Page 1

När människor möts händer det saker! Möjligheter skapas som ingen sett utifrån eget perspektiv!

B ACKAPLAN – H ISINGENS HJÄRTA Sammanställt av Lena Hasslöf Gustafsson och Tomas Kruth, Fastighetsägarna


Arbetsordning generellt

Erfarenhetsuppfรถljning. Justera!


Tidsplanering Maj

Samling kring övergripande mål, förankring och bildande av förening Nulägesanalys och diskussion kring konkreta mål.

Augusti

Strategi, handlingsplaner, organisation/bemanning, finansiering , etc

Oktober

Operativt arbete, vi sjösätter organisationen Revidering av handlingsplaner inför ett nytt verksamhetsår.


Så här såg vår snabb-SWOT ut! STYRKOR

SVAGHETER

tillgänglighet utbud tilltala alla namnkännedom mångfald närheten

tilltala alla profillöshet geografiskt utspritt slitet namn (association)/attityd social struktur

HOT

MÖJLIGHETER

tiden/inaktivitet konkurrens

byggnation (bostäder) utökad service natur (Kvillebäcken) nära snabbhet Återvinning Tillgänglighet Utbud närhet


Vision för Backaplan Handelsplatsen Backaplan ska vara lättillgänglig, erbjuda ett brett utbud och vara Hisingsbornas förstahandsval som mötesplats – Hisingens hjärta.


Övergripande mål Föreningens mål är att skapa en positiv utveckling med ökad handel, tillväxt och kvalitet på handels- och mötesplatsen Backaplan.


Backaplans samverkansorganisation Göteborgs stad

Fastighetsägare

Verksamheter

Styrelse Ansvarig strategi

Operativt ansvarig

Exempel på samverkansgrupper:

Trygghet, säkerhet

Skötsel

Eventupphandlas externt

Marknadsföring


Finansiering • Ett 20-tal verksamheter har redan förklarat sig intresserade av projektet • Förslag på finansiering för projektets uppstart finns. 600 000 kronor fördelas på aktörerna på Backaplan, fastighetsägare och verksamheter tillsammans med Göteborgs Stad genom Trygg, vacker stad.


Förslag på huvudpunkter i handlingsplan • • • • •

Marknadsföring, information och event Rent och snyggt, en attraktiv miljö Trygghet och säkerhet samt socialt ansvar Trafik och tillgänglighet Medlemsvård och vi-anda


Nästa steg • Bilda ekonomisk förening • Tillsätta operativt ansvarig • Nästa möte


Backaplan  
Backaplan  

Mötesplats Backaplan

Advertisement