Page 6

10

Začetek obnove železnice od Ribnice do Kočevja leta 2015

www.e-utrip.si / info@studioutrip.si

Kočevar / november, mmxiii

11

Projekt »Odprimo vrata podeželju« MAJA RUPNIK, DIREKTORICA LJUDSKA UNIVERZE KOČEVJE

Koščičimo slive na OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica njanje kulturnega izročila, stare obrti ter eko-kmetijstva. Z vsebinami spodbujamo podjetništvo pri mladih kar posledično pripomore k izboljšanju kakovosti življenja na podeželju. Učenci so do sedaj v skupinah spoznavali pomen ekološko pridelane hrane in ekokmetije, pomen zdrave in tradicionalne hrane. Pod vodstvom izkušenih mentoric društev podeželskih žena Kočevske in Ribnice ter predstavnice Turističnega društva Loški Potok so vihteli kuhalnice v gospodinjskih učilnicah in pripravljali v slastno marmelado. Marmelado so pripravljali iz najrazličnejše-

ga sadja, kot so slive, banane, breskve, grozdje, jabolka…Na vseh OŠ je mamljivo zadišalo po sladki marmeladi… Marmelado so otroci dekorirali in jim pripisali marmeladna domišljijska imena. Nekateri pa so jo uporabili pri peki slastnih peciv in dobrot… V mesecu novembru in decembru pa so srečanja namenjena delavnicam ohranjanje tradicije in domače obrti v regiji. Učenci in mentorji se seznanjajo s postopkom polstenja volne, od materiala do izdelka. Verjamem, da bo starodavni način polstenja volne pri učencih spodbudil razmišljanje, kakšno je bilo življenje nekoč. Projekt Odprimo vrata podeželju se bo zaključil konec decembra 2014. V sklopu projekta bodo na šoli oblikovani etno kotički, kjer bodo vsi izdelki v okviru projekta tudi razstavljeni. Izdelki bodo razstavljeni na šolskem božič-

Utrinki iz OŠ Ljubo Šercer, mentorica Aleksandra Kocjan Malnar: »Učenci iz OŠ Ljubo Šercer smo spoznali postopek priprave marmelade. Učenci so povedali: Marmelada je zakon! V piškote sem dal čarobni prah… Marmelade s čokolado še nisem videl. Ampak je res dobra.« Utrinki iz OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica, mentorica Andreja Zdravič Bauer: »Delavnico smo posvetili temu, kako bi poleg prodaje ekološko pridelanega sadja in marmelade še lahko tržili to dobrino. Prišli smo do ideje, da bi spekli pecivo, katerega sestavni del je naša marmelada ali sadje. Izdelali smo tudi knjižico receptov. Izvedba projekta skozi oči nekaterih učencev: »Zelo zabavno se mi je zdelo kuhanje marmelade in okraševanje lončkov. Peka piškotov pa je bila dišeča in prijetna.« (Lovro) »V času trajanja projekta sem se veliko naučil in zelo zabaval. Kuhanje mi je bilo vedno velik užitek, ker imamo prijazno učiteljico.«(Miha)

Utrinki iz OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok »Ob svetovnem dnevu hrane smo izvedli prvo delavnico z naslovom Pomen ekološko pridelane hrane in eko kmeDekoriranje kozarčkov tije. Odpravili smo se na kmetijo, ki se marmelade na OŠ Zbora ukvarja z ekološko rejo govedi. Ogled odposlancev Kočevje kmetije smo zaključili s priboljškom – domačo klobaso s te eko kmetije ter nem sejmu v naslednjem šolskem letu… toplim čajem in domačim pecivom. » Do takrat pa nas čaka še skrivnostno odkrivanje in ohranjanje obrti prete- Projekt »Odprimo vrata podeželju« se klosti. izvaja ob fi nančni pomoči Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Utrinki iz OŠ Zbora odposlancev Ko- Organ upravljanja Programa razvoja čevje, mentorica Nataša Bjelajac: podeželja Republike Slovenije za obdo»Zavihali smo rokave in začeli z delom. bje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijPrijazni gospe sta nam olupili sadje, mi stvo in okolje. pa smo ga narezali na drobne koščke. Slivam smo odstranili koščice in jih tzo 30, 1330 Kočevje dali v drugo posodo. Kmalu je iz loncev t: 01 893 82 70 začelo tudi lepo dišati. Zaupamo vam t: 01 893 82 72 lahko, da smo si izmislili za vse marme- e: lu.kocevje@siol.neti: lade domišljijska imena.« w: www.lu-kocevje.si.

