Page 1

ISSN: 1904-1861

PRINSENS M

A

no. 10

G

A

S

I

N

sep t ember 2013

no 5 f o r s va r s c h e f pe ter ba rtra m s id e

3

s id e n s id s t....... s id e

6 - 13

v i l d u b æ r e m in k is t e ? s id e

16 - 17

a nmeldelse a f n y c d m e d p r in s e n s m u s ik ko r p s s id e

18

ja nus og tuba en

m u s ik e r p o r t r æ t s id e

u n d e r l e d e l s e a f ....... s ta b s h o r n b l æ s e r e / m u s i k d i r i g e n t e r side

20 - 22

k a lenderen side

24 - 25

-

udpluk

v e d m i l i tæ r m u s i k k e n i v i b o r g

4-5


pr i n s e n s A F H E N R IK T H O R N GA A R D, O R K E S T E R C H E F

Udgivet af Prinsens Musikkorps i samarbejde med Prinsens Musikkorps’ Støtteforening og Prinsens Musikkorps’ Koncertfond Blad no. 10. Udgivet september 2013. Næste nummer udkommer marts 2014. Oplag 1.000 eksemplarer foto Thorsten Bolvig, Morten Stricker, Lars Bøgh Vinther, PMUK, Heri Hammer Niclasen, Rasmus Hansen tryk V-Print, www.v-print.dk Redaktion Henrik Thorngaard, orkesterchef PMUK, ansvarhavende Torben Johannsen, PMUK Keld Elmegaard Mortensen, PMUK Flemming Møller Sørensen, PMUK Hans Erik Christiansen, Støtteforeningen Formål Det er formålet med bladet at udbrede kendskabet til Dansk Militærmusik og herunder specielt Prinsens Musikkorps og dets koncertaktiviteter Gengivelse af indholdet er kun tilladt med angivelse af kilde Prinsens Musikkorps’ Støtteforening Skive Kaserne Sdr. Boulevard 15 7800 Skive Prinsens Musikkorps Skive Kaserne Sdr. Boulevard 15 7800 Skive 7228 4640 pmuk@mil.dk www.prinsensmusikkorps.dk

Sommeren 2013 vil blive husket af de fleste danskere. Vi går meget op i, hvordan vejret er, og arter det sig ikke, som vi gerne vil have det til, klager vi vores nød til alle, der gider høre på. Denne sommer var der ikke rigtig noget at klage over. Jo, det var måske til tider for varmt, men ellers................! Prinsens Musikkorps nød sommeren. Et lille pusterum i en ellers travl tid, der byder på rigtig mange opgaver såvel indadtil i forsvaret som ude i det civile liv. Ja, faktisk er det ikke for meget at sige, at de senere år har budt på en stor forøget interesse for Prinsens Musikkorps, og det glæder os. Derfor glæder vi os også altid til at komme i gang igen efter sommerferien, og vi har allerede, når dette blad er udsendt, haft en masse dejlige oplevelser. Her et par af dem: Ebeltoft Marineforening sender bud efter Prinsens Musikkorps HVERT år, og det er altid en fornøjelse at spille på torvet, hvor flere hundrede mennesker stimler sammen for at lytte til musikkorpsets dejlige musik. Det er blevet en tradition, og traditioner skal man holde i hævd. Ved sådan en lejlighed spiller musikkorpset marcher (til kongehuset og forsvaret), underholdningsmusik (H.C. Lumbye, Kaj Normann Andersen m.fl.) og lidt sommersange i nye arrangementer. Og publikum elsker det. En anden tradition er, at Prinsens Musikkorps hvert år spiller for de nye værnepligtige, der ankommer midt i august. Det er en fantastisk anledning, der begynder med, at Prinsens Musikkorps, når de værnepligtige ankommer, spiller en række marcher. Senere i programmet bliver det mere løssluppent med musik, som de værnepligtige kan relatere sig til. Det er musik af Anne Linnet, Dolly Parton og mange andre, og Prinsens Musikkorps har i mange år haft den fornøjelse at have sangerinden Mette Poulsen med til disse koncerter. Hun lægger fuldstændig de nye værnepligtige ned - eller snarere: Hun får dem op at stå og klappe og huje. Når de ankommer er de stille. Når de går hjem snakker og griner de. De har oplevet noget, de kan være sammen om, som begyndelse på deres værnepligt: Deres eget orkester - Prinsens Musikkorps. Vi glæder os til flere dejlige oplevelser!


m u s ik ko r p s e n e sk a b e r i n t e r e s s e o g r e s p e k t f o r f o r sva r e t AF PETER BARTRAM , GENERAL , FORSVARSCHEF

venheder indvielsen af musikkorpsets nye hus i Skive, der blev fejret med en fantastisk koncert. Prinsens Musikkorps havde bestemt ikke stået stille i de år, jeg havde været væk. Repertoiret var utroligt varieret med traditionel militær musik, klassisk musik og almindelig underholdningsmusik. Det var noget som overraskede publikum, og det vidner om en stor faglig dygtighed hos musikerne. Jeg bemærkede også den eminente akustik i det nye musikhus. I det hele taget er jeg glad for at Prinsens Musikkorps har så gode faciliteter, for ligesom soldater har behov for gode øveforhold for at dygtiggøre sig, så gælder det samme for vores professionelle musikkorps. Den store musikalske kunnen kendetegner også vores to andre professionelle orkestre – Livgardens og Slesvigske Musikkorps. Når man hører udenlandske dirigenter eller musikkendere omtale de danske militærorkestre, er man ikke i tvivl om, at musikkorpsene har et højt niveau også internationalt. Men også Søværnets Tamburkorps og Livgardens Tambourkorps – der består af soldater med store musikalske evner - er ligesom de professionelle orkestre med til at kaste ekstra glans over store og små begivenheder i Forsvaret. Jeg husker tydeligt en aften på Frederiksberg Slot sidste år, hvor netop Søværnets Tamburkorps spillede og underholdt en større udenlandsk delegation fra NATO. Arrangementet trak ud, for alle gæsterne ville takke og i mange ord give udtryk for hvor fantastisk en oplevelse det havde været! At Forsvaret rummer så mange forskellige kapaciteter, som spænder fra topmoderne kampsoldater til musikkorps i historiske uniformer, er en stor glæde og noget vi skal værne om. Jeg har tidligere givet udtryk for, at vores mere bløde værdier, traditioner og militærhistorie i en vis grad omsættes til kampmoral i de spidse ender eller korpsånd under fredelige forhold – og her yder vores musikalske enheder et væsentligt bidrag. Samtidig er musikkorpsene også med til at skabe interesse og respekt om forsvaret for resten af befolkningen, når de for eksempel spiller til en kontingentparade, hvor borgere i Holstebro, Haderslev eller København hilser soldaterne velkommen hjem fra en udsendelse. De tre musikkorps, som er fordelt, så de bedst muligt kan dække efterspørgslen for militærmusik rundt omkring i landet, spiller også en stor rolle i det lokale kulturliv i de byer, hvor de har hjemme. Som ung kompagnichef ved Prinsens Livregiment sidst i 1980’erne oplevede jeg for første gang militærmusikkens store betydning. 30. november på regimentets fødselsdag marcherede vi først igennem Viborgs gader og derefter samledes vi til paraden på kasernen, mens musikkorpsets spillede Prins Henriks Honnørmarch. På trods af det triste novembervejr var det en sjov og festlig dag. Den velklingende musik trak mange tilskuere til, og var med til at knytte regimentet sammen med garnisonsbyen.

Forsvarets kalender er fyldt med begivenheder festlige såvel som sørgelige, hvor det er vigtigt at have taktfulde og professionelle musikere til at underbygge stemningen. Det gælder parader, fanefremstillinger, arrangementer for InterForce og ikke mindst til flagdagen, ligesom de er en vigtig del af den ære vi viser vore faldne. Mange soldater ønsker som en del af deres sidste vilje, at et af de militære orkestre spiller ved deres begravelse.

Efter nogle år med stabstjeneste, vendte jeg i 2001 tilbage til Prinsens Livregiment som bataljonschef. Her var en af de markante begi-

Tak for jeres indsats!

