Page 17

PAPIER V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

Proces výroby recyklovaného papiera v jednotlivých technologických krokoch: -

triedenie zber a preprava skladovanie rozvlákňovanie kontrola cez sito čistenie odstraňovanie farieb („pranie“) rozomieľanie čistenie farebných vlákien (pri farebnom papieri) bielenie výroba papiera

Na výrobu recyklovaného papiera môže byť použitý:

smer vlákna papiera mal byť rovnobežný s chrbtom väzby. Pri manipulácii s papierom počas tlačového procesu nesmieme zabúdať aj na vlhkosť a PH papiera.

Polygrafické požiadavky na papier V technologickom procese tlače je podstatným parametrom farebný závoj potláčaného papiera a kvalita jeho povrchu (natieraný, ľahko natieraný, nenatieraný). Norma špecifikuje päť tried, ktoré majú definované typické vlastnosti, ako je farebný závoj, lesk, jas, či plošná hmotnosť. Definícia papiera je v norme pre tlač ISO 12647-2 asi jedna z najproblematickejších kapitol – reálne dnes majú tlačové papiere iný farebný nádych, než aký norma predpokladá a kodifikuje. Papiere sú často belšie s akoby namodravým nádychom, čo je spôsobené prítomnosťou optických bielidiel, teda prímesami citlivými na UV žiarenie, ktoré v tomto spektre žiaria. Takýto papier bude pod UV lampu „svietiť“, kým materiál bez týchto bielidiel ostane tmavý. V praxi to znamená, že UV žiarenie, ktoré je vždy v určitej miere prítomné v bielom dennom svetle, sa mení vďaka optickým bielidlám na viditeľné namodravé svetlo, ktoré vizuálne zlepšuje tlačový kontrast. Bohužiaľ, tieto bielidlá ovplyvňujú i farebný odtieň tlačových farieb a všetky sú „tlačené“ do studenších polôh.

Recyklovaný papier a jeho výroba Jedným z najväčších problémov bola v minulosti likvidácia odpadového papiera po jeho použití a druhotné odpady z výroby papiera. Recyklovaný papier pomáha redukovať vplyv papierenského priemyslu na ekosystém planéty. Recyklovaný papier je papier vyrobený z celulózy, na výrobu ktorej bol použitý zberový papier. Celulózové vlákna na výrobu papiera sa môžu recyklovať 5-7-krát.

- nepoužiteľný papier z výroby papiera (mill broke) – tvoria ho papierové prírezy a vyradený papier z výroby; recykluje sa ihneď v papierenskom závode - zberový papier pred použitím (pre-consumer waste alebo priemyselný zberový papier) – je to materiál, ktorý opustí výrobný závod, ale bol vyhodený ešte pred použitím spotrebiteľmi. - zberový papier po použití (post-consumer waste alebo komunálny zberový papier) – je materiál, ktorý bol vyhodený po použití spotrebiteľmi (časopisy, noviny, kancelársky papier, telefónne zoznamy, obaly...).

Prečo používať recyklovaný papier? Hlavným dôvodom, prečo používať recyklovaný papier, je, že vytvára dopyt po odpadovom papieri ako základnej surovine, vďaka čomu sa redukujú skládky. Rôzne štúdie ukázali, že recyklovaný odpadový papier má menší ekologický dopad ako iné spôsoby likvidácie odpadu. Výroba tony recyklovaného papiera ušetrí 17 stromov, 2,3 m3 miesta na skládke, 32 000 l vody, 4 200 kWh elektrickej energie (priemerná spotreba rodinného domu za 6 mesiacov) a 27 kg emisií v ovzduší. Súčasné recyklované papiere poskytujú vysokú kvalitu pri tlači, vysokú úroveň vzhľadu, a preto sú vhodné aj na prestížne tlačové aplikácie. Pripravil: František Martančík – NOVUM F&M www.polygrafia-fotografia.sk Zdroj: Mondi SCP, Bratislavská papierenská spoločnosť

Printprogress #1 /2012  
Printprogress #1 /2012  

Odborný dvojmesačník pre polygrafický priemysel a súvisiace odvetvia

Advertisement