Page 1


месечно издание на“Приста ойл” АД година IV, брой 4, Април 2007

3

НЕКСКОМ-Македония и Приста ойл

4

Продуктите на Prista притежават 70 сертификати и одобрения

6

Стабилно финансово състояние на Приста ойл за 2006

8

Братя Бобокови влагат 1 мнл. евро

10

Пътинженерингстрой- Търговище

12

Камен Воденичарор- интервю

14

General Motorsнови технологии

15

Prista Oil -Ralli Team

16

Приста ойл- обезопасява

18

Смазочни продукти ТEXACO

19

Автомобилен свят

23

“Винарска къща - Русе”представи новата серия вино в Плпвдив

Издава: “ПРИСТА ОЙЛ”- гр. Русе Румен Николаев- главен редактор моб.: 088 874 82 18; тел.:082 810 123; E-mail:rumkoni@prista-oil.bg Христина Бобокова- редактор Албена Иванова- Василева- консултант Предпечат и печат: За мнения и препоръки: spisanie@prista-oil.bg

Когато се говори за една производствена компания, найчесто се гледа дали е успяла да наложи търговската си марка, предлага ли качествени продукти и какво е финансовото и състояние. Приста ойл подобрява непрекъснато тези своеобразни показатели. С растящият си имидж компанията повишава доверието на клиентите, на финансовите институции и бизнеспартньорите. Най-показателни за авторитета на Приста ойл са сертификатите, които продуктите с търговската марка Prista получават от лидери в двигателостроенето като Мерцедес, Волво, Ман и други. Всъщност тези документи са най-добрият атестат за клиента в подкрепа на гарантираното от самия производител качество. Те са потвърждение от световноизвестните автомобилостроители и на всякакъв друг вид техника, че смазочните масла с марка Prista са на нужното ниво. Добрите финансови показатели, резултат от добрия бизнес позволяват част за инвестиции в духовната сфера и културния живот на обществото. Така бизнесът се осмисля и излиза над целенасоченото правене на пари. Реалните измерения на меценатството се свеждат до инициа-

тиви като тази на Фондация “Братя Бобокови” за създаване на Музей на модерното и античното изкуство в Русе. Това всъщност ще бъде и първият частен музей в страната. В него ще се съхранят редица стойностни произведения на изкуството и ще останат за поколенията. Със сигурност ще се запазят във времето и имената на създателите на марката Prista като едни от малкото истински дарители и меценати не само в ново време, но и в националната ни история. Инвестиции на Приста ойл в духовността преминават и отвъд границите на България. Предстоящото откриване на паметник на Кирил и Методий като дар от компанията за град Одеса и българската общност в Украйна е реален израз на запазване на символите на славянската писменост и култура.

Р. Николаев Гл. Редактор


Некском-Македония и Приста ойл задълбочават партньорството си Договор за бизнес сътрудничество между Приста ойл –Македония и Некском-Македония, дъщерно дружество на американския оператор Nexcom Telecommunications LLC, бе подписан на 24 април тази година в Скопие. Първоначалното споразумение беше сключено през октомври 2006г. Той бе насочен основно към анализ и снижаване на телекомуникационните разходи от една страна и обслужване на автопарка на Некском-Македония от друга с маслата на Приста ойл. За изминалите 6 месеца благодарение на направените нововъведения Приста ойл–Македония е направила икономии при разговорите си с чужбина в размер на 40%, като в замяна е доставила висококачествени смазочни продукти с марка PRISTA (ЛИДЕР 10/40, СУПЕР БЕНЗИН 15/40 и др.) за нуждите на Некском- Македония.

Чавдар Симеонов и Михаил Илиев подписаха договора за двете страни

Nexcom Telecommunications LLC, както и НекскомБългария АД, са създадени през 1998г, а в Македония фирмата присъства от 2005г. В сферата на дейността си тя оперира в 17 страни Великобритания, Франция, Германия, Кения, САЩ, Австрия, Румъния, Хърватска, Македония, Албания, Италия, Турция, Конго, Бангладеш, Гибралтар, Йордания, Мавриций, като до края на 2006г., ще е във възможност да предостави допълнителни услуги в Македония в сферата на локалните разговори и интернет. Това ще даде възможност Приста ойлМакедония да има възможностите да постигне допълнителен процент на ефективност на разходите за телекомуникационни услуги.

Приста ойл дарява на българите в Одеса паметник на Кирил и Методий В навечерието на най- светлия духовен празник за всички славяни – 24 май, Приста ойл ще дари на Одеса и на българската общност в Украна паметник на Св. св. Кирил и Методий. Автор на бронзовте фигури на светите братя е скулпторът Валентин Василев, спечелил конкурс, обявен от Приста ойл през миналата година. Скулптурата е изпълнена от бронз и е висока 2,40 м. Паметникът ще бъде разположен пред хуманитарния корпус на Одески национален университет „И. И. Мечников” с ректор академик В. А. Смынтына. Официалното му откриване ще се състои на 22 май, на което ще присъства министърът на образованието Даниел Вълчев. Ще присъстват високопоставени лица от Украйна и България, както и представители на българската общност в Одеса. Преди отпътуването на скулптурата от Русе към Одеса, Русенският митрополит - Негово Високопреосвещенство Неофит ще я благослови тържествено. Освещаването ще бъде на 11 май 2007 г, денят, в който българската църква чества светите братя Кирил и Методий, на площада пред храма Света Троица. Участие в церемонията ще вземе и министърът на културата Стефан Данаилов. През последните години изключително се говори за духовното и културното сътрудничество между България и организациите на нашите сънародници зад граница. Дарението на Приста ойл е израз на реална грижа за опазване на ценностите, завещани ни чрез славянската азбука и писменост.

сп. Приста бр. 4’2007

3


Признание

Продуктите Prista притежават над 70 сертификата и одобрения

Вероятно повечето шофьори и собственици на автомобили са си задавали въпроса какво представляват тези комбинации от букви и цифри, които са изписани на етикета на опаковката на едно моторно масло. Всъщност това са кодове, които представляват номера на одобрения от производители на автомобили или техни доставчици, по-често отбелязвани със съкращението ОЕМ (Original Equipment Manufacturer). От създаването на Приста ойл и получаването на първото одобрение до днес компанията е получила над 70 такива одобрения както за моторни и трансмисионни масла, така и за продукти с индустриално предназначение. На практика одобренията представляват номерата на конкретните спецификации , които определят изискванията на съответния производител към маслата предназначени за конкретно оборудване . Например одобрение от Мерцедес MB 229.1 определя номера на спецификация , изготвена от Мерцедес, която от своя страна определя изискванията към моторното масло подходящо за определена серия/и двигатели. В инструкциите за експлоатация на машините се записват изискванията към вискозитетния клас и номерата на тези спецификации, а не имената на конкретни продукти. Притежаването на официално одобрение за един продукт представлява гаранция за качеството му, издадена директно от производителя на машината.

4

сп. Приста бр. 4’2007

Списък на Приста ойл на официалните продукти


Финанси

„ПРИСТА ОЙЛ” АД

Финансовото състояние на „Приста ойл” АД за 2006 г. показва стабилност и потенциал за развитие. Интегрален показател за това е ръстът на приходите от продажби с едновременно увеличение на печалбата преди лихви, данъци и амортизация, както и нетната печалба. Така приходите от продажби достигат 104,675 хил. лева – увеличение с 32% спрямо 2005, печалбата преди лихви, данъци и амортизация 10,636 хил. лева – увеличение с 34,6% спрямо 2005 г. и нетна печалба 4,740 хил. лева увеличение спрямо предходната година с 52%. Следва да се има предвид ръста на разходите за материали през 2006 г. които са се увеличили с 50% спрямо 2005 г. – от 51,626 хил. лева на 77,218 хил. лева. Основна причина за това е увеличението на цените на базовите масла следствие от ръста на цените на петрола. Всички показатели за рентабилност определени на база изготвените финансови отчети на „Приста ойл” АД за 2006 показват положителни промени. Така, съотношението между печалбата преди лихви и данъци на продажбите се е променило от 6.08% през 2005 на 7,12% през 2006 – т.е. на 1 лев приходи от продажби през 2005 компанията е отчела 6.08 стотинки печалба и съответно 7,12 стотинки през 2006 г. Рентабилността от използването на активите също се е подобрила значително. Показателят е изчислен като съотношение между печалбата преди данъци и лихви и общата стойност на активите. Показва каква е достигнатата стойност на печалбата на 1 лев активи. Стойността му за 2006 е 8.99% срещу 6.26% през 2005 г. Подобна тенденция се наблюдава и при показателя отчитащ съотношението между печалбата преди данъци и лихви и стойността на

6

сп. Приста бр. 4’2007


ОТЧИТА СТАБИЛНО ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ ЗА 2006

собствения капитал. През 2006 г. стойността на този показател е 8.95% срещу 8.36% през 2005 г. Рентабилността на продажбите, определена спрямо печалбата преди лихви, данъци и амортизация както и спрямо нетната печалба също отбелязват ръст – съответно от 9,95% на 10,16% и от 3,93% на 4,53%. Съществено се е подобрила и

финансовата автономност на дружеството. Така, от 1,07 лева дълг спрямо 1 лев собствен капитал през предходната финансова година, през 2006 г.това съотношение е 0,57 лева . През 2005 г. на всеки лев активи е съответствал 0,52 лева дълг, докато през отчетната година тази стойност е вече 0,36 лева. Дружеството безпроблемно обслужва задълженията си към финансови институции, като на един лев печалба преди данъци, лихви и амортизации съответстват 0,27 лв.

