Page 1

Декември 2007, година IV, брой 12

“Приста ойл” влиза в бизнеса с масла в Сърбия

Рекордни продажби в Румъния през октомври


Рождество Христово (Коледа) е един от най- светлите християнски празници. С него идва изпълнението на обещанието за Спасител, който да възстанови прекъснатата от грехопадението на Адам и Ева връзка между Бога и човека. Иисус Христос – Божият син се ражда като обикновено бебе в обикновено семейство. Избраната за Негова майка Мария и съпругът й Йосиф трябвало да се приберат в родния си град Витлеем за преброяването на населението. Малкото градче било препълнено, а в страноприемниците нямало места. Един скотовъдец се смилил над тях и им дал подслон в пещерата,

В навечерието на Коледните и Новогодишни празници настроението е повече от празнично. Това е така, защото голямото семейство на Приста ойл показа и през 2007 година, че е с голям потенциал, който прави компанията все по-мощна и стабилна. Празничното тържество в София показа, че тя е под прожекторите и вниманието на имена в българската политика и едрия бизнес, че има приятели, на които може да разчита и че е предпочитан партньор. А Коледното парти в Русе събра целия производствен персонал и по-голямата част от всички, които работят за налагането на марката Prista у нас и в региона. Така християнските традиции бяха подплатени с изпращането на една успешна година и в очакване на нещо ново, което за поредна година е орисано на успех. Затова и повече от 100 работници и служители бяха отличени и поздравени по случай 10години толерантна ангажираност към Приста ойл. Отминаващата година бе отново изпълнена със събития, които доказаха агресивното развитие на компанията. Влизането на Грамърси като акционер в дружеството бе безспорен факт, че политиката, която ръководството на Приста ойл води, е и правилна, и печеливша. През 2007 година бе дадено началото на изграждането във Варна на найголемия терминал на Черно море и по този начин Приста ще се утвърди като основен доставчик на суровини за

в която държал добитъка си. И така, Спасителят се родил в обор. Вместо в креватче, Го сложили да легне в яслите, в които се дава сено на животните. Първите, които поздравили Иисус с идването Му на този свят, били овчари, пасящи наблизо стадото си. След тях дошли мъдреци от изток, водени от предсказания и пътеводната витлеемска звезда . Първоначално те потърсили новороденото в двореца на цар Ирод в Ерусалим, но свещениците ги упътили към Витлеем. Там мъдреците се поклонили на Божия син и го дарили с царски дарове: злато, ливан и смирна.

масления бизнес в региона. Макар и да не успя да спечели търга за Рафинерия Нафта Белград, ръководството на Приста ойл доказа, че умее да отвоюва интересите си и влезе в производството и дистрибуцията на смазочни продукти, вече в партньорство с новия собственик. Вече и с изразена от правителството на Република Сърбия подкрепа. Не може да се отминат и все по-сериозните позиции, които фирмите в Румъния и Македония налагат на марката Prista в тези държави с успешното представяне на редица отговорни публични търгoве. Затова компанията може да бъде сравнена с едно ново съзвездие в галактиката на световния маслен бизнес. Естествено, като един от найголемите успехи на компанията-майка е повече от успешното листване на “Монбат” на фондовата борса.

С много положителни емоции и настроение през Коледните и Новогодишни празници с пожелание за поредна успешна 2008 година!

месечно издание на “Приста ойл” ЕАД година IV, брой 12, Декември 2007

“Приста ойл” влиза стр.4 в бизнеса с масла в Сърбия Рекордни продажби стр.6 през октомври в Румъния

“Приста ойл” получи стр.8 разрешение за концентрация с “Верила” Спецификации АСЕА 2008 - стр.10 очертаване на рамката Bosch сервиз в Русе работи стр.12 изключително с Prista и Texa Нов спечелен търг от стр.15 Приста ойл Македония Фотографът Енчо Найденов-

Календарът Приста ойл 2008 пресъздава динамиката на един купон

стр.16

Издава: “ПРИСТА ОЙЛ”- гр. Русе Румен Николаев- главен редактор моб.: 088 874 82 18; тел.:082 810 123; E-mail:rumkoni@prista-oil.bg Христина Бобокова - редактор Катя Лазарова - PR Албена Иванова- Василева- консултант

Р. Николаев Гл. редактор

Предпечат и печат: За мнения и препоръки: spisanie@prista-oil.bg


Инвестиции

Приста ойл влиза в бизнеса с масла в Сърбия Българската компания ще модернизира производството на РНБелград и ще реализира дистрибуцията на смазочните продукти с марките Galax и Korsantin

Изпълнителният директор на РНБ Анастасиос Топалис поздравява председателя на УС на Приста ойл Пламен Бобоков

4

сп. Приста бр. 12’2007

Началото на стратегически проект между “Приста ойл и “Рафинерия Нафта Београд” /РНБ/ бе обявен на специална пресконференция в Белград. Българската компания прeз следващите 5 години ще покрепя РНБ, приватизирана наскоро от гръцката “Неохимики”, с ноу-хау. Основната цел на проекта е да се увеличи пазарният дял на марките “Галах” и “Корсантин” както на сръбския пазар, така и на съседните. В момента пазарният дял на двете марки е около 18 на сто, като целта е догодина той да достигне поне 40%, обяви председателят на УС на “Приста оил” ЕАД Пламен Бобоков. РНБелград е специализирана в производството на моторни масла, но с помощта на българската компания и опита и в областта на индустриалните продукти, рафинерията ще увеличи производствения си потенциал в този сегмент. Рецептурите на смазочните масла ще бъдат обновени и спектърът на произвежданите продукти ще бъде обновен. Предвидена е промяна в дизайна на опаковките.


