Page 1

centralpark @ sea

centralpark @ sea


MEMBER OF JEAN DE CLOEDT GROUP


BOUWHEER MET OOSTENDSE ROOTS

FAMILIE DE CLOEDT

Jean De Cloedt CEO Burco Coast

Terug naar de kaai. Jean De Cloedt, voorzitter van de immobiliëngroep Burco en achterkleinzoon van de oprichter van de baggerfirma De Cloedt, stelt u vandaag zijn nieuwste prestigieus project in Oostende voor. Aan moeders zijde afkomstig uit de Oostendse vissersfamilie Bauwens die de firma Pêcheries à Vapeur aan de Baelskaai oprichtte, komt hij terug naar zijn roots. Met het unieke project ‘Baelskaai Oostende’ bouwt Jean De Cloedt ruimte aan zee.

Jean Jacques De Cloedt Past voorzitter DEME Past CEO Baggerwerken De Cloedt Ere voorzitter IBIS


PROJECT

OOSTEROEVER Het project aan de Baelskaai te Oostende vertrekt vanuit ‘ruimte aan zee’. Bij de ontwikkeling gaat men uit van de eigenheid van de locatie, namelijk de zee, de stad en de haven. Het is een tijdloos concept. Er is geen tijdsgebonden architectuur aanwezig. Er wordt niet met materialen gewerkt die een bepaald tijdperk typeren. Hier wordt een nieuwe, duurzame thuis aan zee ontwikkeld, gebouwd in de geest van de plek. Dit project maakt deel uit van een groter geheel. Andere delen van deze herontwikkeling zijn o.a. de reconversie van het Militair Hospitaal, de opwaardering en sanering van de duinengordel en de renovatie van het fort Napoleon met het herstel van het oorspronkelijke glacis. Er staan natuurlijk nog meer initiatieven en projecten in dit gebied gepland. Enkele hiervan zijn bv. de bouw van de 2de strekdam, de bouw van een nieuwe zeilclub op het strand en de transformatie van het vuurtorendok tot marina/yachthaven.

NATUUR, RUST EN EEN BRUISENDE STAD IN ÉÉN GEHEEL, DE BAELSKAAI HEEFT HET ALLEMAAL !


PROJECT OMSCHRIJVING:

BAELSKAAI

basis tekst Occuptio riatqui scipiet qui in es quiat alibusam aut aut placcatia sita cones quodi ad ut modit ut apitestiume voloratianti ium simus arunt ut lique volesti re corepudaes invelic totatem et audae nonse nos adigendes aut explabo ribustiame eum ducient, eaquasp ernatum rerit reribus nem qui quo blant expe vent, id magnatem endia volor audi te sus. Um quas illitint vent enis quae ipienihiliae perfere re alit pa nullaborum quibus, ipsuntem. Ehenient ipitaquam ex eos et aut facienturio torestiust vendit basis tekst Occuptio riatqui scipiet qui in es quiat alibusam aut aut placcatia sita cones quodi ad ut modit ut apitestiume voloratianti ium simus arunt ut lique volesti re corepudaes invelic totatem et audae nonse nos adigendes aut explabo ribustiame eum ducient, eaquasp ernatum rerit reribus nem qui quo blant expe vent, id magnatem endia volor audi te sus. Um quas illitint vent enis quae ipienihiliae perfere re alit pa nullaborum quibus, ipsuntem. Ehenient ipitaquam ex eos et aut facienturio torestiust vendit basis tekst Occuptio riatqui scipiet qui in es quiat alibusam aut aut placcatia

sita cones quodi ad ut modit ut apitestiume voloratianti ium simus arunt ut lique volesti re corepudaes invelic totatem et audae nonse nos adigendes aut explabo ribustiame eum ducient, eaquasp ernatum rerit reribus nem qui quo blant expe vent, id magnatem endia volor audi te sus. Um quas illitint vent enis quae ipienihiliae perfere re alit pa nullaborum quibus, ipsuntem. Ehenient ipitaquam ex eos et aut facienturio torestiust vendit basis tekst Occuptiquiat alibusam aut aut placcatia sita cones quodi ad ut modit ut apitestiume voloratianti ium simus arunt ut lique volesti re corepudaes invelic totatem et audae nonse nos adigendes aut explabo ribustiame eum ducient, eaquasp ernatum rerit reribus nem qui quo blant expe vent, id magnatem endia volor audi te sus. Um quas illitint vent enis quae ipienihiliae perfere re alit pa nullaborum quibus, ipsuntem. Ehenient ipitaquam ex eos et aut facienturio torestiust vendit

