Page 1

krošnjar

avgust

1

mmxi

brezplačni časopis občin Ribnica, Sodražica, Loški potok & Velike Lašče | 5.400 izvodov avgust, MMXI

Uspehi mladih: Špela Kolarič anže Pavlin Chad andoljšek


2

www.e-utrip.si

krošnjar

avgust

uvodniK

mmxi

Kočevje Open 2011 IZDAJA STUDIO UTRIP D.O.O. TRATA XIV/6, 1330 KOČEVJE VPISANI V RAZVID MEDIJEV: 1542

KOČEVJE OPEN 2011

UREDNIK IVAN GABRIČ OBLIKOVANJE IN PRELOM GAŠPER PREMOŽE avtor fotografije na naslovnici ERAZEM DOLŽAN

TENIŠKI TURNIR Z NAJVIŠJIM DENARNIM SKLADOM V SLOVENIJI

OGLASNO TRŽENJE ANA ŠABIČ

NA TENIŠKIH IGRIŠČIH V GAJU OD 9. DO 11. SEPTEMBRA 2011

SOUSTVARJALCI UTRIPA darja valenčič IRENA CIGLIČ MATEJ MEMEDOVIČ Mateja torbar MIHA KOLARIČ NINA ŠTAUDoHAR PETRA ŠOLAR Rok Bosina Sara Vajdič sergej ambrožič Tina Zajc

KOORDINATORKA PROJEKTOV Katarina Turkovič

TISK KVM GRAFIKA, RIBNICA NAKLADA ČASOPISA KOČEVAR UTRIP OBČIN KOČEVJE & KOSTEL 6.300 IZVODOV

S

eptembra bomo s pomočjo Teniškega kluba Kočevje in Gregorjem Memedovičem organizirali že 2. teniški turnir z najvišjim denarnim skladom v Sloveniji - Kočevje open 2011. Gre za najboljši teniški turnir na sončni strani Alp, saj smo že ob izvedbi prvega 4-dnevnega turnirja, katerega zmago si je priigral 25-letni Rok Jarc TK Triglav iz Kranja, poželi pohvale,

ivan gabrič

tako s strani igralcev kot sodnikov. Odlično medijsko podprt turnir z vrhunsko pozornostjo do igralcev in kulturno-glasbenimi prireditvami bomo letos ponovili in poskrbeli, da bo z leti postal tradicionalen. Največja zahvala za teniški dogodek leta pa gre seveda sponzorjem, brez katerih ne bi bilo mogoče izvesti najboljši teniški turnir v Sloveniji. Se vidimo v Gaju!

Ne spreglejte 4 Za trajnejšo oskrbo s pitno vodo 6 Evropski prvak najboljši tudi pri Urški 10 Najbolj uspešna sezona ribniških plavalcev doslej 12 Urška z Mirno spi nocoj do drugega mesta na FeNS u 19 Špela Kolarič članska državna prvakinja 20 Internetni bonton ali »netiquette« 22 Nik Cimprič, nogometaš 26 Tu malajne ni vse proč paLu 30 Usklajenost z naravo bivanja 32 Kolesarsko romanje po Poljski 34 Sodražani osvojili triglav

NAKLADA ČASOPISA KROŠNJAR UTRIP OBČIN RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK & VELIKE LAŠČE 5.400 IZVODOV

Želite sodelovati z nami?

ZA OGLAŠEVANJE V UTRIPU POKLIČITE: 070 899 998 - ANA ŠABIČ ALI PIŠITE NA E-MAIL: ANA@STUDIOUTRIP.SI

Za oglaševanje v časopisih Kočevar in Krošnjar pokličite: 070 899 998 pišite: ana@studioutrip.si Ana Šabič

VSE PRAVICE ZADRŽANE. PONATIS CELOTE ALI POSAMEZNIH DELOV JE DOVOLJEN LE S PRIVOLJENJEM IZDAJATELJA.

brezplačna objava vseh dogodkov iz naše regije

ZA MOREBITEN OBISK TISKARSKEGA ŠKRATA SE VAM GLOBOKO OPRAVIČUJEMO

Pošiljajte nam svoje zgodbe za objavo

POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI 1330 KOČEVJE LETNA NAROČNINA ZA DOSTAVO NASLOVLJENEGA ČASOPISA JE 12,00€ Z DDV

dnevno sveže lokalne informacije Oglejte si reportaže športnih dogodkov www.e-utrip.si

3

Imate konstruktivno kritiko? Imate dobre ideje? Bi nas radi obvestili o nekem dogodku? Pišite nam na: info@studioutrip.si


4

iz naših občin

www.e-utrip.si

Od leve proti desni Željko Rečnik (Hidroinžiniring d.o.o.), dr. Vladimir Prebelič, Marjan Pezdirc ( CGP d.d. Novo Mesto).

Za trajnejšo oskrbo s pitno vodo Sergej Ambrožič

O

bčine Kočevje, Ribnica in Šentjernej bodo izvedle skupni projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke - 2. faza«.Izvedba projekta bo zaščitila razpoložljive vodne vire, predvsem reke in podtalnice na omenjenih področjih. Z investicijo in njenim projektom bo v Občini Kočevje poskrbljeno za odvajanje in čiščenje odpadne vode za dodatnih 1.845 prebivalcev. Poraba vode se zelo hitro povečuje, čiste in dostopne vode pa je in bo vse manj. Največ k temu pripomore onesnaženje voda, ter kmetijstvo, ki porabi okoli 80 odstotkov vode primerne za pitje. To je še posebej na udaru na našem preluknjanem kraškem svetu, ker se oskrbujemo in pijemo pač to, kar vanj prileze. S tem lahko sklepamo, da se bo odvisnost iz tega vira naše oskrbe z vodo še povečevala. Temu tako je nadvse pomembno to, da se zagotovi dolgoročna rešitev za našo oskrbo s kakovostno in čisto vodo tudi v bodoče. Temu ni odveč dodati naključje, da je OZN, desetletje 2005-2015, razglasilo za desetletje varovanja voda. EU temu posredno in neposredno sledi ter spodbuja z direkcijami in finančno - preko kohezijskih skladov, da se aglomeracije (povezovanja periferij mesta s njegovim središčem) ko-

munalno in drugače uredijo. Občina Kočevje je za slovenske razmere sicer dobro pokrita s kanalizacijskim in vodnim sistemom. V mestu Kočevje je več kot 90 odstotkov prebivalcev priključenih na kanalski sistem. Velika večina prebivalstva je priključena tudi na obstoječo čistilno napravo, ki, kot pove župan je njena izkoriščenost na slabih 50 odstotkih. Skupna dolžina kanalizacijskih vodov je okrog 50 kilometrov, na njo pa je priključenih približno 1.500 gospodinjstev (85 odstotkov). Kanalski sistem od-

ni Kočevje. Poleg tega je dr. Vladimir Prebilič podpisal pogodbo tudi s prokuristom družbe Hidroinžiniring d.o.o., g. Željkom Rečnikom, katerega družba bo izvajala nadzor nad omenjenim projektom. Kot pove g. Marjan Pezdirc, predvideva projekt načrt izgradnjo kanalizacijskega sistema za naselja Šalka vas, delno Željne, Kočevje, Breg in v Podgorski ulici. Obsega gradnjo kanalizacije v skupni dolžini 9,8 km in gradnjo petih črpališč za prečrpavanje odpadnih voda. Dela so oddana po »rumeni knjigi«, kar pomeni po principu ključ v roke (izvajalec bo izdelal projektno dokumentacijo, pridobil gradbena dovoljenja in seveda samo izvedbo). Pričetek del se načrtuje za sredino septembra 2011, zaključek gradbenih del leta 2013, leto 2014 pa je predviden zaključek projekta. Celotna vrednost investicije je ocenjena na 2,9 milijona €, od tega bo EU preko Kohezijskega sklada prispevala 59,3%, država 10,5% in občina 30,2% investicije. Učinki projekta? Sama izvedba projekta bo potekala po utečenih in s tem zakonsko določenih normativih za tovrstne projekte (hrup, zavarovanje prometa, nadzor ipd.). Nekaj malega stroškov bodo nosili tudi sami občani na omenjenih trasah projekta,

krošnjar

avgust

5

mmxi

Dva velika glasbena izziva za Leo Likar foto: žiga četrtič

K

očevska pevka Lea Likar je širšo javnost prvič opozorila nase leta 2009 na etno festivalu Etnokostel 2009 v Kostelu. S pesmijo »Moj dom je tam« je prepričala strokovno komisijo, ki ji je dodelila prvo nagrado. Prav tako so jo za najboljšo določili ostali nastopajoči. Istega

leta se je ustanovila vokalna zasedba Vocabella. Hkrati je Lea začela peti spremljevalne vokale pri Jadranki Juras, kasneje pri Bilbi, sodelovala pa je tudi s skupino Šukar, Omarjem Nabrom in Big Foot Mamo. V začetku leta 2010 je s skupino Zadnji taxi stala na odru EME, uspelo pa se ji je uvr-

Pričetek del se načrtuje za sredino septembra 2011, zaključek gradbenih del leta 2013, leto 2014 pa je predviden zaključek projekta. vaja vodo iz delov naselij Stara cerkev, Slovenska vas, Breg, Mahovnik, Šalka vas in iz Kočevja. Ostala naselja in deli njih v Občini Kočevje pa so brez urejenega odvajanja in čiščenja odpadne vode, kar bi dolgoročno znal biti problem za naše okolje in oporečnost vode, ki jo pijemo. Da do tega ne bi prišlo, sta v sredo, 17.8.2011, župan občine dr. Vladimir Prebilič in predsednik uprave izvajalske družbe CGP d.d. Novo mesto, Marjan Pezdirc, podpisala pogodbo o dograditvi kanalizacijskega sistema v Obči-

vendar donosnost investicije in njena obligacijska narava naj bi vsekakor upravičevala smotrnost za projekt. S tem je načrtovana za občane povrnitev investicije v nekaj letih, za občino pa nekje v 16 letih. Pri tem kajpak ne gre pozabiti tudi na številne posredne sinergijske učinke investicije (od čistejšega okolja, zdravja, do gospodarstva). S projektom bo Kočevje s pripadajočimi aglomeracijami povezalo 98 odstotkov gospodinjstev v komunalno mrežo, kar je tudi za EU nadpovprečno.

Kmečki praznik na Velikih Poljanah

P

o uspešno izvedeni etnološki prireditvi Večer na vasi ob koncu julija, je Športno društvo Velike Poljane, ki letos praznuje desetletnico od ustanovitve, dva tedna po tem na plani pod Gasilskim domom pripravilo

I.L.

že sedme Kmečke igre. Začelo se je s spretnostnim jahanjem, nadaljevalo z galopskimi dirkami, za vrhunec pa so poskrbeli možje jeklenih mišic, predvsem pa orjaki po teži. Pet ekip je namreč merilo moči v tekmi

stiti tudi na festival Slovenska popevka 2010. Zapela je pesem »Mavrica do sanj« avtorjev Mihe Goršeta in Jureta Golobiča in se kot debitantka v hudi konkurenci prekaljenih glasbenih mačkov uvrstila na odlično 5. mesto. Letos sta pred Leo dva velika glasbena izziva, saj se bo lahko predstavila na obeh največjih slovenskih festivalih. Prvi je Festival narečnih popevk 2011, ki bo potekal 11. septembra v Veliki dvorani SNG v Mariboru. Skladbo »Kje si moja vas« so spisali domačini Roman Zupančič, Miha Gorše in Uroš Planinc, Lea pa jo bo zapela v dolenjskem narečju. Teden dni kasneje, v nedeljo 18. septembra 2011 se bo v Studiu 1 RTV Slovenija izbirala že 49. slovenska popevka. Tudi tu se bo Lea predstavila s skladbo domačega avtorja Žige Bižala. Pesem nosi naslov »Ne sanjaj kril«. Oba festivala bo neposredno prenašala nacionalna televizija SLO 1 in Radio Slovenija, prvi program. Vabimo vas k spremljanju festivala. Z vašo podporo lahko Lei in njeni glasbeni ekipi pomagate do čim boljše uvrstitve. za državni pokal v vlečenju vrvi, svoje železo so imeli v ognju tudi domačini. V spretnostnem jahanju se je pomerilo 22 jahačev. Prvo mesto je na konju Miško zasedel Nejc Zakrajšek iz Cerkelj, drugi je bil Matej Rupar na konju Lisa z Roba, tretji pa Gašper Zgonc prav tako iz Roba na konju Dakota. Proga za galopske dirke je bila dolga 600 metrov. V dveh skupinah je nastopilo deset konjenikov. V skupini A, športni konji, je prvo mesto zasedla Sara Mišmaš na konju Dreamer iz Krke, drugo mesto je pripadlo Janezu Zajcu iz Maršičev na konju Dama, tretji je bil Simon Padovac iz Kočevja na konju Athock. Tekmovanje v vlečenju vrvi je potekalo na asfaltnem igrišču ob Gasilskem domu. Med petimi ekipami so prvo mesto osvojile Vodovodne inštalacije Pesan, drugi so bili Prekmurski štrki, tretji Veliki Grizli iz Ribnice, četrti Gamsi peta pa Dobrna.


6

iz naših občin

www.e-utrip.si

krošnjar

avgust

7

mmxi

Evropski prvak najboljši tudi pri Urški

Slavnostna otvoritev 18. mla--dinske gasilske olimpijade

Ne trikrat - štirikrat hura za naše!

I.L.

Sergej Ambrožič

Sergej Ambrožič

K

lub harmonikarjev Urška iz Zamostca pri Sodražici je v soboto, 7. avgusta, že 19-ič pripravil srečanje harmonikarjev, ki prste vlečejo po tipkah diatonične harmonike. »Uspelo nam je, tudi vreme je zdržalo. Seveda je izstopala kakovost nastopajočih, strokovna komisija pa je izbrala naj harmonikarja po svojem okusu. Glede na odziv obiskovalcev, je ravnala prav. Blaž Brudar je mlad harmonikar, ki je pred kratkim zmagal na evropskem prvenstvu, svoj talent pa je zavzeto potrdil tudi pri nas,» ni mogel skriti zadovoljstva nad prireditvijo Franc Lesar, predsednik Kluba harmonikarjev Urška. Strokovna žirija v sestavi Drago Pelikan, Janez Kordiš, Vili Marinček, Marjan Skubic in Grega Čepon je pri vsakem nastopajočem ocenjevala umetniški vtis, tehnično izvedbo ter ritem ozi-

na in kakovostna je bila tudi skupina med 13. in 18. letom starosti. Blaž Brudar, sicer evropski prvak v diatonični harmoniki iz Vinje vasi pri Novem mestu z dvema skladbama ni prepričal le občinstvo, ampak tudi strokovno žirijo. Na drugo mesto se je uvrstil Mitja Bukovec iz Rake, na tretje pa Matija Markljec iz Mokronoga. V skupini med 18. in 50. letom je zmagal Ervin Šavorn iz Grdinov, drugi je bil Grega Kuzma iz Štalcerjev, Boštjan Šporar iz Dolenjih Lazov je bil tretji. Grče med harmonikarji so prav tako navdušile. Zmagal je Tone Klun (Prigorica), pred Ivanom Šporčičem (Cerklje ob Krki) in Vinkom Višeničnikom (Kranj). »Sklenil sem, da se bom udeleževal vseh tekmovanj na katerih me doslej ni bilo. Ta zmaga pomeni potrditev mojega trdega dela, ki se ga bom še naprej trdo držal. Tukaj sem zaigral skladbe, ki so

Blaž Brudar, ... z dvema skladbama ni prepričal le občinstvo, ampak tudi strokovno žirijo. roma melodičnost. V skupini harmonikarjev do 12 let je prvo mesto dodelila Mateju Markljecu iz Mokronoga, drugi je bil Grega Skubic iz Plešivice, tretji pa Kevin Poredoš iz Novega mesta. Številč-

postale evropske zmagovalke, torej Čardaš in venček uspešnic, ki so bile prirejene za harmoniko,» je sijal od zadovoljstva 17-letni Novomeščan Blaž Brudar. Brez Golice ni veselice

pošljite nam opis zanimivosti iz vašega kraja www.e-utrip.si

V

Kočevju, na mestni ploščadi, se že dolgo ni zbralo toliko ljudi, kot jih je pričakalo slavnostno otvoritev 18. mladinske gasilske olimpijade. To je za naše mesto dobrodošlo in spodbudno, saj smo konec koncev pričakovali in se pripravljali na ta dogodek kar lep čas. In sedaj ga resnično imamo, s tem pa je Kočevje postalo tudi uradno prvo olimpijsko mesto v Sloveniji! Pred uradnim začetkom slavnostne otvoritve so z glasbenim vložkom poskrbela dekleta iz vokalne skupine Vocabella in policijski orkester. Ob 19. uri -po programupa se je začelo zares. 18. mladinsko gasilsko olimpijado je odprl predsednik mednarodne gasilske organizacije Walter Egger. S kratkimi govori so mu sledili še ostali prominentni gostje, Joss Tholl, predsednik mednarodne komisije mladih gasilcev pri CTIF, Anton Koren, predsednik Gasilske zveze Slovenije ter župan občine Kočevje, dr. Vladimir Prebilič. Slišati je bilo moč glede namena in pomena prostovoljnega gasilstva in olimpijade, o našem ponosnem in prijaznem mestu ter predvsem posvetitvi dogodka in olimpijade Mladim. Ti so in bojo, za čas trajanja olimpijade, nedvoumno glavni akterji. Svojo čast dogodku je med govori in preko velikega platna iz-

