Page 1

kočevar

avgust

1

mmxi

brezplačni časopis občin Kočevje & Kostel 6.300 izvodov avgust MMXI


2

www.e-utrip.si

KOLESARSKI SERVIS

NOVA FREKVENCA

NOVA FREKVENCA  GAJA, MASAŽNE STORITVE IN SVETOVANJE SONJA KOLAR S.P., REŠKA CESTA 5A, 1330 KOČEVJE

M: 040 307 894

• TUINA KITAJSKA MASAŽA • • MANUALNA LIMFNA DRENAŽA • • REFLEKSNA MASAŽA STOPAL • • INTUITIVNO SVETOVANJE • • ANGELSKI READING • • KLASIČNA MASAŽA •

G.T.S.P. ANDREJ ERJAVEC S.P. KOČEVSKA CESTA 39 (DOLGA VAS), KOČEVJE TEL: 041-919-223 MOŽNOST NAKUPA: - STARO ZA NOVO - STARO ZA STARO - KOMISIJSKA PRODAJA VSI REZERVNI DELI ZA KOLESA: PLAŠČI, ZRAČNICE, PLETENICE, ZAVORNE GUMICE

DARILNI BONI GEODETSKO PODJETJE Z DOLGOLETNIMI IZKUŠNJAMI - urejanje meje - parcelacija - izdelava geodetskih in etažnih načrtov M: 031 295 631 M: 041 533 156 E: RSB@SIOL.NET RSB meritve Roman Novaković s.p. Roška cesta 8, Kočevje

Priba okna d.o.o. Kompolje 68 1312 Videm-dobrepolje

Proizvodnja Velike Lašče Na postajo 40A

OKNA PRIBA

PVC okna | notranja in vhodna vrata | rolete | žaluzije komarniki | zunanje in notranje police | montaža sistemov knauf ... Salon: Cesta Ljubljanske brigade 23a, Ljubljana | Delovni čas: od pon. do pet. od 10⁰⁰ do 12⁰⁰ in od 14⁰⁰ do 17⁰⁰ t: 01 510 55 30 f: 01 510 55 31 m: 041 449 334 - Barbara Štefanc m: 041 402 780 - Primož Štefanc priba@amis.net | www.priba-okna.si


kočevar

avgust

uvodniK

mmxi

3

Kaj lahko naredim in dam mojemu mestu? zapisala katarina turkovič, po smernicah ivana gabriča

IZDAJA STUDIO UTRIP D.O.O. TRATA XIV/6, 1330 KOČEVJE VPISANI V RAZVID MEDIJEV: 1531 UREDNIK IVAN GABRIČ OBLIKOVANJE IN PRELOM GAŠPER PREMOŽE OGLASNO TRŽENJE ANA ŠABIČ KOORDINATORKA PROJEKTOV Katarina Turkovič SOUSTVARJALCI UTRIPA darja valenčič IRENA CIGLIČ MATEJ MEMEDOVIČ Mateja torbar MIHA KOLARIČ NINA ŠTAUDoHAR PETRA ŠOLAR Rok Bosina Sara Vajdič sergej ambrožič Tina Zajc TISK KVM GRAFIKA, RIBNICA NAKLADA ČASOPISA KOČEVAR UTRIP OBČIN KOČEVJE & KOSTEL 6.300 IZVODOV NAKLADA ČASOPISA KROŠNJAR UTRIP OBČIN RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK & VELIKE LAŠČE 5.400 IZVODOV ZA OGLAŠEVANJE V UTRIPU POKLIČITE: 070 899 998 - ANA ŠABIČ ALI PIŠITE NA E-MAIL: ANA@STUDIOUTRIP.SI VSE PRAVICE ZADRŽANE. PONATIS CELOTE ALI POSAMEZNIH DELOV JE DOVOLJEN LE S PRIVOLJENJEM IZDAJATELJA. ZA MOREBITEN OBISK TISKARSKEGA ŠKRATA SE VAM GLOBOKO OPRAVIČUJEMO POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI 1330 KOČEVJE LETNA NAROČNINA ZA DOSTAVO NASLOVLJENEGA ČASOPISA JE 12,00€ Z DDV

D

elček sebe in to je veliko! A se tega, medtem ko »delam« dobro, morda sploh še ne zavedam… Iz dneva v dan poslušamo pritoževanja, kako malo nam naše mesto (in država) da in, kako se je treba pošteno boriti, za vse tisto, kar nam pripada. Pa se kdaj vprašamo, kaj našemu mest sploh damo, da lahko od njega nekaj pričakujemo? Če samo jemljemo in v zameno nič ne dajemo, slej ko prej pride do vrzeli. Nekateri posamezniki menijo, da so za skupnost skorajda pozabljeni, (odpisani), saj nič kaj dosti od domačega kraja ne prejmejo, sploh pa to ne gre kar tako, »na lepe oči«. Mogoče pa so naša pričakovanja prevelika, zato je v izogib razočaranju, pametneje pričakovati manj. Saj veste, skromnost je lepa čednost. Načelo vzajemnosti, jaz zate ti zame, pa prav tako. In ker v svetu vlada učinek bumeranga, zakon prejemanja in dajanja oz. zakon setve in žetve ali karme, če že hočete, moramo naši skupnosti najprej nekaj dati, da v zameno kaj dobrega dobimo. Ni nujno, da se nam bo »dobro« povrnilo takoj, zagotovo pa v nekem realnem času, ko nekaj tisto, kar mora, dozori in smo na sadove zares pripravljeni. V skrajnem primeru se bo dobro vrnilo našim zanamcem. Prav gotovo pa bo od tega imela, če ne danes, pa zagotovo jutri, naša skupnost,

naši otroci in vnuki. In ni malo tistih, ki v našem mestu iz dneva v dan opravljajo dobra dela: družbeno-koristna, humanitarna, umetniška, odgovorna, inovativna, strateška, športna, organizacijska, …. Z njihovimi dosežki se, verjamem, da ponašamo vsi. Prav ti posamezniki ime našega mesta in kulturo naših ljudi ponesejo v svet in ker se ti ljudje največkrat ne želijo izpostavljati sami, jim dragocene vrstice in prisotnost v našem časopisu posvečamo mi. Vsak izmed nas je lahko pomemben delček mestnega mozaika in ob vstavljanju svojega koščka lahko čuti še večjo pripadnost svojemu mestu, ki naj nam bo v ponos. Zato naj vsak posameznik Kočevju najprej nekaj da in šele potem vzame! Seveda obstajajo posamezniki, ki vedno želijo samo žeti, nikoli sejati. Pa tudi taki, ki ustvarjajočim vedno »otežujejo« delo, predvsem zaradi zavisti ter svoje »majhnosti«. In vedno bodo obstajali, a na srečo jih ni veliko in prav ti ne smejo biti zgled širši množici. Kočevje je, v primerjavi z ostalimi slovenskimi mesti, majhno mesto. Tudi naš časopis je, v primerjavi z drugimi, majhen. In kot smo zapisali že v našem prvem uvodniku, so majhne stvari ljubke in so ljudem pri srcu. Tako kot je nam pri srcu naše mesto, zato mu ob prazniku želimo vse najboljše!

Za oglaševanje v časopisih Kočevar in Krošnjar pokličite: 070 899 998 pišite: ana@studioutrip.si Ana Šabič


4

iz naše občine

Vandalizem v Kočevju prestopa vse meje

N

www.e-utrip.si

Tina Kotnik

oč. A ne kot vsaka. Noč nič. Še manj. Uničevanje družbe- in matere, kje ste? In kje inštituiz sobote na nedeljo. Kot ne in druge lastnine je zanje do- cije: Policija, Center za socialno vsaka v Kočevju. Prevra- kazovanje samega sebe. delo, šole, trgovine in lokali, ki čanje košev za smeti, zažiganje Vandalizem, s katerim se sooča- z vso odgovornostjo in prerazabojnikov na ekoloških otokih, mo v Kočevju na vsakem koraku, čunljivostjo opijate mladoletne? razbijanje in razgrajaKočevje, občanke in nje pred vrati Srednje občani Vas prosimo za šole Kočevje, splošno pomoč. Med poštene Vandalizem. Žal stalnica v uničevanje… Prestoljudi v Kočevju počasi Kočevju. Uničevanje družbenega pništvo mladoletniprihaja strah, ljudje ne kov kot starejših vrodobravajo, ljudje so imetja v Kočevju prestopa vse meje stnikov. Vandalizem. jezni, a postajajo tiho Žal stalnica v Kočevju. in stojijo za zaprtimi in »na glas kriči«, da je v Kočevju Uničevanje družbeokni in vrati. Le te vse nega imetja v Kočevju pogosteje zaklepajo. nekaj hudo narobe. prestopa vse meje in Zakaj? Čemu? Ali je to »na glas kriči«, da je pošteno? v Kočevju nekaj hudo V Kočevju se bomo narobe. morali odločiti kako V noči na nedeljo (3. želimo živeti – se skri-4.9.2011) je zagorelo v vati in trepetati pred Gaju. Vandal, najverjeprestopniki, opitimi in tneje skupina le teh, se agresivnimi posameje z ognjem spravila na zniki ali odločno reči, razstavo »Na pomoč! da temu ne sme biti Gasilstvo na Kočetako. Najprej bo potrebno vskem«, ki jo je Pokrapriznati, da Kočevje jinski muzej Kočevje ima problem. Najbrž pripravil in otvoril 18. večjega kot si mislijunija 2011. Pripravil mo. O njem, njih je jo je v skladu s svojim potrebno spregovodelom, v čast kočeriti. Na glas. Potrebvskemu gasilstvu ter v no je pričeti iskati predolimpijskem času rešitve in jih izvajati. pomembno obogatil Neaktivnost in spretako olimpijsko doganevedanje vseh nas, janje kot naše mesto vključno z vsemi Kočevje. Zgorelo je depristojnimi inštituvet od skupno 21 tabel, cijami, le priliva na ki so predstavljale 130 ogenj vandalizma in letno zgodovino gasilkriminala in ruši vrestva na Kočevskem. dnote poštenega, poKo sem zagledala ogozitivno naravnanega rele kozolčke, požgane sveta. Zato pozivam manjkajoče table sem vse, predvsem vse stopila s kolesa. Nisem pristojne inštitucije, mogla verjeti svojim da stopimo skupaj očem. Toliko truda, ter povezani aktivstrokovnega dela zapono pričnemo reševati slenih v Muzeju, toliko problematiko vsepodpore pri uresničesplošnega uničevanja vanju idej in izvajanju v Kočevju. Verjamite, najrazličnejših projekveliko nas je, ki si žetov iz strani Občine limo, da bi bila praviKočevje,vsa vložena finančna sredstva ter na tisoče ur je odsev duha ljudi, ki to brezsrč- la za vse enaka. Še več nas je taprostovoljnega dela gasilk in ga- no počno. Ni dvoma, da je osnov- kih, ki si želimo živeti mirneje, silcev za družbeno dobro…Vse to na celica – družina močno po- varneje in bolj človeka vredno in še več tem ljudem ne pomeni škodovana. Sploh obstaja? Očetje kot danes živimo v Kočevju.


kočevar

avgust

5

mmxi

Kočevska pridobitev, enota za demenco

V

lada Republike Slovenije je v začetku aprila sprejela dokument »Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepi razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016«. Območje občin Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika, ki se povezujejo v Območno razvojno partnerstvo Pokolpje, je vlada opredelila kot problemsko območje z visoko brezposelnostjo, na katerem se bodo v obdobju od leta 2011 do leta 2016 izvedli dodatni začasni ukrepi razvojne podpore. Teh je sedem, vsak pa ima po nekaj podtočk. Ena izmed le-teh je tudi »Ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže storitev za starostnike«. Načrtovani sta izgradnja dislocirane enote Doma počitka Metlika in Enote za stanovalce z demenco Doma starejših občanov Kočevje. Za obe naložbi je Služba vlade za regionalni razvoj pridobila soglasje Ministrstva za finance, pripravila in podpisala pogodbo o sofinanciranju ter obe pogodbi konec julija poslala v podpis Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Slednje je pripravljeno dokumentacijo poslalo v podpis občinam Metlika in Kočevje ter domovom. Metlika je pogodbi v začetku avgusta takoj prižgala zeleno luč, v Kočevju pa so imeli nekaj pomislekov oz. zadržkov. Župan dr. Vladimir Prebilič je dejal, da so si vzeli nekaj časa, da bi znova preučili njeno vsebino in se izognili tveganjem. Za občinsko upravo in župana je predvsem moteče, ker jim je s to pogodbo naloženo, da neposredno skrbijo in vodijo investicijo, ki je sicer na zemljišču v lasti države, v lasti države je tudi stavba doma.

i.l.

Kljub pomislekom je občina, potem ko je nekaj dni pred tem pogodbo podpisal tudi Dom starejših občanov Kočevje, sredi avgusta kot četrti podpisnik pravzaprav dala soglasje za črpanje denarja in začetek gradnje enote za demenco. Za gradnjo enote si vodstvo doma prizadeva že nekaj let. Vloženo je bilo veliko truda bodisi v postopku odkupa zemljišča bodisi pri pridobitvi drugih soglasij in dokumentacije, ne nazadnje je bilo potrebno pri vsem tem s strokovno utemeljitvijo prido-

biri le tega, gradbena dela lahko začela to jesen. Kljub nenehnim vlaganjem in skrbi za dvigovanje kakovosti bivanja uporabnikom, teh je trenutno 160, kočevski dom nekoliko ovira prostorska stiska, tudi s triposteljnimi sobami. Enota, v njej bo 48 stanovalcev, jih bo razbremenila, število stanovalcev bo tako v matičnem domu kot v enoti natanko določeno po normativih. Podlaga za sproščanje oz. črpanje denarja, bodo opravljena dela, računi in situacije o opravljenih delih, potrjene

biti pozitivno mnenje na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ter občini. Morda bi lahko v projekt šli tudi s sredstvi v okviru javno zasebnega partnerstva, a se je izkazalo, da bi bila ta pot pridobitve prostorskih zmogljivosti za uporabnike pravzaprav najdražja. Direktorica doma Lidija Žagar je dejala, da so s postopki šli tako daleč in so zelo blizu pridobitve gradbenega dovoljenja. Občino kot investitorja čaka razpis za izvajalca del, kar pomeni, da bi se ob ugodnem razpletu pri iz-

s strani nadzornega organa in občine. Sredstva se nakažejo 30. dan. Za obe omenjeni investiciji sta v proračunu in rebalansu državnega proračuna zagotovljena sredstva. Občina Kočevje bo letos ob teh pogojih lahko črpala 400 tisoč evrov, drugo leto 800 tisoč , enak znesek tudi leta 2013. V tem času pa bo okoli pol drugi milijon evrov primaknilo tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, svoj delež pa še občina Kočevje. Tako bo naložba s 3,5 milijona evrov tudi pokrita.


6

iz naše občine

www.e-utrip.si

Prvi šolski dan na podružnični šoli Livold Katarina Turkovič

P

a so ga dočakali! Prvi šol- cev, pomočnice ravnateljice OŠ je prvo- in drugošolčke čakaski dan namreč. Na prvo- Ob Rinži Janja Murn in vodje la še polna vreča presenečenj. septembrski sončen dan je podružnične šole Livold Suzane Prvošolčki so dobili Švigazajč5 prvošolčkov podružnične šole Puš smo starši sledili kratkemu ka, (didaktični pripomoček, ki Livold (OŠ Ob Rinži) prvič sedlo v predavanju policista PP Kočevje otrokom pomaga spoznavati šolske klopi. Večina teh je pridno Bojanu Šuštaršiču o varni poti svet pisanja), pikapolonico za odštevala zadnje avgustovske dni v šolo in vseh pasteh, ki lahko srečo in kapico ter kresničko za in se nadvse veselila noboljšo vidljivost. Prav vih prijateljev, učiteljic slavnostno pa je vsak in dogodivščin na 119 let od njih prejel še rumeno stari šoli, v katero so zarutico, ta bo naše mačke hajali tudi njihove babina poti v šolo in domov ce, dedki in starši. Zaradi spremljala kar dve šolski lepih spominov in dobrih leti. Sledile so zabavne izkušenj z vzgojno-izigre. Otroški smeh se je obraževalnim osebjem razlegal po vsej šoli in šole ter čarobnostjo, ki na šolsko dvorišče, kjer jo daje ta maloštevilčsmo ob prijetnem klepena skupnost učiteljic in tu na naše male nadobuotrok, se po znanje vanjo dneže čakali starši in si vračajo tudi njihovi naogledovali okolico. sledniki… V bližini šole so travniki Prvošolčke sta ob priin polja, šolsko dvorišče hodu toplo sprejeli učipa krasijo igrala vrtčeteljica Nataša Škulj in vske enote Biba (Vrtec vzgojiteljica Ana Marija Kočevje), na njih se igraNovak V veliki pisani jo tudi šolarji. V novem Število prvošolčkov v šolskem letu 2011/2012 učilnici, katero še vedno šolskem letu jih je sku krasi stara, a še vedno pno triindvajset. Otroci šola število lepo ohranjena peč, so so bili ob koncu prvega OŠ Zbora odposlancev 65 malčke že čakali otroci 2. šolskega dne polni lepih OŠ Ob Rinži - matična 46 in 3. razreda. Malce sravtisov in čisto vsi, tako OŠ Ob Rinži, Podružnica Livold 5 mežljivo so zasedli svoja najmlajši kot tisti malo Podružnica Kočevska Reka 0 mesta nato pa smo se vsi starejši, so nasmejanih OŠ Stara Cerkev - matična 26 skupaj podali na pravljičličk zapustili šolski prag OŠ Stara Cerkev, Podružnica Željne 3 no pot…Najmlajšim šonato pa še ves dan babiskupaj 145 larjem v čast so starejši cam, dedkom, sosedom otroci OŠ Ob Rinži zaiin prijateljem pripovegrali predstavo o ubogi sovici, ki doletijo šolarje. Naši malčki pa dovali, kako lepo so se imeli. je jokala toliko časa, da je kar po- so se v družbi starejših otrok In zvečer, ko smo po pravljici zabila, zakaj je sploh točila solze posladkali s tortico. A presene- legli k počitku so bile besede in o zaljubljenem žabcu, katere- čenj ta dan še ni bilo konec. Po naše prvošolke sledeče:«Mami, mu srce je ogrela prelepa račka… sladkem doživetju so sledila še komej čakam jutr', da se bomo Po prijazni dobrodošlici učen- lepša. Po spoznavnem kotičku spet igrali!«


kočevar

avgust

7

mmxi

Želite prodati ali se posvetovati o prodaji vaše nepremičnine? Pokličite nas 041 359 769

Konec prašenja v Mahovniku Sergej Ambrožič

K

oliko prašenja so povzročala v večini tovorna vozila na eni in splošna neurejenost cestišča na drugi strani, najbolj vedo povedati prebivalci na dotičnem mestu v Mahovniku (pri PGD Domu Mahovnik, v nadaljevanju GD Mahovnik). Včeraj,30.8. 2011, so župan dr. Vladimir Prebilič, predsednik nadzornega sveta Gozdarstva Grče, mag. Črtomir Viljhar in predsednik Krajevne skupnosti Kočevje mesto, g. Jože Corel, slavnostno odprli 250 m dolgo asfaltirano ce-

zainteresiranim uspelo dogovoriti z Gozdarstvom Grčo (GG), glede njenega financiranja. Župan je pohvalil sodelovanje in pri tem tudi opomnil/spomnil, da podjetja niso otoki le sami zase. S tem pa dal jasno vedeti, da podjetje, ki nekaj okolici odvzame, naj to zna tudi vrniti (nazaj). Vse to je sklop družbeno odgovornega podjetništva oziroma socialnega podjetništva, ki v razvitih delih Evrope že dlje časa uspešno deluje. In prah, ki so ga za sabo večinoma puščala tovorna vozila GG so bili dejansko

…podjetje, ki nekaj okolici odvzame, naj to zna tudi vrniti (nazaj). Vse to je sklop družbeno odgovornega podjetništva oz. socialnega podjetništva… sto do mosta.  Ob tem so krajani postali ponosni še na manjše asfaltirano parkirišče, pred GD Mahovnik. Na tem so mladinci PGD Mahovnik takoj po slavnostnem prerezu- odprtju ceste, demonstrirali prikaz z gasilsko vajo. Čeprav investicija, posodobitev ceste od GD Mahovnik do mostu preko Rinže pri Rožnem studencu, ni bila umeščena v proračun Občine Kočevje za leto 2011, se je

trn v peti krajanom. Gozdarstvo Grča se je, kot že rečeno, temu primerno odzvalo in je v celoti financiralo projekt asfaltiranja ceste, vreden okoli 30.000 €, pogodbeni izvajalec pa je bilo podjetje Lesdog d.o.o. Za ureditev parkirnih prostorov (in igrišča za otroke) v velikosti 20 x 9m, pa je finančno podprla KS Kočevje mesto. Skupna vrednost parkirišča (in igrišča) je znašala 4.000 €.

Aleksandra Osterman s.p. tzo 59, 1330 Kočevje projektiranje · nadzor · svetovanje in nepremičninsko posredovanje f: 01 89 50 755 info@pbo-sp.si t: 01 89 50 750 www.pbo-sp.si

AŽURNA POROČILA DOGODKOV Vremensko poročilo Pošiljajte nam svoje zgodbe za objavo na portalu pošljite nam opis zanimivosti iz vašega kraja www.e-utrip.si


8

iz naše občine

www.e-utrip.si

Sprejem za naše zlate odličnjake Sergej Ambrožič

Š

olarji in dijaki iz kočevskih rih dogodek ne bi bil možen. na poti gnala predvsem omejitev šol so že končali vsak svojo Ob 13. uri se je dogodek nadalje- vpisa na želeni fakulteti. Rok jo dosedanjo - šolsko pot, se- val s tako ali drugače odličnimi je potrdil v trudu, ki da se izpladaj pa jih čaka nova. To velja med med dijaki (razdeljeni so bili po ča ter se hkrati zahvalil občini in drugimi za 26 odličnih učencev, štirih kategorijah po 4-letnem profesorjem za dogodek. treh osnovnih šol, 9 gimnazijcev uspehu in/ali maturi na gimna- Župan je ob tem še opozoril in in 6 dijakov Srednje šole Kočev- ziji ter na srednji šoli). Protokol opomnil, da imamo v Kočevju je. Pred nastopom na novih šolah je ostal enak. Gimnazijska ma- veliko sposobnih ljudi, ki pa jih in fakultetah je slednje - odlične turantka Simona Filipidis je po- žal (še) ne znamo uporabiti. Da med dobrimi, čakala še bi ta potencial vsaj majčena prijetna dolžnost. keno znali bolje izkoristiV Šeškovem domu je ti, so v teku za realizacijo včeraj, 29. 8. 2011, poobetavni diplomski večeri, V teku za realizacijo so tekala predstavitev in je povedal župan. Na teh obetavni diplomski večeri prireditev v čast kočevečerih bodo bodoči diplovskim odličnim učencem mirani študentje, magistri na katerih bodo bodoči osnovnih šol in dijakom in doktorji, iz naših krasrednjih šol. Najbolj jev, delili svoje izkušnje in diplomirani študentje, magistri uspešne učence, ki jim znanje z zainteresiranim na šoli tradicionalno občinstvom, s predstavljain doktorji, iz naših krajev, podeljujemo naziv zlati njem svojih končnih del. učenci, ker so v vseh leČe se bo ob tem našel še delili svoje izkušnje in znanje z tih šolanja dosegli odlikakšen poslovni angel, ki čen uspeh, je ob 11. uri bo podprl njihovo idejo, zainteresiranim občinstvom. slovesno sprejel in napa seveda še toliko bolje, v govoril župan občine dr. smeri proti begu kočevskih Vladimir Prebilič. »Bodimožgančkov. te dobri ali pa še boljši«, je sklenil vedala, da takšen rezultat pride Vsem zlatim učencem in dijakom svoj nagovor, nato pa jih poimen- - slej ko prej, sam od sebe, le, če še enkrat iskreno čestitamo in sko klical po nagrade. Učenci so dovolj pridno in voljno delaš. Po- jim želimo veliko uspeha na njidogodek komentirali predvsem sebej ponosna je bila mamica Ko- hovi nadaljnji poti v življenju! kot spodbudo za nadaljnje do- mljen, ki je ob sebi imela kar dva PS: To velja tudi za ostale, ki so se bro delo, hkrati pa so se zahvalili odličnjaka, Ino in Roka. Ina, zlata prebili in napredovali, z ne tako tudi svojim učiteljem, brez kate- maturantka, je povedala, da jo je odličnimi rezultati.


kočevar

avgust

9

mmxi

POMEMBNEJŠI DOGODKI OB PRAZNIKU OBČINE KOČEVJE

TRŽNICA NA PLOŠČADI

ZLOŽENKA »SPREHOD PO KOČEVJU«

Obiščite jesensko tržnico! Sprehodite se med ponudniki in si privoščite dobro, zdravo, ekološko in doma pridelano hrano ali izdelke domače obrti. Vabljeni na tržnico, ki jo bomo za Vas, občanke in občane, pripravili v soboto, 24. septembra 2011, med 9.00 in 12.00 uro na Mestni ploščadi v Kočevju.

