Page 1

kočevar

avgust

1

mmxi

brezplačni časopis občin Kočevje & Kostel 6.300 izvodov avgust MMXI

Uspehi mladih Kočevarjev: špela kolarič nik cimprič Urška bakovič


2

www.e-utrip.si

kočevar

avgust

uvodniK

mmxi

Kočevje Open 2011 IZDAJA STUDIO UTRIP D.O.O. TRATA XIV/6, 1330 KOČEVJE

NOVA FREKVENCA

VPISANI V RAZVID MEDIJEV: 1531

NOVA FREKVENCA  GAJA, MASAŽNE STORITVE IN SVETOVANJE SONJA KOLAR S.P., REŠKA CESTA 5A, 1330 KOČEVJE

UREDNIK IVAN GABRIČ

M: 040 307 894

• TUINA KITAJSKA MASAŽA • • MANUALNA LIMFNA DRENAŽA • • REFLEKSNA MASAŽA STOPAL • • KRANIOSAKRALNA TERAPIJA • • INTUITIVNO SVETOVANJE • • KLASIČNA MASAŽA • DARILNI BONI

KOČEVJE OPEN 2011 TENIŠKI TURNIR Z NAJVIŠJIM DENARNIM SKLADOM V SLOVENIJI

NA TENIŠKIH IGRIŠČIH V GAJU OD 9. DO 11. SEPTEMBRA 2011

Priba okna d.o.o. Kompolje 68 1312 Videm-dobrepolje

Proizvodnja Velike Lašče Na postajo 40A

OKNA PRIBA

OBLIKOVANJE IN PRELOM GAŠPER PREMOŽE OGLASNO TRŽENJE ANA ŠABIČ

SOUSTVARJALCI UTRIPA darja valenčič IRENA CIGLIČ MATEJ MEMEDOVIČ Mateja torbar MIHA KOLARIČ NINA ŠTAUDoHAR PETRA ŠOLAR Rok Bosina Sara Vajdič sergej ambrožič Tina Zajc TISK KVM GRAFIKA, RIBNICA NAKLADA ČASOPISA KOČEVAR UTRIP OBČIN KOČEVJE & KOSTEL 6.300 IZVODOV NAKLADA ČASOPISA KROŠNJAR UTRIP OBČIN RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK & VELIKE LAŠČE 5.400 IZVODOV

tako s strani igralcev kot sodnikov. Odlično medijsko podprt turnir z vrhunsko pozornostjo do igralcev in kulturno-glasbenimi prireditvami bomo letos ponovili in poskrbeli, da bo z leti postal tradicionalen. Največja zahvala za teniški dogodek leta pa gre seveda sponzorjem, brez katerih ne bi bilo mogoče izvesti najboljši teniški turnir v Sloveniji. Se vidimo v Gaju!

Ne spreglejte 4 Za trajnejšo oskrbo s pitno vodo 5 Kočevski rotarijci so proslavljali 6 Izjave ob sklepnem dejanju 18. Mladinske gasilske olimpijade 9 Ne trikrat - štirikrat hura za naše! 10 Živeti z gozdom - Valvazorjevo priznanje 11 Tudi na Kočevskem imajo ljudske noše 16 Urška z Mirno spi nocoj do drugega mesta na FeNSu 18 Špela Kolarič članska državna prvakinja 23 Kako se izogniti kardiovaskularnim obolenjem? 24 boj med spoloma – drama današnjih dni 28 Internetni bonton ali »netiquette« 35 Nik Cimprič, nogometaš 37 Veseli taxi, ni kriv ! 38 Piknik ob 25. obletnici DSOKočevje 41 Rekreacijski turnir trojk v odbojki na mivki 44 Usklajenost z naravo bivanja 48 Kolesarsko romanje po Poljski

Želite sodelovati z nami?

ZA OGLAŠEVANJE V UTRIPU POKLIČITE: 070 899 998 - ANA ŠABIČ ALI PIŠITE NA E-MAIL: ANA@STUDIOUTRIP.SI

ZA MOREBITEN OBISK TISKARSKEGA ŠKRATA SE VAM GLOBOKO OPRAVIČUJEMO

Salon: Cesta Ljubljanske brigade 23a, Ljubljana | Delovni čas: od pon. do pet. od 10⁰⁰ do 12⁰⁰ in od 14⁰⁰ do 17⁰⁰ t: 01 510 55 30 f: 01 510 55 31 m: 041 449 334 - Barbara Štefanc m: 041 402 780 - Primož Štefanc priba@amis.net | www.priba-okna.si

ivan gabrič

KOORDINATORKA PROJEKTOV Katarina Turkovič

VSE PRAVICE ZADRŽANE. PONATIS CELOTE ALI POSAMEZNIH DELOV JE DOVOLJEN LE S PRIVOLJENJEM IZDAJATELJA.

PVC okna | notranja in vhodna vrata | rolete | žaluzije komarniki | zunanje in notranje police | montaža sistemov knauf ...

S

eptembra bomo s pomočjo Teniškega kluba Kočevje in Gregorjem Memedovičem organizirali že 2. teniški turnir z najvišjim denarnim skladom v Sloveniji - Kočevje open 2011. Gre za najboljši teniški turnir na sončni strani Alp, saj smo že ob izvedbi prvega 4-dnevnega turnirja, katerega zmago si je priigral 25-letni Rok Jarc TK Triglav iz Kranja, poželi pohvale,

POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI 1330 KOČEVJE LETNA NAROČNINA ZA DOSTAVO NASLOVLJENEGA ČASOPISA JE 12,00€ Z DDV

brezplačna objava vseh dogodkov iz naše regije Pošiljajte nam svoje zgodbe za objavo dnevno sveže lokalne informacije Oglejte si reportaže športnih dogodkov www.e-utrip.si

3

Imate konstruktivno kritiko? Imate dobre ideje? Bi nas radi obvestili o nekem dogodku? Pišite nam na: info@studioutrip.si


4

iz naše občine

www.e-utrip.si

Od leve proti desni Željko Rečnik (Hidroinžiniring d.o.o.), dr. Vladimir Prebelič, Marjan Pezdirc ( CGP d.d. Novo Mesto).

Za trajnejšo oskrbo s pitno vodo Sergej Ambrožič

O

bčine Kočevje, Ribnica in Šentjernej bodo izvedle skupni projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke - 2. faza«.Izvedba projekta bo zaščitila razpoložljive vodne vire, predvsem reke in podtalnice na omenjenih področjih. Z investicijo in njenim projektom bo v Občini Kočevje poskrbljeno za odvajanje in čiščenje odpadne vode za dodatnih 1.845 prebivalcev. Poraba vode se zelo hitro povečuje, čiste in dostopne vode pa je in bo vse manj. Največ k temu pripomore onesnaženje voda, ter kmetijstvo, ki porabi okoli 80 odstotkov vode primerne za pitje. To je še posebej na udaru na našem preluknjanem kraškem svetu, ker se oskrbujemo in pijemo pač to, kar vanj prileze. S tem lahko sklepamo, da se bo odvisnost iz tega vira naše oskrbe z vodo še povečevala. Temu tako je nadvse pomembno to, da se zagotovi dolgoročna rešitev za našo oskrbo s kakovostno in čisto vodo tudi v bodoče. Temu ni odveč dodati naključje, da je OZN, desetletje 2005-2015, razglasilo za desetletje varovanja voda. EU temu posredno in neposredno sledi ter spodbuja z direkcijami in finančno - preko kohezijskih skladov, da se aglomeracije (povezovanja periferij mesta s njegovim središčem) ko-

munalno in drugače uredijo. Občina Kočevje je za slovenske razmere sicer dobro pokrita s kanalizacijskim in vodnim sistemom. V mestu Kočevje je več kot 90 odstotkov prebivalcev priključenih na kanalski sistem. Velika večina prebivalstva je priključena tudi na obstoječo čistilno napravo, ki, kot pove župan je njena izkoriščenost na slabih 50 odstotkih. Skupna dolžina kanalizacijskih vodov je okrog 50 kilometrov, na njo pa je priključenih približno 1.500 gospodinjstev (85 odstotkov). Kanalski sistem od-

ni Kočevje. Poleg tega je dr. Vladimir Prebilič podpisal pogodbo tudi s prokuristom družbe Hidroinžiniring d.o.o., g. Željkom Rečnikom, katerega družba bo izvajala nadzor nad omenjenim projektom. Kot pove g. Marjan Pezdirc, predvideva projekt načrt izgradnjo kanalizacijskega sistema za naselja Šalka vas, delno Željne, Kočevje, Breg in v Podgorski ulici. Obsega gradnjo kanalizacije v skupni dolžini 9,8 km in gradnjo petih črpališč za prečrpavanje odpadnih voda. Dela so oddana po »rumeni knjigi«, kar pomeni po principu ključ v roke (izvajalec bo izdelal projektno dokumentacijo, pridobil gradbena dovoljenja in seveda samo izvedbo). Pričetek del se načrtuje za sredino septembra 2011, zaključek gradbenih del leta 2013, leto 2014 pa je predviden zaključek projekta. Celotna vrednost investicije je ocenjena na 2,9 milijona €, od tega bo EU preko Kohezijskega sklada prispevala 59,3%, država 10,5% in občina 30,2% investicije. Učinki projekta? Sama izvedba projekta bo potekala po utečenih in s tem zakonsko določenih normativih za tovrstne projekte (hrup, zavarovanje prometa, nadzor ipd.). Nekaj malega stroškov bodo nosili tudi sami občani na omenjenih trasah projekta,

Pričetek del se načrtuje za sredino septembra 2011, zaključek gradbenih del leta 2013, leto 2014 pa je predviden zaključek projekta. vaja vodo iz delov naselij Stara cerkev, Slovenska vas, Breg, Mahovnik, Šalka vas in iz Kočevja. Ostala naselja in deli njih v Občini Kočevje pa so brez urejenega odvajanja in čiščenja odpadne vode, kar bi dolgoročno znal biti problem za naše okolje in oporečnost vode, ki jo pijemo. Da do tega ne bi prišlo, sta v sredo, 17.8.2011, župan občine dr. Vladimir Prebilič in predsednik uprave izvajalske družbe CGP d.d. Novo mesto, Marjan Pezdirc, podpisala pogodbo o dograditvi kanalizacijskega sistema v Obči-

vendar donosnost investicije in njena obligacijska narava naj bi vsekakor upravičevala smotrnost za projekt. S tem je načrtovana za občane povrnitev investicije v nekaj letih, za občino pa nekje v 16 letih. Pri tem kajpak ne gre pozabiti tudi na številne posredne sinergijske učinke investicije (od čistejšega okolja, zdravja, do gospodarstva). S projektom bo Kočevje s pripadajočimi aglomeracijami povezalo 98 odstotkov gospodinjstev v komunalno mrežo, kar je tudi za EU nadpovprečno.

