Page 1

КОРПОРАТИВНО ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ Декември 2008


месечно издание на “Приста ойл” ЕАД година V, брой 11, Декември 2008

Краят на всяка една година е традиционен повод за равносметка. Около Коледа всички оставят една реалност най-често в миналото и заживяват с очакванията през следващата година да се случат, ако не чудеса, то похубави неща. Приста ойл като постоянно развиваща се компания определено няма повод да се разделя с нещо от изминалата година. Даже и в прекия смисъл на думата - поне на този етап от развитието си. Независимо от сериозните предизвикателства, които диктува световната финансова и икономическа криза, ръководството на компанията е предвидило безопасна дистанция и посока на развитие, която дава основание за сигурност и оптимизъм. Колкото и добре да се развива една компания, добро усещане създава оценката, която потвърждава това развитие, особено ако тя е престижна. Така наградата от Националния конкурс „Гепард” за най-динамично развиваща се компания на в-к „Пари” за Приста ойл само потвърждава правилната посока и верния път, по който се развива. Особено като се има предвид, че в селекцията участват 1000 предприятия и тези от производствената сфера не са много. Няма човек, който да е българин и да не изпитва задоволство от наистина динамичното развитие на Приста ойл. Особено когато срещаш продуктите й в чужбина, и то на все повече места.

Тенденциите за превръщането й в най-големия независим производител на масла в Европа са по-скоро естествено продължение и разумна стратегия, която следва политиката на световните производители на автомобилни двигатели, както и изискванията на машините и съоръженията във все по-модерната индустрия. Приста ойл вече се е доказала като един добър производител на смазочни продукти и е спечелила доверието на световни марки, за които компанията произвежда масла. Развитието в тази посока доказва производствен капацитет и гарантира качество, което очакват и други големи производители. Всичко казано до тук не буди съмнение в обречеността на компанията на успех, в очакванията на всички за една вероятно трудна, но също успешна година. Успех, на който ще се радват както работещите в Приста ойл и дъщерните й дружества, така и нейните многобройни партньори!

Приста ойл е най-динамично развиващата се компания, която работи в страната и чужбина

4

Пламен Бобоков: Целта ни е да бъдем най-големият независим производител на масла в Европа

5

2008-а е поредната успешна година за бизнеса на Приста ойл

8

Страните от региона на Близкия изток проявяват сериозен интерес към продуктите с марка Prista

9

Tрансмисионните масла

10

Прогноза за развитието на дружествата от групата на Монбат АД за 2009 г.

14

Глобалното затопляне и предизвикателствата пред производителите на моторни масла

16

Антон Манолов капитанът на ПЧМВ управлява умело инвестиционната стихия във Варненския залив

18

Братя Бобокови с приза „Човек на годината“ 2008 в Украйна

21

Издава: “ПРИСТА ОЙЛ”- гр. Русе Румен Николаев - главен редактор моб.: 088 874 82 18; тел.: 082 810 123; E-mail:rumkoni@prista-oil.bg www.prista-oil.com

Албена Иванова - Василева - консултант Димитър Хинков - консултант спорт

Р. Николаев Гл. редактор Предпечат и печат: За мнения и препоръки: spisanie@prista-oil.bg


новини

Приста ойл е най-динамично развиващата се компания, която работи в страната и чужбина Призът е на националната класация „Гепард” на база нетни приходи от продажби сред 1000 предприятия вече планират бюджетите си според прогнозите за икономическата криза. През следващата година ще засилим експортната си политика към съществуващите вече пазари в 26 страни, както и ще се насочим към нови клиенти на нови географски точки. Националната класация за най - динамично развиващи се компании „Гепард” стартира преди 3 години. Основният критерий, по който се подреждат фирмите в рейтинга, са нетните приходи за 2007 г. спрямо 2006 г. Минималният праг на продажбите е 1 млн. лева. Тази година в класацията също преобладават търговските фирми за сметка на Вицепремиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин производствените предприятия. Класацията е връчи наградата на изп. директор Милен Бойчев подготвена от СФБ „Капиталов пазар” АД. По Най-динамично развиващата се компания, използваните критерии са обработени резулработеща в страната и чужбина, в престижната годишна татите на компаниите, включени в информационната класация „Гепард” на в-к „Пари” е Приста ойл. Наградата система на българските предприятия, която се поддържа бе връчена на пищна церемония на 19 декември в Гранд от Българска стопанска камара. Рейтингът отсява фирмите хотел София от вицепремиера и министър на външните и дава отговор на въпроса много ли сред тях са способни работи Ивайло Калфин на изп. директор Милен Бойчев. на икономически скокове и на голям ръст в продажбите. На награждаването присъстваха представители на Той е и показател за чуждестранните инвеститори, които бизнеса, министри, зам. - министри. проявяват интерес към България. Приста ойл е на второ място в Топ 1000 на найдинамично развиващите се компании след БТК Мобайл ЕООД и на първо в отрасъл „Производство”. Луксозното издание представя резултати от продажби и реализирана печалба през 2007 спрямо 2006 година. Финансовите резултати са най-добрите, откакто сме на пазара, споделя пред националния бизнес всекидневник изп. директор Милен Бойчев. Криза безспорно съществува, има динамика в цените на суровините и валутните курсове, които оказват влияние на приходите. Смятаме, че кризата ще се усети в първото тримесечие на 2009 г. и ще има забавяне в икономическата активност на много от играчите на пазара, включително и в нашия бранш. Много компании ще Ценните призове взеха: Милен Бойчев - изп. директор на Приста ойл, Михаела Калайджиева - главен секретар на БТК груп, Елза Маркова - изп. дирекзатворят временно производството тор на Белла България и Роберто Младенов - изп. директор на Интер тръст заради свиващия се пазар. Всички

4

сп. Приста бр. 11’2008


интервю

Пламен Бобоков:

Целта ни е да бъдем най-големият независим производител на масла в Европа Приста ойл планира инвестиции за над 100 млн. евро през следващите 3 години - Какво предвижда стратегията за развитие на Приста ойл в средносрочен и дългосрочен план в следващите три до пет години? - В Приста ойл никога не сме спирали да мислим за своето развитие и затова имаме реално изградена стратегия, напълно съвпадаща с посочените от вас периоди 3 и 5 години. Основно ще се спра на тригодишния ни период. Амбициите ни са много сериозни – основно смятаме да се развиваме в 2 направления – едното е географско - териториалното направление, като нашата основна стратегическа цел за следващите три години е да изградим солидна Паневропейска структура, обхващаща цяла Европа, която ще включва заводи с общ производствен капацитет над 450 хил.тона готова продукция (в момента 250 хил.тона) и продажби от минимум 250 хил.тона (в момента над 100 хил. тона). Маркетинговото е второто направление, върху което ще обърнем особено внимание. То от своя страна също може да се разгледа в 2 направления. Едното е multibrand

стратегията, която компанията е възприела от около една-две години. Уверени сме, че именно multibrand стратегията ще утвърди Приста ойл като най-предпочитан партньор заради огромния избор от продукти, който ще можем да предоставим във всички сегменти на нашите клиенти и партньори. Освен това предвиждаме и сериозно навлизане в един сегмент, в който и досега присъствахме, но общо взето индиректно, посредством нашите партньори от ”Шеврон” – това е т.нар. OEM (original equipment manufacturers) - производителите на автомобили в световен мащаб, за които сме чували. Целта на навлизането в този сегмент ще бъде производство и дистрибуция за нуждите на тези големи автомобилостроители, които налагат свои брендове в оторизираните си сервизи в цяла Европа. Естествено, при така изградената Паневропейска структура предимствата ни ще са повече от сериозни, тъй като ще подобрим нашата конкурентоспособност. - Какви ще са основните насоки, в които Приста ойл ще работи през следващите години?

- Основните насоки ще са придобивания - покупки, сливания, а когато те са невъзможни – партньорства под формата на договори за съвместна дейност и стратегически партньорства. Държа да подчертая, че посочените от мен насоки за развитие са свързани единствено с компании в нашия отрасъл. Предвиждаме също и цялостно оптимизиране по веригата – от доставки на суровини и материали, през производство, ноу-хау, технологии, логистика, маркетинг… - Планирате ли да продължите експанзията си в България и региона на Югоизточна Европа? - Да, определено. Конкретно по отношение на Югоизточна Европа все още не сме приключили. Имаме намерение да подпишем контракти за съвместна дейност и съответните дългосрочни договори за Западните Балкани и за Гърция, като, надявам се, подписването на договорите ни с Гърция да е въпрос на по-малко от месец. По отношение на Западните Балкани също съм голям оптимист.

сп. Приста бр. 11’2008

5


- На какво ще заложите - на придобивания или експанзия чрез откриването на нови мощности? - Всички варианти са възможни, но, както вече споменах, предимно ще се насочим към придобивания и сливания, не изключвам и дългосрочни партньорства. При положение, че такива не са постигнати, ще предприемем инвестиции на зелено в откриване на нови производствени мощности. Твърде вероятно е именно това да е сценарият, по който в момента работим за Русия, но все още е рано да се каже. В същото време имаме планове да инвестираме и в логистична база в Грузия, но това все още са твърде ранни планове. Необходимо е време да се уталожи политическата обстановка там, знаете, че там все още е напрегнато… Аз обаче силно вярвам в бъдещето на Грузия и омиротворяването на този район, затова смятам, че това ще бъде една много правилна инвестиция след време. - Плановете Ви за експанзия ще следват една линия или ще зависят от спецификите на конкретните пазари? - Въпросът издава добра информираност или задълбочено познаване на Приста ойл, защото ние сме компания, налагаща от години модел на съобразяване със спецификите на съответните пазари. Твърдо вярваме, че бъдещето принадлежи на компании, които не се опитват да моделират пазара, а плътно се придържат към неговите изисквания. Разбира се, има и мега компании - световни лидери, които могат да си позволят опита да наложат свои собствени модели. Във всеки случай обаче практиката

6

сп. Приста бр. 11’2008

показва, че гъвкавият подход, отнасящ се към съобразяване със спецификата на съответните пазари е най-добрият носител на бързи резултати. - Какъв е планираният обем нови инвестиции, които Приста ойл ще реализира през следващите години? - Всичко зависи от реализациите на нашите проекти. Найобщо мога да кажа, че в момента работим върху 6 проекта, които трябва да се случат до края на следващата година. А ако и шестте се случат – добре, ако не се случат, пак добре – винаги както се казва имаме вариант за реакция, но при всички случаи, ако се придържаме към правилото на 85% успеваемост, то необходимостта от средства, които грубо мога да назова, е около 100 милиона евро, за периода от следващите три години, разбира се. Това е доста сериозна сума, зад която обаче ще стои една доста сериозна паневропейска структура, която ще покрива пазарите на Европа, Централна Азия, Северна Африка и Близкия Изток. - В какви сфери ще бъдат те? - Коментирайки единствено инвестиционната политика на Приста ойл по отношение на маслата, мога да заявя, че инвестициите ни ще бъдат съсредоточени само и единствено в сферата на производство, дистрибуция и маркетинг на масла и смазващи компоненти, тоест ще бъдат подчинени на основната дейност на компанията. - Планирате ли откриването на нови мощности, терминали или навлизане в нови сфери на дейност?