Ob letošnjem občinskem prazniku bo kot uvod v obširno-strokovno knjigo izšla zloženka-brošura Sprehod po Kočevju, ki bo vse sprehajalce, turiste in naključne mimoidoče – lahko tudi marsikaterega Kočevarja – popeljala po 25 točkah po Kočevju, ki so zgodovinsko-kulturno pomembne za Kočevje in predstavljajo pomembno stavbno ali vsebinsko posebnost mesta.

OSREDNJA PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU »TU KJER SEM DOMA«. V dvorano Šeškovega doma se vrača skrivnostni škrat, ki bo spihal prah z marsikaterega dogodka, imena in dela. Podeljene bodo plakete Občine Kočevje, zlato, srebrno in bronasto priznanje. Na seznam častnih občanov pa bo dodano novo ime. Za kulturno-zabavni del programa pa vam ponujamo vrhunska glasbenika harmonikaša Janeza Dovča in multiinstrumentalista Boštjana Gombača.

IGRA »MATI« Mati, delo Mileta Klopčiča, je prva partizanska gledališka igra, ki je bila napisana posebej za Zasedanje zbora odposlancev slovenskega naroda v Kočevju, kjer je bila premierno uprizorjena zgodaj zjutraj 4. oktobra 1943 po koncu seje. Nastanek in uprizoritev legendarne igre je eden presežkov medvojne kulturne ustvarjalnosti. Da bi bilo dramsko sporočilo razumljivo današnji generaciji, uvodni film predstavlja okoliščine nastanka igre. Igra bo v moderni verziji gostovala v Kočevju, simbolično 4. oktobra ob 19. uri na odru Šeškovega doma.

»DIPLOMSKI VEČERI« PREDSTAVITEV DIPLOMSKIH NALOG KOČEVSKIH DIPLOMANTOV Vsak prvi četrtek v mesecu vas bomo povabili na Diplomske večere, kjer bodo kočevski diplomanti predstavili svoje diplomske naloge. Prvi večer bo v četrtek 6. oktobra 2011 ob 19. uri v Knjižnici Kočevje, kamor vas vabimo na predstavitev diplomskega dela Socialna interakcija-Učenje socialnih spretnosti v razredu, avtorice Mateje Plot.Na diplomskih večerih bo sodeloval župan Občine Kočevje, na prvem večeru pa bo prijetna glasbena družba zbor Deorina.

KOLEDAR DOGODKOV OB PRAZNIKU OBČINE KOČEVJE JE PREDSTAVLJEN V POSEBNI ZLOŽENKI, KI SO JO PREJELA VSA GOSPODINJSTVA V OBČINI KOČEVJE.


10

www.e-utrip.si

KOČEVJE OPEN 2011

TENIŠKI TURNIR Z NAJVEČJIM DENARNIM SKLADOM 4.000€

Turnir, ki smo ga gostili v Kočevju, je nesporno eden največjih dogodkov na športnem področju v Sloveniji.

ORGANIZACIJSKI ODBOR IVAN GABRIČ - VODJA TEKMOVANJA, GREGOR MEMEDOVIČ - ČLAN UPRAVNEGA ODBORA TZS JOŽE KOLAR - PRED. TK KOČEVJE

za povrh pa še zmago- ZMAGOVALCA OB ORGANIZATORJIH, SODNIKIH. ŽUPANU IN POBIRALCIH ŽOG valci. »Zadovoljen sem s svojo igro. To je bil super organiziran turnir s super spremljevalni dogodki! Vse je bilo tako, kot mora biti,« je po podelitvi nagrad nedeljo 11. septembra izjavil zmagovalec turpopoldne smo dobili zma- nirja anže Kapun, ki govalca teniškega turnirja obljublja, da se turnirKočevje Open 2011. Lovoriko naj- ja udeleži tudi prihoboljšega je osvojil 27–letni anže dnje leto. Kapun (ŽTKmb), ki je s 6:3 in 6:1 Drugouvrščenega mipremagal klubskega igralca 23– tjo Zajška je prvi meč letnega mitjo Zajška (ŽTKmb). malo izčrpal, prav tako Zmagovalec, sicer tretji nosilec vročina, ki ni pojenjala turnirja, ki na lestvici TZS zaseda (ozračje se je na finalni dan ogrelo nim skladom v Sloveniji (4. 000 11. mesto, si je vstopnico za finale do 30 stopinj c), tudi Kapunova €) se je udeležil tudi župan Občiprislužil po polfinalni zmagi proti igra Zajšku ne leži ravno najbolje, ne Kočevje dr. Vladimir Prebilič in Tadeju Turku (bR-mb), slednji je je odkrito priznal. »Vsa čast orga- zmagovalcu izročil pokal s simboosvojil 3. menizatorjem, res! lom Kočevske - lesto turnirja, Vsa čast navija- senega medveda, mitja Zajšek pa čem, da so prišli delo priznanega koz zmago nad v tako velikem čevskega rokodelca miho mlakarjem številu. Igralci anžeta Kobole. (SL-LJ).  Že v sozato igramo z »Turnir, ki smo ga botnih četrtfivečjo »pozitivo« gostili v Kočevju je nalnih tekmah in smo z vese- nesporno eden najpa sta se posloljem tukaj. To večjih dogodkov na vila lanskoletni je bil res super športnem področju zmagovalec Rok turnir,« je ob v Sloveniji. Tega se Jarc in drugousklepnem deja- morda niti ne zavevrščeni matjaž nju turnirja še damo pri nas na KoJurman. povedal Zajšek čevskem, upam pa, Štajerci so in tudi on se te- da se bomo tega zaosvojili Kočevje, niškega turnirja vedali. Turnir je že bi lahko rekli, Kočevje Open postal tradicionasaj so bili fanše udeleži. len in pri njem sotje iz Štajerske FINALISTA TURNIRJA Zaključne slove- delujejo pravzaprav MITJA ZAJŠEK - 2. MESTO najštevilčnejši LEVO: snosti turnirja z vsi, ki nekaj veljalo DESNO: ANŽE KAPUN - ZMAGOVALEC igralci turnirja, najvišjim denar- v Kočevju, tako v

V

GENERaLNI POKROVITELJ

VELIKI POKROVITELJI

ZLaTI POKROVITELJI


kočevar

avgust

11

mmxi

ANŽE KAPUN - ZMAGOVALEC TENIŠKEGA TURNIRJA KOČEVJE OPEN 2011! KATARINA TURKOVIČ

gospodarskem smislu kot drugače, kar me posebej navdušuje,« je povedal župan in dodal, da bo Občina Kočevje vedno podpirala takšne dogodke. «Upam, da bodo organizatorji prihodnje leto še bolj uspešni in bo udeležba gledalcev še številčnejša, čeprav se že kaže, da se to izboljšuje, kar pomeni, da znamo cenit kakovostne športne dogodke tudi na Kočevskem.« Organizatorji - Studio utrip (Ivan Gabrič) v sodelovanju s Teniškim klubom Kočevje (Jože Kolar, Ivan Struna) in Gregorjem memedovi-

mnih predstavah čem - so tudi POKALE ZA NAJBOLJŠE JE IZDELAL 32-ih igralcev iz letos vse dni PRIZNAN KOČEVSKI ROKODELEC 22 slovenskih turnirja preje- ANŽE KOBOLA teniških klubov mali pohvale (glavni turnir), za odlično prienega predstavpravljen turnir. nika smo imeli Slednji so še tudi Kočevarji, in posebno pozorsicer 28-letnega nost posvetili aljošo Kuclerja, skrbi za igralkaterega je v 1. ce, ta je bila krogu glavnega res vrhunska. turnirja s 6:1 in Igralcem je bilo 6:3 izločil Tilen vse dni turnirja, Žitnik (TR-KR). od kvalifikacij Vsi teniški dvodo finala, zagoboji so potekali tovljena brezpod budnim očeplačna hrana in pijača, sanitarije, poskrbeli so som glavnega sodnika Igorja Rakuza sproščeno in prijetno druženje na, v finalu še ob pomoči sodnice po tekmah, pa tudi informativno Ive Sodnik. Nadvse zanimivim in pomoč pri nastanitvah. Vsi igralci še privlačnejšim dvobojem, še kaso ob prijavi prejeli kšnih novih imen, se lahko nadesimbolično darilo. jamo tudi prihodnje leto, že tretjič Dogajanje ob igri- zapored. Torej, se vidimo na teniščih so popestrili škem turnirju Kočevje Open 2012! zanimivi vzporedni Ker najboljšega teniškega turnirdogodki, petkovo ja v Sloveniji (po mnenju igralvečerno vzdušje cev), ni mogoče izvesti brez podje poživila še živa pore sponzorjev in vseh ostalih, ki so na kakršen koli način priglasba. Vse dni turnirja nas spevali k odlični izvedbi turnirja, je na teniških igri- se organizatorji vsem skupaj in ščih v Gaju spremlja- vsakomur posebej iskreno zahvalo sonce, česar so ljujejo za  vso podporo, pomoč in organizatorji nadvse sodelovanje. veseli, saj so tur- Posebna zahvala še Ivanu Struna nir izvedli v zasta- in Klemnu Kovačiču, ki sta nesevljenem časovnem bično pomagala organizatorju pri okvirju. Ljubitelji resnično popolnemu in brez napak VODJA IN ORGANIZATOR TEKMOVANJA športa in dobre teni- izpeljanemu turnirju. IVAN GABRIČ V POGOVORU Z ŽUPANOM ške igre so v 4 dneh Več fotografija si oglejte na: OBČINE KOČEVJE DR.VLADIMIRJEM PREBILIČEM lahko uživali v izje- www.kocevjeopen.si SREbRNI POKROVITELJI

bRONaSTI POKROVITELJI

PODPORNIKI

TRADICIONALNA KITAJSKA MASAŽA BLAŽ ABRAHAMSBERG PEKARNA LINA, DOMAČA PEKARNA CVETLIČARNA POŽAR GOSTIŠČE TRI ZVEZDE FOPPAPEDRETTI PROVIDNA

mEDIJ SKI PODPORNIKI


12

GAŠPER OŠTIR S.P., ŠALKA VAS 121, 1330 KOČEVJE

www.e-utrip.si

Uskok d.d., Fara 30, 1336 Kostel

BELMAN

BELMAN D.O.O., GORENJE 62, STARA CERKEV M: 041 652 882, M: 041 322 946, F: 01 89 53 953 INFO@BELMAN.NET, WWW.BELMAN.NET

• TOPLOTNO IZOLACIJSKE FASADE • PLESKARSKA DELA • OBNOVA IN SANACIJA FASAD, NAPUŠČEV IN NOTRANJIH PROSTOROV • PREVOZ GRADBENEGA MATERIALA DO 9,5 T (HIAB)


kočevar

avgust

dogodki

mmxi

Primopredaja polavtomatskega defibrilatorja

Alternativa 2011

V

13.

13

Ribniški študentski klub

zdravstveni dom kočevje

torek, 30. Avgusta 2011, je veliko domačinov, ki so po prikapotekala uradna primo- zu Velikonje lahko še sami poskupredaja polavtomatskega sili izvajanje temeljnih postopkov defibrilatorja, ki bo nameščen v oživljanja in uporabe aparata na Dolu, na objektu turistične kme- posebni lutki. Defibrilator lahtije Konda. Aparat je podarilo ob- ko uporabljajo vsi, tudi ljudje, ki močno združenje Rdečega križa se z medicino ne ukvarjajo proiz Kočevja, ki ga zastopa Alenka fesionalno. Veriga preživetja je Bunderla. v takšnem trenutku ključnega Nenaden srčni zastoj je dolgo pomena, vsebuje pa zgodnji odveljal za nerešljiv, smrtni zaplet, ziv, zgodnje izvajanje temeljnih vendar že več desetletij vemo, da postopkov oživljanja, zgodnjo temu ni tako. Najpogostejši razlog defibrilacijo in zgodnjo dokončno zanj je prekatno migetanje (ven- oskrbo. Na ta način lahko hitro trikularna fibrilaciposkrbimo za oseja), ki ga je mogoče bo, ki nima pulza in Defibrilator lahko ustaviti z usmerjepreprečimo poškoduporabljajo vsi, nim električnim šobe možganov, saj že tudi ljudje, ki se z kom (defibrilacijo). po petih minutah Ventrikularna fibri- medicino ne ukvarjajo brez kisika možgaprofesionalno. lacija (VF) pomeni, ni umrejo. Podatek da srce bije neepove kako pomembpolavtomatski nakomerno, hitro na je hitra pomoč defibrilator, ki te in kaotično, kar se pri nenadnem zavodi skozi postopke na človeku pokaže stoju srca in kako oživljanja, reši tako, da ni dihanja lahko polavtomatživljenje. in srčnega utripa. ski defibrilator, ki te Edini dokazan učinvodi skozi postopke kovit način zdravljenja je takojšen oživljanja, reši življenje. električni sunek (defibrilacija). Aparat bo v poletnih mesecih naDefibrilacija pomeni dovajanje meščen v Dolu, od oktobra do aprila električnega toka srčni mišici pa na vhodu v zdravstveno postajo skozi prsno steno z namenom, da Predgrad. prekinemo srčni zastoj. V mesecu oktobru bo za prebivalce Na uradni predstavitvi je Primož poljanske doline organiziranih več Velikonja, vodja reševalne službe tečajev temeljnih postopkov ožiKočevje, predstavil polavtomat- vljanja z uporabo polavtomatskega ski defibrilator in nato še praktič- defibrilatorja. Cilj je povečanje dolno prikazal, kako aparat deluje. gotrajnega preživetja po nenadnem Na primopredaji je bilo prisotnih srčnem zastoju.

avgusta se je na stadionu v Obrtni coni Ugar odvijala že 6. Alternativa zapored. Popoldne smo se zabavali in igrali v družbi Mladinskega kluba Kočevje ter pili naravne sokove in smoothije za katere je poskrbel Juicebox. V večernem delu so se najprej predstavili mladi, neuvaljavljeni bendi. Letos so bili z nami: : Uroš, EPICenter, Canyon Observer, Guns’n’Sosed, Charlie Butter Fly. Prireditev je postregla tudi s prvovrstnimi glasbeniki, skupino Iron Median in pa Alienom, ki po novem sliši na ime RecycleMan! Tudi prihodnje leto vas vabimo, da nas obiščete. Se vidimo!


14

intervju

www.e-utrip.si

Polona Zule - kandidatka za žensko člansko reprezentanco v balinanju

Katarina Turkovič

Rosno mlada, a že nadvse uspešna športnica pri svojih 16. letih navdušuje z izjemnimi dosežki v balinanju. Sredi avgusta se je Polona, članica BK Sodček Kočevje, udeležila priprav reprezentance za Evropsko prvenstvo, ki bo potekalo v Rogaški Slatini od 25. do 29. septembra. 1. Glede na tvoja mlada leta pred- movanje? videvam, da si igro na balinišču Prvo uradno državno tekmovaspoznavala že v ranem otroštvu, nje (Ljubljana, BK Polje) sem imeko so se tvoji vrstniki spoznava- la že pri devetih letih. Spomnim li z igrami z žogo, lego kockami, se, da je bilo zelo, zelo vroče. Ta punčkami in podobno. Torej, kdaj se je vse začelo? Že kot majhna deklica sem ob domačem balinišču, izhajam namreč iz balinarske družine, opazovala igro balinanja odraslih, ki so bodisi trenirali ali pa tekmovali, ob igrah za zabavo pa so me tudi sprejemali v igro. To me je tako navdušilo, da sem začela vaditi. 2. S koliko leti si začela redno vaditi? Redno sem začela vaditi z devetimi leti, pri šestih pa, kot že rečeno, sem se začela vključevati v igre starejših. Bilo mi je nadvse zanimivo, še posebej, ko sem igrala z očetom in zmagala. Zmage so mi dale še večjo spodbudo za naprej, za zabavo pa še vedno najraje igram z očetom. 3. Kdo ti je dajal spodbudo za ta, ne ravno ženski šport, in kdo je tvoj trener? Prvo tekmovanje … sem imela Spodbujala me je vsa družina in ostali baže pri devetih letih … linarji. Oče, ki prav tako igra, je moj trener in hkrati menedžer. Moram povedati, da me je dan se je ozračje ogrelo vse tja izjemno veliko naučil in če ne bi do 35 stopinj C. Balinišče ni bilo bilo njega, si upam trditi, da ne bi pokrito, zato sem bila zaradi vrobila v takšnem vrhu, v sami špici čine kar pošteno izčrpana. Igrala slovenskega balinanja. sem v polfinalu v posamezni igri 4. Kdaj si prvič uradno nastopala in premagala enega reprezentanin kakšni so spomini na prvo tek- ta. Prišla sem v repasaž, na kar

sem ponosna, čeprav sem dvoboj izgubila, a za prvo tekmovanje in mojih 9 let je bil to res lep uspeh. 5. Kako pa se je tvoja tekmovalna pot nadaljevala? Hodila sem na razne turnirje z očetom. Udeležujem se tekmovanj po vsej Sloveniji in Hrvaški. In ravno moj prvi pokal je bil osvojen na Hrvaškem, pri BK Lovor Pobri v Opatiji, kjer sem dosegla 4. mesto v turnirju trojk. V državnem prvenstvu sem tekmovala v kategoriji dečkov (pri ženskah je samo članska kategorija), jaz in še ena deklica. V teh petih letih med dečki sem osvojila 5. mesto, v igri v krog (Idrija); 4. mesto v igri posamezno (Tržič); 3. mesto v natančnem zbijanju (Rogaška Slatina) in 4. mesto posamezno (Kočevje, l. 2009). 6. Ali v Kočevju sploh obstaja ženska balinarska ekipa? Žal, ne. Obstajala je eno leto (2007), ko se nas je zbralo 5 deklet in ustvarile smo ekipo, s katero smo tekmovale v 2. ligi. Z dekleti smo se res dobro razumele in prav škoda je, da ekipe ni več. Ker v Kočevju niso izpolnjeni vsi pogoji za treninge, sem bila prisiljena igrati v Ljubljani. Igrala sem v drugi ligi za BK Tivoli in tudi z mojo pomočjo smo prišle v prvo državno ligo. Za ta klub sem igrala še eno sezono in zasedle smo 4. mesto (2009/2010). Potem sem se odločila igrati za Idrijo. V


kočevar

avgust

15

mmxi

zadnji sezoni smo bile v 1. ligi četrte, septembra, ko se začne nova sezona, pa bom prav tako igrala za Idrijo. 7. Koliko je sploh ženskih balinarskih ekip v Sloveniji? Kar nekaj jih je, naštejem jih nekaj iz prve in druge lige: bK Krim Ljubljana, bK Šiška Ljubljana, bK Svoboda Ljubljana, bK Kolektor Idrija, bK Deskle, bK bistrica pri Tržiču, bK Petelin Maribor, bK buldog Trbovlje, … 8. Kakšni so bili dosežki v zadnji sezoni, odkar igraš v prvi ligi? Letos sem tekmovala med članicami in dosegla dva zelo dobra rezultata, in sicer 3. mesto v natančnem zbijanju v Tržiču in 2. mesto v igri v krog v Kranju. 9. Treniranje in udeležba na tekmovanjih zahtevata tudi velika finančna sredstva. Imaš kakšnega sponzorja, kako sta z očetom - menedžerjem kos vsem stroškom? Vsi stroški, razen potnih, ki jih krije moj klub, gredo v breme mojega očeta. Nekajkrat smo že zaprosili za pomoč oz. sponzorstvo dobro stoječa kočevska podjetja, vendar se zaenkrat še nobeno od njih ni odločilo fi nančno podpreti moje športne poti. 10. Izjemni rezultati vodijo tudi k zastopanju slovenskih barv na evropskih in svetovnih tekmovanjih. Prav na podlagi tvojih dosežkov te je selektor povabil na priprave reprezentance. Si ponosna na to? Ja, res je. Letos sem povabljena na priprave s strani selektorja Milana bozovičarja. Izjemno sem ponosna na to, da sem že pri 16. letih prišla do tako velikega cilja. Ravno v času od 12. do 15. avgusta smo imeli priprave v Rogaški Slatini in nadvse sem vesela, da so me povabili. V reprezentanci nas je osem. Mnoge so že izkušane igralke, nekatere med njimi so bile že evropske in svetovne prvakinje. Med temi je Tadeja Sodec, ki je bila pred tremi leti svetovna prvakinja v natančnem zbijanju. evropsko prvenstvo bo potekalo v Rogaški Slatini, od 25. do 29. septembra, kjer bodo slovenske barve zastopale 4 najboljše. 11. Za dosego vrhunskih rezulta-

tov mora biti športnik v izjemni formi? Kako skrbiš za to? Pri balinanju moraš biti, kot pri vseh ostalih športih, dobro fizično in psihično pripravljen. Kajti, če nimaš kondicije, si po dveh, treh igrah z močmi čisto na koncu. Zjutraj tečem, popoldne pa so na vrsti 2-urni treningi. Na pripravah reprezentance sem trenirala 2x dnevno po 4 ure. Med šolskim letom treniram 3x tedensko, ob sobotah so na sporedu ligaška tekmovanja, ob nedeljah pa državna prvenstva. Pozimi se vozim v Ljubljano, na zimsko ligo, kjer nas je 8 ekip. Tako ohranjam formo v zimskem času. 12. In kako usklajuješ treninge in tekmovanja s šolskimi obveznostmi? obiskujem 3. letnik Gimnazije v Kočevju in imam status športnice, tako, da vse obveznosti dobro usklajujem. 13. Kakšne so tvoje želje v balinanju v prihodnje? Kaj pa poklicna pot? Moja prva želja je, da bi postala standardna članica reprezentance, vendar si moram to mesto priboriti. Prav tako si želim, da bi balinišče na Trati dobilo streho, saj bi se s tem izpolnili minimalni pogoji za treninge in tekmovanja, kajti dež ali močna pripeka ovirata le-to. Naj pripomnim, da imajo skoraj vsi klubi v Sloveniji pokrita balinišča, dosti pa jih ima tudi dvorano. Ko bom starejša, bom mogoče trenerka. Vsekakor pa bom naredila izpit za sodnico. Drugače pa se poleg balinanja še najbolje vidim na področju matematike. 14. Za konec nam povej še, kaj tebi osebno pomeni ta šport? Ta šport je drugačen kot ostali. Meni osebno je nekaj posebnega. V veselje mi je igrati in osvajati lovorike. Lepo je, ko nekaj dosežeš in te pohvalijo. Vedno imam veliko ciljev … Včasih, še pred leti, me vrstniki niso jemali resno in so se večkrat pohecali na moj račun, zaradi balinanja. Da je to šport za pijančke, so znali reči nekateri. A ko so prisluhnili mojim besedam in so z mojo pomočjo ta šport bolje spoznali, so se takšne šale nehale.