kočevar

avgust

5

mmxi

Božena in Savo

Kočevski rotarijci so proslavljali Petra Šolar

1

06 let po nastanku rotarijstva v Združenih državah Amerike in 80 let po ustanovitvi prvega slovenskega Rotary kluba so slovenski rotarijci letos dobili svoj distrikt 1912 in se tako odcepili od distrikta 1910, ki je poleg slovenskih združeval še avstrijske, hrvaške in bosanske rotarijce. Ustanovitev samostojnega distrikta, ki okrog tisoč stotim članom iz Slovenije zagotavlja večjo avtonomnost, so v Kočevju

v začetku julija združili s proslavljanjem desetletnice delovanja svojega kluba, oba dogodka pa zaznamovali s postavitvijo obeležja v Titovem parku. Člani Rotary kluba Kočevje so sledeč izpolnjevanju poslanstva rotarijstva, tj. 'vzpodbujati in krepiti ideale nudenja pomoči kot temelja dragocenih podvigov', v minulih letih izvedli kar nekaj dobrodelnih akcij. Med njimi sta bili zagotovo najbolj odmevni

Zaključili so se 12. Poletni večeri

J

ulija je znova zaživel poletni kulturni utrip našega mesta. Vsak četrtek zvečer, vse tja do konca avgusta, je bila mestna ploščad v znamenju dobre glasbe, igre, plesa, smeha pa tudi čarovnij. Občinstvu se je v toplih,

zbiranje sredstev za nakup dvigala v kočevskem zdravstvenem domu in ustanovitev Fundacije mag. Alenke Gabrič. Slednja vsako leto omogoči dve enoletni štipendiji nadarjenima dijakoma oz. študentoma iz širšega kočevsko-ribniškega območja. Andreja Rako, predsednica Rotary kluba Kočevje, ki je funkcijo prevzela od Branka Merharja, je poudarila, da je pridobitev samostojnega slovenskega distrikta velika čast, ki prinaša več samostojnosti v odločanju, a znotraj usmeritev globalne organizacije, ki združuje več kot milijon somišljenikov. Rotarijstvo izvira iz Združenih držav Amerike. Svojo idejo o ustanovitvi kluba, ki bi vzpodbujal prijateljstvo med poslovneži, je odvetnik Paul Harris udejanjil 23. februarja 1905, ko je sklical tri prijatelje, ki so na prvem sestanku razpravljali o njegovi zamisli: poslovneži bi se redno srečevali, krepili tovarištvo in širili krog poslovnih znancev. Kmalu zatem je ustanovil moški klub, katerega člani so se srečevali vsakokrat pri drugem – odtod tudi ime rotary, saj 'rotation' v slovenščini pomeni vrtenje, kroženje. Rotary je v več kot stotih letih zrasel v svetovno organizacijo, ki ima okrog 33 tisoč klubov v približno dvestotih državah sveta.

katarina turkovič

hladnih in deževnih poletnih večerih predstavilo 9 glasbenih skupin in nekaj uspešnih posameznikov ter čarodej. Za piko na i ob zaključku poletnih večerov pa še stand up komik. Organizator je tako poskrbel za širok in pester

program nastopajočih in s tem zadovoljil marsikateri glasbeni in gledališki okus vseh generacij. Zagotovo je bilo za vsakogar nekaj! In naj ponovimo tudi tokrat: Se vidimo na mestni ploščadi prihodnje leto!

Po valovih Jadrana nas je popeljala priznana hrvaška ženska klapa Luka

Slovenska cover skupina Pulcija je z najboljšimi skladbami skupine The Police navdušila občinstvo.


6

iz naše občine

www.e-utrip.si

Izjave ob sklepnem dejanju 18. Mladinske gasilske olimpijade pripravil sergej ambrožič

Walter Egger, predsednik CTIF-a

»Moram povedati, da smo bili zelo dobro sprejeti tukaj in ugotovili smo, da je bila organizacija in vsa dela pred dogodkom odlično speljana. Ne moremo se dovolj zahvalit za vse to. Posebna zahvala županu in podžupanji za delo in doprinos, vsak dan sta bila prisotna in videli smo, da sta pokazala veliko zanimanje za ta dogodek. Pa ne samo onadva, tudi domačini. Doživeli smo zelo veliko navdušenje s tem, da so bili udeleženi že na

Jos Tholl, predsednik mladinske komisije pri CTIF-u

»Na Olimpijadi je bilo šesto mladih iz 20 držav. Rad bi se zahvalil prebivalcem Kočevja, ki so bili prisotni na vseh dogodkih. To se nam od leta 1977, od kar organiziramo Olimpijado, še ni zgodilo in res bi se rad najbolj zahvalil prav njim - brez vašega obiska na prav vseh dogodkih, ne bi bilo takega velikega uspeha. Žal moramo vedeti tudi, da je bilo prisotnih samo 20 narodov, zaradi težav v matičnih

Ignaz Masha

treningih in na tekmovanjih. To je tudi seveda najboljša reklama za naše opravljeno delo. Pri tem pa bi se zahvalil tudi našim mladim gasilcem, oni so naši nasledniki, oni so tisti, ki bojo v naši prihodnosti skrbeli za našo varnost. Hvala jim. Organizatorji smo ponosni, da nam je uspelo pri delu videti 40 najboljših gasilskih ekip na svetu v Kočevju. Užitek jih je bilo gledati. Olimpijada 2011 je mimo - prihaja pa Olimpijada 2013. Gasilstvo je več kot hobi, to je strast - človek je gasilec iz prepričanja in s ponosom. Ne nosim zastonj največkrat oblečenih uniform na svetu - tega se zavedamo mi in tudi naši ljudje.«

dinske olimpijade, najlepše prav tukaj v Kočevju. Zahvalil bi se rad tudi sponzorju, g. Vetterju.« Anton Koren, predsednik GZS

»Olimpijada v Kočevju je resnično uspela z oceno odlično plus. Kot že rečeno, sem bil sam prisoten na veliko olimpijadah in za primerjavo z njimi, je ta olimpijada v marsičem prekašala vse dosedanje. Posebna prednost te olimpijade je bila bližina z nastanitvami, kar je omogočalo bolj neposreden stik z okoljem. Največja vrednost je nasmejan in razigran otrok. Ko smo skupaj s predsednikom g. Eggerjem obiskali šole in smo otroke iz različnih držav povprašali, kako se

Ljubica Jelušič

državah. Potem pa bi se zahvalil še organizatorjem, rad bi pohvalil sodelovanje, veliko smo rešili brez kakršnih birokratskih težav, posebej bi pohvalil doprinos župana, vedno dostopen in izredno nebirokratsko je reševal težave, ki so se pojavile. 600 mladih je bilo razdeljenih po treh šolah, rad bi se zahvalil za ves material, ki so ga pravočasno dostavili do mladih, rad bi se zahvalil za nastanitev, lahko bi nastanitev primerjali kar s hotelom s tremi zvezdicami. Naj povem, da je bilo Kočevje vredno potovanja, tudi mladi so povedali, da so bili zadovoljni in naj rečem, da je bilo od kar prirejamo mla-

kočevar

avgust

7

mmxi

bilo 18 gasilcev in gasilk, ki smo se začeli pripravljati na to Olimpijado. Prvo leto smo se sestali štirikrat na leto, potem smo rekli, da bo to premalo in smo se hkrati začeli združevati v večjem številu. Vsak je imel svojo skupino gasilcev in gasilk, s katerimi je razpolagal. Ko smo ugotovili, da je to število zadostno, smo se začeli dobivat vse večkrat in večkrat. Ko pa je nastopilo leto 2011, kaj pa zdaj, Olimpijada je pred vrati… Nismo se ustrašili, navajeni smo trdega dela tako, da smo tudi to pripeljali do konca. V pripravljalnem obdobju, ko smo pripravljali objekte, šole, nastanitvene prostore je 150 ljudi, prijateljev-gasilcev iz Bele Krajine, Ribnice in ostalih delov Sloveni-

upravičili vsa zaupanja, čeprav se prostovoljcev organizirali to olimtudi in hkrati zavedam, da to ni pijado. Težko je verjeti, da lahko eno tako majhno mesto organizinajprimernejši čas.« ra en tako velik dogodek in lepo je Ignaz Mascha, videti, da se mladi iz toliko držav vodja tekmovanja sprehajajo po Kočevju. Gasilstvo »Na mladih prostovoljnih gasilcih je ena najmočnejših organizamoramo graditi in še ojačati delo, cij prostovoljstva, solidarnosti, kajti na njih sloni naša prihodnja pomoči in tovarištva v Slovenivarnost. Mladi so zelo dobro za- ji. Sistema varnosti in zaščite ne stopani, gradimo na tovarištvu, moreš graditi brez gasilcev, bodisi prijateljstvu in na dosežkih, ki prostovoljnih ali poklicnih. Zame, so bili na tej Olimpijadi, upam si kot ministrico za obrambo, je gatrditi, najboljši do sedaj. Zakaj silstvo zagotovo eden izmed najje bilo temu tako? Ker je bilo vse trdnejših temeljev skrbi za naše perfektno, tako stadion, prizori- državljane. V gasilstvu je prav, da šča in tudi okolje je bilo odlično, imamo obe oblike organiziranja. od hrane do sprejema, še posebej Tako profesionalne, poklicne kot pa smo to čutili od ljudi, ki so za- tudi prostovoljne gasilce. Prav je, res z ognjem in srcem delali ter da se v nekaterih delih, kjer je zelo pomagali. In to je vsak videl, to so veliko nalog, organizira gasilstvo

zmagovalke Pameče Troblje

počutijo, so ti brez sprenevedanja pokazali resnično veliko mero zadovoljstva. Ne pretiravam, če rečem, da si otroci želijo ostati še v Kočevju in zato dober mentor ne more biti zadovoljen, če niso zadovoljni prvo otroci. V tem velika zahvala vsem organizatorjem, ki so se z vso resnostjo pristopili k Olimpijadi in po malih peripetijah glede nastanitev, sklenili, da bo pa to Olimpijada prijaznih ljudi. In tako je tudi izpadlo.« Anton Fajfar, predsednik GZ Kočevje