03


ja n u s o g t u b a e n A F H E N R IK T H O R N GA A R D, O R K E S T E R C H E F

Fritidsinteresser: Spiller golf, løber og er glad for rødvin og mad. Yndlingsret: Lasagne (som også er stort set det eneste jeg kan lave i et køkken!) Største udfordring: Min have, som nok ikke altid får den opmærksomhed, den trænger til. Gift med: Anne, og vi bor i Hasle (Århus V.). Ser godt ud i uniform (ifølge fruen). Sådan beskriver tubaisten Janus Mogensen, på sin sædvanlige humoristiske facon, sig selv på Prinsens Musikkorps hjemmeside (prinsensmusikkorps.dk) . På det mere faglige, helt konkrete plan kan Janus Mogensen kort beskrives således: Han studerede på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium fra 1994 til 2001, hvor han debuterede som solist. I 2002 blev han ansat ved Prinsens Musikkorps, og siden da har han i flere perioder været udlånt til såvel DR RadioSymfoniorkestret, Det Kgl. Kapel samt Odense og Aarhus Symfoniorkester. Janus Mogensen er et meget ambitiøst menneske, der altid ønsker at levere det bedste. Der er ingen slinger i valsen, når Janus sætter tubaen for munden for at levere bunden i såvel det klassiske som i det rytmiske repertoire. I sidstnævnte leverer Janus en helt speciel præstation. Han spiller nemlig bas på sin tuba, eftersom Prinsens Musikkorps ikke har nogen, der spiller el- eller kontrabas. Det er helt fantastisk at opleve Janus’ basspil ved de rytmiske koncerter. De fleste vil nok tænke, at det da må lyde meget mærkeligt, men det gør det ikke. Tværtimod! Både når der spilles jazz, bigband og underholdning lægger Janus med stor stilfornemmelse den rytmiske bund, og hvis publikum ikke lige ved det, kan de såmænd ikke høre forskel. Det er imponerende! Mange solister har i tidens løb været ikke så lidt skeptiske, når de har fået at vide, at bassen i den rytmiske sektion spilles af

en tuba. Lige så mange er gået imponerede fra den første prøve, når de har hørt, hvordan Janus mestrer den disciplin. Al skepsis bliver fejet af bordet, og mange er kommet til at holde af den specielle tuba-bas lyd. F.eks. Stig Rossen, der under nytårskoncertturneen i 2012 kom til at holde så meget af tuba-bassen, at han hver aften specielt glædede sig helt vildt til at skulle synge “Me and Mrs. Jones”, fordi Janus’ tuba-basspil tilføjede nummeret helt nye dimensioner. Janus Mogensen er en fremragende tubaist, og selvom han det meste af tiden lægger den fyldige og solide bund i orkestret, så gør han sig også som solist. Det er helt fantastisk at opleve, hvordan der bliver helt stille i en skolesal med 400 børn, når Janus tager sin store tuba for munden, og sætter sig hen foran børnene og spiller Paul McCartneys “Blackbird”. Børnene er med fra første sekund, og med en blanding af fantastisk mimik og sublimt tubaspil tryllebinder Janus de måbende børn, der aldrig har hørt en tuba spille sådan. Og bifaldet vil ingen ende tage, når han løfter sin tuba og smiler til børnene, der uden tvivl har fået sig en musikalsk oplevelse, de aldrig glemmer. I det daglige er Janus en stille, eftertænksom og munter fyr, der altid har gode ideer til, hvordan Prinsens Musikkorps udvikler sig bedst muligt. Senest var han initiativtager til en lille herlig film med Prinsens Musikkorps. En film, som Janus selv instruerede og fik ideen til. Et af marchnumrene - en honnørmarch - fra Prinsens Musikkorps’ nye Cd “Marcher til Kongehuset og Forsvaret” er blevet til en musikvideo, som kan ses på prinsensmusikkorps.dk eller på YouTube - “Honnørmarchen”. Janus Mogensen tager også aktiv del i Prinsens Musikkorps’ programudvalg, hvor han er med til at ideudvikle og skabe nye koncepter for Prinsens Musikkorps, og så er han en af de musikere, som både arrangerer og redigerer musik, når der er brug for det. Janus har mange talenter, som kommer Prinsens Musikkorps til gode. En god og respekteret kollega, der altid går efter det optimale, både når der skal spilles og når der skal skabes gode arbejds- og samarbejdsforhold ved Prinsens Musikkorps. En kompetent, faglig dygtig musiker, der er med til at sætte et stort præg på den arbejdsplads, som han holder af. Janus går aldrig på kompromis med sin faglige stolthed, og ud af det kommer der ikke bare gode, habile musikere, men kunstnere, der kan deres metier, og som nyder at dele deres kunnen med andre.

05


s i d e n s ids t................. A F H E N R IK T H O R N GA A R D, O R K E S T E R C H E F

Prinsens Musikkorps er om ikke DET travleste så i hvert fald ET af de travleste orkestre i Danmark. 130 koncerter, parader og paroler bliver det til i løbet af et år, og det giver en hverdag med mange store udfordringer, for at få det hele til at gå op i en højere enhed.

Ugen efter bød på en koncert i Viborg Musiksal med en af Danmarks absolut bedste pianister, Ulrich Stærk. Han skulle bl.a. spille en ny klaverkoncert af Bo Gunge og Gershwins fantastiske Rhapsody in Blue.

I det følgende får du et lille indblik i Prinsens Musikkorps’ hverdag. Det bliver et lille uddrag af nogle af de store såvel som små opgaver, orkestret har været ude til siden februar 2013. MARTS - begyndte med et ”Gå glad hjem- arrangement hos Helicopter Wing i Karup. Gratis øl, sodavand og pølser - og Prinsens Musikkorps - skulle lokke medarbejderne til en hyggelig fredag eftermiddag med musik og socialt samvær i højsædet. En rigtig hyggelig eftermiddag, der resulterede i, at medarbejderne netop gik glade hjem efter en omgang god musik og en pølse! Rigtig fin opbakning fra medarbejderne ved Helicopter Wing og en rigtig god tradition blev indledt. Prinsens Musikkorps er allerede inviteret tilbage til et lignende arrangement.

Bo Gunges klaverkoncert, der til koncerten var blevet arrangeret specielt til Prinsens Musikkorps af komponisten selv, beviste endnu engang, at han er en af Danmarks mest spændende komponister af ny, klassisk musik. Klaverkoncerten sprudler af gode ideer og instrumentationen er formsikker og elegant. Et flot værk, der forhåbentlig vil blive spillet mange gange - og gerne med Ulrich Stærk som solist. Værket er faktisk skrevet til ham.


Koncerten blev et skønt møde med en musiker i absolut topklasse. Ulrich Stærks energiske men samtidig også meget følsomme klaverspil matchede Prinsens Musikkorps’ bløde klang utrolig flot, og det var helt åbentlys, at Ulrich Stærk nød mødet med et messingensemble, der naturligvis lyder anderledes end et symfoniorkester, men til gengæld også kan noget, et symfoniorkester ikke kan.

Det er altid en stor fornøjelse for Prinsens Musikkorps at spille koncerter med unge, talentfulde musikere, og publikum elsker disse ”Unge Solister”- koncerter. På det smukke Musikværket i Nykøbing er der efterhånden fuldt hus til koncerterne, og også i Aarhus er de vel besøgte, og det er dejligt. For det er netop disse musikere, der tegner den musikalske fremtid for Danmark, og

Prinsens Musikkorps har et fantastisk samarbejde med Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Et samarbejde, der bl.a. udmønter sig i en stor solistkonkurrence, som hvert år finder sted i oktober. Konservatoriets studerende - uanset instrument - kan melde sig til konkurrencen, og det er der efterhånden rigtig mange der gør. Sidste år deltog ikke mindre en 23 talentfulde musikere og sangere i konkurrencen, og der blev uddelt ikke mindre end 3 priser. 1. prisen gik til trompetisten Juan Pablo Munoz, 2. prisen gik til basbasunisten Søren Lahn Sloth og 3. prisen gik til Sidsel Lund på flygelhorn. Udover pengepræmier får solisterne mulighed for at spille to koncerter med Prinsens Musikkorps, og de fandt sted i midten af marts i henholdsvis Musikværket i Nykøbing Mors og i Skt. Lukas Kirken i Aarhus. Juan Pablo Munoz spillede bl.a. Arbans ”Karneval i Venedig”, Søren Lahn Slot spillede bl.a. Bozzas ”New Orleans” og Sidsel Lund spillede som det ene af sine to numre Astor Piazzollas ”Oblivion”.

den ser lysende ud. Der er masser af talent, men det skal plejes, og det kræver at de etablerede musikmiljøer tager sig godt af dem, både medens de går på konservatoriet men også når de kommer ud, og er klar til at erobre verden. De skal - hele vejen støttes, vejledes og opmuntres, så de får lyst til at brage ud i det

7


danske musikliv med al deres faglige kunnen og ekspertise og alle deres gode ideer.

Det er jo bl.a. det, de militære musikkorps er til for; at spille ved militære anledninger - store såvel som små.

Det har vi stor glæde af i Prinsens Musikkorps, og derfor laver vi - flere gange om året - projekter, der involverer unge, talentfulde musikere. De er fremtiden for såvel os som for andre, og derfor har vi en forpligtelse til at tage os godt af dem.

Jesper Riis er en fabelagtig god trompetist (og arrangør!), så publikum fik noget at glæde sig over på en aften, der stod i den rytmiske musiks tegn - og specielt smukke rytmiske arrangementer af Jesper Riis.

Andetsteds i dette blad kan du læse en artikel af Søren Lahn Sloth og Sidsel Lund, der fortæller om deres oplevelser med Prinsens Musikkorps og solistkonkurrencen.

APRIL

Trompetisten, komponisten og arrangøren Jesper Riis er en af Prinsens Musikkorps meget nære samarbejdspartnere. Jesper Riis har lavet et utal af fine arrangementer til Prinsens Musikkorps, og der spilles næsten ikke en koncert i vores regi, uden at den indeholder et stykke musik arrangeret af Jesper Riis specielt til Prinsens Musikkorps.