Pošiljajte nam svoje zgodbe za objavo na portalu www.e-utrip.si

kazal tudi sam predsednik države dr. Danilo Turk, ki je med drugim poudaril pomen medsebojnega sodelovanja in kolegijalnosti, ki je v gasilskih vrstah ne manjka. Sledila je zaprisega slovenskih tekmovalcev in dvig zastave, nato pa najbolj svečan del prireditve prižig olimpijske plamenice. Čast je pripadla našima - lokalnima mladincema Gašperju Bizjaku in Darji Kordiš. Po uspešnem prižigu je sledil spust balonov in nato počasen premik do velikega šotora, ob športni dvorani. S spustom balonov se je svečani del tudi končal. V šotoru so se predstavljali vsi udeleženi narodi. Predstavljali so se preko biltenov, najrazličnejših spominkov in prigrizkov ter pijače, ki so za posamezno državo značilni. Čeprav je bilo v šotoru kar vroče, pa to vseeno ni zmotilo ljudi, da ne bi, če nič drugega, vstopili vsaj malo »pofirbcat«. Šotor je bil tako skoraj nabito poln, kar je tudi prav in dokaz, da je s tem Olimpijsko Kočevje prevzelo tudi olimpijski slogan po sodelovanju. Bil je to zares enkraten in velik dogodek za nas občane in mesto Kočevje, ki smo ga z aplavdiranjem in množično udeležbo, tako na ploščadi kot pod šotorom, izjemno lepo sprejeli in počastili, kot se za tak dogodek spodobi.

preverite vabila na dogodke www.e-utrip.si

Ž

e od zgodnjega jutra je v Kočevju mrgolelo. Gasilci, navijači, obiskovalci in organizatorji so mrzlično pričakovali začetek glavnega tekmovalnega dne 18. mladinske gasilske olimpijade. Najštevilčnejša podpora slovenskim ekipam je seveda prišla z Zbilj in Pameč, ob njih pa so bili glasni tudi Hrvati, Francozi, Čehi in Angleži. Točno ob osmih je iz zvočnikov na nabito polnem kočevskem stadionu zadonela najava 18. mladinske gasilske olimpijade in tekmovanje se je začelo. Ekipe so po vnaprej določenem

Zbilje in z njimi njihovi navijači so ob tem dobesedno eksplodirali. In kar je bilo za nekatere popolno, je bilo za druge malo manj. Tako je bilo na eni strani in ob naših solzah sreče moč videti na drugih straneh tudi marsikatero solzo žalosti in razočaranja. A tako pač je. Po koncu uradnega tekmovanja ob 13. uri, pa so se ob 16. uri na pomožnem stadionu pričele tudi najrazličnejše zabavne igre mladih tekmovalcev. Uradnih rezultatov isti dan ni bilo. Temu smo v petkovem jutru skoraj z nestrpnostjo pričakova-

Končni vrstni red najboljših: mladinke: 1. PGD Pameče-Troblje 2. PGD Zbilje 3. DVD Josipdol 4. SDH Piskova Lhota 5. ZŠ Šunava mladinci: 1. SDH Chlumec nad Cidlinou 2. PGD Pameče-Troblje 3. FF Winden-Windegg 4. FF Tragwein 5. ZS Spiška Nova Ves

država točke (Slovenija) 1064,56 (Slovenija) 1062,95 (Hrvaška) 1060,11 (Češka Republika) 1055,80 (Slovaška) 1050,27 (Češka Rep.) (Slovenija) (Avstrija) (Avstrija) (Slovaška)

vrstnem redu prihajale na tekmovalno površino. Ob žvižgu sodnika je z lahkoto bilo moč opaziti popolno angažiranost in predanost vsakega tekmovalca, da iztisne iz sebe svoj maksimum. Pomembno je bilo vaji (vaja z ovirami, štafeta na 400 m) opraviti hitro in brez napak, saj so bili v tem primeru kazenski pribitki. Vsi so bili resnično dobri, vendar vseeno- toliko veselja in fantastičnih obetov, kolikor jih je prinesel zadnji slovenski nastop,pa že dolgo ne. Tekmovalke PGD

1076,16 1076,07 1072,79 1072,51 1070,75

li uradne rezultate 18. mladinske gasilske olimpijade. In ti so še kako potrdili sanjski razplet, saj smo pri mladinkah prvič v zgodovini mladinskih gasilskih olimpijad slavili kar dvojno zmago! Olimpijske prvakinje so postale mladinke PGD Pameče-Troblje, drugo mesto pa so osvojile mladinke PGD Zbilje. Za popoln uspeh pa so poskrbeli še mladinci PGD Pameče-Troblje, ki so z zaostankom pičlih 9 stotink točke osvojili drugo mesto. Čestitamo vsem in še posebej seveda našim!


8

iz naših občin

Na Grajskih večerih v Ribnici več kot dve uri smeha in zabave

www.e-utrip.si

krošnjar

avgust

Umetniki za Marijin jubilej pri Novi Štifti

NOVOST NA TRGU.

I.L.

I.L.

P

redzadnji Grajski večeri v Ribnici v tej sezoni so znova postregli z velikim obiskom in programom, ki je bil najdaljši doslej. Dve urni časovni okvir je prebila Ribničanka Lucija Ćirović,

R

omarska cerkev Marijinega vnebovzetja pri Novi Štifti je bila sezidana pred 370 leti, od leta 1914 zanjo v tamkajšnjem samostanu skrbijo frančiškani. Prav zaradi visoke in častitljive obletnice so se slednji odločili, da ta jubilej zaznamujejo z dobrodelno noto. V začetku leta

Starc, Frančiška Kaplan in Kristina Rožman. Dela so bila na ogled v frančiškanskem samostanu Nova Štifta do 21. avgusta, ko so jih na javni dražbi tudi prodali. Ves izkupiček bo namenjen za obnovo kapele sv. Jožefa, ki se nahaja pod cerkvijo Marije Vnebovzete. Kapela je v notranjosti v načetem stanju,

9

mmxi

KOMBINIRANI GORILNIK NA LESNE SEKANCE IN NA PELETE.

Unilever Slovenija d.o.o. nagrajuje! Hladilno torbo Algida s skodelicama za sladoled in loparjema za igranje na plaži, prejmejo:

SAMO KLIK NA GUMB IN ŽE LAHKO KURITE NA ENO ALI DRUGO KURIVO. BISTVENE PREDNOSTI BIOMASA GORILCEV: • VELIK IZKORISTEK • ENOSTAVNA MONTAŽA • DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA • MONTAŽA MOGOČA TUDI NA OBSTOJEČE KOTLE (OLJNI KOTLI) • POPOLNO AVTOMATSKO DELOVANJE (KOT OLJNI GORILCI) • MOŽNOST VKLOPA MODULACIJE, ... TRŽAŠKA C. 133, LJUBLJANA 041 532 657 | 070 625 457 | INFO@BINK.SI

1. ALOJZIJA LESAR 2. BORIS ČOP 3. BRIGITA PETKOVIČ ki je kot zadnja med štirimi stand up komiki na odru ostala več kot pol ure, saj si je tako želela publika. Komičarka se je namreč lepo vživela v vlogo in vzpostavila neposreden stik z občinstvom, ki ji ni dalo, da bi se od njih hitro poslovila. Lucija je tudi povezovala program v katerem se je prvi predstavil s 40 kilogramov manj v zadnjih nekoliko let, a še vedno krepak možakar, Boštjan Gorenc-Pižama. Za njim je mikrofon prevzela Martina Ipša, ki je večer obarvala z drznim in izvirnim humorjem, še bolj pa ga je začinil Hrvat Ivan Šarić. Ta petek se bodo odvrteli zadnji letošnji Grajski večeri v Rib nici. Ti bodo narodno zabavno obarvani z nastopom ansambla bratov Zakrajšek z gosti, med katerimi bo tudi ansambel Franca Miheliča. Pa še nekaj. Turističnemu društvu Ribnica, ki je nosilec projekta Grajskih večerov v imenu številnih obiskovalcev pa priporočilo, da pravočasno primerno uredi okolico prireditvenega prostora in predvsem zagotovi zadostno število sedežev za spremljanje prireditve.

4. DAVID KURAJ 5. DRAGANA ŠTIMAC 6. DRAŽAN SAFTIČ so objavili poziv vsem umetnikom in ljudem dobre volje, da upodobijo in izdelajo sliko Marije Vnebovzete pri Novi Štifti in le to brezplačno podarijo samostanu. Razstavo je pred velikim številom ljubiteljev umetnosti in romarjev Marijine cerkve odprl sodraški župan Blaž Milavec. Za uvod je zbrane z venčkom ljudskih na violinskih citrah popestrila Veronika Zajec z Vidma, z besedilom o Razkošju narave in cerkva pa Marija Ilc. Svoje stvaritve je prispevalo 24 slikarjev, in sicer Rudi Košmrlj, Pavla Osvald, Jelka Pakiž, Ivan Geder, Breda Novak, Marjan Križ, Vladimira Klun Žerjav, Marija Ahac, Nevenka Križ, Franc Zbašnik, Tomo Homan, Marjeta Blagojevič, Natalija Gorza, Marjan Peteh, Helena Cimprič, Marta Tekavec, Bernarda Arko, Željko Vertelj, Ana Petek, Milan Petek, Martina

zato so se odločili za letošnji projekt. Poleg bogoslužja jo bodo uporabili tudi kot prostor za občasne razstave različnih umetnikov in posameznikov. »Tako množičen odziv umetnikov nas je presenetil, hkrati pa smo počaščeni, da so nam prisluhnili,» je dejal brat Marjan Cvitak, ki je bil skupaj z domačinom Petrom Lesarjem gonila moč pri organizaciji dogodkov pri praznovanju jubileja Štiftarske cerkve. Lesar je pod arkadami cerkve na ogled postavil razstavo Nova Štifta skozi čas. V sliki in besedi ter drugimi dokumenti prikazuje obdobje, ki je zaznamovalo to eno najlepših baročnih cerkva pri nas. Na veliki šmaren je slavnostno bogoslužje vodil ljubljanski nadškof in metropolit dr. Anton Stres, nekaj dni prej pa je z obiskom Nove Štifte jubilej in dogodke počastil tudi kardinal dr. Franc Rode.

7. GORANKA JANEŠ 8. ERIKA PERHAJ 9. MATEJ GLAVAN 10. MILKA GORNIK 11. IRENA KUZMA 12. IRENA OŠLJAK 13. JANJA ŽLINDRA 14. MATEJA ŠAFAR 15. MILENKA NOVAK 16.NATAŠA NUZDORFER 17. TATJANA KOŠIR 18. TATJANA PAJNIČ 19. PETER MUHIČ 20. RUDOLF ZAJC

Vas je strah menjave starih vrat? Posvetujte se z nami, da strahu ne bo več! Prodajamo in montiramo lesena notranja vrata vseh vrst, tako masivna stilna do modernih in atraktivnih oblik slovenskih, avstrijskih in italijanskih proizvajalcev. Izmere, svetovanje in dostava za naročnike brezplačno.

Andrej Šilc s.p. gsm: 041 694 871 Zamostec 31 1317 Sodražica


10

šport

www.e-utrip.si

krošnjar

avgust

zdravje

mmxi

Najbolj uspešna sezona ribniških plavalcev doslej

Kako se izogniti kardiovaskularnim obolenjem?

i.l.

Sara Vajdič, univ.dipl.inž.živ.tehnol.

Po

zaključenih treh državnih prvenstvih z izkupičkom 10 zlatih, 6 srebrnih in 7 bronastih odličij v kategorijah mlajših dečkov in mlajših deklic na Ravnah na Koroškem, dečkov in deklic v Novi Gorici in kadetov, kadetinj, mladincev, mladink, članov, članic v Radovljici so se ribniški plavalci odpravili na počitnice. Za njimi je najuspešnejša sezona so sedaj. Prvi so sezono zaključili najmlajši tekmovalci na Ravnah na Koroškem. Tako kot pozimi je bilo prvo ime Ribničanov Robert Lovšin, najvišja

Matej Biro, Tinkar Padar, Kaja Štimec in Sabina Belaj. Ribničani so med 22. klubi zasedli 12. mesto in ponovili rezultat iz zimskega državnega prvenstva. Sezono so uspešno zaključili tudi

50 m in 100 m hrbtno ter Jošt Pavlin s 3. mestom na 200 m prsno. Matej Padar je na 50 metrov delfin zasedel peto mesto, Nik Obranovič je na 100 metrov delfin deveto, Ožbe Poje je bil 15 na na 100 m delfin in 200 m prosto. Zadnji so plavalno sezono končali najstarejši v Radovljici. Najboljši ribniški plavalec v mladinski konkurenci je bil Anže Pavlin, ki je bil s tremi zmagami na 50 m in 100 m hrbtno, 200 m mešano, ter 2. mestom na 50 m delfin in 3. mestom na 100 m delfin v mladinski konkurenci eden najuspešnejših po-

Časopis Krošnjar čestita plavalcem za dosežke! dečki in deklice v Novi Gorici. Prvo mesto so osvojili v štafeti 4x100 m mešano v postavi Tim Zobec, Jošt Pavlin, Nik Obranovič in Chad Andoljšek. Štafeti 4x 20

Chad Andoljšek uvrstitev je bila 5. mesto na 50 m delfin. Izkazala sta se tudi Tim Vesel z odličnimi nastopi v prsni tehniki, kjer je na 50 m zasedel 15. mesto, Gašper Hlebec je hrbtno na 10 m zasedel 21. mesto. Uspešno je nastopila tudi moška štafeta v 4x50 m mešano v postavi Gašper Hlebec, Tim Vesel Tim, Robert Lovšin in Jan Arko, ki je osvojila 9. mesto. Točke so za ekipo prispevali še Blaž Schonlieb,

m prosto (Zobec, Padar, Poje, Andoljšek) in 4x10 m prosto (Pavlin, Zobec,Padar, Andoljšek) pa sta si že prejšnje dni priplavali 2. mesto. Prvo ime fantovskega plavanja v tej kategoriji je bil tako kot že pozimi Chad Andoljšek, ki je slavil na 50 m in 10 m prosto, 50 m in 100 m hrbtno, ter bil drugi na 50 m delfin in 200 m hrbtno. Na stopničke sta se povzpela še Tim Zobec s tretjim mestom na

Anže Pavlin sameznikov prvenstva. Zmage se je prav tako veselila Lucija Kous na 50 m in 100 m hrbtno. Na stopničkah smo videli tudi Jana Zajca s 3. mestom na 100 m in 200 m hrbtno. Uspešno je nastopila tudi moška mladinska štafeta 4x200 m prosto, ki je zasedla 2. mesto, ter 4x100 m mešano, ki je zasedla 3. mesto. Obe štafeti sta nastopili v postavi Jan Zajc, Jan Mate, Tilen Kočevar ter Anže Pavlin.

U

mrljivost za boleznimi srca in ožilja je zelo velika, dosega približno 50% vseh drugih bolezni v civilizacijskih deželah. Mnoge epidemiološke študije so pokazale, da je od 70 do 90% dejavnikov, ki povzročajo ali pospešujejo bolezni, v našem neposrednem okolju. Prehrana ima pri tem eno izmed najpomembnejših vlog. Vpliv dednosti pri nastanku kroničnih bolezni je bistveno manjši od vplivov okolja. Bolniki nad 45. letom starosti zbolevajo zlasti za boleznimi, katerih vzrok sta ateroskleroza in hipertenzija, mlajši odrasli za vnetnim spremembami na srcu in kardiomiopatijami, pri otrocih pa so na prvem mestu prirojene srčne hibe. Med bolezni srca in ožilja sodijo: ateroskleroza, hipertenzija, krčne žile, možganska kap, anevrizme,… Že s pravilnim načinom prehranjevanja in fizično aktivnostjo lahko zmanjšamo tveganje pred temi boleznimi. Človeški organizem nima potreb po določenih živilih, temveč ima le potrebe po kemični energiji hrane in po esencialnih hranilnih snoveh. To pomeni, da je mogoče potrebe vsakega človeka po hrani zadostiti z neštetimi možnimi kombinacijami živil in da je živila mogoče tudi dopolnjevati s potrebnimi organskimi in anorganskimi hranilnimi snovmi. Bolezni srca in ožilja ne moremo zdraviti s spremenjeno prehrano, lahko pa s hrano preprečimo nastanek teh bolezni in nekoliko ublažimo nekatere simptome. Obolelost za boleznijo srca in ožilja je v Sloveniji največ v Prekmurju. Umrljivost zaradi bolezni povezanih z visokim krvnim tlakom in zaradi srčnega popuščanja je najvišja v regijah Nova Gorica, Murska Sobota, Celje in Novo mesto. Rizični dejavniki, na katere lahko vplivamo so: kajenje, visok krvni tlak, maščobe v krvi in holesterol. Kajenje povečuje verjetnosti, da bomo oboleli ne samo za srčno koronarno boleznijo, ampak tudi za boleznimi perifernega

ožilja ter boleznimi pljuč. Več kot polovica smrti pri kadilcih je posledica srčnih in žilnih bolezni. Krvni tlak je sila, s katero kri deluje na stene krvnih žil. Ustvarja ga srce, ki povprečno utripne sedemdeset krat na minuto. Ko se srce skrči in požene kri v glavno arterijo krvni tlak za hip naraste, imenujemo ga zgornji krvni tlak. Po vsakem iztisu pa se srce znova razširi, da se napolni z novo krvjo, takrat tlak v žilah za trenutek pade in imenujemo ga spodnji tlak. Vzroka za trajno zvišan krvni tlak v veliki večini primerov (95%) ne poznamo, takrat govorimo o primarni arterijski hipertenziji. Poleg zvečanega holesterola v krvi je zvišan tlak gotovo najnevarnejši pospeševalec procesa mašenja žil. Najpomembnejše maščobe v krvi predstavljajo holesterol in trigliceridi. Na raven vplivajo tako nepravilna prehrana kot tudi tvorba lastnih maščob, poleg tega pa je nivo maščob v krvi odvisen še od sposobnosti ledvic, da se znebijo odveč- n i h maščob. Določena količina maščob v obliki esencialnih maščobnih kislin je nujno potrebna za vzdrževanje organizma, za tvorbo določenih hormonov in encimov ter za toploto in energijo. Kadar uživamo maščobo v preveliki količini, se ta odlaga v stenah arterij kot del ateriosklerotičnega procesa ter tako zožuje krvne žile. Kardiovaskularne težave nastopijo zaradi visoke vsebnosti holesterola LDL, ki se nakopiči v arterijskih stenah in začenja proces, ki ga imenujemo aterioskleroza. Število obolelih z boleznimi srca in ožilja, je pri vegetarijancih nižja, kot pri mesojedcih. Vzrok je najverjetneje njihova stroga

dieta, ki vsebuje malo nasičenih maščobnih kislin in holesterola, ter veliko polinenasičenih maščobnih kislin in balasta, kar ugodno vpliva na preprečevanje teh bolezni. Poleg tega pa vegetarijanci zaužijejo z rastlinsko prehrano veliko kalija in magnezija, malo pa natrija, ki ser nahaja predvsem v živilih živalskega razvoja. Določeni posamezniki menijo, da je prav to razmerje med elementi vzrok za manj obolelih v tej skupini. Če obolevamo za katero koli boleznijo srca in ožilja, moramo biti še posebej pozorni, da se izogibamo soljenju hrane in suhomesnatim izdelkom. Če je telesna teža povečana, jo je potrebno na zdrav način znižati. Priporočljiva je hrana z višjo vsebnostjo vitamina B1, kot npr. ribe, jetra, črni kruh. Zaželeno je tudi uživanje vitamina C, ter lizina in prolina, ki se pritrdita na škodljive maščobne delce v krvi in povečujeta njihovo gladkost ter s tem preprečujeta, da bi se delci nalagali na stene. Pomemben faktor boljšega počutja pa so omega 3 večkrat nenasičene maščobne kisline, ki imajo nenavaden učinek pri preprečevanju bolezni srca in ožilja, saj zmanjšujejo trigliceride in holesterol zelo nizke gostote. Priporočljivo je, da uživamo dnevno več surovega sadja in zelenjave, da pripravljamo hrano s čim manj maščobe, dnevna meja soli naj bi bila 6g, ter da uporabljamo začimbe in dišavnice naravnega izvora. Izogibamo se tudi gotovim jedem, na katerih piše, hitro pripravljeno. Najboljša kombinacija pa je seveda šport, ki daje s pomočjo upoštevanja načel zdrave prehrane odlične rezultate.

