Page 1

Kočevar

marec

Mucki na pustni torek poskrbeli za sladka presenečenja

foto: toMaŽ podlogar

1

mmxii

očistimo Slovenijo 2012

št. #22

brezplačni časopis občin Kočevje & Kostel 6.300 izvodov | marec, MMXII

intervju Marjan oražem

»razmišljaj dobrodelno, pokaži da imaš srce!«


2

www.e-utrip.si

info@studioutrip.si

POMLADNA AKCIJA NA DOLOČENE ARTIKLE

OD 27. MARCA DO 12. APRILA DELOVNI ČAS: TOREK, SREDA IN ČETRTEK OD 16. DO 19. URE

INDUSTRIJSKA PRODAJALNA NOGAVIC INTERSOCKS D.O.O., REŠKA C. 14, KOČEVJE TEL: 01 89 39 838

MONTAŽA, DEMONTAŽA IN SERVIS POHIŠTVA MONTAŽA IN DOBAVA LAMINATNIH PODOV, TOPLIH PODOV, ITISONOV... ČISTILNI SERVIS (ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, STANOVANJ, KOŠNJA TRAVE...) SELITVE POHIŠTVA IN OPREME VLEKA VOZIL 24 UR/DAN

Izdelava pohištva po meri: • vgradne omare • kuhinje • otroške sobe • dnevne sobe gsm 041 680 363

GSM 041 574 062 MILENKO.MRDA@GMAIL.COM

MILENKO MRĐA S.P., REŠKA C. 7, 1330 KOČEVJE

mizarstvo

26 LET

BRANKO BARTOL S.P., BREG PRI KOČEVJU 57, 1332 STARA CERKEV

KOMBI PREVOZI TOVORA PO SLOVENIJI IN TUJINI

Prodajamo in montiramo lesena notranja vrata vseh vrst, tako masivna stilna do modernih in atraktivnih oblik slovenskih, avstrijskih in italijanskih proizvajalcev. Izmere, svetovanje in dostava za naročnike brezplačno. Andrej Šilc s.p. gsm: 041 694 871 Zamostec 31 1317 Sodražica


Kočevar

marec

mmxii

“Najraje berem

3


4

www.e-utrip.si

info@studioutrip.si

NOVA FREKVENCA NOVA FREKVENCA - GAJA, MASAŽNE STORITVE IN SVETOVANJE SONJA KOLAR S.P., REŠKA CESTA 5A, KOČEVJE

M: 040 307 894 • TUINA KITAJSKA MASAŽA • • KLASIČNA MASAŽA • • REFLEKSNA MASAŽA STOPAL • • LIMFNA DRENAŽA • • MIX PAKETI • • DARILNI BONI •

TEL: 01 893 1850 IZDAJA Studio utrip d.o.o. trata Xiv/6, 1330 KočevJe VPISANI V RAZVID MEDIJEV: 1531

Zanjo

Zanj

• THE RECONNECTION PONOVNA POVEZAVA •

• INTUITIVNO SVETOVANJE • • ANGELSKI READING •

UREDIL ivan gabrič OBLIKOVANJE IN PRELOM gašper preMoŽe

Dnevi

OGLASNO TRŽENJE ana šabič KOORDINATORKA PROJEKTOV Katarina turKovič AVTOR FOTOGRAFIJE NA NASLOVNICI toMaŽ podlogar

Mehiške kuhinje Od 8. do

SOUSTVARJALCI alenKa SoMenSary darJa valenčič irena ciglič Manca Korelc MateJ MeMedovič MateJa torbar Miha Kolarič nina štaudohar petra šolar roK boSina SergeJ aMbroŽič tina ZaJc toMaŽ podlogar

18. marca

pri plačilu z gotovino

Darilni boni za materinski dan tudi v Graciji v Tuš centru Kočevje Laura Jurkovič s.p. Tzo 37, 1330 Kočevje gsm: 051 393 833

NAKLADA ČASOPISA KOČEVAR UTRIP OBČIN KOČEVJE & KOSTEL 6.300 iZvodov

Vabljeni tudi na obilne in okusne malice ter jedi po naročilu.

NAKLADA ČASOPISA KROŠNJAR UTRIP OBČIN RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK & VELIKE LAŠČE 5.400 iZvodov OGLASNO TRŽENJE: ana šabič ana@Studioutrip.Si 070 899 998

Popusti za večje skupine Praznovanja obhajilo, poroke krst, birma

vSe PRaviCe zadRŽane. PonaTiS CeLoTe aLi PoSaMezniH deLov Je dovoLJen Le S PRivoLJenJeM izdaJaTeLJa. KA-MM D.O.O., MAHOVNIK 90, 1330 KOČEVJE

kupon za pedikuro

TISK KvM grafiKa, ribnica

za MoRebiTen obiSK TiSKaRSKeGa ŠKRaTa Se vaM GLoboKo oPRavičuJeMo PoŠTnina PLačana PRi PoŠTi 1330 KočevJe LeTna naRočnina za doSTavo naSLovLJeneGa čaSoPiSa Je 12,00€ z ddv


Kočevar

marec

uvodniK

mmxii

Marec - mesec prebujenja in ljubezni

M

esec marec nam prinaša veliko lepih obeležij, katerih rdeča nit je, lahko rečemo, vsekakor tisto najlepše čustvo, ki ji pravimo ljubezen. Ljubezen do vnovičnega rojstva pomladi, čistega okolja. Ljubezen do žena (8. marca), mater in otrok (Materinski dan) ter ljubezen do moških - očetov, partnerjev, bratov in sinov..., saj tudi slednji v

Katarina Turkovič

mesecu, ko se ptički ženijo, obeležujejo svoj dan, Dan mučenikov. Tu so tudi dnevi, ko slavimo umetnost in izkazujemo ljubezen do poezije in gledališča. Nenazadnje je tu dan, ki mu nekateri danes še ne posvečajo veliko pozornosti, pa bi morali – Svetovni dan vode. Kajti prav voda je vir življenja, naše zdravje in kvaliteta pa sta njuni posledici. Še en

pomemben premik se bo, z vašo pomočjo in ljubeznijo do narave zgodil, in sicer se bo 24. marca izvedla največja prostovoljska akcija v zgodovini človeštva World Ceanup 2012, katere del je tudi vseslovenska akcija Očistimo Slovenijo 2012, slednji pozornost namenjamo tudi v našem časopisu. Naj vas torej v pomladnem mesecu marcu vodi ljubezen!

8. marec, mednarodni dan žena "Blagor ženskam, ki znajo hoditi kot vile, zemlja lahko zadiha pod njihovimi rahlimi stopali." Alenka Rebula Ob mednarodnem prazniku - Dnevu žena vsem ženskam iskreno čestitamo! Uredništvo

Za oglaševanje v časopisih Kočevar in Krošnjar ter spletnem portalu e-utrip.si pokličite: 070 899 998, pišite: ana@studioutrip.si Ana Šabič Za sodelovanje s časopisi Kočevar in Krošnjar ter spletnim portalom e-utrip.si pokličite: 070 988 889, pišite: katarina@studioutrip.si Katarina Turkovič

5


6

iz naše občine

Tiskovna konferenca Janka Vebra

dne 14. 02. 2012 Janko Veber

Z

aradi enostranskih in zavajajočih informacij župana Občine Kočevje o sprejemanju proračuna 2012 podajamo kot svetniška skupina SD nasprotna dejstva o njegovem ravnanju: 1. Proračun odraža razvojno vizijo občine. Župan je edini predlagatelj proračuna. Ugotavljamo, da so ključni projekti v proračunu tisti, ki smo jih Socialni demokrati pripravili še v prejšnjem mandatu. Novi omembe vredni projekti se nanašajo na komunalno urejanje romskih naselij. Te smo tudi podprli. Nad takšnim stanjem smo razočarani, ker se ne izkorišča zakonsko zagotovljene prednosti občine Kočevje na vseh razpisih. Torej se izgublja priložnost za črpanje razvojnih sredstev iz evropskih in državnih razpisov. 2. Predlog proračuna za leto 2012 je bil obravnavan na decembrski seji med zadnjimi točkami dnevnega reda. Župan je šele 15 min. pred zaključkom seje začel z obravnavo proračuna. Seja se je nadaljevala 10. januarja. 3. Na isti seji je občinski svet sprejel sklep o subvencioniranju cen komunanih storitev. Presenečeni smo bili, ko smo ugotovili, da v proračunu ni planiranih sredstev za subvencije cen. To pomeni, da je prvotni predlog proračuna bil pripravljen tako, da je župan planiral drastično povečanje cen komunalnih storitev. Za nas je to nesprejemljivo, ker je stanje v gospodarstvu težko, brezposelnost velika, pred vrati je nova kriza, župan pa planira poviševanje cen! Pred tem je že v juliju 2011 soglašal z 29 % povišanjem cen ogrevanja in o tem ni obvestil občinskega sveta ne javnosti! 4. Občinski svet je na isti seji zavrnil predlog za povišanje nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. V proračunu je bilo upoštevano povišanje tega ob-

www.e-utrip.si

činskega davka! 5. Za sredstva lekarne je občinski zahteval namensko porabo v področju zdravstva. Župan zavaja, ko trdi da nasprotujemo črpanju sredstev iz lekarne. Zahtevamo namensko porabo iz razloga, ker so neracionalno porabljali sredstva za lastno promocijo in nekritično plačevanje računov komunali, Razvojnemu centru, Univoxu, preplačilo pri nakupih zemljišč... 6. Občinski svet je sprejel znižanje najemnin za poslovne prostore v višini 20%. Zakaj je župan planiral višji prihodek iz naslova najemnin? 7. Predlog proračuna je bil torej slabo pripravljen zato ga je občinski svet zavrnil. Župan je sam predlagal občinskemu svetu kar 30 dnevni rok za predložitev novega proračuna. Sklep o 30 dnevnem roku je občinski svet sprejel. Seja na kateri smo sprejeli sklep je bila 10. januarja 2012. Danes je že 14. februar 2012 proračun še vedno ni predložen v obravnavo. Šele 17. februarja predlaga usklajevanje svetniškim skupinam. Neodgovorno ravnanje župana, ker zavlačuje sprejem proračuna. 8. Odgovornost za zamudo želi prevaliti na svetnike, kar je nekorektno. Zato Socialni demokrati pozivamo župana da nemudoma vloži v proceduro proračun za leto 2012. 9. Zgroženi smo nad njegovimi izjavami, da mu gre na bruhanje, ko ocenjuje delo občinskega sveta, da mu gre na organ, ko se ljudje ne strinjajo z njegovimi odločitvami. 10. Opozarjamo na zavajanje župana, da se zaradi občinskega sveta ne more prijavljati na razpise. Poudarjamo, samo dva projekta za komunalno opremljanje romskih naselij je pripravil za razpise. Odgovornost za takšno stanje mora prevzeti sam. Socialni demokrati podpiramo vse dobre projekte za občino, dosledno bomo pa kritični do slabih odločitev kot so denimo nepremišljene podražitve, uvajanje novih kazni za fasade, nadziranje ljudi, najemanje prestižnih avtomobilov ...

info@studioutrip.si

Odziv župana Občine Kočevje na obtožbe s tiskovne konference Janka Vebra dne 17. 02. 2012 Katarina Turkovič

O

čitek, da je bil proračun zavrnjen zaradi neuravnoteženosti, ker slednji ni vseboval najemnin za komunalno infrastrukturo, po županovih besedah ne drži. Proračun je sicer lahko nepopoln, nikakor pa ne neuravnotežen, saj to pomeni, da prihodkovna in odhodkovna stran nista usklajeni. Prav tako ne drži, da se zaradi najemnin Komunali Kočevje dvigujejo cene. Kajti najemnine, ki jih Občina Kočevje zagotavlja Komunali Kočevje so povezane z letno pogodbo. Ker je sorazmerno veliko neznank,v smislu pobiranja teh sredstev najemnin zneskov najemnin in ker cena komunalne storitve vedno dokončno še ni dorečena, praviloma sprejemajo to najemnino, kot pobot, konec leta. Sicer pa so bile te najemnine za leto 2011 in se je na isti način to urejalo tudi v preteklosti. Torej predlog ni bil ne pomanjkljiv ne neusklajen. Nesprejetje predloga NUSZ (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča) naj bi bil dodaten razlog za nesprejetje uravnoteženega proračuna. Predlagan dvig nadomestila je znašal 0,4 cente na letni ravni. Izračun je pokazal, da bi glede na število podjetnikov v naši občini, taka pomoč znašala 2, 6 EUR letno na pravni subjekt. Trenutno veljavni odlok je posledica že veljavne zakonodaje, ki naj bi predvideval uskladitev NUSZ-ja s stopnjo inflacije. Glede Lekarne pa so očitana prezgodnja predvidevanja, da je milijon EUR že zagotovljen. Znesek je bil usklajen z Lekarno Kočevje, za tem pa so imeli še dva usklajevalna sestanka z vodji svetniških skupin, šele potem je bil predlog predlagan za proračun, ki še ni sprejet, tako


marec

7

mmxii

je pripravljena že tretja verzija predloga proračuna. Eden od očitkov se nanaša tudi na samovoljni dvig cen komunalnih storitev, kar ne drži, saj so cene komunalnih storitev zamrznjene že od leta 2003, ko je država sprejela sklep, da se cene ne dvigujejo, saj se je morala zaustaviti rast inflacije. Kar pa se tiče toplotne energije, je stvar izvzeta iz zamrznitve, ker gre za tržni del poslovanja Komunale, saj slednja podlega vsem tržnim kriterijem na nekem trgu. Če se dvigujejo cene energentov, se dvigujejo tudi cene storitev in v Kočevju se cena ni dvignila vse od leta 2008. Če se cena storitev ne bi dvignila, bi Komunala ustvarjala izgubo, kar bi morala pokrivati Občina kot ustanovitelj Komunale. Cena pa se oblikuje tako, da se najprej izdela predlog, ki mora bit utemeljen na cenah ostalih energentov, slednjega se pošlje na MOP (Ministrstvo za okolje in prostor), nato gre na Nadzorni svet Komunale, šele potem pride v podpis Občini. Prav tako je bilo očitano neodgovorno ravnanje pri pripravi proračuna. Namenskost je resnično problematična in vztrajanje, da se sredstva Lekarne usmerijo v zdravstvo po besedah župana ni dobro, saj je zdravstvo jurisdikcija države, zato mora v prvi vrsti vse, kar mora, najprej zagotoviti država, šele nato lokalna skupnost in je prevzemanje državnega bremena na lokalna ramena neodgovorno ravnanje. Lekarniških milijon EUR v predlogu preračuna ni več, zato je bilo potrebno iz predloga vzeti tudi dve investiciji (Zdravstveni dom Kočevje in most v Dolgi vasi). Proračun je »težak« 22 mio EUR, od tega je 9, 5 milijonov EUR »blokiranih«, to je ti. primerna poraba, drugih 9 milijonov EUR so investicije, za katere so podpisane pogodbe za projekte, ki morajo biti izpeljani (sredstva EU in drugih virov) … Ne sme se pozabiti na dejstvo, da vsak dobljen projekt vsebuje stopnjo sofinanciranja s strani Občine. »Prostega« denarja tako ostane le milijon EUR. 

Odziv Občine Kočevje na članek v časniku Žurnal 24 dne 01. 03. 2012 OBČINA KOČEVJE

D

ne 1. marca 2012 je v časniku Žurnal 24 izšel članek z naslovom »Zaradi razpisa župan ob živce«, avtorice Jerce Božič Kranjec. Zaradi zapisanih neresnic in zavajanja javnosti s podanimi informacijami s strani direktorice Doma starejših občanov občina Kočevje podaja svoj odziv. »Direktorica Doma starejših občanov Lidija Žagar v članku navaja trditve, ki so zavajajoče in neresnične. Trditev, da se Občina ni bila pripravljena odreči komunalnemu prispevku nikakor ne vzdrži. Občina je iskala zakonito rešitev, da ji komunalnega prispevka ne bi bilo treba zaračunati. Žal veljavni predpisi oprostitve plačila komunalnega prispevka ne dopuščajo. Odločno zanikamo navedbe Žagarjeve, da Občina v letu 2011 ni uspela počrpati sredstev iz Pokolpja, zaradi zavlačevanja. Občina si je na vsak način prizadevala, da bi bila odprta vprašanja rešena in da bi čim prej prišlo do sklenitve pogodbe z vsemi udeleženimi partnerji. Vendar je žal kljub našim aktivnostim do podpisa pogodbe lahko prišlo šele 17. avgusta 2011, h kateri pa je moral, zaradi usklajenosti s proračunsko postavko, biti podpisan aneks št.1, datiran 5. novembra 2011. Šele nato so bili izpolnjeni pogoji za pričetek realizacije projekta in možnost priprave razpisa ter črpanja sredstev. Iz navedenega torej jasno izhaja, da razpis nikakor ni mogel biti objavljen pred enim letom, kot to zavajajoče trdi Žagarjeva. Poleg tega pojasnjujemo, da se je možnost črpanja sredstev, predvidenih v letu 2011 prenesla v leto 2013, o čemer je bila Žagarjeva prav tako seznanjena.«

Izjava Grega Mohoriča na ravnanje župana Občine Kočevje dr. Vladimirja Prebiliča

Gregor Mohorič

Na

12. redni seji sem županu zastavil vprašanje, zakaj še ni razpisa za DSO (Dom starejših občanov), na katerega mi je odgovoril, jaz pa sem se mu zahvalil. Potem pa je v občinske prostore povabil mojo direktorico Lidijo Žagar in jo okrcal, zakaj o vprašanjih, ki se tičejo DSO-ja komunicira preko posameznih svetnikov, čeprav se z direktorico o tem sploh nič nisva pogovarjala. Župan je direktorici DSO Kočevje rekel, da bi pri svojih zaposlenih morala narediti red, konkretno je mislil name, ker da se »mulc« do njega ne bo tako obnašal. Direktorica bi morala razmisliti, če naj bo tak delavec v prihodnosti sploh v DSO-ju še zaposlen. Na odgovor direktorice, da sem dober delavec in naj župan ne pričakuje njenega vpliva na življenje delavcev v prostem času je odgovoril, naj tudi sama razmisli, kako slediti dogodkom, če še želi biti direktorica. Sicer pa nas je župan očrnil v vseh medijih, tudi v lokalnem okolju. Na svoje delo v občinskem svetu, zaradi neresničnih izjav župana, prejemam veliko kritik. Kot občinski svetnik mislim, da delo pod takšnimi pogoji v občinskem svetu ni mogoče.

naročnik: občinski svetnik grega mohorič

Kočevar


8

iz naše občine

www.e-utrip.si

info@studioutrip.si

Naši gozdovi in 13. seja Občinskega sveta Občine Kočevje Sergej Ambrožič, foto: tomaž podlogar

20.

februarja se je nadaljevala 13. občinska seja Občine Kočevje (OS OK). Njena pomembnejša tema in točka je bila predvsem zadnja, to je poročilo o gospodarjenju z našimi gozdovi. A gremo lepo počasi… Po ustaljeni praksi zapisnikov in poročil začenjamo z umikom na pobudo Janka Vebra in sicer 10. točke dnevnega reda, to je Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kočevje. Razlog je, da je to nadvse pomembna stvar in zato vredna (prav)posebne obravnave. Umik je bil soglasno potrjen. Nadaljevalo se je z dvema DIIP-oma (vrsta investicijskega projekta), in sicer za romski naselji Trata VII in Marof. Bistvo je (civilizacijska) ureditev teh dveh naselij, torej (zlasti) z vodovodom in kanalizacijo. DIIP za Trato je (že) spisan in OK bo na podlagi tega poskušala dobiti od države (SVRL-ja) ves finančni zalogaj, to je 140.000 € (brez DDV). Projekt za Marof je spisan že skoraj v celoti in OK bo za projekt prispevala 80.000 €, ostalo (212.000 €) pa bo poskušala pridobiti od države. Oba projekta sta bila soglasno sprejeta. Šesta točka se je nanašala na določitev in odmero NUSZ-ja (davka- nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča). Po predlo-

gu župana, da točka za odmero NUSZ- ja ostane nespremenjena in po propadlima amandmajema (po katerih bi se ta točka odmere spremenila na podlagi rasti cenrevolorizirala) je bil sprejet predlog župana. Sedma točka je bila Priznanje deklice s piščalko. Bolj formalno. Stvar je v tem, da strokovna komisija anonimno predlaga letnega nagrajenca, OS OK pa ga potrdi. Sklep je bil potrjen. Osma točka so bila razrešitve (predvsem zaradi odstopov) in imenovanja v javnih zavodih. Spremembe so se dogodile v PIKu, glasbeni šoli in v nadzornem svetu komunale. Deveta točka je bil Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v OK. Ta bo odgovoren neposredno županu, kot posvetovalno telo. Sklep je bil sprejet. Deseta točka je bila seznanitev OS s poročilom gospodarjenja z gozdovi v OK za 2011. Na temo je bila pestra in poučna razprava. S specifičnimi stvarmi in posli, ki se dogajajo, ne bi rad, da izgubljamo čas v tem članku, ker je pomembnejša tema, kot zgolj za en odstavek. Za enkrat zapišimo samo nekatere misli, dejstva in vprašanja, ki so se porajala na seji. Vsi svetniki so se strinjali, da je napredek pri izkoriščanju in gospodarjenju z gozdovi opazen.

Da se da še marsikaj postoriti (in se mora postoriti) tudi. Dejstvo je za enkrat tako, da je OK lastnik približno 9 odstotkov in država 83 odstotkov gozdov v OK. Kot pove Nejc Zemljak, iz občinske uprave, so (zato) za zdaj prioritetne naloge predvsem: prenos lastništva iz države na OK; zamenjava, odkup ali odprodaja solastniških parcel, ki so v solastnini z državo ali drugimi ter označitev lastniških mej na terenu. To je nekakšna osnovna podlaga. Naslednje, kar je in bo pomembno- še bolj daljnosežno, pa je kot pove župan, na kakšen način - odnos se bomo odločili upravljati z našimi gozdovi v bodočnosti. Na voljo so tri opcije: 1. Ali bomo podeljevali koncesije (kot država), 2. Ali bomo zaposlili lastnega človeka, ki bo pripravljal razpise (in bili kot sedaj odvisni od javljanja na te razpise), 3. Ali pa, da postanemo »samozadostna celica« – občina z lastno sečnjo, spravilom, proizvodnjo itn. To so konec koncev strateška vprašanja razvoja naše občine. Vsi na seji so se (tudi) strinjali, da nam strokovnih in dobrih ljudi ne manjka (kot npr. mag. Tomaž Devjak, ki je bil za čas seje žal odsoten). Po zanimivi obravnavi sodeč je za zdaj torej potrebno (le) začeti izdajati odločbe o lastništvu nad gozdovi, da se ve čigavo je kaj in da gremo lahko nato premišljeno naprej.


