Page 1

Murdoch neuspel s tabletovým denníkom

TREND TOP 200 v papierenskom sektore

Test: Profesionálny monitor EIZO CX240

str. 9

str. 25

str. 40

cena: 4,80 €

Časopis pre polygrafiu a súvisiace odvetvia • printprogress.sk • 6 / november-december 2012


12 b

Typograf zná, polygraf používá.

www.iscicero.cz


Ukážem pravé farby s indigo papiermi od Mondi

Vystúpte z davu s Mondi portfóliom nenatieraných indigo papierov t Dosiahnite mimoriadne výsledky s Mondi papiermi s HP indigo certifikátom t Prilákajte nový business používaním nenatieraných papierov

Navštívte našu novú stránku

www.mondigroup.com/printing

RIEŠENIA. PRE VÁŠ ÚSPECH. www.mondigroup.com/printing

kraftwerk.co.at

t 80 až 300 g/m² pre vašu rozsiahlu tlačovú ponuku


VEĽKÁ PREDPLATITEĽSKÁ SÚŤAŽ

VYZNAJTE SA V TLAČENICI!

MAGICKÉ ROZUZLENIE Ďakujeme ľuďom, ktorí sa zapojili do čitateľskej súťaže a ankety časopisu PrintProgress. Mená 5 ocenených výhercov uverejňujeme na strane 53. Obrázky predstavujú tlačiarenský výrobný proces (1 papier, 2 farby, 3 knihárske spracovanie, 4 tlač, 5 ľudia) a je na nich technikou kaleidoskopu zobrazená jedna ústredná téma:

SPOLU SME TLAČ

PO CELÝ ROK S VAMI


EDITORIÁL

Editoriál Marian Hains vydavateľ Vážení čitatelia, dostáva sa k vám posledné tohtoročné vydanie časopisu PrintProgress. Je to príležitosť trochu bilancovať, zamyslieť sa nad uplynulým ročníkom a naznačiť vám, čitateľom, čo plánujeme a ako chceme ešte lepšie poskytovať informácie o dianí v odvetví polygrafie, o trendoch a novinkách. Teší nás vaša priazeň a záujem. Sme radi, že záujem o spoluprácu prejavilo v tomto ročníku niekoľko ďalších partnerov a noví predplatitelia. Veľmi sa tešíme na spoluprácu so Slovenským zväzom sitotlačiarov a digitálnych tlačiarov, do ktorej vstupujeme. V tomto roku sme našim čitateľom a návštevníkom web stránky priniesli zaujímavé videoreportáže zo svetovej výstavy drupa 2012, ktoré si prehliadlo niekoľko tisíc záujemcov, usporiadali sme prvú konferenciu pre manažérov z polygrafie a súvisiacich odvetví, ktorej sa zúčastnilo vyše 120 účastníkov zo Slovenska a z Česka. V časopise sme predstavili ďalšie osobnosti odvetvia polygrafie, odprezentovali sme nové trendy po veľtrhu drupa 2012 a otvárali sme ďalšie atraktívne témy. Popri tom prinášame informácie o technológiách, predstavujeme novinky z oblasti fotografie, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tlače. Už tradične prinášame osvetu o trendoch v marketingu a manažmente. A čo ďalej? V súčasnosti spúšťame inovovaný web www.printprogress.sk, ktorý by mal ešte lepšie poskytovať informácie zo sveta polygrafie a súvisiacich odvetví. Máme záujem informovať o dianí aj prostredníctvom propagácie podujatí a odborných seminárov, ktoré organizujú naši partneri, ale aj odborné zväzy, veľkoobchody, dodávatelia, tlačiarne... Pripravovaný Kalendár podujatí v polygrafii má za cieľ spropagovať tieto aktivity. Zároveň pripravujeme aj vlastné odborné podujatia pre polygrafov, ich zákazníkov, dodávateľov riešení a kreatívnych pracovníkov, ktoré prispejú k zvýšeniu ich odbornosti, propagácii nových technológií a materiálov, ako aj k celkovej osvete o marketingu a manažmente, ktoré majú za cieľ skvalitniť nielen prácu, ale aj vzťahy obchodných partnerov. Sledujte náš nový web, informujte sa o dianí v polygrafií, čítajte časopis, využite hromadné alebo príležitostné zľavy pre predplatiteľov. Propagácia svojich produktov a riešení uverejnené v časopise PrintProgress sú adresné, nakoľko časopis sa dostáva do rúk všetkých rozhodujúcich tlačiarní a dodávateľov riešení pre polygrafiu a súvisiace odvetvia. Oceníme aj vaše tipy na zlepšenia a námety na nové témy, o ktorých by ste sa chceli dočítať. Neváhajte, komunikujte s nami.

Povedali... „Noviny predstavovali dlhý čas skvelý biznis s mierou zisku, ktorá bola vyššia ako vo väčšine iných odvetví. A aj keď dnes majú problémy, stále predstavujú v mediálnej brandži najlepšie fungujúci obchodný model. Dokážu zarobiť viac peňazí, než zodpovedá ich podielu na trhu. Zaujímavý graf zverejnil... web časopisu The Atlantic. Ukazuje, že kým podiel novín na mediálnom trhu v USA je 7 %, inzerenti v nich minú 25 % všetkých reklamných peňazí. Noviny sú jediné médium, kde je percento príjmov z reklamy vyššie ako ich podiel na trhu.“ (Miloš Čermák v českom denníku Lidové noviny)

„...krajiny sa najskôr musia vybrať zlým smerom, aby pochopili, kde je... ten dobrý. Keď prídu napríklad slovenskí predstavitelia do Bruselu, nevedia najprv, čo sa deje. Musia si uvedomiť, že podpisujú rozhodnutia pre pol miliardy ľudí, nielen pre Slovákov. Musia rozmýšľať inou hlavou, keď sú ministrami Európy. A to znamená podpisovať veci, ktoré sú niekedy v rozpore so slovenskými záujmami. Keď sa niekedy vyhovárajú, že »to komisia«, tak to vždy podpísali aj oni. Len nemajú odvahu to priznať. Po pár rokoch to vlády pochopia, akurát, keď prídu voľby, zostaví sa nová vláda a všetko sa začína odznova.“ (Marc Luyckx Ghisi, bývalý poradca šéfkomisára EÚ Jacquesa Delorsa, v rozhovore pre týždenník Trend)

„Zvýšila sa aktivita PR oddelení, ktoré spojeným tlakom s marketingovými oddeleniami stále častejšie prenikajú do kedysi posvätnej časti redakčného obsahu – a to je niečo, čo si konzumenti médií všímajú. Dlhodobý devalvačný proces, ktorý naplno prepukol pred desiatimi rokmi nielen v Česku, ale i v USA a v západnej Európe, znížil dôveru ľudí v klasické médiá. A každý ďalší poklesok len utvrdzuje informovaného čitateľa, že „sa to už nedá čítať.“ (Patrick Zandl, internetový podnikateľ a novinár, na portáli respekt.cz)

ROČNÍK 2012 ❘ 06

5


❘ OBSAH

Obsah november – december 2012

8B6CC1DB:6?2=61?6G 1"2I@ED

5 8 9

&286

Editoriál Krátko z domova Krátko zo sveta

NÁZORY 10

Grafická diagnóza stavu sveta (Trienále plagátu Trnava 2012)

!

J J!" ! # &%)* ( *( $$ "

RAFICKÁ DIAGNÓZA STAVU SVETA

10

TÉMA ČÍSLA: INFORMAČNÉ SYSTÉMY V POLYGRAFII 18

22

Cicero šijeme tlačiarňam na mieru (Michal Kourek, obchodný riaditeľ CICERO Stapro Group, s. r. o., Pardubice) Najťažšie je zadefinovať požiadavky na systém

PAPIER A CELULÓZA 25

18

Zisky z celulózy naďalej vysoké (TREND TOP v 200 v odvetví celulózy a papiera – tabuľka)

FOTOGRAFIA 28

Robustné, ale zároveň ľahké, ergonomické a modulárne (Canon EOS C100 a EOS C500)

TECHNOLÓGIE 32 35

39

Čo dokážu variabilné dáta v digitálnej tlači OFSETOVÁ TLAČ – štandardizácia: Ofsetové poťahy

OFSET 39

KBA zatvorí závod v Trennfelde

TESTUJEME

40 ?62?@?I>?K Na hranici profesionality už v základnej konfigurácii *&* ;6 F6B6;?K >65J:?KB@5?K >65J:?KB@5?@E <@>E?:D@E 8B2[4<N9@ 5:J2;?E 2 CSc2C?6 AB:?K_2;S :?@FK4:6 @5BK`2;S46 ?6ECDK=6 >6?:24: C2 492B2<D6B CSk2`?K AB69=:25<2 A=28KD@F (LCD B62=:J@F2?a49 monitor EIZO CX240) 5@ 6 D@ ?2;FLc_:6 A@5E;2D:6 CF@;9@ 8B2[4<N9@ 5:J2;?E &@ >:?E=@> 6HA6B:>6?D6 C D6>2D:<@E G635:J2;?E C2 @B82?:JKD@B: B@J9@5=: F6?@F2k 2 )=@F6?C<E AB6J6?D@F2?N F *B?2F6 2 F@ F:246Ba49 <a49 >6CDK49 0K_D:DE ?25 A@5E;2DO> *&* D6?D@ B@c?O< :32 AQF@5?N>E A@C=2?:E DB:6?K=6 <BKi@FC<6; 5:C4:A=O?6 F:JEK=?6; <@>E?:<K4:6 V A=28KDE ,Jk29I ?@Fa49 *:3@B6#:<E_ AB65C652 *B?2FC<N9@ ROČNÍK 2012 ❘ 06C2>@CABKF?69@ #65J:?KB@5?K B252 <@>E?:<2c?N9@ 5:J2;?E 4@8B252 >N5:O 2 A=28KDE >2AE;S CAB:6F@5?N 2<4:6 65?2 J ?:49 <@>A=6H?K FaCD2F2 AB:A@>O?2 J2<=252D6i2 2 5=9@B@c?N9@ >: @B82?:JKD@B>: CS *B?2FC<a C2>@CABKF?I <B2;

40


OBSAH

OBALY » Svetový grafický dizajn ovládol Trnavu

44

Hodnotenie kvality čiarového kódu

MARKETING, MANAŽMENT, MÉDIÁ, VZDELÁVANIE 44 46

Zákazník ocení, keď ho dobre počúvate Mýtus o nadradenosti emočnej inteligencie

ZO SPOLOČNOSTI » Dobrý softvér je len polovica úspechu

51 51 51

Knihy s vôňou vanilky a pečených klobás Deň otvorených dverí Konica Minolta Nízka cena negarantuje kvalitu

Partneri časopisu

» Správne načasované integračné kroky KBA

exkluzívny partner

zlatý partner strieborný partner

bronzový partner

partner

» Test profesionála za neprofesionálnu cenu polygrafické informační systémy

ROČNÍK 2012 ❘ 06

7


❘ KRÁTKO Z DOMOVA

J&T posilňuje na trhu s vonkajšou reklamou Mediálny holding Joj Media House finančnej skupiny J&T, do ktorého patrí aj TV Joj a outdoorová firma BigBoard Slovensko, výrazne posilní svoju pozíciu na trhu s vonkajšou reklamou. Spoločnosť kúpila rakúsku outdoorovú agentúru Epamedia, ktorá je jediným spoločníkom Akzent Medie, najväčšieho prenajímateľa vonkajších reklamných plôch na Slovensku. O kúpnej cene obchodní partneri neinformovali. Joj Media House prevezme všetky dcérske firmy rakúskej spoločnosti, ktorú cez firmu Medicur-Holding vlastnili Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, Uniqa a Raiffeisen Zentralbank Österreich. Epamedia okrem Rakúska a Slovenska pôsobí aj v Bulharsku, Chorvátsku, ČR, Maďarsku, Macedónsku a Rumunsku. Epamedia zamestnávajúca 392 ľudí dosiahla v roku 2011 tržby 98 mil. € a jej príjmy už niekoľko rokov klesajú. Vlani skončila so stratou 90 mil. €, z toho prevádzková strata bola 10 mil. €. Slovenská Akzent Media dosiahla vlani tržby 13,4 mil. €, zisk nie je známy. Firma prenajíma okolo 4 700 bilbordových plôch, 3 200 citylightov, 350 bigbordov či plochy vo viacerých nákupných centrách. Joj Media House je jediným akcionárom outdoorovej spoločnosti BigBoard Slovensko, pod ktorú patria BigMedia a firmy prenajímajúce reklamu v dopravných prostriedkoch Recar Slovensko a Recar Bratislava. BigMedia dosiahla vlani tržby 5,8 mil. €. Holding Joj Media House tento rok už kúpil českú outdoorovku BigBoard Praha a získal aktivity slovenskej F&P Medie, ktorá zastrešuje regionálnych prenajímateľov out-of-home reklamy. medialne.sk

8

ROČNÍK 2012 ❘ 06

Jana Beňová získala Literárnu cenu EÚ 2012 Spisovateľka Jana Beňová prevzala 22. novembra v Bruseli Cenu EÚ za literatúru. Európska komisia spolu s Európskou federáciou predajcov kníh, Európskym kongresom spisovateľov a federáciami európskych vydavateľov a kníhkupcov udelili cenu 12 autorom. J. Beňovú ocenili za knihu Café Hyena (Plán odprevádzania), ktorej druhé vydanie vyšlo tento rok vo vydavateľstve Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT. Beňová je už druhou slovenskou víťazkou, prvým bol v roku 2009 Pavol Rankov s románom Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy). st

Ocenenia pre Mondi SCP Ružomberok

optimalizoval nakladanie s výrobnými odpadmi v Ružomberku a množstvo vyprodukovaných odpadov sa za posledných päť rokov znížilo o 270.000 ton. Mondi takmer 60 % svojich odpadov materiálovo zhodnocuje alebo recykluje a 9 % energeticky využíva.

TASR, ts

Číňania v tlačiarni NAVI GRAF Tlačiareň NAVI GRAF, s. r. o., vo Vozokanoch, ktorej majiteľka a konateľka Natália Bugyi Vicsápiová je verejnosti známa ako Podnikateľka roka 2010 a Slovenka roka 2012, navštívila 28. novembra delegácia takmer dvadsiatich špičkových manažérov a odborníkov z Číny.

Celulózovo-papierenská spoločnosť Mondi SCP Ružomberok získala dve výročné rezortné celosvetové ceny PPI Awards za riadenie bezpečnosti a rizík a zvyšovanie efektívnosti papierenských strojov. „Ocenenia berieme ako uznanie našim zamestnancom a je to aj jasná správa pre našich zákazníkov, že vyrábame, ako najlepšie vieme,“ uviedol pre TASR hovorca Mondi SCP Ľubomír Čech. V kategórii zvyšovania efektívnosti bola ružomberská papiereň jediným európskym zástupcom. Napriek tomu, že v posledných rokoch neinvestovala do nových papierenských strojov, patrí dlhodobo medzi lídrov zvyšovania ich využiteľnosti pri zachovaní vysokej bezpečnosti a znižovaní rizík. Ružomberské Mondi bodovalo aj v 7. ročníku súťaže Zlatý mravec o najlepšie projekty v odpadovom hospodárstve SR za rok 2012. Zvíťazilo v kategórii firemné odpadové hospodárstvo s projektom Optimalizácia odpadového hospodárstva v spoločnosti Mondi SCP. Hodnotiaca komisia ocenila, že podnik zásadným spôsobom

Na Slovensko prišli na pozvanie Slovensko-ázijskej obchodnej komory s cieľom hľadať nové investičné možnosti. Čínska delegácia si prezrela celý strojový park tlačiarne a zoznámila sa s logistikou výroby i distribúcie. Majiteľka tlačiarne odprezentovala jej ďalšiu stratégiu rastu a obchodu, ktorá reaguje na najnovšie trendy v oblasti polygrafie a súvisiacich služieb. webnoviny.sk


KRÁTKO ZO SVETA

rozšíri Konica Minolta svoje portfólio tlačových služieb a urobí veľký digitálny zvrat v komerčnom tlačovom priemysle.

Magazín Tesca čítanejší ako bulvárny The Sun Najčítanejším printom vo Veľkej Británii sa stal dvojtýždenník obchodného reťazca Tesco, ktorý prekonal bulvárny denník The Sun. Denník Ruperta Murdocha síce vďaka svojej periodicite zasiahne viac čitateľov, ale podľa aktuálnych výsledkov výskumu čítanosti má jedno číslo Tesco Magazine 7,2 mil. čitateľov, kým The Sun o vyše 100-tisíc čitateľov menej. Tesco úspechom dvojtýždenníka distribuovaného prostredníctvom siete svojich obchodov ukázalo silu masovej distribúcie, z čoho nemajú radosť

šéfovia tradičných vydavateľstiev. Tým v Británii, podobne ako v celej Európe, klesá čítanosť. Ak sa ukáže, že model vlastného média obchodného reťazca je životaschopný a pre inzerentov ekonomicky výhodnejší, môžu prísť tradičné médiá o značnú časť tržieb z reklamy. V Británii sú brandované magazíny obľúbeným spôsobom marketingu nielen v maloobchode, kde vlastnú tlačovinu ponúkajú všetci relevantní hráči na trhu. Populárne sú aj špeciálne orientované firemné časopisy. Napríklad magazín British Airways zameraný na biznis a ekonomiku dosahuje čítanosť 1,4 mil. osôb. mediaguru.cz

Murdochove e-noviny končia ako prepadák Neúspechom sa skončil pokus o vydávanie prvého denníka určeného výlučne pre tablety iPad. Vydavateľstvo News Corp. mediálneho magnáta Ruperta Murdocha oznámilo, že v USA vydávaný titul The Daily končí 15. decembra. Denník začal vychádzať vo februári 2011 ako pokus o „nové novinárstvo pre novú dobu“.

Murdoch pred necelými dvoma rokmi predstavil tabletový denník vo veľkom štýle. Hovoril vtedy okrem iného o snahe ponúknuť obsah ľuďom, ktorí kvôli internetu nečítajú tradičné papierové noviny, aj o úspore nákladov na tlač. Denníku sa však čitateľov nakoniec nepodarilo príliš zaujať – má iba okolo 100-tisíc predplatiteľov. Aby nebol stratový, potreboval by ich najmenej päťkrát toľko. Denník, ktorý odborníci spočiatku označovali za možnú cestu k oživeniu upadajúceho predaja novín, nezaujal ani inzerentov. Podľa denníka The New York Times bol titul v ročnej strate okolo 30 mil. USD (takmer 23 mil. €). O problémoch svedčilo aj tohtoročné prepustenie približne tretiny zo 170 zamestnancov. Teraz ich má The Daily okolo 120. ČTK

Konica Minolta preberá marketingovú spoločnosť Charterhouse Spoločnosť Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH podpísala zmluvu o prevzatí Charterhouse PM Limited, poprednej európskej firmy, ktorá sa zameriava na marketingové služby. Spojenie sa má uskutočniť koncom roka, keď fúzia prejde protimonopolnou kontrolou. Akvizícia je súčasťou stratégie spoločnosti Konica Minolta investovať do tlačových služieb. Konica Minolta chce zlúčiť riadené tlačové služby (PMS) s marketingovými službami (MMS) a optimalizované tlačové služby (OPS) s poradenstvom v oblasti obchodných procesov (BPC). Vďaka tejto koncepcii

Charterhouse PM Limited je britská spoločnosť s vyše 240 zamestnancami, ktorá poskytuje marketingové služby globálnym značkám na 35 európskych trhoch z 21 krajín. Hlavné sídlo má v Paríži a oddelenie digitálnej výroby sídli v Londýne. Jej obrat dosahuje okolo 100 mil. libier (vyše 124 mil. €). ts

Vydávanie Financial Times Deutschland zastavené Nemecká verzia denníka Financial Times (FT) definitívne skončila 7. decembra. Spolu s printovým vydaním zastavilo vydavateľstvo Gruner + Jahr (G+J) zo skupiny Bertelsmann aj webstránku ftd.de. Rozhodnutie sa dotkne vyše 300 pracovníkov. Financial Times Deutschland (FTD) bol najmladší celoštátny denník v Nemecku. Vznikol s veľkými očakávaniami vo februári 2000 ako konkurencia Handelsblattu z rovnomenného nemeckého vydavateľstva. Pôvodne išlo o joint venture so spoločnosťou Pearson, vydavateľom britského denníka FT, od ktorého v roku 2008 Nemci odkúpili jeho polovičný podiel. Predajnosť FTD bola v posledných rokoch stabilná – v 3. kvartáli 2012 sa predávalo priemerne denne 102-tisíc exemplárov (z toho iba 1 600 v digitálnej podobe). Konkurenčný Handelsblatt predával v rovnakom období necelých 138-tisíc výtlačkov. Problém FTD boli peniaze – G+J priznal, že titul bol od začiatku stratový. medialne.sk

ROČNÍK 2012 ❘ 06

9


❘ ANKETA !

J J!" ! # &%)* ( *( $$ "

GRAFICKÁ DIAGNÓZA STAVU SVETA

*&* ;6 F6B6;?K ?62?@?I>?K >65J:?KB@5?K CSk2`?K AB69=:25<2 A=28KD@F B62=:J@F2?a49 @5 5@ 6 D@ ?2;FLc_:6 A@5E;2D:6 CF@;9@ 5BE9E ?2 )=@F6?C<E AB6J6?D@F2?N F *B?2F6 2 F@ F:246Ba49 C=@F6?C<a49 >6CDK49 0K_D:DE ?25 A@5E;2DO> *&* AB6FJ2=: *:3@B #:<E_ AB65C652 *B?2FC<N9@ C2>@CABKF?69@ <B2;2 2 #65J:?KB@5?K B252 <@>E?:<2c?N9@ 5:J2;?E 4@8B252 =2F?a>: @B82?:JKD@B>: CS *B?2FC<a C2>@CABKF?I <B2; 2 2=NB:2 K?2 !@?:2B<2 F *B?2F6 )A@=E@B82?:JKD@B>: CS )=@F6?C<N 46?DBE> 5:J2;?E F B2D:C=2F6 #6CD@ *B?2F2 ,IC@<K _<@=2 FaDF2B?a49 E>6?O F B2D:C=2F6 0KA25@C=@F6?C<N >SJ6E> F *B?2F6 @3c:2?C<6 J5BE`6?:6 &%)* ( !EBKD@B@> 2 <@@B5:?KD@B@> AB@;6<DE ;6 (@36BD &2B_@ %B82?:JKD@B: B@c?O<2 *&* FIE`OF2;S 5F25C2kB@c?N B6?@>N A@5E;2D:2 9=KC:2469@ C2 < DB25:c?a> 9@5?@DK> B6_A6<D@F2?a>

10

ROČNÍK 2012 ❘ 06

>65J:?KB@5?@E <@>E?:D@E 8B2[4<N9@ 5:J2;?E 2 CSc2C?6 AB:?K_2;S :?@FK4:6 @5BK`2;S46 ?6ECDK=6 >6?:24: C2 492B2<D6B 8B2[4<N9@ 5:J2;?E &@ >:?E=@> 6HA6B:>6?D6 C D6>2D:<@E G635:J2;?E C2 @B82?:JKD@B: B@J9@5=: F6?@F2k D6?D@ B@c?O< :32 AQF@5?N>E A@C=2?:E DB:6?K=6 <BKi@FC<6; 5:C4:A=O?6 F:JEK=?6; <@>E?:<K4:6 V A=28KDE ,Jk29I ?@Fa49 >N5:O 2 A=28KDE >2AE;S CAB:6F@5?N 2<4:6 65?2 J ?:49 <@>A=6H?K FaCD2F2 AB:A@>O?2 J2<=252D6i2 2 5=9@B@c?N9@ c6CD?N9@ AB65C65E *&* @J672 P<E >= <D@Ba J@>B6= >:?E=a B@< = 7 *( ) <(&9 ) &,&(2 7 '# 0* +$ ( )*&(&92 $& (%8 * %&#3 2 ,( ! '( '&$2% %&) +( ( %0# '# 0*+ (% , ,6 " % /% 9+! % 9& %1 '# 0* ! ,& ), * )*0# /0+! $ $& (%1 * %&#3 +$&7;+!4 "&$+"&:, " ,.(& < ) ,.)* ,&, < '# 0*. "*&(1 ( +!4 % )& 0#% ), *&,1 #& 0#% '(& #1$. 5 :7@957 ! ! 5(+79 '7O5


FOTOGRAFIA

O?C<@

AB65C652 >65J:?KB@5?6; A@B@DI *&*

)=@F6?C<@

,e2<2 DB:6?K=6 C2 *B?2F2 CD2=2 ;2C?6 B@JA@J?2D6i?a> >6CD@> ?2 CF6D@F6; >2A6 8B27:4<N9@ 5:J2;?E @3BN A=28KDI CS F6c?N 2 J ?2;=6A_O49 C2 CDKF2 56<@B2DOF?2 <=2C:<2 )<ED@c?a>: A=28KD@Fa>: 82=NB:2>: CS A@E=:c?N CD6?I A=@DI 2 CDgAI <56 2<DEK=?6 A=28KDI 3E5S FJKALDO J?@FE 2 J?@FE AB6<BIDN ?@Fa>:

)=@F6?C<@

c=6? >65J:?KB@5?6; A@B@DI *&*

&@AB65?a C=@F6?C<a 8B27:4<a 5:J2;?NB <D@BN9@ J2B25:= ?D6B?2D:@?2= 6?DB6 F 2>3B:586: 5@ *@A @>>E?:42D@BC ?2 *&* JFOk2J:= F <2D68PB:: AB@76C:@?K=@F #65J:?KB@5?K A@B@D2 A@F2`E;6 @46?6?a A=28KD 6?B: 56 *@E=@EC6 "2EDB64 V J2 FB49@= E?6<@F6; >@>6?DK=?6; DF@B3I &=28KD D@ ;6 F A@5CD2D6 ?646=a >6D6B _DF@B4@Fa A2A:6B2 #@`?@ D@ FIA=aF2 J >@;6; AB@76C:6 8B27:4<N9@ 5:J2;?NB2 <D@B6; C2 F6?E;6> 46=a `:F@D AB6 >j2 ;6 D6? A2A:6B ?6<@?6c?a> <B62DOF?I> AB:6CD@B@> $2 j@> >Q`6> FI;25B:k CF@;6 >I_=:6?<I :56I 46J6j >Q`6> ?:6c@ A@5A@B@F2k AB@D: ?:6c@>E AB@D6CD@F2k , >:?:>K=?6; 8B27:4<6; 7@B>6 C2 >Q`6> < c@>E<@iF6< FI;25B:k <@>E?:<@F2k C iEe>: @3646?CDF@> 2<a 3I >2= 3Ik A=28KD 3E5S4?@CD: #=25a 2 _A:c<@Fa

