Page 1

KNIHA

// T 1)

T YPO : G RAFIK: UM

BOOKLET

KNIHA

// T 1)

T YPO : G RAFIK: UM

//

BOOKLET

Vladislav Rostoka Dušan Junek

ABECEDA SÚČ ASNE J VIZUÁLNE J K O M U N I K Á C I E A K U LT Ú R Y

/ AU T O R S K É – K T O R ÝC H

P R O F I LY U M E LC O V T VORIVÉ CEST Y A VÝSLEDKY

P R Á C E V Ý Z N A M N E O V P LY V N I L I K VA L I T U VIZUÁLNEHO UMENIA SÚČ ASNOSTI

T A· B · C · D

O ROSZ : DÜ R ER V L ESE .

Prvé slovensko - anglické vydanie Vydal V ELDA N , spol. s r. o. / 2016 ako prvú knihu edície

1987 / 50 x 35.8 cm / medirytina

+

PROGRESS LETTER EDITION

SÚČASNEJ VIZUÁLNE J KOMUNIKÁCIE A K U LT Ú R Y

31 / IST VÁ N

Autori knihy: Vladislav Rostoka Dušan Junek Vizuálna koncepcia, sadzba, typografia / grafický dizajn / výber, skeny, retuš a príprava reprodukcií: Vladislav Rostoka Editor: Pavel Vitek Menný register: Věruna Melčáková-Juneková Dušan Junek Anglický preklad: Porter s.r.o. / language institute Jazykoví redaktori: Pavel Vitek, Zita Bukvová Produkcia: Marian Hains Tlač: NEOGRAFIA, a. s. www.veldan.sk IS B N 978 - 80 - 971509 - 1- 4

te kúp ! nes d ž si u .sk

No

Všetko je dizajn. Všetko!

Knihu si môžete kúpiť aj v sieti kamenných kníhkupectiev na Slovensku a v Čechách: Artforum DOX Magnet Press Martinus Panta Rhei

Grafik: Um /

PA U L R A N D

na gress tpro prin ovart.sk . w ww ww.sl w

Vydavateľstvo V E L D A N úprimne ďakuje za podporu pri vydaní tejto knihy organizáciám a spoločnostiam

12

//

T R N AV S K Ý S A M O S P R ÁV N Y K R A J

GALÉRIA JÁNA KONIARK A T R N AVA

T R I E N Á L E P L A G ÁT U T R N AVA

PROGRESS LETTER EDITION


T YPO : G RAFIK: UM

//

BOOKLET

KNIHA TEXT:

// T 1)

Pavel Vitek šéfredaktor vydavateľstva

T YPO : G RAFIK: UM

&

//

BOOKLET

TYPO-HRA: ČESK Á ŠKOLA TYPOGRAFIE

Obraz sveta

03

// T 1)

vo svete obrazov

02

KNIHA

alebo: príbeh knihy T1 // Typo:Grafik:Um

N

I E JE obvyklé, zvlášť nie v reáliách dnešnej doby, aby po štyroch rokoch prezentácie jednej veľkej témy v odbornom časopise, vznikla potreba a predovšetkým čitateľské očakávanie, vydať jej obsah aj knižne. Príbeh tejto knihy sa začal úplne nevinne, ako väčšina skvelých vecí, na počiatku roku 2012. Mali sme za sebou vydavateľskú skúsenosť s odborným časopisom pre polygrafiu a súvisiace odvetvia PrintProgress a uvedomili sme si, že v obsahu sa nám akosi málo a sporadicky objavuvujú informácie o rozsiahlom svete obrazov, znakov, grafiky a vizuálnej komunikácie. Teda sveta, ktorý nás obklopuje a atakuje zo všetkých strán a má s polygrafiou absolútne principiálnu súvislosť. Je, obrazne povedané, jej rodnou matkou. ––– NA PO Č I AT K U BO L A REDA KČ NÁ BES EDA // Už prvé číslo časopisu PrintProgress 2012 prinieslo netradičnú pozvánku a výzvu na diskusiu odborníkov s príznačnými úvahami grafika Dušana Juneka (Obraz sveta vo svete obrazov) a spisovateľa Daniela Heviera (Spojenie obraznosti a slovesnosti). Následné pozvanie za diskusný redakčný stôl prijali uznávané osobnosti slovenského grafického dizajnu a pedagógovia Stanislav Stankoci, Pavel Choma, Pavol Rozložník a, samozrejme, Dušan Junek, ktorý sa podujal debatu moderovať. Doteraz vo mne doznieva nesmierne hlboký ľudský zážitok z toho stretnutia a hlodavý pocit neistoty, ako sa tej rozsiahlej filozofickej, čisto odbornej a zároveň spoločensky aktuálnej problematiky zhostiť v časopiseckej forme. ––– INŠPIRUJÚCE – T RI ENÁ L E PL AG ÁT U T RNAVA // Riešenie prišlo v čase prípravy projektu mediálneho partnerstva na Trienále plagátu Trnava 2012. Oslovili sme TypoDesignSlovakia (Fero Jablonovský, Dušan Junek, Vladislav Rostoka), významné osobnosti slovenského grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie a ponúkli sme im priestor v časopise. Nesklamali naše očakávania a prišli s časopisom v časopise, s názvom Typo:Grafik:Um, s podtitulom: Premýšľanie o vizuálnej komunikácii a kultúre. A dohodli sme sa aj na ambicióznom rozsahu – z prostredia domácej tvorby, česko-slovenského kontextu i zahraničia. Jeho prvých osem časopiseckých strán vyšlo v júni 2013.

< 01 / 02

Ďalej to už bolo ako s novonarodeným dieťaťom, ktoré rýchlo dospieva a začínate tušiť jeho skutočný talent a potenciál. V roku 2015 sa na prianie čitateľov časopisu sekcia Typo:Grafik:Um rozrástla na dvanásť časopiseckých strán. No a „dospelo“ nielen Typo:Grafik:Um a jeho tvorcovia ale aj vydavateľ. Totiž, dospeli sme spoločne k rozhodnutiu, premeniť matériu z časopisu do knižnej podoby a ponúknuť ich čitateľskej verejnosti. ––– I D EME D O TO HO // Bezmála rok príprav a pol roka tvrdej práce. A vôbec to nebola prechádzka ružovým sadom. Umelci a podnikatelia, fantázia a tvrdá realita. To sú dva rôzne svety a nájsť spoločnú reč,

01

MIL A N KO PŘ IVA

/

PAVEL BROM :

A L F R E D D E M U S S E T: LO R ENZ ACC IO .

