Page 1

HT0908 Talande våningsvisare HT0908 är en våningsvisare och talenhet med lång display som möjliggör tydlig visning av långa texter (upp till 22 tecken). Det går även att spela upp musik. Användning på plan När våningsvisaren är monterad på plan måste rätt plan ställas in i HT 0908 för att ankomstsignal och kollektivpilar ska visa rätt. • Kör hissen till det plan där våningsvisaren sitter. • Tryck på den övre knappen (S2) när våningsvisaren visar rätt nummer. Nu visas texten ”ANGE PLAN” i displayen. • Tryck på den undre knappen (S1). Våningsvisaren bekräftar genom att visa vilket plan man ställt in och återgår sedan till våningsvisning. När HT 0908 är inställd för användning på plan spelas inte våningsutropen upp. • Eventuell musik som finns på SD-kortet spelas dock upp.

S1

Tal Från NP-1 kan upp till 64 olika extrameddelanden skickas ut. Dessa namnges: X0.WAV-X63.WAV på SD-kortet. Följande nummer skickas som standard ut av systemet NP-1: X5: X6: X7: X8: X9: X10: X11: X12: X13: X14: X15: X16: X17: X18: X19: X20:

Brand Reservkraft Överlast Fullast Dörr stänger Akuttransport Sängtransport Prio 3 Prio 4 Lastningstid Evakuera hissen Blockera ej dörren Hiss på väg upp Hiss på väg ned Ange kod Felaktig kod

Text

S2

Användning i korg När våningsvisaren sitter monterad i korg måste Kontakt inställningar göras om man önskar att HT 0908 skall föra våningsutrop. • Tryck två gånger på den övre knappen (S2). Nu visas texten ”PLAC KORG” i displayen. • Tryck på den undre knappen (S1). Våningsvisaren bekräftar genom att skriva ”KORG” i displayen. Återgår därefter till våningsvisning. Display kan fås med röd eller blå textvisning.

Följande fördefinierade textvisning finns i HT0908: • AVSTÄNGD • ÖVERLAST • AKUT • SÄNGTRANSPORT • PRIO • KORGPRIO • BRANDLARM • EVAKUERING • ANGE KOD

Hisstema AB Hantverksvägen 13 151 65 SÖDERTÄLJE Fax: 08-554 230 99 Tel: 08-550 230 80 E-post: info@hisstema.se Website: www.hisstema.se

Ht09081 0  
Ht09081 0  
Advertisement