Page 1

Casebook

Resultatinriktad kommunikation Prinfo Anderstorp


Traktorer, sportbilar, spaceship eller vad du vill En italiensk traktorkonstruktör ringde en dag skaparen av den legendariska sportbilen Ferrari. Han hade köpt en sådan och klagade nu på att kopplingen var för trög. Han hade faktiskt en del förslag om hur bilen kunde göras bättre. Var Enzo Ferrari intresserad? Enzo svarade lite avmätt att traktortillverkaren kunde nog mera om traktorer än sportbilar. Traktorkonstruktören fattade vinken och beslöt sig för att bygga sin egen sportbil. Utifrån sin egen teknik, erfarenhet och ideal byggde han en bil som kom att bli lika känd som konkurrenten Ferrari. Namnet? Ferruccio Lamborghini. 1966 kom den klassiska Lamborghini Miura. Och under 1970-talet kom supersportbilen Lamborghini Countach. Resten är historia. Vi började som så många före oss (bl.a. Lamborghini) med en basverksamhet vars innehåll ständigt breddas och utvecklas. När vi startade 1960 hette vi Centraltryckeriet och tryck i alla former är fortfarande en central del och en av av våra specialiteter. Eller vad sägs om tryck på trä, plåt, plexi, papper, plast och pvc? Nu kan vi också erbjuda olika tjänster på nätet samt strategiska marknadskoncept i de flesta medier. I vårt team hittar du nu drivna webb- och konceptutvecklare och erfarna grafiska formgivare. Dessutom har vi en egen fotostudio där vi producerar filmer samt mäss- och storbildsmaterial. Ett media kan nämligen inte göra hela jobbet. Ofta behövs flera medier för att budskapet ska nå ut, t.ex. radio- och direktreklam. Eller mässor, trycksaker och film. Kombinationerna är oändliga men ankaret är nästan alltid en bra webbplats. I den här boken hittar du en hel del exempel på lyckade marknadeföringskoncept i olika medier som teamets medlemmar har skapat var för sig eller tillsammans, plus grundläggande riktlinjer för att bygga ett varumärke.


Byrån du

kontaktar När du vill nå lite längre än du brukar göra...

Vad är Prinfo Communication Group ? Prinfo Anderstorp är en del av Nordens största kommunikationskedja som består av reklam, produktionsbyråer och tryckerier. Vår verksamhet är uppdelad i tre affärsområden: 1. Strategi 2. Produktion 3. System Vi finns på 47 platser i Norge, Sverige och Lettland samt är representerade i Dammark av vår systerorganisation Prinfo Dammark. Vår verksamhet i Anderstorp kan leverera tjänster från alla dessa affärsområden.


Vi

skapar effektiva marknadsföringskoncept i dialog med dig.

Vi

skapar formen, originalen och sköter fotograferingen.

Vi

står för trycket. Möjliga och nästan omöjliga trycksaker.

Vi

skapar stora intryck med hjälp av vårt mäss- och storbildsmaterial.

Vi

hjälper dig att bygga ditt varumärke med enkla eller avancerade tjänster på din hemsida/webb.


Ettor och nollor som grafisk design Kund: Enoc System Uppdrag: En ny logotyp och ny grafisk kostym som bättre beskriver vilka Enoc System är och vart de är på väg. Logotypen blev ett stycke fartfylld design som ska föra tanken till de elektroniska motorvägar som företaget och dess kunder använder dagligen. De grafiska prickmönster som finns i profilen har också rötter i branschen. Vi har nämligen översatt ettor och nollor till grafisk design på så vis att punkterna representerar nollorna och mellanslagen ettorna. Sedan har vi byggt olika mönster som är unika för Enoc System. Ingredienserna i den nya grafiska profilen är gröna tankar, ny teknik och är en grafisk kompassriktning. Då vet kunderna vad de kan förvänta sig av Enoc System både nu och i framtiden.


Logotypen blev ett stycke fartfylld design som ska föra tanken till de elektroniska motorvägar som företaget och dess kunder använder dagligen.