OOSTENDE PAREL AAN DE KUST, QUOTE VAN IEMAND OFZO?VOLORE VEREHEN DANDAE RE COMNIHILITI CON REMPOST, CORE VENT VENE DEL MAION CUM QUAM


PROJECT

OOSTEROEVER

Oostende sluit zo op heel eigen wijze aan bij gelijkaardige ontwikkelingen in diverse grotere en kleinere havensteden in België, Europa en zelfs de wereld (Antwerpen, Gent, Rotterdam, Amsterdam, Barcelona, Hamburg, Londen,…).

stand, en versterkt ze ook. Aan het profiel van de kade en omliggende straten wordt niet geraakt. Aan de inrichting van de openbare ruimte wordt erg veel aandacht besteed, zowel binnen als buiten het bouwblok Hendrik Baelskaai.

Daar zag men ook het potentieel van dergelijke zones als nieuwe woon- en werkgebieden. Plaatsen waar op een moderne en individuele manier wordt beantwoord aan de noden van verschillende doelgroepen.

Bij het ontwerp, de keuze van materialen, het detailleren van de inrichting, komt steeds weer het robuuste en tijdsbestendige havenkarakter naar voor als leidraad. Dit thema wordt wel afgewisseld met de nodige beschermende, zachte en groene plekken.

Van mensen die stedelijk willen wonen, maar niet pal in het centrum willen verblijven. Locaties die ruimte voorzien voor het moderne leven met compacte eisen. Deze unieke, nieuwe ontwikkeling gaat uit van een gemengd programma van wonen, recreatie, horeca, cultuur, werken en voorzieningen. Het ontwerp van dit project houdt de karakteristieken van de Oosteroever in

Het verkeer wordt er strikt beperkt, wat het veiligheidsgevoel versterkt. De ondergrondse garages worden aan de buitenzijde van het bouwblok gesitueerd. Doorgang voor de hulpdiensten wordt overal en altijd gewaarborgd. Fietsers en voetgangers kunnen in alle richtingen en zonder hinder doorheen de verschillende zones.

DE BAELSKAAI SLUIT AAN BIJ GELIJKAARDIGE ONTWIKKELINGEN IN DIVERSE HAVENSTEDEN IN BELGIË, EUROPA EN DE WERELD. EEN INVESTERING MET EEN INTERNATIONALE ALLURE !


INRICHTINGSPLAN

Zee of groen, waarom zou je kiezen ? Het project Baelskaai vormt een stedelijk bouwblok op maat van Oosteroever, een sterke entiteit langsheen Baelskaai én Victorialaan. Het bouwblok is opgebouwd uit een doordachte compositie van diverse gebouwen rond een grote binnentuin. Volumetrie en oriëntatie houden rekening met een optimale bezonning en directe zichtrelaties naar dok en stad, naar zee en groen. De gemeenschappelijke binnentuin verleent het wonen op deze plek een nieuwe en unieke identiteit. De weelderige groene parkruimte vormt een tegengewicht voor de stoere Baelskaai. De geborgenheid van een Duinpan-

ne en de vloeiende lijnen van kunstenaar en landschapsarchitect Burle Marx hebben ons geïnspireerd bij de inrichting en vormgeving. Het park als groene oase geeft rust en nodigt uit tot ontspanning. De woningen omsluiten het park. Elke woongelegenheid beschikt over directe toegang. Het park vormt zo een grote omsloten tuin, een ‘hortus conclusus’, waar elke bewoner kan van genieten. Zicht op het water, de vissersboten en de skyline van Oostende enerzijds, genieten van een prachtig binnenpark anderzijds: het project Baelskaai verenigt beiden!

DE ONTWERPER VAN HET INRICHTINGSPLAN : BUUR | bureau voor urbanisme is de naam van een gedreven team van een 35-tal (ir.) architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. Het bureau speelt een toonaangevende rol in de Vlaamse en Brusselse stedenbouw en is bekend om zijn hoogwaardige projecten, dankzij een frisse kijk, een uitgesproken ontwerpattitude en een procesmatige aanpak. Het bureau heeft zijn kantoor in De Hoorn, de voormalige brouwerij van Stella Artois aan de Vaartkom te Leuven. Naast het kantoor in Leuven heeft BUUR een satellietkantoor in het hartje van Gent, op de Korenmarkt.