- Засега не планираме откриването на нови мощности, на терминали също. Изключение прави единствено споменатото от мен за Грузия, но държа да подчертая, че то е в начален стадий. Нямаме намерение да започваме нови дейности и да навлизаме в нови сфери на дейност. - Смятате ли да инвестирате в нови капацитети извън България? - Доколкото говорим за придобивания и сливания с компании, които са в нашия бизнес, много вероятно е във връзка с оптимизацията, за която говорим, да се наложат и някои определени целеви инвестиции. - Имате ли намерение да разширите дейността си чрез навлизане на нови пазари извън региона на Югоизточна Европа? Кои ще бъдат те и кога се очакват първите постъпки в тази насока? - Да. Както вече споменах, предстоящите ни планове са свързани с две държави от Западна Европа, една от Северна Европа, няколко от Източна Европа и една от Централна Азия. Всичко това обаче вече е в доста напреднал стадий и е покрито с договори за конфиденциалност, което ме лишава от възможността да коментирам в поголяма конкретика държави, компании и т.н. Затова, ако ми позволите, ще цитирам нашия бивш премиер с прословутото му: „Когато му дойде времето”. Тогава с най - голямо удоволствие ще дадем яснота на всички докъде сме стигнали и накъде продължаваме.


- Планирате ли нови стратегически партньорства и в какви насоки? - Да, отворени сме за стратегически партньорства. В момента имаме нужда от стратегически партньори в маркетинга и вече водим разговори със световноизвестна компания по отношение на това. Разбира се, насоката, в която разговаряме, в случая е маркетингът. - Какви са очакванията Ви относно финансовото представяне на Приста ойл тази година и в следващите три до пет години? - Към полугодието на текущата година „Приста ойл” ЕАД успя да ускори обращаемостта на оборотния си капитал спрямо 2007 година. Това означава, че сега компанията се развива значително по-бързо, като едновременно с това не само запази, но и увеличи ефективността си. Постигнатите резултати дават основание да очакваме стойност на консолидираните продажби за 2008 година от около 380 милиона лева. Очакваната печалба преди данъци и лихви ще надхвърли 40 милиона лева, а нетната печалба – 35 милиона лева. За всяка от следващите 3 до 5 години очакваме ръст средно от 25-30%.

- Какви бяха финансовите резултати на дружеството Ви миналата година? - Изминалата 2007 година бе година на растеж и инвестиции. Консолидираните приходи от продажби достигнаха 303 милиона лева, което е с 48% повече от предходната 2006 година. Увеличаването на продажбите бе съпроводено и с увеличение на тяхната рентабилност, в резултат на което бе отчетена нетна печалба от 22 милиона лева, което е близо три пъти повече от предходния отчетен период. Достигнатата печалба преди лихви, данъци и амортизация за 2007 година възлиза на 29.5 милиона лева. През 2007 година бяха достигнати продажби от над 75 000 тона масла, което е с близо 60% повече от 2006 година. - Какви са очакванията Ви за пазарния дял на Приста ойл в България и във всяка една от страните на дейност в Югоизточна Европа в следващите три до пет години? - В България, където по принцип имахме доста голям, много по-голям от нормалното, пазарен дял, се забелязва един лек отлив. Неминуемо това е свързано с про-

мяната на автомобилния парк, с промяната на изискванията, с много силната конкуренция, която се появи на пазара. Общо взето, като цяло у нас може би ще отстъпим, но няма да паднем под 50% пазарен дял. В момента се движим около 55%, но не сме 60%, както бяхме преди една година. За сметка на това обаче във всички други държави бележим огромен ръст. Тази година в Турция ще достигнем 11% пазарен дял, за сравнение през миналата година бяхме с 3%. В Румъния се надявам, че ще увеличим пазарния дял и той ще достигне едни доста авторитетни 14% -15%. В Сърбия за първа година ще отчетем пазарен дял от над 30%, което е повече от успех. В Унгария също имаме едни стабилни 5%. - През следващите три до пет години? - На база всичко казано от мен дотук, по отношение на плановете ни за развитие през следващите три до пет години, очаквам Приста ойл да се превърне в най - сериозния независим производител на масла в Европа и да е предпочитан партньор за всички, които искат да получат качествени продукти при оптимални условия. Интервю пред SeeNews

сп. Приста бр. 11’2008

7


равносметка

2008-а е поредната успешна година за бизнеса на Приста ойл Компанията успява да бъде № 1 и като работодател, и като лидер в производството на смазочни продукти

За Приста ойл 2008-а е поредната успешна година, като положителните резултати са следствие на приноса на всички, работещи в компанията, обяви изп. директор Милен Бойчев. Той отчете и дейността на всички сектори в структурата на компанията. През изминалата година специалистите от отделите „Пласмент и обслужване на клиенти”, „Производствено-технологичен” и „Автотранспорт” успяха: да обслужат 580 клиенти от 23 държави да експедират 1350 бордови камиона и 1260 цистерни да приемат, обработят и изпълнят заявки за над 1800 СМЦ-та. Като част от екипната работа на отдел „Производствено – технологичен”, работещите в сектор „Производство на опаковки” произведоха 5 360 525 броя бутилки за продукти с марката Prista и 435 754 бутилки за ишлеме, от сектор „Разфасовка на масла” бяха бутилирани 5 407 985 разфасовки и за произведените и разфасовани от сектор „Производство

8

сп. Приста бр. 11’2008

на масла” 173 664 туби, варели и бидони с продукти на Приста. Специалистите от отдел „Нови продукти и стандартизации” през 2008-а година, съвместно с колегите си от лабораторията оформиха техническата документация за: 98 броя търгове за България, Румъния и други държави 80 нови или с продължено действие одобрения на наши продукти, както и 22 за Galax три новосъздадени продукта – Prista Multigas MD, MXM Bio и ТпХ 32,46 513 броя мостри, подготвени съвместно с ПТО и ИЛН за търгове, клиенти и одобрения 660 броя информационни листи за безопасност на продукти PRISTA. Експертите от отдел Техасо през настоящата година не само успяха да задържат доставките си в най-големите консуматори на вносни масла у нас, но и развиха позиции в представителствата на различни OEM производители у нас. Към настоящия момент Техасо е основен доставчик на смазочни продукти на: UBN Auto –

официален вносител на DAF за България, Volvo България, Scania България, Nissan София, Daihatzu България. Също така ТЕКСАКО извършва доставки и на официални гаранционни сервизи на: VW, BMW, Mercedes, Toyota, Renault, KIA. До края на 2008г. резултатите на Тексако ще са около 3500 тона. За поредна година търговските екипи на експертите по продажбите реализираха успешно своите търговски кампании, които увеличиха продажбите и донесоха допълнителен оборот и печалба на компанията. До края на 2008г. се очаква реализиането на около 49 000 тона масла. През всичките тези години огромният успех се дължи преди всичко на ясно очертаната търговска политика, принципност и последователност при изпълнението и стремежа винаги да сме една крачка пред другите и не на последно място - екипната работа. Екипът на лабораторията, който и тази година защити няколко важни сертификата: за съответствие – AFER Румъния - за 14 продукта на Prista, за съответствие на Министерството на отбраната – за 12 продукта на Prista, за оценка на място - от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация - за акредитирана лаборатория. Освен, че бяха междинна и изходяща контрола на производствените процеси, като анализираха над 4800 броя произведени партиди и успяха да обслужат още 340 външни за компанията клиенти и едновременно с това, да участват активно в изграждането на нашата нова гордост – най-модерната в България лаборатория за изпитване на нефтопродукти .


пазари

Страните от региона на Близкия изток проявяват сериозен интерес към продуктите с марка Prista Благодарение на дейността на хората от отделите „СУКОС” и „ЕКОЛОГИЯ” не бяха допуснати аварии в производството, злополуки, забавяне на работата или каквито и да било нормативни или технически несъответствия. Голям успех за СУКОС е защитата на стандартите за качество ИСО 9001 : 2000 , предстоящият ИСО 9001:2008 и АКАП. Постижение е и създаването на изцяло електронен вариант на системата за управление на качеството ИСО 9001:2000 с бърз достъп по интернет системата. В отдел „Складове и складови дейности“ нормално протича процесът по разработката, внедряването и работата на счетоводна система „АЛМА”. За подобряване на работния климат и среда, вече имаме и построен нов офис в склад за готова продукция, с работни места за всеки склададжия. Високи постижения отбеляза в дейността си инженеринговият екип, изграден от специалисти от ТПМ и ПТО, а именно: Проектиране и реконструкция на нов терминал в Турция Изграждане на инсталация за производство на трансформаторно масло в Турция Реконструкция на разфасовки и разфасовъчна линия в рафинерия Белград Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на терминал за базови масла във Варна Проектиране и изграждане на инсталация Ad Blue в Приста ойлРусе.

В най-кратки срокове се надяваме да започнем продажбата на смазочни продукти с марката Prista Oil на територията на Ирак и Йордания. Това обяви генералният директор на Bulkan Industrial Муханед Ал-Нуаими при визитата си в Русе. След направеното първоначално проучване на местните пазари е било установено, че съществува ниша, където маслата на лидера по продажби в страните от Югоизточна Европа могат да се предлагат успешно. Търговската марка Prista придобива известност, като името й се свързва с добро качество и отговаря на всички съвременни изисквания на световните производители на двигатели. Освен възможност за продажба на моторни масла, Муханед Ал-Нуаими смята, че успешно могат да бъдат реализирани и смазочни продукти за индустрията. Освен в частния сектор, продукти на Приста ойл могат да се предлагат и продават и в държавния, който също е голям потребител.

Водят се предварителни разговори и с компанията МCV, която произвежда тежкотоварни автомобили и автобуси Мерцедес в Египет. Става въпрос за зареждане на сервизните центрове в страната с масла Prista. Интересът към продуктите на Приста ойл обхваща цялата производствена гама, като се отчита и спецификата на отделните пазари. Така например в Йордания и Египет могат успешно да се продават полусинтетични и синтетични масла, докато в Ирак преобладава интересът към минералните, смята Науими. Муханед Ал-Нуаими притежава няколко компании. По-големите са Ал-Наджем груп - Ирак, която търгува с резервни авточасти, консумативи и масла, както и Булкан Индъстриал в Йордания за производство на гумени уплътнения и маркучи.

сп. Приста бр. 11’2008

9


консултант

Tрансмисионните масла типове възли, които се обслужват особености Какво представлява трансмисионното масло? Представлява смес от базово масло и добавки. Поради специфичните натоварвания е необходимо тези масла да имат много добри противозадирни и противоизносни свойства, както и добра термоокислителна стабилност. Какви са основните типове трансмисионни масла според приложението им? Различаваме 2 основни типа: Масла за ръчни трансмисии и диференциали. Наричат се още MTF (Manual Transmission Fluid); Масла за автоматични трансмисии – така наречените ATF (Automatic Transmission Fluid). Какви са основните типове добавки в трансмисионното масло? • Противоизносни и противозадирни добавки – Това са повърхностно активни вещества, абсорбирани по триещите се повърхнини, като по този начин те не допускат непосредствен метален контакт (сяра и фосфор), т.е. добрите свойства тук се получава, чрез т.нар. ЕР (Extreme Pressure) добавки; • Депресаторни добавки – понижават температурата на замръзване и подобряват реологич-

10

сп. Приста бр. 11’2008

ните свойства на маслата при ниски температури (течливостта); • Антикорозионни и антиокислителни - изграждат устойчивост срещу окисление. Както е известно продуктите на окислението причиняват корозия на металите; • Детергентно - диспергиращи - диспергираща способност на маслото се нарича неговата способност да поддържа неразтворимите вещества във фино диспергирано (неразтворено) състояние. Изброените добавки са наймасово използваните. Вискозитетен индекс при трансмисионните масла? Вискозитетно - температурните свойства на трансмисионните масла се оценяват по вискозитетния индекс (ВИ). Колкото ВИ е по-голям, толкова вискозитетно - температурните свойства на маслата са по-добри, а това определя по-малки механични загуби в трансмисията.

