Prirocnik ABSOLVENT 2022

Page 1

2022

OLVb NT >

Uporabni nasveti za zakljucne letnike

a vetov z

u Še več

ih nas porabn

plomce

di e in po solvent

i s . h i lad

ab

M o t MesPri vsebinah so nam pomagali strokovnjaki, katerim se za pomoč najlepše zahvaljujemo:

Kazalo

Janez Dobnikar, Simathlon (Kako stopiti na podjetniško pot)

DIPLOMA

Nina Dušić Hren, psihologinja in trenerka mehkih veščin (Priprava na vrhunski zagovor diplome)

Z dobro organizacijo DO DIPLOME PREMAGAJTE blokado pri pisanju diplomske Priprava na VRHUNSKI ZAGOVOR diplome

Maja Gašparovič, vodja Oddelka za štipendije in programe Ad futura, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (Štipendije za II. stopnjo)

4 5 6

PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Stanislava Grachova, specializantka psihoterapije, mag. psihologije, mag. klin. psihologije, mojpsihoterapevt.si (Kako premagati blokado pri pisanju diplome)

VPIS na II. stopnjo 2022/23 PODIPLOMSKI ŠTUDENTI OCENJUJEJO svoje programe ŠTIPENDIJE za II. stopnjo

Damjana Košir, vodja - direktorica Službe za zaposlovanje, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Globalni premiki na področju zaposlovanja, Spodbude za usposabljanje in zaposlovanje mladih)

6 8 25

DELO IN ZAPOSLITEV

Nataša Kozlevčar, osebna finančna svetovalka pri Vezovišek & Partnerji (5 resnic o načrtovanju osebnih financ)

Globalni premiki na področju ZAPOSLOVANJA SPODBUDE za usposabljanje in zaposlovanje mladih DEFICITARNI POKLICI, ki jih ne smete spregledati TOP zaposlovalci mladih pri nas

Marjana Simčič Humar, Primorski tehnološki park (Kako stopiti na podjetniško pot) Alenka Šantavec, Center za socialno delo Maribor, Enota Ruše (Štipendije za II. stopnjo) Rebeka Udvanc, ustanoviteljica podjetja Beesmetic (Kako stopiti na podjetniško pot)

26 27 28 29

PODJETNIŠTVO Kako stopiti na PODJETNIŠKO POT

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Zdravstveno zavarovanje po diplomi)

30

FINANCE

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Deficitarni poklici, ki jih ne smete spregledati)

5 resnic o načrtovanju OSEBNIH FINANC

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Štipendije za II. stopnjo)

31

ZDRAVJE

Direktorat za visoko šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Vpis na II. stopnjo 2022/23)

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE po diplomi

34

Spoštovani, pripravili smo brezplačno brošuro Absolvent 2022. Odnesite jo domov, skrbno preglejte in jo spravite na vidno mesto pri svoji pisalni mizi, da jo boste stalno uporabljali v naslednjih mesecih, ko boste izbirali podiplomski študij, iskali zaposlitev, urejali zdravstveno zavarovanje in iskali odgovore na številna ostala vprašanja, ki se vam bodo porajala kot absolventu. Veliko sreče pri diplomi! Vaše uredništvo brošure Absolvent 2022, www.MestoMladih.si Zahvaljujemo se podjetjem, ustanovam in vladnim organizacijam, ki so omogočili, da je brošura Absolvent 2022 za študente brezplačna. Ovitka ne plastificiramo, ker varujemo okolje. Razvoj brezplačne brošure Absolvent 2022 je omogočilo Študentsko društvo za razvoj medijev MiHeC. Napake v tisku so možne, izdajatelj zanje ne odgovarja. Izjave avtorjev in intervjuvanih oseb ne odsevajo nujno stališč uredništva. Blagovne znamke in logotipi so last oglaševalcev. Vse pravico so pridržane. Kakršnokoli razmnoževanje, fotokopiranje ali reproduciranje vsebin v celoti ali po delih brez dovoljenja izdajatelja je prepovedano.

V

Vec na www.

m

mesto mladih.si

5


DIPLOMA

Z dobro organizacijo DO DIPLOME Zastavite si rok, do kdaj želite diplomirati. S tem boste usmerili svoje misli na končen rezultat in trdo delo do njega. Diploma vam ne sme predstavljati velikega zalogaja, zato si delo premišljeno razporedite. 1. Izberite temo – V skladu z dosedanjim študijem in zanimanjem izberite temo, ki jo želite preučiti na vaši strokovni poti. 2. Poiščite mentorja – Nekateri profesorji so zelo zasedeni, zato mentorja izberite čim prej, mu napišite mail ali ga pokličite, da se boste oglasili pri njemu. Ko kontaktirate mentorja morate že vedeti, kaj želite pisati. Zberite misli na papir, zakaj ste izbrali točno določeno temo in na kakšen način jo želite predstaviti. 3. Pripravite dispozicijo, ki obsega: • ciljni in jedrnat naslov – Če odraža metodo, jo zapišite v naslovu, izogibajte se tujkam in subjektivnim pojmom, • kratko predstavitev raziskave, uvod ter izoblikovano znanstveno vprašanje, • namen dela in izpostavitev hipoteze s stavkom, to boste potrdili ali zavrgli v nalogi, • utemeljitev, zakaj ste se za raziskovalni problem odločili, navedite znane stvari, ki kažejo na ta izziv, • metodo dela, s katero boste potrdili ali ovrgli hipoteze, • kakšne rezultate pričakujete, • okvirno kazalo, • seznam virov in literature – podrobno preberite navodila za pisanje, saj se razlikujejo na posameznih fakultetah. 4. Prijava in potrditev teme – Izbrano temo prijavite, izpolnite ustrezen obrazec in oddajte. Pozanimajte se, ali je na vaši fakulteti določen datum za prijavo. Na nekaterih fakultetah mora biti prijava popisana, drugod jo oddate elektronsko. Če je dispozicija brezhibna, vam jo komisija za dodiplomski študij potrdi s sklepom. 5. Lotite se diplome – Najprej se lotite glavnega dela, uvod in zaključek boste napisali na koncu. Diplomsko delo je (običajno) sestavljeno iz: • teoretičnega (zberite literaturo, osvetlite problem in razjasnite pojme) in • empiričnega dela (praktično, samostojno raziskovalno delo). Slednji pri nalogah veliko več šteje v očeh ocenjevalcev. Iz anketnega vprašalnika, intervjuja, telefonskega ali osebnega razgovora izpeljite odgovore na postavljene hipoteze, jih potrdite ali ovržete. V zaključku povzemite ugotovitve raziskave in vaše predloge za prihodnost, ki bodo pripomogle strokovni javnosti. 6. Sodelujte z mentorjem – Lahko se boste pri delu znašli na mrtvi točki in ne boste vedeli kako naprej. Ravno zato imate mentorja – vprašajte ga. 7. Prijava na zagovor – Ko bosta z mentorjem dodelala nalogo, kot sta zastavila, potem bo vaše delo mentor prijavil na zagovor. 8. Lektor – Tekst mora biti jezikovno korekten, zato poiščite lektorja. Na nekaterih fakultetah morate ob oddaji dela podati tudi izjavo lektorja, da je delo pregledano.

6

V

Vec na www.

9. Tehnični pregled – Tisti, ki ste na izgled sproti pazili, na tej točki ne boste imeli veliko dela, ostali pa se boste morali potruditi in popraviti postavitev diplomskega dela po začrtanih smernicah posamezne fakultete. 10. Tiskanje in vezava – Za tiskanje in vezavo naloge si vzemite par dni, saj ponekod plačate dodaten strošek, če potrebujete hitro izdelavo. Preverite kakšno vezavo in tisk na platnici mora imeti vaše delo, saj se na fakultetah razlikujejo ter koliko izvodov trde ali mehke vezave morate oddati. 11. Oddaja v referat/tajništvo – Poleg tiskanih izvodov oddate izvod tudi v elektronski obliki, ki mora biti identičen tiskani verziji. Vaše delo bo referat preveril glede avtorstva, mariborski študentje delo oddate v sistem DKUM. Ob oddaji priložite zahtevane dokumente (npr. študentko izkaznico, indeks, če ga imate, potrdilo o poravnanih obveznostih do knjižnice ali fakultete). 12. Zagovor – Študent opravi javni nastop (če tako zahteva program) običajno v roku enega meseca po oddaji dela v referat, pred komisijo. Če oddajate proti koncu študijskega leta, imejte v mislih tudi termini zagovora in zasedenost mentorja, saj so ravno takrat termini in mentorji najbolj zasedeni. Po zakon o visokem šolstvu, boste študenti tudi po opravljeni diplomi (če diplomirate po 15. decembru) obdržali status študenta do konca študijskega leta.

5 KLJUČNIH PRAVIL, KI JIH NE SMETE POZABITI PRI PISANJU DIPLOME 1.

Ne dolgovezite in se ne ponavljajte. Večkrat preberite napisano in se tehtno odločite, ali je določen stavek ali odstavek dovolj pomemben, sicer ga izbrišite. Ne skrbite, vsebine bo hitro preveč. Držite se rdeče niti! Nikoli tujega avtorskega dela, malce spremenjenega ali oddanega kot izvirnik, ne podpiše s svojim imenom. Če si sposodite kakšen citat, to primerno označite, citirajte ter zapišite avtorja. Plagiatorstvo je kršenje avtorske pravice - temu sledijo tudi kazni! Na Univerzi v Mariboru in v Ljubljani vam lahko odvzamejo strokovni/znanstveni naziv. V Statutu Univerze v Mariboru je navedeno, da plagiatorstvo pri diplomskih nalogah šteje kot hujša kršitev, za katero je sankcija izključitev z univerze za dobo do dveh let, na Univerzi na Primorskem pa traja izključitev od enega do petih let. Bodite jasni in jedrnati, izražajte svoja stališča, in predloge, saj bo le tako dobila diploma pravi pomen. Kot pisci določene stroke, morate poznati strokovno izrazoslovje in termine smiselno uporabljajte skozi celotno nalogo. Upoštevajte pravila strokovnega pisanja, slovnična pravila in pišite v zbornem jeziku. Pomagate si lahko z orodji: Fran.si ali s Slovarjem slovenskega knjižnega jezika, več najdete na www.evroterm.gov.si/slovar/ index.html.

2.

3. 4. 5.

m

mesto mladih.si


DIPLOMA

PREMAGAJTE blokado pri pisanju diplomske Stanislava Grachova, specializantka psihoterapije, mag. psihologije, mag. klin. psihologije, mojpsihoterapevt.si

Katera sila vas usmerja v pisanje diplomske naloge – notranja sila, ki vas spodbuja, da bi dosegli zadan cilj, ali zunanja sila, kot so bližajoči se zadnji roki? Vidite smisel v dokončanju študija in začetku nove življenjske prelomnice? Ali ste na drugem bregu in prednost posvečate drugim aktivnostim, pripravo diplomske pa potiskate v prihodnost? NAJDITE SMISEL V PISANJU DIPLOMSKE Razmislite o dolgoročni perspektivi pisanja diplomske naloge in zakaj to počnete. Usmerjenost na dolgoročni cilj vam pomaga vzdrževati fokus in razumeti, katere vmesne korake morate narediti za doseganje tega cilja. Na primer: »Hočem biti dober zdravnik in zdraviti ljudje, za to moram napisati diplomsko nalogo.« Ozavestite, da je to dolgoročna naloga, ki bo zagotovo vzela več časa, kot si mislite. Drugače ne bo šlo. Razdelite si dolgoročni cilj (diplomiranje) na več lažjih korakov (prijava naslova, izbor osrednjih virov, zapis osnutka, priprava vprašanj za raziskavo), ki predstavljajo manjši zalogaj.

ZASTAVITE SI STRUKTURIRANO OKOLJE Mogoče vam ni blizu »življenje po urniku«, vendar v primeru pisanja diplomske naloge je vredno razmisliti o tem, da bi zapolnili prav vsako minuto dneva v koledarju (to pomeni, da si določite tudi dovolj časa za počitek, druženje, občasno študentsko delo in rekreacijo). To ne pomeni, da morate v bodoče tako živeti, morda bo dovolj le v času pisanja naloge. Vzpostavite strukturo in omejite čas pisanja naloge. Znotraj časovnih okvirov ste lahko veliko bolj učinkoviti kot si mislite. Verjetno ste že slišali od kolegov, ki so pustili pisanje diplomske naloge do zadnjega roka, in jih je zato gnal težek pritisk časa. Zakaj ne bi sami zaobšli teh nelagodnih pritiskov? Če je težko vzdrževati časovni okvir prosite prijatelja, da vas opomni na začetek in zaključek. Za pomoč in pregled nad strukturo in časom, lahko uporabite tudi tehnike, kot so:

• pomodoro tehnika: na zastavljeni nalogi delate intenzivno 25 minut, nato si vzamete 5 minut odmora; naredite 4–5 takšnih ciklov in si nato privoščite daljši odmor, okoli 20 minut; ne le da boste naloge razdelali Opredelite svojo diplomsko nalogo po korakih, posledično se dvigne produktivnost, saj kot projekt, ki ga morate zaboste želeli v 25 minutah opraviti kar največ; ključiti in ne kot obveznost. V • tehnika sklenjene verige: zastavite si, da vsak življenju se boste morali lotiti dan naredite nekaj za vašo diplomsko nalogo (npr. še nešteto projektov, ki bodo Leta 2020 je na začetku lahko tudi, da samo poiščete 3–4 vire zahtevali dokončanje. Poglejte diplomiralo povezane z enim izmed poglavij), nato si na diplomsko nalogo kot enega koledarju pobarvajte ali označite s križcem, da od najzahtevnejših projektov študentov. ste nalogo opravili – serija neprekinjenih križcev s katerim lahko trenirate veTorej boste tudi vi! vam bo dala dodaten zagon; ščine, ki jih boste potrebovali (Vir: SURS) • GTD-tehnika (tehnika Getting Things za doseganje rezultatov v priDone): organizirajte in razporedite si delo, zapišihodnosti: vztrajnost, pozornost, te, kaj vse obsega priprava diplomske in v kakšnem natančnost. vrstnem redu (od prijave teme do priprave na ustni zagovor); za vsak teden si zastavite cilj in analizirajte napredek; s to tehniko se izognete pomnjenju, kaj morate NAJ NE ZMAGA PROKRASTINACIJA še narediti in lahko pozornost usmerite v raziskovanje teme in pisanje; Prokrastinacija najpogosteje izvira iz strahu pred slabim oz. nezadostnim rezultatom. Razmislite in zapišite, kaj • tehnika nagrajevanja: povsem preprosta, a hkrati učinkovita tehnika za osebe, ki morajo prejeti na koncu pomeni za vas zadostni rezultat: Želim diplomirati do roka; opravljene naloge »bombonček« in jim zgolj bližnje želim diplomirati z 10ko; imam previsoka pričakovanja uspešno diplomiranje ni dovolj; zastavite si kratkoroglede časovnega okvirja? čen cilj pri pisanju diplomske naloge in mu pripišite nagrado – zastavite si jih že med pripravami, nikakor pa Preverite, česa vas je strah pri pisanju diplomske naloge. ne pretiravajte in se ne nagrajujte za vsako minimalno Prokrastinacija je mehanizem, ki vam pomaga z odlaopravljeno delo; nagrada naj vam predstavlja mejnik šanjem opravkov, ki vam povzročijo veliko psihičnega za dobro opravljen večji del naloge. napora (ne kognitivnega, vendar bolj čustvenega). Zato se lahko nezavedno zaščitite natanko s prokrastinacijo. V kolikor je blokada vezana na utrujenost in izgorelost Preverite sami pri sebi, kakšna čustva se vam zbujajo zaradi drugih stvari: rednega študija, dela, osebnih med opravljanjem naloge, s katero odlašate ali razmiizzivov, je vredno razmisliti o enotedenskem dopustu šljanjem o opravljanju naloge (strah, nervozo, odbijanje, preden pričnete s pisanjem. morda gnus, jezo).

10.385

V

Vec na www.

m

mesto mladih.si

7


DIPLOMA

Priprava na VRHUNSKI ZAGOVOR diplome Nina Dušić Hren, psihologinja in trenerka mehkih veščin

IZLUŠČITE BISTVO Najtežja stvar pri pripravi govora je to, da se odločite za cilj govora. Kaj si želite (najbolje v enem stavku), da si vaši poslušalci zapomnijo? Še pomembnejše vprašanje je: Zakaj želite, da si zapomnijo prav to? Če jim boste to v uvodu razložili, lahko kreirate zelo zanimiv začetek. Naslednja točka je, da izpostavite dokazno gradivo za vaš cilj. Dokazno gradivo je lahko kakšen dober primer, ki dokaže to, o čemer govorite. Lahko je zgodba, statistika ali material, ki ga imate s seboj. Tak postopek vam bo pomagal pri tem, da boste bolj razumljivi, saj se ne boste osredotočili na »vse«, kar imate za povedati, ampak boste izhajali iz glavne točke (ali maksimalno treh) in jih potem podkrepili. Taki nastopi so navadno nadpovprečni. VAJA PRED LJUDMI Rek pravi: Če bi imeli na voljo 4 ure, bi za brušenje sekire porabili 3, tako pomembna je priprava. Pisanje na papir ni dovolj in je celo nevarno, saj pisana beseda nikoli ni enaka govorjeni. Kdor v svoji mirni sobi sam sebi v brk mrmra tekst, ki ga je prej napisal, to ne bo niti 10 % doprineslo k pravem nastopu. Pripravite ključne besede, s katerimi na odru vedno znova poiščete stavke, s katerimi razložite bistvo. V kolikor se pripravljate z že pripravljenimi stavki namreč riskirate, da boste pod vplivom treme pozabili, kje ste. Če vadite s ključnimi besedami pa se osredotočite na bistvo in ohranite avtentičnost pri razlagi. Pokličite teto, sestrično, sosedo, prijatelja, mamo, sestro, saj le ob pravi »tremi« začnemo razvijati mehanizme za premagovanje treme. Pomemben je glasen govor ob tem, ko gledate ljudi in jim govorite. Vaši možgani bodo vsebino povezali v celoto, slišati bo, da govorite bolj naravno in sproščeno. Nina Dušić Hren, psihologinja in trenerka mehkih veščin svetuje, da poiščete v vaši obravnavani temi začimbe. Nobena jed na svetu ne bi bila tako dobra, če bi bila jed

pripravljena samo iz osnovnih sestavin. Začimbe so tisto, kar naredi jed zanimivo in okusno. Pica brez origana, ščepca soli in popra, ne bi bila pica. Zato za zagovor poiščite hudomušno šalo, strokovni citat, pestro osebno zgodbo, primere in materiale, ki jih lahko povežete z obravnavano temo. NEKAJ TRIKOV ZA SAMOZAVESTEN NASTOP • Ker kava povzroči, da se živčni sistem vznemiri, raje spijte zeliščni čaj (meto, kamilico) za pomiritev, saj bo nervoza še prišla in trema bo poskrbela za fokus in koncentracijo. • Telo boste prebudili in ga pripravili na obrambo, če se zjutraj stuširate s hladnim tušem. • Oblecite (preizkušena) oblačila, v katerih se dobro počutite, so vam popolnoma prav in ste v njih samozavestni. • Na zagovor pridite prej, da spoznate prostor, kjer boste izvedli zagovor in si pripravite PPT predstavitev. GOVORICA TELESA IN NARAVNI GIBI Svojo telesno govorico lahko spoznate, če se med vajo za znance posnamete. Tako izveste, ali mencate roke, se majete ali ste pretihi. Najpogostejša napaka je prehiter govor, ali to, da se pozabimo nasmejati, saj ravno nasmeh pokaže sproščenost in veselje ob dogodku. Ne bodite prestrogi do sebe, saj boste ob vsebini težko imeli v mislih še gibanje rok ali še kaj drugega. ZAHVALE Govor zaključite preprosto, z besedo: »Hvala«. Tako bodo vsi vedeli, da ste zaključili in prejeli boste aplavz. Ponosno postojte, jih poglejte, prikimajte in ne odhitite takoj z odra. Zaključek: »To je to iz moje strani«, je odveč. Naj si poslušalci rajši zapomnijo bistven povzetek, ki ste ga izrekli pred zahvalo.