разходи за лихви. Общата ликвидност, която показва потенциала на компанията да обслужва всички текущи задължения също е подобрена до 2.11 лева текущи активи срещу 1 лев текущи задължения. През 2005 г. този показател е бил 1,36 лева текущи активи срещу 1 лев текущи задължения. Стабилното финансово състояние на „Приста ойл” АД през изминалата 2006 г. е гаранция за бъдещото успешно развитие на компанията. Д-р ик. Чавдар Данев Член на Ус на „Приста ойл” АД Финансов директор

сп. Приста бр. 4’2007

7


Мецeнатство

Братя Бобокови влагат 1 млн. евро в Музей на модерното и античното изкуство Фондация „Братя Бобокови” ще вложи един милион евро за възстановяването на сградата на Музикалното училище в град Русе, която бе продадена на търг от Областната управа. „Бяха закупени 9 пакета с тръжни документи – съобщиха от Областна управа, но на провелия се вчера търг с най-добра оферта се класира фондация „Братя Бобокови”. Тя е новият собственик на сградата на ул. „Борисова” 73 , която е построена през 1900 г. и е паметник на културата от национално значение. - В тази връзка условията на предложения договор задължават купувача да реставрира напълно външната архитектура на емблематичната сграда обяви председателят на УС на Приста ойл Пламен Бобоков. Идеята е до две години тук да се помещава Музей на модерното и антично изкуство, който ще се управлява от Фондация “Братя Бобокови”. Сградата на музикалното училище във вида, когато даваше подслон на десетки млади таланти

На приземния и първия етаж на сградата ще бъдат хранилището и артгалерията, като е предвидено и арткафе на открито. В нея ще се помещават картини на български и чуждестранни художници, участвали във фестивала “Процес- пространство”, организатори на който са Пенка Минчева и Димитър Грозданов. Всъщност фестивалът през цялата си 16годишна история е спонсориран ежегодно от Атанас и Пламен Бобокови. На втория и третия етаж ще се помещава музеят на античното изкуство. Тук ще бъдат показвани и частни колекции. Ще бъде направено всичко възможно за възстановяване в автентичния вид на популярната с акустиката зала. Надяваме се това да стане, освен ако при укрепването на сградата железобетонните конструкции не са я повредили, каза още Пламен Бобоков. В нея ще се провеждат различни обществени прояви, както и камерни концерти. Последният етаж ще бъде хранилище на музея. За посетителите на арткомплекса ще бъде направен и паркинг.

8

сп. Приста бр. 4’2007


Prista и Тexaco поддържат ритъма в ПътинженерингстройТърговище За това как се правят пътища всеки има някаква представа, найвече от полагането на инертните материали и след това асфалта на пътното платно. Но малцина са онези, които са имали възможността да добият реална представа за технологичния процес от добива на материалите до асфалтополагането. Едва тогава става ясно защо изграждането на пътища струва скъпо. Пътинженерингстрой АД – Търговище е една от фирмите в

10

сп. Приста бр. 4’2007

страната, която осъществява целия този процес. Тя е създадена през 1993 година като еднолично акционерно дружество след отделянето му от Пътен комбинат - Търговище. В активите на новото държавно предприятие влизат асфалтовите бази в Омуртаг, Търговище и Попово. През юни 2001 г. предприятието е приватизирано касово. Тогава в трите бази работят близо 200 души, а автопарка е оборудван предимно с камиони Шкода, Камаз и

Краз. Пътностроителната техника е една асфалтополагаща машина, три валяка VSH - 100, три GRV-101, три валяка “диря”, три руски грейдера, един индийски FD-600, багер УБ и два багера DH. Ежегодно Пътинженерингстрой осъвременява машинния си парк и подобрява качеството на използваните материали и съкращава времето на тяхното производство. В експлоатация вече са новия багер и две фадроми Caterpillar, хидравличен багер Liebher, фадроми Volvo, две немски фрези за асфалт HAM и др. Автопаркът също е почти изцяло подновен. До преди няколко години имахме 37 Краз-а, като близо една трета от тях ежедневно беше в сервиза, разказва началникът “Транспорт и механизация” Драгомир Драгнев. Сега в производствения процес са включени самосвали - 10 четириосни MAN-а, Volvo и Scania - втора употреба, 4 нови Scania- специална поръчка с усилени кошове. Транспортният парк тези дни се увеличи с 10 нови камиона Мерцедес. За вътрешнозаводски транспорт се ползват 10 микробуса Газела и Пежо. За поддръжката на тази техника фирма в Търговище е поверила близо 80 на сто от ползваните смазочно охлаждащи течности СОТ на Приста ойл.


Партньори

Истинското предизвикателство е продиктувано от факта, че тази техника работи при изключително натоварен режим. Вече 8 години строително-пътни машини и автотранспортът експлоатират с марката Prista греси, спирачна течност, антифриз, трансмисионни масла MHL 32, MHL 46, диференциални ЕР 90, моторни SHPD 20W40, а от скоро моторни масла от серията Havoline. Създадената организация на гарантирани доставки и добрите финансови схеми за разплащане са утвърдили местния дистрибутор като предпочитан партньор на фирмата. За отговорната мисия, която имат смазочно - охлаждащите течности реално може да се убеди човек, ако усети найвече производствения процес. Атмосферата при собствената фирмена кариера в землището на с. Лиляк е уникална - спокойно може да се добие усещането за уестърн продукция на Холивуд, смесена с внушителното присъствие на рядко срещани по размери багери и камиони. Тук специалисти на фирмата сами извършват пробивно-взривните дейности за добиване на ломен камък. Сондата пробива отвора, в който се залага взривното вещество и след това големите

Картината наподобява луноход на друга планета, но всъщност това е сондата с обслужващия персонал, които работят на кариерата край село Лиляк.

късове камък се транспортират до трошачните инсталации. Асфалтосмесителят има производителност по 200 т. на час, което предполага възможност за изпълнение на сериозни обеми работа. Затова Пътинженерингстрой е и спечелил търговете и е реализирал рехабилитацията на различни пътни отсечки в региона: - Омуртаг - Котел - 17 км. - Бойка - Попово - 15 км - Търговище - Дралфа - 10 км - Попово - Дралфа - 8 км

- Околовръстен път - Търговище По Програма САПАРД са рехабилитирани третокласните пътища в района на село Обител. Гаранция за качествената работа на фирмата е Акредитивната лаборатория към нея. На всеки 5 м. пътен участък се вземат проби и се изследват редица показатели на полаганата асфалтова смес.

сп. Приста бр. 4’2007

11


Камен ВОДЕНИЧАРОВ:

Всички момичета искат да са като Мадона, а тя е само една

Камен Воденичаров е роден 1966г - в София. Завършва НАТФИЗ. Участва активно в създаването на предаванията “Ку-ку”, “Каналето”, много видеоклипове, театрални спектакли, “12 нощ” на Уилям Шекспир заедно с Мариус Куркински. Създава музикална телевизия “ММ” заедно с Тони Танов от нулата буквално. Миналата година продадоха 66 процента от нея на английската компания “Пейс медия”, които са собственици на двата канала Diema и интернет сайтове. За отбелязване е участието или по - скоро авантюрата “Сървайвър” два месеца в Доминиканската република. В момента се занимава с дейността на продуцентската си фирма Kamen Vo studio където се правят рекламни музикални клипове, концепции за ТV предавания... През лятото очаква второто издание на “Сървайвър”, а от есента да стартира със собствено шоу. Любимо питие - предпочита полеките уискита “Джони уокър”. Ракийка със салатка? - Да, но като предястие преди вечеря. Относно политиката - бурно изразява личната си гражданска позиция, но не се меси в “голямата” политика. Смята, че сме закъснели със създаване на правилата в живота и търсенето на отговорност. Затова у младите се трупа агресия, желание за мъст, за бърза и лесна печалба... Всички момичета искат да бъдат Мадона. Тя обаче е една и живее в Америка. В сички останали трябва много да работят. През зимата обича да кара ски и да гледа красотите на планините, лятото е на море, въпреки, че с водата е по “дисциплиниран”. Чувства се актьор само на сцената. Смята, че този, който в живота се опитва да играе някакви роли, е палячо.

12

сп. Приста бр. 4’2007

справям доста успешно. Имаш ли интерес към шофирането? О, да. Една от първите ми игри беше едно кормило, изхвърлено на двора. Аз прибрах този стар волан заедно с оста към него и стоеше постоянно в ръцете ми, а аз във фотьойла, бръмчах и сменях въображаемите скорости. Още с навършването си на 18 години имах книжка. Едно от любимите ми неща е да пътувам и да шофирам. Какъв автомобил караш сега? В момента карам BMV X3 джип, който е с 3-литров дизелов двигател, 238 коня... страхотна машина. Преди това карах X5, преди него - Х3, въобще към фен на BMV.

Ако се случи да се слеят по някакъв повод екранен образ и реален човек, се получават карикатури. Какви спомени будят у теб ученическите години? На времето всички хуманитарни дисциплини ми се отдаваха - литература, история, обичах рисуването, физическото - обичахме да играем, да се бием. Бяхме много буйна банда в квартала. Учил съм в 6-то училище и след това 7-ма гимназия в столицата. Целият този район от Попа до пл. “Славейков” ми беше познат до най- малкия камък. Не ми се отдаваше особено математиката, въпреки че след това наблегнах на нея повечко предвид бизнеса си. Спомням си, че имах сериозни проблеми с руския език и с преподавателите, и със самия език. Но към днешна дата се оказва, че това е един от езиците, с който се

Участваш ли в тестовете на Камор ауто? Вършал съм на всички тестове през миналата година, така избрах и новия автомобил. Предполагам, че очакваш да те питам дали знаеш какви масла ползват колите, които си карал? Да, зная, че специално BMV е свързана с една от световноизвестните марки масла. В последно време се говори, че се разработва масло с марката на BMV, предимно за дизеловите двигатели. За предния си автомобил X5, който карах 8 години и съм минал почти 200 000 км, съм ползвал масла, които са ми препоръчвали в сервиза. А масла Prista ползвал ли си? Честно казано, Prista само съм доливал. Имам няколко такива случая, в които се е налагало на пътя да доливам и е било безпроблемно.