1971 / divadelný plagát 70 x 100 cm / ofset 02

JIŘ Í R AT H O U S KÝ :

11. AtypI PR A H A 1968. 1968 / výstavný plagát 60 x 100 cm / ofset


T YPO : G RAFIK: UM

//

BOOKLET

KNIHA TEXT:

// T 1)

Pavel Vitek šéfredaktor vydavateľstva

T YPO : G RAFIK: UM

&

//

BOOKLET

TYPO-HRA: ČESK Á ŠKOLA TYPOGRAFIE

Obraz sveta

03

// T 1)

vo svete obrazov

02

KNIHA

alebo: príbeh knihy T1 // Typo:Grafik:Um

N

I E JE obvyklé, zvlášť nie v reáliách dnešnej doby, aby po štyroch rokoch prezentácie jednej veľkej témy v odbornom časopise, vznikla potreba a predovšetkým čitateľské očakávanie, vydať jej obsah aj knižne. Príbeh tejto knihy sa začal úplne nevinne, ako väčšina skvelých vecí, na počiatku roku 2012. Mali sme za sebou vydavateľskú skúsenosť s odborným časopisom pre polygrafiu a súvisiace odvetvia PrintProgress a uvedomili sme si, že v obsahu sa nám akosi málo a sporadicky objavuvujú informácie o rozsiahlom svete obrazov, znakov, grafiky a vizuálnej komunikácie. Teda sveta, ktorý nás obklopuje a atakuje zo všetkých strán a má s polygrafiou absolútne principiálnu súvislosť. Je, obrazne povedané, jej rodnou matkou. ––– NA PO Č I AT K U BO L A REDA KČ NÁ BES EDA // Už prvé číslo časopisu PrintProgress 2012 prinieslo netradičnú pozvánku a výzvu na diskusiu odborníkov s príznačnými úvahami grafika Dušana Juneka (Obraz sveta vo svete obrazov) a spisovateľa Daniela Heviera (Spojenie obraznosti a slovesnosti). Následné pozvanie za diskusný redakčný stôl prijali uznávané osobnosti slovenského grafického dizajnu a pedagógovia Stanislav Stankoci, Pavel Choma, Pavol Rozložník a, samozrejme, Dušan Junek, ktorý sa podujal debatu moderovať. Doteraz vo mne doznieva nesmierne hlboký ľudský zážitok z toho stretnutia a hlodavý pocit neistoty, ako sa tej rozsiahlej filozofickej, čisto odbornej a zároveň spoločensky aktuálnej problematiky zhostiť v časopiseckej forme. ––– INŠPIRUJÚCE – T RI ENÁ L E PL AG ÁT U T RNAVA // Riešenie prišlo v čase prípravy projektu mediálneho partnerstva na Trienále plagátu Trnava 2012. Oslovili sme TypoDesignSlovakia (Fero Jablonovský, Dušan Junek, Vladislav Rostoka), významné osobnosti slovenského grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie a ponúkli sme im priestor v časopise. Nesklamali naše očakávania a prišli s časopisom v časopise, s názvom Typo:Grafik:Um, s podtitulom: Premýšľanie o vizuálnej komunikácii a kultúre. A dohodli sme sa aj na ambicióznom rozsahu – z prostredia domácej tvorby, česko-slovenského kontextu i zahraničia. Jeho prvých osem časopiseckých strán vyšlo v júni 2013.

< 01 / 02

Ďalej to už bolo ako s novonarodeným dieťaťom, ktoré rýchlo dospieva a začínate tušiť jeho skutočný talent a potenciál. V roku 2015 sa na prianie čitateľov časopisu sekcia Typo:Grafik:Um rozrástla na dvanásť časopiseckých strán. No a „dospelo“ nielen Typo:Grafik:Um a jeho tvorcovia ale aj vydavateľ. Totiž, dospeli sme spoločne k rozhodnutiu, premeniť matériu z časopisu do knižnej podoby a ponúknuť ich čitateľskej verejnosti. ––– I D EME D O TO HO // Bezmála rok príprav a pol roka tvrdej práce. A vôbec to nebola prechádzka ružovým sadom. Umelci a podnikatelia, fantázia a tvrdá realita. To sú dva rôzne svety a nájsť spoločnú reč,

01

MIL A N KO PŘ IVA

/

PAVEL BROM :

A L F R E D D E M U S S E T: LO R ENZ ACC IO .

1971 / divadelný plagát 70 x 100 cm / ofset 02

JIŘ Í R AT H O U S KÝ :

11. AtypI PR A H A 1968. 1968 / výstavný plagát 60 x 100 cm / ofset


T YPO : G RAFIK: UM

BOOKLET

KNIHA

T

TYPO-HRA: ČESK Á ŠKOLA TYPOGRAFIE

)

&

//

nie je jednoduché. Termíny, sponzori, prekladatelia, právnici a stále dokola. Fondu na podporu umenia sa náš projekt asi nezdal dosť dobrý. Zrejme mali lepšie? Peniaze, peniaze, peniaze. Našťastie, vďaka podpore „osvietených“ manažérov – polygrafov ale i priateľov z iných branží sa projekt podarilo prefinancovať a dokončiť. ––– A nastal deň D. Keď som bral na slávnostnom krste knihy do rúk mikrofón a pozrel sa do zaplnenej konferenčnej sály trnavského hotela Holiday Inn, chvíľu som mal pocit, že nevydám zo seba slovo. To kúzlo sa naozaj podarilo? Ľudia držali knihu v rukách, privoniavali čerstvej tlači, pohládzali obálku a neveriacky v nej listovali. Výrazy ich tvárí hovorili za všetko. Hlboko som si vydýchol. A so mnou možno ďalších šesťdesiat ľudí, ktorí sa na zrode nevšednej knihy podieľali. ––– A to je všetko. Vlastne, všetko je v tej knihe. Veríme, že táto generačná výpoveď o vizuálnej kultúre spoločnosti na prelome dvoch storočí zaujme nielen odbornú čitateľskú obec. A dúfame, že komerčný úspech prvej knihy bude dobrým základom pre prípravu a vydanie jej pokračovaní. ––– P O Z NÁ M K A NA Z ÁVER // Možno sme si to ešte nevšimli alebo celkom neuvedomili, ale naša spoločnosť za ostatných 27 rokov riešila úplne iné problémy ako oblasť vlastnej kultúrnej identity a jej nezastupiteľného významu v hodnotovej orientácii ľudského spoločenstva, ktoré si hovorí národ. A v hodine dvanástej, keď odchádzajú generácie výnimočných tvorcov a umelcov, sa nám snažia odovzdať svoje posolstvo. Buďme vnímaví, lebo sa stratíme v labyrinte zabudnutia.