11


12

portret

www.e-utrip.si

Urška z Mirno spi nocoj do drugega mesta na FeNSu

S

edemnajstletno domačo vokalistko Urško Bakovič je moč opisati s številnimi pozitivnimi pridevniki. Je mlada, je simpatična pa tudi energična in nežna hkrati, vendar med vsemi vsekakor najbolj izstopa dejstvo, da ima izjemen glasbeni talent. O njej smo na naših straneh že pisali in zagotovo še velikokrat bomo. Tokrat si je naslednje vrstice prislužila z uvrstitvijo na drugo mesto na koprskem Festivalu novih skladb (FeNS), kjer je znova dokazala, da je eden največjih mladih upov na kočevski glasbeni sceni. Večina kočevskega občinstva je Urško prvič spoznala na spletnem delu tekmovanja Slovenija ima talent. Takrat so jo prvič slišali tudi nekateri domači glasbeniki in s posebno barvo glasu je k sodelovanju privabila tako Romana Zupančiča kot Uroša Planinca in Antona Zidarja. Prvi je za pesem Mirno spi nocoj, s katero se je predstavila na FeNSu, prispeval besedilo in glasbo, medtem ko sta ostala dva glasbenika poskrbela za aranžma. »Z njimi sodelujem že eno leto in zdi se mi zelo pomembno, da začneš temelje graditi doma, ker je domače občinstvo najbolj kritično,« pravi Bakovičeva in dodaja, da si želi sodelovanja s to trojico tudi v prihodnje. VSAK NASTOP PRINESE NOV ZAGON

Vendar to ni njena prva pesem, temveč ima v zbirki že tri. Prvi dve sta ji še posebej ljubi, saj je besedilo napisala sama, ob po-

krošnjar

avgust

13

mmxi

DARJA VALENČIČ

moči Mitje Letiga pa je nastala tudi glasba. A zadnja Mirno spi nocoj je za Urško vseeno najbolj posebna, saj je ob njenem nastajanju bolje spoznala delo in način petja v studiu. Kljub skromnim tehničnim in finančnim možnostim ji je nato ta klasična skladba, posneta v živo in brez računalniških posegov, prinesla

drugo mestu v najstniški kategoriji na precej uveljavljenem festivalu. Takoj za zmagovalko so jo postavili strokovna žirija iz znanih glasbenikov in žirija poslušalcev radijskih postaj iz Slovenije in zamejstva, med njimi tudi našega Radia Univox. Nagrade in uvrstitve med dve odlični pevki, ki pojeta pod okriljem priznane

pevke Alenke Gotar, je bila debitantka zelo vesela, zatrjuje pa tudi, da je to priznanje vsekakor motivacija za vnaprej. Glasba ima tako v Urškinem življenju posebno mesto in v njej neizmerno uživa. Poleg tega, da je zelo uspešno zaključila drugi letnik kočevske gimnazije, je končala tudi nižjo glasbeno šolo, dodatno pa svoje pevsko znanje pili pri učiteljici solo petja Nataši Nahtigal. Da pridobi čim več izkušenj, se mlada pevka rada udeleži najrazličnejših prireditev, za nabiranje kilometrine in spoznavanje novih ljudi iz glasbenega področja pa se bo z veseljem še naprej prijavljala na različne festivale, ki dajejo možnost še neuveljavljenim glasbenikom. Kmalu bomo tako lahko zanjo držali pesti na festivalu Glas mladih, vsekakor pa jo moč slišati tudi v domačem okolju – solo ali v zboru Deorina. »Če primerjam letošnje in lansko leto menim, da sem pridobila veliko izkušenj, okrepila svojo tehniko petja, nastop na odru in voljo, da s petjem nadaljujem, dokler me bo osrečevalo,« pravi samozavestno, a priznava, da kljub številnim nastopom trema ostaja, čeprav mogoče zaradi nje deluje še bolje kot sicer. V prihodnosti ostaja njena največja želja in izziv, da sama napiše in uglasbi pesem, namerava pa tudi obnoviti svoje znanje o igranju kitare in se naučiti igranja in petja obenem.

GRAFIČNO oblikovanje: logotip, vizitka, CELOSTNA GRAFiČiNA PODOBA, oglas, SPLETNA stran, letak, plakat, KATALOG, KNJIGa, REVIJa, ...

ROČNA AVTOPRALNICA - PRANJE - POLIRANJE - KEMIČNO ČIŠČENJE - IZPIRANJE - PRANJE MOTORJA - NOTRANJE ČIŠČENJE - PRIPRAVA VOZILA ZA POROKE IN PRODAJO

PE HROVAČA 13B 1310 RIBNICA PRI TRGOVINI SPAR GSM 040 570 611

ADNAN SALIHOVIĆ S.P. SLOVENSKA VAS 18 1332 STARA CERKEV

IZDELAVA SPLETNIH STRANI: oblikovanje, PROGRAMIRANJE, OPTIMIZACIJA, ...

elektromehanika

info@studioutrip.si gsm 070 899 998

David Novak s.p. Reška c. 13, 1330 Kočevje tel/fax 01 895 1816 gsm 041 426 092 elektromehanika.novak@volja.net

NOVAK

Previjanje vseh vrst motorjev rotorjev, transformatorjev, agregatov popravila, električnega orodja izvajanje elektroinštalacij popravila industrijskih strojev vzdrževanje elektro naprav Novi el. motorji za mline in cirkularje na zalogi. Previjanje el. motorjev že od 69,00 eur naprej.


14

www.e-utrip.si

TINE & CO. D.O.O. RADENCI Srednji Radenci 2, 8342 Stari trg ob Kolpi gsm: 041 518 536 | gsm: 051 205 159 info@kolpa-adventures.com www.kolpa-adventures.com

colnarjenje -

rafting po kolpi

cathering šotorišce sobe paintball lokostrelstvo

kopanje odbojka na mivki nogomet pokriti piknik prostor tik ob kolpi

KOLESARSKI SERVIS

GEODETSKO PODJETJE Z DOLGOLETNIMI IZKUŠNJAMI - urejanje meje - parcelacija - izdelava geodetskih in etažnih načrtov M: 031 295 631 M: 041 533 156 E: RSB@SIOL.NET RSB meritve Roman Novaković s.p. Roška cesta 8, Kočevje

G.T.S.P. ANDREJ ERJAVEC S.P. KOČEVSKA CESTA 39 (DOLGA VAS), KOČEVJE TEL: 041-919-223 MOŽNOST NAKUPA: - STARO ZA NOVO - STARO ZA STARO - KOMISIJSKA PRODAJA VSI REZERVNI DELI ZA KOLESA: PLAŠČI, ZRAČNICE, PLETENICE, ZAVORNE GUMICE

SANKUKAI KARATE KLUB KOČEVJE Tudi v letošnjem letu Karate klub Kočevje sprejema v svoje vrste nove člane in članice vseh starosti. Vpis poteka v mesecu septembru: ob torkih od 18h do 19h v telovadnici OŠ Zbora odposlancev in ob četrtkih od 18.30 do 19.30h v telovadnici OŠ Ob Rinži. Godatne informacje: gsm 040 608 626 Vljudno vabljeni vsi, ki bi radi trenirali z nami!

V požaru v Slatniku izgorel ličen skedenj I.L.

O

gnjeni zublji so v petek okoli poldneva pogoltnili ličen leseni skedenj, velikosti 10x15 metrov, zagotovo najlepšo podeželsko stavbno mojstrovino v vasi Slatnik, v ribniški dolini. Daleč naokoli je izstopal tudi po gabaritih in rezbarskimi motivi na pročelju ter prostorih za shrambo. Leta 1958 so ga postavili na rahli vzpetini, dvesto metrov lučaj od ceste, ki pelje skozi Sušje tod iz Žlebiča proti Sodražici. Mogočni videz mu je v tej smeri nekoliko zakril raznolik sadni nasad, z leve se je dotikal travnika, z dveh strani pa je bil obdan s hišami. Domači gasilci(PGD Sušje), ki so zadolženi, da narodovo imetje in dobrine varujejo pred rdečim petelinom v štirih sosednjih vaseh, in sicer Gorenji Lazi, Žlebič, Slatnik in Sušje, so vso noč bdeli nad pogoriščem, drugi dan pa pomagali pri njegovi sanaciji. Vonj zoglenele pločevine, sena in drv ter tudi ožganega sadnega drevja je še bolj zaudarjal ob vodnih curkih iz gasilskih cevi. A vsega vajeni prostovoljci so se prebijali skozi dimno zaveso in hiteli, da bi čim prej sprali črni madež slatniškega petka.

krošnjar

avgust

dogodki

mmxi

»Klic za požar sem prejel na hrvaški obali. Tam sem bil na dopustu, zvečer sem se vrnil. Fantje, ki so ostali doma, so kmalu pridrveli, hkrati so se jim pridružili tudi kolegi iz osmih društev Gasilske zveze Ribnica (Sušje, Ribnica, Sveti Gregor, Sodražica, Jurjevica, Dolenja vas in Velike Poljane) vseh skupaj je bilo več kot 80. Ognjene zublje so krotili z vso razpoložljivo tehniko, odločno, kot znajo. Rok Šilc iz našega društva (PGD Sušje) je usklajeno vodil akcijo pri omejitvi požara, da se ne bi širil na stanovanjske objekte, za skedenj, ki ga je z vsem kar je bilo v njem, ogenj goltal, pa ni bilo več rešitve,« opiše Alojz Lovšin, poveljnik PGD Sušje. Ta požar je bil največji v zadnjih desetih letih v deželi suhe robe, v domačem gasilskem društvu pa ga starejši primerjajo z onim po vojni, ko so nekaj dni, druga za drugo, gorele hiše in imetje v Gorenjih Lazih. Silvo Klun se je usodnega dne s traktorjem odpeljal proti bližnjem travniku, kjer naj bi obračal travo, povedo sosedje. Takrat naj bi v skednju zagorelo. V njem je imel lastnik kombi, dva traktorja, več različnih kosilnic, druge kmečke stroje ter različno orodje, tudi nekaj sena je bilo pod streho. Kriminalisti ugotavljajo okoliščine požara, domnevno pa, naj bi iskro zanetila napaka na traktorju. Škode po požaru je več deset tisoč evrov.

PREVZEM STARIH IZRABLJENIH VOZIL IZDAJA POTRDIL ZA ODJAVO IZ PROMETA tanja.zupanc@amis.net gsm: 041 652 793 gsm: 041 822-941 Avtoodpad Tanja Zupanc s.p. Mahovnik 34, 1330 Kočevje

Dvorana v Sodražici februarja prihodnje leto I.L.

G

radbišče ob Osnovni šoli dr. Ivana Prijatelja v Sodražici, kjer trideset delavcev podjetja Grafit od maja, potem ko je prejšnji izvajalec Gradbeno podjetje Grosuplje marca šlo v stečaj, nadaljuje z izgradnjo športne dvorane in prizidka vrtca ter ostalih prostorov, je ta čas največje na območju Zahodne Dolenjske. Igralna površina dvorane bo merila 1.200 m2, 200 m2 bodo velike spremljajoče površine v njej. Vrtec bo pridobil 500 m2 novih prostorov, jedilnica, učilnice in hodnik bodo skupaj merili 400 m2. Občina se bo prijavila na razpis Ministrstva za šolstvo in šport in od tam skušala pridobiti sredstva za opremo v novih prostorih. Dela naj bi bila končana februarja, po besedah župana Blaža Milavca, pa naj bi bila polno zasedena.

15

Janja Bučar in Tone Habjan zmagovalca v Dolenji vasi I.L.

V

organizaciji Športnega društva Lončar iz Dolenje vasi je v tem kraju pri Ribnici potekal že 10. tradicionalni in jubilejni tek po Lončariji, ki šteje za Pokal Dolenjske. Po izjemnih vremenskih razmerah in nižinski progi, ki je bila dolga 9,4 kilometra, se je tokrat v boj za najvišja mesta podalo več kot 200 tekmovalcev, med katerimi je bila deseterica tudi s Hrvaške. Pri članih je v absolutni konkurenci zmagal 33-letni Tone Habjan iz Višnje Gore, s časom 0,31,05, med članicami je z veliko prednostjo prva ciljno črto prečkala odlična atletinja iz Šentjerneja, sicer članica Fit kluba Novo mesto, 24-letna Janja Bučar. Njen čas je bil 0,37,51. Na drugo mesto se je med člani uvrstil Robert Zupet (TK Ribnica), s časom 0,31,36, tretji je bil Jože Bučar (Šentjernej) - 0,31,38. Med članicami je drugo mesto, tako kot lani, osvojila Hedžet (Semiški brkači) - 0,39,48, tretja je bila Urška Bajec (Trebnje) - 0,41,00.


16

psihologija

12

ŠPORT

www.e-utrip.si

zveze razpadajo in izginjajo, širše

2-3, ... Boj med spoloma –1 2-3, 2 2-3, 3 2-3, so4možnosti različnih življenjskih slogov. V tem pogledu smo ljudje drama današnjih dni aprej vstran skupaj in na-pridobili precej svoboščin in monapolni z dobrim razpoloženjem? JASMINA ARKO