интервю

Зная, че Приста ойл произвежда много добри български масла, които имат добри характеристики, но никога не съм се замислял какво масло да налея. Не смяташ ли, че доста продължително време българите не могат да свикнат с фактите, че у нас също се произвеждат продукти с европейско качество? Смятам, че във всяка една област на индустрията, независимо дали става въпрос за масла, за бои или др., има добри образци, които считам, че са над средното ниво европейска продукция. Това, което ни липсва, е по - широкият размах на нашите дядовци - да са стъпят на по-голям пазар, да бъдат лидери на Балканите или в Европа. Дългогодишното ни участие на източните пазари и на този на Съветския съюз е позволявало един компромис на качеството, който сега трудно се преодолява, найвече психологически. Друг проблем е, че много добри специалисти предпочитат да се грижат за себе си, работейки в чужди компании някъде навън, отколкото да работят в среда в България, която не винаги е лицеприятна. Но за това трябва да се грижи политическата класа. Нека да се върнем на твоята работа. Как гледаш сега на “Ку-ку”? Като на едно бурно отваряне на тапа от шампанско. Дълги години телевизията се е движила по много строги канони, не е позволявала свободна, лична интерпретация на всичко, което ни заобикаля. При пускането на духа от бутилката и събирането на един млад, доста емоционален и експресивен екип, какъвто бяхме ние, даде възможността да се получат интересни експерименти. Ако сега ги гледаме /а аз съм ги гледал/, звучат като студентски работи. Но точно в това им беше чара и затова завладяха такава голяма аудитория. Найдоброто ни качество, което имахме, беше искреността - казвахме нещата едно към едно - такива, каквито са. Докато сега доста медии,

къде съзнателно, къде- не, ограничават директния изказ, има някакви притеснения и от политика, и от лобита... Ние в “Ку-ку” бяхме онова, което сега са форумите в сайтовете, които коментират свободно и директно. Сега медиите са по - официозни и правят нещата по - лицеприятни. Живият живот е във форумите, там, където хората говорят на маса... Това беше и “ку-ку”. Има една поговорка: “За да се определим, трябва да се разделим”. Важи ли това за теб и Слави Трифонов, след като ти участва в “Сървайвър”? Мисля, че на времето ние бяхме натоварени с повече ангажименти, отколкото можехме да понесем, говоря за 1997-1998 г, когато се появиха конфликтите.... Това бяха и доста бурни години... Да, така е. Мисля, че и при мен, и при него е имало хора, които са ни мътили главите, т.н. “доброжелатели”. Концентрацията на много голямо внимание, на много голяма обич от страна на зрителите, на голямо притеснение от страна на политическата класа, на спечелването на първите добри пари чрез нашата дейност, с който капитал не винаги сме се оправяли добре - цялата тази критична маса ни караше да мислим, че “сме хванали Бога за шлифера”. Винаги, когато се получи така, човек прави грешни ходове...

В един момент се усетихме звезди и че всеки сам може да “кара влака”. Освен това ние имахме страшно много идеи и проекти, но малко не знаехме на къде да тръгнем. Всеки искаше да е водещият, да е лидерът, без да оценява ефекта и желанията на другите, малко “сам юнак на коня” се получава. Въпреки че повечето от тези идеи, които са ни били в главите като проект, се случиха и при мен, и при Слави, и при Зуека, и при Мартина. Това, което не успяхме, е да намерим формулата и да ги реализираме съвместно. Сигурно не съм първият, който пита дали бихте се събрали отново заедно? Да се съберем отново е възможно, но само по някакакъв повод или годишнина, свързана със съвместната ни работа. Просто сега сме доста различни.

сп. Приста бр. 4’2007

13


Нови технологии

GM с технологичен пробив с внедряването на интелигентни материали Употребата на интелигентни материали ще позволи отделни елементи от автомобила да се задвижват без мотори. Подобрената аеродинамика и намаленото тегло съкращават разхода на гориво. Издадени са или чакат регистрация над 175 американски патента. Учените на General Motors от изследователско-развойния център на GM в Уорън, Мичиган, са постигнали технологичен пробив в разработката на интелигентни материали, които ще могат да се прилагат в серийното автомобилно производство още през 2010 година. Тези метални сплави и полимери притежават свойството формална „памет” и могат да променят своята форма, якост и/или коравина под въздействието на топлина, натиск, магнитно

14

сп. Приста бр. 4’2007

поле или електрическо напрежение. Благодарение на тях се разкриват много възможности за различни подвижни елементи и механизми в автомобила, тъй като металните сплави с „памет” и особено полимерите от този тип „запомнят” оригиналната си конфигурация и могат да се върнат самостоятелно в нея.

“С помощта на тези нови материали, функциите могат да бъдат „предпрограмирани”, позволявайки нов подход към дизайна, подобрение на ефективността и

нови, по-добри решения, които ще направят автомобилите по привлекателни за хората, които ги притежават и ползват от автомобилите в миналото”, отбелязва Лари Бърнс, вицепрезидент на GM, отговорен за изследователско - развойната дейност и стратегическото планиране. Едно примерно приложение на този тип материали са активните елементи по каросерията от рода на спойлери и отвори за въздух, които се самонастройват за управление на въздушния поток и подобряват аеродинамиката и динамичните характеристики. Друг пример в тази насока са част от механизмите за отваряне на вратите, предния капак и капака на жабката, с които ще се улесни достъпа за водача и пътниците.


Рали тим

Prista oil rally team

Рали Миля-Миля - Италия 20-22 април Състезанието включва 270 състезателни километра, общо около 900 км. общ преход, в района Лаго ди Гарда /до Бреша/. Екипът на Приста ойл Дончев/Вълчев преминава 12 състезателни от общо 15. Бърз и агресивен старт, но при един скок се получава напрежение върху скоростната кутия, като малко по-късно се пука корпуса и. На първата отсечка се появява и повреда в задния диференциал, която Дончев определя като следствие на много държащ асфалт – на един от обратните завои възниква проблем в блокажа на диференциала. На втората отсечка колата пука гума и се налага да се сменя в самата отсечка. До последно Дончев/Вълчев вървят трети в класирането за европейския шампионат. Но на фаталната 13 отсечка се чупи избирача на 5 скорост. Това блокира скоростите на нулева предавка и там се оказва финалът за Крум и Стойко

Малшанс за Крум Дончев на Миля-Миля в Италия и на Матадор - Словакия от финала на втората отсечка колата влиза в бърз завой на 5 скорост със 160 км. в този момент пред автомобила внезапно преминава сърна и сблъсъкът с животното е неизбежен. След удара се установява, че има повреда във водния радиатор. Крум и Стойко решават да спрат

участието си, за да може да участват в следващото състезание в Италия. Автомобилът Субару Импреза по време на двете ралита е показъл добро поведение - за съжаление все още няма шанса да завърши и да се проверят възможностите на колата.

Матадор - Татри - Словакия 13-14 април. Състезанието се провежда в района на Пухов и предвижда 200 състезателни километра и е извън пердварителната програма. В ралито участват 90 екипажа. Екипажът на Приста ойл атакува първите места още в началото и завършва трети в генералното класиране след първата отсечка. На около километър

сп. Приста бр. 4’2007

15


Безопасност на пътя

„Приста ойл” ще обезопаси критичните точки около пет русенски училища „Аз спасявам живот” е първата инициатива, която обяви Министерство на транспорта

„Приста ойл” АД се присъедини към Европейската харта за пътна безопасност, която официално бе обявена и подписана от министър председателя Сергей Станишев. Компанията приветства инициативата и изразява съпричастие към инициативата „Аз спасявам живот”. До момента тя е сред основните спонсори на вътрешното министерство за редица инициативи, свързани с подобряване безопасността на движение по пътищата на страната. Изразяваме притесненията си от често декларирани добри намерения от различни организации, но

без необходимата воля за развиване на конкретни действия. Като слагаме подписа си под Европейската харта за пътна безопасност, ние се ангажираме да допринесем за подобряване на диалога между институциите на общинско и национално ниво и набелязване на конкретни мерки за работа. След разговори с кмета на град Русе Божидар Йотов и представители на Регионалния инспекторат по образование, „Приста ойл” АД ще финансира обезопасяването на районите на пет русенски училища изграждане на пешеходни пътеки със светофарни уредби, както и издигането на ниски преградни съоръжения, които да задължават водачите на МПС да намаляват скоростта безопасно. Училищата, пред които ще бъде извършена маркировка, са ОУ „Ал. Константинов” на бул. „България” № 96, СОУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ” на ул. „Студентска” № 10, СОУ „Възраждане” – ул. „Студентска” № 2, СОУ „Христо Ботев” – ул. „Александровска” №1 и ОУ „Братя Миладинови” – алея „Възраждане” 54. „Приста ойл” АД ще финансира и сигнално облекло на доброволци, които да превеждат децата до четвърти клас след приключване на учебните занятия и ще упражнява контрол съвместно с Регионалния инспекторат по образование в град Русе. Убедени сме, че ако всяка българска фирма направи по пет конкретни действия, то тази инициатива няма да остане само на книга, а наистина ще даде желания от всички резултат. В заключение заявяваме, че безопасността на движението е и наша фирмена философия. „Приста ойл” АД ще стимулира всички свои служители, които в рамките на една календарна година нямат нито едно провинение като водачи.

16

сп. Приста бр. 4’2007


Европродукти

Смазочни продукти TEXACO за автомобили EURO - 4 С присъединяването на България към Европейският съюз, въпросите относно автомобилния стандарт Euro-4 се превръщат в изключително актуална тема. Това е предизвикано и от факта, че след първите три месеца на годината продажбите на нови и употребявани автомобили у нас бележат небивал ръст.

По-строгите екологични норми технологично се постигат чрез вграждането на каталитични конвертори (TWC) и филтри за твърди частици (DPF). За да функционират тези системи и за да са в пълна изправност през целия експлоатационен живот на автомобила, се налага използването на т. н. нископепелни масла (Low SAPS). Поради специфичните потребности, петролният гигант Chevron, чрез бранда си Texaco, развива Вече сме свикнали при представянето на новите модели и разпространява смазочните продукти от серията Havoline, да се споменава за нивото на отделяните вредни емисии които отговарят на последните изисквания на всички - това доказва, че производителите изцяло се съобразяват производители на двигатели за леки автомобили Euro-4. с последните наредби на Европейската комисия за контрол Тези продукти са специално формулирани и прилагането върху отделянето на вредни емисии в атмосферата. Но знаем им гарантира изпълнението на нормите за вредни емисии, ли, че за да се достигнат тези параметри е необходимо да се енергоспестяваща работа на двигателя и увеличени сервизни използват изключително и само смазочни продукти и горива, интервали според конкретните препоръки на автомобилните които също са в съответствие с изискванията на Euro-4? производители.

BMW Mercedes-Benz Chrysler Renault Nissan Honda Hyundai Kia Chevrolet Suzuki

Peugeot Citroen Toyota Honda

Ford Mazda Volvo

Многообразието от продукти при отделните автомобили се налага, поради разлики в технологиите на изграждане и изискванията на допълнителните системи за отработени газове. Да не забравяме, че тези системи съществуват и в много от употребяваните автомобили произведени през последните 2-3 години, внасяни от западните автокъщи.

