Page 1

ISSN: 1904-1861

PRINSENS M

A

no. 9

G

A

S

I

N

M A R T S 2013

no 5 nek rolog s id e

03

i ko m m e r f o r h å b e n t l ig ig e n t i l næste år s id e

06 - 09

i p r a k t ik v e d p r in s e n s m u s ik ko r p s s id e

10 - 11

n y tå r s ko n c e r t

m e d g r a n d p r i xp r æg s id e

12 - 13

t ro m p e t is t & d ir ig e n t

u n d e r l e d e l s e a f .......

m u s ik e r p o r t r æ t s id e

s ta b s h o r n b l æ s e r e /m u s i k d i r ig e n t e r v e d m i l i tæ r m u s i k k e n i v i b o r g side

14 - 15

04 - 05


pr i n s e n s A F H E N R I K T H O R N G A A R D, O R K E S T E R C H E F

Udgivet af Prinsens Musikkorps i samarbejde med Prinsens Musikkorps’ Støtteforening og Prinsens Musikkorps’ Koncertfond Blad no. 9. Udgivet marts 2013. Næste nummer udkommer september 2013. Oplag 1.000 eksemplarer foto Thorsten Bolvig, Kristian Kloster, Samantha Ovens, Jørgen Kølle tryk V-Print, www.v-print.dk Redaktion Henrik Thorngaard, Orkesterchef PMUK, ansvarhavende Torben Johannsen, PMUK Keld Elmegaard Mortensen, PMUK Flemming Møller Sørensen, PMUK Hans Erik Christiansen, Støtteforeningen Formål Det er formålet med bladet at udbrede kendskabet til Dansk Militærmusik og herunder specielt Prinsens Musikkorps og dets koncertaktiviteter Gengivelse af indholdet er kun tilladt med angivelse af kilde Prinsens Musikkorps’ Støtteforening Skive Kaserne Sdr. Boulevard 15 7800 Skive Prinsens Musikkorps Skive Kaserne Sdr. Boulevard 15 7800 Skive 7228 4640 pmuk@mil.dk www.prinsensmusikkorps.dk

Januar er altid en travl måned for Prinsens Musikkorps. I begyndelsen af måneden skal der spilles en række nytårsparoler bl.a. ved Helicotper Wing i Karup, ved Hærens Operative Kommando og ved Jydske Dragonregiment i Holstebro. Dejlige arrangementer, der altid giver en god begyndelse på et nyt år. Derefter går det løs med Prinsens Musikkorps’ nytårskoncertturné, der strækker sig over hele januar måned. 13 koncerter blev det til i år med Birthe Kjær og Bobo Moreno som solister. Det er altid en stor fornøjelse at komme ud til disse koncerter. Publikum er forventningsfulde, og det samme er orkester, solister og dirigenter. Hver aften er lidt forskellig fra den forrige. Måske siger solisterne noget, som de ikke sagde i går. Måske spiller orkestret bare en smule anderledes end de gjorde i forgårs, og måske er dirigenten mere ”på mærkerne” netop den aften, end han var ved koncerten for 3 dage siden. Summa Summarum: Alle får en fantastisk koncert, for de der spiller, synger og dirigerer er altid opstatte på, at netop dén aften skal være speciel. Der leveres 100 % og lidt til, og selvom alle koncerter er lidt forskellige, så er der ved alle koncerterne en helt speciel, egen stemning, som kun opstår lige præcis dén aften. Igen i år var nytårskoncerterne særdeles velbesøgte. Omkring 10.000 mennesker så og hørte Prinsens Musikkorps’ nytårskoncerter. Små såvel som store koncertarrangører var med på turnéen, og det er netop noget af det, Prinsens Musikkorps gerne vil. For os er det vigtigt, at også de små arrangører (de små lokalsamfund) har råd til at få en nytårskoncert med Prinsens Musikkorps. Derude er der måske kun en enkelt stor koncert om året: Nytårskoncerten. I de store byer er mulighederne flere, så vores filosofi er, at prisen for koncerten ikke må være højere, end at alle kan være med. Vi skal ikke generere overskud på nytårskoncerterne. Vi skal have det til at løbe rundt og ikke mere. Til gengæld ser vi det heller ikke som vores opgave at være med til at genere store overskud hos arrangørerne, selvom de ofte - hvis der er et lille overskud - går til gode, sunde formål i lokalsamfundet. Tak for nytårskncerterne 2013. Vi glæder os allerede til 2014.


nekrolog AF HENRIK THORNGAARD , ORKESTERCHEF

Niels Erik Nørskov, født den 2. oktober 1944 sov - efter længere tids sygdom - stille ind i sit hjem i Jebjerg den 28. januar 2013. Niels Erik Nørskov var et spændende og engageret menneske, som blandt sine fritidsinteresser fandt tid til at være formand for Prinsens Musikkorps. En interesse han delte med sin kone Lis. De mødte begge pludselig op til støtteforeningens generalforsamling for nogle år siden, og inden de fik set sig om, var de med i bestyrelsen - Niels Erik Nørskov som formand. Niels Erik Nørskov var en ildsjæl, der for alvor fik sat gang i arbejdet i støtteforeningen. Han brændte for Prinsens Musikkorps og nød at være med til at sætte orkestret i fokus.

kestrets koncerter. Trofast mødte de frem og hjalp musikkorpset med salg af Cd’er, salg af medlemsskaber, salg af merchandise m.v. Men ikke nok med det. Niels Erik Nørskov og frue var altid et muntert og hyggeligt indslag ved koncerterne. De nød at blande sig med musikerne og arrangørerne, og Niels Erik Nørskov nød at komme i kontakt med publikum. Fra sin virksomhed og fra sit arbejde som opfinder var han tydeligvis vant til at approche folk, og det var tydeligt, at han befandt sig godt i rollen som ”sælger” - af Prinsens Musikkrops. Men Niels Erik Nørskov gav sig også tid til at nyde koncerterne. Og det gjorde han virkelig. Som det empatiske menneske, han var, gik musikken ofte direkte i hjertet på ham, og ikke sjældendt kunne man opleve Niels Erik Nørskov med en tåre i øjenkrogen, når han havde hørt noget musik, som virkelig for alvor havde ramt ham.

En af Niels Erik Nørskovs første opgaver som formand var at få sat gang i promoveringen af Prinsens Musikkorps. Det skulle bl.a. ske ved anskaffelsen af de såkaldte ”Roll-ups”, der kunne stilles op ved orkestrets koncerter, og som støtteforeningen så kunne bruge som blikfang, når de skulle sælge Cd’er, medlemskaber m.v.

For nogle år siden blev Niels Erik Nørskov pludselig ramt af sygdom. En sygdom, som han godt vidste kunne være livstruende, men som han i stedet valgte at kæmpe imod, med al hans livskraft og mod. Hans ukuelige optimisme og livsglæde hjalp ham gennem den første tid, og arbejdet som formand for Prinsens Musikkrops’ Støtteforening slap han ikke, selvom behandlingerne fysisk sled meget på Niels Erik Nørskov.

Niels Erik Nørskov var perfektionist. En egenskab, som gik igennem alt hans arbejde både som opfinder, som indehaver af firmaet ”Nordtech Design” og som formand for Prinsens Musikkorps’ Støtteforening.