VPIS na II. stopnjo 2022/23 Direktorat za visoko šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (recenzija april 2022)

POGOJI ZA PRIJAVO NA MAGISTRSKI ŠTUDIJ Po zaključku ustreznega študijskega programa prve stopnje (dodiplomski študij), torej ko opravite vse obveznosti in diplomirate, se lahko prijavite na magistrski študij v rokih, določenih v razpisu. Tudi če dejansko še niste diplomirali, a boste do roka, prijavo oddate. V razpisu za vpis so za posamične programe napisani vpisni pogoji. Ti v večini primerov zahtevajo dokončanje prve stopnje ustre-

8

V

Vec na www.

znega študijskega programa z določenega strokovnega področja. V primeru, da niste študirali na primerljivem strokovnem področju, razpis določa, katere (dodatne) obveznosti morate opraviti pred vpisom. Primer: želite se vpisati na magistrski študij na Biotehniški fakulteti, pred tem pa ste zaključili univerzitetni študijski program prve stopnje Pravo (želite delovati na področju ekološkega prava), boste morali glede na razpis opraviti dodatne obveznosti, opredeljene s kreditnimi točkami po ECTS

m

mesto mladih.si


PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

(od 10 do 60), ki vam jih bo fakulteta določila iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov. Te obveznosti oziroma izpite boste morali narediti pred vpisom v magistrski študijski program.

22. septembra do 12. ure (to je tudi rok za oddajo prilog). Razpis in navodila najdete na spletni strani Univerze v Mariboru (www.um.si). UNIVERZA NA PRIMORSKEM

INFORMATIVNI DNEVI Preden se odločite za oddajo prijave, se udeležite informativnega dne, ki ga organizirajo fakultete za svoje programe. Ti potekajo v maju in juniju, na njih pa boste izvedeli vse podrobnosti o pogojih za vpis, predmetniku, predavanjih in poteku podiplomskega študija.

Rok za prijavo je 24. avgust. V primeru še prostih mest bo potekal tudi drugi rok, in sicer od 8. septembra do vključno 15. septembra. Tretji prijavni rok bo potekal 22. in 23. septembra. Vse podrobnejše informacije najdete v razpisu na spletni strani Univerze na Primorskem (www.upr.si). UNIVERZA V NOVI GORICI

KAKO IN KJE ODDAM VLOGO ZA VPIS Oddate elektronsko prijavo za vpis na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava), kar nareditre s/z: 1. kvalificiranim digitalnim potrdilom (npr. SIGEN-CA – brezplačno ga lahko dobite na upravni enoti); 2. AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali 3. uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS, ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja. Prijavo, ki jo oddate s kvalificiranim potrdilom, AAIračunom ali uporabniškim imenom in geslom NE natisnete, ampak jo izpolnite neposredno na portalu eVŠ in oddate elektronsko. Prijavi morate priložiti tudi vsa dokazila, v obliki skeniranih dokumentov ali fotokopiranih izvirnikov.

Prvi prijavni rok bo trajal od 15. februarja do 30. marca, drugi poteka od 1. aprila do 1. julija in tretji od 1. avgusta do 1. septembra. Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest bo trajal od 10. do 25. septembra. (Za program Migracije in medkulturni odnosi (Erasmus Mundus) veljajo drugi roki, ki jih preverite na spletni strani.) Merila za izbor so določena pri vsakem programu posebej. Več informacij, skupaj z razpisanimi programi, najdete v razpisu Univerze v Novi Gorici (www.ung.si). NOVA UNIVERZA Na Novi univerzi se lahko vpišete na programe druge stopnje v prijavnih terminih, ki potekajo od 13. junija do 12. avgusta, drugi od 1. do 9. septembra ter tretji od 22. do 23. septembra. Več poiščite na www.nova-uni.si. UNIVERZA V NOVEM MESTU

V študijskem letu 2021/22 je bilo na magistrske študijske programe druge stopnje vpisanih kar 17.540 študentov (študenti enovitih magistrskih študijskih programov niso všteti; Vir: eVŠ, dne 24. 1. 2022).

Preverite prijavne roke na posamezni fakulteti, načeloma pa potekajo med 1. majem in 16. avgustom. Drugi prijavni rok traja od 1. do 25. septembra. Več na https://uni-nm.si.

UNIVERZA V LJUBLJANI

SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI

Rok za oddajo prijave je 10. september, razen če fakulteta za določen program določi drugače. V tem primeru upoštevajte datum fakultete (npr. Ekonomska fakulteta, Fakulteta za arhitekturo, Fakulteta za gradbeništvo itd. imajo za določene programe posebej določene datume za oddajo prijave). Po tem roku so možne prijave samo še na tiste študijske programe, na katerih bodo ostala nezapolnjena mesta in za katere bodo visokošolski zavodi razpisali še prosta vpisna mesta, vendar najkasneje do 30. septembra. Če je na posamezen program prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih prostih mest, fakulteta upošteva merila za izbiro ob omejitvi vpisa, kot so navedena v razpisu. Razpis si lahko ogledate na spletni strani Univerze v Ljubljani (www.uni-lj.si).

Ostale razpise najdete na spletnih straneh visokošolskih zavodov, kjer najdete tudi pogoje za vpis in druge potrebne informacije. Razpise lahkospremljate na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (https:// portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis). Dosledno upoštevajte razpisane roke za vpis na drugo stopnjo za posamezno fakulteto, saj po preteku rokov, navedenih v razpisu, vpis NI več mogoč. Število študentov druge stopnje po visokošolskih zavodih za študijsko leto 2021/22 (Vir: eVŠ, dne 24. 1. 2022): 0,7 % 2,8 % 0,4 %

UNIVERZA V MARIBORU

V

Vec na www.

Univerza v Ljubljani: 10.432 študentov

9,8 %

Prvi rok prijav poteka do 8. septembra. Če v prvem roku ne boste sprejeti, se študijski program ne bo izvajal ali pa niste oddali prijave, se lahko prijavite v drugem roku, in sicer na mesta, ki jih bo Univerza na spletni strani objavila 19. septembra. Druga prijava bo potekala v primeru, da po zaključenem prvem prijavnem roku fakultetam na študijskih programih ostanejo nezapolnjena vpisna mesta. Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest potekal od 21. do

Univerza v Mariboru: 3.380 študentov

7,5 %

Univerza na Primorskem: 1.320 študentov

59,5 % 19,3 %

Univerza v Novi Gorici: 75 študentov Nova univerza: 501 študentov Univerza v Novem mestu: 117 študentov Ostali samostojni visokošolski zavodi: 1.715 študentov

m

mesto mladih.si

9


PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

PODIPLOMSKI ŠTUDENTI OCENJUJEJO svoje programe Pripravili smo sklop mnenj absolventov, študentov 2. in 3. stopnje nekaterih fakultet ter visokih šol po Sloveniji. Da bi vam pomagali pri odločitvi o vpisu na podiplomski študij in na pravi študijski program, smo jih namesto vas povprašali, zakaj so se odločili za nadaljevanje študija, kako poteka študij na njihovem programu, kje dobijo potrebno literaturo in iz česa se učijo, kateri predmeti se jim zdijo najbolj koristni in kateri najtežji, kakšen je odnos med profesorji in študenti ter katere so pozitivne oz. negativne stvari, ki so jih doživeli na fakulteti. Vsem sodelujočim se za predstavljene informacije iskreno zahvaljujemo. V uredništvu se vsako leto trudimo, da dobimo nove izjave študentov. V primeru, da to ni možno, si pridržujemo pravico do objave lanske izjave ali pridobivanja anket na terenu. Ker smo predstavili mnenja le nekaterih programov posameznih fakultet, priporočamo, da informacije upoštevate okvirno.

UNIVERZA V LJUBLJANI MARIO ZRAKIĆ, Akademija za glasbo, program: Sakralna glasba, modul zborovsko dirigiranje, absolvent 2. stopnje »Pri nas študij poteka v glavnem na individualnem nivoju ali v manjših skupinah. Imamo pa tudi predavanja. Takrat se pomešamo s študenti različnih smeri. Predmetnik je kakovostno zastavljen in za večino predmetov menim, da so koristni. Najtežji predmet mi je bil Zgodovina glasbe, ker je ogromno vsebine. Spada pa med najkoristnejše predmete, saj vsako skladbo, ki jo izvajamo, opredelimo v zgodovinskem kontekstu. Izpite in kolokvije imamo navadno pred komisijo. Učimo se večinoma iz svojih zapiskov in iz not. Literaturo dobimo od profesorjev ali na internetu. Odnos s profesorji je sproščen, prav zaradi dejstva, da veliko predmetov predelujemo individualno – profesor in jaz. Študentje drugih fakultet so vedno presenečeni, ko jim povem, da imam telefonske številke od večine svojih profesorjev. Moram reči, da sem se tukaj naučil novega jezika, izvedel veliko čudovitih skladb in spoznal dobre ljudi. Kar je veliko več, kot sem si na začetku predstavljal. Akademijo sem v osnovi izbral zato, da bi izpopolnil svoje znanje, tako iz zborovskega dirigiranja, ki je moj glavni predmet na magistrski stopnji, kot iz glasbe nasploh.« ALEKSANDER KOGOJ, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, program: Televizijska režija, 2. letnik »Ker sem na dodiplomskem študiju opravil program snemanja, je bila smer filmsko in televizijsko snemanje zame logična izbira. Tekom dodiplomskega študija sem dobil kakovostno osnovo, pri praktičnih vajah pa posvečal vse več pozornosti režiji. Vsaka vaja, ki sem jo poleg snemanja tudi režiral, me je navduševala. Pravi preskok je bila realizacija dokumentarnega filma o življenju voznika tovornjaka, kjer sem imel priložnost, da film režiram. Spoznal sem, da želim svojo ustvarjalno pot nadaljevati na študiju režije. Prijavil

10

V

Vec na www.

sem se na sprejemne izpite in jih tudi uspešno opravil. Predavanja niso klasična, ker nas je malo, več imamo konzultacij oz. individualno poučevanje. Praktične vaje so najbolj ključne, izpite pa opravljamo različno. Pri nekaterih predmetih uspešno opravljena praktična vaja (posnet film) predstavljata oceno. Pri drugih predmetih poleg vaj pišemo še pisne izpite in seminarske naloge. Največ znanja pridobimo iz nasvetov, predavanj in konzultacij s profesorji, sicer uporabljamo tudi literaturo, ki jo dobimo v knjižnici ali jo profesorji pošljejo v e-obliki. Na moji smeri se mi zdi najbolj koristen predmet TV režija, ki se posveča kompetencam, ki so potrebne pri delu režiserja. Pri delu sodelujemo s profesionalno ekipo (tako z igralci kot tudi z drugimi sektorji na področju filma in televizije), kar je neprecenljivo, s tem navežemo zelo pomembne stike, ki nam bodo v pomoč v profesionalnem svetu. Kot najpomembnejšo lastnost akademije bi izpostavil tudi možnost ustvarjanja svojih AV izdelkov pod profesionalnimi pogoji, ki služijo kot reference za naprej. Vsak študent ima celovito individualno mentorsko podporo.« IVA DRVARIČ, Ekonomska Fakulteta, program: IMB - International Full-Time Master's Programme In Business And Organization (modul Finance) »Za program IMB sem se odločila zaradi širine vsebin programa, kvalitete domačih in tujih predavateljev ter možnosti, da študij z izpiti zaključiš v enem letu. Program je razdeljen na 3 semestre znotraj enega študijskega leta. Običajno vzporedno obiskujemo intenzivna predavanja in vaje za dva predmeta, kar zajema veliko projektnega in seminarskega dela. Vsak predmet se zaključi z izpitom, nato sledita naslednja predmeta. Osebno mi je bila najbolj všeč kombinacija predmetov Marketing for Managers in Multivariate Analysis, kjer smo pripravljali praktični projekt za znano slovensko podjetje, zelo zanimiv predmet pa je tudi Mergers & Acquisitions na modulu Finance. Najtežja predmeta sta Managerial Economics in Financial Management, ki smo se ju lotili z več skupinskega učenja in ju sicer vsi uspešno opravili. Zaradi intenzivnosti programa študenti preživimo veliko časa skupaj, kar ustvarja prijateljstva in povezave, ki trajajo še dolgo po tem, ko se študij zaključi, saj v okviru programa deluje tudi IMB Alumni. Pozitivne so zagotovo obštudijske priložnosti, ki sem jih izkoristila (odšla na izmenjavo za en semester na Univerzo Köln v Nemčiji, hekatoni, sodelovanje v novinarski ekipi).« DENIS KRHLIKAR, Fakulteta za arhitekturo, program: Urbanizem, 1. letnik »Na študij Urbanizma sem se vpisal zaradi želje po novem znanju in zanimivosti smeri. Študij poteka na različne načine, odvisno od predmeta, pri večini se izvajajo predavanja in vaje. Študiram iz zapiskov starejših kolegov, ki jih sproti dopolnjujem na predavanjih. Včasih imamo kar veliko dela, potem je tukaj še časovna omejitev. Glavni predmet pa poteka kot seminar. Najbolj koristni so večinoma tisti predmeti, katerih pred tem še nismo imeli in delo na seminarjih. S tem širimo naše znanje, ter dobimo polno novih referenčnih primerov, s katerimi lahko izboljšujemo naše nadaljnje delo.

m

mesto mladih.si


PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Poleg časovnega vložka, je potrebnega tudi nekaj denarja za makete in printanje. Večina profesorjev je razumevajočih in prijaznih. Na razumljiv način nam podajajo nove ideje in usmeritve na naših nalogah/projektih. Študenti pa smo zelo povezani med seboj, zato je atmosfera na fakulteti super.« NEŽA KOTNIK, Fakulteta za socialno delo, program: Socialno delo, modul: Psihosocialna podpora in pomoč, 1. letnik »Na Fakulteti za socialno delo sem končala dodiplomski študij, zato odločitev za nadaljevanje ni bila nobeno presenečenje. Magistrski študij traja eno leto in v tem času sem želela nadgraditi že osvojena znanja in poglede, ter pridobiti nova poznanstva in socialno-delovna ravnanja. Vpisala sem se tudi, ker že poznam načine dela in profesorje. Študij je sestavljen iz predavanj in vaj. Vaje so izkustveno naravnane – veliko učenja in izvajanja pogovorov z ljudmi, vzpostavljanja odnosa, kar dosegamo predvsem z igro vlog. Pripravljamo tudi seminarje na različne pestre tematike, kar je koristna metoda, saj vsak prinese svoje poglede, na podlagi njih pa se razvijejo zanimive debate. Za ocenjevanja se učim iz lastnih zapisov in skript, ki jih pridobimo v fotokopirnici na fakulteti in od starejših kolegov. Nam tudi svetujejo o poteku izpitov, ki jih odpišemo v izpitnih obdobjih, in nas opozorijo na snov, ki jo je treba podrobneje pogledati. Kot najkoristnejše predmete bi izpostavila tiste na modulu, zaradi izkustvenega učenja, kjer lahko dobimo podroben vpogled v pogovore z ljudmi. Prav tako obravnavamo teme, ki so ključnega pomena za delo z ljudmi. So pa

posledično ti predmeti med težjimi, saj je treba aktivno sodelovati. Imamo veliko praktičnega učenja, kjer pridobivamo znanja neposredno na učnih bazah in sodelujemo s socialnimi delavkami, kar je dodatna prednost našega študija. Odnos med profesorji in študenti je dober, profesorji so nam vedno v oporo in pomoč. Atmosfero zato ocenjujem kot sproščeno in pozitivno, kar zagotovo pripomore k dobri učni izkušnji.« FILIP BURNIK, Fakulteta za družbene vede, program: Sociologija, 2. letnik »Študij sociologije na 2. stopnji ponuja poglobljeno spoznavanje z družbenimi procesi in nam daje kritično presojo okoljo. Verjamem, da je to kompetenca, ki je v času hitrih sprememb in negotovosti ključna za družbeno delovanje ter hkrati kakovostna odskočna deska v sfero zaposlitve. Študij je sestavljen iz predavanj in seminarjev, ki so na 2. stopnji zaradi manjšega števila študentov še bolj interaktivni in pisani na kožo tistim, ki uživajo v izmenjavi mnenj in pogledov. Seminarski del je namenjen samostojnim raziskavam družbenih procesov. Preverjanje znanja poteka v obliki izpitov (npr. esejska vprašanja), nekateri profesorji se odločajo za kolokvije in tudi ustne izpite v obliki diskusije. Osnovna študijska literatura so knjige in članki, pogosto pa zapiski, ki so narejeni med predavanji. Tu so še učna gradiva profesorjev (PowerPointi in druge predstavitve), ki služijo kot vodila med študijem snovi. Literaturo je možno dobiti v založeni knjižnici, zmeraj več del je dostopnih v Zebri (digitalni knjižnici FDV). Skripte nekaterih profesorjev so v fotokopirnici, imamo

Topniška 31, 1000 Ljubljana, tel. (01) 28 09 258, podiplomski@fsd.uni-lj.si, www.fsd.uni-lj.si

Magistrski programi 2. stopnje na Fakulteti za socialno delo 2022/23 Program, razpisan v okviru rednega študija: • Socialno delo

• Kdor je končal gornjemu enakovredno izobraževanje v tujini, in sicer z enakimi pogoji kakor zgoraj

Programi, razpisani v okviru izrednega študija: • Socialno delo z družino • Socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etničnosti in spola Izredni študij se izvaja v popoldanskih urah v obsegu tretjine rednega programa. Študij traja eno leto. Sestoji iz obveznih in izbirnih predmetov, praktikuma in izdelave magistrskega dela. Vpiše se lahko: • Kdor je končal prenovljeni štiriletni študijski program prve stopnje ali stari štiriletni univerzitetni študijski program s področja socialnega dela, sociologije, socialne pedagogike, pedagogike, psihologije ali prava; kdor prihaja z drugega področja, pred vpisom opravi predpisane diferencialne izpite

* Dodatni letnik se izvaja vsako leto. Vpis v dodatni letnik ne podeli statusa študenta.