// T 1)

T YPO : G RAFIK: UM

&

S LO V E N S K Á TYPO-GRAFICKÁ K U LT Ú R A

Autormi koncepcie celého projektu sú Vladislav Rostoka a Dušan Junek, významné osobnosti slovenského vizuálneho umenia a medzinárodne uznávaní autori grafického dizajnu. V knihe svojimi autorskými textami predstavujú 26 rozsiahlych profilov grafikov-dizajnérov zo Slovenska, Českej republiky, Európy, Ázie a Ameriky – tvorbu umelcov, ktorých tvorivé cesty a výsledky práce významne ovplyvnili kvalitu vizuálneho umenia XX. a XXI storočia. Veľkorozmerná kniha je prechádzkou svetom plným myšlienok, nápadov, invencie a výtvarnej originality, kde každý z prezentovaných umelcov je filozoficky aj výtvarne iný, diametrálne odlišný od ostatných, ale spája ich podstatný atribút – vysoká kvalita tvorby a jej nadčasová hodnota, výrazne presahujúca dobu svojho vzniku. ––– Kniha je bohato dokumentovaná, autori vybrali do nej stovky diel, obrazov vizuálnej komunikácie, ilustrácií, znakov a symbolov, charakterizujúcich jednotlivých prezentovaných umelcov. Esejisticky písané profily prezrádzajú dokonalú znalosť tvorby jednotlivých umelcov a vo väčšine prípadov aj blízku kolegiálnu či ľudskú väzbu autorov knihy k nim. Výborným pomocníkom v orientácii problematiky vizuálnej kultúry je množstvo i podrobnosť informácií a súvisiacich faktov – len v autorskom registri nájdeme viac ako 400 mien z rôznych oblastí ľudskej činnosti. Kniha je ideovo zviazaná s existenciou medzinárodného Trienále plagátu Trnava a doteraz ako prvá dokumentuje jeho vznik, štvrťstoročnú históriu i prehľadnú faktografiu jeho doterajších ročníkov.

06 MIROSL AV CIPÁR : K U H P R I AT E ĽOV D E TS K E J

/ B R AT IS L AVA 1980 / symbol

KNIHY

OLD ŘI CH H L AVS A :

2. 1981 / obálka knihy 18.5 x 30 cm 560 str. / ofset

T YP OGR AP H I A

FOTOSAZBA ФОТОНАБОP PHOTOCOMPOSITION PHOTOSATZ FOTOZETSEL

GUI LL AU M E A P O L L I N A I R E :

– O B R A Z Y. 1965 / obálka knihy 15.5 x 18 cm 148 str. / kníhtlač BÁSNĚ

TYPOGRAFIE

(1914 – 1996 )

// Za ostatných sto rokov prešlo ľudstvo významnou premenou: z civilizácie slov sme sa zmenili na civilizáciu obrazov. Hlavnými prvkami medziľudskej komunikácie sa stali znaky, obrazy, symboly. Vizualizáciou sa život výrazne zrýchlil, ale aj zahltil enormným množstvom obrazov, často mizernej kvality. O to dôležitejšia je pri presile vizuality jej profesionálna úroveň a pôsobenie špičkových tvorcov. Táto závažná a súčasne príťažlivá téma je predmetom ojedinelej knihy s trochu tajomným názvom: T1 // Typo:Grafik:Um (ABeCeDa súčasnej vizuálnej komunikácie a kultúry).

K V Ě TA PACOVSK Á :

OLD ŘI CH H L AVS A :

ČESK Á ŠKOLA

O K NIHE

1992 / ilustrácie priestorovej knihy 23.5 x 30 cm 58 str. / ofset

07 07

JA N S O L PER A : PO U R F EL IC IT ER .

N

T

L

1978 / novoročenka 21 x 29.7 cm / ofset

S

05

TYPO-HRA:

PAU L R A N D

OKRÚHLE A H R ANATÉ

04

BOOKLET

Dobrý grafický dizajn, dobrá typografia je spojenie informácie a inšpirácie, vedomia a podvedomia, včerajška a dneška, reality a fantázie, práce a hry, remesla a umenia

03

03

//

04

08

IKKO TA NA K A : WO R L D C R A F T CO U C IL

/ 8T H

INT ER NAT IO NA L

– 1978 / symbol

CO NF ER ENC E

KYOTO .

05 08

O realizáciu tohto osobitého artefaktu sa vizuálne postaral Vladislav Rostoka svojou neopakovateľnou a príťažlivou typografikou, založenou nielen na vynaliezavom koncepte knihy, ale i na jeho perfektnom naplnení do posledného detailu. Dôslednosť práce autora je evidentná v bohatstve a kvalite vybraných materiálov, ich dokonalom technickom spracovaní a cieľavedomom použití. ––– Pri realizácii tohto projektu zohrala významnú úlohu odvaha a ústretovosť vydavateľa i jeho výber a dôvera v profesionálnu kvalitu autorov knihy a vybranej tlačiarne. Komplexná polygrafická realizácia knihy, ocenenej Zlatou pečaťou 2016, je dielom martinských tlačiarov z NEO G R A F I E , ktorých skvelá práca sa potvrdila aj v tomto prípade a majú veľký diel zásluhy na vzniku mimoriadnej knihy. Tá je určená svojím obsahom nielen odborníkom, ale zaujímavými a prístupnými textami aj laickej verejnosti a bohatosťou i doteraz nevídaným prehľadom, najmä mladej generácii tvorcov, študentom výtvarných škôl a záujemcom o vizuálnu kultúru. ––– Projekt knižného triptychu od svojho vzniku až po realizáciu je výsostne slovenským produktom a vydaný prvý diel je kompletne v slovensko-anglickej verzii, teda plne prístupný zahraničnému čitateľovi. Vôbec prvýkrát sa čitatelia môžu zorientovať v špičke stredoeurópskych a najmä slovenských a českých osobností grafického dizajnu, ktorí sú v publikácii zasadení do európskeho a svetového kontextu grafiky vizuálnych komunikácií.

05

// T 1)

04

KNIHA


T YPO : G RAFIK: UM

BOOKLET

KNIHA

T

TYPO-HRA: ČESK Á ŠKOLA TYPOGRAFIE

)

&

//

nie je jednoduché. Termíny, sponzori, prekladatelia, právnici a stále dokola. Fondu na podporu umenia sa náš projekt asi nezdal dosť dobrý. Zrejme mali lepšie? Peniaze, peniaze, peniaze. Našťastie, vďaka podpore „osvietených“ manažérov – polygrafov ale i priateľov z iných branží sa projekt podarilo prefinancovať a dokončiť. ––– A nastal deň D. Keď som bral na slávnostnom krste knihy do rúk mikrofón a pozrel sa do zaplnenej konferenčnej sály trnavského hotela Holiday Inn, chvíľu som mal pocit, že nevydám zo seba slovo. To kúzlo sa naozaj podarilo? Ľudia držali knihu v rukách, privoniavali čerstvej tlači, pohládzali obálku a neveriacky v nej listovali. Výrazy ich tvárí hovorili za všetko. Hlboko som si vydýchol. A so mnou možno ďalších šesťdesiat ľudí, ktorí sa na zrode nevšednej knihy podieľali. ––– A to je všetko. Vlastne, všetko je v tej knihe. Veríme, že táto generačná výpoveď o vizuálnej kultúre spoločnosti na prelome dvoch storočí zaujme nielen odbornú čitateľskú obec. A dúfame, že komerčný úspech prvej knihy bude dobrým základom pre prípravu a vydanie jej pokračovaní. ––– P O Z NÁ M K A NA Z ÁVER // Možno sme si to ešte nevšimli alebo celkom neuvedomili, ale naša spoločnosť za ostatných 27 rokov riešila úplne iné problémy ako oblasť vlastnej kultúrnej identity a jej nezastupiteľného významu v hodnotovej orientácii ľudského spoločenstva, ktoré si hovorí národ. A v hodine dvanástej, keď odchádzajú generácie výnimočných tvorcov a umelcov, sa nám snažia odovzdať svoje posolstvo. Buďme vnímaví, lebo sa stratíme v labyrinte zabudnutia.