Ældresagens julekoncert i Skive blev Niels Erik Nørskovs sidste møde med Prinsens Musikkorps. Selvom alle kunne se, at han led, ville han med til koncerten og støtteforeningens efterfølgende julefrokost, der blev holdt i hjemmet i Jebjerg.

Han brugte lang tid på at designe de nye ”Roll-ups” til Prinsens Musikkorps. Såvel tekst, billeder som farver skulle være helt i orden, inden de blev sat i produktion. Intet blev overladt til tilfældighederne. Særdeles karakteristisk for Niels Erik Nørskov, der i de efterfølgende år styrede Prinsens Musikkorps’ Støtteforening med særdeles kvalificeret hånd.

Den 28. januar tabte Niels Erik Nørskov kampen mod kræften. En kamp, som han førte til det sidste, og som hans kone Lis på fornemmeste vis forsøgte at hjælpe ham igennem.

Flere marketing tiltag blev sat i værk, for det var vigtigt for Niels Erik Nørskov, at Prinsens Musikkorps Støtteforening fik flere medlemmer. En stor, bred og helhjertet støtte fra lokalområdet var alfa & omega for Niels Erik Nørskov. Han mente, at det på længere sigt var nødvendigt med en stor lokal opbakning, for at kunne dokumentere og fastholde et militært musikkorps i Midt- og Vestjylland. I de følgende år havde Prinsens Musikkorps den store glæde, at se Niels Erik Nørskov sammen med sin kone Lis til adskillige af or-

Det var med stor respekt og med stor taknemmelighed, Prinsens Musikkorps efterfølgende holdt et minuts stilhed for at mindes afdøde. Niels Erik Nørskov har sat sine tydelige spor hos såvel Prinsens Musikkorps som hos korpsets støtteforening, og han har haft stor betydning for den store udvikling, støtteforeningen, med ham som formand, har gennemgået. Et fint menneske, en stor inspirator og et glad og engageret menneske er desværre gået bort - alt for tidligt. Musikkorpsets tanker går - i denne svære stund - til hans kone Lis og til den øvrige familie. Æret være Niels Erik Nørskovs minde.

03


g e r t sko v l o d h at t e s e n


t r o m p e t is t o g d ir ig e n t AF HENRIK THORNGAARD, ORKESTERCHEF

- Jeg har lige fået en god idé, kunne vi ikke... Gert Skovlod Hattesen står igen på kontoret for at præsentere chefen for en af sine mange gode ideer. For Gert Skovlod Hattesen er en mand der brænder for musikken og for sit instrument, trompeten, og i Gerts verden er der ikke langt fra tanke til handling. Det skal ud af kroppen med det samme - vel vidende at ikke alle de gode ideer er lige realisable.

I dag dirigerer han fast Dansk Amatør Orkesterforbunds Ungdoms brass band og siden februar 2011 har han været dirigent for et af de absolut bedste danske brass bands: Silkeborg Blæserne. Derudover er der ofte bud efter Gert Skovlod Hattesen som gæstedirigent for andre danske ensembler, og også på den post har han meget at byde på.

De fleste er heldigvis, og det nyder Prinsens Musikkorps godt af. Gert Skovlod Hattesen er en motor i orkestret. En motor, der altid er parat til at yde lige lidt mere for at få det optimale resultat.

Det er derfor heller ikke tilfældigt at han til daglig - udover at være trompetist i Prinsens Musikkorps - også varetager funktionen som orkestrets vicedirigent, og det er bestemt ikke nogen let opgave. Der er efterhånden rigtig mange opgaver for vicedirigenten, og det at stå foran sine egne kolleger kræver noget helt specielt.

Gert er fynbo, og det er han stolt af. Det var derfor også helt naturligt, at han tog sin uddannelse som trompetist fra Det Fynske Musikkonservatorium i Odense. Senere tog han ud i verden for at studere videre hos førende trompetister i henholdsvis Chicago og Berlin.

Typisk for Gert beklager han sig aldrig, og selvom det ind imellem er hårdt at skulle være både vicedirigent og samtidig passe sit job som musiker på flere forskellige instrumenter, så tager tager han handsken op og klarer det hele med et smil og en sjov bemærkning.

Privat er Gert Skovlod Hattesen gift med Rikke, og sammen har de datteren Freja.

Gert Skovlod Hattesen har nemlig humor, og hvis der overhovedet findes en sådan, så er den fynsk! I hvert fald er han som historien omtaler fynboerne; nemlig som hyggelige, letlevende og muntre mennesker.

Gert Skovlod Hattesen er en fremragende musiker og trompetist, men han kommer heller ikke sovende til det. Hver morgen er han en af de første der møder i Musikhuset på Skive Kaserne for at forberede sig til dagens prøve, og for at varme sig selv og sit instrument ordentligt op inden prøven. Gerts altid nærværende seriøsitet og hans store ambitioner er ikke gået upåagtet hen. Flere danske symfoniorkestre har haft Gert på lønningslisten, medens han har haft orlov fra Prinsens Musikkorps og også Deutsche Rundfunk i Berlin har haft glæde af Gert Skovlod Hattensens trompetspil. Heldigvis er det stadig i Prinsens Musikkorps Gert har sit primære virke. Her blev han ansat i 2003 - et par år efter at orkestret var flyttet ind i det nye Musikhus på Skive Kaserne, og siden da har han - med korte afbræk, hvor han har været udlånt til andre orkestre - haft sit virke i orkestret.

Gert Skovlod Hattesen elsker at spille på sin trompet, og han bliver helt sikkert ikke fornærmet, hvis man kalder ham en “trompetnørd”. For Gert lytter, spiller og tænker trompet mange timer i døgnet, og for ham udgør trompeten en livslang efteruddannelse. Han er hele tiden på jagt efter nye vinkler på sit trompetspil og på musikken, og i den søgen er efteruddannelse et must for Gert Skovlod Hattesen. Han søger hele tiden ny viden og nye muligheder for at blive bedre, og det - kombineret med hans entusiasme og seriøsitet - gør ham til en værdifuld medarbejder og musiker i Prinsens Musikkorps.

Karakteristisk for Gerts ambitioner og store virkelyst har han sideløbende med sit job som trompetist i Prinsens Musikkorps været dirigent for en række af de bedste danske amatør brass bands. Mens han stadig var på Fyn - og faktisk også en god tid efter var han primus motor i opbygningen af Peder Most Garden, der endte med at være et af de bedste danske brass bands.

