Page 1

SIGMA RATTAKOMPUUTER BC 1606L

BIKE COMPUTER TOPLINE

G

E

R

M

A

N

Y

WWW.SIGMASPORT.COM

SIGMA EUROPA: SIGMA Elektro GmbH Dr.- Julius - Leber - Straße 15 D-67433 Neustadt a.d.W. Tel. +49-(0)6321-9120-118 Fax +49-(0)6321-9120-34

SIGMA USA: North America 1067 Kingsland Drive Batavia, IL 60510, USA Tel. +1-630-761-1106 Fax +1-630-761-1107 Toll Free: 888-744-6277

SIGMA ASIA: Asia, Australia, South America 7F-1, No. 193, Ta-Tun 6th Street, Taichung City, Taiwan Tel. +886-4-2475 3577 Fax +886-4-2475 3563

WWW.SIGMASPORT.COM

BC 1606L

international

Komplekt sisaldab

Paigaldus 1

VÕI

42 mm

32 mm 3

4

5

2

Paigaldus 2

3

A

4

4x

B

C

D

4x

+

90°

32

Paigaldus 5

6

7

42 7

Paigaldus 8

9

! ! CLICK

+

42

3

4

6


Paigaldus 10

11

:23 15

L 6 0 6 1

15:23 1606L

! CK I L C

Max. 5 mm

MODE / RESET TRIP DIST TRIP TIME AVG. SPEED AVG. CADENCE MAX. SPEED STOPWATCH TIMER +/TRIP +/RESET RESET + = Valgu stu s SET

SET LANGUAGE WS BIKE 1/2 SHOW CAD TRIP UP/DOWN TIMER UP/DOWN jne.

KMH 0,0 CLOCK 15:23

CLOCK STOPWATCH TIMER UP/DOWN TRIP UP/DOWN ODO BIKE 1/2* TOTAL ODO* TIME BIKE 1/2* TOTAL TIME* MODE 2 • MODE 1/2: Avab funktsioonid • RESET: Nullib nimetatud funktsioonid MODE 1 TRIP DIST TRIP TIME CADENCE AVG. SPEED AVG. CADENCE MAX. SPEED *liikumise ajal puuduvad

Displei muutmine MODE 2

KMH 0,0 CLOCK 15:23

Funktsioonide esitlus Vajutage MODE1 nuppu, kuni displeile ilmub soovitud funktsioon: läbisõit (TRIP TIST), sõiduaeg (TRIP TIME), keskmine kiirus (AVERAGE KMH), maksimaalne kiirus (MAX. KMH), pedaalimissagedus (PEDAL RPM), keskmine pedaalimissagedus (AVERAGE RPM). Kellaaja (TIME), stopperi (STOPWATCH), taimeri (TIMER), KM loenduri (KM COUNTER), distantsi (KM WHEEL 1/2), kogu läbisõidu (TOTAL KM), sõiduaja (TIME WHEEL 1/2), kogu sõiduaja (TOTAL TIME) aktiveerimiseks vajutage MODE2 nuppu. • Liikumise ajal kogu läbisõitu ja kogu sõiduaega ekraanile ei kuvata. •

KMH 0,0 TRIP15,DIST 23 MODE 1

Displei valgustus RESET

KMH 0,0 CLOCK 15:23

• Valgustuse sisse/välja lülitamiseks vajutage korraga SET ja RESET nuppu. Vajutades ükskõik millist nuppu hakkab ka valgustus tööle. Funktsiooni sisselülitamiseks vajutage seda nuppu veel korra. Säästke patareid ja ärge kasutage valgustust ilmaaegu!

SET

Algseadistused

KMH 0,0 CLOCK 15:23 • SET

> 3 sek

SET LANGUAGE

Vajutage 3 sekundit SET nuppu, et teha järgmised algseadistused: keel, kmh/mph, rattasuurus, kellaaeg, pedaalimissagedus, kogu läbisõit, kogu sõiduaeg ja displei kontrast. Menüüst väljumiseks vajutage SET nuppu kolm sekundit. Peale patareivahetust tuleb uuesti sisestada üksnes kellaaeg ja displei kontrast.


Teise ratta kasutamine

KMH 0,0 TRIP30.DIST 10

KMH 0,0 TRIP30.DIST 10 1. WHEEL 1 ja WHEEL 2 vahel valimine toimub automaatselt. Vajalik on teise kompuutrihoidja (WS 2) olemasolu (ei ole komplektis).

