Page 28

❘ TECHNOLÓGIE Miešanie farieb a reflexia tonera Technologické skvosty ofsetovej aj digitálnej tlače sa dokážu popasovať aj s potrebou tlače farieb mimo priestoru CMYK. Ofsetové stroje na to potrebujú extra namiešané farby a schopnosť pridať ich do technologického procesu. Špeciálne farby, ktoré na to tlačiari využívajú, označujeme ako pantone farby. Je ich niekoľko tisíc a všetky sú registrované. Pokiaľ ide o digitálnu tlač, na trhu existujú produkčné zariadenia, ktoré sú schopné využívať viac ako len štyri farebné kanály, ale sú napríklad šesťkanálové, doplnené o light magenta a light cyan. Pridávanie farieb však nie je jediný spôsob, ako sa dostať za hranicu štandardného farebného priestoru CMYK. Zmena prístupu priniesla významné technické inovácie. Jednou z nich je toner, ktorý dokáže zabezpečiť vyššiu reflexnosť farieb. Vďaka jeho použitiu pohltí papier až o 20 % menej svetla, ktorého odraz sa v našom oku rozkladá na jednotlivé farby. Výsledkom je, že bez nutnosti pridávania špeciálnych farebných kanálov dokáže digitálne tlačové zariadenie tlačiť farby z kompletného sRGB priestoru, a zároveň vie vytlačiť vyše 1 000 pantone farieb.

Tri základné kroky Aby mala správa farieb skutočne zmysel, musia byť pripravené korektné dáta a zároveň musí byť stroj v dobrej kondícii. Základným krokom pri nastavení digitálneho tlačového zariadenia je jeho kalibrácia, ktorú vykoná servisný technik už pri inštalácii a pri technických zásahoch. Kalibráciu však môže kedykoľvek urobiť aj užívateľ. Pred každou dôležitou zákazkou je vhodné urobiť linearizáciu zariadenia s tlačovým kontrolerom pre použitý typ papiera. Pomocou spektrofotometra a podľa krokov žiadaných softvérom dokáže obsluha túto operáciu vykonať asi za dve minúty. Tretí nevyhnutný krok na dosiahnutie požadovanej kvality je vytvorenie ICC profilu média. Užívateľ digitálneho zariadenia si dokáže vytvoriť tieto profily prostredníctvom špecializovaných softvérov. Na rozdiel od kalibrácie a linearizácie ICC profily sa dajú nastaviť na softvéroch rôznych značiek. Niektorí prevádzkovatelia digitálnej tlače na to využívajú dokonca ofsetové softvéry. Umožňuje to spomínaný jednotný štandard farebnosti výstupov pre ofset aj digitál.

Digitálne feng shui Ak chceme dosiahnuť maximálny výkon produkčného zariadenia, musíme zvažovať aj prostredie, v ktorom ho umiestnime. Ofsetové stroje vyžadujú vysokú vlhkosť ovzdušia, preto musia byť v ich relatívnej blízkosti lokalizované zvlhčovače. Naproti tomu digitálne zariadenia nevyžadujú žiadne špeciálne podmienky. Neznamená to však, že na digitál prostredie nepôsobí a stroj môže byť inštalovaný kdekoľvek. Ideálne je, ak sa nachádza v tzv. Q-zóne, teda prostredí s priemerne 50 % vlhkosťou vzduchu a teplotou 18-23° C. Teplo a vlhkosť vplývajú na elektrostatiku i na papier. Suchý papier je elektrostaticky prebitý, vlhký papier má zas tendenciu vlniť sa. To pre stabilitu digitálnej tlače nie je vôbec dobré a má za následok zníženie produktivity, ba aj skrátenie životnosti stroja. Na obmedzenie takýchto rizík sú digitálne

28

ROČNÍK 2012 ❘ 01

zariadenia vybavené sofistikovaným systémom, ktorý dokáže automaticky meniť ich nastavenia a prispôsobiť ich aktuálnym podmienkam. Veľkou výhodou je, že Q-zóna je pri spomínanej teplote a vlhkosti veľmi príjemná aj pre človeka.

Spolupráca namiesto rivality Vysoká kvalita výstupov digitálnej tlače a jej vyrovnanie sa ofsetovým štandardom prináša so sebou veľa výhod. Ťažiť z nich dokážu aj ofsetoví tlačiari, ktorí svoj strojový park doplnia digitálnym zariadením. Skvelo im totiž poslúži na spracovanie menších objednávok alebo dotlačí. Ofsetári si môžu byť istí štandardnou kvalitou výstupov. Zároveň nestratia klienta pre drobnú zákazku, kvôli ktorej by sa im ofsetový stroj neoplatilo ani len zapnúť. Cieľom digitálnych produkčných zariadení nie je nahradiť ofset, ale doplniť ho. Ofsetová tlač je totiž ekonomicky zaujímavá až od určitého objemu produkcie. Ing. Peter Lauko obchodný manažér pre produkčné systémy Konica Minolta Slovakia

Printprogress #1 /2012  

Odborný dvojmesačník pre polygrafický priemysel a súvisiace odvetvia

Advertisement