Page 1

НКСООМ с висока оценка за дейността си

ML LUBRICATION произвежда смазочни охлаждащи течности за Приста ойл

Автоцентър Полиникс ЕООД - Варна


месечно издание на “Приста ойл” ЕАД година V, брой 7, Юни 2008

При всяка нова среща с хора, които работят с продукти на Приста ойл, откривам и други причини, заради които те са предпочели марките Ptista иTexaco. Все повече се убеждавам, че разумните хора, които продават и услуги освен масла и смазочно-охлаждащи течности, отчитат много професионално всяка идея, която Приста ойл предлага и осъществява. Ако все още при някои групи крайни клиенти и дребни търговци е определящо основно съотношението цена- качество или просто цената е определяща, то все повече стават онези търговци, които оценяват политиката BGлидерът в производството и първенецът в региона по продажби да им бъде ПАРТНЬОР. Все по-високо се цени дейността на всички онези хора, които са връзката с клиентите на Приста ойл и дават безценни и безплатни консултации при необходимост. Все повече компанията инвестира в повишаването на техния професионализъм. Все повече се цени и стремежът на най-големия производител на смазочни продукти на Балканите да оправдава очакванията и така да печели все повече доверие. Затова и някои групи продукти за високотехнологични агрегати и съоръжения компанията поръчва при водещите световни производители, за да оправдае създаваното във времето доверие.

Ако държавата се опитва все още да предлага административната услуга „Всичко на едно гише”, то плеядата професионалисти в Приста ойл със сигурност вече са пред завършване на тази амбициозна и перспективна за компанията, и за нейните клиенти задача. Доверието, спечелено с качество и с точно и кратко време на доставки на производителя, доверието, което увеличават консултанти, дистрибутори и търговци, е печелившата страна на медала. Всичко това е част от корпоративната политика за утвърждаване и разширяване на голямото семейство ПРИСТА ОЙЛ. Определено тя работи добре и най-ясно се усеща, когато преминаваш през все повече страни и срещаш автоцентрове и бензиностанции с обречения на успех надпис PRISTA.

ML LUBRICATION произвежда смазочно - охлаждащи течности с марката Prista вече година

4

Приста ойл предлага съвременни индустриални смазочни продукти с високо качество

5

Експерти на Приста ойл усвояват нови техники на продажби

7

Живко Йорданов- най-добрият строител между спортистите и най-добрият спортист между строителите

8

Кога се сменя моторното масло и как да бъде избран подходящият продукт за съответния агрегат?

10

Екоминистърът оцени активността на НКСООМ при събиране на отработени масла

11

КОСМОС ШИПИНГ и КОСМОС ЕНЕРДЖИ разширяват партньорството си с Приста ойл

13

Полиникс ЕООД-Варна- как едни краставички създадоха успешен бизнес на Николай Христов

16

Р. Николаев Гл. редактор Издава: “ПРИСТА ОЙЛ”- гр. Русе Румен Николаев- главен редактор моб.: 088 874 82 18; тел.:082 810 123; E-mail:rumkoni@prista-oil.bg www.prista-oil.com

Албена Иванова- Василева- консултант Димитър Хинков - консултант спорт Предпечат и печат: За мнения и препоръки: spisanie@prista-oil.bg


водещи технологии

ML LUBRICATION произвежда

смазочно охлаждащи течности с марката Prista вече година

Рей Уивър /вдясно/ с екип специалисти на Приста ойл

Възможностите и условията за производство на няколко нови продукта за Приста ойл бяха проучени на среща в Завода за смазочни масла в Русе с представител на водещата в областта си компания ML LUBRICATIONГермания. На експортния мениджър Рей Уивър бяха представени изискванията за създаване на различни смазочно-охлаждащи течности, които Приста ойл ще предлага на свои клиенти от металообработващата промишленост. По-голямата част от новите продукти ще бъдат водоразтворими и ще отговарят на все повисоките екоизисквания. Може да се каже, че смазочно-охлаждащите течности се променят по начина, както това става и с моторните и индустриални масла, коментира Рей Уивър. С въвеждането на REACH се налагат забрани за използване на различни компоненти в тези течности и това налага разработването на нови продукти. За разлика обаче от моторните масла, където, за да се подобри нещо в работата на двигателя, е необходима промяна „отвътре”, при СОТ правилата идват „отвън”. Това е първото ми посещение в завода на Приста ойл, но съм впечатлен от чистотата и реда, които съществуват, допълни Рей Уивър. ML LUBRICATION започва своята дейност през 1981 година. Централният офис на компанията се намира в индустриалния град Швайнфурт, известен като световен център за производство на ролкови лагери. Дейността на ML LUBRICATION е насочена към Разработка на технологични решения във всички области на металообработващата индустрия. Фирмата е частна и не е структура от друга компания. ML LUBRICATION не предлага продукти със своята марка на крайни клиенти, а разработва и произвежда специални продукти за водещите произ-

4

сп. Приста бр. 6’2008

водители на смазочни масла. Компанията разполага с 58 поделения, разположени в различни точки на света, които осъществяват дейността и. Избирайки ML LUBRICATION за свой партньор, Приста ойл ще разшири производствената си гама от продукти за металообработването и ще има възможност да предложи на своите клиенти продукти, отговарящи на най-новите тенденции и нужди на металообработващата индустрия. Производственото портфолио на фирмата включва широка гама смазочно-охлаждащи течности, антикорозионни агенти и специални течности за металорежещи и металообработващи машини. Като част от дейността си, компанията предлага следните видове услуги: индивидуални консултации и разработка на продукти със специално предназначение пълна техническа документация. За да оптимизира производството си, всяка една компания се нуждае от точните добавки. ML LUBRICATION помага да бъде открито точното решение на всеки трибологичен* проблем. Продуктите на ML LUBRICATION Това са водосмесими и маслени смазочно-охлаждащи течности, предназначени за използване от металорежещи и металообработващи машини. Към тях спадат: Специално балансирани продукти за постигане на множеството изисквания в областта на материалите, технологиите и околната среда; Антикорозионни добавки, водоотблъскващи течности, почистващи вещества; Металообработващи течности; Продукти за постигане на определени изисквания в употребата на смазочно - охлаждащи течности; Пакет присадки за производство на охлаждащи течности, анти-корозионни добавки и други металообработващи продукти.

*Трибология е наука за самовъзстановяване на детайлите, подложени на процеси, съпроводени с високо натоварване, съответно триене.


Приста ойл предлага съвременни индустриални смазочни продукти с високо качество Компанията реагира максимално бързо на пазарните предизвикателства и нуждите на клиентите Развитието на съвременните индустриални смазочни продукти би могло да се дефинира в две основни направления-изискванията, поставяни от производителите на машини и агрегати, по отношение на качествата на смазочните материали и постоянно налаганите от държавните институции екологични и енергоспестяващи норми и стандарти. Във всяка индустриална система (редуктор, компресор, хидравлична инсталация, турбина и др.) използваният смазочен продукт е от решаващо значение за надеждната експлоатация на техниката, а също така и за максималното използване на ресурса й. Въпреки значимостта на смазочния материал, в много случаи той е елемент, който много често се забравя и недооценява по важност. Съвременните индустриални системи и оборудване стават все посложни по отношение на конструкцията си, на предназначението си и на използваните в тях конструкционни материали. Развитието на автоматизирано оборудване, внедряване на устройства, намаляващи разхода на труд, разработка на системи за дистанционно управление, поточни линии, а също така и необходимостта

от компактен и акуратно контролиран задвижващ източник, създават необходимостта от използване на все поспециализирани индустриални продукти. Всички тези фактори налагат в индустриалните системи и агрегати да се използват смазочни материали с все по-високи качества. Поради всички тези причини, водени от стремежа си максимално да бъдат в полза на крайния потребител, специалистите на “Приста ойл” ЕАД разработват както продукти с най-високо качество, отговарящо на съвременните изисквания, така също и програми за обучение на техническия персонал в предприятията, насочени към правилен подбор и експлоатация на техниката и оборудването по отношение на смазочните продукти. В зависимост от приложението си индустриалните продукти биха могли да се дефинират в следните основни групи технологични продукти участващи като основен компонент в производството на краен продукт смазочни продукти – основно насочени към поддръжка на надеждната експлоатация на индустриалните системи и оборудване: смазочно-охлаждащи про-

дукти – предназначени да осигуряват необходимите условия при механичната обработка на конструкционните материали. Продукти, осигуряващи временна защита от корозия на повърхностите Специални продукти Поради спецификите на приложението си, качествата на индустриалните продукти варират в много широки граници, като до голяма степен качествата им се обуславят от свойствата и качеството на базовото масло. Индустриалните системи (инсталации) като изработка и конструкция биха могли да бъдат перфектни, но, ако използваният смазочен продукт още в самото начало е неправилно подбран и/ или впоследствие е неправилно поддържан, работата на съоръжението ще е неудовлетворителна, а резултатът би могъл да е пагубен. Изборът на правилния смазочен материал и поддържането му в добро работно състояние са точно толкова определящи, колкото са и качествената, ефективната и стабилна работа, без отклонения и варирания, на самата индустриална система при избора и.