Aleksandra Osterman ministru Samu Omerzelu: "Kočevska železnica je danes v slabšem stanju kot pred 120-imi leti. Skrajni čas je, da jo obnovimo."

V

sprejetem dopolnjenem predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2015 se nahaja dopolnilo, s katerim je zagotovljenih 8 milijonov evrov za začetek obnove proge od Ribnice do Kočevja. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor se je namreč odločilo, da modernizira kočevsko železnico in jo uvrsti med prednostne infrastrukturne projekte. Poslanka Pozitivne Slovenije Aleksandra Osterman se je od začetka svojega poslanskega mandata zavzemala, da na ministrstvu za infrastrukturo uslišijo zahteve po obnovitvi železniške proge od Ribnice do Kočevja, zato se je ministru za infrastrukturo in prostor tudi osebno zahvalila. Poslanka je ministru tudi povedala, da modernizacija proge Ljubljana - Kočevje - ki je sedaj ob-

novljena do Ribnice - ne potrebuje dodatnih prostorskih dokumentov in projektnih dokumentacij, potrebna je le obnova signalizacije in tirov. V pogovoru z ministrom pa je Ostermanova izpostavila še druge infrastrukturne projekte regije. Od ministra Omerzela je tako dobila zagotovilo, da bo cesta skozi Škofljico dograjena s t.i. reverzibilnimi pasovi, ki bodo razbremenili jutranje in popoldanske prometne konice. V praksi to pomeni izgradnjo tretjega cestnega pasu, ki bo v jutranjih urah odprt v smeri Ljubljane, v popoldanskem času pa v smeri kočevske. V letu 2014 bo tako pridobljena dokumentacija, takoj zatem pa se bo pričelo z izvajalskimi deli. "Modernizacija proge od Ribnice do Kočevja je izjemnega pomena za Kočevsko regijo, mislim, da

je bil skrajni čas, da to storimo, saj je bila proga pred 120-imi leti veliko bolj urejena kot danes, stoletje in več kasneje," je ob tej priložnosti povedala Aleksandra Osterman in dodala, "da bo v prihodnje pot med Ljubljano in Kočevjem veliko hitrejša, varnejša in cenejša." Aleksandra Osterman je sicer že spomladi 2013 obiskala ministra za infrastrukturo Sama Omerzela in ministra za gospodarstvo Stanka Stepišnika ter opozorila na nujnost tega projekta. Projekt je izpostavila kot enega prednostnih infrastrukturnih projektov za razvoj Kočevske regije, tudi zato, ker se ob drugi neurejeni prometni infrastrukturi, obnova železnice lahko dokonča sorazmerno hitro in stroškovno učinkovito.

NAROČNIK OBJAVE: POZITIVNA SLOVENIJ A

L

judska univerza Kočevje v letošnjem letu izvaja v sklopu izvajanja lokalne razvojne strategije po načelih pristopa Leader projekt z naslovom »Odprimo vrata podeželju«. Projekt je inovativen in spodbuja ohranjanje kulturne krajine in domače obrti med mladimi osnovnošolci na območju od Kočevja do Loškega Potoka. Ljudska univerza Kočevje je vodilni partner v konzorciju. Partnerji v projektu so: OŠ Ljubo Šercer Kočevje, OŠ Zbora Odposlancev Kočevje., OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica, OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok, Društvo podeželskih žena Kočevske, Društvo podeželskih žena Ribnica in Turistično društvo Loški Potok. S praktičnimi delavnicami želimo pri mladih iz urbanega in podeželskega okolja, spodbuditi zanimanje za ohra-

Kočevar november 2013  

Lokalni časopis , ki pokriva Kočevje , Kostel , Oslinico

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you