на Атинската фондова борса, която има сериозни позиции в производството и търговията на широка гама химически продукти. Стратегията на Приста ойл включва заемането на водеща позиция на пазарите в Сърбия и другите държави от Югоизточна Европа. В сферата на конвенционалните смазочни материали ударението ще падне върху производството на моторни масла. Това ще доведе до ръст на обемите и разширяване на гамата предлагани продукти. Целта ще се осъществява на база унифициране на състава на рецептурите, оптимизиране на разходите за основните суровини и материали, както и на издадените вече одобрения и сертификати за продуктите Prista и Gаlax от производители на двигатели (OEM's).

Приста ойл ще бъде основен дистрибутор на маслата на РНБ в Сърбия и съседните страни. Подкрепа на проекта изразиха министърът на търговията на Република Сърбия Предраг Бубало, зам.-министърът на икономиката и регионалното развитие Велимир Гавриловски, както и изп. директор на РНБ Анастасиос Топалис. Споразумението между двете компании предвижда те да запазят собствената си индивидуалност и за защита на интересите. Свои преки инвестиции Приста ойл ще продължи да прави в западната ни съседка в изграждането на автоцентрове. Първият бе открит в Белград официално преди година. Rafinerija Nafte Beograd е най-известният производител на моторни масла в Република Сърбия, с повече от 70-годишна история. Galax е най-познатата марка на RNB в Сърбия и бившите югославски републики. Основният акционер в рафинерията Neоchimiki, е финансово силна компания със значима капитализация

сп. Приста бр. 12’2007

5


Продажби

Приста oйл – Румъния отбелязва рекордни продажби през октомври

Екипът на Приста ойл- Румъния проведе обучение с търговския екип

Бързо разрастващият се потенциал на Приста ойл, гъвкавостта, и ефикасните реакции да се уловят в точното време и на точното място най-благоприятните бизнес възможности, са огромен шанс и предизвикателство. В тази ситуация Приста ойл- Румъния представи план за ускорено развитие! В началото на октомври проведохме семинар/обучение за търговския персонал с основни акценти споделяне на опит и обучение, избор на най-ефективни и конкуриращи предимства, обогатяване на знанията, експедитивност. Поставяхме се в трудни търговски ситуации и различни роли, за да може споделяйки опита си да се учим един от друг. Използвахме някои т.н. техники за управление на времето: избрахме няколко различни типа таргетни компании и най-подходящите 'конкурентни предимства-съобщения-оферти-техники' според типа на конкретната компания. И естествено - следващата стъпка: промоцията "Prista Diesel Engine” върви с пълен ход". Преди месец стартира тази значима промоция на 'висок клас' продукти за транспортния сектор. "Prista SHPD, Leader и Turbo diesel" са избраните продукти, насочени към болшинството от потенциалните клиенти транспортни компании. Целта ни бяха хората, които вземат решения в бързо развиващите се, с добър имидж и финансово стабилни транспортни компании. Пред тях стои предизвикателството да реализират продажба и да усетят благоприятните възможности за победа в сектора от пазара с най-силната конкуренция - маслата за тежкотоварни дизелови двигатели. Изправени бяхме пред всички типове конкуренция: на скъпите и

6

сп. Приста бр. 12’2007

висококачествени продукти, и на ценово ориентираните. Благодарение на всички тия усилия, Приста увеличи с над 50 % продажбите във 'високо котиращия се' транспортен сектор. Не само успешните продажби на продукти от висок клас, но и възможността да се преборят с всички най-важни и уважавани конкуренти носят удовлетвореност и увереност на колектива, укрепват екипния дух, а по този начин и ефективността в продажбите. Разбира се, ние ще продължим и по-нататък - с хидравличните, трансмисионните и диференциални масла от висок клас, а след тях и охлаждащите течности за металообработващи машини. Бъдещето е устремено към нови стъпки в обучението по маркетинг и търговия, повече прояви за засилване на имиджа и утвърждаване на продуктите от висок клас. Благодарение на колективните усилия и работата в екип, румънският офис постигна отлични резултати за последния период, достигайки своя пик от 1554 тона реализирани продажби през октомври.

Кристиян Леон, транспортен мениджър на Приста ойл Румъния


Концентрации

Приста ойл получи разрешение за концентрация с “Верила” Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ разреши създаването на съвместно предприятие между “Приста ойл” и “Верила лубрикънтс”. Предстоящата сделка няма да доведе до съществена промяна на позициите на двете компании, нито да доведе до установяване или засилване на господстващо положение, е становището на КЗК. Ще бъде извършено модернизиране на производствените мощности, които ще се апортират в учредяваното дружество от “Верила Лубрикънтс” ЕАД. По силата на Споразумение от 04.10.2007 г “Приста ойл” ЕАД ще учреди съвместно акционерно дружество с капитал 6 млн.лева, разпределен в обикновени поименни акции с право на глас, заедно с „Верила лубрикънтс” ЕАД. В учреденото дружество, „Приста ойл” ЕАД придобива пакет от поименни акции с право на глас, съставляващ 51 % от капитала на дружеството. Пряката и непосредствена цел е като се използват финансовите и технологичните възможности на „Приста ойл” ЕАД, да се извърши модернизация на производството, рязко да се повиши качеството на продукцията, нейната конкурентноспособност, което пък от своя страна ще даде отражение върху износа за трети страни. За тази цел участието в капитала на учреденото дружество от страна на „Приста ойл” ЕАД е изцяло парично, като набраните средства в размер на около 3 060 000 лева, ще бъдат рационално използвани за изграждането на високотехнологично производство. Без финансирането и модернизацията на производствените мощности на “Верила лубрикънтс” ЕАД, предприятието все повече няма да отговаря на изискванията на ЕС,