- begyndte med et chefskift ved Hærens Operative Kommando i Karup. Den hidtidige chef, generalmajor Agner Rokos, forlod hæren til fordel for en stabsfunktion i Polen, og han blev erstattet

Derfor var det en stor fornøjelse at have besøg af ham i slutningen af marts. Et projekt, der sluttede med en koncert i Parolesalen på Skive Kaserne, hvor Jesper Riis både var dirigent og solist.

af generalmajor Per Ludvigsen, der kom fra en stilling som generalinspektør og chef for Personelstaben/Forsvarsstaben. Overdragelsesceremonien fandt sted på kasernen i Karup, hvor hele den militære topledelse var til stede. Uheldigvis havde ingen tænkt på, at der faktisk skulle siges ord, der helst kunne høres af alle de tilstedeværende, hvorfor der i sidste øjeblik blev fremskaffet et højttaleranlæg, som kunne udbedre skaden. Et lille morsomt indslag i en ellers meget stringent ceremoni, hvor såvel den afgående som den tiltrædende chef talte. Parolesalen var næsten fyldt, og der kom flere og flere til efterhånden som koncerten skred frem. Det viste sig nemlig, at de unge officerer havde fest i officersmessen, og da de hørte den dejlige musik, tog flere af dem et glas vin under armen og gik til koncert med Prinsens Musikkorps og Jesper Riis. Og de var begejstrede! ”Kommer I ikke og spiller for os, når vi skal have afslutning”, lød det samstemmende. Og det gør vi selvfølgelig MEGET gerne.

Prinsens Musikkorps var naturligvis til stede og spillede smukt under ledelse af stabstambour Arne Jespersen. Efter paraden var der reception, hvor Prinsens Musikkorps underholdt under ledelse af Gert Skovlod Hattesen. Derpå fulgte to forårskoncerter og en skolekoncert. Forårskoncerterne fandt sted på Kjellerup Bibliotek og på plejecenter Gulkrog i Vejle og skolekoncerten på Ellebækskolen i Holstebro.


Repertoiret til de 3 koncerter var - af tidsmæssige grunde - stort set det samme, og det viste sig, at selvom de to første koncerter fortrinsvis var for et ældre publikum og den sidste naturligt nok for børn, så gik det fint at spille det samme, når bare børnene fik lidt flere ord og lidt mere ”show” med i forløbet. Børn kan altså sagtens kapere ”voksenmusik”, når bare de får forklaret, hvad det er, de hører.

Viborg Stifts Folkeblads anmelder, Jens Chr. Hansen, skrev i sin anmeldelse bl.a.:

”Der var fuld valuta for pengene: et sprudlende og veltilrettelagt operette-, musical- og delvis pop-program med den charmerende sanger og dertil en perlerække af iørefaldende highlights for messing og slagtøj. Stående applaus. Kom igen for som det også blev sagt så fint af aftenens gæst: ”Prinsens Musikkorps er jo jeres eget orkester”, og selvom de er gevaldigt gode til marcher, så viste de endnu en gang, at de kan så meget andet!” MAJ

Skolekoncerten fandt i øvrigt sted midt under ”lock-outen” mod de danske lærere, og det betød, at koncerten blev temmelig eksklusiv. Der kunne nemlig kun spilles for de børn, der blev undervist af lærere, der ikke var ramt af lock-outen (tjenestemandsansatte). Det blev alligevel en fin lille koncert, som børnene var glade for - ikke mindst takket være de mange fine pædagogiske indslag fra Prinsens Musikkorps’ musikere. På billedet er det Arne Jespersen og Olav Ploug-Jørgensen, der spiller Hans Peter Nielsens ”Trompetpolka”. I midten af april var der igen koncert i Viborg Musiksal - denne gang med solisten Gert HenningJensen.

- begyndte med Dragondag i Holstebro, hvor Prinsens Musikkorps som altid var til stede det meste af dagen. Dragondagen blev i år ekstraordinær festlig, idet dagen begyndte med en parade efterfulgt af en marchtur gennem byen til Holstebro Kirke. Tusindvis af holstebrogensere havde lagt lørdagsturen omkring Jydske Dragonregiment, der bød på en lang række aktiviteter for såvel børn som voksne. Der var kampdemonstration, mulighed for at komme ind og sidde i såvel en kampvogn som en helikopter, flyopvisning og så spillede Prinsens Musikkorps 2 koncerter på den store plæne foran cafeteriet. Alt i alt en rigtig hyggelig dag for både de ansatte og for det store publikum, der kunne nyde de mange aktiviteter i tørvejr og en smule solskin.

Han er en af de helt store stemmer på den danske opera- og operettescene, og det gav han utallige eksempler på ved koncerten i Viborg. Repertoiret bød bl.a. på Puccinis ”Nessun Dorma”, Lehars ”Dein is mein ganzes Herz”, Bernsteins ”Maria” og Emil Reesebs ”Livets Glæder” fra operetten Farinelli. Alt sammen fulgt på vej af gode (og sjove) anekdoter og inspirerende beskrivelser af komponister, forfattere og sangens placering i operetterne/operaerne.

9


Herning kunne i år fejre 100 år som købstad, og det blev markeret med ikke mindre end 100 arrangementer på 100 dage. Prinsens Musikkorps medvirkede ved to. Det hele blev skudt i gang med en jubilæumsang, som blev sunget af tusinde børn fra skoler i Herning - akkomagneret af Prinsens Musikkorps. Efter sangen blev der budt på kaffe, sodavand og lagkage - en gigantisk en af slagsen, som blev rullet ind i Herning Kongrescenter som afslutning på åbningskoncerten.

Koncerten var kl. 15.00 men allerede omkring middagstid begyndte de første koncertgæster at møde frem på pladsen ved Herningsholm. ”Bevæbnet” med stole, frakker, regnjakker, tæpper, kaffe, kage og champagne tog de plads foran scenen, for at opleve det hele fra første parkét. Humøret var højt, og stemningen særdeles god såvel på scenen som blandt publikum, og solisterne og Prinsens Musikkorps leverede et brag af en koncert, der fik en flot anmeldelse i Herning Stifts Folkeblad.

Prinsens Musikkorps var med igen ved en af de sidste anledninger: En stor, udendørs koncert ved Herningsholm, med en række Herningdrenge og- piger som solister.

Koncerten fik 5 ud af 6 mulige stjerner, og anmelderen, Kurt H. Jørgensen skrev bl.a.:

Tenorerne Peter Lodahl, Jens Søndergaard og Lars Møller og sangerne og entertainerne Jesper Lundgaard og Lisbeth Kjærulf, mødte frem for at være med til at festligholde Hernings 100 års jubilæum som købstad.

”Selvom Per Otto-Johansson (dirigenten) visuelt druknede lidt bag de mange hjemvendte solister, var det ikke mindst hans fortjeneste, at der var både snit og format over det samlede billede. I samme ombæring bør nævnes det velspillende Prinsens Musikkorps.” I midten af maj tog Prinsens Musikkorps hul på et projekt, som har været længe undervejs. I samarbejde med sangeren, pianisten, komponisten og entertaineren, Sigurd Barrett, havde Prinsens Musikkorps søsat et skoleprojekt med titlen ”Atlaskoncerter”.

Det blev en fantastisk koncert, hvor 2.000 herningensere mødte frem og trodsede det ikke alt for gode vejr, selvom koncerten faktisk kunne opleves derhjemme i stuen på storskærmen, idet TV2 Midt Vest sendte hele koncerten direkte på deres kanal.


I samarbejde med Viborg Kommune lavede Sigurd Barrett og Prinsens Musikkorps workshops for 6 skoler i Viborg Kommune - fordelt på 3 dage på 3 forskellige skoler. Skolerne, der deltog var: Vestfjendsskolen, Løgstrup skole, Vestervangskolen, Nordre Skole, Houlkærskolen og Vestre Skole.

Det hele sluttede med en stor koncert i Tinghallen i Viborg, hvor børnene tog deres forældre i hånden og gik til en koncert, der indeholdt en række af de sange, som de selv havde været med til at arbejde med på ugens workshops - samt en hel del flere. En koncert, i et rigtigt koncerthus med Prinsens Musikkorps og Sigurd Barrett. Projektet, der var for alle børn på de enkelte skoler, blev en fantastisk succes. Sigurd Barrett kan noget helt unikt med formidling af musik til børn og unge, og det kom både workshops og den afsluttende koncert til at bære præg af.

Med udgangspunkt i egen forståelse af musik blev børnene ført på en rejse i musikkens verden. En rejse, der tog sit udgangspunkt dér, hvor børnene selv hører hjemme nemlig i Danmark. Turen gik til fjerne kontinenter som Afrika, Asien, Nord- og Sydamerika, Syd- og Østeuropa, Grønland og flere andre spændende steder. Alt sammen for at føre børnene på en musikalsk dannelsesrejse, der først og fremmest skulle give dem en fornemmelse af, hvorfor og hvordan musikken på andre kontinenter lyder anderledes, end den de kender fra deres dagligdag. Musikken var udgangspunkt, men der blev også blevet arbejdet tværfagligt med andre projekter.