Какви функции изпълнява трансмисионното масло? Функции – почти същите като при моторните масла, с малката разлика , че тук няма горене, а има пренасяне на товар.

Цвят на трансмисионните масла? Всеизвестен факт е, че трансмисионните масла за автоматични трансмисии са предимно червени. Но дали всяко червено трансмисионно масло е ATF? Не, разбира се, голяма част от маслата на леки автомобили с ръчни трансмисии, които не са ATF, заводски са оцветени в червено. Простият извод е, че: • Цветът не определя нито типа, нито качествените показатели на продукта; • Цветът може да бъде единствено индикатор при възникване на течове; • Гаранционен индикатор – фабрично оцветяване в специфичен цвят. Как се определя качеството на трансмисионните масла? Съществуват вискозитетни и експлоатационни норми при маслата за ръчни трансмисии и диференциали, както и ОЕМ препоръки при тези за автоматични трансмисии. Имаме следното: Ръчни трансмисии: Експлоатационни класификации при маслата, наричани (МTF): Качеството на трансмиси-


онното масло от този тип се дефинира чрез експлоатационни нива, както следва: Основно се използва класификация по API: GL (Gear Lubricant) - Това е товароносещата характеристика между зъбите. Имаме разделение на 6 експлоатационни групи, съответно: GL -1 – за леко натоварени ск. кутии, минерални масла без добавки; GL-2 – предназначение за индустриални и червячни предавки; GL - 3 – за нормално натоварени ск. кутии, има противоизносни добавки; GL-4 – предназначени за главно предаване на леки автомобили и ск. кутии на товарни автомобили, работещи при променливи натоварвания от вида: ”Голяма скорост – малък въртящ момент” и обратно; GL-5 – предназначени за тежконатоварени ск. кутии, легирани с противоизносни и противозадирни ЕР добавки; GL-6 – Вече не съществува, прегрупирана е в GL-5. Била е предназначена за хипоидни предавки и екстремно тежки условия; MT-1 – за несинхронни ск. кутии на американски автомобили. Вискозитетна класификация по SAE. Как изглежда? Вискозитетната класификация разделя маслата по оптимална течливост на такива със сезонно приложение - зимни и летни и на всесезонни - които се използват целогодишно до достигане на препоръчания от производителя пробег. (таб. 1) Автоматични трансмисии: Вискозитетни и експлоатационни класификации при маслата, наричани (ATF): • За ATF няма създадени

SAE Вискозитетен клас

70W 75W 80W 85W 80 85 90 110 140 190 250

Максимална Кинематичен температура за вискозитет достигане на при 100 C, cSt вискозитет Минимален 150 000 cP, C 4,1 -55(5) -40 4,1 -26 7,0 -12 11,0 7,0 11,0 13,5 18,5 24,0 32,5 41,0

Кинематичен вискозитет при 100 C, cSt Mаксимален

< 11,0 < 13,5 < 18,5 < 24,0 < 32,5 < 1,0

(таб. 1) вискозитетни или експлоатационни класификации. Тяхното качество се определя от спецификации на производители на автоматични трансмисии. Може да се каже , че една част от изискванията към различните ATF са сходни, но има изисквания, които се различават (дори си противоречат) и се отнасят основно до: - вискозитет; противоизносни и фрикционни свойства; - антикорозионна защита; - термична и антиокислителна стабилност; - способност за бързо отделяне на въздух; - антипенни свойства и съвместимост с уплътнителите. Фирмени спецификации най - масово разпространени: GM - DEXRON • TASA -1957 • DEXRON B - 1967 • DEXRON II - 1973 • DEXRON II D - 1981 • DEXRON II E - 1991 • DEXRON III F - 1994 • DEXRON III G - 1997 • DEXRON III H - 2003 • DEXRON VI - 2005

Течностите от ниво Dexron II (D,E) могат да се заменят с тези от повисоко ниво Dexron III. Обратното е НЕЖЕЛАТЕЛНО!!! TASA и Dexron не са съвместими течности!!! Фирмени спецификации FORD MOTOR COMPANY- MERCON • FORD ESW M2C 33F/G (G Oil) 1967 • FORD ESP M2C 138-CJ (CJ Oil)1975 • FORD ESP M2C 166 H (H Oil)1981 • FORD MERCON WSP M2C 185 A - 1987 • FORD MERCON V - 1996 • FORD MERCON SP - 2005 • FORD MERCON LV (Low viscozity) - 2008 Маслата по спецификации Ford M2C33 -F и -G (G oil) от една страна, и всички останали спецификации на Ford не трябва да се смесват.

Следва продължение...

сп. Приста бр. 11’2008

11


ПЛАСТИЧНИ СМАЗКИ Пластичните смазки (греси) са специфичен вид смазочен материал, който се използва там, където употребата на смазочни масла е невъзможна или нецелесъобразна, а именно за : - Смазване на търкалящи лагери в определени конструкции; - Смазване на плъзгащи се (включително и циклично) една спрямо друга повърхности; - Смазване и защита от корозия на определени конструкции зъбни предавки,верижни конвейри, стоманени въжета, релсов път и т.н. По същество пластичните смазки трябва да изпълняват същите функции както и смазочните масла, с изключение на функцията миене и охлаждане,плюс функцията уплътняване-защита от попадане на външни замърсители в триещия се възел. Свойствата,а оттам и точното предназначение на дадена грес зависят от типа и вискозитета на базовото масло и вида на сгъстителя. За улеснение на подбора на пластичните смазки са създадени международно приети нoрмативни документи, по-важните от които са: -NLGI- класификация по пенетрационен клас (консистенция, гъстота); -DIN 51502- класификация по пенетрационен клас,предназначение,тип на базовото масло и добавките,диапазон на работната температура, съпротивление срещу отмиване от вода; -ISO 6743-09- класификация,подобна на DIN 51502.

При подбора на пластична смазка за всеки конкретен случай трябва да се взема предвид следното: 1.Конструкцията и размерите на смазвания възел,скоростта на плъзгане или честотата на въртене (оборотите). 2.Особеностите на работа,работната температура и натоварването. 3.Вероятност от замърсяване от околната среда и възможностите за периодично обслужване (добавяне на смазка). 4.Съвместимост между работилата до момента смазка с новопредлаганата. На първо приближение при подбора на смазка за търкалящ лагер може да се използва т.н.Характеристика на натоварване на лагера dN: dN=(D+d).n, където D и d са съответно външния и вътрешния диаметри на лагера в mm, a n е честотата на въртене (оборотите), 1/min. По средностатистически данни за различните конструкции лагери dN е: - Сачмени лагери: 160000-400000 - Ролкови лагери: 120000-300000 - Лагери с конични ролки: 100000-250000 - Упорен сачмен лагер: 60000-150000. TEXACO има многогодишна традиция в производството на пластични смазки.В табличен вид са показани някои справочни данни за едни от най-употребяваните смазки TEXACO.


ПЛАСТИЧНИ СМАЗКИ (ГРЕСИ) TEXACO СПРАВОЧНА ТАБЛИЦА

* Грес на Chevron.

Легенда LiX, CaX, AlX – литиев, калциев, алуминиев комплекс; ХОС – хидроксистеарат. (…) – кратковременно допустима температура […] – температура при често (автоматично) прегресиране

Подробна информация за пластични смазки Texaco можете да получите от Доц. Д-р Л. Трайков – консултант продажби Texaco тел: 0895 464793; 0888 584075 ел.поща: texaco100@abv.bg

сп. Приста бр. 11’2008

13


прогнози

Прогноза за развитието на дружествата от групата на Монбат АД за 2009 г. През ноември 2007 г. ръководството на Монбат АД изготви Прогноза за развитието на дружествата от икономическата група на Монбат АД за 2008 г. – 2009 г. В прогнозата бяха представени бъдещите планове за развитие на дружествата от групата, както и прогнозираните данни за нетни приходи от продажби, нетна печалба и EBITDA на консолидирана база. Засилващото се влияние на световната финансова криза върху икономиките на европейските страни, които представляват основните пазари на дружествата от икономическата група на Монбат АД, рязкото понижение на цената на оловото, което представлява основна суровина за производство на акумулаторни батерии, както и забавянето на пуска на проекта в Сърбия ни накараха след анализ на основните рискове и несигурности, пред които сме изправени, да направим корекция в представената прогноза за 2008 г. На 01.12.2008 г. след анализ на консолидираните резултати за третото тримесечие на 2008 г. прогнозирахме: Нетни приходи от продажби 2008 г. 157 500 хил. лева

Нетна печалба 2008 г.

ЕBITDA 2008 г.

27 455 хил. лева

31 879 хил. лева

Настоящата прогноза, която представяме, отразява плановете за развитието на дружествата от групата на Монбат АД за 2009 г. Въпреки че може да се счита, че тези очаквания са основателни, те могат да бъдат засегнати от редица фактори и промени в допусканията, които могат да породят значително по-различни резултати. І. ИЗВЪРШЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ПРЕЗ 2008 г. Съгласно инвестиционнта програма на Монбат АД, през 2008 г. са извършени инвестиции в следните направления от дейността: (таб.1) Общата стойност на извършените инвестиции за 2008 г. възлиза на 33 140 000 лева, при общо планирани инвестиции за 2008 г. в размер на 39 200 000 лева. ІІ. БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВАТА ОТ ГРУПАТА. ОТЛАГАНЕ ИЛИ ЗАБАВЯНЕ НА НЯКОИ ПРОЕКТИ Вследствие на извършените инвестиции в основните направления от дейността на дружеството е достигнато значително увеличение на производствения капацит на стационарни телекомуникационни батерии до

14

сп. Приста бр. 11’2008

За изграждане, машини и съоръжения и въвеждането в експлоатация на Завода за преработка на стари акумулатори в Сърбия

6 754 000 лева

За изграждане и закупуване на заводско оборудване на Завода за преработка на стари акумулатори в Румъния

9 622 000

За модернизация на Завода за преработка на стари акумулатори в Монтана

8 771 000

За модернизация на Старт АД За увеличаване на производствения капацитет в Монбат АД на стартерни батерии; стационарни телекомуникационни батерии и модернизация За изграждане на жилища на млади инженерни кадри Общо

лева лева 1 800 000 лева 5 642 000 лева 150 000 лева 33 140 000 лв.