8

сп. Приста бр. 12’2007

продукцията на същото няма да е конкурентноспособна на пазара и това ще доведе до закриване, загуба на български производител, загуба на работни места и т.н. Финансирането и модернизацията на производствените мощности на “Верила лубрикънтс” ЕАД ще доближи предприятието до нормите и изискванията на ЕС, продукцията на фирмата ще повиши качествените си показатели и ще бъде по- конкурентноспособна на пазара, което от своя страна ще създаде условия за устойчиво развитие на Верила и внедряване на съвременни технологии и оборудване. В резултат на всичко това ще бъде утвърдено доброто международно име на още един български производител и ще се увеличат възможностите за професионална реализация и квалификация на служителите и работниците Основната пазарна реализация на големите международни производители става чрез фирмените сервизи на официалните вносители на автомобили, които дистрибутират марки моторни масла по силата на глобални международни договори между производителите на автомобили и производителите на масла. Това е обстоятелство , обуславящо и свързано с даваната от производителя на автомобили гаранция. Същевременно изградените вериги бензиностанции на големи международни компании дистрибутират на своите обекти само масла собствено производство. /Напр. SHELL, BP, ОMV, LUKOIL/ Концентрацията е между предприятия, които осъществяват производствената си дейност на територията на страната и ефектът от сделката ще се прояви основно в България. Благодарение на успешно

развиващата се търговска мрежа на Приста ойл ЕАД, тази концентрация ще допринесе за популяризирането и налагането на търговските марки на Верила извън пределите на Република България. Създаването на съвместно предприятие между двамата производители на масла , греси и автокозметика , единият от които е и водещ на местния пазар, няма да засили лидерското положение на „Приста ойл” ЕАД , така, че това значително да попречи на ефективната конкуренция на пазара, предвид обема на производство и пазарния дял на участника. В резултат на обединението ще се постигнат следните търсени бизнес цели: - Оптимизиране на технологичния процес чрез обновяване и/или оптимизиране на рецептурите - Подобряване на логистиката по доставка на суровини и материали, което ще рефлектира в пониски и предсказуеми разходи за доставка - Извършването на инвестиции от страна на ПРИСТА ойл ЕАД за обновяване на технологичния парк и средствата за производство - Повишаване на конкурентноспособността на досегашното производство на Верила Лубрикънтс - Използване на маркетинговите и търговските канали на “Приста ойл” ЕАД за увеличаване на продажбите чрез използваните от Верила лубрикънтс марки - Увеличаване на експорта, особено в регионите Балкански полуостров и Източна Европа, което от своя страна ще стимулира икономиката като цяло.


Новини

сп. Приста бр. 11’2007

9


Нови изисквания

Спецификации АСЕА 2008 очертаване на рамката

Следващата основна редакция на спецификациите на АСЕА за европейските масла за лекитоварни и тежкотоварни дизелови автомобили се очаква през 2008. Най-същественото тук е, че тези спецификации удовлетворяват най-общите фундаментални потребности на автомобилните производители (ОЕМ) и на крайните потребители, предоставяйки им една основна група ("ядро") от показатели, свързани с качеството на работа на маслата, на чиято база може да се разработят съответните ОЕМ спецификации за по-нататъшно допълнително подобряване на характеристиките/качествата. Спецификациите на АСЕА редовно се ревизират, за да може да се гарантира, че смазочните продукти осигуряват необходимото качество на работа и поведение за най-последните в технологично отношение модели на автомобилите. Има обаче опасения, че ако се поставят прекалено високи изисквания (норми) в спецификациите и те не се поопростят малко, е възможно пренасочване на пазара към понискокачествени масла с не дотам

добре дефинирани качествени показатели и експлоатационни характеристики. Така че вместо изискванията в тези спецификации да се издигат до възможно найвисокото ниво, се счита, че подобрият бизнес-модел е производителите (ОЕМ) да възприемат концепцията за основната група от качествени показатели ("ядрото") и след това да добавят своите индивидуални изисквания около основните (стабилни) спецификации. Моторни масла за лекотоварни автомобили През 2007, изискванията в категориите от клас С, които подчертано се базират на категория А5/В5, (но с някои ограничения по отношение на химическите показатели), бяха разширени с една нова категория С4, която е сходна на С1, но при нея нормите за стойностите на показателя "Изпаряемост по Ноак", съдържание на сяра и фосфор са доста занижени. (фиг.1) Категории С се базират основно на категория А5/В5, но с нови норми за химическите показатели

фиг.1 С1-08

С2-08

С3-08

С4-08

HTHS вискозитет (mPa.s)

2.9

2.9

3.5

3.5

Изпаряемост по Ноак (5)

13

13

13

11

Сулфатна пепел (%)

0.5

0.8

0.8

0.5

Сяра (%)

0.2

0.3

0.3

0.2

0.05

0.070 0.090

0.070 0.090

0.090

-

-

6

6

Фосфор (%) TBN (mg KOH/g)

10

сп. Приста бр. 12’2007

В момента 'ААА група "Лекотоварни автомобили"' усилено дискутира спецификации 2008 на АСЕА. Групата иска да е сигурна, че категориите са така раз работени, че да удовлетворяват изискванията и потребностите, както на собствениците на автомобили, така и на ония, които тепърва ще си купуват нови и модерни коли, удовлетворяващи Евро V изискванията. По отношение на новите автомобили, дефинираните изисквания в категориите ще имат за цел да предпазват/пазят технологичните нововъведения, както тези в двигателя, така и в системите за допълнително третиране на изгорелите газове. И все пак собствениците на съществуващи автомобили трябва да са сигурни, че маслата, които ефективно защитават двигателите им днес, основно маслата от категории А/В, ще са все още на пазара и под закрилата на АСЕА и на 3 EELQMS системите. Ако настъпи някакво сериозно завишаване на нормите в почти всички категории, има опасност такива масла повече да не могат да бъдат намерени, (да 4 5 ги няма в наличност). АТС и ATIEL вече изразиха своите опасения, свързани с техническата оправданост на такова сериозно завишаване на техническите/качествените изисквания към категории А/В. Освен това, ААА трябва да гарантират, че няма да има излишно вкарване на средства в системата, както на самия процес за преформулиране (разработване на новите рецептури), така и за преформулираните наново продукти (с променени или нови рецептури).