сп. Приста бр. 6’2008

5


Основните функции на индустриалните смазочни продукти са да осигуряват смазване между подвижните детайли с цел намаляване на триенето и износването, да осигурят адекватно уплътнение, да предпазват детайлите от окисление и корозия и да отвеждат генерираната топлина от системата. Съвременните световни стандарти и изисквания налагат използването на няколко типа индустриални смазочни продукти: продукти на нефтена основа синтетични продукти негорими течности екологично-съобразени течности. Продуктите на нефтена основа са най-голяма част от индустриалните масла и са основен и предпочитан избор. Индустриалните масла на нефтена основа се произвеждат основно от базово масло и присадки, които допълват и подсилват някои от свойствата на маслото, според конкретното му приложение. При производството на индустриални продукти се използват базови масла от Група I, а през последните години се налага използването и на Група II базови масла (І и ІІ класификация на API за базови масла). Базовите масла от I-ва група са известни още като конвенционални. За производството им се използва така наречената традиционна схема, включваща процесите: атмосферна дестилация; вакуум дестилация; деасфалтизация; очистка със селективен разтворител; депарафинизация и хидродоочистка. При производството на индустриални продукти с премийно качество по-

6

сп. Приста бр. 6’2008

подходящи са базовите масла от II-ра група. За производството им, наред с традиционните процеси се използва още един процес - хидрокрекинг. При този процес маслените фракции се обработват с водород при висока температура и високо налягане. В резултат на това почти цялото количество серни и азотни съединения се отстранява, полицикличните въглеводороди преминават в нафтенови, а нафтеновите - в парафинови. Опитите от практиката и резултатите от направените анализи в лабораторията на “Приста ойл” ЕАД показват, че индустриалните масла, произведени от

група ІІ базови масла са с по-дълъг процес на експлоатация, значително по-стабилни и устойчиви и през последните години стават все попредпочитани. Синтетичните масла включват продуктите, произведени от поли- алфа- олефини, гликоли и естери на различни киселини фосфорна, силициева, различни органични киселини. Тези масла се отличават с висок вискозитетен индекс, пълно отсъствие на серни и азотни съединения, ниска изпаряемост, много добри нискотемпературни свойства, отлична термична и окислителна стабилност. За производство на този тип индустриални продукти се използват базови масла от IV-та група. Основен “недостатък” на тези масла е повисоката им цена. Негоримите течности се налагат поради опасността от пожари в резултат на скъсване на маслен тръбопровод и изтичане на конвенционален смазочен продукт в запалителен източник. В резултат на все по-засилващия се акцент върху безопасните условия на труд, използването на пожароустойчиви (негорими) течности все повече нараства. Негоримите течности са два основни типа: продукти на водна основа и на синтетична основа. Течностите на водна основа вклю-


обучение чват емулсии от типа ”масло във вода” и водните гликоли. Пожароустойчивостта (негоримостта) им зависи от количеството вода в тях. Емулсиите от типа "вода-в-масло" се състоят от дребни капчици вода, разпръснати в непрекъснатата маслена фаза. И докато диспергираната вода осигурява пожароустойчивост и охлаждане, то непрекъснатата маслена фаза осигурява добри смазващи качества. Течностите на синтетична основа разчитат на естествена пожароустойчивост на базовия им материал. Те включват фосфатни естери, халогенирани въглеводороди и техните смеси. Завишаващите се екологични норми и стандарти дадоха тласък на разработването на нови типове продукти - Биоразложимите течности. Това са течности, които под въздействието на живите организми, за един приемливо кратък период от време, могат да се разделят (разпаднат) на безвредни продукти (вода, въглероден двуокис, минерални соли и биомаса). Повечето биоразграждащи се течности са произвеждани от растителни мазнини (масла). Растителните масла са подходящи за използване в повечето хидравлични съоръжения. Като основен недостатък е фактът, че биоразграждащите се течности са склонни към окисление и имат по-кратък живот в сравнение с традиционните индустриални смазочни продукти. Динамиката на пазара налага производителите и търговците на смазочни материали да бъдат много адаптивни към бързо развиващата се пазарна конюнктура. “Приста ойл” ЕАД предлага на пазара и на своите партньори пълната гама от базови масла и присадки, а така също и индустриални смазочни продукти от всички споменати по-горе типове. Наличните технологии и капацитет на производството на Приста ойл са в състояние да удовлетворят потребностите и на най- претенциозните и взискателни клиенти.

Инж. Албена Василева Ръководител отдел

Експерти на Приста ойл усвояват нови техники на продажби

На 26 и 27 юни, се проведе обучение на тема „Управление на продажбите, техники на продажба и работа с клиенти”. Участници бяха българските колеги от търговските екипи на Приста ойл, експерти в секторите „Индустрия”, „Транспорт”, „Агросектор”, „РСМО”, Консултант продажби, регионални мениджъри и екип „Техасо”. Обучението бе водено от гжа Вержиния Димитрова от консултантска компания „Дикон”. Умело бяха засегнати различните етапи от комуникацията с клиентите, цели и

зиране на стратегиите и правилни стъпки при контакти с клиенти на всички нива, в различни етапи от преговорите, до финализиране на сделката. Фирма “Дикон” показа висок професионализъм при воденето на търговското обучение. Участниците получиха образци от

стратегии. Основните акценти на курса, провел се в к-с „Левента”, бяха техниките на продажби и разрешаване на казуси, свързани с проблемни клиенти. Бяха разигравани различни ситуации с цел оптими-

презентацията, както и много допълнителни помагала, свързани с управлението на продажбите. На изявилите се колеги бяха раздадени и книги на тема „Психологията на убеждаването”.

Вержиния Димитрова

сп. Приста бр. 6’2008

7


Живко Йордановнай-добрият строител между спортистите и най-добрият спортист между строителите

Живко днес ще черпи. - Защо, по какъв повод? - Защото има юбилей. - На колко става, на 50? - Не, на 60, отсича категорично един от колегите му. Така в навечерието на неговия юбилей служители от офиса, с които вече работи от години, бяха приятно изненадани от добрия му вид и темперамент.

Вече година и няколко месеца Живко Йорданов е н-к отдел „Капитално строителство и инвестиции”. Всъщност той е на работа във фирмата от 1996 година, когато офисът е бил в сградата на „Трансстрой”. Първата задача, която получава, са организацията и контролът по изпълнение на строителството на новия офис на Приста ойл /това е и офисът, където в момента се помещава администрацията/. Йорданов е завършил един от първите випуски на Техникум по строителство и архитектура в Русе, специалност „Строителство и архитектура”. Първите трудови стъпки полага в един от районите на Строително-монтажен комбинат /СМК/ като помощник технически ръководител.

8

сп. Приста бр. 6’2008

Живко Йорданов отпразнува юбилея си с колеги, сред които е и дъщеря му Стела. Това е един добър пример за корпоративна приемственост на професионалното развитие.


профили

Юбилярът бе поздравен лично и от двамата изпълнителни директори Валентин Трифонов (вляво) и Милен Бойчев

През 1968 година е изпратен да работи по изграждането на бившия барутен погреб в ресторантски комплекс „Левента”. Тогава все още не е съвсем наясно със себе си и с бъдещите си професионални амбиции. Време за размисъл му дава казармата, но тогава е била доста истинска, за разлика от това, което е в момента. Малко след уволнението си Живко започва работа в Окръжния комитет за младежта и спорта като организатор „Спортно и туристическо строителство”. Тогава са изградени и повечето съблекални на селските игрища и стадиони по линия на популяризиране на масовия спорт. Многото масови инициативи са били част от живота на обикновените хоранещо, което сега мултинационални компании като „Самсунг” и др. се мъчат да популяризират за масовия спорт. Живко Йорданов е един от малкото по онова време русенци, които са били допуснати да работят в чужбина. Това става чрез външнотърговското дружество „Техноимпекс”. За тези три години мога отделна книга да напиша, спомня си Живко. По-точно за живота на българите в чужбина, за тяхната народопсихология. Той работи в Алжир, град Жижел, разположен на Средиземно море. Назначен е в инвеститорска дирекция „Жилищно изграждане”. Там за първи път разбира, че ситуацията налага ограничение в избора на контакти с хора, с които да работи и да общува. Тогава е първото му кръщене в работата в екип, което значително му помага и в работата, и в живота до днес. Бъл-

гарските специалисти са извършвали основно проектантска дейност, свързана с приспособяване на френски типови проекти за жилищни комплекси към местните условия. След изтичането на договора Йорданов отново се връща в Окръжния съвет на БСФС и се занимава с проектирането и изграждането на спортни съоръжения и комуникации. И така до заминаването му на работа в бившия Съветски съюз през 1988 година чрез ГлавболгарстройСофия като групов технически ръководител. За трите години престой е работил в БСГ- Москва и БСГСаратов. Пред него е стояла възможността да работи в Ялта. Първоначално предложението му се струва прекрасно. Но след сериозно преосмисляне на плюсовете и минусите в едната и другата ситуация, предпочита да отиде в град Сизран, Саратовска област, където да задели някой лев пред възможността да ги изживее в прочутия морски курорт. От 1990 година в живота на Живко започват не само политически, но и промени в личен план. Строителният експерт се завръща в страната окончателно, като захвърля куфарите у дома и решава да се установи трайно в Русе. За няколко години трупа опит в новото време в различни частни структури като изпълнител и инвеститор на строителни обекти. За да дойде есента на 1996 година, когато кандидатства за работа и бива назначен в Приста ойл. Тогава

започва и изграждането на новия офис на фирмата на ул. „Борисова”. Изграждането му е съпътствано от не малко проблеми, но през септември на 1997 година служителите на фирмата вече са на новите си работни места. След това Йорданов поема административно-битовия отдел, като основните му функции продължават да са свързани с поддръжка и експлоатация на сградния фонд. Една от тях е създаване на добри битови условия на привлечените от други градове на страната външни специалисти, чиято работа е свързана с основната дейност на фирмата. Всяко нещо, свързано с нормалните условия на работа, интериора на работните места, поддръжката и т.н. С поемането отново на капиталното строителство през 2007 година Йорданов организира инвестиционния процес на редица обекти, свързан с проучване, проектиране, строителство и поддръжка. Интересно за отбелязване е, че сградата, където се намира в момента централният офис, Живко е започнал изграждането и в строителната фирма, в която е работел, без ни най-малко да подозира, че две години по-късно ще завършва административната част на Приста ойл, вече като нейн служител. Преди месец бе завършена реконструкцията и разширението на административната сграда към Завода за смазочни продукти. Това даде възможност на специалистите на компанията да получат още по-добри условия за работа и по-добра комуникация между тях.