»Ko smo mi dobili kandidaturo, pred dvema letoma in pol, nas je

je- smo jih poklicali na pomoč, radi so se odzvali in te šole smo preoblikovali v bivalne prostore. Pomagali so nam tudi naši prijatelji iz hrvaške strani. S tem smo poskušali čim manj vključiti naše gasilce v prvih dnevih, kajti hkrati smo se zavedali, kaj nas še čaka preko celotnega tedna. Ko je prišla nastanitev, z akreditacijo udeležencev v nedeljo, nas je bilo tisti dan v pogonu 200 gasilcev, v ponedeljek 130, na dan tekmovanja pa 220, od kurirjev, redarjev, rediteljev, tehnične ekipe… Ob tej priliki bi se zato zahvalil najbolj našim prostovoljcem, ki so z angažiranjem in odličnim delom

Anton Koren

v ponedeljek videli tudi mladi in to je bil zelo velik doprinos vsem ostalim dosežkom. Na tej Olimpijadi sem bil najbolj navdušeno presenečen nad osebjem, gostoljubnostjo ter okolico oziroma zeleno deželo. Za naslednje leto načrtujem, da z družino obiščem Kočevje ponovno, da ne bom prečudovito- zelene narave občudoval zgolj skozi okno.« Dr. Ljubica Jelušič, ministrica za obrambo RS

Moram se zahvaliti za dobro sodelovanje GZ Kočevje in Občini Kočevje ter GZS, da so tako dobro in z neštetimi urami velikega števila

na profesionalen način, vendar to ne pomeni, da bomo izgubili prostovoljne gasilce. Prav kočevski gasilci so v poplavah lani septembra, pokazali, kako znajo kot prostovoljci podpirati svoje poklicno jedro. In sicer tako, da niso pretirano izgubljali svojo moč, pač pa, da so postopoma vključevali svoja gasilska društva v pomoč ljudem. S tem so v bistvu dokazali, da ni dovolj imeti samo poklicne gasilce, pač pa da, ko pridejo nesreče, kakršne so bile lanske poplave,ali ko so požari, ti neko manjše poklicno jedro gasilcev ne more nekaj veliko pomagati. Potrebuješ množico ljudi.


8

iz naše občine

www.e-utrip.si

kočevar

avgust

9

mmxi

Evropski prvak najboljši tudi pri Urški

Slavnostna otvoritev 18. mla--dinske gasilske olimpijade

Ne trikrat - štirikrat hura za naše!

I.L.

Sergej Ambrožič

Sergej Ambrožič

K

lub harmonikarjev Urška iz Zamostca pri Sodražici je v soboto, 7. avgusta, že 19-ič pripravil srečanje harmonikarjev, ki prste vlečejo po tipkah diatonične harmonike. »Uspelo nam je, tudi vreme je zdržalo. Seveda je izstopala kakovost nastopajočih, strokovna komisija pa je izbrala naj harmonikarja po svojem okusu. Glede na odziv obiskovalcev, je ravnala prav. Blaž Brudar je mlad harmonikar, ki je pred kratkim zmagal na evropskem prvenstvu, svoj talent pa je zavzeto potrdil tudi pri nas,» ni mogel skriti zadovoljstva nad prireditvijo Franc Lesar, predsednik Kluba harmonikarjev Urška. Strokovna žirija v sestavi Drago Pelikan, Janez Kordiš, Vili Marinček, Marjan Skubic in Grega Čepon je pri vsakem nastopajočem ocenjevala umetniški vtis, tehnično izvedbo ter ritem ozi-

na in kakovostna je bila tudi skupina med 13. in 18. letom starosti. Blaž Brudar, sicer evropski prvak v diatonični harmoniki iz Vinje vasi pri Novem mestu z dvema skladbama ni prepričal le občinstvo, ampak tudi strokovno žirijo. Na drugo mesto se je uvrstil Mitja Bukovec iz Rake, na tretje pa Matija Markljec iz Mokronoga. V skupini med 18. in 50. letom je zmagal Ervin Šavorn iz Grdinov, drugi je bil Grega Kuzma iz Štalcerjev, Boštjan Šporar iz Dolenjih Lazov je bil tretji. Grče med harmonikarji so prav tako navdušile. Zmagal je Tone Klun (Prigorica), pred Ivanom Šporčičem (Cerklje ob Krki) in Vinkom Višeničnikom (Kranj). »Sklenil sem, da se bom udeleževal vseh tekmovanj na katerih me doslej ni bilo. Ta zmaga pomeni potrditev mojega trdega dela, ki se ga bom še naprej trdo držal. Tukaj sem zaigral skladbe, ki so

Kočevar Grega Kuzma iz Štalcerjev osvojil 2. mesto v skupini med 18. in 50. letom. roma melodičnost. V skupini harmonikarjev do 12 let je prvo mesto dodelila Mateju Markljecu iz Mokronoga, drugi je bil Grega Skubic iz Plešivice, tretji pa Kevin Poredoš iz Novega mesta. Številč-

postale evropske zmagovalke, torej Čardaš in venček uspešnic, ki so bile prirejene za harmoniko,» je sijal od zadovoljstva 17-letni Novomeščan Blaž Brudar. Brez Golice ni veselice

pošljite nam opis zanimivosti iz vašega kraja www.e-utrip.si

V

Kočevju, na mestni ploščadi, se že dolgo ni zbralo toliko ljudi, kot jih je pričakalo slavnostno otvoritev 18. mladinske gasilske olimpijade. To je za naše mesto dobrodošlo in spodbudno, saj smo konec koncev pričakovali in se pripravljali na ta dogodek kar lep čas. In sedaj ga resnično imamo, s tem pa je Kočevje postalo tudi uradno prvo olimpijsko mesto v Sloveniji! Pred uradnim začetkom slavnostne otvoritve so z glasbenim vložkom poskrbela dekleta iz vokalne skupine Vocabella in policijski orkester. Ob 19. uri -po programupa se je začelo zares. 18. mladinsko gasilsko olimpijado je odprl predsednik mednarodne gasilske organizacije Walter Egger. S kratkimi govori so mu sledili še ostali prominentni gostje, Joss Tholl, predsednik mednarodne komisije mladih gasilcev pri CTIF, Anton Koren, predsednik Gasilske zveze Slovenije ter župan občine Kočevje, dr. Vladimir Prebilič. Slišati je bilo moč glede namena in pomena prostovoljnega gasilstva in olimpijade, o našem ponosnem in prijaznem mestu ter predvsem posvetitvi dogodka in olimpijade Mladim. Ti so in bojo, za čas trajanja olimpijade, nedvoumno glavni akterji. Svojo čast dogodku je med govori in preko velikega platna iz-

Pošiljajte nam svoje zgodbe za objavo na portalu www.e-utrip.si

kazal tudi sam predsednik države dr. Danilo Turk, ki je med drugim poudaril pomen medsebojnega sodelovanja in kolegijalnosti, ki je v gasilskih vrstah ne manjka. Sledila je zaprisega slovenskih tekmovalcev in dvig zastave, nato pa najbolj svečan del prireditve prižig olimpijske plamenice. Čast je pripadla našima - lokalnima mladincema Gašperju Bizjaku in Darji Kordiš. Po uspešnem prižigu je sledil spust balonov in nato počasen premik do velikega šotora, ob športni dvorani. S spustom balonov se je svečani del tudi končal. V šotoru so se predstavljali vsi udeleženi narodi. Predstavljali so se preko biltenov, najrazličnejših spominkov in prigrizkov ter pijače, ki so za posamezno državo značilni. Čeprav je bilo v šotoru kar vroče, pa to vseeno ni zmotilo ljudi, da ne bi, če nič drugega, vstopili vsaj malo »pofirbcat«. Šotor je bil tako skoraj nabito poln, kar je tudi prav in dokaz, da je s tem Olimpijsko Kočevje prevzelo tudi olimpijski slogan po sodelovanju. Bil je to zares enkraten in velik dogodek za nas občane in mesto Kočevje, ki smo ga z aplavdiranjem in množično udeležbo, tako na ploščadi kot pod šotorom, izjemno lepo sprejeli in počastili, kot se za tak dogodek spodobi.

preverite vabila na dogodke www.e-utrip.si

Ž

e od zgodnjega jutra je v Kočevju mrgolelo. Gasilci, navijači, obiskovalci in organizatorji so mrzlično pričakovali začetek glavnega tekmovalnega dne 18. mladinske gasilske olimpijade. Najštevilčnejša podpora slovenskim ekipam je seveda prišla z Zbilj in Pameč, ob njih pa so bili glasni tudi Hrvati, Francozi, Čehi in Angleži. Točno ob osmih je iz zvočnikov na nabito polnem kočevskem stadionu zadonela najava 18. mladinske gasilske olimpijade in tekmovanje se je začelo. Ekipe so po vnaprej določenem

Zbilje in z njimi njihovi navijači so ob tem dobesedno eksplodirali. In kar je bilo za nekatere popolno, je bilo za druge malo manj. Tako je bilo na eni strani in ob naših solzah sreče moč videti na drugih straneh tudi marsikatero solzo žalosti in razočaranja. A tako pač je. Po koncu uradnega tekmovanja ob 13. uri, pa so se ob 16. uri na pomožnem stadionu pričele tudi najrazličnejše zabavne igre mladih tekmovalcev. Uradnih rezultatov isti dan ni bilo. Temu smo v petkovem jutru skoraj z nestrpnostjo pričakova-

Končni vrstni red najboljših: mladinke: 1. PGD Pameče-Troblje 2. PGD Zbilje 3. DVD Josipdol 4. SDH Piskova Lhota 5. ZŠ Šunava mladinci: 1. SDH Chlumec nad Cidlinou 2. PGD Pameče-Troblje 3. FF Winden-Windegg 4. FF Tragwein 5. ZS Spiška Nova Ves

država točke (Slovenija) 1064,56 (Slovenija) 1062,95 (Hrvaška) 1060,11 (Češka Republika) 1055,80 (Slovaška) 1050,27 (Češka Rep.) (Slovenija) (Avstrija) (Avstrija) (Slovaška)

vrstnem redu prihajale na tekmovalno površino. Ob žvižgu sodnika je z lahkoto bilo moč opaziti popolno angažiranost in predanost vsakega tekmovalca, da iztisne iz sebe svoj maksimum. Pomembno je bilo vaji (vaja z ovirami, štafeta na 400 m) opraviti hitro in brez napak, saj so bili v tem primeru kazenski pribitki. Vsi so bili resnično dobri, vendar vseeno- toliko veselja in fantastičnih obetov, kolikor jih je prinesel zadnji slovenski nastop,pa že dolgo ne. Tekmovalke PGD

1076,16 1076,07 1072,79 1072,51 1070,75

li uradne rezultate 18. mladinske gasilske olimpijade. In ti so še kako potrdili sanjski razplet, saj smo pri mladinkah prvič v zgodovini mladinskih gasilskih olimpijad slavili kar dvojno zmago! Olimpijske prvakinje so postale mladinke PGD Pameče-Troblje, drugo mesto pa so osvojile mladinke PGD Zbilje. Za popoln uspeh pa so poskrbeli še mladinci PGD Pameče-Troblje, ki so z zaostankom pičlih 9 stotink točke osvojili drugo mesto. Čestitamo vsem in še posebej seveda našim!