B6<D@B ,^,+ F B2D:C=2F6

@=@ AB6 >j2 S`2C?N AB24@F2k C D2<a>: FaJ?2>?a>: E>6=42>: F >65J:?KB@5?6; A@B@D6 )2>@JB6;>6 >2 @C=@F:=@ 2; ?:6<@i<@ ?2@J2; _A:c<@Fa49 A=28KD@F 2=6 6_D6 F:24 C: 46?O> 563KD 2 Fa>6?I ?KJ@B@F <D@BN C2 AB: ?2_:49 CDB6D?ED:249 @5@9B2=: 0 A@9i25E A6528P82 <@?_D2DE;6> `6 <2`5N DB:6?K=6 J2DB2<DOF?: DN>E A=28KDE F @c:249 _DE56?D@F , 5?6_?@> 96<D:4<@> CF6D6 :> D@ FI5B`O B@< A@D@> c2<K>6 ?2 e2=_:6 DB:6?K=6 #65:K=?I B@JC29 8B27:4<N9@ 5:J2;?E 2 F:JEK=?6; <@>E?:<K4:6 C2 @3B@FC<I B@J_OB:= 2 A=28KD C2 CDKF2 =6? c:2CD<@Fa> C68>6?D@> F:JEK=?6; DF@B3I

)=@F6?C<@

<EBKD@B *&*

@3Ba A=28KD ;6 D6? <D@Ba CA=?O CF@; Sc6= &B6C25O C2 F <@?<EB6?4:: :?a49 F?6>@F 5@?SD: 49@542 AB:;2k ;69@ A@C@=CDF@ ABOA25?6 9@ AB6CF65cO < ?6;2<6; 2<4:: @3Ba A=28KD ;6 D6? <D@Ba C: C B25@Ck@E E=@`O>6 5@ A2>LD: AB6 ;69@ 6=682?4:E c: FD:A $2A@<@? 5@3Ba ;6 A=28KD <D@Ba C2 @A=2DO J249@F2k : <6e E` ;69@ AQF@5?K 7E?<4:2 J2?:<=2 =@32=:JK4:2 E>@`jE;6 D@ `6 2; A@C@=CDF@ A=28KDE AB6<B2cE;6 <@?D:?6?DI 2 c2C@FN @3>65J6?:2 #?@9O 2ED@B: C Da> BKD2;S 2 DF@B:2 AB:2>@ AB6 8=@3K=?69@ 5:FK<2 , >65J:?KB@5?6; A@B@D6 C2 >: A@52B:=@ AB6C25:k <@?46A4:E AB: <D@B6; C>6 5@ 7:?K=6 AECD:=: _:B_:6 CA6<DBE> A=28KD@F 23I C>6ROČNÍK ?2A=?:=: ?K_ 2012 JK>6B FaCD2FI 06 492B2<D6B:J@F2?6; C=@82?@> )A@J?2;D6 CF6D 46J A=28KD

11


❘ ANKETA B2?4SJC<@ c=6? >65J:?KB@5?6; A@B@DI *&* 5:J2;?NB@F B2?4SJC<2 5B`:D6i B2?5 &B:H *&*

AB65C652 =:2?4:6 8B27:4<a49

) A=28KD@> C@> AB646CD@F2= E` >?@9N <B2;:?I CF6D2 ;6 J2E;O>2FN `6 F6i<N >65J:?KB@5?N 2<4:6 5@<K`6 ECA@B:252k 2; D2<K >2=K <B2;:?2 2<@ ;6 )=@F6?C<@ OD:=: C>6 C2 E FKC S`2C?6

&@iC<@ c=6? >65J:?KB@5?6; A@B@DI *&* ;656? J ?2;EJ?KF2?6;_O49 CF6D@Fa49 D6@B6D:<@F 2 9:CD@B:<@F 8B27:4<N9@ 5:J2;?E

,6BO> `6 CD6 ?2 D@ A2DB:c?6 9B5O 2 DB25O4:2 *&* 3E56 A@<B2c@F2k

*B?2F2 C2 CD2=2 C<ED@c?a> >:6CD@> AB6J6?DK4:6 CF6D@F6; A=28KD@F6; DF@B3I 2 CDB6DKF2?:2 C2 FaJ?2>?a49 @C@3?@CDO CF6D@FN9@ 8B27:4<N9@ 5:J2;?E , D@>D@ ;6 ?6J2CDEA:D6i?K <2`5a B@c?O< DB:6?K=6 JKB@F6j A@5KF2 CF6564DF@ CF@;6; 5@3I @ A=28KD6 F@ 7@B>6 <2D2=P8E ` 3E5S46 86?6BK4:6 8B27:4<a49 5:J2;?NB@F 5@46?:2 D6?D@ @5<2J

b6C<K B6AE3=:<2 c=6? >65J:?KB@5?6; A@B@DI *&* AB6J:56?D >65J:?KB@5?N9@ :6?K=6 8B27:4<N9@ 5:J2;?E F B?6

5=9@B@c?a

&2>LDK> C: 2<@ CD6 F ABFa49 B@<@49 *&* 49@5:=: A@ mB@JE>IX < ?K> 5@ B?2 =6 D@ E` ;6 F6i>: 5KF?@ &@ >?@9a49 >@;:49 Sc2CD:249 ?2 >65J:?KB@5?a49 A=28KD@Fa49 A@5E;2D:249 C@> 3@= D6?D@ B@< A@JF2?a 2; ?2 *&* #Q`6> D652 A@B@F?KF2k <=@3S< 5@=E CD6 5@3BO ,=2CD?a Fa36B 4:6? C2 EC<ED@c?:= E` ?25 FI3B2?a>: 2 FID=2c6?a>: A=28KD>: J2 Sc2CD: F_6D<a49 c=6?@F A@B@DI 2 D@ F@ FJK4?6; J9@56 &@B@D2 C: CD2?@F:=2 `6 3E56 CO46 ABOC?2 2=6 `6 C2 3E56 C?2`:k ?6@49E5@3?:k 5:FK<@F @ JK`:D@< J A6CDB6; _<K=I CSc2C?6; CF6D@F6; A=28KD@F6; DF@B3I

#2e2BC<@

c=6? >65J:?KB@5?6; A@B@DI *&* B6`:CNB 2 2ED@B 2?:>@F2?a49 7:=>@F

b@ ;6 AB6 >j2 *&* &B6A@;6?:6 E>6=4@F #2e2BC<2 2 )=@F6?C<2 CD2B_6; 2 >=256; 86?6BK4:6 )@> A@B@D4@> AB6 A=28KDI E>6=4@F J ,I_68BK5C<6; _DF@B<I 2 ;6 >: SAB:>?6 iSD@ `6 A@5@3?N A@5E;2D:6 ?6>K>6 2; E ?KC &=28KD 3@= >N5:@> AB6`:k

12

ROČNÍK ROČNÍK2012 201206 ❘ 06

CF6D@J?K>I 8B27:<

CD@B@c:2

=6 : *&*

J?@FE A@DFB5:=@ `6 >K A@D6?4:K=


*&* >K DB: CSk2`?N <2D68PB:6 AB@76C:@?K= V A=28KDI AB@76C:@?K=?I49 2ED@B@F ;65?@D=:F4@F 2 <@=6<DOF@F _DE56?D V A=28KDI _DE56?D@F FIC@<a49 FaDF2B?a49 _<Q= @5 B@<@F ;E?:@B V A=28KDI _DE56?D@F FaDF2B?a49 _<Q= @5 5@ B@<@F J2CDSA6?a49 A6528P8@> @ CSk2`6 A=28KD@F *&* C2 B68:CDB@F2=@ E>6=4@F &@5>:6?<I CSk2`6 CA=?:=@ A=28KD@F @5 2ED@B@F J <B2;O? #65J:?KB@5?K A@B@D2 FI3B2=2 5@ 7:?K=6 A=28KD@F @5 2ED@B@F J <B2;O? , 5j@49 2` C2 F 2=NB:: K?2 !@?:2B<2 <@?2=@ AB24@F?N CDB6D?ED:6 c=6?@F >65J:?KB@5?6; A@B@DI F J=@`6?O &6<<2 "@:B: O?C<@ AB65C652 B2?M@:C 2CA2B B2?4SJC<@ 05:C]2G )49E36BD &@iC<@ 2? (2;=:49 >= b6C<@ )D2?:C=2F )D2?<@4: )=@F6?C<@ 2 CDFK? %B@CJ #2e2BC<@ , AB:6369E D@9@ Da`5j2 FI3B2=: [?2=:CD@F 2 E56=:=: 46?I ?2;=6A_O> A=28KD@> $@ 2 F JKF6B6c?a 56j AB:;2=: A@B@D4@F:2 ?2_6 A@JF2?:6 ?2 B652<c?S 36C65E

FOTOGRAFIA <@ <@?_D2D@F2= 2? (2;=:49 >= m>65J: A=28KD>: FI3B2?a>: ?2 FaCD2FE 5:FK< ?K;56 >?@9@ FI?:<2;S4:49 5:6= <D@BN F EA=I?E=a49 DB@49 B@<@49 JOC<2=: FaJ?2>?N @46?6?:2 ?2 CF6D@Fa49 AB69=:25<249 2 CSk2`:249 &B: Fa36B6 A=28KD@F ?2 46?I C: F_2< A@B@D2 CD2?@F:=2 `6 ;6; 4:6i@> ;6 FIJ5F:9?Sk : e2=_:6 <F2=:D?N A=28KDI <D@BN 6_D6 @46?6?N ?63@=: X D@ C2 A@5i2 ;69@ ?KJ@BE 2` ?2 Fa?:><I A@52B:=@ *B:6?K=6 A=28KDE *B?2F2 ;6 @DF@B6?N @5 5@ &B6J6?DK4:2 CSk2`?a49 <2D68PB:O C2 EC<ED@cjE;6 F ! F *B?2F6 !@AA=@F2 F:=2 06=6?a <BOc6< F )I?28P86 V 6?DB6 CSc2C?N9@ E>6?:2 2=6?KBC<2 F 6JE:DC<@> <=K_D@B6 AB: !@CD@=6 $2;CFLD6;_6; *B@;:46 ^D67K?:<@F2 F 0KA25?@> <BO5=6 (25?:46 >6CD2 *B?2F2 2 ?2 :?a49 FaCD2F?a49 >:6CD249 F >6CD6 *B?2F2 4,5 5 ! ! <<< 969 81 &*&

#

, # * " $2( %"&

&6<<2 "@:B: 9@5?@D:= A@J:DOF?6 >?@`CDF@ 2 <F2=:DE A=28KD@F %J?2c:= *&* J2 ;65?@ J ?2;FLc_O49 A@5E;2DO J2>6B2?a49 ?2 CSc2C?a A=28KD ?2 CF6D6 &@B@D2 D2<:CD@ @46?:=2 @B82?:JK4:E 2 CICDN> CAB24@F2?:2 2 9@5?@D6?:2 A=28KD@F &@AB: CF@;:49 AB24@F?a49 A@F:??@CD:249 23C@=F@F2=2 >?@`CDF@ CA@=@c6?C<a49 E52=@CDO F *B?2F6 )<2=:4: 2 B2D:C=2F6 0KE;6> @ CSk2` >2=: 2; FIC@<@_<@=K4: <D@BO A@C=2=: D2<>6B D@i<@ A=28KD@F 2<@ AB@76C:@?K=: m#K D@ CF@;6 5QF@5I &B@76C:@?K=: C2 E` ?6A@DB63E;S 2` D2< AB6J6?D@F2k ^DE56?D: >2;S F C636 B:F2=:DE 494S 6_D6 ?:6c@ 5@<KJ2k 2 494S C2 A@D@> >@`?@ 2; CDB6DKF2k 2 <@>E?:<@F2k &B@76C:@?K=: >2;S FLc_:?@E CF@; FI9B2?6?a _Da= _DE56?D: F:24 6HA6B:>6?DE;S X J9@5?@D:= <EBKD@B (@36BD &2B_@ &B6<F2AE;S4:>: A=28KD>: ?2 5@3B6; SB@F?: C2 AB65CD2FE;S 2; CDB65@_<@=K4: $

"9%0 ) ( %* (& ( )) ) 9# %$ / %0(& % ! '&(&*. &)< $

POROTA UDELILA VŠETKY HLAVNÉ CENY. MENÁ OCENENÝCH AUTOROV BOLI ZVEREJNENÉ NA SLÁVNOSTNOM OTVORENÍ TPT 2012 V DIVADLE JÁNA PALÁRIKA 11. NOVEMBRA V TRNAVE. POROTA UDELILA CELKOM 25 CIEN: 7'4* 7/= ! ! ?' W$.+7+ /8 3> ;59+

!

L

'7/ //665 :88/' G

C4815

675,+8/54@2

:O'4 :4+1 )=@F6?C<@ m 6?B: 56 *@E=@EC6 "2EDB64 X '7+2 CO+1 b6C<@ m,6C6=K F5@F2X += 7+</481/ $6>64<@ m X Q+894B :?4'4/' .:? -E bO?2 m"6: 6?8ZC )A:B:D "2CD:?8 X #695: #295:2? \BC<@ m*G:? *962D6BX !:<E49: !2JE9:B@ 2A@?C<@ m B2A9:4CX 8?:6CJ<2 &@A6< 2?249 !2>:= 2?249 &@iC<@ m ??2 !2B6?:?2X &6D6B 9>6=2 )=@F6?C<@ m 92?86 *@52I $@G X (25@F2? 6?<@ )=@F:?C<@ m =@32= G2B>:?8X

!

L

O9:*+49

/4 '4- !@B62 m*:36D V 9:?2X '9'7?>4' &'6'79 &@iC<@ m+3E !BP=X #+754/1' 5TC415;@ b6C<@ m#@56=<2 .."X Q+894B :?4'4/+ 2?2 @F:?@FK )=@F6?C<@ m&B2F5f V A@5@3?fX +4' 7+1957' #>851+0 O152> ;P9;'74P). :3+4C ; 7'9/82';+ ?5B62C @=56 *9@>2C !T9?6? $6>64<@ m!E?CD 6C:8?X

!

L

0:4/57

53/4/1' #'2+495;/R5;@ F 6+* S:(/)' /9@15;@ )=@F6?C<@ m&2A:6B J?6C:6 F_6D<@X *7/'44' ?)?+6'481' &@iC<@ m#2?:AE=2D:@?X /7/'3 :2')85;@ )=@F6?C<@ m)@> ?2 ?:6<@> JKF:C=aX Q+894B :?4'4/+ 2B3@B2 #:<E=K_@FK V A65 &2F=2 ^@=D:C@FK )=@F6?C<@ m,:6D6 c@ D6B2J B@3O F2_6 5:6k2 X

+4> (+? 75?2CO+4/' 1'9+-D7/C +4' )5-7'*' +4' 67/3@957' +89' !74';' &:@DB !@CC2<@GC<: &@iC<@ m ?D@?: !@G2=C<: >2=2BCDG@X +4' # (@>2? !2=2BEC &@iC<@ m(@>2? $@G@D2BC<: >2=2BCDG@X +4' 67+*8+*: !74';81B.5 8'35867@;4+.5 17'0' &6D6B ^D2=>249 )=@F6?C<@ m 2B56;@FC<N A@DE=<I B2?D:_<K?C<I <@CD@=X +4' 25;+481B.5 )+497' */?'04: #68: 0E>CD6:? ^F2;c:2BC<@ m @B>=@C6 #R36=X '89+7H8 >+ <'7* 67+ 3+*?/4@75*4+ :?4@;'4E 585(458V -7'I)1B.5 */?'04: @?C :4<>2?? $6>64<@

ROČNÍK 2012 ❘ 06

13


❘ TÉMA

:?C<@ B2?5 &B:H *&*

)=@F6?C<@ 6?2 <2D68PB:2 AB@76C:@?K=?I49 E>6=4@F

$6>64<@ 6?2 #2CD6BUC I6 G2B5

b6C<@ 6?2 <2D68PB:2 AB@76C:@?K=?I49 E>6=4@F

&@iC<@ 6?2 % ( 6?2 AB:>KD@B2 *B?2FI

$6>64<@ 6?2 <2D68PB:2 AB@76C:@?K=?I49 E>6=4@F

^F2;c:2BC<@ 6?2 )=@F6?C<N9@ 46?DB2 5:J2;?E

&@iC<@ 6?2 ,

bO?2 6?2 <2D68PB:2 _DE56?D@F

14

ROČNÍK2012 201206 ROČNÍK ❘ 06

&@iC<@ 6?2 <2D68PB:2 _DE56?D@F

b6C<@ 6?2 <2D68PB:2 _DE56?D@F


POLYGRAFIA

bO?2 b6CD?N EJ?2?:6 <2D68PB:2 AB@76C:@?K=?I49 E>6=4@F

2A@?C<@ b6CD?N EJ?2?:6 <2D68PB:2 AB@76C:@?K=?I49 E>6=4@F

BK? b6CD?N EJ?2?:6 <2D68PB:2 AB@76C:@?K=?I49 E>6=4@F

) @5CDEA@> 56C2kB@cO JFI<?6 3Ik A@9i25 5@ CALD?N9@ JB<25=2 E52=@CDO E` B@J@CDB6?a ?:6 46=<@> AB6C?a 32 2; C<B6C=6?a <DNB: : A2>LD?O4: J249ID6?N 72<DI JKJ?2>I 2 9:CD@B:4<N _D2D:CD:<I F_2< 9@F@B:2 CF@;6 6 D@ D2< ?2;>L E ?6F_65?a49 E52=@CDO 2 FJ?:< >65J:?KB@5?N9@ *B:6?K=6 A=28KDE *B?2F2 *&* F B@<E >65J: ?2;FaJ?2>?6;_:6 <E=DSB?@ CA@=@c6?C<N E52=@CD: ?2 )=@F6?C<E J2 A@C=65?N _DFBkCD@B@c:6 ?6A@49I3?6 A2DBO *@9@B@c?@E QC>@E 65O4:@E C2 *&* AB69EA=@ 5@ DB6D:69@ 56C2kB@c:2 CF@;6; SCA6_?6; 6H:CD6?4:6 562 FJ?:<E _DBE<DSBI 2 B62=:JK4:6 D@9D@ F6i<N9@ <E=DSB?69@ AB@;6<DE ;6 F_2< @F6i2 CD2B_:2 &@5?:6D:=@ ;E F:246B@ 5@3@Fa49 72<D@B@F 2 3=OJ<2 A@5@32 >I_=:6?<I C2 JB@5:=2 ?2 BQJ?I49 >:6CD249 2 F BQJ?@> c2C6 &B6 >j2 J?2>6?2=2 @5 B@<E 46=@`:F@D?S @B:6?DK4:E ?2 _:B@<S @3=2Ck 8B27:<I F:JEK=?I49 <@>E?:<K4:O C FaJ?2>?@E FK9@E ?2 DF@B3E A=28KDE 2 :562 6H:CD6?4:6 *B:6?K=6 ?2 )=@F6?C<E C2 CD2=2 DBF2=@E CSc2Ck@E >@;6; F=2CD?6; `:F@D?6; : AB@76C:@?K=?6; 9:CDPB:6 &B@76C:@?K=?6 J2>6B2?:6 ABO3EJ?@Ck 2` D@D@`?@Ck JKC25 F DF@B36 @5>:6D2;S46; A@C=E9@F2?:6 B6`:>E FI86?6B@F2=: D2<SD@ >I_=:6?<E 2; F C<EA:?6 >=25a49 E>6=4@F 23C@=F6?D@F ,^,+ F B2D:C=2F6 A@ :49 5BE96; 86?6B2c?6; FaCD2F6 F B $67@B>K=?6 86?6B2c?N J@C<EA6?:6 P<2 >= & 9@>2 h "@?82E6B ) #I5=@ 2 , (@CD@<2 ?6AB69=:25?ED6i?6 FCDSA:=@ ?2 C4N?E C=@F6?C<N9@ 8B27:4<N9@ 5:J2;?E *@ 3@=: 5QF@5I AB6c@ C>6 C2 J@J?K>:=: =:`_:6 9=2F?6 A@ >@;6; 3B2D:C=2FC<6; FaCD2F6 F B ,D65I C@> J:CD:= `6 F=2CD?K :562 C >65J:?KB@5?a> AB@;6<D@> A=28KDE ;6 ?K> F_6D<a> F6i>: 3=OJ<2 %<2>`:D6 C>6 C: A@B@JE>6=: J2c2=: C>6 EAB6Cj@F2k A=K?I 2=6 JKB@F6j C>6 F656=: `6 ?2 D6?D@ C>6=a AB@;6<D 6_D6 5@32 ?65@JB6=2 )I>ADP>I C2 F_2< E` J2c2=: @3;2F@F2k 65?a> J ?:49 3@=2 AB6 >j2 5Q=6`:DK C<ED@c?@Ck `6 C@> C2 F B >@9@= A@ B@<@49 JK<2J@F B6`:>E @ALk FBKD:k 5@ B2D:C=2FI < CF@;6; DF@B36 FICD2F@F2?:E 2 DF@B:Fa> 2<D:F:DK> ,IE`:= C@> D@ C P<@> 2 , (@CD@<@> ?2 :?D6?JOF?6 <@@B5:?@F2?:6 ?2_:49 mDB:6?K=@Fa49Y A=K?@F

&@iC<@ b6CD?N EJ?2?:6 W <2D68PB:2 AB@76C:@?K=?I49 E>6=4@F

49 ?2A=?6?:6 F_2< E>@`?:= 2` ?@F6>3B@Fa AK5 D@D2=:D?N9@ B6`:>E F B &@ B6F@=S4:: C@> 3@= FB JF@=6?a J2 AB65C65E ?@F@FJ?:<?ED6; C@4:K4:6 8B27:4<a49 5:J2;?NB@F )=@F6?C<2 V " *( 2 J D6;D@ A@JO4:6 C@> >2= FLc_:E >@`?@Ck ?2 AQ56 )=@F6?C<6; FaDF2B?6; S?:6 AB6C25J@F2k >I_=:6?<E 2 A=K?I J2=@`6?:2 >65J:?KB@5?N9@ DB:6?K=6 A=28KDE $25F:2J2= C@> ?2 AB65@_=N AOC@>?N <@?D2<DI C@ J2<=252D6i@> 2 AB6J:56?D@> :6?K=6 8B27:4<N9@ 56C:8?E F B?6 2 =686?5@E c6C<N9@ : CF6D@FN9@ 5:J2;?E 2?@> (2;=:49@> CD <D@Ba >2 F >@;@> SC:=O ?:6=6? A@5A@B:= 2=6 ?6J:_D?6 >2 :?7@B>@F2= @ CF@;:49 3@92Da49 C<SC6?@CD:249 J @B82?:J@F2?:2 FD65I E` CF6D@J?K>69@ :6?K=6 B?@ &@FJ3E56?O> AB6 >j2 3@=2 2; A@5A@B2 @5 &B@7 2?2 )@=A6BE J ,IC@<N _<@=I E>f=64<@ V ABl>IC=@FN F &B296 <D@Ba AB:52= 2; <@>A=6D?N >2D6B:K=I @ c6C<6; ?KB@5?6; CSk2`: A=28KDE !2`5a J >@;:49 <@=68@F C: J@3B2= ?2 CD2B@Ck c2Ck S=@9 P<2 >= 3@= 9=2F?a> <@@B5:?KD@B@> *&* F *B?2F6 AB: <@?D2<D6 C 2=NB:@E !@?:2B<2 2 AB65CD2F:D6i>: >6CD2 *B?2F2 C , (@CD@<@> C>6

)=@F6?C<@ b6CD?N EJ?2?:6 <2D68PB:2 AB@76C:@?K=?I49 E>6=4@F

)=@F:?C<@ b6CD?N EJ?2?:6 <2D68PB:2 AB@76C:@?K=?I49 E>6=4@F

ROČNÍK 2012 ❘ 06

15


❘ TÉMA

(

/ 2%)" '( (0 ( % ( / (4" &( "+6 '( ) + (% ,)"1 & ) $&)'(0,% & "( !

