Page 5

www.e-utrip.si / info@studioutrip.si

Enota za dementne bo oktobra odprla svoja vrata PETRA ŠOLAR

Za

kočevskim domom starejših občanov so septembra začeli graditi montažno stavbo, v katero naj bi se prihodnjo jesen vselilo 42 starostnikov z demenco. Občina Kočevje je enoto za dementne začela graditi zadnji trenutek, saj ji je zaradi več kot enoletnih zapletov z razpisi in pritožbami nanje ter spreminjanja odločitve glede tipa gradnje grozilo, da bo izgubila 3,5 milijona evrov državnih sredstev. Denar za gradnjo bosta namreč zagotovili dve ministrstvi, a le pod pogojem, da bodo vse aktivnosti zaključene do 30.9.2014. Ker je občini s tretjim razpisom junija le uspelo izbrati izvajalca (prvi razpis je bil objavljen decembra 2011, pogovori o gradnji pa so se začeli pred sedmimi leti), je izbrano podjetje CGP konec julija začelo s pripravljalnimi deli. V začetku septembra so delavci začeli z zemeljskimi deli, utrdili nasip, nato pa začeli betonirati temeljno ploščo. Dvoetažna stavba, ki bo imela okoli 2500 kvadratnih metrov površin in bo z domom povezana z nadstreškom, mora biti končana do 30. junija 2014. Po pogodbi bo občina CGP-ju zanjo plačala skoraj 2,8 milijona evrov, ostali denar pa bo porabila za nakup opreme (pohištvo, kuhinja, jedilnica, soba za fizioterapijo itd.). Enota za stanovalce z demenco po mnenju direktorice Doma starejših občanov Kočevje Lidije Vardijan Žagar ne bo omogočila boljših pogojev bivanja zgolj osebam z demenco, ampak vsem stanovalcem doma. V 27 let stari stavbi imajo namreč 38 triposteljnih sob, ki ne zagotavljajo enake kakovosti bivanja kot eno- ali dvoposteljne sobe. Glede na pravilnik ministrstva o minimalnih tehničnih zahtevah, sprejet leta 2006, pa bodo morali vsi slovenski domovi za starejše tripo-

steljne sobe ukiniti do leta 2021. Ker v kočevskem domu trenutno polovico stanovalcev muči demenca (tj. bolezen, ki prizadene višje možganske funkcije, kot so spomin, mišljenje, orientacija, razumevanje in sposobnost govornega izražanja), bo enota, prilagojena osebam s to boleznijo, več kot dobrodošla. 42 stanovalcev bo bivalo v t.i. skupnostih oziroma stanovanjskih sklopih. Stanovalci okolju prijazne stavbe se bodo lahko ukvarjali z vrtičkarstvom, vse sobe pa bodo imele izhod na vrt ali teraso.

Jesen na podeželju 2013 – večer slovenskih ljudskih pesmi v Šeškovem domu ALOJZ VIDIC

O

tožen jesenski večer so obiskovalcem prireditve »Jesen na podeželju«, ki se je odvila v Šeškovem domu tretjo soboto v novembru – natanko na isti datum, kot lani - polepšale slovenske ljudske pesmi, ki so jih zapeli pevci treh pevskih zborov in dveh glasbenih skupin. Poseben užitek je bilo poslušati zabavno zgodbo , ki so jo v domači poljanski besedi predstavili igralci Kulturnega društva Stari trg. S samostojno točko je spored prireditve popestrila tamburaška skupina Podstenci, glasbeniki te skupine so spremljali tudi skupen nastop vseh pevcev pri petju zadnjih dveh pesmi. Lepo je bilo slišati petje in muziciranje na kmečka orodja, ki ga je s svojstvenim nastopom predstavila skupina Suhe češplje iz Gradeža pri Turjaku. Kot je bilo sklenjeno takoj po koncu lanske prireditve z enakim imenom, je letošnjo prireditev organiziralo Vaško društvo Konca vas. Trije pevski zbori : Vaški pevski zbor Konca vas, Mešani pevski zbor Društva upokojencev Kočevje, Predgrajski pevci in Ljudske pevke MAVRICA+ so zapeli vsak po dve pesmi, nazadnje pa še skupno pesem ob spremljavi skupine

