутан. Като представител на бранша в търговията с масла, Приста ойл със

сигурност също е на едно високо ниво. Това са фирми, които са в „белия” сектор на икономиката.

Успява ли Асоциацията да защитава интересите на компании, които са конкурентни на пазара? - Проблемът е решен още чрез самия статут на организацията сдружение на конкурентни субекти. Това означава, че конкурентната война в рамките на сектора продължава, което е добре, тъй като ние не позволяваме и не допускаме дори и най-малък намек за картел.


В същото време винаги има общи проблеми, които обединяват фирмите. Затова съществуват и тези професионални организации, независимо че са сдружения на конкуриращи се субекти. Например: всички се конкурират и всички се борят за пазарен дял, но всички еднакво страдат от преждевременното увеличение на акцизите; въвеждането на нови несъобразени с реалните възможности екологични изисквания; внедряването на новите системи за контрол и връзка с Агенция „Митници” и НАП, които са прекалено скъпи, твърдим ние, и натоварват фирмите с непосилни инвестиции. В Асоциацията членуват компании, които не са с еднороден бизнес. Разполагате ли с нужните специалисти, за да решавате различните проблеми за различните направления в бранша? - Асоциацията, както повечето браншови организации в България, има сравнително малък състав поради това, че се издържа от членски внос, който не е голям. Опитваме се, икономично за членовете, да развиваме дейността. Във всички онези случаи, когато се изисква специална експертиза, използваме капацитета на фирмите - членки, които в своята сфера са напред. Случва се да ангажираме и външни експерти срещу съответно заплащане. Фактът, че не поддържаме, а не можем и да поддържаме, голям експертен потенциал, не е пречка. Той се компенсира или с възможностите на фирмите или със свободни експерти, които биват наемани. Сериозна дискусия възникна около въвеждане на Наредба 3 на министъра на финансите от 2010 г. До каква степен фирмите търсеха вашето съдействие и успя ли Асоциацията да защити техния интерес? - В момента сме на бойната пътека, ако мога така да се изразя.

Наредба 3 е един от най-оспорваните нормативни актове, документ, който в много голяма степен е концентрирал вниманието и усилията на членовете на Петролната и газова асоциация. Откакто бе издадена (ако не греша, през февруари, а и няколко месеца преди това) до този момент продължаваме да водим диалог с държавата: в лицето на Агенция „Митници”, които са подготвили нормативния акт и в лицето на финансовия министър, който е издателят на Акта. Ще търсим съдействие, ако не успеем на тези нива, и от министър-председателя, председателя на комисията по бюджет и финанси на Народното събрание, министъра на икономиката и енергетиката. Този акт за нас е много спорен. Има единодушие на компаниите по този въпрос. Не отричаме целта на акта - постигане на подобър контрол над средствата за измерване. Оспорваме това, че се налагат инвестиции, които са големи, тежки, оскъпяват крайния продукт и по този начин рефлектират върху крайния потребител. Целта, която е поставена - подобряване на контрола, може да бъде постигната и с наличната апаратура в данъчните складове. За да бъдат лицензирани, тези складове са минали през съответен контрол, утвърдени са им системи за измерване и отчитане на данните, отговарят и на редица други изисквания. Смятаме, че тези системи могат да се пригодят да предават данни към Агенция „Митници”. Вместо това се поставят нови условия, увеличават се точките за контрол, поставят се нови изисквания към измервателните уреди, всъщност за тези неща ние спорим. Казвам, че сме на бойното поле, защото ние обжалваме Наредбата. Мина само едно заседание по особеното ни искане за спиране действието на нормативния акт, като съдът го отхвърли. Срещу тази Наредба има жалба и от винопроизводителите. На 11 ноември съдът трябва да гледа делото по същество дали Наредбата противоречи на Закона, т.е. дали ще бъде отменена или само отделни нейни текстове…

Вече се чуха изказвания, че ако бъде отменена, ще бъде възпроизведена в Закон. Как ще коментирате това? - Дори това да се случи, ние го намираме за положително. По този начин ние ще можем още веднъж да изложим своите аргументи, за да ги съобрази новият закон и да бъде подобър от тази Наредба. Вместо да се водят подобни спорни дебати, не може ли да се опрем на европейската практика? - Когато говорим за европейска практика, и то не само в тази област, ние говорим за две отделни групи или два пласта проблеми. В първия случай става въпрос за неща, които са законодателно решени в ЕС и с които сме длъжни да се съобразяваме. Вторият пласт е този, който е наложен в чисто практическия опит на държавите. Тъй като техният брой е 27, във всяка от тях този опит е различен. В случай като сегашния всяка от спорещите страни се позовава на различна практика, тази, която е в нейн интерес. Ние казваме, че в една част от страните на EС такива изисквания не съществуват, като даваме пример с такива държави. Митниците от своя страна пък дават пример с други две. Така трудно може да се разбере как е подобре. Единственият критерий е този, който показва, че дадена система работи при определени условия най-добре. Специфичните условия за България, специално за тази дейност са пазар, който се отличава с голям процент на сив сектор. От тази гледна точка необходимостта от засилен контрол е значително по-висока, отколкото при старите пазарни икономики. От друга страна, България е далеч по-слаба икономика, т.е. държавата трябва да се съобразява, когато налага мерки, с възможностите на стопанските субекти. И не на последно място с възможността на платежоспособност на населението, което, накрая по веригата, понася всичко това.

сп. Приста бр. 7 ’10

11


При какви проблеми компаниите, членуващи в Асоциацията, се обръщат за съдействие към вас? - Когато се опира до конкретни казуси, в рамките на Асоциацията сме приели правилото, че при чисто корпоративни проблеми нашата структура като изразител на общи интереси не би трябвало да се занимава, няма да влиза в ролята на арбитър. Освен ако не става въпрос за проблеми, поставени на принципна основа и засягат само една компания като „Приста ойл холдинг” като основен производител на масла. Макар да има и други играчи на този пазар, поне досега основен инициатор по отношение на законотворческите инициативи е Приста ойл. Последен пример в тази посока е предложението, отправено от компанията до Бюджетната комисия на НС чрез нас по отношение на отработените масла. Може да изразим задоволството си, че този проблем бе съобразен с предложението на Приста ойл. Срещате ли необходимото разбиране от страна на държавата при отстояване на интересите на вашите членове? - Някои от предложенията администрацията приема конструктивно и добре. При други, дори изненадващо за нас, срещаме много нерационален отпор. По принцип Асоциацията защитава корпоративни интереси, но в частта „съхраняване на законодателството” нейните интереси съвпадат с тези на фиска и