, AB:6369E ?2C=65E;S469@ 5F25C2kB@c:2 C2 CA@>6?EDK ?K56; F A@5@36 J>IC=EA=?N9@ 6492 36J@JFI_<E ?2A=?:=2 d2=_:6 B@c?O<I *B:6?K=6 E` C 3@92D@E Sc2Ck@E 2ED@B@F J 46=N9@ CF6D2 5@C=@F2 J2A=?:=: ?:6=6? 2=NB:E !@?:2B<2 2=6 2; >?@9N e2=_:6 AB:6CD@BI F 9:CD@B:4<6; *B?2F6 ?:6=6? F *B?2F6 )F6D@Fa 76CD:F2= A=28KDE 2<a> 5?6C *B:6?K=6 ;6 >K >?@9@ CAB:6F@5?a49 2<4:O <D@BN AB63:692;S 2; F B2D:C=2F6 2 e2=_O49 >6CDK49 ?2 )=@F6?C<E

<@?JE=D@F2=: <@?46A4:E *&* Sc2Ck J@ J29B2?:c:2 2 @? 3@= C2>@JB6;>6 2<DNB@> AB: DF@B36 ABFN9@ <2D2=P8E *&* c: ?KFB9E 46?I #2CD6BUC I6 G2B5 h "@?82E6B 3@= 9I3?@E C:=@E *B:6?K=6 ?2 ,^,+ F B2D:C=2F6 <D@BK ;6 CA@=E@B82?:JKD@B@> 2<4:6 & 9@>2 C@ CF@;:>: CA@=EAB24@F?O<>: 5KF2 A@5E;2D:E 2B49:D6<D@?:4<@ FaCD2F?O4<E DFKB #@;2 S=@92 2<@ :?:4:KD@B2 *&* CA@cOF2=2 F ?2FB9?EDO <@?46A4:6 *B:6?K=6 C ;69@ _A64:7:<2>: >65J:?KB@5?K 46?2 #2CD6BUC I6 G2B5 J2 @C@3:D?a ABO?@C F @53@B6 _DE56?DC<K <2D68PB:2 *&* >@`?@Ck AB6J6?DK4:6 FLc_6; <@=6<4:6 2ED@B@F Fa36B6 2 J236JA6c6?O J29B2?:c?6; Sc2CD: <@@B5:?K4:: 2 @B82?:JK4:: ABOAB2F *&*

#65J:?KB@5?K B252 @B82?:JK4:O 8B27:4<N9@ 5:J2;?E % ( ;6 FB49@=?@E CF6D@F@E :?_D:DS4:@E AB6 AB@76C:@?K=?I 5:J2;? 2 F:JEK=?E <@>E?:<K4:E 2 J2_D:kE;6 ?2;FaJ?2>?6;_:6 CF6D@FN 2<4:6 2 FaCD2FI *&* C2 5@ Fa36BE % ( 5@CD2=@ 9?6e A@ 5BE9@> B@c?O<E <D@Ba 3@= E` C >65J:?KB@5?@E Sc2Ck@E 2ED@B@F ?2@J2; ?:6 9@4:;2<a49 $:6 ;6 E ?KC @53@B iE5C<6; c:??@CD: <D@Ba 3I AB65CD2F:= D2<N >?@`CDF@ FaC=65<@F CF@;:49 FB49@=?a49 @C@3?@CDO *B?2F2 AB@CDB65?O4DF@> *&* 9@CD:=2 46=a B25 =68:6?5 CF6D@F6; 8B27:<I 2 5:J2;?E C :49 DF@B3@E 0 >?@`CDF2 >Q`6> EF:6Ck 2J52 =6? D:6 ?2;C=KF?6;_:6 =6D496B ) E<E52 ) 9G2CD ( :6C=6G:4J ! $282: & #6?56==

+<KJ2= C2 F_2< JK<=25?a AB@3=N> V ?K;Ck F9@5?a FaCD2F?a AB:6CD@B ?2 AB6J6?DK4:E *B:6?K=6 $65@CD2D@c?@Ck 82=6B:;?a49 AB:6CD@B@F F B2D:C=2F6 2; ?6JKE;6> FICD2F@F2k DJF S`:D<@FN E>6?:6 C>6 5@3B6 A@J?2=: P<2 >= AQC@3:24: F *B?2F6 C2 J2C25J@F2= J2 DB?2FC<S 2=NB:E !@?:2B<2 C <D@B@E >2= E` ?:6<@i<@B@c?N 5@3BN <@?D2<DI )S9=2C:=: C>6 &B: B62=:J@F2?O 4I<=:4<6; DB:6?K=@F6; FaCD2FI A=28KDE ?2 )=@F6?C<E C>6 @5 J2c:2D<E >2=: ?2 >IC=: >65J:?KB@5?S 2<4:E ^D2DSD ABFN9@ B@c?O<2 *B:6?K=6 A=28KDE *B?2F2 C@> F_2< FIAB24@F2= 2<@ ?KB@5?S CSk2`?S AB69=:25<E F6?@F2?S C=@F6?C<6; A=28KD@F6; C4N?6 <D@BK ?:<5I AB65Da> ?63@=2 E46=6?6 AB65CD2F6?K Q=6`:Da> 3@=@ ECD2?@F6?:6 `6 E` F ?KB@5?@> B@c?O<E *B:6?K=6 3E56 >65J:?KB@5?N J=@`6?:6 A@B@DI 5@ <D@B6; AB:;2=: A@JF2?:6 D2<N FaJ?2>?N @C@3?@CD: >65J:?KB@5?6; 8B27:4<6; C4N?I 2<@ 3@=: CDFK? %B@CJ c: 2? (2;=:49 CD

!74';81P !5:25:8+ ':97+)

P<2 >= C: C >2D6B:K=@> _D2DSDE 2 46=6; >I_=:6?<I *B:6?K=6 JOC<2= FD652;_:69@ B:25:D6i2 2=NB:6 !@?:2B<2 F *B?2F6 @B>2?<2 <D@Ba AB6 2<4:E A@?S<@= AB:6CD@BI 82=NB:6 @=@ B@J9@5?EDN `6 *B:6?K=6 3E56 >2k 2; F 3E5S4?@CD: CF@; 5@>@F F *B?2F6 Q=6`:D@E 2 AB6 *B:6?K=6 _k2CD?@E C<ED@c?@Ck@E 3@=@ `6 F@ 7E?<4:: ABFN9@ A@B6F@=Ec?N9@ AB:>KD@B2 *B?2FI 3@= F c2C6 ABFa49 5F@49 B@c?O<@F *B:6?K=6 >B:49 @B3N=I *6?D@ FJ56=2?a <E=DSB?I 2 B@J9i256?a c=@F6< @<2>`:D6 A@49@A:= ?:6=6? FaJ?2> D6;D@ F6i<6; <E=DSB?6; 2<4:6 AB6 *B?2FE 2=6 2; ;6; >65J:?KB@5?a 5@C29 AB6 ?2_6 >2=N )=@F6?C<@ *B?2FC<a AB:>KD@B AB:;2= ?:6=6? c6CD?N c=6?CDF@ F @B82?:J2c?@> <@>:DND6 2=6 CF@;@E 6>A2D:@E A@5A@B@E : 5QF6B@E AB:J?2;>6 C: V < B:J:<@F6; 2<4:: ?KC FaDF2B?O<@F AB:CA6= < SCA6_?N>E _D2BDE *B:6?K=6 2 ;69@ e2=_6; 6H:CD6?4:: )Sc2C?N CF6D@FN B6?@>N <D@BN C: J?2c<2 *&* FI5@3:=2 ;6 ?2_@E >2=@E Fe2<@E 2; J2 AB6E<KJ2?S 5QF6BE AK?2 AB:>KD@B2 >B:492 @B3N=I9@ $2 SCA649E

16

A=28KD@F F AB:6CD@B@49 @349@5?N9@ 5@>E F 46?DB6 *B?2FI A@5i2 AB65CD2FI P<E >= @3C2`?a <2D2=P8 *B:6?K=6 F 492B2<D6B:CD:4<I AB64OJ?6; 2 FI?2=:6J2F6; DIA@8B27:4<6; <@?46A4:: , (@CD@<E C D6HD2>: %B@CCJ2 E?6<2 !@>@BE (2;=:492 , <2D2=P8E C@> FD65I ?2AOC2= m *B:6?K=6 FIF@=KF2 C?Ke : ?K56; `6 FaJF2 <D@BS C>6 Da>D@ <B@<@> EB@3:=: 3E56 >2k CF@;6 J>IC=EA=?N 649K Y

*&*

C2 A@5:6i2=2 2DB2<DOF?2 :?_D2=K4:2

ROČNÍK 2012 ❘ 06

*B:6?K=6 A=28KDE *B?2F2 3E56 AB6 >j2 ?2F`5I CA@;6?N C >6?@> @J672 P<E >=25_:69@ !6e`6 E` ?:6 ;6 >65J: ?2>: 5@F@=O> C: >2=S C6?D:>6?DK=?E CA@>:6?<E ?2 c2CI <6e C2 ?2_6 46CDI `:F@D@> CDB6D=: &BFa<BKD C@> 9@ J2B68:CDB@F2= 2<@ FIA=2_6?a ABFK< ?2 DB?2FC<@> I>?KJ:E <D@BN C2 FD65I 6_D6 F@=2=@ )DB65?K F_6@364?@FJ56=KF24:2 _<@=2 @5@ 2<@ 9@ CA@=E`:24: 72>:=:KB?6 F@=2=: 3@= ?6AB69=:25?ED6i?@E 2 OB6c:D@E A@CD2F@E @= D@ D2<a DB?2FC<a *@E=@EC6 "2EDB64 C ?6@5>IC=:D6i?a> 32B6D@> ?2 9=2F6 %? 3@= FD65I E` F >2DEB:D?@> B@c?O<E D2<`6 C@> 9@ c@C<@B@ CDB2D:= J AB:2>69@ 5@9i25E %ALk C>6 C2 CDB6D=: 2` A@c2C ?@F6>3B@Fa49 E52=@CDO B@<E F <2?46=KB:: DB?2FC<N9@ 5:F25=2 <56 C2 J2c2=2 7@B>@F2k DB?2FC<K ,&$ %32;2 C>6 C2 J2c:2D<@> B@<E CD2=: A@C=2?42>: #6CDC<N9@ ?KB@5?N9@ Fa3@BE !6e >2 ?2 e2=_6; C49Q5J: F@=:=: A@C=2?4: J2 AB65C65E ;65:?a <D@ 9=2C@F2= AB@D: 3@= @5@ 946= Da> FI;25B:k CF@; ?6CS9=2C C ;65?@>IC6i?a>: 9=2C@F2?:2>: 36`?a>: J2 AB6549K5J2;S469@ B6`:>E )49ED: C>6 C2 J2C>:2=: 2 2<46AD@F2=: C>6 ;69@ ?KJ@B `6 F 56>@<B2D:4<6; F@i36 >ECO 3Ik 2CA@j ;656? 9=2C AB@D: 23I C>6 C2 @5=O_:=: @5 D@9@ c@ 3@=@ AB65Da> 36`?N


& 2F:C * /@<@@ #=@5@J6?:64 (2;=:49 CD ) )28>6:CD6B # !2DCE: #2DD9:6C 2De ! ?:> C2 B25:2 FB49@=?N 8B27:4<N @C@3?@CD: CSc2C?@CD: "6 'E6B?64 $ *B@H=6B & )496B ! 6:C3T9=6B " #2;6GC<: ( )49B2:F@86= " B6G:?C<: %B@CJ # >3@56? # PB@GC<: ! &::AA@ ! #O_6< - &=ED2 #24925@ & "@:B: $I822B5 * 2BD@>22 0 0:68=6B 2?8 96? !2? *2: !6E?8 ) E?5: 2CA2B :2?A:?8 6 ) :5B:86F:c:EC & BT9G:=6B *2BD2<@F6B )lB2 2 56C:2D<I e2=_O49 _A:c<@Fa49 E>6=4@F ED@B:D2 2 EJ?2?:6 *&* F@ CF6D6 C2 AB6;2FE;6 2; Da> `6 ?2_6 A@JF2?:2 F`5I AB:;2=2 C:=?K 2 B6AB6J6?D2DOF?2 >65J:?KB@5?K A@B@D2 <56 J2C25=: >?@9N J@ CA@>O?2?a49 @C@3?@CDO 49 B@J9@5?ED:2 @ E56=6?a49 46?K49 *B:6?K=6 >2;S ?2;FI__:E AB@76C:@?K=?E FK9E F @53@B6 *@ ;6 ?6A@49I3?6 5Q=6`:Da 72<D@B F6i<N9@ JKE;>E @ *B:6?K=6 E 2ED@B@F J 46=N9@ CF6D2 ,:6> <F2?D:D2DOF?6 E<2J@F2D6=6 ?6EBcE;S <F2=:DE 2=6 A@9i25 5@ _D2D:CDO< *B:6?K=6 9@F@BO `6 5@D6B2;_O49 @C6> B@c?O<@F @3@C=2=@ CF@;@E DF@B3@E E>6=4@F <D@BO A@C=2=: 5@ *B?2FI 46=<@> 5:6= J 46=N9@ CF6D2 *:6 DF@B:2 F 2B49OF6 2=NB:6 !@?:2B<2 JKC=E9@E *&* ?:6<@i<@D:CO4@FS J3:6B<E E?:<KD?I49 A=28KD@F 2 CD@B@c:2 @5 ?2;FaJ?2>?6;_O49 CSc2C?a49 E>6=4@F 2 5:J2;?NB@F 03:6B<2 ;6 CSc2C?6 F6i<@E FaJF@E 23I 3@=2 J@5A@F65?6 CAB24@F2?K < FIE`:D:E AB6 e2=_:6 FaCD2F?N AE3=:<2c?N _DE5:;?N 2 <E=DSB?6 Sc6=I 02D:2i D@>E D2< ?:6 ;6 &B6J:56?D % ( 2F:5 B@CC>2? E` F B@<E 5@ <2D2=P8E *B:6?K=6 ?2AOC2= m&=28KD J@CDKF2 ;65?a> J ?2;=6A_O49 7@B>KD@F ?2 FI;25B6?:6 5:J2;?NBC<69@ >2;CDB@FCDF2 $2FI_6 F c2C6 <6e FLc_:?2 AB@;6<D@F >ECO FJ?:<2k F DO>@49 A=28KD J@CDKF2 FaB2J@> :?5:F:5EK=?69@

POLYGRAFIA >2;CDB@FCDF2 2 c2CD@ :?5:F:5EK=?69@ F:JEK=?69@ ;2JI<2 *:6D@ <F2=:DI J2BEcE;S A=28KDE Fa?:>@c?N A@CD2F6?:6 F _:B@<6; @3=2CD: F:JEK=?6; <@>E?:<K4:6 #65J:?KB@5?N FaCD2FI 2 CSk2`6 CS 5Q=6`:D@E >@`?@Ck@E AB6 8B27:4<a 5:J2;? ?2 AB69=:25<E FaF@;2 2 J2F656?:6 ?@FN9@ _D2?52B5E <F2=:DI 2 :?@FK4:6 ) A@D6_6?O> 8B2DE=E;6> @B82?:JKD@B@> 2 Sc2CD?O<@> *B:6?K=6 A=28KDE *B?2F2 `6 FIDac:=: FIC@<a _D2?52B5 AB6 >65J:?KB@5?S <@>E?:DE 2 `6 3E56>6 >2k AQ`:D@< J ?@FN9@ 2 FJBE_E;S469@ 5:J2;?E <D@Ba 3E56 :?_A:BK4:@E AB6 F_6D<a49 Y :CDPB:2 *B:6?K=6 A@<B2cE;6 *6_O >2 `6 C2 ?2A=?:=: C=@FK ;65?N9@ J ?2;FaJ?2>?6;_O49 CSc2C?a49 CF6D@Fa49 8B27:<@F &B@7 "6H2 B6G:?C<69@ J 6B=O?2 c=6?2 >65J:?KB@5?6; A@B@DI *&* <D@Ba >: AB: A@3ID6 F *B?2F6 A@F652= m*B?2F2 ;6 ?6J?K>6 2; <6e A6<?N >6CD@ <56C: F CDB656 EBPAI 6 S`2C?N 2 ?6EF6B:D6i?N `6 D636 2 DF@;:> <@=68@> C2 A@52B:= EC<ED@c?:k D2<a JKJB2< `6 <2`5N DB: B@<I >2=S *B?2FE 5@<K`6D6 J>6?:k A@c2C ?:6<@i<@ >6C:24@F ?2 9=2F?N >6CD@ CF6D@FN9@ A=28KDE 2 Fe2<2 D@>E ;E A@J?2;S D:CO46 <E=DSB?I49 iE5O ?2 F_6D<a49 <@?D:?6?D@49 Y &@ Da49D@ C=@FK49 C: E` 9K52> DB632 =6? `6=2k 23I C>6 DSD@ C<ED@c?@Ck J2c2=: F:5:6k 2; E ?KC 5@>2 &@D@> 3E56 e2=_:2 9:CDPB:2 *B:6?K=6 A=28KDE *B?2F2 EBc:D6 6_D6 <B2;_:2

% 0*&(

+6 % +% " )'&#+/ "# * :

5?4@31' 7+*'1)/+ # 751: 5*5;?*'2/ ?'12'*'9+2/' ! ! 57-'4/?'R45 154)+6R4E O9',+9: ?@89:6)53 32'*O+0 -+4+7@)/+ 1957C 67/67';/2/ 6582+*4B *;' 75R4C1> !7/+4@2+ 557*/4@95753 ' 1:7@95753 95.575R4B.5 ! ! (52 -7 '79 5(+79 '7O5 F @c:249 <D@Ba 9@B6= CDK=6 C:=?6;_:6 $2<@?:64 C@> >E EF6B:= `6 ;6 >@`?N 23I C2 *B?2F2 CD2=2 >:6CD@> <@?2?:2 46=@CF6D@F6; AB69=:25<I A=28KD@F6; DF@B3I $2_k2CD:6 DKD@ >I_=:6?<2 FJ?:<=2 F AB:2J?:F@> c2C6 <6e F iEe@49 3@=@ 6_D6 ?25_6?:6 2 6?DEJ:2J>EC 2 3@=: @49@D?O ?:6c@ EB@3:k 36J D@9@ 23I C2 AaD2=: `6 c@ J2 D@ @5@ A@D@> AB:_:6= 2; C <@=682>: 2 <@?<BND?I> ?KFB9@> 2<4:6 <D@BK 3I C2 <@?2=2 F *B?2F6 <2`5N DB: B@<I $2FB9=: 23I C2 >6CD@ CD2=@ CA@=E@B82?:JKD@B@> 49 ?KFB9 C@> AB65@CDB6= A@C=2?4@> >6CDC<N9@ J2CDEA:D6iCDF2 2 A@ :49 CS9=2C6 C2 JB@5:= ABFa B@c?O< *B:6?K=6 A=28KDE *B?2F2 F B@<E @ <@?42 >Q;9@ F@=63?N9@ @35@3:2 C>6 CA@=E J@B82?:J@F2=: 2; 5BE9a B@c?O< *&* F B@<E @=@ D@ ?6EF6B:D6i?N 2=6 5@ *B?2FI C<ED@c?6 ABS5:=: CD@F<I A=28KD@F J 46=N9@ CF6D2 &@5@3?a49 2<4:O F@ CF6D6 ?:6 ;6 F6i2 *2<`6 ?2_6 >6CD@ C2 Fe2<2 @J67@F: P<@F: >= J2B25:=@ 5@ _A@BD@F@E D6B>:?@=P8:@E A@F652?N CF6D@FN9@ A@9KB2 A=28KD@F6; DF@B3I 2 SCA6_?6 D2> J@DBFKF2 2` 5@5?6C

&@D@> C>6 C2 CDB6DKF2=: c2CD6;_:6 ?:6=6? AB: @7:4:K=?I49 ABO=6`:D@CD:249 2=6 ?2F_D6F@F2= >2 2; ?2 B25?:4: 9=2F?6 A@ AB24@F?6; 5@36 <6e 3@= <iE5 @5 36`?a49 CD2B@CDO , 5=9a49 5632DK49 C>6 B@J@36B2=: FOJ:6 e2=_:69@ B@JF@;2 2 mA@iE5_D6?:2X ?K_9@ >6CD2 @5@ 2<@ FaDF2B?O< 2 E>6=64 >2= FI?:<2;S4E AB65CD2F:F@Ck 2 72?DKJ:E !6e AB: ;65?@> J D2<a49D@ CDB6D?EDO J2c2= B@JABKF2k @ FIC?OF2?6; FaCD2F6 A=28KD@F J 46=N9@ CF6D2 <D@BK 3I C2 AB2F:56=?6 @B82?:J@F2=2 F *B?2F6 D2< C@> D@>E ?KA25E ABO=:_ ?6F6B:= =6 @? DSD@ >I_=:6?<E e2=6; A6CD@F2= 2 B@JFO;2= 2 9=2F?6 @ ?6; B@JABKF2= AB: D@> >2= D2<a JF=K_D?I A=2>6j

$2_6 46CDI C2 A@ C<@?c6?O >Q;9@ F@=63?N9@ @35@3:2 B@J:_=: 2=6 @3c2C C>6 C2 F:56=: ?2 E=:4: 2=63@ F <2F:2B?: ,`5I C>6 AB69@5:=: AKB C=@F (2J C>6 C2 CDB6D=: F ?K<EA?@> 46?DB6 @5@ 3B2= J B68K=2 A=:6?<I $6F:56= >2 *2< C@> < ?6>E @5J25E AB:CDSA:= 2 A@5A:49@= 9@ @DKJ<@E c: E` D@ FJ9i25@> ?2 F6< A@DB63E;6 !6e C2 @D@c:= F:56= C@> F ;69@ @c:249 @ALk D:6 A=2>:6?<I ?25_6?:2 m&B65CD2F C: >K> CI?2 CA=?:= C2 >: C6? X @= D@ _k2CD?a c=@F6< D6?D@ @J67 P<2 >= >2= 5F2 F6i<N C?I 2 @3:5F2 C2 >E CA=?:=: % $( &( 1#. ( $0*&( $ )* (% , &*& # $2( %"&

ROČNÍK 2012 ❘ 06

17


❘ TÉMA

Michal Kourek, obchodný riaditeľ CICERO Stapro Group, s. r. o., Pardubice:

Cicero šijeme tlačiarňam na mieru

18

ROČNÍK 2012 ❘ 06


SOFTVÉR PRE POLYGRAFIU

C

icero je v dejinách filozofie vnímaný ako jeden z najvšestrannejších vzdelancov, ktorých dala svetu rímska kultúra. Cicero v polygrafii je písmo veľkosti 12 bodov a zároveň základná typografická dĺžková jednotka (4,51 mm). Polygrafický manažérsky informačný systém (IS) Cicero je dnes takpovediac softvérovým etalónom v českých a slovenských tlačiarňach. IS CICERO sa na trhu v ČR a na Slovensku úspešne uplatňuje od roku 1995. Využíva ho okolo 80 veľkých i malých tlačiarní. Vyvíja, implementuje ho a o implementácie bežiace v tlačiarňach sa stará spoločnosť CICERO Stapro Group, s. r. o., Pardubice, v ktorej je obchodným riaditeľom Michal Kourek.

■ Čo ste viac – obchodník, tlačiar alebo informatik? - Asi na 60 percent som obchodník a na 40 percent polygraf s 12-ročnou praxou v tlačiarni. Som veľmi dobrý užívateľ počítačov, ale notebook si radšej nechám preinštalovať niekomu lepšiemu. Moji kolegovia z firmy sú na tom z hľadiska znalosti polygrafie ešte lepšie – neexistuje problém z brandže, na ktorý by nevedeli reagovať.

■ Vaša materská spoločnosť Stapro sa špecializuje na informačné systémy predovšetkým pre zdravotníctvo. Ako ste sa dostali k úplne odlišnému odvetviu polygrafie? - Podľa našich firemných mýtov a legiend to vzniklo údajne úplne nevinne. Pán Jirsa, jeden z majiteľov Stapra a dnes aj Cicera, bol na vojenčine s človekom, ktorý pracoval v tlačiarni, kde potrebovali vyvinúť nejaký základ polygrafického informačného systému. Kamaráti z vojenčiny sa dohodli, že Stapro to skúsi. Asi to neskúsilo zle, pretože neskôr sa z náhody vyvinula v Stapre divízia Cicero, pracovník tlačiarne, s ktorým vojenčil pán Jirsa, prešiel do Stapra a dnes je Cicero samostatný podnik v rámci Stapro Group. Dnes IS Cicero zvláda technológiu ofsetu, flexotlače i hĺbkotlače. Systém pre digitálnu tlač dokončujeme hlavne z pohľadu kalkulácií a spôsobu výpočtu cien. V porovnaní s klasickou polygrafiou pri počítaní je totiž digitál úplne iný svet. Náklady na tlač do systému nevstupujú cez hodinovú sadzbu ako napríklad pri ofsetových strojoch, ale prostredníctvom tzv. kliku, čo je jeden prechod hárku tlačiarňou. To je vlastne jediný podstatný rozdiel, pretože digitálny a ofsetový svet akoby si veľkosťou zákaziek išli naproti, pretože tam ich posúva trh.

■ Aké efekty môže tlačiareň očakávať od IS CICERO? - Len v krátkosti: Tlačiareň získa oveľa viac rýchlo dostupných údajov, z ktorých sa dá okamžite urobiť detailná analýza každej zákazky. Z nej je jasné, kde sa nepostupovalo optimálne.

Informačný systém prináša aj nový typ pohľadu na zákazky. Vopred ukazuje, či je určitý typ výrobku výhodný, či ho dokáže tlačiareň svojou technológiou spracovať rentabilne, kde možno a kde nie spustiť z ceny, čo sa zas dá využiť pri plánovaní.

■ Keď sa človek pozrie na webové stránky renomovaných českých a slovenských dodávateľov ekonomických informačných systémov, vidí pri každej jednej softvérovej firme široké portfólio referencií z rôznych odvetví priemyslu. Tlačiarne však medzi nimi nie sú. Prečo? - Pretože polygrafia je stále do určitej miery alchýmia, kde je každá tlačová zákazka jedinečná a originálna. Občas sa stane, že niektorá tlačiareň sa rozhodne pre implementáciu prispôsobeného všeobecného ekonomického softvéru. Firma, ktorá ponúka systémy pre strojárstvo, nábytkársky či automobilový priemysel, dá tlačiarni nádej: Jasné, naši ľudia to zvládnu! Pozerajú na to totiž tak, že aj polygrafia je len skladanie akýchsi kusov, s čím majú skúsenosti. Tak je to až do okamihu, kým im v tlačiarni nepovedia, že majú ofset, flexotlač a ešte aj digitál, kým nezačnú vysvetľovať, čo je to príprava tlače, na čom všetkom závisí, koľko parametrov môže ovplyvňovať výkony tlačových strojov...

ROČNÍK 2012 ❘ 06

19


❘ TÉMA

byť maximálne konfigurovateľné na konkrétne podmienky, vieme, čo je v každej tlačiarni konštantné. Neznamená to však, že si kúpite škatuľu a sami si nainštalujete a sprevádzkujete softvér – to asi nebude nikdy ani v malých „garážových“ tlačiarňach. Vždy tam bude potrebný určitý zásah nášho konzultanta. Práve preto sú tieto špecializované systémy drahšie.

■ O ktoré riešenie je na trhu najväčší záujem – o najlacnejšie alebo o najlepšie?

Vtedy softvérová firma zistí, že ide o balík prác v rozsahu vývoja úplne nového systému, čo by tak zvýšilo cenu, že produkt by bol nepredajný. Nakoniec nastáva obojstranne patová a veľmi boľavá situácia – softvérová firma po zistení, do čoho šliapla, vytriezvie, no už nechce cúvnuť, tlačiareň zas – najmä, ak dostala na zavedenie systému dotáciu z eurofondov – cúvnuť nemôže.

■ Dotkli ste sa nákladov na vývoj, teda aj cien informačných systémov. Cicero však tiež nie je z lacného kraja... - Vývoj samotného jadra IS, to znamená technológie, kalkulácie a ďalšie, stál našu firmu za tie roky veľa miliónov. Vďaka tomu, že sa špecializujeme a môžeme to jadro obohatené o ďalšie moduly predať niekoľkým desiatkam zákazníkov, tak to môžeme predať relatívne lacno, hoci z hľadiska zákazníka to lacné nie je. Keby išlo o tisícky inštalácií, ako je to v prípade všeobecných ekonomických informačných systémov, náklady na vývoj by sa viac rozptýlili a Cicero by mohlo byť lacnejšie. No toľko tlačiarní však v Čechách a na Slovensku nie je. Poskytujeme však riešenia v rôznych cenových úrovniach.

■ Aj pre malé tlačiarenské firmy? - Dnes nemáme riešenie vyvíjané pre malé tlačiarne. Systém vychádza z rovnakého jadra, takže pri spustení najnižšej verzie L, čo je vlastne zredukovaný a zjednodušený model X pre veľké polygrafické podniky, vidíte rovnaké okná, prehľad zákazníkov, kalkulácie. Verzia L má primárne pokrývať kalkulácie, žiadna ďalšia ambícia tam nie je, pretože menšie tlačiarne chcú vyriešiť hlavne kalkulácie a napríklad založenie zákazky. Pre segment malých digitálnych a ofsetových tlačiarní vyvíjame technologicky úplne nové, cenovo oveľa prijateľnejšie riešenie.