Podstenci. Tamburaška skupina je spremljala tudi čisto zadnjo pesem, ki so jo zapeli vsi nastopajoči in z njimi obiskovalci prireditve. To je dalo prireditvi še poseben čar, marsikomu je to doživetje seglo globoko v srce. Obiskovalci prireditve so se nastopajočim zahvaljevali z aplavzi in vzkliki vzpodbude. Vsi zbori in skupine so se odločili, da ima prireditev dobrodelen značaj – zbrani prispevki sponzorjev in obiskovalcev prireditve se namenijo za pomoč pri nabavi učil in učnih pripomočkov za Osnovno šolo Stara cerkev. S prispevki – v denarju, uslugah in materialu so nam pomagali: ROTIS d.o.o., Tiskarna Kočevski tisk, OBNOVA Kočevje, Mestna cvetličarna Sara Lovšin s.p., Cvetličarna POŽAR in Restavracija in pizerija Briški. Medijsko je v obliki brezplačnega oglaševanja prireditve pomagal Radio UNIVOX. Občina Kočevje se je naši pobudi glede dobrodelnega značaja prireditve odzvala tako, da nam je omogočila brezplačno uporabo dvorane Šeškovega doma. Vsem naštetim, pa tudi drugim, ki tukaj niso posebej omenjeni, se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in pomoč. Z nekolikanj grenkobe ugotavljamo, da se naši pobudi za pomoč pri nadomeščanju učil in učnih pripomočkov , uničenih v požaru na šoli Stara cerkev niso odzvala štiri največja kočevska podjetja – ni se jim zdelo vredno niti negativno odgovoriti na našo prošnjo. Zato pa ima toliko večjo vrednost vse, kar so dali sponzorji, še posebej pa tisto, kar so v preddverju darovali obiskovalci prireditve – njim še posebej iskrena hvala, hvala tudi vsem nastopajočim in voditeljici prireditve Mirjani. O tem, zakaj so bili vsi stoli za vabljene goste prazni, pa najbrž ne kaže posebej razmišljati.

LETNI KONCERT VOKALNE SKUPINE CANTATE DOMINO v soboto, 30. novembra 2013, ob 19. uri v Športni dvorani v Kočevju Gostje: Godba ljubljanskih veteranov z dirigentom: Viktorjem Kresnikom harmonikar: Ciril Skebe tenorist: Diego Barrioss Ross Koncert je posvečen: 60-letnici glasbe Slavka in Vilka Avsenika, 80-letnici rojstva skladatelja in dirigenta Vinka Štrucla 200-letnici rojstva skladatelja Giuseppa Verdija Vabljeni, da zapojete s pevci najlepše Avsenikove pesmi in druge slovenske uspešnice. Program bo povezovala: Petra Gorše Vstopnina je 5 eur. V predprodaji so karte na voljo v trgovini Zakladi lesa in v Grajski kavarni v Kočevju (blagovnica Nama) ter uro pred koncertom v Športni dvorani v Kočevju

Vas je občinski redar kaznoval za napačno parkiranje? Želite povrnitev plačane globe? Pokličite