Kočevar

marec

9

mmxii

Bolje vrabec na strehi kot v roki? Sergej Ambrožič

P

rvega februarja se je na 13. seji Občinskega sveta Občine Kočevje (OS OK) zgodil neljubi in tudi (malce) nepričakovan dogodek. Namreč, predlog župana dr. Vladimirja Prebiliča, da se iz Lekarne Kočevje potegne milijon evrov, ki stojijo na banki, kot rezerva (futr banki), ni bil sprejet. To se je, po njegovih besedah, zgodilo navkljub poenotenju zneska občine s stroko - lekarno in navkljub temu, da ta denar naša občina ta trenutek v sklopu proračuna 2012 zelo, zelo če ne že krvavo potrebuje. Da razmere niso ravno najbolj rožnate čivkajo že zgodnji vrabci. Kakšne posledice ima ta odločitev OS OK za občino, občinski svet in Nas same je škoda vrstic. Lahko se zgolj ponovimo, da je s to odločitvijo občinskega sveta OK, ogrožen najpomembnejši dokument občine - proračun OK oz. je njegovo morebitno sprejetje za toliko dlje časa podaljšano v že danes tako nestanovitno prihodnost. S tem in z njim pa kajpak tudi že sprejeti in tekoči projekti OK - Vse se še bolj (za)ustavi oz. aktualno rečeno zamrzne do nadaljnjega. Županu je na seji opozicija očitala zlasti pomanjkanje transparentnosti in namenskosti »lekarniškega« denarja. Pa vendarle smo, kjer smo. Dejstvo je, da potrebujemo denar in potrebujemo proračun. Denar bi lahko v sredo šel v proračun (namesto da leži na slabi investiranosti na banki) in župan ter občina bi – če bi, pripravili zadovoljiv predlog proračuna, ki bi - če bi zadovoljil večino svetnikov OK po transparentnosti in ostalih željah&interesih, OS tega še zmeraj bodisi sprejel ali zavrnil. Tako pa se je OS OK (in z njimi posredno tudi mi) kot rečeno še bolj oddaljil od sprejetja proračuna in naša občina bo do nadaljnjega, kot kaže in žalostno reči - pa vendarle - »stopicala« na mestu (brez denarnice). Negativna konotacija seje »bolje vrabec na strehi kot v roki« pa hočeš nočeš ostaja…

Kočevje z novo info točko Za pokolpje – aktivno in dejavno! Katarina Turkovič

V

začetku leta je naše mesto v okviru projekta Za Pokolpje – aktivno in dejavno, vreden 4 milijone EUR (85% - ESS, 15% -slovenski Kočevski akademski proračun), pridobilo novo info točko, druga točka se nahaja v kipar Marko Glavač med Črnomlju. Slednji sta namenjeni 99 slovenskimi umetniki predvsem prepoznavanju potreb v monografiji Atelje in okolja in razmeram na trgu dela umetniki ter spodbujanju usposabljanja OBČINA KOČEVJE, foto: tomaž podlogar in zaposlovanja brezposelnih odprtju razstave na območju Pokolpja, ki ga zaTihomirja Pin- znamuje nadpovprečna brezterja, mojstra fo- poselnost. Z info točko želijo tografije, ki je bila v sredo, 29. omenjenim skupinam približati februarja 2012 v Mali galeriji storitve Zavoda ter nuditi pomoč Cankarjevega doma v Ljublja- pri vključevanju na trg dela in ni, je izšla tudi monografija z pri iskanju zaposlitve. Hkrati se naslovom Atelje in umetniki. bo krepilo sodelovanje z delodaNjena avtorja sta Tihomir Pin- jalci, zbornicami in združenji, ter in Aleksander Bassin. Knjigo izobraževalnimi organizacijabogatijo fotografije Tihomirja mi, ipd., ki vplivajo na razvoj Pinterja, izbor predstavljenih novih zaposlitvenih možnosti likovnih umetnikov pa je opra- v Pokolpju. Brezposelni, iskalci vil in se z njimi tudi pogovarjal zaposlitve, katerih zaposlitev umetnostni kritik, kustos in je ogrožena, in delovno neakdo nedavnega direktor Mestne tivni se bodo lahko vključevali galerije Ljubljana Aleksander v usposabljanja za spoznavaBassin. V tokratni monografi- nje razvojnih in zaposlitvenih ji je predstavljenih 99 likovnih priložnosti regije, organizirani umetnikov kot npr. akademska bodo zaposlitveni sejmi, okrokiparka Marjetica Potrč (v letu gle mize, predavanja, ... Projekt 2011 je bila priznana kot šesta sicer vključuje tudi delo na tekiparka na svetu), akademski renu, kar omogoča mobilnost, kipar Tobias Putrih (ki danes večjo dostopnost Zavoda, prerazstavlja v svetovno znanih ga- poznavanje potreb in ovir v Polerijah), akademski slikar Bojan kolpju, seznanjanje delodajalcev Gorenec (dekan Akademije za li- s spodbudami za usposabljanje kovno umetnost in oblikovanje in zaposlovanje brezposelnih ter Ljubljana) akademska slikarja povezovanje lokalnih partnerjev Janez in Mišo Knez in mnogi na trgu dela. drugi. V monografiji, ki predsta- Info točka v Kočevju, ki se navlja likovne umetnike Slovenije haja v bivših prostorih Rdečega pa je tudi Kočevar, akademski križa Kočevje je bila v prvem kipar in magister umetnosti mesecu delovanja dobro obiskaMarko Glavač, ki je omenjenega na, saj jo je v januarju obiskalo privilegija zelo vesel. 160 oseb.

Ob


10

oKoLJe in PRoSToR

www.e-utrip.si

očistimo Slovenijo 2012!

del akcije bo tudi občina Kočevje! v občini Kočevje so bile manjše čistilne akcije v preteklosti, vezane na manjše, organizirane skupine ljudi, vseskozi prisotne. Slednje so bile vezane na manjša območja, a njih sporočilo je bilo jasno: »Smeti ne sodijo v naravo!«. Prva večja, bolj organizirana, čistilna akcija je bila organizirana leta 2006, ko smo prvič v čistilno akcijo povezali mlade iz osnovnih in srednjih šol. čistilna akcija »Poberimo smeti skupaj« (tako smo jo poimenovali leta 2006) je leta 2009 prerasla v najbolj množično čistilno akcijo v Sloveniji. v čistilni akciji »naredimo Kočevje zeleno« je sodelovala 810 ljudi. Leta 2010 je sledila prva vseslovenska čistilna akcija »očistimo slovenijo v enem dnevu«. 17. aprila 2010 je k čistilni akciji v občini Kočevje pristopilo 1864 občank in občanov. na deponijo v Mozlju je bilo pripeljanih skupno 105 – 110 ton odpadkov. naslednje leto smo čistilno akcijo organizirali na lokalnem nivoju. v akciji »očistimo Kočevsko 2011«je sodelovalo 1360 ljudi. zgoraj zapisano samo po sebi govori, da nam v Kočevju ni vseeno za naravo in da obstaja množica ljudi, ki jih upravičeno skrbi za jutri njihovih otrok cilji v okviru akcije »očistimo

tina KotniK

Slovenijo 2012«: – 24. marca 2012 postati pomemben segment vseslovenske čistilne akcije in združiti 1500 in več prostovoljcev; – iz narave odstraniti polovico obstoječih divjih odlagališč (ca. 70 – 80 lokacij); – nadaljevati s čiščenjem kraških jam in aktivnejše opozarjanje na perečo problematiko onesnaženega podzemlja na Kočevskem; – posodobiti in še naprej vzdrževati Register divjih odlagališč;

– –

in se je 24. marca 2012 udeležite, posvojite odlagališče. zberite ekipo in skupaj očistite eno odlagališče. prijavite divja odlagališča na spletni strani register.ocistimo.si ali preko brezplačnega telefona 080 2262. za pomoč pri iskanju ali prijavi odlagališč lahko pišete na popis@ ocistimo.si ali se po pomoč obrnete na lokalno koordinatorko. prijavite zbirno mesto za prostovoljce in nudite pomoč pri usmerjanju prostovoljcev na posameznih zbirnih mestih , – sodelujte in postanite del številnih spremljevalnih dejavnosti, ki potekajo v okviru projekta (natečaji, izzivi, nagradne igre…), – pomagajte pri organizaciji, lokalno ali za celo Slovenijo, – prispevajte fi nančno ali materialno (npr. preko SMS donacij), – skupaj z vašo organizacijo postanite uradni podpornik projekta, širite glas o projektu in zraven povabite še družino, prijatelje, znance, imate prikolico, traktor ali kakšno drugo ustrezno vozilo? Pomagajte pri odvozu odpadkov.

Mi smo zraven, kaj pa vi? www.očistimo.si

24.

marca 2012 bo drugič v zgodovini Slovenije organizirana enodnevna vseslovenska prostovoljska okoljska akcija, ki nosi ime »očistimo Slovenijo 2012«. omenjeni projekt, ki ga vodijo številni prostovoljci društva ekologi brez meja v sodelovanju s številnimi partnerji, se tokrat širi na globalno raven, in sicer v sklop globalne pobude World Cleanup 2012 (www.letsdoitworld. org). Gre za največjo prostovoljsko okoljsko akcijo v zgodovini človeštva.

info@studioutrip.si

– povezati vse ustanove, katerih naloga in cilj je vzgoja in izobraževanje, vse društva in posamezne organizacije, da aktivno sodelujejo tako pri projektu kot tudi pri varstvu narave v prihodnje; – nadaljevati s številnimi preventivnimi in preprečevalnimi akcijami in na ta način ozaveščati ljudi in varovati okolje v katerem živimo. pridite z nami! Prijavite se na spletni strani www.ocistimo.si ali na telefonskih številkah 08 387 88 56, 040 255 433. Prijavite sebe, ekipo, postanite partner ali pokrovitelj; postanite del množice ljudi, ki želi drugačen Svet. projekt lahko kot posameznik ali v skupini podprete na mnogo načinov: – prijavite se na čistilno akcijo

– –

Spremljajte www.očistimo.si, pokličite telefonski številki 08 387 88 56 in 040 255 433, pošljite elektronsko sporočilo na info@ ocistimo.si ali pokličite lokalno koordinatorko za več informacij. Sledite nam lahko preko: Fb ekologi brez meja ,Twitter-ja @ ocistimo, #ocistimo2012 in na Youtubu ocistimo. verjamemo, da boste del največjega okoljskega projekta v zgodovini človeštva tudi vi! Tina Kotnik, koordinator aktivnosti v občini Kočevje tina.kotnik@zgs.gov.si 041 657 393


KoÄ?evar

marec

mmxii

11


12

www.e-utrip.si

• Velika izbira novih vozil Peugeot vedno na zalogi 80 najnovejših modelov • Center rabljenih vozil - vedno na zalogi 70 ohranjenih vozil z enoletno garancijo Levja priložnost • Smo pooblaščeni servis za vozila Peugeot da bo vaš avto vedno zanesljivo deloval • Pomoč na cesti: asistenca z avtovleko hitro pridemo, ko potrebujete pomoč • Originalni rezervni deli - original je original • Avtopralnica za zunanje in notranje čiščenje da bo vaš avto čist in dišeč • Obiščite nas na spletni strani ali na Facbooku in sodelujte v naši veliki nagradni igri - osvojite lahko bon vreden 3.000 € • www.avtohisa-vic.si • www.facebook.com/avtohisa.vic • tel: 01 20 07 333 vedno se oglasimo ali pa vas pokličemo nazaj

info@studioutrip.si

Želite prodati ali se posvetovati o prodaji vaše nepremičnine? Pokličite nas 041 359 769

Aleksandra Osterman s.p. tzo 59, 1330 Kočevje projektiranje · nadzor · svetovanje in nepremičninsko posredovanje f: 01 89 50 755 info@pbo-sp.si t: 01 89 50 750 www.pbo-sp.si

policijko poročilo AŽURNA POROČILA DOGODKOV Vremensko poročilo Pošiljajte nam svoje zgodbe za objavo na portalu pošljite nam opis zanimivosti iz vašega kraja www.e-utrip.si


Kočevar

marec

ekokaravana v Kočevju!

tina KotniK, KoordinatorKa aKtivnoSti v občini KočevJe:

M

13

mmxii

ed vrsto spremljajočih aktivnosti, ki letos potekajo v sklopu vseslovenske prostovoljske okoljske akcije se je v petek, 17. februarja 2012, v Kočevju ustavila ekokaravana. S skupino prostovoljcev društva ekologi brez meja smo v knjižnici v Kočevju preko ustvarjalnih delavni izdelovanja ptičje hišice iz odpadnega materiala, izdelovanja plastičnih okrasnih rožic ter izdelovanja vrečk iz starih T-shirtov, s čimer smo stari majčki podaljšali življenjsko dobo in hkrati zmanjšali uporabo plastičnih vrečk smo spoznavali in utrjevali korake trajnostnega razmišljanja. Petkovega popoldneva v knjižnici se je udeležilo okoli 200 ljudi in prav vsakemu so ponujene aktivnosti »ukradle« vsaj trenutek eko pozornosti. bodisi je bil to le krajši postanek in ogled poučnih in kratkih fi lmov na temo ekologije, sodelovanje pri nagradni igri zadeni koš bodisi poduk o pravilnem ločevanju odpadkov, ki ga je v knjižnici ta dan predstavilo tudi podjetje komunala Kočevje. vsi tisti, naveličani svoje stare garderobe, smo na »zmenku z drugo obleko« našli kaj všečnega zase in tam pustili oblačila, ki nam niso več zanimiva. in najmlajši? Ti so v svojem kotičku prisluhnili ekopravljici in si na razstavnih policah knjižnice ogledali vrsto slikanic in knjigic, katerih vsebina je namenjena ozaveščanju in varovanju narave. Mirnejše popoldne v knjižnici je polepšal še Primož Turk, ki je s svojimi notami in glasom podprl letošnjo čistilno akcijo in se pridružil množici, ki si želimo zdrav, varnejši in lepši jutri. uspešnost projekta »očistimo Slovenijo 2012« je v veliki meri odvisna od ljudi, ki bodo k akciji pristopili, sodelovali. verjamem, da se 24. marca 2012 vidimo!

čistilna akcija izjava petre Matos petra MatoS predSednica društva eKologi breZ MeJa

Še mesec dni je do velikega čiščenja, ki bo letos potekalo 24.3.2012. Slovenija se tokrat pridružuje svetovnemu gibanju, World Cleanup 2012. Pomen tovrstnih akcij je predvsem v povezovanju in ozaveščanju ljudi. Pomembno je, da vsak od nas prevzame odgovornost za okolje, v katerem živimo. Najmanj, kar lahko naredimo je, da enkrat na leto očistimo svojo okolico, da prijavimo divje odlagališče na www. očistimo.si ali pa človeka, ki brezvestno odlaga odpadke v okolje, policiji. Pomembno je, da ne pogledamo stran, ko zaznamo, da se dogaja nekaj, kar se ne bi smelo..., pa ne le na področju okolja. Če bi vsak naredil, kar je v njegovi moči, bi bil svet veliko lepši.

Fotografsko društvo Grča Kočevje v sodelovanju z Zavodom za kulturo in turizem, Parnas Velike Lašče in v sklopu projekta Medved naš vsakdanji objavlja:

MeDNARODNi FOTOGRAFSKi NATečAJ "MeDVeD NAš VSAKDANJi"

Tema natečaja: Medved v Sloveniji Dela na CD/DVD se pošljejo na naslov: Fotografsko društvo Grča Kočevje, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, s pripisom MeDVeD. Preko e-prijavnice: http:// www.fotodrustvogrca.si/ prijavnicamedved.html ali na email:info@fotodrustvogrca.si Nagrade 1. mesto: Zlata medalja 2. mesto: Srebrna medalja 3. mesto: bronasta medalja in 5 (pet) diplom Pristojbnine ni, udeležba na natečaju je brezplačna.

Takšne akcije pa so tudi pritisk na odločevalce. Če se nas poveže 270 000, kot se nas je leta 2010, je to jasno sporočilo naši vladi, da želimo čisto Slovenijo in sistemske spremembe, ki bodo do tega pripeljale. Letos se bomo temu še bolj posvetili, saj se spreminja zakon o varstvu okolja. Čas je, da se zavemo, kakšno moč imamo in da nam ni potrebno le čakati, kaj bo država naredila za nas. Naredimo raje kar sami. očistimo torej Slovenijo za lepši svet! Prijave potekajo na www. očistimo.si

Sprejem del: 15. 04. 2012 Žiriranje: 21. 04. 2012 Obveščanje: 25. 04. 2012 Pošiljanje katalogov in nagrad se izvede takoj po osrednji prireditvi, oz. najkasneje do 31.05.2012. Otvoritvena razstava bo 22. 05. 2012 v Kočevju, v cerknici v mesecu juniju, razstava v Rokodelskem centru v Ribnici, v sklopu mednarodne konference o rjavem medvedu v septembru 2012,Trubarjeva domačija na Rašici pri Velikih Laščah: 5. 10. 2012 - 15. 11. 2012 in v Loškem Potoku v mesecu novembru.


14

Iz naše občine

www.e-utrip.si

info@studioutrip.si

Kulturni dan na OŠ Zbora odposlancev Kočevje Nikolina P. Pleše

17.

Srečanje županov: Z Blok v Ljubljano I.L.

Ž

upani trinajstih občin ob tretji A razvojni osi, to je območje od Škofljice do Kostela, so se v sredo, 29. februarja, srečali na Bloški planoti, v Novi vasi. Gostitelj sestanka je bila občina Bloke. Prvi možje lokalnih skupnosti, ki jih povezuje tako imenovana cesta smrti, ob njej pa še vrsta drugih razvojnih ovir, so sklenili, da bodo neomajno, ne glede na gospodarsko krizo, nadaljevali z dejavnostmi predvsem pri posodobitvi cestne in železniške infrastrukture ter izgradnje polnega avtocestnega priključka Šmarje Sap. Izhodišča zanje so bila potrjena februarja lani na ministrstvu za promet. Takrat so postavili okvirne cilje in roke ter določili prioritete. Dinamiki občin naj sledi tudi nova vlada, zato naj bi se predstavniki županov sestali z ministrom Francem Bogovičem in mu podrobno predstavili vsebino projekta, ki nima alternative. Vrstni red prioritet ob treti A razvojni osi se ne bo v ničemer menjal, tudi spričo gospodarske krize oz. napovedanih

varčevalnih ukrepov, so župani enotni. Ivan Jordan, sicer župan Škofljice, se bo kot koordinator občin ob tretji A razvojni osi kmalu srečal s predstavniki oblasti v Ljubljani. »Zdaj je najbolj pomembno, da do jeseni v prostorske akt vnesemo traso obvoznice na Škofljici,» je poudaril. Železnica do Kočevja je eden od dveh najtrdnejših stebrov županskih prizadevanj za oživitev območja južno od Ljubljane. »Država mora slediti evropskim direktivam tudi tako, da ponudi možnost tej regiji pri uporabi javnega železniškega prometa,» je poudaril kočevski župan dr. Vladimir Prebilič. V primeru, da bi vlada, mimogrede - vse stranke sedanje koalicije so pred volitvami soglasno podprle županska prizadevanja po posodobitvi tretje A razvojne osi, skušala odstopiti od projekta, imajo župani na zalogi tudi druge ukrepe, da bi ga zaščitili. Po sestanku z ministrom Bogovičem bodo določili datum naslednjega srečanja županov, ki bo ta mesec v Ribnici. pošljite nam opis zanimivosti iz vašega kraja www.e-utrip.si

2. 2012 je na naši šoli potekal kulturni dan za učence od 6. do 9. razreda, ki so bili razporejeni v več različnih delavnic. Aktivnosti v delavnicah so potekale pod vodstvom učiteljev ali pa v sodelovanju z zavodi in posamezniki iz domačega kraja. Rdeča nit vseh delavnic so bile naslednje teme: Junaki našega časa, Ti meni modrost, jaz tebi radost in Delajmo dobro. Učitelji so oblikovali kar 15 delavnic in prav vsaka je bila nekaj posebnega. Potapljaška delavnica in delavnica prve pomoči sta potekali v šolski telovadnici. V učilnici likovnega pouka so učenci ustvarjalno okraševali avtomobilske gume namenjene projektu Očistimo Slovenijo. Matija in Anže Kobola sta omogočila, da se učenci sami preizkusijo v rezbarjenju lesa. V ostalih učilnicah so učenci kvačkali, izdelovali volnene cofke, pisali spise, oblikovali plakate, učili upokojence angleščino ali pa ustvarjali scenarij za dobrodelni koncert. V novinarski delavnici so zbirali informacije o delavnicah, pisali komentarje, oblikovali članke in fotografirali izdelke za šolsko spletno stran. Ena skupina se je odpravila v gozd in nato še naredila ptičje krmilnice. Preostale delavnice so potekale v sodelovanju z Domom starejših občanov Kočevje, OŠ Ljubo Šercer, Zavetiščem za male živali in učiteljicami na razredni stopnji. Ob koncu dneva je bilo čutiti obojestransko zadovoljstvo učiteljev in učencev. Z delavnicami smo hoteli zbuditi socialno čut v posamezniku, spoštovanje in pozitiven odnos do drugih ter prostovoljno delo. Še enkrat se zahvaljujemo vsem sodelujočim in se priporočamo za sodelovanje v prihodnje. ažurna poročila dogodkov vremenska napoved www.e-utrip.si


Kočevar

marec

15

mmxii

MESEČNI SEJEM 4. APRILA V KOČEVJU, PRED ŠPORTNO DVORANO

filmski obračun med kočevskimi romi

na

pustno nedeljo, 19. februarja, so mediji poročali o grozljivem dogodku, ki se je zgodil na kočevski bencinski črpalki, kjer je prišlo do pretepa med romskima družinama in posledično do žalostnega zaključka, smrti. do pretepov je prišlo že dan prej, ko naj bi se skupini spopadli dvakrat, in sicer prvič v Štalcerjih in drugič pred lokalom v industrijski coni v Kočevju, nekaj udeleženih naj bi končalo na urgentnem bloku Kliničnega centra v Ljubljani. na tragični dan se je ena skupina ponovno organizirala in enega od članov druge skupine, 39-letnega borisa zupanca ml., zasačila na bencinski črpalki, ko je z ženo in enoletnim otrokom nameraval napolniti rezervoar. okoli 10 Romov, se je, brez nadzora in z obilico maščevanja v sebi, spravi-

dogodku pričeli z aktivnostmi za izsleditev storilcev kaznivega dejanja. Tako so okoli 14. ure v Kočevju prijeli 7 oseb (moških starih med 22 in 35 let) ter jim odvzeli prostost. 21. februarja je preiskovalni sodnik okrožnega sodišča v Ljubljani ves dan opravljal zaslišanja v primeru obračuna na črpalki. eni osebi, ki je že prestajala zaporno kazen na odprtem oddelku zavoda za prestajanje kazni zapora, je sodnik odredil prestajanje kazni na zaprtem oddelku zPKz. za štiri zaslišane osebe je bil, zaradi ponovitvene nevarnosti, odrejen pripor, preostalima dvema pa je preiskovalni sodnik do zaslišanja odredil sodno pridržanje. vsi so osumljeni storitve kaznivega dejanja umora in nasilništva. Spor naj bi domnevno nastal zaradi spora med pokojnikovim 17-letnim nečakom in njegovim

Skupina napadalcev se je nad 39-letnega moškega spravila s palicami in sekirami in ga močno poškodovala. V ZD Kočevje so ga poskušali reanimirati, a so bile poškodbe prehude. lo na mlado družino. Pri tem so uporabili tudi palice in sekiro ter moškega tako pretepli, da je poškodbam podlegel, njegovo ženo so zlasali, jo nekajkrat udarili, enoletni otrok pa je padel na tla. nekaj očividcev, ki se niso želeli izpostavljati je izjavilo, da je bilo kot v mafijskem filmu. vozila so pripeljala, vojščaki so izstopili iz vozil ter hitro udarili po moškem in njegovi družini. bilo je neverjetno in naravnost pretresljivo. Skupina napadalcev je moškega močno poškodovala. v zd Kočevje so ga poskušali reanimirati, a so bile poškodbe prehude. Policisti so takoj po obvestilu o

vrstnikom iz romskega naselja Trata, od koder prihajajo tudi napadalci, ki so ubili žrtev. Policisti so bili v Kočevju prisotni na vsakem vogalu in v mestu smo te dni imeli tudi specialno enoto, ki naj bi poskrbela za hiter odziv. Policisti so zbirali obvestila tudi v zvezi z dogodki, ki so se zgodili tekom noči (na 19. 2. 2012) v gostinskih lokalih v okolici Kočevja, kjer so policisti izvajali zakonsko določene naloge. Ker gre v tem primeru za populacijo, ki naj bi imela tudi veliko orožja in je nagnjena k maščevanju, se kaj kmalu lahko zgodi še večji incident.