Vi började lanceringen med annonser. Isbjörn och 12 gröna prickar och enbart Enocs adress till hemsidan.

För att skapa mer nyfikenhet tog vi även fram isskrapor med bara 12 Gröna prickar. Som skickades ut till kunder i november.

Efter det en skraplott med 12 gröna prickar... för att öka nyfikenheten. Kunden fick då gå in på hemsidan och hämta sitt pris.

Efter att lotten skickats ut. Skickades ett brev ut med en förklaring av den nya logon profilen.


Four Office hissar egen flagga

Det här var vårt uppdrag Skapa ett nytt namn, ny logo och en ny profil som visualiserar företagets kunderbjudande. Profilen ska vara särskiljande, överskådlig och präglas av renhet och tydlighet. Den ska dessutom skapa nyfikenhet och glädje.


Vi satsade på ett centralt budskap: Fyra paket som förändrar affärerna och livet. Joakim Gaardsdal en av ägarna, säger så här: - Hittills har vi fått en fantastisk respons från både kunder och leverantörer. - Vår nya kostym börjar sätta sig kanon. Vi tas emot mycket väl ute på fältet och känslan är att vi jobbar i medvind. Min bedömning är att företagarna uppskattar vår satsning! Den ingrediens i profilpaketet som han värderar högst är företagspresentationen som med sitt koncentrat av hela företagets filosofi och kunderbjudande är navet i profilpaketet. Att få ett positivt genomslag på marknaden är så mycket lättare med ett genomarbetat grundkoncept. Direkt avgörande är kanske att ta i, men inte så långt från verkligheten. - Att hissa egen flagga har förändrat det mesta. Vi har fått en helt annan tydlighet externt men även internt, och hela företaget har fått en rejäl skjuts framåt vilket gör att det är mycket roligare att gå till jobbet. Det tycker både jag och resten av personalen, säger Joakim.


The

orange

story

We never compromise on safety.


The Orange Story Kund: Holmbergs Childsafety Uppdrag: Att sammanställa och gestalta kärnan i företagets budskap. Att presentera Holmbergs Childsafety´s kunderbjudande på ett särskiljande, enhetligt och sympatiskt sätt till alla spelare på banan. Att se till att företaget skildras på samma sätt i olika forum och medier. Året var 1937. Mörka moln tornade upp sig över Europa. Trots detta övertygade de fyra bröderna pappa Holmberg att riva den gamla ladugården för att ge rum åt en ny fabriksbyggnad. Det visade sig vara en lysande idé. Idag är Holmbergs Childsafety marknadsledande och teknikdrivande i sin nisch och har de flesta världsledande tillverkare av barnbilstolar som kunder. Vi föreslog konceptet “the Orange Story” ett medianeutralt budskap efter företagets dekorfärg som är just orange. Och som råkade bli årets trendfärg! Konceptet grundar sig på en serie statements; “The Orange passion, The Orange product, The Big Orange No, The Orange Great Yes och The Orange Future”. Konceptet visar tydligt Holmbergs Childsafety´s unika kunderbjudande. Resultatet har hittills blivit bl.a. en mässmonter, två tryckta företagspresentationer, en för kundträffar och en kortvariant avsedd för mässor och liknande samt en digital presentation. Designmässigt hålls de ihop av de logotypliknande rubrikerna, de orangefärgade bilderna och dekorbågen. Budskapet var: “Someone has to take a lead and show the way. In terms of both development and quality. And that is precisely what The Orange Story is all about”. Reaktionen på mässan (Kind + Jugend trade fair has made a name for itself as the leading international fair for infants’ and children’s products) blev en stor framgång med mycket uppmärksamhet från både kunder och konkurrenter. För första gången på mycket länge presenterar nu företagets alla representanter Holmbergs Childsafety på samma sätt oavsett land eller språk. Det var ett av de mål som företaget ville uppnå med sitt marknadskoncept.

The future looks orange...


The

orange

story

The

orange

story

Can we do anything to prevent young children from losing their lives in road traffic accidents? Perhaps your own. Perhaps someone else’s. We say an emphatic YES!