интересите на обществото. От тази гледна точка предложенията, които правим, смятам, че са разумни, но не винаги държавата го разбира по този начин. Ние реално сме мостът между държавата и нашите членове при решаването на важни принципни въпроси. Чувства ли се нарастване на активността на членовете на Асоциацията за решаване на браншовите проблеми именно по този начин? - Напоследък се събираме все по-често и нашите членове почесто търсят решение на своите общи проблеми. Това се налага и от факта, че ако една компания сама реши да постави и реши своя проблем, тя е заподозряна, че поставя чисто корпоративен проблем и ако държавата го реши, може да бъде заподозряна, че може да е във вреда на бюджета или на потребителя. Кои са по-актуалните теми, по които работите в момента? - Разбира се, на първо място е Наредба 3, както и всичко останало, което предстои да се случи по отношение на Закон за енергия от възобновяеми източници, задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, които от нивата от 50 дни в момента трябва да достигнат до 90 дни. Предстои обсъждане на Закона за качествата на горивата, Закон за енергетиката… Тук може да посочим и премахването на безмитната търговия с горива, срещу която бяха

Българската петролна и газова асоциация (БПГА) е пред ставителна неправи телствена организация за сектор „Търговия и дистрибуция на течни горива и газ” Тя е учредена през 1999 г. Нейни членове са „Петрол” АД, „Шел България” ЕАД, „Овергаз Инк.” АД, „Шел Газ България” АД, „Топливо” АД, „ОМВ България” ЕООД, „Еко България” ЕАД, „Приста Ойл” ЕАД, „Булмаркет ДМ” ООД, „Витогаз България” ЕАД, „Газтрейд” АД, „Лукойл България” ЕООД, „Кълвача Газ” АД, „Нафтекс Петрол” ЕООД, „Ромпетрол България” АД и „Инса Ойл” ООД.

12

сп. Приста бр. 7 ’10

нашите членове. Искам да вметна, че никога при нас не се обсъждат цени, пазарни условия. Силно се пазим от това да не допускаме дори намек в тази посока за корпоративни обсъждания… Но все пак, предполагам, че е търсена от вас подкрепа по отношение на нелоялна конкуренция, сив сектор и т.н.? - Сивият сектор е централна тема в дискусиите, безспорно, дотолкова, доколкото уврежда както държавата, така и белия сектор. Той е най-нелоялната форма на конкуренция, защото, заобикаляйки законите, сивият сектор пести от разходите, които всички други правят. А в тази посока може ли да се похвалите с определени успехи? - До известна степен проблемът с контрабандата на горива се реши с промяната на митническите режими с приемането на страната ни в ЕС, засили се контролът върху производството и продажбата на некачествени горива. По отношение на производството на биогоривата, благодарение на нашите усилия също се повишиха изискванията. Но трябва да се има и предвид, че всяко едно повишаване на данъците прави сектора по - атрактивен за играчите в сивия сектор, защото пестят повече.

Асоциацията е единствената представителна организация едновременно на петролния и газов сектор в Република България. Тези браншове безспорно са от стратегическа важност за икономиката на държавата – в основата на транспортната система, енергетиката, отоплението на битовата сфера. Компаниите, членове на БПГА, са и сред най-големите данъкоплатци в България.


Изборът на греси стъпка по стъпка

фиг. 24

14

сп. Приста бр. 7 ’10

Знаете ли дали използвате правилната грес(смазка)? Може да използвате най-висококачествената грес. Може да сте вложили много усилия и пари в избора на най-доброто качество грес в стремежа си да постигнете съвършено смазване. Но не бива да бъркате качеството на смазочния продукт с изискванията към качествата за смазване. Имайки това предвид, можем да кажем, че и от найвисококачественото турбинно масло най-вероятно няма да излезе добро моторно масло. Повечето потребители добре разбират колко е важен правилният избор на точния смазочен продукт за дадено приложение. Когато става дума за избор на подходящ смазочен продукт за производствени съоръжения и оборудване, е лесно да се определи кои продукти удовлетворяват изискванията на производителите на оригиналното оборудване (ОЕМ). Обикновено ОЕМ спецификациите за смазочни масла включват вискозитета при работните или околните температури, изискванията към присадките, типа на базовото масло и дори специалните съображения за различните условия на околната среда. От друга страна, в спецификациите за гресите често липсват детайлите, които са необходими за правилния избор, което оставя разработването на спецификациите (техническите изисквания) в ръцете на

инженерите, специалисти по смазването. Много често ОЕМ спецификация за греси може да поставя изискване да се ползва литиева грес, клас 2 по NLGI от добро качество. Използвайки тая информация, човек може да направи избор на правилната консистенция и вида на сгъстителя. Подобна спецификация за смазочно масло би звучала като "смазочно масло от добро качество". Ама какво? Поради липсата на по-голяма конкретност в повечето препоръки за греси, е много важно да се научите как правилно да подбирате гресите за различните приложения в завода. За правилния подбор на греси са необходими всички компоненти за избор на смазочно масло и още. Останалите специални съображения при избора на грес включват типа на сгъстителя и количеството му (неговата концентрация), консистентността, температурата на прокапване и работният температурен диапазон, стабилността след обработка, стабилността на окисление, устойчивостта на износване и т.н. Правилното разбиране на необходимостта и методите за избор на подходяща грес ще изминат дълъг път към подобряване на програмите за смазване и надеждността на добре смазаните машини и съоръжения. Нека преминем стъпка по стъпка през процеса за избор на грес, започвайки от най-важното свойство.


консултант

Вискозитет на базовото масло Най-важното свойство на всеки смазочен продукт е неговият вискозитет. Честа грешка при избора на грес е да се сгреши консистентността на греста с вискозитета на базовото масло, използвано в нея. И тъй като по-голямата част от смазваните с грес приложения са такива елементи като лагерите, човек трябва да вземе предвид и избора на вискозитет при тези приложения. И макар че никой не би използвал редукторно масло ЕР 220 за смазвани с масло лагери на електромотори, много хора биха използвали грес, съдържаща същото масло за идентичен, смазван с грес лагер. Има няколко популярни методи за определяне на минималния и оптималния вискозитет на маслото в греста за лагери, повечето от които използват скоростни коефициенти, често означавани като DN или NDm. Тези коефициенти отчитат повърхностната скорост на елементите на лагерите и се определят по следните формули: DN = (rpm) * (диаметъра на отвора на лагера) и Ndm = rpm * ((диаметъра на отвора на лагера + външният диаметър)/2) Ndm величината използва диаметъра на стъпката, а не диаметъра на отвора, тъй като не всички лагери с даден диаметър на отвора имат един и същ диаметър на елементите, и по този начин имат различни повърхностни скорости. Като се знае стойността на скоростния коефициент и вероятните работни температури може да се отчете директно изискваната минимална температура от диаграми, като показаната на фиг.1. Фиг.1 предполага вискозитетния индекс на базовото масло. За по-голяма прецизност, ще е необходимо да се използва графика, която идентифицира вискозитета при работните температури и след това да се определи виско-