10

iz naše občine

www.e-utrip.si

Živeti z gozdom Valvazorjevo priznanje Pokrajinski muzej Kočevje, Foto: Branko Babič

Pokrajinski muzej Kočevje je za razstavo Živeti z gozdom. Gozdnogospodarsko območje Kočevje prejel Valvasorjevo priznanje za leto 2010, najvišje stanovsko odličje slovenskega muzejstva.

V

obrazložitvi na svečani podelitvi 17. maja 2011 v Narodni galeriji v Ljubljani je bilo zapisano: "V Pokrajinskem muzeju Kočevje so z razstavo Živeti z gozdom. Gozdnogospodarsko območje Kočevje predstavili prostrane kočevske gozdove in pragozdove, ki zaradi svoje ohranjenosti predstavljajo veliko bogastvo Slovenije. Na poučen, zanimiv in doživljajski način so prikazali naravne značilnosti Kočevskega, zgodovino gozdarstva in z gozdom povezane gospodarske dejavnosti. Pomen in vlogo gozdov so upodobili s pomočjo ambientalnih postavitev, kjer še posebej izstopa kaluža s stopinjami divjadi. Prav

posebno zgodbo pripoveduje živo pragozdno deblo v muzejski avli. Razstava, ki obiskovalca na neprisiljen način usmerja k opazovanju narave, je postavljena v več prostorih. Skoznje domiselno usmerja stečina divjih živali. Fotografske upodobitve dopolnjujejo zvočni prostori in filmi o gozdu. Slovar gozdnih izrazov vodi obiskovalca skozi razstavo in prek kataloga. Vanj je vključen tudi živ jezik, saj najdemo veliko narečnih izrazov, ki bi s časom gotovo utonili v pozabo. Ob razstavnem katalogu je izšla še vrsta tiskovin, gradivo in razstava pa so dostopni tudi na internetu. Ponudbe za različne

skupine, vključno z obiskovalci s posebnimi potrebami, obsegajo številne obrazstavne dogodke, predavanja, ustvarjalne delavnice in prilagojena vodenja. Razstava je nastala v sodelovanju s številnimi zavodi, podjetji, društvi, lokalno skupnostjo in posamezniki s področja gozdarstva in naravovarstva. Razstava je naravnana ekološko: gradivo so prinesli iz gozda in tja ga bodo po koncu razstave tudi vrnili. S projektom se je muzej dejavno vključil v Mednarodno leto gozdov 2011. To je vzrok, da del razstave gostuje v avli Ministrstva za kmetijstvo RS v Ljubljani. Razstava Živeti z gozdom. Gozdnogospodarsko območje Kočevje omogoča doživet in poučen sprehod po kočevskih gozdovih, je aktualana, oblikovana interpretativno in interdisciplinarno ter dejavno vključuje lokalno skupnost. Ekipa muzejskih delavcev Pokrajinskega muzeja Kočevje, Vesna Jerbič Perko, Nadja Kovačič in Ivan Kordiš je s svojim uigranim, visoko strokovnim in k potrebam javnosti naravnanim delom prislužila Valvasorjevo priznanje za leto 2010, ki ga podeljujemo Pokrajinskemu muzeju Kočevje." V Pokrajinskem muzeju Kočevje je samo še do 25. septembra 2011 na ogled odmevna dvojezična razstava Živeti z gozdom. Gozdnogospodarsko območje Kočevje. Uradni zaključek pa bo potekal v četrtek, 22. septembra 2011, ob 19.00 uri.   Celotna razstava je na ogled na spletnem naslovu http://portfolionow.com/LUMINUS_FLIPBOOK /muzej_ kocev je/Razstava _ Ziveti_z_gozdom/index.html.

Letovanje otrok

kočevar

avgust

11

mmxi

Tudi na Kočevskem imajo ljudske noše

Na

Prangerjadi v Predgradu in mladinski gasilski olimpijadi v Kočevju so imeli obiskovalci priložnost prvič videti tudi kočevsko (kočevarsko) ljudsko nošo. V enem tednu je bila narejena s pomočjo Pokrajinskega muzeja Kočevje , in sicer po Valvazorjevi upodobitvi iz leta 1689. Željo za-

i.l.

njo je prvi pokazal domačin Savo Mutić, ki je bil na nekaterih večjih prireditvah, tudi na sejmu v Gornji Radgoni, oblečen v zelo podobno nošo iz Bele Krajine. Znanec ga je le spodbudil. Dejal mu je: »Tako postaven, dolgega in odločnega koraka si. Kočevarska noša pa bi te naredila še bolj pokončnega«. Prisluhnil mu je, njemu pa so obli-

OZRK Kočevje, Alenka Bunderla

Dva velika glasbena izziva za Leo Likar

V

K

letošnjem letu so otroci iz Kočevja letovali v Domu domžalskih otrok v Vantačičih - Malinska, na otoku Krku. Letovanje je bilo organizirano 10 dni dveh terminih, in sicer od 9. do 19. julija in od 8. do 18. avgusta. Letovanja se je udeležilo 83 otrok. Zahvaljujemo se vsem, ki ste s svojim prispevkom omogočili počitnice otrokom.

očevska pevka Lea Likar je širšo javnost prvič opozorila nase leta 2009 na etno festivalu Etnokostel 2009 v Kostelu. S pesmijo »Moj dom je tam« je prepričala strokovno komisijo, ki ji je dodelila prvo nagrado. Prav tako so jo za najboljšo določili ostali nastopajoči. Istega leta se je ustanovila vokalna za-

sedba Vocabella. Hkrati je Lea začela peti spremljevalne vokale pri Jadranki Juras, kasneje pri Bilbi, sodelovala pa je tudi s skupino Šukar, Omarjem Nabrom in Big Foot Mamo. V začetku leta 2010 je s skupino Zadnji taxi stala na odru EME, uspelo pa se ji je uvrstiti tudi na festival Slovenska popevka 2010. Zapela je pesem

kovalci in vsi tisti, ki so pomagali »človeka spraviti v obleko«, od glave do pete. Za enkrat sta narejeni le dve noši, moška in ženska, Mutić pa pričakuje, da bodo do konca leta imeli »uniformiranih« toliko žena in mož, da bi lahko sestavili plesno skupino. Kočevska noša se pri moških sestoji iz širokih hlač iz grobega svetlega platna, srajce z dolgimi širokimi rokavi in ovratnikom. Srajca in hlače so v pasu opasane s pasom. Hlače, stisnjene v pasu se pod koleni končujejo v črnih škornjih z zavihkom. Preko srajce in hlač leži dolg temen suknjič s sedalom. Na hrbtu je vreča. Glavo moškemu, ki ima v rokah sodček (barilček) prekriva širokokrajen klobuk. Na ženski kočevsko nošo, v Predgradu je bila vanjo oblečena Zdenka Mihor, v Kočevju pa Božena Majerle, prepoznamo z naslednjim opisom: sestoji z do gležnjev segajoče srajčne obleke z dolgimi širokimi rokavi, ki jo prekriva iz domačega sukna izdelana suknja, segajoča do kolen. Ženska obutev so črni čevlji, nad njimi volnene gamaše. Glavo ženske, ki v rokah drži košaro, pokriva ruta. »Mavrica do sanj« avtorjev Mihe Goršeta in Jureta Golobiča in se kot debitantka v hudi konkurenci prekaljenih glasbenih mačkov uvrstila na odlično 5. mesto. Letos sta pred Leo dva velika glasbena izziva, saj se bo lahko predstavila na obeh največjih slovenskih festivalih. Prvi je Festival narečnih popevk 2011, ki bo potekal 11. septembra v Veliki dvorani SNG v Mariboru. Skladbo »Kje si moja vas« so spisali domačini Roman Zupančič, Miha Gorše in Uroš Planinc, Lea pa jo bo zapela v dolenjskem narečju. Teden dni kasneje, v nedeljo 18. septembra 2011 se bo v Studiu 1 RTV Slovenija izbirala že 49. slovenska popevka. Tudi tu se bo Lea predstavila s skladbo domačega avtorja Žige Bižala. Pesem nosi naslov »Ne sanjaj kril«. Oba festivala bo neposredno prenašala nacionalna televizija SLO 1 in Radio Slovenija, prvi program. Vabimo vas k spremljanju festivala. Z vašo podporo lahko Lei in njeni glasbeni ekipi pomagate do čim boljše uvrstitve.


12

www.e-utrip.si

VSE JE MOŽNO, ČE JE LE VOLJA OBČINA KOČEVJE, FOTO: GORAZD SVETE

. Letošnje poletje je bilo drugačno, vsaj v kočevju. Medtem, ko so po marsikaterem drugem slovenskem mestu poletna vročina in počitnice spraznile ulice, je kočevje živelo – oziroma ponovno zaživelo. Kočevje je postalo prvo slovensko olimpijsko mesto, na to smo lahko ponosni.

no vlogo udobne, varne in gostoljubne namestitve udeležencev tekmovalcev. ključno vlogo pri dobrem počutju, prijazni predstavitvi mesta in ljudi so odigrali naši vodiči in receptorji,  jih je bilo. brez njih, njihove komunikativnosti, odprtosti, tkanju prijateljstva, mesto morda ne bi bilo predstavljeno tako dobro in ljudje tako odprti, da še vedno ostajajo trdne vezi in stiki s številnimi iz vse evrope. v medijih, pa tudi na cesti se je slišalo, da je mesto urejeno, čisto, lepo okrašeno - drage občanke in občani, na tem mestu gre nedvomno največja pohvala komunali kočevje. že dneve pred olimpijado, še posebej pa med samim dogodkom, so fantje in dekleta trdno in pridno delali ter se trudili, da bo mesto nam domačinom v ponos, gostom pa v veselje. ne smemo pozabiti