сп. Приста бр. 6’2008

9


консултант Все още не е отшумяло времето, когато Живко е четял много художествена литература, а сега се е ограничил до пресата. Но във времето не е отстъпил от основни за него принципи. За Йорданов е особено важно ако не може да помогне за нещо, то да не пречи. Голяма част от поговорките, които народът е създал, за него са доказан във времето опит, който той черпи. Учи се от грешките, както от своите, а често и от тези, които другите допускат. Живко е човек, който държи на семейството като институция и се радва на дъщеря и син, на внук и вече е в очакване на още един от страна на сина си. Една от причините да бъде в редица спортни структури, е любовта му към спорта. В младежките години е тренирал футбол, спортна гимнастика, колоездене и парашутизъм, без да е гонил високи спортни резултати. Често като служител на БСФС са се шегували, че той е най-добрият строител сред спортистите и обратно- най- добрият спортист сред строителите. Единственото, за което донякъде съжалява, е това, че не е продължил образованието си, заради философията, която има тогава за живота. Фен е на бирата, на хубавата, добре охладена бира.

Доставчиците на Живко Йорданов също го поздравиха за рождения ден

10

сп. Приста бр. 6’2008

Кога се сменя моторното масло и как да бъде избран подходящият продукт за съответния агрегат? продължение на темата от предния бр.

Петър Божиловуправител на Примотек - Стара Загора

Спазването на изискванията на производителя ни гарантира безпроблемна работа на този агрегат в рамките на неговата експлоатация. Много погрешно е да се избира масло по цвят или само търговска марка и вискозитет например 10W-40. Тази абревиатура в конкретния случай показва течливост на маслото, но по нея не винаги може да се съди за типа на маслото - синтетика, полусинтетика или минерално масло. Последното е състав на маслото. Вискозитетни класове: 0W-30, 5W-40 и т.н. вече носят смисъл и на качествен състав. Относно търговската марка, която ще изберем, можем да обясним следното: Всяка търговска марка, като например ПРИСТА, ТЕХАСО и т.н. има своя продуктова гама. Многообразието от продукти ни дава възможност да избираме сред асортимент от масла, покриващи различни изисквания в зависимост от конкретното приложение. Сериите масла са обособени за леки и тежкотоварни транспортни единици. Например серията HAVOLINE на

ТЕХАСО е гама за леки и лекотоварни единици, а тази, наречена URSA - за тежконатоварени дизелови агрегати. Има значение типа двигател, годината на производство (Евро изискването), типа на приложение и експлоатация, техническото състояние и условията на работа. Ако има филтри за твърди частици и други допълнителни устройства, необходимо е да се съобрази и предписанието за тях, което най-често е свързано с ниски нива на сулфатната пепел - около и под 1%, като например ПРИСТА UHPD 10W-40 и др. Също така и средногодишният пробег, който се изминава по време на експлоатация, не е без значение. Повечето масла са създадени да покриват едновременно различни бензинови и дизелови нива, с оглед приложението им в смесен автопарк. Разбира се, има особености при следните 2 ситуации: Избор на моторно масло за лек и лекотоварен агрегат и Избор на моторно масло за тежкотоварна техника.

Това са въпроси, на които ще отговорим в следващия брой на списанието.

Всички, които желаят да обсъдим смазочните продукти или имат някакво конкретно запитване, могат да се свържат с нас – авторите на тази рубрика - на следния имейл адрес: dvasilev@prista-oil.bg, и да отправят своето запитване.


екология

Екоминистърът оцени активността на НКСООМ при събиране на отработени масла

Данко Павлов

управител на НКСООМ

На 30 май 2008г. на специална церемония бяха връчени заповедите на организациите по оползотворяване на отпадъци. От 25 август 2006 година бе регистрирана първата в страната фирма с национално значение, която е специализирана в събирането и оползотворяването на отработени масла, обясни управителят и Данко Павлов. В нея членуват освен “Приста ойл” ЕАД още 8 фирми, вносителки на смазочни продукти като Ауто стар - София, “Миркат” ООД, “Траум груп” ООД - Пловдив и др. Със заповед № 315/29.05.08 министърът на околната среда и водите д-р Джевдет Чакъров определи, че Национална компания за събиране и оползотворяване на отработени масла НКСООМ ООД е изпълнила задълженията на своите членове във връзка с основната дейност на дружеството. Целите за 2007 г. предвиждаха рециклиране на 20% от пуснатите от дружествените фирми масла на българския пазар. Те са постигнати с преизпълнение от близо 105 процента. Това стана възможно благодарение на основ-

ните партньори на НКСООМ, сред които са ПЧМВ АД, СПЕКТА АУТО ООД, КАЛЕ ЕООД, ВЕКО ОЙЛ ЕООД, АЛ и КО АД, МТТ ООД, ГЕОСИМ ООД и др. Основна роля за постигнатия резултат изигра и тясното сътрудничество между НКСООМ и специалистите от отдел "Опасни отпадъци" към МОСВ. Чрез техните структури - РИОСВ, по места бяха засилени проверките за нерегламентираното използване на отработените масла /изгаряне за отопление/ и това пролича в постигнатия краен резултат. От 01.07.2008г. влизат в сила промени в Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, както и промени в Наредбата за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. От 100 на 220 лв. на тон се увеличават таксите, които производители и вносители на смазочни продукти трябва да заплащат при пускането им на българския пазар. Нарастването на продуктовата такса се обуславя от ежегодното увеличаване на процента за събиране и оползотворяване на отработени масла. През 2006г. той е бил 15% , през настоящата година е 25 %, като до три години ще достигне 40%. Едно от важните нововъведения за производителите и вносителите на смазочни масла е, че на всяко тримесечие те са длъжни да

предоставят в електронната система на Изпълнителната агенция по околна среда справки за пуснатите от тях продукти на пазара. По този начин ще бъде осъществен по-добър контрол и проследимост на продуктовите такси във връзка с увеличаване на приходите в бюджета по направление околна среда. Средствата набрани от тези такси могат да се разходват единствено от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за подобряване на системата за оползотворяване на отработени масла, провеждане на информационни кампании, контрол по места и др. Специално за автоцентровете и пунктовете за смяна на масла, които са важна част от клиентите на Приста ойл се въвежда ново изискване, което е посочено в чл. 40., ал. 2 от Наредбата за транспортиране и третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. То се изразява в това, че те трябва да изготвят и предоставят отчет, освен за отпадъците, които са генерирали и за свежите масла, които са закупили през годината. По повод на промените в нормативните документи, свързани с отработените масла НКСООМ ще издаде специална брошура, която ще бъде разпространена до всички заинтересовани лица.

сп. Приста бр. 6’2008

11


партньори

КОСМОС ШИПИНГ и КОСМОС ЕНЕРДЖИ разширяват партньорството си с Приста ойл Компанията снабдява с моторни масла Prista корабите по река Дунав

Успешното партньорство с Приста ойл във времето се задълбочи и сега се проучват възможностите да се предлагат масла Тексако за морски кораби

к.д.п. Пламен Проданов

Възможностите да се предлагат и използват масла Texaco на собствените морски кораби се обсъжда с търговския отдел на “Приста ойл” ЕАД. Това съобщиха собственикът на КОСМОС ШИПИНГ - к.д.п. Пламен Проданов и директорът на дъщерното дружество КОСМОС ЕНЕРДЖИ Златина Коджабашева. Тази крачка е продължение на успешното партньорство между компаниите. Първите контакти между Приста ойл и КОСМОС ШИПИНГ съществуват от самото начало на създаването на русенската фирма през 1997г. За това време и клиентите, и собствените речни кораби – бункеровчици на КОСМОС ШИПИНГ се убеждават в качествата на продуктите с марката Prista, популярна у нас и в

Югоизточна Европа. Ние предлагаме на клиентите си изключително български продукти, коментира к.д.п. Проданов. С качеството си и с цената корабните масла Prista успешно се конкурират с тези, което се предлагат на международните пазари. Смятаме, че успешното партньорство във времето се задълбочи и сега проучваме нагласите и възможностите да предлагаме масла Texaco за морски кораби.

кораби и корабно агентиране на морски флот. По-късно, през 1996г., се слага началото на направление „Морски транспорт” с дейностите корабен мениджмънт, чартъринг и опериране на кораби с товаровместимост между 1000 5000 тона. Корабите работят основно в дестинации Черно, Азовско и Средиземно морета, Европа, Западна и Южна Африка, Далечния изток.

КОСМОС ШИПИНГ е създадена във Варна през 1993г. от капитан далечно плаване Пламен Проданов. В първите две години от създаването си, КОСМОС ШИПИНГ действа изключително като компания за брокераж на морски и речни

Понастоящем фирмата е собственик на два 25 000 - тонни кораба – м/к „Емине" и м/к „Калиакра”, плаващи под български флаг. Двата кораба поддържат основно линии между Северна, Южна Америка и Европа.

сп. Приста бр. 6’2008

13


Поемането на отговорност за кораба, за подбора на екипажа, техническата поддръжка, снабдяването и застраховането са само част от дейността на фирмата. КОСМОС ШИПИНГ е сертифицирана съгласно Международен мениджмънт код за безопасно опериране на кораби и предотвратяване на замърсявания (ISM Code), член е международната организация BIMCO от юни 1997г. и е сред учредителите на Българската морска камара, на Българската асоциация на корабните брокери и агенти, както и на Българската асоциация на корабособствениците. Основно задължение на КОСМОС ШИПИНГ като корабособственик и мениджър е да осигури чрез управлението си корабите да отговарят на всички норми и изисквания на класификационните общества, да бъдат снабдени с необходимото за тяхната успешна търговска експлоатация. През пролетта на 1996г. КОСМОС ШИПИНГ създава направление „Речен транспорт” като слага началото на дейностите корабно бункероване и агентиране на речен флот. Като първа бункер компания по река Дунав, тя е основен дистрибутор на най-голямата рафинерия на Балканския полуостров „Нефтохим"-Бургас, а по-късно и на „Лукойл-Нефтохим". КОСМОС ШИПИНГ поставя началото на този род дейност в Българския участък на река Дунав, през пристанище Сомовит. Първото бункероване на кораб е осъществено на 17 юли 1996 г. За да се удовлетворят разнообразните нужди на корабособствениците, през 1997г. КОСМОС ШИПИНГ започва да предлага на корабите и допълнителни услуги като доставка на корабни масла, резервни части и др. Фирмата постепенно разширява тази дейност, обхващайки основните стратегически точки за бункер в долната част на река Дунав - пристанищата Русе, Сомовит и Видин.

14

сп. Приста бр. 6’2008

От март 2000 г. фирмата е член на Международната бункер асоциация. Ориентацията към клиента, спазването на стриктна управленска дисциплина, както и притежаването на специализирани маркетингови познания са ключови фактори в процеса на удовлет-

воряване нуждите на клиента и утвърждаване позициите на фирмата на бункерния пазар. Специалистите, работещи в това направление, са динамичен млад екип, работещ за осигуряване на качествени услуги, винаги в унисон с високия стандарт на този бизнес. От юли 2000 г. се извършва бункероване чрез терминал за светли нефтопродукти на Свободна безмитна зона - Русе, и нарастващият обем работа налага през 2005 г. в схемата да бъде включен и самоходният бункеровчик м/т „Гривица 3" с товароподемност 545 тона.

През март 2004 г. КОСМОС ШИПИНГ разширява дейността си в това направление като дългосрочно наема и въвежда в експлоатация моторен танкер–бункеровчик м/т ”Гривица 4”, който осъществява дейност „бункероване с горива” в Българския участък на река Дунав, в акваторията на пристанище Видин. Бункеровчикът м/т ”Гривица 4” е регистриран в пристанище Русе под № 1 в регистъра на корабите, наети на беърбоут чартър, плава също под националното знаме на РБългария, както и останалите собствени кораби на фирмата. През юни 2004 г. дейността се разширява и в пристанище Видин, където се извършва бункероване чрез самоходния бункеровчик м/т „Гривица 4", а от август 2006 г. в схемата на работа е включена и собствената новопостроена танкер-баржа „Марица" с товароподемност 1350 тона. Изискванията на корабособствениците и повишеният трафик по река Дунав налагат през март 2004 г. „Космос Шипинг" да разшири дейността си в направление „Речен транспорт". През периода 19962006г. на база развитие на дейността на направление „Речен транспорт", КОСМОС ШИПИНГ си създава добро име на международния пазар, привличайки най-големите корабособственици - превозвачи по река Дунав, като същевременно фирмата се явява и техен корабен агент за българския участък от река Дунав. В резултат на успешното развитие на тази дейност и нарасналия обем работа, с решение на Борда на директорите на КОСМОС ШИПИНГ АД за отделяне на дейността на направление „Речен транспорт" - корабно бункероване, опериране на танкерен флот и корабно агентиране, на 10 ноември 2006 г. е учредено КОСМОС ЕНЕРДЖИ ЕООД като самостоятелно юридическо лице. Негов директор е Златина Коджабашева. Всички договори с клиенти и активи на КОСМОС ШИПИНГ, свързани с изпълнение на горепосочените дейности, включително самоходни и


несамоходни кораби - бункеровчици, са прехвърлени на пълно разпореждане на КОСМОС ЕНЕРДЖИ. Седалището на дружеството е във Варна, като действат и представителни офиси на територията на България в градовете Русе, Свищов, Сомовит, Видин и Бургас. Към днешна дата активно се поддържат и развиват делови контакти с повече от 65 компании, собственици или оператори на речни кораби. Сферата на дейност постепенно се разширява и към момента се реализира в следните направления: корабно бункероване – снабдяване с горива и смазочни материали; технически шипшандър; оперативно управление на речен флот; речен чартъринг; техническа поддръжка и ремонт на речен флот; модернизация на речния флот и пристанищата; агентиране на речни кораби. Компанията осигурява за своите клиенти корабособственици и оператори Агентийно обслужване на техните морски и речни кораби, посещаващи

КОСМОС ЕНЕРДЖИ агентира както търговски, така и пасажерски кораби, посещаващи черноморските пристанища Варна и Бургас, и пристанищата по река Дунав – Русе, Свищов, Никопол, Сомовит, Оряхово, Лом, Видин. Спазвайки основните принципи на фирмата, заложени в Системата й за Качество в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2000, корабните агенти работят в пълен синхрон с изискванията на клиентите, осигурявайки по този начин надеждни и ефективни услуги, което от своя страна води до увеличаване броя на обслужваните кораби и размера на осигурения товаропоток.

Златина Коджабашева директор на Космос Енерджи

българските черноморски и дунавски пристанища. Корабните агенти представляват и защитават интересите на кораба и неговия товар при обслужването им в съответното пристанище.

Корабният бизнес е, без съмнение, един от най - динамичните отрасли в индустрията, който изисква гъвкави решения в една постоянно променяща се обкръжаваща среда. През юли 2008 г. КОСМОС ШИПИНГ ще чества 15 годишен юбилей.

сп. Приста бр. 6’2008

15


Полиникс ЕООД-Варна-

как едни краставички създадоха успешен бизнес на Николай Христов

Голямото доверие провокира крупни клиенти със собствени сервизи да сменят маслата на транспортната техника в автоцентъра Различни са причините, които карат всеки търговец да предпочете една или друга марка на продукт, който предлага на своите клиенти. Но интересното за собственика на „Полиникс” ЕООД Николай Христов от Варна е решението да работи с Приста ойл. То не е продиктувано от емоционални причини, не и от желание и стремеж за бърза печалба. Просто узнава от интернет и харесва стратегията на партньорство, която най-голямата българска компания за смазочни масла предлага на търговците в средата на 2005 година. Началото То е дотолкова интересно, доколкото предопределя и съдбата и бизнеса на Николай. Семейството му е от Бургас, а той отива да следва в другия морски град - Варна. Завършва МЕИ - специалност “Двигатели с вътрешно горене”. Една от причините, която го кара да остане в

16

сп. Приста бр. 6’2008

морската столица, е любовта и хубавите жени там. Така след дипломирането работи две години в известна фирма за продажба на крепежни елементи. В следващия момент Ники вече е решил да развие собствен бизнес в сферата на онова, което е научил през тези две години работа. Същевременно обаче негови приятели имат проблем с плащането на сериозни количества краставици на руския пазар. Времето е такова, че единствената реална възможност да си вземат парите е бартер. И правят този бартер - с гуми за тежкотоварни автомобили. След като 20 камиона с гуми стигат до българския пазар, приятелите на Николай се обръщат към него за съдействие за по-бърза реализация. За около една година гумите са продадени. Контактите, които той установява с редица транспортни фирми, се оказват доста ценни и стават основата на сегашния му бизнес. Затова продължава да търгува с гуми - вече ги купува от вътрешния пазар и ги предлага на

фирмите, които са купували руските гуми. След известно време настъпва колебание дали да продължи в тази посока - Николай умело се възползва от опита си с търговията с крепежни елементи и в момента това е другата му дейност, която развива самостоятелно. От гумите към маслата През 2002 година „Полиникс” става собственик на 2,5 дка земя в района, който е непосредствено до „Метро” /всъщност името на фирмата идва от „полимери” и Николай - от една сериозна сделка с полимери, която обаче остава неосъществена/. Върху терена има изградена офис част, която фирмата ползва и в момента. В съществуващия още тогава гараж Николай монтира машините за монтаж и демонтаж на гуми. До този момент са се предлагали само за тежкотоварни автомобили, а сега вече и за леки коли. Свободният терен се превръща в оборотен пункт за смяна на гуми.


Жулиета е често сред клиентите и помага за тяхното качествено обслужване

През 2005 година Николай развива стратегията на фирмата - от продажби на гуми той установява, че клиентите все повече търсят и услугите, свързани с тази дейност. В същото време преценява, че след като продава гуми, е добре да предлага и моторни масла. Така интересът му стига и до Приста ойл и Програмата за оборудване на пунктове за смяна на масла. Среща се с представител на русенската фирма, който му дава ценни съвети за начина, по който трябва да бъде изградена сервизната част. След две години проектиране и изграждане обектът стартира в края на 2007 година. Автоцентърът В момента пред и в обекта е пълно с автомобили, които се обслужват или чакат да бъдат обслужени. Няма и време нещата да бъдат подредени като за снимка. Изградено е крило за тежкотоварни автомобили с две клетки. Голямото предимство е във възможността камионите да влизат и излизат директно без никакви маневри. Тук се извършва смяна на масла, на гуми, реглаж на ходовата част, диагностика на ел. системата. Тук се монтират и системи за контрол на разхода на гориво на товарни автомобили и налягането на гумите. Сервизната част за ремонт и обслужване на леки автомобили разполага с 5 клетки. Във всяка една от тях може да се извършва смяна на моторни масла. На плаца има и 4 работни места за смяна на гуми. В офисната част освен кабинети се намират и магазин за гуми, масла, авточасти и автоаксесоари, както и мострена зала.