BAELSKAAI 21


PROJECT OMSCHRIJVING:

BAELSKAAI


TIJDLOOS & DUURZAAM

BAELSKAAI 21 Vanuit je appartement heb je een prachtig zicht op de Baelskaai, op de stad Oostende en de zee. Het losstaande imposante en verfijnde gebouw paalt direct aan de Hendrik Baelskaai en heeft een zuidgerichte oriÍntatie. De architectuur is tijdloos, met verschillende verspringingen om een elegante vorm te krijgen. Baelskaai 21 is de tweede schakel van een groter geheel dat architecturaal perfect zal samengaan met de toekomstige gebouwen op deze locatie. De bouwheer opteert om een zo onderhoudsvriendelijk mogelijk gebouw af te leveren. De klant kan hierin genieten van een zeer degelijke afwerking die hij/zij zelf bepaalt. Alle gebruikte materialen ter afwerking zijn terug te vinden in het lastenboek. Er werd bij de opbouw van de plannen bijzondere aandacht geschonken aan de dagelijkse leefbaarheid van de appartementen met als resultaat dat zelfs voor de kleinere oppervlakten de leefruimtes zeer aangenaam zijn. Er worden 22 exclusieve woonentiteiten ontwikkeld, bestaande uit twee slaapkamers. De keuken wordt in een zeer hoge kwaliteit voorzien inclusief alle toestellen zoals vaatwas, frigo met vriesvak en microgolf oven. Elk appartement heeft een ruime berging voor het plaatsen van de wasmachine, droogkast, stofzuiger en dergelijke. De appartementen vooraan aan de kaai hebben een buitenberging voor stockage van buitenmeubelen,‌ enz.

Grote ramen en aanpalende terrassen met glazen balustrades geven het appartement een allure van openheid en grootsheid. De ramen worden in aluminium met poedercoating voorzien. De verwarming gebeurt individueel met design radiatoren. Om oververhitting tegen te gaan wordt aan de grote raampartijen zonnewering voorzien en/of wordt in het glas zelf zonnewering voorzien. Het gebouw zal volledig tegemoet komen aan de hedendaagse EPB (energie prestatie) wetgeving. Teneinde een maximale isolatie te garanderen wordt het gebouw voorzien van een strengere E54 norm (wettelijk E60). Hiervoor worden buitenmuurdiktes voorzien van 50 cm met hierin 14 cm isolatie. Ook het ventilatiesysteem zal volledig tegemoet komen aan de EPB wetgeving. Investeren in dit project is een duurzame en blijvende investering. In de grote ondergrondse parkeergarage is er de mogelijkheid tot het kopen van garageboxen of parkeerplaatsen. Kortom, het is een gebouw dat de tijd zelf in zich meedraagt, met het vermogen om geleidelijk aan en mooi te verouderen.

DE BAKSTEEN ZAL ER NA 10 JAAR EVEN KWALITEITSVOL UITZIEN DOOR DE GROTE HARDHEID. INVESTEREN IN DIT PROJECT IS EEN DUURZAME EN BLIJVENDE INVESTERING.


0,5

1

2mtr.

651

310

400

389

opp. app. : 123,5 m² opp. terras : 10,1 m² / 24, 6 m²

APP. 3.3

345

790 287 289 568 300

294 489

130

144

144

300 698

254 776

150

LIFT

165

260

100

410

318

156

107

125

135

180

95

110

170

121

118

95

96

HENDRIK BAELSKAAI 21 NIVEAU +03

opp. app. : 111,9 m² opp. terras : 19,1 m²

APP. 3.1

225

360 101 113 178

99 99 165 180

125 208

260

150

225

790

opp. app. : 114,5 m² opp. terras : 19,1 m²

APP. 3.2

100

341

698

400

389

310

289

04 - 03 - 2015 Onderhavige plannen zijn voorlopig onder het nadrukkelijke voorbehoud van gebeurlijke - kleinere - wijzigingen ten gevolge van de lopende en doorgedreven studies stabiliteit, technische installaties, EPB, toegankelijkheid en de bouwkundige detaillering. Eveneens zijn genoemde plannen onder het voorbehoud van het afleveren van de bouwvergunning door de Stad Oostende. Alle meubels en losse inrichtingen zoals vermeld en/of ingetekend op de plannen, zijn strikt ten titel van illustratie en inlichting en aldus geen/nooit onderwerp van de verkoop van betreffende woning.

0

294

113

176

473 195

786

300 294 786 176

125 208

471 178 99 99 165 180 473 195

795 287 289 568 300

H

30m


0,5

1

2mtr.