WS 2 Art.-Nr. 0038

WS 1

Keele sisestamine

SET LANGUAGE

SET SVENSK

SET

1. Määrake keel • Vajutage MODE1 nuppu, kuni displeile ilmub kiri LANGUAGE. • Vajutage korraks SET nuppu, displei vilgub. Määrake sobiv keel kasutades MODE1 nuppu. Valiku kinnitamiseks vajutage SET nuppu.

SET ENGLISH

SET

SET OK

SET

MODE1 D, GB, F, I, E, S, NL

KMH/MPH sisestamine

SET KMH / MPH 2. KMH / MPH Vajutage MODE1 nuppu, et valida KMH ning MPH vahel. Vajutage korraks SET nuppu. KMH või MPH ilmub displeile ja vilgub. Vajutades MODE1 nuppu, valige KMH või MPH. Kinnitage valik vajutades SET nuppu.

SET

MPH

SET

KMH • • • • •

SET

SET SET OK

MODE1 MPH

KMH

Rattasuuruse sisestamine 3 2 1

1 2 3

RESET

3. Rattasuurus (WHEEL SIZE) Rattasuuruse muutmiseks vajutage MODE1 nuppu kuni displeile ilmub kiri WHEEL SIZE. Vajutage korraks SET nuppu ja esimene number hakkab vilkuma. Sisestage sobiv arv vajutades MODE2 (+) või RESET nuppu (-), järgmisele numbrile minemiseks vajutage MODE1 nuppu. • Esimene ratas (BIKE 1) on alati see, millel on kompuutrihoidja WS 1.

WS 1

• • •

SET WS BIKE 1 SET

M2

SET WHEEL 2.1SIZE 15 SET WHEEL SIZE 2.115 MODE1

Rattasuuruse määramine 0 … 1

RESET

1 … 0

SET WHEEL SIZE 2.175

M2

SET WHEEL SIZE 2.155 SET WHEEL SIZE 2.175 Wheel Size Chart

• •

Määrake oma rattasuurus, kasutades tabelit C "Wheel Size Chart" (järgmisel leheküljel). Sisestage see arv. Alternatiiv: arvutage/määrake rattasuurus (WS) tabeli A või B abil. Kinnitamiseks vajutage SET nuppu.

SET OK

SET


Wheel Size Chart (Rattasuurus) A

C

mm x 3,14

km/h: WS = mm x 3,14 mph: WS = mm x 3,14

B 1x

km/h: WS = mm mph: WS = mm =WS (mm)

ETRTO

ETRTO 1 6 x 1 .7 5 x 2

47-305 47-406 37-540 47-507 23-571 40-559 44-559 47-559 50-559 54-559 57-559 37-590 37-584 20-571

16x1.75x2 20x1.75x2 24x1 3/8 A 24x1.75x2 26x1 26x1.5 26x1.6 26x1.75x2 26x1.9 26x2.00 26x2.125 26x1 3/8 26x1 3/8x1 1/2 26x3/4

kmh mph

1272 1590 1948 1907 1973 2026 2051 2070 2089 2114 2133 2105 2086 1954

kmh mph

16 x 1.75 x 2

32-630 28-630 40-622 47-622 40-635 37-622 18-622 20-622 23-622 25-622 28-622 32-622 37-622 40-622

27x1 1/4 27x1 1/4 Fifty 28x1.5 28x1.75 28x1 1/2 28x1 3/8x1 5/8 700x18C 700x20C 700x23C 700x25C 700x28C 700x32C 700x35C 700x40C

2199 2174 2224 2268 2265 2205 2102 2114 2133 2146 2149 2174 2205 2224

Rattasuuruse sisestamine

5. Teine rattasuurus (WS BIKE 2) • Teise rattasuuruse sisestamiseks vajutage MODE1 nuppu. • Vajutage korra SET nuppu. Esimene number hakkab vilkuma. • Sisestage sobiv arv vajutades MODE2 (+) või RESET nuppu (-), järgmisele numbrile minemiseks vajutage MODE1 nuppu. • Teine ratas (BIKE 2) on alati see, millel on kompuutrihoidja WS 2.

