Page 10

❘ ANKETA

AnketA Obraz sveta vo svete obrazov

Peniaze môžu chýbať, kultúrnosť by nemala Obraz sveta sa zmenil na svet obrazu. To je najstručnejšia charakteristika toho, čo prebehlo za posledné polstoročie zásluhou mohutnej invázie digitálnych technológií do života ľudstva. Slovo ustúpilo obrazu. Obraz dominuje. Do takej miery, že zo životov našich detí sa vytráca hovorené slovo, že obraz ich na obrazovkách zaujíma viac ako stretnutie s kamarátmi, že sedia hodiny, dni, mesiace ponorení do obrazu až po uši. Nič iné nevidia, nepočujú, nevnímajú.

I

nak nie sme na tom ani my, dospelí. Podľahli sme lákadlu obrazov bez ohľadu na to, či sú pekné, dobré, kvalitné, pozitívne, otrasné, negatívne alebo šokujúce. Obraz nám jednoducho vládne, ba čo viac, ovláda nás. Na tejto obrazovej – často – nadprodukcii, sa podieľajú rôzne profesie. V ich radoch je veľa pracovníkov, ktorých kvalita a výsledky práce sú veľmi rozdielne. Z vlastných skúseností i poznania vieme, že prevláda priemer, ba podpriemer. No vývoj zabezpečuje kvalita, špička, mimoriadne výkony.

Ani vo svete obrazov, vizualizácie, to nie je inak. Naopak. K nevyhnutnej odbornosti, profesionalite sa priraďuje tá prepotrebná kreativita, ktorá dokáže posunúť vysoký profesionálny štandard až do sféry skutočného umenia. Z pohľadu nášho záujmu sme sa sústredili na oblasti, kde vizualite prostredia dominujú grafické obrazy, znaky, symboly, ich kombinácie i ucelené systémy, jednoducho grafika vo svojich mnohorakých formách i funkciách. Jej spoločnou úlohou je komunikovať myšlienku, odkaz, informáciu v podobe, ktorá zaujme, upúta. Je to úloha závažná až vážna, náležitá dobe i dôležitá v časoch nevídane zrýchlenej frekvencie informácií a možností ich dosahu. Hlavne preto, že obraz je dnes rýchlejší ako slovo a má väčší účinok ako siahodlhý text. Samozrejme, s pozitívnou i negatívnou voľbou. Ten výber je vždy na nás.

Aká je súčasná knižná grafika? Knižná grafika je utilitárna časť grafického a typografického dizajnu a predsa má obrovský dopad na úroveň kultúrnej pamäti národa a spoločenstva.

10

ROČNÍK 2012 ❘ 01

Aká je firemná grafika včera a dnes? Firemná grafika ako súčasť marketingových funkcií je rozhodujúcou pri tvorbe a posudzovaní povesti a imidžu firmy v spoločenskom prostredí i vplývaní na mieru jeho kultúrnosti.

Digitálny macher či grafik? Technická zručnosť a ovládanie nových technológií je výborným predpokladom vo vizuálnej komunikácii, ale ak zostane len pri nich bez rozvíjania grafickej kreativity, tak je to často smerovanie do slepej uličky.

Aká je grafika v tvári mesta? Mestské prostredie so svojou znečistenou grafickou tvárou je potvrdením mnohých problémov vo vizuálnej grafike.

Grafika v politike alebo politika v grafike? Aká je kvalita grafického dizajnu a jeho trendy? Otázok do diskusie sa ponúka veľa, preto sme v ankete oslovili tvorcov, profesionálov, odborníkov, ktorí ponúkajú svoj pohľad, vyslovujú svoje argumenty, hovoria zasvätene, uvážlivo i energicky s tým istým cieľom: prispieť k problematike vplývajúcej na život každého, lebo nejde o nič menej ako o výchovu, citlivé vzdelávanie a kultúru slovenského spoločenstva. Peniaze môžu chýbať (aj chýbajú), kultúrnosť by nemala. Prijmite pozvanie a zoznámte sa s názormi ľudí, ktorí sa o to na rôznych pozíciách usilujú.

Dušan Junek a redakcia PrintProgress

Printprogress #1 /2012  

Odborný dvojmesačník pre polygrafický priemysel a súvisiace odvetvia

Printprogress #1 /2012  

Odborný dvojmesačník pre polygrafický priemysel a súvisiace odvetvia

Advertisement