(таб.1) 150 000 броя в края на 2008 г. Увеличен е и производственият капацитет на стартерните батерии, който към декември 2008 г. възлиза на 2 550 000 батерии годишно на консолидирана база . През януари 2009 г. предстои пускът на изцяло модернизирания завод за преработка на стари акумулатори в Монтана, който се очаква да произведе 3700 t допълнителни количества олово през 2009 г. Заедно с очакваните за 2009 г. 5000 t олово от ЗРБ Сърбия и ЗРБ Румъния общото количество на рециклираното олово – от собствено производство, ще достигне 18 960 тона или 57 % от необходимото за 2009 г. количество олово. Ръководството на дружеството прогнозира, че потреблението на олово за 2009 г. ще бъде 33 000 тона. През 2009 г. рециклираният полипропилен – собствено производство, ще задоволи 100 % от нуждите. През месец ноември 2008г. оловото и полипропиленът представляват 54 % от себестойността на акумулаторите, като за октомври 2007 г. те са били 78 %. Ръководството на дружеството преразгледа необходимостта от извършване на нови инвестиции през 2009 г. и прецени, че планираната за 2009 г. сума за инвестиции в размер на 25 000 000 лева следва да бъде редуцирана до 14 500 000 лева. Ръководството планира част от инвестициите да бъдат реализирани с помощта и финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 за технологична модернизация на предприятията».


В рамките на тази програма дружеството е изготвило проект за закупуване на ново технологично оборудване, с което да се повиши ефективността и конкурентоспособността на компанията. През месец февруари 2009 г. дружеството ще представи на инвеститорите Инвестиционна програма за 2009 г. и основните инвестиционни направления. Вследствие на настъпилото значително свиване на всички производствени отрасли в европейската икономика, се наложи ръководството на Монбат АД да преразгледа някои от планираните за 2009 г. проекти и съответно срокът за тяхното изпълнение да бъде отложен: - Предвид липсата на прогнозируемост относно бъдещото развитие на пазара на тягови батерии за електрокари проектът на Монбат за производство на тягови елементи ще бъде отложен за 2010 г. - Ще бъде удължен и пусковият срок на завода за преработка на стари акумулатори в Румъния до октомври 2009 г. - Ще бъде отложено за 2010 г. изпълнението на Програмата за строителство на жилища на млади, перспективни инженерни кадри. ІІІ. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА В условията на глобална икономическа криза и регистрирани официални данни за навлизане на Еврозоната в рецесия, ръководството на Монбат АД провежда политика за редуциране на разходите на компанията чрез: 1. Съкращаване на персонала с близо 15 % от 01.12.2008 г. 2. Поетапни допълнителни съкращения на работна сила през 2009 г. 3. Намаляване на разходите за полипропилен и олово, предвид увеличаващия се процент на използваните в производството собствени допълнителни количества рециклирано олово и полипропилен. 4. Намаляване на транспортните разходи през 2009 г. с близо 20 %. 5. Намаляване на премиите, по които се купуват олово и оловни сплави. 6. Намаляване на цените на доставчиците на окомплектовка и услуги. 7. Намаляване на разходите за ел. енергия и природен газ.

Въпреки увеличението на произведените акумулатори в Ah в сравнение с 2008 г. с 10 %, се прогнозира 5.7 % намаление на нетните приходи от продажби в сравнение с 2008 г.

* Консолидираната прогноза за нетни приходи от продажби е направена при приета средна цена на оловото от 1250 USD/t за 2009 г.

V. ПРОГНОЗИ ЗА НЕТНА ПЕЧАЛБА И EBITDA

* Консолидираната прогноза за нетна печалба и EBITDA са направени при приета средна цена на оловото от 1250 USD/t за 2009 г.

VІ. ДВИЖЕНИЕ НА ЦЕНАТА НА ОЛОВОТО ПРЕЗ 2008 Г. При изготвяне на настоящата прогноза е взето предвид движението на цената на оловото през 2008 г. За 2009 г. се очаква средната цена на оловото да бъде под 2100 (фиг.2) USD/ тон.

ІV. ПРОГНОЗИ ЗА НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА За 2009 г. ръководството на Монбат АД прогнозира 10 % увеличение на произведените акумулатори в Ah в сравнение с 2008 г. (фиг.2)

сп. Приста бр. 11’2008

15


тенденции

Глобалното затопляне и предизвикателствата пред производителите на моторни масла Защото климатът се променя - не толкова внезапно, но все пак заплашително бързо. Последните научни изследвания доказват: Земята прегрява! – Това са встъпителните думи на един от последните материали, публикувани на страниците на вестник КАПИТАЛ. Международната екоорганизация WWF наскоро оповести доклад, според който глобалното затопляне напредва по-бързо от очакваното. Ледовете в Арктика се топят по-бързо от досегашните прогнози и твърде скоро Северният ледовит океан ще губи напълно леда си през лятото. Това заплашва да потопи Холандия и някои островни държави. Зачестиха сушата и горските пожари. По-чести станаха и унищожителните наводнения и урагани. Еколозите предупредиха, че екосистемите се променят. Само през последните 15 години, когато температурите се покачват най-много, България е загубила над 1 млн. хектара гори заради пожари, засушаване и изсичане, твърдят природо защитници. В страната изчезват типични за местната природа видове, но виреят добре цитруси и маслини, може да се срещнат африканско фламинго и средиземноморски риби. Здравето на хората също е застрашено. Средно по седем месеца ще загуби от живота си всеки европеец, ако не се предприемат мерки за ограничаване на замърсяването на въздуха и забавяне на глобалното затопляне. Найважно е да се намалят емисиите въглероден двуокис (СО2), който е основният виновник за затоплянето, тъй като е най-разпространеният парников газ. А найефективният инструмент за това е търговията с въглеродни емисии.

16

сп. Приста бр. 11’2008

В момента в света работят два основни механизма за ограничаване на СО2 емисиите. Протоколът от Киото, приет през 1997 г., изисква от 37-те подписали го държави (сред които е и България) до 2012 г. да намалят емисиите си с 5.2% спрямо нивата от 1990 г. Някои от азиатските страни, а също САЩ и Русия, които са най-големите замърсители с СО2, обаче така и не приеха тези правила. Европейската схема за търговия с емисии пък е общностен механизъм, при който всяка държава членка получава обща квота от въглероден двуокис, който може да изхвърля в атмосферата. Тя се разпределя от държавата между замърсяващите инсталации. Така всяко предприятие получава обем безплатни квоти, в рамките на които може да изхвърля вредни окиси във въздуха. При надвишаване на позволените емисии то трябва или да намали производството си, или да си купи допълнително количество от друга инсталация, която има излишък. Идеята на тези инструменти е да стимулират намаляването на парниковите газове и инвестициите във въглеродонеутрални технологии, като задължават предприятията да купуват разрешителни за всяка емисия над определения им лимит. Европейският въглероден пазар, който започна през 2005 г., бе първият в света. В стартовите три години обаче той не е довел до съществено намаляване на емисиите. Според анализаторите причината е, че предприятията са разполагали с твърде много безплатни квоти.


Договорът от Киото изтича през 2012 г. и ако има ново споразумение, то трябва да бъде готово най-късно до края на 2009 г., за да бъде ратифицирано от страните, а и за да бъде подготвен бизнесът за новите правила. Отсега е ясно, че намирането на консенсус няма да е никак лесно, тъй като има сериозни различия между САЩ и някои бурно развиващи се икономики като Китай и Индия. Вашингтон обяви, че ще се включи в споразумението само, ако всички големи замърсители поемат еднаква тежест за ограничаване на вредните емисии. Китай и Индия обаче настояват по-богатите държави да поемат поголяма тежест. Развиващите се страни пък настояват за зелени кредити, предоставянето на чисти технологии и помощи за справянето с последиците от глобалното затопляне. Европейските правителства също не са единодушни за бъдещите икономически ангажименти, които трябва да поемат във връзка със затоплянето. На единия полюс са богатите държави като Великобритания, която е европейски и световен шампион в заявените намерения за борба с климатичните промени. Преди месеци правителството на Гордън Браун обяви проект за изграждане на огромни ветрогенераторни мощности, разположени по крайбрежието на страната, и офшорни (в морето). Проектът предвижда 15 000 ветрогенератора, които да доставят над 1/3 от енергията на страната. Това намерение значително надхвърля бъдещата европейска цел - до 2020 г. средно 20% от енергията в общността да е от възобновяеми източници. Вятърният проект обаче засега куца - поради финансовата криза правителството в момента не намира инвеститори. Новосъздаденото британско министерство на енергетиката и климатичните промени пък наскоро обяви, че правителството ще предложи законово регламентирана цел за 80% намаляване на емисиите на страната до 2050 г. (необходимото средно намаление в света по изчисленията на ООН). Това е в пълна хармония с последния доклад на ООН, според който, за да удържи глобалното затопляне в рамките на критичните 2 градуса, до 2050 г. светът трябва да е намалил емисиите си с 80% спрямо емисиите от 1990. Какво се случва на пазара с масла? – търсят енергийно ефективни масла, т.е. намаляващи разхода на гориво. Търсенето на енергийно ефективни масла се диктува от намаляване на емисиите от CO2 (Протоколът от Киото), нисък разход на гориво и намаляване на разходите за собственика на автомобила. Така се стигна до: • повишеното използване на синтетични базови масла и по-ниски вискозитетни класове (0W-30 и 5W-30) • Повишена употреба на 'енергийно ефективни' с нисък HTHS1 вискозитет (<3.5cP) • Повишено използване на фрикционни модификатори • Нов дизайн двигатели (например дизелови с директно впръскване), които изискват нови технологии моторни масла

През последните години драстично нараснаха изискванията към моторните масла по отношение на: • Удължаване на интервалите за смяна – Водени от стремежа за намаляване на отпадъчните масла – Намаляване на разходите на собствениците • По-тежки работни условия – Нови дизайни двигатели – Нови системи за допълнително третиране – Нови видове горива (напр. биодизел) • От моторните масла се иска да работят при все по-тежки работни условия, което доведе до нови технологии присадки, които да посрещнат предизвикателствата за смазване при удължен срок за смяна и с новите двигатели и новите системи за допълнително третиране и повишено използване на синтетични базови масла и по-ниски вискозитетни класове (0W-30, 5W-30 и 5W-40) В резултат на това се очаква скоро да бъде представена ACEA 2008? Защо е необходима ? • Автомобилният парк се промени – По-голямата част от автомобилите в ЕС3 удовлетворяват Euro 3 или по-късните изисквания и са проектирани да използват по-високи експлоатационни нива моторни масла – Минималните експлоатационни нива по АСЕА трябва да бъдат повишени, за да осигурят адекватна защита за по-старите автомобили • Работната среда се промени – Двигателите с по-висока мощностна плътност и алтернативните горива създадоха по-тежки работни условия – Това изисква моторни масла от повисоки експлоатационни нива • Някои от тестовете са остарели – Някои двигателни тестове се нуждаят от обновяване съобразно новите технологии двигатели • ACEA се нае в целия свят – Моторните масла, отговарящи на ACEA, трябва да осигурят подходящите качества за поширок диапазон от различни по качество горива и обслужване. Как Приста ойл ЕАД се подготвя за новите изисквания? – Усилено се работи върху подготовката на нови формулации масла с участие на повисоки проценти – Група III и Група IV, базови компоненти. – Внедрява се използването на нови технологии присадки.

