Page 30

❘ SKENOVANIE

35-270 g/m2. Dokumenty sa zavádzajú do štrbiny skenera ručne textom nadol. Skener pri skenovaní farebných predlôh využíva na vstupe 48-bitovú farebnú hĺbku a na výstupe sú dáta ukladané do 24-bit (3x8 RGB). Stupne šedej sú na vstupe spracované v 16-bitovej a na výstupe v 8-bitovej hĺbke. Perovky a monochromatické dokumenty sú spracované na vstupe aj výstupe v jednobitovej hĺbke. Rýchlosť skenovania závisí od veľkosti predlohy, rozlíšenia a zvoleného formátu na uloženie dát. Napr. skenovanie farebnej strany A4 pri rozlíšení 600 dpi do formátu PDF trvalo 45 sekúnd, v šedej škále a v čierno-bielom móde len 15 sekúnd. Skúšali sme skenovať typy dokumentov s rozdielnymi povrchmi. Kvalita skenov bola dobrá. Farebné podanie reprodukovaných dokumentov je celkovo vyvážené. Kontrast pri fotografiách je trocha vyšší, ale dá sa upraviť. Problém môže nastať pri lesklých povrchoch a rastrovaných predlohách. Počas testu sme zaznamenali pri týchto dokumentoch priečne pruhovanie v smere posunu predlohy do skenera. Tento defekt bol postrehnuteľný hlavne na šikmých čiarach testovacieho obrazca. Pri užších a dlhých dokumentoch bolo problematické zaviesť (zachytiť) dokument do štrbiny tak, aby nešiel šikmo. V prípade, že sa dokument ukladá do PDF formátu a obsahuje jemnejšie písmo alebo kresbu, je dobre aplikovať funkciu zostrenie resp. zvýraznenia textu.

Celkovo možno povedať, že skener DS-30 je univerzálny a vhodný pre väčšinu dokumentov, s ktorými sa v bežnom živote stretávame.

Hlavné vlastnosti: ■ prenosný skener formátu A4 s podávaním jednotlivých listov na komerčné použitie ■ kompaktné rozmery 276 × 50 × 36,5 mm ■ jeden z najľahších skenerov na trhu, váži len 325 g ■ napájanie pomocou USB 2.0 ■ rozlíšenie skenovania až 600 dpi ■ jednoduchý proces skenovania a intuitívne užívateľské rozhranie ■ software EPSON Scan obsahuje praktické funkcie na spracovanie obrazu ■ podpora spracovania vizitiek a plastových kariet ■ podpora ovládačov TWAIN a WIA ■ vďaka zníženej spotrebe energie model spĺňa podmienky programu ENERGY STAR ■ kompatibilný s počítačmi PC a Mac

Epson WorkForce DS-30 je v predaji od januára t. r. za cenu od 214,80 € s DPH. Pripravil: František Martančík – NOVUM F&M www.polygrafia-fotografia.sk

Sken s rozlíšením 600 dpi.

30

ROČNÍK 2012 ❘ 01

Printprogress #1 /2012  

Odborný dvojmesačník pre polygrafický priemysel a súvisiace odvetvia

Printprogress #1 /2012  

Odborný dvojmesačník pre polygrafický priemysel a súvisiace odvetvia

Advertisement