Opel Saab

Volkswagen Audi Skoda Seat

Texaco Havoline има зад гърба си повече от век история и се ползва с доверието на автомобилистите от всички континенти. Днес силните традиции продължават чрез създаването на продукти от последно поколение в отговор на най-съвременните автомобилни технологии и стриктните екологични норми в името на синята планета.

Централен офис: Продажби Texaco София, ул. „Златен рог“ 20 тел.: 02/9621532, 8683590 факс: 02/8689476

18

сп. Приста бр. 4’2007


Най - секси автомобил за NBA играчи: Ferrari 599 GTB Fiorano

Най - секси автомобил за Лобисти: Cadillac CTS

Най - секси автомобил за Разведени (наскоро) майки: Mercedes-Benz Sl65 AMG

Най - секси автомобил за търсещите съвършеното каране: Aston Martin Db9 или Ferrari F430

Най - секси автомобил за хип-хоп звезда: Rolls- Royce Phantom

Най - секси автомобил за Гангстери: Cadillac Escalade & EXT

Най - секси автомобил за холивудски агенти: Lexus LS Hybrid

Най - секси автомобил за Разведени(наскоро) бащи: Chevrolet Corvette Convertible

Най - секси автомобил за Читатели на Forbes : Maserati Quattroporte

Най - секси автомобил за Пластични хирурзи от Маями: Lamborghini Murcielago Roadster

Брикети от дървени въглища Течност за разпалване на барбекю и камини

mail: ekcon_bg@abv.bg

20

Forbes избра 10-те най- секси автомобила

сп. Приста бр. 4’2007


Екология

НКСООМ ще увеличи обема от събрани отработени масла

Данко ПАВЛОВ управител на НКСООМ

Със заповед № 282 от 06.04.2007г. на Министърът на околната среда и водите Националната компания за събиране и оползотворяване на отработени масла НКСООМ, бе определена като организация по оползотворяване, изпълнила целите си. Това информира управителят на дружеството Данко Павлов. Тези цели

съответстват на чл. 9, ал. 1, който регламентира сроковете по § 2 от Заключителните разпоредби на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. Този резултат бе постигнат благодарение, както на партньорите в дейността по събирането на отработените масла, така и на доброто сътрудничество със специалистите на МОСВ и неговите подразделения в страната. Така реално НКСООМ изпълни ангажимента, който е поела към своите членоведа събере и оползотвори 15 на сто от продадените на българския пазар смазочни масла. Въпреки наличието на голям брой търговци,

между които и такива, които продават за влагане в горива или за директно изгаряне, организацията успя да организира обратното събиране на отработените масла. Обемът, който НКСООМ трябва да събере и предаде за оползотворяване през 2007 г., е с 5% повече в сравнение с миналата година и поради това НКСООМ ще включи в системата за събиране на отработени масла нови фирми притежаващи необходимите разрешителни. Пълният текст на заповедта може да се види на интернет страницата на МОСВ /www.moew.government.bg/.

сп. Приста бр. 4’2007

21


Prista Oil Logs 52% Net Profit ‘06 sales revenues raised 32% y/y to 104 675 levs, announced Ph.D. Chavdar Danev, member of the managing board of Prista Oil and company's financial director. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization reached 10 636 mln levs representing 34,6% gain over a year ago. Net profit jumped 52% y/y to 4 740 mln levs. On the other hand, we must take into account 50% growth in '06 raw material expenses reaching total 77 218 mln levs versus 51 626 mln levs in '05. This increase resulted from the rise in base oil prices due to the substantial jump in crude oil prices. All rentability describing margins show positive values according to calculations based on the 2006 financial statements of Prista Oil. In this respect, the EBIT margin (the ratio of EBIT to sales revenues) lifted from 6.08% in '05 to 7,12% in 2006. EBITDA margin (operating income before depreciation and amortization of goodwill and other step-up values in relation to net sales, expressed in percent) and NI margin (net income) also improved from 9,95% to 10,16% and respectively from 3,93% to 4,53%. The current liquidity ratio that measures a company's ability to pay short-term obligations also showed improvement to 2,11 levs current assets against 1 lev current liabilities. In 2005, the same index was 1,36 lev current assets against 1 lev current liabilities. '06 financial statements of Prista Oil indicate financial stability and potential for further development. The Bobokov Brothers to Invest 1 mln Eur in Museum of Contemporary and Antique Art The Bobokov Bros. Foundation will invest 1 mln euro in the reconstruction of ex Music School building in the city of Ruse after its sale via a tender announced by the Regional Government.

22

сп. Приста бр. 4’2007

Nine candidates had purchased tender documents but the best offer was submitted by the Bobokov Bros. Foundation. The Foundation is the new owner of the constructed in 1900 building, declared a cultural monument of national significance. Regarding the provisions of the contract, the buyer is under obligation completely to restore the facade of the building, said Plamen Bobokov, chairman of MB of Prista Oil. The idea is by two years, the establishment to house a Museum of Contemporary and Antique Art managed by the Bobokov Bros. Foundation. The basement floor and the first floor will house a permanent depository for museum items and an Art Gallery. An outdoor art café will be situated on that level too. Works by Bulgarian and foreign artists, participants in the international festival “ Process – space” in Balchik, will be exhibit in the Art Gallery. In fact, Atanas and Plamen Bobokov have supported the festival every year in its 16 years history. The Museum of Antique Art will be on the second floor where private collection will be also displayed. Owners declare that they will make every effort to restore the concert hall which is famous with its superb acoustics. TEXACO Lubricants Applicable in Vehicles that Meet Euro-4 Standard Following the Bulgaria's accession to the European Union provisions of the Euro-4 Emission Standard have become issues of the day. It is a consequence of the unprecedented growth in sales of used and new vehicles in the country after the first three months of the year. During a new car presentation it has already become a common practice to provide information about the emission levels which proofs that the automobile builders completely stick to the last EU emission standards. Tougher emission limits are achievable

through advanced technologies including devices like diesel particulate filters (DPF) and three-way catalyst (TWC). Smooth functioning of these systems through out the entire service life of the vehicle requires low-SAPS lube oils. In meeting its specific needs, the oil giant Chevron represented through its brand Texaco has been developing and distributing the Havoline lubricants. They are formulated in full compliance with the latest requirements of all manufacturers of engines for passenger cars meeting the Euro 4 emission standard. Havoline product line is designed to meet exhaust emission levels, providing engine efficiency and extended service intervals as defined by the car manufacturers. Nexcom Macedona and Prista Oil Extend Partnership Prsta Oil Macedonia and Nexcom Macedonia, a subsidiary of the American telecommunications provider Nexcom Communications LLC, signed a business co-operation contth ract on April 24 in the city of Skopije. Initial agreement was concluded in October, '06. On the one hand the contract focused mainly on analysis and decrease in communication costs while on the other hand the contract outlined the provision of lube service with Prista branded lubricants to the fleet of Nexcom Macedonia. Due to the implemented innovations, Prista Oil Macedonia has achieved 40% cost reduction in abroad calls and in exchange has supplied to Nexcom Macedonia, Prista Oil high quality lubricants – Prista Leader 10W40, Prista Super Benzine 15 W40 and others. Nexcom Communications LLC as well as its subsidiary Nexom Bulgaria were founded in 1998, while in Macedonia the company set foot in 2005. Nexcom Telecommunications LLC provides services in 17 countries.


Любопитно

“Винарска къща Русе” представи новата серия Wini Terra в Пловдив “Винарска къща Русе”АД за първи път участва тази година на международния панаир на виното – „Винария” 2007, който се проведе в Пловдив от 28-ми до 31-ви Март. Шандът на фирмата се открои с оригинален дизайн и привлече вниманието на множество гости, за част от които продуктите на “Винарска къща Русе” все още не бяха известни. При откриването на изложението щандът беше посетен и от министъра на земеделието Нихат Кабил, председателя на Националната лозаро- винарска камара Никола Николов, както и от множество дипломати. Избата и тази година не участва в конкурсните дегустации с проби от произвежданите вина. „Винарска къща Русе”АД беше отличена с приза За най-уникална българска инвестиция във винопроизводството през 2006 година. Вината, които бяха представени на изложението, са вече добре познатите на познавачите на висококачествени вина продукти от

за вината от новата серия Wini Terra, както и за вина от реколта 2006 от серията Levent, които също все още не са пуснати в продажба. Като цяло и интересът към “Винария 2007” и към вината на “Винарска къща Русе” АД беше много висок. Министър Нихат Кабил отпива от новата серия Русенско вино Wini Terra

серията Levent, от които представихме новата си реколта, както и новата серия на “Винарска къща Русе” Wini Terra, която ще излезе на пазара през месец май. С участието си в изложението екипът на избата установи множество контакти с търговци, ресторантьори, хотелиери и фирми износители на вина в чужбина. След края на изложението “Винарска къща Русе” АД регистрира покачване на интереса към продуктите. Вече са направени поръчки

Юнак Стоян зарадва семейството на Андрей Кьосовски

Инж. Андро Кьосовски, познат в Приста ойл като компютърен и по-точно, като хардуерен специалист, се включи в оредява-

щата армия на бащите. На 9 април, точно на Великден, съпругата му Ваня го дари с момче. Това, че е кръстен Стоян, се оказва едно обичайно за ситуацията решение- и двамата му дядовци по майчина и бащина линия носят това име. Новороденият Стоянчо се появява на белия свят към 15 часа, с ръст 51 см. и тегло 3,550 кг. Той е първо дете в семейството. Майката Ваня, която работи като счетоводител, е трябвало да роди на 4 април. Но и наследникът им

като тях двамата решава, че трябва да бъде преносен. В бъдещите планове на родителите Стоян трябва да бъде гражданин на света, т.е. и двамата са почитатели на професиите, които имат. За да зарадва малкия с подобър вид, Андро отслабна с 18 килограма само за 2 месеца и половина. Изненада около пола на новородения Стоян е нямало. Ако не се смята факта, че това е станало ясно месец преди появата му.