зитетният клас от вискозитетно температурната крива, за дадения смазочен продукт. Присадките и видът на базовото масло След като е бил определен верният вискозитет, е време да се разгледат присадките. Присадката и видът на базовото масло са другите компоненти на греста, които трябва да се подберат по начин, сходен на този, който е бил използван за смазваните с масло приложения. Например, един леко натоварен високооборотен лагер не се нуждае от ЕР добавки или агенти, придаващи лепкавост, докато един тежко натоварен редуктор например се нуждае. По-голямата част от добавките, които се използват в смазочните масла за подобряване на експлоатационните свойства, се използват също и в гресите, и трябва да се подберат съгласно потребностите на конкретното приложение. На фиг.2 са показани някои от най-често срещаните добавки, изисквани от съответните приложения. Повечето греси се формулират с помощта на минерални базови масла от Групи I и II,

които са подходящи за повечето приложения. Но, има обаче приложения, за които използването на синтетични базови масла може да даде някои предимства. Тези приложения включват много високи или много ниски работни температури, широк диапазон от околни температури или такива приложения, за които се изисква удължаване на интервалите за прегресиране.

Фиг.1

следва продължение

сп. Приста бр. 7 ’10

15


профил

10 години на Николай Борисов в Приста ойл10 години професионално и корпоративно израстване “Препятствията са онези плашещи неща, които виждаш, когато отклониш поглед от целта.” Хенри Форд

Роден във В.Търново. Завършва средно образувание в техникума по електроника „А.С.Попов” – В.Търново , а висше - във ВТУ ”Св.св. Кирил и Методий”, специалност „Маркетинг”.

През 2000 г. кандидатства за работа в Приста ойл и започва работа в новосформирания за компанията екип от регионални представители (мърчендайзери). Екипът е нов както за компанията, така и за бранша. Страната е разделена на региони, като за всеки един от тях отговаря мърчендайзер. Николай е разпределен за регион Русе. В началото този нов ентусиазиран екип трябва да картотекира всички обекти в страната, в които се продават масла. Тази информация трябва да помогне на компанията да изгради успешна стратегия, като помогне за повишаване продажбите и да се подобри визията на Приста ойл на пазара. В началото е доста трудно да се убедят собствениците на обекти

16

сп. Приста бр. 7 ’10

да подреждат и предлагат продуктите на Приста ойл според фирмените стандарти. В процеса на работа обаче те сами стигат до извода , че предлагания им от българския производител на смазочни продукти подход и начин на подреждане подпомага успешно техните продажби. С течение на времето спецификата на работата се променя, започва да се работи в посока да се намират нови клиенти, да бъдат убеждавани в качествата на маслата и в крайна сметка да започнат да продават по-активно продуктите с марка Prista. В началото е трудно, спомня си Николай. Голям брой търговци гледат скептично и не се доверят в качествата на сравнително новите за

пазара продукти, но всичко идва на място с времето си. С упорита работа това отношение се променя. Постепенно се предлагат на клиентите и новите разработки с марката Prista в почти всички бензиностанции и газ станции в региона. В края на 2001 г. Ники Борисов кандидатства за позицията мърчандайзер за регион Варна, която приема за ново предизвикателство. В морската столица присъстват почти всички марки масла, предлагани в България. Пазарът в региона е много специфичен, отчита във времето Борисов. Натрупал вече опит, той успява да се приспособи по - лесно към тези особености. Скоро започват да идват и първите добри резултати в следствие на усилията, които той полага


заедно с дистрибуторските фирми. По това време именно те са основния канал за продажби на масла Prista в страната. Вече са факт няколко вериги частни бензиностанции, заредени с българските масла. Николай успява да разшири предлагания асортимент смазочни продукти в голяма част от обектите на старите клиенти. Освен по бензиностанции, маслата на Приста ойл вече се предлагат във все повече пунктове за смяна на масла ПСМ , където до този момент главно се продават западни марки. Появяват се и първите големи „фенове”, както Ники нарича търговците, за които маслата Prista са изравнени по качество със западните. На позицията мърчандайзер за регион Варна Николай остава повече от три години. За този период успява да приобщи към младата българска марка близо 80% от бензиностанциите в региона, нови сервизи и ПСМ. През 2005 г. получава предложение и поема работата на търговски представител, който работи с фирми със собствен автотранспорт. Идеята е да се насочат фирми, които притежават собствени автопаркове, към изграждащата се вече мрежа от автоцентрове, партниращи с Приста ойл. Тази дейност Николай развива на територията на цялата страна. В работата му

помага изградената вече структура, която е на много високо ниво и броят на клиентите на партньорските фирми расте постоянно. Положителният резултат и в следствие на това, което те получават и оценяват - висококачествени услуги заедно с маслата Prista и Texaco, които напълно задоволяват техните изисквания и тези на превозните средства. Тези фирми до този момент са ползвали изключително западни марки масла и е трудно собствениците им да бъдат убедени, че в България също може да се постига качество на конкурентни цени. С упоритост и провеждане на тестове, Николай и колегите му успяват да ги спечелят за каузата, която се оказва печеливша за самите тях. През 2008 г. Ники Борисов вече е мениджър „ Индустрия” за Западна България. Работата му е насочена към един напълно непознат за него сектор и същевременно е голямо предизвикателство. Клиентите са коренно различни от тези, с които е работил до този момент. Става въпрос за заводи, предприятия, „бях изумен от количествата масла, които се употребяват в този сектор”, припомня си Николай. Тогава добива и поясна представа за обема на продажбите, които

Mикронизиран каолин за абсорбиране на разливи от нефтопродукти

www.kaolin.bg

Каолин АД ул. "Дъбрава" 8, Сеново 7038 Област Русе, България Ники /всредата/ заедно с приятели на концерта на „Металика“

e-mail: sales@kaolin.bg тел.: 084/612 525 сп. Приста бр. 6 ’10

21


дарност към колегите си от пласмента, от технологичния отдел, без които продажбите няма как да се осъществят така успешно и да се задоволят максимално изискванията на клиентите. Ники използва възможността да изрази специалните си благодарности към Цецо Анастасов, от който научава много през тези изключително интересни години.