05


i ko m m e r f o r h å b e n t l ig ig e n t il n æ st e å r? A F HENRIK T HORNGA A RD, ORK ES T ERCHEF

Lørdag den 26. januar 2013. Klokken er 08.00. Chauffør og regissør, Kristian Eyde, er stået tidligt op for at gøre sig klar til at komme afsted. Det blev godt nok sent i aftes, inden han var hjemme. Koncerten i KulturCenter Limfjord i Skive sluttede først kl. 22.10, og inden han fik pakket alt grejet sammen - og der er meget på sådan en nytårskoncertturné og fik det hele kørt ud i lastbilen, var det blevet midnat. Så klokken var over 01.00, da han stemplede ind hjemme i Holstebro, for at få nogle timers hvile, inden han nu igen er på vej ud ad døren. Morgenmaden har han indtaget alene. Konen og hans to piger er

ikke så tidligt oppe på en lørdag, så han har haft tid til lige at tjekke vejrudsigten, inden han kører. Det ser ud som om, der kan komme lidt sne senere på dagen, og det betyder, at han må forberede sig på at komme sent frem til hotellet i Aalborg, hvor han skal sove inden det i morgen går videre til Brønderslev. Den ene af pigerne, Josefine, er vågnet med Kristians ”larm” i køkkenet, så han når lige at få et knus, inden han sætter sig ud i lastbilen for at køre mod Galten. Koncerten er kl. 16.00, men scenen skal være klar til kl. 14.30, hvor der er forprøve. Lastbilen er fuldstændig fyldt op med instrumenter og andet grej, der skal bruges til nytårskoncerten, så der er rigtig meget, der skal køres ind på scenen. I Galten er der altid en masse frivillige, som giver en hånd med, og det nyder Kristian, for det tager alligevel godt og vel et par timer at få scenen gjort klar til forprøven, så der er nok at se til. Arrangørerne har sørget for kaffe og kage, så der er lidt at styrke sig på, medens scenen bliver gjort klar. Der er mange folk på scenen, for lyd- og lysfolk møder ind samtidig med Kristian, og de har mindst lige så meget grej, der skal stilles op. Galten er næstsidste station på nytårskoncertturneen, så rutinen har indfundet sig. Alle ved præcis, hvilken rolle de har og hvilket arbejde, de skal udføre.


men med dirigent Peter Ettrup Larsen, og solisterne Birthe Kjær og Bobo Moreno har sat det efterhånden store show i scene, så hun har mange ting at holde styr på. Efter de første 3-4 koncerter begynder tingene at blive rutine, men efter de første koncerter, er der altid en hel masse, der skal justeres. Turene frem og tilbage til og fra koncerterne bruges på en efterkritisk gennemgang af showet. Hvad var godt og hvad var måske knap så godt? Eventuelle justeringer laves ved forprøven forud for næste koncert.

Hjemme hos musiker Anne Mette Hansen er dagen begyndt lidt senere end hos Kristian. Hun var hjemme omkring midnat efter koncerten i Skive i aftes, og så var det ellers lige på hovedet i seng for at få noget hvile inden koncerten i Galten. Anne Mette nød koncerten i Skive ligesom hun i øvrigt nyder alle nytårskoncerterne. I aftes var salen fyldt, hvilket vil sige i nærheden af 1300 publikummer, og der var en dejlig stemning. Ved de første koncerter sidder nerverne lidt uden på uniformen, og for Anne Mette Hansen nok lidt mere end hos andre. Hun er nemlig - udover at være musiker i Prinsens Musikkorps - også orkestrets producent, hvilket vil sige, at det er hende, der sam-

Anne Mette Hansen bor i Aarhus, så i dag er der ikke langt til koncertstedet. Ellers er der rigtig meget transporttid i januar, da de fleste af koncerterne ligger langt fra Aarhus. I dag skal hun bare til Galten, og showet kører på skinner. Hun vågner kl. 09.00 og står stille og roligt op og begynder at lave morgenmad. Hun bliver mødt af sin datter Mathilde, der ikke ser meget til sin mor i januar. Mathildes storebror Jonas er på efterskole, så han lever sit eget liv. I dag skal hun ikke afsted før kl. 13.00, så hun har hele formiddagen i selskab med Mathilde, sin mand og en rigtig god brunch. De har meget at tale om, for det er ikke meget familien har set til hinanden i januar. Mathilde går i skole og spiller i øvrigt cornet i det lokale FDF - orkester, og Anne Mettes mand spiller trompet i Aarhus Symfoniorkester.

7


Kl. 12.00 skal der lige varmes lidt op på flygelhornet, inden turen går til Galten. Efter en måned med nytårskoncerter er formen god, men der er altid lidt, der kan finpudses, og opvarmningen er vigtig, og når hun gør det hjemme, ved hun, at hun når det, for når hun først kommer til Galten, er der altid mange andre ting, der lige skal ordnes inden koncerten. Dog ikke så mange nu som ved de første koncerter. Mathilde giver sin mor et stort knus og siger ”farvel og god koncert”. I dag ser hun sin mor allerede senere i aften, fordi koncerten i Galten er en eftermiddagskoncert. Kl. 14.00 drejer hun ind på parkeringspladsen ved Galten Hallen, hvor koncerten skal finde sted. Hun har siddet og hyggesnakket lidt med Janus, som hun næsten altid kører sammen med både til koncerter og til arbejde. Det er 3. år i træk, Prinsens Musikkorps besøger Galten for at spille nytårskoncert, og de 3 forudgående år, har der været en rigtig dejlig stemning i hallen. Der kommer ca. 500 i Galten. Alt, hvad der kan proppes ind i hallen, og det må siges at være en flot opbakning fra lokalbefolkningen. Anne Mette hilser på arrangører og på kolleger, som allerede er dukket op. Rundt om i salen står nogen af dem og varmer op, og på scenen er de sidste detaljer ved at være på plads. Anne Mette danner sig hurtigt et overblik over situationen: Er opstillingen, som den skal være, er solisterne og dirigenten mødt frem og har nodearkivaren, regissøren og forsyneren nu styr på det hele.

Kl. 14.30 er alt klar. Musikerne sidder på scenen, lydfolkene har ”hul igennem”, lysfolkene har fået ”sat lys” og dirigent og solister har indfundet sig på scenen - klar til lydprøve. Ved de første koncerter varer lydprøven en time, fordi der også musikalsk kan være nogle ting, der skal på plads inden næste koncert. Derefter er lydprøverne kun en halv time - og først og fremmest beregnet på at lyd- og lysfolkene skal være sikre på, at alt er, som det skal være. Der kan - fra sal til sal - være enkelte små justeringer, ligesom der kan være justeringer på musikernes medhør. Kristian Eyde tjekker de sidste detaljer. Sætter vand frem til musikerne, og sørger for, at der er lys på musikernes nodepulte. Alt er klar, men Kristian kan ikke holde pause, før lydprøven er forbi. Hvis der sker noget uforudset, skal han være klar. Det gør der ikke i Galten. Alt er klart og da lydprøven er slut, går han sammen med Anne Mette og de øvrige musikere ind i cafeteriet ved siden af, hvor der er frokost. Den sidste time inden koncerten spiser alle medvirkende i produktionen sammen, og i Galten er frokosten en stor fornøjelse. Kokken laver altid en fantastisk frokost med alt, hvad hjertet kan begære. Det er hyggeligt at spise sammen, og de fleste sidder og snakker om løst og fast inden showet skal i gang. Kristian Eyde er sulten, for han har været i gang siden 08.00 i morges. Anne Mette er knap så sulten, for det er ikke længe siden, hun forlod den hyggelige lørdags-brunch i familiens skød. Salen bliver ikke ”frigivet” før lydprøven er færdig, så publikum må tålmodigt vente ude i hall’en. Nu vælter de ind for at sikre sig en god plads. Michael - orkestrets chauffør - og Flemming, der er orkestrets forsyner, spiser altid lidt før alle andre. De skal nemlig ud og sælge Prinsens Musikkorps’ flotte programhæfter, som publikum kan købe for 20, - kr. De er begge iklædt Prinsens Musikkrops’ smukke gallauniform, og det er noget, publikum kan lide. Kristian Eyde og orkestrets nodearkivar og chefregissør Kristian Kloster kan sidde og nyde kaffen, for de har tjekket at alt er, som det skal være. Alle rekvisitter ligger på deres plads og alle aftaler med de lokale arrangører er lavet. Så de skal sådan set ikke lave mere før koncerten går i gang.