сп. Приста бр. 4’2007

23


месечно издание на“Приста ойл” АД година IV, брой 4, Април 2007

3

НЕКСКОМ-Македония и Приста ойл

4

Продуктите на Prista притежават 70 сертификати и одобрения

6

Стабилно финансово състояние на Приста ойл за 2006

8

Братя Бобокови влагат 1 мнл. евро

10

Пътинженерингстрой- Търговище

12

Камен Воденичарор- интервю

14

General Motorsнови технологии

15

Prista Oil -Ralli Team

16

Приста ойл- обезопасява

18

Смазочни продукти ТEXACO

19

Автомобилен свят

23

“Винарска къща - Русе”представи новата серия вино в Плпвдив

Издава: “ПРИСТА ОЙЛ”- гр. Русе Румен Николаев- главен редактор моб.: 088 874 82 18; тел.:082 810 123; E-mail:rumkoni@prista-oil.bg Христина Бобокова- редактор Албена Иванова- Василева- консултант Предпечат и печат: За мнения и препоръки: spisanie@prista-oil.bg

Когато се говори за една производствена компания, найчесто се гледа дали е успяла да наложи търговската си марка, предлага ли качествени продукти и какво е финансовото и състояние. Приста ойл подобрява непрекъснато тези своеобразни показатели. С растящият си имидж компанията повишава доверието на клиентите, на финансовите институции и бизнеспартньорите. Най-показателни за авторитета на Приста ойл са сертификатите, които продуктите с търговската марка Prista получават от лидери в двигателостроенето като Мерцедес, Волво, Ман и други. Всъщност тези документи са най-добрият атестат за клиента в подкрепа на гарантираното от самия производител качество. Те са потвърждение от световноизвестните автомобилостроители и на всякакъв друг вид техника, че смазочните масла с марка Prista са на нужното ниво. Добрите финансови показатели, резултат от добрия бизнес позволяват част за инвестиции в духовната сфера и културния живот на обществото. Така бизнесът се осмисля и излиза над целенасоченото правене на пари. Реалните измерения на меценатството се свеждат до инициа-

тиви като тази на Фондация “Братя Бобокови” за създаване на Музей на модерното и античното изкуство в Русе. Това всъщност ще бъде и първият частен музей в страната. В него ще се съхранят редица стойностни произведения на изкуството и ще останат за поколенията. Със сигурност ще се запазят във времето и имената на създателите на марката Prista като едни от малкото истински дарители и меценати не само в ново време, но и в националната ни история. Инвестиции на Приста ойл в духовността преминават и отвъд границите на България. Предстоящото откриване на паметник на Кирил и Методий като дар от компанията за град Одеса и българската общност в Украйна е реален израз на запазване на символите на славянската писменост и култура.

Р. Николаев Гл. Редактор


Некском-Македония и Приста ойл задълбочават партньорството си Договор за бизнес сътрудничество между Приста ойл –Македония и Некском-Македония, дъщерно дружество на американския оператор Nexcom Telecommunications LLC, бе подписан на 24 април тази година в Скопие. Първоначалното споразумение беше сключено през октомври 2006г. Той бе насочен основно към анализ и снижаване на телекомуникационните разходи от една страна и обслужване на автопарка на Некском-Македония от друга с маслата на Приста ойл. За изминалите 6 месеца благодарение на направените нововъведения Приста ойл–Македония е направила икономии при разговорите си с чужбина в размер на 40%, като в замяна е доставила висококачествени смазочни продукти с марка PRISTA (ЛИДЕР 10/40, СУПЕР БЕНЗИН 15/40 и др.) за нуждите на Некском- Македония.

Чавдар Симеонов и Михаил Илиев подписаха договора за двете страни

Nexcom Telecommunications LLC, както и НекскомБългария АД, са създадени през 1998г, а в Македония фирмата присъства от 2005г. В сферата на дейността си тя оперира в 17 страни Великобритания, Франция, Германия, Кения, САЩ, Австрия, Румъния, Хърватска, Македония, Албания, Италия, Турция, Конго, Бангладеш, Гибралтар, Йордания, Мавриций, като до края на 2006г., ще е във възможност да предостави допълнителни услуги в Македония в сферата на локалните разговори и интернет. Това ще даде възможност Приста ойлМакедония да има възможностите да постигне допълнителен процент на ефективност на разходите за телекомуникационни услуги.

Приста ойл дарява на българите в Одеса паметник на Кирил и Методий В навечерието на най- светлия духовен празник за всички славяни – 24 май, Приста ойл ще дари на Одеса и на българската общност в Украна паметник на Св. св. Кирил и Методий. Автор на бронзовте фигури на светите братя е скулпторът Валентин Василев, спечелил конкурс, обявен от Приста ойл през миналата година. Скулптурата е изпълнена от бронз и е висока 2,40 м. Паметникът ще бъде разположен пред хуманитарния корпус на Одески национален университет „И. И. Мечников” с ректор академик В. А. Смынтына. Официалното му откриване ще се състои на 22 май, на което ще присъства министърът на образованието Даниел Вълчев. Ще присъстват високопоставени лица от Украйна и България, както и представители на българската общност в Одеса. Преди отпътуването на скулптурата от Русе към Одеса, Русенският митрополит - Негово Високопреосвещенство Неофит ще я благослови тържествено. Освещаването ще бъде на 11 май 2007 г, денят, в който българската църква чества светите братя Кирил и Методий, на площада пред храма Света Троица. Участие в церемонията ще вземе и министърът на културата Стефан Данаилов. През последните години изключително се говори за духовното и културното сътрудничество между България и организациите на нашите сънародници зад граница. Дарението на Приста ойл е израз на реална грижа за опазване на ценностите, завещани ни чрез славянската азбука и писменост.

сп. Приста бр. 4’2007

3


Признание

Продуктите Prista притежават над 70 сертификата и одобрения

Вероятно повечето шофьори и собственици на автомобили са си задавали въпроса какво представляват тези комбинации от букви и цифри, които са изписани на етикета на опаковката на едно моторно масло. Всъщност това са кодове, които представляват номера на одобрения от производители на автомобили или техни доставчици, по-често отбелязвани със съкращението ОЕМ (Original Equipment Manufacturer). От създаването на Приста ойл и получаването на първото одобрение до днес компанията е получила над 70 такива одобрения както за моторни и трансмисионни масла, така и за продукти с индустриално предназначение. На практика одобренията представляват номерата на конкретните спецификации , които определят изискванията на съответния производител към маслата предназначени за конкретно оборудване . Например одобрение от Мерцедес MB 229.1 определя номера на спецификация , изготвена от Мерцедес, която от своя страна определя изискванията към моторното масло подходящо за определена серия/и двигатели. В инструкциите за експлоатация на машините се записват изискванията към вискозитетния клас и номерата на тези спецификации, а не имената на конкретни продукти. Притежаването на официално одобрение за един продукт представлява гаранция за качеството му, издадена директно от производителя на машината.

4

сп. Приста бр. 4’2007

Списък на Приста ойл на официалните продукти


Финанси

„ПРИСТА ОЙЛ” АД

Финансовото състояние на „Приста ойл” АД за 2006 г. показва стабилност и потенциал за развитие. Интегрален показател за това е ръстът на приходите от продажби с едновременно увеличение на печалбата преди лихви, данъци и амортизация, както и нетната печалба. Така приходите от продажби достигат 104,675 хил. лева – увеличение с 32% спрямо 2005, печалбата преди лихви, данъци и амортизация 10,636 хил. лева – увеличение с 34,6% спрямо 2005 г. и нетна печалба 4,740 хил. лева увеличение спрямо предходната година с 52%. Следва да се има предвид ръста на разходите за материали през 2006 г. които са се увеличили с 50% спрямо 2005 г. – от 51,626 хил. лева на 77,218 хил. лева. Основна причина за това е увеличението на цените на базовите масла следствие от ръста на цените на петрола. Всички показатели за рентабилност определени на база изготвените финансови отчети на „Приста ойл” АД за 2006 показват положителни промени. Така, съотношението между печалбата преди лихви и данъци на продажбите се е променило от 6.08% през 2005 на 7,12% през 2006 – т.е. на 1 лев приходи от продажби през 2005 компанията е отчела 6.08 стотинки печалба и съответно 7,12 стотинки през 2006 г. Рентабилността от използването на активите също се е подобрила значително. Показателят е изчислен като съотношение между печалбата преди данъци и лихви и общата стойност на активите. Показва каква е достигнатата стойност на печалбата на 1 лев активи. Стойността му за 2006 е 8.99% срещу 6.26% през 2005 г. Подобна тенденция се наблюдава и при показателя отчитащ съотношението между печалбата преди данъци и лихви и стойността на

6

сп. Приста бр. 4’2007


ОТЧИТА СТАБИЛНО ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ ЗА 2006

собствения капитал. През 2006 г. стойността на този показател е 8.95% срещу 8.36% през 2005 г. Рентабилността на продажбите, определена спрямо печалбата преди лихви, данъци и амортизация както и спрямо нетната печалба също отбелязват ръст – съответно от 9,95% на 10,16% и от 3,93% на 4,53%. Съществено се е подобрила и

финансовата автономност на дружеството. Така, от 1,07 лева дълг спрямо 1 лев собствен капитал през предходната финансова година, през 2006 г.това съотношение е 0,57 лева . През 2005 г. на всеки лев активи е съответствал 0,52 лева дълг, докато през отчетната година тази стойност е вече 0,36 лева. Дружеството безпроблемно обслужва задълженията си към финансови институции, като на един лев печалба преди данъци, лихви и амортизации съответстват 0,27 лв.