Børnene - og såmænd også de unge, der naturligt nok er lidt mere blufærdige - elsker Sigurd, og Prinsens Musikkorps havde hænder fulde med at følge Sigurd i alle hans ”skøre” påfund. Der blev sunget og danset til den store guldmedalje, og på 3 dage nåede Sigurd og Prinsens at spille for mere end 2.000 børn og unge, der ikke kun var begejstrede for Sigurd men også for Prinsens Musikkorps. Maj sluttede - som det efterhånden er blevet en dejlig tradition - med en koncert i Skive i anledning af ”Stafet for Livet”, som hvert år arrangeres af Kræftens Bekæmpelse. Stafet For Livet er et døgn, hvor Kræftens Bekæmpelse sætter fokus på kræftsagen og fejrer livet. Det er et døgn, hvor der er anledning til at mindes dem, der tabte kampen mod kræft, og give håb til dem, der kæmper. Stafet For Livet er fællesskab, oplysning og indsamling i kampen mod kræft. En sag som Prinsens Musikkorps meget gerne støtter. Derfor var det også en fornøjelse at være med på Skive Stadion, hvor stafetten fandt sted (som den i øvrigt gør mange an-

011


dre steder i Danmark).

ramme om grundlovsmødet, der havde valgmeninghedspræst, Peter Hedegaard, som taler.

21 hold med i alt 735 deltagere løb et helt døgn fra lørdag kl. 12.00 til søndag kl. 12.00, med mindst 1 person på banen hele tiden. Det hele blev kun afbrudt af en lysceremoni lørdag aften. Prinsens Musikkorps spillede umiddelbart efter åbningsceremonien, og selvom mange skulle i gang med at løbe, så var der stor tilslutning fra de pårørende, der kunne nyde en festlig koncert fra Prinsens Musikkorps, der på den måde var med til at fejre livet. JUNI - begyndte med HM Dronningens sommertogt, der altid involverer Prinsens Musikkorps. Således også i år, hvor musikkorpset tog imod HM Dronningen og Prinsgemalen i Kerteminde.

Nr. Vosborg blev for et par år siden renoveret efter alle kunstens regler. RealDania postede mange mill. kr. i projektet, og Nr. Vosborg står nu som et moderne kultur- og konferencecenter, der både har bevaret det gamle men også har bygget nyt. Bl.a. er den gamle stald blevet til en fantastisk sal, hvor der holdes fester, søndags brunch, koncerter, foredrag og meget mere. Grundlovsmødet blev holdt her, og der var stuvende fuldt hus. Så mange, at de sidste 100 måtte sidde i cafeteriet ved siden af og lytte med på højttalere.

Det blev - som altid - en festlig lejlighed, og Kerteminde var klædt ud til fest. Prinsens Musikkorps spillede, da Dronningen og Prinsgemalen gik i land, og igen da de tog afsted. Indimellem blev der tid til en koncert på kajen, hvor der i dagens anledning var stort marked. Der har altid været tradition for, at Prinsens Musikkorps spiller til grundlovsmøder - også selvom de jo ofte er politiske. Prinsens Musikkorps forholder sig politisk neutral, men det forhindre ikke, at orkestret kan underholde alle, der skulle have lyst til at høre orkestret spille. Og det er der heldigvis mange, der har. I år spillede orkestret til Holstebro Højskoleforenings Grundlovsmøde på Nr. Vosborg ved Vemb. Herregården Nr. Vosborg dannede den smukkest tænkelige

Prinsens Musikkorps underholdt de mange fremmødte før og efter grundlovstalen, og begge dele (talen og musikken) høstede et stort, fortjent applaus. Lørdag den 8. juni blev en særdeles travl dag for Prinsens Musikkorps. Traditionen tro skulle orkestret medvirke ved Prinsens Livregiments jubilarstævne i Viborg, men entertaineren Søren Dahl, som de fleste nok kender fra radioprogrammet ”Cafe’ Hack”, havde også sendt bud efter musikkorpset til at deltage i hans sommerudgave af programmet, som kommer til at hedde ”Cafe’ Hack vælter byen”. Optagelsen til sidstnævnte skulle finde sted ved Jydske Dragonregiment i Holstebro, men inden da skulle Prinsens Musikkorps altså nå til Viborg for at marchere gennem byen og op til den gamle kaserne. Dér plejer musikkorpset at slutte med en koncert, men den måtte udgå, så musikerne i al hast kunne sætte sig i bussen og køre mod Holstebro, hvor der var lydprøve kl. 11.30.


Prinsens Musikkorps nåede frem i tide, og kl. 13.00 kunne optagelsen gå i gang. Små 300 publikummer havde fundet vej til kasernen, og en veloplagt Søren Dahl kunne byde velkommen til tidligere forsvarsminister, Søren Gade, til Prinsens Musikkorps, til standup komikeren Rune Klan og til Tørfisk. Søren Dahl ankom standsmæssigt i en pansret mandskabsvogn, og så gik det ellers løs med veloplagte gæster og to veloplagte orkestre, der underholdt publikum. Prinsens Musikkorps havde medbragt solisten Mette Poulsen, og hun gjorde som sædvanlig lykke.

Forårssæsonen sluttede med to udendørs sommerkoncerter i henholdsvis Viborg og Ringkøbing. I Viborg skulle Prinsens Musikkorps være med til at indvie den nye gågade og efterfølgende give koncert, og i Ringkøbing skulle orkestret underholde på torvet foran Ringkøbing Hotel.

Sommer i Skive Anlæg er blevet en god tradition, som hvert år samler mange skibonitter fra midten af juni til midten af august. En række ensembler, kor og solister med tilknytning til Skive giver hver søndag koncert på scenen i anlægget, og selvom vejret ikke altid er lige godt, så trodser publikum vejr og vind for at lytte til de lokale kræfter. Vejret kunne man ikke klage på i år, og for 3. gang kunne Prinsens Musikkorps søndag den 23. juni gå på scenen for at underholde de ca. 100 fremmødte publikummer i Skive Anlæg.

Begge koncerter var præget af halvdårligt vejr, og det betød helt klart noget for publikumstilstrømningen. Mange havde dog alligevel - bevæbnet med paraplyer og regnslag - trodset vejrliget og begivet sig til koncert, og de fik et par underholdende koncerter med nogle af orkestrets egne musikere om solister. I Viborg kunne Prinsens Musikkorps sidde i tørvejr på scenen på Nytorv og i Ringkøbing kunne orkestret sidde i den fine pavillon, der er opstillet på torvet. Og således sluttede så første halvdel af 2013. Det blev ferie og når De sidder og læser dette blad, er vi allerede godt i gang med 2. halvdel af 2013. Vi glæder os..............

Med sig havde orkestret i år solisten Kirsten Siggaard, som har underholdt det danske publikum gennem mange år. Hun blev mest kendt som Grand Prix- sanger, men gennem årene har hun tilegnet sig et stort og bredt repertoire, som hun sammen med Prinsens Musikkorps underholdt de fremmødte med. En rigtig hyggelig sommerkoncert, der dog ikke var begunstiget af det allerbedste vejr. Det regnede faktisk lidt både før, under og efter koncerten, men såvel orkester som solist og publikum tog det hele med godt humør, og koncerten blev gennemført som planlagt.

13


n y tå r sko n c e r t e r 2014 m e d j o h n n y l o ga n & t r i n e ga d e b e r g A F H E N R IK T H O R N GA A R D, O R K E S T E R C H E F

sanger og entertainer, og så har hun et humoristisk talent, som hun i de senere år har brugt i selskab med Sofie Lassen-Kahlke, Anne Louise Hassing og Kaya Brüel, når de har været på turne med showet ”City Singler”. Også Sønderborg Sommerrevyen med bl.a. Leif Maibom, Jeanne Boel og Flemming Jensen får i år glæde af Trine Gadebergs talent både på og uden for scenen. Hun skal nemlig spille med i revyen men også skrive tekster til den. Ved Prinsens Musikkorps’ nytårskoncerter 2014 bliver der rig lejlighed til at stifte bekendtskab alle Trine Gadebergs talenter. - Vi er meget stolte over at kunne præsentere to solister af den kaliber til vores nytårskoncerter i 2014, fortæller orkesterchef Henrik Thorngaard. Johnny Logan er en sanger i international topklasse og Trine Gadeberg er multitalent ud over det sædvanlige. De to sammen – i samme show og ved samme koncert – ja, det kan kun blive en fantastisk oplevelse, som vi glæder os til at præsentere for vores trofaste publikum, slutter Henrik Thorngaard.