Партньорството с Приста ойл

За Полиникс и нейното управление

За Николай Приста ойл се оказва компанията, в която припознава не толкова производител и доставчик на продукти, а сигурен партньор. Предлагането на марките Prista и Texaco е една добра комбинация за обгрижване на клиенти с различна нагласа относно марките смазочни продукти. Така, особено при товарните автомобили, те изцяло покриват предлагането на клиентите на Полиникс. При леките коли обаче изборът на масла до голяма степен зависи от специалистите в сервиза, признава Николай Христов. Те определят за марката автомобил и двигателя какъв избор да бъде направен. Приста ойл се оказва добрият и предпочитан партньор сред всички останали фирми на масления пазар у нас, тъй като с презентациите, обученията, рекламните материали, се оказва близко както до търговците, така и до клиентите. Компанията вече се е доказала със своята лоялност, добра търговска и финансова политика.

Освен Николай, много често и много близко до него е една чаровна жена. Малко хора разбират, че това е жена ми, разказва Ники за съпругата си Жулиета. Ако той се занимава с мениджмънта и техническата част, то тя, въпреки или благодарение на завършената психология, отговаря за корпоративните клиенти и следи финансовите въпроси във фирмата. В извънработното време Жулиета е изцяло отдадена на 9-месечната им дъщеря Никол. Реално времето за спорт, което и двамата са отделяли доскоро, вече е посветено на малката наследница. Добрият тандем и синхрон между Ники и Жулиета, пренесен и във фирмата, е основание за доверие и сред клиентите. Не е за пренебрегване фактът, че две от фирмите, сериозни клиенти, въпреки че имат собствени сервизни бази, са предпочели да се доверят на „Полиникс” при смяната на масла на транспортните си средства. Това е факт, който недвусмислено говори за голямо доверие, създавано във времето.

сп. Приста бр. 6’2008

17


образование

доц. д-р инж. Борис Стоилов Стефанов:

Инвестициите на бизнеса

в химическата индустрия възвръщат интереса на студентите към бранша Публично - частното партньорство на ХТМУ с Приста ойл е печеливша формула за сътрудничество, твърди ректорът на университета

Професионален опит: 1978 - 1984 - научен сътрудник в ХТМУ – София; 1984 – 1990 - асистент, 1990 - до наст. момент - доцент, ХТМУ – София, Лицензиран експерт по опазване на околната среда в следните области: качество на атмосферния въздух, производствени отпадъци и опасни отпадъци; Консултант по издаване на разрешителни за Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването; Консултант по ISO14 001 “Качество на околната среда”; Технологичен консултант на металургични и химически заводи. Научна дейност Участия в проекти /общ брой/ - 68, за последните 5 г. 25 проекта Международни проекти - 7 Реализиран икономически ефект: 2 120 000 лв. Научни публикации: /общ брой/ - 124 публикации Владее английски, руски, немски, полски.

Каква е печелившата формула на взаимоотношение между науката и бизнеса?

До каква степен и до колко успява научният сектор да генерира специалисти за потребностите на съвременната химическа индустрия ?

- Разчитаме на публично - частно партньорство с част от структуроопределящите за индустрията на България компании. Затова смятам, че такова партньорство между Химикотехнологичния и металургичен университет и Приста ойл е нормално да се реализира, и то успешно. Още от преди няколко години са установени тесни контакти благодарение на предишния ректор проф. Кирил Станкулов и на изп. директор на Приста ойл Валентин Трифонов.

- С удовлетворение искам да отбележа, че през последните две години се наблюдава повишаване на интереса от страна на студентите към инженерните специалности. Това лично аз си го обяснявам с повишените инвестиции в индустрията (химическата и металургичната). Инвестицията означава развитие, а всяко едно развитие на едно предприятие изисква кадри. И все повече фирми се обръщат към нас за инженерни кадри. През тази година

18

сп. Приста бр. 6’2008

(за прием 2008-2009) ние обявихме няколко нови специалности, което също е интересна новина. До сега съществуваше една обща специалност „Химични технологии”, сега отново възстановихме старите специалности с изменени наименования за степен бакалавър. Обявихме една съвършено нова специалност „Технология на полиграфията”. Тя е свързана с реализиране на висококачествена полиграфическа дейност. Вашият бранш проявява интерес към новата специалност „Природни и алтернативни горива”. Новите специалности са: „Технология на полиграфията”, „Целулоза, хартия и опаковки”, „Фин органичен синтез”, „Природни и


алтернативни горива”, „Технология на каучука и пластмасите”, „Химична технология на текстила и кожите”, „Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества”, „Неорганични химични технологии”, „Електрохимични технологии и най-интересната специалност и според мен най-важната - „Безопасност на производствата и защита при бедствия и аварии”. Университетът има ли достатъчно подготвени специалисти за тези модерно звучащи специалности ? Ние по-същество не променяме съдържанието на курсовете на обучение - около 20 % са промените в учебните планове. Другият важен проблем - това са преподавателите. За наше удовлетворение за последните 34 години са назначени над 70 млади асистенти в университета. Средната възраст на преподавателите до преди 5 години беше 55 години, а сега е 48 години. Това е важно - имаме до известна степен условия да повишим и заплатите през тази година. Не можем да се оплачем в това отношение, но нашите заплати (нашият бюджет) зависят от броя на приетите студенти. Миналата година приехме с 200 души повече. Практически сега университетите нямат ограничение в броя на приеманите студенти. На практика те могат да приемат толкова студенти, за колкото са акредитирани /нашата акредитация е с най-висока оценка/. Тя се дава от Държавната агенция за акредитиране на висшите училища. Вече имаме достатъчно кадрови потенциал, който се подмлади до голяма степен и тази тенденция продължава. Третият важен проблем за нас е учебната база – тя все още е остаряла. При нас се използва класическият начин на образование - по - специално за химическата промишленост и химическите специалности. Наскоро бях в Германия и се оказа, че при химическото и металургично образование класиката също е на първо място. Това правим и ние горе- долу в образователния процес. Успяхме през последните няколко години да обновим лабораториите и те вече са на нивото на европейските. Трябва да отбележим обаче, че прекалено малко пари вложихме последните години за обно-

вяване на лабораториите по химия, по физикохимия, по органична химия, по биотехнологии. Тези общообразователни катедри получиха едни добри лаборатории, но за съжаление в тях базата все още не е на достатъчно добро ниво. Ние сега вече започваме да обръщаме повече внимание на апаратурата и разбира се на възможностите студентите сами да се занимават още от първи курс със съответните експерименти. В някои от катедрите се работи по международни проекти, например в катедра „Силикати”, „Цветна металургия” и др. Как осъществявате връзките с производствените предприятия от бранша и в какво се изразяват те? Първата област на взаимодействие - това е учебната, свързана с подготовката на кадри. От тази година към университетите се създават университетски настоятелства, в които участват представители на индустрията. Председателят на УС на “Приста ойл” ЕАД Пламен Бобоков е член на нашето настоятелство. Има представители и от други компании. Ролята на това настоятелство е да координира и да съгласува учебните планове и учебните програми по отделните дисциплини в съответствие със съвременните изисквания на промишлеността. Другата задача на това настоятелство е финансово да подпомага университета, но по-скоро с идеи, отколкото директно със средства. На университета е необходимо да бъде закупена апаратура, да бъдат осигурени стипендии на студентите, да бъдат ремонтирани учебни зали – такъв вид помощ ни е необходима. И сега новото учебно настоятелство упражнява контрол върху изразходването на нашия бюджет, упражнява контрол върху цялостното състояние на университета и, разбира се, с идеи и финансова помощ. През последните 5-6 години Приста ойл ежегодно ни подкрепя за провеждане на научни конференции, за построяването на новата библиотека са отпуснати 60 хил. лв. Това е много съществена помощ и

Информационното табло показва връзката на университета с Приста ойл

въобще компанията през последните години сериозно ни подкрепя. Затова избрахме г-н Бобоков единодушно за член на настоятелството. Другата област на сътрудничество е научното обслужване на фирмите - откъдето с реални, конкретни проекти, ние получаваме съществени средства за развитие на материалната база. Това вече е проектното начало .

сп. Приста бр. 6’2008

19


финанси

Годишни финансови резултати на дъщерните дружества на “Монбат” АД “Монбат Трейдинг” ООД

“Старт” АД - Добрич

20

сп. Приста бр. 6’2008


„Кале” ЕООД с нов шоурум и автосервиз на Тойота в Сливен Искам да ви уверя, че с компании като Приста ойл и Тойота, с които работим, фирмата ни също ще бъде обречена на успех. Затова този израз на изп. директор на Приста ойл Валентин Трифонов и приет като начин на развитие от съсобственика на компанията Пламен Бобоков важат и за „Кале”. Това обяви Калоян Ганев по време на откриване на 3 юли на един от най-големите и модерни автокомплекси на „Тойота” в страната. Лентата срязаха заедно с Джорж Кириазис, управляващ директор на „Тойота Балканс” ЕООД и кмета на Сливен Йордан Лечков. От самото си създаване „Кале” ЕООД е търговски представител на “Приста ойл” ЕАД и “Монбат” АД за Югоизточна България, като за периода 2000 - 2007г. фирмата е първа по продажби на техните продукти в България. Тя е вносител на леки и тежки гуми от Good Year – Group. В началото на 2005 г. „Кале” ЕООД става официален представител на TOYOTA за гр. Сливен и Ямбол. През 2007 г. вече е лидер на пазара на нови автомобили в градовете Сливен и Ямбол с продадени 190 автомобила, които представляват 26 % от общия пазар за региона. През същата година започва и изграждането на нов автокомплекс TOYOTA. На 07.05.2008 г. той започва да функционира, като покрива последните стандарти и изисквания на Toyota. Новоизграденият автокомплекс Тойота- Сливен, е разположен на площ от почти 5 000 кв.метра с