разходи за лихви. Общата ликвидност, която показва потенциала на компанията да обслужва всички текущи задължения също е подобрена до 2.11 лева текущи активи срещу 1 лев текущи задължения. През 2005 г. този показател е бил 1,36 лева текущи активи срещу 1 лев текущи задължения. Стабилното финансово състояние на „Приста ойл” АД през изминалата 2006 г. е гаранция за бъдещото успешно развитие на компанията. Д-р ик. Чавдар Данев Член на Ус на „Приста ойл” АД Финансов директор

сп. Приста бр. 4’2007

7


Мецeнатство

Братя Бобокови влагат 1 млн. евро в Музей на модерното и античното изкуство Фондация „Братя Бобокови” ще вложи един милион евро за възстановяването на сградата на Музикалното училище в град Русе, която бе продадена на търг от Областната управа. „Бяха закупени 9 пакета с тръжни документи – съобщиха от Областна управа, но на провелия се вчера търг с най-добра оферта се класира фондация „Братя Бобокови”. Тя е новият собственик на сградата на ул. „Борисова” 73 , която е построена през 1900 г. и е паметник на културата от национално значение. - В тази връзка условията на предложения договор задължават купувача да реставрира напълно външната архитектура на емблематичната сграда обяви председателят на УС на Приста ойл Пламен Бобоков. Идеята е до две години тук да се помещава Музей на модерното и антично изкуство, който ще се управлява от Фондация “Братя Бобокови”. Сградата на музикалното училище във вида, когато даваше подслон на десетки млади таланти

На приземния и първия етаж на сградата ще бъдат хранилището и артгалерията, като е предвидено и арткафе на открито. В нея ще се помещават картини на български и чуждестранни художници, участвали във фестивала “Процес- пространство”, организатори на който са Пенка Минчева и Димитър Грозданов. Всъщност фестивалът през цялата си 16годишна история е спонсориран ежегодно от Атанас и Пламен Бобокови. На втория и третия етаж ще се помещава музеят на античното изкуство. Тук ще бъдат показвани и частни колекции. Ще бъде направено всичко възможно за възстановяване в автентичния вид на популярната с акустиката зала. Надяваме се това да стане, освен ако при укрепването на сградата железобетонните конструкции не са я повредили, каза още Пламен Бобоков. В нея ще се провеждат различни обществени прояви, както и камерни концерти. Последният етаж ще бъде хранилище на музея. За посетителите на арткомплекса ще бъде направен и паркинг.

8

сп. Приста бр. 4’2007


Prista и Тexaco поддържат ритъма в ПътинженерингстройТърговище За това как се правят пътища всеки има някаква представа, найвече от полагането на инертните материали и след това асфалта на пътното платно. Но малцина са онези, които са имали възможността да добият реална представа за технологичния процес от добива на материалите до асфалтополагането. Едва тогава става ясно защо изграждането на пътища струва скъпо. Пътинженерингстрой АД – Търговище е една от фирмите в

10

сп. Приста бр. 4’2007

страната, която осъществява целия този процес. Тя е създадена през 1993 година като еднолично акционерно дружество след отделянето му от Пътен комбинат - Търговище. В активите на новото държавно предприятие влизат асфалтовите бази в Омуртаг, Търговище и Попово. През юни 2001 г. предприятието е приватизирано касово. Тогава в трите бази работят близо 200 души, а автопарка е оборудван предимно с камиони Шкода, Камаз и

Краз. Пътностроителната техника е една асфалтополагаща машина, три валяка VSH - 100, три GRV-101, три валяка “диря”, три руски грейдера, един индийски FD-600, багер УБ и два багера DH. Ежегодно Пътинженерингстрой осъвременява машинния си парк и подобрява качеството на използваните материали и съкращава времето на тяхното производство. В експлоатация вече са новия багер и две фадроми Caterpillar, хидравличен багер Liebher, фадроми Volvo, две немски фрези за асфалт HAM и др. Автопаркът също е почти изцяло подновен. До преди няколко години имахме 37 Краз-а, като близо една трета от тях ежедневно беше в сервиза, разказва началникът “Транспорт и механизация” Драгомир Драгнев. Сега в производствения процес са включени самосвали - 10 четириосни MAN-а, Volvo и Scania - втора употреба, 4 нови Scania- специална поръчка с усилени кошове. Транспортният парк тези дни се увеличи с 10 нови камиона Мерцедес. За вътрешнозаводски транспорт се ползват 10 микробуса Газела и Пежо. За поддръжката на тази техника фирма в Търговище е поверила близо 80 на сто от ползваните смазочно охлаждащи течности СОТ на Приста ойл.


Партньори

Истинското предизвикателство е продиктувано от факта, че тази техника работи при изключително натоварен режим. Вече 8 години строително-пътни машини и автотранспортът експлоатират с марката Prista греси, спирачна течност, антифриз, трансмисионни масла MHL 32, MHL 46, диференциални ЕР 90, моторни SHPD 20W40, а от скоро моторни масла от серията Havoline. Създадената организация на гарантирани доставки и добрите финансови схеми за разплащане са утвърдили местния дистрибутор като предпочитан партньор на фирмата. За отговорната мисия, която имат смазочно - охлаждащите течности реално може да се убеди човек, ако усети найвече производствения процес. Атмосферата при собствената фирмена кариера в землището на с. Лиляк е уникална - спокойно може да се добие усещането за уестърн продукция на Холивуд, смесена с внушителното присъствие на рядко срещани по размери багери и камиони. Тук специалисти на фирмата сами извършват пробивно-взривните дейности за добиване на ломен камък. Сондата пробива отвора, в който се залага взривното вещество и след това големите

Картината наподобява луноход на друга планета, но всъщност това е сондата с обслужващия персонал, които работят на кариерата край село Лиляк.

късове камък се транспортират до трошачните инсталации. Асфалтосмесителят има производителност по 200 т. на час, което предполага възможност за изпълнение на сериозни обеми работа. Затова Пътинженерингстрой е и спечелил търговете и е реализирал рехабилитацията на различни пътни отсечки в региона: - Омуртаг - Котел - 17 км. - Бойка - Попово - 15 км - Търговище - Дралфа - 10 км - Попово - Дралфа - 8 км

- Околовръстен път - Търговище По Програма САПАРД са рехабилитирани третокласните пътища в района на село Обител. Гаранция за качествената работа на фирмата е Акредитивната лаборатория към нея. На всеки 5 м. пътен участък се вземат проби и се изследват редица показатели на полаганата асфалтова смес.

сп. Приста бр. 4’2007

11


Камен ВОДЕНИЧАРОВ:

Всички момичета искат да са като Мадона, а тя е само една

Камен Воденичаров е роден 1966г - в София. Завършва НАТФИЗ. Участва активно в създаването на предаванията “Ку-ку”, “Каналето”, много видеоклипове, театрални спектакли, “12 нощ” на Уилям Шекспир заедно с Мариус Куркински. Създава музикална телевизия “ММ” заедно с Тони Танов от нулата буквално. Миналата година продадоха 66 процента от нея на английската компания “Пейс медия”, които са собственици на двата канала Diema и интернет сайтове. За отбелязване е участието или по - скоро авантюрата “Сървайвър” два месеца в Доминиканската република. В момента се занимава с дейността на продуцентската си фирма Kamen Vo studio където се правят рекламни музикални клипове, концепции за ТV предавания... През лятото очаква второто издание на “Сървайвър”, а от есента да стартира със собствено шоу. Любимо питие - предпочита полеките уискита “Джони уокър”. Ракийка със салатка? - Да, но като предястие преди вечеря. Относно политиката - бурно изразява личната си гражданска позиция, но не се меси в “голямата” политика. Смята, че сме закъснели със създаване на правилата в живота и търсенето на отговорност. Затова у младите се трупа агресия, желание за мъст, за бърза и лесна печалба... Всички момичета искат да бъдат Мадона. Тя обаче е една и живее в Америка. В сички останали трябва много да работят. През зимата обича да кара ски и да гледа красотите на планините, лятото е на море, въпреки, че с водата е по “дисциплиниран”. Чувства се актьор само на сцената. Смята, че този, който в живота се опитва да играе някакви роли, е палячо.

12

сп. Приста бр. 4’2007

справям доста успешно. Имаш ли интерес към шофирането? О, да. Една от първите ми игри беше едно кормило, изхвърлено на двора. Аз прибрах този стар волан заедно с оста към него и стоеше постоянно в ръцете ми, а аз във фотьойла, бръмчах и сменях въображаемите скорости. Още с навършването си на 18 години имах книжка. Едно от любимите ми неща е да пътувам и да шофирам. Какъв автомобил караш сега? В момента карам BMV X3 джип, който е с 3-литров дизелов двигател, 238 коня... страхотна машина. Преди това карах X5, преди него - Х3, въобще към фен на BMV.

Ако се случи да се слеят по някакъв повод екранен образ и реален човек, се получават карикатури. Какви спомени будят у теб ученическите години? На времето всички хуманитарни дисциплини ми се отдаваха - литература, история, обичах рисуването, физическото - обичахме да играем, да се бием. Бяхме много буйна банда в квартала. Учил съм в 6-то училище и след това 7-ма гимназия в столицата. Целият този район от Попа до пл. “Славейков” ми беше познат до най- малкия камък. Не ми се отдаваше особено математиката, въпреки че след това наблегнах на нея повечко предвид бизнеса си. Спомням си, че имах сериозни проблеми с руския език и с преподавателите, и със самия език. Но към днешна дата се оказва, че това е един от езиците, с който се

Участваш ли в тестовете на Камор ауто? Вършал съм на всички тестове през миналата година, така избрах и новия автомобил. Предполагам, че очакваш да те питам дали знаеш какви масла ползват колите, които си карал? Да, зная, че специално BMV е свързана с една от световноизвестните марки масла. В последно време се говори, че се разработва масло с марката на BMV, предимно за дизеловите двигатели. За предния си автомобил X5, който карах 8 години и съм минал почти 200 000 км, съм ползвал масла, които са ми препоръчвали в сервиза. А масла Prista ползвал ли си? Честно казано, Prista само съм доливал. Имам няколко такива случая, в които се е налагало на пътя да доливам и е било безпроблемно.