Dario Campeotto, Jette Torp, Kurt Ravn, Annette Heick, Preben Christensen, Maria Lucia, Susanne Elmark, Michael Carøe, Stig Rossen, Birthe Kjær og Bobo Moreno er nogle af de topsolister, der inden for de seneste 5 år har været solister ved Prinsens Musikkorps’ nytårskoncerter. Nu føjes endnu to navne til rækken af flotte solistnavne, når Prinsens Musikkorps i 2014 drager på nytårskoncerturné med Johnny Logan og Trine Gadeberg. Den irsk/australske sanger, Johnny Logan, er en solist i international topklasse. Han har flere gange vundet det internationale Melodi Grand Prix som sanger. I 1980 vandt han i Haag med melodien What’s Another Year, og i 1987 vandt han i Bruxelles med nummeret Hold me now. I 1992 deltog han igen ved det internationale Melodi Grand Prix i Malmø, men denne gang som komponist med melodien Why Me. Den blev sunget til en 1. plads af Linda Martin, så der er ikke noget at sige til, at Johnny Logan bliver kaldt ”Mr. Grand Prix”. Han har sat sit store fingeraftryk på den internationale sangkonkurrence, og det kommer selvfølgelig også til at præge Prinsens Musikkorps’ nytårskoncerter 2014. Johnny Logan får selskab af en af Danmarks bedste sangere og entertainere, Trine Gadeberg. Hun er kendt som en fabelagtig

Nytårskoncertturnéen indledes fredag den 10. januar, hvor det er Thisted, der danner rammen om premieren, og derefter går turen så til Viborg, Langå, Harboøre, Vemb, Thyholm, Galten, EjsingEgebjerg, Odense, Aalestrup, Skive, Frederikshavn og Brønderslev, hvor turnéen slutter søndag den 26. januar.


pr i n s e n s m u s ik ko r p s n y tå r sko n c e r t e r t u r pl a n

-

ja n ua r 2014

10 Fr

Thisted

kl. 19.30

Thisted Gymnasiums Hal, Ringvejen 32, 7700 Thisted

11 Lø

Tinghallen, Viborg

kl. 19.30

Tinghallen, Tingvej 2, 8800 Viborg

12 Sø Langå kl. 15.00 Langå Hallen, Sportsvænget 2, 8870 Langå 15 On

Harboøre

kl. 19.30

Harboøre Centeret, Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre

16 To

Vemb

kl. 19.30

Vemb-Hallen, Stadionallé 2, 7570 Vemb

17 Fr

Thyholm

kl. 19.30

Midtpunktet Thyholm, Rughavevej 5, 7790 Thyholm

18 Lø

Galten

kl. 16.00

Galten Hallen, Røddikvej 18, 8464 Galten.

19 Sø Ejsing-Egebjerg kl. 19.30 Ejsing-Egebjerg Hallen, Gl. Landevej 22, 7830 Vinderup 22 On

Odense

kl. 19.30

Odense Koncerthus, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C

23 To

Aalestrup

kl. 19.30

Aalestrup Idrætscenter, Skolevænget 17, 9620 Aalestrup

24 Fr

Skive

kl. 20.00

Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12, 7800 Skive

25 Lø

Frederikshavn

kl. 19.30

Det Musiske Hus, Rådhus allé 98, 9900 Frederikshavn

26 Sø

Brønderslev

kl. 16.00

Nordjyllands Idrætshøjskole, Parkvej 61, 9700 Brønderslev

15


v il d u b æ r e m i n k is t e ? A F H E N R IK H . B R E U M , J O U R N A L IS T V E D DA G B L A D E T H O L S T E B R O/S T R U E R

”Det er underligt og mærkeligt at forberede noget, jeg ikke selv skal være med til. Jeg har det ikke vanvittig godt med det, men jeg forstår godt, at jeg skal gøre det”. Ordene er hentet fra bogen ”Udsendt for Danmark”, hvor 22-årige Frederik Selch Poulsen fra Skive spiller en af de absolutte hovedroller. Bag bogen står fotograf Morten Stricker og journalist Henrik H. Breum, der over en periode på ni måneder har fulgt tre kampsoldater fra Jydske Dragonregiment før, under og efter deres mission i Afghanistan. Helt eksklusivt fik forfatteren lov til at sidde med ved bordet, da Frederik Selch Poulsen udfyldte sin sidste vilje - altså tog stilling til, hvordan hans sidste rejse skulle forløbe, hvis det værst tænkelige skete på den farefulde mission. Frederik Selch Poulsen skrev blandt andet navne på dem, der skulle bære kisten, og han fandt frem til et stykke musik, der i givet fald ville gøre sig godt i kirken: den engelske musikgruppe Coldplays ”Fix You”, der - oversat til dansk - beskriver, hvordan tårer strømmer ned ad dit ansigt, når du mister noget, du ikke kan erstatte: ”Jeg har sagt til mine søstre, at vi altid vil være fem i familien. Jeg vil bare ikke være der fysisk, men jeg vil være i deres hjerter. Det er den eneste forskel, der er,” forklarer den unge konstabel i bogen.

Forældre skal ikke føle skyld I det kapitel, der netop hedder ”Vil du bære min kiste?”, fortæller Frederik Selch Poulsen også om den vanskelige disciplin at skrive afskedsbreve til sine kæreste - blandt andre forældrene: ”Min mor og far skal vide, at de har gjort mig til den, jeg er. De har gjort det bedst tænkelige for mig. De skal ikke føle skyld over noget som helst”. Missionen blev afsluttet i februar, og Frederik Selch Poulsen er tilbage i Danmark i god behold. Det samme er bogens to andre hovedpersoner, konstabel Marc Hougaard fra Tilst, og premierløjtnant Carsten Højriis fra Holstebro. Ud over at følge de tre kampsoldater tæt - også ved frontzonen i Afghanistan - har Morten Stricker og Henrik H. Breum under den lange proces arbejdet målrettet med også at få fokus på de pårørende for derved at give bogen et ekstra lag. Ifølge journalist på Berlingske, Christian Brøndum, er det lykkedes, for i sin firestjernede anmeldelse af ”Udsendt for Danmark” skriver han blandt andet: ”Denne bog handler om helt almindelige soldater med helt almindelige familier og er som sådan en ualmindeligt tiltrængt beretning om det store flertal af soldater og især om deres pårørende, som

fa k ta b o ks

bogen

forfatteren


uden at kny har taget frygten og ensomheden på sig”.

Et dejligt afbræk i hverdagen Én af de pårørende er Randi Højriis, der i godt et halvt år holdt stand på hjemmefronten med to små børn, mens hendes elskede premierløjtnant kæmpede mod Taleban-oprørere i den evigt betændte Helmand-provins. I et af bogens centrale kapitler, der er bygget op om et besøg hjemme hos Randi Højriis midtvejs i ægtemandens mission, fastslår hun: ”Jeg har ikke tid til at have ondt af mig selv. Det ønsker jeg heller ikke, at folk skal have. Det er vores liv, og det er vores valg, at det skal være sådan her”. I bogen fortæller Randi Højriis også, at hun gav sin soldat en lille bog med på rejsen, så han havde mulighed for at nedfælde sine tanker direkte henvendt til børnene, Alberte og Sebastian: ”Det er fantastisk at have sådan en bog, hvis nu de mister deres far. De er så små. De vil aldrig kunne huske ham, hvis det var”.

Hækkerup, oberst Kurt Mosgaard, en feltpræst, en socialrådgiver og en psykolog, men der er også plads til smil og positive tanker. Et af de mest muntre indslag i bogen leverer komikeren Thomas Warberg, der i oktober sidste år rejste til Afghanistan for at underholde de danske soldater: ”Jeg ved jo godt, at de i bund og grund hellere ville have en stripper. Men forhåbentlig bliver det et dejligt afbræk i hverdagen for dem,” siger Thomas Warberg i bogen.

Forfatter: Fotograf: Titel : Sidetal : Pris : Forlag :

Henrik H. Breum Morten Stricker “Udsendt for Danmark” 76 149 kroner Turbine

I både ord og billeder er ”Udsendt for Danmark” overvejende alvorlig med bidrag fra blandt andre også forsvarsminister Nick

soldaten

familien

17


a n m e l d e l s e a f ” ko n g e h u s e t & f o r sva r e t ”

-

n y c d m e d pr i n s e n s m u s ik ko r p s A F M O G E N S GA A R D BO, R E DA K T Ø R A F B L A D E T ” R E V E IL L E ”

forsvaret. Her er Flemming Neergaard Pedersen repræsenteret med tre flotte marcher: ’Hærens Operative Kommandos March’, ’Flyvevåbenets Honnørmarch’ og ’Ingeniørregimentets March’. Neergaard Pedersen kan sit håndværk når det gælder marcher. Flotte og aldrig forfaldne til en ’kunstig moderne stil’. James Price har komponeret ’Hærens Materielkommandos March’ - flot. Et helt ukendt navn for mig er Poul Nørklit - ’Hærens Logistikskoles March’. En rigtig god march. Det samme gælder en gammel kending - tidligere musiker i Fynske Livregiments Musikkorps - Poul Erik Hansen (’Pelle’). Hans ’Trænregimentets March’ viser hvor dybe hans militærmusiske rødder er. Og så får vi også Christian Albert Larsens fejende ’Jydske Dragonregiments Reveille’ med trioen ’Jyden han er stærk og Sej’. Christian Larsen var stabshornblæser og senere musikdirigent ved 2. Regiments Musikkorps i Helsingør. En spændende og flot indspillet march- CD, som oven i købet har gjort noget ud af, at fortælle om marcherne og komponisterne i indlægshæftet. Det er desværre så sjældent det sker. Den kan købes for kr. 100 + forsendelse via: www.prinsensmusikkorps.dk

