Page 25

PREPRESS

i časového hľadiska nešlo o veľmi praktické riešenie. Náklady na atrament a špeciálny inkjetový papier boli pomerne vysoké. V súčasnosti prešli na nový spôsob výroby makiet. Na dáta využívajú Prinergy – Digital Blueline Proofing a na tlač laserovú tlačiareň Xerox DocuColor 252. Zariadenie Xerox DocuColor umožňuje tlačiť obojstranne do formátu A3+ a na výstupe je spojené online s finišerom a šičkou. V takejto konfigurácii je zariadenie Xerox DocuColor schopné priamo vyrobiť maketu časopisu V1. Na tlač sa používa rovnaký papier ako na tlačenie zákazky v tlačovom stroji.

Čo najmenej ľudských zásahov

Dopĺňanie platní do zásobníka osvitky.

informácie o všetkých procesoch a prípadných zmenách v spracúvaných dátach. Podobne ako väčšina súčasných systémov, aj Prinergy je postavené na prácu s formátom PDF. Na začiatku sa vytvorí virtuálna zákazka, do ktorej sa importujú dáta od zákazníkom. Tie sa automaticky skontrolujú podľa nastavených kritérií, prípade sa aplikujú opravy alebo zmeny. Keď dáta prejdú vstupným filtrom, skonvertujú sa do nového certifikovaného PDF a súbory sa použijú na hárkovú montáž prostredníctvom aplikácie Preps. Ide o vysoko automatizovaný systém, ktorý dokáže množstvo problémov odstrániť bez nutnosti zásahu obsluhy.

Dodávku a inštaláciu zariadenia realizovala spoločnosť Design Print, s. r. o., ktorá je výhradným distribútorom spoločnosti Kodak – Creo a spoločnosti GMG pre Slovensko. Spoločnosť má vlastných servisných technikov aj aplikačných školiteľov. V súvislosti s novým zariadením sme oslovili Ing. Mareka Spurného z tejto firmy.

● Ako hodnotíte riešenie, pre ktoré sa rozhodla Slovenská Grafia? - SG sa rozhodla pre vysoko automatizované riešenie predovšetkým kvôli zvýšeniu automatizácie celého reťazca výroby tlačových foriem. Osobne verím, že výber systému od Kodaku bol pre SG správnou voľbou.

Po novom aj nátlačky Na kontrolu pred prípravou tlačových foriem a začatím tlače donedávna využívali v SG veľkoformátovú inkjetovú tlačiareň (ploter). Z vytlačených hárkov vyrábali aj makety pre klienta. Z ekonomického

Priestor zásobníka s platňami a smerovanie platne do CtP zariadenia. ● V čom je zariadenie ako celok výnimočné? - Dnes sa všetko točí okolo automatizácie a eliminovania ľudských zásahov do technologického procesu. Aby bolo možné dosiahnuť automatizovaný režim spracovania tlačových foriem, treba zabezpečiť nielen dostatočný prísun tlačových platní do nakladača, ale aj zodpovedajúce riešenie, ktoré umožní riadiť a kontrolovať celý systém. Tým je Intelligent Prepress Manager (IPM) od spoločnosti Kodak. Systém umožňuje nepretržitý monitoring stavu automatickej linky CtP. Dokáže kontrolovať a informovať napr. o nedostatku platní v jednotlivých sekciách zásobníka. Okrem toho sleduje linku prostredníctvom rôznych senzorov a vyhodnocuje aktuálny stav. Pomocou IPM možno kontrolovať činnosť linky aj vizuálne. Na to slúži kamerový systém, ktorý sníma nielen vonkajšiu časť linky, ale aj v vnútro nakladača. Od uvedenia do prevádzky automatická CtP linka funguje bez problémov.

Xerox DocuColor 252 na tlač nátlačkov.

Pripravil: František Martančík – NOVUM F&M www.polygrafia-fotografia.sk

ROČNÍK 2012 ❘ 01

25

Printprogress #1 /2012  

Odborný dvojmesačník pre polygrafický priemysel a súvisiace odvetvia

Advertisement