N

seles veronika

zaj vstran skupaj. Ste žežnosti izbire. Naše življenjske poti je Težko jo najdemo. Ja, zumba ugotovili, kateri plespostajajo S prehodom v družbo moderne so se na mnogih ravnehza začeli bolj kot po vse meri za odprte tiste, kiinsenam želijo gre? Pozdravljeni, kazati razvoji, ki so privedli do velikopoteznih procesovmoje ime je Ja-nudijo vse več možnosti, da jih sprostiti in svoje telo pomladiti in,izkot se spodobi na začet-oblikujemo individualizacije in s tem do izločitvesmina človeka tradicionalnih po svoji volji. Takšno oziroma okrepiti. Trenerska ekipa si želi v Plesni ku novega šolskega leta, vam bom»življenje zvez, verskih sistemov in socialnih odnosov. s pretirano ponudbo klub Jasmin rekreacijske v imenu celotnega Plesnega klubamožnosti izbire«včlaniti pa se velikokrat plesne pare, kiizkaže bodo vkot dobri družbi predstavila našihza posameznika tem so povezane nove obli- tja,Jasmin ni bila družina, kot jonekaj razumepreveč in plesni glasbi vsak teden preživeza prihodnje obdobje.obremenjujoče. ke življenja, nove možnosti monačrtov danes, temveč gospodinjstvo Vendar je bilo pri en prijeten plesnispregledano večer. Posebnekateri že veste, naš Plesnitemli doslej in potrebe na sociostruk- t.i. Kot celotne hiše, torej gospodarska večinoma ne pozornosti bodo deležni pari v klub Jasmin ženalogi v svojesta dru-dejstvo, turi, ter novi načini razmišljanja skupnost. Njenistopa glavni da prinaša takšno življeživljenjskem obdobju. leto. Lahkopreživetja se že pohvalimo in vodenja na subjektivni ravni. biligo zagotavljanje in po- snjetretjem nove oblike obremenitev tudi Zakjer bodoče mladoporočence imastotimiPod člani vsehpogoji generacij; Ta izločitev iz tradicionalnih zvez tomstva. takimi tako-vsetam, posameznik ne živi več motemveč poseben učni tečaj, saj se na od ni vrtčevskih triletnih malčkovsam, je posameznika osvobodila izpod rekoč bilo prostora za osebna v partnerstvu. Temu porokirekli: spodobi, da ženin in nepa do šečustva vednoinmladih šestdeset jarma prejšnjega nadzora in prisil. nagnjenja, motive. Izbi- bi lahko čim kompleksnejše vestaodločitev, znata zaplesati ostale letnikov. Učimo jih trije profesio-je polje Istočasno pa so se s tem razvelja- ra partnerja in zakonska skupnost tem višjiin je poin vrhunski vili tudi tisti pogoji, ki so ljudem stanalni bili stvar ekonomskega dogo- tencial konfliktov vpočastiti zakonu. s samo njunim domači plesni učipredmodernih obdobij nudili opo- vora. Le malokdo se je spraševal Danes so ženske vse manj poročnim pripraplesom. telji, ki še vedno ro in varnost. Od potreb Naši najmlajši se tudi sami tekmutrga delovne sile, preko skozi ki solahko bile nad jemo v svojih ple-... v preteklosti so morale ženske,bodo socialne in geografske igro naučili poslupokopati. snih zvrsteh. Ple- zakonom razočarane, svoja upanja mobilnosti, do pritiskov šati odločajo razne ritme Dandanes pa se, nasprotno, za sni klub Jasmin je potrošništva in množičter začetne plesne to, da raje pokopljejo svoj zakon. član Plesne zveze nih medijev: vse to – delmotorike. Slovenije, imamo no v neposrednih, delno Seveda pa bomo pa tudi svojo plepa v posrednih oblikah, tudi letos »brejsno šolo, ki skrbi v vselej novih valovih in kali in hiphopaza kontinuiran, z naraščajočo silo – krha li« z enim izmed kvaliteten razvoj in drobi mnoge tradicionajboljših slovenplesa na kočenalne zveze in socialna skih trenerjev Anvskem in ribnirazmerja, ki povezujejo drejem Skuljem. škem področju. posameznika z njegovim Ulični plesi Break Povedati vam okoljem, njegovim izvodance in Hip hop, moram, da smo rom in njegovo zgodoki jih je razvila poleti naporno vino. Tam kjer prejšnje mladina in ameritrenirali z našo generacije često niso ška glasba vedno športno skupino, poznale ničesar razen bolj navdušujejo ki šteje sedem plevsakdanjega boja za pretudi evropske drsnih parov. Konec živetje, ter monotonega žave, zato želimo avgusta sva s trekrogotoka revščine in laustvariti plesno nerjem Aleksejem kote, so sedaj široki krotekmovalno ki nas bo vzajemnem ujesprejematiskupino, takšne možnosti organizirala enotedenske plesnevljene gi prebivalstva dosegli materialno o individualnem predstavljala odprtih prvenali neujemanju za- rešitve, kakršne sonabile običajne za priprave, saj se žebodočih v septembru raven, ki je dovolj visoka, da omo- manju stvihprejšnjih tako doma, kot tudi tujiKotprvi kažejo družbenozgogeneracij, ki sov se začnejo slovenski turnirji, vženske goča popolnoma nove prostore koncev. ni. Lotilisvojim se bomo tudine kulturnepa nekateri je prehod možem glede oktobruraziskave pa se bodo pariprilagajale svobode in življenjskih možnosti. dovinske Raziskave sicer kažejo, da ljudje k moderni projekta plesa«. povzročil tudi na ga lastne pravice»Zgodovina in potrebe. Lahudeležili družbi državnega prvenstva v življenju v dvoje še vedno vidijo korenite vse, da ki smo bi se radi naučili spremembe zakonske bi rekli, sedaj torej priča ali v desetih plesih, ki ga razpisujeko Za deželo upanja, kot tisti posvečeni zveze pa ponovno spomnili četvorke, in družine: prejšnjo delovizginotju veziva, ki je Plesna zveza Slovenije. Športnopostopnemu kraj, kjer je možno najti bližino, no plesno bomo imelizagotavljalo učenje grajskih je sedajskupino, nadomestila čustvena inv preteklosti obstojplekjer treniramo toplino, nežnost, in ki predstavlja skupnost. sov,med ki ga bomo in zaključili s priZ nastankom meščan- zveze moškim žensko (setekmujemo v latinskoameriških zatočišče pred hladom zunanjega, skeindružine reditvenim plesom in žensk), si z njim je prišlo do nameravat.i. sen- veda za ceno neenakosti standardnih plesih, betonskega sveta. Hkrati pa se je timentalne ustvarili vzdušje, kot so vloge, ga imeli zapolnitve internega torej izginotju stare ženske mo še povečati. podoba harmoničnega družinske- področja na gradovih. družine, do oblikovanja za druge, pripravljeV septembru bomo plesali Latinožrtvovanja ga sveta že precej skrhala. Povsod, takšnega Ko utrpeti enkrat nenehne začne plesalec pisati o koncepta zasebnosti in nosti in nevidne aerobiko in Zumbo, ki je zasvojila kamorkoli se ozremo, ugledamo intimnosti, plesu,ki se težko ustavi,uravnotevendar sem s kakršnim omogočajo že cel plesni svet. Pa je sajoprederes, kate-napore, krvava bojišča. Boj med spoloma ljena za zdaj napisala dovolj. podoba družine. čustveno klimo. Na kratko ra današnja je še boljša rekreacija, kot ta,ženo zveze latino predmoderne je osrednja drama današnjih dni. Tradicionalne Lep plesni pozdrav vseh Jarekli, da so bileodprejšnje ki te z udarnimi in afriški-bi lahko so vsebovale stroge predpiOblika skupnega življenja, ki je družbe sminčkov – učiteljev, in plesalcev odnosov med spoloma promi ritmi, z enostavnimi korakioblike pravila obnašanja. Bolj,inkohkrati te blematične, prevladovala vse do srede 18. stole- se in Plesnega ker kluba Jasmin! ženske, so zatirala v eni uri dobro razgiba

S

krošnjar

WWW.E-UTRIP.SI avgust mmxi

ampak po drugi strani je bilo prav to zatiranje žensk tisto, kar je ta partnerstva držalo skupaj. Sedaj pa se v zgodovini žensk, pa tudi v življenju moških in žensk, pričenja novo obdobje. Šele sedaj se prične dogajati, da se v trenutku ljubezni združita človeka, ki oba živita vsak svojo, samostojno, »lastnoročno izdelano« biografijo, podrejeno specifičnim možnostim in prisilam. V sodobnem zakonu se torej partnerska skupnost ustvari na osnovi ljubezni in čustev. V sklaPrepustite du s temse senajboljšim vzpostavi novo praviplesnim strokovnjakom in tam kjer lo odločanja, ki se glasi: svoje življenje popestrite z umrejo čustva, naj se konča tudi odlično o zakon.glasbo, Tako rekreacij se zakonska zveza in druženjem. spreminja »iz zveze, ki naj bi samoumevno trajala vse življenje, v V Plesnem Jasmin po- pod dozvezo, kiklubu se ohranja samo ločenimi pogoji«. Morda teka vpis v plesne sekcij e: bi (otroci lahko trend, – plesni vrtec stari ki se tuod 3-6 let)kaj nakazuje, povezali v naslednji trditvi: – latino skupina (fantje in v preteklosti nad so morale dekleta, starost 7 let) ženske, ki so bile – hip hop (starost nad nad 7 let)zakonom razočarane, – break dance (starost svoja upanja nad 7 let) pokopati. Dandanes pa se, (za nasprotno, – športni ples vse, ki se odločajo za to,preizkusiti da raje pokopljejo želijo s plesom svoj zakon. na tekmovalnem parketu, generacije so starostne Prejšnje omejitve ni) menileplesov in upale, da mo– tečaj družabnih rajoplesna doseči samo enaza začetnike, in žensk, rekreacijakost za vsemoških ki ljubezen se bo lahko že poznajoinosnove razcvetela v družabnihsvobodno plesov (starost nad 18 let)vsej svoji bleščeči veličiotožnosti in ugodju. – tečaj salseni, (starost nad 15 let)Kajti ljubezen in neenakost se izključujeta – tečaj za bodoče kot voda in ogenj. Mi, ki mladoporočence prvič in razpolagamo vsaj s – latinoaerobika zumba kančkom enakosti (starost nad 15 let) in svobode, si zastavljamo nasprotno vprašanje: – individualno učenje plesa kako naj dva človeka, ki sta si ena– plesna rekreacij a za ljudi in ki sta oba svobodna, najdeta vka, tretjem življenjskem in ohranjata ljubezen? Na razvaobdobju linah preživelih slo– priprava na valetoživljenjskih in gov pomeniples svoboda odhajanje, maturantski ustvarjanje novega, sledenje la(zaključni razredi stnim melodijam, kišol) vodijo iz koosnovnih in srednjih lektivnih koračnic. Morda se dve vzporednici srečata neskončnoNaredite prvi korak, ki vbo z sti.pomocjo Morda papostal tudi ne. našo ples Za prijave in info. pišite na: Veronika Seles plesniklub.jasmin@gmail.com aliPsihoterapevtski pokličite na: inštitut pti d.o.o. 041Kersnikova 507 850 5, 3000 Celje gsm: 041 769 777 www.pti.si

DANCE WITH ME!

KOČEVAR

AVGUST

17

MMXI

SVETA HELENA, RIMSKA CESARICA

SI KDAJ SANJALA, DA BOŠ KRALJICA?

Vabljeni na predstavitev knjige avtorice Helene Štefanič

Naj se sanje uresničijo, postani Kraljica suhe robe! Javni zavod Rokodelski center Ribnica bo 4. septembra (na dan Ribniškega semnja) ob 15. uri pred Rokodelskim centrom priredil tekmovanje za naziv Kraljica suhe robe. Tekmovanje bo potekalo v treh kategorijah: - poznavanje suhe robe - izdelovanje suhe robe - prodaja suhe robe

Predstavitev bo v sredo, 14. 9. 2011, ob 20. uri v večnamenski dvorani v II. nadstropju Name. Izdajo knjige je podprla Občina Kočevje. Naslovnico zanjo je narisal Stane Jarm. Predstavitev bo popestrila Vokalna skupina Cantate Domino. Prvi del knjige govori o življenju sv. Helene (250 – 329), ki je po izročilu v začetku 4. stol. našla v Jeruzalemu Kristusov križ in s pomočjo svojega sina rimskega cesarja Konstantina Velikega dala postaviti prve bazilike na mestu Kristusovega rojstva in smrti ter številne druge cerkve v Sveti deželi in Rimu. V drugem delu je predstavljenih 17 cerkva v Sloveniji (6 župnijskih in 11 podružničnih), posvečenih sv. Heleni, v zadnjem delu pa so številne upodobitve svetnice po drugih cerkvah na Slovenskem.

Brez strahu, vse kategorije bomo preverjali na humoren način, saj smo suhorobarji poznani po hudomušnosti. Zmagovalka bo tista, ki bo zbrala največje število točk. Kraljico in prvi dve spremljevalki čakajo bogate nagrade! Na tekmovanje se lahko prijavite vse ženske s stalnim bivališčem v Suhorobarskem območju (občine Kočevje, Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Bloke, Velike Lašče in Dobrepolje). Starostne omejitve ni! Štele bodo le preverjene veščine in hudomušnost. Prijave sprejemamo po telefonu 01 83 61 104, osebno v Rokodelskem centru od ponedeljka do sobote med 9. in 17. uro ali na e- naslov: info@ rokodelskicenter-ribnica.si do 4. septembra do 12. ure. Ob prijavi dobite vse nadaljnje informacije. Lepo vabljene k sodelovanju!


12 18

ŠPORT šport

WWW.E-UTRIP.SI www.e-utrip.si

1 2-3, 2 2-3, 3 2-3, 4 2-3, ...

N

aprej vstran skupaj in nazaj vstran skupaj. Ste že ugotovili, za kateri ples gre? Pozdravljeni, moje ime je Jasmina in, kot se spodobi na začetku novega šolskega leta, vam bom v imenu celotnega Plesnega kluba Jasmin predstavila nekaj naših načrtov za prihodnje obdobje. Kot nekateri že veste, naš Plesni klub Jasmin stopa že v svoje drugo leto. Lahko se že pohvalimo s stotimi člani vseh generacij; vse od vrtčevskih triletnih malčkov pa do še vedno mladih šestdeset letnikov. Učimo jih trije profesionalni in vrhunski domači plesni učitelji, ki še vedno tudi sami tekmujemo v svojih plesnih zvrsteh. Plesni klub Jasmin je član Plesne zveze Slovenije, imamo pa tudi svojo plesno šolo, ki skrbi za kontinuiran, kvaliteten razvoj plesa na kočevskem in ribniškem področju. Povedati vam moram, da smo poleti naporno trenirali z našo športno skupino, ki šteje sedem plesnih parov. Konec avgusta sva s trenerjem Aleksejem organizirala enotedenske plesne priprave, saj se že v septembru začnejo prvi slovenski turnirji, v oktobru pa se bodo nekateri pari udeležili državnega prvenstva v desetih plesih, ki ga razpisuje Plesna zveza Slovenije. Športno plesno skupino, kjer treniramo in tekmujemo v latinskoameriških in standardnih plesih, nameravamo še povečati. V septembru bomo plesali Latino aerobiko in Zumbo, ki je zasvojila že cel plesni svet. Pa saj res, katera je še boljša rekreacija, kot ta, ki te z udarnimi latino in afriškimi ritmi, z enostavnimi koraki v eni uri dobro razgiba in hkrati

KOČEVAR krošnjar

AVGUST avgust

ŠPORT portret

MMXI mmxi

SVETA SI KDAJ MAŽORETNO Špela Kolarič članska državna prvakinja HELENA, SANJALA, PLESNA SEKCIJA RIMSKA DAkiBOŠ dno mojstrico (wIM), d sobote 6. avgusta do ne- Kolarič, je letošnjima naslovodelje 14. avgusta je v Šaho- ma državne prvakinje do 18 let • pridobila naslov slovenske CESARICA KRALJICA? mojstrice (kar po dveh kritevskem domu ŠZS v Ljublja- (Rogaška Slatina) in absolutne vabi na vpis, letos z

JASMINA ARKO

13 19

Šahovsko društvo Kočevje

napolni z dobrim razpoloženjem? Težko jo najdemo. Ja, zumba je kot po meri za tiste, ki se želijo sprostiti in svoje telo pomladiti oziroma okrepiti. Trenerska ekipa si želi v Plesni klub Jasmin včlaniti rekreacijske plesne pare, ki bodo v dobri družbi in plesni glasbi vsak teden preživeli en prijeten plesni večer. Posebne pozornosti bodo deležni pari v tretjem življenjskem obdobju. Za bodoče mladoporočence imamo poseben učni tečaj, saj se na poroki spodobi, da ženin in nevesta znata zaplesati in ostale počastiti s samo njunim poročnim plesom. Naši najmlajši se bodo lahko skozi igro naučili poslušati razne ritme ter začetne plesne motorike. Seveda pa bomo tudi letos »brejkali in hiphopali« z enim izmed najboljših slovenskih trenerjev Andrejem Skuljem. Ulični plesi Break dance in Hip hop, ki jih je razvila mladina in ameriška glasba vedno bolj navdušujejo tudi evropske države, zato želimo ustvariti plesno tekmovalno skupino, ki nas bo predstavljala na odprtih prvenstvih tako doma, kot tudi v tujini. Lotili se bomo tudi kulturnega projekta »Zgodovina plesa«. Za vse, ki bi se radi naučili ali pa ponovno spomnili četvorke, bomo imeli učenje grajskih plesov, ki ga bomo zaključili s prireditvenim plesom in si z njim ustvarili vzdušje, kot so ga imeli na gradovih. Ko enkrat začne plesalec pisati o plesu, se težko ustavi, vendar sem za zdaj napisala dovolj. Lep plesni pozdrav od vseh Jasminčkov – učiteljev, in plesalcev Plesnega kluba Jasmin!