Kandidatu ali kandidatki, ki mora za vpis v program opraviti dodatne obveznosti (diferencialne izpite, dodatni letnik), lahko priznamo kot opravljeno obveznost tudi znanja, usposobljenost in zmožnosti, pridobljene s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem. Več na: https://www.fsd.uni-lj.si/izobrazevanje/podiplomski-studij/ magistrski/razpis-in-vpis/ Fakulteta za socialno delo izvaja področe Socialno delo v tretjestopenjskem doktorskem študijskem programu Humanistika in družboslovje. Več na: https://www.fsd.uni-lj.si/izobrazevanje/podiplomski-studij/ doktorski/hd_socialnodelo/razpis_za_vpis/

Informativni dan • Kdor je končal prenovljeni triletni študijski program prve stopnje ali stari Informativni dan za magistrske študijske programe 2. stopnje: triletni visokošolski študijski program in pred vpisom opravil dodatni 23. 5. 2022 ob 16. uri, predavalnica 2, Fakulteta za socialno delo, Topniška ulica 31, Ljubljana letnik, ki ga izvaja Fakulteta za socialno delo*

V

Vec na www.

m

mesto mladih.si

11


PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

pa tudi sejem rabljene študijske literature na začetku leta. Med težje predmete spadajo temeljni v začetnih letnikih, zaradi spoznavanja z novimi teoretskimi pojmi, ter metodološki predmeti, ki so teoretično zahtevnejši. Sproščena atmosfera je temelj uspešnega študijskega procesa, saj omogoča poglobljene razprave in debate. Profesorji spodbujajo in cenijo naše odzive in mnenja. Imajo tudi močna analitska in teoretična zaledja ter so hkrati na tekočem z družbenim dogajanjem, zato je posebna in pozitivna lastnost našega študija ukvarjanje z aktualnimi temami.« EMA MASTERL, Fakulteta za elektrotehniko, program: Biomedicinska tehnika, 1. letnik »V današnjih časih se še vedno dojema inženirstvo kot moški poklic, zato se tudi v najstniških letih niti nikoli nisem srečala z idejo, da postala inženirka (želela sem na medicino), četudi sta bili matematika in fizika moja najboljša predmeta. V 2. letniku gimnazije sem za zabavo rešila kviz o karierni orientaciji, rezultat o tem, da mi ustreza poklic elektro inženirke, je bil presenečenje. Ko sem izvedela, da lahko na tej fakulteti znanje inženirstva povežem z medicino, sem jo izbrala. Študij je sestavljen iz predavanj in laboratorijskih vaj, kjer rešujemo naloge iz programiranja, izvajamo meritve ali se ukvarjamo z elektroniko. Velika prednost študija so manjše skupine študentov, posledično je v skupini čutiti večjo povezanost, odlično se dopolnjujemo. Za ocenjevanje običajno štejejo domače naloge, ocena poročil laboratorijskih vaj ter izpit (ustni ali pisni). Učim se večinoma iz prosojnic profesorjev, med samimi predavanji pa jih dopolnim z zapiski. Pri pripravah si pomagam še s spletnimi stranmi ali videi, ki razlagajo obravnavano tematiko. Celotna učna literatura je na voljo na spletni učilnici: prosojnice predavanj, članki za poglabljanje snov, gradivo za vaje, učbeniki in skripte z računskimi nalogami so na voljo tudi v knjižnici. Predmetnik je dobro sestavljen, vsak predmet poda osnovno znanje, ki ga inženir biomedicinske tehnike potrebuje (delovanje človeškega telesa, signali v biomedicini, obdelava podatkov v zdravstvu itd.). Morda bi kot težjega izpostavila Biomedicinsko elektroniko, ker nisem imela predznanja iz tega področja, a z vestnim delom se vse lahko opravi.« JAKA VREVC ŽLAJPAH, Fakulteta za farmacijo, program: magistrski študij laboratorijske biomedicine, 2. letnik »Od začetka študija sem vedel, da si želim nadaljevati študij na 2. stopnji, na področju biomedicine. V večini predmetov sem videl nadgradnjo že pridobljenega znanja. Vsak predmet zaključimo z izpitom (največkrat ustnim), če ima predmet še laboratorijske vaje, se le te zaključijo s praktičnim in teoretičnim kolokvijem, ki prispevata določen odstotek končne ocene izpita. Študiramo iz zapiskov in izročkov profesorjev. Najzahtevnejši predmeti po mojem mnenju so medicinski (Patološka fiziologija) in klinični (Klinična biokemijska diagnostika KBD, Biomedicinska analitika), ker zahtevajo sintezo vseh bazičnih, analitskih in kliničnih predmetov s 1. in 2. stopnje. Sploh KBD je zastavljen problemsko in mora študent uporabiti vsa znanja za sprejemanje smiselnih odločitev ob izbiri ustreznih

12

V

Vec na www.

diagnostičnih preiskav, da pride do ustrezne diagnoze in/ali terapevtske odločitve. Večini se zdijo zelo zahtevni tudi nekateri bazični predmeti, npr. Biomedicinska informatika. Kar so letniki manjši (do 40 študentov) se med sabo poznamo, zaradi profesorjev, ki ustvarjajo osebni odnos z večino, je atmosfera dobra. Pogrešam , da bi bila ponudba Erasmus izmenjav večja, saj je študent prepuščen bolj lastni iznajdljivosti pri iskanju možnosti tovrstne mobilnosti.« BLAŽ DOLGAN, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, program: Gradbene konstrukcije, 2. letnik »Ob zaključku študija na 1. stopnji se je spremenila zakonodaja na državnem nivoju in je za potrebe opravljanja zahtevnejših in zanimivejših del potrebna VII. stopnja izobrazbe. Sicer smo trenutno študentje iz področja gradbeništva praktično zaposljivi ob izstopu iz fakultete. Večina študija poteka klasično, v obliki predavanj in uporabnih vaj. Pri večini predmetov so bili izvedeni kolokviji, izpit pa praktično pri vsakem. Pri nekaterih se je tekom semestra izdelalo tudi seminarje. Osebno študiram predvsem iz zapiskov in gradiv, ki jih posredujejo profesorji. Kot najbolj koristen predmet bi izpostavil Prenova in preizkušanje konstrukcij, saj je bil to najbližji stik z realno prakso, ki jo na magistrskem študiju primanjkuje. Najtežji predmet je bil definitivno Verjetnost in zanesljivost konstrukcij, saj je od študenta zahteval programerska znanja, s katerimi smo se srečali prvič. Pogrešam več praktičnega usposabljanja pri delodajalcu, saj si s tem študent lahko predstavlja, kako bo potekal njegov vsakdan v panogi. Atmosfera med zaposlenimi in študenti je dokaj sproščena, saj nas ni veliko in nas profesorji poznajo praktično po imenu. Vedno so bili pripravljeni na konzultacije in so ob raznoraznih težavah priskočili na pomoč.« ŽIVA ŠKOF, Fakulteta za računalništvo in informatiko, program: Računalništvo in informatika, dodatno leto »Že sam dodiplomski študij mi je bil všeč, tako da sem z magisterijem želela poglobiti že pridobljeno znanje in poslušati predmete, ki so me še zanimali. Vsak predmet ima ure predavanj in vaj, slednje so ponekod le konzultacijske. Na koncu je izpit, ali vsaj kolokvij. Čez leto je potrebno opraviti več domačih nalog in seminarjev, kar te pripravlja in usmerja na pisanje zaključne naloge (raziskovalni pristopi, poročila nalog). Učim se iz zapiskov in prosojnic, kar je nerazumljivo si razložim s pomočjo videov in online literature. Predmeti so za vsakega koristni, saj si sami izberemo module, ki nas zanimajo. Vedno je dobro imeti nek širši pogled nad področjem, tako da tudi, če je kakšen manj zanimiv predmet, bo nekoč prišel prav. Noben od predmetov ni bil pretirano težek, lahko pa hitro vsi programerski predmeti predstavljajo izziv, če kakšna stvar ne deluje, kot bi si želel, še posebej, ko se spoznavaš z novimi tehnologijami. Odnos se mi zdi profesionalen, profesorji in asistenti so vedno pripravljeni pomagati in ponovno razložiti nerazumljive stvari. Atmosfera na magisteriju se malo sprosti, saj nas je pri predmetu manj. Če na hitro zapišem tri pozitivne stvari, so to izmenjava v tujini, zanimivi prijatelji in obilica novega znanja.«

m

mesto mladih.si


PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

MARKO KRESLIN, Fakulteta za pomorstvo in promet, program: Pomorstvo, 2. letnik »Ker smatram, da so vsa obstoječa izobraževanja priložnost za nadgrajevanje znanja, jih je vredno izkoristiti. Večino stvari smo opravili on-line, tako predavanja, vaje, kot tudi izpite. Praktični del izobraževanja smo opravljali na prostem, na šolskih plovilih. Študiram predvsem iz zapiskov in literature, ki jo odobrijo profesorji. Dostop do literature je v večini primerov omogočen s strani profesorjev. Menim, da je večina predmetov na fakulteti koristnih, razen morda posameznega, ki s pomorstvom ni imel nobene veze in nam zato ni bil zanimiv. Najtežja predmeta sta bila v 2. semestru 1. letnika Integrirani navigacijski sistemi in Energija v pomorstvu, kot tudi predmet iz 1. semestra 1. letnika Višja matematika. Zaradi majhnega števila študentov na podiplomskem študiju je dosti lažje opravljati izpite, se dogovarjati o terminih izvajanja predavanj in ostalih aktivnostih. Tudi odnos med profesorji in študenti je odličen, skorajda prijateljski, morda je tudi zaradi lokacije ob morju še toliko bolj sproščen. Kot glavno pozitivno stvar bi še izpostavil, da mi je fakulteta omogočila intervju z delodajalcem, za katerega trenutno delam. Na izmenjavi sem bil kot absolvent dodiplomskega študija v Splitu. Organizacija aktivnosti gostujoče fakultete je bila izjemno dobra. Kot absolvent niti nisem imel nobenih obveznosti, razen pisanja diplomske naloge. Vsak študent mora vsaj enkrat izkusiti izmenjavo, saj le ta poveže študenta s svetom.«

V

Vec na www.

AJA PIVKO, Fakulteta za pomorstvo in promet, program: Pomorstvo, 2. letnik »Za pomorstvo sem se odločila, ker me veseli in zanima, pri opravljanju dela pa mi koristi dodatno znanje in poglobljeno razumevanje področja in mi daje kakovostno znanje in podlago za delo na ladji. Predavanja in vaje so večinoma združene znotraj samih predavanj zaradi majhnega števila študentov. Večina predmetov omogoča opravljanje izpitov s sprotnim delom. Učim se iz zapiskov, ki jih naredim tekom predavanj, dodatno gradivo zagotovijo profesorji ali snov najdem na spletu, v raznih člankih. Znanje, ki najbolj koristi pri kasnejšem opravljanju poklica na ladji, smo pridobili pri predmetih Integrirani navigacijski sistemi in Energija v pomorskem prometu. Med težje sodita Hidrodinamika ter Matematično modeliranje in simulacije, saj je potrebno precejšnje znanje in razumevanje programiranja in tudi same fizike. Profesorji na fakulteti so izjemno prijazni, ker gre za zelo majhen razred, se je vse mogoče dogovoriti. Pripravljeni so se prilagoditi študentom pri opravljanju dolžnosti, ob težavah pomagajo z nasveti, nudijo dodatne razlage, zato je na fakulteti vsesplošno čutiti domačnost. Prednost je tudi lokacija ob morju in praktično naravnan predmetnik za pridobivanje znanja za delo na ladji. Nekoliko večji izziv se pojavi po končani fakulteti, pri iskanju zaposlitve, saj Slovenija nima več svojega ladjarja, v tujini pa je službo izredno težko dobiti ob zahtevni konkurenci iz tujih fakultet.«

m

mesto mladih.si

13


PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

SINJA STRES, Naravoslovnotehniška fakulteta, program: Grafične in interaktivne komunikacije, 2. letnik »Za podiplomski študij sem se odločila, ker obožujem grafiko in sem želela izvedeti še več o smeri v katero se podajam. Ure so bile izredno zanimive. Večinoma sem se učila iz svojih zapiskov iz predavanj in literature, ki smo jo dobili od profesorjev. Vsi predmeti, ki smo jih imeli se mi zdijo koristni, saj širijo obzorje in poglabljajo znanje, kar pride prav pri iskanju obštudijskega dela. Najtežji predmet se mi je zdela Organska kemija, saj ko sem se učila nisem ravno razumela povezave med kemijo in grafiko. Sicer so predmeti ravno prav težki, da od njih lahko veliko odneseš. Odnos med profesorji in študenti na NTF se mi zdi idealen, profesorji so prijazni in kadarkoli imaš morebitno skrb ali vprašanje z veseljem pomagajo in odgovorijo. Moram reči, da so se mi v času študija dogajale same prijetne stvari, zaradi katerih sem se dobro počutila na fakulteti; pridobila sem veliko prijateljev, razumela sem se s profesorji, sodelovala sem pri različnih projektih.«

UNIVERZA V MARIBORU AJDA LIPNIK, Ekonomsko-poslovna fakulteta, program: Ekonomija, 1. letnik »Na podiplomskem študiju sem nadaljevala s študijem, na katerega sem bila vpisana že na dodiplomskem študiju – ekonomijo, saj je vsestranski in omogoča ogromno možnosti za zaposlitev. Predavanja in vaje niso ločena, kot sem bila tega vajena iz dodiplomskega študija, predmetov je manj, fakulteto obiskujem le trikrat tedensko, tako da mi dopušča več svobode. Možnosti kolokvijev letos nimamo, nam pa profesorji stopijo naproti s predroki. Končna ocena je sestavljena iz priprave in zagovora seminarske naloge, večji del predmeta se opravi z izpiti. Študiram iz zapiskov, ki jih oblikujem na podlagi učnega gradiva, ki ga profesorji predstavijo na predavanjih in vajah. Literaturo si sposodim v šolski ali Univerzitetni knjižnici. Najbolj koristni se mi zdijo predmeti, ki teorijo povežejo s prakso. Vsi predmeti so po svoje koristni, če ne drugače me »prisilijo« k raziskovanju področja, o katerem sicer ne bi brala. Če izhajam iz tega, se mi je najtežje učiti tiste, kjer je veliko učbeniških definicij in se znanje ne povezuje logično. Odnose med profesorji in študenti je težko posplošiti, a smo za večino več kot le številka in nas poznajo po imenu, na voljo so v času in izven časa 'pogovornih ur' z različnimi nasveti. Na fakulteti so spodbudne obštudijske dejavnosti ter dogodki, ki skrbijo za sklepanje novih prijateljstev, mreženje in povezovanje študentov in profesorjev.« EVA SIMONIČ, Fakulteta za energetiko Krško, program: Energetika »Na Fakulteti za energetiko sem opravila že dodiplomski študij. Za nadaljevanje študija sem se odločila zaradi nadaljnjega zanimanja za energetiko, ker povezuje več tehničnih in splošnih ved. Vsaka učna enota je sestavljena iz predavanj in vaj, ki so avditorne, računalniške ali laboratorijske. Predavanja in avditorne/računalniške vaje

14

V

Vec na www.

potekajo v prostorih fakultete v Krškem, laboratorijske vaje opravljamo na Inštitutu za energetiko v bližnji Vrbini. Ocena navadno sestoji iz teoretičnega in računskega dela ali poročila vaj. Zaradi širine področja energetike je nemogoče določiti najkoristnejše predmete, gre za specifiko posameznika in njegovih zaposlitvenih načrtov. Pri vseh učnih enotah se je mogoče dogovoriti za sprotno opravljanje obveznosti s kolokviji, kar je velika prednost študija. Glavni pripomoček pri učenju so lastni zapiski in morebitna literatura, ki jo profesorji podajo preko spleta, nikoli je ne kupujemo. Fakulteta ima svojo knjižnico in omogoča medknjižnično izposojo iz Univerzitetne knjižnice Maribor. Na voljo so nam tudi mnogi spletni viri. Profesorji so vedno dostopni, posameznega študenta poznajo in se posvetijo vsakemu, ki izrazi zanimanje.« MO LIPOVEC, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, program: Biologija in ekologija z naravovarstvom, 2. letnik »Že v otroštvu so me zanimali odnosi med organizmi in njihovim okoljem. Za dodiplomski študij sem izbrala Ekologijo z naravovarstvom, nato pa se odločila ostati zaradi bližine fakultete mojemu domu. Večino znanja smo pridobili že na dodiplomcu, sedaj imamo več samostojnega dela. Vaje, ki si jih načrtujemo sami, pogosto potekajo v manjših skupinah, zahtevajo oddano poročilo in predstavitev. Predavanja so osredotočena na raziskave in najnovejše pridobljene podatke. Izpiti potekajo v izpitnem obdobju, pogosto se lahko dogovorimo za dodatne roke. Kolokviji so iz vaj in so pogoj za izpit. Pogosto nam ocenijo tudi seminarske naloge, ki so del zaključne ocene predmeta. Študiram iz zapiskov, le redko iz knjig. Sicer sem sama nekaj knjig kupila, ker sem jih želela imeti. Pogosto nam profesorji delijo PPT iz predavanj. Menim, da je koristnost predmeta odvisna od službe, ki jo bomo opravljali po končanem študiju, predvsem so to tisti, pri katerih delamo z mentorjem in pripravimo seminarske naloge. Sam si zastaviš poskus, ga izvedeš in predelaš članke na to temo. Nato napišeš seminarsko nalogo, preferenčno povezano s temo magistrske naloge, s tem pa pridobiš ogromno znanja, izkušenj in literature za pisanje magistrske naloge. Najtežji predmet je Ekofiziologija rastlin, ker je snov zelo obsežna in težje razumljiva. Večina profesorjev ima zelo dober odnos s študenti, pripravljeni so nas poslušati, se dogovarjati glede dodatnih rokov izpitov/kolokvijev.« LUKA DOBNIK, Fakulteta za strojništvo, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, program: GING – Strojništvo, 2. letnik »Najprej sem študiral le strojništvo, med prakso ob koncu 3. letnika sem začel razmišljati, da bi v študij vključil tudi management in ekonomijo, zato sem izbral ta program. Kar se tiče strokovnih predmetov na strojništvu, je pouk sestavljen iz predavanj, računskih, računalniških ter laboratorijskih vaj. Predmeti, katerih nosilec je Ekonomsko-poslovna fakulteta, pa potekajo brez laboratorijskih vaj. Ob koncu predavanj so kolokviji in trije izpitni roki (zimski, poletni in jesenski). Vso literaturo dobim iz dveh virov: portala Moodle, kjer profesorji objavijo prosojnice iz predavanj in dodatno literaturo, če pa potrebujem kakšno specifično knjigo, si jo sposodim v Univerzitetni knjižnici v Mariboru.