разгърната застроена площ от 3 400 кв.метра. Комплексът включва: шоурум за продажба на нови автомобили „Тойота” автосервиз гаранционни и следгаранционни ремонти, преглед ходова част, регулиране на преден и заден мост с 3D система на Black Tech – CORGHI, демонтаж и баланс на гуми, агрегатно помещение за тежки ремонти на двигатели, скоростни кутии, диференциали, кормилни рейки и други възли диагностичен отдел – оригинални диагностични апаратури на TOYOTA и IVECO, както и MOBILE TRIBOX на „TEXA” за всички останали автомобили, ремонт на електроника, агрегат за климатични уредби и т.н. годишни технически прегледи на автомобили до 5 тона, регулиране на фарове. репаратурен цех тенекеджийно помещение дозер Black Hawk PL 10, система за диагностиране на геометрия на катастрофирали автомобили на Black Hawk SHARK8, пълен комплект инструменти за репарация бояджийно помещение със смесителна система за водоразтворими бои на GLASURIT, камера бояджийска BLOWTERM 33 000 m3/h, инверторно управление на двигателите, газова горелка с директен пламък и каменна вата за изолация, двойна зона за подготовка TERMOMECHANICA GL 2x18 000 m3/h, инфраред лампа и т.н. автомивка

Джорж Кириазис: (на снимката долу вляво) В България намерих нови приятели… Считам се за истински балканец, пътувам много и се срещам с различни хора. Виждам и общите черти, които обединяват народите в нашия регион, и затова считам, че усещането за национална принадлежност постепенно изчезва. Престава да има значение това дали си грък, румънец, българин или македонец. В крайна сметка ние сме хора, които се интересуват и вълнуват от едни и същи неща. Затова винаги, когато пътувам, най-вече по бизнес, срещам интересни хора, с които после ни свързват общи неща. Извън работата личните ми приятели са наймного в България, където съм живял шест години.

сп. Приста бр. 6’2008

21


Трето място и етапна победа за Крум Дончев-рали Хеброс

Ден първи 30 Май / петък, Пловдив

Пилотът на Приста ойл Рали Тийм Крум Дончев даде второ време (2:16.5) в супер специалния етап на рали Хеброс. Състезанието се проведе на 30 май и 1 юни в Пловдив. Крум остана само на 0,7 сек. от водача Ясен Попов. Самият супер специален етап, който е първият в историята на рали Хеброс, се проведе на пътен възел Коматево, като автомобилите стартираха по два едновременно в стил „Италианско преследване”. Всеки от състезателите трябваше да направи по 2 обиколки. Екипът на Приста ойл Рали Тийм бе със стартов номер 2, но в супер специалния етап състезателите стартираха по обратен ред. Подобна практика е широко утвърдена в кръговете от европейския рали шампионат. Целта е най-силните пилоти да се появяват последни на трасето и така напрежението сред публиката да се запази до края на етапа. В резултат екипажът на Крум Дончев/Стойко Вълчев се появи на импровизираната писта последен заедно с този на Димитър Илиев/Янаки Янакиев. Рали Хеброс, в което участват общо 30 екипажа, се провежда за 37-и пореден път. Надпреварата е старт от Европейската рали купа – регион Изток и същевременно ІІІ кръг от българския

22

сп. Приста бр. 6’2008

рали шампионат. Официалният старт на състезанието бе даден в 17 часа на централния площад в Пловдив. Фактическото начало на рали Хеброс се състоя два часа по-късно, когато стартира супер специалният етап. Във връзка с предстоящите в следващите два дни общо 13 скоростни отсечки Крум Дончев изрази очакването си за оспорвано състезание: Хеброс в действителност е тежко рали и в хода на надпреварата постоянно стават размествания. Тази година през първия ден има две напълно нови отсечки, съответно по 14 и 8 км. Никой досега не се е състезавал по тях и от тази гледна точка ще бъде доста интересно. Що се отнася до втория ден, част от етапите са дълги и тежки – от порядъка на 30 км, сподели пилотът на Приста ойл Рали Тийм.

Ден втори 31 май / събота

Екипажът Крум Дончев/Стойко Вълчев заема трето място във временното класиране след първия ден на 37-о рали Хеброс. По време на надпреварата пилотът на Приста ойл Рали Тийм записа победа в скоростен етап. Това бе 5-ата отсечкаБрестовица 1, когато Крум Дончев даде време от 5:22.9, оставяйки след себе си на 3,6 сек. Димитър Илиев и на 6,4 сек. Ясен Попов. По време на сутрешните скоростни етапи Дончев вървеше със силно темпо и прогресивно подобряваше представянето си като автомобилът нямаше никакви технически проблеми. В първите три отсечки (Здравец 1, Асеновград 1 и Скобелево 1) Крум Дончев даде последователно 4-о и две втори времена. Преди регламентираното време за престой в сервиза екипът на Приста oйл Рали Тийм


Етапна победа и четвърто място за Крум Дончев на рали София

Ден първи 21 юни / събота, София

С победа в третата скоростна отсечка Чибаовци 1 и четвърто място във временното класиране приключи първият ден от рали Виктори- София за Крум Дончев, стартът на което бе даден на 21 юни. На състезанието край столицата пилотът на Приста ойл Рали Тийм за първи път кара новия си автомобил Пежо 207 S2000. Във втората за деня отсечка Миланово 1 в колата на екипажа Дончев/Вълчев се появи проблем с бобина на един от цилиндрите, вследствие на което през целия етап Пежо-то прекъсваше. Това бе и причината Крум Дончев да запише шести резултат в етапа. През време на прехода обаче автомобилът се охлади, а в третата отсечка пилотът атакува и постигна етапна победа. В обедния, 20-минутен сервиз механиците смениха бобината и екипажът на Приста ойл Рали Тийм тръгна за трите следобедни отсечки. Още на първия специален етап обаче на остъ, десен завой Дончев спука гума, а смяната й отне около 3 минути. През последните две отсечки пилотът на Приста ойл Рали Тийм нямаше проблеми и даде последователно две втори времена. След края на първия ден от рали София Крум Дончев заяви: Много съм доволен от поведението на автомобила на трасето. Старая се да дам максимума от себе си, за да свикна с неговите характеристики колкото се може по-бързо. Мисля, че колата наистина е уникална и очаквам с нетърпение утре да проверя отново

24

сп. Приста бр. 6’2008

възможностите й, този път на етапа Оборище, който е с дължина малко над 26 км. Рали Виктори София се провежда за четвърти път, като сутринта стартираха общо 18 екипажа, а след последния, шести етап, в сервиза се прибраха 12. Надпреварата е 4-и кръг от националния рали шампионат на България. Официалният старт на състезанието бе даден на 20 юни 2008 г. в 19 и 30 ч. на естакадата, разположена пред Националния дворец на културата. През утрешния ден (неделя, 22 юни), екипажите ще карат само един единствен етап – Оборище. Останалите скоростни отсечки Симеоново и Манастира, които според предварителната програма на ралито трябваше да се минават по два пъти, отпаднаха. Ден втори 22 юни / Неделя

Крум Дончев и Стойко Вълчев от Приста ойл Рали Тийм приключиха успешно рали Виктори София. Екипажът завърши надпреварата, провела се на трасета около столицата, на четвърта позиция. Състезанието бе IV кръг от българския рали шампионат.

През днешния ден участниците преминаха 1 специален етап с обща дължина 26 км. На въпросната отсечка Оборище Крум Дончев и Стойко Вълчев заложиха на сигурно каране. Целта на екипажа бе, преминавайки по този маршрут, да направи генерална тренировка за рали България и да провери поведението на автомобила на подобен тип трасе. Останалите четири скоростни отсечки, запланувани за втория ден от рали София, бяха отменени от организаторите. Крум Дончев се представи много силно по време на цялата надпревара. Той кара новия си автомобил Пежо 207 S2000, чиито характеристики все още проучва. Колата пристигна в България към средата на седмицата. През първия, същински ден от ралито, пилотът на Приста ойл Рали Тийм записа етапна победа в 3-ата скоростна отсечка. Изключително сме доволни от поведението на автомобила, коментира Крум след приключване на надпреварата. Все още проучваме в подробности характеристиките му, тъй като преди рали София навъртях с него само около 50 км тестове.

Първият автомобил S2000 е на Prista Оil Rally team


Второ място за Боби Борисов на писта Дракон 7-8 юни 2008 г., писта Дракон, България Пистовият пилот на Приста ойл Рали Тийм Борис Борисов приключи на втора позиция надпреварата на пловдивската писта Дракон. Стартът бе втори кръг от националния шампионат за туристически автомобили. Борисов бе принуден да се справя с доста трудности на трасето, но въпреки всичко накрая се качи на подиума. В съботните тренировъчни сесии състезателят на Приста oйл подобряваше постоянно времената си за обиколка. По време на 9-и тур следобед обаче дясното колело на Мицубиши-то му се откъсна и той едва успя да се добере до бокса.

Повредата бе сериозна, а за да я отстрани и подготви колата за състезанието на следващия ден, екипът на Борисов, с помощта на Николай Златков, работи цяла нощ. Проблемът бе решен с помощта на известния български пилот Ясен Попов. Той даде на Борисов своя спирачен апарат от състезателния си

рали автомобил. Така Боби получи шанс да кара в неделната надпревара в Пловдив. В състезанието Борисов тръгна добре. Още в началните обиколки Георги Танев и Боби се откъснаха от колоната. Между 10-и и 12-и тур Илия Царски доближи Борисов. В 18-ия пилотът на Автоцар удари Мицубиши-то на Боби от лявата страна, вследствие на което двамата се завъртяха. Двигателят на Борисов изгасна, но пилотът на Приста Ойл Рали Тийм, още докато се въртеше, успя да запали отново автомобила си и се върна на трасето. Благодарение на светкавичните си реакции и въпреки инцидента той не изгуби позиция и финишира втори.