O DANCE WITH ME! Prepustite se najboljšim plesnim strokovnjakom in svoje življenje popestrite z odlično glasbo, rekreacijo in druženjem. V Plesnem klubu Jasmin poteka vpis v plesne sekcije: – plesni vrtec (otroci stari od 3-6 let) – latino skupina (fantje in dekleta, starost nad 7 let) – hip hop (starost nad 7 let) – break dance (starost nad 7 let) – športni ples (za vse, ki se želijo s plesom preizkusiti na tekmovalnem parketu, starostne omejitve ni) – tečaj družabnih plesov za začetnike, plesna rekreacija za vse ki že poznajo osnove družabnih plesov (starost nad 18 let) – tečaj salse (starost nad 15 let) – tečaj za bodoče mladoporočence – latinoaerobika in zumba (starost nad 15 let) – individualno učenje plesa – plesna rekreacija za ljudi v tretjem življenjskem obdobju – priprava na valeto in maturantski ples (zaključni razredi osnovnih in srednjih šol) Naredite prvi korak, ki bo z našo pomocjo postal ples Za prijave in info. pišite na: plesniklub.jasmin@gmail.com ali pokličite na: 041 507 850

rijih-naslov članske državne ni potekalo 21. državno šahovsko mladinske državne prvakinje Vabljeni na uresničijdodala o, prvakinje osvojitev mednaprvenstvo za člane in članice. do Naj 20 se let sanje (Ljubljana), še novimiinprogrami: predstavitev postani Kraljica suhe osvojitev robe! rodne norme), Prvenstvo je potekalo v dveh lo- največji uspeh kariere, - Jazz ples knjige avtorice in sicer v ka- naslova Javni članske zavod Rokodelski čenih kategorijah državne prvaki- • izpolnila Ratinški pogoj za naStep mojstrice ples Helenečlanov, Štefaničkjer je nastopilo nje.center bo 4. odigranih slov- FIDE (nad 2100 tegoriji ŠpelaRibnica je iz devet - Sodobni,točk) modern septembra (na dan Ratinških in in deset najboljših slovenskih Ribniškega semnja) ob • eksperimentalni se prebila v člansko žensko šahistov in v kategoriji člaČlanska 15. uri pred Rokodelskim reprezentanco Slovenije. nic, kjer je nastopilo petnajst prvakinja 2011 - Plesni vrtec Migifrigi centrom priredil Upravni odbor ŠZS je namreč najboljših članic. Prvenstvo Špela Kolarič Vpis v šolsko leto sprejel tekmovanje za naziv pred prvenstvom članov je bil istočasno tudi Kraljica suhe robe. sklep, da bo se potekal bosta najboljša 19. memorial dr. Milana Vid2011/12 v Tekmovanje bo potekalo mladinka do 21vlet in članska marja. Kinu Kočevje soboto, v treh kategorijah: državna prvakinja že letos Pri članih je tekmovanje 3. 9., od 9:00 do 10:00 - poznavanje suhe robe vključili v člansko žensko drpotekalo po Berger sistemu in vsako soboto v Sloveni- izdelovanje suhe robe žavno reprezentanco (vsak z vsakim), odigranih pa septembru - prodaja suhe robe je. Špela je z izpolnitvijo obeh je bilo 9 kol z FIDE igralnim pogojev tako postala članska časom 90 minut za 40 potez Brez strahu, vse kategorije reprezentantka Slovenije in + 30 minut, z dodatkom 30 Poleg bomo preverjali na jo že mažoretno v začetku plesne novembra sekund na potezo. Po devehumoren način, saj smo 2011 čaka krstni nastop na tih kolih sta si prvo mesto dejavnosti se letos suhorobarji poznani Predstavitev bo v Beliavsky sredo, ekipnem članskev prvenstvu, delila Alexander lahko vključite jazz in po hudomušnosti. 9. 2011, ob 20. uri v ki bo letos v Grčiji.Doseženi in14. Luka Lenič z osvojenistep skupino (vabljeni Zmagovalka bo tista, ki dvorani v II. rezultat je nedvomno najvemivečnamenski 6 točkami. Po dodatnem plesalci plesalke ženskebo zbrala največje število nadstropju Name. Izdajo čji uspeh in kočevskega kriteriju je naslov državnega vseh starostnih skupin). točk. Kraljico in prvi dve knjigeosvojil je podprla Občina ga šaha zato iskrene čestitke prvaka Alexander Bespremljevalki čakajo Kočevje. Naslovnico Špeli ekipi že za dosežen liavsky, drugi pa je bilzanjo Luka Vaje in senjeni pričnejo v bogate nagrade! je narisal Jarm. trerezultat. Lenič. TudiStane za določitev soboto, 3. 9., ob 10:30 Predstavitev Šahovsko društvo Kočevje se tjega mesta je bo bilopopestrila potrebno do tej 15:30 ure, vabljeni Na tekmovanje se lahko Vokalna skupina Cantate ob priložnosti zahvaljuje upoštevati dodatni kriterij na ogled. Začnejo mlajši prijzbrala avite vse ženske s in z kar vsem pokroviteljem, sponzorjem sajDomino. sta si po osnovni točkah tretje partij sedem točk stalnim bivališčem v vso kon- in donatorjem z jazzom, ena ura stepapoza izkazano mesto delila Jure Zorko in Matej točko prednosti ugnala Suhorobarskem območju Prvi delTretje knjige mesto govori je o tako po kurenco. kikončamo je vsekakor potrebna Šebenik. Drugo mesto je osvojila moč, in z velikimi z za (občineŠpelina Kočevje,trenerka Ribnica, vele- doseganje življenju sv. Heleneosvojil (250 med- nekdanja takšnih vrhunskih redodatnem kriteriju jazz uro. Sodražica, Potok, – 329),mojster ki je po Jure izročilu narodni Zorko. mojstrica DarjaLoški Kapš, ki je zbrala zultatov. Plesni vrtec Migifrigi za pa Bloke, Velike Lašče in v začetku stol. našla šahovskih informacij Pri članicah,4.ki so odigrale 9 kol 6 točk, tretja pa je bila Nataša Bu- Še več Starostne v Jeruzalemu lahkootroke preberete Švicar sistema,Kristusov prav tako z FIDE čarDobrepolje). iz Krškega prav tako 6 točk. od 3na dospletni 5 let, kistrani omejitve ni! Štele bodo tudi: Šahovskega križ in sčasom, pomočjo je z odličnim nastopom društva Kočevje na igralnim pa je odlično na- Špela bo potekal 1x tedensko, le preverjene in svojega sina rimskega prvi balveščine za mednaronaslovu: www.sah-kocevje.si . stopila kočevska mladinka Špela • osvojila eno polno uro. hudomušnost. cesarja Konstantina Velikega dala postaviti Sodobni, modern in Končni vrstni red - člani: Končni vrstni red - članice: Prijave sprejemamo po prve bazilike na mestu eksperimentalni (za vse, telefonu 104, Kristusovega rojstva in klub tit ELO točke 01 83 61 tit ELO klub ki vas gib privlači iztočke osebno v Rokodelskem smrti terŠpela številneWMK druge 1. Kolarič 2045 ŠD Kočevje 7 1. Beliavsky Alexander GM 2613 ŠD Tehcenter Ptuj 6.5 umetniškega 2. Kapš Darja WGM 2240 6 od ponedeljka 2. Lenič GM 2634 ŽŠK Maribor vidika, 6.5ali centru doLuka cerkve v Sveti deželi in ŠD KRKA Novo mesto 3. Bučar Nataša 6 IM 2434 ŠD Podpeč 5.5 kot nadgradnja med 9. in 3. 17.Zorko uro Jure Rimu. V drugem WMK delu 1978 je ŠK Triglav Krško sobote 4. Krivec Jana WGM 2304 ŠK Nova Gorica 6 4. Šebenik Matej IM 2525 ŠD Vrhnika 5.5 predstavljenih cerkva plesnemu raziskovanju). 5. Novak Ksenija 17 WFM 2117 ŠK Nova Gorica ali na 5.5e- naslov: info@ 5. Borišek Jure GM 2543 ŠD Tehcenter Ptuj 4.5 rokodelskicenter-ribnica.si v6. Slovenij (6 župnij ŠtevaneciLea WFM skih 2072 ŠS Tomo Zupan Kranj 5.5 6. Srebrnič Marko FM 2332 ŠK Nova Gorica 4.5 Vse že vpisane članice Špela WMK 2047 ŠD Domžale 7. Mazi IM 2332 ŠD Podpeč 4 do 4.5 septembra do 12. Leon in7. 11Orehek podružničnih), 8. Rožič Vesna WIM 2310 ŽŠK Maribor 8. Škoberne Jure GM 2563 ŽŠK Maribor da z vajami 4 obvešamo, ure. 5Ob prijavi dobite vse posvečenih sv. Heleni, 9. Hrenič Miša WMK 2044 ŠD Jesenice 5 9. Tratar Marko GM 2491 ŠK Branik Maribor 3 nadaljnje informacij e. Peter v10. zadnjem so2074 ŠD Hidria AET Tolmin pričnemo takoj v 1 Biti Ana delu pa WFM 5 10. Kokol FM 2282 ŽŠK Maribor številne upodobitve 11. Franca Veronika WMK 1802 ŠK Val 5 septembru, po lanskem 12. Vidic Teja WI 1797 ŠK Komenda Lepo4.5vabljene svetnice po drugih urniku. 13. Urbanč Suzana WI 1652 ŠD KRKA Novo mesto 2.5 k sodelovanju! cerkvah na Slovenskem. 14. Nadvešnik Maja 15. Unuk Laura

WI 1805 ŠD Domžale WMK 1762 ŠK Komenda

2.5 1.5

Špela je iz devet odigranih partij zbrala sedem točk Klavdija 040 303 674 in z kar točko prednosti ugnala vso konkurenco.


20

bonton

Internetni bonton ali »netiquette« Tina Zajc

To

je, na kratko, bonton, ki naj bi ga upoštevali v virtualnem svetu; so pravila obnašanja pri komunikaciji preko interneta. Ko vstopiš v novo kulturo – in internet je nova kultura – lahko storiš veliko napak. Zaradi nevednosti lahko prizadeneš druge ali pa narobe razumeš, kaj želijo oni povedati tebi. Nekaj glavnih pravil pri uporabi interneta si lahko preberete v knjigi Virginie Shea z naslovom Netiquette. Njena pravila naj služijo kot osnovne smernice obnašanja na internetu, ponujajo nekaj splošnih rešitev komunikacijskih dilem uporabnikov interneta, zavedati pa se moramo, da knjiga ne ponuja odgovorov na vsa vprašanja; podane so smernice, ki jih je dobro upoštevati za strpno sobivanje na internetu.

Bodi človek

Nikoli ne pozabi, da lahko s svojim sporočilom koga prizadeneš. Ni lepo prizadeti čustev nekoga drugega, ki ga morda sploh ne poznaš. Nikoli ne napiši tistega, česar ne bi bralcu povedal tudi osebno. Če komu odgovarjaš, njegovo ime navedi z imenom ali psevdonimom, da ne bo prihajalo do nesporazumov. Zlato pravilo, ki še vedno velja tudi na internetu, je preprosto: »Obnašaj se do drugih tako, kot bi želel, da se drugi obnašajo do tebe.« Predstavljaj si, kako bi se počutil, če bi bil v koži tistega, ki ga napadaš. Stoj za svojimi stališči, pri tem pa pazi, da ne prizadeneš drugih. V internetnem svetu je vse to še veliko bolj pomembno. Vse, kar vidiš pred seboj, je tvoj ekran. Mimika obraza, geste in ton tvojega glasu so skrite sogovorniku. Govoriš le z napisanimi besedami. Ko napišeš sporočilo drugim (po elektronski pošti ali na forumu), lahko zelo hitro pride do napačnega razumevanja tvojega sporočila. Lahko pozabiš, da bo mogoče tvoje sporočilo prizadelo nekoga, ki je zelo

www.e-utrip.si

podoben tebi. Ironično je, da lahko računalniška omrežja zbližajo ljudi, ki se sicer nikdar ne bi spoznali, kljub temu, da je medij kot tak izjemno neoseben. Nekateri se kljub vsemu obnašajo podobno, kot za volanom: dajejo lekcije drugim voznikom, jim kažejo, kakšni osli so … Večina se jih doma ali na delovnem mestu nikoli tako ne obnaša. Tako kot to ni sprejemljivo na cesti, tudi ni sprejemljivo v svetu interneta, čeprav ti ekran daje občutek skritosti. Svobodno uporabljaj svojo povezavo s svetom za izražanje svojih misli, raziskovanje skrivnostnih kotičkov in pojdi tja, kjer še nikoli nisi bil. Toda, zapomni si, da so tam zunaj resnični ljudje!

svetu, je tu dober nasvet - bodi to, kar si! Zapomniti si velja tudi, da na svetovnem spletu nisi sam. Isti forum lahko obišče tudi tvoj šef, tvoje dekle, šef tvojega prijatelja … Informacije, ki jih posreduješ na internetu, se ti lahko maščujejo. Dvakrat premisli, preden javno objaviš informacije o sebi ali kom drugem. Če pišeš o drugi osebi, naj bodo informacije preverjene in takšne, da ne bodo spravljale v težave njega ali tebe. Zavedaj se, kakšna je spletna stran, na kateri se nahajaš

Pravila vedenja na spletu so odvisna od posamezne spletne strani. Prepričaj se, za kaj gre, preden začneš »vpiti«. Kar je dopustno na Še en razlog, zakaj eni spletni strani, se lahko izkaže ni dobro biti napadalen za skrajno neprimerno na drugi in ali nesramen zato je pomembno, da veš, kje si. Pri elektronski komunikaciji osta- Ko se prvič znajdeš na spletni strajajo besede zapisane. Lahko se ni, se najprej razglej naokoli. Vzemi zgodi, da bo sporočilo pristalo tam, kjer ne boš več imel moči nad njim. Z drugimi besedami – lahko se ti zgodi, da se vrne k tebi kot bumerang. Zavedaj se, da od tistega trenutka, ko odpošlješ svoje sporočilo, nad njim nimaš več nadzora. Zagotovo je shranjeno na vsaj še enem mestu. Tudi če ti sistem dopušča popravljanje svojih starih sporočil (običajno na forumih), je prva verzija že shranjena. Tudi brisanje sporočil poslanih po elektronski pošti nima pravega smisla, saj ga ima vendar v svojem poštnem predalu si nekaj minut in »poslušaj« v kletudi prejemnik, ki ga lahko shrani, petalnici, postoj in preberi nekaj tem na forumu, preberi katerega natisne ali pošlje dalje. od arhivskih člankov. Preveri, kaNa spletu se ravnaj po kšen je utrip strani in ljudi, ki se enakih standardih kot v srečujejo na njej. Če si po vsem tem resničnem življenju ugotovil, da je ta kotiček tudi zate, V resničnem življenju nas je veči- se jim pridruži. na poštenih, prijaznih in kooperativnih. Morda tudi zato, ker se le Spoštuj čas drugih bojimo posledic svojih dejanj in Povsem v redu je, če misliš, da je kazni zanje. V elektronskem sve- to, kar ta trenutek počneš najtu pa nas vse prepogosto zanese. pomembneje na svetu, toda ne Zelo radi pozabimo, da so na drugi pričakuj, da bodo enako mislili strani prav taki ljudje kot mi, zato tudi drugi. Dodaj svoje sporočilo tudi zelo radi mislimo, da etičnost v temo s primernim naslovom in v spletu ni potrebna. Če si v dilemi, vsebino. Poskušaj se vzdržati nekako se obnašati v elektronskem umnih in provokativnih vprašanj.

krošnjar

avgust

mmxi

Preberi ostala sporočila na temo, o kateri želiš pisati. Razmisli, če bi bilo bolje poslati zasebno namesto javnega sporočila. Če se ne strinjaš z debato, ki teče o posamezni temi, pa za to nimaš pravih argumentov, ne trati časa sebi in drugim s pisanjem, kako neumni so predhodni pisci in kako zgrešeno je njihovo mnenje. V »starih« časih smo dokumente kopirali. Ker je bilo to kar drago, smo dobro premislili, koliko kopij bomo naredili in komu jih bomo dali. Danes je povsem drugače. Sistem elektronske pošte omogoča toliko kopij, kolikor želimo. In pogosto se zgodi, da kopije pošiljamo vsem tistim, katerih imena najdemo v svojem imeniku. To zagotovo ni prav. Ljudje imamo zelo malo časa, ob tem pa moramo sprejeti vsak trenutek obilo informacij. Preden dodaš katero od imen iz svojega imenika med prejemnike sporočila, se vprašaj: »Ali jo/ga vsebina res zanima? Je nujno, da tratim njen/ njegov čas s tem sporočilom?« Če je odgovor ne, mu sporočila ne pošiljaj. Mislim, da ti bo marsikdo hvaležen. Potrudi se, da se boš izkazal v najboljši luči

Preden pošlješ sporočilo, se prepričaj, da je slovnica čim bolj pravilna in da ima celotno tvoje sporočilo smisel. Ne uporabljaj psovk, ne piši nesmislov in ne obnašaj se, kot da si sam na svetu. Namen tega pisanja ni vzbujanje občutka, da je elektronski svet krut in poln ljudi, ki komaj čakajo, da nam jo zagodejo. Večina ljudi, ki komunicira na takšen način, želi biti prijetna in prijazna, kot to velja tudi za realni svet. Omrežja – predvsem forumi – so priložnost za »srečanja« ljudi, ki se verjetno nikoli ne bodo osebno spoznali. Nihče te ne more videti. Nihče te ne bo ocenjeval po letih, barvi kože, las ali oči, po stilu oblačenja, velikosti ali teži. Ocenjevali pa te bodo po kvaliteti tvojega pisanja. Za večino ljudi je to izziv; če ne uživajo ob pisani besedi, se ne bodo pojavili tukaj.

Zato imajo sporočila velik pomen, kaže pa se tudi poznavanje slovnice in sposobnost izražanja. Vedi, o čem govoriš in daj svojim sporočilom smisel

Bodi pozoren na vsebino, ki jo pišeš in siguren, o čem govoriš. Preden odpošlješ sporočilo, se vprašaj: »Je to moje razumevanje problema? Sem prepričan, da je tako?« ter preveri podatke, če je potrebno. Napačna informacija lahko izzove spor. Sam si odgovoren za tisto, kar napišeš. Preveri, če je tvoje sporočilo razumljivo in smiselno. Besedilo je lahko napisano brezhibno slovnično pravilno, vendar nihče ne ve, kaj si želel z njim povedati. To se dogaja najpogosteje takrat, ko želimo na koga narediti vtis in pri pisanju uporabljamo zapletene besede in besedne zveze, ki jih včasih še sami ne razumemo najbolje. Deli svoje znanje z drugimi

Moč elektronskega sveta je v številkah. Razlog, zakaj je pametno spraševati na internetu, je v tem, da je tam zunaj veliko strokovnjakov, ki bodo prebrali vprašanje. Prav gotovo boš dobil vsaj nekaj pametnih odgovorov, saj je internet nastal zato, ker so želeli znanstveniki izmenjevati informacije. Mi smo se jim le pridružili. Torej, opravi tudi ti svoj del. Ne boj se deliti svojega znanja z drugimi. Če si tudi sam strokovnjak, lahko storiš še mnogo več. Deliti svoje znanje z drugimi je zabavno in je tradicija interneta. Odpusti drugim njihove napake

Vsakdo je bil nekoč novinec v elektronskem svetu. Ni imel vsak možnosti branja teh napotkov. Torej, ko kdo naredi napako, naj bo ta slovnična, tipkarska, neumno vprašanje ali po nepotrebnem dolg odgovor, bodi prizanesljiv z njim. Če je napaka majhna, ni treba reči ničesar. Tudi, če te razjezi, dvakrat premisli, preden reagiraš. Če imaš sam dobre navade in si natančen, ti še ni dopuščeno, da popravljaš napake vseh drugih. Če si se odločil nekoga obvestiti o njegovih napakah, stori to raje zasebno. Zavedaj se, da morda sam ne ve, kako je prav.