// T 1)

T YPO : G RAFIK: UM

&

S LO V E N S K Á TYPO-GRAFICKÁ K U LT Ú R A

Autormi koncepcie celého projektu sú Vladislav Rostoka a Dušan Junek, významné osobnosti slovenského vizuálneho umenia a medzinárodne uznávaní autori grafického dizajnu. V knihe svojimi autorskými textami predstavujú 26 rozsiahlych profilov grafikov-dizajnérov zo Slovenska, Českej republiky, Európy, Ázie a Ameriky – tvorbu umelcov, ktorých tvorivé cesty a výsledky práce významne ovplyvnili kvalitu vizuálneho umenia XX. a XXI storočia. Veľkorozmerná kniha je prechádzkou svetom plným myšlienok, nápadov, invencie a výtvarnej originality, kde každý z prezentovaných umelcov je filozoficky aj výtvarne iný, diametrálne odlišný od ostatných, ale spája ich podstatný atribút – vysoká kvalita tvorby a jej nadčasová hodnota, výrazne presahujúca dobu svojho vzniku. ––– Kniha je bohato dokumentovaná, autori vybrali do nej stovky diel, obrazov vizuálnej komunikácie, ilustrácií, znakov a symbolov, charakterizujúcich jednotlivých prezentovaných umelcov. Esejisticky písané profily prezrádzajú dokonalú znalosť tvorby jednotlivých umelcov a vo väčšine prípadov aj blízku kolegiálnu či ľudskú väzbu autorov knihy k nim. Výborným pomocníkom v orientácii problematiky vizuálnej kultúry je množstvo i podrobnosť informácií a súvisiacich faktov – len v autorskom registri nájdeme viac ako 400 mien z rôznych oblastí ľudskej činnosti. Kniha je ideovo zviazaná s existenciou medzinárodného Trienále plagátu Trnava a doteraz ako prvá dokumentuje jeho vznik, štvrťstoročnú históriu i prehľadnú faktografiu jeho doterajších ročníkov.

06 MIROSL AV CIPÁR : K U H P R I AT E ĽOV D E TS K E J

/ B R AT IS L AVA 1980 / symbol

KNIHY

OLD ŘI CH H L AVS A :

2. 1981 / obálka knihy 18.5 x 30 cm 560 str. / ofset

T YP OGR AP H I A

FOTOSAZBA ФОТОНАБОP PHOTOCOMPOSITION PHOTOSATZ FOTOZETSEL

GUI LL AU M E A P O L L I N A I R E :

– O B R A Z Y. 1965 / obálka knihy 15.5 x 18 cm 148 str. / kníhtlač BÁSNĚ

TYPOGRAFIE

(1914 – 1996 )

// Za ostatných sto rokov prešlo ľudstvo významnou premenou: z civilizácie slov sme sa zmenili na civilizáciu obrazov. Hlavnými prvkami medziľudskej komunikácie sa stali znaky, obrazy, symboly. Vizualizáciou sa život výrazne zrýchlil, ale aj zahltil enormným množstvom obrazov, často mizernej kvality. O to dôležitejšia je pri presile vizuality jej profesionálna úroveň a pôsobenie špičkových tvorcov. Táto závažná a súčasne príťažlivá téma je predmetom ojedinelej knihy s trochu tajomným názvom: T1 // Typo:Grafik:Um (ABeCeDa súčasnej vizuálnej komunikácie a kultúry).

K V Ě TA PACOVSK Á :

OLD ŘI CH H L AVS A :

ČESK Á ŠKOLA

O K NIHE

1992 / ilustrácie priestorovej knihy 23.5 x 30 cm 58 str. / ofset

07 07

JA N S O L PER A : PO U R F EL IC IT ER .

N

T

L

1978 / novoročenka 21 x 29.7 cm / ofset

S

05

TYPO-HRA:

PAU L R A N D

OKRÚHLE A H R ANATÉ

04

BOOKLET

Dobrý grafický dizajn, dobrá typografia je spojenie informácie a inšpirácie, vedomia a podvedomia, včerajška a dneška, reality a fantázie, práce a hry, remesla a umenia

03

03

//

04

08

IKKO TA NA K A : WO R L D C R A F T CO U C IL

/ 8T H

INT ER NAT IO NA L

– 1978 / symbol

CO NF ER ENC E

KYOTO .

05 08

O realizáciu tohto osobitého artefaktu sa vizuálne postaral Vladislav Rostoka svojou neopakovateľnou a príťažlivou typografikou, založenou nielen na vynaliezavom koncepte knihy, ale i na jeho perfektnom naplnení do posledného detailu. Dôslednosť práce autora je evidentná v bohatstve a kvalite vybraných materiálov, ich dokonalom technickom spracovaní a cieľavedomom použití. ––– Pri realizácii tohto projektu zohrala významnú úlohu odvaha a ústretovosť vydavateľa i jeho výber a dôvera v profesionálnu kvalitu autorov knihy a vybranej tlačiarne. Komplexná polygrafická realizácia knihy, ocenenej Zlatou pečaťou 2016, je dielom martinských tlačiarov z NEO G R A F I E , ktorých skvelá práca sa potvrdila aj v tomto prípade a majú veľký diel zásluhy na vzniku mimoriadnej knihy. Tá je určená svojím obsahom nielen odborníkom, ale zaujímavými a prístupnými textami aj laickej verejnosti a bohatosťou i doteraz nevídaným prehľadom, najmä mladej generácii tvorcov, študentom výtvarných škôl a záujemcom o vizuálnu kultúru. ––– Projekt knižného triptychu od svojho vzniku až po realizáciu je výsostne slovenským produktom a vydaný prvý diel je kompletne v slovensko-anglickej verzii, teda plne prístupný zahraničnému čitateľovi. Vôbec prvýkrát sa čitatelia môžu zorientovať v špičke stredoeurópskych a najmä slovenských a českých osobností grafického dizajnu, ktorí sú v publikácii zasadení do európskeho a svetového kontextu grafiky vizuálnych komunikácií.