интервю

Зная, че Приста ойл произвежда много добри български масла, които имат добри характеристики, но никога не съм се замислял какво масло да налея. Не смяташ ли, че доста продължително време българите не могат да свикнат с фактите, че у нас също се произвеждат продукти с европейско качество? Смятам, че във всяка една област на индустрията, независимо дали става въпрос за масла, за бои или др., има добри образци, които считам, че са над средното ниво европейска продукция. Това, което ни липсва, е по - широкият размах на нашите дядовци - да са стъпят на по-голям пазар, да бъдат лидери на Балканите или в Европа. Дългогодишното ни участие на източните пазари и на този на Съветския съюз е позволявало един компромис на качеството, който сега трудно се преодолява, найвече психологически. Друг проблем е, че много добри специалисти предпочитат да се грижат за себе си, работейки в чужди компании някъде навън, отколкото да работят в среда в България, която не винаги е лицеприятна. Но за това трябва да се грижи политическата класа. Нека да се върнем на твоята работа. Как гледаш сега на “Ку-ку”? Като на едно бурно отваряне на тапа от шампанско. Дълги години телевизията се е движила по много строги канони, не е позволявала свободна, лична интерпретация на всичко, което ни заобикаля. При пускането на духа от бутилката и събирането на един млад, доста емоционален и експресивен екип, какъвто бяхме ние, даде възможността да се получат интересни експерименти. Ако сега ги гледаме /а аз съм ги гледал/, звучат като студентски работи. Но точно в това им беше чара и затова завладяха такава голяма аудитория. Найдоброто ни качество, което имахме, беше искреността - казвахме нещата едно към едно - такива, каквито са. Докато сега доста медии,

къде съзнателно, къде- не, ограничават директния изказ, има някакви притеснения и от политика, и от лобита... Ние в “Ку-ку” бяхме онова, което сега са форумите в сайтовете, които коментират свободно и директно. Сега медиите са по - официозни и правят нещата по - лицеприятни. Живият живот е във форумите, там, където хората говорят на маса... Това беше и “ку-ку”. Има една поговорка: “За да се определим, трябва да се разделим”. Важи ли това за теб и Слави Трифонов, след като ти участва в “Сървайвър”? Мисля, че на времето ние бяхме натоварени с повече ангажименти, отколкото можехме да понесем, говоря за 1997-1998 г, когато се появиха конфликтите.... Това бяха и доста бурни години... Да, така е. Мисля, че и при мен, и при него е имало хора, които са ни мътили главите, т.н. “доброжелатели”. Концентрацията на много голямо внимание, на много голяма обич от страна на зрителите, на голямо притеснение от страна на политическата класа, на спечелването на първите добри пари чрез нашата дейност, с който капитал не винаги сме се оправяли добре - цялата тази критична маса ни караше да мислим, че “сме хванали Бога за шлифера”. Винаги, когато се получи така, човек прави грешни ходове...

В един момент се усетихме звезди и че всеки сам може да “кара влака”. Освен това ние имахме страшно много идеи и проекти, но малко не знаехме на къде да тръгнем. Всеки искаше да е водещият, да е лидерът, без да оценява ефекта и желанията на другите, малко “сам юнак на коня” се получава. Въпреки че повечето от тези идеи, които са ни били в главите като проект, се случиха и при мен, и при Слави, и при Зуека, и при Мартина. Това, което не успяхме, е да намерим формулата и да ги реализираме съвместно. Сигурно не съм първият, който пита дали бихте се събрали отново заедно? Да се съберем отново е възможно, но само по някакакъв повод или годишнина, свързана със съвместната ни работа. Просто сега сме доста различни.

сп. Приста бр. 4’2007

13


Нови технологии

GM с технологичен пробив с внедряването на интелигентни материали Употребата на интелигентни материали ще позволи отделни елементи от автомобила да се задвижват без мотори. Подобрената аеродинамика и намаленото тегло съкращават разхода на гориво. Издадени са или чакат регистрация над 175 американски патента. Учените на General Motors от изследователско-развойния център на GM в Уорън, Мичиган, са постигнали технологичен пробив в разработката на интелигентни материали, които ще могат да се прилагат в серийното автомобилно производство още през 2010 година. Тези метални сплави и полимери притежават свойството формална „памет” и могат да променят своята форма, якост и/или коравина под въздействието на топлина, натиск, магнитно

14

сп. Приста бр. 4’2007

поле или електрическо напрежение. Благодарение на тях се разкриват много възможности за различни подвижни елементи и механизми в автомобила, тъй като металните сплави с „памет” и особено полимерите от този тип „запомнят” оригиналната си конфигурация и могат да се върнат самостоятелно в нея.

“С помощта на тези нови материали, функциите могат да бъдат „предпрограмирани”, позволявайки нов подход към дизайна, подобрение на ефективността и

нови, по-добри решения, които ще направят автомобилите по привлекателни за хората, които ги притежават и ползват от автомобилите в миналото”, отбелязва Лари Бърнс, вицепрезидент на GM, отговорен за изследователско - развойната дейност и стратегическото планиране. Едно примерно приложение на този тип материали са активните елементи по каросерията от рода на спойлери и отвори за въздух, които се самонастройват за управление на въздушния поток и подобряват аеродинамиката и динамичните характеристики. Друг пример в тази насока са част от механизмите за отваряне на вратите, предния капак и капака на жабката, с които ще се улесни достъпа за водача и пътниците.


Рали тим

Prista oil rally team

Рали Миля-Миля - Италия 20-22 април Състезанието включва 270 състезателни километра, общо около 900 км. общ преход, в района Лаго ди Гарда /до Бреша/. Екипът на Приста ойл Дончев/Вълчев преминава 12 състезателни от общо 15. Бърз и агресивен старт, но при един скок се получава напрежение върху скоростната кутия, като малко по-късно се пука корпуса и. На първата отсечка се появява и повреда в задния диференциал, която Дончев определя като следствие на много държащ асфалт – на един от обратните завои възниква проблем в блокажа на диференциала. На втората отсечка колата пука гума и се налага да се сменя в самата отсечка. До последно Дончев/Вълчев вървят трети в класирането за европейския шампионат. Но на фаталната 13 отсечка се чупи избирача на 5 скорост. Това блокира скоростите на нулева предавка и там се оказва финалът за Крум и Стойко

Малшанс за Крум Дончев на Миля-Миля в Италия и на Матадор - Словакия от финала на втората отсечка колата влиза в бърз завой на 5 скорост със 160 км. в този момент пред автомобила внезапно преминава сърна и сблъсъкът с животното е неизбежен. След удара се установява, че има повреда във водния радиатор. Крум и Стойко решават да спрат

участието си, за да може да участват в следващото състезание в Италия. Автомобилът Субару Импреза по време на двете ралита е показъл добро поведение - за съжаление все още няма шанса да завърши и да се проверят възможностите на колата.

Матадор - Татри - Словакия 13-14 април. Състезанието се провежда в района на Пухов и предвижда 200 състезателни километра и е извън пердварителната програма. В ралито участват 90 екипажа. Екипажът на Приста ойл атакува първите места още в началото и завършва трети в генералното класиране след първата отсечка. На около километър

сп. Приста бр. 4’2007

15


Безопасност на пътя

„Приста ойл” ще обезопаси критичните точки около пет русенски училища „Аз спасявам живот” е първата инициатива, която обяви Министерство на транспорта

„Приста ойл” АД се присъедини към Европейската харта за пътна безопасност, която официално бе обявена и подписана от министър председателя Сергей Станишев. Компанията приветства инициативата и изразява съпричастие към инициативата „Аз спасявам живот”. До момента тя е сред основните спонсори на вътрешното министерство за редица инициативи, свързани с подобряване безопасността на движение по пътищата на страната. Изразяваме притесненията си от често декларирани добри намерения от различни организации, но

без необходимата воля за развиване на конкретни действия. Като слагаме подписа си под Европейската харта за пътна безопасност, ние се ангажираме да допринесем за подобряване на диалога между институциите на общинско и национално ниво и набелязване на конкретни мерки за работа. След разговори с кмета на град Русе Божидар Йотов и представители на Регионалния инспекторат по образование, „Приста ойл” АД ще финансира обезопасяването на районите на пет русенски училища изграждане на пешеходни пътеки със светофарни уредби, както и издигането на ниски преградни съоръжения, които да задължават водачите на МПС да намаляват скоростта безопасно. Училищата, пред които ще бъде извършена маркировка, са ОУ „Ал. Константинов” на бул. „България” № 96, СОУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ” на ул. „Студентска” № 10, СОУ „Възраждане” – ул. „Студентска” № 2, СОУ „Христо Ботев” – ул. „Александровска” №1 и ОУ „Братя Миладинови” – алея „Възраждане” 54. „Приста ойл” АД ще финансира и сигнално облекло на доброволци, които да превеждат децата до четвърти клас след приключване на учебните занятия и ще упражнява контрол съвместно с Регионалния инспекторат по образование в град Русе. Убедени сме, че ако всяка българска фирма направи по пет конкретни действия, то тази инициатива няма да остане само на книга, а наистина ще даде желания от всички резултат. В заключение заявяваме, че безопасността на движението е и наша фирмена философия. „Приста ойл” АД ще стимулира всички свои служители, които в рамките на една календарна година нямат нито едно провинение като водачи.

16

сп. Приста бр. 4’2007


Европродукти

Смазочни продукти TEXACO за автомобили EURO - 4 С присъединяването на България към Европейският съюз, въпросите относно автомобилния стандарт Euro-4 се превръщат в изключително актуална тема. Това е предизвикано и от факта, че след първите три месеца на годината продажбите на нови и употребявани автомобили у нас бележат небивал ръст.

По-строгите екологични норми технологично се постигат чрез вграждането на каталитични конвертори (TWC) и филтри за твърди частици (DPF). За да функционират тези системи и за да са в пълна изправност през целия експлоатационен живот на автомобила, се налага използването на т. н. нископепелни масла (Low SAPS). Поради специфичните потребности, петролният гигант Chevron, чрез бранда си Texaco, развива Вече сме свикнали при представянето на новите модели и разпространява смазочните продукти от серията Havoline, да се споменава за нивото на отделяните вредни емисии които отговарят на последните изисквания на всички - това доказва, че производителите изцяло се съобразяват производители на двигатели за леки автомобили Euro-4. с последните наредби на Европейската комисия за контрол Тези продукти са специално формулирани и прилагането върху отделянето на вредни емисии в атмосферата. Но знаем им гарантира изпълнението на нормите за вредни емисии, ли, че за да се достигнат тези параметри е необходимо да се енергоспестяваща работа на двигателя и увеличени сервизни използват изключително и само смазочни продукти и горива, интервали според конкретните препоръки на автомобилните които също са в съответствие с изискванията на Euro-4? производители.

BMW Mercedes-Benz Chrysler Renault Nissan Honda Hyundai Kia Chevrolet Suzuki

Peugeot Citroen Toyota Honda

Ford Mazda Volvo

Многообразието от продукти при отделните автомобили се налага, поради разлики в технологиите на изграждане и изискванията на допълнителните системи за отработени газове. Да не забравяме, че тези системи съществуват и в много от употребяваните автомобили произведени през последните 2-3 години, внасяни от западните автокъщи.

