Page 1

ANKARA capital of turkey × Hauptstadt der Türkei × Türkiye'nin BaŞkentİ ×

1


şehİr hakkında about the city × über diese stadt

E Ankara, as the capital of the country, is still less

d Die Hauptstadt des Landes – und doch um ei-

well known than the metropolis Istanbul. With the location in the middle of Turkey, in the middle of Anatolia, Ankara has a strategically good position. Since Ankara is also the second biggest city in Turkey, the Turks made Ankara the Centre of Government and Administration.

niges unbekannter als die Metropole Istanbul. Doch Ankara liegt strategisch günstig: inmitten von Anatolien, in der Mitte des Landes; weiters ist sie auch die zweitgrößte Stadt der Türkei. Deswegen ließen die Türken Ankara zum Verwaltungsund Regierungszentrum ernennen.

There is not much to see, the political and national importance has priority. Besides for professional reasons many Turks come to Ankara to visit the grave of Atatürk and his place of honor. Big skyscrapers, shining facades and business people – that's my first impression of the city.

Zu besichtigen gibt es nicht allzu viel, die politische und nationale Bedeutung hat Vorrang. Neben beruflichen Gründen treibt viele Türken das Grab von Atatürk und die ihm zu Ehren errichtete Anlage in diese Stadt. Große Hochhäuser, glänzende Fassaden und Businessmenschen – das ist mein erster Eindruck der Stadt.

tr Ankara her ne kadar Türkiye’nin başkenti olsa da metropol İstanbul’dan daha az bilinmektedir. Ankara, Türkiye’nin tam ortasında ve Anadolu’nun tam ortasında olmasından ötürü son derece stratejik bir öneme sahiptir. Ankara, Türkiye’nin 2. en büyük şehri olduğundan beri Türkler, Ankara’yı hükümetin ve yönetimin merkezi yapmışlardır.

Görülecek çok fazla bir şey olmamasına rağmen şehir politik ve ulusal manada başat konumdadır. Büyük gökdelenler, parlayan binalar ve iş adamları- benim şehir hakkındaki ilk gözlemim olmuştur. Profesyonel sebeplerin yanında birçok Türk, şehre Atatürk’ün mezarı olan Anıtkabir’i görmeye gelmektedir.

General

3


ANITKABIR

Atatürk'S place of honor × Ein Platz zu ehren Atatürks E It was not until here that the

d Erst hier wird für mich die

significance Turks attach to Atatürk became clear for me.

Bedeutung fassbar, welche die Türken Atatürk beimessen.

Of course his portrait, his signature, the national flag, his book "Nutuk" and other patriotic relics, can be found in every household, always and everywhere. Still, only after seeing Anitkabir, the place of his tomb, I became aware of the full extent of the honor and appreciation the Turks attribute to him.

Natürlich lässt sich sein Portrait, seine Unterschrift, die Nationalflagge, sein Buch "Nutuk" und sonstige patriotische Reliquien in jedem Haushalt, immer und überall finden – doch die Ehre und Wertschätzung, welche die Türken ihm beimessen, fasste ich erst nach Anblick dieser Ruhestätte.

People are gathered in busses and driven to his grave, built in a time-honored style, with a vast place surrounded by a row of columns. In front of it soldiers are standing guard, who were apparently not allowed to blink. The ground level was built so unevenly that you have to look down in order to not stumble. It was on purpose; they see this "looking to the ground" as a sign of devotion and as a paying of respect… »

Busse schaffen die Menschen zu dem Grab, davor ein Platz von unendlicher Weite, mit Säulen umrundet. Starre Soldaten, denen wie es scheint Zwinkern verboten wurde, stehen herum. Der Boden wurde so uneben erbaut, dass man auf seine Füße blicken muss um nicht zu stolpern – von den Türken als andächtiges Zeichen von Respekt gesehen... »

tr Anıtkabir’i ziyaret edinceye kadar Türklerin Atatürk’e olan ilgisini tam olarak bilmiyordum. Tabii ki Atatürk’ün portresi, imzası, ulusal bayrak, kitabı “Nutuk” ve diğer ulusal eserler tüm evlerde bulunabilir ama tabii ki Anıtkabir’i görünce, Atatürk’ün mezarını görünce, Türklerin kendisine olan ilgisini, sevgisini ve saygısını tam olarak kavramış oldum.