■ Niečo ako „škatuľové“ riešenie? Kúp, nainštaluj, ponastavuj si sám? - V polygrafii je také niečo nemožné. Určite využijeme maximum know-how získaného za 17 rokov, aby sa systém čo najviac blížil „škatuľovému“ riešeniu. Vieme o častiach, ktoré budú musieť

20

ROČNÍK 2012 ❘ 06

- Dnes je štandardná a najdostupnejšia cesta získavania dát do IS prostredníctvom dotykových terminálov. Operátor zadá číslo zákazky, zvolí si, ktorú časť výrobku robí, napríklad ktorý hárok, stlačí štart operácie a beží čas. Medzitým pracuje na stroji, keď skončí, stlačí stop a zadá množstvo potlačených kusov. Údaje sa v IS spracujú, porovnajú sa s kalkuláciou, môže to byť prepojené aj so systémom normovania na stroj a na pracovníka. Týmto spôsobom však IS nie je schopný vyhodnocovať spotrebu farieb a iné veličiny. O niečo lepší je zber dát pomocou hardvérových kariet, ktoré sú pripojené k stroju. Ak má byť zber dát detailnejší, treba prevodový mostík a online komunikáciu s tlačovým strojom prostredníctvom štandardov JDF/JMF (Job Definition Format/ Job Messaging Format – je založený na formáte XML, nosiči informácií, ktorý môže tlačové súbory viazať alebo odkazovať na viaceré produkčné zariadenia; pomocou JDF a JMF Cicero – rozbor ceny. súborov môžu autori obsahu a tlačiari popísať podobu dokumentu a jednotlivé kroky jeho spracovania – pozn. red.). Druhý variant je jednoduchší – pripojí sa zariadenie so snímačmi, ktoré dokáže spracovať impulzy z tlačového stroja – snímať možno prípravu na tlač, samotnú tlač, prechody hárku, tlaky, takže operátor nemusí väčšinu operácií vkladať do systému, zadá len zákazku a jej práve spracovávanú časť. Ostatné dáta prúdia automaticky priamo do systému. To sú však drahšie riešenia. V súčasnosti vieme o niekoľkých tlačiarňach, ktoré by chceli postupne prejsť od štandardného k online zberu dát.

■ Možno na nákup IS Cicero využiť dotáciu z eurofondov? - Áno, keď však chce tlačiareň využiť eurofondy, nemôže investíciu rozfázovať, ale musí investovať do uceleného riešenia. Myslím, že ide o správny stimul, pretože európska dotácia pomôže firme k niečomu, čo by si bez nej sama nekúpila. Firma vie, že potrebuje informačný systém, musela


SOFTVÉR PRE POLYGRAFIU

■ Spomínate ďalší trh – kam konkrétne sa chystáte? - Pripravujeme expanziu do štátov strednej a východnej Európy a robíme výber trhov. Uvažovali sme o vstupe na maďarský trh, ale partner, s ktorým sme mali v úmysle oslovovať maďarské tlačiarne, od toho odstúpil. Vyhodnotil, že súčasná situácia v Maďarsku nie je optimálna pre nový produkt nielen v polygrafii, ale na maďarskom trhu všeobecne; nie sú tam peniaze, nie je ochota investovať... Perspektívne sa nám zdajú trhy v Poľsku a v pobaltských štátoch, kam by sme sa chceli dostať na budúci rok.

■ Nestane sa vám to, čo vašej konkurencii na českom a slovenskom trhu?

Cicero – návrh tlačových hárkov. by si ho kúpiť, ale eurofondy jej pomôžu k tomu, že nemusí rozfázovať investíciu do viacerých krokov, ale kúpi technológiu, na ktorú by sama nedosiahla a môže sa dostať o úroveň vyššie. Vďaka tomu naše v súčasnosti rozpracované zákazky majú JDF/JMF komunikáciu, zahrnutú v projektoch, už v prvom kroku.

■ V ponuke na českom a slovenskom trhu sú aj informačné systémy priamo od renomovaných výrobcov tlačových strojov – tradičný nemecký systém Hiflex, ktorý sa ponúka k digitálnym strojom HP, je tu informačný systém Prinect od Heidelbergu... Napriek tomu ste dominantným hráčom. - Nie je to preto, že by bol ich softvér zlý, ale problém môže byť v poskytovaní podpory. Kvalita samotného softvéru je len polovica úspechu, druhá polovica je o poimplementačnej starostlivosti o zákazníka. Je to o konzultantoch, servisnom a technickom zázemí, ktoré dokážete zákazníkovi poskytnúť. Hiflex je veľmi dobrý systém. Viem o veľkých tlačiarenských podnikoch, ktoré ho používali, ale ustúpili od neho napriek tomu, že do systému investovali nemálo peňazí. Jedným z hlavných dôvodov bola zrejme úroveň podpory systému, ktorú im poskytovali zo zahraničia. Rozumiem situácii, v akej sú naši konkurenti – udržať troch-štyroch ľudí v zahraničnej pobočke je náročné, no s jedným konzultantom je nemožné obslúžiť takého veľkého klienta ako je napríklad Slovenská Grafia.

- Veľmi dobre si uvedomujeme, že vstup na ďalší trh nebude len o jazykovej lokalizácii a šikovných díleroch – to by bol začiatok konca. Je to predovšetkým o podpore. A čo je ešte dôležitejšie – inštalácia softvéru a technický dohľad nad jeho fungovaním nie je problém, odborníkov na informačné technológie je relatívne dosť. Ako konzultantov potrebujeme predovšetkým polygrafov s kladným vzťahom k informačným technológiám a s darom empatie, ktorí sa vedia vcítiť nielen do prostredia polygrafie, ale aj do kože tlačiarov. To je pre nás a pre zákazníkov optimálna kombinácia. V súvislosti so vstupom na ďalšie trhy sa nemôžeme správať ako väčšina dodávateľov informačných systémov, ktorí sa nesnažia prispôsobiť zákazníkovi, ale usilujú sa zákazníka prispôsobovať svojmu systému. My takú mentalitu nemáme a takto to v našich zemepisných šírkach a v krajinách, kam sa chystáme, nefunguje. V nemeckých tlačiarňach je to však inak. Existujú tam relatívne štandardné procesy a všetci sa ich pridŕžajú. Neviem, prečo je to tak, ale funguje to. U nás sa po roku 1990 rozbili štátne tlačiarne a všetci opustili vtedajší jednotný systém riadenia a normovania. A tí, čo boli noví a nemali čo opustiť, tak robili, ako vedeli. Dnes sú na trhu stovky tlačiarní, každý robí, ako vie, ale všetci sa postupne vracajú a snažia sa určitým spôsobom štandardizovať procesy. V Nemecku to už buď majú za sebou, alebo tam situácia podobná našej zo začiatku 90. rokov nikdy nenastala. Juraj Kopřiva Foto: autor

Cicero sa štandardne dodáva v češtine, ktorej na Slovensku dobre rozumieme. Výnimkou je implementácia v slovenskej tlačiarni NAVI GRAF. Je vo Vozokanoch, kde prevláda maďarčina. Dokonca majstri tlačiari sú rodení Maďari, ktorí do Vozokán prichádzajú na týždňovky z Budapešti. A práve oni by mali od budúceho roku zadávať údaje do systému prostredníctvom dotykových displejov. Takže chlapci z Pardubíc sa pustili do česko-maďarských prekladových slovníkov. Čo sa môže v budúcnosti hodiť, keď sa Cicero v lepších časoch vydá ešte južnejším smerom...

Cicero – detail dotykového dipleja.

ROČNÍK 2012 ❘ 06

21


❘ TÉMA

Najzložitejšie je zadefinovať požiadavky na systém asico, a. s., Bratislava je jednou z dvoch slovenských tlačiarní cenín. V porovnaní so štandardným polygrafickým podnikom má oveľa heterogénnejší technologický park. Popri hárkových a rotačných tlačových strojoch na suchý i mokrý ofset, digitále a sitotlači disponuje Kasico aj špeciálne vybavenými strojmi na tlač cenín s ochrannými prvkami (iris, nepriama kníhtlač, lakovanie, perforovanie, číslovanie, personalizácia a podobne). V Kasicu tlačili a tlačia rôzne identifikačné doklady (občianske preukazy, pasy, víza, technické preukazy motorových vozidiel), akcie, podielové listy, diaľničné známky, kolky na liehoviny a cigarety a iné ceniny. Firma má vlastné grafické štúdio. Po fúzii s kníhtlačiarňou Svornosť v roku 2007 sa do produktového portfólia Kasica dostali aj knihy a iné publikácie s mäkkou i tvrdou väzbou. To všetko je už štvrtý rok pod kontrolou manažérskeho informačného systému (MIS) Cicero.

K

Michal Kourek, obchodný riaditeľ spoločnosti CICERO Stapro Group, ktorá je dodávateľom informačného systému, hovorí, že Kasico nebolo jednoduchým obchodným prípadom práve pre rôznorodosť jeho technológií. „V niektorých častiach sme museli systém prispôsobovať konkrétnym podmienkam tlačiarne – napríklad v oblasti cenín,“ vysvetľoval M. Kourek. Pokiaľ ide o zber detailných údajov o výrobných operáciách do informačného systému, dnes je podľa neho Kasico v porovnaní s inými tlačiarňami

22

ROČNÍK 2012 ❘ 06

Využitie polygrafického softvéru Cicero v tlačiarni cenín Kasico

Pokiaľ sa nenájde človek z manažmentu, ktorý má o zavedenie informačného systému skutočný záujem a netlačí na pílu, tak jeho implementácia nemusí byť nikdy úplne hotová.

podstatne ďalej. Čo je dobre, lebo čím viac informácií Cicero dostane, tým presnejšie kalkulácie či výrobné plány poskytne.

Keď sa dodávateľ precení Cicero prinieslo aj nový pohľad na zákazky. Tlačiarom už pri ich posudzovaní ukáže, nakoľko sú určité výrobku pre nich výhodné a či ich vôbec dokážu svojou technológiou spracovať rentabilne. Ako zdôraznil generálny riaditeľ Kasica Stanislav Fekete, systém napríklad okamžite odhalí aj nesúlad medzi tržbami a plánovanými mzdami. Zmenu k lepšiemu cítia aj zákazníci, ktorí podľa obchodného riaditeľa Kasica Dušana Šťastného dostávajú kalkulácie k svojej potenciálnej objednávke takpovediac na počkanie. „To sú vlastne pre klienta podklady pre rozhodovanie, či bude tlačiť u nás alebo niekde inde,“ vysvetlil D. Šťastný.


SOFTVÉR PRE POLYGRAFIU

že pokiaľ sa nenájde človek z manažmentu, ktorý má o vec skutočný záujem a netlačí na pílu, tak implementácia nemusí byť nikdy úplne hotová.“

Nebáť sa a neklamať si

Cesta k dnešnému integrovanému informačnému systému však nebola bez zakopnutia. „Vyberali sme dosť dlho,“ spomína S. Fekete. „Nakoniec sme so známou slovenskou firmou, ktorá dodáva všeobecný ekonomický softvér, podpísali zmluvu. Prisľúbili nám aj modré z neba. Neposkytli nám však funkčné riešenie a po necelom roku sme s nimi skončili. Implementácia vyzerala tak, že z ošúchaného nosiča načítali nejaký softvér, čím nám akože odovzdali licenciu. A neostýchali sa nechať si za to zaplatiť. To bola naša prvá – a hneď negatívna – skúsenosť.“ V zlom si prvý pokus pamätá aj D. Šťastný: „Keď som im vysvetľoval, ako chceme urobiť kalkulácie, tak sa ohradili, že ich nemám učiť, že to vedia. Možno vedeli, ale nie pre prostredie polygrafie. Každé odvetvie má svoje špecifiká, ale polygrafia ich má neúrekom.“

Nasadzovanie Cicera začína podrobným ekonomickým rozborom – ten si musí urobiť tlačiareň. Podstatné je aj správne určiť hodinové sadzby jednotlivých pracovných miest. Pokiaľ jedno i druhé zodpovedá realite, je to dobrý základ na ďalšie kroky. Môže však nastať aj opačná situácia, keď sadzby budú len hrou čísel, keď si objednávateľ systému vymýšľa a vyťahuje údaje z rukáva. „Poznám tlačiarne, ktoré majú hodinové sadzby vyjadrené síce presnou sumou, ale tá je len súčtom nepresným čísel. Nevedia, koľko sú priame náklady, koľko je z toho napríklad spotreba elektrickej energie a podobne,“ vraví M. Kourek. Tlačiareň ide s takýmito hausnumerami na trh. V snahe nabaliť sa veľkým množstvom práce pritiahne zákazníkov. Existuje rok, dva, tri, ale potom sa dostane do patovej situácie. Obchodne biznis zvládne, naberie zákazky, tie sú však v podstate nerealizovateľné, lebo firma je už zadlžená. Tlačiareň zatvoria a na trhu vznikne obrovská diera, pretože stiahli prácu firmám, ktoré to robia poctivo. No po čase sa znova objaví podobná diletantská tlačiareň... Podľa V. Piceka najzložitejšou etapou v Kasicu bola tvorba kalkulácií a ich prispôsobenie potrebám spoločnosti. Druhá zložitá vec bola spracovanie technológie tlače neštandardných ceninových zákaziek a ich evidencie; v prípade cenín je totiž každý tlačový hárok vrátane makulatúry evidovaný. Evidencia ceninových zákaziek sa spriahla cez kalkulácie a technológiu až do skladu polotovarov.

Aké dôležité je mať jasno v pojmoch Po tejto skúsenosti boli v Kasicu oveľa opatrnejší. Už ich nezaujímali marketingové bubliny, ale hlavne referencie z brandže – ktorý systém funguje v polygrafii a v ktorých konkrétnych tlačiarňach. Opäť sa im ponúklo viacero síce renomovaných firiem, ale len so všeobecným ekonomickým softvérom, ktorý sľubovali prispôsobiť. Po zlej skúsenosti si vybrali Cicero overené polygrafickou praxou. „Už prvé stretnutie s ľuďmi z Cicera na mňa urobilo dobrý dojem,“ hovorí D. Šťastný. „Keď sme sa začali rozprávať s pánom Pickom (Vladimír Picka, konzultant spoločnosti Cicero – pozn. red.) a s jeho kolegom, mal som pocit, ako keby som sa rozprával s kolegami tlačiarmi z vedľajšej kancelárie. Na rozdiel od ich predchodcov všetkému rozumeli, v pojmoch sme mali úplne jasno.“ Spoluprácu si pochvaľoval aj V. Picka: „Keby sa tomu pán Šťastný od začiatku naplno nevenoval a nenútil svojich podriadených pracovať v novom systéme, tak by implementácia trvala oveľa dlhšie. Za pochodu sme ladili jednotlivé postupy, kalkulácie výrobkov a ďalšie súvisiace moduly. Mám skúsenosti z iných firiem,

ROČNÍK 2012 ❘ 06

23


❘ TÉMA

auto... ale nevie vyplniť jediný riadok s pár údajmi. „V takej situácii musí byť vedenie tlačiarne nekompromisné a dať jasne najavo, že čo nebude zadané v Cicere, to nebude zaplatené – a hneď je po probléme,“ uviedol M. Kourek z vlastných skúseností.

Nové moduly

„To sme asi ladili najdlhšie. Išlo vlastne o základ, aby sa systém mohol štandardne rozbehnúť. Boli to kroky, s ktorými som nemal žiadne osobné skúsenosti, získal som ich až v Kasicu,“ priznáva V. Picka. Na zákazníckej strane bol nepopísaným listom papiera D. Šťastný, ktorý sa stal akosi mimovoľne najväčším stúpencom Cicera. Ako dnes spomína, zaskočili ho desiatky tisíc údajov, ktoré museli vložiť do systému. „Niekedy som si nebol istý, či vkladáme číslo na správne miesto, či to v budúcnosti nemôže spôsobiť problémy. V takých situáciách som aj cez víkendy telefonicky konzultoval s pánom Pickom, či to robíme správne,“ vracia sa do týždňov bez voľných dní D. Šťastný.

Etapa využívania Tak, ako každý systém využívaný v akomkoľvek prostredí, aj Cicero v Kasicu bol v rôznych vývojových etapách prijímaný rozdielne. Počiatočný strach z nového sa mení na nadmerné očakávania. Potom prichádza rozčarovanie a sklamanie, že program nie je až taký geniálny. Až v poslednej etape užívatelia hodnotia možnosti systému racionálne a tak ho aj využívajú. Podľa generálneho riaditeľa S. Feketeho pri implementácii systému je najzložitejšie, aby jednotlivé útvary pracovníci dokázali zadefinovať, čo od informačného systému chcú a očakávajú. „To bol u nás najväčší problém, o ktorom sme sa bavili najdlhšie,“ hovorí. „Keby sme to robili druhýkrát, už vieme, čo by sme robili inak, na čo by sme sa viac sústredili.“ V. Picka oceňuje, že pri implementácii systému v Kasicu šéfovia nepripustili, aby sa počiatočné chyby zvaľovali na Cicero. D. Šťastný: „Pri každej chybe sme zisťovali, aká je jej príčina. Omyly sme hľadali predovšetkým na našej strane.“ Michal Kourek upozornil na ďalšiu možnú komplikáciu pri zavádzaní MIS. Do systému Cicero zadávajú dáta pracovníci priamo vo výrobe – kto, čo a ako dlho robil na zákazke. Niekedy – možno zo zvyku nadlepšovať si výkony – sa ľudia vyhovárajú, že to a to sa nedá zadať, že zabudli, nefunguje to, nevedia... Každý z nich vie ovládať televízor, mobil, počítač,

24

ROČNÍK 2012 ❘ 06

MIS Cicero je v Kasicu v rutinnej prevádzke. Ako funguje? „Systém je logicky tak dobre urobený, že aj keď k nám nastúpi nový pracovník, ktorý nemá s Cicerom žiadne skúsenosti, zakrátko je v ňom ako doma. A mladší zas nachádzajú v programe také možnosti, o ktorých sme predtým nemali ani potuchy,“ uzatvára D. Šťastný. Každá tlačiareň, kde je systém nainštalovaný, má od dodávateľskej firmy prideleného konzultanta, ktorý sa stará o hladký chod a prípadné drobné úpravy Cicera podľa potrieb a požiadaviek zákazníka. Tak je to aj v prípade Kasica; ibaže práve kvôli jeho špecializácii na cenné papiere bolo tých úprav viac ako inde. Ak aj Cicero nebolo priamo strihané, tak určite bolo došívané na mieru tejto tlačiarne. Možno to tak bude aj s pripravovaným novým modulom Cicera na kontrolu, plánovanie a riadenie servisu a údržby tlačových strojov. Tie sú hneď po ľuďoch tým najcennejším, čo tlačiareň má. Juraj Kopřiva Foto: autor


TREND TOP 200

Zisky z celulózy naďalej vysoké Vlani sa po predvlaňajšom raste tržby celulózovo-papierenského priemyslu takmer nepohli. Klesli o 1 % na 1,25 mld. €. Sektor tak za svojimi zlatými predkrízovými rokmi 2006-2008 zaostáva stále o 150 mil. €, no aj vlani si udržal vysoký zisk. Nebol už síce rekordný ako v roku 2010, no celulózky a papierne zarobili 68 mil. € a za rekordom zaostali o 27 mil. Pokles zisku ide na vrub opätovného zníženia dopytu i cien, ale od najhorších čias, keď v roku 2009 zarobili len 15 mil. €, je to stále veľmi ďaleko. Sektor aj vlani pokračoval v znižovaní stavu pracovníkov zo 6 500 na vyše 6 200 ľudí a príliš nehýbal ani so mzdami.

Celulóza ťahá Aj vlaňajšok, podobne ako predvlaňajšok, potvrdil, že v krízových časoch sektor ťahá dopredu hlavne výroba celulózy. Tá takmer celé posledné desaťročie stagnovala, so zlým vyvrcholením v roku 2009, keď jej tuzemská výroba klesla o 15 % na 610 mil. € a po rokoch ziskov vykázala stratu 6 mil. €. V roku 2010 výroba celulózy vzrástla o pätinu (na 730 mil. €) a pripísala si aj nezvyčajne vysoký zisk 87 mil. €. Bolo to hlavne kvôli prudkému rastu cien na svetových trhoch, ktorý bol vyvolaný povodňami a štrajkami v škandinávskych celulózkach. Vlani sa tržby vo výrobe celulózy na Slovensku udržali, aj keď zisk klesol na 54 mil. € hlavne kvôli zdraženiu dreva až o pätinu a pre opätovný pokles odbytu a cien. Celulóza však stále kryje takmer celú ziskovosť sektora. Produkcia papierových hygienických výrobkov a obalov má za sebou úplne iný vývoj. Od prelomu roku 2000 do roku 2008 sa produkcia zdvojnásobila na skoro 700 mil. € hlavne kvôli rozvoju automobilového a elektrotechnického priemyslu, ktorý potreboval čoraz viac obalov. Zvyšovala sa aj spotreba hygienického papiera. Za uplynulé tri roky sektor finálnych výrobkov klesol s tržbami len na 520 mil. € a aj zisky sa mu výrazne znížili. V roku 2010 zarobil 7 mil. a vlani 13 mil. €.

TREND TOP 200 v odvetví celulózy a papiera

Vlani sa tržby vo výrobe celulózy na Slovensku udržali, aj keď zisk klesol na 54 mil. € hlavne kvôli zdraženiu dreva až o pätinu a pre opätovný pokles odbytu a cien. Celulóza však stále kryje takmer celú ziskovosť sektora.

K pádu sektora hotových papierových výrobkov prišlo aj kvôli tlaku obchodných reťazcov na ceny. V kríze sú ešte neoblomnejšie ako v lepších časoch. Navyše ľudia znižujú spotrebu. Ešte väčší vplyv však malo to, že írsky Smurfit začiatkom roku 2010 zavrel svoju štúrovskú celulózku, ktorá vyrábala obaly z vlnitej lepenky.

Neohrozené Mondi Vlaňajšok bol prvým bez štúrovskej celulózky. Výroba papiera sa dostala na celkovo 748-tisíc ton a oproti rekordnému roku 2008 zostala nižšia o takmer 175-tisíc ton. Výroba obalov sa bez Smurfitu vlani ustálila na 54-tis. ton. Pokračoval pokles produkcie papierových hygienických potrieb o 6 % na 135-tisíc ton. Produkcia grafických papierov vlani rástla o 2 % na 560-tisíc ton. Vyrába ich celulózka Mondi SCP Ružomberok, ktorá je 10. najväčším priemyselným podnikom na Slovensku. Ovláda ho juhoafrický koncern Mondi spolu s domácim podnikateľom Milanom Fiľom. Ten zabezpečuje vďaka svojim stykom pre celulózku dostatok dreva a zahraničný majiteľ investuje. Aj teraz chce vložiť 150 mil. € do rozšírenia výrobných kapacít z 500-tisíc na 550-tisíc ton. Tržby Mondi SCP boli vlani po prvýkrát vyššie ako 0,5 mld € (503 mil.) a čistý zisk bol 55 mil. €.

ROČNÍK 2012 ❘ 06

25


❘ PAPIER A CELULÓZA

TREND TOP 200 v odvetví celulózy a papiera Spoločnosť

Tržby spolu1 2011

1.

2010

Export

Zmena (%) 2011/2012

Mondi SCP, a. s., Ružomberok 502 614 468 306

2. Bukocel, a. s., Hencovce

2011

Export / tržby (%)

2010

2011

7,3 378 000 352 715

192 025 192 152

-0,1

80 166

2010

2011

Zmena (%) 2011/2012

2010

75,2

75,3

n

n

n

58 324

41,7

30,4

n

n

n

89,6

97,6

39 444

31 006

27,2

3.

SCA Hygiene Products Slovakia, 165 021 154 142 s. r. o., Gemerská Hôrka

7,1 147 867 150 388

4.

Metsa Tissue Slovakia, s. r. o., 110 250 106 633 Žilina

3,4

n

85 306

n

80,0

9 328

10 987

-15,1

5.

SHP Harmanec, a. s., Harmanec

92 257

94 263

-2,1

73 297

70 850

79,4

75,2

8 367

9 238

-9,4

6.

Mondi Packaging Ružomberok, a. s., Ružomberok

47 927

46 971

2,0

n

n

n

n

3 706

2 483

49,3

7.

SHP Slavošovce, a. s., Slavošovce

23 298

32 936

-29,3

13 405

20 172

57,5

61,2

2 991

3 747

-20,2

8.

Harmanec – Kuvert, s. r. o., Brezno

15 609

15 574

0,2

11 840

12 240

75,9

78,6

3 914

4 609

-15,1

9.

Convertis, s. r. o., Štúrovo

12 508

7 285

71,7

n

n

n

n

2 102

1 325

58,6

10. Obaly Solo, s. r. o., Ružomberok

8 367

8 968

-6,7

n

n

n

n

2 664

2 749

-3,1

11.