m

mesto mladih.si


PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Do sedaj sem naletel na dva predmeta, ki sta mi delala preglavice, razlog pa je, da sem kot vsak študent močnejši na nekem področju in posledično slabši na drugem. Sicer je večina predmetov koristnih, pomemben je tudi pristop profesorjev in dejstvo, koliko se snov približa realnim problemom. S profesorji in kolegi smo se iz leta v leto bolj spoznali, zato je postal odnos veliko bolj sproščen. Seveda je to odvisno tudi od vsakega profesorja posebej in njegovega načina dela.« VERONIKA JAKOPIČ, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, program: Medijske komunikacije, 1. letnik »Medijske komunikacije sem študirala že na dodiplomski stopnji (takrat smer Vizualna komunikacija), nato pa sem si želela še dodatno razširiti svoje znanje. Glavni razlog za nadaljevanje študija je bila pestra izbira predmetov, pa tudi večja konkurenčnost na trgu dela. V sklopu pouka imamo predavanja, seminarje in vaje. V primerjavi z dodiplomskim študijem je več sprotnega (vaje in seminarji) in skupinskega dela. Čeprav je lahko včasih naporno, se z dobro organizacijo, samodisciplino in sprotnim delom vse da. Kolokviji so redki, vendar se s profesorji lahko dogovorimo za predrok, da so potem izpitna obdobja mirnejša. Večinoma se učim iz materiala, ki nam ga posredujejo profesorji (npr. predstavitve in gradivo, objavljeno na eŠtudiju), zapiskov predavanj in s pomočjo spleta. Po potrebi se učim tudi iz strokovne literature iz knjižnice. Sama sem zelo praktično naravnana oseba, zato menim, da so najbolj koristni praktično naravnani predmeti. Najtežji predmeti so po drugi strani ravno tisti teoretični, saj se

V

Vec na www.

moraš bolj poglobiti v snov, da jo predelaš in razumeš. Odnos je bolj sproščen in »kolegovski« kot na dodiplomcu, ko je bilo veliko bolj čutiti razliko študent-profesor. Z nekaterimi (sploh mlajšimi asistenti) se super razumemo.« ANJA ŠUMRADA, Fakulteta za turizem Brežice, program: Turistične destinacije in doživetja, 2. letnik »Večino študija predstavljajo seminarji, manj je predavanj in vaj. Nekatere predmete opravimo z izpiti, druge s kolokviji. Pri večini predmetov je izpit dejansko seminarska naloga, ki je obsežna, saj poleg teorije opravimo tudi individualno raziskavo, ki jo javno predstavimo. Za tiste predmete, katere moramo opraviti s pisnim ali ustnim izpitom, se učim iz zapiskov, ki si jih naredim med predavanji in iz prosojnic, ki nam jih poda profesor. V kolikor je zahtevana dodatna literatura, si le-to izposodim v knjižnici ali poiščem na spletu. Predmeti, ki se mi zdijo najpomembnejši, zaradi praktične naravnanosti in uporabe pridobljenega znanja, so Praktikum 1: Spoznavanje in oblikovanje elementov razvojne strategije, Praktikum 2: Primerjalna analiza turističnih destinacij, Praktikum 3: Od ideje do izvedbe potovanja. Koristen predmet je bil tudi Projektno vodenje EU in nacionalnih projektov. Kot težja bi ocenila Analizo podatkov v turizmu 1 in 2, saj matematika ni moj najljubši predmet. Odnos med profesorji in študenti je profesionalen, hkrati sproščen. Kot pozitivno na fakulteti bi izpostavila novo pridobljena znanja, nova prijateljstva in poznanstva v turistični stroki ter izmenjavo, ki je bila res odlična izkušnja.«

m

mesto mladih.si

15


PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

MAJA LOKNAR, Fakulteta za varnostne vede, program: Varstvoslovje, 2. letnik »Sem družboslovka po duši, zato sem že na dodiplomskem študiju uživala in se zato odločila vpisati še na podiplomski študij. Večina predavanj in vaj poteka v dopoldanskem času tako, da ostane dovolj časa še za obštudijske dejavnosti, kar je velik plus. Med samimi predavanji in vajami ter preko samostojnih nalog profesorji spodbujajo razmišljanje, razpravo in debate s profesorji o aktualnih dogodkih. Klima in odnosi so največji plus, saj smo majhna fakulteta in nisi le »številka«. Profesorji so dostopni, vedno so pripravljeni na dodatna vprašanja in se z nami tudi kdaj pohecajo. Študiram večinoma iz svojih zapiskov, ki jih izdelam na predavanjih, ob enem pa predelam obvezno literaturo. Veliko profesorjev tudi priporoči in pošlje članke, ki so relevantni za določeno temo. Literatura je dosegljiva v spletni učilnici ali fakultetni knjižnici. Odvisno od predmeta, vendar se načeloma pojavljajo vse oblike – predavanja, vaje, seminarji in potem kolokviji in izpiti. Vsi predmeti se zdijo koristni, ker ti dajo res široko znanje, v 2. letniku se študentje lahko posvetimo predmetom in temam, ki nas najbolj zanimajo.« JANA LONČARIČ, Fakulteta za zdravstvene vede, program: Zdravstvena nega, 2. letnik »Večinoma študiram iz zapiskov in gradiva, ki ga posredujejo profesorji. Velikokrat poiščem dodatne informacije na spletu s pomočjo različnih mednarodnih raziskovalnih baz, ki so nam dostopne v sklopu študija. Vsak predmet je koristen na svoj način, najsi bo to z dejanskim prispevkom v delovno okolje ali s širitvijo splošnega znanja. Najbolj koristni predmeti so bili (t. i. »trojček«) Na dokazih utemeljena zdravstvena nega, Raziskovanje in raziskovalna metodologija in Teorije, koncepti in praksa zdravstvene nege, saj podajo temelje, ki so nujni pri udejstvovanju v znanstveno-raziskovalnem delu. Najtežji predmet je bil Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi, zaradi statistične obdelave podatkov. Profesorji so dostopni in prilagodljivi, kar je pomembno študentom, ki so že zaposleni in se ne morejo vedno udeležiti predavanj ali seminarjev. Pozitivne stvari še razumevanje profesorjev, kakovostni in mednarodno priznani predavatelji ter prenos teoretičnih vsebin v klinično okolje (klinična praksa, ki bi jo bilo lahko tudi več). Pogrešam več simulacij različnih dogodkov, ki se v teku delovnega procesa zgodijo (oživljanje, ukrepanje ob nasilnem pacientu, razrešitev konfliktov s sodelavci ali pacienti ipd.).«

UNIVERZA NA PRIMORSKEM DIANA KENDA, Fakulteta za humanistične študije Koper, program: Italijanistika, absolventka »Za podiplomski študij sem se odločila, ker sem se želela osredotočiti na prevajanje iz italijanščine v slovenščino ter obratno. Imamo tako predavanja, ki so bolj teoretična, kot tudi seminarje, ki nudijo praktični del študija, torej dejansko prevajanje različnih besedil. Pri teoretičnem delu študija imamo na voljo literaturo iz naše knjižnice. Veliko materiala pošljejo tudi profesorji. Med vsakim predavanjem pa si lahko izpisujemo snov iz PowerPoint predstavitev. Nekateri študenti se odločijo a nakup literature. Sama sem kupila samo nekaj glavnih knjig, ostalo sem si izposodila. Vsak predmet predstavlja področje prevajanja, zato se mi zdijo vsi koristni. S sprotnim delom niti ni težkih predmetov, saj so profesorji vedno na voljo za dodatne razlage in vaje. Odnos z njimi je odličen in bolj oseben, saj nas ni veliko. Želijo slišati tudi naše mnenje in prilagodijo seminarje na naše znanje in potrebe. Negativnih stvari ni veliko, kot verjetno tudi drugod je prisoten običajen stres pred izpitnim obdobjem in v času pisanja magistrske naloge.« MATIC PEČNIK, Fakulteta za management v Kopru, program: Pravo za management, 2. letnik »Za nadaljnji študij na B2 programu PZM sem se odločil zaradi pozitivne izkušnje na B1 programu VS MNG, ki se je izvajal v še takratni dislocirani enoti v Škofji Loki. Navdušil me je izredno strokoven in profesionalen predavateljski kader ter praktično naravnan program, ki mi je podal koristno poklicno popotnico. Študijski proces poteka po principu kvartalne oblike študija, kar pomeni, da imamo študenti možnost opravljanja izpitov takoj po zaključenih obveznostih. Predavanja, vaje in seminarji potekajo po hibridnem načinu v popoldanskem času (polovica je izvedena v tradicionalni obliki – fizična prisotnosti v predavalnicah, polovica v obliki on-line študija), izpiti/ kolokviji potekajo na fakulteti. Literaturo predlagajo predavatelji pred začetkom izvajanja predmeta, sicer za lažje razumevanje uporabljam lastne (ali izposojene) zapiske. Črpanje snovi je omogočeno iz spletnih učilnic, kamor predavatelji nalagajo tekočo snov. Predmeti s težjo snovjo so tisti, s katerimi v praksi nimamo veliko opravka, odvisno od vsakega posameznika, saj smo zaposleni na različnih delovnih mestih. Izpostavil bi še tri pozitivne stvari, in sicer osebni pristop fakultete do študentov, odlični predavateljski zbor in izvrsten predmetnik.« ĐORĐE MITROVIĆ, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, program: Matematične znanosti, 2. letnik »Glavni del študija predstavljajo predavanja, kjer dobimo največ informacij in interakcije s profesorji ter s kolegi. Profesorji imajo določen čas na teden za poučevanje predmeta (na splošno imajo obvezni predmeti nekoliko več časa kot izbirni predmeti) in si lahko sami strukturirajo predavanja, del predavanj pa namenijo vajam. Ocenjevanje poteka z izpiti in včasih s kolokviji,

16

V

Vec na www.

m

mesto mladih.si


PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

katere jemljem kot preverjanje mojega napredka med semestrom. Pri nekaterih predmetih opravljeni kolokviji štejejo za opravljeni predmet, sicer je ob koncu semestra pisni ali ustni izpit. Dodaten vidik podiplomskega študija so tudi raziskave, ki se pogosto izvajajo kot del magistrskega dela. Osebno sem začel z raziskovanjem že v zadnjem semestru dodiplomskega študija. Pri študiju se običajno zanesem na zapiske s predavanj ali literaturo, ki jo predlagajo profesorji. Matematični forumi so tudi odličen način za razpravo in spoznavanje specifičnih vprašanj. Kateri predmeti so težji, bi težko izpostavil, v kontekstu matematike bi bila algebra verjetno dober primer. Z njo se lahko manipulira na številne ustvarjalne načine in tako pridemo do zanimivih rezultatov. Več profesorjev, s katerimi sem delal, pravijo: »Nikoli ne moreš vedeti dovolj teorije grup.« (teorija grup je moj najljubši del algebre). Teorija kategorij in Diferencialna geometrija sta med najtežjimi predmeti. Pogosto se učim s kolegi in se skupaj pripravljamo na izpite. Poleg študija se lahko udeležiš številnih obštudijskih dejavnosti, kot so tekmovanja, poletne šole in konference. V lepem spominu mi bo ostalo obiskovanje poletne šole verjetnosti v Lizboni na Portugalskem in mednarodne matematične olimpijade v Urgenchu v Uzbekistanu.« MORITZ HÖTZL, Fakulteta za turistične študije – Turistica, program: Turizem, 2. letnik »Namesto absolventa na dodiplomskem študiju sem se odločil, da bom čas raje pozitivno izkoristil in si pridobil dodatno znanje in izkušnje na fakulteti. Študij poteka v popoldanskih urah (po 16. uri), kar mi odgovarja, saj delam. V primerjavi z dodiplomskim študijem imamo več samostojnega dela (raziskovanja, pisanja seminarskih nalog) in strokovne literature. To je zagotovo pozitivni del študija, saj lahko raziskuješ in spoznavaš tisto, kar ti je pri stroki najbolj zanimivo. Večinoma sem se učil iz zapiskov, ki sem jih naredil na predavanjih in iz učnega gradiva, ki so ga profesorji objavili v spletno učilnico. Načeloma »težkih zaprašenih bukev« nisem odpiral, sem pa podrobneje raziskal tiste tematike, ki so se mi zdele zanimivejše. Koristna predmeta sta bila Oblikovanje globalnih turističnih mrež, saj smo se navezovali na praktične primere, svetovne korporacije in njihove prakse, ter Organizacija in upravljanje turističnih struktur, kjer smo preučevali na kakšen način učiti ljudi v podjetju in kako prepoznati probleme. Najtežji predmet se mi je zdel Metodologija in raziskovanje v turizmu, ker sem imel premalo predznanja. Odnos med študenti in profesorji na podiplomskem študiju je veliko bolj pristen in oseben, že samo zato, ker se za magisterij ne odloči toliko študentov. Profesorji te obravnavajo kot bolj ali manj enakovrednega in posvetijo več časa tvojemu razmišljanju. So razumevajoči in pripravljeni prisluhniti, čeprav včasih naložijo preveč dela naenkrat.« LAURA ZORN, Fakulteta za vede o zdravju Izola, program: Aplikativna kineziologija, 2. letnik »Zaradi širokega področja dela sem želela nadgraditi predhodno osvojene vsebine na področju znanstvenega raziskovalne-

V

Vec na www.

ga dela v kineziologiji, specifično v pristopih gibalno športne aktivnosti pri otrocih in mladostnikih, ženskah v različnih življenjskih obdobjih, bolnikih s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi in starejših. Pod študijske obveznosti sodijo obvezni predmeti (v 1. letniku jih je 9, v 2. letniku pa 5 + zaključno magistrsko delo) in izbirni predmeti (1. letnik v skupnem obsegu vsaj 9 kreditnih točk oz. 12 kreditnih točk v 2. letniku). Imamo 4 semestre, ki jih sestavljajo predavanja (neobvezna, vendar priporočljiva), seminarji (obvezni) ter seminarske in terenske vaje (obvezne). Opravljen predmet se prizna po pozitivno ocenjenem zaključnem izpitu (navadno v pisni obliki; pogoj za pristop je ustrezna prisotnost pri obveznih vsebinah in pravočasno oddano/predstavljeno seminarsko delo oz. praktični kolokvij). Predavatelji navadno posredujejo pripravljene vsebine preko e-učilnice v obliki prosojnic, sama se največ poslužujem lastnih zapiskov. Literatura (navadno znanstveni članki, občasno knjige in učbeniki) je dostopna v fizični obliki v knjižnici oz. e-obliki. Najkoristnejši so predmeti, ki praktično naslavljajo delovno področje kineziologije; osnovna načela in posebnosti gibalne oziroma športne aktivnosti pri različnih populacijskih skupinah (glede na starost, spol, poklicno usmeritev, zdravstveno stanje, raven gibalnega udejstvovanja). Razumevanje anatomije, fiziologije in patologije človeškega telesa, biomehanike gibanja, statistike in ustreznih raziskovalnih metod ter hkrati (socio-psiholoških) posebnosti dela z ljudmi je osnova.«

UNIVERZA V NOVI GORICI ANEJ ŽAGAR, Fakulteta za humanistiko, program: Literarne vede, 2. letnik »Študij je sestavljen iz predavanj, pri nekaterih predmetih so tudi vaje. Predavanja potekajo dvakrat oz. trikrat na teden. Na predavanjih in na vajah je prisotnost obvezna. Izpiti so večinoma ustni, nekaj jih je pisnih. Pri vsakem predmetu so tudi seminarske naloge, ki jih predstavimo v okviru seminarjev. Komentarji profesorjev na seminarske naloge so predstavljeni individualno na govorilnih urah. Študiram iz strokovne literature, znanstvenih člankov v angleščini in slovenščini, iz svojih lastnih zapiskov, knjig. Učno literaturo dobim v knjižnici in na spletu, kjer po navadi najdem strokovne članke. Študijski predmeti so dobro organizirani za poglobljeno razumevanje znanj s področja humanističnih ved, literarnih ved, literarne teorije, primerjalne literarne zgodovine, metodologije literarne vede, interdisciplinarnosti in družbenih ved. Zelo koristna sta tudi predmeta Individualno raziskovalno delo I in II, ki študentu omogočata poglobljeno raziskovanje tematike, ki ga še posebej zanima. Kasneje lahko ta preraste v magistrsko nalogo. Veliko je vključevanja študentov v delo na različnih raziskovalnih projektih. Velika večina predmetov je edinstvenih v slovenskem prostoru (ne da se jih poslušati nikjer v Sloveniji), nekaj jih je vezanih na obmejni prostor. Odnos profesor študent je dober, strokoven in individualno obarvan, saj študentov ni veliko (v 2. letniku sem bil v letnik vpisan sam), univerza je majhna. S profesorji se da vse dogovoriti, saj so dostopni v živo in preko mailov. «

m

mesto mladih.si

17


PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

MONIKA FERFOLJA, Fakulteta za znanosti o okolju, program: Okolje »Zavedam se, da bo ta poklic v bližnji prihodnosti zelo iskan, zato sem želela svoje znanje s 1. stopnje še izpolniti. Dela med letom je veliko, vendar je potem v izpitnem obdobju lažje, saj je snov do takrat že zelo dobro utrjena in za učenje za izpite ne porabim več veliko časa. Pri študiju so mi v pomoč predstavitve profesorjev s predavanj in moji zapiski. Ko se učim, veliko informacij najdem tudi v znanstvenih člankih. Zapišem si vse opombe in poudarke profesorjem, ki so mi nato pri kolokvijih/ izpitih v veliko pomoč. Osebno so mi najtežji predmeti, ki vključujejo veliko znanja iz družboslovja (npr. Okolje in družba, Družbeni in pravni vidiki okolja), saj sem po duši naravoslovka. Pozitivne strani na fakulteti: profesorji in asistenti so vedno na voljo za dodatna vprašanja, manjše skupine študentov zaradi česar je študij učinkovitejši in veliko predstavitev, seminarjev in skupinskih projektov, v okviru katerih smo se naučili samozavestno nastopati in konstruktivno sodelovati v ekipi.«