Mogens Gaardbo i fuld ornat som stabstambour for 8. Regiments Musikkorps Så kom der en ny CD med militærmusik -og jeg mener virkelig militærmusik. Der er kun marcher - 14 i alt - på indspilningen. Der er valgt en fin blanding af nye og gamle (kendte) marcher flere af dem er førstegangs-indspilninger. Musikkorpset lyder veloplagt, selv om det må have været en del dage i koncerthuset med kun marchmusik. Den norske dirigent, Bjørn Sagstad - med en fortid i den norske militærmusik - har sikkert sin del af æren for det. Kongehuset får sin del af repertoiret med marcher og honnørmarcher, som vi kender - og jo også har adskillige indspilninger af. Det er ’Prins Joachims March’ og ’Dronning Margrethe II’s Parademarch’ - begge af Arne Ole Stein. Så er der (naturligvis) ’Prins Henriks Honnørmarch’ af Preben Beyer og de to ’marchevergreens’ af Kai Nielsen; ’Kong Frederik IX’s Honnørmarch’ og ’Dronning Ingrids Honnørmarch’. Og endelig ’Kronprins Frederiks Honnørmarch’ af Jens W. Pedersen (også kaldet Fuzzy). Ny march i denne afdeling er (TV-kokken) James Prices ’Prinsesse Alexandras March’ - en fin og melodiøs march i traditionel stil. Mere spændende bliver det, når vi går til rækken af marcher til

Ny Cd med Prinsens Musikkorps: 100, - kr.


d e t va r e n v id u n d e r l ig o p l e v e l s e at s p il l e s o m s o l is t m e d pr i n s e n s m u s ik ko r p s A F S Ø R E N S L OT H , B A S B A S U N , KO N S E R VATO R IE S T U D E R E N D E PÅ D E T J YS K E M U S IK KO N S E R VATO R IU M

Da jeg vandt 2. prisen i konkurrencen Der var en tæt prøveplan den dag i oktober, hvor konkurrencen om en solokoncert med Prinsens Musikkorps fandt sted. Der var mange deltagere, og jeg var meget overrasket over, at jeg vandt, når så mange af mine medstuderende var med.

Prøverne og stykkerne Prøverne foregik på Skive Kaserne hos musikkorpset. Orkestermedlemmerne fik os til at føle os meget velkomne, og det blev både hyggelige og koncentrerede prøver. Programmet indeholdte mange nyarrangerede stykker, der oprindeligt var lavet for andre besætninger end militærorkester. Orkesteret fik omarrangeret de stykker, vi blev enige om at spille til koncerterne, og på den måde var det som at få en ekstra præmie. Jeg blev utroligt glad for at få noderne til de to stykker, som jeg spillede, så jeg en anden gang kan spille dem for samme besætning.

Muñoz Ribon, spille deres stykker. Det lød helt fantastisk!

Perspektivering Det var en vidunderlig oplevelse at spille som solist med Prinsens Musikkorps. Jeg følte mig meget privilegeret. Faktisk var hele tiden imellem konkurrencen i oktober og koncerten i marts præget af en rigtig stærk motivation, skabt af de kommende koncerter. Hver dag kunne jeg se frem til snart at skulle spille foran et professionelt orkester som solist. Det fik mig til at gøre mit bedste for at være virkeligt klar, når koncerterne i marts kom. På den måde var der ikke kun tale om en konkurrence og to koncerter, men faktisk en fem måneders oplevelse.

Koncerterne De to koncerter foregik på Musikværket i Nykøbing Mors, og i Lukaskirken i Aarhus. Det var begge to nogle smukke og gode koncertsteder. Særligt Musikværkstedet havde en dejlig akustik, der virkelig var fin at spille i. Udover oplevelsen, at spille de stykker jeg selv var solist i, var det en meget stor fornøjelse at lytte til de to andre prisvindere, Sidsel Lund og Juan Pablo

fa k ta b o ks

Søren Lahn Sloth

Prinsens Musikkorps

- er født i 1990 og er klassisk kandidatstuderende ved Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Hovedfag: Basbasun. Desuden er han en ivrig arrangør, og han underviser i alle messinginstrumenter.

- afholder hvert år i samarbejde med Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus en stor solistkonkurrence, som finder sted i oktober. Vinderne får - udover 1., 2. & 3. prisen som er på henholdsvis 10.000, 5.000 og 2.500 kroner 2 koncerter som solister med musikkorpset. 1. prisen på 10.000 kr. gik til Juan Pablo Muñoz Ribon 2. prisen på 5.000 kr. gik til Søren Lahn Sloth og 3. prisen på 2.500 kr. gik til Sidsel Lund

19


u n d e r l e d e l s e a f ....... (2:2)

s ta b s h o r n b l æ s e r e /m u s i k d i r i g e n t e r v e d m i l i tæ r m u s i k k e n i v i b o r g A F H A N S E R IK C H R IS T I A N S E N , T ID L . M U S IK D IR IG E N T V E D P R IN S E N S M U S IK KO R P S

her blev nu også musikkorpset placeret. Musikkorpset var sammensat af ældre musikere, som havde gjort tjeneste før 1932, samt nye uprøvede kræfter.

Den musikløse tid varede 9 år, men dog længe nok til at dokumentere misgrebet. Hæren manglede af mange grunde sine musikkorps, og også det civile musikliv havde problemer. Det kneb med at få besat ledige stillinger ved de civile orkestre, og det var en uvant situation. I flere hundrede år havde man ellers altid kunnet rekruttere fra militærmusikken. Men der blev igen grobund for dansk militærmusik. De tyske militærorkestres mange koncerter i besættelsens start skabte et ønske om en national dansk modvægt, og 1. februar 1941 blev 4 musikkorps, heriblandt ét tilknyttet regimentet i Viborg, genoprettet. Dette havde i mellemtiden skiftet navn fra 9. til 3. Regiment. De nye musikkorps bestod af musikdirigent, 15 faste og 5 værnepligtige musikere. Det svarede i størrelse til de musikkorps, der var nedlagt i 1932 med en enkelt forskel: Man genindførte stabstamburen, som skulle gå i spidsen for musikkorpset under march. Det var ikke en musiker, men en befalingsmand af officiantgruppen, der som kommandobefalingsmand også skulle stå for administrationen. Musikkorpsene gennemgik en grundlæggende uddannelse i København, med musikøvelser på Bådsmandsstrædes Kaserne og marchøvelser i Tivoli, fra februar til april. Efter en afsluttende march gennem Københavns gader - fulgt af en stor menneskemængde - og fælleskoncert i Fælledparken i slutningen af april, mødte korpsene til tjeneste ved deres regimenter den 1. maj 1941. Pga. besættelsen var antallet af garnisoner reduceret. Viborg Kaserne var bl.a. overtaget af besættelsesmagten, så 3. Regiments administration med regimentschefen i spidsen var i stedet flyttet til lokaler på Garnisonssygehuset, mens rekrutuddannelsen foregik i Randers, en af de 4 garnisoner hæren stadig rådede over, og

Aa.V. Beyer var i de første næsten 10 år af denne periode musikkorpsets dirigent. Det blev en svær periode, idet regimentet med musikkorps måtte evakueres til Nyborg i november 1942, samt måtte indstille virksomheden (næsten), da hæren blev hjemsendt i august/september 1943. Beyer, som var en glimrende violinist, var både før og efter 1941 ansat i Tivolisæsonen i Koncertsalens Orkester, og det fortsatte han med. Medlemmer af musikkorpset optrådte, da de kom hjem til Randers, som THE MILITARY BAND eller RANDERS tidl. REGIMENTSORKESTER med BLÆSEKONCERT – STRYGEKONCERT – LIEGSTOUWMUSIK og MODERNE DANSEMUSIK, og her var Beyer som Stehgeiger i spidsen for musikken. Musikkorpset holdt, ligesom de andre korps rundt i landet, hemmelige prøver i muligt omfang for at opretholde korpsets niveau og fx for at kunne optræde som ovennævnte ”BLÆSEKONCERT”. Nogle af musikerne var dog kun i mindre grad involveret i de ovennævnte aktiviteter, så de supplerede indtægterne hver for sig ved at tage korte engagementer hist og her eller ”spillede på løst”. En enkelt beskæftigede sig slet ikke med musikervirksomhed – han var efter hjemkomsten til Randers og resten af besættelsen på godskontoret hos DSB. Alligevel kunne man allerede få dage efter besættelsens ophør genoptage virksomheden, og 4. juni 1945 marcherede musikkorpset i spidsen for regimentets soldater fra Klostermarken til en velkomstparade på Nytorv, hvor byen med borgmester Egon Lauritzen i spidsen bød regimentet velkommen tilbage til Viborg. Aage Beyer fortsatte genopbygningen af musikkorpset og nåede i 1950 at indspille 4 grammofonplader med marcher og de 5 nordiske nationalmelodier, hvor korpset til lejligheden blev betegnet som Jyske Dragonregiments Musikkorps, inden han blev ansat ved 4. Regiment i Holbæk 1. januar 1951. Ved en appel 8. januar 1951 i musikstuen på Dragonkasernen i Randers overdrog Oberst Gundelach kommandoen til Villy Sigfred Gudmund Hansen, som havde været ansat som basunist i Livgarden fra marts 1938. Villy Hansen startede som 10-årig i Ti-