Mladinska gasilska olimpijada je dokaz, da je vse možno, če je le volja in predvsem želja, da tisto, kar si zastavimo, uspe. organizatorji olimpijade v kočevju smo bili štirje – mednarodna organizacija CtiF, gasilska zveza Slovenije, gasilska zveza kočevje in občina kočevje. da je bilo sodelovanje pri organizaciji odlično, kaže rezultat. občina kočevje bi želela s stavki napisanimi v nadaljevanju, izpostaviti in se zahvaliti tistim, predvsem domačim, ki so dodali svoj košček pri tem, da je bil rezultat odličen. če preskočimo mesece priprav in organizacijo pred olimpijado ter začnemo z dnem otvoritve, ko ste poleg sodelujočih na olimpijadi prav kočevarke in kočevarji napolnili mestno ploščad, gre izpostaviti, da je bil prav kulturni program pred otvoritvijo odlična poteza, še posebej ker smo skušali prikazati delček našega kulturnega življenja. zato zahvala in čestitke ob odličnem nastopu in Darja in Gašper sta predstaviti Folklorni prižgala olimpijski ogenj skupini predgrad, vokalni skupini vocabella ter kočevskim mažoretkam, tudi na Hydrovod kočevje, ki je poskrki so nosile dvojno vlogo, izstopajoči bel, da je bila vsa potrebna infrastruknastop na zaključni prireditvi na sta- tura pripeljana do porabnikov. ker je dionu in pomembna naloga nošenja olimpijada športni dogodek, brez zatabel vseh  sodelujočih držav. ko voda za šport ni šlo. vsi objekti in vsi smo že pri kulturnih nastopih gre za- športni dogodki so bili pod burnim hvala tudi plesnemu studiu rusalka očesom direktorja janeza Maršiča in za nastop na velikem odru v petek na njegovih fantov. dejstvo je, da se je za dogodki, ki so predstaviti narodov. zahvala vsem sodelujočim šolam in se odvijali, skrivala vrsta dodatnih akosebju je bila že izrečena, vendar zave- tivnosti in vpletenih ljudi, zato gre na dati se moramo, da so nosile pomemb- tem mestu zahvala klubu mladih in

kočevar

avgust

mmxi

sprejema, podeželske žene so skrbno pripravile pecivo in kruh za več dogodkov, bojan kocjan in zavod za gozdove je funkcionarje popeljal na oglede v evropi edinstvenega primera – kočevski pragozd. župan dr. vladimir prebilič je v sodelovanju z direktorjem vadbenega centra gotenica, funkcionarjem predstavil zgodovino kočevske in prenovljeno starokočevsko vasico gotenico, pokrajinski muzej je odprl svoja vrata za ogled vseh razstav in skrbel za razstavo gasilstvo na kočevskem, ki je bila postavljena na pravo mesto in še kako ob pravem času. nenazadnje gre zahvala kočevskim policistom, ki so nemoteno, vendar vseskozi prisotni, odlično opravili svoje delo. še na nekaj ne gre pozabiti. čestitke kočevskim gostincem, ki so imeli pogum s ponudbo hrane in pijače prevzeti tak izziv, tu gre predvsem misel na rajka pertinača, Francija beljana in jožeta kolarja. kočevski gasilci in prijatelji, prostovoljci – več kot  vas je bilo – takšnega sodelovanja in skupnega dela še ni bilo. dokazali ste, da lahko, da se da! ko ideja, volja, želja in aktivnost stopijo skupaj – je rezultat neizbežen. ko pa je projekt dobil podporo in odobravanje tudi vas občank in občanov Olimpijske prvakinje so postale mladinke – takrat srce mesta PGD Pameče-Troblje zaživi, ker ljudje smo tisti, ki kraju vlivaštevilnim neznano, pa vendar veliko mo življenje. če sami ne bomo dali delo je opravil Mihael petrovič ml., ki vse od sebe, se tudi sami tu, kjer smo je dnevno skrbel, da so visoki gostje, doma, ne bomo počutili dobro. funkcionarji iz vseh držav dopoldne- p.S. ideja o Spominski sobi gasilske ve preživljali zabavno ter spoznavali olimpijade ni zamrla. predmeti se zbinašo občino. namreč s svojim znanjem rajo in bodo zagotovo na vpogled. Med jih je popeljal po mestu, jim predstavil njimi bo tudi maskota, naš medved zgodovino, jih popeljal v kočevsko cer- Florjan, ki so na olimpijadi nosili štirkev, ki je bila mimogrede na pobudo je kočevski gasilci. pod kožuhom vroč, župnika g. gnidovca za javnost odprta vendar opazen in na nešteto fotograficel teden. gospod tušek nam je na je- jah posnet, bo ostal prava slika . Mlazeru odstopil zemljišče za organizacijo dinske gasilske olimpijade v kočevju. tini kotnik, ki so neumorno pripravili in razobesili lampijone in narisali medvedje šape po mestu. planinsko društvo kočevje je funkcionarjem pripravilo nepozabno druženje na Mestnem vrhu, kjer so jim postregli s pristnimi kočevskimi specialitetami. prepričani smo, da golobi miru niso zaman vzleteli v zrak, vendar gre zahvala klubu gojiteljev športnih golobov pismonoš SeLeC, ki so sami predlagali idejo spusta golobov miru in smo jih  spustili v nebo ob otvoritvi razstave narodov. kočevje je postalo prvo slovensko olimpijsko mesto, na to smo lahko ponosni. to, da je ogenj gorel gre zahvala albertu Mraku, plamenica s katero sta naša darja in gašper prižgala olimpijski ogenj, pa je delo kočevskega umetnika jožeta Lisca.

13

Župan Občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič je večkrat v dnevnih olimpijade omenjal sodelovanje, ob tej priložnosti pa je zapisal: Mladinska gasilska olimpijada je Sloveniji in Kočevski prinesla izvrstne rezultate. Medtem, ko so mlade gasilke in gasilci osvojili kolajne, je slovensko gasilstvo stopilo z veliki koraki na Evropsko gasilsko sceno. Gostje niso skoparili s pohvalami na račun vseh, ki ste tako ali drugače sodelovali pri pripravi in izvedbi Mladinske gasilske olimpijade.

Opazili pa so tudi tisto najbolj žlahtno – tesno sodelovanje, razumevanje in neskončno požrtvovalnost nas domačinov. In to je Kočevju dalo dodano vrednost pri organizaciji dogodka. S takšnim sodelovanjem v bodoče bo Občina Kočevje postala to, kar ji pritiče – regionalno središče južne Slovenije.«


14

www.e-utrip.si

kočevar

samo za mlade po srcu

Za seminar, sestanek ali pa samo za najem Vam ponujamo opremljeno dvorano, ki sprejme do 80 oseb. Prostor je v prvem nadstropju, z lastnimi sanitarijami in čajno kuhinjo. Prostor je primeren tudi za izvedbo plesnih tečajev, umetniških in drugih delavnic.

UPIHNI SVEČKO

V gaju praznuj rojstni dan! Vaš otrok praznuje…pa ne veste, kam z nagajivimi gosti? Zaupajte jih nam. V našem velikem večnamenskem prostoru za super zabava poskrbiva animatorki. Nikoli nam ni dolgčas, skupaj pojemo, plešemo, se igramo, rišemo, preženemo lakoto in žejo, upihnemo svečke in razdelimo torto. Da spomini ne zbledijo pa vse poslikamo in vam posredujemo CD s fotografijami. Informacije in rezervacije po telefonu 051 380 024.

VABLJENI NA OGLED TEKEM

EP v košarki Litva 2011 na velikem platnu! Hostese, nagrade, akcijske cene pijač in pravo športno vzdušje so razlogi, da se dobimo v Gaju! Rekreacija Gaj, d.o.o., Okrepčevalnica Gaj TZO 32a, Kočevje

GRAFIČNO oblikovanje: logotip, vizitka, CELOSTNA GRAFiČiNA PODOBA, oglas, SPLETNA stran, letak, plakat, KATALOG, KNJIGa, REVIJa, ...

MODNI

NAKIT IN DODATKI

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV Kočevje)

Tekmovanje za 3D pokal

P

L

uporabnikov in izvajalcev nalog s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu. Velika prednost SPV-ja je tako v njegovi raznovrstnosti, kar pomeni, da se isti prometni problemi gledajo iz različnih zornih kotov (člani so predstavnik policije, upravljalca državnih in lokalnih cest, predstavnika vrtcev in šol, AMZS-ja, avtošole itn). SPV je tudi na podlagi nove zakonodaje- zakona o varnosti cestnega prometa (od 1.7. 2011) ustanovljen in odgovoren neposredno županu. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu kot sestavni del civilne družbe tako organizira in vodi preventivne dejavnosti v cestnem prometu ter skrbi za vzgojo udeležencev v cestnem prometu. Ena izmed mnogih nalog je tako organiziranje in vodenje vzgojno preventivnih akcij z državnimi organi (policijo), organi občinami, društvi, šolami ipd. Predvsem s slednjimi in vrtci, bo SPV tako že v sredini meseca septembra organiziral velik dogodek, poimenovan Evropski teden mobilnosti. Namen le-tega bo podučit in ozavestit pred-

SPV v sredini meseca septembra organiziral velik dogodek, poimenovan Evropski teden mobilnosti

IZDELAVA SPLETNIH STRANI: oblikovanje, PROGRAMIRANJE, OPTIMIZACIJA, ... info@studioutrip.si gsm 070 899 998

iz naše občine

mmxi

ri prometnih preventivnih ukrepih smo v Sloveniji v preteklih letih nekoliko zamujali, predvsem na račun slabe finančne koordinacije za to pristojnih. Vendar stvari se na temu področju spreminjajo na pozitivno. Ni in ne sme biti glavna poanta zgolj v sankcioniranju in denarnih globah v prometu. Številne dosedanje raziskave so že pokazale, da to glede izučevanja udeležencev zna biti zelo kratkoročnega in nemalokrat tudi kontra-produktivnega pomena. Napisati globo je pač hočeš-nočeš najlažji možni način in ukrep. Umestno ali neumestno je pri tem tudi za dodati, da višje in globe v absolutnem znesku predstavljajo in potegnejo za sabo tudi in kajpak klestenje sredstev družinskih proračunov, ki so že tako in tako, brez tega, pri marsikateremu v zelo nezavidljivem položaju. Vendar tako pač je. Da se razumemo, pri tem v nikakršnem in nobenem pomenu in primeru ne gre zagovarjati prekrškarjev na cesti. Vsak se mora poleg svojih pravic zavedati tudi in predvsem svojih odgovorno-

WWW.CUNAMI.SI

Cunami

PRIMAS D.O.O., TZO 25, KOČEVJE

VEČNAMENSKA DVORANA

avgust

sti, ki jih nosi kot vsakodnevni udeleženec v cestnem prometu. In to je še toliko bolj pomembno na naših cestah, kjer številne žrtve in poškodovani predstavljajo enostavno previsok davek za družbo, družino in posameznika. Tako se verjetno vsi strinjamo, da bo zmaga popolna - za vse, le takrat, ko bo raven prometne kulture dosegla nivo, kot ga recimo poznajo v razviti Skandinaviji. Korak k temu cilju je bila ustanovitev Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Kočevje (v nadaljevanju SPV). To je 9-članski organ lokalne skupnosti, ki ga sestavljajo predstavniki sveta lokalne skupnosti ter

vsem otroke in mlade(zaželeni kajpak tudi odrasli!) preko zanimivih in pestrih aktivnosti o humanosti, kulturi in varnosti v cestnem prometu. Krovna organizacija SPV-ja je APV (Agencija RS za varnost prometa). Ker je prometni izziv večplasten ima poleg posameznih SPV-jev (po občinah), v svoji pristojnosti in organiziranosti še Službo za analize, razvoj in koordinacijo (SARK), Sektor za voznike ter Sektor za vozila (registracija vozil ipd.). Na SPV-ju Kočevje bodo veseli vsakršnih vaših pobud in vprašanj. S tem vas naprošajo, da slednje pošljete na naslov spv@ kocevje.si . Srečno!