Mali oglasi

21

Brezplačne male oglase lahko pošljete na: info@studioutrip.si in pokličete: 070 899 998 lahko pa jih oddate tudi na portalu www.e-utrip.si ODDAM • Črna Gora, Ulcinj, velika, peščena plaža, oddam apartma s klimo, tv, parkirišče primerno za družine z majhnimi otroki in starejše. Tel: 041 735 088 PRODAM • V Kočevski Reki prodam enoinpolsobno stanovanje, 45m2, s pohištvom, v pritličju, centralna kurjava na olje in drva, dvorišče, klet, kurilnica, garaža in drvarnica. Zemljiškoknjižno urejeno, takoj vseljivo. Cena 35.000,00 eur, info: 031 422 125 • Prodamo dvosobno stanovanje v Turjaški 4, v III. nadstropju, neto površine 51 m2, z balkonom 5 m2 in kletjo 2,4 m2. Leto izgradnje 1970. Cena 55.000,-. EUR Tel. 041/ 698-806 • Prodamo dvosobno stanovanje v Turjaški 4, v III. nadstropju, neto površine 51 m2, z balkonom 5 m2 in kletjo 2,4 m2. Leto izgradnje 1970. Cena 55.000,-. EUr Tel. 041/ 698-806 • Prodam skoraj nerabljene rolerje v velikosti številke 38 - 41.Cena : 70 eur. 051 - 417 - 347. • Prodam otroška oblačila za fantka starega od 6 - 7 let, zelo malo rabljena, odlično ohranjena: dostava na dom! Cena: 90 EUR Katja, 051/602-200 • Prodam novo zapakirano masažno kopalno kad kolpa san Royal 140/ Qouat št. 2977629 z obrobo. dostava na dom! Cena: 850 EUR Katja, 051/602-200 • Oddam 2-sobno stanovanje v Kočevju, Podgorska ulica. 031-288-452 • Brezplačno nudim storitve na domu, cuvala bi otroka, ali starejso osebo. Imam koncano Visoko Medicinsko Solo, in bom zacela s tecajem Slovenskega jezika. Stara sem 26. let in porocena. Moj naslov- Kocevje, Ljubljanska c.33, 070-665-679 KUPIM • Kupim starine, stare vojaške obleke, medalje, sablje, bajonete, razglednice, knjige, revije, slike, kipe, kolesa, motorje, dokumente, pohištvo, razno orodje in druge starine. Info: 041-649-267 • Odkupim ali vzamem v dar stara dirkalna kolesa (15 let ali starejše) italianskih znamk Battaglin, Pinarello, Bianchi, Colnago, Cineli, Moser ... gsm: 051 354 185 Oglase je potrebno mesečno obnoviti!


22

intervju

Nik Cimprič, nogometaš

P

www.e-utrip.si

krošnjar

avgust

23

mmxi

Sergej Ambrožič

red kratkim sva s prijate- cev med člane, ki je zaenkrat pri ljem, v svojih rosnih letih NK Domžale uspel le tebi? nadobudnim in perspektiv- Res je. Za člansko ekipo Domžal nim športnikom, imela debato na sem debitiral pri 17-tih letih, ko temo, zakaj toliko talentiranih sem v sezoni 2008/09 odigral 2 mladih Kočevcev nikoli zares ne tekmi. Preskok iz mladincev v uspe na športnih področjih. Do- člane je res zahteven, kajti tremnev se je nabralo kar nekaj, od ningi postanejo bolj naporni in danes pa vem še za eno, ki sva jo zahtevni. Predvsem pa je poznati nazadnje s prijateljem nenamer- odnos, ki postane dejansko prono in nehote spregledala. fesionalen. Z Nikom Cimpričem, zelo per- Kakšne so razmere v klubu NK spektivnim mladim nogometa- Domžale? S katerimi stvarmi si šem, sva se dobila v Kočevju. Na najbolj zadovoljen? prvi pogled dokaj resen mlade- Gre za urejen klub, kjer so stvari nič, a ko ga človek ima priložnost jasno določene. Klub in sam kaspoznati, postane nadvse zgovor- der ti nudijo možnost napredovano prijeten in zanimiv sogovor- nja, kar je najbolj pomembno za nik. Hkrati ob tem odločnost in nadaljnji uspeh. fokus ohrani, a brez kakršnekoli vzvišenosti. Lani je podpisal tri letno podaljšanje pogodbe z Nogometnim klubom (NK) Domžale, do leta 2013. Tako sva s z Nikom pogovarjala o njegovih športnih začetkih, njegovem trenutnem položaju in o prihodnosti ter ciljih. Kdo te je navdušil in kako se je začela tvoja nogometna pot? Za nogomet me je navdušil oče, ki je bil sam bolj amaterski in ljubiteljski nogometaš. Nogomet sem začel igrati na vaškem igrišču in kmalu za tem kot ciciban, pri šestih letih, začel trenirati pri NK Kočevje. Tu sem ostal do svojega 14. leta, ko sem se kot kadet priključil Pot do uspeha je zelo dolga in naporNK Domžale, dvakratnim na. Potrebna je velika mera lastne slovenskim prvakom. Zavevolje in odrekanj. dam se, da brez tako finančne kot moralne podpore svojih staršev, se mi moja nogometna Kako gledaš na lansko sezono? zgodba ne bi izšla. Oče mi zato Z lansko sezono sem zelo zadotudi sedaj služi kot glavni in prvi voljen, saj smo osvojili 2 lovoriki svetovalec, poleg tega, da ima sam (Superpokal Slovenije, Pokal Slotujega menedžerja. venije) in bili podprvaki Slovenije. Katero pozicijo igraš? Kaj bi izpostavil kot največji Vezist. uspeh v svoji karieri? Kako je prišlo do kontakta med Za svoj največji uspeh imam zmatabo in zdajšnjim trenerjem Dar- go na All star turnirju leta 2009. kom Birjakovom? Koliko v povprečju zaslužite igralDarko Birjukov je bil moj trener v ci v 1. SNL (Slovenski nogometni mladinski selekciji NK Domžale. ligi) in koliko recimo za to v priKako bi opisal preskok iz mladin- merjavi z »razvitejšimi« evropski-

mi klubi in njihovimi igralci delate- trenirate? Sami treningi so dokaj podobni, tako fizično kot časovno. Kot profesionalen nogometaš - redko kateri v SNL, težko zasluži toliko denarja, ki ga potrebuje za vseživljenjsko preživetje. Seveda pa je tudi res, da je sam zaslužek odvisen od posamezne pogodbe, ki jo imaš kot igralec sklenjeno s klubom. Kakšen je tvoj trenutni status/ položaj? Trenutno se rehabilitiram po hudi poškodbi in operaciji levega kolena, ki sem jo dokaj nesrečno staknil na treningu. Kakšne so tvoje prihodnje aktivnosti glede sanacije kolena? Kdaj načrtuješ povratek na nogometne zelenice? Rehabilitacija kolena poteka dobro, pod zdravniškim nadzorom. Trenutno se samoiniciativno pripravljam. V naslednjih mesecih bom pričel s prilagodljivimi treningi predvsem za jačanje kolena in s treningi pod strokovnim vodstvom. Na nogometne zelenice načrtujem vrnitev v spomladanskem delu. Verjetno se kot perspektiven nogometaš spogleduješ tudi proti tujini…Imaš kakšno posebno željo v kateri ligi bi rad zaigral, mogoče poseben klubi? Tako kot vsak nogometaš, ki si želi ustvariti neko kariero, tudi jaz računam na to da bi mi uspel kakšen prestop v tujo evropsko ligo. Recimo, nemška liga je zelo zanimiva. Vendar vse postopoma, trenutno imam v Domžalah odlične pogoje, za ostalo pa naj poskrbi čas. Kaj bi povedal-sporočil mlajšim in nadobudnim nogometašem, ki šele začenjajo svojo nogometno pot? Pot do uspeha je zelo dolga in naporna. Potrebna je velika mera lastne volje in odrekanj. Najbolj pomembna pa je pomoč posameznikov, ki stojijo za tovrstnim športnikom.

LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE V novem šolskem letu 2011/2012 Ljudska univerza Kočevje vpisuje v naslednje izobraževalne programe: 1. Osnovna šola za odrasle od opismenjevanja do 9. razreda 2. Bolničar – negovalec, srednje poklicno izobraževanje 3. Gastronomske in hotelske storitve (kuhar, natakar), srednje poklicno izobraževanje 4. Predšolska vzgoja, srednje strokovno izobraževanje, izvaja Šolski center Novo mesto v sodelovanju z Ljudsko univerzo Kočevje 5. Zdravstvena nega, poklicno tehniško izobraževanje, izvaja Šolski center Novo mesto v sodelovanju z Ljudsko univerzo Kočevje 6. Višja strokovna šola za pridobitev naziva: ekonomist/ekonomistka, izobraževalni zavod Hera Ljubljana, OE Kočevje

Vse informacije in informativne prijave za vse šolske oblike sprejemamo na upravi Ljudske univerze Kočevje do 30. septembra 2011 Pokličite, pišite ali obiščite spletno stran :

TZO 30, 1330 Kočevje t: 01 893 82 70 t: 01 893 82 72 e: lu.kocevje@siol.net i: www.lu-kocevje.si.

SAMI SMO ODGOVORNI ZA SVOJE ZDRAVJE, PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE.

Društvo Joga VVŽ Ribnica vas vabi, da naredite nekaj zase.

HARMONIJA TELESA, DUHA IN DUŠE

V septembru se pridružite začetni ali nadaljevalni vadbi JOGE pod strokovnim vodstvom v Ribnici, Kočevju, Kočevski Reki, Sodražici, Velikih Laščah, Kompolju, Loškem Potoku, in / ali vadbi veščin QIGONG (či gong) in TAIJIQUAN (tai či) v Ribnici in Kočevju pod vodstvom mojstra borilnih veščin, inštruktorja karateja in učitelja TJQ in QG z dolgoletnim stažem.

FESTIVAL GLASBE, GIBANJA IN …

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Ribnica vabi na 3. “Festival glasbe, gibanja in …” v soboto, 3. septembra ob 18.30 v gradu v Ribnici. Ob 18.30 ste lepo povabljeni k izvajanju jogijskih vaj ali asan: udobno se oblecite in prinesite podlogo ali armafleks. Ob 19.00: • Glasbena skupina Fletno iz Cerknice - slovenske ljudske pesmi v moderni izvedbi • Nastop stanovalcev Doma starejših občanov Ribnica: glasbeni program in kratek prikaz vadbe joge • Nastop članov Društva Joga v vsakdanjem življenju Ribnica • Enodejanka Frenk se odpravi na jogo namesto k zobozdravniku • Spust svetlečih lampijonov z najboljšimi željami. Prostovoljni prispevki Društvo Joga VVŽ Ribnica Info: 041 397 789, 041 316 989.

Naravno zdravljenje, terapije, iniciacije... info@harmonijazavesti.si

051 347 055 www.harmonijazavesti.si Harmonija zavesti d.o.o.


24

Imate internet?

Lokalna televizija dnevno spremlja in napoveduje dogodke v kočevsko-ribniški regiji, poroča o zanimivostih, predstavlja življenje prebivalcev, delo posameznikov in skupin s kulturnega in športnega področja.

Poglejte v Svet pred domačim pragom!

te

kni klina:

www.Tv Kočevje.si

www.e-utrip.si

1. IGRE BREZ MEJA in

VESELICA Z ANSAMBLOM GENIALCI

avgust

27.08.2011 NOVI LAZI

BOGATE NAGRADE

š | zabava | igre hrana | pijaca

OTROŠKE DELAVNICE Prijave ekip že potekajo in so možne do 27.08.2011 do 1200. Štartnina: 5 EUR/osebo Informacije: 031 339 887 drustvo.intelectus@gmail.com Facebook DrustvoIntelectus

Društvo za izobraževanj in organizacijo na področju medijev

KONJENIŠKO ŠPORTNO DRUŠTVO MLAKA KOČEVJE VABI NA

GALOPSKO DIRKO

Prijave za spretnostno jahanje bomo zbirali na dan prireditve do 10.45 ure, ob 11. uri pa bo pričetek tekmovanja v spretnostnem jahanju. Svoje spretnosti bodo tekmovalci lahko pokazali pri Barrelu, na katerega se bodo prav tako lahko prijavili na dan prireditve do 12.30 ure, ob 13. uri pa bo pričetek tekmovanja v Barrelu. Najbolj tekmovalno razpoložene pa čaka še preizkus v Štafeti. Tekmuje se v paru, prijave bodo zbirali do 14.15 ure, pričetek tekmovanja bo ob 14.30 uri. Vsi naši upi in vsa teža prireditve pa bo prav gotovo namenjena Prvi galopski dirki quarter konj na četrt milje oz. 400 metrov. Prijave in ogled steze do 16.30 ure, pričetek galopske dirke ob 17. uri. Vse startnine, tako kot tudi nagrade, bodo simbolične.

ogLejte si poročiLa DeŽurniH poLiCistov preverite vreme reportaŽe LokaLniH DogoDkov www.e-utrip.si

25

mmxi

Konjeniška prireditev bo v soboto 27. avgusta na Mlaki pri Kočevju. Prireditev tekmovalne narave se bo pričela ob 10.00 uri. Tekmovalci se bodo lahko preizkusili v spretnostnem jahanju.

sobota ob 1300

Za oglaševanje v Krošnjarju pokličite: 070 899 998 - Ana šabič ana@studioutrip.si

krošnjar

Za najmlajše simpatizerje konjeništva bomo pripravili otroško delavnico, tisti najbolj pogumni pa se bodo lahko zavihteli v sedla vodljivih in zares strpnih konj, seveda v spremstvu vodnika in staršev!

ZASTRTE TANČICE PREROKOVANJA

TEREZIJ A CVETKA GORENAK

O

b besedi prerok in prerokovanje običajno vedno začutimo nekaj skrivnostnega, prikritega, nevidenega in magičnega. Mnogi od nas smo si v življenju že vsaj enkrat zaželeli vstopiti v ta skrivnostni svet zastrtih tančic svoje usode. Velikokrat se znajdemo na točki, ko ne vemo kako bi se odločili, ko se ne znamo usmeriti k pravi odločitvi, ali pa preprosto opažamo, da se nam ves čas pojavljajo podobne situacije, pa si jih sami ne znamo na pravi način razlagati. Mnogokrat nas je tudi strah prihodnosti in neznanega. Vpogled v našo prihodnost nam te strahove razkrije in na ta ničin se lažje spopademo z znanimi situacijami. Že skozi stoletja se prerokovanje uporablja za napovedovanje prihodnosti. Od samega začetka sveta so ljudje iskali povezavo s tistim, ki vse ve, z mavrico, z vesoljem, z čarodeji, ki poznajo preteklost, sedanjost in prihodnost. Seveda pa je zelo pomembno, kdo je prerok, ki mu zaupamo vpogled v naše najglobje in najintimnejše skrivnosti. Prav tako je namen pravega prerokovalca globoka predanost etičnosti in poštenim namenom delovanja. Prerokovalec je oseba, ki z svojimi naravnimi sposobnostmi jasnovidenja, jasnoslušenja ali jasnočutnočutnostjo, ter z izbranimi tehnikami in znanji zazna vašo perečo situacijo, vam pošteno in odkrito odčita iz vpogleda možnosti, priložnosti, ovire

in prepreke na vaši poti, ter vas hkrati usmeri v tisto smer, kjer je videno več možnosti za vaš uspeh in napredek. Znano je, da lahko določena oseba v posebnem psihičnem stanju, skozi sanje, trans, vizije in videnja izkusi uvid v predvidene dogodke. Prerokovalec lahko s svojo nadčutno sposobnostjo predvidi bodoče dogodke in nas s tem v bistvu pripravi, da posežemo po vseh načinih, ki nam pomagajo te dogodke doživeti ali pa jih preprečiti. Namen prerokovanja je vsekakor izboljšanje kvalitete življenja, da lahko svoje življenjske potenciale udejanjimo po za nas najlahkotnejši in najkrajši poti. Res pa je, da z vpogledom preroka spoznamo tudi naše karmične vzorce in včasih težke poti, ki se jim ne moremo izogniti, ampak se zavestno z videnjem s temi vzorci in dogodki soočimo, jih predelamo in spoznamo kaj se iz teh situacij lahko naučimo. Nikakor pa ni namen prerokovanja slišati kaj bi se nam naj dogajalo in bi se enostavno prepustili temu. Prerokovanje nam na naši poti omogoča vpogled v dogodke in v našo matrico življenja, katere pa smo vsekakor mi sami kreator in ne prerokovalec. Mi sami se odločamo, kaj bomo z dano informacijo prerokovalca naredili. Na ta način lahko mnogokrat preprečimo neljube dogodke in stanja, ter naredimo naše popotovanje skozi živjenske situacije prijetnejše.

PREROKOVANJE - SVETOVANJE

090 68 55 Z VAMI TINA IN TEREZIJA C.

Poskrbeli bomo za hrano in pijačo, seno in vodo ter morebitno nastanitev konj!

MI NE UGIBAMO, AMPAK VIDIMO

Informacije: 041 645 559 Peter Požar ml. 051 889 665 Matej Kocjančič

www.harmonijazavesti.si

Veselimo se druženja z Vami!

Harmonija zavesti d.o.o.