NOVA UNIVERZA MIRAN MURNIK, Fakulteta za državne in evropske študije, program: Javna uprava, 2. letnik »Za podiplomski študij sem se odločil, ker sem želel nadgraditi znanje s področja Javne uprave, saj sem že na dodiplomskem študiju obiskoval isti program, ter znanje aplicirati v službi, saj sem redno zaposlen v javni upravi. Predavanja potekajo v popoldanskem času. V kolikor se ne moraš udeležiti rednih predavanj, imaš možnost ogleda za nazaj v e-učilnici. Na izpit se pripravljam tako, da poslušam predavanja in izdelam zapiske. Prav tako Študentski svet fakultete vsako leto pripravi projekt »Izmenjava izkušenj, zapiskov«, na katerem študentje izvedo izkušnje s profesorji in predmeti ter si brezplačno pridobijo zapiske iz predavanj in primere izpitov. Prav tako je na Facebooku ustvarjena skupina »Ius farma«, kjer so objavljena dodatna gradiva in izkušnje študentov glede študija in izpitov. Koristni predmeti so bili zame Ustavno in mednarodno pravo človekovih pravic, Upravni sistemi, Demokratična in pravna država, Evropsko upravno pravo, Pravna ureditev javne uprave. Med težje predmete bi uvrstil Evropsko upravno pravo ter Demokratično in pravno državo, ker

je gradivo obsežno, prav tako je pogoj za pristop na izpit opravljena seminarska naloga oz. »take home« izpit. Odnos med profesorji in študenti je odličen, saj predavanja potekajo sproščeno. Vsi se nekako poznamo med seboj, si pomagamo in vzdržujemo odlične odnose. Če povzamem pozitivne stvari, so to brezplačen študij, predavanja v popoldanskem času ter možnost ogleda za nazaj v e-učilnici, udeležba na spomladanski šoli, kjer na podlagi aktivne udeležbe pridobiš kreditne točke v višini enega izbirnega predmeta.« SEBASTJAN SVETE, Evropska pravna fakulteta, Ljubljana, program: Pravo, 1. letnik »Če želiš v življenju dati vse od sebe, je podiplomski študij logični korak na poti študija prava in za nadaljnjo poklicno pot formalni pogoj. Ker so me predavatelji in strokovno osebje na dodiplomskem študiju prepričali s strokovnostjo, pedagoško izvirnostjo, pronicljivostjo misli in spoštljivim odnosom do študentov, študij nadaljujem. Študijski proces je sestavljen iz predavanj in vaj, ki vključujejo aktualna pravna in družbena vprašanja. Od študentov se ne pričakuje zgolj znanje obravnavane snovi in z njo povezane domače in tuje sodne prakse, temveč se spodbuja oblikovanje in argumentiranje lastnih stališč, mnenj, prepričanj. Svoje poglede in poglobljen študij aktualnih pravnih vprašanj oblikujemo v seminarskih nalogah in drugih oblikah prispevkov. Te pogosto drug drugemu predstavimo, predavatelji podajo strokoven komentar in o njih izmenjamo stališča. Preverjanja znanja potekajo pisno, ustno ali kot »take home« izpit. Na Novi univerzi potekajo številni akademski forumi, okrogle mize, predstavitve novih publikacij, predavanja tujih in domačih predavateljev, ekskurzije in jesenske in poletne šole. Študiram iz knjig, zakonov, odločb sodišč, strokovnih člankov, lastnih zapiskov, ki jih dopolnjujem z zapiski kolegov ter iz skript. Običajno že med predavanji posežem po knjigi ali učbeniku. Večina literature je dostopne v knjižnici, precej je najdem tudi v domači knjižnici. Razne skripte in zapiske si študentje delimo preko socialnih omrežji. S področjem zanimanja je povezan tudi odnos do učnih predmetov. Pomembno se mi zdi obvladanje temeljnih vsebin (Teorija in filozofija prava, Ustavno in mednarodno kazensko pravo, Demokratična in pravna država, Evropsko civilno pravo), saj je to osnova vseh nadaljnjih študij. Vedno kadar naletim na vprašanja, ki jih ne razumem, se lahko obrnem na predavatelje. Ti so do študentov profesionalni, odnos med nami je pošten in korekten. Izpostaviti velja, da so profesorji ob vpogledu v izpit pripravljeni študentu (vsaj na kratko) razložiti, kje ga je polomil, odprti so tudi za študentova pojasnila in spremembo ocene, če je strokovno utemeljena.« KLAVIDJA SITAR, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije, program: Slovenski študiji II »Čeravno sem si do sedaj že ustvarila kariero v mojem poklicu, je bila odločitev za študij na FSMŠ ena boljših v mojem življenju. Menim namreč, da se je tekom življenja potrebno vseskozi izobraževati in skrbeti za preskoke med možganskimi krivuljami. Če ob tem še ljubiš svojo domovino Slovenijo, jo želiš globje spoznati ter ji želiš vse dobro tudi v bodoče, je odločitev za ta študij vsekakor prava. Odličen izbor profesorjev in spoštljiv odnos do študentov odločitev za študij še dodatno potrjujeta.«

18

V

Vec na www.

m

mesto mladih.siPODIPLOMSKI ŠTUDIJ

UNIVERZA V NOVEM MESTU URŠKA LONGAR, Fakulteta za ekonomijo in informatiko, program: Upravljanje poslovnih in informacijskih sistemov, smer: Upravljanje poslovnih sistemov, 1. letnik »Za podiplomski študij sem se odločila zaradi poznavanja fakultete, kakovosti programa in ker sem že prej obiskovala dodiplomski program. Tudi zaradi bližine domu, kar mi omogoča usklajevanje študija z ostalimi obveznostmi – služba, popoldanske dejavnosti. Študij vključuje predavanja in vaje, pripravo projektne naloge in na koncu izpit. Večinoma se učim iz svojih zapiskov predavanj oz. drsnic profesorjev. Učno literaturo si sposojam v knjižnici. Najbolj koristni se mi zdijo predmeti, pri katerih profesorji vključujejo praktične primere in izkušenje. Zanimiva so mi področja računovodstva, financ, makroekonomije, menedžmenta. Težko bi rekla, kateri predmet je najtežji, vsak predmet ima bolj ali manj zahtevne tematike. S profesorji smo v dobrem odnosu, vsaj sama se z vsemi dobro razumem in brez težav pristopim do njih z vprašanji. Prepričana sem, da majhnost fakultete pripomore k dobri atmosferi. Pozitivnih stvari, ki sem jih doživela na fakulteti je veliko. Najpomembnejše se mi zdi to, da sem spoznala dobre prijatelje, s katerimi se še vedno redno družimo. V lepem spominu mi bo ostalo tekmovanje iz računovodstva, katerega sem se udeležila v 1. letniku in je potekalo v Banja Luki. Dosegla sem 3. mesto, izlet v Banja Luko pa je bil odličen. Prijetno izkušnjo sem imela tudi ob opravljanju strokovne prakse na Upravni enoti Novo mesto. Mednarodne izkušnje sem nabirala na mednarodni poletni šoli in na mednarodnih znanstvenih konferencah, ki se jih udeležujem že več let. « JANEZ HROVATIČ, Fakulteta za strojništvo, program: Tehnologije in sistemi v strojništvu, 2. letnik »Za podiplomski študij sem se odločil, ker sem želel izpopolniti znanje, ki sem ga pridobil že na prvi stopnji študija. Študij poteka v obliki predavanj in vaj, pri tem je pri večini predmetov potrebno pripraviti seminar in predstavitev le-tega. Poleg priprave seminarja je potrebno opraviti tudi pisni izpit. Študiranje poteka v večini iz predstavitev študijskega gradiva, ki jih posreduje profesor ter lastnih zapiskov iz predavanj in vaj. Za pripravo seminarjev se zbere literaturo, ki je na voljo iz knjižnice na fakulteti in iz spleta. Najbolj koristni predmeti se mi zdijo tisti, ki grejo res v podrobnosti in spoznavamo obnašanje materialov in raznih detajlov (predmeti na temo toplotne obdelave materialov in numeričnih simulacij) ter tudi predmeti, ki zajemajo novejše tehnologije, kot so 3D tisk in skeniranje. Najtežji predmeti so tisti, ki zajemajo numerične simulacije, ker je potrebno predelati ogromno teorije in jo tudi razumeti. Odnos med profesorji in študenti je obojestransko zelo spoštljiv. Pri nekaterih profesorjih tudi zelo sproščen, kar je razvidno pri razpravah. Vsem bodočim študentom sporočam, da bodo doživeli izjemno lep sprejem ob prvem dnevu študija, med študenti vlada pozitivno vzdušje, tekom študija pa bodo slišali veliko zanimivih izkušenj profesorjev.«

20

V

Vec na www.

ANDREJA DOLTAR PANJAN, Fakulteta za poslovne in upravne vede, program: Upravljanje z okoljem, 1. letnik »V želji po rasti in nadgradnji, tako osebno kot profesionalno in z namenom, da bi v podjetju stremeli k ravnotežju ter upravljali z viri in okoljem sistemsko ter čim bolj trajnostno, sem se odločila za ta program. Študiram iz temeljne in priporočene literature, profesorji običajno svetujejo še dodatno aktualno literaturo, poučne video posnetke, članke. Z rednim obiskovanjem predavanj, vaj in s podrobnim pregledom literature za pripravo raziskovalne naloge pridobim največ časa. Predmetnik mi je bil všeč že ob vpisu, izpostavila pa bi Modele odločanja, saj je naše delo in življenje odvisno od naših majhnih in velikih odločitev. »There is nothing more difficult and therefore more precious, than to be able to decide,« je rekel Napoleon. Tudi statistika pri kompleksnih odločitvah pomaga. Torej najtežja in hkrati najbolj koristna predmeta sta Metode okoljskega raziskovanja in Modeli odločanja. Ker profesorji prihajajo iz različnih smeri, profilov, iz tujine, nam širijo obzorja s celostnim pogledom na študij, delo, znanost. Spodbudno je, da nas upoštevajo, poslušajo naša mnenja in nam v sproščenem vzdušju pomagajo pri doseganju ciljev. Dodatne izkušenje študenti lahko pridobivamo na izmenjavah. V sklopu Erasmus+ YiA, preko lokalnega mladinskega centra BIT, sem pridobila naziv trenerke in menedžerke v mladinskem delu. Tri mesece pa sem obiskovala Leonardo da Vinci program v Berlinu. Na ILE Berlin - Institut für lebenslanges Lernen in Europa sem delala v start up podjetju, ki se ukvarja s spletnim marketingom in obiskovala tečaj poslovne nemščine. Super izkušnje!« ARIJETA MURSELI, Fakulteta za zdravstvene vede, program: Vzgoja in menedžment v zdravstvu, 2. letnik »Po zaključku dodiplomskega študija Zdravstvene nege sem želela svoje znanje razširiti in z magistrskim študijem razvijati svoje poklicne vrednote. Izbrana smer je po predmetniku nekako najbolj ustrezala mojim željam, kar se je zame izkazalo za pravilno izbiro. Pri večini predmetov po predavanjih sledijo seminarskih vaje, kjer pripravljamo raziskovalne naloge ter na koncu zaključimo predmet s pisnim izpitom. Osnovo za študij predstavljajo izročki predavateljev, kar nadgradim s preučitvijo priporočene literature in si pripravim zapiske. Z dostopnostjo do učne literature nimam težav, saj imamo založeno fakultetno in mestno knjižnico ter omogočen dostop do bibliografskih baz. Glede na izbrano smer študija lahko rečem, da so predmeti, kot so Menedžment v zdravstvu in Menedžment kadrovskih virov in kakovosti najbolj koristni, tudi Teorije in razvoj zdravstvene nege, ki me je opomnil na osnove in nadgradil poklic medicinske sestre, ter Socialna problematika, kjer smo zdravstvo povezovali s socialnim varstvom in reševali aktualne izzive. Kot najtežji predmet lahko izpostavim Metodologijo raziskovalnega dela, je pa vsekakor pripomogel k razvoju znanja na področju raziskovanja. Odnosi s profesorji so pristni, temeljijo na medsebojnem sodelovanju, pomagajo nam reševati številna vprašanja. Med predavanji ne gre le za enosmerno komunikacijo, ampak smo vpeti v debato in skupaj povezujemo pridobljeno znanje.«

m

mesto mladih.siPODIPLOMSKI ŠTUDIJ

SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI ALEKSANDER UČAKAR, Fakulteta za pravo in poslovne vede, Katoliški inštitut, program: Poslovne vede, 2. letnik »Študij je sestavljen iz predavanj, vaj in seminarjev. Tekom semestra se preverja znanje s kolokviji ali izpitom na koncu semestra. Večino literature lahko črpamo iz lastnih zapiskov in interneta, študijsko literaturo si lahko izposodimo v založeni knjižnici fakultete. Med koristnejše predmete sodijo Statistika za poslovno odločanje, Pravo EU, Davčni sistemi in finančna politika ter Aplikativna etika. Meni so bili težji pravni predmeti, zaradi natančnega izražanja. Predmete predelujemo v manjših skupinah, kar vidim kot pozitivno, saj profesorji podrobneje razložijo snov in z nami predebatirajo obravnavane teme. Mentorji pri zaključnih nalogah so zelo odzivni, odprti za pomoč, kadar ima študent izziv pri raziskovanju in pisanju naloge, priskočijo na pomoč z usmeritvami in predlogi za nadaljevanje obravnave. Tako se študenti ne čutimo kot številke, ampak imamo z njimi oseben odnos. Študijske izmenjave sicer nisem izkoristil, veliko sem pridobil že s študijskimi obiski, ki jih organizira fakulteta.« ENEJA IVANČIČ, Fakulteta za dizajn, program: Dizajn, smer: Notranja oprema, 1. letnik »Za nadaljevanje študija na podiplomskem programu Dizajn, smer Notranja oprema, ki traja 2 leti, sem se odločila, ker sem imela občutek, da mi primanjkuje znanja za pričetek moje kariere. Študenti pridobivamo znanje preko aplikativnih projektov, ki so realno zasnovani in so neposredno prenosljivi v gospodarstvo. Pridobljeno znanje temelji na poglobljenih raziskavah z uporabo različnih metodologij. Vpisala sem izredni študij, na katerem predavanja, vaje in seminarji potekajo v popoldanskem času, kar mi najbolj odgovarja. Izpiti se izvajajo med razpisanimi izpitnimi obdobji. V večini imamo projektna dela, ki potekajo cel semester. Dejansko pripravimo celotno nalogo, idejno zasnovo in konceptualne primere

22

V

Vec na www.

na določeno konkretno temo. Te projektne naloge štejem za najbolj koristne, saj so boljši približek poklicu za katerega se izobražujem. Medtem ko predmeti z obilico teoretske vsebine zahtevajo več priprav in učenja, zato so zame tudi težji. Za teoretični del predmetov uporabljam svoje zapiske ali si jih izmenjamo s prijatelji. Atmosfera na Fakulteti za dizajn je sproščena, ustvarila sem veliko novih poznanstev. Na predavanjih si izmenjujemo različne poglede na svet in s tem dopolnjujemo pridobljeno znanje in izkušnje. Odnosi s profesorji so bolj odprti, kar prijateljski, kot na dodiplomskem študiju, saj so same obveznosti študentov vsem jasne. Profesorji so pripravljeni pomagati pri projektnih nalogah, če se posameznik sreča z nejasnostmi, spodbujajo študente in jim svetujejo kako nadaljevati delo. Poleg naštetega pa so največje prednosti pridobivanje specifičnih kompetenc, kakovostno znanje in neprecenljive izkušnje, ki jih bom s pridom lahko uporabljala na svoji poklicni poti.« KATJA URAJNAR, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, program: Informatika v sodobni družbi, 2. letnik »Osnovno znanje informatike je v današnjem svetu že skoraj nujno zlo. Za podiplomski študij Informatike v sodobni družbi sem se odločila predvsem v želji po drugačnem delovnem okolju, za kar osnovno znanje ni dovolj. Znanje, ki ga pridobivam na tem študiju mi lahko pomaga na več področjih ali situacijah v življenju, ki ni nujno, da so povezane z delovnim okoljem. Zadnje dve leti smo imeli predavanja in vaje preko aplikacije Zoom, prav tako izpite, ker je bilo zame dobro, saj sem lažje usklajevala delovne obveznosti in družino. Študirala sem večinoma iz zapiskov in literature, ki jo posredujejo profesorji, vsekakor je zaželeno poseči po knjigah oz. spletni literaturi. Glede najtežjih predmetov se ne morem opredeliti, saj je vsak po svoje zanimiv, a zahteva določeno stopnjo znanja. Na fakulteti bi pohvalila predvsem odzivnost in prijaznost referata in strokovnost profesorjev. Z njimi imamo prijeten, spoštljiv in sproščen odnos. Veliko je medsebojne komunikacije in sodelovanja. Kljub temu, da so predavanja na daljavo ohranjamo visok nivo komunikacije.«

m

mesto mladih.si


Katoliški inštitut Fakulteta za pravo in poslovne vede

Catholic Institute Faculty of Law and Business Studies

UNIVERZITETNI ŠTUDIJ

MAGISTRSKI ŠTUDIJ

MAGISTRSKI ŠTUDIJ

uporabna znanja za razvoj in zaposlitev

nadgradnja kompetenc v visok profil strokovnjaka

NOV magistrski program za nove generacije pravnikov

EKONOMIJA

POSLOVNE VEDE

PRAVO

VABLJENI K VPISU

možne štipendije za brezplačen študij

Fakulteta za pravo in poslovne vede Krekov trg 1, 1000 Ljubljana referat@kat-inst.si

www.fppv.si

ZAKAJ ŠTUDIRATI NA FAKULTETI ZA PRAVO IN POSLOVNE VEDE? Sodobnost vsebin •

pri oblikovanju predmetnika se zgledujemo po uglednih tujih šolah: UIC Barcelona, Boston College, MIT, Harvard University, Sacro Cuore Milano, …

Usposobljenost diplomantov •

pridobitev raznorodnih kompetenc s področij prava, ekonomije, trženja, vodenja in etičnosti

možno sodelovanje pri izvedbi konferenc in strokovnih posvetov študij semestra v tujini je omogočen vsakomur

uporabljamo študijski material, ki je učno čtivo tudi na drugih uglednih mednarodnih univerzah

posamezna predavanja se sproti posodabljajo z aktualnimi mednarodnimi vsebinami

Zaposljivost diplomantov

Etičnost v delovanju •

vodstvo fakultete in vsi sodelavci smo zavezani k upoštevanju najvišjih etičnih načel

v delu s študenti redno izpostavljamo pomen etičnosti v poslovanju

diplomanti FPPV so uspešni v svojem kariernem razvoju

diplomanti FPPV so zaposleni tudi v največjih multinacionalkah

diplomanti FPPV so samostojni podjetniki

Kakovost in ugled učiteljev v strokovni javnosti Vrhunski raziskovalni program Prilagodljivost programov Mednarodno sodelovanje Povezovanje s podjetji in ustanovami Karierni razvoj študentov Oseben odnos s študenti


PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

NASTJA PEVEC, Fakulteta za organizacijske študije Novo mesto, program: Menedžment kakovosti, zaključni letnik »Moje sodelovanje s fakulteto se je začelo že z vpisom na dodiplomski študijski program Menedžment kakovosti. Zaradi zahtev na delovnem mestu, ki vključujejo tako veščine in kompetence, kot analitične in inovacijske pristope pri reševanju vse bolj kompleksnih izzivov in problemskih situacij, so se pokazale potrebe po nadaljnjem izobraževanju. Dosedanje izkušnje so zelo pozitivne, predvsem z vidika načina študija, vsebine predavanj, strokovnega prenašanja znanj ter korektnega odnosa zaposlenih, sem sprejela odločitev o vpisu. Fakulteta s paleto različnih pristopov omogoča študentom krepitev razgledanosti ter bogatenje znanj in kompetenc, kar za organizacijo pomeni veliko dodano vrednost, za posameznika pa rast lastne vrednosti in s tem odlične izhodiščne pogoje za zaposljivost. Predmeti so sestavljeni iz teoretičnih predavanj in praktičnih vaj, katere pri nekaterih predmetih predstavljajo status opravljenega izpita. Med seboj se prepletajo in povezujejo. Predavatelji ustvarjajo sfero sproščenega vzdušja, ki vzpostavlja konstruktivne diskusij in razprave o aktualnih temah, podkrepljenih s teoretičnimi izhodišči in primeri dobrih praks. Večinoma predavatelji sami poskrbijo za kakovostno literaturo, ki zajema strokovne in aktualne članke, knjige in priročnike. Z njimi imamo korekten odnos, delujejo v smeri spodbujanja in motiviranja k različnim razpravam, deljenju mnenj in podajanju pre-

dlogov ter na ta način ustvarjajo pozitivno in sproščeno atmosfero. V primeru vprašanj, dodatnih pojasnil ali potrebnih usmeritev so vedno na voljo in pripravljeni pomagati. Izpostavila bi še organizirane poletno-zimske šole, kjer študenti v sodelovanju s strokovnjaki različnih področij poglabljajo svoje znanje.« FRANCESCA IANCIG, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, program: Medkulturni menedžment, 1. letnik »Podiplomski študij je naravno nadaljevanje izobraževalne poti, ki sem jo začela že na dodiplomskem programu Uporabne družbene študije. Predavanja potekajo fizično na lokaciji ali preko IKT orodij. Najbolj koristni predmeti so zame tisti, ki so povezani s komuniciranjem, menedžmentom in raziskovanjem (kvalitativnim in kvantitativnim). Najtežji pa tisti, ki imajo tehnično vsebino (npr. statistika – kvantitativne metode), tako zaradi moje splošne nepripravljenosti kot tudi težav pri razumevanju snovi teh predmetov na daljavo (prek IKT orodij je težje temeljito razložiti snov matematične narave). Večino gradiva pridobivam preko spletnih virov na Cobisu. Prav tako si za predmete, ki me najbolj navdušujejo in zanimajo izposojam knjige, ki jih predlaga predavatelj (tako obvezno, kot tudi neobvezno literaturo). Seveda so pomemben pripomoček tudi zapiski in predstavitve iz predavanj, ki nam dajejo oporne točke za nadaljnji študij. Kadar smo na univerzi je vzdušje odlično. Tako s profesorji kot tudi s sošolci smo na vseh predavanjih sprožili zanimive

KOMBINIRAN ŠTUDIJ NA DALJAVO

IN

NA FAKULTETI

fos-unm.si

FOŠ vam ponuja: Študijske programe za boljšo zaposljivost. Izbirne predmete z različnih področij. Kombinirano obliko študija. Organizacijske in vodstvene kompetence. Timsko delo v majhnih skupinah. Osebni pristop do študentov. Urnik prilagojen zaposlenim študentom.

24

V

Vec na www.

Izboljšajte svojo ZAPOSLJIVOST ali možnost NAPREDOVANJA.

m

mesto mladih.si


PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

debate, ki so odpirala vedno nova vprašanja za vse prisotne, skupne vaje pa smo opravljali harmonično, z veliko medsebojnega razumevanja. Zaradi razlik v starosti, predhodni izobrazbi, karakterjih in življenjskih izkušnjah smo o isti stvari razmišljali povsem različno ter tako drug drugemu pokazali več zornih kotov iste teme. Bistvena prednost je v povezovanju teorije in vaj pri vsakem predmetu, teme pa profesorji prepletajo tudi z realnim dogajanjem po svetu.« IRENA VODNIK, Fakulteta za podjetništvo – Gea College, program: Podjetniški management, 2. letnik »Za podiplomski študij sem se odločila zaradi pridobitve dodatnega in nadgradnjo obstoječega znanja s področja podjetništva in managementa. Odločitev ni bila težka, saj mi je bil predmetnik na podiplomskem študiju izredno zanimiv. Za študij sem se odločila tudi zaradi profesorjev, ki prihajajo iz različnih področij gospodarstva in imajo ogromno izkušenj iz prakse, kar je za nas izrednega pomena, saj lahko rešujemo izzive na konkreten in praktičen način. Predavanja so tekom študija potekala kombinirano, vsako prvo srečanje je potekalo na sedežu, da smo se spoznali in povezali s profesorji in ostalimi študenti, nadaljnja predavanja so bila večino on-line. Izpiti in seminarji ter njihove predstavitve se izvajajo na šoli. Predavanja vključujejo raznovrstne primere iz prakse, uporabljamo prosojnice, predlagano literaturo in dodatne vaje. Za pripravo seminarskih nalog sem obiskala tudi knjižnico, ki je na voljo v okviru fakultete. Predmeti vsebinsko obsegajo veliko zanimivosti in so tesno povezani s prakso. Težji so morda tisti predmeti pri katerih imamo študentje manj znanja, vendar profesorji skušajo skozi vsebino približati snov študentom s praktični primeri in ustvariti pestrost teme. Prednost pri samem študiju je tudi to, da študijski proces vključuje veliko inovativnega in kreativnega razmišljanja. Odnos med študenti in profesorji je korekten in pomoč s strani profesorjev vedno zagotovljena. S podiplomskimi študenti smo dobro povezani in si izmenjujemo študijske informacije. Študentska pisarna nam je bila v oporo in sproti smo reševali vse izzive povezane s študijem.«

Izobrazite se za poklice prihodnosti!

Izbirajte med 14 različnimi študijskimi smermi!

DIJANA GLAVAŠ, Visoka zdravstvena šola v Celju, program: Paliativna oskrba, 2. letnik »Pri svojem delu opažam velike potrebe po vsebinah, ki vplivajo na kakovost ob koncu življenja, zato sem želela nadgraditi svoje znanje. Študij poteka v obliki predavanj in vaj in je zasnovan na raziskovanju skozi seminarske naloge. Končna ocena je sestavljena iz seminarske naloge in izpita. Vsak predmet zahteva, da se študent poglobi in razume snov – to so deli sestavljanke paliativnega znanja, ki skupaj sestavijo celotno sliko paliative. Učno gradivo je raznoliko, tako da uporabljam kombinacijo knjig, zapiskov in zbirk. Veliko gradiva predavatelji naložijo v spletno učilnico Moodle. Kot pozitivno na naši fakulteti vidim klimo in odnos med študenti in profesorji, ta je izjemno spoštljiv, ter prilagajanje in posluh predavateljev, tako slovenskih kot tujih. Kljub temu, da gre za izredni študijski program so se profesorji vedno prilagodili delovnim obveznostim študentov. Študij bi priporočala vsem, ki jih paliativa zanima, saj bodo pridobili široko znanj pri zanimivih predmetih.«

V

Vec na www.

m

mesto mladih.si

25


PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

IRENA KUNTARIČ ŽIBERT, Univerza Sigmund Freud Dunaj – podružnica Ljubljana, program: Specializacija iz psihoterapije otrok in mladostnikov »Poklic psihoterapevta, zagotovo zahteva vseživljenjsko učenje, razvoj in delo na sebi. Zato je bilo samoumevno, da študij nadaljujem in se izobražujem. Stik s fakulteto nam omogoča veliko novega znanja ter vpogleda v praktično delo. Študij poteka ob koncu tedna in v popoldanskih urah, kar je posebej hvaležno za tiste, ki imamo družino ter otroke. Predvsem bi si želela na tem mestu izpostaviti različne metode poučevanja. Tako se študentje srečujemo s predavanji, ki so ovrednoteni s klasičnimi izpiti in obiski predavanj ter s seminarji, kjer je poudarek na različnih obširnejših esejskih nalogah, predstavitvah in raziskovalnih nalogah. Specialistični študij, ki traja nekaj let, nam ponuja strokovne vsebine in praktično psihoterapevtsko delo, ki ga študentje opravljamo v ambulanti fakultete pod

26

V

Vec na www.

supervizijo. Prav ta del študija mi omogoča strokoven razvoj v praktičnem pogledu pred odprtjem svoje lastne prakse. Še dodatna posebnost študija je opravljanje psihosocialne prakse v različnih ustanovah, ki mogoča vpogled v sorodne vsebine dela z ljudmi. Tovrstna praksa poteka skozi celoten proces študija in se dopolnjuje iz leta v leto ter je obvezna za napredovanje. Profesorji nas spodbujajo, da smo pri študiju radovedni in da imamo željo po raziskovanju. Skušajo se oglasiti na naše potrebe, želje in ideje. Vedno so na voljo za različne strokovne posvete, iz tega pa izhajajo strokovni, a pristni odnosi. Posluh vodstva za posameznika, ki ima še druge obveznosti, je veliko pripomogel k mojemu študiju, pa tudi projektno delo, ki ga vodijo supervizorji in metasupervizorji. Prav iz tega naslova je nastal projekt poletnega socio-terapevtskega tabora Samostojnosti in povezanosti za otroke in mladostnike, ki ga zagotovo ne bi mogla voditi sama. Tisto, kar me še posebej navdihuje, je prav gotovo tudi možnost doktorskega študija, ki poteka na Dunaju.«

m

mesto mladih.si


PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

ŠTIPENDIJE za II. stopnjo

Maja Gašparovič, vodja Oddelka za štipendije in programe Ad futura, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS Alenka Šantavec, Center za socialno delo Maribor, Enota Ruše Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

KAKO DO DRŽAVNE ŠTIPENDIJE Državna štipendija je namenjena študentom, ki se izobražujejo in izhajajo iz socialno šibkejših družin ter izpolnjujejo splošne pogoje, ki jih Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) določa v 11., 12. ter 13. členu. Pridobijo jo tisti, pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem letu, ne presega 713,91 eura.

Za prvo dodelitev Zoisove štipendije je treba vlogo oddati skladno z javnim razpisom, ki ga Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS objavi na svoji spletni strani do konca junija, vlogo oddate do roka navedenega v razpisu – po navadi so to prvi dnevi v oktobru.

Vloga za uveljavljanje državne štipendije za študente je dostopna na portalu eUprava. Študenti lahko vlogo oddate sami. Starši ne morejo uveljavljati državne štipendije za študenta preko Enotne vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Vlogo oddate preko portala e-uprave ali jo vložite pri Centru za socialno delo, in sicer septembra, če želite štipendijo prejemati celo študijsko leto, lahko pa tudi kadarkoli med letom, saj se štipendija dodeli s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge. Višina osnovne državne štipendije je odvisna od povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana in lahko znaša od 75,19 do 204,09 evra mesečno. Poleg osnovne štipendije je mogoče pridobiti tudi različne dodatke, in sicer za uspeh (18,26–42,97 evra), za bivanje (85,93 evra) ter dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami (53,71 evra). Štipendist, ki med študijskim letom izpolni pogoje za pridobitev dodatka za bivanje ali pogoje za pridobitev dodatka za štipendiste s posebnimi potrebami, je na podlagi prošnje s prvim dnem naslednjega meseca od nastanka spremembe upravičen do tega dodatka za tekoče šolsko ali študijsko leto. Denarne prejemke lahko uveljavljate v naslednjem zaporedju: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija. Več informacij in obrazci so na voljo na spletni strani ministrstva v razdelku Uveljavljanje pravic. KAKO DO ZOISOVE ŠTIPENDIJE Namenjena je nadarjenim in nadpovprečno uspešnim študentom. Štipendijo lahko pridobite tisti, ki izpolnjujete splošne pogoje v 11.–13. členu ZŠtip-1, ste dosegli izjemni dosežek IN hkrati izkazujete tudi ustrezen uspeh. Za ustrezen uspeh se šteje povprečna ocena 8,5 ali uvrstitev med 5 % najboljših študentov, izberejo pa se kandidati z višjim številom točk za izjemne dosežke do porabe sredstev. Osnovna višina Zoisove štipendije za študenta je 150,38 evra (za študij v tujini 300,77 evra), pridobiti je možno dodatek za bivanje ter dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami. Če ste na dodiplomski stopnji prejemali štipendijo, ste na prehodu na podiplomski študij označeni kot novi kandidat.

V

Vec na www.

Za nadaljevanje štipendiranja v višjem letniku je treba izkazati izpolnjevanje vseh pogojev (vpis v višji letnik + splošni pogoji) in imeti ali vsaj en ustrezen dosežek ali povprečno oceno vsaj 8,5. Vsak štipendist mora sam pravočasno oddati vlogo za nadaljevanje štipendiranja, če želi Zoisovo štipendijo prejemati brez prekinitve, ker javnega razpisa za nadaljnje prejemanje ni. Zoisove in državne štipendije ne morete prejemati hkrati, lahko pa poleg Zoisove štipendije prejmete dodatek za bivanje (85,93 evra) in dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami (53,71 evra na mesec). KAKO DO KADROVSKE ŠTIPENDIJE Dodelujejo jih delodajalci glede na načrtovane kadrovske potrebe v organizaciji, prav tako določijo višino štipendije in posebne pogoje. Država kadrovske štipendije tudi sofinancira – v tem primeru mora štipendist izpolnjevati splošne pogoje, ki so določeni v ZŠtip-1, štipendija pa ne sme biti nižja od državne štipendije brez dodatkov za četrti dohodkovni razred (trenutno 107,42 evra). Ne glede na to, je kadrovska štipendija v povprečju višja kot državna ali Zoisova štipendija. Enotni seznam razpoložljivih kadrovskih štipendij objavlja Javni sklad na podlagi potreb, ki so jih skladu posredovali delodajalci. Razpoložljive štipendije si lahko ogledate na spletni strani sklada, v zavihku IZMENJEVALNICA (https:// www.srips-rs.si/sl/stipendije/izmenjevalnica), kjer najdete vse potrebne informacije. Glejte tudi objave delodajalcev – nekateri delodajalci svojo ponudbo kadrovskih štipendij objavljajo na svojih spletnih straneh, v lastnih glasilih ali različnih medijih, pri čemer pa morajo te potrebe javiti tudi javnemu skladu. Najbolje se je pozanimati neposredno pri delodajalcih – tudi delodajalci, ki niso razpisali kadrovskih štipendij, se lahko na pobudo potencialnega štipendista odločijo za štipendiranje. Če prejmete kadrovsko štipendijo, ki jo sofinancira država, vam mora štipenditor vsako leto omogočiti enomesečno opravljanje prakse, po zaključku vašega izobraževanja pa z vami sklene pogodbo o zaposlitvi. To je idealna priložnost za zagotovitev prve zaposlitve na trgu dela.

m

mesto mladih.si

27


DELO IN ZAPOSLITEV

Globalni premiki na področju ZAPOSLOVANJA Damjana Košir, vodja - direktorica Službe za zaposlovanje, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

V prihodnosti bodo aktualne morda danes še neznane službe, so ocenili v napovedih zaposlovanja na Zavodu za zaposlovanje. Nekatere pa sploh ne bodo obstajale več, pravi vodja službe razvoja kadrov v podjetju Ernst & Young Ekaterina Ukhova, ki je napovedala globalne premike na področju zaposlovanja že marca 2018. 10 ZANIMIVIH POKLICEV V 2025: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

urbani kmetovalci, specialisti socialnega izobraževanja, podatkovni znanstveniki, varnostni specialisti v kibernetiki, negovalci za odrasle, specialisti zdravstvene nege, medicinske sestre in fizikalni terapevti, 7. upravljavci zasebnosti, 8. specialisti za 3D spletno oblikovanje, 9. oblikovalci izkušenj virtualne realnosti, 10. neodvisni profesorji. Premik v navedene poklice bo sprožila uporaba pametnih strojev in novih tehnoloških rešitev, ki bodo nadomestile do tri zaposlene.

28

V

Vec na www.

Avtomatizacija bo nadomestila poklice, ki so plačani manj kot približno 20 evrov na uro. Po letu 2025 verjetno ne bomo več srečali toliko bančnih uradnikov, zavarovalniških zastopnikov, telefonskih prodajalcev, vnašalcev podatkov, strojepiscev in telefonistov, blagajnikov, nepremičninskih agentov, kontrolorjev in davkarjev, potovalnih agentov, športnih sodnikov in športnih uradnikov, arhivarjev, poštarjev, kurirjev in poklicev s področja osebne asistence. Popolnoma pa verjetno ne bodo še izginili. Predvideva se, da bo ustvarjenih dva milijona novih zaposlitev na področju: • računalništva, • spletnega oblikovanja, • matematike, • arhitekture, • inženiringa in sorodnih področij. To bo terjalo nova znanja in spretnosti prav pri mladih, ki se bodo sproti učili in s tem postajali konkurenčnejši. Četrta industrijska revolucija po mnenju Svetovnega gospodarskega foruma ustvarja tehnološki napredek na področju umetne inteligence, avtomatizacije, znanosti o podatkih, robotike, naprednih materialih, biotehnologije in genomike in podobno.

m

mesto mladih.si


DELO IN ZAPOSLITEV

KRATKOROČNI PREMIKI NA SLOVENSKEM ZAPOSLITVENEM TRGU Po izvlečkih poročila Napovednik zaposlovanja ZRSZ, so delodajalci napovedali 2,8 % rast števila zaposlenih v prvi polovici leta 2022, ker pomeni da bodo iskali okoli 33.000 delavcev. Zaposlovali bodo zaradi nadomeščanj,

upokojitev, porodniških dopustov, pa tudi zaradi večjih potreb na delovnih mestih zaradi povečanja obsega dela ter sezonskega vpliva pri določenih delih. Iskani bodo: poklici za zdravstveno in socialno oskrbo na domu, uradniki za prodajo in nabavo, elektroinštalaterji, skladiščniki, prodajalci, varilci, zidarji, delavci za preprosta dela ter vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev.