Моторни масла за тежкотоварни дизелови автомобили Основният тласък за разработването на спецификации 2004 беше необходимостта от удовлетворяване на изискванията за смазване на новите Евро IV двигатели, които бяха пуснати на пазара през октомври 2005 година. Предстоящите ревизии на спецификациите са предназначени за двигатели Евро V, които ще бъдат въведени през октомври 2008. Производителите (ОЕМ) заявиха обаче, че тези двигатели няма да бъдат много по-различни от Евро IV двигателите и предполагат, че е малко вероятно да се наложат някакви съществени промени в изискванията към маслата. Най-голямата промяна в изискванията към категориите за тежкотоварни масла е пред ложеното въвеждане на спецификация АСЕА Е9 за двигатели Евро V със системи за допълнително третиране на частици. Очаква се, че химическите норми в тази категория ще са идентични на тези от API CJ-4 категорията, а изискванията за двигателните тестове ще са разработени на базата на CJ-4, като са премахнати изпитванията на Cummins ISB и Caterpillar, а са добавени тестове ОМ646 и ОМ501LA. По повод направеното предложение да се използва тест Маск Т-11 за контрол на саждите, някои производители смятат, че това просто ще утежни цените за разработване и изпитване на формулациите, без да донесе някакви съизмерими предим-

ства или ползи за заинтересованите страни. Важното е, че спецификация АСЕА Е9 ще е пред назначена за удовлетворяване на потребностите на Европейския пазар в т.ч. способността и възможностите на индустрията да осигури рентабилни продукти с подходящо качество за крайния потребител. Бъдещите насоки Производителите на присадки са напълно ангажирани с осигуряването на подходящи предложения за масло за лекотоварни двигатели и масло за тежкотоварни дизелови, удовлетворяващи изискванията на АСЕА 2008. Но тия нововъведения идват в един момент на непрекъсната промяна и несигурност, а като аргументи за казаното може да посочим все понарастващото използване на биодизела и стремежът към подобряване на енергийната ефективност (т.е. икономиите на гориво), и двете със своя принос към общата сложност и заплетеност. Едно нещо е ясно обаче заплетеността няма място в спецификациите на АСЕА. И макар че е жизнено важно да се правят редовни ревизии на техническите изисквания към маслата и тестовете за проверка към тях, за да се гарантира, че маслата осигуряват необходимото качество и ниво на обслужване, има потребност да се продължи осигуряването на масла с добро качество, които да удовлетворяват изискванията на новите двигатели и да обслужват

съществуващия автомобилен парк. Освен това, не бива в АСЕА спецификациите да има място за норми, скроени само за един производител ОЕМ. Вместо това, всеки ОЕМ трябва да възприеме концепцията на АСЕА за основната група ("ядрото") от качествени показатели и да разработят своите собствени изисквания около това ядро, ако се нуждаят от масла с повисоко качество, предлагащи някакви специфични работни характеристики и свойства, които подобре да защитават техните нови в технологично отношение двигатели. Въпреки очертаващите се тежки предизвикателства за производителите на моторни масла, Приста ойл е готова с предварителните тестове на новите пакети присадки и базови масла ,позволяващи покриването на тези много по- високи изисквания на тези спецификации. ААА = група, в която влизат членове от АСЕА, ATIEL и ATC и която се събира, за да обсъжда разработването на спецификации АСЕА. АСЕА - Асоциация на произ водителите на автомобили ATIEL- Technical Association of the European Lubricants Industry ATC - Automotive Technology Centre

По материали от специализирани издания

сп. Приста бр. 12’2007

11


Автоцентрове

Bosch сервиз в Русе работи изключително с Prista и Texaco

Ромео Тачков е собственик на Bosch сервиз в Русе. Завършил е автоелектроника в Техникума по електротехника. Обича моторните спортове. Бил е състезател по водомоторен спорт и е печелил много първи места. Интересът му към бързоразвиващите се технологии в автомобилизма е и причина да се постави първата копка на “ Тачков сервиз” през 1995 година. След двегодишен упорит семеен труд, автосервизът е завършен. Той е построен върху разгъната площ от 700 кв.м. Тук се включват механична част, оборудвана с модерна диагностична апаратура за всички марки коли, тестер за електронна диагностика и почистване на всички модели бензинови разпръсквачи, марков инструментариум. Сервизът разполага и с бояджийско отделение – с камера за боядисване. През 2000 година сервиз

12

сп. Приста бр. 12’2007

Тачков получава сертификат от немската фирма Bosch –“Гаранционен сервиз за Северна България”. Поради необходимост от разширяване, през 2001г. е закупен съседен на сервиза парцел от 1400 кв.м. От 2002 г. започва разширяването с 400 кв. м. застроена площ. Тя включва една клетка за ремонт на тежкотоварни автомобили, клетка за демонтаж и монтаж на автомобилни гуми и пет работни места за леки автомобили и смяна на масла. Към това разширение е изграден и 100 кв.м. магазин за продажба на авточасти Bosch и моторни масла. Собствениците Ромео и Нели Тачкови се ориентират към представяне на марката Prista и Havoline в сервиза, като концепцията е да наложат висококачествените и технологични моторни масла в Русе. Това обаче е сравнително трудно, признава Тач-

кова, но разчита на доверието на клиентите, които от своя страна вярват на професионалните съвети и остават доволни от продуктите, предлагани от Приста ойл. Фирмата се стреми към по-голяма удовлетвореност на клиентите и цели повишаване на продажбите, както и на услугите. Когато автомобилът влезе за ремонт, задължително се проверяват масла, охлаждаща течност и при необходимост се предлага на клиента смяната им с продаваните тук Prista и Texaсo. За по-новите коли се предлага Prista- златна серия синтетика, Texaco Havoline синтетика и др. Клиентите задължително биват осведомявани, че целият фирмен транспорт, както и личните авта мобили, са заредени с тези марки масла. Дружеството залага на качествените продукти, авточасти и масла. Самата визитка на Приста ойл говори красноречиво за нейната продукция на пазара. Затова клиентите на Bosch сервиз в Русе са фирми, организации и частни лица, които ценят машините, съоръжения та си и автопарковете като цяло. Това са: ”ЕМ-АД”, ”Тракция ЕООД”, ”Памуков ЕООД”, ”Унико ЕООД”, ”Енергооптиум ЕООД”, “Рубикон шипинг ООД”, ”Аликс ООД”, ”ХТЗ ЕООД” и др. Основна цел на ръководството е и да обучава и квалифицира персонала.


