Page 1

новини

Задълбочава се партньорството с Турската компания за дистрибуция на горива и нефтопродукти Основните направления са: · Проучване на нефтени находища; · Обезпечаване на работата по проучване на петролни находища; · Търговия с нефт и нефтопродукти; · Дистрибуция; · Бункеровъчни дейности; · Съхранение.

Отдясно наляво: Калин Трифонов, Харун Сахбаж, Пламен Бобоков, Ахмет Туркоглу, Хасан Яджит, Илкер Башкетин, Христо Савчев, Баркан Айгул, зам. мениджър на Приста ойл- Турция

Представители на висшия мениджмънт на Турската компания за дистрибуция на горива и нефтопродукти посетиха България по покана на ръководството на „Приста ойл холдинг” ЕАД. Делегацията включваше Харун Сахбаж - генерален мениджър на (TPPD - Turkish Petroleum Petrol Distribution), Ахмет Туркоглу – заместник генерален мениджър, Илкер Башкетин – мениджър логистика и Хасан Яджит – мениджър развитие на проекти. Това бе и първата им визита в страната. В централния офис на Приста ойл в София те проведоха работна среща с Пламен Бобоков и Христо Савчев. На срещата бяха обсъдени нови възможности за разширяване на сътрудничеството между двете компании. Делегацията посети бензиностанции в София и обекти за продажба на горива и петролни продукти по дестинацията София Русе. Доверието към стратегическото сътрудничество между двете компании беше утвърдено и по време на престоя им в Русе. Гостите посетиха Завода за смазочни масла и Технологичния център, като проведоха срещи със специалистите на компанията. Визитата на мениджърите на Турската компания за дистрибуция на горива и

нефтопродукти е вследствие на успешното сътрудничество, между Приста ойл - Турция и TPPD в няколко направления : 1. В брандирани бензиностанции, собственост на TPPD, се предлагат продукти с марките Приста и Валволин – в общо 140 бензиностанции. През следващите 5 години Турската петролна компания предвижда броят им в Турция да нарасне до 750. 2. Производствените мощности за петролни сондажи на турската компания ТРАО – сондажната техника в три района - Батман, Адияман и Киркларели се обслужва с масла . 3. Държавни и частни търгове – ТPPD участва във всички търгове с продукти и успешно снабдява големите общини и въгледобивни мини. Накратко за Турската компания за дистрибуция на горива и нефтопродукти (TPPD): Турската международна петролна компания (TPIC) е създадена през 1988 година като подразделение на Турската Национална Петролна Корпорация (TPAO) с цел да развива дейност във всички направления на петролната индустрия.

Турската международна петролна компания (TPIC) се гордее с отличната си работа не само в Турция, но и в Сирия, Грузия, Азербайджан, Казахстан и Ирак. Компанията успешно ръководи бизнеса с търговия на горива и нефтопродукти в Ирак, а отскоро разширява дейността си и в страните от Близкия изток и Латинска Америка. С цел разширяване на обхвата на дейността, в това число продажба на горива на местния пазар, съхранение и внос на горива, а така също и изграждане на дилърска мрежа, през 2006 TPIC основа ТРРD като свое дистрибуторско подразделение. Чрез бункеровъчната си дейност, TPIC успешно работи и за утвърждаване на своето място като ефективен и равнопоставен играч на международния пазар на горива и нефтопродукти. Целта на компанията е да разраства дейността си във всички направления в страни като Ирак, Сирия, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Еквадор, Колумбия и Венецуела, които притежават значителна част от световните петролни запаси, посредством пълно техническо обслужване, предоставено от компанията майка TPAO - Турската Национална Петролна Корпорация. Въпреки че сътрудничеството между Приста ойл и TPPD продължава вече почти три години, настоящата визита демонстрира взаимната ангажираност на мениджърския състав на двете компании към търсене на нови възможности за успешно разширяване и задълбочаване на стратегическото партньорство.

сп. Приста бр. 7 ’10

5

Test magazine  
Test magazine  

новини Основните направления са: · Проучване на нефтени находища; · Обезпечаване на работата по проуч- ване на петролни находища; · Търговия...

Advertisement