651

651

780

310

310

144

130

144

144

144

130

698

776

400

107 100

180

341

135

100

100

121

121

118

118

95

95

170

225

225

790

790

opp. app. : 115,2 m² opp. terras : 26,1 m²

APP. 5.2

opp. app. : 115,2 m² opp. terras : 26,1 m²

APP. 6.2

260

110

170

260

110

150

150

341

135

180

95

95

HENDRIK BAELSKAAI 21 NIVEAU +06

opp. app. : 111,9 m² opp. terras : 26,1 m²

APP. 5.1

opp. app. : 111,9 m² opp. terras : 26,1 m²

96

260

156

96

156

107

125

125

100

410

260

APP. 6.1

225

225

400

698

150

389

776

150

389

LIFT

LIFT

165

165

410

318

318

698

698

400

400

389

389

310

310

04 - 03 - 2015

Onderhavige plannen zijn voorlopig onder het nadrukkelijke voorbehoud van gebeurlijke - kleinere - wijzigingen ten gevolge van de lopende en doorgedreven studies stabiliteit, technische installaties, EPB, toegankelijkheid en de bouwkundige detaillering. Eveneens zijn genoemde plannen onder het voorbehoud van het afleveren van de bouwvergunning door de Stad Oostende. Alle meubels en losse inrichtingen zoals vermeld en/of ingetekend op de plannen, zijn strikt ten titel van illustratie en inlichting en aldus geen/nooit onderwerp van de verkoop van betreffende woning.

0,5 1 plannen 0Onderhavige 2mtr. zijn voorlopig onder het nadrukkelijke voorbehoud van gebeurlijke - kleinere - wijzigingen ten gevolge van de lopende en doorgedreven studies stabiliteit, technische installaties, EPB, toegankelijkheid en de bouwkundige detaillering. zijn 04 -Eveneens 03 - 2015 HENDRIK BAELSKAAI 21 genoemde plannen onder het voorbehoud van het afleveren van de bouwvergunning door de Stad Oostende. Alle meubels en losse inrichtingen zoals vermeld en/of ingetekend op de plannen, zijn strikt ten titel van illustratie en inlichting en aldus geen/nooit onderwerp van de NIVEAU +05 verkoop van betreffende woning.

0

opp. app. : 132,2 m² opp. terras : 19,7 m²

APP. 5.3

opp. app. : 132,2 m² opp. terras : 19,7 m²

APP. 6.3

228

228 790

790 287

287 289

289 568

568 390

390

300

300 254

254

360

360 101 113101

113 178

178

99 9999

99 165

165 180

780

176

180

113

113

300

300 295

176

473

125

125 208

208

125

125 208

208

295

786

786

176

176

473

285

285

786

786

471

471 178

178 99 9999

99 165

165 180

180 473

473

285

285

287

287 289

289 568

568 390

H 30m

390

H

30m


DE RUIME KEUZE EN HOOGWAARDIGE KWALITEIT VAN DE AFWERKING, ZORGT VOOR EEN MODERNE EN DUURZAME INVESTERING.


PROJECT OMSCHRIJVING:

BAELSKAAI


DE ONTWERPERS

AWG ARCHITECTEN Het architectenkantoor awg architecten cvba werd opgericht in 1972 (architectenwerkgroep) door bOb Van Reeth (eerste Vlaams Bouwmeester) en in 2002 heropgericht onder de naam awg architecten cvba door bOb Van Reeth, Geert Driesen, Filip Delanghe, Christine de Ruijter, Ilse Van Berendoncks en Jan Verrelst. awg architecten cvba is een multi-disciplinair ontwerpbureau en verenigt een 33-tal mensen met een verschillende opleiding en vorming (6 vennoten, 23 architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en designers, 2 juridisch-administratief managers en 2 onderhoudsmensen). De coöperatie heeft als doel om in een uitgesproken horizontaal en open georganiseerd samenwerkings- en groepsverband, projecten te maken van allerlei aard en schaal : stedelijke gehelen, complexen, gebouwen en objecten (meubels en gebruiksvoorwerpen) en dit in binnen- en buitenland (Nederland, Ierland, Engeland Frankrijk, Zwitserland, Italië, China, ,…). Voor awg architecten is

Kijkduin - Den Haag

Woning Van Roosmalen - Antwerpen

‘Architectuur’ het zoeken naar architectuur. Het gaat erom, op de vraag naar een oplossing voor een ruimtelijk probleem, door onderzoek een bepaalde kritische houding en mentaliteit te ontwikkelen jegens die vraag. Daardoor komt er voldoende architecturale energie vrij om creatief uit te vinden. Het gaat daarbij altijd om het specifieke karakter van een locatie en van een tijd/moment. Bij het ontwerpen gaat het steeds om het ontdekken van de cultuur welke een bepaalde plaats heeft doen ontstaan en om deze ‘ontdekking’ in te zetten om de kwaliteiten van die locatie te versterken en er nieuwe kwaliteiten aan toe te voegen. De geest van de omgeving ligt verborgen in de creatieve ontdekking van de concrete mogelijkheden. Bouwen moet ook duurzaam zijn. Duurzaam bouwen is bovenal het maken van intelligente en tijdloze casco’s. Gebouwen moeten naar onze mening vele generaties, leefstijlen en woonbehoeften kunnen overleven. Gebouwen moeten verandering kunnen ondergaan, zonder dat hun identiteit verloren gaat.