Reaktionen på mässan (Kind + Jugend trade fair has made a name for itself as the leading international fair for infants’ and children’s products) blev en stor framgång med mycket uppmärksamhet från både kunder och konkurrenter.


mm mattssons magasin

u Gö före förk la ska s och p d tysk is a, n Äventyr Reportage Resor Nöjen Teknik på sv å Det ensk är e l ä n Ensam och vilse der n sm so Per son m a a ans World of Warcraft tälld lstyrka a gru ppe förde En dag på operan per l r, u ung an töve e f ä i Gö rl r är k Alcatraz 199 nut ika må t e na t bor n sam 4. S ill o g g h e e l i i t ka p nvig sår. dan oRidläger per sike A a d t n d t va s in es a arb rna ess nd r e e t e f v g har ram e s B C r o pub ako e m li arl de fört gge n b mv X liks m f VI G sp lest arje r ba aka ucc å d r a e u ö , s d olls rr h ko sta av d éer snic min e s kös f inn kare ände s sc har e m e s e r e tora ene da och , sme hav hyll afe t t de hat R r a ats bli k . epe r ha re, t m l a t a g itio ra kom ka r up eno det vibr ner oc i tid till re pos må pm liss era h au till s näs ärk ern i r r av t e y ö d n n i t r e s ap ions t . e ska s al p a r l ö m och la lo par tslig ågå på ma må g k t l p ä a r et t t i v nga d l rue s. M tter å killar er. I kö je oc t in inte s e koja o n i ten n r på ch ta d gangs till ka tän s ö i vt terk gon ans fran ker osty b s s r t k y e på. ut i a, m n g m , . d D dan s i k et tyck en ing e skra e s afet eria vara h n anna Som np å d elt nor n Inna ett f en h m ar n fly är a a det tten tyg rbe S ts sce tora te till de n n a u mu för mu tern v varan sika id A de sikt Fästmagasin loka ler i Största v e tillSveriges e a n ter s y G l n u ö t s som lerna v teb o för 1/2009 flyttNummer m a org sm op va a ope des år å och . Men era, o r främ p s rah 1 use 994 a efter fe de lok erett o aler t ne må l na b ch re v l verks r s by a id h lev am mhet t ggtid nen i . By ll det n y g