Det har de! De sidste to år har det være en ren fornøjelse for Anne Mette at være på turné, for en række af de opgaver, hun førhen selv måtte tage sig af, er nu lagt i hænderne på dygtige folk, der ved, hvad de har med at gøre. Det har været en stor lettelse, og har givet hende ro til at koncentrere sig om det, hun sådan set er ansat til - nemlig at spille.

Anne Mette derimod skal ud og klæde om fra civil til galla. Omklædningsforholdene er som regel - når koncerterne foregår i haller - et omklædningsrum beregnet til sportsfolk. Det fungerer fint, selvom der ikke altid er lige varmt i omklædningsrummene her midt i januar!


nedpakningen.Det samme gør alle hendes kollegaer, der nu skal ud og klæde om og måske have en kold øl eller sodavand inden turen går hjem. Der er ikke det store sociale komsammen efter koncerterne. Det er der simpelthen ikke hverken tid eller plads til, for der er en ny koncert allerede i morgen. Til gengæld skal der holdes lidt ”nachspiel” efter den sidste koncert i Brønderslev, og det glæder alle sig til.

Præcis kl. 16.00 slukker lyset i salen. Koncerten kan begynde. Kristian Eyde er regissørassistent under koncerten, hvilket vil sige, at han skal hjælpe solisterne med tøjskift, mikrofoner og med at få ting ind og ud af scenen. Der er nok at se til, men der er også enkelte pauser, hvor han kan sætte sig sammen med sin kollega, Kristian Kloster, og drikke en kop kaffe. De har ved hver forestilling sat et lille campingbord op bag scenen, hvor de har deres produktionsplan og deres kaffe. Anne Mette er på scenen i 2 x en time. Selvfølgelig spiller hun ikke hele tiden, men der er soli undervejs, som bare skal sidde lige i skabet. Hun har været musiker i Prinsens Musikkorps i mange år og har masser af rutine som musiker. Det er et hårdt program, fordi musikerne næsten er ”på” hele tiden, men der bliver også tid til at lave lidt sjov og koreografi sammen med kollegaerne når solisterne har deres numre. Stående ovationer - som det har været på hele turneen. Prinsens Musikkorps er en succes, og med denne nytårskoncertturné fejrer de nye, store triumfer. Musikerne yder et fantastisk stykke arbejde og solisterne Birthe Kjær og Bobo Moreno og dirigenten Peter Ettrup Larsen henrykker publikum med et fantastisk show.

Der skal lige siges farvel til arrangører solister, dirigent m.v. og så går turen ellers hjem til Aarhus. Med lidt god vilje og ikke alt for meget sne (og den kom altså!) kan hun være hjemme og spise aftensmad med familien. Det glæder hun sig til. - I kommer forhåbentlig tilbage igen til næste år, siger en af de lokale, da Anne Mette er på vej ud i bilen. - Ja, selvfølgelig gør vi det, siger hun og smiler. Galten kan vi ikke undvære! Kristian Eyde derimod pakker lastbil. Det sner temmelig voldsomt, og det gør det ikke lettere at få de mange instrumenter op i bilen. Nedpakningen tager et par timer, og så skal han køre til Aalborg og overnatte på hotel Schelsminde. Han kan dårligt nå hjem, inden han skal afsted igen i morgen til den sidste koncert i Brønderslev, så derfor bliver det denne gang til et hotel, hvor der bare skal soves. Endnu en dejlig dag med en fantastisk koncert i Galten. Både Anne Mette Hansen og Kristian Eyde gennemgår dagens begivenheder, da de i henholdsvis Aarhus og Aalborg lægger hovedet på puden for at få en god nats søvn. I morgen er det sidste koncert. Det har været en hård men også fantastisk turné, som nu er nået til vejs ende.

Inklusive pause på 20 min. varer showet 2½ time, så publikum får noget for deres penge. Der går ikke mange minutter fra det sidste bifald har lagt sig, til oprydningen efter koncerten går i gang. Kristian Eyde, Kristian Kloster og Flemming Sørensen kaster sig over instrumentariet samt nodestativer m.v. Lyd- og lysfolk kommer på scenen og begynder at pakke deres grej sammen, og nede i salen er de lokale arrangører allerede ved at stable stole og rydde op efter publikum. Anne Mette Hansen forlader scenen med alle sine instrumenter så hurtigt som muligt, så hun ikke kommer til at gå i vejen for

9


i pr a k t ik v e d pr i n s e n s m u s ik ko r p s af anna hjerrild andersen

&

m i c h e l l e s ø n d e r g a a r d k n u d s e n , s t u d e r e n d e v e d j y s k m u s i k k o n s e r vat o r i u m i a a r h u s

forekommer. Den sidste dag skulle vi til Holstebro og se en koncert blive afviklet. Vi ankom kl. 16.30 for at hjælpe regissøren Christian Eyde med at stille nodestativer, stole m.m. op. Henrik Thorngaard fortalte os ligeledes hvilke ting, han skulle ordne, inden orkesteret og solisterne skulle ankomme. Han skulle tjekke op på faciliteterne, dvs. hvor vi skulle spise, garderober og billetter. Kl. 17.00 ankom resten af orkesteret samt solisterne Martin Loft og Søren Dahl til lydprøve, og vi kunne trække os tilbage og nyde koncerten.

Vi har været i praktik som koncertproducenter hos Anne Mette Hansen hos Prinsens Musikkorps i Skive. Koncerten vi skulle producere, var et fællesprojekt mellem Det Jyske Musikkonservatorium og Prinsens Musikkorps med solisterne Martin Loft og Søren Dahl d. 24/11-12. Vores praktik startede før vi overhovedet tog afsted. Vi fik nemlig stillet en opgave af Anne Mette Hansen angående ting, man skal tage højde for under en koncertplanlægning. Vi skulle først lave en tidsplan over hvilke opgaver, der skulle være klaret på hvilke tidspunkter, herudover skulle vi også udtænke en markedsføringsplan (se næste side). Da vi ankom til deres musikhus på Skive Kaserne, blev vi taget rigtig godt imod og præsenteret for dem alle sammen. Lige fra starten af var der allerede mange opgaver. Vi startede med at lave pressemeddelelser for selve koncerten. Allerede her viste det sig, at det ikke var jordens nemmeste opgave, vi var blevet sat i gang med, og næsten hele 1. dag gik kun med dette. Den næste dag fortsatte vi med pressemeddelelserne, men i dag skulle vi også kopiere og dele alle noder til projektet ud, så vi kunne få dem med tilbage til DJM og få dem fordelt. Derudover var vi også inde ved orkesterchef Henrik Thorngaard og høre om kontrakter både mellem koncertsteder og Prinsens Musikkorps, men også mellem Prinsens Musikkorps og solisterne. Ved sidstnævnte kan der blandt andet være en såkaldt tillægskontrakt med krav fra solisterne, det er dog ikke særlig tit det

Selvom vi ikke skulle være i Skive længere, var der stadigvæk nok at lave. Vi var inde ved Klaus Møller og høre om DJM’s pressestrategi og fik dermed en ny opgave i at skrive en pressemeddelelse, som passede til konservatoriets pressestrategi. Det var også vores ansvar at få sat billetterne til salg, så vi gik ned i Musikhusets billetsalg og fik aftalt, at vi fik dem sat til salg via billetlugen.dk, og vi fik fastlagt pris. Derudover var vi også rundt i Aarhus’ gader med plakater - det var dog ikke særlig nemt. Der var ikke rigtig nogen steder at hænge plakaterne op, da der ikke er nogle plakatsøjler i Aarhus midtby, så vi måtte i stedet ud på lokalcentre, aktivitetscentre, biblioteker og musikbutikker. Da vi endelig skulle til at øve til selve fællesprojektet oppe på kasernen, var det os, der var ansvarlige for at alle fra DJM kom med bussen. Vi skulle hver især følge en musiker fra musikkorpset og spille sammen med dem og derved se, hvordan en


hverdag som musiker i Prinsens Musikkorps ser ud. Der er prøve fra 10-14 hver dag, ofte med en ny dirigent og et nyt program, så det var med at holde hovedet koldt og holde pause, når der var pause. Vi fandt hurtigt ud af, at der var en fast disciplin i orkesteret, med visse regler som skulle overholdes, selvom det måske ikke var noget, man havde informeret om. Det gjaldt derfor om bare at forholde sig neutralt og rette ind efter de andre. Solisten Martin Loft kom først til den sidste prøve, så der faldt en masse ting pludselig faldt på plads i musikken. Så kom dagen hvor koncerten skulle finde sted. Vi mødte op kl. 10 for at hjælpe regissøren med stole og nodestativer inden lydprøven kl. 12. Det var også første prøve med konferencier Søren Dahl, så der skulle også lige laves nogen aftaler, om hvem der snakkede mellem hvilke numre, og hvor lang tid der var afsat til det. Det store problem på selve koncertdagen var, at der havde gået nogle rygter om, at koncerten var gratis, fordi det havde stået på konservatoriets hjemmeside og på billetlugen en kort periode, som nogle så havde nået at se. Derfor var de sure og brokkede sig over billetpriserne, og nogen af dem fik derfor lov til at komme gratis ind. Selve koncerten forløb rigtig fint, og der var en rigtig god stemning i salen. Det store minus var dog, at der kun var solgt 40 billetter. Det er svært at sige hvorfor, men en grund kunne måske være, at der i forvejen er så mange koncerttilbud i Århus med diverse store navne og forestillinger (fx spillede Figaros Bryllup i Musikhuset samtidig med koncerten), og derfor skal der ret meget til for at lokke folk til koncert. Måske er en faktor også, at hverken Prinsens Musikkorps, Michael Bojesen eller Martin Loft er særlig kendt i Århus-området. Prinsens Musikkorps spiller til dagligt i Skive og Holstebro og på kaserner rundt omkring, hvor de tit har fuldt hus, fordi de er kendt og vellidt i de områder. En stor drøm til næste gang kunne være at få et indslag i TV2 Østjylland for måske på denne måde at nå ud til flere mennesker og ramme flere i vores målgruppe. Det har været en stor fornøjelse at være i praktik hos Prinsens Musikkorps. Vi har lært rigtig meget om hvordan man planlægger, markedsfører og gennemfører en koncert med et professionelt orkester med solister og dirigent. Vi fik tildelt en masse ansvar uden at føle, at vi stod helt alene med det. Det var fedt at få den tiltro og opbakning fra dem og få muligheden for at løse nogle opgaver, som faktisk havde stor betydning for udfaldet af projektet.

NY CD MED PRINSENS MUSIKKORPS PRIS: 100 KR.

Med os i bagagen har vi en masse erfaring, som vi tror vi kan få stor glæde af i fremtiden. OVERSKUDDET FRA SALGET GÅR TIL ARBEJDET MED VETERANER OG DERES PÅRØRENDE

011


n y tå r sko n c e r t m e d g r a n d pr i x- pr æ g A F N I E L S J Ø R G E N S E N , J O U R N A L I S T, F O L K E B L A D E T - G A LT E N & O M E G N S F O L K E B L A D

Med et veloplagt Prinsens Musikkorps i ryggen bidrog Birthe Kjær og Bobo Moreno til en herlig nytårskoncert i Galtenhallen 64 år er ingen alder for en fuldblods refrainsangerinde

Det ”malede” Birthe Kjær en tyk rød streg under, da hun i lørdags indtog scenen foran 500 publikummer til nytårskoncerten med Prinsens Musikkorps i Galten-hallen.

Gennembrudshittet blev fulgt af en stribe hits som blandt andre »Sommer og sol«, »Tennessee Waltz«, der også fik det til at gynge i stolerækkerne i hallen, som lynhurtigt blev fyldt umiddelbart efter at dørene blev åbnet en time inden koncerten. Birthe Kjær gav også prøver på nyere sange fra sit repertoire, og endda sange som endnu ikke er udgivet. Susanne, Birgitte og Hanne Bobo Moreno stod stærkest i nogle af sine solosange, hvor han fortolkede udvalgte filmhits til perfektion, ligesom han gav Otto Brandenburg-hittet »Alle sømænd er glade for piger«og fik damerne blandt publikum til at rejse sig efterhånden som deres navne blev nævnt i omkvædet. Fjerde men næppe sidste gang

Fra første strofe, havde Birthe Kjær kontakt med sit publikum

Sammen med sin mandlige medsolist, Bobo Moreno og det eminent dygtigt spillende Prinsens Musikkorps under ledelse af ”Maestro”-dirigent Peter Ettrup Larsen, gav de den fremmødte publikumsskare det, de var kommet efter; en festlig og alsidig rundtur, der afsøgte mange hjørner i det musikalske univers i løbet af den to timer lange koncert. Kjolen var udlånt

Birthe Kjær startede nærmest med sit ”ekstranummer”, da hun indledte med »Vi maler byen rød«. Så var et af alle tiders største danske grand prix-hits til en side. - Kjolen, jeg havde på, dengang i 1989, har jeg lånt ud til Danmarks Radio. Den står i en montre i Herning i aften, betroede Birthe Kjær publikum med henvisning til samme dags melodi grand prix-show. Var I født? At Folkebladet så indiskret omtaler sangerindens alder, hænger sammen med, at hun ikke selv forsøger at lægge skjul på den. Snarere brugte hun den i showet til at drille både sin medsolist og dirigenten, idet hun spurgte til, om de overhovedet var født, da hun i 1968 brød igennem med »Arrivederci Franz« på dansktoppen.