İnsanlar, Atatürk’ün mezar yerine -ki zaman-saygısı stili içerisinde inşa edilmiş ve birçok sütun tarafından oluşturulmuş- otobüslerle gitmektedirler. Görünüşe göre kımıldamaları yasak olan dimdik askerler etrafta nöbettedirler. Yapının inşa younda etrafa değil önünüze ve hatta aşağıya bakmanız gerekmektedir. İnsanlar bu “yere bakma” yı bir saygının işareti olarak görmektedirler... »

Atatürk

5


Atatürk müzesi

Atatürk'S museum of honor × Ein museum zu ehren Atatürks

E A museum full with things he has used. His pa-

jamas, his penholder, the presents he received from other presidents: as a sign of appreciation beyond the borders of Turkey. Atatürk apparently changed a lot. He was responsible for the separation of the state and religion. He brought secularism to Turkey. He replaced the Arabic alphabet with Latin letters. He did a lot for the education system, for women’s rights and children. And of course, he re-united Turkey after the occupation of European powers after the 1st World war. However, (most of) the Turks honor and praise Atatürk. With this monument they pay their respect for his doing.

d Ein Museum mit den Gegenständen die er be-

nutzte. Sein Pyjama, sein Füllfederhalter, die Geschenke, welche er von anderen Präsidenten erhielt: als Symbol der Wertschätzung auch außerhalb der Grenzen der Türkei.

Er hat die Trennung von Staat und Religion veranlasst, den Laizismus in die Türkei gebracht. Er hat die Schrift reformiert, das arabische Alphabet gegen lateinische Zeichen getauscht. Er hat sich für Bildung eingesetzt, für Frauenrechte und Kinder. Er hat die Türkei (nach der Besetzung durch europäische Mächte, nach dem ersten Weltkrieg) wieder vereint. Für all das loben, ehren und preisen ihn die (meisten) Türken. Aus Dankbarkeit und im Andenken an seine Taten erbauten sie ihm all dies.

tr Müze tamamen Atatürk’ün kullanmış olduğu eşyalar ile doludur. Pijamaları, kalemleri ve diğer başkanlardan aldığı hediyeler ile. Türkiye’nin dışında da Atatürk’ün belli bir ünü vardı ve takdirle karşılanıyordu.

Atatürk gorünüşe göre birçok şeyi riske almıştır. Kendisi devlet-din ayrımından sorumlu idi ve Türkiye’ye laikliği getirmiştir. Arap Alfabesini Latin Alfabesi ile değiştirmiştir. Eğitim sistemi, kadın ve çocuk hakları için çok şeyler yapmıştır. Ve tabii ki kendisi Türkiye’yi, 1.Dünya Savaşı’ndaki Avrupa güçlerinin işgalinin ardından yeniden birleştirmiştir. Bir yabancı olarak hala, Türklerin Atatürk’e olan tapınılası (eleştirel ama dikkatli bir şekilde söyleyerek) sevgisini görüyorum. Fakat Türklerin saygısı, Atatürk’ün bu ülke için yaptıklarından ileri gelir. Bu anıt da Türklerin, Atatürk’ün faaliyetlerine saygılarının bir göstergesidir.

Atatürk

7


Ankara kale

The castle of Ankara × Das schloss von Ankara E The way up to the castle ru-

ins passes by old, traditional buildings, souvenir shops and old, little coffee shops. On the side-walk women sell self-knitted things. This is the old town of Ankara and probably the part most worth seeing. A 360° view of Ankara can be expected. The city is bigger than it might appear at first sight. You can climb around on the remains of the castle, walk along the old castle walls and see a wonderful sunset...

d Vorbei an Häusern in traditi-

onellem Baustil, vorbei an Souvenir-Läden und kleinen, alten Kaffeehäusern, geht es zu den Schlossruinen hinauf. Am Wegesrand verkaufen Frauen selbstgehäkelte Sachen. Es ist der alte Teil der Stadt (und vielleicht der sehenswerteste!) 360° an Ankara erwarten einem. Die Stadt ist größer als sie auf den ersten Blick wirken mag. Man kann auf den Schlosswänden herumklettern und über die zerfallenen Steinmauern spazierend den Sonnenuntergang bestaunen…

× Gramophon kahve

tr Kaleye giden yol, birçok eski geleneksel binalardan, hediyelik eşya dükkanlarından ve eski küçük kafelerden geçer. Kenarlarda kadınlar kendi el örgüsü şeyleri satarlar. Bu bölüm Ankara’nın eski bölümüdür ve kuvvetle muhtemel en görülesi bölümdür.

Ankara 360 dereceden de görülebilmesi mümkündür. Şehir ilk görünürden daha büyük bir şehirdir. Kalenin ardında kalanları üzerinden tırmanabilir, eski kalenin duvarları boyunca yürüyüp çok güzel bir günbatımını seyredebilirsiniz.

Places

9


KOCATEPE CAMİ

Around the Kocatepe mosque × Um die Kocatepe Moschee herum E A big mosque with a big

chandelier inside and a supermarket underneath it. Kocatepe is the biggest mosque in Ankara. The supermarket in the basement finances the building. The rental income from the market covers the costs incurred by the mosque. A little further away is a turning, high tower. It is the television tower of Ankara: Atakule. The top of Atakule contains a revolving restaurant. In the night LED lights change the tower’s color.

d Eine große Moschee mit ei-

nem großen Kronleuchter darinnen und einem Kaufhaus darunter. Kocatepe ist die größte Moschee in Ankara. Der Bau finanziert sich durch den Supermarkt im Untergeschoß, dessen Mieteinnahmen die Kosten decken. Ein bisschen weiter dahinter dreht sich ein hoher Turm, der Fernsehturm von Ankara: Atakule. Dieser ändert in der Nacht seine Farbe und beinhaltet ein sich drehendes Restaurant.