05

// T 1)

04

KNIHA


T R I K U

M O V T A F I R G S I I U C C A K I L E N

LEKCIA GRAFIKY

Fukuda:) -

A G I

*)

S G H E I O

09

JAP O NS KO

/

JA PA N

* 1932) Tokio

Tokio ( 2009 †

Я

JAPONSKÁ

Schopnosť vidieť nie je to isté ako pochopiť. Vo vizuálnej hre je víťazom ten, kto dokáže ignorovať svoje predsudky.

moderní typo:

//

BOOKLET

&

RUSKÁ TYPO-GRAFICKÁ R E V O LÚ C I A

znamená

a

TYPO-HRA: ČESK Á ŠKOLA TYPOGRAFIE

předpokládá:

1. ) osvobození od tradic a předsudků; 2. ) výběr typů dokonalé kresby; 3. ) dokonalé vystižení účelu; 4. ) harmonické vyvážení plochy a rozvrhu sazby; 5. ) využití všech možností nových technických objevů;

6. ) nejužší spolupráci

projektanta – grafika s odborníky v tiskárně... T YPOGR AFIA ROČ . 34

K AREL TEIGE

č. 7 – 9

s. 189 – 198

1927

MO DERN Í O KO žádá od knihy, aby byla sestrojena nikoliv podle dekorativních mód a trendů, ale jako členěný, rytmovaný, celistvý optický systém, v němž se snadno orientujeme, tak jako jsou dokonalým optickým systémem klaviatura piana, psacího a počítacího stroje, katalogy, ceníky, jízdní řády. OBÁLKY vnímám jako plakát knihy, je tedy žádoucí, aby se uplatňovali co nejdůrazněji. K tomu účelu je třeba, aby byly komponovány v energickou, aktivní, vyzývavou rovnováhu barevnou a formovou.

11 / 12

KAREL TEIGE: M O D E R N Í T YP O

(1927) 14

09 10

S H IG EO F U KU DA :

AB E CEDA . tanečné kompozície: Milča Mayerová fotografie: Karel Paspa vydavateľstvo J. Otto Praha / 1926

N E H O

T YPO : G RAFIK: UM

IL LU S T R IC K 412. 1956 – 1986 / kresby perom / digitálna tlač 40 x 40 cm

11

EL L IS IC KIJ :

~

VL ADIMÍR MA JAKOVSKIJ :

12

PR E H L A S .

13

JA N S O L PER A :

1923 / dvojstrana knihy 13.6 x 19.2 cm 148 str. / kníhtlač

XIII . B IENÁ L E U Ž IT É

/ B R NO 1988. 1988 / výstavný plagát 84 x 117 cm

G R A F IKY

14

K A R EL T EIG E : V ÍT ĚZ S L AV NEZ VA L : A B EC EDA .

1926 / strana knihy 23.5 x 31 cm 60 str. / kníhtlač

13

07

10

V I Z U Á L

// T 1)

06

K Ú Z E L N Í K

KNIHA

STORMTYPE

福繁 田雄

K

T//1 B O O K L E T

/

11

(TTY1P O//: GT RY AP FOI :KG: UR M AFIK: UM

*) F O N T : T E U T O N

SSH U KKUUDDAA H II G GE O F U

Táto pozoruhodná, revolučná, provokatívna a hravá kniha originálnym spôsobom syntetizuje dve „čierne mágie“: typografiu a fotografiu. FOTO bolo priekopníkmi novej TYPO grafie považované za ideálne médium, schopné zásadne zmeniť klasickú štruktúru, povahu a výraz moderného, avantgardného TYPO . Termín TYPOFOTOGRAFIA (ktorý na Bauhause presadzoval László Moholy-Nagy), manifestuje táto kniha v reprezentatívnej podobe. Grafická forma jednotlivých písmen je komponovaná v obdivuhodnej syntéze so štylizovanými tanečnými polohami, symbolizujúcimi písmená abecedy. Maximálne tu bolo naplnené úsilie autora o nové TYPO , zbavené všetkého prebytočne ornamentálneho a ilustratívneho. Vznikol originálny český prínos a vklad do výrazového registra svetovej TYPO grafie.


T R I K U

M O V T A F I R G S I I U C C A K I L E N

LEKCIA GRAFIKY

Fukuda:) -

A G I

*)

S G H E I O

09

JAP O NS KO

/

JA PA N

* 1932) Tokio

Tokio ( 2009 †

Я

JAPONSKÁ

Schopnosť vidieť nie je to isté ako pochopiť. Vo vizuálnej hre je víťazom ten, kto dokáže ignorovať svoje predsudky.

moderní typo:

//

BOOKLET

&

RUSKÁ TYPO-GRAFICKÁ R E V O LÚ C I A

znamená

a

TYPO-HRA: ČESK Á ŠKOLA TYPOGRAFIE

předpokládá:

1. ) osvobození od tradic a předsudků; 2. ) výběr typů dokonalé kresby;

3. ) dokonalé vystižení účelu;

4. ) harmonické vyvážení plochy a rozvrhu sazby; možností nových technických objevů;

5. ) využití všech

6. ) nejužší spolupráci

projektanta – grafika s odborníky v tiskárně... T YPOGR AFIA ROČ . 34

K AREL TEIGE

č. 7 – 9

s. 189 – 198

1927

žádá od knihy, aby byla sestrojena nikoliv podle dekorativních mód a trendů, ale jako členěný, rytmovaný, celistvý optický systém, v němž se snadno orientujeme, tak jako jsou dokonalým optickým systémem klaviatura piana, psacího a počítacího stroje, katalogy, ceníky, jízdní řády. OBÁLKY vnímám jako plakát knihy, je tedy žádoucí, aby se uplatňovali co nejdůrazněji. K tomu účelu je třeba, aby byly komponovány v energickou, aktivní, vyzývavou rovnováhu barevnou a formovou.

MO DERN Í O KO

11 / 12

KAREL TEIGE: M O D E R N Í T YP O

(1927) 14

09 10

S H IG EO F U KU DA :

11

EL L IS IC KIJ :

AB E CEDA . tanečné kompozície: Milča Mayerová fotografie: Karel Paspa vydavateľstvo J. Otto Praha / 1926

N E H O

T YPO : G RAFIK: UM

412. 1956 – 1986 / kresby perom / digitálna tlač 40 x 40 cm

IL LU S T R IC K

~

VL ADIMÍR MA JAKOVSKIJ :

12

PR E H L A S .

13

JA N S O L PER A :

1923 / dvojstrana knihy 13.6 x 19.2 cm 148 str. / kníhtlač

XIII . B IENÁ L E U Ž IT É G R A F IKY / B R NO 1988. 1988 / výstavný plagát 84 x 117 cm

14

K A R EL T EIG E : V ÍT ĚZ S L AV NEZ VA L : A B EC EDA .

1926 / strana knihy 23.5 x 31 cm 60 str. / kníhtlač

13

07

10

V I Z U Á L

// T 1)

06

K Ú Z E L N Í K

KNIHA

STORMTYPE

福繁 田雄

K

T//1 B O O K L E T

/

11

(TTY1P O//: GT RY AP FOI :KG: UR M AFIK: UM

*) F O N T : T E U T O N

SSH U KKUUDDAA H II G GE O F U

Táto pozoruhodná, revolučná, provokatívna a hravá kniha originálnym spôsobom syntetizuje dve „čierne mágie“: typografiu a fotografiu. FOTO bolo priekopníkmi novej TYPO grafie považované za ideálne médium, schopné zásadne zmeniť klasickú štruktúru, povahu a výraz moderného, avantgardného TYPO . Termín TYPOFOTOGRAFIA (ktorý na Bauhause presadzoval László Moholy-Nagy), manifestuje táto kniha v reprezentatívnej podobe. Grafická forma jednotlivých písmen je komponovaná v obdivuhodnej syntéze so štylizovanými tanečnými polohami, symbolizujúcimi písmená abecedy. Maximálne tu bolo naplnené úsilie autora o nové TYPO , zbavené všetkého prebytočne ornamentálneho a ilustratívneho. Vznikol originálny český prínos a vklad do výrazového registra svetovej TYPO grafie.


