1 minute read

Contemporary Greek Printmaking in Japan

The first phase of the exhibition will open in August 2019 at the Washi-no-Sato exhibition space, which is situated in the area of Saitama, 70 kilometers north-west from Tokyo. This is an important handmade paper workshop which is a UNESCO World Heritage site.  

   The exhibition will feature work by: Christos An gelopoulos, Odysseas Annitsakis, Rena Anoussi-Ilia, Irene Antoniadi, Zacharias Arvanitis, Michalis Arfaras, Judy Attwood, Antigone Valery, Argyri Vasilakou, Kalianthi Vodgopoulou, Elena Gartsea, Matina Georga, Alexander Gianniou, Soultana Gioura, Eleni Dervisoglou, Nikos Desekopoulos, Marion Inglessi, Christophoros Katsadiotis, Maria Kompatsiari, Dimitra Koumantaki, Kleves Krisiko, Anastasia Konstantakou, Dina Kotsiou, Kati Mahrt, Valentini Mavrodoglou, Vanta Mavroeidi, Anastasia Mikrou, Ioannis Monogyios, Iris Xila-Xanalatou, Pino Pandolfini, Natalia Papadopoulou, Sofia Papadopoulou, Evgenia Peza-Psaroni, Dimitra Petropoulou-Dimitraki, Dimitra Siaterli, Amaryllis Siniossoglou, Nikos Stavrakantonakis, Mary Schina, Rania Schoretsaniti, Vanessa Touzloukof, Anastasia Tsetoulidou, Alexandra Tsitsinta, Aggelina Tsoumani, Michael Falkonis, Panagiotis Ferentinos, Theodoros Frangos, Rania Fragoulidou and Florence Christakis