4 724

4 670

1,1

n

n

n

n

834

1 130

-26,1

3 775

3 371

12,0

n

n

n

n

918

1 129

-18,7

SCA Hygiene Products, s. r. o., Gemerská Hôrka

n

43 023

n

n

424

n

1,0

n

11 088

n

14. Priemyselný park Štúrovo, a. s. 3

n

18 877

n

n

n

n

n

n

-471

n

15.

n

4 301

n

n

n

n

n

n

1 608

n

Haldy – Plus, s. r. o., Humenné

12. Topobal, s. r. o., Topoľčany 13.

Notes, a. s., Slavošovce

tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru vrátane pracovníkov, ktorí nie sú internými zamestnancami, ale spoločnosť ich najíma cez personálny lízing 3 do 21. 3. 2012 Smurfit Kappa Štúrovo, a. s. n - nedostupný údaj 1 2

Prameň: údaje poskytnuté spoločnosťami, zostavila TREND Analyses © TREND Holding, s. r. o., Bratislava, 2012

26

Pridaná hodnota

ROČNÍK 2012 ❘ 06


TREND TOP 200

Stabilná zostava

(údaje v tis. €)

Priemerný počet pracovníkov2

Zisk po zdanení Zmena (%) 2011/2012

2011

2010

Zisk na pracovníka

2011

2010

2011

2010

55 483

63 170

-12

1 466

1 455

37,85

43,42

n

n

n

799

799

n

n

11 234

8 894

26

729

539

15,41

16,50

n

1 461

n

n

408

n

3,58

-1 903

-473

302

444

433

-4,29

-1,09

921

-2 199

-142

n

n

n

n

-761

-412

85

229

234

-3,32

-1,76

1 122

1 205

-7

115

129

9,76

9,34

433

-101

-529

n

n

n

n

817

1 018

-20

n

n

n

n

136

410

-67

n

n

n

n

169

353

-52

n

n

n

n

n

605

n

n

257

n

2,36

n

22 142

n

n

n

n

n

n

424

n

n

n

n

n

Okrem Mondi je v sektore aj niekoľko ďalších stabilných hráčov. Švédska spoločnosť SCA Hygiene má na Slovensku dcéru na výrobu hygienických vložiek s ročnými tržbami vyše 160 mil. €. A fínske Metsäliitto ovláda žilinské papierne Metsa Tissue Slovakia (bývalé Tento), ktoré majú tržby vyše 100 mil. €. M. Fiľo rozvíja svojich dvoch výrobcov papierovej hygieny SHP Harmanec a SHP Slavošovce napriek tomu, že za posledné dva roky mu spolu prerobili skoro 4 mil. € a idú dole aj s tržbami. Už vlani do týchto podnikov spolu s ich sesterským výrobcom papierovej hygieny v chorvátskej Pazine vložil 7 mil. € a niekoľko miliónov plánuje investovať aj tento rok. Cieľom skupiny SHP Group je zvýšenie výroby luxusnejších a ziskovejších výrobkov pre hotely a reštaurácie. Ivan Haluza © TREND Holding (krátené)

Tržby papierenských firiem medziročne vzrástli o 10 % Celkové tržby desiatich firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) sa za 9 mesiacov t. r. zvýšili medziročne o 10,1 %. Vzrástli tak z vlaňajších vyše 620 mil. na tohtoročných takmer 683 mil. €. Tržby z exportu sa však znížili o 3,5 % z 519,4 na 501,2 mil. €. Export sa na celkových tržbách podieľal 74 %. Informoval o tom generálny sekretár ZCPP Juraj Dlhopolček. ,,Nerovnomerný vývoj odvetvia pokračuje aj v tomto roku. Neustále rastú náklady, ktoré sa za trištvrte roka medziročne zvýšili až o 9,4 %. Pokračoval rast cien dreva, zberového papiera, buničiny a energií. Obchodné reťazce stálym tlakom na ceny neumožňujú papierenským firmám reagovať na zdražovanie vstupov a premietať ich do cien svojich výrobkov. Úsporné opatrenia domácností i firiem sa prejavili aj v znížení odbytu toaletného papiera. Zvýšenie daňového a odvodového zaťaženia na budúci rok a znižovanie kúpnej sily obyvateľstva nedávajú veľa dôvodov na optimizmus. Navyše celulózovo-papierenské odvetvie je závislé hlavne od exportu a pokračujúca kríza ekonomík mnohých krajín EÚ obmedzuje priestor na odbyt výrobkov na týchto trhoch,“ komentoval vývoj odvetvia J. Dlhopolček. Firmy združené v ZCPP zamestnávali 2 810 pracovníkov s priemernou mesačnou mzdou 1 152 €. Za 9 mesiacov preinvestovali 26,2 mil. €, čo je o 2,4 % viac ako pred rokom. Výroba celulózy a papiera patrí k najvýkonnejším odvetviam slovenskej ekonomiky. Firmy združené v ZCPP úplne pokrývajú výrobu vlákniny a papiera v SR a väčšinu výroby tovaru v celom odvetví. Celulózu vyrába najväčšia firma v odvetví Mondi SCP, a. s., Ružomberok, a Bukóza Holding, a. s., Hencovce. Najväčšími spracovateľmi zberového papiera sú Metsa Tissue Slovakia, s. r. o., Žilina, a SHP Harmanec, a. s. ts

ROČNÍK 2012 ❘ 06

27


❘ FOTOGRAFIA

Canon rozšíril systém Cinema EOS o dve nové videokamery a objektívy

ROBUSTNÉ, ALE ZÁROVEŇ ĽAHKÉ, ERGONOMICKÉ A MODULÁRNE

v sebe spája unikátne skúsenosti získané počas

vývoja digitálnych zrkadloviek (DSLR – digital single-lens reflex), videoproduktov, vysielacích technológií a objektívov. Ponúka mimoriadnu kvalitu spolu s kreatívnymi možnosťami pre profesionálov všetkých kategórií. Nový model základnej triedy EOS C100 a model 4K EOS C500 systém Canon Cinema EOS reaguje na množstvo produkčných požiadaviek užívateľov na všetkých úrovniach. Nové produkty predstavil Canon v septembri t. r. na veľtrhu IBC 2012 v Amsterdame, keď prvýkrát v Európe predviedol úplný systém Cinema EOS. Tvorí ho videokamera EOS C100, EOS C300 a dlho očakávaná filmárska 4K videokamera EOS C500. Spolu vytvárajú najsilnejšiu produktovú kolekciu v dejinách Canonu. Každý z týchto produktov bol vyvinutý s prihliadaním na potreby profesionálov, ktorým poskytuje kreatívnejšie možnosti než kedykoľvek predtým. Uvedením nového modelu EOS C100 a EOS C500 spolu s novými filmárskymi objektívmi so zoomom Canon rozširuje ponuku tak, aby spĺňala potreby ešte širšej škály užívateľov – od amatérskych filmárov až po profesionálnych kameramanov.

28

ROČNÍK 2012 ❘ 06

S

ystém Canon Cinema EOS

Vďaka bajonetu Canon EF užívatelia získajú okamžitý prístup k viac ako 60 prvotriednym objektívom EF a môžu experimentovať aj s neustále sa rozširujúcou kolekciou filmárskych objektívov EF Cinema.

EOS C100 PRE INDIVIDUÁLNYCH FILMÁROV EOS C100 predstavuje kompaktnú a univerzálnu profesionálnu videokameru s vymeniteľnými objektívmi, ktorá je určená pre individuálnych filmárov. Nadväzuje na výkonnostné parametre uznávaného modelu EOS C300 – je kombináciou pôsobivých hardvérových vlastností a množstva nových automatických funkcií. Ide o ideálny prístroj pre profesionálov, ktorí pracujú bez filmárskeho štábu, alebo pre začínajúcich užívateľov EOS oboznamujúcich sa so systémom Cinema EOS. Kamera je vybavená špičkovým snímačom Canon CMOS Super 35 mm 8,3 MP s filtrom typu Bayer. Vyznačuje sa mimoriadnou obrazovou kvalitou a rozmermi približne o 15 % menšími, než má vyšší model EOS C300. Výkonný zobrazovací systém kamery umožňuje rovnaké spracovanie ako trojčipové systémy RGB, takže poskytuje bohaté farby, široký dynamický rozsah a podľa testov vynikajúce výsledky aj v slabom osvetlení. Komplexná podpora NLE z nej navyše robí ideálny nástroj pre širokú škálu užívateľov a produkčných systémov. Vďaka bajonetu Canon EF užívatelia získajú okamžitý prístup k viac ako 60 prvotriednym objektívom EF a môžu experimentovať aj s neustále sa rozširujúcou kolekciou filmárskych objektívov EF Cinema.


KAMERY

Prvotriedny kamerový systém Pokročilý zobrazovací systém využíva prednosti všeobecne rozšíreného kodeku AVCHD. Snímač CMOS umožňuje záznam videa v rozlíšení 1 920 x 1 080 (Full HD) na karty SD rýchlosťou 24 Mb/s so vzorkovaním farieb 4:2:0. Výsledkom je ostré video s bohatými farbami v profesionálnej kvalite. Nekomprimované video možno aj priamo nahrávať na externé rekordéry prostredníctvom integrovaného konektora HDMI spolu s údajmi časového kódu. EOS C100 zaručuje špičkové výsledky – umožňuje tvorbu vysokokvalitných snímok s množstvom kreatívnych výstupných možností. Podpora snímkovacích frekvencií 24/25/30p a 50/60i ponúka flexibilnosť a rozsah ISO 320-20 000 ponúka širokú škálu nastavení expozície a nízky obrazový šum vo všetkých svetelných podmienkach.

Jednoduché ovládanie Okrem plne manuálneho ovládania model EOS C100 disponuje množstvom nových automatických funkcií, ktoré uľahčia prácu napríklad dokumentaristom alebo televíznym spravodajcom. Nové tlačidlo One Shot AF umožňuje okamžitú kontrolu zaostrenia, pričom centrálna oblasť záberu sa kontroluje automaticky pred tvorbou záznamu. Funkcia Push Auto Iris vyhodnotí expozíciu a pred nakrúcaním vykoná všetky potrebné úpravy nastavení. Nová funkcia automatického vyváženia bielej zas využíva vysoký výkon obrazového procesora Canon DIGIC DV III pri rozpoznávaní a uplatňovaní informácií o farbách – užívatelia sa tak môžu plne sústrediť na samotný príbeh. Nové grafické užívateľské rozhranie umožňuje pohodlnú úpravu štandardných nastavení kamery z LCD displeja. Možno jemne dolaďovať nastavenia gama krivky, pričom kamera na displeji zobrazí stav krivky „pred“ úpravou aj „po“ nej. Nastavenia vyváženia bielej zas možno meniť páčkou kamery: zobrazí sa farebné grafické znázornenie úrovne kompenzácie v reálnom čase.

Videokamera EOS C100 ponúka aj mimoriadne flexibilné možnosti ukladania záznamu – prostredníctvom dvoch slotov na karty SD. Má aj funkciu konverzie, ktorá umožňuje konvertovať záznam v rozlíšení HD na jednej karte na rozlíšenie SD na druhej – to je ideálne, ak treba zmenšiť veľkosť záznamu pred jeho elektronickým prenosom alebo umiestnením na web.

ROČNÍK 2012 ❘ 06

29


❘ FOTOGRAFIA

• • • •

Ľahký, kompaktný, modulárny dizajn Profesionálny zvuk Bezproblémová integrácia do workflow Podpora CPS videa

Cena kamery (bez objektívu) osciluje na Slovensku okolo 7 000 € vrátane DPH.

EOS C500 VIDEO S REVOLUČNÝM ROZLÍŠENÍM 4K Po oznámení vývoja v apríli 2012 Canon v septembri uviedol aj na európske trhy dlho očakávanú videokameru EOS C500. Ide o novú digitálnu filmársku videokameru s rozlíšením 4K (4 096 x 2 160 pixelov). Kamera EOS C500 je určená pre filmový priemysel a digitálnu produkciu s vysokým rozlíšením. Ponúka videovýstup s rozlíšením 4K vo formáte RAW na záznam do externého zariadenia. Nekomprimovaný obraz v kvalite 4K umožňuje využiť plný potenciál filmárskych 4K objektívov z neustále sa rozširujúcej kolekcie Canon EF Cinema, kým bajonet EF s funkciou Cinema Lock uľahčuje výmenu objektívov počas filmovania.

Profesionálny dizajn, profesionálny zvuk EOS C100 sa vyznačuje robustným dizajnom a ľahkou konštrukciou. Zliatina horčíka poskytuje pevnosť a odolnosť pri minimálnej hmotnosti, čo znamená univerzálne a pohodlné používanie hoci aj po celý deň. Veľký, vysokokvalitný 8,8 cm (3,5”) výklopný displej je umiestnený v zadnej časti kamery, ktorá zároveň ponúka jednoduchý prístup k viacerým funkčným tlačidlám za displejom. Nastaviteľné držadlo má dobrú ergonómiu na filmovanie z ruky, takú typickú pre digitálne zrkadlovky (DSLR). Dá sa aj úplne odstrániť, aby sa uľahčilo filmovanie v tesných priestoroch alebo prenášanie viacerých kamier v súprave. Pätnástimi konfigurovateľnými tlačidlami si môže užívateľ optimalizovať ovládanie kamery podľa vlastných predstáv. EOS C100 ponúka profesionálne možnosti zvuku a pripojenia s podporou Dolby Digital AC3 alebo 16-bitového lineárneho PCM so vzorkovacou frekvenciou 48 kHz. Výsledkom je vysokokvalitný zvuk, aký sa vyžaduje pri profesionálnom vysielaní.

Okrem nekomprimovaného 4K videa model EOS C500 podporuje 12-bitový alebo 10-bitový výstup signálu RGB 4:4:4 pre záznam v kvalite 2K (2 048 x 1 080 pixelov) alebo off-board záznam v kvalite Full HD – výsledkom je bohatá škála farieb a dobrá podpora postprodukčných procesov spracovania obrazu, napríklad tzv. kľúčovania. Videokamera podporuje

Canon EOS C100 – základné charakteristiky: • • • • • •

30

8,3 MP snímač Super 35 mm CMOS; Full HD Vysoká citlivosť, nízky obrazový šum 24 Mb/s AVCHD na karty SD Automatické funkcie nakrúcania videa Vymeniteľné objektívy EF Canon Log Gamma

ROČNÍK 2012 ❘ 06

Canon EOS C500


KAMERY

snímkovaciu frekvenciu až 120p v režimoch 4K aj 2K, čo znamená lepšiu flexibilnosť a nové tvorivé možnosti pri nakrúcaní s vyššími rýchlosťami (spomalené video). Technológia Canon Log Gamma poskytuje vysokokvalitné video a široký expozičný rozsah požadovaný profesionálnymi kameramanmi.

prichádzajú na trh spolu s dvomi filmárskymi teleobjektívmi so zoomom – CN-E 30-105 mm T2.8 L S (EF) a CN-E 30-105 mm T2.8 L SP (PL).

Variant s bajonetom PL zaručuje podporu pre štandardné objektívy, kým model s bajonetom EF je prvou videokamerou Cinema EOS, ktorá má upravený bajonet EF s funkciou Cinema Lock vyvinutý ako reakcia na podnety zákazníkov, aby sa dosiahla jednoduchšia výmena objektívov počas filmovania. Pri výmene sa namiesto otáčania objektívu teraz otáča samotný bajonet, ktorý nakoniec uzamkne objektív; tým sa zjednodušuje ovládanie počas nakrúcania v štúdiu aj v teréne. Cena tela kamery sa pohybuje okolo 27 000 € (s DPH).

OBJEKTÍVY EF A EF CINEMA – NOVÉ TVORIVÉ MOŽNOSTI Uvedením štyroch nových filmárskych objektívov EF sa rozrástol systém Cinema EOS. Každý z nich poskytuje špičkový výkon a výbornú prenosnosť za dostupnú cenu. Dva širokouhlé filmárske objektívy so zoomom – CN-E 15,5-47 mm T2.8 L S (bajonet EF) a CN-E 15,5-47 mm T2.8 L SP (bajonet PL) –

Všetky objektívy ponúkajú dostatočné rozlíšenie na spracovanie videa v kvalite 4K, takže sú ideálne na používanie s filmárskymi kamerami Canon EOS C500 a EOS-1D C, ktoré umožňujú nakrúcanie videa v kvalite 4K. Nové objektívy so zoomom výborne dopĺňajú existujúcu kolekciu špičkových filmárskych zoomov Canon Cinema a monofokálnych objektívov Canon EF Cinema. Ponúkajú veľa kreatívnych možností pre filmárov i video profesionálov všetkých kategórií – v štúdiu aj v teréne. Mimoriadne obľúbené objektívy Canon EF navyše pre digitálne zrkadlovky ponúkajú doslova bezhraničnú tvorivú slobodu za rozumnú cenu. Kolekcia EF-S zahŕňa výber kompaktných a ľahkých objektívov so zoomom, ktoré sú kombináciou vysokej obrazovej kvality a dostupnej ceny. Plnoformátové objektívy EF zas ponúkajú vynikajúcu kvalitu a flexibilnosť – disponujú luxusnými optickými technológiami, ktoré sú špičkou vo svojej triede, ako aj množstvom ohniskových vzdialeností od 8 až po 800 mm. Pripravil: František Martančík – NOVUM F&M www.polygrafia-fotografia.sk

ROČNÍK 2012 ❘ 06

31


❘ DIGITÁLNA TLAČ

O

koľko viac pozornosti venujete pozvánke, ktorá oslovuje práve vás, a nie všeobecného

adresáta „váženého pána“ alebo „váženú pani“? Zaujme vás reklama vo vami predplatených novinách, keď sa vám prihovára menom? Napríklad: „Andrej, nepremeškaj autosalón...“ alebo „Chcete získať kozmetický vianočný balík, Katka?“ Je jasné, že personalizované a prispôsobené produkty pútajú našu pozornosť viac než tie bežné. Ako môžu s variabilnými dátami a customizovanými layoutami pracovať polygrafi? Ako neprespať tento trend, poskytovať perfektnú pridanú hodnotu a rozšíriť si okruh zákazníkov?

Kúzelný systém bez mágie Variabilné dáta sú údaje, ktoré sa automaticky menia podľa potreby. Keď chcete posielať napríklad faktúry, pozvánky či výpisy, máte k dispozícii statický obraz toho, ako má tlačovina vyzerať. Ale každý zákazník musí dostať faktúru s konkrétnymi údajmi, ktoré sa viažu len na daného jednotlivca alebo firmu. Digitálne produkčné stroje a softvérové aplikácie preto dokážu pracovať s databázami, vedia z nich vyťažiť presné údaje a tie použiť pri tlači. Vďaka tomu sa nemôže stať, že na meno pána X príde faktúra za produkty a služby, ktoré nakúpil pán Y. Toto zjednodušené vysvetlenie nám síce poodkrýva pointu,

32

ROČNÍK 2012 ❘ 06

ČO DOKÁŽU VARIABILNÉ DÁTA V DIGITÁLNEJ TLAČI

Vďaka variabilným dátam a možnosti prispôsobiť obsah i formu konkrétnemu adresátovi, je možné maximálne zvýšiť účinok komunikačného posolstva. Z marketingového hľadiska ide o nástroj, ktorým dokáže tlačiareň doslova ohúriť. Napríklad personalizovanou pozvánkou na vianočný večierok. Ak bude navyše na kvalitnom a peknom papieri, účinok bude maximálny.

ale vtip spočíva v širokej palete možností, ktoré ponúka tlačiarom práca s variabilnými dátami. Vybavovanie korešpondencie a bežnej administratívy prostredníctvom automaticky sa meniacich dát nie je už dnes ničím výnimočné. Kúzlo variabilných dát je však aj v tom, že dokážu meniť obraz, ktorý dáta sprevádza. Zoberme si za príklad firmu, ktorá sa zaoberá predajom drogérie a kozmetiky – posiela svojim zákazníkom faktúry a na ich zadnej strane chce mať reklamu na svoje výrobky. Vďaka využitiu variabilných dát vie tlačiar dosiahnuť, aby na každej faktúre, ktorej adresátom je žena, boli predstavené napríklad očné tiene, naproti tomu každý muž by dostal reklamu na holiace strojčeky. Rovnako sa môže meniť v podstate celý layout tlačového produktu. Automaticky sa môžu variovať dokonca aj grafy, ktoré klientom ponúknu okamžitý prehľad o tom, koľko napríklad telefonovali do iných sietí, do zahraničia a podobne. Sú oblasti, ktoré bez využitia variabilných dát už ani nedokážu existovať. Viete si predstaviť, že by napríklad mobilní operátori vybavovali všetku svoju korešpondenciu jednotlivo? Ešte teraz by ste zrejme nedostali faktúru za apríl. Toto sa však netýka len veľkých spoločností, akými sú finančné inštitúcie, mobilní operátori alebo energetické spoločnosti. Prispôsobenie všetkých komunikačných prostriedkov na mieru klientom je v súčasnom vysoko


TECHNOLÓGIE

synchronizovaného celku sú zapojené rôznorodé digitálne aj ofsetové technológie, dokončovacie zariadenia, vstupné materiály a podobne. Ako príklad si môžeme predstaviť zasielanie kreditných, debetných, vernostných a rôznych iných kariet. Kým na jednom stroji je tlačený sprievodný list s presnými údajmi a prispôsobeným layoutom pre konkrétneho zákazníka, druhý stroj už využíva databázu na to, aby z nej vytiahol informácie, ktoré treba vytlačiť na kartu, tretí tlačí kontaktné údaje na obálky. Následne sa stretne už poskladaný list so skompletizovanou kartou, ďalšia technológia prilepí kartu na papier, ďalšia ho vloží do už predtlačenej obálky. Obálka sa zalepí a vďaka variabilným dátam a perfektne zvládnutému output-manažmentu sa bez dotyku ľudskej ruky kompletizuje zásielka pre klienta. Najviac tlačiarní sa však nachádza niekde medzi týmito dvomi krajnosťami. Ide o malé a stredne veľké tlačiarne zamerané na širokú paletu zákazníkov. Tieto spoločnosti hľadajú optimálne riešenia na spracovanie variabilných dát: nie príliš drahé, jednoduché, šikovné, produktívne a spoľahlivé. Také je napríklad aj riešenie PlanetPress, ktoré ponúka spoločnosť Konica Minolta. Jeho výnimočnosť spočíva v overených a spoľahlivých digitálnych technológiách, v domácej technickej a konzultačnej podpore ako aj v užívateľskej jednoduchosti.

Riešenie pre malých a stredne veľkých

konkurenčnom prostredí nevyhnutné pre takmer každú firmu. Preto tam, kde sa dáta lejú a obrazy sypú, nie je mágia, ale dobrý systém na spracovanie variabilných dát.

Veľa slovenských tlačiarní si už uvedomuje, že ich biznis sa neopiera len o nakúpený hardvér. Úspech v podnikaní si vyžaduje aj vysokú kvalitu poskytovaných služieb a softvérové riešenia, ktoré zefektívňujú a automatizujú ich prácu. V prípade riešení variabilných dát však na našom trhu nie je nadbytok finančne dostupných možností pre stredný segment. Navyše

Ako spracovávajú variabilné dáta tlačiari Tlačiarenské spoločnosti, ktoré tlačia malé objemy a sústreďujú sa na drobných zákazníkov, pracujú väčšinou s hotovými layoutmi a dátami, ktoré im dodá zákazník. Na drobné zákazky im postačuje nejaké jednoduché softvérové riešenie, ktoré za málo peňazí ponúka málo muziky. Ich protipólom sú veľké spoločnosti, ktoré zastrešujú množstvo technológií, strojov a softvéru. Takéto tlačiarne spracovávajú variabilné dáta prostredníctvom systémov, ktoré sú im ušité na mieru – väčšinou však veľmi drahým krajčírom. Úroveň automatizácie je na najvyššej úrovni a do jedného

ROČNÍK 2012 ❘ 06

33


❘ DIGITÁLNA TLAČ

medzi mnohými tlačiarmi panuje obava, že nový softvér nebudú vedieť ovládať, nevyužijú ho naplno a v konečnom dôsledku s ním budú mať viac starostí ako radosti. Aj toto boli dôvody, prečo sa Konica Minolta spojila s renomovaným poskytovateľom softvéru na spracovanie variabilných dát a ponúka kompletné riešenie PlanetPress. Je plne prispôsobené na digitálne produkčné stroje Konica Minolta. Vďaka tomu si tlačiarenské podniky nemusia dávať vytvoriť softvér na kľúč, dokážu ušetriť nemalé investície a získajú kvalitný, plne technicky a konzultačne podporovaný systém na tlač variabilných a prispôsobených produktov. Vďaka riešeniu PlanetPress zvládnu tlačiari výrobu zákaziek s variabilnými dátami. Rozhranie, ktorým sa systém ovláda, je veľmi jednoduché a intuitívne. Veľkou výhodou je aj fakt, že súčasťou softvéru sú už hotové layouty a obrázkové šablóny, ktoré sa dajú jednoducho upravovať a prispôsobovať. Navyše je databáza pridaných produktov pravidelne aktualizovaná. V spojení s dokončovacími jednotkami Konica Minolta je možné vybudovať kvalitný output-manažment, ktorý automatizuje pracovné procesy, šetrí čas a náklady. Softvér spracováva dáta ešte pred tlačovým kontrolerom. To dokáže zvýšiť produktivitu digitálnych tlačových zariadení. Keď je obraz rovnaký a menia sa len variabilné dáta, stačí, ak kontroler spracuje obraz len raz. Z databázy systém už len doplní meniace sa napríklad kontaktné údaje a zákazka je spracovaná rýchlejšie. Dokonca je možné softvérom vygenerovať celú tlačovú dávku aj s prispôsobenými dátami a vzniknutý tlačový súbor stačí poslať do tlače, takže kontorler nebude vôbec zaťažený.

34

ROČNÍK 2012 ❘ 06

Menia sa dáta, mení sa svet Vzhľadom na to, že záujem o tlač variabilných a prispôsobených výstupov je stále väčší, nie je možné ignorovať tento trend. Každý tlačiar, ktorý nespí na vavrínoch, by sa o vhodnosti nasadenia takého alebo onakého systému na spracovanie variabilných dát mal poradiť so spoľahlivým a skúseným dodávateľom digitálnych tlačových technológií. Pri výbere správneho pomeru ceny a výkonu treba vziať do úvahy, akých má tlačiareň zákazníkov, aké tlačí objemy a akú pridanú hodnotu chce ponúknuť svojim zákazníkom. Pointou stále zostáva, že vďaka variabilným dátam, vďaka možnosti prispôsobiť obsah aj formu konkrétnemu adresátovi, je možné maximálne zvýšiť účinok komunikačného posolstva. Toto je z praktického hľadiska nevyhnutné pri všetkých tlačovinách, ktoré obsahujú konkrétne údaje viažuce sa ku konkrétnej osobe. Z marketingového hľadiska ide o nástroj, ktorým dokáže tlačiareň doslova ohúriť. A to tak svojich klientov, ako aj adresátov, ktorí dostanú napríklad personalizovanú pozvánku na vianočný večierok. Ak bude pozvánka navyše na kvalitnom a peknom papieri, jej účinok bude maximálny. Peter Lauko a Michal Drobný Konica Minolta Slovakia


OFSET

OFSETOVÁ TLAČ -štandardizácia:

Aký má vplyv ofsetový poťah na štandardizáciu?

Ofsetové poťahy

Ofsetový stroj Súčasťou každého ofsetového stroja je ofsetový valec; naň sa upína ofsetový poťah, ktorý je v lištách. Štandardná hrúbka poťahu spravidla nepostačuje a na dosiahnutie správnej hrúbky sa pod ofsetový poťah vkladajú kalibračné podložky – klasické papierové, lepiace z plastu alebo špeciálne s nadštandardnými vlastnosťami. Následne sa poťah s lištami upne na valec a momentovým kľúčom napne na hodnotu predpísanú výrobcom ofsetového stroja. Ofsetový poťah nesmie byť príliš napnutý, lebo eliminuje funkciu kompresnej vrstvy a v extrémnych prípadoch môže dôjsť k natrhnutiu tkaniny alebo vytrhnutiu ofsetového poťahu z lišty. V opačnom prípade, keď je poťah málo napnutý, dochádza k dublovaniu (zdvojený tlačový bod) a problémom s pasovaním.