Da konfetti-kanonerne blev affyret under det afsluttende grand prix-medley løftede stemningen sig yderligere, og så blev der bundet en yndig sløjfe til slut, da de to solister i skøn forening gav den som Gustav Winckler og Birthe Wilke i »Skibet skal sejle i nat«, der blev nummer 3 ved det internatiolnale Melodi Grand Prix Det var fjerde gang Prinsens Musikkorps henlagde en af årets nytårskoncerter til Galten, og om alt går vel gentager historien sig igen om et års tid.


n y t책 r sko n c e r t e r 2013

13


u n d e r l e d e l s e a f .......

s ta b s h o r n b l æ s e r e /m u s i k d i r i g e n t e r v e d m i l i tæ r m u s i k k e n i v i b o r g A F H A NS ERIK CHRIST IA NSEN, T IDL . MUSIK DIRIGEN T V ED PRINSENS MUSIK KORPS

22. april 1865 fik det største antal militærmusikere nogensinde hjemsted i Viborg, da henholdsvis 6. og 8. Infanteri-bataljon med hvert sit musikkorps på 16 musikere under ledelse af en stabshornblæser blev garnisoneret her. 6. Bataljon havde i en årrække op til krigen i 1864 været garnisoneret på Gottorp Slot i Slesvig, og 8. Bataljon i Kiel. Derfor var en del af musikerne fra Slesvig-Holsten eller Tyskland, og dette gjaldt begge stabshornblæsere. 6. Bataljons Anton Christian Michaelsens senior var fra Mecklenburg og H.H.E. Brügmann var holstener. Også en del af musikerne blev ”indvandrere”, og navne som Hennings, Hopp, Michaelsen, Utermøhl og Zorn var kendt i Viborg i mange år. 31. dec. 1865 blev den gældende ordning for musikkorpsene ophævet, og samtlige musikkorps blev opløst; i tiden frem til en endelig fredstidsordning forblev 9 musikere dog midlertidigt ansat ved hver bataljon til at varetage forekommende musikalske opgaver. Perioden med de mange militærmusikere i Viborg blev altså kort, som det ses af ovennævnte. Stabshornblæser Michaelsen senior fra 6. Bataljon blev sammen med 14 musikere fra begge korps afskediget – de øvrige med Stabshornblæser Brügmann i spidsen fortsatte midlertidigt indtil den nye ordning blev iværksat næste forår. Michaelsen senior forlod Viborg og slog sig ned i Vejle, hvor han dirigerede såvel Vejle Musikcorps som Håndværker-Sangforeningen med stor succes foruden at virke som både musikpædagog og komponist. Vejle Musikcorps dækkede hele musikudbuddet med rene orkesterkoncerter indendørs og udendørs, koncerter sammen med Håndværker-Sangforeningen og spillede også til bal. En interessant detalje er her, at hans søn, Michaelsen jun., som trakterede den store uhåndterlige F-basbasun ved militærmusikken i Viborg, ofte optrådte som kornetblæser(!!!) i Vejle Musikcorps. Men i julen 1872 forlod Michaelsen senior pludselig byen og rejste til Tyskland, og efterlod orkestermusikken i Vejle i totalt kaos – uden leder intet orkester. 4. april 1868 indførtes den nye ordning: bataljonerne blev normeret med musikkorps på 9 mand. Overordnet eksisterede de brigademusikkorps, som var dannet i 1842, stadig, men de var nu opbygget på en ny måde. Systemet virkede nemlig som en kinesisk æske: Hvert kompagni blev normeret med 2 hornblæsere til signalbrug. Bataljonen havde 4 kompagnier altså 8 musikere + bataljonskorpsets musikalske leder, forblæseren, i alt 9 mand. De nye brigademusikkorps bestod af det samlede antal

musikere fra de bataljoner, der indgik i brigaden. Brigadestaben var normeret med én musiker, stabshornblæseren, som var brigademusikkorpsets musikalske leder. Men det var nu nærmest på papiret, det så således ud: Bataljonerne uden for København var garnisoneret to og to, og det havde fx den konsekvens, at man havde mulighed for at kunne spille med halv-brigadekorpset. Fx. var 2. Jyske Brigade garnisoneret med 6. og 8. Bataljon i Viborg og 9. og 11. Bataljon i Aalborg altså et halv-brigadekorps på 18 mand i både Viborg og Aalborg. P.g.a. afstandene kom hel-brigadekorpsene til gengæld sjældent til at spille sammen, og når de endeligt gjorde det, fx. ved de store lejrsamlinger på Hald Hovedgårds jorder o. lign. steder, betød det musikalsk ingen forbedring. P.g.a. instrumentsammensætningen var der kun tale om fordobling af stemmerne. H.H.E. Brügmann var født i Flintbek godt 10 km. syd for Kiel og var kommet i Hærens tjeneste i Altona, hvor 3. og senere også 9. Bataljon var garnisoneret. På et tidspunkt optrådte et italiensk operaselskab i byen i en længere periode, og nogle af militærmusikerne assisterede som extra-musici. Brügmann fik af den italienske kapelmester lov til at afskrive ouverturer og anden operamusik, og senere blev materialet omarbejdet til militærmusikken i Viborg, hvor der i mange år stod et håndskrevet sæt nodebøger på nodearkivet med 99 af disse italienske musikstykker. Brügmann døde i 1874 og C.M. Beck tiltrådte pr. 11.august. Beck var startet som hornblæser V i 1851 på netop det tidspunkt, hvor Bataljonernes musik blev ændret fra pibere og trommeslagere til hornblæsere. 11. og 17. Bataljon og de 5 jægerkorps, som i 1842 blev garnisoneret adskilt fra de 4 brigaders hovedkvarterer i henholdsvis København, Fredericia og Rendsburg, var allerede fra starten normeret med 16 mands hornmusik, så de hornblæsere, der nu blev ansat ved de øvrige bataljoner, havde alle et af messinginstrumenterne som hovedinstrument. Af den grund varede det selvsagt ikke længe, før alle bataljoner derefter havde hornmusik til rådighed. Tjenesten bestod, foruden de daglige musikprøver ved bataljonsmusikkorpsene under forblæserens ledelse, også af samlede prøver i halvbrigade-musikkorpset under stabshornblæseren. Musikerne, ”spillemændene” hørte to og to til de enkelte kompagnier og stod i forplejning der og måtte derfor gøre tjeneste som signalhornsblæsere, uanset instrument i øvrigt, ved forskellige øvelser, felttjeneste o. lign. Bataljonskorpset ledsagede naturligvis Bataljonen med marchmusik ud og hjem til øvelsespladsen, og repertoiret bestod i øvrigt af fædrelandssange, polkaer og an-