Ромео Тачков разполага с техника, която е единствена по рода си в Северна България

ващото състезание отново побеждава всички. От 2008 г. Георги Тачков е поканен да развява българския флаг по немските писти. Победите му се свързват с отлично пилотиране, точни настройки на мотора и шасито, което извършва неговия механик /бащата Ромео Тачков/. Всичко това зависи от данните, които пилотът дава на механика. Поради съвременното ни бързо развитие и внедряване на последните диагностични методи в областта на автомобилите, сервизът е приет в световната организация на Bosch, като получи сертификат през ноември 2007г. за член

световната организация на Bosch сервиз и отговаря на всички стандарти на Роберт Бош Карлсруе Германия.

Инвестиции в бъдещето Първият наследник на фамилия Тачкови, Георги, е роден през 1997г. С надежда момчето да се развива технически като баща си и продължаване на семейния бизнес, баба му Гинка, която работи в Германия като операционна сестра, на третата му година му подарява състезателен картинг. Поради липса на писта в нашия град, детето се учи да кара по училищни дворове. Съвсем случайно по телевизията разбират , че в страната се провежда шампионат по картинг. Георги още на първото си състезание завоюва първо място. Оттук започва спортната му кариера. През 2006 става републикански шампион на България, а през 2007 г. вицешампион. Тъй като родителите не са все още достатъчно убедени, че синът им има заложби да се развива като автомобилен състезател, баба му го урежда да посещава училище по картинг в Германия. Там Георги показва добри резултати и участва в един от кръговете от немския шампионат, където става първи. Мнението на треньора Дирк Померт, е че детето притежава изключителен талант. По тази причина е приет в немския отбор и в след-

сп. Приста бр. 12’2007

13


Петролни новини

Иран спря да продава за долари петрола си

Иран напълно е престанал да продава своя петрол на световните пазари за долари - това заяви министърът по петрола на Ислямската република Голямхоссейн Нозари, цитиран от РИА Новости в Техеран. „В рамките на провеждания курс за продажба на суров петрол за всякаква друга валута освен долара, в настоящия момент продажбата на нефт от Иран срещу американска валута е напълно изключена". „Падането на курса на долара в САЩ нанася голяма вреда на страните - износители на нефт, към долара повече няма никакво доверие” .

В средата на ноември президентът на Иран Махмуд Ахмадинежад предложи на страните от ОПЕК да се откажат от американската валута в разчетите си. Според иранския лидер, заради обезценяването на долара, в търговскоикономическите и петролни сделки американската валута трябва да се замени с друга, по- надеждна валута. Иран е четвъртият по размер износител на петрол в света. За последната година страната е намалила зависимостта си от долара, твърди Нозари, като по-голямата част от плащанията е била правена в евро. Япония купува 20% от петрола на Иран. Вече е постигнато съглашение Япония да плаща на Иран за петролните доставки в йени. Също така се обмисля въз-

можността петролът да се заплаща и в дирхами от ОАЕ. През октомври Иран заяви, че само 15% от петролните приходи в страната се получават в долари и скоро този дял ще бъде сведен до нула. Президентът на Ислямската република наскоро предложи и на лидерите от Персийския залив да се откажат от долара и да изберат евро. През изминалите месеци САЩ успешно накара големите азиатски и европейски банки да спрат сделките си с Иран заради ядрената му програма (както се разбра, опасността от нея съзнателно е била преувеличавана). Вашингтон вкара в черни списъци и повечето ирански банки заради подозрения за финансиране на тероризъм.

Рали “България” в Световния рали шампионат от 2010 г. Най-престижното българско състезание фигурира в календара на ФИА WRC за 2010 г. Рали "България" фигурира в списък със състезания за Световния рали шампионат от 2010 г. Календарите за шампионатите през 2009 и 2010 г. бяха предварително утвърдени днес на заседанието на Световния съвет по моторни спортове, най-висшия орган на ФИА, в Монако. На заседанието беше приет отново ротационният принцип за домакинства и редуциран броят на стартовете до 12. Първият кръг за 2009 г. няма да е традиционното "Монте Карло", а рали "Ирландия", което влезе в Световния шампионат тази година като предпоследен старт. През 2009 г. в световния рали елит се завръща рали "Полша", но най-големите промени са за сезон 2010. Тогава освен рали "България" влизат още стартовете в Йордания, Индонезия и Русия. За нашето състезание е насрочена датата 8 август. Президентът на БФАС Георги Янакиев в момента се намира в Монако и получи информацията от SpeedPress. Той изрази учудване, че рали "България" не влиза в световния шампионат още от 2009 г., каквото е било неговото желание, и каза, че ще направи всичко възможно, за да вкара родния старт във WRC още през 2009 г. "България" беше кандидат за Световния рали шампионат заедно с рали "Турция" и рали "Германия", които бяха приети в последните години.

14

сп. Приста бр. 12’2007


Продажби

Нов спечелен търг от Приста ойл Македония Фирмата отчита успешно партньорство с Макпетрол Приста oйл Македония продължава да се доказва и да печели популярност и признание на територията на Република Македония. Този път бе спечелен търг за доставка на масла на държавното предприятие „Комунална Хигиена” – Скопие. Успешното ценово позициониране и

прогнозиране на продуктите беше направено от екипа на Приста oйл Македония. За участие в търга отново бе оформен успешен екип с дългогодишния партньор на фирмата – Макпетрол и бяха доказани качествата на маслата на българската компания на македонския пазар.