SPODBUDE za usposabljanje in zaposlovanje mladih Damjana Košir, vodja - direktorica Službe za zaposlovanje, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Mladi po študiju stopate na trg delas polnim zanosom. Na Zavodu RS za zaposlovanje vam svetovalci pomagajo, da se boste seznanili s programi aktivne politike zaposlovanja in si z nekaterimi drugimi spodbudami za zaposlovanje izboljšali zaposlitvene možnosti na trgu dela. Februarja 2022 je bilo registriranih mladih (med 1524 let) 5.650, kar predstavlja 8,7 % vseh registriranih brezposelnih oseb. Vir: SURS. SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE 1. Hitrejši vstop mladih na trg dela – subvencija za zaposlitev: Omogoča hitrejši prehod mladih brezposelnih oseb starih do 25 let v zaposlitev za nedoločen čas, pri delodajalcu izbranem na javnem povabilu. Vključeni ob pomoči izkušenega mentorja pridobiva delovne izkušnje in kompetence. Poleg tega se morajo tako vključene osebe kot tudi mentorji usposabljati ali izobraževati pri zunanjih izvajalcih, z namenom pridobitve dodatnih kompetenc v trajanju vsaj 30 šolskih ur, zaželeno iz digitalnih vsebin. Delodajalcem omogočajo višjo subvencijo, če osebo ob zaposlitvi vključi v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Subvencija znaša od 300 do 490 eur/mesec za največ 18 mesecev. Skupaj lahko delodajalec dobi od 5.400 do 8.820 eur/osebo. Višina subvencije je odvisna od trajanja brezposelnosti, izobrazbe in vključitve v prostovoljno pokojninsko zavarovanje. 2. Oprostitev plačila prispevkov za nove samozaposlene: Ob prvem vpisu v poslovni register ste oproščeni plačila prispevkov za obvezna socialna zavarovanja, in sicer v prvem letu v višini 50 % in v drugem letu poslovanja v višini 30 % prispevkov, obračunanih od zavarovalne osnove. 3. Vračilo prispevkov za prvo zaposlitev: Spodbuda velja za mlade do 26. leta in za matere otrok do tretjega leta starosti, ki se prvič zaposlijo za nedoločen čas in ostanejo pri istem delodajalcu neprekinjeno vsaj 2 leti. Delodajalec dobi vrnjenih 50 % prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za prvo leto vaše zaposlitve, za drugo leto pa 30 %. 4. Davčna olajšava za zaposlitev oseb: Delodajalci lahko uveljavljajo znižanje davčne osnove za 24 mesecev zaposlitve: • v višini 45 % plače zaposlene osebe, vendar največ v višini davčne osnove, in sicer za osebe, mlajše od 29 let, in za osebe, ki se želijo zaposliti v poklicu (op.: seznam poklicev iz Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju), za katerega na trgu dela V

Vec na www.

primanjkuje iskalcev zaposlitve, ob čemer je pomembno, da pri istem delodajalcu ali z njim povezane osebe v zadnjih 24 mesecih še niso bile zaposlene; • v višini 45 % plače zaposlene osebe, vendar največ v višini davčne osnove, in sicer za osebe mlajše od 25 let, ki se zaposlujejo prvič. USPOSABLJANJE ZA MLADE 1. Delovni preizkus: Z delovnim preizkusom preizkusite svoja znanja in spretnosti na delovnem mestu in se izkažete pri delodajalcih. Tako pridobite nove izkušnje in si povečate zaposlitvene možnosti. Pod strokovnim vodstvom mentorja traja delovni preizkus največ mesec dni, pri čemer dobite povrnjen dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz. Program je namenjen vsem brezposelnim, ne glede na starost, izobrazbo ali čas prijave v evidenci brezposelnih. 2. Usposabljanje na delovnem mestu za mlade: Vključite se mlajši od 30 let, ki ste brezposelni najmanj 3 mesece. Usposabljate se pri delodajalcu na konkretnem delovnem mestu in pod strokovnim vodstvom mentorja. Usposabljanje traja 2 ali 3 mesece, pri čemer dobite povrnjen dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz. S programom pridobite praktična znanja, spretnosti in izkušnje ter si tako izboljšate zaposlitvene možnosti. 3. Učne delavnice: Če iščete prvo zaposlitev in ste brezposelni najmanj pol leta, ali ste brez zaposlitve najmanj dve leti oziroma imate končano največ osnovno šolo, zgrabite priložnost za pridobitev praktičnih znanj, spretnosti in izkušenj v učnih delavnicah pri delodajalcih s področja socialnega podjetništva. 4. PUM-O – projektno učenje za mlajše odrasle: Program za vse mlade, stare od 15 do 26 let, ki niso dokončali srednje šole, ali niso v službi. To je vstopnica, da se vrnete v šolo ali najdete zaposlitev. 5. Programi neformalnega izobraževanja in usposabljanja: Brezposelni, mlajši od 30 let, se lahko udeležite različnih izobraževanj in usposabljanj za dela in naloge, po katerih delodajalci največ povprašujejo. Z vključitvijo v programe si ustvarjate konkurenčno prednost na trgu dela s pridobitvijo novih znanja in spretnosti. 6. Nacionalna poklicna kvalifikacija: Potrdite vaše usposobljenosti za opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog. Če uspešno opravite preverjanje, pridobite javno veljavno potrdilo (Nacionalna poklicna kvalifikacija) ali spričevalo (Temeljna kvalifikacija). Več info: Zavod RS za zaposlovanje (www.ess.gov.si/mladi).

m

mesto mladih.si

29


DELO IN ZAPOSLITEV

DEFICITARNI POKLICI, ki jih ne smete spregledati Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Poklici, pri katerih ni dovolj usposobljenega kadra, se imenujejo deficitarni poklici. Ker je pri njih povpraševanje po delovni sili večje od dejanske ponudbe, lahko svoje izobraževanje usmerite prav v tak poklic. V deficitarni panogi boste lahko hitreje našli zaposlitev, na primer v zdravstvu in negovalnih poklicih zaradi staranja prebivalstva. Ministrstvo letno podeli okoli tisoč štipendij za deficitarne poklice (kamnoseke, mehatronike, inštalaterje, avtokleparje, peke, dimnikarje in druge poklice), v višini 102,4 evra mesečno, a študentov za te študije primanjkuje.

30

Za leto 2022 je napovedal Zavod RS za zaposlovanje primanjkljaj predvsem za poklice iz zdravstvene oskrbe, informacijskih tehnologij, šolstva, gradbeništva, prometa in gostinstva. Na Zavodu RS za zaposlovanje ocenjujejo, da za leto 2022 potrebe delodajalcev presegajo ponudbo na trgu dela kar pri 108 poklicih, kar je 14 poklicev več kot lani. Kateri poklici so to, preverite v tabeli. Vira: Zavod RS za zaposlovanje, Kariera-mladi.si.

Avdiologi in govorni terapevti

Inženirji gradbeništva

Mizarji

Prodajalci po telefonu

Strokovnjaki za zdravstveno nego

Upravljavci žerjavov, dvigal

Betonerji

Inženirji kemije, živilstva

Monterji in serviserji klimatskih in hladilnih naprav

Programerji računalniških aplikacij

Strugarji

Usmerjevalci in raznašalci

Bolničarji negovalci v zavodih

Inženirji strojništva

Monterji in serviserji vodovodnih, plinskih inštalacij in naprav

Prometni odpravniki, referenti za promet

Tehniki za elektrotehniko

Varilci

Čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki v uradih, hotelih

Izolaterji

Natakarji

Psihologi

Tehniki za gradbeništvo, geodezijo

Varnostniki

Delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah

Izvajalci suhomontažne gradnje, štukaterji

Obdelovalci lesa

Razvijalci in analitiki programske opreme in aplikacij

Tehniki za računalniška omrežja in sisteme

Visokošolski učitelji in sodelavci na visokošolskih zavodih

Delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah

Kleparji

Orodjarji

Razvijalci programske opreme

Tehniki za strojništvo

Vojaki

Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih

Knjigovodje in strokovni sodelavci v računovodstvu

Peki, slaščičarji

Sestavljavci električne in elektronske opreme

Tesarji

Vozniki avtobusov

Elektroinštalaterji

Krovci

Pleskarji ipd.

Skladiščniki in uradniki za nabavo in prodajo

Učitelji razrednega pouka

Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev

Elektromehaniki

Kuharji

Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo

Steklarji

Učitelji v srednjih šolah in vzgojitelji v dijaških domovih

Vozniški inštruktorji

Farmacevti

Kuhinjski pomočniki

Polagalci podov

Strokovni sodelavci za zdravstveno nego

Učitelji za poučevanje poklicno-specifičnih predmetov

Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok

Fizioterapevti

Kurirji, dostavljavci

Policisti

Strokovnjaki tehničnotehnoloških strok

Upravljavci lesnoobdelovalnih strojev ipd.

Zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki

Gasilci

Ličarji in loščilci

Polirci, brusilci, ostrilci

Strokovnjaki za vzgojnoizobraževalno delo

Upravljavci procesnih strojev za pridobivanje in obdelavo kovin

Zdravniki specialisti (razen splošne medicine)

Glavni kuharji

Livarji

Posredniki za prevozništvo, trgovino

Strokovnjaki za logistiko in tehnologijo prometa

Upravljavci strojev za kemijsko predel. in proizv. kem. izdelkov

Zdravniki specialisti splošne medicine

Gozdarji

Mehaniki in serviserji elektronskih naprav

Posredovalci informacij v klicnih centrih

Strokovnjaki za oblikovanje, izvajanje politik in programov

Upravljavci strojev za površinsko obdelavo kovinskih delov

Zdravstveni strokovnjaki

Gradbeni nadzorniki

Mehaniki in serviserji kmetijskih, industrijskih in drugih strojev

Pravni strokovnjaki

Strokovnjaki za računovodstvo, revizijo

Upravljavci strojev za proiz. tekstilnih, usnjenih izdelkov

Zidarji

Gradbinci zaključnih del

Mehaniki in serviserji motornih vozil in koles

Predmetni učitelji v osnovni šoli

Strokovnjaki za razvoj kadrov in karierno svetovanje

Upravljavci strojev za proizvodnjo gumenih izdelkov

Zobozdravniki

Inženirji elektronike

Menedžerji za proiz. v predel. dejav. in za oskrbo z energenti

Pripravljavci hitre hrane

Strokovnjaki za socialno delo in svetovanje

Upravljavci strojev za proizvodnjo plastičnih izdelkov

Zobozdravstveni asistenti

Inženirji elektrotehnike

Mesarji

Pripravljavci in monterji kovinskih konstrukcij

Strokovnjaki za vzgojo in izob. oseb s posebnimi potrebami

Upravljavci strojev za zemeljska dela

Živinorejci

V

Vec na www.

m

mesto mladih.si


DELO IN ZAPOSLITEV

TOP zaposlovalci mladih pri nas Izbor Zlata Nit, pripravljen vsako leto na podlagi enostavnega, preverjenega in verodostojnega merjenja kakovosti odnosa med organizacijo in zaposlenimi, poda lestvico najboljših zaposlovalcev. Tistih, ki se zavedajo, da je uspeh organizacije odvisen od osebnostne rasti in učinkovitosti zaposlenih.

MALA PODJETJA

Intera

Seznam je referenčna točka za talentirane in ambiciozne iskalce nove zaposlitve, kot ste vi. Lestvica vam je lahko v oporo pri tem, da izveste, kaj lahko sami izboljšate za vašo konkurenčnosti na trgu dela.

Klančar žerjavi Kompas XNET Lunos Madwise Malinca SAP

SREDNJE VELIKA PODJETJA

Biosistemika

10 LASTNOSTI, KI JIH DELODAJALCI IŠČEJO, PRI ŠTUDENTIH: 1. 2. 3.

proaktivnost pri delu, kreativnost pri različnih aktivnostih, samoiniciativno predlaganje rešitev za prihodnost, 4. odgovornost pri delovnih nalogah, 5. timsko delo in spoštovanje raznolikosti v ekipi, 6. sprejemanje konstruktivnih debat, 7. sposobnost uporabe veščin in znanja, 8. motivacija in usmerjenost v cilje, 9. pozitivna naravnanost in vedoželjnost, 10. želja po profesionalnem in osebnem razvoju.

EKWB Imperial Brands – Tobačna Ljubljana Plinovodi Špica International Ljubljana XLAB Zemanta

SREDNJE VELIKA PODJETJA

Automatic servis Danfoss Trata Gen-I Kostak Pomgrad Telemach Varis Lendava Vir: Zlata nit, Dnevnik.si.

Vir: Povzeto po Mojedelo.com.

Power needs control

V

Vec na www.

m

mesto mladih.si

31


PODJETNIŠTVO

Kako stopiti na PODJETNIŠKO POT Marjana Simčič Humar, Primorski tehnološki park Rebeka Udvanc, Beesmetic Janez Dobnikar, Simathlon

Imate idejo, pa ne veste kako začeti? Pobrskajte po internetu, poglejte posnetke sovrstnikov, ki so uspeli, berite bloge in forume. Predelajte zgodbe o uspehu, s čim so se soočali drugi, primerjajte situacije, ki se lahko zgodijo vam. Pogovorite se z več osebami, ki lahko delijo izkušnje z vami, poiščite podjetniškega in osebnega mentorja. Obrnite se na podporna okolja, kot so inkubatorji, tako Univerzitetni kot podjetniški, tehnološki parki, razvojni centri in druge organizacije. Ustanoviteljica podjetja Beesmetic, Rebeka Udvanc, ki izdeluje naravno kozmetiko iz medu, je z nami delila svojo podjetniško izkušnjo. Marjana Simčič Humar pa nam je zaupala kako poteka delo v Primorskem tehnološkem parku ter o projektih, kot je POPRi, v okviru katerega se mladi naučijo razvijati lastne ideje v produkte ali storitve. Od kod izvira ideja za podjetniško pot? »Zgodba Beesmetic se je začela z željo, da popeljemo bogato čebelarsko tradicijo v Sloveniji in njene produkte na višji nivo. Zase bi lahko rekla, da imam ljubezen do čebel in narave že “v krvi”, saj je bil čebelar že moj pradedek. Že kot majhna punčka sem pomagala dedku pri izdelavi ognjičevih mazil s čebeljim voskom in tako sem se že od nekdaj zavedala, kakšno moč imajo čebelji produkti ne le ob uživanju temveč tudi za nego kože. Žal med ljudmi to znanje ni bilo ravno razširjeno, čeprav so med za zdravljenje ran uporabljali že stari Egipčani. Redko kdo se zaveda, da med in propolis nista koristna le, če ju pojemo, temveč imata neverjetne protivnetne, vlažilne in regenerativne lastnosti ob nanosu na kožo.« Kdaj ste idejo prelevili v podjetje? »Z idejo o medeni kozmetiki sva s sošolko v gimnaziji tekmovali na različnih podjetniških tekmovanjih in tako dobili mnenje o ideji s strani izkušenih podjetnikov, mentorjev in komisije. Z idejo sva celo dosegli 1. mesto na državnem podjetniškem tekmovanju Popri in 2. mesto na svetovnem podjetniškem tekmovanju Genius Olympiad, kar je bila dodatna potrditev, da ima ideja potencial. Tega sem se odločila izkoristiti med študijem, ko sem zbrala ekipo, s katero smo skupaj poiskali potrebne informacije, odprli podjetje in ustvarili znamko Beesmetic. Na osnovi glavnih sestavin, kot so med, čebelji vosek in propolis, smo razvili linijo medene kozmetike, s katero želimo ljudem pokazati pozitivne učinkovine čebeljih produktov pri negi kože. V naših izdelkih uporabljamo produkte slovenskih čebelarjev, s tem pa spodbujamo tudi njihovo dejavnost in prizadevanje za zaščito čebel.« S kakšnimi izzivi ste se srečevali na poti? »Pot od ustanovitve podjetja pa do sedaj, je bila polna izzivov, novih izkušenj in premagovanja samega sebe. V bistvu bi lahko rekla, da je bilo odpreti podjetje še najlažji korak. Zatem smo razvili izdelke, iskali surovine, embalažo, oblikovali etikete za embalažo, pridobivali ustrezna

32

V

Vec na www.

potrdila in opraviti teste varnosti za izdelke, postavili spletno stran in napisati tekste zanjo, se naučiti marketinga in prodaje, redno objavljati na socialnih omrežjih in postavljati oglasne kampanje, mrežili in sodelovati z ljudmi na različnih področjih. Ko smo se lotili zadeve, smo bili še nekoliko naivni in si nismo ravno predstavljali, kaj vse zajema podjetništvo, kaj vse bomo morali narediti in česa se bomo morali še naučiti. Morda je bila ravno to prednost, da se nismo preveč obremenjevali s tem, kaj bi lahko šlo narobe in smo namesto tega le sledili svojim sanjam in se podali na našo podjetniško pot. Čeprav smo morda naredili kakšno napako več, kot bi jo, če bi začeli starejši in zrelejši, se mi zdi, da začetek podjetniške poti v mladih letih prinaša določene prednosti. Ko si mlad, lažje tvegaš, saj nimaš toliko stvari za izgubiti, ne rabiš preživljati družine in odplačevati kredita. In če ti slučajno ne uspe, je dobro, da se to zgodi čim prej in imaš potem še dovolj časa in energije za nove projekte.« Kam ste se obrnili po pomoč na začetku vaše podjetniške poti? »Za nasvete in usmeritve smo se obrnili na ljudi, ki so že dosegali rezultate, ki smo si jih sami želeli doseči. Velikokrat si takšne uspešne ljudi predstavljamo kot nedostopne, a moje izkušnje so ravno obratne - z veseljem odgovorijo na sporočila in vprašanja ter svetujejo, če le lahko, saj so bili po večini tudi sami enkrat na točki in se zavedajo, koliko v tistem trenutku pomeni dober nasvet. Za dodatno vodenje smo se z ekipo včlanili v podjetniški inkubator in dobili mentorje, najprej podjetniške potem pa tudi osebne. Imeti mentorja je izjemno koristno, saj se lahko nanj obrneš v vsakem trenutku, ko prideš do zagate in potrebuješ drugo mnenje, nasvet ali napotek, kako naprej.« Marjana Simčič Humar, Primorski tehnološki park: »Verjamemo, da je prihodnost v rokah mladih, zato sistematično vlagamo v projekte, ki mladim talentom omogočajo razvoj lastnih potencialov. Gre predvsem za razvoj kompetence podjetnosti, ki jo vsi potrebujemo za uspešno delo, študij, življenje. Zato že od leta 2004 organiziramo Tekmovanje v podjetniških idejah mladih POPRI, ki se ga je udeležilo že več kot 4.000 mladih. S pomočjo naših programov in programov naših partnerjev so udeleženci naučili razvijati lastne ideje v produkte ali storitve, ki rešujejo probleme ljudi. Študentje se lahko udeležijo katerega izmed startup vikendov po Sloveniji, ki jim omogoči vpogled v svet startup podjetništva in tudi pripravo poslovnega modela za tekmovanje na POPRI. S tem pridobijo koristne izkušnje javnega nastopanja, timskega dela, stik s svetom podjetništva, točke za Zoisa, nenazadnje pa je to zanimiv podatek za v CV. Privlačne so tudi denarne nagrade in možnosti mednarodnih sodelovanj, ki jih odpira tekmovanje POPRI. Če vas zanima več, se obrnite na Primorski tehnološki park.