No

09

AUTORSKÉ P R O F I LY U M E L C O V – K TO RÝC H TVORIVÉ CESTY A VÝSLEDKY PRÁCE VÝZNAMNE O V P LY V N I L I K VA L I T U VIZUÁLNEHO UMENIA SÚČASNOSTI

08

ABECEDA SÚČASNEJ VIZUÁLNE J KOMUNIK ÁCIE A K U LT Ú R Y

0123456789 0123456789

+ TRIENÁLE P L A G ÁT U T R N AVA

15 16

ZO LTÁ N S A L A MO N : PO U R F ÉL IC IT ER .

1987 – 1988 21 x 10.5 cm / serigrafia 17

S A L A MO N : G R A F IC KÝ D IZ A JN .

1988 / pozvánka 21 x 30 cm / serigrafia 18

JIŘ Í R AT H O U S KÝ :

edícia D EL F ÍN / Práce / 1968 19

ROMAN CIESLE WICZ : TA JO MNÁ A B EC EDA

17

– PÍS MENO E . 1962 / ilustrácia 15 x 66 cm / ofset

SVET

plný myšlienok, nápadov, invencie a výtvarnej originality = K N I H A pre odbornú i kultúrnu verejnosť a mladú generáciu budúcich tvorcov.

18

19

UC

IU

vlád

nu s v

EL LISICKIJ TEIGE H L AV S A TOMASZEWSKI R AT H O U S K Ý PA CO V S K Á KO P Ř I VA CIESLEWICZ TA N A K A S TA R O W I E Y S K I FUKUDA C I PÁ R SALAMON K R ÁT K Y POSTL SOLPERA BERNARD JUNEK I S T L E R O VÁ PIIPPO DÓKA ROSTOK A P L U TA DREWINSKI OROSZ SAGMEISTER

LY

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NF

Zanedbané pole je neplodné. (Latinské príslovie)

P L A G ÁT U

ony .

spurcus sterilis est. 16

ŠKOLA

TYPOGRAFIE

( 55 etu, n 1– 479 ie slo vá a P. K R. ) zák

A · B · C · D

POĽSKÁ

ČESK Á ŠKOLA

BO

15

K U LT Ú R A

TYPO-HRA:

KO

* 1938) Bratislava ( 2015 †

TYPO-GRAFICKÁ

BOOKLET

YM

SLOVA KIA

&

S LO V E N S K Á

//

aS

/

Ager

T YPO : G RAFIK: UM

Y

C

SLOV ENSKO

*)

TÁ N

)

Salamon ZOL

T

// T 1)

S

KNIHA

Poster architect

Architekt plagátu

M

BOOKLET

AK

//

ZN

13

T YPO : G RAFIK: UM

*) F O N T: T H I R S T Y S C R I P T

( T 1 //

Z O LTÁ N S A L A M O N


No

09

AUTORSKÉ P R O F I LY U M E L C O V – K TO RÝC H TVORIVÉ CESTY A VÝSLEDKY PRÁCE VÝZNAMNE O V P LY V N I L I K VA L I T U VIZUÁLNEHO UMENIA SÚČASNOSTI

08

ABECEDA SÚČASNEJ VIZUÁLNE J KOMUNIK ÁCIE A K U LT Ú R Y

0123456789 0123456789

+ TRIENÁLE P L A G ÁT U T R N AVA

15 16

ZO LTÁ N S A L A MO N : PO U R F ÉL IC IT ER .

1987 – 1988 21 x 10.5 cm / serigrafia 17

S A L A MO N : G R A F IC KÝ D IZ A JN .

1988 / pozvánka 21 x 30 cm / serigrafia 18

JIŘ Í R AT H O U S KÝ :

edícia D EL F ÍN / Práce / 1968 19

ROMAN CIESLE WICZ : TA JO MNÁ A B EC EDA

17

– PÍS MENO E . 1962 / ilustrácia 15 x 66 cm / ofset

SVET

plný myšlienok, nápadov, invencie a výtvarnej originality = K N I H A pre odbornú i kultúrnu verejnosť a mladú generáciu budúcich tvorcov.

18

19

UC

IU

vlád

nu s v

EL LISICKIJ TEIGE H L AV S A TOMASZEWSKI R AT H O U S K Ý PA CO V S K Á KO P Ř I VA CIESLEWICZ TA N A K A S TA R O W I E Y S K I FUKUDA C I PÁ R SALAMON K R ÁT K Y POSTL SOLPERA BERNARD JUNEK I S T L E R O VÁ PIIPPO DÓKA ROSTOK A P L U TA DREWINSKI OROSZ SAGMEISTER

LY

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NF

Zanedbané pole je neplodné. (Latinské príslovie)

P L A G ÁT U

ony .

spurcus sterilis est. 16

ŠKOLA

TYPOGRAFIE

( 55 etu, n 1– 479 ie slo vá a P. K R. ) zák

A · B · C · D

POĽSKÁ

ČESK Á ŠKOLA

BO

15

K U LT Ú R A

TYPO-HRA:

KO

* 1938) Bratislava ( 2015 †

TYPO-GRAFICKÁ

BOOKLET

YM

SLOVA KIA

&

S LO V E N S K Á

//

aS

/

Ager

T YPO : G RAFIK: UM

Y

C

SLOV ENSKO

*)

TÁ N

)

Salamon ZOL

T

// T 1)

S

KNIHA

Poster architect

Architekt plagátu

M

BOOKLET

AK

//

ZN

13

T YPO : G RAFIK: UM

*) F O N T: T H I R S T Y S C R I P T

( T 1 //

Z O LTÁ N S A L A M O N


ČES K Á R EPUBLIK A

* 1944) Praha

/

C ZEC H REPUBLIC

22

23

21

20

26

ITC

CL

A R A

24

Formu podmiňuje obsah. Ale forma sama je důležitá, poskytuje prostor pro rozehrání extrémních souvislostí. Říkám o sobě, že jsem čistý formalista...

25

27

28

*)

&

T YPO : G RAFIK: UM

TYPO-HRA:

ODOZVY:

GRAPHICUM UNICUM

ČESK Á ŠKOLA

HUNGARICUM

TYPOGRAFIE

T1 //

288

26

1302

22. 5 x 32 1999

PRVÉ S LO V E N S KO – ANGLICKÉ VYDANIE

STRÁN ŠPIČKOVÉHO GRAFICKÉHO DIZAJNU

P R O F I LO V OSOBNOSTÍ VIZUÁLNE J KOMUNIK ÁCIE

DIEL GRAFICKÉHO DIZA JNU, ILUSTR ÁCIÍ, ZNAKOV A S YM B O LO V

F O R M ÁT K N I H Y (CM) / ŠÍRKA X VÝŠKA

HMOTNOSŤ (GRAMOV )

TYPO:

typografia sa zaoberá problematikou grafickej úpravy tlačených dokumentov... G R A F I K : grafik – grécke slovo grafein znamená kresliť, teda grafik je... UM: je schopnosť človeka uchopiť realitu pojmami...