voligarden, spillede senere basun i Tivolis Harmoniorkester og hos Teddy Petersen i Wivex, men han var samtidig en erfaren dirigent, som i en årrække havde dirigeret en række orkestre i København som Politiorkesteret, Hjemmeværnets Region 6. Musikkorps samt Tuborgs-, Carlsbergsog Jernbaneorkesteret. Han udtalte: Det er selvfølgelig en omvæltning at komme fra København til Provinsen, men den er dikteret af idealistiske grunde - nemlig interessen for militærmusikken som sådan. Villy Hansen var kun i Randers et år, men nåede alligevel at dreje repertoiretilgangen i en ny retning: Engelsk brass band-repertoire, såsom Alford-marcher, og musik fra engelske og amerikanske musicals og Sousa-marcher, blev anskaffet. Der var fx i radiotransmissionerne i Beyers sidste år blevet spillet fx Sousa-marcher, men det var i traditionelle hornorkesterarrangementer indskrevet i nodebøgerne; det, der nu skete, var, at man indkøbte og benyttede originale trykte arrangementer enten som løsblade ved indendørs koncerter eller klæbede dem ind i et specielt beregnet omslag – K-bogen. Han nåede også at indspille 4 plader med marcher og denne gang under det normale navn, 3. Regiments Musikkorps. Men allerede 1. januar 1952 flyttede han, vel en af de bedste militære dirigenter i 1900-tallet, til 5. Regiments Musikkorps i Næstved, og blev erstattet af Jens Nicolaj Brøndum, som kom fra Sønderborg, hvor han havde spillet kornet i 2. Regiments Musikkorps. I Brøndums godt 20 år som musikdirigent blev der taget hul på en sanering af repertoiret. Indledningsvis blev indholdet af de ca. 50 håndskrevne nodesæt vurderet. Nodesættene stammede fra flere forskellige musikkorps – fx fra nogle, som var nedlagt, og det betød, at nogle musikstykker stod i flere forskellige bogsæt og var lavet af forskellige arrangører. Brøndum vurderede de forskellige udgaver og materialet i øvrigt og lavede en fortegnelse, hvor der for hvert bogsæt var angivet, hvilke musikstykker, der kunne anvendes. I nogle bøger kunne mange bruges - i andre kun et par enkelte. Han var også en dygtig og produktiv arrangør og lod de arrangerede nye numre indskrive i nye bogsæt. Konceptet fra Villy Hansens tid med at købe trykte engelske brass band-noder blev intensiveret, og de løse nodeark blev sat ind i en hel ny serie nodebøger for brass band-besætning. Fra

midten af 60-erne blev besætningen så omlagt til lille (dansk) brass band-besætning. Der var i musikkorpsets område et ret godt grundlag for at tilføre egnede værnepligtige musikere, så det var ikke svært på den måde at supplere de faste musikere og besætte de manglende stemmer i brass band-besætningen med disse. I 60-erne startede også de indendørs skolekoncerter med pædagogisk indhold i den kolde årstid til afløsning af de udendørs promenadekoncerter med få frysende tilhørere. Til gengæld blev de traditionelle søndagskoncerter i Randers og Rådhussalen i Viborg stadig færre for til sidst at ophøre pga. af manglende tilslutning. I arkiverne er programmerne for næsten 75 radiotransmissioner fra årene 1947-66 bevaret. Koncerterne var direkte og placeret før og efter 12.30-radioavisen. Hovedparten af disse er fra Brøndums tid. Jens Brøndum blev pensioneret 30. september 1973, og det betød, at han nåede at se konsekvenserne af et nyt forsvarsforlig, som trådte i kraft 1. april. Den vigtigste ting for musikkorpsene (MUK) var, at begrebet ”værnepligtige musikere”, som i skiftende antal havde været en del af MUK fra 1842, blev afskaffet. Det betød, at MUK ikke længere havde hjælp til de praktiske gøremål som regissøropgaver: Af- og pålæsning af bus og opstilling og nedtagning af grej i forbindelse med koncerter og prøver osv. eller fx til at løse nodearkivarens og kontorhjælperens opgaver, ligesom MUK nu kun havde de fastansatte musikere til at besætte stemmerne. Det er klart, at det tog nogen tid inden tingene igen fungerede, men ved hjælp og mandskab fra regimentet lykkedes det hen ad vejen. Jens Brøndum blev afløst af Erik Hammerbak, som var i Viborg fra 1/10 1973 til 1/5 1977. Som noget nyt var Hammerbak ikke tidligere militærmusiker men ekstern ansøger; han gennemførte dirigentuddannelsen på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (DKDM) fra 1971-78. Brøndums idé med at benytte brass band-arrangementerne blev videreført af Hammerbak. Han er endvidere en fremragende arrangør og satte en ny kurs i repertoirefornyelsen. Der blev påbe-

21


gyndt opbygning af et nodearkiv med de enkelte musiknumre i mapper, som fx efter behov kunne sættes i ringordnere med plastiklommer som koncertrepertoire. Dette arkiv var vokset til nummer 300, da Hammerbak efter konkurrence blev forsat til Fyenske Livregiments Musikkorps i Odense i 1977. En konkurrence efter hans afløser gav intet resultat, så i perioden indtil 1980 blev dirigentfunktionen løst midlertidigt af fungerende musikdirigenter: Musikerne Bjarne Nielsen, Henning Jensen og John Leth. En fornyet konkurrence i dec. 79 resulterede i, at musiker i Søværnet Hans Erik Christiansen blev ansat som Musikdirigent fra 1. april 1980. Det blev for sidste gang en intern ansøger (se senere): Basunist ved Slesvigske Fodregiment fra 1963-65, musiker i Søværnet (musikpædagog og dirigent) fra 1/7 1965 indtil ansættelsen i Viborg og med sideløbende studier ved musikkonservatoriet i København fra 1966-73 samt privat direktionsundervisning fra 1973-80. Aktiviteter og begivenheder i de 24 år MUK var under ledelse af Christiansen, vil være en repetition af de 2 artikler i PRINSENS i 2012 om musikkorpset – derfor blot et kort resumé:

1. Skifte af garnison: Viborg Kaserne til 1. februar 2001; derefter Skive med det nye musikhus 2. Økonomi i virksomheden: Koncertfonden fra 1991 samt koncerter med entré 3. De traditionelle skolekoncerter og plejehjemskoncerter blev forbedret m.h.t. afvikling og lokaliteter 4. Specielle arrangementer herhjemme og i udlandet; her nævnes i flæng: Bornholm 1 uge hvert andet år, Kieler Woche adskillige gange, Helsingfors 1988, Cypern 1989, adskillige tattoo’s indendørs i Tyskland, London 5. maj 1995 osv 5. I 10-året 1991-2001 indspilning af 7 Cd’er 6. el. instrumenter, el. udstyr og dermed muligheder for anderledes nyere repertoire indenfor rytmisk musik 7. Gallauniformer og musiceringer til begivenheder i Kongehuset De seneste tiltag, inden H.E. Christiansen blev pensioneret 31. juli 2004, var indledningen til den moderne nyordning, som fra Prinsens Musikkorps nu har bredt sig til de andre 2 musikkorps. I dag er en orkesterchef ansvarlig for MUK samlede virksomhed. Det musikalske ansvar har Chefdirigenten, skiftende gæstedirigenter og sidst men ikke mindst musikkorpsets vicedirigent og stabstambur.


STØTTEFORENINGEN for PRINSENS MUSIKKORPS Granstien 20, 8800 Viborg telefon: 86 638 676/40 208 676 e-mail: chrismus@fiberpost.dk Flere oplysninger: www.prinsensmusikkorps.dk

September 2013

GENERALFORSAMLING Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Prinsens Musikkorps’ Støtteforening

Torsdag 31. oktober klokken 1700 Generalforsamlingen afholdes i Musikhuset, Skive Kaserne med følgende dagsorden:

1. Velkomst herunder valg af ordstyrer og referent 2. Bestyrelsens beretning v/formanden 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab 4. Kassereren fremlægger budget for det kommende år, samt forslag til kontingent- og gebyrsatser. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Hans Erik Christiansen, Lene Christiansen, Anne Lise Østergaard, Helle Jørgensen er på valg. 6. Valg af revisor eller revisorsuppleant: Tage Jørgensen er på valg 7.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