Приста ойл реализира в този сектор на икономиката. Но и тук не е лесноголяма част от тези предприятия ползват също западни марки масла. Целта е предлаганите масла Prista и Тexaco изцяло да заместят западните брандове и най важнотода покриват изискванията по отношение на качеството на клиентите. Николай използва случая и благодаря на колегите технолози и особено на Албена Василева , които му оказват изключително ценна помощ и експертна консултация за професионално предлагане на индустриалните масла на Приста ойл. При преструктурирането на търговския екип на компанията през 2009- а г. Николай е вече регионален мениджър „Продажби” за Североизточна България. Ръководител е на екип от експерти в продажбите на масла , които работят във всички сегменти на пазара в региона. Работата на тази нова позиция той оценява като изключително интересна и динамична, на моменти много напрегната, със своите специфични отговорности. Благодарение на добрата екипна работа са постигнати голяма част от поставените от ръководството задачи. С включването на Valvoline към гамата марки Prista и Texaco, предлагани и продавани от Приста ойл, се дава възможност на екипа да се докажат като добри специалисти, които да повишат продажбите и пазарния дял в страната.

18

сп. Приста бр. 7 ’10

През тези 10 години в Приста ойл Ники отчита, че е научил много…, помни началото и вижда възхода сега. Компанията според него ще продължи да се развива все по- добре и ще постигне високите цели, които си е поставила. Това обаче е непосилно за един или двама души, тайната на успеха е в екипната работа и като търговец Николай смята, че това, което в момента Приста ойл е резултат именно на екипната, колективната работа. Борисов се обръща с благо-

Дали заради работата или просто нежелание да промени статуквото, Ники все още е ерген. Приятелите му обичат да се шегуват, че е женен за фирмата. В малкото свободно време предпочита да релаксира. Планината и добрата компания са идеалния начин за това. Когато може и има възможност, не пропуска да изживее емоцията на рок концерти , които за негова радост са все повече в нашата страна.Обичам много да пътувам и да посещавам нови и нови места , но истински душевен покой намирам сред природата.


партньори

НИМ транс ООД - Габрово активизира продажбите на марката Texaco при камионите и Valvoline при колите

Цанко Гутев /вляво/и Росица Колева посрещат направо на пътя фирмения автомобил, завърнал се от странство преди минути.

НИМ транс сервиз ООД е дружество, създадено през 2008 година с идеята да бъде център за обслужване на товарни автомобили. За кратко време това намерение вече се е превърнало в реалност. Само за 2-3 години специалистите в сервиза и техниката, с която разполагат, го превръщат в предпочитано място за диагностика и ремонт предимно на камиони както от Габрово, така и от региона. Модерният диагностичен компютър позволява своевременно да се откриват дефекти и повреди, след което да бъдат отстранявани на всички марки тежкотоварни автомобили. Автокомплексът разполага и с машини за монтаж, демонтаж и баланс на гуми на тежко- и лекотоварни автомобили.

Увеличава се броят на фирмите, които предпочитат НИМ транс за сервизно обслужване на своите коли. Вече действа и договор с ISUZO за сервизно обслужване на транспортни средства с марката в региона. Тук се извършва ремонтна дейност както на дизелови двигатели, така и на ходовата част на автомобилите. Връзката на НИМ транс ООД с Приста ойл холдинг започва чрез дистрибутора за региона Веко ойл. От една година тя вече се развива, като от повече от 6 месеца партньорството се задълбочава. Всъщност Тихомир от дистрибуторската фирма и Мирослав Търсанов от Приста са основните „виновници” за създадените взаимо - изгодни отношения. Първоначално се зарежда

Texaco, като двигателното масло се тества във фирмените автомобили. И след като са показани очакваните добри резултати, вече се предлага и на останалите клиенти на сервиза. Първоначално са били заредени трите товарни автомобила на фирмата с полусинтетика TDX вместо с употребяваното до този момент на Shell Pomula Ultra-10W 40. Разходът на масло е намален до минимум при пробег от 80 000 км. При всяка една смяна на масло на двигателя се извършва безплатна диагностика. Всеки един съвременен автомобил има датчик за измерване на вискозитета на маслото, който датчик може периодично да се проверява. Клиентите са доволни от предлаганата екстра, особено когато се окаже, че тази проверка е била наложителна.

сп. Приста бр. 7 ’10

19


В интерес на истината, голяма част от клиентите на НИМ транс сервиз искат да ползват продуктите с марка Texaco. Те вече са ги ползвали и идват с лична преценка и убеждение, че това е един добър избор. Вече се предлагат и масла Valvoline, които пък намират добър прием от собствениците на леки автомобили. Интересно е да се отбележи, че все повече клиенти търсят в сервиза пълна поддръжка на автомобила си. Но все още се срещат и такива, които ги разглобяват самостоятелно, а после идват тук, за да ги сглобят. Всъщност фирмата-майка, от която се отделя сервизната дейност, е ТИМ транс ООД. Тя включва като основна дейност транспорт, спедиция и митническо посредничество. Цанко Гутев е на работа в НИМ транс от 2003 година и се занимава с поддръжката на автомобилите от фирмения автопарк. След създаване на новото дружество той осъществява пряката връзка с клиентите и не престава да изпълнява функциите на механик и технически ръководител. Основен ангажимент му е поддръжката на автомобилите и контрол на разхода на гориво. Другото важно лице във фирмата е Росица Колева. Тя също е сред хората, които започват работа през 2003-а. За нея е отредено да се занимава с административните и финансови въпроси. Но и като спедитор се справя добре. Тя се явява инициатор за закупуването на първия прицеп през 2004-а година. Росица спечелва правото и прави избор и на следващите камиони, с които НИМ-транс извършва спедиторските услуги. Развитието на тази дейност се разраства до преди 2 години, до нахлуването на икономическата криза. През последните месеци се чувства известно съживяване, което се отчита с отпадането на една част от фирмите в този бизнес. В момента основните дестинации, по които се пътува, са: Русия, Полша, Чехия и Словакия. До 2007 година са се превозвали групажни товари основно до Чехия. Развитието на логистичната дейност е подтикнало ръководството и вече се изгражда на територията на автоцентъра склад за групажни пратки, който в найкратки срокове ще бъде пуснат в експлоатация.

20

сп. Приста бр. 7 ’10


награди

Два златни медала за ЕВРОМАРКЕТ на пловдивски панаир есен 2010

Димитър Илчев, главен мениджър и председател на Надзорния съвет на Евромаркет Груп е доволен от правилната стратегия за развитие на компанията, донесла и златните медали на изложението.