Teória a prax V technologickom procese ofsetovej tlače sa z tlačovej formy, ktorá je upevnená na formovom valci, prenáša obraz, kresba, tlačový bod už s nanesenou farbou (z farbiacich valcov) na ofsetový poťah, ktorý je upevnený na ofsetovom valci. V ďalšom technologickom kroku sa obraz, kresba, tlačový bod s farbou prenáša (obtláča sa) na papier, ktorý prechádza medzi ofsetovým a tlakovým valcom ofsetového stroja. Ofsetový poťah teda hrá významnú úlohu a je dôležitým kvalitatívnym prvkom pri prenose tlačového bodu na papier.

Dôležitým článkom v reťazci štandardizácie a kontroly ofsetovej tlače je ofsetový poťah. Vlastnosti a parametre jeho nastavenia v ofsetovom stroji majú priamy vplyv na kvalitu tlače. Veľa tlačiarov však tento fakt podceňuje a nevenuje mu primeranú pozornosť.

Rozhodujúcimi faktormi pre kvalitu ofsetových poťahov sú prenos a ostrosť tlačového bodu, pevnosť a rozťažnosť v ťahu, stlačiteľnosť (kompresibilita), povrchová úprava, počet vrstiev a celková životnosť.“

Ofsetový poťah z veľkej časti ovplyvňuje kvalitu tlače, preto je dôležitým prvkom pre proces štandardizácie ofsetovej tlače podľa normy ISO 12467-2 pre hárkový ofset, rotačný heat-set, ale aj pre ISO 12467-3 pre rotačnú tlač novín (coldset). Na zabezpečenie stability tlačového procesu je dôležité, aby si ofsetový poťah udržal počas celej doby užívania stabilné parametre (hlavne prenos farby a rovnakú veľkosť tlačového bodu). V opačnom prípade by sa menila farebnosť (Delta E) a bol by problém zhotoviť alebo využiť ICC-profil tlačového stroja, ktorý je kľúčovým bodom pri štandardizácii podľa ISO 12467. Nekvalitný alebo zle zvolený ofsetový poťah môže komplikovať tlačový proces, ktorý sa stane nestabilný a bude produkovať nekvalitnú tlač.

WODþLDFDYUVWYD tkanina kompresibilná vrstva tkanina tkanina kompresibilná úprava

klasická úprava

Výroba ofsetových poťahov a ich história Vzhľadom na komplikovanú a náročnú výrobu sa produkciou ofsetových poťahov zaoberá málo výrobcov. Ak by sme použili veľmi stručný opis, tak ofsetový poťah sa skladá z dvoch častí: podklad tvorí niekoľko vrstiev kvalitnej tkaniny (spravidla 3-4) a ďalšie špeciálne medzivrstvy, ktoré sú navzájom zlepené. Vrchnú časť, ktorá prichádza do kontaktu s tlačovou farbou, spravidla tvorí vrstva syntetického kaučuku so špeciálnymi prísadami, ktorá sa nanáša na podkladovú vrstvu. Robí sa to kalandrovaním alebo nanášaním vo vrstvách, kým sa nedosiahne požadovaná hrúbka poťahu.


â?&#x2DC; OFSET

Pri koneÄ?nej Ăşprave sa povrch jemne obrusuje, aby zĂ­skal OfsetovĂ˝ OfsetovĂ˝ potrebnĂŠ FormovĂ˝ FormovĂ˝ (gumovĂ˝) (gumovĂ˝) valec valec vlastnosti. valec valec PresnĂ˝ postup vĂ˝roby je vĹĄak patentovo chrĂĄnenĂ˝ a je kompresibilnĂĄ Ăşprava klasickĂĄ Ăşprava oveÄža Ä?aleko komplikovanejĹĄĂ­ ako tento struÄ?nĂ˝ opis. HistĂłria niektorĂ˝ch svetovĂ˝ch vĂ˝robcov siaha aĹž na zaÄ?iatok minulĂŠho storoÄ?ia. PrvĂŠ ofsetovĂŠ poĹĽahy uviedli na trh americkĂŠ spoloÄ?nosti â&#x20AC;&#x201C; Day uĹž v roku 1905 a Vulcan v roku 1915. Postupne zaÄ?ali vĂ˝robu aj spoloÄ?nosti Mac Dermid, Contitech a Ä?alĹĄĂ­. V sĂşÄ?asnosti vyrĂĄba ofsetovĂŠ poĹĽahy americkĂĄ spoloÄ?nosĹĽ Day International/FlintGoup (divĂ­zia David M) pod oznaÄ?enĂ­m dayGraphica, nemeckĂĄ spoloÄ?nosĹĽ Continental/Contitech pod oznaÄ?enĂ­m CONTI-AIR a PHOENIX Xtra Blankets, japonskĂĄ spoloÄ?nosĹĽ Kinyosha (Kinyo), Trelleborg Engineered Systems Italy (Reeves), vĂ˝robca poĹĽahov Vulcan od roku 2008. Do skupiny Trelleborg Group patrĂ­ aj vĂ˝robca ofsetovĂ˝ch poĹĽahov Rollin. MoĹžno povedaĹĽ, Ĺže to sĂş hlavnĂ­ svetovĂ­ hrĂĄÄ?i medzi prvovĂ˝robcami ofsetovĂ˝ch poĹĽahov (bez vĂ˝robcov z Ä&#x152;Ă­ny, KĂłrey a Indie).

tlaÄ?ovĂŠho bodu, pevnosĹĽ a rozĹĽaĹžnosĹĽ v ĹĽahu, stlaÄ?iteÄžnosĹĽ (kompresibilita), povrchovĂĄ Ăşprava, poÄ?et vrstiev a celkovĂĄ ĹživotnosĹĽ.

StarostlivosĹĽ o poĹĽahy Pre zachovanie vlastnostĂ­ ofsetovĂŠho poĹĽahu je nevyhnutnĂŠ robiĹĽ jeho pravidelnĂş kontrolu a sprĂĄvne ho Ä?istiĹĽ prostriedkom vhodnĂ˝m prĂĄve pre danĂ˝ typ poĹĽahu. VzhÄžadom na rĂ´znorodosĹĽ pouĹžitia sĂş povrchy poĹĽahov vyrĂĄbanĂŠ z rozliÄ?nĂ˝ch materiĂĄlov, ktorĂŠ mĂ´Ĺžu reagovaĹĽ na Ä?istiace prostriedky. Pri pouĹžitĂ­ veÄžmi agresĂ­vnych umĂ˝vacĂ­ch prostriedkov mĂ´Ĺže poĹĽah zaÄ?aĹĽ napĂşchaĹĽ, Ä?o sa prejavĂ­ hlavne na zhorĹĄenĂ­ kvality tlaÄ?e.

Novinka: Koncept All-inclusive od spoloÄ?nosti BĂśttcher PatentovanĂ˝ koncept spoloÄ?nosti BĂśttcher kombinuje technolĂłgiu najlepĹĄĂ­ch ofsetovĂ˝ch poĹĽahov s inovaÄ?nou technolĂłgiou materiĂĄlu ĹĄpeciĂĄlnej podloĹžky. NahrĂĄdza doteraz pouŞívanĂŠ podloĹžky a kalibrovanĂŠ papiere jednou ĹĄpeciĂĄlnou podloĹžkou, ktorĂĄ spolu s prĂ­sluĹĄnĂ˝m ofsetovĂ˝m poĹĽahom vytvorĂ­ poĹžadovanĂş hrĂşbku pre danĂ˝ typ tlaÄ?ovĂŠho stroja. VĂ˝hodou je, Ĺže ofsetovĂ˝ poĹĽah je vyrĂĄbanĂ˝ spolu s podloĹžkou ako celistvĂ˝ systĂŠm.

Vlastnosti a pouĹžitie RozliĹĄujeme dva druhy ofsetovĂ˝ch poĹĽahov (ak vynechĂĄme stripovacie poĹĽahy urÄ?enĂŠ na parciĂĄlne lakovanie): â&#x20AC;&#x17E;konvenÄ?nĂŠâ&#x20AC;&#x153; v klasickej Ăşprave (tzv. tvrdĂŠ), ktorĂŠ sa uĹž v podstate nepouŞívajĂş, a â&#x20AC;&#x17E;kompresibilnĂŠâ&#x20AC;&#x153;, ktorĂŠ majĂş v sebe stlaÄ?iteÄžnĂş vrstvu. Pre lepĹĄie pochopenie vĂ˝hody kompresibility si treba vĹĄimnúż a vziaĹĽ do Ăşvahy, Ĺže optimĂĄlny tlak medzi formovĂ˝m a ofsetovĂ˝m valcom je 70-100 N/cm2; tento tlak je optimĂĄlny pre transfer tlaÄ?ovĂŠho bodu z tlaÄ?ovej formy na ofsetovĂ˝ poĹĽah a nĂĄsledne z poĹĽahu na papier. Pri nedostatoÄ?nom tlaku tlaÄ?ovĂ˝ bod nebude ostrĂ˝, resp. nebude dofarbenĂ˝, v horĹĄom prĂ­pade jemnĂ˝ 2-3-percentnĂ˝ bod nebude vĂ´bec prenesenĂ˝ na ofsetovĂ˝ poĹĽah. Pri nadmernom tlaku dĂ´jde k roztlaÄ?eniu bodu v celom rozsahu (TVI). Ă&#x161;Ä?elom stlaÄ?iteÄžnej vrstvy je eliminovaĹĽ prĂ­padnĂŠ vĂ˝kyvy tlaku, ktorĂŠ mĂ´Ĺžu byĹĽ spĂ´sobenĂŠ vibrĂĄciou stroja, premenlivou hrĂşbkou papiera, ale aj inĂ˝mi faktormi. Okrem toho zniĹžuje mechanickĂ˝ oter tlaÄ?ovej platne a udrĹžuje dlhodobo pĂ´vodnĂŠ nastavenia ofsetovĂŠho poĹĽahu, Ä?Ă­m sa stĂĄva tlaÄ?ovĂ˝ proces stabilnejĹĄĂ­. Aj keÄ? je veÄža univerzĂĄlnych ofsetovĂ˝ch poĹĽahov, ktorĂŠ vyhovujĂş ĹĄtandardom, predsa len sĂşÄ?asnĂ˝ tlak na kvalitu a konkurencia nĂşti vĂ˝robcov vyvĂ­jaĹĽ novĂŠ a kvalitnejĹĄie poĹĽahy. VĂ˝voj a vĂ˝roba sa zameriava na konkrĂŠtne vyuĹžitie poĹĽahov pre danĂş technolĂłgiu a oblasĹĽ tlaÄ?e, Ä?i uĹž je to rotaÄ?nĂ˝ alebo hĂĄrkovĂ˝ ofset. KaĹždĂĄ z tĂ˝chto technolĂłgiĂ­ mĂĄ svoje ĹĄpecifikĂĄ, Ä?o musĂ­ byĹĽ zohÄžadnenĂŠ vo vlastnostiach ofsetovĂŠho poĹĽahu. PoĹĽahy pre rotaÄ?nĂş tlaÄ? musia akceptovaĹĽ vysokĂş rĂ˝chlosĹĽ stroja, jeho vibrĂĄcie, drsnosĹĽ papiera a pod. PoĹĽahy pre hĂĄrkovĂ˝ ofset sĂş Ä?lenenĂŠ podÄža zamerania, napr. pre tlaÄ? s UV farbami, tlaÄ? obalov, potlaÄ? plechov, hybridnĂş tlaÄ? a inĂŠ. RozhodujĂşcimi faktormi pre kvalitu ofsetovĂ˝ch poĹĽahov sĂş prenos a ostrosĹĽ

36

ROÄ&#x152;NĂ?K 2012 â?&#x2DC; 06

PodloĹžku tvorĂ­ polyuretĂĄn nanesenĂ˝ na ofsetovĂ˝ poĹĽah, ktorĂĄ je kalandrovanĂĄ na poĹžadovanĂş optimĂĄlnu hrĂşbku. SystĂŠm All-inclusive sa vyrĂĄbajĂş vo verzii s nĂ­zkou stlaÄ?iteÄžnosĹĽou (All-inclusive Hard) a vo verzii s vysokou stlaÄ?iteÄžnosĹĽou (All-inclusive Soft), ktorĂĄ je vhodnĂĄ pre mechanicky nĂĄroÄ?nĂŠ zĂĄkazky. Pripravil: FrantiĹĄek MartanÄ?Ă­k â&#x20AC;&#x201C; NOVUM F&M www.polygrafia-fotografia.sk

VĂĄĹĄ partner pre: Â&#x2021;SRJXPRYDQLHYDOFRY Â&#x2021;RIVHWRYpSR DK\ Â&#x2021;WOD RY~FKpPLX

www.bottcher.sk

BĂśttcher SlovenskĂĄ republika, s.r.o., .RS LDQVNDFHVWD16,85201%UDWLVODYDHPDLOERWWFKHU#ERWWFKHrVN


Hlavní partner:

Partneři:

www.czechtourism.cz www.kudyznudy.cz

ROČNÍK 2012 ❘ 06

Generální partner:

Rozměry v mm

návrhů.

Mediální partner:

Dne:

Mediální partner pro Slovenskou republiku:

Hlavní mediální partneři:

fax: 220 961 441, mobil: 776 664 427

e-mail: marsova.typografia@tercie.cz,

Digirama, Tuchoměřická 343, 164 00 Praha 6,

Podpis/razítko:

Svým podpisem zároveň stvrzuje, že souhlasí s podmínkami soutěže:

práv k soutěžnímu dílu jdou na jeho vrub.

Přihlašovatel potvrzuje (je si vědom), že veškeré nároky z autorských

Čestné prohlášení

Poštovní složenkou na adresu Digiramy

IBAN: CZ7401000000512279360247

č. 51-2279360247/0100, KB Praha 6

poplatku. Poplatek byl zaplacen převodem na účet

Zasíláme 2 ks výtisku kalendáře a doklad o zaplacení registračního

Do soutěže přihlašuji celkem

2013

2 013Počet listů

Náklad ks

Použitý tiskový stroj

Druh papíru

Umělecký záměr vydavatele

Výrobce tiskových barev

Tisková technika

Tiskárna

Spoluautor

Fotograf

e-mail:

Tel.:

Vydavatel

Grafik

Kontaktní osoba / Jméno a příjmení

Název díla (uvedený název díla bude citován ve všech materiálech)

Fax:

Přihlašovatel (název společnosti, adresa, IČO, DIČ)

Přihlašujeme závazně na základě soutěžních podmínek kalendář:

13

Kalendář roku 2013

Přihláška do soutěže

Registrační číslo

OBALY37


Časopis Typografia a agentura M.I.P. Group a.s. vyhlašují 13. ročník soutěžeHodnocení soutěže – hodnocení provádí komise složená z renomovaných odborníků a zástupců uměleckých škol, – hodnotící komise má právo neudělit cenu, – v každém vyhlášeném kriteriu hodnocení budou oceněny 3 nejlepší kalendáře (1. až 3. místo), za ně obdrží přihlašovatel diplom Kalendář roku 2012 včetně práva na zveřejnění, – absolutní vítěz soutěže, který bude zvolen porotou z vítězů kategorií získává cenu GRAND PRIX, – na návrh hodnotící komise mohou být uděleny zvláštní ceny.

Dále budou uděleny ceny partnerů

kde bude hodnocena originalita a celková kvalita stolních kalendářů

Stolní kalendář

a v kategorii

1. design 2. fotografie 3. propagační účin a hlavní ideu 4. kvalitu tisku a celkového zhotovení 5. digitální tisk 6. osobité ztvárnění celebrit 7. vyjádření sociální role 8. podporu cestovního ruchu

Přihlášené kalendáře budou hodnoceny a oceněny za:

Adresa pro zaslání přihlášky, 2 ks soutěžního kalendáře a dokladu o zaplacení: Časopis Typografia, Tuchoměřická 343, 164 00 Praha 6

1 3 Kalendář roku 2013 Soutěž je určena českým i zahraničním firmám, které vydávají, tisknou nebo zadávají výrobu kalendářů. Cílem soutěže je podpora kreativity, tiskové a grafické úrovně kalendářů v České republice a podpora výjimečných počinů v této oblasti. Kdo může být přihlašovatelem – vydavatel – tiskárna – grafické studio – agentura – kterákoliv jiná fyzická nebo právnická osoba se souhlasem vydavatele Přihlášky, účastnický poplatek uzávěrka: 1. 3. 2013 účastnický poplatek pro nástěnné kalendáře: 3 500 Kč + 20 % DPH, celkem 4 200 Kč Při přihlášení více kalendářů sleva z každé další přihlášky 1 000 Kč. Sleva pro školy 50 %. Zvýhodněné poplatky pro neziskové organizace. Účastnický poplatek pro stolní kalendáře: 1 500 Kč + 20 % DPH, celkem 1 800 Kč Úhrada poplatku: a/ bankovním převodem na účet: Digirama s.r.o., vydavatele časopisu Typografia, č. ú.: 51-2279360247/0100, KB, Praha 6 IBAN: CZ7401000000512279360247 (možno vyžádat zálohovou fakturu), IČO: 26158264, DIČ: CZ26158264 b/ Poštovní složenkou, c/ hotově v redakci časopisu Typografia, Tuchoměřická 343, 164 00 Praha 6 (po zaplacení bude vystaven daňový doklad).

Podmínky soutěže:

– včasné vyplnění přihlášky, zaslání dokladu o uhrazení účastnického poplatku a 2 výtisků přihlášeného kalendáře, – každý přihlášený soutěžní kalendář musí být přihlášen samostatnou přihláškou, – přihlásit lze i set kalendářů se stejnou grafickou úpravou např. nástěnný + stolní – počet přihlášených prací jedním účastníkem není omezen, – za správnost a pravdivost údajů uvedených na přihlášce odpovídá přihlašovatel, – v ceně účastnického poplatku jsou zahrnuty 2 vstupenky na vyhlášení výsledků soutěže, které budou přihlašovateli doručeny doporučenou poštou po uzávěrce soutěže, – odevzdáním řádně vyplněné a podepsané přihlášky a soutěžního kalendáře vyjadřují účastníci soutěže souhlas se všemi podmínkami účasti a berou na vědomí, že rozhodnutí odborné hodnotitelské komise je konečné a nelze se proti němu odvolat, – zasláním kalendářů do soutěže přihlašovatelé souhlasí s reprodukcí díla v odborném tisku – pro účely publikování v časopise Typografia prosíme o zaslání elektronických dat titulní strany a jedné libovolné vnitřní strany kalendáře na CD ROM ve formátu EPS nebo PDF.

Termíny a vyhlášení soutěže:

Soutěž je vyhlášena ke dni 30. 11. 2012. Od této doby je možné zasílat přihlášky. Poslední termín pro zaslání přihlášek a kalendářů je 1. 3. 2013, termín je zároveň uzávěrkou soutěže, do kdy lze přihlášku a kalendáře doručit do sídla časopisu Typografia. Odborná hodnotící komise provede vyhodnocení soutěže v březnu 2013. Vítězné práce budou zveřejněny v časopisu Typografia.

Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen proběhne v březnu 2013; o přesném termínu vyhlášení budete informováni formou pozvánky. Veškeré přihlášené exempláře budou vystaveny v rámci mezinárodního veletrhu Reklama, Polygraf 2013 na pražském výstavišti v Letňanech (14.–16. 5. 2013).

Elektronická přihláška na www.mip.cz

Více informací na www.typografiacz.cz/soutez.html www.reklama-fair.cz

kontaktní místo

ROČNÍK 2012 ❘ 06

38

❘ SOFTVÉR


OFSET

Líder reaguje na zmeny na trhu ofsetovej tlače

KBA zatvorí závod v Trennfelde Závod KBA v Trennfelde.

emecká spoločnosť Koenig & Bauer AG (KBA), druhý najväčší svetový výrobca tlačiarenských strojov, presťahuje na budúci rok svoj montážny závod z Trennfeldu do 25 kilometrov vzdialeného Würzburg, kde sú hlavné výrobné kapacity KBA. Firma by tak mohla ročne ušetriť niekoľko miliónov eur. Začiatkom decembra to v Trennfelde oznámil prezident KBA Claus BolzaSchünemann.

N

V Trennfelde, kde sa montujú tlačové jednotky a nadstavby pre komerčné a novinové tlačové stroje od roku 1964, je zamestnaných 220 vysokokvalifikovaných pracovníkov. Marketingový riaditeľ KBA Klaus Schmidt povedal pre portál PrintWeek, že „takmer všetkým“ zamestnancom z Trennfeldu bude ponúknutá nová pozícia vo Würzburgu. Pripustil však, že sa to nemusí týkať aj celej administratívy. Podľa oficiálneho vyhlásenia KBA tento krok pomôže riešiť „problémy spôsobené konkurenciou on-line médií, štrukturálnymi zmenami v polygrafickom priemysle a zvyšovaním produktivity nových strojov“ na zmenšujúcom sa trhu ofsetovej tlače.

Integrácia prinesie úspory Schmidt ďalej uviedol, že presun montážnych kapacít integrácia závodu má prebehnúť od septembra 2013 do konca roka a dodal, že hoci doteraz nebolo prijaté žiadne konečné rozhodnutie, výrobný areál v Trennfelde bude pravdepodobne ponúknutý na predaj. Podľa Bolza-Schünemanna rozhodnutie pričleniť závod v Trennfelde k Würzburgu nebolo ľahké. „Z ekonomického hľadiska udržiavania dvoch iba čiastočne využívaných kapacít nedáva zmysel,“ povedal. „Do budúcnosti môžeme pozerať pozitívne iba vtedy, ak budú zamestnanci, priestory a technologické zariadenia plne využité. V dôsledku integrácie len 25 km vzdialených závodov do tesnej blízkosti sústredených konštrukčných a výrobných činností očakávame zjednodušenie procesov a značné úspory.“ Ako vyplýva z oficiálnej tlačovej správy KBA, spoločnosť včas zareagovala na klesajúce tendencie na trhu, a preto v posledných

rokoch urobila rad opatrení na efektívnejšie využívanie výrobných kapacít. Vlani firma znížila počet pracovníkov a rozdelila závod vo Frankenthale do dvoch akciových spoločností, ktoré tak dostali príležitosť na obchodné aktivity v externom podnikateľskom prostredí. Zlievárenské a iné výrobné oddelenia v závode vo Würzburgu sa stále viac využívajú na dodávky pre hárkové ofsetové stroje vyrábané v meste Radebeul neďaleko Drážďan. Okrem toho sa výroba nového radu tlačový strojov na tlač bankoviek presťahovala z rakúskej dcérskej spoločnosti KBA-Mödling AG do hlavného závodu vo Würzburgu v Nemecku.

Zo straty do zisku Vďaka ponuke širokého portfólia produkčných strojov pre rôzne odvetvia tlače, okrem iného aj pre priemysel obalov a ceninovú tlač, a vďaka správne načasovaným krokom pri zlučovaní závodov, ktoré sa začalo pred tromi rokmi, zostala skupina KBA so 40-percentným podielom na globálnom trhu jediným veľkým výrobcom tlačiarenských strojov po čiernom roku 2009. Vzhľadom na prebytok dodávateľských kapacít na trhu tlačových strojov KBA očakáva, že napríklad predaj novinových rotačiek, ktorý poklesol od roku 2007 o viac ako polovicu, bude v najbližších troch rokov naďalej klesať. V novembri spoločnosť KBA oznámila, že za 9 mesiacov t. r. do 30. septembra 2012 dosiahla prevádzkový zisk pred zdanením 20,5 mil. €, kým v rovnakom období minulého roka bola v strate 20,4 mil. €. K zvýšeniu obratu koncernu na vyše 912 mil. € (medziročne plus 16,6 percenta), prispeli okrem tradičných hárkových a rotačných ofsetových strojov aj zariadenia menej závislé na hospodárskej situácii, napríklad stroje slúžiace na potlač obalov, na bezpečnostnú tlač, na digitálnu tlač a na tlač priemyselných označení. Podiel exportu sa zvýšil na 89,5 percenta. Do európskych štátov (okrem Nemecka) sa vyviezlo 29,7 percenta produkcie (pred rokom to bolo 36,1 percenta). Rastový región Ázia/Pacifik (poháňaný Čínou), prispel k obratu KBA takmer štvrtinou. Podiel rastúcich trhov Latinskej Ameriky a Afriky sa zvýšil z 11,4 na nadpriemerných vyše 25,3 percenta. Naproti tomu podiel Severnej Ameriky zostal s 10,1 percenta pod dlhoročným priemerom. jk

ROČNÍK 2012 ❘ 06

39


❘ TESTUJEME

Test LCD monitora EIZO CX240 s LED podsvietením a integrovaným autokorekčným senzorom

Na hranici profesionality už v základnej konfigurácii

A

ktuálnym svetovým trendom sú úspory – predovšetkým finančné a časové. To významne ovplyvňuje aj vývoj u výrobcu špičkových profesionálnych monitorov EIZO NANAO Corp. Ako sme už informovali (PrintProgress 5/2012), významným krokom je prechod na novú generáciu stabilného a energeticky úsporného LED podsvietenia, ktoré by mala mať koncom roka väčšina monitorov triedy ColorEdge (pre najvyššie grafické nároky). Podľa spoločnosti EIZO tento krok prispeje k zníženiu namáhania kľúčových častí monitorov a k energetickým úsporám. LED podsvietenie znamená pre užívateľov menšie namáhanie zraku, stabilné parametre v homogenite plochy displeja a jeho dlhšiu životnosť pri 24-hodinovom každodennom používaní.

CS, CX, CG – tri série v jednom rade ColorEdge V priebehu ôsmich rokov veľmi úspešného pôsobenia na profesionálnom grafickom trhu sa ponuka modelov CG/CE v rade ColorEdge (niekedy tiež ColorGraphic) rozrástla z pôvodných dvoch modelov v roku 2003 natoľko, že sa EIZO rozhodlo pre výrazný krok v tejto koncepcii a dnes prináša

40

ROČNÍK 2012 ❘ 06

rozdelenie na tri série v rámci zastrešujúcej kategórie ColorEdge. K doterajšiemu označeniu najvyšších grafických modelov CG pribudli dve nižšie série CS a CX, pričom stredná séria CX predstavuje zároveň prvý produkt, kde EIZO ponúka novú flexibilitu vo funkčnosti produktov pomocou sprístupňovania funkcií podľa aktivovanej licencie. V prípade vstupnej série CS určenej pre základné foto/grafické využitie sa pre začiatok plánujú modely so štandardným gamutom sRGB, kým vyššie série CX a CG budú prednostne širokogamutové a navyše pripravené na jednoduchú tvorbu a prepínanie medzi niekoľkými kalibráciami z aplikácie ColorNavigator6.