MESEČNI SEJEM 4. OKTOBRA V KOČEVJU, PRED ŠPORTNO DVORANO TEKSTIL, OBUTEV, POSTELJNINA, SVEČE, ... VABLJENI OD 8 DO 16 URE maršanič bojan s.p. breg pri Kočevju 10, 1332 Stara cerkev gsm 041 538 424

RAČUNOVODSKI

SERVIS TEL 01 620 77 31 GSM 051 370 799 GV SERVIS D.O.O. REŠKA CESTA 21A 1330 KOČEVJE NA NOVI LOKACIJI


16

PRAVNI NASVeT

ugriz psa

www.e-utrip.si

rok bosina, univ.Dipl.prav

K

aj storiti in kako postopati v primeru ugriza psa je vprašanje, ki se poraja (bi se moralo porajati) slehernemu lastniku štirinožnega prijatelja. Ko gledamo na problematiko s pravnega zornega kota, sta stališči dve, eno je vloga lastnika psa, druga pa je vloga oškodovanca. odškodninska odgovornost je lahko bodisi na strani lastnika, ki ni poskrbel za primerno nadzorstvo, ali pa na strani oškodovanca (je psa izzival s svojimi dejanji). Med obema se nahaja še deljena odgovornost, kot vmesna pot, kjer je krivda v določenem razmerju razporejena med oba akterja. Problem pa se pojavi, če nas napade pes, za katerega ne vemo, čigav je. Problem tukaj ni le pravni (ne vemo kdo je lastnik

in posledično od koga terjati povračilo škode) ampak tudi dejanski, saj ne vemo ali je pes cepljen ali ne (tveganje je še večje). Vsekakor je lastnik psa tisti prvi, ki mora v slehernem trenutku poskrbeti za »primerno nadzorstvo« nad svojim psom. Ker svojega ljubljenca najbolje pozna, mora izbirati tudi temu primerna sredstva in načine nadzorstva (vodenje psa na vrvici, uporaba nagobčnika, zaprta ograda, pesjak). Če ve, da pes ni navajen tujcev in je v teh srečanjih agresiven, mora morebitne radovedneže opozoriti pred približevanjem, kar stori ustno (na sprehodu) ali pa z opozorilom na dvoriščnih vratih (»Pozor hud pes«). odprta ograda, ki omogoča pobeg psa, sprehajanje psa brez povodca ali nagobčnika torej lahko pomenita kršitev dolžnosti nadzorstva, kar praktično pome-

ni odgovornost za škodo, ki jo takšen pes povzroči. Na drugi strani pa dolžnost tretjih oseb, ki prihajajo v stik s psom, da se vedejo do živali spoštljivo (je ne izzivajo), da upoštevajo opozorila lastnika, ne silijo v neposredno bližino živali, v koliko niso izrecno povabljene s strani lastnika in podobno. Če iz katerega koli razloga pride do napadi živali, je potrebno takojšnje zdravniško saniranje posledic poškodbe. Potreben je obisk zdravnika, ki obvesti pristojne veterinarske službe o incidentu. Potrebno je namreč preveriti veterinarsko zgodovino psa (cepljenja, morebitni prejšnji napadi) in po potrebi prilagoditi zdravljenje oškodovanca. Ko je zdravljenje končano pa preide v ospredje vprašanje povrnitve škode oškodovancu (če je do nje upravičen). V kolikor ima lastnik psa (odgovorna oseba) sklenjeno zavarovanje odgovornosti, je zavarovalnica ta, ki prevzame odgovornost za izplačilo odškodnine (v skladu z veljavno sklenjeno polico zavarovanja). V kolikor tovrstno zavarovanje ne obstaja (ali pa če je kritje zgolj minimalno), preide v ospredje lastnik, ki bi moral iz lastnih sredstev povrniti škodo (presežek škode). V kolikor lastnik na to ne pristane prostovoljno, bo potrebno sodno uveljavljanje odškodnine, kjer sodišče določi višino in način plačila odškodnine. Na višino odškodnine vpliva obseg poškodb, čas in način zdravljenja, morebitna skaženost (vidne brazgotine) ter pretrpljen strah. Na koncu naj še dodam, da mora vsaka oseba sama poskrbeti tako za svojo varnost in zdravje, kot tudi za varnost in zdravje sočloveka. V kolikor imamo nevarnega psa, moramo temu primerno prilagoditi načine nadzora, prav tako pa morajo svoje meje poznati tisti, ki prvič pridejo v stik z neznano živaljo.

Kinološko društvo Kočevje obvešča lastnike psov vseh pasem, da pričenja s tečaji predvidoma 3. septembra 2011 na društvenem poligonu. Organizirali bomo sledeče tečaje: Tečaj male šole za pse stare od 3 do 9 mesecev nadaljevalno šolanje programi A in b-bH za pse starejše od 9 mesecev Tečaj agilitiya Informacije: 051 309 678 kinolosko.drustvo.kocevje@ gmail.com Predsednik KD Kočevje Tomaž Gruden

aŽurna poročila DogoDkov vremensko poročilo poŠilJaJte nam svoJe zgoDbe za obJavo na portalu poŠlJite nam opis zanimivosti iz vaŠega kraJa www.e-utrip.si


kočevar

avgust

mmxi

Janko Veber

kočevski poslanec Poslanska pisarna je odprta vsak poned. od 9. do 12. na Ljubljanski c.7 gsm: 041 707 524 Janko Veber

Pomoč za razvoj gospodarstva ostaja nedotaknjena Rebalans državnega proračuna predvideva zmanjšanje porabe javnih sredstev za skoraj 365 milijonov EUR. Prvotni predlog je predvideval zmanjšanje na vseh proračunskih postavkah. Temu sem se uprl, ker bi to pomenilo zmanjšanje sredstev za pomoč gospodarstvu in ustvarjanju novih delovnih mest na Kočevskem. Gre za sredstva, ki smo jih zagotovili Kočevski za reševanje posledic gospodarske krize. Zato lahko govorimo o zakonu o Kočevski. V ta namen bo možno črpati 20 milijonov UER, v letih 2011 do 2016. Od tega je 2 milijona EUR namenjenih razširitvi Doma starejših občanov v Kočevju in 1 milijon za programe

v novem objektu v Osilnici. Tako bo omogočena izvedba javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest. Interes za investiranje je zadovoljiv saj je bilo oddanih 66 vlog. Od tega je bilo 50 vlog pravilnih. Investitorji bodo v letih 2011 in 2012 prejeli 5.040.000 EUR s katerimi bo na območju Pokolpja ustvarjenih 200 delovnih mest in 51 novih turističnih postelj. Dokončni podatki bodo znani po zaključku obravnave pritožb. Toda že sedaj lahko ocenimo, da je ta pomoč, ki smo jo uzakonili dobro sprejeta in pomeni konkretno pomoč gospodarstvu za zagotavljanje novih delovnih mest. Sofinanciranje investicij občin bo za evropske projekte nespremenjeno Zakon prinaša tudi omejitev izdatkov za sofinanciranje investicij občin. Občinam se v letu 2011 lahko v celoti izplačajo sredstva za sofinanciranje investicij, če gre za investicijo, ki jo sofinancira Evropska unija. Sicer občina za investicijo lahko prejme 50% sredstev v letu 2011, preostalih 50% pa do konca marca 2012. Torej je zamik pri izplačilu državnega deleža največ do konca marca 2012, če nimaš evropske investicije. V Občini Kočevje tako ne bo bistvenih posledic za sofinanciranje investicij iz države, če bodo izvedene v letu 2011. Žal se je novo vodstvo občine odločilo, da ne bo izvedlo evropskega projekta za ureditev mestne ploščadi in Likovnega salona. Tako so izgubili 900.000 EUR evropskih sredstev in možnost celotnega črpanja državnih sredstev v letu 2011. Vrednost ureditve ploščadi je bila 2,1 milijona EUR. Občina bi ob 900.000 EUR evropskih sredstev in 941.000 EUR državnih, prispevala še vsega 200.000 EUR lastnih sredstev. Ureditev Likovnega salona, kanalizacije in vodovoda pa je bila predvidena v višini 600.000EUR. Ne izvedba projekta je velika škoda za Kočevje. Interventni zakon predvideva

17 tudi omejitev zaposlovanja v javnem sektorju tako, da bo število zaposlenih v obdobju dveh let po uveljavitvi tega zakona enako kot je bilo v decembru 2010. Ukrep je potreben, ker stroški plač v državi in občinah rastejo nad zmožnostmi gospodarstva. Samo v Občini Kočevje se povečujejo stroški plač v letu 2011 iz 978.258 na 1.105.794 EUR

Železnica samo do Ribnice zaradi podpisa izjave županov? Naj spomnim, da so župani občin ob Kočevski železniški progi podpisali izjavo s katero predlagajo izgradnjo železnice najprej do Ribnice. Od Kočevja do Ribnice pa se zagotovi avtobusni prevoz. O tem je razpravljal tudi kočevski občinski svet in glasoval o pozivu županu Vladimirju Prebiliču, da odstopi od izjave, ki Kočevju preprečuje železniško povezavo z Ljubljano. Žal predlog ni podprlo 13 svetnikov, ki tako zagotavljajo večino tudi takrat, ko se dela Kočevski škoda. Izkazalo se je, da so bila moja opozorila točna saj Slovenske železnice vztrajajo pri posodobitvi proge samo do Ribnice. O tem sem razpravljal na Odboru za promet, ki je bil 9. septembra v Državnem zboru, ko smo razpravljali o Rebalansu proračuna. Odlično je, da sem zagotovil za posodobitev proge dodatnih 10 milijonov EUR v letu 2011 in 10 milijonov EUR v letu 2012. Neugodno pa je, ker Slovenske železnice vztrajajo, da se ta denar vloži v gradbena dela za posodobitev proge do Ribnice in izgradnjo signalno varnostnih naprav, ki omogočajo daljinski nadzor prometa iz Grosuplja. Toda to bi pomenilo, da gradbena dela za posodobitev proge do Kočevja ne bodo izvedena nikoli! Šele na moje vztrajanje na odboru je minister zagotovil, da bo podpisan aneks k pogodbi za zagotovitev dodatnih 20 milijonov EUR s Slovenskimi železnicami, v katerem bo zapisano, da se denar nameni v celoti za posodobitev proge do Kočevja.


18

www.e-utrip.si

info@studioutrip.si gsm 070 899 998

Vabljeni na dan odprtih vrat v soboto 1. oktobra ob 9:00 na Tomšičevo 13 Kočevje

• TEHNIČNO VAROVANJE IN INTERVENCIJA, • FIZIČNO VAROVANJE PREMOŽENJA, • VAROVANJE OSEB, • VAROVANJE JAVNIH PRIREDITEV • VARNOSTNO SVETOVANJE • KLIC V SILI • USPOSABLJANJA S PODROČJA VARNOSTNIH ZNANJ • ODDAJA LASTNE TELOVADNICE ZA BORILNE VEŠČINE • ODDAJA MULTIMEDIJSKE UČILNICE • ODDAJA STRELIŠČA, ...

(stavba bivše Opreme, Artpleta, KLUKŠA) V množici možnosti se je težko odločiti katera borilna veščina vam najbolj odgovarja. Ker razumemo situacijo smo se odločili, da vsem ponudimo:

prvi mesec vadbe popolnoma brezplačno!

Informacije: Operativni in trening center Tomšičeva u. 13, Kočevje e info@ibs-varovanje.si m 040 570 402 w ibs-varovanje.si

IBS VAROVANJHE D.O.O., KOPRSKA 94, 1000 LJUBLJANA

IZDELAVA SPLETNIH STRANI: oblikovanje, PROGRAMIRANJE, OPTIMIZACIJA, ...

SAKURA RYU AIKIJUTSU

IBS VAROVANJHE D.O.O., KOPRSKA 94, 1000 LJUBLJANA

GRAFIČNO oblikovanje: logotip, vizitka, CELOSTNA GRAFiČiNA PODOBA, oglas, SPLETNA stran, letak, plakat, KATALOG, KNJIGa, REVIJa, ...


kočevar

avgust

19

mmxi

Dalibor Debartoli, direktor IbS varovanje d.o.o.

člani kluba Sakura ryu aikijutsu

INTERNaTIONaL bODyGUaRD aSSOcIaTION

KLUb TRaDIcIONaLNEGa JUJUTSa

International bodyguard association (Iba) oz. mednarodno združenje telesnih stražarjev je svetovno največja in najprestižnejša organizacija za poučevanje telesnih stražarjev. Direktor Slovenskega nacionalnega predstavništva organizacije Iba je gospod Dalibor Debartoli. Iba je kot prva in edina mednarodna organizacija že leta 2000, pričela s svojim predstavništvom v Republiki Sloveniji izvajati usposabljanja za telesne stražarje. Več o organizaciji na: www.ibaslovenia.si www.ibabodyguards.com

Kaj je jujutsu in kako treniramo? Treniramo Jujutsu, tradicionalno veščino golorokega bojevanja, katera izhaja iz časov fevdalne Japonske in ima tako več kot 400 letno tradicijo. Gre za veščino, ki ji upravičeno lahko rečemo samoobrambna veščina, saj je dejansko namenjena obrambi pred napadom. Treninge delimo na treninge otrok in treninge članov.

INTERNaTIONaL bODyGUaRD SERVIcE (IbS) je mednarodna organizacija, ki znotraj organizacije Iba, združuje visoko strokovna in referenčna varnostna podjetja, katerih kader je izšolan in certificiran po Iba programih. Podjetje IbS Varovanje d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2004. In ima veljaven IbS certifikat. Podjetje je na našem koncu prisotno že dalj časa (varovanje prireditev na Kočevskem). Z nakupom in obnovo operativnega in trening centra na Tomšičevi 13 v Kočevju pa se želijo uveljaviti še z varnostnimi storitvami. Podjetju so do sedaj skrb za varnost zaupali tako mnogi posamezniki kot tudi pravni subjekti. Več o IbS na: www.ibs-varovanje.si www.bodyguardnetwork.org

Otroci imajo prilagojen program, ki bazira predvsem na razvoju motorike, pravilnega gibanja, odnosa do veščine in kar je najpomenbejše, skozi trening spoznajo kako discipliniran in vztrajen moraš biti, da postaneš pravi jujutsa. Seveda pa otroci skozi leta treninga in odraščanja počasi spoznavajo tudi osnovne tehnike, ki jih do potankosti osvojijo šele kasneje kot odrasli člani kluba. Treningi za odrasle bazirajo kot smo že omenili na tradicionalni goloroki borbi, namenjeni samoobrambi. Iz tega izhaja dejstvo, da ne gre za šport, temveč veščino, namenjeno preživetju, kjer ni nikakršnih omejitev, itd. Ki pa kljub vsemu poleg znanja in samozavesti ubraniti se v konfliktni situaciji, prinaša tudi psihofizično pripravljenost, zdravje ter druženje z ljudmi, ki predstavljamo eno veliko mednarodno »familijo«. Naj povemo, da gre za veliko organizacijo, znotraj katere našo šolo, šolo sakura ryu aikijutsu, vodi mojster Danny clarkson iz Velike britanije.

prvi šolski dan - oŠ zbora odposlancev peter pirc, pomočnik ravnatelJa

N

a našo šolo je vpisana zelo močna generacija otrok, kar 65 prvošolčkov (36 dečkov in 29 deklic). od 65 otrok je 10 Romov, ki so v šolo vsi prišli in od tega jih je lani 7 že hodilo na uvajanje, ki smo pilotno vodili z Vrtcem Kočevju. otroci so bili sprejeti v Šeškovem domu, kjer jih je najprej nagovoril ravnatelj Franc Gornik, potem pa so jim učenci šolske gledališke skupine Ciciškrati uprizorili gledališko igro oh, te kravice. Po končani predstavi so prvošolčki spoznali svoje učiteljice in vzgojiteljice, ter seveda učilnice, starše pa je sprejel in nagovoril še pomočnik ravnatelja Pirc Peter. Za tem pa so starši poslušali predavanje policista Marjana Ferka o varni udeležbi otrok v prometu.

SoDeLuJTe V NAGRADNIH IGRAH PReKo Fb PRoFILA: utrip vaŠe občine


20

www.e-utrip.si

PREVZEM STARIH IZRABLJENIH VOZIL IZDAJA POTRDIL ZA ODJAVO IZ PROMETA tanja.zupanc@amis.net gsm: 041 652 793 gsm: 041 822-941 Avtoodpad Tanja Zupanc s.p. Mahovnik 34, 1330 Kočevje

TI-MONT

POdJETnIŠKI InKUbATOR KOČEVJE

če želite najeti ali kupiti poslovni prostor, iščete zemljišče za izgradnjo poslovnih kapacitet, obiščite našo spletno stran, kjer smo pod rubriko: Poslovni prostori - Proste kapacitete na kočevskem, za vas pripravili nabor, ki ga tekoče dopolnjujemo. Lastniki, ki želijo objavo svojih kapacitet nas lahko obvestijo in skupaj bomo sestavili brazplačni oglas.

montaža

Dobava ter montaža:

* NOTRANJA VRATA Garant (Nemčija), Liko, Lip Bled, Lesna * LAMINATNI PODI Krono, Egger... * GOTOVI PARKETI (dvoslojni, trislojni) * PVC OKNA TER VRATA * SUHOMONTAŽNI SISTEMI

031/204-563

www.ti-mont.si

več na info@ti-mont.si, ti.montaza@gmail.com TI-MONTmontaža Tilen Mihelič s.p. Prigorica 1, 1331 Dolenja vas

Na SEDEŽU PIK JE mOŽEN NaJEm mULTImEDIJSKO OPREmLJENE PREDaVaLNIcE IN SEJNE SObE INFORmacIJE Na: nA SEdEŽU PIK, TRATA XIV/6A, KOČEVJE TEL 08 20 515 23 JERnEJ.KALAn@zAVOd-PIK.SI TEL 08 20 515 21 VLAdO.KOmLJEnOVIc@zAVOd-PIK.SI SPLETnA STRAn: WWW.zAVOd-PIK.SI


avgust

21

mmxi

Foto: Mateja J. Potočnik

kočevar

NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana

NLB Poslovni paket

Začinite ga po svoje. Paket vsebuje nabor storitev za enostavno, hitro, varno in sodobno vsakdanje poslovanje. Z dodatnimi ugodnostmi!

www.nlb.si/poslovni-paket

Za več informacij se oglasite pri Romani Selšek, tel. 01 893 93 62 ali Sonji Mihelič, tel. 01 893 93 63, v Podjetniškem centru Kočevje.

01 477 20 00


22

www.e-utrip.si

AVTOMOBILSKA ZAVAROVANJA Pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti se za vsako zavarovalno leto brez prijavljene škode omogoča razvrstitev za dva premijska razreda nižje v naslednjem zavarovalnem letu (bonus), če je zavarovanec v letu brez prijavljene škode razvrščen v 12. ali nižji premijski razred. Preverite tudi pakete S, M, L, XL, XXL in XXXL, ki se razlikujejo glede na širino kritja, saj si lahko tako pridobite tudi do 14 % popust.

PRESKOČITE KAR ZA

V VIŠJI BONUS.

NOVI paketni popusti. PREVERITE-PRIHRANITE

NOVO STANOVANJSKO NASELJE ZLATA RIBICA - RIBNICA

STAN NEPREMIČNINE gsm: 041 279 831 gsm: 031 711 915

www.stan-nepremicnine.si www.zlata-ribica.com info@stan.si STAN d.o.o., Proletarska cesta 4, 1000 Ljubljana


kočevar

avgust

šPort

mmxi

23

turnir v malem nogometu za pokal občine na mlaki pri kočevju je spet slišakočevje ti topot galoperjev, … za kŠD mlaka barbara vrh

Z

adnjo avgustovsko soboto je Mlako pri Kočevju prevevala nostalgija in spomini na stare čase. Skoraj po desetletnem premoru je bilo v Kočevju, v zibelki slovenskega galopskega športa, spet moč čutiti nekaj tako znanega adrenalina, tistega posebnega naboja, ki ga ustvarja le topot konjskih kopit, le topot galoperjev. Gledalcem je zastajal dih, ko so se v leteči dir spustili konji pasme quarter. Ni iz trte zvito, da ti konji dosežejo največjo hitrost ravno pri razdalji četrt milje. Konec koncev odtod tudi njihovo ime. In prav četrt milje je bila razdalja, ki so jo premagovali v

za proslavljanje, Miro uhan, Angel Angelov in Zdenko Kovač, kajti zasedli so prva tri mesta. Zmagovalci vseh disciplin so bili nagrajeni z ličnimi pokali, ročnim delom domačega umetnika izdelkov iz lesa, zmagovalni konji pa so se postavljali s pisanimi rozetami. Dan je bil kot naročen za razgreto navijanje in sprehod med stojnicami domačih lokalnih bodisi umetnikov bodisi čebelarjev ali izdelovalcev unikatnih izdelkov iz usnja. Najmlajši obiskovalci so bili navdušeni nam likovno delavnico. Risali in izdelovali so konje vseh možnih oblik in barv. Tisti naj-

Gledalcem je zastajal dih, ko so se v leteči dir spustili konji pasme quarter. soboto na Mlaki pri Kočevju. Prireditev tekmovalne narave je spremljalo lepo vreme in visoke temperature. Tekmovalci so se pomerili v spretnostnem jahanju, barrelu ter štafeti. Kot posladek prireditve pa so bile galopske dirke različnih pasem konj ter na koncu, kot že rečeno, galopska dirka quarter konj. Po končani dirki quarter konj so prav gotovo imeli razlog

bolj pogumni so se na koncu zavihteli v sedla preudarnih Islandcev, tisti malo manj pogumni pa so se zadovoljili z božanjem miniaturnih ponijev. Kot rečeno, po skoraj desetih letih je bil led spet prebit in podobno prireditev lahko gledalci prav gotov pričakujejo tudi prihodnje leto. Rezultati tekmovanj na: www.e-utrip.si.

miro kuzma, preDseDnik ŠD mozelJ

L

etošnji turnir v malem nogometu za pokal občine Kočevje je potekal v soboto, 27.8., organiziralo pa ga je Športno društvo Mozelj. Turnirja na nogometnem igrišču v Mozlju se je udeležilo 10 ekip. ekipi Cvišlerjev in Mlake se turnirja brez opravičila organizatorju nista udeležili. Zmago si je s srčno in borbeno igro zaslužila ekipa iz Kočevske Reke, 2. mesto je osvojila ekipa Dolge vasi in 3. mesto ekipa Marofa. Za najboljšega vratarja turnirja je bil razglašen Joško Šercer vratar Dolge vasi, najboljši strelec turnirja pa je bil igralec NK Kočevska Reka bernard Črnkovič. Pokale in priznanja najboljšim ekipa in posameznikom je podelila podžupanja občine Kočevje ga. Lili Štefanič, ki je čestitala vsem za odlično in borbeno igro, dobro fizično in tehnično pripravljenost ter z njimi delila veselje od doseženih rezultatih. udeležene ekipe turnirja so organizatorju izrekle vse pohvale za odlično pripravljenost igrišča in celotno izvedbo pokalnega turnirja. organizator ŠD Mozelj se zahvaljuje vsem domačim prostovoljcem, ki so pomagali pri organizaciji turnirja, donatorjem in sponzorjem.