TEKSTIL, OBUTEV, POSTELJNINA, SVEČE, ... VABLJENI OD 8 DO 16 URE gsm: 031 359 976, Maršanič bojan s.p. breg pri Kočevju 10, 1332 Stara cerkev

PARKETARSTVO

KLARIČ Aleš Klarič s.p. Mestni log II/26 1330 Kočevje m 031 681 569 m 041 681 569

Kinološko društvo Kočevje obvešča lastnike psov vseh pasem, da pričenja s tečaji predvidoma 3. 3. 2012 na društvenem poligonu. Organizirali bomo sledeče tečaje: 1. Tečaj male šole, za pse stare od 3 do 9 mesecev 2. Nadaljevalno šolanje, programi A in b-bh za pse starejše od 9 mesecev 3. Tečaj agilitiya informacije: 051 309 678

kinolosko.drustvo.kocevje@gmail.com

Predsednik KD Kočevje Tomaž Gruden


16

lepota in Zdravje

www.e-utrip.si

Zdravi in lepi v pomlad

B

liža se pomlad. Običajno se takrat lotimo pomladanskega čiščenja in tako kot je čiščenja potreben naš dom, ga je potrebno tudi naše telo. Živimo v času, ko je naš zunanji videz vse bolj pomemben, če je to prav ali ne. Tudi sami se nehote, že pri prvem srečanju ocenjujemo po zunanjem izgledu ter si na podlagi tega ustvarjamo mnenja. Pa ne gre le za naravno lepoto, temveč za urejenost, lep, estetski zunanji videz ter zdravo telo. Skrb za naše fizično telo, je pomembna prav tako kot za psihično, saj je to med seboj povezano. Le tako bomo zadovoljni in srečni kot celota. Dobro je, da imamo danes na voljo toliko različnih metod, tehnik in aparatur, ki nam odlično pomagajo pri tem, da lahko najbolje poskrbimo za svoje fizično telo, izboljšamo svoje zdravje in zunanji videz. Veda, ki se ukvarja s tem se imenujeta kozmetika. Je neposredno povezana z medicino, zato se že v času šolanja pridobi poglobljeno znanje anatomije, dermatologije, farmakognozije, kemije, mikrobiologije ter fizike. Za uspešno delo je potrebno poznati človekovo telo in njegove funkcije, kemijo zaradi uporabe kislin in preparatov ter fiziko zaradi množice tehnološko dovršenih aparatur. Samo delo kozmetika na strankah namreč ni več tako omejeno kot nekoč, kozmetik lahko danes opravlja mnogo posegov, ki so bili včasih v domeni medicine. Tudi aparature, ki se danes uporabljajo v kozmetiki so zelo dovršene, nekatere pa celo enake, kot se uporabljajo v zdravstvu. Zame, ki sem že po naravi estet, je bilo samoumevno, da sem se odlo-

info@studioutrip.si

TATJANA TOMIČ LAUTAR

čila za ta poklic, ki je zame osebno najlepši na svetu. Srečna sem, da lahko pomagam drugim do boljšega počutje in videza. Kot perfekcionist pa seveda ves čas širim svoje znanje z dodatnimi izobraževanji in tečaji, na seminarjih, kongresih, pri nas in v tujini, ker se mi to zdi izrednega pomena. Kot športnica in vodja v welness centru sem pridobila tudi odlična znanja osebnega trenerstva ter sodelovala z najboljšimi nutricionisti pri sestavi in oblikovanju shujševalnih programov, pravilne prehrane ter diet. Zato vam predstavljam nekaj najnovejših tehnik ter aparatur, ki jih uporabljam pri svojem delu s katerimi danes lahko v najkrajšem času naredite največ za svoje zdravje in lep zunanji izgled. Power plate - revolucionarna vadbena naprava. Idealna za vse, ki jim primanjkuje časa. Z vadbo trikrat tedensko po pol ure izoblikujete svoje telo. Namenjena je kondiciji, učvrstitvi mišic, oblikovanju telesa, za hujšanje, odpravo celulita, izvrstna preventiva proti osteoporozi,… Kavitacija - alternativa kirurški liposukciji. Na neboleč način odstranjuje maščobne obloge. Brez diete, drastično zmanjša obseg in maščobne obloge, ter napne povešeno kožo. Za ženske in moške, idealna za po porodu. Za tiste, ki vadite pa kljub temu ne izgubite maščobe na trebuhu, za tiste, ki ste že shujšali, pa vam je ostala ohlapna kože, ter za vse ostale. Ultrazvok - različni terapevtski programi: odstranjevanje celulita, glajenje gub, brazgotin, obnova kože, zdravljenje aknaste kože, kuperoze,… Dermal - aparatura nove dermatološke tehnologije: odstranjuje brazgotine nastale od aken in drugih vzrokov, zabarvanost od aken, odstranjuje pigmentacije, gube, pomlaja,… Iglična terapija - nova znanost, ki omogoča tvorbo kolagena v koži na naraven način, tako da stimulira kožo, da sama sproži proces tvorbe, ter tako zgladi brazgotine, gube, ter druge nepravilnosti na koži. Deluje tudi kot mezoterapija metoda, ki omogoča prodiranje preparatom vse v dermis, v najgloblje plasti kože.

Beljenje zob - dovršena tehnologija posebnih preparatov ter hladne svetlobe, nam varno pobeli zobke, ne da bi jih poškodovala. Laser nam po nekaj terapijah omogoča trajno odstranitev neželjene poraščenosti. Naštela sem le peščico od mnogih storitev, s katerimi boste z večjo samozavestjo in veseljem vkorakali v pomlad. Uporabila bom iste besede, kot sem jih zapisala na svoji spletni strani:»Le ko je človek zdrav, zadovoljen s svojim videzom in energetsko uravnovešen, deluje kot celota. Takrat je močan, samozavesten, samozadosten, uspešen in srečen.«

ZDR AVJE IN LEPOTA AKCIJA V MARCU: PEDIKUR A IN PEDIGELIR ANJE -10% POPUSTA! NOVO V TALEKSU: • LASERSKO ODSTRANJEVANJE DLAČIC • DERMATOLOŠKA APARATURA DERMALIFT ZA ODSTRANJEVANJE BRAZGOTIN, GUB IN PIGMENTACIJ • IGLIČNA TERAPIJA; POMLAJEVANJE, GLAJENJE BRAZGOTIN IN GUB, OBNOVA KOŽE • MEZOTERAPIJA • EDINI NA TRŽIŠČU NUDIMO DVE APARATURI KAVITACIJE ZA ODSTRANJEVANJE MAŠČOBE RAZLIČNIH JAKOSTI, TER DVE RAZLIČNI CENI!!! MESEČNE AKCIJE SPREMLJAJTE NA NAŠI SPLETNI STRANI WWW.TALEKS.SI DARILNI BONI: V KOČEVJU V PRODAJALNI ŽILNIK TZO 73 IN V RIBNICI V PRODAJALNI TIJANA, ŠKRABČEV TRG 50 NAROČANJE IN INFORMACIJE NA: TEL 031 733 987 TATJANA TOMIČ LAUTAR S.P. ESTETSKI CENTER TALEKS MESTNI LOG 1/29, 1330 KOČEVJE


Kočevar

marec

dobRodeLnoST

mmxii

17

Lastnik časopisa Kočevar Ivan Gabrič in zdravnica Otroškega dispanzerja ZD Kočevje Nives Prelesnik

NAGRADNA iGRA Ob PReDSTAViTVi KNJiGe »ZAKAJ Je bAbicA JeZNA« PiSATeLJice LeLe b. NJATiN V januarski številki Kočevarja in Krošnjarja smo vam ob predstavitvi nove knjige pisateljice Lele b. Njatin Zakaj je babica jezna, iz zbirke Aleph centra za slovensko književnost, zastavili nagradno vprašanje, ki je bilo povezano s pravljico Lele b. Njatin, ki govori o človeški sprenevedavosti in iskrenosti umetnika, ki jo je predstavila v Kočevju, oktobra lani, z izjemno instalacijo, prvo tridimenzionalno delo v Sloveniji, ki jo je pisateljica poklonila v spomin velikemu umetniku Stanislavu Jarmu. Pravilen odgovor se glasi: Deklica s piščalko. Nagrada: Knjiga Zakaj je babica jezna, avtorice Lele b. Njatin. Srečna nagrajenka je: Nives Rauh. Srečni nagrajenki čestitamo, pisateljici pa se za nagrado iskreno zahvaljujemo! Nagrajenka knjigo prevzame v uredništvu.

čistilec in vlažilec zraka podarili otroškemu dispanzerju Zd Kočevje! Katarina turKovič, foto: toMaŽ podlogar

v

hladnih zimskih dneh dobro skrbimo za ogrevanje naših bivalnih prostorov, a ob tem pogosto prezremo vpliv ogrevanja na naše zdravje in se niti ne zavedamo, da je vzdrževanje primernega zraka v naših domovih nadvse pomembno, še posebej za otroke, ki imajo kronične težave z dihali. eno od rešitev težav z dihali ponujajo čistilci in vlažilci zraka, ki v prostoru preprečujejo nastanek in razvoj bolezni dihal in alergij. Ker nakup tovrstnega vlažilca zraka številnim družinam predstavlja

finančno breme, smo se v uredništvu časopisa Kočevar odločili, da čistilec in vlažilec zraka Lanaform vapo lux air humidifier podarimo otroškemu dispanzerju zd Kočevje, ki bo otrokom s kroničnimi težavami z dihali, omogočal izposojo aparata. čistilec in vlažilec zraka je z dobrimi željami zdravnici otroškega dispanzerja zd Kočevje nives Prelesnik predal lastnik časopisa Kočevar ivan Gabrič. verjamemo, da bo čistilec in vlažilec zraka marsikateremu otroku omilil težave z dihali in omogočil bolj zdravo dihanje.

policiJSKo poročilo aŽurna poročila dogodKov vreMenSKa napoved www.e-utrip.Si


18

www.e-utrip.si

info@studioutrip.si

SPOMLADANSKI ODVOZ NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV Občane obveščamo, da lahko ostanke barv, čistil, lakov, razredčil, škropiv, pesticidov, kozmetike, mineralnih olj, odpadnih jedilnih in motornih olj, maziv, neonske žarnice, baterije, akumulatorje ter ostale nevarne odpadke predajo pooblaščenemu podjetju KEMIS d.o.o., ki bo izvedel odvoz le-teh med 22. in 24. marcem 2012 po naslednjem razporedu: • četrtek, 22. marec 2012 SPODNJI CVIŠLERJI ZGORNJI CVIŠLERJI MAČKOVEC KOPRIVNIK NEMŠKA LOKA BREZOVICA PREDGRAD KNEŽJA LIPA MOZELJ LIVOLD KOČEVJE

od 8.00 do 8.15 od 8.30 do 8.45 od 9.00 do 9.15 od 9.45 do 10.00 od 11.00 do 11.15 od 11.30 do 11.45 od 12.00 do 12.15 od 12.45 do 13.00 od 13.15 do 13.30 od 14.30 do 14.45 od 15.00 do 16.00

avtobusno postajališče pri ekološkem otoku pri ekološkem otoku pri ekološkem otoku pri ekološkem otoku pri tabli Brezovica, v križišču pri trgovini pri ekološkem otoku pri ekološkem otoku pri trgovini pri Športni dvorani

od 8.00 do 8.45 od 9.00 do 9.30 od 9.45 do 10.00 od 10.15 do 10.30 od 11.00 do 11.45 od 12.00 do 12.15 od 12.30 do 12.45 od 13.00 do 13.15 od 13.30 do 15.30

pri trgovini pri ekološkem otoku pri ekološkem otoku pri ekološkem otoku pred Pošto pri trgovini pri kapelici pri Gasilskem domu parkirišče pri TUŠ-u

od 8.00 do 8.15 od 8.30 do 8.45 od 9.00 do 9.15 od 9.30 do 9.45 od 10.00 do 10.15 od 10.30 do 12.30 od 12.45 do 13.00 od 13.15 do 13.30 od 13.45 do 14.00 od 14.15 do 14.30 od 14.45 do 15.30

na parkirišču pri Tušku pri ekološkem otoku pri ekološkem otoku pri ekološkem otoku pri Gasilskem domu

• petek, 23. marec 2012 FARA BANJA LOKA MORAVA NOVI LAZI KOČEVSKA REKA ŠTALCERJI ČRNI POTOK DOLGA VAS KOČEVJE • sobota, 24. marec 2012 LOŽINE MRTVICE SLOVENSKA VAS BREG MAHOVNIK KOČEVJE ŠALKA VAS ŽELJNE KLINJA VAS GORENJE STARA CERKEV

na parkirišču v Kidričevi ulici

pri Gasilskem domu pri trgovini pri Gasilskem domu pri ekološkem otoku parkirišče ob pokopališču

Oddaja vseh nevarnih odpadkov iz gospodinjstev je možna tudi na Zbirnem centru Mozelj vsak delovnik med 7. in 17. uro (v poletnem času do 19. ure), ob sobotah pa med 9. in 13. uro.


KoÄ?evar

marec

19

mmxii

hUMANiTARNA AKcijA ÂťZbiRAJMO ZAMAĹĄKe ZA NAĹĄeÂŤ

Alojzij  Erjavec  s.p.  

Mahovnik  76,  1330  Ko

tel       01  893  13  66 fax        01  893  13  67 mob    041  736  826  Alojz mob    041  338  163  Aleť erjavec.kamenmojster@gmail.com

  

Ĺ˝e vse od septembra 2010 v okviru humanitarne akcije s pomoÄ?jo koÄ?evskih osnovnih ĹĄol, g. Martina ĹĄkufce in nekaj podjetji zbiramo zamaĹĄke za Razvojno ambulanto ZD KoÄ?evje. do 27. februarja je bilo zbranih novih 760 kg zamaĹĄkov (230,00 eur), v letu in pol pa smo skupno zbrali Ĺže 5. 140 kg zamaĹĄkov, kar znaĹĄa 1.550 eur. celotna vrednost zbranih zamaĹĄkov je namenjena Razvojni ambulanti, ki pokriva celotno obmoÄ?je koÄ?evske, ribniĹĄke, sodraĹĄke in velikolaĹĄke obÄ?ine, za nakup ortopedskega pripomoÄ?ka SeDLO, v vrednosti cca. 2.400 â‚Ź. akcija je ĹĄe vedno v polnem teku, zato vabimo vse, da z zbiranjem pridno nadaljujejo. Za zbiranje zamaĹĄkov se vsem iskreno zahvaljujemo ter znova pozivamo k zbiranju vse, tudi lokalne gostince. namen zamaĹĄkov ZamaĹĄke zdrobijo, operejo, posuĹĄijo in spakirajo. Omenjeni drobljenec se skozi proizvodnjo plastiÄ?nih izdelkov (kot dodatek) porabi za izdelavo akumulatorskih zabojev oz. ohiĹĄij za akumulatorje. ManjĹĄo koliÄ?ino zbranih zamaĹĄkov (npr.: nakupovalne vreÄ?ke) dostavite na sedeĹž Komunale KoÄ?evje, Tesarska ulica 10, KoÄ?evje. VeÄ?jo koliÄ?ino zamaĹĄkov pa iz vaĹĄe lokacije odpelje Komunala KoÄ?evje po predhodnem dogovoru po telefonu 01 89 51 260. ZamaĹĄke je potrebno dostaviti v zapakiranih vreÄ?kah in jih tako tudi dati v kontejner. Odkupuje jih podjetje MPi d.o.o. za cca. 300 â‚Ź/tono. 1 tona je pribliĹžno en poln kontejner. izjava ge. Amalije, 82 let: Vsako dobro delo lahko nekomu polepĹĄa Ĺživljenje in Ä?e lahko pomagaĹĄ otrokom, je zadovoljstvo ĹĄe toliko veÄ?je. Verjamem, da bo ortopedski pripomoÄ?ek olajĹĄal razvoj mnogim malÄ?kom.

UNIKATNI  KAMNITI  IZDELKI OBNOVA,RESTAVRIRANJE        SPOMENIKI,   PULTI,POLICE,STOPNICE.. KLESANJE  IN  OBNOVA (ornamenti,  

SRE  ŠNO  2012

PREVZEM STARIH IZRABLJENIH VOZIL IZDAJA POTRDIL ZA ODJAVO IZ PROMETA tanja.zupanc@amis.net gsm: 041 652 793 gsm: 041 822-941 Avtoodpad Tanja Zupanc s.p. Mahovnik 34, 1330 KoÄ?evje

Gozdarstvo in trgovina z lesom, odkup vseh vrst lesa, odkup gozdov, odkup lesa na panju

041 652 427 Lamles, Alojz Lamut s.p. Sela pri DragatuĹĄ 5a, DragatuĹĄ

Posek in spravilo lesa 041 644 593 Ĺ kulj Emil s.p. ÄŒrnomaljska c. 4, KoÄ?evje


20

INTERNET

www.e-utrip.si

info@studioutrip.si

Spletne strani – namesto knjig vzemite v roko miško Manca Korelc

D

anes si težko predstavljamo dan brez spletnih strani. Ob jutranji kavi obiščemo spletna mesta s svežimi novicami, čez dan prek spletnih strani širimo poslovno mrežo, večer pa velikokrat zaključimo na družabnem omrežju. Spletne strani so v veliki meri nadomestile knjige, ki so včasih veljale za neponovljiv vir znanja. Naziv hram modrosti za rep še držijo knjižnice, toda kaj kmalu (če ga ni že, pa tega ne priznamo) ga bo tihoma prevzel internet. Kaj so spletne strani?

Spletne strani in spletne trgovine z nadpomenko spletna mesta so virtualni dokumenti, ki vsebujejo različno vsebino, kot je besedilo, slike, povezave, zvočni in video posnetki. So osnovni gradniki interneta in temelj za spletno predstavitev podjetja, organizacije ali posameznika. Spletne strani v številkah

Porast spletnih strani slikovito prikažejo številke, ki segajo v presenetljive višave. V letu 1995 so našteli približno 18 tisoč spletnih mest, februarja letos pa kar 613 milijonov (vir: ris.org). To je 34.000-krat več! Če bi želeli sešteti podstrani, iz katerih so sestavljeni milijoni spletnih strani, ali izračunati število kvadratnih metrov knjižnice, ki bi na policah ponujala 613 milijonov knjig, bi se nam najbrž zvrtelo. Vsestranskost spletnih strani

Spletne strani so virtualna stičišča informacij podjetji, organizacij in posameznikov. So zelo učinkovito orodje za multimedijsko predstavitev, pridobivanje informacij, komunikacijo vseh oblik ter povečevanje prepoznavnosti, ustvarjanje imidža in seveda pospeševanje prodaje. Spletna mesta so dostopna vsem uporabnikov spleta na

svetu, beseda meja praktično ne liko več kot le goli elementi, ki jih obstaja v besedišču <html> jezi- vidimo s prostim očesom. V ozadju se skriva celostna strategija, ki ka. jo pripravi strokovna skupina ljuKje dobim spletno stran? di z znanjem s področja trženja, Spletno stran si lahko izdelate oblikovanja, tehnologije spleta in sami s pomočjo mnogoterih brez- psihologije. Navad uporabnikov plačnih in plačljivih softverov. A spleta seveda ne morejo spoznaker želite ustvariti profesionalno ti do atoma natančno, a vendar spletno identiteto, izdelavo svoje obstaja veliko vzorcev vedenja na spletne strani prepustite kvalifi- spletu, ki so rdeča nit pri projekciranemu podjetju. Ponudnikov tu izdelava spletne strani. tovrstne storitve je zelo veliko, kakovostno spletno stran pa vam Izkušeni izdelovalci bo izdelal tisti, ki ga bodo zani- strani z mikroskopsko mali vaši prodajni cilji na spletu, natančnostjo: namen spletne strani ter profil –– preučijo cilje, ki jih bo spletna stran dosegala, vaših ciljnih kupcev. –– profilirajo ciljne obiskovalce Je vsaka spletna stran spletne strani, dobra stran? –– izberejo ključne besede, ki Veliko jih bere in piše <html> gradijo vsebino, programski jezik, ki ga govorijo –– načrtujejo informacijsko arhibrskalniki. Izdelave spletne stratekturo strani, ni se lotijo z nekaj stranmi bese- –– obarvajo različne grafične dila, logotipom, navigacijo, glavo elemente na strani, in nogo strani. Dodajo kakšno –– napišejo besedila, ki pritegnesliko, iz barvne palete izberejo jo spletne pajke in obiskovalce, dva odtenka, ki ju uporabljajo na –– dodajo interaktivno vsebistrani (kar poimenujejo grafični no, ki ohranja uporabnikovo dizajn) in morda ne pozabijo na pozornost, povezave. Le peščica ustvarjalcev –– snujejo navigacijo strani, ki strani pa izdela zares kakovostno služi kot stoodstotno zanesljiv spletno stran. kompas ... Kakšna je kakovostna spletna stran?

Na kakšen način spletna stran prodaja?

Kakovostna, torej prodajno učin- Pridobivanje potencialnih kupkovita spletna stran, je veliko, ve- cev jemlje velik kos pogače namena spletnih strani, zato je prodajna naravnanost prav poseben vidik izdelovanja spletnih mest. Na vsakem vogalu je potrebno spodbujati obiskovalca, da odda povpraševanje ali neposredno opravi nakup. Klici k akciji, kot so »Želim ponudbo!«, »Pohitite!«, »Akcija velja le do konca tedna!« in podobni nagovori obiskovalcem strani, so nepogrešljivi na vseh podstraneh. Spletni obrazec, prek katerega oddajo povpraševanje ali opravijo nakup, je obvezen element, saj lahko obiskovalec le z nekaj kli-


Kočevar

marec

ŠPORT

mmxii

ki kontaktira podjetje tudi sredi noči. Pri spletnih trgovinah moramo paziti tudi na dobro vidno košarico, enostavno registracijo, čim krajšo pot do nakupa ter bonbončke, kot so primerjava izdelkov, kartice zvestobe in mnenja zadovoljnih uporabnikov.

malo muzike«. Za spletno stran lahko plačate sto tisoč evrov, a za temi ničlami stojijo mnogotere ure načrtovanja strani. Dobri izdelovalci spletnih strani si za izdelavo vzamejo čas, čas pa je denar. Predvsem imajo za končni cilj strani doseganje vaših prodajnih ciljev, zato besedo prodaja Koliko stane spletna zapišejo z velikimi in odebeljenistran? mi črkami v plan izdelave straSpletno stran lahko dobite že za ni. Ne ustrašite se, kakovostno manj kot 300 evrov, a tu več kot spletno stran lahko dobite že za drži znani rek »malo denarja, nekaj tisoč evrov, ta investicija pa

se vam na bo dolgi rok zagotovo povrnila. Spletna stran je virtualna trgovina z neomejenim delovnim časom. S kakovostno spletno stranjo boste zgradili prepoznavno blagovno znamko in konkurenti bodo le majhne pike daleč na obzorju. Izdelava spletnih strani je umetnost, najboljši ustvarjalci spletnih mest pa čopiče vihtijo tudi potem, ko je spletna stran že objavljena. Takrat se pravzaprav najboljše šele začne ...

Umetno drsališče v Gaju obiskalo več 7 tisoč drsalcev! Katarina Turkovič

Kočevski otroci po 13-ih letih spet smučali v Brunarici! Katarina Turkovič

V

Na

sezoni 2011/12 je umetno drsališče pri Športnem domu Gaj privabilo izjemno število obiskovalcev – drsalcev. To zimo je v ledeni pravljici uživalo kar 7.235 drsalcev! Kljub obdobju polarnega mraza, ko je bil obisk nekoliko slabši, je bilo obiskov kar za 20% več kot lani. V času obratovanja so se na umetni ledeni ploskvi našega mesta odvijale številne aktivnosti kot so: drsanje, hokej – pouk športne vzgoje, športni dnevi, rekreativno drsanje, pustovanje na ledu. Marsikateri kočevski otrok je kakšno zimsko in počitniško urico, kljub rdečemu nosku in ozeblih prstkov, nasmejanih ličk preživel na ledu, pa tudi maškare so si v organizaciji Kluba mladih Kočevje na pustni torek privoščile ledeno rajanje. A ledenih užitkov brez marljivih rok in ogromno truda s strani Javnega zavoda za Šport Občine Kočevje in Občine Kočevje ne bi bilo, zato gre vsem, ki so kakorkoli pripomogli k uresničitvi vseh aktivnosti na ledu v Kočevju, iskrena zahvala. »Drsališče je obratovalo od 19. 12. do 24. 02. – skupaj 67 dni, od katerih je bilo možno drsati 58 dni. V normalnih okoliščinah so izgubljeni dnevi posledica odjuge – letos pa smo 06. 02. doživeli, da kljub odprtemu drsališču na njem ni bilo niti enega drsalca – zaradi prenizkih temperatur,« nam je povedal Janez Maršič iz Javnega zavoda za šport Občine Kočevje. Cilj prihodnjih sezon pa je, pričakovano, optimistično naravnan, saj se želi preseči magično število – deset tisoč obiskovalcev, kar bo, glede na pravkar minulo sezono, vsekakor lahko doseči, če le narava ne bo preveč muhasta in bo zima res prava zima, kot je bila včasih.

21

dolgoletno željo mnogih Kočevarjev in pobudo Občine Kočevje je po 13-ih letih znova zaživelo smučišče pri Brunarici. Resda le za otroke do 12. leta, a je to, za vnovičen začetek, veliko. Občina Kočevje si je na pobudo župana dr. Vladimirja Prebiliča zelo prizadevala, da je smučišče usposobila za Otroški smučarski park, ki je obratoval od 6. do vključno 26. februarja 2012. Investitor projekta Občina Kočevje, ki je smučišče v upravljanje zaupala Zavodu za šport Občine Kočevje, je investicijo ocenila na 80.000,00 EUR. Urejena je bila tudi nočna osvetlitev parka, saj je smučišče med tednom obratovalo med 15. in 19. uro, med prazničnimi dnevi, vikendi in v času zimskih počitnic pa od 10. do 16. ure. Obisk smučišča je bil odličen, saj je bilo v 20-ih dneh prodanih več kot 500 kart (urna -2 EUR, dveurna -4 EUR, dnevna -6 EUR). Na smučišču v Brunarici je potekala tudi mala šola smučanja, ki jo je vodil smučarski učitelj Tadej Špoljar, s pomočjo mladih smučarskih učiteljev Boštjana Lovka, Timoteja Kruške, Jaka Lampeta in Nuše Perkovič. Smučanja se je v dveh tednih učilo kar 80 otrok. In medtem ko so se nekateri mali nadobudneži učili prvih smučarskih zavojev, so se drugi, tudi tisti malo večji, po belih strminah, spuščali s sanmi, bobi in lopatkami.


22

www.e-utrip.si

info@studioutrip.si

ELEKTRIČNE NAPELJAVE, STRELOVODI, VIDEO NADZOR, MERITVE EL Z A

EL

ZA

akcija

montaža alarmnih naprav

www.el-za.si, e-mail: primoz@el-za.si

RAČUNOVODSKI

SERVIS TEL 01 620 77 31 GSM 051 370 799 GV SERVIS D.O.O. REŠKA CESTA 21A 1330 KOČEVJE NA NOVI LOKACIJI

RAČUNALNIŠKI SERVIS VIDRIH TEL 01 620 77 30 GSM 041 532 666 GREGOR@VIDRIH.SI GREGOR VIDRIH S.P. REŠKA CESTA 21A 1330 KOČEVJE NA NOVI LOKACIJI


Kočevar

marec

DOBRODELNOST

mmxii

Ana Kosten, Lara Sovič, Peter Vode, Urška Samec, Damjana Božič in Barbara Adlešič

Dobrodelni koncert »Razmišljaj dobrodelno, pokaži da imaš srce!« Urška Samec

V

soboto, dne 3.3.2012, ob 18.30 uri, je v dvorani Šeškovega doma v Kočevju potekal dobrodelni koncert. Tri dijakinje iz Gimnazije Kočevje, smer ekonomski tehnik (Urška Samec, Damjana Božič in Lara Sovič) smo se odločile, da za projekt, ki ga moramo izvesti za maturo, ob koncu našega šolanja, organiziramo dobrodelni koncert.

Ljubo Šercer, Vrtec Kočevje, enota Čebelica, Otroški pevski zbor Piki Jakob, Plesni studio Rusalka, Društvo upokojencev Kočevje, Roman Zupančič z učenci, Peter Vode ter Gal Gjurin. Vsi nastopajoči so svoje delo izredno dobro opravili. Občinstvo sta nagovorili tudi podžupanja občine Kočevje Liljana Štefanič ter ravnateljica Gimnazije Kočevje Meta Kamšek. Čez celoten dogodek sta nas po-

Pomembno, da v časih, ki niso za vsakega ravno najbolj prijetni, stopimo skupaj ter si pomagamo. Za samo organizacijo takega projekta, kot je dobrodelni koncert, smo se odločile, ker se nam zdi pomembno. Da pokažemo okolju, v katerem živimo, da je pomembno, da v časih, ki niso za vsakega ravno najbolj prijetni, stopimo skupaj ter si pomagamo. S projektnim delom smo začele že v oktobru. Začele smo zbirati najrazličnejše ideje o tem, kaj vse bi se v koncert dalo vključiti, ter koga bi povabile k sodelovanju. Na misel nam je prišlo da bi bilo lepo, če povabimo različne generacije nastopajočih in s tem pokažemo, da ko gre za medsebojno solidarnost, leta niso pomembna. Nastopili so: OŠ Stara Cerkev, OŠ

spremili voditeljici Ana Kosten in Barbara Adlešič, ki sta nas, poleg lepih besed, tudi dodobra nasmejali. Prvotni namen koncerta je bil zbiranje finančnih sredstev za

žini predale simboličen ček z zbranim zneskom 2.157,5 EUR in z veseljem lahko povemo, da gre denar v prave roke. Upamo, da jim vsaj malo olajša življenje. Vsem obiskovalcem smo podarili zapestnico, na kateri je bil zapisan slogan: »Razmišljaj dobrodelno, pokaži da imaš srce!« s tem sloganom smo želele pokazati, da ni dovolj, če o dobrodelnosti le razmišljamo, pomembna so dejanja. Dvorana Šeškovega doma je bila polna, obiskovalci so skupaj z nastopajočimi ustvarili pozitivno energijo, ki je bila prisotna čez celotno prireditev. Ob tej priložnosti bi se rade zahvalile tudi vsem sponzorjem: Gimnaziji Kočevje, Občini Kočevje, vsem nastopajočim, obiskovalcem, voditeljicama. Posebno

Ob zaključku koncerta smo družini Derviševič predale simboličen ček z zbranim zneskom 2.157,5 EUR družino Derviševič iz Kočevja. Družino smo opazile že na samem začetku organizacije in njihova zgodba nam je segla do srca. S pomočjo Centra za socialno delo Kočevje smo stopili v stik ter jih bolje spoznali. Ob zaključku koncerta smo dru-

zahvalo pa bi namenile tudi mentoricama Ivani Ciglič ter Mojci Šušelj. Za zaključek lahko še povem, da se je naš namen uresničil. Izredno vesele in hvaležne smo vam, da smo lahko vse te trenutke delile s tako številnim občinstvom.

23


24

www.e-utrip.si

info@studioutrip.si

Zaživite lahkotno, brez bolecin! gsm: 041 621 637 e-p: info@kemont.eu net: www.kemont.eu

Proti bolecinam Za dvig energije Proti depresiji 100 % naravno

PE razstavni salon Cesta Majde Šilc 1 Sodražica Prodaja Montaža Servis

Spletna

www.ha

trgovina

rmonija

051 384 057

12 let

:

zavesti.s

i

Harmonija zavesti, d.o.o., Mariborska 86, 3000 Celje | www.harmonijazavesti.si

garancije

GARAŽNA SEKCIJSKA VRATA

INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA VRATA

DVORIŠČNA VRATA IN ZAPORNICE

SERVISI GOSPODINJSKIH APARATOV IN BELE TEHNIKE

PVC LAMELNE ZAVESE

VLADO MILAVEC S.P., NOVA VAS 33, 1385 NOVA VAS

ROLO GARAŽNA IN IND. VRATA

NINO servis gospodinjskih strojev Dančulovič Ninoslav s.p. Vorančeva ulica 5 8000 Novo mesto tel: 07 3375 080 fax: 07 3347 093 gsm: 041 612 070 gsm: 041 236 375 www.servis-nino.si info@servis-nino.si

Pooblaščeni servis gospodinjskih aparatov znamk Aeg, Candy, Electrolux, Hoover, Blomberg, Brandt, De Dietrich, Fratelli onofri in Zanussi. Popravljamo tudi aparate drugih blagovnih znamk Gorenje, Privileg, Bosch, Beko, Lth, Liebherr, Ariston, Zerowatt, Iberna, ... Več kot 30 let praktičnih izkušenj v zagotavljanju kakovosti. Ker je naš cilj zadovoljna stranka, se neprestano izboljšujemo z izobraževanji naših kadrov, dosledno izvedbo, hitrim rokom in ceno storitve. V času popravila gospodinjskega aparata Vam nudimo nadomesten aparat.


Kočevar

marec

zdravje

mmxii

Z barvami do zdravja

B

arve so pomemben dejavnik našega počutja in zdravja. Ne le v času pustnih mask, ko intenzivneje posežemo po njih in zažarimo v sijaju mavričnih poslikav, prav vsak trenutek v našem življenju upravljajo z našim razpoloženjem. Barve so lahko naši veliki pomočniki, tolažniki, spodbujevalci in umirjevalci, ter še mnogo več, ko nas ovijejo s svojo nežnostjo ali močjo posameznih odtenkov. So škratje, ki nas s svojo živahnostjo predramijo, vzpodbudijo naše čakre in s tem naš energijski pretok. Vdahnejo nam igrivost, so pa tudi mojstri, ki nas s svojo modrino prežamejo z modrostjo, umirijo um, včasih so tudi pošasti, ki nas ukleščijo v turobnost, sivino, temo, depresijo. Vedno in povsod so nam na razpolago in neodvisno se lahko odločamo katero izberemo, se ji prepustimo in kakšno želimo videti, saj so povezane z našimi mislimi. Z barvami lahko ustvarimo veselje, radost, odprto komunikacijo, umirimo srce in dušo, vzpodbudimo delovanje, povabimo jih lahko v svoj dom, delovno okolje, z njimi lahko osvežimo prostore,

šport

25

Terezija Cvetka Gorenak

privabimo harmonijo, uravnotežimo delovanje čaker, pričaramo hlad ali toplino, ohladimo ali segrejemo telo, sprostimo oči, spodbudimo ali zmanjšamo tek, uglasimo um in še in še… Na vpliv določenih barvnih komponent in obstoječih eksponatov ne moremo vplivati (kot so na primer obstoječi objekti, luči, oblačila drugih, zunanje okolje …), lahko pa jih po svojih potrebah s pravilno izbranim vnosom, uravnovesimo, ublažimo njihov za nas v danem trenutku premočan vpliv, s komplementarnimi barvami, tako da na primer premočan vpliv rdeče, ki deluje na nas morda že agresivno, ublažimo z njej komplementarno zeleno barvo. Ko jih začutimo in spoznamo, nas osvojijo in potegnejo k izvoru in takrat ugotovimo, da se povezujejo in s svojim vplivom krepijo moč delovanja skoraj z vsem, s čimer lahko izboljšamo svoje psiho – fizično počutje, saj vsaka posamezna barva vsebuje svojo vibracijo in se tako zdravimo: –– Z vplivom barv na čakre –– Planetarnim vplivom –– Naravo, bivalnim okoljem

–– Hrano –– Minerali in kristali –– Esencami, lučmi, svečami, oblačili, slikami…. S pomočjo raznih barvnih terapij se lahko na mnogih področjih v svojem življenju premaknemo v želeni smeri. Pomembno pa je tudi, da poznamo svojo rojstno barvno karto, ki jo dobimo z barvno analizo in nam pokaže prisotnost barv naše osebnosti. Pravzaprav vemo, da se že spontano zdravimo ali si škodujemo že z znanimi asociaciami kot na primer: Zeleno barva (narava, gozd) – sprostitev, notranji mir. Nagradno vprašanje. Kje vse barve so? Odgovore pošljite na dopisnici na sedež Studia utrip. (dopišite katero nagrado si želite ter telefonsko številko) Nagrade: - 4 x 10 minut prerokovanje - 1 x barvna oljna esenca Nagrajenci prejšnjega nag. vpr.: Prerokovanje Marica Latin, Vika Pirnat Esenca: Drago Kranjec, Jelka Komac

Državni turnir slovenskega pokala v prikazu ju-jitsu tehnik – Črnomelj 2012

Elvis Podlogar predsednik Siborja

Č

lani SIBOR-ja so se v soboto, 4.2.2012 udeležili državnega turnirja slovenskega pokala v prikazu ju-jitsu tehnik - 7. Memorial Mirka Berkopca - Črnomelj 2012. Tekma je bila organizirana v OŠ Črnomelj, ki se ga je udeležilo osem klubov in 120 tekmovalcev. Gre za tekmovanje, kjer so tekmovalci razdeljeni v različne kategorije glede na starost in stopnjo pasu v ju-jitsu. Zmagovalec je postal tisti, ki je zbral največ točk treh sodnikov, ki ocenjujejo različne prikazane elemente ju-jitsa (tehnike udarcev, padcev, metov, obramb). Tekma je štela tudi za seštevek treh tekem prikaza tehnik za

slovenski pokal. Barve SIBORJA je zastopalo 47 tekmovalcev, ki so dosegli tudi odlične uvrstitve: - Patricija Delač – 1. mesto - Mirjam Bambič – 2. mesto - Manca Žagar – 1. mesto - Lovro Divjak - 2. mesto - Dea Kožuh - 1. mesto - Laura Satošek - 3. mesto -Tim Klun - 3. mesto - Matic Ilc – 1. mesto - Karin Ambrožič - 2. mesto - Nika Kotar – 1. mesto - Gašper Grgorič – 1. mesto - Nejc Podlogar – 2. mesto - Anton Ambrožič – 1. mesto - Neja Erjavec – 2. mesto - Luka Čirovič – 3. mesto - Tina Pelc -2. mesto SIBOR je na tekmi dobil 16 me-

dalj, od tega kar 7 prvih, kar je zopet najboljša uvrstitev mladih članov na stopničkah za najboljšega in potrditev najboljšega kluba v Sloveniji. Prav tako je razveseljiva novica, da so bili kar štirje člani tik pod stopničkami torej nehvaležno 4. mesto. V skupni razvrstitvi je ŠD SIBOR zasedel 5. mesto, ŠK SIBOR pa celo 2. mesto, skupaj pa je SIBOR premočno zmagal. Čestitke gre tudi vsem ostalim članom, ki so dosegli uvrstitve od 4. mesta dalje, v svojih kategorijah, še posebej pa tistim, ki so prvič nastopili na ju-jitsu tekmi. Posebno medaljo pa je dobil najmlajši tekmovalec turnirja član ŠD SIBOR in sicer 4-letni Aljaž Knavs.


26

DRUŠTVO

www.e-utrip.si

info@studioutrip.si

Mladinski svet Kočevje ustanovljen Davor Štamfelj, Predsednik MSKO

membne. Mladinski svet Kočevje je bil ustanovljen v petek, 24. februarja 2012. Ustanovne članice (Klub kočevskih študentov, taborniki Rod svobodnega risa, Mladinski odsek Planinskega društva Kočevje ter podmladki Mladi forum SD Kočevje, Mlada liberalna demokracija in Nova generacija SLS ) so se odločile, da je potrebno nek korak narediti na skupnem sodelovanju pri mladinski problemat i k i. K sodelovanju so bile povabljene tudi še nekatere druge mladinske o r g a n i z a c ij e , ki pa trenutno niso mogle pristopiti v aktivno članstvo, predvsem zaradi osnovnih obveznosti, ki jih imajo kot mladinske organizacije. So pa izrazile interes po včlanitvi v Mladinski svet in sodelovanju, kar je zelo pozitivno. Vsi se namreč zavedamo, da smo s skupnimi močmi lahko bolj uspešni kot pa posamezno. Članstvo v Mladinskem svetu je prostovoljno, na temelju svobodnega združevanja ter enakopravno zastopano, da ne more priti do prevlade samo interesov posamezne članice, temveč le skupni interesi med mladinskimi organizacijami. Cilj združevanja v Mladinski svet Kočevje je tudi usklajevanje mladinskih aktivnosti in krepitev mladinske politike, to pa pomeni sodelovanje mladine pri vprašanjih, ki se tičejo njih. Mladinski svet Kočevje si bo prizadeval za krepitev vloge mladih v družbenem dogajanju in promoviral aktivno participacijo mladih v družbi, ter spodbujal sodelovanje s sorodnimi organizacijami po Sloveniji. Glas mladih mora biti v bodoče bolje slišan, saj na mladih svet stoji!

Davor Štamfelj, občinski svetnik

Za

nami na seji je glasovanje o amandmaju v lekarniškem odloku, ki sem ga vložil za pomoč kočevskemu gospodarstvu. Večina svetniških skupin je zavzela stališče, da morajo biti sredstva namenska. Sredstva bi bila namenska, predlagal sem za gospodarstvo, saj le to veliko bolj ta trenutek potrebuje pomoč kot pa denimo zdravstvo. Da je zdravstvo na solidnem nivoju je potrdila tudi zdravnica-svetnica Romičeva. Rezultat glasovanja - jaz edini ZA, vsi ostali proti. Toliko o tem, kako kočevska politika podpira kočevsko gospodarstvo. Pred nami pa je tudi ponovno občinski proračun. Novi predlog vsebuje zelo malo aktivnosti na prihodkovni strani, milijonski kredit za pokrivanje primanjkljaja in prevelika poraba na nekaterih programih, ki bi v teh kriznih časih lahko bili manjši (javni parki in zelenice, cvetlični lončki, novoletno okraševanje mesta). Že sedaj imamo dolgov preko 4,5 milijona€, katerih stroške imamo na letni ravni 113.000€ obresti in 319.000€ odplačila dolgov, torej 432.000€ na leto. Za primer, občina bo letos namenila za povečanje zaposljivosti 143.000€. Samo tretjino zneska, ki ga letno vračamo bankam, vlagamo v aktivno politiko zaposlovanja. Zato menim, da je razmislek o varčevanju na programih, ki niso tako nujni, na mestu in da je nuja aktivneje pristopiti k reševanju kočevskega gospodarstva. Zadolževati se ne bomo mogli v nedogled in prej ko bomo pristopili k zmanjšanju primanjkljaja oz. izravnavi proračuna, manj stroškov dolgoročno bomo plačevali bankam. A ni bolje vlagati v ljudi, kot pa dajati obresti bankam? Je pa jasno, proračun ni idealen, je pa za izvajanje nujnih investicij potreben. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

naročnik: občinski svetnik davor štamfelj

M

ladinski svet Kočevje (MSKO) je združenje kočevskih mladinskih organizacij z željo po sodelovanju med mladinskimi organizacijami. Ideja, ki je za vsem skupaj, je namreč ta, da vsako društvo, klub, interesna skupina ima neke lastne interese, ki jih v okviru lastnih zmožnosti izpolnjuje, kar je legitimno. Pa vendar imajo kot organizacije z mladimi člani tudi neke skupne interese, vsak mlad človek ima neke skupne želje oziroma cilje. Tako je nastala ideja, potovala od ust do ust, kazala odobravanje s strani sogovornikov. Končno ena pozitivna stvar! Gremo vsi na en kup, zakaj moramo biti vsak na svoji strani, vsi delamo podobne stvari, radi se družimo. Tako dobivamo ideje, se učimo od drugih in učimo druge, se dopolnjujemo, oblikujemo v individualne osebnosti, pridobivamo lastna mnenja in stališča. Zato smo se odločili povezovati kočevske mladinske organizacije ter iskati ter graditi na skupnih točkah. Mladinski sveti lokalnih skupnosti torej združujejo mladinske organizacije na lokalnem nivoju. Mladinski sveti niso slovenski izum, saj jih poznajo skoraj vse razvite države, v katerih posvečajo skrb mladinski politiki, saj so osnova za participacijo mladih v javnih zadevah. Spodbujajo dejavnosti mladinskih organizacij, skrbijo za informiranje njihovega članstva in širše javnosti o politiki lokalne skupnosti, predvsem na področjih, ki zadevajo mlade. Preko mladinskih svetov lokalnih skupnosti lahko mladi povedo, kar mislijo, in vplivajo na odločitve, ki so za njih po-


Kočevar

marec

ZGODOVINA

mmxii

Kočevsko in Kostel v Dravski banovini Vesna Jerbič Perko, Pokrajinski muzej Kočevje

K

rajevni leksikon Dravske banovine iz leta 1937 v občini Fara navaja 48 naselij, ki jih bomo predstavili v nadaljevanjih.

in Češkoslovaškem. V Fari je bila trgovina, obrtniki, pa tudi gostilna s prenočišči. Tu je bilo pomembno prometno križišče. Od državne ceste so se namreč tu odcepile baDren novinska cesta Brod-Moravice-VrV petih hišah je živelo 19 prebival- bovsko-Ogulin, banovinska cesta cev, med njimi štirje posestniki, en kočar in dva najemnika. Sedež sreza, sresko sodišče in davčna uprava so bili v 22,5 kilometrov oddaljenem Kočevju. Žandarmerijska postaja je bila v 5 kilometrov oddaljeni Vasi, železniška postaja v Kočevju ali 14 kilometrov oddaljenemu Brodu-Moravice, pošta in brzojav v 2,5 kilometra oddaljenih Novih Selih, sedež zdravstvenega okoliša, oddelka finančne kontrole ter ob- Brod-Osilnica-Čabar-Loški Potok. čine in župnije v 4,5 kilometrov od- Avtobusne zveze so bile Brod-Deldaljeni Fari, šola pa v tri kilometre nice, Brod Čabar, Ljubljana-Sušak oddaljenem Kostelu. Zabeležili so, (od maja do oktobra). Kolpo so nada Dren leži ob občinski poti dru- vedli primerno za kopanje, ribolov gega reda 1 kilometer od državne (na lipana, sulca in postrv). Priljuceste Kočevje-Sušak na nadmorski bljeni so bili izleti k izviru potoka višini 512 m. Dostop do vasi je bil Fare s slikovitim mlinom, k izviru samo z vozom. Gospodarstvo naj Kolpe in Čabranke. Omenili so tudi bi bilo tako kot v Ajblju in sicer so slap »Zeleni vir« pod Skradom z se prebivalci preživljali s kmetij- elektrarno. Fara je bila tudi izhostvom, dninarstvom in krošnjarje- dišče turistov na Risnjak (1628 m). njem. Tujske sobe so omenili v Petrini, Fara

V 25 hišah je živelo 119 prebivalcev, med njimi 23 posestnikov in dva kočarja. Sedež sreza, sresko sodišče in davčna uprava so bili v 26 kilometrov oddaljenem Kočevju. Žandarmerijska postaja je bila v pol kilometra oddaljeni Vasi, sedež zdravstvenega okoliša, oddelka finančne kontrole, občine in župnije, šola ter pošta in brzojav so bili v kraju, železniška postaja v Kočevju ali 10 kilometrov oddaljenemu Brodu-Moravice. Šola je bila ustanovljena leta 1858, imela je tri oddelke. Fara je imela številna društva: Sokol kraljevine Jugoslavije, podružnico Jadranske straže, podmladek Rdečega križa, kmetijsko družbo in gasilsko društvo. Zabeležili so, da Fara leži ob državni cesti Kočevje-Sušak na nadmorski višini 243 m. Prebivalci so se preživljali s kmetijstvom ter krošnjarjenjem s slaščicami po Hrvaškem

27

kjer je bila tudi avtogaraža. Župnija Fara (dekanija Kočevje, škofija Ljubljana) je imela 1350 duš. V naselju so omenili pokopališče ter župnijsko cerkev Marije Vnebovzete, ki je bila sprva podružnica ribniške prafare. Leta 1363 je oglejski patriarh grofu Otonu Ortenburškemu dovolil nastaviti stalnega duhovnika. Do leta 1418 so imeli patronatske pravice Ortenburžani, nato pa do leta 1456 Celjani in nato Habsburžani. Ob turških vpadih se je župnik pogosto zatekel v utrjeni Kostel. Sredi 16. stoletja se je udomačilo luterantstvo (luterantski župniki). Leta 1785 se je od Fare izločila župnija Banja Loka. Leta 1747 so staro župno cerkev na novo pozidali, v Leksikonu pa so za cerkev Marije Vnebovzete zapisali, da je »sedanja krasna romanska stavba iz leta 1862«. Viri in literatura: Arhiv Pokrajinskega muzeja Kočevje Krajevni leksikon Dravske banovine, Ljubljana, 1937 V. Kološa: Banski svet Dravske banovine 1931-1941, Ljubljana 1980 M. Stiplovšek: Banski svet Dravske banovine: 1930-1935, Ljubljana, 2006

Februarski utrinki iz Pokrajinskega muzeja Kočevje Nadja Kovačič, Pokrajinski muzej Kočevje

Ob

kulturnem prazniku, 8. februarja 2012, smo za vse obiskovalce na stežaj odprli vrata. Ponudili smo brezplačne oglede stalnih razstav ter Pregledne razstave Jarmovega leta 2011. V dopoldanskem času smo se ob sončnem, a hladnem vremenu pod strokovnim vodstvom sprehajali po Poti Staneta Jarma. Ob zaključku dneva smo v muzeju gostili zaslužne za nastanek knjige Makete kočevarskih cerkva in krajev, avtorja Toneta Troho in Antona Prelesnika, urednika Tomaža Čeča, prevajalko Doris Debenjak in predsednika Društva Kočevarjev staroselcev Avgusta Grila. Ob prijetnem vzdušju sta avtorja pripovedovala zgodbe o nastanku številnih maket cerkva in nekdanjih kočevarskih vasi.

Za popestritev sta razstavila tudi nekaj maket, ki so zbudile veliko zanimanje med obiskovalci. Med zimskimi počitnicami je bilo tudi tokrat v muzeju živahno. V sredo, 22. februarja 2012, smo pripravili ustvarjalno delavnico Izdelajmo zimski móbile. Udeleženci delavnice so izbrali zimske motive, ki so jih izrezali iz tršega papirja, nato pa so jih navezali na sukanec. Vse skupaj so navezali še na kovinski paličici in dobili zimsko obešanko, s katero lahko okrasijo okno. Tudi v prihodnje bomo v Pokrajinskem muzeju Kočevje skrbeli za pester program in počitniške aktivnosti. Vabimo vas, da se nam pridružite in z nami spoznavate in odkrivate skrivnosti našega kraja.


28

PSIHOLOŠKI KAVČ

www.e-utrip.si

info@studioutrip.si

Komunikacija: Kaj sporočate drugim in na kakšen način? Alenka Somensary, univ.dipl.psih.

K

omunicirati pomeni razpravljati, posvetovati se, sporazumevati, izmenjavati misli, informacije. Sporočiti, deliti kaj s kom, biti v medsebojni zvezi, občevati, narediti kaj skupno… Enostavna delitev komuni-

tudi negativne strouke, raje kot nobenega. Tako lažje razumemo, da na primer zaporniki v socialni izolaciji pogosto izzivajo svoje paznike, da jih ti ne ignorirajo, jih celo ozmerjajo, kajti oboje jih reši pomanjkanja strouka in občutka ne obstajanja. Prav tako se zgodi, da na primer delavec, ki od svojega nadrejenega ne dobiva pohval in tudi sicer ni dovolj »opažen«, kakovost svojega dela in obnašanje lahko usmeri zunaj »korektnosti«, s čimer nadrejenega prične siliti k reagiranju in vzpostavljanju komunikacije. Enako si lahko s potrebo po priznanju pomagamo razumeti »asocialno« vedenje učencev, ki niso deležni učiteljeve pozornosti zaradi svojega ne-poznavanja snovi. Znano je tudi, da so komunikacijske sposobnosti povezane z čustveno inteligenco, ki pomeni sposobnost zavedanja svojih čustev in sposobnost ravnanja z

Govorica telesa nam lahko da celo več informacij o osebi, s katero govorimo, kot pa njeno besedno sporočanje. ciranja je besedno in nebesedno komuniciranje. Ločimo pa tudi vsebinski in odnosni vidik. Eden od zakonov komunikacije pravi, da ni možno ne komunicirati. Torej, tudi, če smo tiho in osebo samo pogledamo, ji s pogledom sporočamo, da smo opazili, da obstaja. Vsak znak, ki ga oseba pošlje drugi in s katerim potrjuje njen obstoj, lahko razumemo kot komunikacijsko enoto (strouk): beseda, pogled, kretnja, mimika, pohvala, nasmeh in podobno. Nekatere raziskave so pokazale, da ko otroci dalj časa niso deležni psihološke ali fizične stimulacije, postanejo neodporni proti različnim boleznim. S temi opazovanji so odkrili Lakoto po strouku, človekovo psihološko potrebo po priznanju, katere zadovoljevanje je močan motiv vedenja tako pri otrocih kakor tudi pri odraslih ljudeh. Pomembno je spoznanje, da je za ljudi strouk tako pomemben, da smo pripravljeni sprejeti

njimi. To ravnanje in izražanje čustev naj bo takšno, da podpira našo osebnostno rast in ne škoduje drugim ljudem. DEJAVNIKI USPEŠNE KOMUNIKACIJE:

Dobro je vedeti, kaj želimo povedati. Uporabljajmo jasne stavke in enoznačne besede. Če smo jezni in razburjeni, je boljše počakati, da se pomirimo,saj bomo imeli več možnosti, da nas bo sogovornik »slišal«. Uporabljajmo JAZ sporočila: JAZ mislim,

ji je zelo pomemben stik z očmi in opazovanje nebesedne govorice telesa. Govorica telesa nam lahko da celo več informacij o osebi, s katero govorimo, kot pa njeno besedno sporočanje. Poznavanje govorice telesa nam med drugim pove tudi, kako se oseba počuti v naši družbi in ali je iskrena. Bolj bomo prepričljivi, če bosta naša besedna in nebesedna komunikacija usklajeni. Kadar sta besedno in nebesedno sporočanje v navzkrižju, ljudje dajemo večji pomen nebesednemu sporočanju. Na primer, če nam oseba zatrjuje, da je vse v najlepšem redu, da je mirna, poleg pa si nervozno grize nohte, nas najbrž njene trditve ne bodo prepričale. Uspešneje bomo komunicirali tudi, kadar bomo sposobni sprejemanja drugačnih stališč in čustev naših sogovornikov. Pomemben dejavnik uspešne komunikacije je tudi spoštovanje prekinitve komunikacije. Vsega, kar bomo povedali in sporočili, kljub temu, da sogovornik ne želi več komunicirati z nami, gotovo tudi ne bo »slišal«. Svoje komunikacijske sposobnosti lahko izpopolnjujemo. Obstajajo tudi testi, ki lahko pokažejo, kje smo šibki in kaj bi bilo potrebno razvijati. Ovrednotimo lahko svoje posamezne sposobnosti: komunikacijske veščine, sposobnost reševanja konfliktov ali izražanja čustev, sprejemanje kritike, izražanje svojih potreb, stopnjo prilagajanja in podobno. Vse tiste, ki vas bolj podrobno zanimajo komunikacijske veščine, sposobnost reševanja konfliktov ali izražanja čustev, vabim k sodelovanju. Prav tako lahko bralci revije Kočevar sodelujete s svo-

ko otroci dalj časa niso deležni psihološke ali fizične stimulacije, postanejo neodporni proti različnim boleznim da …., namesto : Ni bilo mišljeno tako….., LE kaj si mislil, ….. Prav tako uspešna komunikacija ne pomeni le prenesti sporočilo, ampak tudi aktivno poslušanje, kaj nam oseba govori. V komunikaci-

jimi vprašanji o psiholoških temah, vzgojnih dilemah, osebnih stiskah ali drugih življenjskih situacijah. Anonimnost je zagotovljena. Kontakt: alenkasomensary@gmail.com ali 041 365 461


marec

29

mmxii

Janko Veber

kočevski poslanec

Poslanska pisarna je odprta vsak poned. od 9. do 12. na Ljubljanski c.7 gsm: 041 707 524 janko.veber@dz-rs.si

Pomoč Kočevskemu gospodarstvu še z davčnimi olajšavami

Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči. S tem je omogočila nadaljevanje izvajanje vseh ukrepov razvojne podpore gospodarstvu za zagotavljanje novih delovnih mest v Pokolpju, ki so se začele izvajati v letu 2011 . Sprememba uredbe bo omogočila izvajanje treh dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpore za podjetja na Kočevskem. Podjetja bodo lahko v letu 2012 prvič uveljavljala davčne olajšave za investiranje in zaposlovanje ter spodbudo za zaposlovanje. Spodbuda za zaposlovanje se izvaja v obliki povračila prispevkov za obvezna socialna zavarovanja, ki jih je delodajalec plačal za delavca.

stiranega zneska. Gre za vlaganja v nove začetne investicije za ustvarjanje novih delovnih mest z nakupom opreme, objektov ali novogradnjo. Ob prej omenjeni uredbi je sprejela še spremembo Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju. Sprememba programa bo omogočila izvedbo 2. javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest. Na prvem razpisu je bilo dodeljenih dobrih 1,5 milijona evrov za investicije s katerimi se bo zagotavljalo nova delovna mesta. Zagotovljenih je tudi 2,0 milijona evrov za razširitev doma starejših v Kočevju s katerim se bo izboljšala nastanitev oskrbovancev. Razpis za gradnjo mora pripraviti občina Kočevje, vendar zamuja.

Davčna olajšava za zaposlovanje se uveljavlja v obliki zmanjšane davčne osnove za 70% stroškov Vlado Boruta Pahorja brezposelne osebe in se Program Pokolpje je sem opozoril, da še pred nanaša na obračunane predviden od leta 2011 predajo poslov novi vadi, stroške bruto plače. do leta 2016. Zato bo zelo s ciljem učinkovitejšega pomembno, da tudi nova reševanja gospodarske Davčna olajšava za in- vlada nadaljuje z ukrepi situacije in visoke sto- vestiranje se uveljavlja za pomoč gospodarstvu pnje brezposelnosti na z zmanjšanjem davčne in reševanju brezposelKočevskem, sprejme še osnove v višini 70% inve- nosti na Kočevskem.

Naročnik: OO sd Kočevje

Kočevar


30

www.e-utrip.si

info@studioutrip.si NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana

NLB Depozit

k za e t a t dod rčnos a v

NLB Depozit je pomemben del varnostne rezerve Vsi imamo želje, večje in manjše. Za brezskrben in varen finančni vsakdan je pomembno, da si najprej oblikujemo varnostno rezervo. Ob sklenitvi NLB Depozita do konca

marca višja obrestna mera in dodatek za varčnost*. Obiščite svetovalca za osebne finance v katerikoli NLB Poslovalnici.

www.nlb.si/varnostna-rezerva

Kontaktni center: 01 477 20 00

* Dodatek za varčnost je odvisen od višine že privarčevanih sredstev pri NLB, NLB Viti ali NLB Skladih. Velja za vezave v EUR, ki so daljše od 91 dni.

Avtomatska garažna vrata za neverjetno ceno od

150,00 €

do

300,00 € POPUSTA Samo s tem oglasom.

Nekaj cen Dimenzija - do 2370x2050 - do 2550x2050 - do 3000x2050 - do 3500x2050 - do 4000x2050 - do 4500x2050 - do 5000x2050

Cena brez popusta = Modra cena 849,00€ -150,00€ = 692,00€ 899,00€ 986,00€ 1.056,00€ -200,00€ = 856,00€ 1.117,00€ 1.346,00€ 1.440,00€ -300,00€ = 1.140,00€

V ceni je zajeto: vrata bele barve, pog.na el.motor, dva dalj.upravljalca, montaža in ddv 8,5%.

40 mm izolacije

Vsa naša garažna vrata so izdelana po meri, naroènika.

plus vsi modeli za enako ceno!

www.mrvrata.si

10 LET GARANCIJE - VEMO KAJ DELAMO

MR & R d.o.o., Kidrièeva 14b, 1236 Trzin,e-mail: info@mrvrata.si, T:01/564-13-95, M:040-314-776


Kočevar

marec

31

mmxii

KAKO DRAGO SE DANES OGREVAMO NA KOČEVSKEM

Glavni del kurilne sezone je za nami, cene energentov pa dosegajo najvišje vrednosti, ki jih do sedaj nismo bili navajeni. cena nafte diktira cene vseh ostalih energentov. Glede na sedanje cene in razmerja med njimi se moramo odločati s kom in na kakšen način se bomo ogrevali v naslednji sezoni. izbiramo lahko med kurilnim oljem, drvi, peleti in elektriko za ogrevanja s toplotno črpalko (Tč) ter v mestu daljinsko ogrevanje. utekočinjen plin propan: Uporablja se le izjemoma, ker je najdražje gorivo. Trenutna cena je 0,972 €/l, oziroma 0,14 €/kWh in je višja kot je cena elektrike. še višja pa je cena plina v jeklenki 10 kg za katero je treba odšteti 20,6 € oziroma 0,156 €/kWh. iz tega sledi, da je ceneje kuhati na indukcijski kuhalni plošči kot na plinski. Kurilno olje: Je drugo najdražje gorivo. cena je od 1,023 do 1,091 €/l, oziroma 0,102 do 0,109 €/ kWh za količino 3.000 l, odvisno ali ga plačate z gotovino ali na 12 obrokov. cena koristne energije (z upoštevanjem izgube kotla, ki je pri starih kotlih mnogo višja kot pri novih) je od 0,108 do 0,153 €/kWh. Ogrevanje s kurilnim oljem v starih kombiniranih kotlih je dražje kot z elektriko. lesni peleti: Vse hitreje zamenjujejo kurilno olje in so mnogo cenejši od njega. cena je od 180 do 260 €/t oziroma 0,04 do 0,052 €/kWh. cena koristne energije z upoštevanjem izgube kotla je od 0,05 do 0,065 €/kWh. drva: Najbolj uporabljano gorivo s sorazmerno nizko ceno. Največja je ponudba goli, manjša je za cepanice. Ponudba polen je samo v eni trgovini. Goli dosegajo ceno 75 €/m3, cepanice 85 €/m3, polena 95 €/m3 oziroma 0,04 €/kWh. Slabost starih kotlov na polena so velike izgube (izkoristek 60 %) in

posledično velike količine praha. Novi kotli imajo izkoristke do 93 % ter majhne količine praha. Ta razlika se odraža tudi pri ceni koristne energije, ki je 0,05 do 0,06 €/kWh. lesni sekanci G30: To so sekanci za male kurilne naprave. So najmanj uporab- ljani obenem pa najprimernejši za ogrevanje malih do velikih objektov posebno kjer je lesno predelovalna dejavnost. Kosovni lesni ostanki se zmeljejo na velikost 30 do 50 mm. Kurjenje s sekanci je enako avtomatizirano kot s pe- leti ali kurilnim oljem. cena je od 10 do 25 €/nm3 oziroma od 0,02 do 0,03 €/kWh. cena koristne energije je od 0,023 do 0,036 €/kWh. elektrika: Uporablja naj se samo za ogre-vanje s Tč. cena višje tarife je 0,125 do 0,138 €/kWh, manjše tarife 0,077 do 0,099 €/kWh, enotne tarife pa 0,112 do 0,125 €/kWh. cena je odvisna je od dobavitelja. Z uporabo Tč se cena koristne energije močno zniža. Tako je pri Tčzrak-voda cena koristne energije 0,05 do 0,07 €/kWh kar je približno enaka kot ogrevanje s peleti. Pri Tčzemlja-voda je 0,04 do 0,06 €/kWh in je izenačena s stroški ogrevanja z drvi. Pri Tčvoda-voda je cena koristne energije 0,03 do 0,04 €/kWh in je izenačena s ceno sekancev. Upoštevati je treba, da so Tč najprimernejše za ploskovna ogrevanja, za radiatorska pa manj. daljinsko ogrevanje: cene daljinskega ogrevanja so zelo ugodne kljub temu, da se poleg sekancev in lubja uporablja tudi kurilno olje. cena za gospodinjstva je 0,066 €/ kWh, za vse ostale uporabnike pa 0,082 €/kWh. Priključevanje na daljinsko ogrevanje je omejeno samo na tiste objekte, ki so v neposredni bližini cevovoda. Za gospodinjstva so vsi stroški ogrevanja precej nižji od nabavne

cene kurilnega olja, za vse ostale pa ne presegajo cene koristne energije. Letni strošek ogrevanja Za ogrevanje povprečne hiše je potrebno 3.000 l kurilnega olja kar je enako 30.000 kWh. Strošek za posamezno vrsto goriva je v spodnji tabeli. vrsta energenta

letna kol. letni str. €

UNP propan (l)

4350

4228

kurilno olje (l)

3000

3069

3000

3273

6400

1280

6400

1664

bukova drva (m3)

12

1140

lesni sekanci (nm3)

35

900

daljinsko ogr. gosp. (kWh)

30000

1980

daljinsko ogr. ostali (kWh)

30000

2460

TČ zrak-voda (kWh)

15000

1800

TČ zemlja-voda (kWh)

10000

1200

8000

960

lesni peleti (kg)

TČ voda-voda (kWh)

Letni strošek je okvirni. Za vsak objekt je potrebno izdelati točen izračun porabe in nato izbrati vrsto goriva. Pri izbiri kurilne naprave je potrebno upoštevati tudi stroške investicije ter stroške vzdrževanja v življenjski dobi. drva so trenutno najbolj uporabljano gorivo, vendar, v deželi gozdov in ob izredno veliki brezposelnosti ni organizirane proizvodnje polen in sekancev za male kurilne naprave. za nakup teh dveh goriv se je potrebno odpeljati čez jasnico ali pa čez Krko. Vladimir bizjak Informacije in svetovanje: vladimir bizjak: tel: 895 45 67 gsm: 041 681 669 vladimir.bizjak@siol.net marko piršič: gsm: 031 722 901, marko.pirsic@gov.si spletna stran www.kocevje.ensvet.com


32

šport

Zahvala ob prejemu priznanja za posebne dosežke Planinskega društva Kočevje. Anton Križ

Z

ahvaljujem se vsem in slehernemu za izkazano pozornost. Moja zahvala naj bo izostreno usmerjena še zlasti v sotovariša Staneta Vidoviča, ki v Planinskem društvu Kočevje utira in za seboj pušča prepoznavne sledi, saj je marljiv član društva in velik človekoljub. Upam, da se bo v prihodnje še česa domislil in prispeval h prepoznavni celostni podobi društva ter da mu boste pri njegovih zamislih prisluhnili. Jaz vem, da vas bodo slej ali prej posnemala tudi druga društva, vendar vi boste izvirnik in korak pred drugimi. V barvi zlata sem zapisal na poster, kdo daje toplino domu. V koči je to vsekakor gospa Jožica Zadravec in številne gospe, ki priskočijo na pomoč ter prišlekom trosijo nasmeške in tople odzdrave. so moje in vaše, lepe in prikupne, Veronike Kočevske. Na zboru planincev sem omenil ljudsko modrost o treh vogalih, ki jih vzdržuje gospodinja, ženska roka ter o gospodarju, ki venomer išče svoj četrti vogal z namenom, da bi zanj poskrbel. V tej vlogi gospodarja vas je kar nekaj in Vi gospod Milan Mlakar imate tozadevno izostren pogled.

www.e-utrip.si

info@studioutrip.si

Pohod starejših planincev in proslava ob počastitvi kulturnega praznika 8. februarja 2012 Jernej Kalan, za MOPD Kočevje

M

esec je naokoli in Mladinski odsek PD Kočevje se je zopet odpravil na potep. Mlajšim planincem je malce zagodlo vreme s sneženjem in nizkimi temperaturami, starejši pa smo se na slovenski praznik kulture že tradicionalno v čudovitem zimskem dnevu odpravili do Koče pri Jelenovem studencu pod »očakom«, Mestnim vrhom, kjer smo pripravili manjšo slovesnost ob spominu na največjega slovenskega pesnika. V zgodnjem dopoldnevu se nas je 15 mladih planincev z mentorji s treh osnovnih šol (OŠ Zbora odposlancev, OŠ Ob Rinži, OŠ Stara Cerkev) skupaj z mladinskimi vodniki - pripravniki odpravilo proti koči. Po Kalanovi poti smo sopihali proti cilju. Jutro je bilo sicer še zelo mrzlo, vendar nas je strmina kaj kmalu dodobra segrela. Idilična, zasnežena in dodobra shojena pot je nakazovala, da kljub mrazu ne bomo edini obiskovalci naše koče. Kot smo pravilno predvidevali, nas je ob prihodu h koči pričakalo toplo sonce ter cela gruča pohodnikov, ki so se odločili počastiti kulturni praznik na

malce drugačen način. Kot je že bilo omenjeno, je MOPD Kočevje že tradicionalno prevzel organizacija in udejanjenje proslave ob kulturnem prazniku. Rdeča nit proslave so bile pesnikove besede: edinost, sreča, sprava. Že uvodnem nagovoru smo ugotovili, da brez potrebnega dialoga in medsebojnega spoštovanja med sogovorniki tako želene sprave in enotnosti praktično ne moremo doseči. Nadaljevali smo z nagovorom predsednika PD Kočevje, g. Franca Janeža, učenci OŠ Stara Cerkev pa so nam pripravili recitacijo Povodnega moža, ob spremljavi odličnega harmonikarja Marka. Posebna popestritev recitacij ter nagovorov pa je bila mlada pevka Ana (OŠ Ob Rinži), ki nam je uvodoma zapela himno, ob koncu pa še svojo avtorsko skladbo. Vzdušje pred kočo je postalo zares praznično. Gospod Janež se je ob zaključku nastopajočim zahvalil za pripravo in izvedbo proslave, ter planincem z največjim številom obiskov koče iskreno čestital. Na ta način smo končali februarsko druženje in se zadovoljni po Grajski poti vrnili proti domu.


Kočevar

marec

ŠOLA

mmxii

Valentinova nagradna igra

Priznanje kočevskemu učnemu podjetju Medobelica

Dijaki 4.D-razreda in Irena Trope, profesorica predmeta poslovanje podjetij

D

ijaki 4. D-razreda programa ekonomski tehnik na Gimnaziji Kočevje smo v začetku letošnjega šolskega leta pri predmetu poslovanje podjetij ustanovili učno podjetje Čokoladnica Medobelica, d. o. o., katerega dejavnost je proizvodnja in prodaja ročno pripravljene čokolade. Posebnost naše čokolade je ta, da je deloma sladkana s kočevskim medom. Kaj pa je učno podjetje? Dijaki v učnem podjetju simulirajo poslovanje podjetja v realnem okolju. Poslovanje poteka v zaprtem omrežju učnih podjetij, ki jih ustanavljajo na ekonomskih šolah po Sloveniji (po podatkih CUPS je bilo v letošnjem šolskem letu ustanovljenih 131podjetja učnih podjetij Stojnica učnega Medobelica d.o.o. na 31 srednjih šolah), poslujejo pa tudi z učnimi podjetji v tujini. Letos smo sodelovali z več kot 30 učnimi podjetji iz Slovenije in 2 iz tujine. Centrala učnih podjetij Slovenije(CUPS) prevzema vlogo agencije za plačilni promet, banke, davčne izpostave, carine, sodišča in drugih državnih institucij. Osrednja in najbolj zanimiva stvar pri predmetu je udeležba na mednarodnem sejmu učnih podjetij, ki se odvija na sejmišču v Celju. Ko smo meseca decembra izvedeli datum sejma (1. februar 2012), smo začeli pripravljati načrt sejemske predstavitve: ureditev stojnice, izdelava promocijskega gradiva in ostalih rekvizitov, začrtali smo dogajanje na stojnici in strategijo nastopa ter možnosti sodelovanja in povezovanja z lokalnim okoljem. Letos je na sejem prišlo 53 uč-

nih podjetij, 39 iz Slovenije in 14 iz tujine (Avstrije, Nemčije, Črne gore, Hrvaške, Litve, Romunije in Finske).V sklopu sejma je potekalo trgovanje med učnimi podjetji, organizirano pa je bilo tudi tekmovanje v treh kategorijah: osebje na razstavnem prostoru, razstavni prostor in celostna predstavitev. Naše učno podjetje je bilo za svoj vloženi trud nagrajeno: prejeli smo 2. mesto za razstavni prostor, v sklopu katerega je stroga petčlanska komisija ocenjevala izvirnost ureditve na stojnici, poslovno dokumentacijo, promocijsko gradivo in celostno grafično podobo. Radi bi poudarili, da je bila uspešna izpeljava omenjenega projekta v veliki meri odvisna od posameznikov, podjetij …, ki so nas podprli. Zato se želimo zahvaliti Vrtcu Kočevje, ki nam je posodil dva kostuma za čebelici, podjetju Sitomat, d.o.o. Kočevje, ki nam je sponzoriralo potisk majic,g. Branku Obranoviču (MA-JA, d. o. o.) za med v privlačni embalaži medvedka in g. Anžetu Kobola, ki nam je izdelal precej lesenih rekvizitov, izdelavo medveda pa je prikazoval tudi na stojnici (tako so obiskovalci lahko hitro ugotovili, iz katerega kraja prihajamo). Tudi zaradi njegove prezentacije je bila naša stojnica ves čas sejemskega dogajanja zelo obiskana. Posebna zahvala gre g. Iztoku Ivančiču, ki nam je pomagal pri oblikovanju in izdelavi kataloga in zloženke, nad katerimi so bili obiskovalci naše stojnice zelo navdušeni.

Na dan zaljubljencev je prek naše spletne strani www.e-utrip.si in FB profila Utrip vaše občine potekala simpatična nagradna igra, v kateri ste lahko izkazali svojo ljubezen in pozornost vašim najdražjim. Med sodelujoče smo razdelili tri nagrade. Nagrade: 1. Sladici za dve osebi Slaščičarna Medo 2. Topli napitek za dve osebi - Mestna Kavarna 3. Hrana za hišnega ljubljenčka - trgovina Kočevski medved (po izbiri) Nagrajenci: 1. Miro Kump 2. Dražan Saftić 3. Andreja Vlašič Nagrajencem čestitamo, podeljevalcem pa se za nagrade iskreno zahvaljujemo!

Na naši spletni strani lahko spremljate policijko poročilo AŽURNA POROČILA DOGODKOV Vremensko poročilo www.e-utrip.si

33


34

šport

PUSTNO RAJANJE

www.e-utrip.si

info@studioutrip.si

1. mesto - Stonoga, OŠ Zbora Odposlancev

Grča brez moči proti Alplesu I.L.

V

14. krogu v prvi B državni rokometni ligi je Grča povsem nepričakovano ostala brez točk proti zadnje uvrščenemu Alplesu iz Železnikov. Izid tekme je bil 26:19 za goste. Kočevarji so dobro začeli tekmo in v 19. minuti vodili z 10:8. Sledilo je obdobje boljše igre gostov, ki so z delnim izidom 5:0 nakazali smer v katero bo šla tekma. V drugem polčasu so gostitelji začeli popuščati, več moči so imeli gosti tudi zahvaljujoč odličnem vratarju Kejžarju, ki je zbral 24 obramb. Med 47. in 55. minuto je sledil novi, odločilni, nalet gostov, ki so znova z delnim izidom 5:0 dokončno prelomili srečanje in zasluženo zmagali. Tako slabe igre Kočevarji enostavno več ne smejo pokazati, drugače se bodo znašli v nevarnih vodah. Grozil jim bo celo obstanek v ligi. Prvenstvo se bo nadaljevalo 10. marca, Grča se bo pomerila proti Škofljici. Pri Grči, ki je z desetimi točkami na devetem mestu, je bil s šestimi zadetki najboljši strelec Gorazd Josič.

Stonoga iz OŠ Zbora odposlancev – najboljša maska Maškarade 2012 v Kočevju! Tina Stopar in Vesna Pavuna

P

ust je star ljudski običaj, ki izhaja iz pradavnine, ko so naši predniki verovali, da bodo na ta način pregnali zimo in priklicali pomlad. Je čas, ki se ga najbolj veselijo otroci, saj se na ta dan lahko našemijo v maškare in ob tem izživijo vsaj del svoje bujne domišljije. Maska in šemljenje sta ob tem velik izziv za razvoj njihove kreativnosti. Na pustni dan pa ni pomembna le maska, ampak tudi sam proces izdelave in priprave na pustovanje. Tako smo se tudi letos na OŠ Zbora odposlancev odločili, da s skupnimi močmi preženemo zimo in se prijavimo na pustni karneval mesta Kočevje. Vsem učencem šole smo razdelili prijavnice za sodelovanje in od tega prejeli kar 98 prijav. Da bi bili čim bolj ustvarjalni, smo se odločili, da pustna oblačila izdelamo sami, ob tem uporabimo lastno domišljijo in vložimo vanj obilico svojega truda. Učenci likovnega krožka in nekateri učitelji smo zavihali rokave, izdelali pustni kostum in se ob tem zelo zabavali. Za spremembo od lanskega leta, ko je vsak otrok predstavljal en del Vinske trte, smo se letos odločili za masko v enem kosu. Tako smo sešili Stonogo. Čas je minil, kakor bi mignil in ko je bilo vse

nared, smo samo še nestrpno čakali pustno soboto. 18. februarja, na pustno soboto, smo se dobili v šoli na Trgu zbora odposlancev, se preoblekli v pustna oblačila, se naličili in se prelevili v STONOGO. V šoli smo malo »povadili« hojo stonoge, se okrepčali z napolitankami in odžejali s sokom. Nato smo se odpravili skozi mestno jedro do Občine Kočevje, kjer je bil zbor vseh prijavljenih mask. Kaj bi si želeli lepšega kot čudovito vreme in kup skupinskih mask, ki jih je bilo, glede na lansko leto, veliko več. Ob 1412 smo se osmi po vrsti sprehodili v povorki od občine do mestne ploščadi. Tako otroci kot učitelji smo z velikim veseljem, različnimi pričakovanji in ponosno stopali po cesti, ki jo je obkrožala množica gledalcev. Pika na i pa se je zgodila na mestni ploščadi, kjer so najprej v spretnostnih igrah zelo uspešno zastopale našo šolo tri učenke ter dosegle prvo mesto in nato še, ko so našo masko razglasili za najboljšo masko leta 2012 po izboru občanov Kočevja. Najpomembneje pa je seveda to, da smo se ta dan imeli lepo, se družili in ob tem neizmerno uživali. Upamo, da smo delo res dobro opravili in nas bo kmalu grelo toplo sonce.


2. mesto – Smrkci, Vrtec Kočevje Kočevar

marec

mmxii

3.mesto - Jamajca Bob Team iz Kočevja

V goste so zopet prišli tudi poskočni in zabavni Koranti iz Podlehnika.

Srednješolski smučarji - na dolgih smučeh uspešno prismučali mimo vseh ovir šolstva...

Metuljčki in angelčki – finalisti v Športni dvorani, 800 glava množica izglasovala metulje!

Mimi na drsalkah

V Pirat pubu - zmagovalni smrkec objema dekleti, zombija pa ga nemočno opazujeta.

:)

. nogavička

Pocahontas na drsalkah

mini Kleopatra

35


36

pustni torek

www.e-utrip.si

info@studioutrip.si

Mucki na pustni torek poskrbeli za sladka presenečenja Katarina Turkovič

A

na in Katarina iz uredništva našega časopisa sta se na pustni torek prelevili v prikupni mucki in z dobro voljo ter zvrhanim košem sladkih dobrot poskrbeli za sladka presenečenja. Najprej sta presenetili člane Želve, jih obdarili s piškoti – kočevskimi zvezdicami in recitacijo pustne pesmice »Od hiše do hiše«, kjer so

prijazen pozdrav, nasmeh in kratek klepet delili piškote, peli pesmice in se s pogumnimi otroci, ki se velikih muck prav nič niso bali, tudi fotografirali. S svojim obiskom sta presenetili kar nekaj javnih uslužbencev in prav vsi so mačje presenečenje toplo pozdravili. Pustni torek je bil za mucki prijetno naporen, saj sta med krajane, v sodelova-

Katarina in Ana jima uporabniki pripravili topel sprejem. Pustne šeme so ju z Liljano (delovno inštrukotirico) ob prijaznem klepetu z veliko smeha pogostile s krofi in sokom, druženje pa obeležile s fotografijami. Mucki sta se odpravili dalje, na potep po mestu in mimoidočim v zameno za

nju s pekarno Neža, razdelili kar 15 kilogramov piškotov in neizmerno količino smeha ter pesmi. V uredništvo sta z mačjega potepa prinesli veliko pohval in komplimentov ter si ob skodelici toplega mleka tudi sami privoščili odlične kočevske zvezdice. Mjauuu… 

- SVEŽA JAJCA - DOMAČE TESTENINE - TORTE PO IZBIRI - PIŠKOTI ZA POROKE, OBHAJILA, OBLETNICE,

NEŽA D.O.O. CVIŠLERJI 42 1330 KOČEVJE T 01 895 4 371 F 01 893 10 36 M 031 661 404


Kočevar

marec

GLASBA

mmxii

Eni in edini Stereotipi

S

tereotipi so glasbena skupina štirih fantov, ki pretežno izhaja iz idrijskega. Fantom glasba predstavlja način življenja. Pri ustvarjanju svoje glasbe so brezkompromisni, prisegajo na dovršenost in vedno poskrbijo za pravo razvajanje svojih poslušalcev. V osnovi prisegajo na melodični pop-rock, toda na svojih koncertih znajo zapluti tudi v druge glasbene vode in s preigravanjem aktualnih hitov svetovnih glasbenih lestvic narediti pravo senzacijo. Stereotipi so redka slovenska glasbena skupi-

na, ki se lahko pohvali z ustvarjanjem avtorske glasbe ter petjem v živo. Stereotipi bodo letos praznovali 5 let delovanja. V tem času so sodelovali na številnih glasbenih tekmovanjih, tudi na Emi, in vedno poskrbeli za zavidljivo uvrstitev. Odlikujejo jih številne glasbene nagrade, med njimi velja izpostaviti prestižno nagrado zavoda IPF (združenje glasbenih izvajalcev) na prireditvi Pesem poletja, in sicer v kategoriji za najboljšo glasbeno skupino ter prestižno glasbeno nagrado Diamant. Na-

Priprave članske ekipe Nogometnega kluba Kočevje na pomladanski del tekmovanja

Č

lanska ekipa nogometnega kluba Kočevje se intenzivno pripravlja na začetek spomladanskega dela tekmovanja v 4. slovenski nogometni ligi. Glede na dejstvo, da so novinci v

ligi, saj so v lanskem letu napredovali iz 5. lige, so z jesenskimi rezultati zadovoljni. Osvojili so 16. točk in osvojili 10. mesto. Cilj ekipe v spomladanskem delu je sredina lestvice in izkupiček

37

nizali so številne glasbene uspešnice, kot so Ljubi me brez milosti, Naravnost v srce, Daj mi znak, Pokaži mi jo mal, Žarek za njo, Elektrika, Spim le, da sanjal bi njo, Decembrski dan. V lanskem letu so posneli in izdali svoj prvenec Stereotrip. Stereotipi pa tudi sicer ne spijo na lovorikah, temveč veliko koncertirajo in nastopajo na dobrodelnih prireditvah. Preostali čas ponavadi preživljajo v snemalnem studiu, še posebej zadnje dni, saj pripravljajo nov komad, ki bo kot singel izšel že v prvi polovici meseca marca. Izidu komada bo ob koncu meseca sledil izid videospota ter organizacija večjega promocijskega dogodka, ki si ga bo možno ogledati v živo. Nagradno vprašanje stereotipi Kako je naslov nadvse uspešnega singla Stereotipov, ki je objavljen na spletni strani www.e-utrip.si? Odgovore pošljite na naslov info@studioutrip.si ali Studio utrip d.o.o., Trata XIV/6, 1330 Kočevje ali jih preko FB profila zapišite na naši spletni strani pod članek Eni in edini Stereotipi, do 20. marca. Nagrada: Prvenec Stereotipov, 3-x CD Stereotrip točk nad 50 % ter višje ambicije v naslednji sezoni. Ekipa pod vodstvom trenerja Saša Fartka trenira 4x tedensko. V ekipi so sledeči igralci: Majerle Marko, Milovič Dejan, Kezele Brian, Panič Draženko, Granda Dorian, Kajiš Siniša, Šešič Davorin, Pranjič Marko, Udovč Alen, Rautar Luka, Babič Miha, Antunovič Vladimir, Črnkovič Bernard, Mrhar David, Kužnik Sergej, Vukan Denis, Mihelčič Dejan, Vesel David, Kovačič Jan, Dizdarevič Adnan,Dabič Alen, Žlebič Anže in Vidmar Rok. V okviru priprav bodo odigrali štiri pripravljalne tekme proti sledečim ekipam: NK Brinje, NK Krka, veterani Kočevje in NK Koper. Organizacijske in predvsem finančne težave pa rešujeta predsednik kluba Kverh Brane in tajnik Majcen Boštjan.


38

INTERVJU

www.e-utrip.si

Marjan Oražem

Prijatelj, trener, oče v vlogi selektorja mladinske namizno teniške reprezentance Sergej Ambrožič

M

arjan Oražem se je rodil v Šiški, leta 1965 pa se je iz Grčaric preselil v Kočevje. S svojo panogo se je prvič srečal kot otrok in to zgolj po naključju. Takrat se mu je utrnilo, da je to TO, čemur bo posvetil svoje življenje. Je izreden samouk z izoblikovanim nekakšnim šestim čutom za človeka, za katerega pravi, da če bi vedel (kako, zakaj in od kje) ta instinkt, tega

prave reprezentanc iz naslednjih športov: namizni tenis, boks, badminton, odbojka, kriket, atletika, džudo, rokoborba in karate. Velika čast mi je, da sem bil proglašen izmed vseh za najboljšega trenerja. V Evropi me cenijo kot velikega specialista za mladino. V Evropi skoraj ni velikega mesta, da ne bi bil tam. Tudi na vseh kontinentih sem bil. Tako da je težko izločit najboljše dosežke.

info@studioutrip.si

zgleda biti popoldan zunaj. Na leto sem imel 48 vikendov zasedenih. Lahko bi še in še našteval. Zakaj so Kitajci uspešni? Ja uspešni so, toda veliko so se naučili od Evrope, Evropa pa je malo zaspala. Pri njih je to nacionalni šport. Pri njih velja naravna selekcija, niti ni toliko važno, če si dober trener. Na primer za mladince imajo dvorano s 40 mizami, pač trener da nalogo in otroci delajo sami, saj vejo, da jih zunaj na zapolnitev njihovega mesta čaka še najmanj 200, tako da otroci delajo maksimalno, pa tudi drugačen režim je. Tam je trener zakon in

Namizni tenis je najhitrejši šport. …žogica leti tudi 180 km/uro… največja rotacija žogice je 12.000 obratov na minuto… tudi povedal ne bi. Je resnicoljuben človek s podano mislijo, »če nuca - nuca«, če ne, se vse zgodi z razlogom. Tako sva se z Marjanom srečala prvič prejšnji teden. Je človek, ki mu je uspelo doseči to, kar še ni uspelo nobenemu slovenskemu trenerju v svoji panogi. In točno to je bil povod najinega intervjuja, namreč dejstvo, da nas mnogo someščanov ne ve ali ne zaveda, kakšnega športnega guruja ima oz. premore naše mesto. To pa se bo jasno pokazalo tudi v nadaljevanju, tekom intervjuja. Če bi imenovali svoje največje dosežke, kateri bi to bili? »Ja, to je težko reči. V Kočevju sem vzgojil 9 reprezentantov. Najboljši je bil Komac, ki je bil 75. v Evropi in 115. na svetu in 12. na svetu v dvojicah. V Namiznoteniški zvezi Slovenije sem imel precej odgovornih funkcij, nazadnje kot selektor za mladince in kadete. Kot selektor reprezentance smo osvojili preko 50 mednarodnih medalj. Ta hip treniram individualno enega mladinca, ki je 3. v Evropi in 15. na svetu. Dvakrat sem vodil priprave 20 najboljših mladincev v Evropi. Tudi za kadete sem vodil razne kampe v Evropi. Med drugim sem nizozemski reprezentanci pomagal v sam vrh Evrope. Takrat smo imeli na Nizozemskem skupne pri-

Mogoče me še najbolj veseli, da izmed vseh par stotih mojih igralcev, ni nihče zašel na kriva pota. Še kadil ni nihče! Pa tudi v Kočevje sem pripeljal veliko reprezentanc od Indijcev, Švedov, Dancev, Nizozemcev, Nemcev itd. Tudi svetovni prvak je bil pri nas Xi En Ting. Pozneje me je tudi njegov trener obiskal. Vaš pogled ali vaša filozofija treninga. Zakaj so Kitajci tako uspešni? V trenerstvo sem šel tako rekoč z 17-imi leti in moj moto je bil, da na otrokovo vprašanje nikoli ne reci ne vem. Zato sem moral poznati zelo veliko stvari. Pri delu kakšne posebne filozofije ni, predvsem znanje, marljivost in pa delo. Razumeti moraš otroke in tudi njim prisluhniti njihovo misel. Včasih se moraš skoraj stopit z njimi in se spustiti na njihov nivo. Normalno, na lahek način ni nič. Na primer, če pride 9-letni otrok, jaz moram vedeti, kaj bo igral, ko bo star 20 let in ga v to usmerjati. Pri tem pa moram poznati ves svetovni namizni tenis, vsaj 100 igralcev iz vsake kategorije, in oceniti v katero smer se bo razvijala tehnika namiznega tenisa. Tukaj je še veliko drugih faktorjev, ker samo s treningom ne moreš biti svetovni prvak. Na primer, jaz nisem 25 let vedel, kako

trener upravlja z igralci, v Evropi pa je včasih obratno. Na primer svetovni in olimpijski prvak je pri 25-ih letih prosil trenerja, če ima lahko punco. Mislite, da je to možno pri nas? Trenirajo po 10 ur na dan in živijo v centru in to v precej slabih pogojih. Tam že otrok ve, da bo šel na prvo tekmovanje, ko bo obvladal vse elemente. Pri nas se pa vpiše in bi čez en mesec že tekmoval. Včasih pravim, da so evropski trenerji boljši. Zakaj? Če date meni 1 milijon otrok, ni vrag da ne bo en dober. Pri nas moramo delati pač s tistimi, ki se vpišejo v našo panogo. Če pogledam vrh imajo Azijati bolj giblji-


Kočevar

marec

39

mmxii

ve boke od Evropejcev, sicer pri nas razvijamo drugi način, samo premalo delamo. Zaslužimo pa še manj. Lahko bi še in še našteval raznih stvari. Kaj je potrebno, da postaneš dober igralec namiznega tenisa? To je individualni šport, kjer moraš imeti tudi malo egoizma v sebi. Danes talent ne pomeni veliko, predvsem delo in še enkrat delo. Ta šport moraš imeti res rad, drugače ne zdržiš. Zelo je važno, kako ti dela glava. Znano je, da namizni tenis zelo razvija male možgane. Po navadi dobri namizno-tenisači nimajo nikoli Marjana Oražma v Evropi cenijo kot velikega specialista za mladino.

problema s šolo, čeprav so veliko odsotni od pouka. In kaj je važno za dobrega igralca? Gibljivost, hitrost, predvidevanje, disciplina in samodisciplina, predanost in delo. Normalno, če ima igralec vse to, potem mora biti tudi trener dober, da ga zna usmerjati. Danes namizno-tenisač, če nima vsaj 2 treninga na dan, bo težko dosegel kakšen rezultat. Poleg skupnih treningov mora dosti delati tudi individualno, sam. Poglejte, če treniraš 5 let vsaki dan, še ne znaš dosti za razliko od ostalih športov. Pri nas se moraš naučiti vsak »pokret« (gib), ker v privatnem življenju teh »pokre-

tov« ne izvajaš. Zato se otroci težko odločijo za namizni tenis, ker je preveč garanja in manj popularnosti. Na kratko je težko opisat vse vrline in pomanjkljivosti. Ali imamo v Sloveniji (kaj) perspektivnih igralcev? V Sloveniji imamo precej talentiranih in perspektiv igralcev, samo ne znamo jih pripeljati v vrh. Vsak klub se zadovolji z rezultati doma in to je za njih največji domet. Kot selektor sem velikokrat poskušal pri klubih spremeniti mišljenje in delo, toda žal ni šlo. Večina trenerjev pravi, zakaj bi za isti denar več delali,

ri, na primer največja rotacija žogice je 12.000 obratov na minuto in za igralca je to velik problem, kako ukrotiti to žogo in šele potem taktično kam jo usmeriti, če jo lahko. In vse to en gledalec ne vidi, kaj se godi z žogico. Na primer pri drugih športih lahko gledalec vsaj približno oceni zakaj je igralec naredil napako, pri nas pa gre vse hitro. Na primer, če bi hotel žogico refleksno vrniti, potem bi morala biti miza dolga 15 metrov. Zato ta šport zahteva veliko treninga, da vsako situacijo preneseš takoj iz oči v roko in noge. Skratka avtomatizirati

S svojo panogo se je prvič srečal kot otrok in to zgolj po naključju. Takrat se mu je utrnilo, da je to TO, čemur bo posvetil svoje življenje. samo pozabljajo, da so to mladi ljudje, ki sanjajo o uspehih tudi v mednarodnem merilu. Delo z mladino ni tako enostavno, moraš poznati zelo veliko stvari, tako doma kot v svetu. Toda v Sloveniji je pač tako, če hočeš kaj spremeniti, takoj dobiš en tovornjak polen pod noge za začetek in to se potem samo še stopnjuje. To vem iz lastnih izkušenj, saj so šli moji rezultati vsem v nos in še danes sem izpostavljen raznim pritiskom in lažem. Toda to je že druga tema. Zakaj po vaše namizni tenis ni tako popularen šport, kot recimo tenis? Veste, vse tehnične panoge niso tako popularne. Tenis že dolgo velja kot šport bogatejših in normalno tam se vrti več denarja, več sponzorjev, več gledalcev itd. Pri tenisu so dostikrat turnirji bolj pesek v oči, ker se v ozadju vrti velika količina denarja. Poglejte na primer Wimbledon, tam se ljudje, sploh ženske, že eno leto pripravljajo, kaj bodo oblekle in podobne reči, kot modna revija. Naj mi oprostijo igralci… In vse to povleče gledanost. Po drugi strani pa lahko bolj spremljaš tenis in bolj lahko oceniš udarce kot gledalec. Namizni tenis je najhitrejši šport. Miza je dolga 2,5 metra, žogica leti tudi 180 km/uro, pri tem je pa še močna rotacija v vse sme-

moraš vse. Za lažje razumevanje lahko dam primer. Če naleti majhen otrok na svoji poti na lužo, bo kar zagazil v njo, ker še nima te avtomatike. Malo odrasel, bo avtomatično brez razmišljanja naredil dolg korak čez lužo. No, je še veliko takih stvari. Ali je mogoče kaj specifik v namiznem tenisu, ki jih ne najdemo v drugih športih? Mogoče bi bilo to vprašanje bolje obratno, da v drugih športih ne najdemo nič skupnega z namiznim tenisom. Čeprav po drugi strani, dober igralec namiznega tenisa zelo hitro obvlada tudi druge športe. Spomnim se približno 30 let nazaj, ko smo za pokušino pomešali 4 igralce med mladinsko nogometno reprezentanco, gledalci so pa morali povedati, kdo ni nogometaš. Vsi igralci namiznega tenisa so ostali notri. Ne da bi podcenjeval koga, samo tukaj se je pokazala gibljivost, hitrost, predvidevanje in zelo hitra reakcija. Ko je začel prodirati tenis v Sloveniji, so večinoma osvajali prva mesta ravno igralci namiznega tenisa. Skratka, če bi našega igralca pomešali v drug šport, gledalci ne bi takoj opazili razliko, medtem ko bi bilo obratno, bi že po eni minuti vedeli, da ta ni namizni tenisač. Upam, da mi ne bodo ostali športi zamerili, jaz cenim vse športe in v vseh


40

INTERVJU

športih je preboj v vrh težak. Za vas najtežji in najlepši trenutek? Ja, pa se res spomnim enega, ki je bil res težak. Ne vem točno katerega leta je bilo. Nizozemska reprezentanca se je pripravljala za evropsko prvenstvo. Prosili so me za pomoč. Odšel sem na Nizozemsko v njihov center, kjer so potekale priprave. Igralce sem poslal na ogrevanje in tik pred koncem ogrevanja, mi kot strela z jasnega udari v glavo misel, Marjan, kaj sploh ti delaš tukaj, ali si sploh sposoben tega, itd. V

www.e-utrip.si

kega športnika pa je vsekakor sodelovanje na Olimpijskih igrah. Ta čast je doletela tudi mene. Še več, sodeloval sem na sploh prvih Olimpijskih igrah za mladino, ki je bilo v Singapurju, leta 2010. Kakšni so otroci danes za trening, kakšni so bili nekoč- je kakšna razlika? Danes je kar precej razlike. Včasih so bili otroci bolj razgibani, bolj so znali misliti s svojo glavo, bolj so znali spoštovati trenerje, učitelje in ostale ljudi. Lahko si vzpostavil hujšo disciplino, zahteval agilno delo itd. Tudi starši

Marjanov trenutni varovanec, Jan Žibart (3. mladinc v Evropi, 15. na svetu) trenutku sem bil ves moker, kar sesedel sem se na stol in nisem vedel kaj bi, to se je odvilo v trenutku. Medtem so se igralci že segreli in prišli do mene in rekli »: Gospod trener, bomo začeli?« Jaz pa v takem stanju, da so mislili, da je kaj narobe. V tistem trenutku sem zavrtel film nazaj in začel premišljevati, saj vendar poznajo moje kvalitete, pa so me povabili, in tisti trenutek sem zopet normalno deloval. Vprašali so me, če je kaj narobe, a sem se hitro izvlekel in mislil samo na to, kako in kaj bomo delali. To je bil najbrž psihično eden težjih trenutkov, ki se je odigral v nekaj sekundah. No, na koncu so bili vseeno 3. v Evropi. No, bilo je zelo veliko stresnih primerov, saj če potuješ po vseh državah in kontinentih, doživiš marsikaj. Najlepši trenutki pa so, ko ti igralec zmaguje in zmaga, poslušaš himno, z njim deliš veselje, toda to traja kratek čas, ker že premišljuješ za naprej. Vrhunec in glavni motiv,cilj vsa-

se niso vtikali v sistem dela, tudi če je kateri dobil kakšno lahko klofuto, to ni bilo nič. Kar precej reči bi lahko našteval. Danes je čisto drugače, otroke vozijo v šolo na trening in vsepovsod, doma pa sedijo pred računalnikom. Naštevajo jim samo pravice, dolžnosti nobene. Prišli smo v dobo, ko so starši hlapci svojih otrok in to ni prav. Danes ga ne smeš niti grdo pogledati, da ne prideš v težave s starši in ne vem s kom še. Danes otroci nimajo več delovnih navad, prostega gibanja, gibljivosti itd. Več kot polovica jih ne zna teči, da o kakšnem prevalu sploh ne govorim, še do kolena se ne morejo upogniti, da o spoštovanju sploh ne govorim. Starši se pehajo za boljšim standardom, da lahko preživijo, otroci pa so bolj prepuščeni sami sebi in računalniku. Skratka pozabili smo na človekove vrednote. Zato je tudi težje narediti enega dobrega športnika, ker ga moramo prvo naučiti tisto, kar je bilo včasih naravno. Tudi miselnost staršev je drugačna, mislijo da bo njihov

info@studioutrip.si

otrok kar preko noči dober. Ja, zelo dosti razlik je, ki se jih ne da kar na kratko opisat. Mogoče vaš idol ali po čem se zgledujete? Na to vprašanje težko odgovorim. Nekega idola nisem imel, bolj se zanašam na svoj instinkt. Življenjsko vodilo, hmm, bodi tisto, kar si in ne igraj tistega, kar nisi. Bodi pošten, do sebe in drugih, če le lahko, pomagaj ljudem v stiski, prisluhni vsem, ker vsak človek ima svojo zgodbo in svoje razloge za tisto, kar počne. Nihče se ni rodil kriminalec ali kaj podobnega, zato ne smemo obsojati ljudi kar pavšalno in po videzu. Skratka – pomagaj drugim, da lahko pomagaš sebi. O tem vprašanju res nisem nikoli premišljeval. Kaj bi radi sporočili mladim in nadobudnim igralcem namiznega tenisa (ali športa nasploh)? Kot prvo bi rekel, nobena šola, nobeni starši ne učijo svoje otroka na poraze, medtem ko ga šport tudi to nauči. Pri športu se nauči osnovne motorike, discipline, veselja, žalosti, stresnih situacij in raznih drugih stvari, ki mu zelo prav pridejo v življenju. Tudi prehranjevanje ima velik pomen. Včasih sprašujejo starši ali se splača vlagati v otroka. Povzel bom misel enega psihologa. Zato jim povem, če mislijo v zameno za svetovnega prvaka, potem naj ne vlagajo nič, ker je verjetnost kot na lotu. Če pa želite vzgojiti zdravega in stabilnega človeka, ki dobi delovne navade in zna prenašati stres, potem le vlagajte, kolikor zmorete. Toda bodite realni. Vlagate lahko ljubezen, čas, tudi denar, a ne tako, da bi se morali vsega v življenju odreči. Ker potem bo pritisk na otroka tako velik, da ne bo zmogel. Tudi razumem stisko staršev, a v osnovi bi morali starši otroka vpeljati v šport zaradi osebnih lastnosti kot so motiviranost, čustvena stabilnost, postavljanje ciljev itd. Potem bodo lahko zadovoljni, tudi če športnih rezultatov ne bo. Otrok bo lahko zadovoljen, da se je veliko naučil in se dobro imel, ni pa zanemarljivo, da ga tako lahko obvarujemo škodljivih stvari, kot so alkohol, cigareti, droge itd.


marec

41

mmxii

Salon: Škrabčev trg 20, Ribnica Odpiralni čas: pon, tor, čet, pet, 9-17 ; sreda 11 - 19h

• Izdelava toplotnih in izolacijskih fasad (Jub, Rofix, Weber)

• Sanacija fasad • Izdelava napuščev • Izdelava predelnih sten in mansardnih stanovanj (Knauf, Rigips) • Izdelava strojnih tlakov in strojni ometi Fasaderstvo Skan d.o.o. Gorenje 50, Stara Cerkev www.fasaderstvo-skan.si info@fasaderstvo-skan.si

GSM 041 656 627

• TEHNIČNO VAROVANJE IN INTERVENCIJA, • FIZIČNO VAROVANJE PREMOŽENJA, • VAROVANJE OSEB, • VAROVANJE JAVNIH PRIREDITEV • VARNOSTNO SVETOVANJE • KLIC V SILI • USPOSABLJANJA S PODROČJA VARNOSTNIH ZNANJ • ODDAJA LASTNE TELOVADNICE ZA BORILNE VEŠČINE • ODDAJA MULTIMEDIJSKE UČILNICE • ODDAJA STRELIŠČA, ... Informacije: Operativni in trening center Tomšičeva u. 13, Kočevje e info@ibs-varovanje.si m 040 570 402 w ibs-varovanje.si

IBS VAROVANJHE D.O.O., KOPRSKA 94, 1000 LJUBLJANA

Kočevar


42

ŠPoRT

www.e-utrip.si

Potapljači kočevsko jezero

potapljanje pod ledom za potapljače s poškodbo hrbtenjače iahd adriatic, foto: irena MaJce in arhiv iahd adriatic

v

soboto, 25. 2. 2012, se je pet potapljačev s poškodbo hrbtenjače iz Slovenije in Hrvaške (damjan Peklar, Klaudija Poropat, aleš Povše, Peter Majcen, ivo Lovrenović) potopilo pod led, in sicer v Rudniško jezero v Kočevju. Gre za prvo tovrstno dejanje na sve-

tu, saj je bilo doslej potapljanje za ljudi s poškodbo hrbtenjače omejeno le na toplejša okolja. akcija pod okriljem Mednarodne zveze iaHd adriatic ni zajemala samo potopov pod led, temveč je služila tudi zbiranju podatkov. Raziskovalno delo je ekipa pod vodstvom prof. dr. Žareta Fin-

info@studioutrip.si

derla in zdravnice urške Gajšek začela z meritvami temperature, pritiska, pulza ter saturacije oziroma nasičenosti s kisikom, in nadaljevala z meritvami srčne funkcije ob potopih ljudi s poškodbo hrbtenjače v vodo, ki je imela 4 stopinje Celzija. Prvi neuradni rezultati kažejo, da ob dobri pripravi na potop potapljači s poškodbo hrbtenjače niso nič manj ogroženi kot vsi ostali rekreativni potapljači, vendar bo treba na podrobnejše rezultati počakati. Celotna ekipa je štela skoraj trideset članov in je bila sestavljena iz predstavnikov Plavalnega kluba Slovenske Konjice, PK Ponirka iz Kočevja, pripadnikov Slovenske vojske, Civilne zaščite in članov PGd Šalka vas. v odličnih pogojih jim je uspelo na novo postaviti meje rekreativnega potapljanja za ljudi s poškodbo hrbtenjače, s čimer so Slovenci še bolj utrdili svetovni primat v potapljanju za ljudi s poškodbo hrbtenjače in prehiteli večje in bogatejše.

Dragi starši, pošljite fotografijo svojega Kočevarčka, (starega do 18 mesecev) s spremnim verzom na e naslov: info@studioutrip.si . časopis Kočevar bo v sodelovanju z baby centrom vsem objavljenim Kočevarčkom podaril ljubko darilce, ki ga prevzamejo starši z izvodom časopisa in osebnim dokumentom v prodajalni baby center, Tuš center Kočevje.

POZDRAVLJENI KOČ EVA RČK I! SEM PRIJAZN I ŠTO RKO IN VABIM VAS, DA SE MI PREDSTAVI TE. VSE, KI BOSTE V UREDNIŠTVO KOČ EVA RJA POS LAL I SLIKICO, ČAK A PRESEN EČENJE. SE VID IMO, ŠTR K, ŠTR K!

ŠTORKOVI KOČEVARČKI

Mamici v veselje,at iju v ponos pokuka sem na svet brez l zobkov in bos. Sem Tjaš Antunov ič, na svet sem pr ijokal, 20.10.2011 ob 1:3 0v šnici. Velik sem bil Ljubljanski porodni52 cm in težak 35 30 g. Čas gre zelo hitro in kmalu bom do polnil 4. mesece. Posta l sem že pravi koren jak . Rad se smejim, "p ogovarjam", opaz ujem, igram .. vsaki da n poka žem nekaj novega. Najbolj uživam, ko me mami in oči ko pata.

lja 11 štork mbra 20 la, te p e s . 2 kri a svoja je razprl jem mamice in . b o l e položila v top je nežno očka me ime, sem je Val moje ček , ki rad lj o v ro b o d e. smeje s


Kočevar

marec

43

mmxii

pobarvanka

Dragi otroci, pobarvajte Kočevarja in se potegujte za lepo nagrado – knjigo Tak kot drugi. V uredništvo časopisa Kočevar pošlji pobarvanega medvedka in morda boš prav ti osvojil-a knjigo ameriškega avtorja Lawrenca Schimela, založbe Center za slovensko književnost, Tak kot drugi. Pravljica govori o dečku Kwame, ki bi bil na vsak način

rad tak kot vsi… Ker je zgodba napisana v slovenskem in angleškem jeziku, boš med bogatenjem besednega zaklada v materinem jeziku, osvajal-a še angleščino :) Pobarvaj medvedka kot ti veli domišljija in pošlji risbico na naslov Studio utrip, Trata XIV/6, 1330 Kočevje, do 25. marca.


44

KLUB MLADIH

www.e-utrip.si

Kaj se je dogajalo v Klubu Kočevje februarja? Klub mladih Kočevje

Pustovanje na drsališču

Na pustni torek smo se namesto v dnevnem centru dobili na kočevskem drsališču. Zbrale smo se velike in majhne maske, ki smo z drsalkami na nogah plesale, se igrale in zelo zabavale. Trem maskam smo v spomin podarili unikatne beneške maske, ki jih je izdelala naša dijakinja – prostovoljka Nika. Zavodu za šport Občine Kočevje se zahvaljujemo za gostoljubje. Zimske počitnice v Klubu mladih

Vsak počitniški dan je bil klub odprt od 9. do 15. ure in obiskalo nas je veliko otrok, ki so pekli čokoladne mafine, barvali in krasili beneške maske... Zabavno s koristnim smo združili v skupnem čiščenju prostorov. Med počitnicami smo se imeli lepo, marsikaj smo se tudi naučili, žal nam je le, da so tako hitro minile. Bodi podjetnik! Upaj si!

Je projekt v okviru katerega smo 3., 10. in 17. februarja izvedli tri delavnice, s katerimi smo želeli spodbusiti podjetniško razmišljanje pri dijakih, študentih in vseh ostalih. Prvo delavnico pod naslovom "Ali si drznete?" je vodil Matija Goljar, ki je udeležencem želel posredovati tole idejo:"Podjetništvo je prava odločitev v današnjem času, ko so redne in varne službe redkost." Za uresničitive svoje ideje navadno nimamo poguma: "Kaj pa bodo rekli, če mi ne uspe?". Matija nam je s svojim optimizmom, sproščenim pristopom in kljub mladosti bogatimi izkušnjami daltisti prvi pogum, da si sploh upamo konkretno razmišljati o svoji ideji. Tudi drugo delavnico je vodil mladi podjetnik Matija Goljar, ki je marsikatero svojo "noro" idejo že uresničil, pre-

ko delavnic pa pri tem poskuša pomagati tudi drugim. 10. februarja smo pod naslovom "Kako postaneš podjetnik?" smo spoznavali mehke veščine, kot so iznajdljivost, samozavest, ustvarjalnost, inovativnost, drznost,vztrajnost in podobno. Povsem konkretno pa smo se lotili priprave poslovnega načrta. Na tretjo delavnico smo povabili Sonjo Čandek iz Zavoda Ti povej! "Naredi najbolj drzno stvar: Uresniči svojo idejo!" Svoje ideje smo še bolj konkretizirali, se jih naučili jasno predstaviti in začeli razmišljati o njihovi uresničitvi. Poleg delavnic bomo v okviru projekta izdali še zloženko z informacijami, kako postati podjetnik, v njej bomo zbrali tudi kontaktne podatke vseh pristojnih organizacij. Tretja stvar pa bo kratek film o projektu in vsebini zloženke. Sredstva za izvedbo projekta smo pridobili preko programa Evropske komisije Mladi v akciji, ki je namenjen neformalnemu učenju in pridobivanju izkušenj mladih. Povezava s podjetništvom je torej jasna. Več ko imamo znanja, izkušenj in povezav z ljudmi, večja je verjetnost, da bomo svojo idejo uspešno realizirali. V času, ko ima Kočevje eno najvišjih stopenj brezposelnosti v državi pa je še kako pomembno, da bomo od svoje ideje tudi živeli. Srečanje otroških parlamentov Otroški parlament je program Zveze prijateljev mladine, ki je del obveznega programa osnovnih šol. Že dvaindajset let osnovnošolci razmišljajo in se pogovarjajo o pomembnih temah iz vsakdanjega življenja. Znotraj šolskih skupnosti učenci pod vodstvom mentorjev temo spoznajo, razmišljajo kako se jih dotika v vsakdanjem življenju in se o tem pogovarjajo s svojimi

info@studioutrip.si

vrstniki. Spomladi se šole srečajo na občinskem srečanju, tam učenci izberejo predstavnike, ki jih zastopajo na regijskem, od tam pa se jih nekaj udeleži nacionalnega srečanja, ki poteka v veliki dvorani Državnega zbora RS v Ljubljani. Preko otroškega parlamenta se otroci učijo kritičnega razmišljanja o aktualnih temah iz vsakdanjega življenja. V Kočevju je letos prvič občinsko srečanje pripravil Klub mladih Kočevja, ki je član Zveze prijateljev mladine. Letošnja tema je "Junaki našega časa – kdo so in zakaj?". Občinsko srečanje smo nekoliko razširili in poleg OŠ Stara Cerkev, Zbora odposlancev, Ob Rinži in Ljubo Šercer povabili tudi osnovnošolce iz OŠ Fara. Oblikovali smo šest skupin, ki so izbrale enega junaka, ki bi ga predlagale za vzornika svojim vrstnikom. Izbrani junaki so: gasilce, starše, Petro Majdič, pevko Rihanno, reparja Eminema in Nicka Vujičiča. Ob vsakem so povedali tudi zakaj so ga izbrali, izpostavili so njihove dobre lastnosti in delo po katerem naj se zgledujemo. Vsaka skupina je pripravila tudi nekaj predlogov tem za naslednje šolsko leto. Po predstavljenem delu v skupinah so učenci med seboj izbrali dva predstavnika na regijskem srečanju v Novem mestu to sta Tian Jambrovič iz OŠ Zbora odposlancev in Anita Vlašič iz OŠ Stara Cerkev. Občino Kostel pa bo zastopala učenka OŠ Fara, Kristina Kovač. Na srečanju pa smo izbrali tudi dva udeleženca tridnevnega tabora "Otroci in mladi ne poznajo meja", ki bo konec maja v Poreču. Otroci iz Slovenije in Hrvaške bodo v okviru evropskega programa IPA iskali skupne točke, vprašanja in težave. Kočevje bosta zastopala Edin Adilovič (OŠ Ob Rinži) in Ervin Djuvelek (OŠ Ljubo Šercer). Želimo jima, da bosta spoznala veliko novih prijateljev, da se bosta veliko novega naučila in se predvsem lepo imela. Kdo pa je tvoj junak?


Kočevar

marec

mmxii

križanka

sudoku

Akcija na proizvode za čiščenje obraza -50% Laura Jurkovič s.p. Tzo 37, 1330 Kočevje gsm: 051 393 833

Izpolnite križanko in dobljeno geslo pošljite po pošti s poštno dopisnico na naslov: Studio utrip d.o.o., Trata XIV/6, 1330 Kočevje, najkasneje do 23. marca. Izžrebanci bodo objavljeni v naslednji številki.

Na dopisnico čitljivo napišite svoje ime in Rešitev sudoku-ja preverite na portalu: priimek, naslov ter dav. št. www.e-utrip.si Nagrade podeljuje Hiša lepote Oasis: 1 x Slim-up aparat 1 x masaža hrbta 1 x manikura

45


46

www.e-utrip.si

info@studioutrip.si

mali oGlasi

podjetnišKi inKubator Kočevje

če želite najeti ali kupiti poslovni prostor, iščete zemljišče za izgradnjo poslovnih kapacitet, obiščite našo spletno stran, kjer smo pod rubriko: Poslovni prostori - Proste kapacitete na kočevskem, za vas pripravili nabor, ki ga tekoče dopolnjujemo. Lastniki, ki želijo objavo svojih kapacitet nas lahko obvestijo in skupaj bomo sestavili brazplačni oglas. NA SeDeŽU PiK Je MOŽeN NAJeM MULTiMeDijSKO OPReMLJeNe PReDAVALNice iN SeJNe SObe iNFORMAcije NA: na sedežu piK, trata Xiv/6a, Kočevje tel 08 20 515 23 jernej.Kalan@zavod-piK.si tel 08 20 515 21 vlado.Komljenovic@zavod-piK.si spletna stran: WWW.zavod-piK.si

brezplačne male oglase lahko pošljete na: info@studioutrip.si pa jih oddate tudi na portalu www.e-utrip.si • oddamo v najem dvosobno stanovanje v Turjaški, v iii. nadstropju, 2011 v celoti renovirano, delno opremljeno. cena najemnine 300,00 eUR. Tel. 041 698-806. • Oddamo v najem poslovni prostor v izmeri 34 m2 (nekdanja uprava Opreme) Tel. 041-698-806. • Oddamo dvosobno stanovanje v Turjaški, v iii. nadstropju, 2011 v celoti renovirano, delno opremljeno. cena najemnine 300,00 eUR. Tel. 041 / 698-806. • Oddamo opremljeno enosobno stanovanje v Kočevju. informacije na tel.: 041 914 774 • Oddamo 2-sobno stanovanje v Turjaškem naselju, Kočevje. info: 041-440-599 • Ribnica 63 m2, 2-sobno, adaptirano l. 2012, 1/2 nad., cK, opremljeno, v večstanovanjski hiši, parkirno mesto, bližina infrastrukture, cena z vključenimi stroški 430 eUR, oddamo. 041/377-292 • Ribnica 60 m2, garsonjera, adaptirana l. 2005, M/2 nad., cK, opremljeno, v večstanovanjski hiši, parkirno mesto, bližina infrastrukture, cena z vključenimi stroški 380 eUR, oddamo. 041/377-292 • Za smučanje ugodno oddamo počitniški apartma na Mariborskem Pohorju. cena najema: 1/4 - 60 eUR/dan. 1/6 - 80 eUR/dan, za praznike po dogovoru. Apartma je sestavljen iz dnevnega prostora z raztegljivim ležiščem, kuhinje z jedilnico, kopalnice, spalnice in sobice za otroke. ima svoje parkirišče,SATTV... Nahaja se v osrčju Pohorskih gozdov le 700 m od vrhnje postaje Pohorske vzpenjače, hotela bellevue in hotela bolfenk, kjer se lahko razvajate v savnah, bazenu in ročnih masažah... v kolikor niste smučar, vam Pohorje nudi tudi veliko ostalih aktivnosti: kole-


Kočevar

marec

mmxii

sarjenje, pohodništvo, jahanje konj... cena 60 eUR/dan. Mail: info.pocitnice@gmail.com, Tel: 051-395-567 • Kupimo kmetijo ali kmetijsko zemljišče in gozd. 041 751 266 • Kupim parcelo na samem, na hribu z razgledom za postavitev čebelnjaka, tel. 040-984-013. • Kupim starine, stare vojaške obleke, medalje, sablje, bajonete, razglednice, knjige, revije, slike, kipe, kolesa, motorje, dokumente, pohištvo, razno orodje in druge starine. info: 041-649-267 • prodamo počitniško kočo na Veliki planini, temeljito obnovljeno na izjemni lokaciji. 041 751 266 • Prodam čebelje družine v LR nakladnih panjih, tel. 040-984013. • Prodam 10 čebeljih družin na desetih AŽ satih in 5 čebeljih družin na sedmih AŽ satih, brez panjev. (Kočevje) Tel. 01-895-7126, 041-530-757 • Prodam satelitsko anteno, Tv in Dvd predvajalnik, tel. 040984-013 • Prodam ženske smuči Rossignol, 146 cm, brez okovja, lepe belo-lila milka barve, nove zapakirane. cena po dogovoru. Tel: 070-221-700 • Prodam stereo barvni tv sprejemnik eV (evelux), model Orbiter 63/70, 2x25W stereo, mega text, 2x euro scart, auto-store…, črne barve, rabljen, delujoč. Prevzem okolica Ribnice. cena 80 evrov. Kontakt 030 996 225. • Prodam JVC video rekorder, model hR – J448ee,črne barve, rabljen, delujoč. Prevzem okolica Ribnice. cena 25 evrov. Kontakt 030 996 225. • Prodam DVD predvajalnik Gorenje, DVD 2805X/DVD 2806X, srebrne barve. Predvajanje medijev DVD/cD/cD-R/cD-RW/VcD/ JPeG,MP3/MPeG/MPeG4/DiVX/ WMA, rabljen, delujoč. Prevzem okolica Ribnice. cena 30 evrov. Kontakt 030 996 225.

Informacije na T: 01-8953-638 M: 041-606-856 W: www.last-posest.si E: last.in.posest@siol.net Odškodninsko odgovornost nepremičninskih posrednikov imamo zavarovano pri Zavarovalnici TILIA d.d. v višini 167.000,00 EUR. Imamo opravljeno licenco RS Ministrstva za okolje, prostor in energijo. Izvajamo storitve upravljanja stanovanjskih stavb. Poleg posredovanja pri prometu z nepremičnimi, vam izvedemo vpise stanovanjskih enot v zemljiško knjigo ter vam uredimo vso potrebno dokumentacijo za vašo nepremičnino. I. STANOVANJA- prodamo: 1. KOČEVJE 1. V UHM prodajo trisobno stanovanje v IV. nad. v izmeri 66,41 m2, CK, KTV, telefon, domofon, leto izgradnje 1988, leto delne prenove 2007. Cena: 78.000,00€ 2. V UHM prodajo dvosobno stanovanje v izmeri 60,16 m2 v 2. nad., CK, T2, domofon, telefon, internet, klima, leto izgradnje 1988, tekoče vzdrževano. Cena: 76.000,00€ 3. Na TZO prodajo trisobno stanovanje v 2. nad. izmeri 70,48 m2 s kletnim prostorom in dvema drvarnicama, stanovanje ima telefonski priključek, KTV, etažno CK na trda goriva, leto izgradnje pred 1967, obnovljeno od 2002-2007, možna menjava za stanovanjsko hišo. Cena: 70.000,00€ 4. Na TZO prodajo dvosobno stanovanje v izmeri 81,29 m2 z etažno CK na trda goriva in garažo v hiši , leto izgradnje pred 1967, delno obnovljeno 2001-2003, nova okna , nova kopalnica in CK- 2010, možna menjava za manjše stanovanje v Kočevju ali okolici. Cena: 80.000,00€ 5. NOVO - V Turjaškem naselju prodajo v celoti opremljeno dvosobno stanovanjepredelano v dvoinpolsobno v izmeri 60,37 m2 v 3. nad., CK, ktv, domofon, telefonski p.,, leto izgradnje 1973, leto prenove 2004- vodov. in elekt. instalacija, kopalnica, laminati, zbrušeni parketi, 2011- okna. Cena: 68.000,00€ 6. V Turjaškem naselju prodajo dvosobno stanovanje v izmeri 54,29 m2 v 3. nad., CK, T2, domofon, telefon, internet, leto izgradnje 1972, leto prenove 2003,okna, 2006- kuhinja. Cena: 72.000,00€ 7. V Turjaškem naselju prodajo dvosobno stanovanje v izmeri 59,10 m2 v IV. nad. , priključki CK, KTV, domofon, telefon, leto izgradnje 1980, tekoče vzdrževano. Cena: 71.000,00€ 8. V Cankarjevi ulici prodajo enoinpolsobno stanovanje primerno tudi za poslovno dejavnost v izmeri 44,34 m2 v I. nad., ogrevanje na trda goriva, KTV, domofon, telefonski p., leto izgradnje 1967, leto prenove 2003- kopalnica, 2010- kuhinja pod, možna menjava za enosobno s CK do 3. nad.. Cena: 52.000,00€ 9. Na Rudniku prodajo stanovanje v izmeri cca 46,60 m2 v pritličju in I. nad., v vrstni stanov. hiši, ogrevanje na elektriko, leto izgradnje 1967, leto prenove 2005kopalnica, elektro in vodo inštalacija, streha, 2008—okna v pritličju, nadstrešek , tlakovano parkirišče in del dvorišča v izmeri 76,25 m2. Cena: 58.000,00€ 10. Na Rudniku prodajo stanovanje v izmeri cca 60,60 m2 v pritličju in mansardi 55m2, skupaj 115,00 m2 v vrstni stanov. hiši, ogrevanje na elektriko, telefon, leto izgradnje 1967, leto prenove 2002-2005-( vodov. inšalacija, fasada, tlaki, okna, vrata) in 2008-( kopalnica, elektro inštalacija, pokrita terasa, okna v mansardi) , 2008— okna v pritličju, nadstrešek , drvarnica, klet. Cena: 65.000,00€ 11. V Kolodvorski ulici prodajo dvosobno stanovanje v 1. etaži v izmeri 71,97 m2, z dvema balkonoma in drvarnicama, domofon, T2, ck na plin, leto izgradnje pred 1967, leto prenove 2000-2001, tekoče vzdrževano. Možna menjava za enosobno stanovanje ali garsonjero v Kočevju. Cena: 65.000,00€ 12. V Črnomaljski ulici prodajo dvosobno stanovanje v II. etaži v izmeri 49,21 m2, s parkirnim prostorom in montažno garažo, T2, ogrevanje na trda goriva, telefon, leto izgradnje pred 1967, leto prenove 2002- laminati, hodnik, okna tekoče vzdrževano. Cena: 49.000,00€ 13. V Kajuhovem naselju prodajo dvosobno stanovanje v izmeri 63,51 m2 v III. nad., CK, domofon, telefonski p., leto izgradnje 1974, leto prenove 2007. Cena: 79.000,00€ 14. V Kajuhovem naselju prodajo dvosob-