На официална церемония на 29 септември в Пловдив, на сцената на Виенския павильон Евромаркет Груп получи два златни медала за най-иновативни, технологични и съвременни технологии. Престижните отличия бяха връчени от журито на Международен Технически Панаир Пловдив Есен 2010, като медалите бяха дадени за модела D20 x22FX на лидера в безизкопните технологии Vermeer, Холандия и за модела FORMAT 16 HS 3D на лидера в технологиите за обработка на армировъчна стомана MEP, Италия. Те покриха всички критерии на журито, като го впечатлиха най-много със своите забележителни технически характеристики. Моделът D20x22FX на лидера в безизкопните технологии Vermeer за хоризонтално и вертикално сондиране е машина от най-ново поколение, която конструктивно обединява две машини в една. Vermeer, модел D20 x22FX е изключително ефективна, компактна и маневрена машина както в градски, така и в полеви условия. Позволява работа и в скалисти почвени условия с висока производителност. Без аналог от конкурентните производители, техническото решение на Vermeer е официално промотирано в Европа от лятото на 2010 година.

Моделът FORMAT 16 HS 3D на лидера в произ водството на армировъчна стомана MEP е със специално патентована 3D система. Това означава, че освен електронно програмиране за обработка на студено изтеглена и горещо валцувана стомана на кангали за направа на профили за армировка, машината вече е и с възможност да произвежда триизмерни форми с различни размери и величини.

При получаването на златните медали и дипломи Димитър Илчев, главен мениджър и председател на Надзорния съвет на Евромаркет Груп, заяви: „За да успее една компания тя трябва да има мисия, визия и стратегически цели, които ясно да комуникира и следва. Мисията на Евромаркет Груп е да трансферира най-модерните и най-нови световни технологии до българската индустрия, повишавайки по този начин производителността и помагайки на българските производители да реализират бизнес целите си. Приемам това отличие като израз на успешната реализация на мисията на нашата компания”.

сп. Приста бр. 7 ’10

21


изложба

Уникална изложба представи в Бургас нумизматичният музей на братя Бобокови

На официалното откриване присъстваха кметът на Бургас Димитър Николов, областният управител Константин Гребенаров, заместник областният управител Златина Дукова, заместник-кметът по образование и култура Йорданка Ананиева, Христина Бобокова – представител на Фондация „Братя Бобокови”, директорите на музеите от региона, археолози, историци, нумизмати, много граждани и гости на Бургас, както и директорът на Нумизматичния музей проф. Д. Драганов

В средата на септември т. г. в сградата на Исторически музей-Бургас бяха открити две впечатляващи изложби на Нумизматичен музей-Русе. Едната (“Археологическата колекция на Нумизматичен музей-Русе”) в продължение на три години вече бе гостувала в редица големи български музеи (Русе, Плевен, Варна, Кюстендил, Търговище). Другата (“Монетите на Деултум”) беше показана за първи път. Именно нумизматичната изложба може да се нарече уникална, защото е реализирана със съвършено нов тип витрини и защото за първи път чрез оригинални монети и цветни постери е разказана историята на римската колония Деултум, чиито руини са локализирани в землището на с. Дебелт, на около 25 км от Бургас. През римската императорска епоха в Тракия и Долна Мизия монети са секли около 30 града. Сред тях Деултум е единствената римска колония, емитирала свои парични знаци. Дори само този факт е достатъчно

22

сп. Приста бр. 7 ’10

основание научният интерес към историята и монетното дело на Деултум да е изключително голям. Монети на Деултум притежават десетки музеи у нас и в чужбина, но най-пълната колекция в света е притежание на Нумизматичен музейРусе. Тя съдържа 2010 екземпляра и включва стотици монетни типове и варианти. Експонирани са всички типове и номинали и са анализирани и обяснени всички монетни изображения. Особен интерес представляват уникалните монетни изображения, които не се срещат върху никое друго градско монетосечене в римския свят. Уникално е изображението на градския фонтан на Деултум, който се отличава както с необичайното си конусовидно тяло, изработено от мед, така и с плавния начин по който стичащата се вода го облива. Изключително интересен е един местен монетен тип, който пресъздава топографската ситуация в района на Деу-

лтум чрез персонификации (човешки изображения) и символи: речният бог на р. Средецка се е облегнал на урна, от която изтича вода (водата на р. Средецка) в един съд с широко устие (символ на Мандренското езеро); от своя страна съдът стои в краката на Таласа (богинята на морето), което показва, че Мандренското езеро е било плавателно и е част от Черно море; Таласа се е излегнала върху морска вълна и държи в едната си ръка кораб, което означава, че Деултум е имал и пристанище за морски кораби.


Наистина е невероятно, че само едно монетно изобра жение може да предостави толкова много и абсолютно точни данни за топографското разположение на римската колония. Тази изложба, разказва историята на колонията на базата на данните, извлечени от монетите. Именно чрез изследването на монетите проф. Драганов установи точната дата на основаването на колонията – 70 г. от н.е., както и фактът, че през 100-тната година била тържествено чествана тридесетгодишнината от нейното възникване. За пръв път името на Деултум се появява върху монети през 100тната година. Тази лимитирана комеморативна (възпоменателна) емисия обаче е сечена в Рим, за да обслужи тържествата по случай тридесетгодишнината от основаването на колонията. Редовното монетосечене на Деултум започва в 212 г. (началото на самостоятелното управление на Каракала), т.е. над 140 години след появата на колонията. Монетарницата е функционирала 35 години (212-247 г.). През този период никой от съседните черноморски градове (Месамбрия, Анхиало, Аполония, Бизия) не емитира монети. Важно е да се отбележи, че нумизматичната изложба е необикновена и пионерна не само за българското музейно дело. Тя е реализирана със съвършено нов тип витрини, конструирани специално за експониране на монети. Автор на проекта е директорът на Нумизматичния музей, проф. Димитър Драганов. Новата витрина включва: касета за разполагане на оригиналните монети, компютър, монитор, лупа и постамент. „След като проучихме целия световен опит в областта на експонирането на антични монети, мисля, че успяхме да създадем найдобрата нумизматична витрина”, споделя проф. Драганов пред медиите. Витрината е мобилна, което я прави лесно сглобяема и преносима. Тя дава възможност на посетителя да види “на живо” и през лупа всяка една монета; освен това всеки екземпляр може да бъде разгледан на монитора, увеличен няколко пъти и снабден с всички необходими данни: описание на изображенията, размери, тегло.