24

dogodki

www.e-utrip.si

Poletje v DSO Kočevje

Aktivni upokojenci

Katja Buzuk

Nevenka Križ

L

U

etos nas je poletje kar pošteno ogrelo. V DSO Kočevje pa nismo počivali. V jutranjih urah smo organizirali izhode v park pred domom, kjer so se stanovalci prijetno družili in spili kakšen malinovček ter se hladili. Takšne aktivnosti izvajamo predvsem za naše stanovalce, ki so manj pokretni in se ne zmorejo samostojno gibati. Za še boljše vzdušje nam je velikokrat na harmoniko zaigral stanovalec, zraven se je tudi zapelo. Po dolgem času smo na obisku imeli Kita. To je kuža, s katerim smo veliko sodelovali, in sicer v terapiji s pomočjo živali. Pokazal nam nekaj spretnosti in dokazal, da so lahko tudi stari psi zelo živahni. Kot vsako poletje, smo tudi letos organizirali dva izleta v okolico ter nekoliko sprehodov v mesto. S stanovalci smo si ogledali razstavo v ribniškem gradu in se sprehodili po mestu. Avgusta smo se odpravili na obisk k našemu stanovalcu v Gladloko ob reki Kolpi. V prijetni senci dvoriščne ute ob kavi in piškotih nam je povedal še nekaj zgodbic iz druge svetovne vojne vezane na Kolpo. Vroče poletje so stanovalci DSO Kočevje preživeli v prijetno klimatiziranih prostorih doma, z obilico osvežilne pijače na voljo, ter zelo pestro ponudbo aktivnosti. Nič se nismo utrudili zato na jesen načrtujemo spet nove izlete in sprehode ter druge aktivnosti.

pokojenci DU Kočevje smo na različnih področjih zelo delovni in uspešni. Radi se tudi odpravimo na pohode in izlete. Tako je bilo tudi prvo soboto v septembru, ko smo se z dvema polnima avtobusoma odpeljali v najstarejše slovensko rudarsko mesto Idrija. Po sprehodu skozi mesto smo obiskali Mestni muzej Idrija, ki domuje v prenovljenem grajskem kompleksu Gewerkenegg iz 16. stoletja. V muzeju smo si ogledali tri stalne razstave. V prvem nadstropju domuje razstava Pet stoletij rudnika živega srebra in mesta Idrije. Res prava paša za oči po stoletjih preteklosti, ki približajo rudarjenje skozi zgodovino, razvoj gospodarstva in plavljenje lesa. Zelo zanimiva je tudi geološka zbirka, ki jo sestavljajo fosili, kamnine, živosrebrove rude in minerali in je z več kot 2.600 primerki največja stalna zbirka te vrste v Sloveniji. Posebnost v zbirki je posoda z živim srebrom, edino tekočo kovino pri normalni temperaturi, na kateri plava železna krogla. Tudi največja razstava o idrijski čipki na Slovenskem je v tem muzeju. Popeljala nas je v zgodovino klekljanih idrijskih in evropskih čipk, v življenje mnogih rodov klekljaric, katerih čipke so krasile cerkve, domove in oblačila ter potovale daleč v svet. V Idriji pa je bila ustanovljena še zdaj delujoča Čipkarska šola. Žal počasi izumira tudi ta obrt, ker njeni prefinje-

ni izdelki niso primerni za hitri tempo današnjega življenja. Seveda smo se odpeljali še do Partizanske bolnice Franje, ki je med drugo svetovno vojno skrita na dnu soteske Pasice v Dolenjih Novakih pri Cerknem nudila zavetje več kot 500 ranjencem različnih narodnosti. Vsem so zavezali oči, ko so jih po mrzli vodi potoka Čerinščica vodili ali z nosili prenašali visoko v strmo skalnato pobočje, kjer se še danes stiska 14 barak. Od izolirnice, kjer so se zdravili bolniki z nalezljivimi boleznimi, do zaklonišča, operacijske sobe, delovnega kabineta. Sodeč po videnem v lekarni, invalidskem domu, baraki za osebje in sobi z rentgenom, je bila bolnišnica dobro preskrbljena za tisti čas. Imeli so tudi električno centralo in na dvorišču malo fontano, ki še sedaj upehanim obiskovalcem nudi ohladitev. V bolnišnici so imeli tudi svoj pevski zbor, izdajali so Bolniški list in skrbeli za razvedrilo. Uspešnost Franje ni bil zgolj v dobri voditeljici Franji Bojc Bidovec, ki se je rodila leta 1913 v Nemški vasi pri Ribnici, temveč predvsem v iznajdljivi ekipi, ki je, ob pomoči krajanov, stala za njo. Bolnica Franja je simbol humanosti, plemenitosti in tovarištva, je poudaril gospod Darko, ki nas je vodil po starih načrtih obnovljenem kulturnem spomeniku, ki ga je prizadela povodenj septembra 2007. Po mnenju večine izletnikov je bil to eden lepših izletov, zato ga toplo priporočamo tudi drugim društvom.


kočevar

avgust

Mali oglasi

mmxi

25

Brezplačne male oglase lahko pošljete na: info@studioutrip.si in pokličete: 070 899 998 lahko pa jih oddate tudi na portalu www.e-utrip.si

»Šampanjc« Teniški turnir dvojic Rekreacija Gaj

V

petek, 2. septembra, je na teniških igriščih v Gaju v organizaciji Teniškega kluba Kočevje potekal zadnji letošnji teniški turnir dvojic »šampanjc«. V velikem številu prijavljenih igralcev se je odvilo nemalo zanimivih in napetih iger. Namen takšnega turnirja je predvsem druženje in zabava, a vendar tekmovalni duh

ni počival. Pekla sta se janček in odojek za vse igralce in gledalce. Po končanem turnirju sta slavila Vlado Hajdarevič in Srečko Štefanič, ki sta prejela pokala, ki ju je izdelal Jože Lisac. Drugo mesto sta zasedla Gregor Memedovič in Vlašič Stane. Za letos smo s turnirji zaključili… vidimo in slišimo pa se zopet naslednje leto!

Tek Veronike Deseniške I.L.

N

a Bregu je Atletski klub Maraton že sedemnajstič pripravil tek Vernike Deseniške, in sicer v okviru letošnjega teka za Pokal Dolenjskega lista, ki je bil združen z rekreativnim pohodom. Skupaj je na kratki progi za otroke ter na 10. in 21. kilometrov za člane nastopilo 200 tekmovalcev, seveda jih je bilo največ z Dolenjske in Bele Krajine. V teku na deset kilometrov je pri članicah preprečljivo slavila Nuša Baković (Kočevje), pri članih pa prav tako z veliko prednostjo Matej Benčina (TK Inles Riko, Ribnica). Najhitrejši na 21. kilometrov

je bil Tone Habijan iz Višnje Gore, med članicami pa Nataša Aljančič iz Domžal. Za presenečenje teka je poskrbela 23-letna Nuša Baković iz Morave, sicer odlična študentka 5. letnika medicinske fakultete v Mariboru. Po prihodu na cilj je bila kajpak zelo zadovoljna. »Zmage nisem pričakovala, a sem bila odločna, da prva prečkam ciljno črto,» je dejala zmagovalka Urška. Matej Benčina je prav tako zlahka pretekel desetkilometrsko razdaljo, namenoma pa ni šel na daljšo progo, saj se tudi on, kot večina tekmovalcev pripravlja na ljubljanski maraton.

PRODAMO • Ugodno prodam 2 zimski pnevmatiki Vredestein 175/65/14, rabljene 2 meseca, nove, cena po dogovoru. Gsm 041-503-086 • Prodam malo rabljen in odlično ohranjen nizkotonski zvočnik in ojačevalec. Vredno nakupa. Možna menjava za strešne nosilce peugeot ali kaj podobnega. Cena 72 eur - ni zadnja. Gsm 041-503-086 • Prodamo OA Citroen Berlingo HDI, l. 2002, oprema SAN HDI, kraljevsko modre barve, zelo dobro ohranjen, 1. lastnik, prevoženih 200 tisoč km, vlečna kljuka, redno servisiran, diesel motor, registriran do konca julija 2012. Cena: 3.500 €. Info: 031 368 993, 031 399 016 • Prodam skoraj nerabljene rolerje v velikosti številke 38-41. Cena:70eur. Tel:051-417-347. • V Kočevski Reki prodam enoinpolsobno stanovanje, 45m2, s pohištvom, v pritličju, centralna kurjava na olje in drva, dvorišče, klet, kurilnica, garaža in drvarnica. Zemljiškoknjižno urejeno, takoj vseljivo. Cena 35.000,00 eur, info: 031 422 125 • Dvojček, 155 m2 bivalne površine na lepi lokaciji v Puščah pri Turjaku v 3.gf. Objekta sta že povezana z vso komunalno infrastrukturo (elektrika, voda, telefon, plin, čistilna naprava, meteorna kanalizacija).  Možnost dograditve po vaših željah in kompenzacije s stanovanjem.  Tel. 041 751 266 • Prodamo dvosobno stanovanje v Turjaški 4, v III. nadstropju, neto površine 51 m2, z balkonom 5 m2 in kletjo 2,4 m2. Leto izgradnje 1970. Cena 55.000 EUR Tel. 041/ 698-806 • Oddamo v najem poslovni prostor v izmeri 34 m2 (nekdanja uprava Opreme) Tel. 041-698806. Prodam peč na drva širine 40 cm, dobro ohranjeno. Cena 50,- EUR Tel. 01 / 8955-480 • Kočevska Reka, oddam opremljeno garsonjero s sprotnim plačilom. Tel: 031-617-676. ODDAMO • Oddam 2-sobno stanovanje v Kočevju, Podgorska ulica. Vse informacije na: 031-288-452 • Oddamo v najem poslovni prostor v izmeri 34 m2 (nekdanja uprava Opreme) Tel. 041-698806. Prodam peč na drva širine 40 cm, dobro ohranjeno. Cena 50EUR Tel. 01 8955480 • Kočevska Reka, oddam opremljeno garsonjero s sprotnim plačilom. Tel: 031-617-676. KUPIM • Kupim starine, stare vojaške obleke, medalje, sablje, bajonete, razglednice, knjige, revije, slike, kipe, kolesa, motorje, dokumente, pohištvo, razno orodje in druge starine. Info: 041-649-267 • Odkupim ali vzamem v dar stara dirkalna kolesa - specialke (stare 15 let ali starejše) italianskih znamk Battaglin, Pinarello, Bianchi, Colnago, Cineli in Moser. gsm: 051 354 185 Oglase je potrebno mesečno obnoviti!


26

DoGoDKI

klub mlaDih kočevJe vabi v nove prostore sabina lerik, Foto: atelJe iris

P

rve stvari smo prenesli prvega julija in komaj čakali, da začnemo z delom v novih in velikih prostorih. Med počitnicami smo pleskali, popravljali pripravljali, pa spet barvali in pospravljali,.. V petek, 2. septembra, pa smo nova vrata v Klub mladih Kočevja tudi uradno odprli. Prostore so slavnostno otvorili predsednica KMK-ja Klavdija Kraus, župan občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič in direktor urada RS za mladino Peter Debeljak. otvoritev so popestrile kočevske mažoretke. V večjih prostorih mladim nudimo druženje, različne delavnice, učno pomoč, sodelovanje pri projektih,… V ta namen je na uporabo »Virtualnica«, s prostim dostopom do računalnikov in interneta, »Knjigoglednica in bistroglavnica« sta namenjeni branju knjig, učni pomoči, listanju revij, nastajanju novih idej,… v glavnem prostoru pa imamo še »Packalnico«, za ustvarjanje, info točko, prostor za razstave, trenutno so na ogled slike osnovnošolke Danaje Padovac, ter izdelki dveh aktualnih projektov Kluba: »Poišči in pokaži« ter »S staro lokomotivo v nove zgodbe«. Mladim sta dostopni tudi kuhinja in fototemnica. Prostori so pripravljeni, vsebine ne manjka, veseli smo vsakega novega obiskovalca in udeleženca. Dobrodošli v nove prostore v centru mesta (stara lekarna).

www.e-utrip.si

8. meDveDJi bikers weekenD v kočevJu naDa viDrih

Z

adihaš z polnimi pljuči, spočiješ si uči in dušo, napolniš se s pozitivno energijo in uživaš kot v raju. V to idilo smo Kočevski Medvedi letos že osmič povabili motoriste. Premalo je vikend, da se naužiješ te narave in lepote Kočevske. Prve goste iz Nizozemske, Srbije in Hrvaške pričakamo že v petkovih dopoldanskih urah. Tekom dneva motoriste iz bosne, Nemčije in iz vseh krajev Slovenije. Kamp se počasi napolni. Sončno sobotno jutro pa posede na motorje še ostalo družbo, ki še ni pri nas. Popoldan popeljemo druščino čez mestno jedro. Staro in mlado je na cesti. Z očmi božajo te »mašine« in s spoštljivim nasmeškom pozdravljajo motoriste. Po ohladitvi s pijačo na jezeru se vrnemo. Parkiramo motorje na prizorišče in žur se začne. Sledijo družabne igre, kjer motoristi pokažejo svoje spretnosti. Kot na olimpijskih igrah, boj za vsako sekundo, boj za vsak centimeter povlečene vrvi. burno navijanje še bolj motivira in žene telesa do onemoglosti. Najboljšim borcem podelimo

skromne nagrade. Proti večeru se zberejo tudi vsi kočevski in okoliški motoristi, da pozdravijo prijatelje, ki prihajajo iz vsepovsod. ob »šankih« in na terasi, motoristi obujajo letošnja doživetja iz potovanj in moto srečanj. bendi to vzdušje še bolj dvignejo. Hromenje motorjev, vonj in dim ožgane gume se zgublja med veličastnimi jelkami in bukvami kočevskih gozdov. Veselimo in žuramo pa se vse tja do nedeljskega jutra. Kdor ni imel s seboj šotora, smo mu ponudili brezplačni Hotel Muu.., kjer so si lahko postlali in prespali na čisto kmečki način, in sicer na slami.. Proti jutru se vse umiri… Zadnji in najbolj vztrajni gredo spat, ko se prvi že prebujajo. Pričakamo jih z vročo kavo, čajem in krofi. Na njih se vidi, da se še ne morejo poslovit. Še malo bi se radi naužili in nadihali Kočevske. Pa vseeno se proti poldnevu večina poslovi in odpelje proti domu. Tudi letos se je našega že tradicionalnega srečanja udeležilo veliko število motoristov. Zapisali smo 69 Moto klubov.


kočevar

avgust

šport

mmxi

USPEŠEN POVRATEK ŽENSKEGA ROKOMETA

V

soboto, 10. septembra, je Rokometni klub Kočevje (RKK) organiziral 1. mednarodni turnir za kadetinje (do 16 let), ki je bil letos posvečen g. Ivanu Žerjavu. Vzporedno s tem pa so pripravili tudi dogodek s humanitarno noto, saj so s srečelovom poskušali čim bolj pomagati nekdaj odličnemu rokometašu Iztoku Pucu. RKK je bil ustanovljen leta 1971, 4 leta kasneje se je moškemu rokometnemu klubu priključi-

Namen in cilj mednarodnega turnirja v Kočevju je bil pokazati, da je ženski rokomet v Kočevju še kako živ in dejaven la ženska ekipa. Idejni vodja in ustanovitelj RKK-ja je bil gospod Ivan Žerjav. Največji uspehi ženskega rokometa v Kočevju so se zvrstili takoj po osamosvojitvi. Kočevske rokometašice so tedaj v 1. A rokometni ligi postale finalistke pokalnega tekmovanja in bile naslednje leto druge v državnem prvenstvu, s tem pa so si neposredno zagotovile nastop v evropskem pokalu EHF. Pri tem kajpak ne moremo tudi mimo »otrok«, ki jih je RKK skupaj z

Sergej Ambrožič

idejnim očetom vzgojil, Mileno Delič in Sergejo Stefanišin. Obe igralki- evropskega kova! Leta 2010 je ženski RKK zavestno izstopili iz članske 1. A državne lige zaradi pomanjkanja domačega igralskega kadra in finančnih sredstev. V klubu sedaj stavijo na delo z mladimi, s ciljem pridobiti domači igralski kader. Vsi mladi zainteresirani - lepo vabljeni! Trenutno v ligi nastopajo z mlajšimi in starejšimi deklicami ter kadetinjami. Prav tako izvajajo treninge mini rokometa na vseh treh osnovnih šolah. Pri tem se lahko za sedaj pohvalijo z odlično uvrstitvijo deklic OŠ Zbora odposlancev, ki so dosegle 4. mesto na državnem prvenstvu in bile izbrane za Fair Play ekipo prvenstva. Namen in cilj mednarodnega turnirja v Kočevju je bil pokazati, da je ženski rokomet v Kočevju še kako živ in dejaven. Na turnirju so nastopile ekipe iz Slovenje in Hrvaške, in sicer: DRŠ Vrhnika, RK Krim Mercator, RK Gen I Zagorje, RK Branik Maribor, ŽRK Veplast Velenje, ŽRK Omišalj (Hrvaška) in seveda domača ekipa RK Evro Casino Kočevje. Po trdih bojih so turnir, prepričljivo in brez poraza, osvojile igralke Ženskega rokometnega kluba Veplast Velenje. Drugo mesto je zasedla ekipa Rokometnega kluba Branik iz Maribora. Domača ekipa RK Evro casino pa je s

27

tremi zmagami in enim porazom osvojila odlično tretje mesto. Turnir je bil dober pokazatelj pripravljenosti domače ekipe pred ligaškim prvenstvom. Poleg odlične organizacije turnirja pa se je ženski RKK pridružil tudi humanitarni akciji »Pomagajmo Iztoku Pucu«. Ta je zbolel in se trenutno zdravi v ZDA. Iz srečk in srečelova se je zbrala lepa vsota denarja. Ta pa je bila prav tako lepo pospremljena s pozitivnimi in lepimi mislimi Iztoku v prav posebni knjigi, s strani udeležencev turnirja.. Kapetanka Tamare Dulmin o turnirju in ekipi: »Prav vse igralke smo se potrudile in dale vse od sebe, da bi zmaga ostala doma. Vendar je tudi tretje mesto dobro plačilo za naš trud. Mislim, da je bil ta turnir dober uvod v letošnjo sezono. Dokazale smo, da na treningih dobro delamo in postajamo vse boljše in boljše.« Trenerka Duška Dulmin o turnirju in ciljih za prihajajočo sezono: »Namen takšnega turnirja je predvsem druženje in zabava, a vendarle tekmovalni duh ni počival. Mojim dekletom čestitam za borbenost, še najbolj me veseli, da so se znale pobrati po nesrečno izgubljeni polfinalni tekmi in

Poleg odlične organizacije turnirja pa se je ženski RKK pridružil tudi humanitarni akciji »Pomagajmo Iztoku Pucu«. si prigarale tretje mesto na tako močnem turnirju. Seveda pa so se v igri pokazale tudi napake, ki jih bomo s treningi odpravljali. Edini minus pri vsem je bila mogoče skromna udeležba gledalcev. Naše misli pa so sedaj že usmerjene v sezono, ki je pred nami. Želim si, da bi bila naša ekipa še številčnejša, zato apeliram na vsa dekleta, ki bi bile rade del naše rokometne ekipe, da se nam pridružijo.«


28

o živalih

www.e-utrip.si

Odgovorno lastništvo in zaščita psov Minka Plešnar, DZZŽ Kočevje, Sebastjan Juhant, Tiskovni predstavnik PU Ljubljana

P

es je v očeh ljudi viden zelo različno. Nekateri ga vidijo kot življenjsko nevarnost, drugi kot higiensko tveganje, tretjim gre na živce, ker laja v stanovanjskih hišah … V odnosu vašega psa do okolice je pomembno poudariti, da lahko odgovoren lastnik zlahka doseže, da njegov pes ne predstavlja problema v okolju, v katerem živi. Pes je naš prijatelj in potruditi se moramo, da to tudi ostane. Zato je vaša naloga, da mu zagotovite okolje, v katerem bo takšnih bolečin čim manj. Veterinarska uprava RS je izdala knjižico O odgovornem lastništvu psa, ki bi jo moral imeti vsak sedanji in bodoči lastnik psa. V njej so vsa navodila od lastništva in skrbi za psa, prepovedana ravnanja, pes in okolica, pes in otroci, o potovanjih, vse o cepljenju, čipiranju, slovo od psa ... Zakonska zaščita psov

V Zakonu o zaščiti živali so v 15. členu navedena prepovedana ravnanja in mučenje, ki zadeva tudi pse: pretepanje, namerno povoženje in spolna zloraba, streljanje in obmetavanje s petardami, organiziranje in šolanje za pasje boje, namerna trajna ali začasna zapustitev psa, hranjenje s snovjo, ki povzroča trpljenje ali smrt, pa tudi vzreja in vzgoja s pripomočki, ki povzročajo bolečine in škodujejo zdravju živali. Mučenje živali (psa) je po Zakonu o zaščiti živali 4. člen: Vsako naklepno ravnanje ali naklepna opustitev ravnanja, ki živali povzroči hujšo poškodbo ali dalj časa trajajoče in ponavljajoče trpljenje, ali škodi njenemu zdravju, pa tudi nepotrebna ali neprimerna usmrtitev živali. 11. člen zakona o zaščiti živali: Skrbnik hišnih živali mora z zagotovitvijo osamitve, kontracepcije, sterilizacije ali kastracije živali preprečiti rojstvo nezaželenih živali. • Skrbnik živali mora z ustrezno vzgojo in šolanjem oziroma z drugimi ukrepi zagotoviti, da

žival ni nevarna okolici. • Skrbnik psa mora na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu. • Prav tako je določilo o mučenju živali navedeno v 341. členu Kazenskega zakonika RS: • Kdor surovo ravna z živaljo ali ji po nepotrebnem povzroča trpljenje, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev. • Kdor z dejanjem iz prejšnjega odstavka muči več živali, ali mučeno žival trajno hudo pohabi ali na krut način povzroči njen pogin, se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.