Отново победа за Румен Дунев на писта Дракон край Калояново Квалификациите стартираха в условията на проливен дъжд, най-бърза обиколка на пистата в гр. А/6 записа Дунев с Рено Клио. Поради големия брой желаещи да участват в състезанието организаторите бяха принудени да ги разделят в две групи, покриващи капацитета на пистата. Желанието на отбора на Рено бе автомобилите 1,6 и 2,0 куб. см да стартират заедно, за да се получи по - оспорвано и интересно състезание, но организаторите отказаха и предрешиха развоя на битките. Дунев спечели в клас А/6 безапелационно, а финиширалият втори бе на повече от 5 сек.

Класиране в клас А/6: / до 1600куб.см/ 1. Румен Дунев 2. Георги Янакиев 3. Георги Пейчев

Рено Клио Супер 1600 Ситроен С2 Фиат Пунто

Рено Рейсинг Тийм Черна котка В енд Дж тийм

17,25,116 17,30,578 17,44,457

Петрол Джи Ти Рейсинг Тийм Приста Ойл Рали Тийм Бета Рейсинг

17.22.790 17.52.791 17.55.413

Генерално клaсиране Група А и N до 1600куб.см 1. Георги Танев 2. Борис Борисов 3. Николай Паунов

Субару Импреса Мицубиши Лансер Мицубиши Лансер

сп. Приста бр. 6’2008

25


Боби Борисов N 1 на писта Варна 2008

Боби Борисов с основание ликува, прекъсвайки малшанса на Prista Оil rally team в серия от състезания, завоювайки първото място

Пилотът на Приста ойл рали тийм Борис Борисов завърши на първа позиция състезанието на импровизираната писта във Варна. Надпреварата се проведе на 14 и 15 юни и бе трети кръг от българския шампионат за туристически автомобили. Борисов тръгна от второ място на стартовата решетка. Той обаче направи отличен старт и още преди първия завой зае лидерската позиция в надпреварата. Състезанието бе оспорвано през всичките 14 обиколки, но Борисов устоя на натиска на конкуренцията и не изпусна водачеството от началото до края. Пилотът на Приста oйл Рали Тийм съумя да се опази от атаките на Илия Царски и финишира на първо място. Веднага след надпреварата пилотът на Приста ойл рали тийм и победител Боби Борисов заяви: Състезанието бе изключително оспорвано, но успях да устоя на атаките на Илия Царски и финиширах преди него. Доволен съм, защото този път се представихме на ниво

26

сп. Приста бр. 6’2008

и сме на първо място. Благодаря на всички от екипа си, защото винаги са плътно зад мен и ме подкрепят. Борисов спечели правото да стартира от първа редица в надпреварата на затворения маршрут във Варна. Той

даде втория най-бърз резултат (1:31.310) на импровизираната писта по време на втората тренировка за място. Състезанието бе трети кръг от българския шампионат за туристически автомобили. Определянето на стартовите места за състезанието става на база найдобрия резултат, постигнат от пилотите по време на една от двете съботни тренировки. Самите сесии са с продължителност по 20 минути. Борис Борисов се състезава с Мицубиши Лансър EVO 9 в група A+N над 1600 куб. см. След тренировките за място пилотът на Приста ойл Рали Тийм сподели: Колата се държеше добре през цялото време. Причината за това бе, че направихме точните настройки. Благодарен съм на целия екип за отличната работа. При втората тренировка подобрих времето си, тъй като използвах различни гуми и пружини. Следващият старт от българския шампионат за туристически автомобили е в Стара Загора на 13-14 септември 2008 г.


Румен Дунев с трета поредна победа

Румен Дунев има основание да ликува след поредната си победа във Варна

Трета поредна победа записа във Варна Румен Дунев. Пилотът, който е подкрепян от Техасо - България, както изглежда, ще направи пълна серия от първи места до края на сезона. Още отсега е напълно сигурно, че в обединената група А и N до 1600 куб. см той ще завърши шампионата с третата си поредна титла. В някои отношения тази серия бе найкъсата и кратка. Кратка – защото Дунев стана единственият пилот във Варна, който извъртя 33.6 км за по-малко от 22 мин. Най-къса – защото отделяйки във второ поредно състезание класовете до и над 1600 куб. см, организаторите оставиха на старта 9 коли от малкия и 14 автомобила от големия клас. Дунев затвори с една обиколка втория в

класирането Георги Пейчев ( V&G Тим, ФИАТ Пунто Супер 1600), както направи и с Ивайло Ненов (СБА-Варна, Ситроен С2) и Цветомир Цанков (Друмев и Цанков, Ситроен Саксо). Останалите петима пилоти на два пъти бяха подминати от Дунев и със сигурност са останали с впечатлението, че на варненското трасе има не един, а два автомобила Рено Клио Супер 1600.

Борис Борисов спечели първата си победа в своята 5-годишна кариера на пилот, побеждавайки в генералното класиране на обединената група А и N над 1600 куб. см от третия кръг в пистовия шампионат

Класиране в Група А и N /до 1600куб.см/

Румен Дунев, Рено Клио Спорт S1600 Георги Пейчев, ФИАТ Пунто S1600 Ивайло Ненов, Ситроен С2 Цветомир Цанков, Ситроен Саксо Атанас Божилов-мл. Тойота Ярис Иво Даскалов, Пежо 106 Теодор Тодоров, Шкода Фабия Веско Николаев, Опел Корса Атанас Николов, Опел Корса

21:58.293 22:36.921 23:05.281 23:34.615 22:02.982 22:05.624 22:15.732 22:16.505 23:26.554

Генерално клaсиране Група А и N до 1600куб.см

Борис Борисов, Мицубиши Лансър Илия Царски, Мицубиши Лансър Кольо Паунов, Мицубиши Лансър Ники Кискинов, Мицубиши Лансър Тодор Славов, Рено Клио R3 Стоян Апостолов, Хонда Сивик Тайп R Краси Кандиларов, Пежо 306 S16 Валентин Будинов, Форд Пума Антон Мазурски, Шкода Октавия Йордан Атанасов, Хонда Сивик Тайп R

22:20.339 22:20.963 22:27.569 22:38.711 22:45.377 22:35.799 23:05.453 23:06.153 22:36.021 22:47.330

Гъртофан втори след четвъртия старт в румънския рали шампионат ференция последва разтърсващо ревю на най-известния в момента румънски дизайнер Каталин Ботезато. Специално разработената колекция от бански и дамски тоалети висша мода остави без дъх финландските ни гости. На следващия ден екипът отпътува на север, за четвъртия старт от шампионата в град Клуж Напока. В състезанието участваха общо 84 автомобила, от които 5 автомобила SUBARU IMPREZA N14 /подготвени Отляво надясно от Tommi Makinen Racing/, 19 Дан Гъртофан, Томи Макинен, Адриан Бергеа автомобила MITSUBISHI LANCER EVO 8 – EVO 9. При изключително сериозна конкуренция и първо По повод представянето на преминаване от N12 на N14, Джири успя новия автомобил Subaru Impreza WRX STI да спечели една етапна победа и да TMR08, гост в румънската столица Буку- поддържа високото темпо наложено от рещ бе Томи Макинен и неговият екип от Марко Темпестини и неговaта IMPREZA специалисти. След официалната прескон- WRX STI TMR08, която той управлява от

началото на сезона. След 8 скоростни етапа с обща дължина от 153.5 състезателни километра, екипажът на PRISTA OIL RALLY TEAM зае 4-о място в генералното класиране, изоставайки с 16 секунди от лидера Темпестини. Джири е печелил 3 пъти това състезание - през 2002/ 2004/ 2006 г. Така Гъртофан е на втора позиция във временното класиране на румънския рали шампионат.

сп. Приста бр. 6’2008

27


рали / картинг

Георги Тачков отново първи у нас и четвърти на Балканите на пистата в Хасково На 20 и 21 юни се проведе в Хасково четвъртият кръг от Републиканския шампионат по картинг клас МИНИ и втори кръг от Балканския шампионат . През първия ден на тренировките миниболидът на Георги се държеше много добре на пистата и талантливият русенски състезател даваше първи времена. Но при старта за място картингът показа проблем в двигателя и той изостана. Впоследствие стана ясно, че центровката е нарушена и това е оказало влияние върху иначе доброто представяне през предния ден. На самото състезание Георги стартира от незавидната 12-а позиция, но това не наруши самочувствието му и желанието за победа. Първият манш от българските участници той завършва втори и седми в класирането на Балканския шампионат. Това го накара да увеличи спортната си злоба и при втория манш успя да задмине Николай Николов от София и да победи в нашия шампионат. Пред него на финала стигнаха Кирлагитси Стратос от Гърция, следван от Минеа Стефан от Румъния и Марко Диосисиос. В Националния шампионат Георги Тачков продължава да е първи със 106 точки, следван от Николай Николов - 99 т. Следващият кръг ще се проведе на пистата в Кюстендил. Състезателите ще карат в обратна посока на тази, в която са се състезавали до момента, и се очакват много изненади.