WS 2

WS 1

Kellaaja sisestamine

SET

CLOCK SET 0

24

24

RESET

0

M2

SET CLOCK 12:23

4. Kellaaeg (kmh = 24 h / mph = 12 h) Vajutage MODE1 nuppu kuni displeile ilmub kiri TIME. Vajutage korraks SET nuppu, ekraanil hakkavad numbrid vilkuma. Määrake tunnid MODE2/RESET nuppudega. Minutite sisestamiseks vajutage MODE1 nuppu. • Määrake minutid MODE2/RESET nuppudega. Kinnitamiseks vajutage SET nuppu. • • •

SET CLOCK 12:23 MODE1

SET CLOCK 12:25 SET

Pedaalimissageduse andur

SET SHOW CAD SET

SET

YES

NO 7. Pedaalimissageduse näitamine • Vajutage MODE1 nuppu kuni kiri SHOW CADENCE ilmub displeile. • Vajutage korra SET nuppu. • Valige YES või NO vajutades MODE1 nuppu. Kinnitamiseks vajutage SET nuppu.

SET

SET

SET SET OK

MODE1 JA

NEIN

Kogu andmete sisestamine …2 1

SET ODO BIKE 1 SET

SET ODO BIKE 00.0001 MODE

1 2 …

RESET

5. Kogu distants (TOTAL ODO) BIKE 1+2 6. Kogu sõiduaeg (TOTAL TIME) BIKE 1+2 • Sisestatakse samamoodi nagu rattasuurus.

M2

SET ODO BIKE 00.2001 SET ODO BIKE 00.2001 MODE 1


Displei kontrastsuse määramine

SET CONTRAST SET 1 2 3

RESET

M2

SET CONTRAST 2

SET CONTRAST 2 7. Kontrast (Contrast) • Vajutage MODE1 nuppu kuni displeile ilmub kiri CONTRAST. • Vajutage korraks SET nuppu, number hakkab vilkuma. • Määrake sobiv väärtus vajutades MODE2/RESET nuppe. 1=nõrk 3=tugev • Valiku kinnitamiseks vajutage SET nuppu.

SET

SET SET OK

Stopper

KMH 0,0 STOPWATCH 00:00,0 SET

KMH 0,0 STOPWATCH 00:02,7

KMH 0,0 STOPWATCH 00:31,5 Stopperi seadistamine (+/-) • Vajutage MODE2 nuppu kuni displeile ilmub kiri STOPWATCH. • Ajavõtu alustamiseks vajutage SET nuppu. • Ajavõtu lõpetamiseks ja taasalustamiseks vajutage SET nuppu • Aja nullimiseks hoidke RESET nuppu kolm sekundit all.

SET RESET > 3 sek

KMH 0,0 STOPWATCH 00:00,0

Taimeri seadistamine

KMH 0,0 TIMER + 0:00:00 2 sek

KMH 0,0+ TIMER SET

Seadistage taimer (+/-) • Vajutage MODE2 nuppu kuni displeile ilmub kiri TIMER +/-. • Vajutage SET nuppu. Displei hakkab vilkuma. Vajutage MODE1 nuppu ja valige kas taimer loeb üles (+) või alla (-). • Kinnitamiseks vajutage SET nuppu. Sisestage taimeri algusaeg vajutades RESET/MODE2 nuppe. Vajutage MODE1 nuppu, et minna järgmisele numbrile. Kinnitamiseks vajutage SET nuppu.

MODE1 +

-

KMH 0,0TIMER 0:00:00 MODE1 …2 1

1 2 …

RESET

M2

KMH 0,0TIMER 0:02:00

KM loenduri (KM COUNTER) sisestamine

KMH 0,0 TRIP UP 000,00 2 sek

KMH 0,0 TRIP UP SET

Sisestage KM loendur (+/-) • Vajutage MODE2 nuppu kuni displeile ilmub kiri KM COUNTER +/-. • Vajutage SET nuppu. Displei hakkab vilkuma. Vajutage MODE1 nuppu ja valige, kas loendur loeb üles (+) või alla (-). • Kinnitamiseks vajutage SET nuppu. Sisestage KM loenduri algusaeg vajutades RESET/MODE2 nuppe. Vajutage MODE1 nuppu, et minna järgmisele numbrile. Kinnitamiseks vajutage SET nuppu.