neposredni zaznavi kršitve oz. ob posredni zaznavi, če so izpolnjeni vsi zakonski pogoji. Pasji iztrebki na pločnikih, mestnih zelenicah in poteh v parkih predstavljajo veliko nadlogo. Pobiranje pasjih iztrebkov za svojimi psi v urbanem okolju je naloga vsakega odgovornega skrbnika psa. V številnih občinah mora imeti skrbnik psa pri sebi vrečke ali drugo opremo za odstranitev iztrebkov. Te pa mora takoj odstraniti v primeru onesnaženja občinske ceste ali javne zelene površine. Pes mora biti v mestnem parku oz. v naselju na povodcu. Opustitev fi-

Nadzorstvo nad izvajanjem Zakona o zaščiti živali in na njegovi podlagi izdanih predpisov neposredno opravljajo uradni veterinarji in inšpektorji, vsak Andrejina Cory v okviru svojih pooblastil in pristojPes mora biti v mestnem parku oz. v naselju nosti. Tudi policisti na povodcu. Opustitev fizičnega varstva psa je nadzirajo upoštevaprekršek, ki se kaznuje z globo. nje določil Zakona o zaščiti živali, in sicer dela, ki pooblašča policijo za zičnega varstva psa je prekršek, ki nadzor tako ob rednem delu, kot se kaznuje z globo. tudi ob poostrenih nadzorih. Pri V primeru ugriza je treba poskrbeti tem nadzirajo upoštevanje določil za dve stvari: prva je oskrba poškonavedenega zakona in zoper krši- dovane osebe ali živali, druga pa je telje v skladu z danimi pooblastili ugotovitev identitete in lastništva ukrepajo. Na splošno velja, da se psa, ki je povzročil poškodbo. Če ste policisti odzovejo na vsak klic lastnik psa ali je bil v času napada oziroma obvestilo občanov, dru- pes pod vašim nadzorom, se od vas gih oseb ali institucij ob sumu pričakuje, da boste poškodovanstoritve kaznivega dejanja ali pre- cu podali svoje osebne podatke in krška. Pri tem je potrebno vedeti, osnovne podatke o psu. V nasproda je vsak primer dogodek zase tnem primeru vas lahko uradni vein se ga tako tudi obravnava. Ko terinar kaznuje z globo. so zbrana vsa potrebna obvestila in preverjene okoliščine, policisti Obravnavanje kršitev izvedejo zakonit ukrep, pri tem V prvem polletju 2011 je Policijpa morajo upoštevati vse v zako- ska postaja Kočevje obravnavala nu zapisane pogoje in postavke. 4 kršitve določil Zakona o zaščiPolicija ukrepa zoper kršitelje ob ti živali in eno kaznivo dejanje


kočevar

avgust

mmxi

mučenja živali, pri čemer je postopek še vedno v fazi predkazenskega postopka. Leta 2010 je Policijska postaja Kočevje obravnavala 6 kršitev določil Zakona o zaščiti živali in eno kaznivo dejanje mučenja živali, pri čemer je zoper eno osebo podala kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo. Društvo za zaščito živali Kočevje prejme okrog 10 pisnih pa tudi veliko telefonskih prijav. Društvo se največkrat odzove z pisnim opozorilom kršitelju, kadar pa so razmere hujše, obvestijo veterinarsko inšpekcijo. DZZŽ Kočevje se srečuje s človeško podlostjo in malomarnostjo do svojih živali. Vedno znova se na društvo obračajo sprehajalci in obiskovalci gozda z najdenimi pasjimi in mačjimi mladiči, ki so običajno na robu preživetja, polni bolh in ostalih parazitov. Za tiste, ki so najdeni, v društvu poskrbijo, zelo veliko pa jih ostane prepuščenih neznani in žalostni usodi. Poskrbite, da se vaše živali ne bodo nekontrolirano razmnoževale, kajti to je vaša dolžnost in je ubijanje mladičev kaznivo. Pa tudi pred bolhami jih redno zaščitite. DZZŽ poziva vse »rančerje«, da morajo biti tudi psi dnevno oskrbovani s hrano in vodo ter dnevnim izpustom. zavetiŠče meli

V letu 2010 je občina Kočevje podelila koncesijo Zavetišču Meli iz Trebnjega, ki je dolžno v 24 urah poskrbeti za najdenega zapuščenega psa in v 4 urah, če gre za ranjeno žival. V primeru najdbe je tel. št. Zavetišča Meli: 041 779 884. Na isto številko lahko pokličete tudi, če bi želeli ponuditi dom kužku iz zavetišča. ob plačilu posvojnine dobite cepljenega in čipiranega psa, psičke pa so tudi sterilizirane. Pri posvojitvi kužka iz omenjenega zavetišča vam lahko pomaga tudi DZZŽ.

PRoJeKTI STuDIA uTRIP

HUMANITARNA AKCIJA »ZbIRaJmO ZamaŠKE Za NaŠE« V organizaciji našega časopisa smo že pred skoraj letom dni vse občane pozvali k zbiranju zamaškov za osebe, ki so se znašle v težki finančni situaciji zaradi zdravstvenih težav. Z akcijo smo stopili skupaj in z dobrim namenom spodbudili utrip tistim, ki to res potrebujejo. Do junija je bilo zbranih 1.360 kg zamaškov, celotna vrednost, 410 €, je namenjena Razvojni ambulanti Zdravstvenega doma Kočevje, ki pokriva celotno območje kočevske, ribniške, sodraške in velikolaške občine. za nakup ortopedskih pripomočkov. akcija je seveda še vedno v polnem teku, zato vabimo vse, da z zbiranjem pridno nadaljujejo. V začetku meseca avgusta pa je cca. 5 m3 zamaškov podaril tudi g. martin Škufca iz Kočevja. Verjamemo, da bomo otrokom, ki obiskujejo Razvojno ambulanto Kočevje, z zbranimi sredstvi za nakup ortopedskih pripomočkov močno

pripomogli k nadaljnjem razvoju, hkrati pa s tem dejanjem opogumili tudi druge osebe s podobnimi težavami. manjšo količino zbranih zamaškov (npr.: nakupovalne vrečke) dostavite na sedež Komunale Kočevje, Tesarska ulica 10, Kočevje. Večjo količino zamaškov pa iz vaše lokacije odpelje Komunala Kočevje po predhodnem dogovoru po telefonu 01 89 51 260. Zamaške je potrebno dostaviti v zapakiranih vrečkah in jih tako tudi dati v kontejner. Odkupilo jih bo podjetje mPI d.o.o. za cca. 300 €/tono. 1 tona je približno en poln kontejner, odvažali jih bodo sproti. Za zbiranje zamaškov se vsem iskreno zahvaljujemo ter znova pozivamo k zbiranju vse, tudi tiste, ki se za to humanitarno dejanje še niso odločili. Akcijo bomo, ob koncu koledarskega leta, zaključili s koncertom, katerega izkupiček bo prav tako namenjen Razvojni ambulanti ZD Kočevje.

29


30

hrana in zdravje

www.e-utrip.si

Kislinsko – bazično ravnovesje 1.del Sara Vajdič, univ.dipl.inž.živil.tehnol.

V

tradicionalni in alternativni medicini obstaja več nasprotujočih se teorij o delovanju našega organizma. Razumevanje osnovnih kemijskih reakcij, v katerih nastajajo baze in kisline, nam omogoča, da lahko večino zdravstvenih težav zmanjšamo ali celo preprečimo. Dejstvo je, da se vse bolezni razvijejo zaradi prevelike količine odpadnih kislin, ki nastajajo v tkivih. Naš organizem funkcionira tako, da odpadne kisline, ki jih ne more izločiti, ponovno vsrkava iz debelega črevesa, od koder jih preko jeter pošlje nazaj v osrednji obtok in odloži v tkivih. Torej je potrebno ugotoviti, katere odpadne kisline so prisotne v vašem organizmu. Seveda je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da smo si med seboj različni, zato se količine kislih strupenih snovi, ki nastajajo v telesu razlikujejo od posameznika, do posameznika. Reakcija, v kateri nastajajo baze, pomeni vsako kemijsko spremembo v telesu, zaradi katere se njegova energija poveča, seč pa postane bazičen. Reakcija, v kateri nastajajo kisline, pa pomeni vsako kemijsko spremembo v telesu, zaradi katere se njegova energija zmanjša, seč pa postane kisel. Kislost in bazičnost določamo s pomočjo pH vrednosti, oziroma koncentracijo vodikovih ionov. Velike bazične zaloge imajo v našem telesu pozitivno vlogo. Kadarkoli je potrebno, se lahko sprostijo in nevtralizirajo odpadne kisline. Kadar v telo s hrano vnesemo več anorganskih ionov, ki ustvarjajo bazičnost, kot pa jih v nekem trenutku potrebujemo, se uskladiščijo in so na voljo za potrebe v prihodnosti. Če uživamo preveč hrane, ki ustvarja kislost, začne organizem slabeti. Srce je tisti

organ v telesu, ki je najbolj odvisen od prisotnosti bazičnih snovi. Odpadne kisline spremenijo pravilen srčni utrip in zmanjšajo nasičenost kisika v krvi, bazično okolje pa omogoča normalno delovanje. Bazično okolje je zelo pomembno tudi za ščitnično žlezo in možgane. Osnovna naloga pljuč je vzdrževanje ustrezne bazičnosti v telesu, ki jo dosežejo z izmenjavo plinov pri dihanjem in izločanjem odpadnih kislin iz krvnega obtoka. Solna kislina je nujno pomembna za naše življenje, saj naš organizem brez nje ni sposoben upravljati ustreznih kemijskih sprememb, ki ustvarjajo bazičnost. Je edina kislina, ki jo naše telo samo proizvaja, vse ostale kisline so stranski produkti in jih je potrebno čim prej izločiti. HCl v želodcu razgrajuje hrano, ki bi sicer ostala nepopolnoma prebavljena zmes različnih odpadnih k i s l i n . Pomanjkanje solne kisline lahko privede do nastanka številnih bolezni. Njeno izločanje se začne zmanjševati navadno po štiridesetem letu, toda motnje so možne pri vseh starostih. HCl nas torej ohranja pri življenju, tako da vzdržuje pravo kislinsko-bazično ravnovesje. Ko konča svojo nalogo v procesu prebave, postane bazična. Povezana pa je tudi z drugimi funkcijami. Vitamin B12 in folna kislina se ne bosta absorbirala, če v želodcu ni zadostne količine solne kisline. Je prva obrambna linija pred škodljivimi mikrobi, ki jih v telo vnašamo s hrano. Mikrobe uniči in pomaga pri njihovi prebavi. Razgrajuje tudi škodljive odpadne kisline, ki nastajajo pri nepravilnem kombiniranju in uživanju slabe hrane, ter pomaga pri njihovem izločanju. Posledice zmanjšanega izločanja solne

kisline so: porušeno ravnovesje kalcijevih, magnezijevih in natrijevih ionov, nastajanje gnojnega vnetja, ohlapnost mišic zaradi pomanjkanja beljakovin, nagnjenost k astmi, nezmožnost popolne razgradnje bakterij iz hrane, bolezni ledvic, zmanjšanje delovanja trebušne slinavke in jeter, nepravilno delovanje endokrilnih žlez in pomanjkanje kalijevih ionov, ki so za delovanje organizma nujno potrebni. Telesna dejavnost lahko povzroči tako nastanek bazičnih, kot tudi kislih reakcij. Večjim naporov je lahko izpostavljen le organizem, ki je v razmeroma dobri fizični kondiciji. Aerobna aktivnost, s katero ne presežemo praga telesne izčrpanosti, ustvarja bazično okolje. Ko pa mejne napore presežemo, začne telo izločati presežne nakopičene kisline. Šibkejši ljudje, ki imajo zakisan organizem, bi morali začeti z lažjimi vajami. Intenzivnost vadbe lahko postopoma povečujejo. Ko se telo privadi na redno vadbo, se pospešita hormonsko in prebavno delovanje in vzpostavi se normalno kislinsko-bazično ravnovesje. Kronična utrujenost, šibkost in pogoste bolezni so znak, da je vaš organizem zakisan. Tudi hude fizične poškodbe v telesu ustvarijo močno kislost. Zavedati pa se je potrebno, da lahko tudi čustveni pretresi ustvarijo močno kislost. Če imamo v organizmu uravnoteženo stanje, nam oputunistični virusi, bakterije in glivice ne povzročajo težav, v nasprotnem primeru pa se razvijejo bolezni. Glede na naš prehiter tempo življenja je potrebno vedeti tudi, da vsak večji stres pusti za sabo v organizmu kislost. Tudi šibek stresni dejavnik lahko povzroči delno ali popolno reakcijo kislosti. Vsekakor pa je stopnja povečane kislosti neposredno povezana tudi z energijskimi blokadami. V naslednji številki se bom osredotočila na to, katero hrano je potrebno konzumirati, da ustvarimo v našem telesu kislinsko-bazično ravnovesje.


kočevar

avgust

31

mmxi

AKCIJA V OKTOBRU BELJENJE ZOB - 30% VEČ NA SPLETNI STRANI WWW.TALEKS.SI NUDIMO: • BELJENJE ZOB, ZOBNI NAKIT SWAROVSKI • ODSTRANJEVANJE BRAZGOTIN PO AKNAH • ODSTRANJEVANJE MAŠČOBE S KAVITACIJO • OBLIKOVANJE TELESA PO PORODU • VADBA NA POWER PLATU • SHUJŠEVALNI PROGRAMI • MASAŽE • TRAJNO UVIJANJE TREPALNIC • NEGE OBRAZA Z NOVO METODO GLOBINSKEGA VNOSA PREPARATOV Z ULTRAZVOKOM • LIFTING, OBNOVA KOŽE, ZDRAVLJENJE AKEN • MEDICINSKA IN KLASIČNA PEDIKURA • UMETNI IN GELIRANI NOHTI • ROČNA LIMFNA DRENAŽA IN LD Z ULTRAZVOKOM • PROTIBOLEČINSKE TERAPIJE Z NAJSODOBNEJŠIMI TERAPEVTSKIMI APARATURAMI • TEČAJI IN DELAVNICE • PRODAJA VRHUNSKIH PREPARATOV • TER ŠE MNOGO VEČ: PONUDBA, SLIKE, OPISI NA WWW.TALEKS.SI DARILNI BONI: KOČEVJE V PRODAJALNI ŽILNIK TZO 73 RIBNICA PROD. TIJANA, ŠKRABČEV TRG 50, NAROČANJE IN INFORMACIJE NA: TEL 031 733 987, WWW.TALEKS.SI TATJANA TOMIČ LAUTAR S.P. ESTETSKI CENTER TALEKS MESTNI LOG 1/29, 1330 KOČEVJE

Imate internet?

Lokalna televizija dnevno spremlja in napoveduje dogodke v kočevsko-ribniški regiji, poroča o zanimivostih, predstavlja življenje prebivalcev, delo posameznikov in skupin s kulturnega in športnega področja.

Poglejte v Svet pred domačim pragom! ogleJte si poročila DeŽurnih policistov preverite vreme reportaŽe lokalnih DogoDkov www.e-utrip.si

te kni klina:

www.Tv Kočevje.si


32

www.e-utrip.si

GRADBENA MEHANIZACIJA HV VLADIMIR HAJDINJAK S.P. ČRNI POTOK 1A, KOČEVJE

IZVAJANJE SISTEMOV ZA TEHNIČNO VAROVANJE (SVETOVANJE IN PONUDBA BREZ STROŠKOV) IZVAJANJE VAROVANJA LJUDI IN PREMOŽENJA VAROVANJE POSLOVNIH SUBJEKTOV NOTRANJI NADZOR V SMISLU PREPREČEVANJA NOTRANJIH IZGUB VARNOSTNO IZOBRAŽEVANJE DETEKTIVSKE USLUGE POSLOVNO VARNOSTNO SVETOVANJE PRAVNA POMOČ VAROVANJE GALEKOM D.O.O. PODJETNIŠKO NAS. 1 1330 KOČEVJE T: 01 8950 269 M: 070 855 376 BOSTJAN@GALEKOM.SI GALEKOM@SIOL.NET

GSM 070 500 800 | GSM 041 622 363 ZEMELJSKA DELA | VSE VRSTE IZKOPOV | PREVOZI


kočevar

avgust

iz naše občine

mmxi

Za stvarne in donosne projekte 9. redna seja OS Občine Kočevje

33

Piknik z Vidom Valičem

Sergej Ambrožič

Č

as dopustov je po večini minil in nastopil je čas nove sezone občinskih sej, s prvo v ponedeljek, 12.9.2011. Da so se svetniki dodobra spočili, je bilo razvidno po, na trenutke, burnih razpravah, s sicer na dnevnem redu, ne tako žgočih tem, razen mogoče ene, in sicer poročila o izvrševanju proračuna Občine Kočevje (OK) za prvo polovico tega leta. Po začetnih pozdravih in nato procedurami ter pravnimi utemeljevanji je pod 3. točko bil na staro - novo izvoljen direktor Javnega zavoda za šport OK, g. Janez Maršič. Pod četrto točko je bil v prvi obravnavi predlog Odlok o podeljevanju priznanja OK Deklice s piščalko. To naj bi bilo najvišje priznanje OK za vrhunske dosežke s področij umetnosti, kulture in humanizma po vnaprej strogih in določenih kriterijih. Predlog je bil sprejet za nadaljnje obravnavanje. Peta točka se je nanašala na odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave. Slišati je bilo moč vrsto kritik, predvsem glede novih zaposlovanj ter ne najbolj natančnega opisa predloga. Župan je razlog temu navedel, da mu zdajšnja občinska struktura ne omogoča uresničevanja vseh idej in ciljev v polni meri. Predlog je bil sprejet. Vsebina sedme točke je bila poročilo o izvrševanju proračuna. Župan je predstavil bilance, pozitivno likvidnost OK, relativno majhno zadolženost - glede na ostale občine (okoli 5.000.000 €) in pri tem izpostavil izključno namensko zadolževanje. Ob tem je pojasnil in opozoril na tri glavna odstopanja investicij, in sicer ši-

rokopasovne povezave, Kohezija - 2. faza (Šalka vas) ter izgradnja kanalizacijskega omrežja Dolga vas - Livold. Župan je razložil, da zna biti naš birokratsko-pravni red zelo tog, včasih tudi malo nerazumen. Vseeno se mu je potrebno prilagajati in se na negativnih izkušnjah učiti za naprej. Večji izpad je pri prodaji zemljišč, kjer je občinska uprava načrtovala za okoli 2 mio € sredstev. Slišati je bilo moč in kajpak o slabih investicijah in posledično pomanjkanju delovnih mest. Svetnik g. Vizjak je predlagal, bolje prisluhniti potencialnim investitorjem in podjetnikom ter jih mogoče kdaj povabiti na sejo. Svetnik g. Veber je ob tem spomnil še na neizvedeno mestno ploščad, slabo črpanje evropskih sredstev in na visoke izdatke občine komunali. Župan je pojasnil, da denar za mestno ploščad ostaja in da tudi potekajo tako razgovori za vstop investitorjev, kot prodajo zemljišč. Osma točka je bila novelacija investicijskega programa za projekt rekonstrukcije stavbe na Ljubljanski 9. V staro policijo se seli nov najemnik - Center za socialno delo Kočevje. Rekonstrukcija vile, pod spomeniškim varstvom, ni poceni investicija, njeno upravičenost pa odtehta 16-letno pokritje investicije, je pojasnil župan. Na koncu dnevnega reda je župan povabil na naslednjo sejo, 26.9. 2011, izjemoma in predčasno ob 17. uri, saj bo Kočevje gostilo župana Gussing, malega mesta na meji med Avstrijo in Madžarsko, ki bo predstavil njihovo zgodbo o uspehu Kogeneracije. pošljite nam reportaže pohodov in izletov ažurno poročilo policistov www.e-utrip.si

P

o nastopu, ki ga je imel Vid Valič na zadnjem poletnem večeru, si je vzel čas tudi za prijatelje iz Kočevja s katerimi je bil skupaj na služenju vojaškega roka, in sicer Petrom Maceletom

ter Alenom Valentanličem. Gostitelj večera je bil najboljši kuhar med električarji Primož Zakrajšek, ki je zopet dokazal, da so njegove jedi več kot okusne. Poleg klasičnih čevapčičev je postregel še s kalamari in hrustljavimi kozicami, ki jih je spekel na marmornati žar-plošči. Vid je prvič poskusil mešati čevapčiče in morsko hrano ter izjavil, da je okus specifičen in nadvse zanimiv ter, da je užitek poplahniti in nazdraviti s kozarcem dobrega vina. Večer poln smeha in zanimivih dogodivščin iz vojske se je zaključil v jutranjih urah, ko so se "modeli" odpravili spat. Preden se je Vid odpravil na pot je še pripomnil, da imamo v Kočevju res čist zrak in okusno pitno vodo: "Lepo je bilo danes v Kočevju, upam, da se kmalu vidimo. Macele, dobro si to organiziral, ha-ha-ha. Adijo," je še pozdravil in odpeketal proti domu. za oglaševanje na spletni strani pokličite: 070 988 889 ali PIŠITE na: Katarina@studioutrip.si Katarina turkovič


34

vrtnar svetuje

www.e-utrip.si

Kako orhideje učinkovito pognojimo Strokovnjaki Kluba Gaia

Š

tevilni ljubitelji doživijo pri vzgoji orhidej neuspeh in orhideje označijo kot preveč zahtevne, zato je potrebno imeti prave informacije in prava sredstva zanje. Poleg primerne osvetlitve in temperature sta zalivanje in gnojenje orhidej najpomembnejši dejanji uspešne vzgoje in oskrbe. Podjetju Unichem je v sodelovanju z Ocean Orchids, ki je največji proizvajalec orhidej v tem delu Evrope, prvemu uspelo narediti korak naprej z novim gnojilom za orhideje v obliki topljive šumeče tablete, Plantella

rast z majhnim letnim prirastom zelene listne mase, zahteva drugačen pristop, popolna odsotnost gnojila pa dolgoročno negativno vpliva na njihov razvoj, predvsem pa na bujnost cvetenja. V naravi raste večina orhidej, priraslo oziroma epifitsko, in sicer tako, da se s svojimi koreninami oprimejo vej in debla dreves. Tako lovijo odpadli organski material, ki s pomočjo mikroorganizmov in pogostih padavin prepereva in orhidejam nudi konstantno hranila. Plantella tabs za orhideje posne-

zmanjšamo, zato takrat dognojujemo enkrat mesečno. Po izkušnjah iz prakse je najbolje orhideje namakati 20 minut v raztopini vode in gnojila. Eno šumečo tableto plantella tabs za orhideje raztopimo v treh litrih vode, ki jo uporabimo za namakanje ene ali več orhidej. Samo šumeča tableta v manj kot eni minuti zagotovi enakomerno porazdelitev hranil v vodi za namakanje. Lonček z orhidejo v celoti namočimo v pripravljeno raztopino. Po 20 minutah rastlino odcedimo saj sta substrat in korenine posrkala maksimalno količino vode in hranil. Uporabljamo okrasne lončke, ki so nekoliko višji od plastičnega lončka v katerem raste orhideja in omogočajo odtekanje odvečne vode brez da bi korenine stale v vodi. Presajanje orhidej

tabs, ki bo olajšalo in poenostavilo gnojenje orhidej. Gnojenje običajno poteka z uporabo gnojil v tekoči ali trdni obliki, ki ju je treba redčiti z vodo v natančno določenem razmerju. Marsikdo pa prav zaradi neupoštevanja navodil glede doziranja ni imel srečne roke pri vzgoji teh lepotic. Ker orhideje zaradi svojih skromnih potreb po gnojenju zelo slabo prenašajo prekomerne količine, je natančna izmera bistvenega pomena za uspeh. Med ljudmi prevladuje mnenje, da orhideje gnojila sploh ne potrebujejo, zato ga številni sploh ne uporabljajo, kar pa za zdrav razvoj orhidej ni priporočljivo. Specifičnost rasti orhidej, za katere je značilna relativno počasna

majo to skromno količino hranil iz narave, hkrati pa vsebujejo vse bistvene mikro in makro elemente, potrebne za optimalno rast. Prekomerne količine zalivanja in gnojenja so škodljive, saj jih orhideje niso vajene in vedno vodijo v odmiranje koreninskih vršičkov. Orhideje imajo majhno število korenin in vršičkov, zato je ohranjanje njihove vitalnosti še toliko bolj pomembno za uspešno gojenje orhidej. Zalivanje naj bo namakanje