–O –O kej, kej, k sta o kor eog stanna u reogra nna d är, fen rafe upp däprp p r J n , å o p r J G o s Strø opar d o Söte parcen Göt å sce en trø bo m d en e n före borgsO en fdöärest mgrrgesnOpen ndoär r d gren o norsk r äl s a e c e s förk tällning perafönrskla danlnsiangeochrasnps uke nsarna h sprin rn n la rinpgps g e ura e ska rar St n Dsekka sp pprsSätrøma rD er ättn rephete er k hyll e a p d e t røm o adeela tnin gr terens ing yllarar ade spe c av d des s greh d ns.s up g aen h ar . På m ch d las u e st s vid inv eng mesatns- vid i pp.tys n hiusrkut På pe. D v daunr ha isku pän nvigbyg igni elsk spä Dakna, haenrar ngealnsa s- n v tera b ka, n n y g i n n a a s l v g l s r i n p v n å nde ngen ngead r vidå s arngra ill aida ka na n att g någ a n n J a r som nya na i ven ra på De areveinnsk a nicpkå sptt seceinbö ickar JasnceI ne derna de annyaIzik n seorm m ar f an nenrde ska förs zikon spat är börad. ode en av i Shvam moowit enSaver h ö s . w s a t rst ka rn er ne dez in ,n m åe v ige r en länd nskean s es, it er s ocmhält någr åenodceh n åsgora pnenndoec z insspoi m ige.nAorch rna sopf irerde . Arkit a offen smä ekte ågr m ”nå om h b öv rera”ndåg kitebkes fentalides ltdPeers nådgege a på som a esk er k a g n å o o g t r l ö e a r rbe a aav e a g a n i s v n v arb an el anvals n v o er ddra nti p rivedet avting e de o t n r m a e t m d b s r y n lsty en fr bysgngirklaomsgoivm f yggna guivpnind rkangrtar tpäållda märnknai n b på Göra ännisk på e et snir g såom oor f n fis klanoc den prog teb fåisr km nadnede ninågraen buepspe Göftöerde skoer stå förd h r k å o d c å e s r m l f b l m r n r n t r a e a h r å , g el un å a o meolika ås”. för lanedd e ns ss”in. M blanndsk na isinn ärbfloarnd efär r avutdöve rgdseOppå n ovlikdryg sfO p d e at tf töve äadegp d a ö e M o s n ne t sv r drekn å etlitka mrygrt d5et h eraentt åt a t 500r ocrahn. en for om edcshitrunkapfeotrm e adttssitt l anpneat so Om t t ä t . m r o u a 0 å t s i t m u v a d o g f m dast nd den lägea f omv et ävae p fra vi agnä må sa hatrna ttioåtng 0 far G t a a v l a ng m st öt yr e en t al a in ett tid rec m ntigar G till pörenste vintgfaarty f id d fönsotm d a sc olikopea thillefätsl år öteobloika pyrktiellfsä-llig eborgsinokm er,varv rtygå, Gö is rv,i på rnag, m uitsovmid vll s å b v a p ran ligt. At rgsOroj t an O a y G sin ed b st at m te d vmi ö gg påm r e y pe rv a t s vaarnbeteojesktinure nstväallnddr pekrat nund tälolda ggnraadn sindusochtebnoargden indnuesr trinedbeonrg v attnnneet r b Äveenn spåent dr so ndgeer trin. et er e ch som en e a asoge varerb byg. De speatr vä fryåggn danests t e e r n t D rBeankoma gAtt k skapa och att utveckla ä r n t t m em e o b t n ligg tt vbra m k ävveerk kaf judveen ena1fé, värjulddser gnand1e60sig rldssle getaedcen a ma bra var om e e é n o b r , så M r eonm f 60sm å o ledean re n me ittedrand ken, rido om r bkaare bildje d korrrbidako k- ild av rM e ö o d r r e edrern före per en staestä etpeer ran ndestaur tsemr lån sceen , sn avövrr h orem e v min kom i l k e ern a ilkeänd rna n Magasin hänkös Kund: enickf ar Mattssons före heatr eno n agoi lv stähllanrinby n ägrovlvyt uralnlngin, galångäar väl anagl, feackgaar a t i e e e e d ö r b g a b l v ä , stäl ygrgmt yta ce gargn m a r f det ä l n e e d a er rdoech restsäme norm p s r v l a mett b t nåhat llninder t någocenlntriang. nade s pånnträala na aädren ärtåenttärmm baärreslu tDeätt b ökbear rser åte d l i r , e t g. måmed litterära gottgoodwill n tam G la G Så skulle rmkunna t. Pambitioner. m sök ig ms Ett man larovanligt sm ei kenkelt metaitioner, km aröetebslutasgåilt enbesaörek 29r tssåolda sam . Paekarmagasin e l g ö a e n r ålaari tMattssons r t u t kareer beskriva k a d e e . o e jo Skaparen, m a las sn s o Ingvar hade vad 29 rg kbyengklar eidén om naMattsson m id ti ruMagasin. , b a 0 s e . e o j 0 n k o b ä m bre , . l 0 rg. gnföreteelser. s 0 chville yggeom elelkl nä -Manbskulle neoch bar skriva ktrovanliga ll nräar jobhan Deat de jälevnk,ladä 