Sint Sixtusabdij West Vleeteren

Zuiderterras - Antwerpen


DE BOUWHEER BURCO COAST

VERBONDEN MET OOSTENDE Langs de Hendrik Baelskaai was het bedrijf Pêcheries à Vapeur gevestigd, eigendom van de Heer John Bauwens, overgrootvader van de Heer Jean De Cloedt, langs moeders zijde. De familie Bauwens bezat eveneens langs deze Baelskaai een filiaal genaamd Froid Industriel dat ijs vervaardigde voor de visvangstactiviteit evenals een filiaal genaamd Ostendia, een conservenfabriek van sardienen en sprot. Tijdens WO I vluchtte de familie Bauwens met haar vissersboten en personeel naar Engeland.Tijdens WO II heeft de familie Bauwens de tijd niet gehad om te vluchten en werden de schepen door de Duitsers opgeëist. John Bauwens heeft met de hulp van zijn zoon Raymond het bedrijf na de oorlog nieuw leven ingeblazen. De visvangst lokaliseerde zich voornamelijk aan de Belgische kust, Ijsland en Newfoundland. Emmanuel De Cloedt was algemeen ondernemer en baggeraar en heeft deelgenomen aan het ontwerp en de bouw van de estacades– dijk van Oostende. Hij richtte in 1875 de onderneming De Cloedt op. Zijn zoon Prosper De Cloedt zette zijn werk voort en breidde de baggerafdeling verder uit. Hij heeft op eigen kosten de koninklijke tribune van de renbaan te Oostende gerestaureerd. In het begin concentreerden de activiteiten van de baggerfirma zich vooral in Vlaanderen. Na WO I specialiseerde de onderne-

Sint Idesbald - Koksijde

New Large Park - Zeebrugge

ming zich meer en meer in baggerwerken en breidde de activiteiten uit tot Frankrijk en Nederland. De onderneming verloor bijna al zijn baggertuigen tijdens WO II. Na de oorlog werden de activiteiten hervat en uitgebreid door zijn zoon Raymond De Cloedt. Deze laatste heeft de vloot heropgebouwd en gemoderniseerd. Jean-Jacques De Cloedt, zoon van Raymond, heeft de grote internationalisatie van de firma doorgevoerd met nieuwe activiteiten in Afrika, Zuidoost-Azië en Australië. In 1990 fusioneerde Baggerwerken De Cloedt met Dredging International om DEME, één van de grootste baggerfirma’s ter wereld op te richten. Jean De Cloedt, zoon van Jean-Jacques heeft, na zijn studies van landbouwingenieur en een MBA aan het INSEAD in Fontainebleau, 15 jaar in het baggerbedrijf gewerkt. Sinds het jaar 2000 is hij naar de bouwpromotie overgestapt met de overname van de firma BURCO, opgericht door zijn schoonvader, de heer Philippe Gosse. Vandaag is BURCO actief in heel België, in Polen, Hongarije en Argentinië met meer dan 15 projecten en 250.000 m². De filosofie van Burco heeft steeds berust op de volgende essentiële waarden: integriteit, professionalisme en het respect voor het gegeven woord, waardoor onze geloofwaardigheid in de vastgoedmarkt steeds is gestegen.

Rogowo Pearl - Polen

Duinenwater - Knokke-Heist


MEMBER OF JEAN DE CLOEDT GROUP

UW BOUWHEER AAN DE BAELSKAAI WWW.BAELSKAAI.BE

FRANKLIN D. ROOSEVELTLAAN 11, 1050 BRUSSEL T 02 627 87 70 - WWW.BURCOGROUP.EU

ontwerp & druk: ziltdesign.be - fotografie: toerisme Oostende vzw, Jasper Leonard - renders: Infunctievan.be - teksten: Burco Coast, Filip Delanghe, Lodewijk Van Keymolen, toerisme Oostende vzw - Jan Van Collie Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming. Verkoopsplannen en tekeningen onder voorbehoud. © BURCO COAST

Verkoopsbrochure baelskaai 21  
Verkoopsbrochure baelskaai 21  
Advertisement