сп. Приста бр. 11’2008

17


профили

Антон Манолов - капитанът на ПЧМВ

управлява умело инвестиционната стихия във Варненския залив

Антон Манолов е завършил Техникум по корабостроене и корабоплаване ТКК „Кирил Халачев” във Варна. След това - Технически университет – Варна, бакалавърска степен - „Управление на морския транспорт” и магистърска - „Експлоатация на флота и пристанища”. Започва работа в Български морски флот като моряк през 1995 година. От 1998 година е в Пристанище Варна Запад като стифадор /началник смяна/ „Контейнерен терминал”. От 2001 до 2002 година е зам. – началник на „Пристанище Балчик”, а до 2005 г. е началник на пристанището. През май 2005 година е назначен за изп. директор на ПЧМВВарна. Основната дейност на фирмата тогава се е свеждала до управление на

18

сп. Приста бр. 11’2008

отпадъците на корабите, които акостират в Пристанище Варна и Пристанище Бургас. От юли 2005 година стартира нова дейност за ПЧМВ, след като бе регистрирано Пристанище за обществен транспорт, основната дейност на което е обработка на генерални товари. С опита, който е натрупал екипът на пристанището, от лятото на тази година успешно бе включен към дейността на ПЧМВ новият терминал за базови масла. Той представлява разширение на пристанището и на дейността му. Манолов е специализирал в Морски университет APEC в Антверпен - Белгия - „Пристанищни логистики”, курс по мениджмънт към лондонския Опън университет, „Маркетинг и управление на качеството” в Нов български университет, „Пристанищни

реформи и пристанищни администрации” в Германски технически университет. Антон Манолов е номиниран за наградата на Българска морска камара „Свети Николай Чудотворец 2008” в направлението „Корабоплаване и пристанища”. Обича ски спорта. Предпочита пистите на Банско. Голям фен e на „Рома“ и на италианската столица Рим още от детските си години. Семеен, баща на две деца. Янита вече е на 5 години, а на 14 декември 2008 г. на бял свят се роди и Виктор, който с данните си явно ще следва татко си във всичко /тежи 4.220 кг и е висок 54 см/.


С идването си в Предприятието за поддържане чистотата на морските води (ПЧМВ) Антон се сблъсква с една нова за него дейност. Новата му работа всъщност се явява предизвикателство за професионална реализация. Тук сериозна подкрепа среща и чрез опита на баща си Пейчо Манолов, който през 80-те години, докато е било държавно предприятие, е бил негов изпълнителен директор. ПЧМВ запазва и модернизира основната си дейност по приемане и пречистване на сантинни /замърсени/ води от кораби и брегови съоръжения. Разполага със специализиран флот за почистване на замърсени води и борба с аварийни разливи. Във Варна са базирани 3 нефтосъбирача и един танкер, както и бонозаградител за поставяне на заграждения. В Бургас ПЧМВ разполага с два нефтосъбирача и един танкер, съоръжен със скимърно устройство за борба с разливи в открито море. Фирмата осигурява товарноразтоварните операции в пристанище Росенец на Лукойл, като поставя бонови заграждения на танкерите, които се обработват. През тази година екипажите на фирмата участваха в отстраняването на голям разлив в екваторията на Пристанище – Варна. Седем дни денонощно нефтосъбирачите работиха по премахването на голямо количество мазут, изтекъл при бункероване на 25 000 - тонен кораб. Традицията и натрупаният опит прави ПЧМВ лидер в дейността

си. Освен борба с аварийните разливи, екипажите на специализираните кораби на фирмата събират отпадъчните води и твърдите битови отпадъци от акостиращите плавателни съдове в портовете Варна и Бургас. От две години, след влизането на България в ЕС и налагане на европейски екологични норми, фирмата успя да повиши качеството на предлаганите услуги и по този начин стана предпочитан партньор за голяма част от корабособствениците. ПЧМВ се явява лидер в тази дейност и с предимствата, които й дават специализираният флот, с какъвто единствено тя разполага. Освен това ПЧМВ разполага с модерна пречиствателна станция, където събраните води се пречистват. Преди година завърши модернизацията на Пречиствателната станция. Към съществуващите съоръжения бяха добавени нови, модерни генератори на озон, електролизер, и др., с които се подобри значително качеството на пречистените води – отговарят на всички европейски норми. Освен това, за подобряване мобилността, бяха закупени два нови специализирани автоцистерни за събиране на отработени масла и по този начин бе разширена дейността на Пречиствателната станция. Това става с доброто партньорство с НКСООМ. През този период количествата събрани отработени масла са нараснали двойно. Дейността на Пречиствателната станция бе разширена с приемането и на битови отпадни води. Като единствена по рода

си в района, тук се заустват отпадните води на кораборемонтните заводи и складови бази на територията на Южна промишлена зона във Варна. Пристанище ПЧМВ Започва дейността си през юли 2005 г. като Пристанище за обработка на генерални товари, което е и първото частно пристанище във Варна. На територия от 9 дка с два пристанищни крана се обработват кораби с водоизместимост до 10 000 дедуейт. За близо 4 години портът е обслужил 296 кораба и е обработил над 400 000 т генерални товари. Само за 2008 година броят на корабите е близо 110 и товарооборотът е 155 000 тона. През този период са направени за повече от един млн. лева инвестиции, които дават възможност за утвърждаването му като предпочитан партньор за товародателите. Инвестициите са насочени за закупуване на техника за обработка на тежки товари и по този начин са привлечени като клиенти големите вносители на метали, тежки корабни конструкции и др. В района на пристанището са и големите корабостроителни и кораборемонтни фирми, които също са привлечени като клиенти. В момента се извършва разширение на складовата база. Към съществуващите 900 кв.м закрита площ се изгражда нов склад с обща квадратура от 850 кв. м. Това дава възможност да бъдат привлечени нови клиенти и да се обработват на нови видове товари, които изискват съхранение.

сп. Приста бр. 11’2008

19


От септември към дейността на ПЧМВ бе включен и новоизграденият модерен терминал за базови масла. Капацитетът му от 16 резервоара с вместимост 24 хил. куб. метра го прави най-големият в Черноморския басейн. Тук процесите са напълно автоматизирани. Технологичният проект е изготвен от инженерния екип на Приста ойл под ръководството на изп. директор Валентин Трифонов. Благодарение на съоръжението значително се оптимизира ритмичността на доставките и производствената дейност на компанията. Преди всичко обаче се повишава в значителна степен логистичният потенциал за снабдяване на заводите в България и Турция. За по-малко от три месеца са обработени 7 танкера и са разтоварени близо 17 000 т базови масла. В средата на декември бе сертифициран за качество ISO 9001/ 2000 и екология 14001/2004. Обектът спечели приза на Областното представителство на Камарата на строителите в България на 7-ия конкурс

„Златен отвес” 2008 в категорията „Промишлени сгради”. Почивната база От две години ПЧМВ стопанисва почивната база в с. Бързия до Берковица. През този период бяха извършени редица подобрения както на хотелската част, така и на съоръженията за спорт и развлечения. Почивната станция се ползва от служителите и работещите в Монбат, Приста ойл и ПЧМВ, където почиващите ползват преференциални цени. Инвестиции През следващата година – изграждане на инсинератор за изгаряне на отпадъци, в който ще бъдат вложени близо 1,5 млн. лева. Това съоръжение ще даде възможност да се затвори производственият цикъл на Пречиствателната станция. То ще произвежда пара за нуждите на Терминала за подгряване на базовите масла. Освен това тук ще могат да се

На добър път с РОМПЕТРОЛ и през новата 2009 година!

обезвреждат и други технологични и производствени отпадъци от външни клиенти. Предстои обществено обсъждане на проекта, като самото му изграждане е предвидено да продължи една година. Предвидено е да се въведе и нова технология за обработка на насипни товари. По този начин пристанището ще може да увеличи товарооборота си и да привлече нови клиенти. За тази цел е предвидено да се закупи специализирана пневматична установка за разтоварване и товарене на насипни товари с капацетет 150 т в час. Съоръжението е производство на белгийската фирма VIGAN, която е световен лидер в производството на такъв вид техника.


признание

Братя Бобокови с приза „Човек на годината“ 2008 в Украйна Почетната награда се връчва на най-изявените българи

На 20 декември т.г. във Всеукраинския център за българска култура в Одеса Украйна се проведе конкурсът „Човек на годината-2008”, учреден през 2002 година от Асоциацията на българите в Украйна, начело с президента Антон Киссе. Конкурсът се провежда веднъж годишно на общоукраинско ниво в края на декември месец във Всеукраинския център за българска култура в гр. Одеса. Той цели стимулиране и поощряване инициативите и действията по запазването на историческите ценности, съдействие в развитието на родния език, култура и традиции на българите в Украйна, задоволяване на техните културни, етнически, социално-икономически и други общи интереси, развитие на приятелски и делови връзки между Украйна и България. За петгодишен период (2002-2007) званието „Човек на годината” са получили 71 заслужили дейци на българското възраждане в Украйна. Тази година за шести път на сцената на разкошния Български дом в Одеса Украйна се качиха още 9 най-изявени българи от цяла Украйна и България, за да получат почетната награда – именна статуетка на „Човек на годината-2008”, диплома и бурни овации на зрителите. Сред наградените са: братята Атанас и Пламен Бобокови – собственици и управители на „Приста Ойл” EАД, Русе, Георгий Арабаджи – заместник-председател на Одеския областен съвет, председател на Културна фондация „Христо Ботев” Одеса, Василий Комаров – председател на КСП „Росия”, член на Съвета на Кулевчанското българско

дружество (с. Кулевча, Саратски район), Наталия Кара – учител по български език и литература и заместник-директор на Болградската гимназия „Г. С. Раковски” Болград, Мария Кофова – учител по български език и литература, зам.председател на Кулевчанското българско дружество (с. Кулевча, Саратски район, Одеска област), Иван Войников – член на Съвета на Одеското областно българско дружество Одеса, Земфира Щерева – член на Съвета на Запорожкото градско българско дружество (гр. Запорожие), Наталия Павлова – директор на Олшанския Дом на културата (с. Олшанка, Кировоградска област). Грандиозното тържество впечатли зрителите, дошли да приветстват победителите в конкурса. Чрез професионално монтираните видео сюжети те имаха възможност да се запознаят с дейността и заслугите на

награждаваните. Със затаен дъх всички седящи в залата наблюдаваха тези сюжети, чувствайки своята съпричастност към случващото се. Основни критерии за определяне на победителите са: а) значимост и актуалност на постигнатите от кандидата резултати; б) висока степен на използване и приложение на постиженията и резултатите; в) активно участие на кандидата в българския възрожденски процес; г) професионална оценка на постиженията на кандидата, дадена от компетентни лица в съответната сфера. Организационният комитет може да изработва и използва и други допълнителни критерии за определяне на победителите в номинациите.