00Dmet2 vi lvklar p skamt 2 lla jobb artk baar uåstadkomma. n, dintressanta i n A k s t i a r e n t c d a i a r d s A k n r s ten hög enivå visa fö r plagöt ar uf nd inteition och är kgbild. ar in ulnats illfred er,med text och t v Alltid deaför sinckgenre ordRapportera sekaunderhållande n, fpå s o r ö osnaslla a dom n i e r s t ö c v ö i s d r d b t s s b p d i t e e t r s a p n e l l i e vad som hände inom den egna företagsgruppen på en lagom nivå. Och det i o a a ntra te mnd i rga tälla r ne. cen dlinrgl vt ågå blan r m l b o p å o k i å n r r ädjeSå småningom a varae.gratis. traletvåHdrivnadredaktörerna, två gåskulle et. r i s kom de nuvarande alla ann galrenna oc insatnnat rna ka st dje killa r liesr.m ö m n H o B I g c k å o h ö a a kall Ka Ten Ballar h krMattsson i bilden. garinum t Te ko å ör n och Emilia ct h tochr kiAnette Göt chaKa g Blomqvist ar l-s ora kom n F b o å ill kaa d reaantgi st umti,ll kafe Geöatetivit am,b ebo alm ö rask nge Fösrken r de io kul er treklampartner viteerkooch tryck,stetog itiosiPrinfo rgs såtillnitg nssformgivning n akns feateFör n o e , d manbsin Anderstorp hjälp. n k r i e . e i n i e d t t a s g n O n a , r n so rianteg i stym iktanr b sO e s . e r osktya, För p d r e r a h e e ö med pen lite tuffare formöav magasinet. något .år sedan gjordes en redesign r ras m h G rnas et eet t mm erean inbörDjaer sk meersatt högrjta; r eramnesst in gt; de ans ko e ar töte t G y t c ratt t ingör det at kontre skraks tt gge t sk öte b n e s t s n t t a ssa människors bor amen när öra alivssyn resasvälinitierade a va de id obcohrg skaartiklar ö eter ttavMed s i r en positiv också med som speglar t a n t k t o n r t d n i r a l e g n chMattssons ärliplattform ntehar annian villkor anvärlden tide vbyggt araben näs l elt ndelarnav gtaa op och ra ett iga ame lösn sOpe mbalköosm aeraegen bar antMagasin an lpå ochi handra a t l i y d r o a , f e ä e r e a s m t tt a också ormoch uppskattande perär an.d 2 kuo riah faömagasinet r, feör e apublik. pela ettmviktigt v Eu ebditio sor? speGNumera tedren hen trogen b orm yfförvärvat r v u a t a n ö t i h r G s 2 E t t o u lt aMattssonska rop etför Behpp I vi5lk0e au la gtebo us.t dr urogam ne. D att varumärket. 50er ödet t äattr bygga u g alt averktyg t t e a p r t a å i a d a v D p b s p r r l f b tt b uto a övsscen t m gäll arb sce rest mlagvsOp å gaäpå asa ver föbreetsp orgrsyOta rivaöp r e e y a r k n l u t t ställats pe på å uätllni erkeran ler dtve vdedet en? mavtidseklni alla edne? a e nu spla f r å n n lninen. ran et vecnge från äv et ckli l på va tse t nge plsövtun ningen Vilpkleöntsli a fägrgevn m1 en n s v id A rande n. G ett nys gen DGeöteävennynskaklinngD u g s n e n ä loka öte kap ven kadbor ya pvat en kbaedennnaya ver ebxepstäligtaslo mesetxpnlo spet csilaog xl b f d r lefuf t yn s le a ö k g e g o l l e v rk stälsl är rr so ade ek er ett .4D0ansodelerrad ut i4b0 kröjdem om förrensat va rgsOp t vererkställ ns säOr per rk.eD na m s o ed ? G a e r n l o s ä m a o k r varope n v e y e e t i o n l n r n a m k s t r l ? x r n o – o k m a . f r g t y e e å i e n ö n G r n U M k r e f e x m r uidpaa b lleroch buu pre köpapel or oc fräemn d a, op tesrväims gen sJo . Usnvdis li får nprska emnpder miä h kkaos deiltjett utedkan bilje ka Sdtrø er tree sm emi de el rep eer f stae lok Jo eSrtett s littea k r o ä e p t s e m s s p t e o a r r tt om å er t g n vtaarr frå ureerr fti ill nass leern ømcgh måVterk scegre etiåtitt g påcene tition taråf V c ill når l a en 1 nnsåg t geat, s nenr s onea—ln4 — ksa h rs by rkeat bl ren r so gårerna rån ågooss tt a00 e h r e s l 1 , o l n blem n s u m o g v n a 0 s m e h o a v i s gtid om het n föpå lternkro fö n o v 0 u u m s f v n s a r i v d i u n s n k p o v p u t n ke k spi s i å 6 ronirer res600 atinvo ti rsksepe finnlseve nen d le utsp r or,and tällnkr 0 e k d o l . By ll det n r v a r r 0 e korr si i de ras krreeo anedn elar ere e a k ya ggn t r e g r on ivit till deeatt ingonso ati ra as sig e ogg p n p


Kunden, produkten och nedersta raden Kund: ABL - Legotillverkning för välkända varumärken Ibland kan en helt vanlig kompisrelation vara början till ett givande samarbete. Så var det när Claes Aronsson mötte Jussi Karhu på ABL. Jussi hade övertagit ABL och levererade produkter som levde upp till företagets devis ”från ritning till färdig produkt.” Produkter som innebar höga krav på bl.a. pressgjutning, trådbockning, rörbockning, packning, svetsning och montering. I det här gamet är det kunden, produkten och nedersta raden som gäller. Nu ville ABL, som är ett drivet och lönsamt företag, synas lite mera på marknaden. Och Jussi kände ju Claes på Prinfo Anderstorp. Först kom lite smågrejor. Sen kom ketchup-effekten. Nu har vi fått förtroende att leverera från alla våra affärsområden. Form, text, original och tryck till brorschyrer och andra trycksaker. Hemsida, mässmonter med movieplayer och egenproducerad film. Det är alltid lika roligt att få jobba med duktiga kunder.


. a b lt

rad.

se

Layout

k: Prin och tryc

erstorp fo And

www

www

rstorp Ande 334 31 e n 50, ltrad.s argata r@ab orde ntverk 5 35, , Ha 15 AB 1r talje +46 37 Tr책dde , Fax ABL 182 05 6 371+4 l Te

hyr

Brosc

M채sst채ll med movieplayer

.a b lt

r a d .s

e


The Boy and the paperclip Kund: Ebimgruppen som inkluderar företagen Joma, Jowema och Bistål. Bransch: Marknadsledande i Sverige på byggbeslag och fästelement till byggnadsindustrin. Produkterna marknadsförs och säljs också på export i delar av Europa. Uppdrag Hur skapar man en underhållande film som porträtterar tre olika företag under ett paraply. Som också måste grabba tag i trötta och avtrubbade mässbesökare och ändå tydligt lyfta fram produkten. Så här gjorde vi Det första företaget i koncernen, började med att tillverka gem. Men ingen hade en aning om hur pappa Josefsson kom på idén. Det gav oss grundtanken i den fiktiva storyn om gemet som virvlade runt i rymden tills det faller till marken och plockas upp av en pojke som i sin tur ger det till grundarens son. Med gemet i sin hand berättar nu sonen storyn om det som började med ett gem men som nu har blivit en storskalig industrikoncern med obruten framtidstro. Man kan berätta ett företags historia på många sätt. Men för att nå bästa resultat bör det finnas både mjuka och hårda argument. För att ta till sig fakta måste vi bli berörda. Så fungerar vi människor.


Standardkomponenter eller raketdelar spelar ingen roll You name it we do it! Kund: Ingelsten & Co Uppdrag: ”Att förklara komplicerade tekniska processer på ett enkelt sätt så att nya kunder förstår vad vi kan”. Ingelsten & Co är ett väletablerat företag som grundades redan 1937. Nu en vältrimmad legotillverkare med stort tekniskt kunnande. Ett av flera mål med företagspresentationen var att den skulle presentera Ingelsten & Co på ett både övergripande och förklarande sätt för företagets blivande kunder eller besökare på t.ex. Elmia Subcontractor eller vid andra besök. Subcontractor är en mässa med många viktiga nationella och internationella besökare. I ett tidigare skede hade vi kommit fram till att huvuddelen av besökarna på mässan kanske inte var tekniker, som man skulle kunna tro, utan mest chefer och projektledare med en översiktlig teknisk förståelse. I text förklarade vi de tekniska branschtermerna på klar svenska så att alla nu kan förstå omfattningen av företagets kompetens. Produkterna fotograferades i ett mjukt ljus som om de varit silversmycken och kompletterades med hårdfakta i bildtexterna. På så vis gav bilderna substans åt texten och tvärt om.


