Page 74

WANDA NALEPA AMARANTIDOU UNIWERSYTET ŁÓDZKI

Trzepnicki epizod w życiu i twórczości Andrzeja Frycza Modrzewskiego 1 (1503–1572) 1 Wydania dzieł Andrzeja Frycza Modrzewskiego: Opera omnia, vol. I–V, edidit C. Kumaniecki, Varsoviae 1953–1960. Andreae Fricii Modrevii volumen V Sylvae edidit C. Kumaniecki, accredit Index Modrevianus confecit I. Lichońska, Varsoviae 1960 s. 184–234: Sylvarum liber tertius. W tłumaczeniu na język polski: Dzieła wszystkie: t. 1–6, wstęp Ł. Kurdybacka przeł. L. Joachimowicz, E. Jędrkiewicz, I. Lichońska, Warszawa 1953–1960. Dzieła wszystkie, t. 5. Sylwy, wstęp Ł. Kurdybacha, przeł. L. Joachimowicz, red. K. Górski, Warszawa 1959, s. 170–215: Sylw księga III. Literatura naukowa na temat życia i twórczości Frycza jest bardzo obszerna. Biorąc pod uwagę tematykę mojego komunikatu, z opracowań należy wymienić następujące publikacje: A. Małecki Andrzej Frycz Modrzewski, Biblioteka Ossolińska. Poczet nowy, t. 5, Lwów 1864, s. 124–210; St. Kot, Andrzej Frycz Modrzewski. Studium z dziejów kultury polskiej wieku XVI, Kraków 1919 (cytowane dalej jako: St. Kot. AFM); Andrzej Frycz Modrzewski. Bibliografia zestawiona przez Pracownię Bibliografii Staropolskiej Instytutu Badań Literackich, opracowana przez A, Kawecką-Gryczową, Wrocław 1962; R. Pollak, Wśród literatów staropolskich, Warszawa 1966. Andrzej Frycz Modrzewski i problemy kultury polskiego odrodzenia, praca zbiorowa pod red. T. Bieńkowskiego, Wrocław 1974; W. Voisé, Andrzej Frycz Modrzewski 1503–1572, Wrocław 1975; M. Korolko, Andrzej Frycz Modrzewski. Humanista, pisarz, Warszawa 1978, s. 198–209; Kalendarz życia i twórczości Andrzeja Frycza Modrzewskiego (cytowane dalej jako: M. Korolko AFM); St. Piwko, Frycza Modrzewskiego program reformy Państwa i Kościoła, Warszawa 1979; J. Starnawski, Andrzej Frycz Modrzewski. Żywot, dzieło, sława, Łódź 1981; M. Korolko, Seminarium Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego. Humaniści w Kancelarii Królewskiej Zygmunta Augusta, Warszawa 1991; M. Korolko, Andrzej Frycz Modrzewski, Warszawa 2000; M. Wichowa, Studia i materiały o życiu i twórczości Andrzeja Frycza Modrzewskiego w pięćsetną rocznicę urodzin pisarza, Łódź 2003, Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Dziedzictwo Andrzeja Frycza Modrzewskiego w myśli humanistycznej i politycznej. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji 500. rocznicy urodzin Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Piotrków Trybunalski – Wolbórz, 19–20 września 2003 roku, red. J. Kukulski, t.1: Dziedzictwo Andrzeja Frycza Modrzewskiego w myśli politycznej, red. J. Kukulski, Toruń 2004; t. 2: Dziedzictwo Andrzeja Frycza Modrzewskiego w myśli humanistycznej, red. W. Piotrowski i T. Szperna, Toruń 2004. Zob. także artykuł o charakterze popularnym: Wanda Nalepa Amarantidou, Trzecia Sylwa powstała w Trzepnicy. Trzepnicki epizod w życiu Andrzeja Frycza Modrzewskiego z okazji 510. rocznicy urodzin, „Ziemia Piotrkowska”, nr 2 (407), R. IX, dn. 18 lipca 2015, s. 9, www.ziemiapiotrkowska.pl.

73

Profile for Primum Verbum

Wybrane karty z dziejów Wolborza  

Wybrane karty z dziejów Wolborza. Materiały z konferencji naukowej z okazji 950-lecia miasta (10 X 2015) pod redakcją Marii Wichowej

Wybrane karty z dziejów Wolborza  

Wybrane karty z dziejów Wolborza. Materiały z konferencji naukowej z okazji 950-lecia miasta (10 X 2015) pod redakcją Marii Wichowej

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded