Page 4

www.e-utrip.si / info@studioutrip.si

Kočevar / november, mmxiii

Novice izpod peresa občinskega svetnika

Okrašeno Kočevje v lanskem letu, foto: Nik Vidmar

Novoletna krasitev mesta

K

ar nekaj prahu in nezadovoljstva je dvignila novica, ki jo je na svoji spletni strani in prek njemu naklonjenih medijev posredoval aktualni župan Občine Kočevje dr. Prebilič. Povedal je namreč, da v letošnjem letu novoletne krasitve mesta Kočevje ne bo. Razlog je v tem, da je večina občinskih svetnikov z glasovanjem o rebalansu proračuna zavrnila predlog župana, da se sredstva, ki so namenjena za novoletno krasitev me-

Ko

PETRA ŠOLAR

lovico tega denarja'. Ker svetniki niso želeli, da se odškodnina porabi za druge namene, so kljub pojasnilom, da toliko denarja letos ne bo možno porabiti za obnovo, vztrajali, da se odškodnina nameni zgolj obnovi šole, četudi bo del denarja letos ostal nepo-

sta, povečajo za dodatnih 200 %, kar pomeni dvig na 26.000,00 €. Večina svetnikov je proti razsipništvu župana in občinske uprave, saj ocenjuje, da je 6.000,00 € dovolj za krasitev mesta ob dejstvu, da je potrebno plačati le delo ob začetku in koncu novoletne krasitve mesta, vse ostalo pa imajo shranjeno v skladiščih in je še kako uporabno. Denar v višini 20.000,00 € pa smo z večino glasov namenili sanaciji pogorele šole v Stari Cerkvi ter nabavo prepotrebne šolske opreme.

Obračun komunalnih storitev – pluženje snega v pretekli zimi

Zaradi novoletne okrasitve mesta podpisali celo peticijo je predsednik Krajevne skupnosti Kočevje-mesto Jože Corel minuli četrtek kočevskemu županu Vladimirju Prebiliču izročil peticijo za novoletno krasitev mesta, je v središču Kočevja že stala novoletna jelka, pa tudi komentarji svetnikov na družabnih omrežjih so nakazovali, da Kočevje kljub nekaterim napovedim letos le ne bo ostalo v predprazničnem mrku. 561 občank in občanov je podatek, da so svetniki odvzeli denar za krasitev mesta tako razburil, da so podpisali peticijo, s katero so zahtevali okrasitev mesta, na družabnem omrežju pa celo ustanovili svojo skupino. Zaplet z novoletno krasitvijo Kočevja je povzročilo sprejetje rebalansa proračuna, konkretneje eden od štirih amandmajev. Kočevski svetniki so na 31. redni seji z amandmajem oklestili več postavk (po zatrjevanju Janka Vebra s tistih, ki jih je občinska uprava z rebalansom povišala), tako zbranih 476.000 evrov pa namenili za rekonstrukcijo osnovne šole v Stari Cerkvi. Glavni argument, da je 12 svetnikov ta amandma potrdilo, je bil, da je 'občina od zavarovalnice dobila okoli 930.000 evrov odškodnine za šolo v Stari Cerkvi, v letošnjem rebalansu proračuna pa je za obnovo šole namenila zgolj eno po-

7

(odprte terjatve), obenem pa načrtovali plačilo za vnaprej – torej za decembrsko krasitev. To pomeni, da so načrtovali denar za plačilo dveh krasitev – lanskoletne in letošnje. »Četudi bi želel razporejati denar, ga ne morem, saj so mi svetniki to onemogoči-

Jože Corel predaja peticijo za okrasitev mesta

K

omunala d.o.o. Kočevje je v začetku leta Občini Kočevje izstavila račun za pluženje snega v pretekli zimi, in to v višini neverjetnih 1.170.000,00 €. Od pristojnih na občini in župana sem na seji občinskega sveta zahteval pojasnilo, ki pa me ni prepričalo, kaj šele zadovoljilo. V normalnih zimah je bil strošek za zimsko vzdrževanje cest blizu 0,5 mio €. Lanska zima je bila po zatrjevanju odgovornih na Komunali Kočevje in Občini Kočevje nekaj posebnega. Se strinjam. Še posebej je izstopala višina stroškov za pluženje. S tem denarjem bi bilo moč plačati pluženje za celoten kočevsko-ribni-