no stanovanje v izmeri 60,41 m2 v II. nad., CK, domofon, telefonski p., domofon, ktv, leto izgradnje 1974, leto prenove 2003- parket v sobi, 2006- radiatorji. Cena: 68.000,00€ 15. Na TZO prodajo opremljeno dvosobno stanovanje v izmeri 42,74 m2 v pritličju, CK na plin, internet, leto izgradnje pred 1967, leto prenove 2004. Cena: 43.000,00€ 16. V Podgorski ulici prodajo opremljeno dvoinpolsobno stanovanje v izmeri 53,27 m2 v 1. etaži s kletjo in drvarnico, vsi priključki, ogrevanje na trda goriva, leto izgradnje pred 1967, leto prenove 2004-kopalnica, vodo in elekt. inštal, podi, stropi, stene 2010- okna, vhodna vrata, elektro omarica. Cena : 65.000,00€znižana cena 17. Na Trati prodajo dvosobno stanovanje v stanovanjski stavbi v izmeri 49,85 m2 v pritličju, ogrevanje na trda goriva, telefon, internet, leto izgradnje pred 1967, leto prenove 2005. Cena: 44.000,00€ 18. V Turjaškem naselju prodajo enosobno stanovanje v izmeri 42,87 m2 v III. etaži, CK, KTV, domofon, telefon,internet, leto izgradnje 1980, leto prenove 20052006. Cena: 67.000,00€ 19. Na Reški cesti prodajo enosobno stanovanje v izmeri 35,22 m2 v I. etaži, etažna ck na trda goriva, telefonski priključek, vpisano v zk, leto izgradnje pred 1967, leto prenove 2009- vhodna vrata, okno, kopalnica. Cena: 33.000,00€ 20. V Šalki vasi prodajo dva enosobna stanovanja v izmeri 47,22 m2, v pritličju stanovanjske hiše, ogrevanje na trda goriva, telefon, leto izgradbej pred 1967, leto prenove 2007- okna,, laminati, ploščice, 2001- kopalnica. Možna menjava za stanovanjsko hišo v Kočevju ali okolici. Cena: 30.000,00€ na enoto 21. V Turjaškem naselju prodajo garsonjero v izmeri 33,21 m2, v 4. nad., ck, domofon, KTV, telefon. p. leto izgradnje 1980, tekoče vzdrževano. Cena : 40.000,00€ 2. CVIŠLERJI: V Cvišlerjih na mirni in sončni lokaciji prodajo stanovanje v starejši stan. hiši v izmeri 60,90 m2 v 2. in 3. etaži, priključki: voda, elektrika, telefon, leto izgradnje 1967, potrebno obnove. Poleg stanovanja pa se prodaja še zazidljiva parcela v izmeri 1252 m2. Cena obeh nepremičnin: 86.000,00€ 3. BREG PRI KOČEVJU: Na Bregu pri Kočevju prodajo dvosobno stanovanje stanovanjski hiši v izmeri 56,22 m2 in enosobno stanovanje v izmeri 36,65 m2, skupaj 92,87 m2 ogrevanje na trda goriva, leto izgradnje pred 1967, leto delne prenove 1994-2001. Cena: 85.000,00€ 4. LIVOLD: V Livoldu prodajo trisobno stanovanje s posebnim vhodom v izmeri 60,72 m2, garaža in drvarnica na dvorišču, priključki-voda elektrika, etažna ck, leto izgradnje pred 1967, leto prenove 1995 in 2009. Cena : 62.000,00€ 5. MOZELJ: V Mozlju prodajo štirisobno stanovanje v izmeri 108,78 m2 v stanovanjski hiši s kletjo, drvarnico v izmeri 15,05 m2 in garažo v izmeri 12,08 m2, na parceli 650 m2, vpisano v zk, telefonski priključek, leto izgradnje 1976, leto delne prenove 2004. Cena: 89.000,00€ 6. RAKEK: Na Ljubljanski c. prodajo dvoinpolsobno popolnoma opremljeno stanovanje v 2. etaži, etažna ck na elektriko, telefonski p.,ktv, internet, leto izgradnje pred 1967, leto prenove 20042005. Cena: 67.000,00€ 7. RIBNICA: 1. Na Knafljevem trgu prodajo dvosobno stanovanje v izmeri 59,14 m2 v 2. etaži, ck, ktv, domofon, leto izgradnje 1980, tekoče vzdrževano.Cena: 78.000,00€ 2. Na Prijateljevem trgu prodajo dvosobno stanovanje v izmeri 59,14 m2 v 3.nad., ck, ktv, telefonski priključek, domofon, leto izgradnje 1963, leto delne prenove 1984, 1990 in 2002. Cena: 86.000,00€ 8. KOČEVSKA REKA: 1. V Kočevski Reki prodajo dvosobno stanovanje v 2. nad. z drvarnico v skupni izmeri 82,89 m2, telefonski priključek, leto izgradnje 1952, leto prenove 2005. Cena: 57.000,00€ 2. V Kočevski Reki prodajo dvosobno stanovanje v pritličju v izmeri 47,50 m2, telefonski priključek, total tv, leto izgradnje pred 1967, leto prenove 2004,2008. Cena: 48.000,00€ 3. V Kočevski Reki prodajo garsonjero v 1. nad. v izmeri 18,18 m2, ck, leto izgradnje pred 1967, leto delne prenove 2006. Cena: 16.500,00€ 9. ŠTALCERJI: V Štalcerjih prodajo dvosobno stanovanje v 2. nad stanovanjske hiše v izmeri 53 m2 z drvarnico in garažo, telefonski priključek, SAT, leto izgradnje pred 1967, leto prenove 2006-2007. Cena: 55.000,00€ 10. KOPRIVNIK: V Koprivniku prodajo dvosobno stanovanje v 1. nad. v izmeri 54,31 m2, ogrevanje na trda goriva, telefonski priključek, SATV leto izgradnje pred 1967, leto prenove

iNTERVJU

47

1990. Cena: 30.000,00€ II. STANOVANJSKE HIŠE- prodamo: 1. Na Roški cesti prodajo starejšo stanovanjsko hišo v cca izmeri 280,00 m2 v 3. etažah, možnost izdelave lokala, leto izgradnje pred 1967, leto delne obnove 2008- stropi, poglobljena klet, vsi priključki, velikost parcele 530,00 m2. Cena: 110.000,00€ 2. Pri Unionu prodajo enodružinsko stanovanjsko hišo v izmeri cca 146 m2 v 2. etažah, leto izgradnje 1965, leto prenove 1985-2009, vsi priključki, na parceli 730,00 m2 in garažo v izmeri 48,80 m2. Cena: 200.000,00€ 3. Na Trati prodajo dvodružinski stanovanjsko hišo v izmeri cca 190 m2 v 3. etažah,, leto izgradnje 1970, leto prenove 2006-2009, vsi priključki, na parceli 599,00 m2, poleg drvarnica in nadstrešek za avto. Cena: 210.000,00€ 4. Na Uskoški ulici prodajo starejšo stanovanjsko hišo, možna nadomestna gradnja , leto izgradnje pred 1967, elektrika na parceli v velikosti 1.459 m2. Cena: 150.000,00€ 5. Na Remihovi ulici prodajo dvostanovanjsko hišo v izmeri 213,45 m2 na parceli 1.130 m2. Hiša ima priključek za vodo, elektriko, ck olje drva, leto izgradnje 1970, leto prenove 2005- 2010 ( voda, elektrika, gips plošče, ploščice v kopalnici- v mansardi), 1995- streha. Cena: 120.000,00€ 6. Na Prešernovi ulici prodajo dvostanovanjsko hišo v treh etažah v izmeri 180,00 m2 na parceli 521,00 m2, kjer stoji drvarnica, nadstrešek za avto in nadkrit kamin z mizo in stoli. Hiša ima priključek za vodo, elektriko, ck na olje, kanalizacija, telefon, internet, leto izgradnje pred 1967, leto nadgradnje 1974, leto prenove 2007- 2008 ( vodovodne cevi, keramika, zunanje stene v 2. etaži), 2007- 2008- streha, fasada, žlebovi, ograja cokel. Cena: 163.000,00€ 7. Na Novomeški cesti v bližini trgovskih centrov prodajo starejšo podkleteno pritlično stanovanjsko hišo v izmeri 93,60 m2 na parceli 749,00 m2. Hiša ima priključek za vodo, elektriko, telefonski p., leto izgradnje pred 1967, leto prenove 2000- streha. Cena: 75.000,00€ 8. V Koblarjih prodajo stanovanjsko hišo v 2. etažah v izmeri 156,88 m2 z drvarnico na dvorišču v izmeri 30,43 m2, velikost parcele 680,00 m2, voda , elektrika, leto izgradnje pred 1967, leto prenove 1990streha, vodovodna in elektro inštalacija, tlaki, stene. Cena:55.000,00€ 9. V Mozlju prodajo stanovanjsko hišo v 1. gradbeni fazi in gosp. posl. na parc. 1559 m2, voda, elektrika na parceli, leto izgradnje 1981. Cena: 55.000,00€ 10. Na Roški cesti prodajo vrstno stanovanjski hišo neto bivalne površine 58,00 m2 s tlakovanim vrtom, vhodom in teraso, z garažo in kletjo, telefonski priključek, kanalizacijski p., ogrevanje na trda goriva, leto izgradnje pred 1967, leto prenove 1994. Cena: 65.000,00€ –znižana cena 11. Na Roški cesti prodajo vrstno stanovanjski hišo neto bivalne površine 76,31 m2 s tlakovano teraso, z garažo in kletjo, ck na olje, telefonski priključek, leto izgradnje pred 1967, leto popolne prenove 1996. Cena: 96.000,00€ 12. NOVO – V Črnem potoku prodajo starejšo stanovanjsko hišo 180 m2 na parc. 576 m2, voda elektrika, telefon. Možnost nakupa skupaj z nepremičnimi pod zaporedno št. 13. Cena: 36.000€ oz. skupaj 53.000€ 13. NOVO- v Črnem potoku prodajo gosp. poslopje 144 m2 in kmetijske površine, skupaj 1687 m2- možnost nadomestne gradnje. Možnost nakupa skupaj z nepremičnimi pod zaporedno št. 12. Cena: 17.000,00€ oz. skupaj 53.000€ III: GARAŽE- prodamo: V Kočevju na Ljubljanski cesti prodajo garažo v izmeri 16 m2, leto izgradnje pred 1967, vpisana v zk. Cena: 7.300,00€ IV. POSLOVNI PROSTOR – oddamo: V centru Kočevja oddamo opremljeno pisarno v izmeri 13,05 m2, v 1. nad. ck, telefonski priključek, leto izgradnje pred 1967. Cena: 5,50€/m2 V. POSLOVNI PROSTOR – prodamo: V Koprivniku prodajo poslovni prostor v pritličju stanovanjske stavbe v izmeri 63,91 m2, izgradnje pred 1967, leto prenove 1990. Cena: 23.000,00€ VI. PARCELE- prodamo: 1. V Mestnem logu prodajo zazidljivo parcelo v izmeri 1871 m2. Cena: 62.000,00€ 2. V Deskovi vasi, k.o. Stari trg prodajo delno zazidljiva v izmeri 414,00 m2 in delno kmetijska zemljišča 1.932,00 m2. Cena: 65.000,00€ 3. V Lazih pri Predgradu, k.o. Dol prodajo zazidljivo parcelo v velikosti 1065 m2. Cena: 16.000,00€ VII. KMETIJSKA ZEMLJIŠČA, GOZDOVIprodamo: 1. V Ribnici prodajo parcele v izmeri 7.169,00 m2, namenska raba –industrijsko območje. Cena: 22€/m2 2. V Novih Lazih prodajo kmetijska zemljišča v skupni izmeri 10.081m2. Cena: 40.000,00€


48

ljubezenski horoskop

www.e-utrip.si

info@studioutrip.si

Marec je zelo aktiven mesec in časa za počitek skoraj ne bo, preverite kaj vse se vam obeta! Na čustvenem področju se boste v prvih dneh meseca marca znašli v manjši zagati. Prisluhnite srcu, kako daleč se je vredno oven spustiti, razum tokrat nekoliko izklopite. Vašega koketiranja ne razume vsak, zato se varujte napačne presoje, ki bi se vas lahko globoko dotaknila. Nikar pa v svoji zaljubljenosti ne pozabite na prijatelje, saj je med njimi tudi nekdo, ki mu veliko pomenite in si nikakor ne želi izgubiti stika z vami. Na poslovnem področju se vam končno obetajo spremembe, ki jih bo vsekakor vredno udejanjiti in izkoristiti, saj vam prinašajo dobiček. V marec vstopate spočiti in samozavestni. Ste pred vzburljivo ljubezensko romanco ali strastno vezo, ki vas bo razvedrila. bik V skladu s svojim temperamentom in čustvenim statusom, odgovorite na priložnost, ki se vam ponuja. Pomagala vam bo tudi Venera, ki se bo tokrat nahajala v vašem znamenju. Poudarila bo vašo neustavljivo privlačnost. Če se nahajate v zakonski ali ljubezenski vezi, pričakujte zadovoljstvo, ki bo trajalo še dolgo, vendar če ga boste znali na pravi način negovati. Na zdravstvenem področju se varujte težav povezanih z grlom in glasilkami. V prvi polovici meseca marca se vam obetajo spremembe in poglabljanje vase. Notranje ste zelo bogati, vendar to skrivate dvojčka pred zunanjim svetom, da ne bi bili razočarani in čustveno ranjeni. Do vašega srca ni preprosto priti. Nekdo se zelo trudi in išče recepte, kako vas osvojiti. Vi pa korakate po svoji poti z drugo osebo v srcu. Nekaj več čustvene odprtosti vam bo namenjene v drugi polovici marca. Sonce v znamenju Ovna bo v vas prebudilo akcijo in končno si boste izborili tisto, kar vam pripada. Finančna plat bo tokrat zadovoljiva. Prva polovica meseca marca bo namenjena ljubezni in prijetnemu druženju. Z ljubljeno osebo bosta delovala zelo energično in rak sproščeno. Imate idealno priložnost, da slišite pozitivne komentarje na vaše obnašanje ali celo na dejanja, kjer ste pustili velik pečat. Ugajala vam bo čustvena naklonjenost, ki jo boste dobivali. Vaša želja je, da bi čim prej na poslovnem področju prišli do točke zadovoljstva in umirjenosti. Uspelo vam bo s trdo voljo in vztrajnostjo, ki vam je tokrat ne bo primanjkovalo. Če vam bo nekdo nesebično ponudil pomoč, jo sprejmite brez pripomb. Prva polovica marca vam prinaša nekaj nejasnosti, še posebej na poslovnem in finančnem področju. Če boste na preizkulev šnji, nikar ne zaledenite, saj lahko vaša hladnost in nedostopnost ogrozita čustveno zvezo. Pogovorite se in razrešite neljubi dogodek, ki vas čaka na sredini meseca. Samski se boste s pri-

jatelji odpravili na potepanje po naravi. Nikar se preveč ne usmerjajte, da morate nekoga spoznati in se z njim zaplesti, saj so najboljše stvari spontane. Konec meseca se vam nakazujejo priložnosti, ki se vam bodo na prvi trenutek zdele nenavadne.

vsak dan, ter vam ponovno vlila upanje, da lahko zaupate. Glede na to, da so vam planeti naklonjeni bo to čas prijetnega počutja, vznemirljivih dogodkov in novih poznanstev. Tudi na poslovnem področju vam bodo zadeve tekle tekoče, nihče vas ne bo mogel zaustaviti, saj ste si cilje temeljito zastavili. Proti koncu meseca Prihajajo toplejši dnevi. Ne bo- lahko doživite nekaj nerazumevanja s ste se mogli upreti ljubezenski strani družinskih članov, ki vam ne bodo strasti v prvih dneh meseca najbolj naklonjeni. marca in nežna čustva bodo še devica vedno prisotna v tolikšni meri, Uživajte, čeprav se vam bodo kot si želite. Srčno osebo boste zavili v določene zadeve nekoliko zaodejo romantike. Ne bo se vam upirala, lomile. Le prvi dnevi v marcu saj vedno poskrbite, da je čudovito in tudi strelec bodo zaznamovani z manjšimi tokrat vam bo uspelo pričarati nenavastrahovi, posebej če se z nekom dno vzdušje. Na poslovnem področju se še vedno ne morete dogovoriti. Od sredine vas počasi loteva nekaj lenobe, ki jo bo meseca naprej prihaja do pozitivnejših potrebno prebroditi in se zakopati v delo, premikov, posebno v odnosih z nekom, ki ter doseči dobre rezultate. Nekdo budno bo dokazal, da vas ni pozabil. Počasi se bo bdi nad vami in opazuje vaše delo, vendar vse izboljšalo, čeprav bi morali ostati na naj vas to ne prestraši, saj bodo opažanja preži in stvari opazovati povsem nepripozitivna. stransko. Delo vam ne bo najbolj dišalo, saj vas bo sonce ves čas vabilo v naravo V prvih dneh marca vas čaka- ali na pijačo s prijatelji. Pazite pa, da ne jo zanimive situacije, ki bodo boste pri financah nečesa spregledali. popestrile vaše življenje in vas popeljale v boljše počutje. NajPrva polovica marca vam prinatehtnica bolj sladka so presenečenja, ki ša nekaj zapletov na osebnem jih ne načrtujete. Prepustite se toku teh področju, saj ne boste točno veprijetnih dogodkov, ki jih boste deležni deli, kaj si v resnici želite. V druv prvi polovici marca in uživajte. Bodite kozorog gi polovici marca boste ponovno zaljubljeni in odkritosrčni, tako kot zna- zaživeli in se sprostili. Obetajo se vam tudi te le vi. Ne bodite prezahtevni, saj se vam pozitivni rezultati povezani z vašim prelahko kasneje maščuje. Vaša skrivnostna teklim delom. Tudi za finančno plat se privlačnost bo očarala osebo, ki vam je že tokrat ne potrebujete obremenjevati, saj lepo obdobje zelo všeč, pa niste zbrali do- boste imeli srečo. Morda si končno privovolj poguma, da bi ji pristopili. Pomladne ščite nekaj zase, saj ste zadnje čase dajali energije vam bodo pomagale. le za druge. Merkur v znamenju Ovna bo izboljšal vašo komunikacijo in nikar se ne Prosti dnevi, ki si jih boste pri- ustrašite sami sebe, če boste nekomu dolovoščili bodo tokrat aktivne na- čene zadeve povedali zelo direktno. rave, vsekakor pa boste imeli Prva polovica marca bo za vas škorpijon samski možnost, da srečate osebo, ki vam bo popestrila na čustvenem področju nekoliko nihajoča in nestabilna. Zahtevate več pozornosti, a tega ne vodnar znate pokazati na pravi način. Alžirski pregovor V odločilnih trenutkih se ustavljate, morMladost pride samo enkrat, da vas je strah, da bi naredili napako. pomlad vsako leto. V drugi polovici meseca bo vse drugače, sprememba položaja planetov vam narekuje pravo pot, kjer se boste veliko boljše počutili. Možno je celo, da določene osebe črtate iz svojega vsakdana. Retrograden Mars v znamenju Device se lahko loti vašega nemira, povezanega z željami na čustvenem področju.

Nuši Naglič, rojeni 8. marca, želimo vse najboljše! Ekipa časopisa Kočevar.

V prvih dneh marca boste deležni številnih vznemirljivih priložnosti. Predajte se toplini in razumevanju, s tem boste želi toplo ribi naklonjenost in varno ljubezen. Ta vam bo podarila ogromno življenjske moči za prihodnost. Sonce v vašem znamenju vam bo odprlo nove poti in priložnosti, da se dokažete, tam kjer si to želite že nekaj časa. Če boste potrebovali pogovor, to povejte na glas in ne premlevajte v sebi čudnih zgodb, ki vas potisnejo v brezno razočaranja. Odprite se ljubljeni osebi, ki si bo želela poglobitve vajinega odnosa. Najboljše rezultate pričakujte konec meseca!


Imate internet?

Kočevar

marec

49

mmxii

Lokalna televizija dnevno spremlja in napoveduje dogodke v kočevsko-ribniški regiji, poroča o zanimivostih, predstavlja življenje prebivalcev, delo posameznikov in skupin s kulturnega in športnega področja.

te

kni klina:

GAMe STAR D.O.O., LJUbLJANSKA c.19, KOčeVJe.

Poglejte v Svet pred domačim pragom!

www.Tv Kočevje.si KOLESARSKI SERVIS G.T.S.P. ANDREJ ERJAVEC S.P. KOČEVSKA CESTA 39 (DOLGA VAS), KOČEVJE TEL: 041-919-223

KOLESA NOVA IN STARA REZERVNI DELI ZA KOLESA

JURe OSTReLič S.P., SeLSK A ceSTA 2, 8257 DObOVA

- LES ZA OSTREŠJA - STREŠNE LETVE - LES ZA OPAŽ - BRUNE - LADIJSKI POD - GRADBENI LES


50

www.e-utrip.si

BELMAN

info@studioutrip.si

BELMAN D.O.O., GORENJE 62, STARA CERKEV M: 041 652 882, M: 041 322 946, F: 01 89 53 953 INFO@BELMAN.NET, WWW.BELMAN.NET

• TOPLOTNO IZOLACIJSKE FASADE • PLESKARSKA DELA • OBNOVA IN SANACIJA FASAD, NAPUŠČEV IN NOTRANJIH PROSTOROV Lipovec 12 1331 Dolenja vas www.lesni-izdelki.com

Izdelujemo: • bruna raznih dimenzij • opaž (lesena obloga) • ograjne elemente • pleskarske lestve • skobelne letve raznih dim. • druge lesene izdelke • vrtne hiše in ute po naroč.

m 031 603 494 / 508 t 01 8364 004 f 01 8376 089

Za oglaševanje v časopisih Kočevar in Krošnjar pokličite: 070 899 998 pišite: ana@studioutrip.si Ana Šabič


Kočevar

marec

51

mmxii

TRADICIONALNA KITAJSKA MEDICINA BLAŽ ABRAHAMSBERG Z masažo in ostalimi terapijami lahko zdravimo sledeče težave: • boleča hrbtenica, križ, išias, lumbago • boleč vrat, ramena, bolečine za lopatico • migrenski glavoboli • težave s sinusi • menstrualne težave • stres, pomanjkanje energije nervoza, depresije • novo: kvalitetna in hitra diagnostika Informacije in naročanje: gsm 031 260 358 Blaž Abrahamsberg s.p., Tomšičeva 13, 1330 Kočevje

PODARITE SVOJIM BLIŽNJIM NEKAJ ZDRAVJA

DARILNI BONI

Dobite jih v Mestni cvetličarni, Reška cesta 10A

Parketarstvo

levec

dobava, polaganje: - parketov - laminatov - pvc poda Brušenje Lakiranje Oljenje parketov

3,3,8€/m2

Prodaja vseh vrst talnih oblog po ugodnih cenah

gsm: 041 673 356 gsm: 041 648 210

parketarstvo.levec@gmail.com parketarstvo.levec

PARKETARSTVO LEVEC, PETER LEVEC S.P., ŽELJNE 23B, KOČEVJE

v marcu polaganje podov že od

Fitnes, badminton, aerobika, tenis, nogomet, floorball, speedminton, odbojka na mivki, namizni tenis, plezalna stena, vreče za boks, trampolin, elektrostimulacija, savna, solarij in drugo Otvoritev letne sezone za tenis: - v letošnji sezoni že preko 30 igralnih dni (igranje možno že pri temperaturi pod lediščem, igranje tenisa pri 5 stopijah na soncu pa je prijetnejše, kot igranje pri 15 stopijah v dvorani) - možno igranje takoj po dežju in v zimskem času - igranje celo uro - ni vzdrževanja (poravnave peska, zalivanje) - zaradi mehkejše podlage je obremenitev na sklepe manjša in je Igranje vseh športov prijetnejše in bolj zdravo za uporabnike Sprejemamo rezervacije igrišč: za sezonski najem ali za zakup večjega števila ur. Nudimo do 50% popusta, za koristnike bifeja šd sokol je uporaba zunanjih igrišč brezplačna Organizacija rojstnih dnevov za otroke, športnih piknikov za odrasle, firme in društva ali samo najem igrišč in prostorov. Struna in napenjanje loprajev = 6 eur, za člane slo sokol brezplačno

pošljite nam zanimivosti iz vašega kraja ažurna poročila dogodkov vremenska napoved www.e-utrip.si za oglaševanje na spletni strani pokličite: 070 988 889 ali PIŠITE na: Katarina@studioutrip.si

Katarina turkovič

ŠD Sokol, Šalka vas 4, Kočevje 041 50 30 90, 041 940 480


52

www.e-utrip.si

GOTOVINSKI POPUST LETNIH AVTOPLAŠČEV RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV AKCIJSKE CENE LETNIH AVTOPLAŠČEV RAZPRODAJA ZIMSKIH AVTOPLAŠČEV IZ PREOSTANKA ZALOGE AKCIJA ZUNANJE PRANJE S PODVOZJEM 5 EUR

info@studioutrip.si

SERVIS JURIJ MAJERLE S.P. T 01 895 36 03 M 041 415 314 E AVTOSERVIS.M@SIOL.NET WWW.AVTOSERVIS.MAJERLE.SI DELAVNIKI 8-18, SOBOTA 8-13 CANKARJEVA 7A, 1330 KOČEVJE

AKCIJA V MARCU POPUST DO 20% NA VSE ARTIKLE ZA CENO 5KOMORNEGA PROFILA DOBITE 6KOMORNI(88MM)=K=0,9 PVC OKNA IN VRATA 24 UR 041 710 569

BREZPLAČNE MERITVE DEMONTAŽA-MONTAŽA ZAKLJUČNA DELA ELEKTROINSTALACIJA

najboljši partner v nesreči

GARAŽNA VRATA VRATA IN OKNA KOMARNIKI ROLETE IN ŽALUZIJE

VIDIC JOŽE ŽVIRCE 21, 8362 HINJE INFO@STORITVE-VIDIC.SI WWW.STORITVE-VIDIC.SI TEL/FAX 07 304 39 78

STE SE POŠKODOVALI V PROMETNI NESREČI, NA JAVNEM PROSTORU ALI NA DELU? UREJATE DNEVNO ODŠKODNINO ALI INVALIDNOST? POKLIČITE 080-13-14 ALI NAS OBIŠČITE NA WWW.PORAVNAVA.SI Nasvet pravnika: "Za čim lažjo pot do hitre in pravične odškodnine nas kontaktirajte TAKOJ po nastanku nesreče. Naj postane klic na na našo brezplačno številko vaša najboljša naložba." PNA D.O.O. PE KOČEVJE, TZO 64

Kočevar -marec 2012  

Lokalni časopis , ki pokriva Kočevje , Kostel , Oslinico