15

Ida Murn

okostrelci LK Orel so se pomerili v streljanju na 3D makete. Tekmovanje za 3D pokal je potekalo v soboto, 20. avgusta, v Horjulu. Tekmovalci so si ponovno pristreljali nekaj novih točk za seštevek v pokalu. V kategoriji z golim lokom sta bili Sara Besal druga in Katja Murn tretja, z dolgim lokom pa sta bila Rajko Hren peti, Ljubo Kravanja pa deveti.

Teniški turnir dvojic »Šampanjc«

V

petek, 12. avgusta je na teniških igriščih v Gaju v organizaciji Teniškega kluba Kočevje potekal teniški turnir dvojic »ŠAMPANJC«. V izjemno velikem številu prijavljenih igralcev se je odvilo nemalo zanimivih in napetih iger. Namen takšnega turnirja je predvsem druženje in zabava, a vendar tekmovalni duh ni počival. Igralci in gledalci so bili super! Po končanem turnirju sta slavila Peter Gradišar in Barbara Kolar, ki sta prejela pokala, katera je izdelal Jože Lisac. Vse igralce vabimo na zaključni Šampanjc turnir 2011, ki bo v petek, 2. septembra ob prisotnosti jančka in prebranca.


16

portret

www.e-utrip.si

kočevar

avgust

mmxi

Urška z Mirno spi nocoj do drugega mesta na FeNSu DARJA VALENČIČ

S

edemnajstletno domačo vokalistko Urško Bakovič je moč opisati s številnimi pozitivnimi pridevniki. Je mlada, je simpatična pa tudi energična in nežna hkrati, vendar med vsemi vsekakor najbolj izstopa dejstvo, da ima izjemen glasbeni talent. O njej smo na naših straneh že pisali in zagotovo še velikokrat bomo. Tokrat si je naslednje vrstice prislužila z uvrstitvijo na drugo mesto na koprskem Festivalu novih skladb (FeNS), kjer je znova dokazala, da je eden največjih mladih upov na kočevski glasbeni sceni. Večina kočevskega občinstva je Urško prvič spoznala na spletnem delu tekmovanja Slovenija ima talent. Takrat so jo prvič slišali tudi nekateri domači glasbeniki in s posebno barvo glasu je k sodelovanju privabila tako Romana Zupančiča kot Uroša Planinca in Antona Zidarja. Prvi je za pesem Mirno spi nocoj, s katero se je predstavila na FeNSu, prispeval besedilo in glasbo, medtem ko sta ostala dva glasbenika poskrbela za aranžma. »Z njimi sodelujem že eno leto in zdi se mi zelo pomembno, da začneš temelje graditi doma, ker je domače občinstvo najbolj kritično,« pravi Bakovičeva in dodaja, da si želi sodelovanja s to trojico tudi v prihodnje. VSAK NASTOP PRINESE NOV ZAGON

Vendar to ni njena prva pesem, temveč ima v zbirki že tri. Prvi dve sta ji še posebej ljubi, saj je besedilo napisala sama, ob po-

moči Mitje Letiga pa je nastala tudi glasba. A zadnja Mirno spi nocoj je za Urško vseeno najbolj posebna, saj je ob njenem nastajanju bolje spoznala delo in način petja v studiu. Kljub skromnim tehničnim in finančnim možnostim ji je nato ta klasična skladba, posneta v živo in brez

računalniških posegov, prinesla drugo mestu v najstniški kategoriji na precej uveljavljenem festivalu. Takoj za zmagovalko so jo postavili strokovna žirija iz znanih glasbenikov in žirija poslušalcev radijskih postaj iz Slovenije in zamejstva, med njimi tudi našega Radia Univox. Nagrade in uvrstitve med dve odlični pevki, ki pojeta pod okriljem priznane

pevke Alenke Gotar, je bila debitantka zelo vesela, zatrjuje pa tudi, da je to priznanje vsekakor motivacija za vnaprej. Glasba ima tako v Urškinem življenju posebno mesto in v njej neizmerno uživa. Poleg tega, da je zelo uspešno zaključila drugi letnik kočevske gimnazije, je končala tudi nižjo glasbeno šolo, dodatno pa svoje pevsko znanje pili pri učiteljici solo petja Nataši Nahtigal. Da pridobi čim več izkušenj, se mlada pevka rada udeleži najrazličnejših prireditev, za nabiranje kilometrine in spoznavanje novih ljudi iz glasbenega področja pa se bo z veseljem še naprej prijavljala na različne festivale, ki dajejo možnost še neuveljavljenim glasbenikom. Kmalu bomo tako lahko zanjo držali pesti na festivalu Glas mladih, vsekakor pa jo moč slišati tudi v domačem okolju – solo ali v zboru Deorina. »Če primerjam letošnje in lansko leto menim, da sem pridobila veliko izkušenj, okrepila svojo tehniko petja, nastop na odru in voljo, da s petjem nadaljujem, dokler me bo osrečevalo,« pravi samozavestno, a priznava, da kljub številnim nastopom trema ostaja, čeprav mogoče zaradi nje deluje še bolje kot sicer. V prihodnosti ostaja njena največja želja in izziv, da sama napiše in uglasbi pesem, namerava pa tudi obnoviti svoje znanje o igranju kitare in se naučiti igranja in petja obenem.

Janko Veber

kočevski poslanec Poslanska pisarna je odprta vsak poned. od 9. do 12. na Ljubljanski c. 7 gsm: 041 707 524 Janko Veber

obvoznica Velike Lašče

Do Ljubljane v 35 minutah Rekonstrukcija glavne ceste G2-106 na 3. A razvojni osi Škofljica-Velike Lašče-Ribnica-Kočevje-Petrina obravnava ključne ukrepe, ki jih predstavljajo obvoznice štirih naselij. Po sprejemu Državnega prostorskega načrta za polni priključek Kočevske ceste na avtocesto pri Šmarju Sap je potrebno pripraviti še Državni prostorski načrt za obvoznico v Velikih Laščah, Ribnici in Kočevju. Obvoznica Velike Lašče Idejna študija variant obvoznice obravnava 3 variante, ki rešujejo problematiko glavne ceste, oziroma njen potek skozi strnjeno pozidano območje starega jedra naselja Velike Lašče. Dolžina variantnih rešitev je od 1,4 do 1,8 km. Obvoznica Ribnica Poteka od Žlebiča do Prigorice in je s študijo variant predlagana v štirih variantah. Obravnavane variante novega cestnega omrežja rešujejo problematiko poteka glavne ceste skozi naselja Dolenji Lazi, Breg, Ribnica in Nemška

obvoznica Ribnica

17

vas. Dolžina predlagane variante obvoznice je okoli 9 km. Obvoznica Kočevje Po študiji variant poteka od naselja Hrovača do Livolda. Prostorske možnosti so omejene zato so predlagane dve fazi obvoznice in sicer: - prva faza kot varianta, ki poteka od naselja Breg pri Kočevju, zaobide mesto po vzhodni strani poselitve in se priključi pri naselju Livold nazaj na obstoječo glavno cesto. dolžina te faze znaša okoli 7,7 km. - druga faza izgradnje obvoznice Kočevje, kot varianta A1 poteka od naselja Hrovača vzhodno od obstoječe železniške proge, sledi progi do industrijske cone Kočevje, kjer se priključi na prvo fazo. Dolžina te faze znaša okoli 13,6 km. Predvideno je celovito in sočasno načrtovanje vseh treh obvoznic v okviru enovitega prostorskega akta. V teku so aktivnosti za pripravo strokovnih podlag. Sprejem državnega prostorskega načrta je predviden v letu 2013.

obvoznica Kočevje


18

portret

www.e-utrip.si

Špela Kolarič članska državna prvakinja Šahovsko društvo Kočevje

O

d sobote 6. avgusta do ne- Kolarič, ki je letošnjima naslovodelje 14. avgusta je v Šaho- ma državne prvakinje do 18 let vskem domu ŠZS v Ljublja- (Rogaška Slatina) in absolutne ni potekalo 21. državno šahovsko mladinske državne prvakinje prvenstvo za člane in članice. do 20 let (Ljubljana), dodala še Prvenstvo je potekalo v dveh lo- največji uspeh kariere, osvojitev čenih kategorijah in sicer v ka- naslova članske državne prvakitegoriji članov, kjer je nastopilo nje. Špela je iz devet odigranih deset najboljših slovenskih šahistov in v kategoriji člaČlanska nic, kjer je nastopilo petnajst prvakinja 2011 najboljših članic. Prvenstvo Špela Kolarič članov je bil istočasno tudi 19. memorial dr. Milana Vidmarja. Pri članih je tekmovanje potekalo po Berger sistemu (vsak z vsakim), odigranih pa je bilo 9 kol z FIDE igralnim časom 90 minut za 40 potez + 30 minut, z dodatkom 30 sekund na potezo. Po devetih kolih sta si prvo mesto delila Alexander Beliavsky in Luka Lenič z osvojenimi 6 točkami. Po dodatnem kriteriju je naslov državnega prvaka osvojil Alexander Beliavsky, drugi pa je bil Luka Lenič. Tudi za določitev tretjega mesta je bilo potrebno upoštevati dodatni kriterij saj sta si po osnovni točkah tretje partij zbrala sedem točk in z kar mesto delila Jure Zorko in Matej točko prednosti ugnala vso konŠebenik. Tretje mesto je tako po kurenco. Drugo mesto je osvojila dodatnem kriteriju osvojil med- nekdanja Špelina trenerka velenarodni mojster Jure Zorko. mojstrica Darja Kapš, ki je zbrala Pri članicah, ki so odigrale 9 kol 6 točk, tretja pa je bila Nataša BuŠvicar sistema, prav tako z FIDE čar iz Krškega prav tako 6 točk. igralnim časom, pa je odlično na- Špela je z odličnim nastopom tudi: stopila kočevska mladinka Špela • osvojila prvi bal za mednaro-