Prvé s LED podsvietením EIZO uviedlo v októbri aj na náš trh nový rad 23/24palcových profesionálnych monitorov s korektnou a ľahko overiteľnou farebnou reprodukciou obrazu. Ide o 10-bitové modely CS230, CX240 a CG246, ktoré sú osadené úplne novým IPS panelom. Prvýkrát v triede CG (ColorGraphic) sú vybavené novým energeticky úsporným LED podsvietením s optimalizáciou pre široký rozsah farieb a s dlhou životnosťou. Oba modely majú integrovaný autokorekčný senzor (Self-Correction), ktorý umožňuje automatickú kontrolu monitora podľa jeho poslednej kalibrácie. Pre úplnosť uvádzame, že najvyšší model tohto radu – monitor CG246 – je vybavený integrovaným autokalibračným senzorom (SelfCalibration),


MONITOR EIZO

ktorý na rozdiel od nižších modelov umožňuje vytvoriť novú užívateľskú kalibráciu (resp. autorekalibráciu) monitora.

Monitor, ktorý sa dá konfigurovať Model EIZO CS230/CX240 bol vyvinutý pre kategóriu stredne pokročilých užívateľov a začiatočníkov, ktorí predpokladajú rast svojich nárokov a potrebujú teda monitor, ktorý s nimi bude technicky „rásť“. V základnej verzii ide o veľmi kvalitný model vybavený najmodernejšími obrazovými technológiami, ktoré umožňujú manuálne robiť základné farebné korekcie. Modely CS/CX sa dajú prevádzkovať so zjednodušenou verziou kalibračného softvéru pre hardvérovú kalibráciu monitora ColorNavigator (CN) Elements, ktorý sa dá zadarmo stiahnuť na stránkach www.eizo.com alebo www.eizo.cz.

Vzhľad a možnosti pripojenia Model CX240 je vyrobený z matného plastu tmavošedej farby a dizajnovo sa nijako nelíši od monitorov radu CG, (CG275, CG246). Novinkou je integrovaný korekčný senzor, ktorý je umiestnený v hornej časti rámu obrazovky. Displej je na pevnom stojane FlexStand II, ktorý je nastaviteľný vo všetkých smeroch. Významnou zmenou je úplne nový LCD panel typu IPS s veľkým objemom farieb, ktorý dokáže pokryť až 97 % priestoru AdobeRGB (Gamut Coverage) a 100 % sRGB.

Zjednodušená verzia CN Elements umožňuje: • Vytvoriť a automaticky zapísať do systémovej správy farieb ICC-profil monitora. • Jednoduché a rýchle manuálne nastavenie bieleho bodu monitora podľa vytlačenej predlohy vrátane nastavenia odtieňov „pleťoviek“ a „oblohy“. • Softvér nepodporuje meranie s kalibračnou sondou. • Vytvorenie len jedného profilu. • Aktivovať vstavaný autokorekčný senzor pre automatické udržovanie stavu poslednej kalibrácie. V prípade dokúpenia licencie (EIZO CN License Pack) sa dajú modely CX/CS prevádzkovať s plnou verziou softvéru pre hardvérovú kalibráciu monitora. Softvér umožňuje: • Vytvoriť a automaticky zapísať do systémovej správy farieb ICC-profil monitora. • Jednoduché zadanie požadovaných cieľových hodnôt kalibrácie a ich nastavenie pomocou meracej kalibračnej sondy. • Jednoduché zadanie požadovaných cieľových hodnôt zmeraním pomocou kalibračnej sondy z iného monitora alebo odrazom dopadajúceho svetla na tlačovú predlohu. • Podporuje prakticky väčšinu dostupných kalibračných sond. • Vytváranie viacerých profilov a ich prepínanie. • Aktiváciu vstavaného autokorekčného senzora pre automatické udržiavanie stavu poslednej kalibrácie. Vzhľadom na rozumnú cenu licencie (cca 160 € s DPH) sa tieto modely monitorov stávajú veľmi zaujímavé aj pre profesionálov, ktorí by radi už inštalované CG monitory doplnili o kompatibilný lacnejší model bez integrovaného kalibračného senzora.

Uhlopriečka displeja 24“ (61 cm) má pomer strán 16:10 a rozlíšenie 1 920 x 1 200 bodov pri pripojení cez DisplayPort alebo DVI-I. Pri pripojení cez HDMI je rozlíšenie 1 920 x 1 080 s pomerom strán 16:9. Vzdialenosť obrazových bodov je 0,27 x 0,27 mm a doba odozvy G2G 8 ms. Výrobca udáva kontrast až 1:1 000 a možnosť nastavenia jasu v rozsahu 50-300 cd/m2. Displej má novú povrchovú vrstvu pre zachovanie širokých uhlov pohľadu a dobrého podania „čiernej“ z rôznych uhlov. Zaujímavý a prínosný z hľadiska zraku užívateľa, je prakticky nepozorovateľný „perleťový“ efekt displeja (nulové „trblietanie“). Monitor má tri vstupy: štandardný DVI-I, DisplayPort (8/10-bit) pre nadštandardnú reprodukciu jemných prechodov blízkych farebných tónov, a HDMI, ktorý umožňuje k monitoru priamo pripojiť fotoaparát, kameru a ďalšie zariadenia na reprodukciu videosignálu bez zapnutého počítača. Široká podpora digitálnych formátov (24 fps/50 Hz/60 Hz, progresívny/prekladaný), tak otvára ďalšie možností využitia monitora. Vstupy sa dajú ľahko a rýchlo prepínať tlačidlom v OSD (On Screen Display – menu na obrazovke) monitora. Pripojenie dvoch externých zariadení (myš, klávesnica) je ľahké vďaka integrovanému dvojitému USB hubu, čo je výhodné pre súčasné pripojenie monitora na dva zdroje signálu.

ROČNÍK 2012 ❘ 06

41


❘ TESTUJEME

Monitor CX240 neprekročil garantovanú hodnotu 3 ΔE v neutrálnych tónoch, takisto hodnoty merania jasovej rovnomernosti plochy sú vynikajúce a maximálna odchýlka od referenčného bodu v strede obrazovky sa pohybuje na úrovni 6 %, pričom typická tolerancia výrobcov pre jasovú rovnomernosť plochy pri profesionálnych LCD monitoroch je 10 %.

OSD menu – prednastavené farebné režimy

Proces kalibrácie

EIZO CX240 má prehľadné a ľahko ovládateľné menu, ktoré umožňuje jednoducho prepínať medzi siedmimi predvolenými režimami s plnou simuláciou definovaných farebných priestorov: tromi užívateľsky nastaviteľnými, režimom Paper emulujúcim čítačku elektronických kníh, AdobeRGB, sRGB a režimom CAL určeným na kalibráciu monitora. Jednotlivé režimy sa dajú s podporou nástroja EIZO ScreenManagerPro (Windows) priraďovať rôznym aplikáciám tak, aby sa pri kliknutí na ikonu príslušnej aplikácie monitor automaticky prepol do užívateľom priradeného režimu.

Vzhľadom na to, že testovaný monitor CX240 nedisponoval licenciou, ktorá by umožnila hardvérovú kalibráciu, testovali sme softvérovú kalibráciu. Na meranie bol použitý spektrometer X-Rite i1PRO a kalibračný softvér DISPLAY verzia 5 od nemeckej spoločnosti basICColor. Zamerali sme sa na farebnú reprodukciu, ktorá je dôležitá pre oblasť fotografie a polygrafie. Výsledky testu sú informatívne a v jednotlivých krokoch komentované, takže sa dajú v prípade potreby opakovať alebo konfrontovať.

Validácia vytvorených ICC-profilov potvrdzuje kvalitu kalibrácie.

42

ROČNÍK 2012 ❘ 06


MONITOR EIZO

Definovanie podmienok kalibrácie Pred kalibračným procesom je potrebné definovať hodnoty bieleho bodu (CIExy), jasu a hodnotu gama. Tieto hodnoty budú následne aplikované v samotnom procese kalibrácie a pri tvorbe vlastného ICC profilu monitora. Pre test a porovnanie boli vytvorené dva samostatné ICC profily, ktoré následne poslúžili na meranie a celkové posúdenie možností testovaného monitora. Definovali sme postupne dve hodnoty bieleho bodu (CIExy): D65 a D50. Jas bol definovaný na hodnotu 120 cd/m2 a gama na hodnotu 2,2 resp. Gama L*. Následne boli vytvorené jednotlivé ICC profily monitora. Po každej kalibrácii bola urobená validácia profilu. Z grafov sa dá usúdiť, že monitor dosahuje dobré parametre a široký rozsah zobrazenia farieb. Tabuľka obsahuje výsledky validácie zhotovených ICC profilov v porovnaní s továrenskými profilmi (User 6 500 K, User 5 000 K) a ukazuje na možnosti zlepšenia niektorých parametrov. Ak by mal monitor kúpenú licenciu, čo by umožnilo využiť hardvérovú kalibráciu, dá sa predpokladať, že výsledky kalibrácie cez program CN by mohli byť ešte lepšie.

garantuje nižšiu hodnotu ako je 3 ΔE pre plošnú uniformitu zobrazenia neutrálnych tónov. Meranie uniformity plochy bolo počas nášho testu robené na 25 miestach na ploche monitora pri hodnote 120 cd/m2 a farebná stálosť ΔE na šedej ploche (R128-G128-B128).

Spotreba energie Energeticky úsporný LED systém podsvietenia monitora sa výrazne prejavuje na spotrebe elektriny, čo potvrdili aj merania.

Príslušenstvo a záruka Napájací kábel, signálne káble DVI-D – DVI-D, Mini DisplayPort – DisplayPort, USB kábel, príručka, EIZO LCD Utility Disk (s PDF manuálom) a záručný list. Na monitor EIZO CX240 výrobca poskytuje päťročnú záruku na chyby elektroniky a LCD displej.

Záver Na základe dosiahnutých výsledkov možno Grafické 2D porovnanie gamutu ICC-profilov monitora (D65 a D50) s gamutom AdobeRGB, sRGB a ISO monitor CX240 Coated v2. Monitor pokrýva 97 % priestoru AdobeRGB, 100 % priestoru sRGB a takmer 100 % priestoru označiť ako veľmi ISO Coated v2. dobrý. Už v základnej konfigurácii z výroby – ak sa použijú továrenské ICC-profily (sú voľne dostupné na webe) – vyhovie väčšine užívateľov. Homogenita plochy a farebná stálosť Kto chce získať maximum, to znamená možnosť hardvérovej kalibrácie spolu s programom CN, a využívať aj autokorekčný senzor, mal by investovať do licenčného balíčka, čím sa Jedným z dôležitých faktorov z hľadiska kvality monitora je monitor dostane na úroveň profesionálnej triedy. uniformita zobrazenia obrazu na displeji. V súvislosti s týmto faktorom medzi ďalšie dobré vlastnosti CX240 patrí precízny 16-bitový výpočet gradácie obrazu, ktorý zaručuje presný priebeh Zapožičal: EIZO Europe GmbH Česká republika. gradácie monitora a zobrazenia neutrálnych tónov, ako aj Cena na Slovensku: Nad 1 200 € (vrátane DPH). dokonalú homogenitu celej displeja. Je to vďaka technológii DUE (Digital Uniformity Equalizer) na automatickú kompenzáciu Pripravil: František Martančík – NOVUM F&M www.polygrafia-fotografia.sk jasových a farebných rozdielov jednotlivých pixelov. EIZO

ROČNÍK 2012 ❘ 06

43


❘ OBALY

Seriál o kóde EAN III.

Hodnotenie kvality čiarového kódu

Ak chceme vedieť, či je čiarový kód kvalitný alebo nie, nestačí prísť do najbližších potravín a vyskúšať, či sa dá skenovať. Niektoré skenery majú zabudované opravné algoritmy, ktoré si dokážu domyslieť to, čo čiarovému kódu chýba. Marianna Revallová Preto niektoré skenery môžu kód zoskenovať a iné s ním môžu mať problémy.

Meranie kalibrovaným verifikátorom V súlade s normou sa celkový stupeň kvality uvádza vo formáte 0.0/06/660, pričom: • číselná hodnota na pozícii 0.0 je vyjadrením stupňa kvality. Stupeň kvality 4.0 > 1.5 vyhovuje; hodnoty 1.4 až 0.0 sú nevyhovujúce. Niekedy sa môže stupeň kvality uvádzať aj alfabeticky, pričom A až C sú vyhovujúce stupne, D a F nevyhovujúce.

44

ROČNÍK 2012 ❘ 06

Pre kvalitu čiarového kódu je najdôležitejší grafik, ktorý dokáže významne ovplyvniť najmä jeho veľkosť, farbu, svetlé okraje a správne umiestnenie. Potrebuje mať dostatok informácii, pretože chyby sa robia z nevedomosti.

V

predchádzajúcich častiach seriálu o čiarovom kóde EAN sme sa venovali dôvodom, pre ktoré je kvalita kódu dôležitá, zaoberali sme sa požiadavkami normy na vzhľad čiarového kódu a ukázali sme si aj najčastejšie chyby. V tomto článku sa budeme venovať hodnoteniu kvality čiarového kódu.

Kvalita tlače čiarového kódu sa meria kalibrovaným meracím zariadením v súlade s medzinárodnou normou ISO/IEC 15416. V celej výške čiarového kódu sa robí minimálne 10 skenov a výsledkom je celkový stupeň kvality symbolu, ktorý je priemerom jednotlivých stupňov kvality.

• 06 je referenčné číslo apretúry (šírky lúča) • 660 je vlnová dĺžka svetla Pri zle nastavenej apertúre a inej vlnovej dĺžke svetla nebudú výsledky v súlade s normou. Pri verifikácii sa hodnotia také parametre, ako odrazivosť, kontrast symbolu, kontrast okraja, modulácia, defekty, dekódovateľnosť a dekódovanie. Existujú rôzne druhy verifikátorov. Tie najjednoduchšie poskytnú len výsledok vyhovuje/nevyhovuje. Takéto typy verifikátorov, pokiaľ sú v súlade s ISO/IEC 15426-1, sú vhodné najmä do tlačiarne, kde je možné priebežne kontrolovať kvalitu tlače. V prípade, že sa dosahuje nevyhovujúci výsledok, možno urobiť nápravné opatrenia, aby sa neznehodnotil potláčaný materiál.

Parametre by mal vyhodnocovať odborník Ďalšou kategóriou sú stolové verifikátory pripojené k počítaču. Súčasťou takýchto prístrojov je softvér, ktorý kód detailne analyzuje. Verifikátor poskytne výsledky hodnotenia jednotlivých parametrov, ale oveľa dôležitejšie je vedieť, čo jednotlivé parametre znamenajú a ako zlepšiť ich úroveň. To dokáže urobiť až vyškolený človek. Na základe detailnej analýzy je možné rozpoznať, či boli použité vhodné farebné kombinácie alebo či kombinácia potláčaného materiálu a farby čiarového kódu poskytujú dostatočný kontrast medzi čiarou a medzerou. Na základe merania šírky čiary možno zistiť, či treba čiarový kód zväčšiť alebo zmenšiť, prípadne do akej miery je potrebné nastaviť redukciu šírky čiary. Verifikátor vie povedať aj to, či je čiarový kód orientovaný správne voči smeru tlače.


ČIAROVÝ KÓD

Takto vidí verifikátor kvalitný čiarový kód.

Takto vidí verifikátor menej kvalitný čiarový kód (problematický je kontrast a šírka čiary).

Proces verifikácie čiarových kódov EAN musí byť v súlade s týmito štyrmi dokumentmi: • ISO/IEC 15420 – špecifikácia kódu EAN/UPC • ISO/IEC 15416 – špecifikácia skúšok lineárnych čiarových kódov • ISO/IEC 15426-1 – špecifikácia zhody verifikátora čiarových kódov • Všeobecné špecifikácie GS1 (voľne dostupné na www.gs1sk.org)

Čiarový kód so stupňom kvality 4.0 (A).

Aj dobrý môže byť zlý Verifikátor poskytne obraz najmä o kvalite tlače čiarového kódu. Do celkového hodnotenia treba zahrnúť aj veľkosť a umiestnenie, ktoré verifikátor červeným lúčom nevie vyhodnotiť; existujú však aj verifikátory, ktoré fungujú ako fotoaparát a vedia vyhodnotiť aj výšku čiarového kódu. Ak je výsledkom verifikácie čiarový kód so stupňom kvality 4.0 (A), čo je najvyšší možný stupeň kvality, ale nemá dodržanú výšku v súlade s ISO/IEC 15420, tak celkový stupeň kvality je 0.0 (F) – teda nevyhovuje. Výsledok je vždy daný najhoršie hodnoteným parametrom.

Pokiaľ chce mať firma kvalitný čiarový kód, tak musí k celému procesu pristupovať komplexne. Na začiatku je dobrý softvér, ktorý vie správne vygenerovať čiarový kód EAN. To už v dnešnej dobe nie je problém. Najdôležitejším prvkom zostáva grafik, ktorý dokáže významne ovplyvniť najmä veľkosť, farbu, svetlé okraje a správne umiestnenie kódu. Potrebuje mať na to dostatok informácií, pretože chyby sa robia z nevedomosti. Tlačiarenské techniky sú dnes už veľmi presné, ale kontrolovať proces tlače prenosným verifikátorom nemusí byť na škodu. Dodať zákazníkovi s obalovým materiálom aj protokol o vyhovujúcej kvalite čiarového kódu je čerešničkou na torte. Marianna Revallová GS1 Slovakia revallova@gs1sk.org

Čiarový kód so stupňom kvality tlače 4.0 (A); znížená výška je príčinou zníženia stupňa kvality na 0.0 (F). Na obale je pritom priestor na riadnu výšku čiarového kódu.

ROČNÍK 2012 ❘ 06

45


❘ MANAŽMENT

Seriál: Ako na marketing / 12. časť

Zákazník ocení, keď ho dobre počúvate

Výhody portfólia Každý rozumný podnikateľ, pokiaľ mu to podmienky a prostredie umožnia, diverzifikuje svoje obchodné portfólio tak z produktového hľadiska, ako aj z pohľadu štádia životného cyklu zákazníka. Najdôležitejší sú pre neho stále súčasní klienti, a to hlavne z troch dôvodov: ■ Už raz nakúpili a stále s vami ako s dodávateľom obchodujú, zrejme teda majú pozitívnu skúsenosť. Z hodín marketingu vieme, že udržať si zákazníka je lacnejšie, ako získavať nového. ■ Sú skvelým zdrojom informácií o tom, ako sa vám ako dodávateľovi darí

46

ROČNÍK 2012 ❘ 06

Keď sa budete zaujímať o názor zákazníka, pocíti zainteresovanosť a zrejme bude ďalej šíriť svoju dobrú skúsenosť. Takého zákazníka si chovajte ako v bavlnke.

Povedali by ste o sebe, že využívate svoju zákaznícku bázu naplno? A že dobre spracovávate všetky svoje obchodné príležitosti, moderne pomenúvané Tomáš Jaroš anglickým pojmom „leads“? Ak odpoviete záporne, tak máte dostatočný odstup od veci a možno aj sami potvrdíte, že strácate obchodné príležitosti na dosah ruky – u zákazníkov, ktorí vás už poznajú alebo prejavili záujem o spoluprácu.

v zákazníckych očiach. Ste pre nich výborným, alebo iba akceptovateľným dodávateľom? Sú služby priemerné, alebo vynikajúce? Oceňujú výrobok či službu ako dobrú hodnotu za peniaze, alebo u vás nakupujú iba preto, lebo najbližší konkurent zatiaľ niečo nestíha a útek zákazníka k nemu je teda iba otázkou času? ■ Šetria marketingové investície, pretože ich pozitívna skúsenosť – ak ju budú spomínať vo svojich podnikateľských kruhoch – môže byť zárodkom budúcich obchodov. Vaše meno tak bude získavať na vážnosti a v dôsledku môžete získať nových zákazníkom, ktorí už o vás vedia a sú presvedčení o vašich kvalitách. Väčšina malých a stredných firiem však nevyužíva potenciál, ktorý má v existujúcich zákazníkoch. Nejde iba o zvyšovanie objemu objednávok, ide o prácu so zákazníkmi tak, aby dobrý chýr o vašich službách šírili ďalej. Ak aj získajú nového zákazníka na základe odporúčania, ide viac o náhodu, než o skutočne strategický zámer. Pritom stačí so zákazníkmi systematicky pracovať.

Potešte zákazníka Aj zamestnanci neschopnej firmy dokážu zákazníka uspokojiť, ale nie potešiť. Ak však urobíte niečo pozitívne, čo zákazník neočakáva – a budete v tomto trende pokračovať –, máte veľmi vysokú šancu udržať si zákazníka doživotne. Môže ísť o zdanlivé drobnosti. Napríklad štandardne balíte výtlačky po tisíc kusov. Zo skúsenosti však možno viete, že klient ich do svojich pobočiek distribuuje po stovkách. Pokiaľ vám to vaša technológia umožní, prečo by ste zákazníkovi nebalili jeho materiály tak, aby ich mohol okamžite distribuovať ďalej? Alebo rovno vytlačte adresné štítky a urobte distribúciu menších


balení namiesto neho a prefakturujte mu náklady. Nakoniec sa z toho môže stať štandardná logistická služba vášho podniku.

Personalizácia vyhráva Pokiaľ budete o každého zákazníka prejavovať záujem a budovať s ním vzťah, vaša obchodná spolupráca môže len prekvitať. Osobný záujem, z času na čas zaslané prianie, nevtieravé a úprimné otázky na hobby, šport, rodinu, novú knihu, film či drinkové alebo tabakové preferencie dokážu navodiť úplne inú úroveň spolupráce. Ukladajte tieto tipy do vášho systému pre vzťahy s klientmi (tak veľmi sprofanované skratkou CRM); narodeniny

škrípe. Vedia aj poradiť, podeliť sa s predstavami, ako by mali fungovať vaše služby. Zisťujte pravidelne ich názor. Vyhýbajte sa však dotazníkom o zákazníckej spokojnosti – na ich vypĺňanie nikto nemá čas; skôr pri osobných stretnutiach skúste vycítiť, ktorý zákazník má nadhľad a dokáže byť konštruktívne kritický. Keď sa budete zaujímať o jeho názor, pocíti zainteresovanosť a je pravdepodobnejšie, že bude ďalej šíriť svoju dobrú skúsenosť. Takého zákazníka si chovajte ako v bavlnke. Vaši zákazníci sa pochvália vašou firmou ako svojim dodávateľom nie preto, že máte modernú budovu a pekné asistentky, ale len a len preto, že sú s vami spokojní, inak by riskovali vlastnú reputáciu. Nehanbite a nebojte sa požiadať zákazníka, aby sa o svoju dobrú skúsenosť podelil.

Odmeny za vernosť

a jubileá si môže vaša sekretárka vložiť do svojho e-mailového klienta, aby sa jej pravidelne pripomínali. Na Vianoce využite nazbierané informácie a nechajte svoj marketing na na ich základe vybrať personalizované darčeky.

Poskytujte záruky Zárukami sa oháňa každá firma, ale je na vás, aby ste ich dokázali aj reálne poskytnúť. Ak ste si istí kvalitou svojich produktov, tak to oznámte poriadne nahlas celému svetu. Viditeľne uvádzajte na webstránke či v zmluvách, ako a kde sa dajú vaše produkty reklamovať, prípadne okamžite vymeniť. Je to jedna z ciest k tomu, aby vaši klienti o vás šírili dobré správy.

Zaujímajte sa o názory klienta Ak sa nebudete zaujímať o názory a preferencie zákazníkov, môžete prísť o celý biznis. Zákazníci sú najlepším zdrojom informácií o tom, že u vás niečo

Lojalitné programy sme na týchto stránkach už popisovali. Sú odmenou pre zákazníkov, ktorí nehľadajú iba nízku cenu, ale dlhodobý férový vzťah. Majú množstvo foriem, azda najrozumnejšou sa ukazuje možnosť zbierania bodov za objednávky a odmena za dosiahnutú veľkosť objednávok. Odmeňovať môžete aj za získanie nového klienta. Nikdy nezabudnite poďakovať za nového zákazníka, ktorý k vám prišiel na odporúčanie vášho stáleho klienta.

Informujte Vzťah môžete budovať a udržiavať nielen obchodovaním. Pokiaľ máte k dispozícii vhodné zdroje informácií, môžete svojim zákazníkom posielať novinky z odvetvia, rôzne tipy a návody na obojstranné zlepšovanie biznisu. Ide o zvýraznenie toho, že vám na zákazníkovi záleží, dali ste si námahu spracovať aj pre neho významné informácie do ľahko stráviteľnej formy a dodali ste mu ich ako niekomu, koho si vážite a kto to ocení. Tento cieľ musí stáť za výberom aj formou spracovania informácií. Tomáš Jaroš (autor je odborník na marketingovú komunikáciu)


❘ MANAŽMENT

Mýty v manažmente 9. časť

MÝTUS O NADRADENOSTI EMOČNEJ INTELIGENCIE

Seriál:

V poslednom čase čoraz častejšie pozorujem, že v organizáciách chýbajú intelektuálni lídri, ľudia, ktorí svojimi schopnosťami posúvajú dianie, dokážu riešiť zložité problémy, vymýšľať lepšie a racionálnejšie cesty.

schopný synergie, členovia sa sústreďovali na obranu svojich pozícií. Jeho predpoklady posunúť firmu ďalej boli slabé.

Intelekt je nenahraditeľný Riešil som niekoľkokrát žiadosť manažérov o vysvetlenie príčin nevýkonnosti niektorých zamestnancov, pretože, ak ich prijali a rok zaúčali, ale nemajú požadovaný výkon, tak logicky, v súlade s vlastnou vysokou emočnou inteligenciou, pociťujú za toto rozhodnutie zodpovednosť a nechcú týmto ľuďom ublížiť. Z ôsmich prípadov za posledné dva roky bol v ôsmich prípadoch na príčine nevýkonnosti intelekt nižší, ako vyžadovala vykonávaná práca; išlo o pozície produktových manažérov, ktorí mali na starosti vývoj nových produktov, o manažérov oddelení zastrešujúcich inovácie, o analytikov, ktorí mali syntetizovať závery z informácií regionálnych manažérov. Išlo však o ľudí, ktorí boli komunikatívni, sebavedomí. Nie náhodou ma jeden z nich poučil, že emočná inteligencia je dôležitejšia ako racionálna...

IQ vs. EQ, alebo IQ & EQ?