сп. Приста бр. 11’2008

21


признание

Карфур влиза в Русе с 10 000 кв. м. магазини в МОЛ „Гранд Плаза”

Най-голямата верига за бързооборотни стоки в Европа и втора в света, френската Карфур ще бъде основен наемател в МОЛ „Гранд Пла2 за” с площ от 10 000 м , съобщи изп. директор Райчо Райков на специална пресконференция. Това ще бъде един изключително модерен европейски магазин, който ще предлага огромно разнообразие от стоки и услуги, стана ясно след подписване на договора в началото на тази седмица след едногодишно водени преговори. Практически веригата магазини ще заеме една четвърт от полезната търговска площ на МОЛ-а. Райков не отрече голямата вероятност световно известни марки като „Зара”, Марч& Спенсър, кафе „Стар Бъкс”, ГАБ и др. също да последват Карфур, каквато е международната практика досега. В сектора „бързооборотни” стоки ще има над 15 000 различни продукта, като в някои основни категории като захарни изделия и козметика представянето на стоките ще бъде базирано на непозната до този момент на българския пазар мърчандайзингова концепция. За първи път в хипермаркет ще се предлага и услугата консултация с козметик,

22

сп. Приста бр. 11’2008

стилист и професионален гримьор. Широко ще бъде застъпена и гамата на продуктите със собствена марка Карфур. Асортиментът при нехранителните стоки ще надхвърля 18 000 артикула, като над 3500 ще бъдат внасяните от вън продукти. Ще бъдат предлагани и продуктови линии на световно известни марки, които не са представени на българския пазар до този момент. За да може да бъде осигурено и едно адекватно на титлата „европейски лидер” обслужване, за хипермаркета ще работят над 200 души, които ще бъдат обучавани от вече доказали се професионалисти от други страни, за да може Карфур да се наложи и в България като най - успешната верига магазини . Амбицията на Карфур е до десет години да има 25 хипермаркета в България. Френската търговска верига има над 14 600 магазина в 30 страни на 4 континента, над 455 000 служители и има 97 млрд евро годишен оборот за 2006 г. Карфур влиза в България първо в пет големи градове – София, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора.

Работата по изпълнение на строежа продължава, каза Райчо Райков. За основен изпълнител е избрана „Девня трейд”, част от холдинговата структура на „Заводски строежи” - Девня. От Проект Русе, инвеститор на „Гранд Плаза” обявиха, че строителните дейности ще започнат от началото на следващата година, тъй като фирмата-изпълнител ще предаде до 31.12 т.г. голям логистичен център във Варна. Райков заяви, че както сключеният договор с Карфур, така и участието на дъщерната фирма на Приста ойл „Приста порт” гарантира както финансирането, така и спазването на крайния срок на завършване на обекта - в края на 2010 година. МОЛ „Гранд Плаза” ще има и най-големият детски център на площ от 1000 кв.м. На такава площ ще бъде и развлекателен център за юноши с компютърни игри и симулатори. Тук ще действа и вторият по големина боулинг в страната с 14 писти.

КОМЕНТАРИ: По повод сключването на договора, страните споделиха: „Изключително сме доволни, че успяхме да осигурим присъствието на Carrefour в Grand Plaza като ключов наемател”, каза Пламен Бобоков, Председател на УС в „ПРИСТА ОЙЛ” ЕАД, инвеститор в проекта. “Имаме голямо доверие във възможностите, които предлага пазарът ", каза Жан Антоан, Изпълнителен Директор на Carrefour, България. Бизнес моделът ни е устойчив и въпреки глобалната финансова ситуация, ние все още планираме разрастване на дейността си в България."


събития

Излъчиха победителите в конкурса

„Сграда на годината” 2008 Сгради, които представят найдобрите практики и съвременни тенденции в архитектурата, строителството и инвестициите, станаха призьори в Седмото издание на националния конкурс „Сграда на годината“ Участие в седмото издание на националния конкурс „Сграда на годината” взеха над 80 обекта от цялата страна, които се състезаваха за призови статуетки в 9 категории. Победител в категорията „Жилищни сгради и комплекси” е жилищна сграда "Жаклин" в София, бул. България 58 на „Софбилд енд Ко” ЕООД. Сградата е с европейски стил и добре вписана в заобикалящата я среда, носител е на БРОНЗОВ ВИЗАР 2007 - Европейска награда за архитектура. В категорията „Градски хотели” се надпреварваха 7 хотела. Отличието ”Градски хотел на 2008 г.” беше присъдено на „Метрополитън хотел София”, с инвеститор "Вълканов и Миланов Ко" ООД. „Ваканционен хотел на годината” е „Парк хотел Пирин”, Сандански с инвеститор "Роял 99" ООД. Архитектурният облик на комплекса е подчинен на ваканционния му характер и националната българска архитектура. Призът „Ваканционен комплекс на 2008 година” получи комплекс "Св. Тома" на Нос Хумата, в близост до Аркутино, с инвеститор "ГБС-Инвест" ЕАД. В категорията „Обществени сгради с бизнес предназначение” победител е „Офис сграда на енергийни компании” на „Риск Инженеринг” АД. Сградата е енергийно ефективна, отговаряща напълно на изискванията за „Зелена сграда”.

Търговски и изложбен автоцентър "Овърдрайв" в с. Горни Лозен е „Търговска сграда на годината”. Инвеститор на обекта е „Ренесанс” АД. Сградата е интересна и с нейното уникално инженерно решение по рационално използване на енергията и опазване на околната среда – тригенерация.

риорните решения, ефективността при разпределяне на пространството, както и разположението и достъпът до тях.

Победител в категорията „Атракционни и спортни обекти” е Многофункционално - спортно - атрактивна зала – Самоков. Комплексът е разположен в центъра на Самоков и се състои от многофункционална спортно-атрактивна сграда за 1500 зрители. Производствена сграда на 2008 г. е Склад за готови лекарствени средства в София на „Софарма” АД. Това е вторият изцяло новопостроен, голям, логистичен склад на ”Софарма” АД. За първи път в България в склад на фармацевтичната индустрия комплектоването на поръчките за крайни клиенти става роботизирано, като човешкото участие е сведено до управление и контролиране на процесите. В категорията „Сгради със специално предназначение” награди получават всичките 3 обекта, подали кандидатури за участие в конкурса. Това са: Защитено жилище "ЗАЕДНО" в с. Гурмазово, общ. Божурище с инвеститор Фондация "Защитено жилище ЗАЕДНО"; Национална опера и балет София с инвеститор Министерство на културата и МБАЛ "Св. Иван Рилски" в Стара Загора. Тазгодишните победители бяха определени от 19 – членно жури, съставено от представители на браншовите организации, български и чуждестранни професионалисти от бизнеса и културните среди. Определящи за журито бяха иновациите по отношение на дизайна, цялостен външен вид, характерни и отличителни белези на сградите, инте-

сп. Приста бр. 11’2008

23


екология

Качество на въздуха: по-малко замърсяващи автобуси и камиони По-строги пределни стойности за емисиите на вредни газове от камиони и автобуси, включително азотните окиси (NOx) и праховите частици: това предвижда приетият на 16 декември в Страсбург от европейските депутати компромис между ЕП и Съвета относно типовото одобрение на тежкотоварни автомобили и двигатели по отношение на емисиите вредни газове. С него се въвежда новият стандарт Евро VІ, който определя крайните граници за тези емисии, които ще бъдат в сила от 1 януари 2014 г. за новите тежкотоварни автомобили. Държавите - членки на ЕС и техните граждани са особено загрижени от замърсяването на въздуха и неговото въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Според едно от заключенията на програма „Чист въздух за Европа“ (CAFE) на ЕС, емисиите на вредни газове, причинени от транспортния сектор, трябва значително да се намалят, за да могат да бъдат постигнати целите на ЕС за качество на въздуха. Въвеждането на стандартите Евро VІ представлява една от мерките за намаляване на емисиите от атмосферни замърсители, като азотните окиси (NOx) и въглеводородите. Стандартите Евро VІ определят хармонизирани технически правила за камионите и автобусите (тежкотоварни автомобили над 2610 кг), с които трябва да бъдат съобразени всички нови автомобили от този вид, за да получат необходимото типово одобрение.

24

сп. Приста бр. 11’2008

Новите, по-строги пределни стойности на емисиите вредни газове ще заменят предишните крайни стойности, въведени със стандартите Евро ІV (в сила от ноември 2006 г.) и Евро V, който се прилага от октомври 2008 г. Новият регламент разширява приложението на законодателството в определени случаи и по искане на производителя. По-стриктни пределни стойности за вредните газове. Постигнатият компромис между Парламента и Съвета потвърждава предложените от Комисията по-ниски пределни стойности за вредните емисии от множество замърсяващи вещества и частици (сред които азотните окиси (Nox) и въглеводородите, причинени от тежкотоварни камиони и автобуси. Така например пределните стойности за общи емисии на азотни окиси (NOx) се намаляват с 80% спрямо стандарта Евро V, а стойностите за праховите частици с 66%. Новият стандарт Евро VІ ще допринесе чувствително за повишаване на качеството на въздуха в Европа. Освен това той представлява крачка напред към глобално хармонизиране на стандартите, имайки предвид, че новите пределни стойности са близки до тези в САЩ. Комисията ще продължи да извършва преглед на замърсителите и ако стигне до заклю-

чение, че е необходимо да се регулират емисиите и от други замърсители, ще представи предложение за изменение на настоящия регламент. Ако е необходимо, тя ще фиксира и пределна стойност за азотния диоксид (NО2) в допълнение към пределната стойност за общите емисии на NOx. Всички нови тежкотоварни автомобили трябва да отговарят на Евро VІ до 2014 г. На практика, текстът на компромиса изисква всички нови тежкотоварни автомобили да бъдат съобразени с новите стандарти от началото на 2014 г., или 9 месеца порано, отколкото предлага Комисията. След това регистрацията, продажбата и пускането в експлоатация на превозни средства, които не съответстват на изискванията на Евро VІ, ще бъде забранена. Новите типове тежкотоварни автомобили трябва да са съобразени с тези норми една година по-рано. Комисията трябва да приеме свързаните със стандарта технически регламенти до 1-ви април 2010 г., за да се даде достатъчно време на производителите да направят необходимите технически промени в превозните средства. Според бъдещото законодателство се предвижда държавитечленки да могат да предоставят финансови стимули за ускоряване на пускането на пазара на превозни средства, отговарящи на новите изисквания.