ško-belokranjski okoliš. In tu gre za davkoplačevalski denar. Vsak občan namreč dobro ve, kakšna je kakovost storitev pluženja Komunale Kočevje in njenih podizvajalcev. Ponekod dobra, ponekod katastrofalna, ponekod je celo potrebno plačati za škodo, ki so jo povzročili plugi. Kritika in zamera leti na odgovorne na Občini Kočevje, ki niso zagotovili ustrezne kontrole in nadzora nad izvajanjem zimskega vzdrževanja lokalnih cest, ampak so enostavno sprejeli izstavljen račun »zdravo za gotovo«. Namreč takoj, ko so ugotovili nenormalno povečan obseg del in stroškov, bi morali ukrepati in iskati rešitve. Toda ne, občinska uprava na

seji občinskega sveta z rebalansom enostavno zahteva dodatni denar za plačilo računov Komunali Kočevje. Ko sem na seji občinskega sveta opozoril na to, praktično ni bilo svetnika, ki bi o tem razpravljal. Enako velja za odgovorne na občinski upravi z županom vred. Ljudje, govoril sem o znesku 1,1 mio €, ki ga morajo plačati davkoplačevalci. Naj še omenim, da kot nadzornik Komunale Kočevje že dve seji poslušam zahteve njenega vodstva po nujnosti sprejetja Pravilnika o nagrajevanju direktorja. Bolje bi bilo, da bi hkrati razpravljati tudi o sankcijah zoper direktorja v primeru slabih poslovnih rezultatov.

Odprava plačilnega naloga občinskega redarstva

rabljen. Med prerazporejenim denarjem je bilo tudi 20.000 od 26.000 evrov, namenjenih okrasitvi mesta. Večina svetnikov je namreč menila, da 6.000 evrov zadošča za postavljanje novoletnih lučk. A kočevski župan Vladimir Prebilič pojasnjuje, da so letos nameravali poravnati že izdane račune za postavljanje novoletne krasitve

li,« je župan komentiral vprašanje, zakaj ne odvzame del denarja drugje. Dodal je, da novoletna krasitev najverjetneje bo, da pa bodo o tem odločali svetniki na seji (v času pisanja članka seje še ni bilo). Občina Kočevje je sicer lani za montažo in demontažo lučk plačala 11.971 evrov, za nakup novih lučk (verige za smreko na ploščadi) pa 720 evrov.

D

irektorica občinske uprave Marta Briški kot ključna zagovornica občinskega stališča, da Občina Kočevje 240 oškodovancem ne bo povrnila denarja za nezakonito obračunane kazni zaradi napačnega parkiranja in izdanega plačilnega naloga občinskega redarja, je doživela še dodatno hladno prho. 17. oktobra je prejela sklep Okrajnega sodišča v Kočevju, ki na laž postavlja njene trditve in stališča na seji občinskega sveta in popravke v lokalnem časopisu ter istočasno meče temno senco na njeno pravno znanje, na katerega se vedno arogantno sklicuje.

Sodnica je namreč v predmetni zadevi ugotovila, da je plačilni nalog nezakonito izdal nepristojni organ občine, in sprejela sklep, da se odpravi izdani plačilni nalog. Posledice takšne odločitve sodišča so, da je potrebno denar oškodovanim vrniti. Pomembno je tudi sporočilo sodišča Občini Kočevje, da v primeru, da postopek nadaljuje policija, le-ta ne sme izdati odločbe, ki bi bila v primerjavi z odpravljeno odločbo glede sankcije za prekršek v škodo kršitelja. Gospa Briški je vedno vehementno trdila in pojasnjevala, da plačilni nalog lahko odpravi le pristojno sodišče.

V tem sklepu sodišča pa v tretji točki razločno in razumljivo piše, da bi Občina Kočevje (beri ga. Briški) potem, ko je zaznala kršitev redarja, lahko že sama po uradni dolžnosti odpravila plačilni nalog in denar vrnila vsem oškodovancem. Toda od trenutne občinske oblasti kaj takega ni za pričakovati, kajti očitno že zbirajo denar za božičnico ali izplačila povečanega obsega del. Občani pa še vedno pričakujejo vračilo nezakonito odvzetega denarja z obrestmi in tudi opravičilo župana za vse nevšečnosti, ki jih je s svojim ravnanjem povzročil. Ali bo zmogel?

NAROČNIK: ZLATKO FICKO, OBČINSKI SVETNIK

6

Kočevar november 2013  

Lokalni časopis , ki pokriva Kočevje , Kostel , Oslinico

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you