Končni vrstni red - člani: 1. Kolarič Špela 2. Kapš Darja 3. Bučar Nataša 4. Krivec Jana 5. Novak Ksenija 6. Števanec Lea 7. Orehek Špela 8. Rožič Vesna 9. Hrenič Miša 10. Biti Ana 11. Franca Veronika 12. Vidic Teja 13. Urbanč Suzana 14. Nadvešnik Maja 15. Unuk Laura

tit ELO WMK 2045 WGM 2240 WMK 1978 WGM 2304 WFM 2117 WFM 2072 WMK 2047 WIM 2310 WMK 2044 WFM 2074 WMK 1802 WI 1797 WI 1652 WI 1805 WMK 1762

klub ŠD Kočevje ŠD KRKA Novo mesto ŠK Triglav Krško ŠK Nova Gorica ŠK Nova Gorica ŠS Tomo Zupan Kranj ŠD Domžale ŽŠK Maribor ŠD Jesenice ŠD Hidria AET Tolmin ŠK Val ŠK Komenda ŠD KRKA Novo mesto ŠD Domžale ŠK Komenda

dno mojstrico (wIM), • pridobila naslov slovenske mojstrice (kar po dveh kriterijih-naslov članske državne prvakinje in osvojitev mednarodne norme), • izpolnila Ratinški pogoj za naslov FIDE mojstrice (nad 2100 Ratinških točk) in • se prebila v člansko žensko reprezentanco Slovenije. Upravni odbor ŠZS je namreč pred prvenstvom sprejel sklep, da se bosta najboljša mladinka do 21 let in članska državna prvakinja že letos vključili v člansko žensko državno reprezentanco Slovenije. Špela je z izpolnitvijo obeh pogojev tako postala članska reprezentantka Slovenije in jo že v začetku novembra 2011 čaka krstni nastop na ekipnem članske prvenstvu, ki bo letos v Grčiji.Doseženi rezultat je nedvomno največji uspeh kočevskega ženskega šaha zato iskrene čestitke Špeli in njeni ekipi za dosežen rezultat. Šahovsko društvo Kočevje se ob tej priložnosti zahvaljuje vsem pokroviteljem, sponzorjem in donatorjem za izkazano pomoč, ki je vsekakor potrebna za doseganje takšnih vrhunskih rezultatov. Še več šahovskih informacij pa lahko preberete na spletni strani Šahovskega društva Kočevje na naslovu: www.sah-kocevje.si .

Končni vrstni red - članice: točke 7 6 6 6 5.5 5.5 5 5 5 5 5 4.5 2.5 2.5 1.5

1. Beliavsky Alexander 2. Lenič Luka 3. Zorko Jure 4. Šebenik Matej 5. Borišek Jure 6. Srebrnič Marko 7. Mazi Leon 8. Škoberne Jure 9. Tratar Marko 10. Kokol Peter

tit ELO GM 2613 GM 2634 IM 2434 IM 2525 GM 2543 FM 2332 IM 2332 GM 2563 GM 2491 FM 2282

klub ŠD Tehcenter Ptuj ŽŠK Maribor ŠD Podpeč ŠD Vrhnika ŠD Tehcenter Ptuj ŠK Nova Gorica ŠD Podpeč ŽŠK Maribor ŠK Branik Maribor ŽŠK Maribor

točke 6.5 6.5 5.5 5.5 4.5 4.5 4 4 3 1

Špela je iz devet odigranih partij zbrala sedem točk in z kar točko prednosti ugnala vso konkurenco.

kočevar

avgust

19

mmxi

RAČUNALNIŠKI SERVIS VIDRIH TEL 01 620 77 30 GSM 041 532 666 GREGOR@VIDRIH.SI GREGOR VIDRIH S.P. REŠKA CESTA 21A 1330 KOČEVJE NA NOVI LOKACIJI

Planinski pohod na Mangart Štefka Ule

M

angart je gora, ki v poletnih mesecih dosega zelo velik obisk. Poleg tega, da je markantna, visoka 2679 m, je krivda v množičnem obisku tudi stara vojaška cesta zgrajena leta 1938. Le ta te pripelje do Koče na Mangartskem sedlu, 1906m, ki je najvišje ležeča koča pri nas do katere se lahko pripelješ z avtom. Že tu si navdušen nad razgledom tako na pogorje Mangarta z najvišjim vrhom Mangart kot pogledom v dolino Koritnice in Bavšice, Kaninsko skupino z Rombonom in še bi lahko naštevali. Že lansko leto sem se odločila, da zopet popeljemo skupino poho-

dnikov iz Kočevja na to zanimivo visoko goro, vendar je zaradi slabega vremena odpadal. Zato smo ga vodniki dali zopet v letošnji program. Ker si želimo ustreči čim večjemu številu pohodnikov, imamo v poletnih mesecih kar natrpan urnik pohodov. Tako je Mangart padel, glede na vremenske in snežne razmere, zelo hitro, že v začetku julija. Močno me je skrbelo, saj sem že na ogledni turi konec junija, ugotovila, da ima gora grd obraz. Sprejel nas je mraz, dež, sneg, veter in megla, vse kar si vodnik pri vodenju ne želi. Posvetovala sem se s oskrbnikom koče, ki mi je podal uporabne podatke in razpisala plakat za turo 09.julija. Odziv


20

iz naše občine

pohodnikov je bil presenetljiv. Kar 33 se nas je zbralo in to je za tako visoko goro zelo velika skupina, ki pa je bila disciplinirana in opremljena po predpisih. vsi smo imeli samovarovalne komplete in čelade, vodniki pa tudi cepine in vrv. Na parkirišče nad Kočo smo se pripeljali v lepem, sončnem, jasnem jutru. le močan veter, ki pa je značilen za Mangartsko pogorje, nam je mršil lase. vendar nas ni motil, saj smo bili že ob pogledu na slovensko pot v žlebu, dodobra ogreti. Kljub temu, da je bila skupina velika, smo dokaj hitro premagali višino in ob 12 uri zadovoljni stopili na sam vrh. Sprejel nas je veličasten razgled na okoliške gore, jezera, kotline, naselja in doline. Triglav, Jalovec, viš, Montaž so se šopirili v soncu in modrini neba, mi pa smo se nasmejani nastavljali fotoaparatom. Seveda še obvezna skupinska slika z znakom pd Kočevje in povratek po italijanski, nekoliko lažji poti. vendar tudi ta ni bila lahka, saj so na tej strani še zaplate snega, tako da smo mogli prečiti snežišče nad kar prepadnim delom. Tu smo vodniki uporabili cepine in naredili vrvno ograjo, tako da so pohodniki varno in zadovoljno opravili prečenje in poizkusili tudi ta način hoje. po spustu na parkirišče, smo imeli še turistični del tega organiziranega pohoda. Ta predel slovenske in tudi italijanske zemlje si zasluži, da si ga ogledamo. Tako smo se ustavili pred grobnico padlih avstrijskih vojakov, ki so do zadnjega branili zemljo pred francoskimi zavojevalci. postavil ga je kralj ferdinand i. Nato kratek postanek na Rabeljskem jezeru o katerem govori tudi slovenska ljudska pripovedka zapisana v knjigi“ babica pripoveduje“. Tudi parka v spomin rudarjem in rudarstvu v Rablju ni za spregledati. vprašali smo se, kdaj bo postavljeno posvetilo tudi rudarjem kočevskega rudnika. Nato še belopeški jezeri, ki sta nas pozdravili v vsej svoji krasoti in postanek na obvezni večerji v dobri gostilni. v poznih večernih urah smo se, sicer utrujeni, vendar prijetno zadovoljni vrnili v Kočevje, z vabilom za naslednji pohod. čaka nas Triglav....

www.e-utrip.si

PODjeTniški inkUbaTOR kOčevje

Če želite najeti ali kupiti poslovni prostor, iščete zemljišče za izgradnjo poslovnih kapacitet, obiščite našo spletno stran, kjer smo pod rubriko: Poslovni prostori - Proste kapacitete na kočevskem, za vas pripravili nabor, ki ga tekoče dopolnjujemo. Lastniki, ki želijo objavo svojih kapacitet nas lahko obvestijo in skupaj bomo sestavili brazplačni oglas.

kočevar

avgust

21

mmxi

TINE & CO. D.O.O. RADENCI Srednji Radenci 2, 8342 Stari trg ob Kolpi gsm: 041 518 536 | gsm: 051 205 159 info@kolpa-adventures.com www.kolpa-adventures.com

colnarjenje -

rafting po kolpi

cathering šotorišce sobe paintball lokostrelstvo

GEODETSKO PODJETJE Z DOLGOLETNIMI IZKUŠNJAMI - urejanje meje - parcelacija - izdelava geodetskih in etažnih načrtov

kopanje odbojka na mivki nogomet pokriti piknik prostor tik ob kolpi

M: 031 295 631 M: 041 533 156 E: RSB@SIOL.NET RSB meritve Roman Novaković s.p. Roška cesta 8, Kočevje

NA SeDeŽu PIK Je MOŽeN NAJeM MuLTIMeDIJSKO OPReMLJeNe PReDAVALNICe IN SeJNe SOBe INFORMACIJe NA: na seDeŽU Pik, TRaTa Xiv/6a, kOčevje Tel 08 20 515 23 jeRnej.kalan@zavOD-Pik.si Tel 08 20 515 21 vlaDO.kOMljenOvic@zavOD-Pik.si sPleTna sTRan: WWW.zavOD-Pik.si uskok d.d., Fara 30, 1336 Kostel

TENIŠKI KLUB KOČEVJE Organizira vadbo tenisa na teniških igriščih v Gaju pod strokovnim vodstvom profesionalnega teniškega trenerja Luka Bernarda, lbernard20@gmail.com Prijave in dodatne informacije na: 031 311 790

Tradicija, izkušenost in kakovost PREVZEM STARIH IZRABLJENIH VOZIL IZDAJA POTRDIL ZA ODJAVO IZ PROMETA tanja.zupanc@amis.net gsm: 041 652 793 gsm: 041 822-941 Avtoodpad Tanja Zupanc s.p. Mahovnik 34, 1330 Kočevje

• Obnova starih ostrešij in izdelava novih • Tesarska in krovska dela • Izraba nadstreškov • Pokrivanje s kritino leskan proti toči • Postavljanje novih ostrešij in nadstreškov • Pokrivanje vseh vrst streh Otavice 34a 1310 Ribnica

t: 031 369 908 f: 01 8363 066

• Montaža strešnih oken • Montaža žlebov in odtočih cevi • Montaža žlot, obrob, dimniških obrob • Izdelava brunaric • Prodaja žaganega lesa smreka, jelka (za ostrešja) in druge vrste lesa www.sirius-doo.si info@sirius-doo.si

• Predelava lesa • Les za ostrešja • Letve deske • Brune • Ladijski pod


22

www.e-utrip.si

kočevar

avgust

zdravje

mmxi

Kako se izogniti kardiovaskularnim obolenjem? Sara Vajdič, univ.dipl.inž.živ.tehnol.