На 23, 24 и 25 ноември декември, в курорта Пампорово, бе проведена среща-семинар между екипите на Приста ойл, представени от Валентин Трифонов, Емил Димов, Цветан Анастасов и Михаил Илиев, от една страна, а от друга- екипът от регионални директори на Макпетрол, ръководени от директора на дирекция за „Сурова нафта, нaфтени деривати и гас”- Милан Сотировски. Срещата беше концентрирана върху резултатите от завършващата вече 2007г. и промените спрямо 2006г., тенденциите в продажбите по бензиностанциите на Макпетрол, които са вече повече от 120 на брой и стратегията за въздействие и интервенции на пазара през новата 2008г. Бяха представени и новостите около развитието на компаниите от групата Приста oйл и от страна на Макпетрол, около техните дейности и планове за развитие в сферата на обектите за крайна продажба. Краят на срещата бе отпразнуван в автентичен родопски ресторант с изпълнение на гайдар и народен оркестър на фона на горещата и запленяваща родопска

Спечелените количества са близо 25 тона, като продуктите, подлежащи на доставка са от вида: PRISTA SUEPR DIESEL 15W40, PRISTA TURBO DIESEL 15W40, PRISTA SUPER BENZIN 15W40 и 20W50, EP 80W90, MHP 40A (SPECIAL) и 2T MIX.

музика. Гостите имаха възможност да дегустират различни блюда, характерни за региона и да се отдадат на безспирните народни танци.

сп. Приста бр. 12’2007

15


Календар 2008 Календар Приста ойл 2008 Терен за заснемане: Студио Орфей - София Изграждане на декор: 3 дни Дрехи: Moschino, Cavalli, Sisly, Екип: Продуцент: Creative People фотограф: Енчо Найденов творчески директор: Георги Манов арт директор: Гани Георгиев стилист: Лиляна Гергишанова фризьор: Калина Арабаджиева гримьор: Цвети Христова Модели: - Visages Model Group: Деси Костова, Блага Митева, Галина Ганчева - Ivet Fashion: Кристина Милева, Деяна Петрова - Деси Велкова асистент фотограф: Александър Осенски асистент фризьор: Мария Сотирова Making of calendar 2008 Продуцент: Creative People режисьор: Кирил Божилов оператор: Иван Друмев

Фотографът Енчо Найденов-

Календарът Приста ойл 2008 пресъздава динамиката на един купон В случая сме се постарали да реализираме модерната напоследък идея- съчетаване на три в едно. Това сподели специално за читателите на сп. Приста фотографът Енчо Найденов. Става въпрос за обединяване на сексапил, красота и те да бъдат въплътени в женско излъчване. Колкото до присъствието на повече от един моделопитали сме се да пресъздадем атмосферата на един купон. Във всеки един купон съществува динамика, движение, което е характерно и за Приста ойл като компания, която произвежда продукти, които осигуряват добро и безпрепятствено движение. Колкото до снимачните дни- естествено винаги се случва по нещо интересно. Особено като се има предвид, че всяко едно движение, за да бъде избрано най-доброто, е снимано между 30 и 50 пъти. Кадърът с Деси Костова и Кристина Милева изискваше двете да правят остър завой с висока скорост. Разбира се, че високите токове на обувките им изиграваха почти винаги лоша шега и една от тях падаше или най-малко залиташе. Но като снимането на календара е преминало забавно, на фона на сравнително силна музика, за да бъде пресъздадена автентично атмосферата на купона. Дали има модерни тенденции със снимането на календари с момичета- Енчо Найденов смята, че в момента се очертава тенденция, при която се налага една идея по-студено и отдръпнато, което на по-разбираем език означава, че се бяга от първичното, показвано например в “Плейбой”. На меценатите на календара популярният български фотограф пожела да продължат традицията и да стигнат издателите на календарите на “Пирели”, които за него са връх и почти недостижими, за момента.

16

сп. Приста бр. 12’2007


Календар 2008

сп. Приста бр. 12’2007

17


Автоновини

Мазда 2 спечели конкурса “Автомобил на годината” в България Ford Mondeo с 8 първи места бе класиран втори, а Kia c`eed с 4 първи места в бюлетините остана на трето място. По три първи места в бюлетините имат Peugeot 308 и Skoda Fabia, които са класирани съответно на четвърто и на пето място. От индивидуалното оценяване на автомобилите по критерии най-много точки от всичките пет автомобила на финала е събрал Ford Mondeo – 690. Kia c`eed има 642 точки, Mazda2 – 610 т., Peugeot 308 – 537 т. и Skoda Fabia – 511 т. Mazda2 обаче спечели конкурса заради наймного първи места в бюлетините на членовете на журито, заради което има най-висок бал.

При новата система за балообразуване Mazda2 спечели конкурса “ Автомобил на годината 2007” с наймного първи места в бюлетините, но иначе и Ford Mondeo, и Kia c`eed са събрали повече точки от Mazda2 при оценяването по критерии. От тази година, за да се намалят големите разлики при гласуването, главно в точките, бе въведена нова система. В нея не се взимат под внимание точките, дадени от членовете на журито, а само бал, който се получава от позицията, на която е класиран даден автомобил. За първо място се дават 6 точки, за второ – 4 т., за трето – 3 т., за четвърто 2 т., и за пето – 1 точка. В деня на гласуването бе решено, ако два автомобила имат равен брой точки при оценяването по критерии, те се класират на една и съща позиция с равен бал и за двете. Така Mazda2, която има най-много първи места - 12, спечели титлата "Автомобил на 2008 година" за България.