рали спорт

Екипажът на Приста ойл рали тим Крум Дончев/ Стойко Вълчев заеха второ място в националния рали шампионат и за втора поредна година станаха победители и спечелиха Купата на Източна Европа

- Как ще коментираш тазгодишното си участие в националния рали шампионат? - Като цяло съм изключително доволен, особено след средата на сезона. Българският шампионат през втората му половина премина под диктовката на Приста ойл рали тим, спечелвайки най-големите състезания. Трябва да се отбележи фактът, че да спечелим националната купа не ни достигнаха едва три точки, които можеше спокойно да дойдат от първите две състезания, на които отпаднахме. Като цяло конкуренцията е винаги много силна. Всичките клубове в Топ 5 бяха добре подготвени, знаехме, че само високо темпо, добро ниво на концентрация и висок синхрон в отбора ще донесат и донесоха победите в последните 5 кръга. През последните години се наблюдава една по-голяма стъпка напред на българските пилоти - това особено важи за по-младите Петър Гьошев, Тодор Славов, Пламен Стайков и др. - А сред асовете? - Много силна конкуренция срещнахме и тази година в лицето на Митко Илиев и Ясен Попов, които са вече доказани имена в българските и международни надпревари. - Какво ще кажеш за участията си в Европейския шампионат? - Тази година участвахме в повече кръгове от европървенството, като и там наблюдаваме една бързорастяща конкуренция. Така например заводският тим на Фиа - Турция в лицето на Ишък Волкан, който ми беше и основен конкурент на Рали „България”, Михаил Соловьов - Полша, италианецът Корадо Фонтана, Лука Бети, Ренато Траваля, Лука Русети и др. Двата шампионата нямат прилика. Различават се много съществено, тъй като нивото на подготовка на пилотите е доста

по-високо, автомобилите, с които участват и тимовете са доста по-подготвени, най-вече амбициите им да побеждават в този шампионат. Това, което затруднява и същевременно ги подготвя повече е разликата в трасетата, организацията в различните държави. - Кое беше най-силното ти състезание - у нас и в чужбина? - Естествено победата в Рали „България” ни донесе най-голяма радост, а борбата между екипажите от психологична гледна точка беше много тежка. Много добре знаехме, че дължим това първо място на целия отбор и на феновете. Колкото до чужбина, смятам, че нямаше слабо състезание - във всеки един момент трябва да си постоянно във фаза на дълбока концентрация и да атакуваш всеки метър от трасето. Най-голямо удовлетворение изпитах от рали „Турция”, където се класирахме на първо място в клас N 4. - А най - проблемното? - Това винаги е състезанието, на което отпадаме. Затова като такива мога да определя първите две състезания - Траянови врати и рали „Вида“. Заради повреда в междинния диференциал на автомобила, с който проблем не можехме да продължим, дори да се доберем до сервиза. Тогава се състезавахме със Субару …

сп. Приста бр. 11’2008

25


- Как ще коментираш автомобилите, с които се състезава през изминалия сезон? - В началото на годината стартирахме със Субару Импреза N14, който бе един съвършено нов продукт, излязъл от заводите на Субару. За наше най-голямо съжаление надеждите ни не се оправдаха, а по-скоро се оправдаха нашите съмнения…появиха се детските болести в един чисто нов автомобил… - Като? - Малки повреди, които с течение на времето и на редица тестове се отстраняват от завода производител! - Вярно ли е, че ти дори не си тествал автомобила във Финландия? - Такива тестове не се допускат, ако не си собственик на автомобила, особено във Финландия. Возих се до Томи Макинен по време на тест драйв, като хора от неговия тим ни уверяваха, че колата има страхотен потенциал, че има голямо бъдеще… - Но не се оказа точно това… - Виждайки какво се случва на първите състезания със Субаруто, се наложи да предпримем една друга важна стъпка - да търсим друга марка автомобил, който вече се е доказал в рали - средите. - Как избрахте Пежо? - През последните години автомобилът се разви и доказа особено добре на международно ниво. Освен това преди също сме работили с тази марка и бяхме изключително доволни. Чрез италианския представител на Пежо спорт „Рейсинг Лайанс” купихме автомобила с уверение, че ще имаме и 100% техническа поддръжка. Това и стана. - Феновете говорят, че ти просто си се върнал в своя автомобил - Пежо, така ли е? - Да, и аз така мисля. Субару е по-различен клас. Докато Пежо е напълно подготвен за рали състезания, създаден е изцяло за рали

26

сп. Приста бр. 11’2008

състезания, докато при Субару от базов автомобил се правят доработки… - Рали и писта състезаниявечният спор е къде е по-трудно? - Лесно няма никъде. Автомобилният спорт е труден като цяло. Това са две коренно различни дисциплини. От корифеите на автомобилния спорт съм чувал, че ралито е науката в този спорт /инженерни технологии, технически и тактически прийоми на целия отбор, изключително запазване на дълготраен синхрон в отбора и др./. Всичко останало са подточки. Факт е, че 90 на сто от рали пилотите, преминавайки на писта, показват добри резултати. Докато обратното се случва по-рядко. - А ти смяташ ли да се пробваш и да бягаш в пистови състезания? - Ако имам право на избор, не бих се пробвал никога, но ако от това зависи дали ще остана в автомобилния спорт - ще го направя. Струва ми се, че това е много скучно състезание. Докато при ралито имам една близо седмична емоцияот тренировката до финала, освен това трябва изцяло да се пренастройваш за всяко едно състезание. Следвайки една програма, ралито изисква много по-глобално мислене. - Какво е мястото на навигатора, в случая на Стойко, в успешното представяне на едно състезание? - Ако трябва да се сравни значимостта на работата на навигатора и на пилота - тази на навигатора ще натежи. Управлявайки този автомобил чисто психологически аз се превръщам в една машина, която


се управлява от навигатора, в случая Стойко. Той определя темпото, той изцяло дърпа конците. - Имало ли е случаи, в които не си го слушал? - Имало е със сигурност такива калпазански истории, но след като се убедих за пореден път, че това е моя грешка, вече гледам винаги да го слушам. - Как оценяваш нивото на организация и участията на тимове и пилоти в BG рали шампионата, сравнен с европейските състезания? - Съпоставяйки с кръговете от европейския шампионат, определено имаме какво да учим. Като наблюдавам обаче в момента как се работи у нас, смятам, съвсем скоро - до 2-3 години, ще се доближим максимално до по-високите стандарти. Състезанията у нас като кръгове са доста за страна като България. От друга страна пък няма как да се развиваме, ако не се състезаваме. Затова заставам на 100 процента зад календара. - Какви са плановете ти за 2009 година? - Изключително труден и неясен в момента е отговорът на този

въпрос. Както сме се борили досега, ще се стремим и през 2009 г. да направим един силен шампионат. Ще продължим да доказваме, че сме на нивото на европейските клубове, а в някои случаи - и на по-добро ниво. Целта ще бъде да затвърдим позицията си и да спечелим шампионската титла. Смятам, че вече имаме достатъчно натрупан опит, за да бъде това една реална амбиция. Все още не смея да прогнозирам как ще рефлектира икономическата криза върху нашия спорт, но като гледам тенденцията за увеличаване на броя участници в международните състезания, то мненията се разминават. В световен мащаб може де се разбере до февруари, когато ще бъдат изнесени стартовите списъци. У нас реално ще се разбере по време на първото състезание и обявяване на програмите на клубовете. Поне засега няма информация за спиране на техните програми. Дори напротив - очаква се да бъдат увеличени участията, поне това смятат да правят Ясен Попов и Митко Илиев. Кризата няма да засегне автомобилния спорт в България, а може би и в Европа. Този спорт е престиж за големите компании. Това е

едно голямо перо за доказване на качествата на продуктите. Смятам, че няма да има отражение и при онези пилоти, които се самофинансират за участията си, защото те реално работят, за да могат да участват в тези състезания. - Как оценяваш твоето място в Приста ойл рали тим? - През изминалите шампионати и години доказахме, че името на Крум Дончев е неразривна част от името на клуба и че този клуб е изключително мотивиран и конкурентен. Благодарение на желанието и волята за победа на Пламен Бобоков и целия екип. Ако нещата не се променят драстично и се развият, то със сигурност рали-тимът ще бъде лидер на национално ниво, а може би и в европейския шампионат.

сп. Приста бр. 11’2008

27


тенис на маса

Отборът по тенис на маса „Дунав - Приста ойл” – жени с поглед към шампионската титла На 28 и 29 ноември във Варна се проведоха два кръга от републиканското първенство „Висша лига” по тенис на маса. Русенският тим СКТМ „Дунав - Приста ойл” участва в състав Сибел Исмаилова, Емилия Гатева и Весела Георгиева. Те се срещнаха с отборите на „Корабостроител” - Варна и миналогодишния шампион СКТМ „Комфорт” - Варна. В първата среща, която мина доста динамично и напрегнато, крайният резултат бе 3:1 в полза на русенки. Сибел Исмаилова спечели две победи срещу Десислава и Илияна Мишева. Решаваща победа извоюва Емилия Гатева срещу Жанет Желева.

28

сп. Приста бр. 11’2008

В срещата срещу „Комфорт” - Варна СКТМ „Дунав” разгроми противника с категоричното 3:0. Тук отново Гатева извоюва много ценна победа срещу Таня Карамфилова, която е в основния състав на националния отбор - жени. Сибел спечели срещу Мария Томова и Веселка Георгиева срещу Деница Петрова. Ден преди това в Русе се състоя среща на местния тим - жени в същия състав с отбора на НСА - София също в кръг от висшата шампионска лига. Русенки и този път победиха силния противник с резултат 3:0. Резултатите от предните кръгове, в които СКТМ „Дунав - Приста ойл” игра срещу отборите на СКТМ – Момчилград /3:0/, СКТМ – Панагюрище /3:0/, „Орион ски” - Чепеларе /3:1/ и „Стоян строй”- Пловдив /2:3/, донесоха второто място през есенния полусезон. Първи ще зимува пловдивският тим, който е без загуба до момента. Този резултат е показателен за потенциала на русенския женски отбор, коментира треньорът Петър Митев. Подготовката за сезона беше на ниво. Определено и състезателките се представиха добре, за което говорят и техните резултати. Оптимист съм за края на първенството и съм убеден, че можем да се борим за шампионската титла. Разбира се, всички тези резултати до голяма степен се дължат и на подкрепата на Приста ойл и най-вече на ръководството на тенис - клуба Милен Бойчев и Валентин Трифонов.

Новият сезон ще стартира в края на февруари. Това време ще бъде използвано за целенасочена подготовка, за да бъде постигната високата цел. Отборът на девойките старша възраст в състав Сибел Исмаилова, Катя Петрова и Ваня Славева заеха първо място в зоналното първенство на Северна България. Това им донесе възможността да участват във финалите на републиканското първенство през март 2009 г. в София и да се борят също за шампионска титла.


С много настроение и приятни изненади се разрази Коледния купон на Приста ойл. Комплекс „Левента” се оказа малко тесен за работещите в компанията. Това от своя страна имаше и положителен ефект за по-емоционалното протичане на вечерта. Доброто настроение поддържаха роклегендите от група „Сигнал”. Добрата музика и вкусното меню създадоха подходящата амалгама на настроение. В траниционната томбола наградите, като че ли отиваха по предварителен сценарий там, където бяха найподходящи за участниците. Разбира се, ставаше чисто и просто на късмет, който донесе на шефа на отдел „Логистика и снабдяване” Петър Петров прахосмукачка, необходима му за бъдещия семеен живот. Тортата пък отговаряше на външността на спечелилия Андрей Бригов, както и кантарчето - на директора на отдел „Маркетинг” Калин Трифонов. Участниците в Коледния купон получиха и една негледана като ефекти и продължителност заря, която впечатли, както русенци, така и жителите на съседно Гюргево. Най-големият подарък за всички обаче бе изказването на председателя на УС на Приста ойл Пламен Бобоков, който очерта успешно развитие на компанията без съкращения на персонала.