Zalivanje in gnojenje orhidej naj temelji na opazovanju vlažnosti substrata v lončku in se v povprečju izvaja enkrat na 10 do 14 dni od februarja do oktobra. V zimskih mesecih gnojenje občutno

Orhideje presajamo, ko prenehajo s cvetenjem, ko večina korenin raste mimo lončka ali potem, ko se je substrat zgostil, razpadel, praviloma pa vsaki dve leti. Ker večina orhidej pozimi počiva, ravno ta čas lahko izkoristimo za presajanje. Uporabimo visokokakovostni substrat plantella specialna zemlja za orhideje, ki ima posebej prilagojeno sestavo: borovo lubje, kokosova vlakna, šotni mah in perlit. Nagradno vprašanje: S katerim sredstvom v obliki šumeče tablete pognojimo orhideje, tako da jih namakamo v vodi, v kateri je raztopljena taka tableta? Pravilen odgovor pošljite na naslov: Klub Gaia, Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika. Trem srečnim izžrebancem, ki bodo na dopisnici poslali pravilne odgovore, bomo poslali praktične nagrade. Če si želite še več zanimivih nasvetov za dom in vrt, pokličite KLUB GAIA na brezplačno številko in samo za 16,90 boste prejemali vse leto revijo Gaia in boste deležni še cele vrste različnih ugodnosti.


kočevar

avgust

35

mmxi

najboljši partner v nesreči

14.400 €

NAJVEČJA IZPLAČANA ODŠKODNINA V MESECU JULIJU

PNA D.O.O., ZALOŠKA CESTA 58A, LJUBLJANA

Vpisujemo nove člane v fitnes najcenejši fitnes v sloveniji

MOTO SHOP PALMA

POPUSTI DO - 50% NA MOTORISTIČNO OPREMO

AKCIJA - RABLJENO ZA NOVO TESTNA IN RABLJENA OPREMA PO NAJNIŽJIH MOŽNIH CENAH BAR PALMA & AVTOPRALNICA WWW.MOTO-PALMA.SI GSM: 041 679 368 MOTO.PALMA@AMIS.NET SMB PALMA MOJCA HEDŽET S.P., OB MAHOVNIŠKI 2, 1330 KOČEVJE DELOVNI ČAS: OD 8:00 DO 18:00

Članom nudimo neomejeno vadbo na 80 fitnes napravah, obenem pa še brezplačno uporabo plezalne stene, boksarskih vreč, trampolina, igranje namiznega tenisa, možganski fitnes in strojno masažo Novo: možnost vadbe pod strokovnim vodstvom z osebnim trenerjem Rezervacije badminton igrišča za sezono 2011/12 40ur - 150€, 1ura - 3,75€ Vpisujemo k vadbi klasične, step in tae boo aerobike. Vadba je v sredo in petek od 19 do 20, mesečno 8-10 vaj samo 20 eur Vabimo otroke in mladino k programu »Šport za vse«, kjer bodo preko celega leta spoznali in vadili preko 15 različnih športnih disciplin in k vadbi florballa. Vodena vadba za starostnike Tenis, nogomet, floorball, speedminton, odbojka, ... na grišču z umetno travo. Igranje tudi v zimskem času (v januarju 2011 je bilo 16 igralnih dni ) Organizacija rojstnih dnevov za otroke, športnih piknikov za odrasle, podjetja in društva ali samo najem igrišč in prostorov. Napenjanje loparjev - struna in napenjanje loprajev - 6€, za člane slo sokol brezplačno

ŠD Sokol, Šalka vas 4, Kočevje 041 50 30 90, 041 940 480


36

www.e-utrip.si

V 1. NADSTROPJU

V NAMI

SERVISI GOSPODINJSKIH APARATOV IN BELE TEHNIKE NINO servis gospodinjskih strojev Dančulovič Ninoslav s.p. Vorančeva ulica 5 8000 Novo mesto

ZNIŽANJE

tel: 07 3375 080 fax: 07 3347 093 gsm: 041 612 070 gsm: 041 236 375

SEPTEMBRA

MEXX IN SALSA

20%

www.servis-nino.si info@servis-nino.si

Pooblaščeni servis gospodinjskih aparatov znamk Aeg, Candy, Electrolux, Hoover, Blomberg, Brandt, De Dietrich, Fratelli onofri in Zanussi. Popravljamo tudi aparate drugih blagovnih znamk Gorenje, Privileg, Bosch, Beko, Lth, Liebherr, Ariston, Zerowatt, Iberna, ... Več kot 30 let praktičnih izkušenj v zagotavljanju kakovosti. Ker je naš cilj zadovoljna stranka, se neprestano izboljšujemo z izobraževanji naših kadrov, dosledno izvedbo, hitrim rokom in ceno storitve. V času popravila gospodinjskega aparata Vam nudimo nadomesten aparat.

Vas je strah menjave starih vrat? Posvetujte se z nami, da strahu ne bo več!

WWW.CUNAMI.SI

Cunami

PRIMAS D.O.O., TZO 25, KOČEVJE

Prodajamo in montiramo lesena notranja vrata vseh vrst, tako masivna stilna do modernih in atraktivnih oblik slovenskih, avstrijskih in italijanskih proizvajalcev. Izmere, svetovanje in dostava za naročnike brezplačno.

Andrej Šilc s.p. gsm: 041 694 871 Zamostec 31 1317 Sodražica


kočevar

avgust

37

mmxi

TOPLOTNA IZOLACIJA STREHE IN STROPA PROTI NEOGREVANEMU PODSTREŠJU

K

akovostna toplotna izolacija (TI) strehe je bistvenega pomena, zaradi zmanjšanja porabe energije za ogrevanje objekta in s tem povezane stroške. Pravilno izbrana in pravilno vgrajena TI v zimskih mesecih prepreči odvajanje toplote, v poletnih mesecih pa pretirano segrevanje stavbe. Poleti je lahko pod neizolirano streho tudi več kot 70º. Še posebej pomembna pa je kakovostna strešna TI takrat, kadar je podstrešni prostor namenjen bivanju. Tehnična smernica TSG-1-04 sedaj veljavnega Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah določa toplotno prehodnost za strop v sestavu ravnih ali poševnih streh in strop proti neogrevanemu prostoru: Umax = 0,20 W/m2K kar je najnižja toplotna prehodnost od vseh gradbenih sklopov na objektu. Iz tega podatka je razvidno kako zelo pomembna je TI podstrešja, kar pomeni, da mora biti TI debeline 20 do 30 cm odvisno od izbranega materiala TI oziroma njene toplotne prevodnosti (λ). Pri TI podstrešja je potrebno paziti na pravilen izbor materialov, ki vplivajo na: • toplotne izgube pozimi in s tem na stroške ogrevanja, bivalno ugodje in trajnost konstrukcije • toplotno zaščito pred pregrevanjem poleti • prenos vodne pare skozi konstrukcijo • nivo hrupa Za TI strehe je treba pod kritino namestiti zračni kanal, sledi sekundarna ali rezervna kritina, ki je paropropustna (da se vlaga iz prostorov odvaja ven iz objekta in ne zastaja v strešni konstrukciji) in vodoodbojna (da prepreči vdor vode ali vlage iz zunanjega okolja v notranje prostore). Sledi TI pod katero je nameščena parna zapora, ki preprečuje kondenzacijo pare in deluje kot zračna zapora. Preko parne zapore sledi namestitev zaključne obloge. TI na strehah je običajno v treh izvedbah. 1. TI med špirovci: v preteklosti je bil najpogostejši oziroma edini način nameščanja TI strehe, predvsem zaradi enostavne namestitve. Debelina TI je bila enaka višini špirovca – v največ primerih je bilo to 12 do 14 cm. Pri nameščanju TI med špirovce je potrebno biti še posebej pozoren na tesne stike med

izolativnim materialom in zaključki sten, strešnih oken, dimnikov in drugih gradbenih elementov, s čimer se prepreči nastanek toplotnih mostov in nepotrebno izgubo energije. V sedanjem času je TI samo med špirovci premalo. 2. TI na špirovcih: je nekoliko redkejša izvedba toplotne izolacije streh. Pri njej se izolacijski material namesti na opaž, s katerim prekrijemo špirovce (ali direktno na špirovce), med opažem in toplotno izolacijo pa mora biti tudi parna zapora. Tak način toplotne izolacije zagotavlja boljšo izolacijo strehe in podstrešnega prostora, saj skoraj v celoti onemogoča nastanek toplotnih mostov, strešna konstrukcija pa je dodatno zaščitena pred vremenskimi vplivi. Ta način TI na špirovcih je zelo primeren tudi kot dodatna izolacija (TERmOTOP plošče), za katero se odločimo ob morebitni prenovi strehe oz. zamenjavi strešne kritine v primeru, ko so podstrešni prostori že urejeni.

Legenda 1 letve za kritino 2 Kontraletve za pritrditev varovalne kritine 2a Prezračevan sloj zraka 3 varovalna kritina (paropropustna folija) 4 Termotop plošče 5 Toplotna izolacija med strešnimi špoirovci 6 Parna zapora (npr.: gips-kartonske plošče) 8 Strešni špirovci 9 Pločevinast profil za stropno oblogo

3. TI pod špirovci: je manj pogosta izvedba strešne izolacije, poleg tega pa tudi ne najbolj primerna, saj nam zmanjša volumen podstrešnega prostora. V poštev prihaja predvsem takrat, ko višina špirovcev ni zadostna, da bi se odločili

za izolacijo med špirovci. V tem primeru se investitor pogosto odloči za dvodelno izvedbo izolacije, in sicer en del namesti med špirovce, dodatno pa streho toplotno izolira pod špirovci. Za parno zaporo je pomembno, da dobro tesni in da je dobro pritrjena na preostale gradbene elemente oz. dele objekta. Zaradi drugačnega zračnega tlaka v prostoru kot na prostem lahko preko špranj pride do prevelikega gibanja zraka skozi strešno konstrukcijo in posledično podhlajevanja ali pregrevanja podstrešnega prostora oz. objekta. V posebnih pogojih je dovoljeno načrtovati strehe brez posebne parne zapore, dovolj je že zrakotesna izvedena obloga iz mavčno-kartonskih plošč ali ustrezne TI. Pri tovrstni konstrukciji mora imeti TI precejšen toplotni upor in ustrezno konstrukcijsko sestavo. Poleg toplotne izolativnosti, kakovost bivanja povečuje tudi ustrezna zvočna izoliranost strehe in objekta, ki preprečuje vdor hrupa iz zunanjosti. Enako kot za streho velja tudi za strop proti neogrevanemu podstrešju s tem, da je na stropno oblogo položena parna zapora ali parna ovira ter mehka izolacija med letvami ali pa trda izolacija na betonski plošči z cementnim estrihom. če je mehka izolacija in je podstrešje pohodno je potrebno po izolaciji na letve (grede), ki so med izolacijo, položiti deske ali iverne plošče. V zadnjem času je vse bolj pogosta izvedba z polaganjem plošč iz ekspandiranega ali ekstrudiranega polistirena, ki imajo na pohodni površini nalepljene cementne plošče. Pri polaganju v dveh slojih je potrebno paziti na to, da so zgornje plošče zamaknjene zaradi prekrivanja spojev. Vir: Tehnična dokumentacija Prospekti proizvajalcev Informacije in svetovanje: Vladimir bizjak: tel: 895 45 67 gsm: 041 681 669 vladimir.bizjak@siol.net marko Piršič: gsm: 031 722 901, marko.pirsic@gov.si spletna stran www.kocevje.ensvet.com na kateri je objavljen obširnejši članek, ki ga lahko dobite tudi v pisni obliki ob obisku v pisarni.


38

www.e-utrip.si

JESENSKI ODVOZ NEVARNIH ODPADKOV OD GOSPODINJSTEV Občane obveščamo, da lahko ostanke barv, čistl, lakov, razredčil, škropiv, pestcidov, kozmetke, mineralnih olj, odpadnih jedilnih in motornih olj, maziv, neonske žarnice, baterije, akumulatorje ter ostale nevarne odpadke predajo pooblaščenemu podjetju KEMIS d.o.o., ki bo izvedel odvoz le-teh med 22. in 24. septembrom 2011 po naslednjem razporedu: četrtek, 22. september 2011 SPODNJI CVIŠLERJI ZGORNJI CVIŠLERJI MAČKOVEC KOPRIVNIK NEMŠKA LOKA BREZOVICA PREDGRAD KNEŽJA LIPA MOZELJ LIVOLD KOČEVJE

od 8.00 do 8.15 od 8.30 do 8.45 od 9.00 do 9.15 od 9.45 do 10.00 od 11.00 do 11.15 od 11.30 do 11.45 od 12.00 do 12.15 od 12.45 do 13.00 od 13.15 do 13.30 od 14.30 do 14.45 od 15.00 do 16.00

avtobusno postajališče pri ekološkem otoku pri ekološkem otoku pri ekološkem otoku pri ekološkem otoku pri tabli Brezovica pri trgovini pri ekološkem otoku pri ekološkem otoku pri trgovini pri Športni dvorani

od 8.00 do 8.45 od 9.00 do 9.30 od 9.45 do 10.00 od 10.15 do 10.30 od 11.00 do 11.45 od 12.00 do 12.15 od 12.30 do 12.45 od 13.00 do 13.15 od 13.30 do 15.30

pri trgovini pri ekološkem otoku pri ekološkem otoku pri ekološkem otoku pred Pošto pri trgovini pri kapelici pri Gasilskem domu parkirišče pri TUŠ-u

od 8.00 do 8.15 od 8.30 do 8.45 od 9.00 do 9.15 od 9.30 do 9.45 od 10.00 do 10.15 od 10.30 do 12.30 od 12.45 do 13.00 od 13.15 do 13.30 od 13.45 do 14.00 od 14.15 do 14.30 od 14.45 do 15.30

na parkirišču pri Tušku pri ekološkem otoku pri ekološkem otoku pri ekološkem otoku pri Gasilskem domu

petek, 23. september 2011 FARA BANJA LOKA MORAVA NOVI LAZI KOČEVSKA REKA ŠTALCERJI ČRNI POTOK DOLGA VAS KOČEVJE sobota, 24. september 2011 LOŽINE MRTVICE SLOVENSKA VAS BREG MAHOVNIK KOČEVJE ŠALKA VAS ŽELJNE KLINJA VAS GORENJE STARA CERKEV

na parkirišču v Kidričevi ulici

pri Gasilskem domu pri trgovini pri Gasilskem domu pri ekološkem otoku parkirišče ob pokopališču

Oddaja vseh nevarnih odpadkov od gospodinjstev je možna tudi na Zbirnem centru Mozelj vsak delovnik med 7. in 19. uro (v zimskem času do 17. ure), ob sobotah pa med 9. in 13. uro.


kočevar

avgust

mmxi

KOŠaRKaRSKI KLUb LESDOG KOčEVJE in

JaVNI ZaVOD Za ŠPORT ObčINE KOčEVJE organizirata tradicionalno tekmovanje

ObčINSKa LIGa V KOŠaRKI 2011/2012 Pričetkek: nedelja, 23. 10. 2011 Rok za prijavo ekip je ponedeljek, 10. 10. 2011, pri organizatorju tekmovanja. Za vse informacije smo na voljo na telefonski številki 070 841 164 (Luka).

Gozdarstvo in trgovina z lesom, odkup vseh vrst lesa, odkup gozdov, odkup lesa na panju

041 652 427 Lamles, Alojz Lamut s.p. Sela pri Dragatuš 5a, Dragatuš

Posek in spravilo lesa 041 644 593 Škulj Emil s.p. Črnomaljska c. 4, Kočevje

Informacije na T: 01-8953-638 M: 041-606-856 W: www.last-posest.si E: last.in.posest@siol.net Odškodninsko odgovornost nepremičninskih posrednikov imamo zavarovano pri Zavarovalnici TILIA d.d. v višini 167.000,00 EUR. Imamo opravljeno licenco RS Ministrstva za okolje, prostor in energijo. Izvajamo storitve upravljanja stanovanjskih stavb. Poleg posredovanja pri prometu z nepremičnimi, vam izvedemo vpise stanovanjskih enot v zemljiško knjigo ter vam uredimo vso potrebno dokumentacijo za vašo nepremičnino. I. STANOVANJA- prodamo: 1. KOČEVJE 1. V UHM prodajo trisobno stanovanje v IV. nad. v izmeri 66,41 m2, CK, KTV, telefon, domofon, leto izgradnje 1988, leto delne prenove 2007. Cena: 78.000,00 EUR 2. V UHM prodajo dvosobno stanovanje v izmeri 60,16 m2 v 2. nad., CK, T2, domofon, telefon, internet, klima, leto izgradnje 1988, tekoče vzdrževano. Cena: 76.000,00 EUR 3. Na TZO prodajo trisobno stanovanje v 2. nad. izmeri 70,48 m2 s kletnim prostorom in dvema drvarnicama, stanovanje ima telefonski priključek, KTV, etažno CK na trda goriva, leto izgradnje pred 1967, obnovljeno od 2002-2007, možna menjava za stanovanjsko hišo. Cena: 70.000,00 EUR 4. Na TZO prodajo stanovanja v stanovanjski stavbi na atraktivni lokaciji v centru mesta v 3. etaži v izmeri 161,13 m2 s kletnim prostorom in drvarnicami, gospodarskim poslopjem, vrtom in solastništvu na dvorišču, ogrevanje na trda goriva, leto izgradnje pred 1967, potrebno obnove. Cena: 390 EUR /m2 5. Na TZO prodajo dvosobno stanovanje v izmeri 81,29 m2 z etažno CK na trda goriva in garažo v hiši, leto izgradnje pred 1967, delno obnovljeno 2001-2003, nova okna , nova kopalnica in CK- 2010, možna menjava za manjše stanovanje v Kočevju ali okolici. Cena: 80.000,00 EUR 6. V Turjaškem naselju prodajo dvosobno stanovanje v izmeri 54,29 m2 v 3. nad., CK, T2, domofon, telefon, internet, leto izgradnje 1972, leto prenove 2003,okna, 2006- kuhinja. Cena: 72.000,00 EUR 7. V Turjaškem naselju prodajo dvosobno stanovanje v izmeri 59,10 m2 v IV. nad. , priključki CK, KTV, domofon, telefon, leto izgradnje 1980, tekoče vzdrževano. Cena: 71.000,00 EUR 8. V Cankarjevi ulici prodajo dvosobno stanovanje v izmeri 50,35 m2 v I. nad., etažna CK na trda goriva, KTV, domofon, telefonski p., leto izgradnje 1967, leto prenove 2006-okna, vhodna in notranja vrata, elektro in vodovodne inštalacije, laminati v sobah in kuhinji, keramika na hodniku, kopalnica, zastekljen balkon. Cena: 60.000,00 EUR 9. NOVO-V Cankarjevi ulici prodajo enoinpolsobno stanovanje primerno tudi za poslovno dejavnost v izmeri 44,34 m2 v I. nad., ogrevanje na trda goriva, KTV, domofon, telefonski p., leto izgradnje 1967, leto prenove 2003kopalnica, 2010- kuhinja pod, možna menjava za enosobno s CK do 3. nad.. Cena: 52.000,00 EUR 10. NOVO-Na Rudniku prodajo stanovanje v izmeri cca 46,60 m2 v pritličju in I. nad., v vrstni stanov. hiši, ogrevanje na elektriko, leto izgradnje 1967, leto prenove 2005- kopalnica, elektro in vodo inštalacija, streha, 2008—okna v pritličju, nadstrešek , tlakovano parkirišče in del dvorišča v izmeri 76,25 m2. Cena: 58.000,00 EUR 11. V Rožni ulici prodajo večje trisobno stanovanje z dvema kletema v skupni izmeri 139,58 m2 v prvi etaži stanovanjske hiše s tremi stanovanji, vsi priključki, CK, leto izgradnje pred 1967, streha in fasada na objektu obnovljeni 2002, tekoče vzdrževano, vpisano v zemljiško knjigo. Možna menjava za eno ali dvosobno stanovanje v pritličju ali prvem nadstropju s CK. Cena: 140.000,00 EUR 12. V Kolodvorski ulici prodajo dvosobno stanovanje v 1. etaži v izmeri 71,97 m2, z dvema balkonoma in drvarnicama, domofon, T2, ck na plin, leto izgradnje pred 1967, leto prenove 2000-2001, tekoče vzdrževano. Cena: 65.000,00 EUR 13. V Črnomaljski ulici prodajo dvosobno