Patrik Modén med ett förflutet på Eriksson som mjukvaruutvecklare, nu projektledare på företaget säger så här: -Vi är väldigt nöjda med resultatet. Det känns som att Ingelsten & Co presenteras på rätt sätt. Stilrent och elegant! Presentationen gör ett jobb som vi länge har saknat nämligen att förklara komplicerade tekniska processer på ett enkelt sätt så att nya kunder förstår vad vi kan. Både kunder och leverantörer tyckte att allt var väldigt snyggt och proffsigt.


Ny leverantör av babyartiklar Kund: Scandinavian Baby Alliance Vår utmaning var att att sätta Scandinavian Baby Alliance på kartan och etablera dem som en heltäckande leverantör av babyartiklar i Skandinavien. Vårt uppdrag vid bolagets start blev att profilera dem utåt med en fräsch, nytänkande och modern touch samt att marknadsföra deras egna varumärken som t.ex. 2Me och BabyLove. Första steget, som var det viktigaste att få igång, enligt Inge Ohlsson, VD på Scandinavian Baby Alliance, blev deras beställningssystem (BTB). Ett system som vi på Prinfo Anderstorp själva byggt upp, där butiken beställer sina varor via webben och som är ihopkopplat med deras affärssystem. Efter första steget fortsatte arbetet med att ta fram en produktpärm, förpackningar, kontorsmaterial, mässmaterial, hemsida med vårt eget CMS-system André och att fotografera alla deras produkter i vår egna fotostudio. Scandinavian Baby Alliance är idag en heltäckande leverantör av babyartiklar i Skandinavien.

Välkommen till Scandinavian Baby Alliance

Hemsida

Mässvägg


Det finns olika system En del slukar energi En del är rena energikicken för omgivningen Kund: Babyproffsen Babyproffsen är en av våra största och äldsta kunder. Det som började så smått hemma i Gislavedstrakten har nu resulterat i en rad butiker, spridda över i stort sett hela landet. Varumärket är välkänt för de flesta småbarnsföräldrar. Vi har stått vid varandras sida i med- och motgång. Fungerat som bollplank och leverantör för all marknadsföring från kataloger till annonser i dags-, och livsstilsmagasin, månatliga affischerbjudanden i butikerna, mässmaterial, storbildskyltar och alla andra små och stora saker som behövs däremellan. Nu senast har vi haft nöjet att presentera vad vi internt, lite på skoj, kallar ett “Super Duper System” eller ett totalsystem med hemsida och beställningssystem samt intranet integrerat. Systemet är faktiskt rena energikicken för omgivningen.


Steg 1 i en serie av 10 Kund: ICA Kvantum Gislaved Uppdrag: För att underlätta för sin personal och få de dagliga rutinerna att löpa smidigt, bestämde sig Anders Nilsson, ägare av ICA Kvantum i Gislaved, att tillsammans med oss ta fram handböcker. Totalt 10 st, 1 st/avdelning i butiken. Anders tog, tillsammans med sin ansvariga personal, fram texterna. Vi tog hand om fotografering, layout/original och tryck. Resultat: Steg 1, handbok för kassalinjen. En sprialbunden handbok som varje kassapersonal får ett eget ex av.

—4—


Svensktillverkade möbler i trä med detaljer i stål. Kund: Westroth AB Uppdrag: Att fotografera nya miljö- och produktbilder till kundens produktkatalog. Resultat: Produktkatalog, Nyhetsblad, Annonser


Grafisk produktion & digitaltryck: Prinfo Anderstorp

Prinfo Anderstorp - AllÊgatan 47 - Box 31- 334 33 Anderstorp Tel 0371-58 89 00 - Mäss -och storbildsmaterial 0371-58 89 18 www.prinfoanderstorp.se - info@prinfoanderstorp.se

casebook  

visar casebook