den populærmusik samt lettere operamusik (se Brügmann). Ved samlede musiceringer (med halvbrigade-korpset) blev tillige udført sværere operamusik af komponister som Rossini, Verdi o.s.v. Ved tillægsloven af 25. juli 1880 til Hærloven genindførtes regimenterne, og det betød for militærmusikken, at der nu kun var et musikkorps, regimentsmusikkorpset underlagt regimentsstaben, i garnisonen. Der var endvidere tale om en opnormering til 20 faste musikere. C.M. Beck blev således regimentsmusikkens første stabshornblæser – dirigent, om man vil – men allerede 15/2 1883 blev han afskediget p.g.a. svagelighed. I nodearkivet kan man af de gamle håndskrevne nodesæt forestille sig, hvilken virkning 20 musikere, hensigtsmæssigt fordelt på stemmer, havde for kvaliteten og kvantiteten af den musik, der kunne udføres. Musiceringerne blev gennemført med en ugentlig koncert udenfor generalens bolig og en på Nytorv eller Hjultorvet; også koncerter opførtes ved regimentschefens og bataljonschefernes boliger. Om sommeren blev der spillet en om ugen på Borgvold – efter århundredsskiftet endog i en musikpavillon. Prøvelokalet var derimod altid et problem: ”Musikstuen” på Skottenborg med rotter, der åd noderne, derefter et fugtigt og mørkt lokale overfor Gamle Vagt, et udmærket lokale i soldaterhjemmet Dannevirke i Rosenstræde, i det gamle rådhus og endelig i Garnisonsskolen i Grønnegade. Mens Beck kom udefra var de næste 2 stabshornblæsere fra musikkorpsets egne rækker: Johan Christian Nielsen, som beklædte posten fra 15/2 1883 til 3/11 1893 og Frederik Vilhelm Ludvig Stuhr som fungerede fra 3/11 1893 til 30/10 1911. J.C. Nielsen blev antaget ved 6. Bataljon som 16-årig piberdreng i 1849 og var dekoreret som deltager i begge de slesvigske krige, mens F. Stuhr blev antaget som spillemand på prøve i oktober 1876. I 1909 var der igen ændringer på vej: Efter megen uro og debat, ja, musikken skulle egentlig helt have været nedlagt, blev korpsene i 1911 nedskåret til 9 faste musikere og 3 musikere af reserven, der ikke var pligtige til at spille uden for garnisonen, altså reelt et 12 mands korps. Så var man igen i samme situation som i 1867: Stabshornblæser Stuhr og 8 musikere blev afskediget eller forflyttet, og en ny leder skulle føre det lille musikkorps videre. Det er Fr. Stuhr, som i en artikel Erindringer fra 9. Regiments Musikkorps er kilde til de nævnte oplysninger om dagligdagen for musikkorpset omkring og før år 1900, og heri nævner han en be-

stemt bataljonschef, som havde den holdning, at de militære musikprogrammer ikke burde indeholde opera- og anden populærmusik men kun marcher og fædrelandssange; og i frostvejr kunne musikkorpset passende giver koncerter på signalhorn!!! Da Regimentschefer naturligt har stor indflydelse på tjenestens indhold, var musikkorpset af musikalske grunde sikkert tilfredse med, at netop denne Bataljonschef ikke blev regimentschef. Den nye ordning blev åbenbart anset for at være en så stor ændring, at det krævede nye kræfter, så af hærens 14 stabshornblæsere blev 8 nybesatte 1/11 1911 og endnu 2 kort tid derefter. I Viborg var det Rudolf Carl Christian Tetzschner, der blev udnævnt til ny stabshornblæser, og han fungerede, til han blev afskediget i nåde og med pension med udgangen af februar 1928. Ved nyordningen i 1923 blev han således musikkorpsets første musikdirigent, og korpset blev samtidigt opnormeret til 15 faste musikere. Tetzschner var også en produktiv komponist og arrangør, og der er adskillige beviser på dette i nodearkivet. Afløseren Peder Vilhelm Christensen kom direkte fra Kongens Vagtparade, idet han havde været ansat som kornettist ved Livgardens Musikkorps fra 1/9 1906. Han blev dog kun i Viborg i 2 år, inden han flyttede til 6. Regiment i Odense. I den korte periode nåede han at være aktiv i den gamle viborgtradition, at militærmusikerne sammen med civile musikere, professionelle og amatører, opførte musik for symfonibesætning – ofte med anerkendte solister. Traditionen stammede fra tiden efter 1900, hvor kantor J.Chr. Hæstrup var drivende kraft i sådanne musikopførelser, helt frem til han rejste fra byen i 1923. Christensen var bl. a. også en glimrende cellist. Aage Valdemar Beyer efterfulgte Vilh. Christensen 1. maj 1931, men fik kun 14 måneder på posten, inden det var slut. Aa.V. Beyer havde inden ansættelsen som musikdirigent været musiker fra april 1916 ved 2. og 1. Regiment i henholdsvis Helsingør og i Kastellet. Mens sparesablen var blevet i skeden i 1909-11, blev den eftertrykkelig svunget i 1932, hvor det kneb med at få budgettet til at balancere. Ved forhandlingerne ønskede hæren at bevare 7 i stedet for 6 regimenter, og det kom til at gå ud over militærmusikken: 30. juni blev næsten al militærmusik nedlagt og 14 musikdirigenter og 174 musikere ved hæren blev arbejdsløse – kun Livgardens Musikkorps overlevede. Hos marinen blev musikkorpset nedlagt, og 11 musikere blev afskediget, mens musikdirigent K.V. Bentzen og musiker G. Lorentsen fortsatte i tjenesten (sidstnævnte afskediget ult.1932) – for at videreføre opgaven med at uddanne værnepligtige musikere til orlogsskibe og landtjenestesteder.

(fortsættes I ”PRINSENS” september- udgave)

15


k a lenderen

udpluk

j e s p e r r i is

M A RTS

Jesper Riis er en yderst eftertragtet musiker og arrangør. De fleste orkestre i Danmark har fået leveret utallige arrangmenter fra Jespers hånd, hvilket også er gældende for Prinsens Musikkorps. Når Jesper arrangerer, sker det med en indlevelse i kompositionen og en indsigt i instrumentationen, som får arrangementerne til at klinge særlig fint. Ved koncerten vil Jesper dirigere egne og andres arrangementer, ligesom han vil optræde som solist på sin trompet. Parolesalen, Skive Kaserne, 7800 Skive, 21. marts kl. 19.30

f o r å r s ko n c e r t e r

april

Foråret spilles ind ved 2 koncerter i henholdsvis Kjellerup og Vejle, når Prinsens Musikkorps med Gert Skovlod Hattesen som dirigent diverterer med et alsidigt repertoire, som bl.a. involverer egne solister. Mon ikke der bliver lejlighed til at fornemme foråret, når musikken fylder rummet med kendte toner. Kjellerup Bibliotek, 8. april kl. 18.30 Plejecenter Gulkrog, Vejle 9. april kl. 13.00

s tj e r n e ko n c e r t

april

For de fleste operaelskere er Gert Henning Jensen en meget populær tenor. Tilbage i 1992 debuterede Gert Henning Jensen på Det Kgl. Teater i rollen ”Almaviva” i Rossinis Barberen i Sevilla, og siden er det blevet til talrige lyriske partier på Det Kgl. Teater. I 1998 debuterede han på Metropolitan Operaen i New York som David i Wagners Mestersangerne. Det er gennem årene blevet til mange optrædener rundt om i verden. Viborg Musiksal, Gravene, 8800 Viborg 18. april kl. 19.30

at l a s ko n c e r t e r

”Atlaskoncerter” er et helt nyt begreb skabt af entertaineren og showmanden, Sigurd Barrett. I tre dage arbejder han - sammen med Prinsens Musikkorps - med musik fra hele verden ved et skoleprojekt for børn fra 1. - 7. klasse, som laves sammen med skoler i Viborg Kommune med støtte fra kommunen selv. Den afsluttende koncert finder sted i Tinghallen i Viborg. Tinghallen, Viborg 23. maj kl. 19.30