8. Eventuelt

Forslag indsendes inden 23. okt. via e-mail: chrismus@fiberpost.dk eller til

Christiansen Granstien 20 8800 Viborg

23


k a lenderen

udpluk

f l ag dag

SEPTEMBER

Den nationale flagdag har efterhånden fundet sin form, så man landet over på værdig vis ærer og mindes de danske soldaters indsats. Prinsens Musikkorps deltager naturligt i denne dag. Musikkorpset deltager i Flyvertaktisk Kommandos arrangement i Karup, hvorefter musikkorpset deltager i Skive, når Ingeniørregimentet marcher gennem byen, og sidst på eftermiddagen deltager musikorpset i Holstebro ved Jydske Dragonregiments arrangement, som indbefatter en parade på kasernen, march gennem byen og en gudstjeneste. Karup, Skive og Holstebro. 5. september

ac c o r d e o n ko n c e r t

SEPTEMBER

Sidste år gennemførte Prinsens Musikkorps en fantastisk koncert med den danske accordeonvirtuos, Bjarke Mogensen. En både flot og festlig koncert, som fandt sted i Viborg Musiksal. For dem der ikke nåede at oplevede koncerten ved den lejlighed, bliver der nu en ny mulighed for at opleve Bjarke Mogensen og musikkorpset, idet koncerten i sensommeren gentages i Aars med samme dirigent som i Viborg: Jesper Juul. Vesthimmerlands Musikhus, ALFA, 15. september kl. 19.30

b e at l e s ko n c e r t

ok tober

Igen i år vil gymnasieungdommen i Midt-, Vest- & Nordjylland få chancen for at høre det medrivende koncept, hvor Per Wium fortæller historien om The Beatles og Jakob Sveistrup og Prinsens Musikkorps fortolker de mange smukke beatlesmelodier. Det hele under ledelse af orkestrets chefdirigent, Bjørn Sagstad Viborg Katedralskole, 2. oktober Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing, 3. oktober Hasseris Gymnasium, 4. oktober

p r o m e n a d e ko n c e r t

Når Prinsens Musikkorps igen i år deltager som det gennemgående orkester ved den årlige promenadekoncert i Skive, bliver det med Jesper Lundgaard, som orkestret har akkompagneret utallige gange, som solist. Og han kommer i godt selskab, idet Swing Sisters også kommer og fylder den store sal med kendte toner. Aftenens dirigent bliver Bjørn Sagstad. Bemærk at koncerten i år er kl. 16.00 Kulturcenter Limfjord, Skive 3. novbember kl. 16.00

nov ember


ko n s e r vat o r i e p r o j e k t

nov ember

Når Det Jyske Musikkonservatorium og Prinsens Musikkorps afvikler deres årlige samarbejdsprojekt bliver det med et glædeligt gensyn med den amerikanske trombonist, Michael Davis. Michael Davis er i New York ”First call”, hvilket betyder, at når man har brug for en trombonist, så er han den første man ringer til. Det fortæller meget om hans kvaliteter. Det er derfor spændende, at han igen står i spidsen for projektet, som munder ud i en koncert i Århus. Symfonisk Sal, Musikhuset, Århus. 16. november kl. 14.00

j u l e sa n g o g m e s s i n g k l a n g

December

Overskriften på disse koncerter klinger af tradition og julehygge. Det bliver der også, når Den Jyske Operas Kor og Prinsens Musikkorps igen i år synger og spiller julen ind under ledelse af Morten Schuldt-Jensen. Kniber det med at finde julestemningen, så kom til koncert i Aarhus og Kolding. Der er garanti for julestemning og en dejlige oplevelse! Skt. Lukas Kirken, Aarhus 9. og 10. december kl. 19.30 Kristkirken, Kolding 11. november kl. 19.30

j u l e ko n c e r t f o r æ l d r e sag e n

december

Prinsens Musikkorps spiller hvert år julekoncert for Ældresagen i Parolesalen på Skive Kaserne. Denne mangeårige tradition er rigtig hyggelig, og til glæde for såvel musikere som tilhørerne. 300 glade og forventningsfulde pensionister drikker kaffe, medens de lytter til orkester og en solist. I år er det Hanne Hohwü Houmøller fra Den Jyske Operas Kor, der er indforskrevet som solist, og det hele dirigeres af Gert Skovlod Hattesen. Parolesalen, Skive Kaserne, 16. december kl. 14.00

v e l ko m s t f o r væ r n e p l i g t i g e

f ebrua r

I Skive og Holstebro bydes værnepligtige velkommen til byen og regimentet med en præsentation af byen og de muligheder der er der, og til forsvaret med de muligheder der er. Disse præsentationer sluttes af med et brag af en koncert, hvor Mette Poulsen sammen med Prinsens Musikkorps får de værnepligtige op af stolene og får budt dem velkommen til deres værnepligtstid. Dirigent er Gert Skovlod Hattessen Skive og Holstebro 6. februar

25


p r in s e n s m u s ik ko r p s ’ ko n c e r t k a l e n d e r

0 5/0 9 -13 hele dagen

01/11-13

Flagdag Karup, Skive, Holstebro

FØDSELSDAGSPARADER

solist Stabstambour/dirigent: A. Jespersen og G. Skovlod Hattesen

JDR, Holstebro Kaserne, DAR, Varde Kaserbe solist STABSTAMBOUR: Arne Jespersen

14/0 9 -13 k l . 0 9.10

0 3/11-13 k l . 16.0 0

åbent hus

promenadekoncert

Skive Kaserne, Sdr. Boulevard 15, 7800 Skive SOLIST stabsTambour/dirigent: A. Jespersen, G. Skovlod Hattesen

Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12, 7800 SKive solist Swing Sisters og Jesper Lundgaard dirigent: Bjørn Sagstad

15/0 9 -13 k l . 19.3 0

0 6/11-13 k l .

ACCORDEON KONCERT

FØDSELSDAGSPARADE

Symfonisk Sal, Musikhuset i Aarhus SOLIST: Bjarke Mogensen, accordeon DIRIGENT: Jesper Juul

IGR, Skive Kaserne, Sdr. Boulevard 15, 7800 Skive solist STABSTAMBOUR: Arne Jespersen

16/0 9 -13 k l . 0 9.0 0

16/11-13 k l . 14.0 0

modtagelse ved CSR-Awards med Kofi Anan

KONCERT, KONSERVATORIEPROJEKT

Musikteatret, Den Røde Plads, 7500 Holstebro solist dirigent: Gert Skovlod Hattesen

Symfonisk Sal, Musikhuset, Thomas Jensens Alle 2, 8000 Aarhus C solist dirigent: Michael Davis

21/0 9 -13 k l . 0 9.3 0

3 0/11-13 k l .

Forældredag

PRINSENS LIVREGIMENTS FØDSELSDAG

Aalborg Kaserner, 9000 Aalborg solist stabstambour: Arne Jespersen

Viborg Kaserne solist STABSTAMBOUR: Arne Jespersen

01/10 -13 K L . 19.3 0

0 9 -10/12-13 k l . 19.3 0

KONCERT VED FLYVEVÅBNETS FØDSELSDAG

JULEKONCERT

Viborg Domkirke, Sct. Mogens Gade 4, 8800 Viborg solist dirigent: Bjørn Sagstad

Skt. Lukas Kirke, Aarhus solist dirigent: Morten Schuldt-Jensen

0 2- 0 4/10 -13

11/12-13 K L . 19.3 0

BEATLESKONCERTER

JULEKONCERT

Viborg, Ringkøbing og Hasseris SOLISTER: Jakob Sveistrup og Per Wium DIRIGENT: Bjørn Sagstad

Kristkirken, Kolding SOLIST DIRIGENT: Morten Schuldt-Jensen


12-13 samt 19/12-13

JULEGUDSTJENESTER DAR; Varde, TRR, Aalborg, IGR, Skive, HOK, Karup solist dirigent

16/12-13 k l . 14.0 0

JULEkoncert, Ældresagen Parolesalen, Skive Kaserne, Sdr. Boulevard 15, 7800 Skive SOLIST: Hanne Hohwü Houmøller DIRIGENT: Gert Skovlod Hattesen

0 6/01-14 k l . 10.0 0

S T Ø TTE F O R E N I N GE N bliv medlem Støtteforeningens formål er at medvirke til at bevare og styrke Prinsens Musikkorps, herunder udbredelse af dansk militærmusik i almindelighed og Musikkorpsets musik i særdeleshed. Dette sker i samarbejde med Musikkorpset og Prinsens Musikkorps’ Koncertfond.

Nytårsparole

Foreningen forsøger endvidere at skaffe medlemmerne gode tilbud omkring Musikkorpsets virke.

HOK, Karup solist dirigent:

Ved indmeldelse i Støtteforeningen for Prinsens Musikkorps betales et indmeldelsesgebyr på Kr. 50,-.

Gert Skovlod Hattesen

0 9/01-14 k l . 11.0 0

Nytårsparole

Som medlem får du: • Rabat ved køb af korpsets CD’er • Rabat ved køb af koncertbilletter til udvalgte koncerter

HW, Karup solist dirigent:

Indmeldelses­gebyret dækker kontingent i indeværende år for enkelt­personer.

Gert Skovlod Hattesen

Se meget mere om støtteforeningen på www.prinsensmusikkorps.dk

13/01-14 K L . 0 8.4 5

Nytårsparole JDR, Holstebro solist dirigent: Gert Skovlod Hattesen

10/01 - 26/01 - 14

Nytårskoncerter Se kalender side 15 SOLISTER: Johnny Logan & Trine Gadeberg DIRIGENT: Gavin Sutherland

0 6/0 2-14

VELKOMST FOR VÆRNEPLIGTIGE IGR, Skive samt JDR, Holstebro SOLIST: Mette Poulsen DIRIGENT: Gert Skovlod Hattesen

27


KONTAKT: Prinsens Musikkorps Sdr. Boulevard 15 7800 Skive Telefon: 7228 4640 Mail: pmuk@mil.dk

Prinsens Magasin nr. 10  
Prinsens Magasin nr. 10  
Advertisement