PhDr. Mojmír Kališ

Mýtus o emočnej inteligencii je typickým „predstaviteľom“ mýtu, ktorý vznikol v dôsledku nedostatočného vzdelania, alebo, čo je horší prípad, prispôsobenia si poznatkov vedy tak, ako to komu vyhovuje. Pred rokmi som pre jedného klienta z oblasti finančníctva robil personálny audit ako súčasť plánov ďalšieho rozvoja firmy. Išlo o odpoveď na otázku, či sú manažéri schopní ďalej rozvíjať firmu. Súčasťou auditu bol okrem testov osobnostných vlastností aj inteligenčný test zameraný na identifikovanie štruktúry schopností. Spomedzi šiestich členov vrcholového vedenia mali dvaja nadpriemerný intelekt, štyria priemerný. Na otázku, kto najviac prispieva k pokroku firmy, generálny riaditeľ označil dvoch s nadpriemernou inteligenciou... Tento tím navyše nebol

48

ROČNÍK 2012 ❘ 06

Výsledky psychologických výskumov kariéry jednoznačne poukazujú na význam kvalít sociálnej inteligencie a individuálnych osobných hodnôt (emočná inteligencia), pre úspešné fungovanie v živote i v kariére. To je nespochybniteľný fakt. Ale rovnako nemožno spochybniť ani skutočnosť, že práca vyžaduje určité schopnosti či talent. A to je o racionálnej inteligencii. Väčšina povolaní vystačí s priemernou úrovňou schopností, dokonca stačí aj mierny podpriemer. Odhady hovoria, že asi 20 % pozícií vyžaduje vyšší intelekt ako je priemer.

Vymenujme tie najčastejšie (ak niekomu bude niektorá profesia chýbať, pokojne si ju môže doplniť): vedci, lekári, učitelia, sociálni pracovníci, zdravotné sestry, právnici v justícii a advokácii, policajti, časť úradníkov štátnej


MANAŽMENT

a verejnej správy, projektanti, niektorí obchodní zástupcovia najmä v segmente B2B, rôzni analytici, novinári a – pochopiteľne – všetky manažérske posty (vrátane politikov). Okrem úrovne intelektu vyžadujú rôzne profesie aj špecifickú štruktúru schopností – nadanie. Na príkladoch zlyhaní ľudí v uvedených profesiách vidíme, čo spôsobí jednoduchý fakt – absencia potrebnej úrovne schopností... Ide o profesie, ktoré sú spojené s komunikáciou s ľuďmi a ich ovplyvňovaním, čo bez emočnej inteligencie nejde... Čiže správna odpoveď je o rovnováhe oboch zložiek schopností.

Dôsledky preceňovania EQ Tento mýtus sa prejavuje v nekritickom nadhodnotení schopností uchádzačov komunikovať, prispôsobiť sa, hovoriť, čo chce examinátor počuť, bez posúdenia ich emočnej inteligencie v súvislosti s hodnotením racionálnej inteligencie. Tak sa môže stať, že „na palube“ velí posádka zložená zo sociabilných a prispôsobivých ľudí, ktorých ambície často výrazne prevyšujú ich schopnosti a svojou prispôsobivosťou neohrozujú ostatných vrátane svojich nadriadených. Ak sa však požaduje vyšší výkon, nie sú ho schopní. Ak sa požaduje inovatívnosť, majú problém. Tento stav je síce problematický z hľadiska pracovnej morálky, ale v princípe existenciu firmy a ani jej manažment neohrozuje, lebo predstavuje oných 80 % profesií, kde postačuje priemerná a nižšia úroveň schopností. Tak sa stáva, že na postoch, kde sa vyžaduje aj vyššia ako priemerná úroveň schopností, síce máme komunikatívnych jedincov, ale často sú nevýkonní, nemajú pocit zodpovednosti a celkovú neschopnosť zakrývajú prejavovaním vlastnej dôležitosti. Robia chyby v práci, ich riešenia môžu byť málo kvalitné, a preto ich musia opravovať alebo nad nimi musia bdieť iní... Ak sa náhodou vyskytne v kolektíve intelektuálne výkonnejší jedinec, ktorý to aj dáva najavo, má smolu. Začne byť iný a v našich končinách odlišnosť provokuje. Tobôž, ak je niekto „lepší“...

Prečo chýbajú intelektuálni lídri Príčinou tohto stavu je nekompetentnosť vo výbere uchádzačov spojená so slepou vierou v silu emočnej inteligencie. Je to – ako každá viera – pohodlné vysvetlenie a v očiach dotknutých to ospravedlňuje ich menšiu intelektuálnu výkonnosť. V poslednom čase čoraz častejšie pozorujem, že v organizáciách chýbajú intelektuálni lídri, ľudia, ktorí svojimi schopnosťami posúvajú dianie, dokážu riešiť zložité problémy, vymýšľať lepšie a racionálnejšie cesty. Dopad na nízku mieru inovatívnosti a nízku účinnosť práce je jasný a má negatívny dopad na konkurencieschopnosť. V prijímacom procese sa nehodnotí uchádzačova orientácia na výkon, svedomitosť a spoľahlivosť, čo sú vlastnosti pre úspešnosť v práci dôležitejšie ako komunikatívnosť a prispôsobivosť. Minimálne (ak vôbec) sa hodnotí intelektová úroveň uchádzača. Paradoxom je, že odstránenie tejto základnej príčiny je pomerne jednoduché – zbaviť sa mýtu a naučiť sa posudzovať tak schopnosti, ako aj spoľahlivosť. Je to zvládnuteľná cesta, ale treba disponovať vlastnosťami emočnej inteligencie – orientácia na výkon, zodpovednosť a svedomitosť.

EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA JE, KEĎ... Pojem „emocionálna inteligencia“ použili po prvýkrát v roku 1990 psychológovia Peter Salovey (Harvard University) a John Mayer (New Hampshire University). „Všeobecný inteligenčný faktor“, ktorému hovoríme IQ, sa považuje za veľmi stabilný po dosiahnutí šiesteho roku života dieťaťa. Emocionálna inteligencia (označovaná ako EQ), bola prvýkrát definovaná ako „súčasť sociálnej inteligencie, ktorá zahŕňa schopnosť sledovať vlastné aj cudzie pocity a emócie, rozlišovať ich a využívať tieto informácie vo svojom myslení a konaní.“ Emocionálne inteligentnejší človek v prvom rade pozná sám seba a chápe svoje city. Takýto človek sa ľahšie a rýchlejšie rozhoduje, než taký, ktorý tápa vo svojich pocitoch a nevie, čo ďalej. Ak svojim citom rozumieme a vieme s nimi narábať, je pre nás jednoduchšie vyrovnať sa aj s rôznymi ťažkými situáciami v živote. Emocionálna inteligencia je úzko spätá s empatiou. Empatickí ľudia si lepšie rozumejú s inými, pretože sa do nich vedia vcítiť, vedia počúvať a vedia poradiť. S takýmito ľuďmi sa ostatní cítia príjemne, sú obľúbení a majú veľa priateľov. Do emocionálnej inteligencie patrí aj schopnosť sebamotivácie. Človek s vyššou emocionálnou inteligenciou chápe potrebu sebamotivácie, motivuje sa sám a posúva sa tak ďalej aj bez toho, aby ho niekto ťahal či postrkoval k vyšším výkonom. Takíto ľudia sú cieľavedomejší a samostatnejší a majú rozhodne väčšie predpoklady v živote niečo dosiahnuť. Sú aj sebavedomejší, keďže rozumejú sami sebe a veria si. Do emocionálnej inteligencie patrí aj schopnosť nadväzovať a udržiavať si medziľudské vzťahy. Emocionálne inteligentnejší ľudia vedia, ako s ostatnými komunikovať, zároveň vedia druhých „donútiť“ k očakávanej odpovedi či reakcii. Je to ako v obchode, keď si nechcete nič kúpiť, no predavačka vás „ukecá“. Táto taktika je dôležitá napr. pri obchodných rokovaniach, keď obchodného partnera chcete dostať na svoju stranu. EQ je emocionálny kvocient, ktorý udáva výšku emocionálnej inteligencie. Na rozdiel od IQ sa EQ nedá presne zmerať. Ľudia sa však v tejto oblasti môžu vzdelávať a zvýšiť si tak emocionálnu inteligenciu. (Vladimíra Šebová, šéfredaktorka magazínu The Vision)

PhDr. Mojmír Kališ

ROČNÍK 2012 ❘ 06

49


❘ ZO SPOLOČNOSTI

Martin Mičko, obchodný riaditeľ veľkoobchodu s papierom SCP PAPIER, a. s.:

Náročný trh je pre mňa výzvou SCP PAPIER, a. s., dodáva papier pre slovenský polygrafický priemysel od roku 1997. Tento rok oslávila spoločnosť 15. výročie svojho založenia. Medzi piatimi slovenskými veľkoobchodmi s papierom je SCP PAPIER jediný bez zahraničnej kapitálovej účasti. Od júna t. r. je na poste obchodného riaditeľa Martin Mičko.

❚ Ako obchodný riaditeľ SCP PAPIER prichádzate denne do kontaktu so zástupcami tlačiarní. Ako vnímate dianie v polygrafickom priemysle? - Väčšina polygrafických spoločností je v neľahkej situácii. Pociťujeme to v celom reťazci počnúc našimi dodávateľmi, cez veľkoobchody s papierom a dodávateľov polygrafických materiálov, až po našich zákazníkov. V dôsledku nepriaznivej ekonomickej situácie a s tým súvisiaceho silného tlaku na znižovanie nákladov spoločností, ale čiastočne aj s príchodom nových technológii, klesá na Slovensku už niekoľko rokov spotreba papiera, ktorú oficiálne sleduje Zväz veľkoobchodov s papierom. Domnievame sa, že slovenský trh stále nie je dostatočne stabilizovaný. Naši významní dodávatelia už niekoľko rokov zápasia s prebytkom výrobných kapacít a so zvyšujúcimi sa nákladmi na výrobu a logistiku. Napriek tomu, že mnoho výrobcov v Európe už z dôvodu vyrovnania ponuky a dopytu uzavrelo časť svojich výrobných kapacít, situácia na trhu naznačuje, že v tomto procese budú musieť v určitých segmentoch ešte pokračovať. Značne komplikovaná je aj situácia u našich zákazníkov. Majitelia tlačiarní sa dlhodobo sťažujú na nadbytok tlačových kapacít, čo so sebou prináša obrovský tlak na flexibilitu a ceny polygrafických prác a služieb . U veľkých zákazníkov sa neraz stretávame aj s problémom exportnej konkurencieschopnosti, čo je spôsobené rozdielnymi predajnými cenami výrobcov na okolitých trhoch.

50

ROČNÍK 2012 ❘ 06

Veľkým problémom je v posledných rokoch aj všeobecný nedostatok financií v tomto segmente a zhoršujúca sa platobná disciplína zákazníkov.

❚ Ako sa prejavuje znížená spotreba papiera a spomínaný nedostatok financií na fungovaní veľkoobchodu s papierom? - Na zníženie spotreby na trhu zareagovali veľkoobchody s papierom najmä racionalizáciou svojich nákladov. Rezervy sa hľadali vo zvýšení efektivity, čo sa neraz prejavilo aj znížením počtu zamestnancov. Viac sme sa začali zaoberať logistikou a skladovými zásobami a boli prijaté mnohé úsporné opatrenia. Keďže banky sprísnili podmienky financovania našich zákazníkov, tí sa snažia prenášať na nás úlohu čiastočného spolufinancovania formou dodávateľského úveru. Situáciu však komplikuje stále ťažšia vymožiteľnosť pohľadávok. So zhoršujúcou sa ekonomickou situáciou v posledných rokoch veľa zákazníkov ukončilo činnosť a neočakávame, že by sa tento trend v najbližšom období zastavil. Preto musia veľkoobchody s papierom pristupovať k pohľadávkam oveľa prezieravejšie ako v minulosti. SCP PAPIER sa snaží pružne reagovať na aktuálnu situáciu na trhu s papierom. Počet veľkoobchodov s papierom sa v poslednom období výrazne zredukoval a na budúci rok ostanú na trhu tri silné veľkoobchody. Jednou z našich výhod je, že pri strategických rozhodnutiach nemusíme čakať na niekoľkoúrovňové schvaľovanie v zahraničných centrálach, ktoré sú často ovplyvnené stratégiou veľkých krajín; umožňuje nám to rýchlejšie reagovať na konkrétne situácie na slovenskom trhu. Naša spoločnosť priniesla v posledných mesiacoch na trh strategické zmeny v produktovom portfóliu. V sortimente bezdrevných natieraných papierov vraciame na trh z minulosti známu a populárnu značku Magno (výrobca Sappi). Úlohu ekonomického natieraného papiera prevezme značka Tecno Plus (výrobca Burgo). V oblasti hladených papierov pre digitálnu farebnú tlač rozširujeme ponuku o značku 4CC (výrobca Stora Enso) a v oblasti kreatívnych papierov zintenzívňujeme spoluprácu s výrobcom Fedrigoni. Zároveň sme našu ponuku rozšírili o produkty od spoločnosti Sun Chemical – celosvetovo najväčšieho výrobcu tlačových farieb. Naša ponuka sa bude v ďalšom období naďalej rozširovať. Naši zákazníci v rámci znižovania nákladov pristupujú čoraz častejšie k dodávkam just in time. Pre nás to znamená mať zásoby správneho sortimentu v dostatočnom objeme a dobrú logistiku. Našim zákazníkom chceme byť pri uspokojovaní ich požiadaviek čo najbližšie a naďalej plniť naše krédo, ktorým je individuálny prístup a budovanie korektných vzťahov s partnermi a to prostredníctvom regionálnych obchodných tímov a troch skladov v Bratislave, v Ružomberku a v Prešove. PR

www.scppapier.com


ZO SPOLOČNOSTI ❘

Knihy s vôňou vanilky a pečených klobás

Deň otvorených dverí Konica Minolta

Po roku sa do bratislavskej Incheby vrátil literárny duch. Medzinárodný veľtrh Biliotéka od 8. do 11. novembra ponúkol pestrú knižnú nádielku, ktorá zahŕňala prezentácie titulov všetkých žánrov pre všetky vekové kategórie. Na Bibliotéke sa zúčastnilo vyše 150 našich aj zahraničných vystavovateľov. Súčasťou podujatia bolo udeľovanie cien tlačiarom v súťaži Zlatá Pečať (súhrn ocenení v jednotlivých kategóriách sme publikovali v PrintProgresse 5/2012). Podujatie, kde sa okrem obsahu prezentuje aj práca polygrafie, som nemohol vynechať ani tento rok. Vždy tam stretnem veľa priateľov od fachu a zanietených ľudí, ktorým vonia tlačiarenská farba a papier. Pri vstupe do výstavných priestorov ma však omámila vôňa vanilky, ktorá pripomínala trh, kde sa pečú skalické trdelníky, po pár metroch pre zmenu to bola vôňa grilovaných klobás a pečeného mäsa. Nuž, doba sa mení a takýmto folklórom, ktorý sa stáva štandardom všetkých výstav, si výstavnícka firma zrejme pomáha skôr naplniť výstavné priestory, než dvíhať úroveň samotnej výstavy. Predstavené knihy prezentovali súčasné trendy v polygrafii. Graficky spracované motívy prebalov kníh a obálok jednotlivých titulov sa snažia v niektorých prípadoch ukázať, čo všetko dokáže tlačiareň. Lamino, parciálne lakovanie, razba, zlaté, strieborné a iné efektné fólie. V niektorých prípadoch som mal pocit, že obálka knihy prezentuje skôr technologický park tlačiarne než grafiku a obsah knihy. Úroveň farebnej tlače je z roka na rok lepšia, ale len málo vydavateľov sa snaží ozvláštniť knihu iným typom papiera než je klasický biely ofsetový, matný alebo lesklý natieraný. Pritom veľkoobchody s papierom ponúkajú širokú škálu krásnych kreatívnych papierov. Niektorí vydavatelia uprednostňujú odľahčené papiere (volumen) – možno tým eliminujú váhu knihy do kabelky, možno sa snažia znížiť váhu celkovej dodávky, ak sa kniha netlačí na Slovensku. V súvislosti s presunom tlače do lacnej Ázie by som rád upozornil na detské knihy. Zistili sa prípady, že kniha bola bohato zdobená, konkrétne išlo o zlatú oriezku, ktorá obsahovala škodlivé látky. Dieťa má iný prístup ku knihe ako dospelý, môže ju oblizovať alebo prenosom z rúk môže dostať do tela nebezpečné látky. Výstava je spojená s predajom a prezentáciou kníh. Hodnota obsahu a zhotovenia sa podpisuje aj pod cenu knihy. Listoval som v knihe s úžasnými reprodukciami umeleckých diel v hodnote nad 100 €, ale podmienky osvetlenia boli žalostné! V stánkoch sa svieti všeličím, ale hlavne úsporne! Pri takom type osvetlenia sa vôbec nedá porovnať farebnosť, dokonca niektoré farby ani nedokážeme rozpoznať. Vo svete sa na výstavách podobného zamerania bežne používajú náhľadové kabíny, resp. svetelné zdroje blízke dennému svetlu. Celý proces výroby v polygrafii je postavený na štandardnom osvetlení D50 (farebná teplota 5 000 Kelvinov), v Inchebe to však bolo ako pri svetle pouličných lámp. Zaujímavou informáciou by bolo štatistické porovnanie, koľko slovenských titulov bolo vytlačených klasicky a koľko digitálne, koľko titulov bolo vytlačených na Slovensku a koľko v zahraničí. Ale to sa nepodarilo zistiť. František Martančík

Po bratislavskom Dni otvorených dverí pozvala spoločnosť Konica Minolta Slovakia svojich klientov, priateľov a záujemcov o moderné technológie aj do banskobystrickej pobočky. Podujatie prebehlo v dvoch blokoch, počas ktorých Konica Minolta predstavila bohaté funkcionality svojho produkčného tlačového systému bizhub PRO C6000L, ako aj výhodnú akciu s názvom Do práce ho tlačiť netreba. Okrem praktických vedomostí o digitálnej hárkovej montáži a atraktívnej programovej aplikácii PLDA získali návštevníci možnosť osobných konzultácií s odborníkmi Konica Minolta pri dobrej káve a chutnom jedle. Súčasťou akcie bola súťaž, vďaka ktorej si niektorí odniesli domov nielen zaujímavé informácie, ale aj nový iPad. „Deň otvorených dverí produkčnej tlače opäť naplnil naše očakávania. Akcie podobného druhu preto plánujeme aj v budúcnosti,“ povedal Jaroslav Šouc, obchodný riaditeľ spoločnosti Konica Minolta Slovakia. ts

Nízka cena negarantuje kvalitu Trendom je nízka cena, ktorá však negarantuje kvalitu. Lacná tlač nie je to isté ako kvalitná tlač s pridanou hodnotou. Vo všeobecnosti platí, že lacná tlač nepredstavuje konkurenciu pre kvalitnú tlač. Uviedol to prezident Európskej federácie sitotlačových zväzov (FESPA) Gyorgy Kovács z Maďarska na 8. medzinárodnom odbornom seminári sitotlačiarov a digitálnych tlačiarov bill8 v Piešťanoch. Zorganizoval ho Slovenský zväz sitotlačiarov a digitálnych tlačiarov (SZSDT) s podporou FESPA. Na podujatí spolupracovala aj Asociace sítotisku a digitálního tisku ČR (ASDČR). V úlohe hlavného prednášateľa vystúpil Peter Kiddell zo spoločnosti PDS International z Veľkej Británie. V súvislosti s tlačovým procesom upozornil na dôležité faktory pre priľnavosť (adhéziu) tlačovej farby na substrát, ako je teplota farby, teplota substrátu a povrchové napätie. Jedine vzájomná súhra môže zabezpečiť perfektnú a stabilnú tlač. Nezabudol upozorniť a vystríhať pred lacným prístupom počas výroby šablón (sít). Apeloval na kontrolu, čistotu, precíznosť a zodpovednosť počas celého výrobného reťazca. Na seminári predstavil Ľudovít Bartoš, sekretár SZSDT, aj nové logo slovenského zväzu, do ktorého pribudlo slovo „digitálny“. Logo symbolizuje sito a kvapku atramentu, ktorá je typická pre digitálnu atramentovú tlač. fm

ROČNÍK 2012 ❘ 06

51


❘ XXXXXXX

Tiráž Pripravujeme:

Ročník Vychádza Cena Náklad

IX 6-krát ročne 4,80 € 3 000 výtlačkov

Vydavateľ

VELDAN, spol. s r. o. Študentská 28, 917 01 Trnava IČO 36251054 DIČ 2020167611 IČ DPH SK2020167611

Redakcia

Štefánikova 23, 917 01 Trnava Tel. a fax: +421 335332386 veldan@veldan.sk

Trendy v obalovom priemysle Ceny tlačia na menšie balenia

Trienále Plagátu Trnava 2012 Nový impulz do plagátovej tvorby

!

J J!" ! # &%)* ( *( $$ "

Riaditeľ vydavateľstva Šéfredaktor Redaktor a editor Sekretariát Odborný redaktor Autorská spolupráca Inzercia a predplatné

TAVU SVETA Nové investície v polygrafii Komori Enthrone B2 v Bratislave

Grafická úprava Tlač Rozširuje Registračné číslo

Vytlačené na papieri

Marian Hains, hains@veldan.sk Pavel Vitek, vitek@veldan.sk, tel. +421 907844870 Juraj Kopřiva, kopriva@veldan.sk, tel. +421 903200481 Bibiana Voleková, volekova@veldan.sk, tel. +421 905730223 Tomáš Jaroš, jaros@veldan.sk František Martančík Bibiana Voleková, volekova@veldan.sk Časopis je možné predplatiť len u vydavateľa na www.printprogress.sk Inzercia/tel. +421 335332386 e-mail: veldan@veldan.sk AD/ART Slovakia, spol. s r. o., Bratislava D & D International, s. r. o., Bratislava VELDAN, spol. s r. o., Trnava MK SR 1530/08, ISSN: 1336-281X EV 4696/12 Mastercoat 115 g natieraný, matný, od Europapier Slovakia, s. r. o.

© VELDAN, spol. s r. o., Trnava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Kopírovanie a šírenie článkov je povolené len s uvedením zdroja a so súhlasom vydavateľa. Za vecnú správnosť textu sú zodpovední autori. Niektoré inzeráty neprešli jazykovou úpravou. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame.

52

ROČNÍK 2012 ❘ 06


PREDPLATNÉ

Mená výhercov čitateľskej súťaže Spolu sme tlač, ktorí získavajú celoročné predplatné časopisu PrintProgress:

Vladislav Leško, Prešov Patrik Juriška, Hlohovec Soňa Golisová, Bratislava Peter Nízl, Trnava Valer Kurinec, Senec

PredPlatné

Murdoch neuspel s tabletovým denníkom

TREND TOP 200 v papierenskom sektore

Test: Profesionálny monitor EIZO CX240

str. 9

str. 25

str. 40

Časopis pre polygrafiu a súvisiace odvetvia • printprogress.sk • 6 / november-december 2012

☐ Objednávame ročné predplatné (6 vydaní) za 24 € + DPH ☐ Počet výtlačkov

cena: 4,80 €

Meno a priezvisko (názov firmy): Adresa:

PSČ:

Tel. číslo:

E-mail:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Objednáva (meno):

Forma úhrady:

Podpis:

Internetová objednávka predplatného alebo inzertných služieb nájdete na www.printprogress.sk. Objednávku predplatného formou vyplneného kupónu zašlite faxom na tel. č.: +421335332386 alebo poštou na adresu: VELDAN, spol. s r.o., Študenská 28, 917 01 Trnava.

ROČNÍK 2012 ❘ 06

53


PREDPLAŤTE SI LIAHEŇ IDEÍ A MYŠLIENOK


DO DO PRĂ PRĂ CE CE HO

TLAÄ&#x152;IŤ NETREBA! EXTRĂ&#x2030;MNEE VĂ?KONNĂ? EXTRĂ&#x2030;MN VĂ?KONNĂ? PRODUK PRODUKÄ&#x152;NĂ? Ä&#x152;NĂ? SSTROJ TROJ BIZHUB PRO C6000L IdeĂĄlny pomocnĂ­k pri tlaÄ?i obchodnĂ˝ch a polygraďŹ cky nĂĄroÄ?nĂ˝ch tlaÄ?ovĂ­n v kvalite ofsetovej tlaÄ?e. JednoduchosĹĽ obsluhy, vysokĂĄ spoÄžahlivosĹĽ a predovĹĄetkĂ˝m nĂ­zke prevĂĄdzkovĂŠ nĂĄklady zvýťia produktivitu aj VĂĄĹĄ ĂĄ zisk. Vyskúťajt Vy e si bizhub PRO C6000L osobne a zadarmo v naĹĄom showroome.

NAVYĹ E N AVYĹ E Ĺ Ĺ TARTOVACĂ? TARTOVACĂ? BONUS PRVĂ? PRVĂ?CH CH

10 000 VĂ?TLAÄ&#x152;KOV VĂ?TLAÄ&#x152;KOV ZADARMO EXTRĂ&#x2030;MNA EXTRĂ&#x2030;MNA VĂ?K VĂ?KONNOSŤ ONNOSŤ A SPOÄ˝ SPOÄ˝AHLIVOSŤ AHLIVOS Ĺ PIÄ&#x152;K OVĂ&#x2030; SSERVISNĂ&#x2030; ERVISNĂ&#x2030; A FINANÄ&#x152;NĂ&#x2030; FINANÄ&#x152;NĂ&#x2030; SSLUĹ˝BY LUĹ˝BBY Ĺ PIÄ&#x152;KOVĂ&#x2030; N A PRENĂ JOM ZARIADENIA NA MO Ĺ˝NOSŤ C ERTIFIKĂ CIE MOĹ˝NOSŤ CERTIFIKĂ CIE SYST Ă&#x2030;MU VVO SYSTĂ&#x2030;MU O FFAREBNEJ FA AREBNEJ ZHOD ZHODEE S OFSETOVOU OFSETOVOU TTLAÄ&#x152;OU LAÄ&#x152;OU PODÄ˝ A PODÄ˝A ISO 12647-7

REGISTRUJTE SA NA NAĹ OM WEBE, ZĂ?SKAJTE VIAC INFORMĂ CIĂ? A POZV VANIE DO SHOWROOMU K INDIVIDUĂ LNEJ PREZENTTĂ CII.

www www.konicaminolta.sk/promoC6000L .konicaminolta.sk/promoC6000L

Minolta Slovakia Slovakia spol. s r.o. r.o. Konica K onica Minolta =Ă&#x2C6;ND]QĂŹFNDOLQNDĹĄ7HO www.koonicaminolta.sk

PrintProgress #5/2012  

Odborný dvojmesačník pre polygrafický priemysel a súvisiace odvetvia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you