m

mesto mladih.si


PODJETNIŠTVO

Usmerili vas bomo na inkubator, ki vam lahko pri tem pomaga ali vas vključili v katerega od naših programov. Za mlade, ki so že dlje od faze razvoja ideje in razmišljajo o odprtju lastnega podjetja, pa ponujamo zanimive vsebine v našem GoStartup inkubatorju. Gre za kuriran program, ki startupe v 12 tednih pripravi za hitro rast in razvoj.« Druga uspešna zgodba, ki predstavljamo, pa je povezana s športom. Simathlon je interaktivna kolesarska platforma, kjer kolesarite po različnih navideznih kolesarskih pokrajinah. Po naročilu vam lahko resnično ali domišljijsko pokrajino tudi izdelajo. Znotraj pokrajin je na voljo oglasni prostor, kjer lahko po željah naročniki oglašujejo izbrane izdelke, storitve ali podjetja. Od kod izvira ideja za podjetniško pot? »S prijateljem Primožem, ki je inženir multimedije, sva se spoznala na Pedagoško-andragoškem izobraževanju. Ker sva ugotovila, da imava podobne interese, sva se hitro povezala. Oba sva velika navdušenca nad športom, igričarsko (gaming) industrijo in sodobno multimedijsko tehnologijo. Skupaj sva začela hoditi na različna predavanja, delavnice in tekmovanja na temo start-upov. Že od otroštva se veliko družim tudi s prijateljem Aljošo, ki je freelancer in programer ter nama s Primožem pomaga pri razvoju simulacije. Ker imamo isto vizijo, smo se zelo hitro ujeli in začeli še bolj strukturirano sodelovati.« Kdaj ste idejo prelevili v podjetje? »Do sedaj smo že pridobili povratne informacije o poslovni ideji s strani različnih mentorjev v izobraževalnih institucijah in pospeševalnikih. Produkt smo preizkusili med uporabniki na športno-rekreativnih dogodkih, v

lastni režiji med prijatelji, znanci in prostovoljnimi preizkuševalci. Skupaj z Mestno občino Ljubljana in Turizmom Ljubljana smo izvedli inovativen projekt in sodelovali na sejmu EXPO 2020 v Dubaju, zmagali smo na tekmovanju POPRI 2020 (v študentski kategoriji), sodelovali in zasedli smo 2. mesto na sejmu inovativnih digitalnih rešitev Feel the Future 2018 v Celju, na tematiko kolesarjenja po navideznih pokrajinah pa je nastala tudi moja magistrska naloga na Oddelku za geografijo, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Trenutno smo v fazi dogovorov za sodelovanje na dogodkih DOS 2022 (Dirka okoli Slovenije 2022) ter na mednarodnem dogodku Velo-city 2022, ki bo meseca junija potekal v Ljubljani.« S kakšnimi izzivi ste se srečevali na poti? »Tekom dela na projektu Simathlon smo rešili tudi zanimivo dilemo, ali se bodo obiskovalci različnih slovenskih fitnes klubov pogosto posluževali uporabe naše kolesarske simulacije in ali bo primerna za uporabo tudi v krogu profesionalnih kolesarjev in športnikov. Z ekipo smo našli edinstveno nišo naših uporabnikov, ki so željni druženja, zabave in gibanja, so tehnološki navdušenci ter obenem niso izrazito profesionalni in tekmovalni. Našo kolesarsko simulacijo torej v veliki meri uporabljajo rekreativni športniki (tudi v fitnes klubih), seveda pa imamo tudi nekaj izjem.« Kam ste se obrnili po pomoč na začetku vaše podjetniške poti? »Po pomoč smo se obrnili na strokovne mentorje v krogih pospeševalnikov LUI, Primorski tehnološki park, Tehnološki park Ljubljana in na organizatorje različnih start-up tekmovanj (med drugim tudi na organizatorje tekmovanja POPRI).«

5 resnic o načrtovanju OSEBNIH FINANC Nataša Kozlevčar, osebna finančna svetovalka pri Vezovišek & Partnerji

1. NA VOLJO JE VELIKO DIGITALNIH VSEBIN IN OSEBNIH IZOBRAŽEVANJ Pred 25 leti, ko sem sama končevala študij ekonomije in nato MscBA v Sloveniji skorajda ni bilo znanja o osebnih financah oziroma je bilo to še zelo v povojih. Tega smo morali zato iskati v tujini, je povedala Nataša Kozlevčar, osebna finančna svetovalka. Danes imate to prednost, da je na voljo ogromno informacij o osebnih financah, a istočasno je težava prav v tem, da je ogromno informacij. Kako torej nanje gledati kritično? Katere informacije so prave in kako jih lahko uporabite pri postavitvi svojih osebnih financ? Ključno je, da spremljate prave ljudi – tiste, ki so do zdaj dokazali, da kar govorijo, uspešno uporabljajo tudi v praksi! Veliko jih je v tujini, nekaj tudi že v Sloveniji. Za začetek svetujem sledeča imena: Tony Robbins, Dave Ramsey, Robert Kiyosaki. V Sloveniji Ana in Mitja Vezovišek, Marja Milič. V kolikor bi si želeli pojasniti, zakaj

V

Vec na www.

se tega ne učimo v šolskih klopeh, pa si lahko preberete tudi knjigo Marjane Škalič. A izobraževanje je le prva stopnička, pomembna je akcija! 2. SAM ALI S POMOČJO OSEBNEGA FINANČNEGA SVETOVALCA Po tem, ko boste prebrali nekaj knjig, poslušali nekaj video vsebin, se boste soočili z vprašanjem – Kaj zdaj? Kako točno naj naredim korak naprej? Lahko stopite do zavarovalnice, družbe za upravljanje, borzne hiše, kriptomenjalnice in ta korak naredite sami. Najpogosteje se v Sloveniji ljudje odločijo, da bodo ta korak naredili sami. Zakaj? Ker menijo, da bi to pač morali znati sami ali imajo slabe izkušnje s tem, ko so zaupali nekomu drugemu. A žal drži dejstvo, da večina ljudi živi iz meseca v mesec in da z osebnimi financami v večini ravnamo slabo. Nekaj prebranih knjig in video vsebin ne pomeni, da razu-

m

mesto mladih.si

33FINANCE

mete trike, ki vas na tej poti čakajo (za to je potreben študij in leta izkušenj), pomeni pa, da lahko zastavljate prava vprašanja in da lahko ločite, kdo je za vas primeren in kdo ne. In, če vam je to področje pomembno, resno razmislite, ali bi si na tej poti le pridobili pomoč strokovnjaka. V tujini, predvsem v UK, Ameriki, Avstraliji, se ljudje pogosto poslužujejo coachev, ki običajno učijo kako ravnati s proračunom, ter osebnih finančnih svetovalcev, katerih fokus je na zaščiti, varčevanju, investiranju. Kdaj se odločiš, da želiš pomoč strokovnjaka? Kadar želiš doseči več in hitreje z manj napakami. Težava v Sloveniji je, da licence za coacha ali osebnega finančnega svetovalca ni, zato lahko naziv uporabljajo mnogi.

edini način, še doda Nataša Kozlevčar, da ima vsak € svojo vlogo in da ne izgubljate po nepotrebnem: tako časovno, vrednostno kot tudi v smislu, da ne prevzemate tveganj, ki jih ni zaželeno prevzemati. Mladi imate običajno nekaj stvari nedorečenih v smislu časovnice (+ 5 let), vse ostalo pa je precej lahko načrtovati: nakup avta vsakih XY let, želja po nakupu nepremičnine DA/NE, dopusti … običajno se stvari spremenijo, ko se odločite za skupno življenje s partnerjem ali s prihodom otrok in seveda tega ne morete natančno načrtovati. A ugotovili boste, da je življenje lahko precej bolj predvidljivo kot mislite.

Obstajajo tri vrste osebnih finančnih svetovalcev: 1. Osebni finančni svetovalci, ki svetujejo brezplačno, saj prejmejo provizijo od dobaviteljev – v Sloveniji je večina »svetovalcev« plačana preko produktov, ki jih svetujejo. Provizijo jim namreč plačajo dobavitelji teh produktov. Težava je, če so ti produkti zelo dragi in nelikvidni, svetovalci pa so le prodajalci produktov. 2. Osebni finančni svetovalci, ki živijo izključno od svetovanja – takih je v Sloveniji le peščica in skrbijo za družinske finance premožnejših družin (nekaj mio evrov sredstev). 3. Osebni finančni svetovalci, ki živijo od svetovanja, a lahko prejmejo tudi provizijo s strani dobaviteljev, pri čemer v tem primeru lahko odobrijo popust na lastno storitev (hibrid) – takih je v Sloveniji le peščica. Običajno je v ospredju korist stranke, saj izbirajo najboljše produkte in se hkrati pogajajo z dobavitelji za nižje stroške.

4. NEUČAKANOST VS. DISCIPLINA

3. DO CILJA Z NAČRTOVANJEM

Če ste na zgornja vprašanja odgovorili pritrdilno, potem veste, da imate več možnosti, da ostanete zdravi. Enako je z osebnimi financami. Sledite načrtu, ki ste ga zastavili. Kar ne pomeni, da je načrt fiksen in da ga ni moč oblikovati na novo oziroma prilagoditi novim razmeram.

Tako kot na drugih področjih velja tudi za osebne finance, da bo pot do cilja bolj ravna, če jo načrtujete. V primeru, da ste pred prvo zaposlitvijo, nimate težav z zatečenim stanjem, saj boste s postavitvijo svojih financ običajno šele začeli. To pomeni, da imate običajno manj dela kot vaši starši in lahko optimalno zastavite svoje osebne finance takoj na začetku! Pomembno je, da si zastavite prava vprašanja: • ali moram biti zaščiten in če ja, kolikšna mora biti vsota: za nezgodo, bolezen, smrt (tu je dobro, da se seznanite tudi z zdravstvenim stanjem družinskega drevesa); • kakšna naj bo velikost likvidnostne vreče – to so sredstva, ki ostajajo na strani (npr. na varčevalnem računu) kot zlata rezerva oz. za kratkoročne cilje; • kakšni so prihodki vs. odhodki in struktura le teh (proračun – za ta del je na voljo precej aplikacij tudi že digitalnih bank, posebej so se profesionalizirale Toschl, Mint, Homebudget); • kakšni so cilji – cilji morajo biti SMART (specific, measurable, achievable, relevant, time-bound); • koliko sem tveganju ne/naklonjen. Glede na odgovore na zgornja vprašanja oblikujte načrt, ki časovno opredeli tudi fokus posameznega obdobja (fokus na zaščiti, fokus na varčevanju, fokus na plemenitenju premoženja, fokus na kapitalski renti). To je

V

Vec na www.

Če želite biti uspešni na področju osebnih financ in ste opravili prejšnje korake, si zapomnite, da ko boste prešli na varčevanje in investiranje ne smete biti neučakani. To je pogosto razlog za neuspeh, poudari finančna svetovalka. Kot tudi, da nimate strategije. Zadnja leta pogosto slišimo besedne zveze, kot so finančna neodvisnost, finančna svoboda ali pasivni prihodki. Morda poznate razliko med njimi? Če ne, malce poiščete po spletu in si to razjasnite. Nič skrbeti, večina ne ve, kaj to dejansko pomeni, niti kako do tega priti. Seveda lahko imate srečo in zadenete na lotu, lahko pa prevzamete stvari v svoje roke – disciplina je tu ključna! • • • •

Si vsako jutro umijete zobe? Si vsako noč vzamete čas za potreben spanec? Spijete vsak dan cca 2 litra vode? Si vzamete vsak dan vsaj 30 minut za rekreacijo?

5. NAČRT JE ŽIVA STVAR Vsako leto je priporočljivo narediti pregled načrta, s čimer ugotovite, ali sledite zastavljenim ciljem oziroma so potrebne kakršnekoli prilagoditve. Slednje lahko pomenijo: višati/nižati zaščito, upoštevati nove družinske člane, višati/nižati varčevanja, dodajanje ciljev, sprememba profila glede tveganja, ipd. Takrat je priporočljivo narediti nekaj novih izračunov in si tako postaviti novo osnovo, ki ji sledite. Vse v duhu, da pravočasno dosežete zastavljene cilje! Za konec še nekaj dodatnih resnic: • če varčujete 50 % prihodkov, lahko postanete finančno neodvisni v 16,6 letih (več o tem si lahko preberete tudi v knjigi Neodvisna ženska z bičem); • čas je vaš zaveznik – z načrtovanjem začnite takoj ob prvi zaposlitvi; • če imate načrt, sodite med ljudi, ki so v življenju uspešnejši. Življenje je polno priložnosti, ki se skrivajo v vas. Bodite sami ustvarjalec svojega življenja in si drznite sanjati več.

m

mesto mladih.si

35


ZDRAVJE

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE po diplomi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Do konca študijskega leta, v katerem boste diplomirali ali dopolnili 26 let, če se ne boste zaposlili in se v zavarovanje vključili na tej podlagi (npr. na podlagi delovnega razmerja, registriranega s.p., statusa družabnika, ki je hkrati poslovodna oseba), ste obvezno zdravstveno zavarovani kot družinski član – otrok, ki se šola. To pomeni, da so vse vaše zdravstvene storitve krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in ne potrebujete dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pridobi podatke o vašem študentskem statusu preko informacijskega sistem eVŠ. Do konca študijskega leta, ko se vam status študenta izteče (diplomirate) ali dopolnite 26 let, si morate urediti obvezno zdravstveno zavarovanje. Zavarovanje si uredite po podlagi, za katero izpolnjujete pogoje. Med drugim imate naslednji možnosti: 1. Če imate stalno prebivališče v Sloveniji in izpolnjujete pogoje za denarno socialno pomoč, lahko pri centru za socialno delo (CSD) vložitev vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, s katero uveljavljate pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev. O pravici CSD odloči z odločbo, pravico pa prizna največ za obdobje, za katero se lahko prizna denarna socialna pomoč. Po izteku obdobja, za katerega je bila pravica priznana, se lahko pravica podaljša na podlagi nove vloge. Če boste zaprosili za podaljšanje pravice, se priporoča, da novo vlogo vložite v začetku meseca, v katerem vam upravičenost do pravice poteče (če vam je pravica dodeljena do 30. 9.–30. 6., vložite vlogo na začetku meseca junija, da bo imel CSD dovolj časa za obravnavo vloge). Prispevek plačuje Republika Slovenija iz proračuna. V primeru priznane pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje boste le obvezno zdravstveno zavarovani (dopolnilno zdravstveno zavarovanje si boste morali plačevati sami), v primeru priznane pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev boste imeli krito tako obvezno kot dopolnilno zdravstveno zavarovanje (za ta čas dopolnilno zdravstveno zavarovanje miruje in sami ne plačujete prispevkov zanj). 2. V kolikor ne izpolnjujete pogojev za pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje oziroma pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev ali pogojev za zavarovanje po drugi podlagi, se morate obvezno zdravstveno zavarovati kot samostojni zavezanec preko ZZZS in sami plačevati obvezno zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje uredite na najbližji enoti ZZZS. Obvezno zdravstveno zavarovanje uredite v osmih dneh od nastanka pravnega razmerja, ki je podlaga za zavarovanje.

36

V

Vec na www.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je sicer prostovoljno, vendar dandanes že kar nujno, saj se s tem izognete doplačilu zdravstvenih storitev. Iz obveznega zdravstvenega zavarovanja se namreč nekatere storitve financirajo v polnem obsegu (100 %), druge pa le v določenem odstotku od vrednosti storitve. Razliko do polne vrednosti bi morali plačati iz lastnih sredstev, lahko pa se za doplačilo zavarujete s prostovoljnim (dopolnilnim) zdravstvenim zavarovanjem. To krije razliko do celotne vrednosti zdravstvene storitve, ker običajno predstavlja do 30 % stroškov zdravljenja. Dopolnilno (prostovoljno) zavarovanje uredite na izbrani zavarovalnici, ki nudijo tovrstno zavarovanje. Ponudniki, navedeni v tabeli, ponujajo dopolnilno zavarovanje, ob sklenitvi pa tudi določene ugodnosti, ki jih preverite na spletu. PONUDNIK

CENA PREMIJE*

Generali zavarovalnica

34,50 €/mesec

Triglav, zdravstvena zavarovalnica

35,55 €/mesec

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica

35,67 €/mesec

* Cene smo povzeli iz Generali.si, Triglavzdravje.si, Vzajemna.si.

Pomembno! Ko si urejate obvezno zdravstveno zavarovanje, je najbolje da si hkrati uredite tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje (uredite si ga tudi, če boste uveljavljali pravice pri CSD). Če ga boste urejali več kot mesec dni kasneje (boste brez dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja več kot mesec dni), boste zapadli v trimesečno čakalno dobo in vam bo to začelo veljati šele čez tri mesece. V tem vmesnem obdobju boste morali sami kriti razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev oz. boste obravnavani za kritje razlike kot samoplačnik. KAKO PREVERITE, ČE IMATE UREJENO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE To storite preko e-storitev ZZZS ali z SMS sporočilom, ki ga pošljete na 031 771 009 s ključno besedo ZZ ter devetmestno ZZZS številko, ki je zapisana na vaši kartici zdravstvenega zavarovanja. Primer: SMS za osebo z ZZZS številko 012345678 je: ZZ012345678. Viri: ZZZS.si, Studentska-org.si, MDDSZ, Gov.si.

KOLOFON Brošura Absolvent 2022 Izdajatelj: Mogenas, d. o. o., Za krajem 5, 1000 Ljubljana Glavna in odgovorna urednica: Nika Gruden Pisci vsebin: Nika Gruden, Maja Ceglar Prelom strani: Simona Čefarin Tiskano v Sloveniji Naklada: 7.300 izvodov, 2022

m

mesto mladih.si