Page 43

/ ALLER

INNOVATÖRERNA SOM SKAPAR ALLERS FRAMTID

Redan år 1873 startade Laura och Carl Aller sitt tidningshus i Köpenhamn. Mønster-Tidende (numera känd som Femina) blev första tidskriften ut. I dag – fem generationer senare – läser fem miljoner svenska och danska kvinnor varje vecka en tidskrift från Aller. Men pappersläsarna blir färre, och Aller har bestämt sig för att systematiskt tänka nytt och innovativt. Nu kommer de första resultaten från innovations­avdelningen, som trots allt fortfarande tror på print. AV M AT T I A S Å K E R B E R G

www.printpower.se | PRINT POWER _ 43

PP9_p42-45_Aller_Sweden_red_subbed.indd 43

27/04/2015 14:28

Print Power Sommaren 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you