Конкурсът "Автомобил на годината за България" се организира от Прес Авто Клуб (ПАК), в който членуват автомобилните журналисти у нас. За класирането са гласували 32-ма от членовете на клуба. Класиране Автомобил на 2008 г. за България 1. Mazda2 106.5 т. (610 т.) 2. Ford Mondeo 99 т. (690 т.) 3. Kia c'eed 90.5 т. (642 т.) 4. Peugeot 308 69.5 т. (537 т.) 5. Skoda Fabia 67.5 т. (511 т.) 4х4 на 2008 г. за България 1. Nissan X-Trail 128 точки (766 т.) 2. Mitsubishi Outlander/Peugeot 4007/Citroen C-Crosser 106.5 т. (713 т.) 2. Land Rover Freelander 2 106.5 т. (739 т.) 4. BMW X5 80.5 т. (661 т.) 5. Opel Antara 72.5 т. (631 т.)

Rinspeed sQuba – кабрио за под водата следващото автомобилно изложение в Женева (6-16 март)

Джеймс Бонд със сигурност ще иска такава. Дали ще получи една, зависи изцяло от ръководството на дизайнерското ателие Rinspeed. Squba- първата в света кола за гмуркане, ще бъде представена за първи път по време на

18

сп. Приста бр. 12’2007

Освен че може да се движи по обикновени пътища, Rinspeed sQuba е в състояние да атакува и дълбините (до 10 метра). Задвижването на автомобила се извършва с помощта на електродвигател с мощност 37 кВт. В “сухопътен” режим, той задвижва задните колела, а под водата енергията се пренасочва към двете витла в задната част на автомобила.

Основните габарити на Rinspeed sQuba са дължина 3785 мм, ширина 1820 мм и височина само 1117 мм. Междуосието е 2300 мм, а теглото е 920 кг.


Технологии

AC Propulsion или забравете за бензиностанциите Американската иновационна компания AC Propulsion в сътрудничество с учени от Университета в Делауеър, САЩ направи на базата на модела Toyota Scion действащ прототип на автомобил, който е способен да ви накара да забравите за зареждането на бензиностанция и в същото време да печелите пари, докато стои на място. Технологията носи обозначението V2G - "vehicle to grid" и работи като подава електричество от акумулатор в мрежа от потребители и обратно. При работа в режима V2G зарядът на батерията расте или намалява в зависимост от използваните функции. Излишъкът от електроенергия се съхранява в акумулатора до следващото включване на потребител. Специално за автомобил зареждането при напрежение на мрежата от 240 W става за два часа и осигурява преход от 240 км. Зареждането на акумулатора от стандартната за Щатите мрежа с напрежение от 110 W става за 12 часа. Животът на акумулатора е пет години или 80 000 км пробег. Всъщност идеята е да се използват енергийните ресурси на колата, докато тя стои на място, за да се произвежда електроенергия за общата мрежа. Тук вариантите са три - чисто електрически задвижван автомобил, автомобил с т.н. "горивни клетки" и хибриден автомобил на ток и ДВГ.

Connected vehicles serve as distributed energy resource (DER)

Grid Operator

GPS Power Response

Power Command

Aggregator

Wireless Provider

internet Driver Usage Profile and Preferences

подобни автомобили престояват средно 20 часа на ден на място. Само един електромобил може да осигури около 10 кВт количество енергия, която може да стигне за десет къщи. Ключът на технологията е в прецизния режим на разпределение на енергията в двата му вида - приемане и предаване. AC Propulsion е патентовала двойнопосочна зарядна система. Когато в нея се включат многобройните собственици на екомобили, полученото количество енергия става много сериозно.

TRANSPORT

Battery

Power Grid

Power Grid

Petroleum

TRANSPORT

Hybrid

Gasoline Fossil Biomass Electrolysis Etc.

Power Grid

H2

TRANSPORT

Fuel Cell

В първия случай колата служи само като допълнително депо за електроенергия на мрежата, докато стои на място, във втория и третия автомобилите работят на място и произвеждат електроенергия, която собственикът продава на енергийната компания. Те не замърсяват околната среда, защото при горивните клетки се отделя единствено дестилирана вода, а при хибридите, при работа на природен газ, емисиите на вредности са минимални. В Щатите е пресметнато, че сп. Приста бр. 12’2007

19


Вечерно Коледно парти на Приста ойл и Монбат В стилна обстановка и с много настроение премина Коледният купон на Приста ойл и Монбат, който събра в зала “София” на Гранд хотел София близо 300 приятели на двете компании. Гостите бяха посрещани на входа от актьорите Петя Дикова и Ники Дограмаджиев, облечени в коледни костюми. Кристина Енгерова и оркестър Каба Кабадайлии дадоха началото на празничната вечер с автентични гайдарски изпълнения на родопски песни. Фирменият пилот на Приста ойл Крум Дончев подари на Пламен Бобоков оригиналния плакет от ФИА за титлата шампион на Източна Европа 2007г. Водещият Георги Мамалев обяви и участието на балетистите от трупата на Музикалния театър, които представиха два танца. Артистичните изяви преливаха на фона на изпълненията на група “Сафо”. В празничния формат добре се вместиха забавните, влюбените, смелите и малко лудите, както Мамалев определи Кръстьо Лафазанов и половинката му Елена Начева. Празничната торта, украсена с логата на Приста ойл и Монбат, разряза Атанас Бобоков и разпореди всички бързо да и се насладят. Наслада от вечерта изпитаха държавни мъже, политици, представители на големия бизнес, бизнеспартньори и приятели на братя Бобокови.