Кристиян Станев четвърти на картинг пистата в Кюстендил

Третият кръг от републиканския шампионат по картинг се проведе на 1 юни в Кюстендил. Деветгодишният Кристиян Станев от Русе, подкрепян от Приста ойл, се състезава в клас MINI BG. Още на свободните тренировки на 29.05.2008 г. възникнаха сериозни проблеми с двигателя на картинга. След намесата на главния механик беше възстановена нормалната работа на

28

сп. Приста бр. 6’2008

мотора, благодарение на което Кристиян успя да продължи участието си в тренировките, а по – късно и в състезанието. В последния ден на м. май се състоя квалификацията за място, където Кристиян Станев се класира пети. В късните следобедни часове времето изненада както състезателите, така и механиците като след знойната горе-

щина изведнъж последва обилен валеж. В деня на състезанието – 01.06.2008 г. беше слънчево, но имайки предвид рязката смяна на времето от предходния ден много от екипите все още обмисляха настройките на машините. Кристиян Станев стартира първи манш от пета позиция и още първите метри след старт - финалната права излезе с две позиции напред. Краят на манша беше успешен за Криси, който се класира на трето място. Вторият и финален манш на състезанието започна неуспешно за Кристиян с №21, а също и за №45, които бяха наказани с по 10 секунди заради настъпване с картинга на ограничителните коридори преди старт – финала. Състезанието беше изключително оспорвано и въпреки с 10 секунди назад от времето си Кристиян Станев показа перфектно пилотиране, като почти успя да ги навакса, заемайки четвърта финална позиция от тринадесетте участници в клас MINI BG.


ML LUBRICATION produces lubricating cooling fluids for Prista Oil already for an year. Production possibilities and conditions for several new products for Prista Oil were discussed on a meeting in the Lubricant Oils plant in Rousse with the leading company in the industry – ML LUBRICATION Germany. The requirements for lubricating cooling fluid production which Prista Oil shall offer to its metallurgy industry clients, were presented to the export manager of ML LUBRICATION – Mr. Ray Waiver. The greatest part of the new products shall be water soluble and shall comply with continuously growing eco requirements. It could be stated that the lubricating and cooling fluids change in the same way as the motor and industrial oils change, commented Mr. Ray Waiver. With implementation of REACH there are prohibitions enforced for usage of some components in such fluids and this forces development of new products. The difference between motor oils and

lubricating cooling fluids is that when an improvement is necessary in the motor operation, an internal change is needed and for lubricating cooling fluids the requirements come externally. This is my

first visit in Prista Oil plant and I am impressed by the cleanliness and existing order, added Mr. Ray Waiver to his impressions.

ML LUBRICATION started business activities in 1981. Company headquarters are situated in the industrial town Schweinfurt which is famous as a world centre for roller bearing production. ML LUBRICATION activities are directed to technological solution development in all metallurgical industry fields. The company is privately own and does not represent another company structure. ML LUBRICATION does not market its own brand products to end users but develops and produces special products for leading lubricating oil producers. The company has 58 branches situated all over the world. By choosing ML LUBRICATION as a partner, Prista Oil expands its production portfolio of products for metal processing and is enabled to offer to its clients products complying with the most contemporary trends and needs of metal working industry.

The Ecominister appreciated the activity of NCCUWO (National Company for Collection and Utilization of Waste Oils)

Danko Pavlov On 30 May 2008, on a special ceremony the organizations for waste utilization were presented with the orders. "On 25 August 2006 the first company of national importance, specialized in the collection and utilization of waste oils, was registered." - explained its Manager Danko Pavlov. The members of this company, besides Prista Oil EAD, are eight companies, importers of lubricants, namely Auto Star - Sofia, Mrkat Ltd., Traum Group Ltd.- Plovdiv, etc. The Minister of Environment and Water, Dr. Dzhevdet Chakarov, by his order No.315 of 29.05.2008 specified that NCCUWO Ltd. has fulfilled the engagements of its

members related to the basic activities of the company. The targets for 2007 envisaged recycling of 20% of the lubricants put on the Bulgarian market by the companies and these targets have been fulfilled and even exceeded by almost 105%. This was possible due the major partners of NCCUWO, among which PChMV ("Maintenance of Sea Water Cleanliness") AD BULGARIA, Specta Auto ltd., Kale EOOD, Veko Oil EOOD, AL&Co AD, MTT Ltd., Geosim Ltd. and others. The very close cooperation between NCCUWO and the experts of department Dangerous Wastes of the Ministry of Environment and Water has major role for the good results obtained. Through their regional environmental and water inspectorates they have strengthened the control on the unauthorized utilization of waste oils (namely burnt as fuel) and the final outcomes prove that. On 01.07.2008 the changes in the Product Tax Ordinance (specifying the requirements related to the order and the

amount of product tax for products after which use mass wide spread wastes are formed), as well as changes in the Ordinance on the requirements for treatment and transportation of waste oils and waste oil products. The tax paid by the manufacturers and importers of lubricants has been increased from 100 BGN to 220 BGN per tone of lubricants put on the market. The increase of this tax has been determined by the annual increase of percentage of collection and utilization of waste oils. It was 15% in 2006, it is 25% in the current year, and it will reach 40% within three years. There is a new requirement, stated in Article 40, paragraph 2 of the Ordinance on the requirements for treatment and transportation of waste oils and waste oil products, related to the Auto Centers and Quick Lube Centers being an important part of Prista Oil customers. This requirement states that such facilities must prepare and submit repots for both the generated wastes and the new oils bought by them.

сп. Приста бр. 6’2008

29


Ass. Prof. Dr. Eng. Boris Stefanov:

Business investments in chemical industry reinstate students interest to the industry. The public private partnership between UCTM (University of Chemical Technology and Metallurgy) and Prista Oil is a winning collaboration, said university chancellor as a whole are: “Polygraphy Technology”, “Cellulose, paper and packaging”, “Fine Organic Synthesis”, “Natural and alternative fuels”, “Rubber and Plastics Technology”, Chemical Technology of Textile and Leathers”, “Glass, ceramics and adhesive substances technology”, “Nonorganic Chemical Technologies”, “Electrochemical Technologies” and the most interesting and important in my view subject “Production Safety and Disaster and Average Protection”. What is the winning interrelation formula between science and business? - We rely on public private partnerships with structure determination companies for Bulgarian industry. That is why I consider that such a successful partnership between the University of Chemical Technology and Metallurgy and Prista Oil is the normal sequence of events. Close contacts were established still several years ago thanks to previous university chancellor Prof. Kiril Stankulov and Prista Oil Executive Manager Valentin Trifonov.

Has the University enough qualified specialists for these modern specialties? - We basically do not change training courses contents – there are about 20% changes in the syllabus. The other important subject is the lecturers. To our satisfaction, more than 70 new young assistants were employed for the last 3-4 years. Lecturers' average age was 55 years 5 years ago and now it is 48 years. The other important matter is that we have a chance this year to increase the salaries. We cannot complain in that direction but our salaries (our budget) depend on the number of admitted students. We took in What is your opinion about the 200 students more last year. Practically successful generation of specialists by the the universities nowadays have not science field for contemporary chemical limitations on admitted students number. industry? Universities are able to take in as many - I would like to point with great students as the accreditation allows /our satisfaction that since the last two years university accreditation bears the highest there is an increase of students interest to assessment/. This accreditation is granted engineering subjects. I guess that it is by the State Accreditation Agency for connected with the increased investments Universities and High Schools. We already in the industry (chemical and have enough cadre rejuvenated potential metallurgical). Investment means and this trend continues on. developments and each development The third important matter to us is the requires specialized personnel. The necessary educational equipment, it is still number of companies asking us for outworn. We use the classical education engineers continuously grows. This year method, especially for the chemical (2008-2009 student year) we announced industry and chemical specialties. I was several new specialties which is an recently in Germany and I realized that the interesting news too. One common classic approach is the basis of chemical specialty existed until now – Chemical and metallurgical education there too. We Technologies – now we restored the do more or less the same in the previous specialties bearing new names educational process. We managed in for a bachelor degree. We established one recent years to modernize the laboratories brand new specialty “Polygraphy reaching the European standards. Technology”. It is connected with high However, we have to admit that the quality polygraphy activities. Your field investments we made in the last years for shows interest to the new subject “Natural chemical, physicochemical, organic and alternative fuels”. The new specialties chemistry and biotechnological

30

сп. Приста бр. 6’2008

laboratories, are not enough. These departments on common education received good laboratories but unfortunately the equipment there is not of the required level. We started recently to pay attention to the equipment and to the possibilities students to be interested with respective experiments since the very beginning of there education. International projects are worked out in some departments, e.g. “Silicate”, “Nonferrous Metallurgy” departments, etc. How you manage contacts with production companies from the field and what the contacts are like? - The first interaction field is the educational field, the filed connected with cadre training. This is the first year of Board of Trustees establishment in the universities where industry representatives participate. Prista Oil Board of Directors Chairman – Plamen Bobokov – is our Board of Trustees member. There are representatives of other companies in the Board too. Board function is to coordinate and bring into line individual educational subjects syllabus and programmes to the contemporary industry requirements. The other task of the board is to financially support the university but mainly with ideas than directly moneywise. The university needs new equipment, securing of student scholarships, repair of some auditoriums – such kind of help we really need. Now the new board of trustees controls our budget expenditures, controls university conditions as a whole with ideas and financial support. During the last 5-6 years Prista Oil supports us for carrying out science conferences; financial aid of BGN 60'000 was granted for the construction of the new library. This a substantial help and the company support us seriously in the last years. That is why we unanimously chose Mr. Bobokov as a board member. The other field of cooperation is the scientific services to companies with real concrete projects that we benefit with significant amounts there from for the needs of our necessary equipment development. This is the project beginning.


Юни  
Юни  

НКСООМ с висока оценка за дейността си ML LUBRICATION произвежда смазочни охлаждащи течности за Приста ойл

Advertisement