29

Tlačiarenstvo – polygrafia bolo vždy považované za umenie, typografi (sadzači) boli považovaní za elitu a pri pohľade na knihu T Y P O : G R A F I K : U M sa neubránim dojmu, že to stále platí. Vôňa knihy – privoňali ste si už ku knihe? Každá má svoju osobitú vôňu. Nová ešte dýcha tlačiarenskou čerňou, časom sa premení na jemnú esenciu života. Tento zážitok sa nedá ničím nahradiť. Už od úvodných strán sme pozvaní na nevšedné divadlo typografie a grafického dizajnu. Je to nádherné predstavenie, ktoré má svoje premyslene stanovené časti, účinkujúcich a zázemie, bez ktorého by sa nedalo zrealizovať. Nechávame sa vtiahnuť do deja dizajnu a nevšedných obrazov, rafinovanej zápletky ale aj skrytých posolstiev. Je nám predstavených dvadsaťšesť špičkových grafikov a ich tvorba, inšpirujúca, provokatívna, neopakovateľná a stále živá. Jednota obsahu a formy pod taktovkou dvojice bardov dizajnu Vladislava Rostoku a Dušana Juneka. Počin desaťročia, to asi nie je ten správny výraz pre tento tlačený skvost, je to minimálne počin storočia. A to všetko „zabalené“ do polygraficky excelentne spracovanej publikácie – knihy. Nádherná tlač na exkluzívnom papieri, v tuhej väzbe s razbou, farebne zladenými lacetkami, kapitálikmi a predsádkami so všadeprítomnou elegantnou grafikou nám dáva jasné posolstvo, že máme pred sebou výnimočný počin, ktorý je inšpiráciou pre súčasnú aj budúcu generáciu grafických dizajnérov. Vďaka vám všetkým, ktorí ste sa podieľali na vzniku tohto unikátneho nadčasového diela. T Y P O : G R A F I K : U M bude skvostom v mnohých knižniciach milovníkov kvalitného umenia. ––– P E T E R B L U B L A // B R AT I S L AVA prezident Zväzu polygrafie na Slovensku

29

11

Typography as play

Istlerová S

// T 1)

10

KNIHA

,

Typografia ako hra

BOOKLET

Orosz

//

*) F O N T: B O D O N I

19

T YPO : G RAFIK: UM

,

( T 1 //

C L A R A I S T L E R O VÁ

30

Nevím, ale z moderního umění na mně občas doléhá smutek a pociťuji jakési zklamání. Tato nespokojenost se navrací a má patrně hlubší příčiny. I já jsem kdysi patřil k přesvědčeným zastáncům moderního umění a leccos mně nebylo dost moderní. Dnes vidím a cítím věci jinak, mám potřebu jiné, asi tradičnější kultury. Něco se asi stalo s moderním uměním a já bych rád věděl proč. Setkání s moderním umělcem nevzbudzuje často velkou úctu... Nepřítomnost duchovnosti v obsahu se promítá i do postavy současného umělce, poněkud uspěchaného pracovníka na poli kultury. Současné umění možná ani osobnost nechce, požaduje možná jiný typ. Kdekterý umělec je spíš herec, vystupuje jako filmová hvězda či slavný zpěvák. Kdo by vlastně dnes toužil po vlastní osobnosti, když popularita znamená ještě víc. Osobnost je outsiderem. Osobnosti hledám těžko, i když zajímavých umělců je dost; zajímavost je dokonce podmínkou úspěchu. Chybí legenda, chybí mýtus, ale je docela možné, že chybí i větší odstup od současného dění. Do kultury by se měly promítat nejen osudy jednotlivců, ale i osudy našich národů, osudy našich zemí v širším kontextu evropské kultury a civilizace. A k tomu směřuje a cílí i tato knížka. ––– J O S E F K R O U T V O R // P R A H A esejista, básnik, znalec umenia a kultúry

Jsem unesen Vaší prací, která i v mezinárodním kontextu překonává veškeré limity svojí objevnou koncepcí, korektností a výjimečnou, dneska až neuvěřitelnou precizností obsahu. Tato kniha je mimořádným dílem prvořadého významu, adresovaná odborné i laické veřejnosti a zejména mladé generaci tvůrců, protože ideou a do posledních detailů provedenou formou je knižním skvostem hodnotové orientace v dnešním chaotickém vizuálním prostředí. ––– K A R E L M Í Š E K // P R A H A grafik a pedagóg

20 CL AR A ISTLEROVÁ : ~ AV ENT INS K Á MA NS A R DA . 21 1991 / katalóg výstavy / vydavateľské značky JO S EF Č A PEK / 1921 – 1927 JAROSL AV BENDA / 1925 MARIE ROUŠAVÁ / 1931 JA N Z R Z AV Ý / 1923 29

CL AR A ISTLEROVÁ : PŘ ÍTO MNO S T.

1991 / ilustrácia časopisu:

K A R EL NEPR A Š

30

IST VÁ N O ROSZ : O PT IC K Á ILÚ Z IA . 2014 / výstavný plagát 100 x 70 cm / digitálna tlač


ČES K Á R EPUBLIK A

* 1944) Praha

/

C ZEC H REPUBLIC

22

23

21

20

26

ITC

CL

A R A

24

Formu podmiňuje obsah. Ale forma sama je důležitá, poskytuje prostor pro rozehrání extrémních souvislostí. Říkám o sobě, že jsem čistý formalista...

25

27

28

*)

&

T YPO : G RAFIK: UM

TYPO-HRA:

ODOZVY:

GRAPHICUM UNICUM

ČESK Á ŠKOLA

HUNGARICUM

TYPOGRAFIE

T1 //

288

26

1302

22. 5 x 32 1999

PRVÉ S LO V E N S KO – ANGLICKÉ VYDANIE

STRÁN ŠPIČKOVÉHO GRAFICKÉHO DIZAJNU

P R O F I LO V OSOBNOSTÍ VIZUÁLNE J KOMUNIK ÁCIE

DIEL GRAFICKÉHO DIZA JNU, ILUSTR ÁCIÍ, ZNAKOV A S YM B O LO V

F O R M ÁT K N I H Y (CM) / ŠÍRKA X VÝŠKA

HMOTNOSŤ (GRAMOV )

TYPO:

typografia sa zaoberá problematikou grafickej úpravy tlačených dokumentov... G R A F I K : grafik – grécke slovo grafein znamená kresliť, teda grafik je... UM: je schopnosť človeka uchopiť realitu pojmami...