24 ur

0,845 eur/0,5 min


26

www.e-utrip.si

VESELI TAXI, NI KRIV!

krošnjar

avgust

27

mmxi

IVAN GABRIČ

K tu maLajne ni vse proč paLu i.L.

v

zavodu parnas iz velikih lašč so se letos lotili enega večjih projektov, ki posega v nekoliko starejšo zgodovino naših krajev. Te dni je končano snemanje dokumentarnega filma z naslovom Tu malajne ni vse proč palu. Namen je prikazati zgodbo o odkrivanju fresk v cerkvi Sv. lenarta v Krvavi peči v občini velike lašče. Z globinskim meritvami so namreč ugotovili, da so pod stenami te cerkve freske, ki so še dobro ohranjene. Sklepajo, da so jih poslikali hrvaški malarji, ki so v 15. stoletju sicer poslikali večino manjših cerkva od ljubljane pa do hrvaške istre. ime jim je dal primož Trubar. Gre za skupino umetnikov tistega časa iz hrvaškega Senja, ki so svoje stvaritve pustili tudi na zidovih cerkva v ribniški dolini in na Notranjskem, in sicer na velikih poljanah, v Maršičih pri Svetem Gregorju in v Nadlesku pri ložu. freske so nastajale na stenah, bile so slikanice namesto pisanih dokumentov in so pričale namesto ljudi, ki so bili v tem času nepismeni. Z dokumentarnim filmom želijo prikazati tudi čas nastajanja fresk, to je čas turških upadov v kraje ob Kolpi in njihovo restavracijo, ki so se je ponekod že lotili. Režiser filma je Rok borštink iz dvorske vsi. »Seveda ne gre prezreti požrtvovalnega dela vseh, ki so se pošteno potrudili, da smo v desetih dneh na več lokacijah od Krvave peči do loža, velikih poljan, Maršičev in po drugih krajih posneli ta film. še posebej bi se zahvalila naših krajanom, statistom, ki so brez nadomestila pomagali ustaviti dokumentarec,« je povedala Metka Starič, direktorica zavoda parnas.

ot smo pisali že pred ča- povsem legitimno odločil, da som, je naš projekt o od- prijave ne bo oddal, temveč govornosti Veseli taxi, ki bi lahko zadevo zaključil povelja za največji cestnoprome- polnoma sam in bi nas na motno-varnostni projekt v regiji, žne pomanjkljivosti preprosto zaradi zelo "ambicioznega" opomnil. Ravno ta odločitev policista, prejel prijave na vse policije dokazuje, da so imeli možne inšpektorate in vse to samo en cilj, prekiniti projekt. samo z željo, da se projekt Projekt je v celoti potekal brez prekine in izgine iz našega kakršnega koli incidenta in mesta. V tem primeru bi lah- prepeljali smo veliko število ko v času veselega decembra vinjenih in tudi popolnoma treizdali bistveno več mandatnih znih Kočevarjev in Kočevark. kazni in bi lahko "pobrali" Glede na ta dejstva, bi bila bistveno več vozniških dovo- lahko "akcija" kočevskega poljenj, kot jih sicer, ko se je pro- licista zaključena tudi samo z opominom. A ker se ni želel jekt izvajal. Prevelika želja po tem, da izpostavljati in ker kočevska Veseli taxi prekine s svojim policija ni želela prevzeti odgoposlanstvom - obvarovati čim vornosti, so prijavo oddali inveč življenj in ljudem vcepiti špekcijskim službam in tako bi v glavo, da smo sami odgo- odgovornost, za svoja dejanja, vorni za svoja dejanja, pa je prenesli na njih. Vsaj takšen zagretega policista, ki se igra sem dobil odgovor na policijski novodobnega lokalnega šeri- postaji. Češ, kaj pa skrbiš, če fa imenovanega Chuck Norris, je vse tako kot mora biti, potako razhudila, da je naš pro- tem nimaš za kaj skrbeti. jekt preprosto prijavil na VSE Na zaslišanju pri inšpektorjih inšpektorate. Poleg tržnega so mi popolnoma vsi povedainšpektorata smo bili s strani li, da so takšne prijave, kot je PMP Kočevje (postaja mejne naša, zelo zahtevne za rešepolicije) prijavljeni še na davč- vanje, saj morajo o vseh poni inšpektorat, inšpektorat za stopkih, ki jih bodo naredili v delo ter na prometni inšpekto- tem primeru, oddati poročilo. rat. V teh dneh pa smo prejeli Nihče od inšpektorjev pa ne tudi prvo pravnomočno odloč- želi imeti problemov, ker se je bo, in sicer iz tržnega inšpek- odločil tako kot se je. torata, ki nas ni kaznoval, saj Skratka, boj seveda še ni konso ljudski inšpektorji ugoto- čan in še ogromno nepotrebvili, da je projekt preveč po- nega dela nas čaka, a kmalu memben za okolje v katerem se vrnemo s še večjo in odse izvaja, ter da pri izvajanju mevnejšo akcijo. ni prišlo do takšnega prekr- S kočevskima srednjima šolaška, da bi morali kaznovati ma se dogovarjamo za sodelovanje pri izvedbi drugega podjetje, ki ga izvaja. Naj še omenim, da bi se lah- dela projekta, saj želimo izko kočevski policist ali pa peljati največjo delavnico na vodstvo kočevske policije, ki temo odgovornega ravnanja je prijave na inšpektorate po- v cestnem prometu, ki se bo BREZPLAČNI VESELI TAXI odvijala v Športni dvorani v slalo šele v mesecu januarju, OBČINA RIBNICI OD 11. DECEMBRA Kočevju. ko TUDI je bil V projekt že zaključen, RIBNICA

2.− 4. september 2011 petek in sobota, od 9. do 20. ure nedelja, od 9. do 18. ure

Gospodarsko razstavišče, Ljubljana Največja avto-moto prireditev v Sloveniji

www.automotorshow.si

g | avtoakustika avtosalon | motosalon | tunin terial | show a, rezervni deli in potrošni ma dodatna oprem

DRIFT

OFF ROAD POLIGON

CAR WRAPPING SHOW Z OLIVERJEM RÖHLERJEM

TRENING VARNE VOŽNJE

PREMIERNO V SLOVENIJI!

GLOBE OF SPEED – ADRENALINSKA KOVINSKA KROGLA, KJER BODO MOTORISTI POČELI VRAGOLIJE.

projekt podpira

SIMULACIJA PROMETNE NESREČE

NE ZAMUDITE!

FREESTYLE SHOW

- OKROGLA MIZA O VARNOSTI V CESTNEM PROMETU Pripravlja: ZAVOD VOZIM - TESTI CESTNO PROMETNIH PREDPISOV

FINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V AVTOAKUSTIKI (EMMA) IN PREDSTAVITEV EVROPSKEGA PRVAKA V TEKMOVANJU EMMA 2010 Organizator:

E: info@automotorshow.si | T: 01 300 26 98 www.facebook.com/automotorshow


28

pripovedka

Jagnje in pes Ana šabić

B

il je sončen junijski dan, ko sem uzrl barve sveta. Ves dan je mati skrbela zame in ob njej sem se počutil varnega. Naslednji dan pa je deževalo in spomnim se črede ovac, ki se je pod lesko speče skrivala pred dežnimi kapljicami. Ko sem se zbudil v nov dan, mame ni bilo poleg, čreda pa je izginila. Še ves nebogljen sem hotel vstati, a ni šlo. Cel dan sem beketal in klical mamo, a me ni sli- Tar in Bekam šala. Ko se je čreda končno približala, sem se razveselil, da prihaja pome, vendar je oddrvela mimo. Takrat sem se zavedel, da je mati pozabila name in ostal sem sam. Zaspal sem. Po-

www.e-utrip.si

zno popoldan sem nekako v vetru slišal vzklikati lastnike, ki so me zaman iskali, kajti trava je bila visoka in niti glasu nisem mogel dati od sebe, saj sem bil ves dan brez maminega mleka. Naslednji dan sem zbral zadnje moči in se oglasil: Beee! Našli so me in videli, da nisem v dobrem stanju, zato

so me takoj odpeljali domov, kjer so me umili, očistili muh, nahranili z mlekom v prahu in poskrbeli za toplo ležišče. Dobil sem ime, Bekam!  Lepo so skrbeli zame, a

kljub temu se nisem mogel postaviti na svoje noge. Boril sem se iz dneva v dan! Ves ta čas pa mi je ob strani stal psiček Tar, ki me je s smrčkom nenehno spodbujal naj vstanem in mi vztrajno nosil igrače, da bi se igrala.  Ko so me odpeljali k veterinarju, sem dobil cepivo, ki je pospešilo okrevanje. Čez čas sem si opomogel in pogumno zakorakal v poletne mesece. Danes sem član živahne črede!

avgust

DELOVNIKI dop

mmxi

SOBOTE dop

pop

Ni le družina tista, ki nam nudi ljubezen, toplino in varno zavetje, saj neprestano menjamo okolja in s tem ljudi, ki so del naše poti. Živali pa nam nudijo občutke, ki se jih ne da opisati z besedami. To razume tisti, ki čuti toplino živalske duše. Vsi ostali, pa imajo enake možnosti, da to poizkusijo!

NOVO STANOVANJSKO NASELJE ZLATA RIBICA - RIBNICA

STAN NEPREMIČNINE gsm: 041 279 831 gsm: 031 711 915

krošnjar

www.stan-nepremicnine.si www.zlata-ribica.com info@stan.si STAN d.o.o., Proletarska cesta 4, 1000 Ljubljana

Izpolnite križanko in dobljeno geslo pošljite po pošti s poštno dopisnico na naslov: Studio utrip d.o.o., Trata XIV/6, 1330 Kočevje, najkasneje do 9. septembra. Izžrebanci bodo objavljeni v naslednji številki. Na dopisnico čitljivo napišite svoje ime in priimek, naslov ter davčno številko. Optika Center bo podelila 3 nagrade: 1 x majčka Optike center in bon v vrednosti 20 eur 2 x majčka Optike center in bon v vrednosti 10eur Pravilno rešeno geslo nagradne križanke #15 je: »Hura poletje« Nagrajenci: Anja Blatnik, Ribnica Angela Petek, Kočevje Danjela Šturm, Koč. Reka Emil Filipič, Kočevje Mia Oberstar, Ribnica Nagrado prejmejo v uredništvu na naslovu Trata XI/V 6. Rešitev sudoku-ja preverite na portalu: www.e-utrip.si

KRIŽANKA za poletne dni #16

sudoku

29


30

zdravje

www.e-utrip.si

Usklajenost z naravo bivanja

V

današnjem stresnem obdobju je zelo pomembno, da smo usklajeni z okoljem in naravo, saj se nas na takšen način mnogo manj dotaknejo neželjeni vplivi, ki so sprožilci našega slabega počutja in izvora bolezni. Predvsem pa je pomembno, da smo usklajeni s sabo, saj le tako lahko delujemo v celoti harmonično. Povezanost z naravo bivanja še zdaleč ne pomeni, da gremo občasno v naravo, gozd ali na sprehod, temveč, da se vrnemo k svojemu bistvu, izvoru, da znamo prisluhniti sporočilom narave, ki nas z slabim počutjem in boleznijo opozarja, da moramo nekaj spremeniti v našem načinu življenja. Naučiti se moramo znati sprejeti znake bolezni kot sporočilo in ne kot zlo. Temelj naravnega bivanja je, da dovolimo našemu telesu ciklične spremembe rasti, dozorevanja, odmiranja in opuščanja. Potrebno je izločiti omejujoče, preživele, nekoristne vzorce in navade, da lahko svojemu telesu v vsakem trenutku poskušamo ponuditi točno tisto, kar potrebuje, da lahko optimalno in lahkotno deluje. Obstaja mnogo tehnik naravnega zdravljenja in energijskih pripomočkov, ki nam pomagajo doseči želeno raven bivanja in dvigniti kvaliteto našega življenja. Od vsakega posameznika je odvisno, za kateri način ozaveščanja se odloči, da se po čim

Terezija Cvetka Gorenak

krajši poti približa spontanemu, naravnemu načinu življenja. Pomembno je, da stopimo iz oklepov iskanja svetlobe zunaj nas in se poglobimo v svojo prvinskost. Notranji jaz ljudi je vedno v svetu svetlobe in spremlja ter vodi ljudi, ki se odločijo izboljšati kvaliteto svojega življenja, skozi vse inkarnacije in izkušnje. Dokler ne poznamo te svetlobe in gledamo

vljenja s sončno energijo, barvno terapijo, ter z ostalimi energijskimi metodami. Vse to nam omogoča odstranjevanje ovir pri pretoku energije in pri razstrupljanju našega telesa, zato lahko z doslednim delom naravnega zdravljenja in načina življenja obnovimo celotno splošno stanje telesa in duha. Življenje, v katerem sta um in srce razdvojena, je takšno, kot

Naučiti se moramo znati sprejeti znake bolezni kot sporočilo in ne kot zlo. samo z našimi zunanjimi očmi, smo kot žlahtni kamni v temi zemlje, oddaljeni od našega izvora, In šele tedaj, ko smo v oazi srca zliti s harmonijo duše in uma, lahko delujemo radostno navzven. Z našim načinom življenja, obnašanjem, mišljenjem in čustvi si sami blokiramo zdravilni kanal življenjske svetlobe. Za doseganje radosti smo odgovorni sami in lahko jo dosežemo z delom na sebi, povezanostjo z naravnim samozdravljenjem, uživanjem naravnih pripravkov, zelišč, ki nam jih v neomejenem številu nudi narava, z zdravo, uravnoteženo prehrano, s prakticiranjem naravnih tehnik zdravljenja, kot so Reiki, zdravljenje s simboli Višje zavesti, Arhetipskimi vzorci, esenčnimi terapijami, sproščanjem v naravi, s povezanostjo z minerali, kristali, rastlinami in živalmi, z uporobo zdra-

da bi imeli v sebi dva bojna tabora, ki se spopadata za oblast nad našo močjo izbire. Kadar sta izolirana drug od drugega, sta prikrajšana tako srce kot razum; um poskuša biti skrajno razumski, srce pa pretirano razčustvovano. To ravnovesje pa drobi naše osebne moči.Vse dokler med našim srcem in umom ni pretoka jasnega sporazumevanja, bomo zbegani ob odločitvah, kaj storiti s svojim življenjem. Z direktnimi in posebnimi načini naravnega bivanja lahko pridemo v stik z našo nadzavestjo in preko nje z življenjsko energijo v pra-morja svetlobe, ki jo imenujemo tudi svetlobni kanal narave bivanja. Kadar imamo uravnotežene vnose vseh dejavnikov v energijskih centrih, delujemo umirjeno, usklajeno in šele takrat se lahko v celoti izražajo naši potenciali in živimo to, kar v bistvu smo in želimo postati.

krošnjar

avgust

31

mmxi

Z naravnim zdravljenjem in naravnim načinom bivanja lahko v vsakdanjem življenju presežemo psihične in fizične obremenitve in kljub prisotnim stresnim situacijam delujemo umirjeno, zbrano in uspešno. Naši energijski centri postanejo pretočni, zato lahko z lahkoto obvladujemo vsakodnevne obremenitve. Na ta način so tudi naše misli usklajene z fizičnim zadovoljivim stanjem. Fizično telo ima zdrave pogoje delovanja, ki se odražajo v našem dobrem počutju, zdravem telesu in bistrem umu. Naša življenjska pot je pot osebnega in duhovnega razvoja, ki nas vodi k naši Višji zavesti. Naša izbira je, če ji želimo slediti. Sporočila naše Višje zavesti se pojavljajo v naši glavi kot misli in občutki. Naravno zdravljenje nam omogoča obnoviti utrujene in pregorele

celice v našem fizičnem telesu, da se lahko prične proces samozdravljenja. S tem osvežimo in prečistimo naše misli in pričnemo negativne miselne vzorce spreminjati v pozitivne, da se lahko usmerimo svojimi mislimi na naše psihično, fizično in duševno ugodno stanje. Kamor so usmerjene naše misli, ki predstavljajo moč in orodje ozdravitve, tja prehaja naša energija. Pri negativnih mislih, osredotočenih na temno plat življenja, postajajo naše miselne oblike močnejše, naše telo pa šibkejše. Vsi naši občutki in misli so kreatorji našega življenja in hkrati naša zavest. Vsled tega je izredno pomembno kakšne so naše misli in koliko zmoremo pretvarjati negativne miselne vzorce v pozitivne, ki nam prinašajo notranjo usklajenost. Pri vspostavitvi povezanosti z naravnim bivanjem vzpostavimo

Anketa: Ali ste v stresu?

psihično in duševno moč, kar posledično izboljša naše fizično stanje. Dobro fizično stanje pa nam še daje sposobnost delovanja in zdravega fizičnega telesa, kar nam omogoča opravljati zadane obveznosti. V povezavi z želenim fizičnim stanjem morajo tudi naše misli delovati čisto, zdravo in z vso močjo. Cilj naravnega zdravljenja je popolna psihična, fizična in duševna usklajenost, ki jo dosežemo z tehnikami naravnega zdravljenja in procesi osebnega in duhovnega razvoja, ter zaupanjem v delovanje in preobrazbo, ki pelje k našemu kvalitetnejšem in svetlejšem življenju. Skrivnost naravnega zdravljenja je v njegovi preprostosti, nam ljubečem in prijaznem načinu delovanja, z nežnimi, vendar učinkovitimi načini blagodejnega vpliva na našo celostno osebnost.

Darinka Suljević

Odgovorite na vprašanja

Rešitve:

DA NE   1. Se prehranjujete zdravo? DA NE   2. Se rekreirate redno – vsaj enkrat tedensko? DA NE   3. Alkohol, cigarete, kava, pomirjevala in druge nezdrave substance uživate zmerno? DA NE   4. Večinoma ste mirni, sproščeni, potrpežljivi, se ne jezite? DA NE   5. Pozabljivost, raztresenost nista vaši pogosti spremljevalki? DA NE   6. Ste večinoma učinkoviti, polni energije, optimistični? DA NE   7. Se dobro počutite doma? DA NE   8. Se razumete s partnerjem ( če ste samski – vam odgovarja samski stan)? DA NE   9. Imate razdeljene družinske obveznosti ( samski zmorete opraviti obveznosti)? DA NE   10. Opravljate radi svojo službo? DA NE   11. Ste v dobrih odnosih z večino sodelavcev? DA NE   12. Se vsaj srednje dobro razumete z nadrejenimi? DA NE   13. Je vaše finančno stanje stabilno? DA NE   14. Znate pametno razpolagati z denarjem? DA NE   15. Ali si občasno lahko privoščite nadstandardne, dražje stvari, aktivnosti? DA NE   16. Ste komunikativni, se znajdete v različnih situacijah? DA NE   17. Se pogovorite z domačimi ali prijatelji o svojih stiskah in problemih? DA NE   18. Znate prisluhniti drugim? DA NE   19. Delo opravljate umirjeno, tudi pri jedi ne hitite? DA NE   20. Si vzamete čas za počitek, sprostitev? DA NE   21. Ste večinoma časovno točni – prihod v službo, na sestanek, oddaja poročil …?