× ATAKULE

tr İçerisinde büyük bir avizesi ve büyük bir camisi vardır ve altında da bir süpermarket.

Kocatepe Ankara’nın en büyük camisidir. Alt katındaki süpermarket, yapıyı finanse etmektedir. Marketin kirası caminin masraflarını karşılamaktadır. Biraz ilerde çok büyük bir kule yer almaktadır. Bu kule, Ankara’nın televizyon kulesi olan Atakule’dir. LED ışıkları altında, rengi değişmektedir ve içinde dönen bir restoran bulunmaktadır.

Places

11


arkadaşlarım

my Dear Friends × Meine Lieben Freunde

E Turkish hospitality and the willingness to help

are simply amazing. If I take anything back home to Austria I wish it will be this attitude. "Teşekkürler", "Thanks“, the most important Turkish word and yet is my Turkish not good enough to express my gratitude. My dear friend Pelin Gamze Kelkit helped me through Ankara, let me meet her family and friends. Thanks a lot also to Methap Ören for the city tour! I want to take this opportunity to thank also Yücel and the “Proje Atoliesi” of the “Uludağ Üniversite” in Bursa. Through them I received the opportunity to hold “English Speaking Club” and meet a lot of Turkish students (for example Pelin ;) Many thanks to all of you!

d Türkische Gastfreundschaft und Hilfsbereit-

schaft ist unbeschreiblich. Wenn ich irgendetwas mit nach Hause nehmen will, dann dies. „Teşekkürler", „Danke", das wichtigste türkische Wort und doch ist mein Türkisch nicht gut genug um den Dank und meine Wertschätzung entsprechend auszudrücken. Durch Ankara half mir meine Freundin Pelin Gamze Kelkit und stellte mich auch gleich ihrer Familie und ihren Freunden vor. Danke auch an Methap Ören für die Stadtführung! An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an Yücel und das „Proje Atoliesi" der „Uludağ Üniversite" in Bursa. Durch sie bekam ich die Möglichkeit „English Speaking Club“ zu halten und viele türkische Studenten kennen zu lernen (mitunter Pelin ;) Danke euch allen!

tr Türk konukseverliği ve yardımseverliği yalın bir dille muhteşemdir. Avusturya’ya giderken yanıma alacağım bir şey olursa eğer, bu yaklaşımı almayı dilerim. “Teşekkürler”, “Thanks”, Türkçedeki en önemli kelime ve ben memnuniyetimi hala yeterince iyi anlatamıyorum.

Sevgili arkadaşım Pelin Gamze Kelkit Ankara’da iken ailesi ve arkadaşları ile buluşturarak çok yardımcı oldu. Mehtap Ören’e de şehir turu için teşekkür ederim. Yücel ve Bursa’daki Uludağ Üniversitesi’nin Proje Atölyesine de bu fırsatla teşekkür etmek istiyorum. Onlar vasıtası ile İngilizce Konuşma Kulübü’ne dahil olup birçok Türk öğrenci (örneğin Pelin :) ile tanışma fırsatı buldum. Hepinize çok ama çok teşekkür ederim.

Thanks

13


Layout/Photographs/Texts: Prisca Ebner (prisca.ebner@tgdturkey.com) Project-Coordinator: Ali Dindar (alidindar@tgdturkey.com) Thanks to Engin Yüksel Medin and Merve Ince for the translation into Turkish! Fonts: Open Sans; Henriette Bold™ © by Typejockeys

European Voluntary Service: Hosting Organisation: TGD Turkey (Bursa/Turkey) Sending Organisation: 4YOUgend (Linz/Austria)

This project is supported by European Commission and Turkish National Agency. However, they are not responsible for the content herein stated. No liability can be taken for the correctness, up-to-dateness and completeness of the information. × Dieses Projekt wird unterstützt von der Europäischen Kommission und der türkischen National Agentur, sie sind jedoch für die hier ausgedrückten Meinungen und Inhalte nicht verantwortlich. Auch für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann keine Gewähr übernommen werden. × Bu proje Avrupa Komisyonu ve Türk Ulusal Ajansı tarafından desteklenmektedir. Fakat bu medya materyali içeriğinde ki görüş ve düşüncelerden Avrupa Komisyonu ve Türk Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz. Ayrıca doğruluk için, bütünlüğü veya güncelliği içeriğin garanti edilemez.

Ankara  

The capital of Turkey and the place of Atatürk's grave!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you