29

Tlačiarenstvo – polygrafia bolo vždy považované za umenie, typografi (sadzači) boli považovaní za elitu a pri pohľade na knihu T Y P O : G R A F I K : U M sa neubránim dojmu, že to stále platí. Vôňa knihy – privoňali ste si už ku knihe? Každá má svoju osobitú vôňu. Nová ešte dýcha tlačiarenskou čerňou, časom sa premení na jemnú esenciu života. Tento zážitok sa nedá ničím nahradiť. Už od úvodných strán sme pozvaní na nevšedné divadlo typografie a grafického dizajnu. Je to nádherné predstavenie, ktoré má svoje premyslene stanovené časti, účinkujúcich a zázemie, bez ktorého by sa nedalo zrealizovať. Nechávame sa vtiahnuť do deja dizajnu a nevšedných obrazov, rafinovanej zápletky ale aj skrytých posolstiev. Je nám predstavených dvadsaťšesť špičkových grafikov a ich tvorba, inšpirujúca, provokatívna, neopakovateľná a stále živá. Jednota obsahu a formy pod taktovkou dvojice bardov dizajnu Vladislava Rostoku a Dušana Juneka. Počin desaťročia, to asi nie je ten správny výraz pre tento tlačený skvost, je to minimálne počin storočia. A to všetko „zabalené“ do polygraficky excelentne spracovanej publikácie – knihy. Nádherná tlač na exkluzívnom papieri, v tuhej väzbe s razbou, farebne zladenými lacetkami, kapitálikmi a predsádkami so všadeprítomnou elegantnou grafikou nám dáva jasné posolstvo, že máme pred sebou výnimočný počin, ktorý je inšpiráciou pre súčasnú aj budúcu generáciu grafických dizajnérov. Vďaka vám všetkým, ktorí ste sa podieľali na vzniku tohto unikátneho nadčasového diela. T Y P O : G R A F I K : U M bude skvostom v mnohých knižniciach milovníkov kvalitného umenia. ––– P E T E R B L U B L A // B R AT I S L AVA prezident Zväzu polygrafie na Slovensku

29

11

Typography as play

Istlerová S

// T 1)

10

KNIHA

,

Typografia ako hra

BOOKLET

Orosz

//

*) F O N T: B O D O N I

19

T YPO : G RAFIK: UM

,

( T 1 //

C L A R A I S T L E R O VÁ

30

Nevím, ale z moderního umění na mně občas doléhá smutek a pociťuji jakési zklamání. Tato nespokojenost se navrací a má patrně hlubší příčiny. I já jsem kdysi patřil k přesvědčeným zastáncům moderního umění a leccos mně nebylo dost moderní. Dnes vidím a cítím věci jinak, mám potřebu jiné, asi tradičnější kultury. Něco se asi stalo s moderním uměním a já bych rád věděl proč. Setkání s moderním umělcem nevzbudzuje často velkou úctu... Nepřítomnost duchovnosti v obsahu se promítá i do postavy současného umělce, poněkud uspěchaného pracovníka na poli kultury. Současné umění možná ani osobnost nechce, požaduje možná jiný typ. Kdekterý umělec je spíš herec, vystupuje jako filmová hvězda či slavný zpěvák. Kdo by vlastně dnes toužil po vlastní osobnosti, když popularita znamená ještě víc. Osobnost je outsiderem. Osobnosti hledám těžko, i když zajímavých umělců je dost; zajímavost je dokonce podmínkou úspěchu. Chybí legenda, chybí mýtus, ale je docela možné, že chybí i větší odstup od současného dění. Do kultury by se měly promítat nejen osudy jednotlivců, ale i osudy našich národů, osudy našich zemí v širším kontextu evropské kultury a civilizace. A k tomu směřuje a cílí i tato knížka. ––– J O S E F K R O U T V O R // P R A H A esejista, básnik, znalec umenia a kultúry

Jsem unesen Vaší prací, která i v mezinárodním kontextu překonává veškeré limity svojí objevnou koncepcí, korektností a výjimečnou, dneska až neuvěřitelnou precizností obsahu. Tato kniha je mimořádným dílem prvořadého významu, adresovaná odborné i laické veřejnosti a zejména mladé generaci tvůrců, protože ideou a do posledních detailů provedenou formou je knižním skvostem hodnotové orientace v dnešním chaotickém vizuálním prostředí. ––– K A R E L M Í Š E K // P R A H A grafik a pedagóg

20 CL AR A ISTLEROVÁ : ~ AV ENT INS K Á MA NS A R DA . 21 1991 / katalóg výstavy / vydavateľské značky JO S EF Č A PEK / 1921 – 1927 JAROSL AV BENDA / 1925 MARIE ROUŠAVÁ / 1931 JA N Z R Z AV Ý / 1923 29

CL AR A ISTLEROVÁ : PŘ ÍTO MNO S T.

1991 / ilustrácia časopisu:

K A R EL NEPR A Š

30

IST VÁ N O ROSZ : O PT IC K Á ILÚ Z IA . 2014 / výstavný plagát 100 x 70 cm / digitálna tlač


KNIHA

// T 1)

T YPO : G RAFIK: UM

BOOKLET

KNIHA

// T 1)

T YPO : G RAFIK: UM

//

BOOKLET

Vladislav Rostoka Dušan Junek

ABECEDA SÚČ ASNE J VIZUÁLNE J K O M U N I K Á C I E A K U LT Ú R Y

/ AU T O R S K É – K T O R ÝC H

P R O F I LY U M E LC O V T VORIVÉ CEST Y A VÝSLEDKY

P R Á C E V Ý Z N A M N E O V P LY V N I L I K VA L I T U VIZUÁLNEHO UMENIA SÚČ ASNOSTI

T A· B · C · D

O ROSZ : DÜ R ER V L ESE .

Prvé slovensko - anglické vydanie Vydal V ELDA N , spol. s r. o. / 2016 ako prvú knihu edície

1987 / 50 x 35.8 cm / medirytina

+

PROGRESS LETTER EDITION

SÚČASNEJ VIZUÁLNE J KOMUNIKÁCIE A K U LT Ú R Y

31 / IST VÁ N

Autori knihy: Vladislav Rostoka Dušan Junek Vizuálna koncepcia, sadzba, typografia / grafický dizajn / výber, skeny, retuš a príprava reprodukcií: Vladislav Rostoka Editor: Pavel Vitek Menný register: Věruna Melčáková-Juneková Dušan Junek Anglický preklad: Porter s.r.o. / language institute Jazykoví redaktori: Pavel Vitek, Zita Bukvová Produkcia: Marian Hains Tlač: NEOGRAFIA, a. s. www.veldan.sk IS B N 978 - 80 - 971509 - 1- 4

te kúp ! nes d ž si u .sk

No

Všetko je dizajn. Všetko!

Knihu si môžete kúpiť aj v sieti kamenných kníhkupectiev na Slovensku a v Čechách: Artforum DOX Magnet Press Martinus Panta Rhei

Grafik: Um /

PA U L R A N D

na gress tpro prin ovart.sk . w ww ww.sl w

Vydavateľstvo V E L D A N úprimne ďakuje za podporu pri vydaní tejto knihy organizáciám a spoločnostiam

12

//

T R N AV S K Ý S A M O S P R ÁV N Y K R A J

GALÉRIA JÁNA KONIARK A T R N AVA

T R I E N Á L E P L A G ÁT U T R N AVA

PROGRESS LETTER EDITION

Typo:Grafik:Um booklet  
Typo:Grafik:Um booklet  
Advertisement