“Това, което ни носи истинско удовлетворение е фактът, че този тип витрина за експониране на монети новост за целия музеен свят – е изобретена именно от нас, представителите на Нумизматичен музейРусе. По този начин ние убедително затвърждаваме безспорно добрия авторитет, който нашият музей има в чужбина след отпечатването на отличните монографични трудове от 2005 и 2007 г. върху монетната колекция на братя Бобокови и удостояването ни с единствената награда, дадена на световния нумизматичен конгрес в Глазгоу през 2009 г. за научната разработка “Монетите на скитските царе”, допълва проф. Драганов. Чрез мобилните витрини Нумизматичният музей-Русе би могъл да гостува в няколко града едновременно. Например: в Бургас с монетите на Деултум; във Варна – с монетите на Одесос; в Несебър – с монетите на Месамбрия; в Поморие – с монетите на Анхиало; в Пловдив – с монетите на Филипопол и т.н. Особено задоволство от гостуването на тази изложба именно в Бургас, изрази пред медиите и директорът на Регионалния исторически

музей в Бургас Цоня Дражева, тъй като се оказа, че преди години тя е участвала в археологическите проучвания на древния римски град. Представянето на изложбите на Нумизматичен музей-Русе е едно от най-значимите културни събития в Бургас за 2010 г. На откриването присъстваха кметът и областният управител на Бургас, заместник-кметове и заместник-областни управители, и.д. Директорът на Археологическия институт при БАН, музейни специалисти от черноморските градове, археолози – бивши и настоящи проучватели на Деултум и десетки любители на археологията и нумизматиката. На церемонията по откриването на изложбите братя Бобокови бяха представени лично от г-жа Христина Бобокова. Нумизматичният музейРусе е първият частен музей, както е и първият специализиран музей в областта на нумизматиката в България. По стечение на обстоятелствата сега той е и първият изцяло мобилен музей в страната. След завършването на основния ремонт на сградата в Русе, в неговите зали ще бъде уредена голяма нумизматична експозиция.

сп. Приста бр. 7 ’10

23


планинско рали

Боби Борисов победител в планинския шампионат

„В никакъв случай не искам това да звучи като оправдание, но в първия манш времето ми се влоши значително, след като имах проблеми с приплъзване на съединителя. Това просто е факт, който трябва да бъде отчетен и споменат като част от надпреварата.” За пилота на Prista Oil Rally Team това е втората поредна титла в генерално класиране в рамките на три сезона. През 2008 г. Борисов спечели първото място в обединената група А и N на пистовия шампионат. За разлика от пистовото първенство, сега титлата на Боби е поставена под индиго и с тази от Х4. С петте си поредни победи той е единственият пилот във всички три шампионата у нас, който е записал максимален брой точки от участията си до момента. Пилотът на Prista Oil Rally Team Борис Борисов победи с разумно, но перфектно каране в скоростния планински шампионат Българка 2010 г. край Сливен, като именно тук взе първите две титли в първенството за тази година. Той завърши втори в генералното класиране на състезанието, след победителя в по-силната група A/N Илия Царски, разделени на по-малко от 2 сек на финала. „Целта на отбора ми беше да караме стабилно и да завършим първи в групата в Сливен – обясни тактиката си Борисов след края на състезанието в Сливен. – За нас беше важна победата в групата и класа, която ни гарантира предсрочно титлите за 2010 г.” Пети пореден кръг от планинското първенство Субару-то на Боби Борисов спечели първото място в клас Х4 и трети старт в първенството, в който е най-бързия автомобил измежду всички „хобита“.

24

сп. Приста бр. 7 ’10

Ето как премина състезанието на успешния пилот: В първия ден уточнихме параметрите на автомобила, разказва победителят. Така стартирах в състезанието и имаше възможност да сваля 3-4 секунди от времето си, но предпочетох и заложих на сигурността. В случая целта не беше най-добро време от всички групи, включително и от A/N, въпреки че това бе една реалност. В първия манш победител е Илия Царски, като Боби следва стриктно своята основна цел - да бъде първи в групата си и да не се поддава на емоции. Във втория си разменят местата, като Боби е само на по-малко от 0,2 секунди от най-доброто време в крайното класиране. Борисов намира трасето за уникално - позволява стегнато каране и възможност за пилотска изява. Колите се събират в определена зона и на 5 мин ги извикват на старта, което дава възможност за допълнителна концентрация на състезателите. Успехът и този път не е за подценяване, тъй като Боби има сериозна конкуренция в лицето на Тихомир Златков, на Щерев и на Денис Шишев.


кампания

Кампанията „Избери символа на твоя град” продължава с фотоконкурс във Facebook Двайсет и седемте символи-победители от кампанията „Избери символа на твоя град”, избрани с гласовете на 19 257 българи, вече са нарисувани от известния карикатурист Ивайло Нинов. Те могат да бъдат видени в първата онлайн изложба на адрес: http://simvoli.hitarpetar.bg. Кампанията „Избери символа на твоя град” се проведе от 15 юли до 15 август 2010 г. В нея всеки имаше възможност да гласува за емблемата на своето населено място - не само припознатите местни забележителности, но и забавни и оригинални предложения с чувство за хумор. Крайното класиране за символи на 27-те града също e публикувано на страницата на кампанията. Поради големия интерес, националната кампания „Избери символа на твоя град”, продължава с фотоконкурс в социалната мрежа Facebook.

26

сп. Приста бр. 7 ’10

В него, на адрес: http://www.facebook.com /pages/HitarPetarbg/115115215171437?v=app_49497528 78&ref=ts#!/pages/HitarPetarbg/115115215171437?v=app _4949752878&ref=ts феновете могат да участват с авторски снимки на тема „Аз и символът на моя град”. Всеки може да разкаже със снимка и текст към нея, история, спомен, преживяване, свързани със символа на града. Конкурсът вече набира скорост с над 200 публикувани снимки от фенове. Всеки може да се включи в конкурса до 30 октомври, когато победителят в него ще получи фотоапарат Nikon, за да продължи да пази символите на своя град.


Повече от сто на брой премиери на Автосалон Париж 2010 Тридесет от тях са европейски, а още няколко десетки – френски. Милион и половина души ще посетят изложението. „Автомобилен салон Париж 2010” отвори врати днес. Тазгодишното му издание се състои от осем огромни павилиона, които включват и отделна зала, посветена на възобновяемите източници на енергия и екологично чисти автомобили. Салонът разполага и с много открити площи, където посетителите имат възможността да тестват новите модели и шоу програми на изложителите. Повече от сто на брой са премиерите в Париж през тази година. Тридесет от тях са европейски, а още няколко десетки – френски. Традиционно първите два дни от салона са посветени на медиите. Акредитирани са близо 11 000 журналисти от 101 страни. Милион и половина е очакваният брой на посетителите. През 2008 г. (Парижкото изложение се провежда през две години) le Mondial de l'automobile, както го наричат французите, е посрещнал 1140 000 посетители. Speed-Press