MODE1 +

-

KMH 0,0 TRIP DOWN 0:00,:00 MODE1 …2 1

RESET

1 2 …

M2

KMH 0,0 TRIP 0:02,DOWN :00

Kiiruste võrdlus

KMH 24,5 AVG.24, SPEED 14, KMH 20,5 AVG.24, SPEED 14,

Kiirus/keskmine kiirus • Kui kiirus on enamvähem sama, kuvatakse displeile , kui kiirus on väiksem, kuvatakse , kui kiirus on suurem, kuvatakse . • Seda kuvatakse kõikide funktsioonide juures peale algseadistuste.

KMH 31,5 AVG.24, SPEED 14,


Algseadistuste taastamine (RESET) > 2 sek

KMH 0,0 TRIP30.DIST 10

KMH 0,0 TRIP0,DIST 00

Algseadistuste taastamine Vajutage MODE1/2 nuppe kuni displeile ilmub soovitud funktsioon. • Hoidke RESET nuppu all. Displei hakkab vilkuma. Kahe sekundi möödudes nullitakse ainult displeil olev funktsioon. • Vajutades RESET nuppu kauem kui 4 sekundit nullitakse päevane läbisõit, sõiduaeg, keskmine kiirus, keskmine pedaalimissagedus ja maksimaalne kiirus.

KMH 0,0 TRIP DIST RESET

> 3,5 sek

KMH 0,0 ALL RESET

Tehnilised andmed Algselt

Max

Min

Ühik

Speed

Kiirus

0,0

199,5

kmh/mph

TRIP DIST

Distants

0,00

9.999,9

km/mi

TRIP TIME

Sõiduaeg

0:00:00

999:59

CADENCE

Pedaalimissagedus

0

250

STOPWATCH

Stopper

00:00,0

999:59

TIMER UP/DOWN

Taimer +/-

0:00:00

TRIP UP/DOWN

KM +/-

ODO BIKE1/2

Kogu distants 1/2

TIME BIKE1/2 WS BIKE 1/2

Üldised märkused

h:mm:ss 20

rpm

9:59:59

-59:59

- mm:ss

0,00

999,99

-99,99

km/mi

0

99.999

Sõiduaeg 1/2

0:00

9.999

Rattasuurus 1/2

2.155

3.999

hh:mm

mm:ss,1/10

hhh:mm

h:mm:ss

hhh:mm

h:mm:ss

km/mi h:mm 1.000

hh:mm

hhh:mm

h.hhh

mm

Probleemide lahendamine

# vbbm11:LEER 36

Patarei: 1 liitiumpatarei 2032, 3V Kui patarei tühjeneb, ilmub ekraanile vastav märge.

Patareide vahetamine: • Jälgige pluss ja miinus poolt. Kui patareisahtel on avatud, näete te patarei pluss poolt. • Jälgige, et kummitihend saaks korralikult paika. Andmete mälu: Andmed säilitatakse mälusse kui: • te lahkute algseadistuste menüüst • rattakompuuter läheb ooterežiimile

Garantii: Patareid garantii alla ei kuulu. Kaebuste esitamiseks kontakteeruge kauplusega, kust te rattakompuutri ostsite. Samuti saate kompuutri koos ostutšeki ja kõigi osadega saata järgmisele aadressile. Sigma Elektro GmbH Dr.-Julius-Leber-Stra§e 15 D-67433 Neustadt/Weinstra§e Tel. ++49-(0)6321-9120-118 E-Mail: service@sigmasport.com Kui teie kaebus rahuldatakse, saate te asenduskompuutri.

Kompuuter ei näita kiirust Ümbris on pandud magnetile (Joonis 9)? Kasutate vana raadioülekandega (RDS) juhtrauahoidjat? • Kas kompuuter on korralikult hoidjas? • Kontaktidel on korrosioon? • Kaabel on murdunud? • Distants magneti ja sensori vahel on üle 5 mm? • Magnet ei tööta korralikult? Displei ei tööta • Kontrollige patareid • Kas patarei on õigesti sisestatud? • Kas kontakt on OK? (painutage ettevaatlikult!) Kiirust näidatakse valesti • Installeeritud on 2 magnetit? • Magnet on vales asendis? • Rattasuurus on valesti sisestatud? Displei on tume või aeglane • Temperatuur on liiga kõrge või madal? • •

Patareid võib peale kasutamist tagastada. Hg

Sigma 1606 L  

Eestikeelne jalgratta kompuutri juhend, Sigma 1606 L