maj


g r u n d l o vs m ø d e

juni

Nr. Vosborg danner i år rammen om de konservatives grundlovsmøde i Skive. Med de traditioner, som Prinsens Musikkorps bærer med sig og bevarer, er det naturligt at deltage i et grundlovsmøde, som er en del af kernen i det at være dansk, og mon ikke der til lejligheden bliver sammensat program med en del dansk musik Nr. Vosborg, Vembvej 35, 7570 Vemb 5. juni kl. 14.00

j u b i l a r s tæ v n e

juni

Det årlige jubilarstævne for tidligere soldater ved Prinsens Livregiment, begynder traditionen tro med en march gennem byen fra Viborg Station til Viborg Kaserne. Her er der en parade, hvor der også bliver nedlagt kranse og ikke mindst bliver hilst på jubilarerne. Senere er der koncert for jubilarerne i gymnastiksalen. Denne koncert er altid velbesøgt, og der er altid en hyggelig og uformel stemning, som giver jubilarerne et godt afsæt til dagens videre samvær. Kasernehallen, Viborg 8. juni

k a s t e l s ko n c e r t

august

Kastellet afholder sommeren over en koncertrække på kirkepladsen. Prinsens Musikkorps er som altid med i denne koncertrække. Orkestret dirigeres i år af Martin Nagashima Toft, som siden 2005 har arbejdet med de fleste danske landsdelsorkestre, kammerensembler, militærorkestre og profesionelle kor. Siden 2006 har han været tilknyttet Det Kgl. Teater som assisterende dirigent og korsyngemester. Kirkepladsen, Kastellet 14. august kl. 19.00

m o d tag e l s e a f væ r n e p l i g t i g e

august

Det er et fantastisk syn at se flere hundrede nyindkaldte værnepligtige i begejstring stå op og klappe for at få mere, når Prinsens Musikkorps sammen med Mette Poulsen har givet deres bidrag til velkomsten, der altid finder sted i Kulturcenter Limfjord i Skive og i Musikteatret i Holstebro. Stemningen er høj, og dermed bliver de værnepligtige budt velkommen på allerbedste vis som indledning til deres værnepligtstid. KC Limfjord & Musikteatret i Holstebro den 15. august

17


p r in s e n s m u s ik ko r p s ’ ko n c e r t k a l e n d e r

14/03-13 k l . 19.3 0

0 4/0 5-13 k l . 10.0 0

koncert med Konservatoriesolister

dragondag

Musikværket, Gasværksvej 60, 7900 Nykøbing Mors SOLISTER: Juan Pablo Munoz, Søren Lahn Sloth, Sidsel Lund DIRIGENT: Michael Bojesen

Dragonkasernen, 7500 Holstebro solist: Stabstambour: Arne Jespersen

15/03-13 k l . 19.3 0

0 8/0 5-13 k l .

KOncert Med konservatoriesolister

fødselsdagsparade

Skt. Lukas Kirke, Skt. Lukas Kirkeplads 1, 8000 Aarhus solister: Juan Pablo Munoz, Søren Lahn Sloth, Sidsel Lund dirigent: Michael Bojesen

TRR, Aalborg Kaserner, 9400 Nørre Sundby solist: STABSTAMBOUR: Arne Jespersen

21/03-13 k l . 19.3 0

21,22,23/0 5-13 k l .

koncert med Jesper Riis

atlaskoncerter

Parolesalen, Skive Kaserne, Sdr. Boulevard 15, 7800 Skive SOLIST: Jesper Riis m.fl. dirigent: Jesper Riis

Se hjemmeside solist: Sigurd Barrett dirigent:

0 8/0 4-13 k l . 18.3 0

3 0/0 5-13 k l .

forårskoncert

koncert

Kjellerup Bibliotek, Tinghusvej 16, 8620 Kjellerup solist: dirigent: Gert Skovlod Hattesen

Se hjemmeside solist: dirigent: Russell Gray

0 9/0 4-13 K L . 13.0 0

0 5/0 6 -13 k l .

forårskoncert

Grundlovsmøde

Plejecenter Gulkrog, Gulkrog 11, 7100 Vejle solist:

Nr. Vosborg, Vembvej 35, 7570 Vemb solist: dirigent: Bjørn Sagstad

dirigent:

Gert Skovlod Hattesen

Bjørn Sagstad

11/0 4-13 K L . 12.0 0

0 8/0 6 -13 k l .

veterandag, JDr

jubilarstævne, viborg

Gymnastiksalen, Dragonkasernen, 7500 Holstebro solist: dirigent: Gert Skovlod Hattesen

March fra banegården i Viborg til den gamle kaserne solist: dirigenter: Arne Jespersen og Gert Skovlod Hattesen

18/0 4-13 k l . 19.3 0

24-28/0 6 -13 K L .

koncert

SOMMERTURNE

Viborg Musiksal, Gravene, 8800 Viborg solist: Gert Henning Jensen dirigent: Bjørn Sagstad

Se hjemmeside SOLIST: DIRIGENT:


0 9/0 8-13 k l . 11.0 0

torveKONCERT Torvet, 8400 Ebeltoft solist: dirigent: Gert Skovlod Hattesen

11/0 8-13 k l . 12.0 0

koncert Mariehaven, Søndergade 20, 6823 Ansager SOLIST: DIRIGENT: Bjørn Sagstad

14/0 8-13 k l . 19.0 0

S TØTTE F O RE N I N GE N bliv medlem Støtteforeningens formål er at medvirke til at bevare og styrke Prinsens Musikkorps, herunder udbredelse af dansk militærmusik i almindelighed og Musikkorpsets musik i særdeleshed. Dette sker i samarbejde med Musikkorpset og Prinsens Musikkorps’ Koncertfond.

kastelskoncert

Foreningen forsøger endvidere at skaffe medlemmerne gode tilbud omkring Musikkorpsets virke.

Kastellet, København solist: dirigent: Martin Nagashima Toft

Ved indmeldelse i Støtteforeningen for Prinsens Musikkorps betales et indmeldelsesgebyr på Kr. 50,-.

15/0 8 -13 k l . 0 8.0 0 & 18.4 5

Modtagelse af værnepligtige

Indmeldelses­gebyret dækker kontingent i indeværende år for enkelt­personer. Som medlem får du:

Henholdsvis i IGR, Skive og JDR, Holstebro solist:

• Rabat ved køb af korpsets CD’er • Rabat ved køb af koncertbilletter til udvalgte koncerter

dirigent:

Se meget mere om støtteforeningen på

Gert Skovlod Hattesen

www.prinsensmusikkorps.dk

25/0 8-13 K L . 15.0 0

Opera ved fjorden 7800 Skive solister: dirigent:

Div. Frans Rasmussen

3 0/0 8-13 K L . 19.3 0

RYTMISKE KONCERTER Se hjemmside SOLISTER: Signe Juhl DIRIGENT: Nikolaj Bentzon

19


KONTAKT: Prinsens Musikkorps Sdr. Boulevard 15 7800 Skive Telefon: 7228 4640 Mail: pmuk@mil.dk

Prinsens Magasin nr. 9  
Advertisement