ВИП календар

Динамика и еротика в новия ВИП календар на Приста ойл

Жоро Манов, Гани Георгиев, Атанас Бързаков и Васил Енчев от „Кламер дизайн студио” са създателите на тазгодишния ВИП календар на Приста ойл. За участие в него бе привлечена и една от най-успешните модели на Ивет фешън, манекенката Силвия Димитрова, която работи предимно в Италия. Не е търсено нещо характерно за отделните месеци, идеята бе да пресъздадем атмосферата на едно автомобилно състезание, разказва Гани Георгиев. От близо 2000 снимки са избрани суперефектни кадри - момичетата са фенки, които съпреживяват и предават атмосферата на едно изпълнено с адреналин състезание. За целта са използвани допълнително прожектори, светлини, засилване на цветността и контраста. Като реквизит са използвани състезателните автомобили на Приста ойл рали тим, знамена и шатри. Снимките са правени пред сградата на автосалон за продажба на известна марка нови автомобили. Сцените са привлекли, освен стотиците преминаващи оттам, и архитекта на надлеза на Околовръстното. За нас беше предизвикателство, тъй като до момента не бяхме правили точно такъв тип визия, в която участват автомобили. Търсихме съчетаване на еротика и пред-

извикателното излъчване на женското с визията на състезателните автомобили. Едно от задължителните неща, които искахме да се покажат - броени минути преди старта. Фотосесията протича близо 12 часа. Разиграват се различни пози, търси се емоцията, която създават красивите жени и мощните коли. Сцените с шампанското – Георгиев определя най-ефектния момент както от снимачната площадка, така и от едно състезание. Чрез тях се търси емблематичното за едно състезание, в което по традиция фенките празнуват с победителите. "Спечелили сме си име на екип, търсен за по-странни поръчки или за кампании, които трябва да имат малко по-различно послание и не са посветени на масови продукти като прахове за пране", споделя арт директорът Жоро Монев. Тяхна е заслугата поп звезди като Мария Илиева, "Каризма" и Руши да имат адекватен на музиката си имидж, при това на прилично ниво. През ръцете им минават фотосесии за почти всички български модни и лайфстайл списания. В тях "Кламер" експериментират с нестандартен стайлинг и графични решения за още по - нестандартни идеи и визии.


INTERVIEW – Bulgaria's Lubricants Maker Prista Oil Plans 100 Mln Euro Investments in Expansion, Sees 25-30% Rise in Sales in response driving the Georgia troops out of the rebel region, after which it recognised the region as independent.

SOFIA (Bulgaria), October 16 (SeeNews) – Bulgarian motor and industrial lubricants producer Prista Oil plans to invest at least 100 million euro ($134.3 million) in ambitious expansion in the next three years and expects its sales to grow by an average annual 25-30% in the next three to five years, a senior company official said on Thursday. The company will aim to expand in production, distribution and marketing of lubricants through acquisitions, strategic partnership venturesor greenfield investments, seeking to become a leading European player on the market, managing board chairman Plamen Bobokov told SeeNews in an interview. “All options are manageable. However, we will focus on takeovers and mergers, and I don't exclude long-term partnerships. In case it proves not to be the right business platform, we will undertake greenfield investments in new capacities,” Bobokov said. “Most probably this will be the scenario on which we will be working in regard to Russia, but it is at early stage. Meanwhile, we have an investment plan to build a logistics base in Georgia but it needs some further investigation” Bobokov said without elaborating on the company's plans in Russia and for Georgia mentioning the political situation must calm down first. Georgia sent military troops in August to retake rebel region of South Ossetia, which turned down Tbilisi's rule in '91'92 after months of skirmishes with separatists. Russia incursed into Georgia

32

сп. Приста бр. 11’2008

Prista Oil is currently working on six projects which it expects to carry out by the end of next year. “If all six happen – it's fine, and if some or all are not successive – it's fine again – we always keep back-up options. But in any case, if we concur to the 85%success rule, the necessity of funds we will need is roughly 100 million euro for the next three years,” added Bobokov without specifying the projects. The company will focus on two main pillars under its three-year business plan – creating a pan-European network of plants with a total combined manufacturing capacity of 450,000 tonnes and sales of at least 250,000 tonnes a year; and marketing, which will have two sub-pillars – establishing a mutli-brand network aimed at placing the company as the most preferred partner and directly entering the original equipment manufacturers (OEM) market on which it is already present indirectly through a partnership with U.S. Chevron Texaco. The company's units have a current combined manufacturing capacity of 250,000 tonnes of ready products and sales of 100,000 tonnes a year. “We intend to enter into long-term partnership in the Western Balkans and in Greece, and I believe concluding the deal in Greece is a question of less than a month,” Bobokov said. Last month, Prista Oil became an exclusive distributor of transformer oil for US lubricants maker through its affiliate Ergon Europe covering most of the southeast European states and Turkey. HEALTHY GROWTH The company closed 2007 with a threefold increase in consolidated net profit of 22 million levs ($15.1 million/11.2 million euro) and a 48% rise in

consolidated sales of 303 million levs. It sold 75,000 tonnes of lubricants, 60% more from 2006. “Achieved results give us grounds to expect consolidated sales of around 380 million levs in 2008 […] and a net profit of 35 million levs. For each of the next three to five years, we expect a growth [in sales] of an average 25-30%,” Bobokov said. “We now need strategic partners in marketing and we are already in talks with a world famous company in that direction,” Bobokov said without giving any names. However, the company expects its share of the domestic market to fall - but not to below 50% - from the current 55% due to the high level of competitiveness. In other markets the company sees its market share stable or rising. In Turkey it is expected to reach an 11% market share by the end of the year, compared to just 3.0% at the end of 2007. In Romania, it estimates its market share at 14-15% and in Serbia it will grab a 30% share this year, which is its first year of operation the blending unit in Prista's control there. In Hungary, it says it has a stable market share of 5.0%. Prista Oil (www.prista-oil.com) has a network of four terminals for storage and transshipment of base oils with a combined capacity of 52,000 cubic metres – two terminals in Korfez, Turkey; one in Odessa, Ukraine, and one in Varna, on the Bulgarian Black Sea. It has three plants - two in Bulgaria, Turkey and is in partnership with the blending of the Belgrade's oil refinery (Rafinerija Nafte Beograd). Prista Oil is the majority shareholder in Bulgarian blue-chip car battery maker MonBat. U.S. investment adviser Gramercy and U.S. Marsdale International are the main shareholders in Prista Oil's sole owner – the Dutch-registered Prista Oil Group B.V. (1 euro = 1.95583 Bulgarian levs)


Prista Oil is the most dynamically developing company operating in Bulgaria and on the international market

The most dynamically developing company operating in Bulgaria and on the international market, in the prestigious annual rank list named Cheetah of Pari Newspaper, is Prista Oil. The prize was awarded to the Executive Director Milen Boychev by the Deputy Prime-Minister and Minister of Foreign Affairs at a

gorgeous ceremony, which took place on th December 19 at Grand Hotel Sofia. The ceremony was attended by representatives of the business, ministers and deputy ministers. Prista Oil ranks second in Top 1000 of the most dynamically developing companies after BTC Mobile Ltd and first in the section Manufacture. The luxurious edition presents the figures of sale revenue and profits in 2007 compared to 2005. The financial results have been the best, since the company is on the market, stated before the national business daily newspaper the Executive Director Milen Boychev. The crisis is indisputable; there

is dynamics in the prices of raw materials and currency rates, which affect revenues. In our opinion the effects of the crisis will first appear in the first quarter of 2009 and there will be slowdown in the business operations of many players on the market, including in our branch. Many companies will suspend manufacture due to the shrinking market. All companies plan their budgets according to the forecasts for the economic crisis. During the next year, we will boost our export policy at the already existing markets in 26 countries, and further we will expand our business to new clients in new geographic areas.

The brothers Bobokovi were awarded the honorary prize “Man of the year 2008” intended for the most prominent Bulgarians in Ukraine th

On December 20 this year, in the Ukrainian Centre for Bulgarian Culture in Odessa city - Ukraine was held the competition "Man of the year 2008”, which was first initiated in 2002 by the Association of the Bulgarians in Ukraine, headed by the President Anton Kisse. The competition is held once a year at general Ukrainian level at the end of December in the Ukrainian Centre for the Bulgarian culture in Odessa city. It aims to stimulate and promote the initiatives and activities for protection of the historical values, cooperation in the development of the native language, culture and traditions of the Bulgarians in Ukraine, satisfaction of their cultural,

ethnical, social – economic and other general interests, development of friendly and business relations between Ukraine and Bulgaria. For a period of five years (2002-2007) the title „Man of the year” was awarded to 71 honoured figures of the Bulgarian revival in Ukraine. For the sixth time this year on the stage of the marvelous Bulgarian House in Odessa (Ukraine) appeared 9 more of the most prominent Bulgarians from Ukraine and Bulgaria to receive the honorary prize - the statuette "Man of the Year - 2008", a diploma and the loud cheering of the audience. The winners are: the brothers Atanas Bobokov and Plamen Bobokov – owners and managers

of Prista Oil AD, (town of Ruse, Republic of Bulgaria), Georgiy Arabadji – Deputy Chairman of the District Council of Odessa, chairman of the Cultural Foundation Hristo Botev, Vasiliy Komarov – Chairman of KSP Rossia, member of the Council of the Kulevchansko Bulgarian society (Kulevcha village, Saratski region, Odessa region) etc. The spectacular ceremony impressed the audience that came to greet the winners in the competition. Through the professionally made videos they had the opportunity to get acquainted in details with the activities and the merits of the winners.

FORECAST FOR THE DEVELOPMENT OF THE COMPANIES WITHIN THE GROUP OF MONBAT AD FOR 2009 THE FUTURE DEVELOPMENT OF THE COMPANIES – POSTPONEMENT AND SLOWDOWN OF SOME PROJECTS As a result of the investments made in the main sectors of the company business, significant increase was achieved of the production capacity for stationary telecommunications batteries to reach 150 000 units at the end of 2008. The production capacity for starter batteries has been also increased and in December 2008 it reaches 2 550 000 batteries annually on a consolidated basis . In January 2009 will be commissioned the completely modernized factory for processing of old car batteries in Montana, which is expected to produce 3700 t additional quantities lead in 2009. Together with the estimated 5000 t lead from ZRB Serbiq and ZRB Romania in 2009,

the total quantity of recycled lead – from the company's own production will reach 18 960 tons or 57 % of the lead necessary for 2009. The company management forecasts that the consumption of lead for 2009 will be 33 000 tons. In 2009 the recycled polypropylene of company's own production will satisfy 100 % of the company's needs. In November 2008 lead and polypropylene will represent 54% of the cost of the storage batteries, and in October 2007 they were 78%. The company management reconsidered the need for new investments in 2009 and decided that the planned investments for 2009 in the size of 25 000 000 BGN should be reduced to 14 500 000 BGN. The

management plans that part of the investments be realized with the financial support of the European Regional Development Fund under the Operative Programme "Development of Competitiveness of the Bulgarian Economy 2007 – 2013 for technological modernization of companies». Within this programme the company has elaborated a project for the purchase of new technological equipment which should increase the efficiency and the competitiveness of the company. In February 2009 the company will present to the investors Investment Programme for 2009 and the main investment directions.

сп. Приста бр. 11’2008

33


Декември  

Приста ойл е най-динамично развиващата се компания, която работи в страната и чужбина Tрансмисионните масла

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you