OGLASI ZA DELO WWW.E-UTRIP.SI

www.poravnava.si

SKUPAJ ZA NOVA DELOVNA MESTA V KOČEVJU! DAVOR ŠTAMFELJ, UNI.DIPL. POLITOLOG OBČINSKI SVETNIK OBČINE KOČEVJE

Ž

upan dr. Prebilič še vedno (že tri mesece) ni podal ustreznih pojasnil glede suma oškodovanja občinskega in državnega premoženja pri izginotju gore peska iz nekdanjega Gregorčičevega kamnoloma (vsaj ko to pišem še ni bilo nikakršnih pojasnil iz občinske uprave). Spoštovane občanke in občani si lahko dodatno gradivo, dokumente in fotografije ogledate tudi v članku »Župan dr. Prebilič še vedno zavit v molk?«, objavljenem na spletnem portalu e-utrip.si. V današnjem prispevku pa bom tako predstavil dve pomembni pobudi, kateri sta bili pred kratkim realizirani. Naj najprej začnem s pobudo spodbujanja gospodarstva v občini Kočevje. Pobudo sem v proračunsko proceduro vložil novembra 2011 v obliki amandmaja k rebalansu proračuna 2011 in občinska uprava občine Kočevje je potrebovala skorajda dve leti, da je pripravila pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ta namen. Občinski svet je tudi potreboval skorajda dve leti, tako da smo šele pred kratkim v rebalansu letošnjega proračuna za ta namen zagotovili 30.000 € sredstev. V teh dveh letih bi lahko pomagali kar nekaj gospodarskim subjektom v občini in s tem delavcem - na kar sem ob večih prilikah opozarjal, a za to ni bilo potrebne politične volje ne v občinski upravi in ne v občinskem svetu. V tem zamujenem obdobju pa so nekateri gospodarski subjekti propadli in nekateri delavci

Kočevarslužbe. / november, mmxiii 9 tudi izgubili Brezposelnost je v teh dveh letih narasla za 3%. Morda tiči razlog za pomanjkanje politične volje v nerazumevanju velike socialne stiske veliko občank in občanov Kočevja, saj kar nekaj kočevskih političnih akterjev, predvsem v občinski upravi, prejema prihodke iz dveh ali več naslovov. Dr. Prebilič kot profesor in neprofesionalni župan, ga. Štefanič kot neprofesionalna podžupanja in s.p., ga. Malnar Memedovič kot javna uslužbenka in s.p., g. Zemljak prav tako, … , sicer pa je bil pred tem mandatom rekorder nekdanji župan Veber, kateri je dvojno funkcijo župana in poslanca opravljal kar desetletje in pol! Ko sedaj prebiram županove hvalospeve na njegov ali račun občinske uprave glede uspešnosti tega mandata, posebno z vidika gospodarstva oziroma brezposelnosti, se ob tem samo čudim njegovemu tiščanju »glave v pesek« (upam da ne v tistega iz Mozlja). Vsekakor pa boste občanke in občani tisti, ki boste imeli kmalu glavno besedo pri ocenjevanju uspešnosti tega mandata, posebno ob dejstvu, da je brezposelnost v občini Kočevje sedaj skorajda 23 % ter narašča (v začetku mandata je bila dobrih 18%) in da je revščine čedalje več. Druga pobuda, katero želim predstaviti, pa je pobuda naj-podjetniška ideja v občini Kočevje. Namen pobude je dati možnost vam, spoštovane občanke in cenjeni občani, vašim inovativnim podjetniškim idejam. Ideja pobude je s strani občine Kočevje začeti aktivno promovirati in spodbujati podjetniško razmišljanje, ki bi lahko rodilo kakšno perspektivno in inovativno podjetniško idejo. Ob pravi podpori s strani razvojnih institucij (kar je tudi njihova naloga) pa bi lahko inovativna in perspektivna podjetniška ideja zaživela v obliki kakega novega podjetja v Kočevju, ki bi lahko na novo ustvarilo še kako prepotrebna delovna mesta, ki nam jih v Kočevju kronično primanjkuje. Pravijo, da če noče gora k Mohamedu, mora Mohamed h gori. Ali če parafraziram omenjen izrek: »Če ne zmore župan in občinska uprava pripeljati investitorjev, ki bi v Kočevju odpirali delovna mesta, moramo potem sami poskusiti ustvarjati inovativna delovna mesta. Skupaj z vami, spoštovane občanke in cenjeni občani, za nova delovna mesta v občini Kočevje!

NAROČNIK: DAVOR ŠTAMFELJ, SAMOSTOJNI OBČ. SVETNIK

8

Kočevar november 2013  

Lokalni časopis , ki pokriva Kočevje , Kostel , Oslinico