stanovanje v II. etaži v izmeri 49,21 m2, s parkirnim prostorom in montažno garažo, T2, ogrevanje na trda goriva, telefon, leto izgradnje pred 1967, leto prenove 2002- laminati, hodnik, okna tekoče vzdrževano. Cena: 49.000,00 EUR 14. Na Ljubljanski cesti prodajo dvosobno stanovanje v IV. etaži v izmeri 47,33 4m2, KTV, domofon, ogrevanje na trda goriva, leto izgradnje pred 1967, leto delne prenove 2005. Cena: 48.000,00 EUR 15. V Kajuhovem naselju prodajo dvosobno stanovanje v izmeri 63,51 m2 v III. nad., CK, domofon, telefonski p., leto izgradnje 1974, leto prenove 2007. Cena: 79.000,00 EUR 16. Na TZO prodajo opremljeno dvosobno stanovanje v izmeri 42,74 m2 v pritličju, CK na plin, internet, leto izgradnje pred 1967, leto prenove 2004. Cena: 43.000,00 EUR 17. V Kajuhovem naselju prodajo enosobno stanovanje v izmeri 39,26 m2 v III. nad., CK, domofon, telefonski p., KTV, leto izgradnje 1974, leto prenove 2007-2008. Cena: 53.000,00 EUR 18. V Kajuhovem naselju prodajo popolnoma opremljeno enosobno stanovanje v izmeri 34,78 m2 v IV. nad., KTV, domofon, telefonski p., ogrevanje na trda goriva, leto izgradnje 1973, leto prenove 2007, nova streha in dimniki 2009. Cena: 50.500,00 EUR 19. V Turjaškem naselju prodajo enosobno stanovanje v izmeri 42,87 m2 v III. etaži, CK, KTV, domofon, telefon,internet, leto izgradnje 1980, leto prenove 2005-2006. Cena: 67.000,00 EUR 20. Na Reški cesti prodajo enosobno stanovanje v izmeri 35,22 m2 v I. etaži, etažna ck na trda goriva, telefonski priključek, vpisano v zk, leto izgradnje pred 1967, leto prenove 2009- vhodna vrata, okno, kopalnica. Cena: 33.000,00 EUR 21. V Šalki vasi prodajo dva enosobna stanovanja v izmeri 47,22 m2, v pritličju stanovanjske hiše, ogrevanje na trda goriva, telefon, leto izgradbej pred 1967, leto prenove 2007- okna,, laminati, ploščice, 2001- kopalnica. Možna menjava za stanovanjsko hišo v Kočevju ali okolici. Cena: 30.000,00 EUR na enoto 22. V Turjaškem naselju prodajo garsonjero v izmeri 33,21 m2, v 4. nad., ck, domofon, KTV, telefon. p. leto izgradnje 1980, tekoče vzdrževano.Cena : 40.000,00 EUR 3. CVIŠLERJI: 1. NOVO- V Cvišlerjih na mirni in sončni lokaciji prodajo stanovanje v starejši stan. hiši v izmeri 60,90 m2 v 2. in 3. etaži, priključki: voda, elektrika, telefon, leto izgradnje 1967, potrebno obnove. Poleg stanovanja pa se prodaja še zazidljiva parcela v izmeri 1252 m2. Cena obeh nepremičnin: 86.000,00 EUR 2. BREG PRI KOČEVJU: Na Bregu pri Kočevju prodajo dvosobno stanovanje stanovanjski hiši v izmeri 56,22 m2 in enosobno stanovanje v izmeri 36,65 m2, skupaj 92,87 m2 ogrevanje na trda goriva, leto izgradnje pred 1967, leto delne prenove 1994-2001. Cena: 85.000,00 EUR 3. LIVOLD: V Livoldu prodajo trisobno stanovanje s posebnim vhodom v izmeri 60,72 m2, garaža in drvarnica na dvorišču, priključki-voda elektrika, etažna ck, leto izgradnje pred 1967, leto prenove 1995 in 2009. Cena : 62.000,00 EUR 4. MOZELJ: V Mozlju prodajo štirisobno stanovanje v izmeri 108,78 m2 v stanovanjski hiši s kletjo, drvarnico v izmeri 15,05 m2 in garažo v izmeri 12,08 m2, na parceli 650 m2, vpisano v zk, telefonski priključek, leto izgradnje 1976, leto delne prenove 2004. Cena: 89.000,00 EUR 5. RAKEK: Na Ljubljanski c. prodajo dvoinpolsobno popolnoma opremljeno stanovanje v 2. etaži, etažna ck na elektriko, telefonski p.,ktv, internet, leto izgradnje pred 1967, leto prenove 2004-2005. Cena: 67.000,00 EUR 6. RIBNICA: 1. Na Knafljevem trgu prodajo dvosobno stanovanje v izmeri 59,14 m2 v 2. etaži, ck, ktv, domofon, leto izgradnje 1980, tekoče vzdrževano. Cena: 78.000,00 EUR 2. Na Prijateljevem trgu prodajo dvosobno stanovanje v izmeri 59,14 m2 v 3.nad., ck, ktv, telefonski priključek, domofon, leto izgradnje 1963, leto delne prenove 1984, 1990 in 2002.Cena: 86.000,00 EUR 7. KOČEVSKA REKA: 1. V Kočevski Reki prodajo dvosobno stanovanje v 2. nad. z drvarnico v skupni izmeri 82,89 m2, telefonski priključek, leto izgradnje 1952, leto prenove 2005. Cena: 57.000,00 EUR 2. V Kočevski Reki prodajo dvosobno stanovanje v pritličju v izmeri 47,50 m2, telefonski priključek, total tv, leto izgradnje pred 1967, leto prenove 2004,2008. Cena: 48.000,00 EUR 3. V Kočevski Reki prodajo garsonjero v 1. nad. v izmeri 18,18 m2, ck, leto izgradnje pred 1967, leto delne prenove 2006.

Cena: 19.000,00 EUR 8. ŠTALCERJI: V Štalcerjih prodajo dvosobno stanovanje v 2. nad stanovanjske hiše v izmeri 53 m2 z drvarnico in garažo, telefonski priključek, SAT, leto izgradnje pred 1967, leto prenove 2006-2007. Cena: 55.000,00 EUR 9. KOPRIVNIK: V Koprivniku prodajo dvosobno stanovanje v 1. nad. v izmeri 54,31 m2, ogrevanje na trda goriva, telefonski priključek, SATV leto izgradnje pred 1967, leto prenove 1990. Cena: 30.000,00 EUR II. STANOVANJSKE HIŠE- prodamo: 1. NOVO- V Mestnem logu- novo naselje prodajo novo nedokončano dvostanovanjsko hišo v izmeri 270,19 m2 v 3. etažah, leto izgradnje 2008 vsi priključki, na parceli 905,00 m2. Cena: 215.000,00 EUR 2. NOVO- Pri Unionu prodajo enodružinsko stanovanjsko hišo v izmeri cca 146 m2 v 2. etažah, leto izgradnje 1965, leto prenove 1985-2009, vsi priključki, na parceli 730,00 m2 in garažo v izmeri 48,80 m2. Cena: 200.000,00 EUR 3. NOVO- Na Trati prodajo dvodružinski stanovanjsko hišo v izmeri cca 190 m2 v 3. etažah,, leto izgradnje 1970, leto prenove 2006-2009, vsi priključki, na parceli 599,00 m2, poleg drvarnica in nadstrešek za avto. Cena: 210.000,00 EUR 5. NOVO- Na Uskoški ulici prodajo starejšo stanovanjsko hišo, možna nadomestna gradnja , leto izgradnje pred 1967, elektrika na parceli v velikosti 1.459 m2. Cena: 150.000,00 EUR 6. Na Remihovi ulici prodajo dvostanovanjsko hišo v izmeri 213,45 m2 na parceli 1.130 m2. Hiša ima priključek za vodo, elektriko, ck olje drva, leto izgradnje 1970, leto prenove 2005- 2010 ( voda, elektrika, gips plošče, ploščice v kopalnici- v mansardi), 1995- streha. Cena: 120.000,00 EUR 7. Na Prešernovi ulici prodajo dvostanovanjsko hišo v treh etažah v izmeri 180,00 m2 na parceli 521,00 m2, kjer stoji drvarnica, nadstrešek za avto in nadkrit kamin z mizo in stoli. Hiša ima priključek za vodo, elektriko, ck na olje, kanalizacija,telefon, internet, leto izgradnje pred 1967, leto nadgradnje 1974, leto prenove 2007- 2008 ( vodovodne cevi, keramika, zunanje stene v 2. etaži), 2007- 2008- streha, fasada, žlebovi, ograja cokel. Cena: 163.000,00 EUR 8. Na Novomeški cesti v bližini trgovskih centrov prodajo starejšo podkleteno pritlično stanovanjsko hišo v izmeri 93,60 m2 na parceli 749,00 m2. Hiša ima priključek za vodo, elektriko, telefonski p., leto izgradnje pred 1967, leto prenove 2000- streha. Cena: 75.000,00 EUR 9. V Koblarjih prodajo stanovanjsko hišo v 2. etažah v izmeri 156,88 m2 z drvarnico na dvorišču v izmeri 30,43 m2, velikost parcele 680,00 m2, voda , elektrika, leto izgradnje pred 1967, leto prenove 1990streha, vodovodna in elektro inštalacija, tlaki, stene. Cena:55.000,00 EUR 10. V Mozlju prodajo stanovanjsko hišo v 1. gradbeni fazi in gosp. posl. na parc. 1559 m2, voda, elektrika na parceli, leto izgradnje 1981. Cena: 60.000,00 EUR 11. Na Roški cesti prodajo vrstno stanovanjski hišo neto bivalne površine 58,00 m2 s tlakovanim vrtom, vhodom in teraso, z garažo in kletjo, telefonski priključek, kanalizacijski p., ogrevanje na trda goriva, leto izgradnje pred 1967, leto prenove 1994. Cena: 70.000,00 EUR 12. Na Roški cesti prodajo vrstno stanovanjski hišo neto bivalne površine 76,31 m2 s tlakovano teraso, z garažo in kletjo, ck na olje, telefonski priključek, leto izgradnje pred 1967, leto popolne prenove 1996. Cena: 96.000,00 EUR 13. V Šalki vasi prodajo polovico stanovanjske hiše- dvojček v izmeri 150 m2 bivalne površine, ck na trda goriva in na olje, na parceli 410 m2, leto izgradnje pred 1967, leto delne prenove 1995 in 200, možnost menjave za dvosobno stanovanje s CK v pritličju ali 1. nad. v Kočevju ali Novem mestu. Cena: 100.000,00 EUR III. POSLOVNI PROSTOR – oddamo: V centru Kočevja oddamo opremljeno pisarno v izmeri 13,05 m2, v 1. nad. ck, telefonski priključek, leto izgradnje pred 1967. Cena: 5,50 EUR/m2 IV. POSLOVNI PROSTOR – prodamo: V Koprivniku prodajo poslovni prostor v pritličju stanovanjske stavbe v izmeri 63,91 m2, izgradnje pred 1967, leto prenove 1990. Cena: 23.000,00 EUR V. PARCELE- prodamo: 1. NOVO- V Mestnem logu prodajo zazidljivo parcelo v izmeri 1871 m2. Cena: 62.000,00 EUR 2. V Lazih pri Predgradu, k.o. Dol prodajo zazidljivo parcelo v velikosti 1065 m2. Cena: 16.000,00 EUR VI. KMETIJSKA ZEMLJIŠČA, GOZDOVIprodamo: 1. V Novih Lazih prodajo kmetijska zemljišča v skupni izmeri 10.081m2. Cena: 40.000,00 EUR

intervju

39


40

zdravje

www.e-utrip.si

Zdravje šepeta cvetlic

Š

epet cvetlic vam bo nudil podporo na vašem potovanju samozdravljenja. Z vami bo na vseh področjih vašega uma, telesa, srca in duha. Spremljal vas bo pri čustveni in duhovni rasti, vas podpiral in vzpodbujal ob transformacijah, vam lajšal bolečine, obup, nemir in strah na življenjski poti in vam v zahvalo nudil čudeže ljubezni in osvoboditve. Šepet cvetlic predstavljajo svetne esence Letis in esenčne cvetne karte. Namenjen je samozdravljenju neželenih vedenjskih vzorcev. Skupek vseh barvnih in cvetnih segmentov ustvarja vibracije cvetnih esenc, ki so orodje za pomoč usklajevanja in povezovanja z višjim stanjem z kvaliteto barv in cvetnih esenc. Esenčne karte zdravljenja so kodno programirane z vibracijami cvetlic in blagodejno vplivajo na psihološki ravni na vzorec vaše težave. Pri globoki sproščenosti, ki jo vzpostavimo s pomočjo sproščujoče glasbe in visoko ravnjo miselne osredotočenosti se na energijski ravni vibracije esenčne cvetne karte povežejo z vibracijo vašega notranjega stanja in na ta način začutite točno za vas določeno izbrano esenčno karto, ki predstavlja katero cvetno vibracijo potrebujete. Lahko pa primerno cvetno esenco izbere terapevt. Hkrati s kvaliteto cvetne esence, deluje pri uporabi kart zdravljenja na vas tudi vibracija barve izbrane cvetlice. Tako boste že po izbrani barvi karte posredno vplivali tudi na določen energijski center, kjer se sproža neravnovesje in prikazuje vaše stanje, povezano s to barvo. Cvetna terapija deluje na osebnost, čustva in um. Vsakemu negativnemu stanju odgovarja določena raztopina, ki negativne misli in občutke preobrazi v pozitivne vibracije, posledica česar sta zdravje in boljše počutje. Ko postanemo mirni, potrpežljivi in manj preplašeni, imamo več moči za premagovanje življenjskih stresov in raznih težav. Če

terezija cvetka gorenak

smo bolni oziroma imamo zdravstvene težave, bo naše telo, ko se umirimo in smo zadovoljni, reagiralo pozitivno, skladno z umom. Na ta način se aktivira naš imunski sistem in proces samoozdravljenja. Dr. Edward Bach je o učinkovanju cvetnih esenc leta l936 zapisal: »Določene samorasle rože, grmi in drevesa višjega reda imajo zaradi svojih visokih vibracij moč, da zvišajo naše telesne vibracije in odprejo kanale za sporočila našega

duhovnega jaza, da preplavijo našo osebnost s krepostmi, ki jih potrebujemo in odpravimo značajske pomanjkljivosti, ki povzročajo naše težave. Zmožne so povzdigniti osebnost in nam približati dušo, kot na primer lepa glasba ali druge čudovite, navdihujoče stvari. Tako si podarimo mir in se rešimo težav. Vibracije ne zdravijo tako, da neposredno napadejo bolezen, ampak tako, da preplavijo naše telo z lepimi vibracijami, v navzočnosti katerih se ta raztopi kot sneg na soncu. Do pravega ozdravljenja ne more priti brez spremembe življenjske naravnanosti, duševnega miru in občutka notranje sreče.« Cvetne esence uvrščamo v na-

ravno metodo zdravljenja, so naravne, neškodljive in ne povzročajo odvisnosti. Ne uporabljajo se neposredno za zdravljenje fizičnih težav, ampak odpravljajo bolnikove strahove, zaskrbljenost, brezup, razdražljivost itd. Ta stanja uma namreč zavirajo izboljšanje bolnikovega počutja in upočasnijo ozdravitev, poleg tega pa veljajo za primaren vzrok fizičnih in psihičnih težav ali bolezni. Neprestana skrb ali strah zmanjšujeta človekovo vitalnost, saj je razdražljiv, slabo se počuti, telo pa izgubi svojo naravno odpornost. Ko sta vzpostavljena mir in harmonija, se vrne povezanost uma in telesa, zaradi česar lahko življenjska energija neovirano teče, to pa omogoči telesu samozdravljena. Zdravljenje z cvetnimi esencami zajema štiri stopnje. Medtem ko v prvi in drugi fazi terapije s cvetnimi esencami človek predeluje vplive aktualnih izzivov, se v tretji fazi sooča s preteklimi travmatičnimi izkušnjami, na četrti stopnji njegova duša oblikuje nove vidike človekovega potenciala, prek katerih se bo v prihodnje izražal navzven. Na tej stopnji se na novo konfigurirajo človekove psihične moči in njegova temeljna osebnostna struktura. Aktivna preobrazba značajskih pomanjkljivosti spodbudi oblikovanje novih načinov ustvarjalnega izražanja osebnosti, ki brez tovrstnega dela na sebi ne bi nikoli zaživeli. Predhodna bolečina in omejitve postanejo izhodišče novih ustvarjalnih potencialov, ki predstavljajo nove možnosti na poti uresničevanja naše poslanstva in dobrega počutja, pridobljenega na naraven način. Nagradno vprašanje. Na kaj deluje cvetna terapija? Odgovore pošljite na naslov: Studio utrip d.o.o., Trata XIV/6, Kočevje. Podeljene bodo nagrade: 2 x cvetna esenca Urgent 20 ml 2 x kupon za 2 x po 15 minut prerokovanja


avgust

41

mmxi

Opportunit y Net, Deržek in ostali d.n.o., Turjaško naselje 4, 1330 Kočevje

kočevar

PREROKOVANJE - SVETOVANJE

090 68 55 Z VAMI TINA IN TEREZIJA C. MI NE UGIBAMO, AMPAK VIDIMO

www.harmonijazavesti.si Harmonija zavesti d.o.o. 0,845 eur/0,5 min

Reiki, regresije, energijski izdelki... info@harmonijazavesti.si do 30.09.2011 od 01.10.2011

051 347 055 051 384 057

www.harmonijazavesti.si Harmonija zavesti d.o.o.

Društvo Joga Ribnica vas vabi na dan odprtih vrat v soboto, 24. septembra ob 19.00 v Srednji šoli Kočevje, kjer boste spoznali vadbo Qigong (či gonga) in Taijiquan (tai čija). V Ribnici se lahko že priključite ob petkih ob 19.00. Vabljeni tudi na začetno vadbo joge od septembra dalje: Ribnica - vsak četrtek ob 20.00 v prostorih društva na Riku Kočevje - vsak četrtek ob 20.00 v Srednji šoli Kočevje Kočevska Reka - vsak torek ob 20.00 v kulturnem domu Sodražica - vsak ponedeljek ob 18.30 v osnovni šoli. Od oktobra dalje: Velike Lašče - vsako sredo ob 20.00 v Levstikovem domu Loški Potok - vsako sredo ob 19.30 v osnovni šoli Kompolje - vsak četrtek ob 20.00 v gasilskem domu Dolenja vas - zbiramo prijave Ne premišljujte, storite zase nekaj dobrega, razgibajte in spoznajte svoje telo. Informacije na 041 316 989 ali 041 397 789.


42

www.e-utrip.si

VEČNAMENSKA DVORANA

Za seminar, sestanek ali pa samo za najem Vam ponujamo opremljeno dvorano, ki sprejme do 80 oseb. Prostor je v prvem nadstropju, z lastnimi sanitarijami in čajno kuhinjo. Prostor je primeren tudi za izvedbo plesnih tečajev, umetniških in drugih delavnic. Informacije in rezervacije po telefonu 051 380 024.

UPIHNI SVEČKO-V GAJU PRAZNUJ ROJSTNI DAN!

Vaš otrok praznuje…pa ne veste, kam z nagajivimi gosti? Zaupajte jih nam. V našem velikem večnamenskem prostoru za super zabavo poskrbiva animatorki. Nikoli nam ni dolgčas, skupaj pojemo, plešemo, se igramo, rišemo, preženemo lakoto in žejo, upihnemo svečke in razdelimo torto. Da spomini ne zbledijo pa vse poslikamo in vam posredujemo CD s fotografijami.

INFORMACIJE IN REZERVACIJE NA 051 380 024. Rekreacija Gaj, d.o.o., Okrepčevalnica Gaj, TZO 32a, Kočevje


kočevar

avgust

43

mmxi

VSTOPNA TOČKA VEM t m f e i

01 895 06 10 031 647 793 01 895 06 15 info@rc-kocevjeribnica.si www.rc-kocevjeribnica.si

BREZPLAČNA POMOČ IN SVETOVANJE PRI REGISTRACIJI, ZAGONU IN POSLOVANJU PODJETJA

OBIŠČITE NAS V NOVIH POSLOVNIH PROSTORIH: TRATA XIV/6A (PROSTORI PODJETNIŠKEGA INKUBATORJA KOČEVJE) URADNE URE: OD PONEDELJKA DO PETKA, OD 8:00 DO 10:00 IN OD 12:00 DO 15:00

Brezplačni postopki pri ustanovitvah, spremembah, izbrisih…s.p.-jev in d.o.o.-jev potekajo preko portala e-Vem, ki je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za javno upravo. Aktivnosti točke VEM so sofinancirane s strani Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije ter Ministrstva za gospodarstvo.

RAZVOJNI CENTER KOČEVJE RIBNICA D.O.O., DRUŽBA ZA RAZVOJ IN SVETOVANJE, TZO 72, 1330 KOČEVJE

BREZPLAČNA REGISTRACIJA S.P. ALI D.O.O., IZVEDBA POSTOPKOV, POTREBNIH ZA ZAČETEK POSLOVANJA (PRIJAVA V ZAVAROVANJE, ODDAJA PODATKOV ZA DURS…), IZVEDBA SPREMEMB S.P. ALI D.O.O. IN IZBRISA S.P.


44

www.e-utrip.si


kočevar

avgust

KRIŽANKA ZA PoLeTNe DNI #16

mmxi

POLNI DOŽIVETIJ SE VESELIMO NOVIH AKTIVNOSTI

SuDoKu

Za SOŽITJE KOčEVJE: LILJaNa KOTNJEK

P

oletje je posebno lep čas...zagotovo bi se s tem strinjali prav vsi naši člani, ki so tudi v tem poletju doživeli veliko novega. Različni tematski tabori, ki so organizirani preko Zveze Sožitje in delujejo na nivoju nacionalnih programov, so tudi letos prinesli udeležencem veliko zadovoljstva, novih znanj, novih spoznanj, novih prijateljev in doživetji. Kot zanimivost želim povdariti, da so se v začetku naši člani odločali samo za doživljajske tabore na morju, v zadnjem obdobju pa se vse bolj vključujejo v različne teme. Letos smo tako imeli udeležbo na taboru konjeništva, na turistični kmetiji, taborjenju na Kolpi, na taboru za starejše v Termah Len-

Dragi bralci, pošljite nam predloge o nagradah, ki si jih želite priigrati v nagradni križanki, na naslov: Studio utrip d.o.o., Trata XIV/6, 1330 Kočevje ali na info@ studioutrip.si. Na podlagi le-teh bomo z veseljem kontaktirali možne podeljevalce. Pravilno rešeno geslo nagradne križanke #16 je: »bodite drzni pri izbiri« 1. milka Kovač, Kočevska Reka 2. Ivanka Levstek, Dolenja vas in Liza Koprivec, Kočevje Nagrado prevzamejo pri podeljevalcu, na podlagi dopisa, ki ga prejejo po pošti. Rešitev sudoku-ja preverite na portalu: www.e-utrip.si

dava in tudi na morju. Naj se ob tej priložnosti zahvalim tako našim spremljevalkam, ki to lepo poslanstvo opravljajo že več let, kot tudi novim

teh programov preprosto ne moremo izvajati. Jesen nam bo prinesla še nekaj prijetnih aktivnosti in najbolj se veselimo Vikend seminarja za naše

spremljevalkam, ki so se našim programom pridružile letos prvič. Želim si, drage spremljevalke, da naše sodelovanje poteka v tako prijetnem odnosu tudi v naprej, saj brez vas

družine, ki je že kar tradicionalen in nepogrešljiv. Pridobimo veliko novih znanj, saj v tem vikendu povabimo v svojo družbo vedno zanimive predavatelje.