20

сп. Приста бр. 12’2007


БТР и Яница поддържаха духа на Коледния купон в Русе Ресторантът на комплекс “Левента” в Русе се оказа не дотам голям, за да побере голямото семейство на Приста ойл. Този път тържеството се отличаваше от традиционните фирмени тържества с това, че над 100 работници и служители получиха подаръци от преките си началници и грамотаблагодарност за 10 години работа в компанията. Лично да поздравят работещите в компанията минаха председателят на УС Пламен Бобоков и изп. директор Валентин Трифонов. С увеличаването на градуса на настроение изпълняващата стратегическата длъжност “Човешки ресурси” Елена Игнатова /позната повече като Хелън/ и дясната ръка на Валентин Трифонов- Нина, успяха за много кратко време да провокират благотворителността на повечето от празнуващите и да съберат близо 2500 лева в подкрепа на Майчин дом в Русе. Срещу щедростта на хората от Приста двете дами раздадоха награди от Коледната томбола, като с найголям късмет излезе специалиста от отдел “Маркетинг” Димитър Хинков. Появата на БТР провокира среща на поколенията на дансинга и повдигна рокаджийските страсти. Черешка в тортата се оказа парчето, което Цветомир Анастасов сподели с феновете си заедно с БТР. Най-върлите почитатели на фолка останаха да се наслаждават на Яница и на нейните изпълнения.

сп. Приста бр. 12’2007

21


Prista oil enters the oil market in Serbia A special conference in Beograd marked the beginning of a strategic project between “Prista Oil” and “Refinery Nafta Beograd” /RNB/. Throughout the next 5 years the Bulgarian company will apply the knowhow method in its attempt to support the RNB, which was recently acquired by the Greek “Neohimiki”. The main goal of the project is to increase the market share of the brand names “Galax” and “Korsantin” not only in the Serbian market, but also in the markets of the neighboring countries. The CEO of “Prista oil” Mr. Plamen Bobokov reported that while currently the market share of the two brands is approximately 18 to 100, the goal is for it to reach 40% next year. While the RNB is specialized in the manufacture of engine oil, with the help of the Bulgarian company and the experience it this industry the Serbian company will improve its manufacture potential in the field. “Prista oil” will be the main supplier of the engine oil in Serbia and the neighboring countries. The strategic plan of “Prista oil” includes the occupation of leading position in the market in Serbia and the rest of the countries from Southeast Europe.

A news flash from Prista Oil Romania!

The fast growing potential of Prista Oil, the flexibility and fast and efficient reaction, in order to catch best business opportunities right on time, are great opportunities. A great moment to introduce an acceleration plan! So, in early October we held a seminar/training for the sales team. It was about sharing and learning, selection of the most effective competitive advantages, concentrating efforts, efficiency. Also we placed ourselves into difficult sales situation, in role plays, for the opportunity to share and learn from each other. We used some time management tools: we selected types of target companies and the best specific competitive advantage/ message/ offer/ tools, per type of customer. As the natural following step: “ The Prista Diesel Engine (promotion) is running full speed!”

22

сп. Приста бр. 12’2007

A month ago we started this high value product promotion for Transport sector. Prista SHPD, Leader and Turbo Diesel is the selected product mix, in order to address a large majority of Transport target prospect companies. We targeted decision makers in fast growing, visible, financially solid transport companies. A sales challenge, an opportunity to win, while fighting in the most competitive area of the market: heavy duty engine oil. We faced all type of competitors: premium and price oriented. With these efforts Prista increased sales with more than 50% in the premium transport sector. Besides the high value product sales, fighting with all the major premium competitors is bringing sales satisfaction and confidence to the team, increases the team spirit thus the sales efficiency. Surely we'll go for more, to premium hydraulic then and gearbox lubricants ; metalworking will follow. More steps in sales/marketing training, more actions for visibility and pride for high value products recognition will follow. In a combined effort, The Romanian Team had nice results in the last period, reaching a peak of 1554 tones sales in October. Personally, I like my job (and this is contagious). I believe we, can have fun and success at the same time working in Prista Oil. “Prista oil” received permission for concentration with “Verila” The Commission for Protection of Competition /CPC/ allowed a joined venture between “Prista oil” and “Verila lubricants”. According to CPC, the impending contract is not going to entail any significant changes in the positions of the two companies, or in the dominant position. According to an agreement from th October 4 , 2007, “Prista oil” EAD and “Verila lubricants” EAD will establish a joint-stock company with an investment of 6 mill leva, allocated to nominal common stocks with a right to vote. Under the terms of the established venture “Prista oil” EAD owns nominal stock with a right to vote, comprising 51% of the capital of the newly

established company. The following goals will be reached as a result of the jointstock company: Improve the logistics and supply chain for raw materials, which in turn will result in lower and more predictable supply costs. Improve the competitiveness of “Verila lubricants” in the industry. Utilize and employ the marketing and trade channels already established by “Prista oil” EAD in an attempt to increase sales of the “Verila lubricants” products. In crease export, particularly in the regions of the Balkan Peninsula and Eastern Europe, which in turn will stimulate the economy as a whole. Rally “Bulgaria” in the World Rally Championship 2010 Rally “Bulgaria” is in the list of competitions for the World Rally Championship 2010. The calendars for the 2009 and 2010 championships were affirmed at the World Motor Sport Council, the highest executive body of FIA, in Monaco. The rotation principle was applied again as it relates to choosing the host country; the number of the rounds was also reduced to 12. The first track for the 2009 championship is not going to be the traditional “Monte Carlo”, but instead-rally “Ireland”, which entered the World Championship as the round before the last. While the come back of rally “Polsha” will take place in 2009, the main changes will characterize the 2010 season. Besides rally “Bulgaria”, rounds in Jordan, Indonesia, and Russia are also included in the 2010 rally. The date for th our round is scheduled for August 8 . The President of the BFAS George Yanakiev showed his astonishment at the fact that rally “Bulgaria” is not included in the 2009 championship, which was his initial desire, and shared that he will do his best to include our round in the 2009 WRC. At that time rally “Bulgaria” celebrates its th 40 anniversary. “Bulgaria” was a candidate for the World Rally Championship together with rally “Turkey” and rally “Germany”, which were admitted in the last few years.


сп. Приста бр. 11’2007

23


Декември  

“Приста ойл”влиза в бизнеса с масла в Сърбия Рекордни продажби в Румъния през октомври

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you