Če ste odgovorili na 1-5 vprašanj z NE, še niste v stresu. 6-9 pomeni, da ste dovzetni za stres, se vas dotika, 10 NE-jev in več pomeni, da ste v stresu. Podrobnejši pregled NE-jev vam pove, na katerem področju življenja ste najbolj pod stresom: Vprašanja od 1-3 kažejo na vaš zdrav ali nezdrav način življenja. Vprašanja od 4-6 kažejo na vaša čustva, temperament, reagiranje. Vprašanja 7-9 kažejo na razmere doma, v partnerstvu. Vprašanja 10-12 kažejo na razmere v službi. Vprašanja od 13-15 so pokazatelj, kako na vas vpliva finančno stanje. Vprašanja od 16-18 so pokazatelj vaše komunikativnosti. Vprašanja od 19-21 kažejo, če je pomanjkanje časa vzrok za stres.


32

reportaža

www.e-utrip.si

Kolesarsko romanje po Poljski Helena in Franc Štefanič

Letos sva se osmič zapored odpravila na kolesarsko popotovanje v tujino. Tokrat sva izbrala Poljsko zaradi treh razlogov: beatifikacije pokojnega papeža poljskega rodu Janeza Pavla II., 70- letnice smrti poljskega svetnika Maksimiljana Kolbeja v Auschwitzu in obiska velikega poljskega Marijinega romarskega središča v Čenstohovi. Poleg tega sva želela spoznati kakšno vzhodnoevropsko deželo, saj so naju do sedaj romarske poti vodile bolj na zahod stare celine.

Na

pot sva se odpravila na velikonočni ponedeljek, 25. aprila. Z letalom sva kasno popoldne prispela na sever Poljske do Gdanska ob Baltskem morju. Pogled na poljsko pokrajino iz zraka je bil zanimiv predvsem zaradi neštetih jezer in jezerc, ki krasijo severni ravninski del države. Iz letališča, ki je poimenovano po Lechu Walensi, sva se najprej odpravila do obale Baltika in tam poiskala prenočišče. Gostoljubno sva bila sprejeta v župnišču prve cerkve, na katero sva naletela. Večer sva prebila s skupino mladih, ki naju je povabila na svoje srečanje. Ker so bili pevci, smo ob kitari kmalu našli skupni jezik. Ugotovila sva, da še kar razumeva poljski jezik, sama pa sva govorila kar v slovenščini. V Gdansku, enem najstarejših in največjih mest na Poljskem, ki leži ob izlivu reke Visle v Gdanski zaliv, sva si dopoldne ogledala stari del mesta, zadržala pa sva se seveda tudi v trgovinah z izdelki iz jantarja, po katerih Gdansk slovi po vsem svetu. Na poti proti jugovzhodu države sva imela srečo, saj nama je veter pihal v hrbet, pa tudi pokrajina je bolj ali manj ravninska. Opoldne sva se okrepila s tipično poljsko juho imenovano žurak z za nas malce čudno kombinacijo krompirja, klobase in kuhanega jajca. Po spanju v bogoslovnem študentskem domu v Elblangu sva ubrala smer proti Varšavi. Med potjo sva uživala ob pogledu na številna jezera v pokrajini Pomorjansko. V lepem spominu nama je ostala podeželska vasica, kjer so imele štorklje gnezda na vseh obcestnih svetilkah. Ustavila sva se v kraju Olsztynek, kjer

sva si ogledala zanimiv etnografski muzej na prostem z rekonstrukcijami v naravni velikosti stanovanjskih hiš, gospodarskih poslopij, šol, cerkva in čudovitih mlinov na veter z vso pripadajočo notranjo opremo iz obdobja 18. do 19 stoletja iz vseh pokrajin Poljske. Ob cesti je pokrajina spreminjala barve; na eni strani kilometri mlade zelene pšenice, na drugi rumena preproga oljne repice, vmes pa jezera z labodi, racami. Kolesarjenje je bilo en sam užitek, ki pa sva ga želela dopolniti še s kavico in rogljičem. Kmalu sva razočarana ugotovila, da je v manjših mestih in vaseh težko najti kavarno ali bar. Zato pa sva v vseh krajih občudovala krasne in za naše razmere ogromne cerkve, pred katerimi je običajno stal kip Janeza Pavla II. Pred vhodom v cerkve so bila obvestila, v katerih mestih bo 1. maja na velikih platnih predvajana slovesnost beatifikacije Janeza Pavla II iz Rima. V župniščih, kjer sva prespala, sva zvedela, da bo odšlo v Vatikan na slovesnost okoli 80 tisoč Poljakov. Ganljivo je bilo v kraju Nasielsk, kjer so se domačini pred odhodom na pot zbrali pri večerni maši, se ob koncu vsi prijeli za roke in zapeli tudi nam znano pesem Angelček varuh moj. Nato so se odpeljali proti daljnemu

Rimu, midva pa sva prespala pri prijaznem duhovniku, ki nama je naslednje jutro podaril natančen zemljevid Varšave z napotki, kje povprašati za prenočišče. 30. aprila sva po petih dneh in 460 prevoženih km prispela v Varšavo. Nastanila sva se v dominikanskem samostanu v centru starega mesta. Predsedniška palača, številne cerkve, samostani, staro obzidje in druge stavbe so res vredni ogleda. Do tega dne naju je spremljalo za ta čas res lepo in toplo vreme, 1. maja dopoldan pa je pričelo deževati. A dež, veter in mraz niso zmotili množice Poljakov, ki se je zgrnila na glavni mestni trg pred velika platna, kjer so predvajali sveto mašo iz Vatikana. Prišli so tudi mladi v skavtski opravi, s poljskimi in papeškimi zastavami v rokah. Nekateri so pritrdili na palico sliko Janeza Pavla II. Dogajanje na platnu so Poljaki spre-

Čenstohova mljali s ponosom, ljubeznijo in spoštovanjem, saj je bil karizmatični prvi slovanski papež Karol Józef Wojtyła v izjemno kratkem času po smrti razglašen za blaženega. Tudi naju je dogajanje, polno vzhičenega vzklikanja, ploskanja in joka ganilo do solz. Bila sva ob pravem času na pravem mestu. Celo dež se je uklonil velikemu dogodku in med mašo ponehal. Še bi želela ostati sredi Varšave med navdušenimi Poljaki, a mo-

krošnjar

avgust

33

mmxi

rala sva dalje, saj sva bila komaj na slabi polovici poti. Obrnila sva se na jugozahod proti Niepokalanowu, mestu Brezmadežne, v katerem je deloval poljski minorit sv.Maksimilijan Kolbe (18941941). Pred drugo svetovno vojno je tu živelo sedemsto bratov, ki so pod njegovim vodstvom izdajali revijo Vitez Brezmadežne v najsodobnejši tiskarni v Evropi. Ogledala sva si muzej, bila isti dan zvečer še pri tretji sv. maši in prespala v romarskem hostlu. Naslednji dan sva v hladnem in oblačnem vremenu kolesarila skozi Sochaczew (v bližini se je rodil Frederic Chopin) in Skierniewice do kraja Brzeziny, kjer sva s težavo dobila prenočišče v nekem fitness centru na robu mesta. 3. maja, ko Poljaki praznujejo njihov največji državni in verski Marijin praznik, sva se zbudila v sončno, a zelo mrzlo jutro. Temperatura se je spustila na 2º C, kmalu pa

stavraciji, ki je bila v mestu edina odprta na praznični dan, privoščila daljši krepčilni spanec. Na srečo je že naslednji dan posijalo sonce, a ob cesti so bile še ves dan zaplate snega. Ta dan sva ob pomoči vetra napravila največ (130) kilometrov in zvečer zadovoljna prispela v največje poljsko romarsko središče Čenstohovo, kjer hranijo čudežno ikono črne Marije. Poljaki čenstohovsko Marijo častijo z globoko, zaupljivo vero, z njo je povezanih veliko čudežev, ki so odločilno vplivali na zgodovino Poljske in seveda usodo posameznih ljudi. V cerkvi je čez cel dan ogromno ljudi oziroma romarjev vseh generacij. Kar za Slovence pomeni vzpon na Triglav, je za Poljake romanje k čenstohovski Mariji, zavetnici Poljske. Ganljivo je bilo opazovati mladino, ki je na kolenih molila, pela in se priporočala Božji Materi. Prespala sva v romarskem domu Janeza Pavla II. Naslednja dneva naju je pot vodila skozi kraje Myszkow, Zawiercie, Olkusz, Chrzanow, mimo največjega industrijskega središča Katowice, kjer je bilo na večjih cestah ogromno tovornjakov, do Auschwitza. Kako nenavadno, še danes je na tem kraju bivšega nacističnega koncent racijskega Gdansk ob Baltiku taborišča čutiti napetost, težo se je še pooblačilo. Po svečani sv. preteklosti, grozote druge svemaši v Lodžu, tretjem največjem tovne vojne… Hoja med barakamestu v osrčju Poljske, sva doži- mi, kjer so delali na ljudeh medivela še močan dež. Premražena cinske preizkuse, jih trpinčili, jim sva sredi dneva odnehala v kraju odvzeli človeško dostojanstvo in Pabianice JZ od Lodža. Nastanila jih nazadnje sežgali, je bila resva se v manjšem hotelu in med snično duhomorna, še pogovor sušenjem oblek, čevljev in torb med nama je zamrl. Ustavila sva gledala TV poročila o močnem se v baraki št. 19 pred celico, kjer sneženju na jugu države v Tatrah je umrl sveti Maksimilijan Kolbe. in Karpatih, torej v smeri najine Zaradi pobega nekega taboriščnipoti. Sneg je lomil drevje, ceste ka je moralo deset drugih v »bunso morali plužiti. Midva pa sva si ker lakote«, kjer so počasi umirapo odličnem kosilu v bližnji re- li. Maksimilijan se je ponudil kot

žrtev namesto družinskega očeta Franca Gajowniczeka. Umrl je na predvečer praznika Marijinega vnebovzetja, za svetnika je bil proglašen l. 1982. Po nočitvi v mladinskem hostlu sva po vse bolj hriboviti cesti nadaljevala pot proti Wadowicam, rojstnemu kraju papeža Janeza Pavla II. ob vznožju Tater. Njegovo rojstno hišo prenavljajo, zato sva si lahko ogledala le del muzejskega gradiva o življenju tega plemenitega človeka, vrednega vsega spoštovanja! Nato sva obiskala še drugi največji romarski kraj na Poljskem, Kalwario Zebrzydowsko in zvečer v dežju prispela po 13 dneh in prevoženih 1020 km v Krakov. Želela sva prespati v centru, a sva po dolgem iskanju komaj našla majhno sobico v tretjem nadstropju manjšega hostla, kamor sva seveda morala znositi tudi s torbami natovorjeni kolesi. Dež naju je uspaval in zbudil v zadnji dan na Poljskem. Najprej sva odšla k sv. maši v baziliko sv. Marije in se zahvalila za srečno popotovanje in za vse, kar sva na njem lepega doživela. Na hribu Wawel sva že v soncu obiskala kraljevo palačo in katedralo sv. Stanislava in Vaclava, kjer so pokopani poljski kralji. Na Glavnem trgu (Rynek Glowny) v centru starega dela mesta, ki je uvrščen na UNESCOV seznam svetovne kulturne dediščine, sva bila za en popoldan del utripa tega živahnega mesta ob reki Visli, ki je bilo do leta 1596 glavno mesto Poljske, zato je polno kulturnih in zgodovinskih znamenitosti. Še zadnja kavica, razstavljanje koles in s taksijem do letališča. Zaradi zamude letala sva morala prespati v hotelu na dunajskem letališču, od koder sva naslednji dan dopoldne prispela domov. Za nama je še eno nepozabno romarsko kolesarjenje. Z njim sva zaključila obisk osmih največjih katoliških romarskih središč: Jeruzalema v Sveti deželi, Rima in San Giovanni Rotonda v Italiji, Santiaga de Compostela v Španiji, Lurda v Franciji, Fatime na Portugalskem, Međugorja v BiH in Čenstohove na Poljskem.


34

Šport

www.e-utrip.si

krošnjar

avgust

35

mmxi

V Sodražici oddamo v najem poslovni prostor za pisarne ali trgovino v izmeri 130m2 v pritličju. Prostori ima ločen vhod, sanitarje in garderobo.

sodražani osvojili triglav

V Sodražici oddamo v najem poslovni prostor za pisarne ali predavalnice v izmeri 170,5m2 v prvem nadstropju. Pisarne imajo ločen vhod sanitarje in garderobo.

Fragmat izlolirka d.o.o., Cesta Majde Šilc 1, 1317 Sodražica T: 01 8350 280 F: 01 8350 281 M: 041 962 548 E: zvonko.zakrajsek@fragmat.si

i.L.

S v prijateljski tekmi ribničani boljši od kočevarjev i.L.

v

prijateljski tekmi, ki je bila za oba tekmeca prva v pripravljalnem obdobju, sta ekipi prikazali res veliko. Srečanje se je po pričakovanjih končalo z visoko zmago gostiteljev, izid je bil po tretjinah 40:25. pri Ribničanih je bil s šestimi zadetki najboljši strelec Jelenić, pri Grči jih je pet dosegel Grebenc. prvo tretjino sta bili na igrišču najboljši sedmerici, pri Grči je manjkal rahlo poškodovani Josič. Gostitelji so do visokega vodstva prišli predvsem s strpno obrambo in zadetki iz proti napadov, Grča je z borbenostjo pustila dober vtis. v drugi in treti tretjini so priložnost dobili vsi igralci, ki so se borili po svojih močeh. letošnje okrepitve Riko hiš so pokazale dobro igro. »Takšnega pristopa si želim na vsaki tekmi. fantje so pokazali borbenost in širino ne glede na kakovost tekmeca, je dejal trener Ribničanov Mišo Toplak. »izid ni pomemben, najbolj sem vesel, da so vsi fantje občutili moč tekmeca,« je dodal trener Grče damijan škaper.

odraška pohodniška sekcija je tudi letos zelo aktivna. prejšnjo soboto so osvojili Triglav, pred tem pa iz domačega kraja do očaka slovenskih gora v petih dneh prehodili okoli 180 kilometrov. v torek so se ob 6. zjutraj zbrali pred znano gostilno Majolka bar v Sodražici ter se odpravili na petdnevni pohod, ki bo vrle in marljive pohodnike popeljal kar na sam vrh Triglava. da je to pohod, ki je resnično vreden spoštovanja priča tudi dejstvo, da se ga ni ustrašilo niti enajst pohodnic. prvega dne so planinci prenočili nekje pri vrhniki, v četrtek je bila po desetih urah hoje njihova postaja na blegošu, v petek pa so jih noge nesle v smeri bohinjske bistrice, v bližnji uskovici, kjer so tudi prespali. pozno zvečer so se jim pridružili še ostali ljubitelji gora, ki jim čas ni dopuščal, da bi bili ves čas zraven, to pa so: Janez Mihelič, Jelena Mihelič, Marinka Turk, darinka žagar, Meta Trhljen, Jan Trhljen Jan in boris Mestek. v soboto zjutraj jih je čakal najtežji del poti do vrha Kredarice. druščina je v nedeljo sestopila s Triglava in se vrnila domov. Sicer se je pohoda udeležilo 19 žena in mož, med njimi je tudi 81-letni franc češarek, dolgoletni izkušeni planinec in pohodnik, ki je dejal, da je zanj ta pot povsem primerna, kot vsaka druga. S kombijem sta skupino ves čas spremljala Anton Matelič in Stane pogorelec, ki sta skrbela, da planinci ne nosijo preveč opreme, da imajo hrano ne samo iz nahrbtnikov, pa tudi za prvo pomoč in morebitni transport utrujenih je bilo ves čas poskrbljeno.

MESEČNI SEJEM

BELMAN

• TOPLOTNO IZOLACIJSKE FASADE

7. SEPTEBRA (vSaKega 7. v MeSeCU) NOVA VAS

• PLESKARSKA DELA

3. SEPTEMBRA V LOŠKEM POTOKU, PRED OSNOVNO ŠOLO

• OBNOVA IN SANACIJA FASAD, NAPUŠČEV IN NOTRANJIH PROSTOROV

6. SEPTEMBRA V RIBNICI, PRED MIKLOVO HIŠO TeKSTil, oBUTev, PoSTeljnina, SveČe, ... vaBljeni od 8 do 16 Ure

• PREVOZ GRADBENEGA MATERIALA DO 9,5 T (HIAB)

gsm 041 538 424 , Maršanič Bojan s.p. Breg pri Kočevju 10, 1332 Stara Cerkev

PARKETARSTVO

KLARIČ Aleš Klarič s.p. Mestni log II/26 1330 Kočevje m 031 681 569 m 041 681 569

BELMAN D.O.O., GORENJE 62, STARA CERKEV M: 041 652 882, M: 041 322 946, F: 01 89 53 953 INFO@BELMAN.NET, WWW.BELMAN.NET

Tradicija, izkušenost in kakovost • Obnova starih ostrešij in izdelava novih • Tesarska in krovska dela • Izraba nadstreškov • Pokrivanje s kritino leskan proti toči • Postavljanje novih ostrešij in nadstreškov • Pokrivanje vseh vrst streh Otavice 34a 1310 Ribnica

t: 031 369 908 f: 01 8363 066

• Montaža strešnih oken • Montaža žlebov in odtočih cevi • Montaža žlot, obrob, dimniških obrob • Izdelava brunaric • Prodaja žaganega lesa smreka, jelka (za ostrešja) in druge vrste lesa www.sirius-doo.si info@sirius-doo.si

• Predelava lesa • Les za ostrešja • Letve deske • Brune • Ladijski pod


36

www.e-utrip.si

najboljši partner v nesreči

14.400 €

PNA D.O.O., ZALOŠKA CESTA 58A, LJUBLJANA

NAJVEČJA IZPLAČANA ODŠKODNINA V MESECU JULIJU

Utrip - Krošnjar avgust 2011  

Lokalni časpois , ki pokriva Ribnico, Sodražico ,Velike lašče

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you