Pridružite se nam: - družine, ki imate otroka z motnjami v duševnem razvoju, pa še niste naši člani, - prostovoljci, ki vas je zamikalo delo v našem društvu, - vsi tisti, ki želite s svojim prispevkom dodati h kvaliteti našega dela. Liljana Kotnjek predsednica gsm 041 955 798 Ida Žnidaršič - tajnica gsm 041 832 590

45


46

VeTeRINAR SVeTuJe

www.e-utrip.si

najpogostejše zastrupitve pri psih in mačkah (1. del) Varja Tomažinčič, DVM

V

našem okolju je veliko snovi, ki so lahko potencialno strupene in nevarne za zdravje naših kosmatih hišnih ljubljenčkov. Nekatere so znani strupi, druge, recimo čokolado pa imamo sami zelo radi, za naše pse in mačke pa je nevarna. Prav tako moramo biti previdni pri različnih rastlinah, ki jih imamo v naših domovih, saj je kar nekaj zelo strupenih. strupi za gloDalce in Druge ŠkoDlJivce

Imenujemo jih tudi rodenticidi, kemijsko pa so to derivati kumarina. Je ena najpogostejša vrst zastrupitev psov in mačk. Najhujše zastrupitve se zgodijo, če živali zaužijejo zaloge strupa, za zastrupitev pa zadošča že zaužitje ene zastrupljene miši ali podgane. Rodenticidi imajo precej dolgo delovanje, saj so podgane zelo pametne živali in strupa ne bi pojedle, če bi opazile, da je podgana, ki je (zastrupljeno) hrano jedla, poginila. učinkujejo tako, da v organizmu preprečijo strjevanje krvi in poškodujejo krvne kapilare. Znaki zastrupitve pri psih in mačkah se lahko pokažejo takoj, največkrat pa šele po nekaj dneh (odvisno od vrste in količine zaužitega strupa). Kažejo se kot slabotnost, potrtost, lahko sta prisotna tudi kašelj in težko dihanje. Pojavijo se notranje krvavitve (v prsno in trebušno votlino), iztrebek je lahko črno obarvan zaradi primesi krvi in tudi urin je lahko krvav. Zaradi motenj v strjevanju krvi so možne krvavitve iz manjših ran, nosu ali dlesni. Včasih lastniki opazijo krvavo slino. Veterinar pri pregledu opazi bledost in krvavitve iz sluznic, zastrupitev pa potrdi s specifično preiskavo krvi. Za zastrupitev obstaja specifičen protistrup – sintetični vitamin K, ki ga pacient dobi v obliki injekcij več dni zapored. Vendar moramo ukrepati hitro, da je zdravljenje uspešno. ob močnejših krvavitvah in hudi

anemiji običajno žival potrebuje tudi transfuzijo krvi ali plazme. strup za polŽe

Največja možnost, da se bo pes zastrupil s takim strupom je, kadar ga sprehajamo v bližini vrtov na katerih se uporabljajo organofosfatne in karbamatne pripravke za odganjanje (uničevanje) polžev. Zastrupitev povzročijo že zelo majhne količine (zadošča že zrnce ali dve). Znaki se lahko pokažejo že v nekaj minutah oteženo dihanje, nekoordinirana hoja, motnje v zavesti. Možne pa so tudi motnje vida, slinjenje, bljuvanje s krči, nekontrolirano izločanje urina in driska. Za žival je tak strup v večini primerov usoden, saj napade dihalni center in posledično pride do zadušitve. obstaja protistrup, vendar je čas res ključnega pomena. V trenutku, ko opazimo ali posumimo, da je pes zaužil takšen pripravek moramo čimprej do veterinarja, pa še v tem primeru je uspeh zdravljenja vprašljiv.

val takoj odpeljati k veterinarju in s seboj nesti embalažo strupa, ki ga je pes zaužil. bodite pozorni, če katere izmed teh izdelkov uporabljajo vaši sosedi ali so bili uporabljeni na področju, kjer se sprehajate. Domača čistila in kemikaliJe

Te snovi so: kisline, osvežilci zraka, amoniak, razkužila, šamponi, mila, belila (povzročajo kemične opekline, razjede ust, grla, želodca in črevesja), barve, baterije, parfumi, kozmetični izdelki, detergenti, lepila… Najboljši način, da se izognete zastrupitvi z “domačimi kemikalijami” je, da so pospravljena na mestih, kjer žival nima dostopa do njih. Prav tako poskrbite, da žival ne pride v stik s površino, ki ste jo ravnokar očistili (tako se najlažje izognete opeklinam blazinic). Če je prišlo samo do zunanjega stika, takoj dobro izperite dlako in kožo z

vrtni insekticiDi in gnoJila

Do zastrupitve z gnojili in insekticidi lahko pride, če jih žival vdihava, liže, zaužije lahko pa se absorbirjo tudi skozi kožo, blazinice oziroma oči. Ko uporabljate katerikoli tak izdelek poskrbite, da živali ni v bližini. Če gnojite travo psa ne spustite nanjo vsaj dva tedna oziroma toliko časa, da se gnojilo zagotovo vpije v zemljo (običajno po dežju). Psi epileptiki so še posbej občutljivi na takšne strupe. Delimo jih na: • Karbonate in fosfate - zastrupitev z njimi se kaže s povečanim slinjenjem, solzenjem oči, pogostim uriniranjem, drisko, trzanjem mišic, šibkostjo in težavami z dihanjem. • Insekticide - znaki zastrupitve so podobni kot pri zastrupitvi z karbonati in fosfati. V obeh primerih, je potrebno ži-

veliko vode, nato pa zaradi preventive obiščite veterinarja. Če je žival snov zaužila, takoj obiščite veterinarja! avtomobilski izDelki (antiFriz, olJe za avto in bencin)

Zastrupitve z antifrizom so med najpogostejšimi, saj ima snov sladek vonj in okus. Je zelo strupen in vpliva na delovanje živčnega sistema ter povzroči izjemno hude poškodbe oz. okvare notranjih organov, predvsem ledvic in jeter. Znamenja se ne pokažejo takoj, temveč šele čez ne-


kočevar

avgust

47

mmxi

kaj ur. Prvi znaki zastrupitve so splošna prizadetost organizma, bruhanje, slabost, kri v trebušni votlini. Sledijo jim še depresivnost, nekoordinirano gibanje in epileptični napadi. Po zaužitju ne smemo čakati znakov zastrupitve, ampak takoj poiščemo ustrezno veterinarsko pomoč! Za preprečitev zastrupitve je najbolje, da žival nima dostopa do garaže oziroma prostora, kjer so te snovi spravljene. V zimskem času bodimo pozorni na parkiriščih in cestah, kjer je možnost izliva antifriza. Pes ga lahko zaužije tudi s snegom. Pri vdihavanju bencina se lahko pojavijo obolenja pljuč. Znaki zastrupitve ob zaužitju so bruhanje, težave pri dihanju, koma in pogin. kačJi ugriz

Pri nas povzročata strupene ugrize gad in modras. Največkrat pride do ugrizov v okončine, pri radovednih psih pa tudi v glavo,

Zastrupitve z močeradovim strupom so ... večinoma usodne.

veterinarja je seveda nujen! Znaki zastrupitve so odvisni od vrste kače, količine izločenega strupa, mesta ugriza, ter seveda starosti, teže, velikosti in kondicije psa. Priporočljivo je, da si zapomnite vrsto kače, ki je psa ugriznila (če jo poznate), ali pa si zapomnite njene značilnosti (oblika glave, barva kože, vzorci itd.) močeraD

Zastrupitve z močeradovim strupom so pri nas zelo redke, vendar večinoma usodne. Načeloma se jih psi že zaradi opozorilnih barv izogibajo. Pes se z njegovim strupom zastrupi tako, da vanj ugrizne. Močerad ima namreč zaušesne žleze iz katerih izloča posebno strupeno snov, ki se skozi ustno sluznico resorbira v organizem in takoj preide v kri. Znaki zastrupitve se pokažejo že v nekaj minutah z drgetanjem, izločanjem penaste sline in včasih s hudimi krči, pri čemer lahko žival pade v šok in pogine zaradi zadušitve. Potrebna je takojšna veterinarska pomoč, ki pa je velikokrat neuspešna. zDravila

Nekatera zdravila, ki pomagajo nam, so lahko za živali zelo strupena, zato se pred uporabo katerega koli zdravila raje posvetujte z vašim veterinarjem. Aspirin lahko povzroči želodčne razjede, krvavitve, odpoved ledvic, slabokrvnost in celo pogin. Paracetamol (nahaja se v Lekadolu, Daleronu, Panadolu…) pa lahko povzroči slabokrvnost in odpoved jeter. Zanj obstaja protistrup, smrček ali vrat. Da gre za ugriz ki deluje samo, če je apliciran hikače lahko sklepamo po hitri re- tro po zaužitju tega zdravila. akciji psa, saj največkrat zacvili in odskoči. Prizadeto mesto bo hitro bolJe preventiva kakor oteklo, pes pa ga bo verjetno tudi kurativa...... lizal. Psa poskusimo umiriti (raz- Deset Nasvetov, kako preprečiti burjenje povzroča hitrejše bitje zastrupitve (prevedeno po dr. Jill srca, kar povzroča hitrejši pre- A. Richardson): nos strupa). Najbolje je, da žival 1. Če postavljate vabe za škodo vozila kar nesemo in čimprej dljivce, jih nastavite na mesta, poiščemo veterinarsko pomoč. kjer žival ne more priti do njih. Hoja namreč pospešuje krvni ob- 2. Ko na vrtu uporabljate gnojila tok. Zarez na prizadetem mestu ali insekticide, živali preprečite ni priporočljiv. Psu raje nad ugri- dostop do področja, kjer ste jih zom povežemo okončino (ne pre- uporabili, dokler se vse ne vpije v tesno), jo imobiliziramo in upo- podlago. rabimo hladne obkladke. obisk 3. bodite pozorni na to, kakšne

rastline imate na vrtu in stanovanju. Če so strupene, živali onemogočite dostop do nje ali pa se je znebite. 4. Ko čistite stanovanje s čistili, živali ne pustite, da pride v stik z očiščeno površino dokler je mokra. Prav tako imejte čistila spravljena ne mestih, ki jih žival ne doseže. 5. Živali nikoli ne dajajte zdravil, razen po predhodnem posvetu z veterinarjem. 6. Živali nikoli ne dajajte človeških zdravil, kot so tablete proti bolečinam, zdravila za raka, antidepresivi, vitamini, tablete za hujšanje. 7. Ne puščajte sladkarij na mestih, ki so za žival dosegljivi. 8. Veliko vsakdanjih predmetov je za žival lahko smrtnih (baterije, čistila, cigarete, alkohol, kava,…). Zato poskrbite, da žival ne more priti v stik z njimi. 9. olje za avto, antifriz in bencin so za psa smrtno nevarni. Zato je najbolje, da so spravljeni v prostorih kjer žival nima dostopa do njih. 10. Če uporabljate spreje in ampule proti bolham, se pri uporabi strogo držite navodil. prva pomoč

Poskusite poiskati vir zastrupitve in odstranite strup iz ust (spirajte z vodo). Če od zaužitja strupene substance ni minilo več kot 2 uri, takoj poskusite izzvati bruhanje. Če je od zastrupitve minilo več časa, živali v gobec vbrizgajte raztopino aktivnega oglja, ki zmanjšuje prehajanje strupa iz prebavil v krvni obtok. Če je prišla v stik z različnimi čistili, kemikalijami, insekticidi koža oziroma sluznice, jo takoj izperite z mlačno vodo. Tudi če snov ne draži kože, jo izperite, da je žival ne more polizati. V vsakem primeru je potreben takojšen obisk veterinarja, ki bo živali nudil strokovno pomoč. V veliko pomoč je, če s seboj prinesete embalažo strupa ali zdravila, ki ga je žival zaužila. Veterinarska ambulanta Max Milan Hrovatin dr. vet. med. Dolenjska cesta 250, Škofljica t: 01 366 65 44 | m: 031 394 678 milan.hrovatin@gmail.com


48

šola

www.e-utrip.si

Otvoritev dveh novih računalniških učilnic v srednji šoli kočevje

Prenovljena stara Bračičeva šola

Srednja šola Kočevje

Peter Pirc, pomočnik ravnatelja

V

avli Srednje šole Kočevje so dijaki na prvi šolski dan prerezali trak v dveh sodobno opremljenih računalniških učilnicah. S pričetkom novega šolskega leta 2011/12 smo v Srednji šoli Kočevje začeli uporabljati dve novi računalniški učilnici. To je za šolo velika pridobitev, saj je oprema stare učilnice komaj še sledila novim potrebam sodobnih oblik pedagoškega dela. Matjaž Nosan, ravnatelj: »IKT učilnice za pouk računalništva in podjetništva na SŠ Kočevje so ta trenutek verjetno najsodobnejše v Kočevju. To ni  pomembno le za naše dijake in dijakinje, marveč tudi za  ustanove in firme, ki izvajajo tovrstna izobraževanja za svoje zaposlene. Različna IKT izobraževanja bomo vsekakor ponudili tudi občanom«. V letu 2010 smo se prijavili na razpis Ministrstva za šolstvo za opremljanje osnovnih in srednjih šol z IKT opremo. Ob pričetku šolskega leta 2011/12 v prenovljenih učilnicah čaka dijake oprema 33-ih računalnikov z LCD monitorji in LCD

projektorjem. Znesek v višini 15.000 € je šola zagotovila v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo v deležu 50% šola in 50% MŠŠ. Novi učilnici je bilo potrebno še urediti in ustrezno opremiti z računalniškim pohištvom, kar je v znesku 11.000 € financirala šola sama. Ti dve novi učilnici sta za našo šolo velika pridobitev, saj sta zelo sodobno opremljeni. V vsaki učilnici je 16 učnih mest, ki imajo enotno strojno in programsko opremo. Vsi računalniki imajo naložen operacijski sistem Windovs 7 in programsko opremo Office 10. Ena od učilnic je specializirana za poučevanje predmeta Učno podjetje v programu ekonomski tehnik. V drugi učilnici pa bomo izvajali pouk računalniškega konstruiranja in splošnega računalništva. Učilnici sta namenjeni tudi pouku ostalih predmetov in učitelji bodo lahko z novo informacijsko komunikacijsko tehnologijo v večjem obsegu uporabljali sodobnejše metode pouka, ki so mladim danes seveda veliko bliže.

V

ečina staršev, ki ste vezani na staro Bračičevo šolo, ste verjetno opazili, da je šola v zadnjih mesecih pridobila svežino. Končno smo dovolj glasni in smo bili uslišani, da šola nujno potrebuje renovacijo. Večina del je bila opravljena med letošnjimi počitnicami in slike prikazujejo in dokazujejo, da je to veličastna stavba, ki si zasluži veliko začetnico pred imenom šola. V stavbi je znanje prejemalo že pet generacij, naši najmlajši pa so septembra prišli v šolo, ki so jo že na daleč krasila nova okna. Ob nadziranju prenove sem se resno zamislil kakšna sreča je bila na naši strani, da se nikomur nikoli ni nič zgodilo. Okna so v bistvu razpadla na stavbi in ob demontaži so izgubila takoj svojo obliko. Poleg oken pa so bila prenovljena tudi vhodna vrata, ki takoj nakazujejo, da je vstop v hram učenosti svečan. Takoj za vrati pa nas čakajo prenovljena tla in v pritličju prenovljen WC. Seveda pa so ob takem zagonu svoje doprinesli še delavci šole. Hišnik je prebarval vse stene, učiteljice vrata, čistilke in učiteljice so vse prečistile in naenkrat je pred nami res zgradba, ki jo s ponosom obiščemo. Seveda je za popraviti še mnogo stvari, a pomemben je začetni zagon in občutek, da je končno nekomu mar za to zgradbo. Prepričan sem, da bo v naslednjih letih poskrbljeno, da bo ta stavba v ponos Kočevju in šolski mladini.


kočevar

avgust

49

mmxi

VABILO na diplomantske večere

Občina Kočevje

Ž

upan Občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič vabi k sodelovanju vse diplomantke in diplomante, ki imate stalno prebivališče v Občini Kočevje in ste zaključili študij v letih 2010 in 2011 na slovenskih Univerzah ali v tujini. Županova želja je organizacija Diplomskih večerov s predstavitvijo diplomskih nalog, katerih avtorji so kočevski diplomanti. Ker se Univerze na poziv o oddaji seznama niso v celoti odzvale, vas Župan vabi, da se sami, vaši starši ali prijatelji oglasite na Občini Kočevje pri Vesni Malnar Memedovič (e-dopis: vesna.malnar@kocevje.si, 01 89 38 218) ali v Knjižnici Kočevje pri ga. Cirili Pekica (e-dopis cirila.pekica@koc. sik.si, 01 8931 321) in se dogovorite za predstavitev diplomskega dela v okviru Diplomskih večerov, ki bodo potekali v sodelovanju s Knjižnico Kočevje. Vabljeni k sodelovanju in vnaprej hvala.

Opravičilo Uredništvo

V avgustovski številki Kočevarja je bilo v članku »7. redna občinska seja«, avtorja Sergeja Ambrožiča, pomotoma zapisano, da je nova svetkinja ga. Bojana Klepac tudi v nadzornem svetu Komunale Kočevje. Gospa Klepac v vseh letih službovanja v tem podjetju, na katerega je tudi zelo ponosna, ni bila v nadzornem svetu, zato se gospe Bojani Klepac iskreno opravičujemo.

RAČUNALNIŠKI SERVIS VIDRIH TEL 01 620 77 30 GSM 041 532 666 GREGOR@VIDRIH.SI GREGOR VIDRIH S.P. REŠKA CESTA 21A 1330 KOČEVJE NA NOVI LOKACIJI


50

doGodKi

www.e-utrip.si

PARKETARSTVO

KLARIČ

s staro lokomotivo v nove zgodbe

Aleš Klarič s.p. Mestni log II/26 1330 Kočevje m 031 681 569 m 041 681 569

tina Žele kovačič

K

ljub temu, da vlak v Kočevje ni pripeljal že zelo dolgo, je bilo letošnje poletje in bo še letošnja jesen na železniški postaji zelo živahna. Morda nas je ravno čakanje na odločitev, kaj bo s kočevsko progo, v prihodnosti spodbudila k temu, da smo začeli aktivnosti za obnovo in oživitev stare parne lokomotive in prostora okrog nje. Avgusta 2010 je bila lokomotiva na pobudo Iniciativne skupine za obnovo parne lokomotive premaknjena v kurilnico (leseno poslopje na koncu železniške postaje). Letos pa smo v sodelovanju Iniciativne skupine in Kluba mladih Kočevje pripravili projekt "S staro lokomotivo v nove zgodbe". S projektom smo na razpisu Mladi v akciji pridobili evropska sredstva s katerimi smo pripravili pester program: 9. in 10. julija smo na delovno zabavnem koncu tedna uredili in očistili okolico kurilnice, pokosili travo, iz okretnice, ki je služila za obračanje lokomotiv, odstranili plevel in mlade javorje, na širšem območju pa smo iskali in zbirali predmete, ki kažejo zgodovino dela na in življenja z železnico. otroci so pobarvali kartonasti vlakec, risali vlake in lokomotive, delali milne mehurčke in kot pravi prometniki z rdečo kapo na glavi in loparčkom v roki pomagali usmerjati vožnjo lokomobile (predhodnica traktorja na parni pogon), ki je pomanjšana različica čisto pravega velikega stroja in je s prikolico, piskanjem in puhanjem pričarala nasmeh na usta tako otrokom kot odraslim.

Skozi zelo vroča julijska dneva se nas je zbralo kar kakšnih 100 ljudi, ki smo z aplavzom lokomotivo spet pospremili na prosto. Dober mesec je na prostem pozirala fotografom in navdih nudila pesnikom, ki so do 9. septembra prijavili svoja dela na foto in literarni natečaj. Konec avgusta pa smo železno lepotico spet pospravili pod streho. Ves čas pa potekajo tudi priprave načrtov in pridobivanje sredstev za dejansko obnovo lokomotive in zapolnitev prostora okrog nje. Pri tem nam s strokovnim znanjem in formalno podporo ob strani stojita Slovenske železnice in Železniški muzej. Izredno veseli smo, da je toliko ljudi, v okviru projekta obujanja lokomotive in železniške postaje, videlo možnost svoje aktivne vloge pri ustvarjanju nečesa novega. Veseli smo in zahvaljujemo se vsem, ki ste pomagali, pripeljali otroke, ponudili nasvet, povedali zgodbo ali samo prišli na hitro pogledat. Hvala tudi gospodoma Zupancu in bariču, ki sta s stroji omogočila premak 67 ton težke lokomotive. V oktobru pa predavanje o pomenu in ohranjanju tehnične dediščine ter zaključno prireditev na kateri bomo predstavili vse, kar smo to poletje počeli. Natančne datume, ure in programe dogodkov boste lahko izvedeli preko plakatov, radia in na Facebooku (obnovimo parno lokomotivo) ali pa nam pišite na obnovimo.lokomotivo@gmail.com, Vedno ste dobrodošli tudi vsi, ki se nam želite pridružiti ali nas podpreti v naših prizadevanjih.

KOMBI PREVOZI TOVORA PO SLOVENIJI IN TUJINI MONTAŽA, DEMONTAŽA IN SERVIS POHIŠTVA MONTAŽA IN DOBAVA LAMINATNIH PODOV, TOPLIH PODOV, ITISONOV... ČISTILNI SERVIS (ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, STANOVANJ, KOŠNJA TRAVE...) SELITVE POHIŠTVA IN OPREME VLEKA VOZIL 24 UR/DAN

GSM 041 574 062 MILENKO.MRDA@GMAIL.COM

MILENKO MRĐA S.P., REŠKA C. 7, 1330 KOČEVJE


TRADICIONALNA KITAJSKA MEDICINA BLAŽ ABRAHAMSBERG kočevar

avgust

51

mmxi

Z masažo in ostalimi terapijami lahko zdravimo sledeče težave: • boleča hrbtenica, križ, išias, lumbago • boleč vrat, ramena, bolečine za lopatico • migrenski glavoboli • težave s sinusi • menstrualne težave • stres, pomanjkanje energije nervoza, depresije • novo: kvalitetna in hitra diagnostika Informacije in naročanje: gsm 031 260 358 Blaž Abrahamsberg s.p., Tomšičeva 13, 1330 Kočevje

PODARITE SVOJIM BLIŽNJIM NEKAJ ZDRAVJA

DARILNI BONI

Dobite jih v Mestni cvetličarni, Reška cesta 10A

www.amzs.si

POMOČ NA CESTI 24 UR, NON STOP, TEL: 1987 PE KOČEVJE, PODJETNIŠKO NAS. 14, KOČEVJE PISARNA: 01 8930 840 DELAVNICA: 01 8930 846 FAX: 01 8930 848 PISARNA - BIRO Registracija vozil, obvezno in kasko zavarovanje vozil, preizkusne tablice, izdaja mednarodnih vozniških dovoljenj in dovoljenj za vožnjo tujega vozila, prodaja vinjet, ... NOVO!! Izdaja kupoprodajnih pogodb in identifikacija kupca in prodajalca

TEHNIČNI PREGLEDI za vse vrste motornih in priklopnih vozil, pregledi CEMT, izdaja homologacij za rabljena uvožena osebna vozila iz EU, ... NOVO!! Vpis nove vlečne kljuke v izjavo o skladnosti

DELOVNI ČAS PE: DELOVNIKI OD 700 DO 1900 SOBOTE OD 700 DO 1200 (DELAVNICA OD 700 DO 1500, SOB. OD 700 DO 1300) DELAVNICA Servisi in popravila vseh osebnih vozil, avtooptika, vulkanizerske storitve, prodaja pnevmatik, akumulatorjev, prikolic,… NOVO!! Pregled in testiranje klimatskih naprav.

AKCIJA V SEPTEMBRU IN OKTOBRU POPUST DO 20% NA VSE ARTIKLE

BREZPLA NE MERITVE DEMONTAŽA-MONTAŽA ZAKLJU NA DELA ELEKTROINSTALACIJA

GARAŽNA VRATA VRATA IN OKNA KOMARNIKI ROLETE IN ŽALUZIJE

PONUDBA ZA ČLANE AMZS Brezplačno: pomoč na cesti in vleka, varnostni test, test zavor in amortizerjev, nastavitev žarometov, zamenjava žarnice, 20% popust: tehnični pregled, avto-optiko in delo v delavnici.

PVC OKNA IN VRATA 24 UR 041 710 569

Vidic Jože Žvirce 21, 8362 Hinje info@storitve-vidic.si www.storitve-vidic.si tel/fax 07 304 39 78


52

www.e-utrip.si

Kočevar Utrip - september 2011  
Kočevar Utrip - september 2011  

Lokalni časopis , ki pokriva Kočevje , Kostel , Oslinico

Advertisement