The Bulgarian petrol and gas association is a bridge between the state and its members - How much the Association gives opportunity for a branch representation and solving the problems of its members in the moment? - BPGA (Bulgarian Petrol and Gas Association) is the only representative organization of the companies which work in the field of the trade with liquid fuels, with propane butane. We have several companies which operate in the field of the natural gas. In its over 10years history the Association gained the place to be this official tribune with which contacts the state, beyond the private corporate problems of each of the companies there should be solved the ones that are common for the branch. The Association is the one which formulates the interests of the branch, which poses them, supports and stands up them, especially during the last 2-3 years. In this regard the problems that we present are accepted by the public bodies for consideration. It is another theme to what degree we are listened – some of the proposals are accepted, others – not, for third ones we argue and fight in court. To us belong companies which keep nearly 80 per cent of the trade with liquid fuels, about 70-80 per cent of the sales of propane butane. As a representative of the branch in the trade with oils Prista oil certainly is also at one high level. These are companies which are in the „white” sector of the economy. - Does the Association succeed to protect the interests of companies which are competitive on the market? - The problem is solved still via the statute itself of the organization – association of competitive subjects. This means that the competitive war in the frameworks of the sector continues, which is good, as we do not allow and do not assume even smallest hint for cartel. At the same time there are always common problems which

28

сп. Приста бр. 7 ’10

unite the companies. That is why there exist these professional organizations, notwithstanding that they are associations of competing subjects. For example: they all compete and they all fight for market share, but they all equally suffer from the prematurely increase of the excises; the introduction of new not co-ordinated with the real opportunities ecological requirements; the adoption of the new systems for control and connection with “Customs” Agency and National Revenue Agency, which we state are too expensive and burden the companies with excessive investments. - In the Association there belong companies which are not with homogeneous business. Do you dispose with the necessary specialists, in order to solve the different problems for the different directions in the branch? - The Association as more of the branch organizations in Bulgaria, has comparatively small membership by reason of being financed by membership fee which is not big. We try economically for the members to develop the activity. In all those cases when a special expertise is required we use the capacity of the member companies which are ahead in its sphere. It happens that we engage also external experts against the respective payment. The fact that we do not maintain and we also can not maintain large expert potential is not an obstacle. It is compensated either with the possibilities of the companies or with free experts who are being hired. - There arised a serious discussion around introduction of Regulation No 3 of the Minister of Finances from 2010. To what degree the companies were looking for your cooperation and

did the Association succeed to protect their interest? - At the moment we are on the battle track if I can express it like this. Regulation No 3 is one of the most disputed normative deeds, a document which in a high degree concentrated the attention and the efforts of the members of the Petrol and gas association Since it was issued (if I am not in a mistake in February and also several months before this) till this moment we continue to lead dialogue with the state: in the face of “Customs” Agency, which prepared the normative deed and in the face of the financial minister who is issuer of the Deed. We will look for cooperation if we do not succeed at these levels also from the Prime minister, the president of the commission by budget and finances of the National Assembly, the minister of economy and energetics. This deed is very disputable for us. There is unanimity between the companies by this issue. We do not deny the purpose of the deed – achieving of better control on means for measurement. We challenge that there are imposed investments which are large, hard, make the final product more expensive and in this way reflect on the end consumer. The purpose which is posed – improvement of the control, may be achieved also with the present apparatus in the tax warehouses. In order to be licensed these warehouses passed through respective control, their systems for measurement and recognition of the data are approved, they respond to a number of other requirements. We think that these systems may be adjusted to transfer data to “Customs” Agency. Instead of this there are posed new conditions, the control points are increased, new requirements on the measurement devices are imposed, in fact for these things we argue. I am saying that we are on the battle field because we appeal against the Regulation.


There passed only one session by our special request for ceasing the operation of the normative deed, as the court rejected it. Against this Regulation there is an appeal also from the wine producers. On 11-th of November the court should go through the case by essence – whether the Regulation contradicts to the Law, i.e. if it will be cancelled or only its separate texts… - There were already heard statements that if it is cancelled, it will be reproduced in a Law. How will you comment this? - Even if this happens, we find it positive. In this way we will be able once again to expose our arguments, in order to consider them and this new law to be better than this Regulation. - In spite of leading such similar disputable debates, can not we rely on the European practice? - When we talk about European practice, and not only in this field we talk about two separate groups or two layers of problems. In the first case the matter in hand is for things which are legislatively solved in the European Union and with which we have to consider. The second layer is the one which is imposed in the simply practical experience of the countries. As their number is 27, in each of them this experience is different. In case like the present one each of the arguing countries relies on different practice, the one which is in its interest. We say that in one part of the countries of the European Union such requirements do not exist, as we give an example with such countries. But on its part the Customs gives lead for other two. In this way there can be difficultly understood how it is better. The only criterion is the one which shows that a given system works best at definite conditions. The specific conditions for Bulgaria, especially for this activity are market which differs with great percentage of grey sector. From this point of view the necessity from strengthened control is considerably higher, than at the old market economies. On the other hand Bulgaria is far weaker economy i.e. the state should take into consideration the opportunities of the economic subjects when it imposes measures.

And last but not least is the possibility for solvency of the population, which finally bears all this by the chain. - At what problems the companies that are members of the Association, refer to you for cooperation? - When it comes to concrete cases in the frameworks of the Association we have accepted the rule that at simply corporate problems our structure as interpreter of common interests should not deal with and is not going to play the role of an arbiter. Unless if it is not a question for problems posed on principle basis and concerning only one company as “Prista Oil Holding” as a main producer of oils. Although there are also other players on this market at least till now the main initiator regarding the law constructive initiatives is Prista oil. Latest example in this direction is the proposal addressed by the Company to the Budget commission of the National Assembly through us regarding the processed oils. We can express our satisfaction that this problem was taken into consideration with the proposal of Prista oil. - Do you meet the necessary understanding on behalf of the state at standing the interests of your members? - Some of the proposals the administration accepts constructively and well. At others even surprisingly for us we meet a very irrational resistance. In principle the Association protects corporate interests but in the part „preservation of the legislation”, its interests coincide with the ones of the fisc and the interests of the society. From this point of view the proposals that we make, I think that are reasonable but not always the state understands it in this way. We really are the bridge between the state and our members at solving of important principle issues. - Is it felt an increase of the activity of the members of the Association for solving the branch problems namely in this manner? - Lately we gather together more and more frequently and our members more frequently look for a decision of their common problems. This is also imposed by the fact that if one

company decides by itself to pose and solve its problem, it is suspected that it poses a simply corporate problem and if the state solves it, it may be suspected that it may be to the budget's or to the consumer's prejudice. - Which are the more topical themes, by which you work in the moment? - Of course, at first place it is Regulation No3, as well as the rest that is at hand to occur regarding Law for energy by renewable sources, the obligatory reserves by petrol and petrol products, which from the levels of 50 days at the moment should reach 90 days. There is forthcoming discussion of the Law for the qualities of the fuels, Energetics law … Here we can point out also the abolition of the duty-free trade with fuels, against which were our members. I would like to insert that at us there are never discussed prices, market conditions. We strongly protect ourselves not to admit even a hint in this direction for corporate discussions… - But all the same I suppose that you are looking for support regarding disloyal competition, grey sector etc.? - The grey sector is a central theme in the discussions, undoubtedly as much as it harms as the state as the white sector. It is the most disloyal form of competition, because evading the laws the grey sector economizes by the costs, which all other make. - And in this direction can you brag about particular results? - To a certain extend the problem with the contraband of fuels was solved with the change of the customs regimes with the reception of our country in the European Union, the control on the production and the sale of fuels of poor quality was strengthened. Regarding the production of the bio fuels, thanks to our efforts also increased the requirements. But it should be taken into consideration that each increase of the taxes makes the sector more attractive for the players in the grey sector, because they economize more.

сп. Приста бр. 7 ’10

29


MONBAT PLC OFFICIALLY OPENED THE PLANT FOR RECYCLING OF USED BATTERIES IN SERBIA On Sept. 1st, 2010 in the town of Indjija, Serbia was officially opened the state-of-the-art plant in the region for recycling of used lead-acid batteries – Monbat DOO. The company belongs to the economic group of Monbat Plc. The investments in the plant to the amount of over EUR 12 million have been made within approximately 3 years. Atanas Bobokov – Chairperson of the Management Board of Monbat Plc and Boyan Paychich Chairperson of the Government of the selfgoverning region Vojvodina cut the band off the new plant. The opening ceremony was attended by Ministers from the Government of the Republic of Serbia and the self-governing region Vojvodina. The Bulgarian ambassador in the Republic of Serbia – Georgi Dimitrov presented a complementary address on behalf of the President of the Republic of Bulgaria – Georgi Parvanov. By the present moment the company has employed 24 people as their number is planned to reach 70. All the employees have passed relevant 60-day-training in the parent company, and they have also been trained by Italian and French experts. It is expected that the plant will process annually between 15 – 16 000 tones of lead and lead alloys. The processes lead and lead alloys will be placed on the European Union market, and markets in other countries, and will also be used in the parent company in Bulgaria for production of batteries. Within the following several months we are faced with put-into-operation activities until commencement of the regular production. The new recycling production in Serbia will enable application of an organized system of collection, storing and processing of used lead-acid batteries, which will contribute to better environmental situation. For the first time in the region Monbat will introduce new standards in the area of nonferrous procession. The technology to be applied is the most modern in this area, concept of which is applied in only 11 other plants in Europe. It is environmentally oriended and implies a closed recycling system, still unapplied in this part of Europe. The plant is perfectly environmentally sound one, including the aspect of human health, and is the only one in Serbia which is already fulfilling all the requirements contained in the EU IPPC Directive. On the occasion of the official opening the Chairperson of the Supervisory Board of Monbat Plc – Plamen Bobokov announced: “The implementation of the project and put into operation of the plant for recycling of used batteries in Serbia is the consecutive step for turning Monbat into one of the biggest and major players on the European accumulator batteries and recycling markets.”

30

сп. Приста бр. 7 ’10

Prista Oil Holding wins increasingly growing recognition at Automechanika in Frankfurt Prista Oil Holding took part for a third year in succession at one of the biggest world technical fairs that took place from 14th to 19th September in Frankfurt. Our stand had modern design underlining the style and high class of the company. Companies and corporations that distribute oils and lubricants of reputable brands have shown great interest in our products. Now in the conditions of crisis they turn to brands of proven quality but at more affordable prices. Considering the forthcoming winter season, serious interest was shown to seasonal windscreen wiper liquids and antifreezes. Promising contacts have been established with Polish and Italian companies, companies from the Czech Republic, Ukraine and the Baltic Republics. Many companies – manufacturers of lubricants also have shown interest in the opportunities to buy base stocks from Prista Oil through its daughter company Star Oil. Considering the capacities of Prista Oil – plants and terminals, strategic location of the manufacturing capacities, the modern Technological Centre, as well as the high quality proven in the course of time, some of the most prominent companies in the industry discussed the opportunities for production of oil, grease and antifreezes under their brands. The stand of Prista Oil Group was a meeting point for the traditionally good clients of the company from Lebanon, Italy, Hungary, Turkey, Romania and of course some of the biggest Bulgarian distributors. By the participation at the Fair Prista Oil tests its competitiveness and viability among the companies in the industry on European and World level and if 4 years ago many West European companies treated Prista with condescendence, now they accept our company as a peer partner. Furthermore in some aspects the Bulgarian leader in the manufacture of lubricants demonstrated practices, from which the big ones learn.

Prista Oil Holding EAD met the managers of the Turkish company for distribution of fuels and oil products Representatives of the top management of the Turkish company for distribution of fuels and petroleum products visited Bulgaria at the invitation of the management of Prista Oil Holding EAD. Members of the delegation were Harun Sahbaj – General Manager of TPPD - Turkish Petroleum Petrol Distribution, Ahmet Turkoglu – Assistant General Manager, as well as Ilker Basketin – Logistics Manager and Hasan Jadjit – Project Development Manager. This was their first visit to Bulgaria. In the headquarters of Prista Oil in Sofia they had a business meeting with Plamen Bobokov and Hristo Savchev. At the meeting were discussed new opportunities for expansion of the cooperation between the two companies. The delegation visited refueling stations in Sofia and refueling stations and shops for oil products along the destination Sofia – Ruse. The confidence to the strategic cooperation between the two companies was confirmed during their stay in Ruse. The guests visited the Oil Factory and the Technological Centre and had meetings with the specialists of the company. The visit of the managers of the Turkish company for distribution of fuels and petroleum products is a result of the successful cooperation between Prista Oil – Turkey and TPPD in several directions: - In the branded refueling stations, property of TPPD, are offered products of the brands Prista and Valvoline in total of 140 refueling stations. In the next five years the Turkish petroleum company plans that their number will reach 750. - The production capacities for oil boreholes of the Turkish company TRAO – drilling equipment in three regions – Batman, Adijaman and Kirklareli operates only with the oils of Prista. - Public procurements and private tenders – ТPPD takes part in all tenders with the products of Prista and successfully supplies the big municipalities and coal mines.


Септември 2010  

Монбат откри завод за рециклиране на употребявани батерии в Сърбия. Приста Ойл с разтящ авторитет на Аутомеханика Франкфурт.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you