Opel Saab

Volkswagen Audi Skoda Seat

Texaco Havoline има зад гърба си повече от век история и се ползва с доверието на автомобилистите от всички континенти. Днес силните традиции продължават чрез създаването на продукти от последно поколение в отговор на най-съвременните автомобилни технологии и стриктните екологични норми в името на синята планета.

Централен офис: Продажби Texaco София, ул. „Златен рог“ 20 тел.: 02/9621532, 8683590 факс: 02/8689476

18

сп. Приста бр. 4’2007


Най - секси автомобил за NBA играчи: Ferrari 599 GTB Fiorano

Най - секси автомобил за Лобисти: Cadillac CTS

Най - секси автомобил за Разведени (наскоро) майки: Mercedes-Benz Sl65 AMG

Най - секси автомобил за търсещите съвършеното каране: Aston Martin Db9 или Ferrari F430

Най - секси автомобил за хип-хоп звезда: Rolls- Royce Phantom

Най - секси автомобил за Гангстери: Cadillac Escalade & EXT

Най - секси автомобил за холивудски агенти: Lexus LS Hybrid

Най - секси автомобил за Разведени(наскоро) бащи: Chevrolet Corvette Convertible

Най - секси автомобил за Читатели на Forbes : Maserati Quattroporte

Най - секси автомобил за Пластични хирурзи от Маями: Lamborghini Murcielago Roadster

Брикети от дървени въглища Течност за разпалване на барбекю и камини

mail: ekcon_bg@abv.bg

20

Forbes избра 10-те най- секси автомобила

сп. Приста бр. 4’2007


Екология

НКСООМ ще увеличи обема от събрани отработени масла

Данко ПАВЛОВ управител на НКСООМ

Със заповед № 282 от 06.04.2007г. на Министърът на околната среда и водите Националната компания за събиране и оползотворяване на отработени масла НКСООМ, бе определена като организация по оползотворяване, изпълнила целите си. Това информира управителят на дружеството Данко Павлов. Тези цели

съответстват на чл. 9, ал. 1, който регламентира сроковете по § 2 от Заключителните разпоредби на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. Този резултат бе постигнат благодарение, както на партньорите в дейността по събирането на отработените масла, така и на доброто сътрудничество със специалистите на МОСВ и неговите подразделения в страната. Така реално НКСООМ изпълни ангажимента, който е поела към своите членоведа събере и оползотвори 15 на сто от продадените на българския пазар смазочни масла. Въпреки наличието на голям брой търговци,

между които и такива, които продават за влагане в горива или за директно изгаряне, организацията успя да организира обратното събиране на отработените масла. Обемът, който НКСООМ трябва да събере и предаде за оползотворяване през 2007 г., е с 5% повече в сравнение с миналата година и поради това НКСООМ ще включи в системата за събиране на отработени масла нови фирми притежаващи необходимите разрешителни. Пълният текст на заповедта може да се види на интернет страницата на МОСВ /www.moew.government.bg/.

сп. Приста бр. 4’2007

21


Prista Oil Logs 52% Net Profit ‘06 sales revenues raised 32% y/y to 104 675 levs, announced Ph.D. Chavdar Danev, member of the managing board of Prista Oil and company's financial director. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization reached 10 636 mln levs representing 34,6% gain over a year ago. Net profit jumped 52% y/y to 4 740 mln levs. On the other hand, we must take into account 50% growth in '06 raw material expenses reaching total 77 218 mln levs versus 51 626 mln levs in '05. This increase resulted from the rise in base oil prices due to the substantial jump in crude oil prices. All rentability describing margins show positive values according to calculations based on the 2006 financial statements of Prista Oil. In this respect, the EBIT margin (the ratio of EBIT to sales revenues) lifted from 6.08% in '05 to 7,12% in 2006. EBITDA margin (operating income before depreciation and amortization of goodwill and other step-up values in relation to net sales, expressed in percent) and NI margin (net income) also improved from 9,95% to 10,16% and respectively from 3,93% to 4,53%. The current liquidity ratio that measures a company's ability to pay short-term obligations also showed improvement to 2,11 levs current assets against 1 lev current liabilities. In 2005, the same index was 1,36 lev current assets against 1 lev current liabilities. '06 financial statements of Prista Oil indicate financial stability and potential for further development. The Bobokov Brothers to Invest 1 mln Eur in Museum of Contemporary and Antique Art The Bobokov Bros. Foundation will invest 1 mln euro in the reconstruction of ex Music School building in the city of Ruse after its sale via a tender announced by the Regional Government.

22

сп. Приста бр. 4’2007

Nine candidates had purchased tender documents but the best offer was submitted by the Bobokov Bros. Foundation. The Foundation is the new owner of the constructed in 1900 building, declared a cultural monument of national significance. Regarding the provisions of the contract, the buyer is under obligation completely to restore the facade of the building, said Plamen Bobokov, chairman of MB of Prista Oil. The idea is by two years, the establishment to house a Museum of Contemporary and Antique Art managed by the Bobokov Bros. Foundation. The basement floor and the first floor will house a permanent depository for museum items and an Art Gallery. An outdoor art café will be situated on that level too. Works by Bulgarian and foreign artists, participants in the international festival “ Process – space” in Balchik, will be exhibit in the Art Gallery. In fact, Atanas and Plamen Bobokov have supported the festival every year in its 16 years history. The Museum of Antique Art will be on the second floor where private collection will be also displayed. Owners declare that they will make every effort to restore the concert hall which is famous with its superb acoustics. TEXACO Lubricants Applicable in Vehicles that Meet Euro-4 Standard Following the Bulgaria's accession to the European Union provisions of the Euro-4 Emission Standard have become issues of the day. It is a consequence of the unprecedented growth in sales of used and new vehicles in the country after the first three months of the year. During a new car presentation it has already become a common practice to provide information about the emission levels which proofs that the automobile builders completely stick to the last EU emission standards. Tougher emission limits are achievable

through advanced technologies including devices like diesel particulate filters (DPF) and three-way catalyst (TWC). Smooth functioning of these systems through out the entire service life of the vehicle requires low-SAPS lube oils. In meeting its specific needs, the oil giant Chevron represented through its brand Texaco has been developing and distributing the Havoline lubricants. They are formulated in full compliance with the latest requirements of all manufacturers of engines for passenger cars meeting the Euro 4 emission standard. Havoline product line is designed to meet exhaust emission levels, providing engine efficiency and extended service intervals as defined by the car manufacturers. Nexcom Macedona and Prista Oil Extend Partnership Prsta Oil Macedonia and Nexcom Macedonia, a subsidiary of the American telecommunications provider Nexcom Communications LLC, signed a business co-operation contth ract on April 24 in the city of Skopije. Initial agreement was concluded in October, '06. On the one hand the contract focused mainly on analysis and decrease in communication costs while on the other hand the contract outlined the provision of lube service with Prista branded lubricants to the fleet of Nexcom Macedonia. Due to the implemented innovations, Prista Oil Macedonia has achieved 40% cost reduction in abroad calls and in exchange has supplied to Nexcom Macedonia, Prista Oil high quality lubricants – Prista Leader 10W40, Prista Super Benzine 15 W40 and others. Nexcom Communications LLC as well as its subsidiary Nexom Bulgaria were founded in 1998, while in Macedonia the company set foot in 2005. Nexcom Telecommunications LLC provides services in 17 countries.


Любопитно

“Винарска къща Русе” представи новата серия Wini Terra в Пловдив “Винарска къща Русе”АД за първи път участва тази година на международния панаир на виното – „Винария” 2007, който се проведе в Пловдив от 28-ми до 31-ви Март. Шандът на фирмата се открои с оригинален дизайн и привлече вниманието на множество гости, за част от които продуктите на “Винарска къща Русе” все още не бяха известни. При откриването на изложението щандът беше посетен и от министъра на земеделието Нихат Кабил, председателя на Националната лозаро- винарска камара Никола Николов, както и от множество дипломати. Избата и тази година не участва в конкурсните дегустации с проби от произвежданите вина. „Винарска къща Русе”АД беше отличена с приза За най-уникална българска инвестиция във винопроизводството през 2006 година. Вината, които бяха представени на изложението, са вече добре познатите на познавачите на висококачествени вина продукти от

за вината от новата серия Wini Terra, както и за вина от реколта 2006 от серията Levent, които също все още не са пуснати в продажба. Като цяло и интересът към “Винария 2007” и към вината на “Винарска къща Русе” АД беше много висок. Министър Нихат Кабил отпива от новата серия Русенско вино Wini Terra

серията Levent, от които представихме новата си реколта, както и новата серия на “Винарска къща Русе” Wini Terra, която ще излезе на пазара през месец май. С участието си в изложението екипът на избата установи множество контакти с търговци, ресторантьори, хотелиери и фирми износители на вина в чужбина. След края на изложението “Винарска къща Русе” АД регистрира покачване на интереса към продуктите. Вече са направени поръчки

Юнак Стоян зарадва семейството на Андрей Кьосовски

Инж. Андро Кьосовски, познат в Приста ойл като компютърен и по-точно, като хардуерен специалист, се включи в оредява-

щата армия на бащите. На 9 април, точно на Великден, съпругата му Ваня го дари с момче. Това, че е кръстен Стоян, се оказва едно обичайно за ситуацията решение- и двамата му дядовци по майчина и бащина линия носят това име. Новороденият Стоянчо се появява на белия свят към 15 часа, с ръст 51 см. и тегло 3,550 кг. Той е първо дете в семейството. Майката Ваня, която работи като счетоводител, е трябвало да роди на 4 април. Но и наследникът им

като тях двамата решава, че трябва да бъде преносен. В бъдещите планове на родителите Стоян трябва да бъде гражданин на света, т.е. и двамата са почитатели на професиите, които имат. За да зарадва малкия с подобър вид, Андро отслабна с 18 килограма само за 2 месеца и половина. Изненада около пола на новородения Стоян е нямало. Ако не се смята факта, че това е станало ясно месец преди появата му.

сп. Приста бр. 4’2007

23


Април  

Продуктите Приста ойл с над 70 одобрения Prista и Тexaco поддържат ритъма в Пътинженерингстрой-Търговище

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you