SANKUKAI KARATE KLUB KOČEVJE

IZVAJANJE SISTEMOV ZA TEHNIČNO VAROVANJE (SVETOVANJE IN PONUDBA BREZ STROŠKOV) IZVAJANJE VAROVANJA LJUDI IN PREMOŽENJA VAROVANJE POSLOVNIH SUBJEKTOV NOTRANJI NADZOR V SMISLU PREPREČEVANJA NOTRANJIH IZGUB VARNOSTNO IZOBRAŽEVANJE DETEKTIVSKE USLUGE POSLOVNO VARNOSTNO SVETOVANJE PRAVNA POMOČ VAROVANJE GALEKOM D.O.O. PODJETNIŠKO NAS. 1 1330 KOČEVJE T: 01 8950 269 M: 070 855 376 BOSTJAN@GALEKOM.SI GALEKOM@SIOL.NET

Tudi v letošnjem letu Karate klub Kočevje sprejema v svoje vrste nove člane in članice vseh starosti. Vpis poteka v mesecu septembru: ob torkih od 18h do 19h v telovadnici OŠ Zbora odposlancev in ob četrtkih od 18.30 do 19.30h v telovadnici OŠ Ob Rinži. Godatne informacje: gsm 040 608 626 Vljudno vabljeni vsi, ki bi radi trenirali z nami!

U

mrljivost za boleznimi srca in ožilja je zelo velika, dosega približno 50% vseh drugih bolezni v civilizacijskih deželah. Mnoge epidemiološke študije so pokazale, da je od 70 do 90% dejavnikov, ki povzročajo ali pospešujejo bolezni, v našem neposrednem okolju. Prehrana ima pri tem eno izmed najpomembnejših vlog. Vpliv dednosti pri nastanku kroničnih bolezni je bistveno manjši od vplivov okolja. Bolniki nad 45. letom starosti zbolevajo zlasti za boleznimi, katerih vzrok sta ateroskleroza in hipertenzija, mlajši odrasli za vnetnim spremembami na srcu in kardiomiopatijami, pri otrocih pa so na prvem mestu prirojene srčne hibe. Med bolezni srca in ožilja sodijo: ateroskleroza, hipertenzija, krčne žile, možganska kap, anevrizme,… Že s pravilnim načinom prehranjevanja in fizično aktivnostjo lahko zmanjšamo tveganje pred temi boleznimi. Človeški organizem nima potreb po določenih živilih, temveč ima le potrebe po kemični energiji hrane in po esencialnih hranilnih snoveh. To pomeni, da je mogoče potrebe vsakega človeka po hrani zadostiti z neštetimi možnimi kombinacijami živil in da je živila mogoče tudi dopolnjevati s potrebnimi organskimi in anorganskimi hranilnimi snovmi. Bolezni srca in ožilja ne moremo zdraviti s spremenjeno prehrano, lahko pa s hrano preprečimo nastanek teh bolezni in nekoliko ublažimo nekatere simptome. Obolelost za boleznijo srca in ožilja je v Sloveniji največ v Prekmurju. Umrljivost zaradi bolezni povezanih z visokim krvnim tlakom in zaradi srčnega popuščanja je najvišja v regijah Nova Gorica, Murska Sobota, Celje in Novo mesto. Rizični dejavniki, na katere lahko vplivamo so: kajenje, visok krvni tlak, maščobe v krvi in holesterol. Kajenje povečuje verjetnosti, da bomo oboleli ne samo za srčno koronarno boleznijo, ampak tudi za boleznimi perifernega

ožilja ter boleznimi pljuč. Več kot polovica smrti pri kadilcih je posledica srčnih in žilnih bolezni. Krvni tlak je sila, s katero kri deluje na stene krvnih žil. Ustvarja ga srce, ki povprečno utripne sedemdeset krat na minuto. Ko se srce skrči in požene kri v glavno arterijo krvni tlak za hip naraste, imenujemo ga zgornji krvni tlak. Po vsakem iztisu pa se srce znova razširi, da se napolni z novo krvjo, takrat tlak v žilah za trenutek pade in imenujemo ga spodnji tlak. Vzroka za trajno zvišan krvni tlak v veliki večini primerov (95%) ne poznamo, takrat govorimo o primarni arterijski hipertenziji. Poleg zvečanega holesterola v krvi je zvišan tlak gotovo najnevarnejši pospeševalec procesa mašenja žil. Najpomembnejše maščobe v krvi predstavljajo holesterol in trigliceridi. Na raven vplivajo tako nepravilna prehrana kot tudi tvorba lastnih maščob, poleg tega pa je nivo maščob v krvi odvisen še od sposobnosti ledvic, da se znebijo odveč- n i h maščob. Določena količina maščob v obliki esencialnih maščobnih kislin je nujno potrebna za vzdrževanje organizma, za tvorbo določenih hormonov in encimov ter za toploto in energijo. Kadar uživamo maščobo v preveliki količini, se ta odlaga v stenah arterij kot del ateriosklerotičnega procesa ter tako zožuje krvne žile. Kardiovaskularne težave nastopijo zaradi visoke vsebnosti holesterola LDL, ki se nakopiči v arterijskih stenah in začenja proces, ki ga imenujemo aterioskleroza. Število obolelih z boleznimi srca in ožilja, je pri vegetarijancih nižja, kot pri mesojedcih. Vzrok je najverjetneje njihova stroga

dieta, ki vsebuje malo nasičenih maščobnih kislin in holesterola, ter veliko polinenasičenih maščobnih kislin in balasta, kar ugodno vpliva na preprečevanje teh bolezni. Poleg tega pa vegetarijanci zaužijejo z rastlinsko prehrano veliko kalija in magnezija, malo pa natrija, ki ser nahaja predvsem v živilih živalskega razvoja. Določeni posamezniki menijo, da je prav to razmerje med elementi vzrok za manj obolelih v tej skupini. Če obolevamo za katero koli boleznijo srca in ožilja, moramo biti še posebej pozorni, da se izogibamo soljenju hrane in suhomesnatim izdelkom. Če je telesna teža povečana, jo je potrebno na zdrav način znižati. Priporočljiva je hrana z višjo vsebnostjo vitamina B1, kot npr. ribe, jetra, črni kruh. Zaželeno je tudi uživanje vitamina C, ter lizina in prolina, ki se pritrdita na škodljive maščobne delce v krvi in povečujeta njihovo gladkost ter s tem preprečujeta, da bi se delci nalagali na stene. Pomemben faktor boljšega počutja pa so omega 3 večkrat nenasičene maščobne kisline, ki imajo nenavaden učinek pri preprečevanju bolezni srca in ožilja, saj zmanjšujejo trigliceride in holesterol zelo nizke gostote. Priporočljivo je, da uživamo dnevno več surovega sadja in zelenjave, da pripravljamo hrano s čim manj maščobe, dnevna meja soli naj bi bila 6g, ter da uporabljamo začimbe in dišavnice naravnega izvora. Izogibamo se tudi gotovim jedem, na katerih piše, hitro pripravljeno. Najboljša kombinacija pa je seveda šport, ki daje s pomočjo upoštevanja načel zdrave prehrane odlične rezultate.

23


24

pSihOlOGiJA

www.e-utrip.si

boj med spoloma – drama današnjih dni

seles veronika

S prehodom v družbo moderne so se na mnogih ravneh začeli kazati razvoji, ki so privedli do velikopoteznih procesov individualizacije in s tem do izločitve človeka iz tradicionalnih zvez, verskih sistemov in socialnih odnosov.

S

tem so povezane nove oblike življenja, nove možnosti in potrebe na sociostrukturi, ter novi načini razmišljanja in vodenja na subjektivni ravni. Ta izločitev iz tradicionalnih zvez je posameznika osvobodila izpod jarma prejšnjega nadzora in prisil. istočasno pa so se s tem razveljavili tudi tisti pogoji, ki so ljudem predmodernih obdobij nudili oporo in varnost. Od potreb trga delovne sile, preko socialne in geografske mobilnosti, do pritiskov potrošništva in množičnih medijev: vse to – delno v neposrednih, delno pa v posrednih oblikah, v vselej novih valovih in z naraščajočo silo – krha in drobi mnoge tradicionalne zveze in socialna razmerja, ki povezujejo posameznika z njegovim okoljem, njegovim izvorom in njegovo zgodovino. Tam kjer prejšnje generacije često niso poznale ničesar razen vsakdanjega boja za preživetje, ter monotonega krogotoka revščine in lakote, so sedaj široki krogi prebivalstva dosegli materialno raven, ki je dovolj visoka, da omogoča popolnoma nove prostore svobode in življenjskih možnosti. Raziskave sicer kažejo, da ljudje v življenju v dvoje še vedno vidijo deželo upanja, kot tisti posvečeni kraj, kjer je možno najti bližino, toplino, nežnost, in ki predstavlja zatočišče pred hladom zunanjega, betonskega sveta. hkrati pa se je podoba harmoničnega družinskega sveta že precej skrhala. povsod, kamorkoli se ozremo, ugledamo krvava bojišča. boj med spoloma je osrednja drama današnjih dni. Oblika skupnega življenja, ki je prevladovala vse do srede 18. stole-

tja, ni bila družina, kot jo razumemo danes, temveč gospodinjstvo t.i. celotne hiše, torej gospodarska skupnost. Njeni glavni nalogi sta bili zagotavljanje preživetja in potomstva. pod takimi pogoji takorekoč ni bilo prostora za osebna nagnjenja, čustva in motive. izbira partnerja in zakonska skupnost sta bili stvar ekonomskega dogovora. le malokdo se je spraševal

zveze razpadajo in izginjajo, širše so možnosti različnih življenjskih slogov. v tem pogledu smo ljudje pridobili precej svoboščin in možnosti izbire. Naše življenjske poti postajajo vse bolj odprte in nam nudijo vse več možnosti, da jih oblikujemo po svoji volji. Takšno »življenje s pretirano ponudbo možnosti izbire« pa se velikokrat za posameznika izkaže kot preveč obremenjujoče. vendar je bilo pri tem doslej večinoma spregledano dejstvo, da prinaša takšno življenje nove oblike obremenitev tudi tam, kjer posameznik ne živi več sam, temveč v partnerstvu. Temu bi lahko rekli: čim kompleksnejše je polje odločitev, tem višji je potencial konfliktov v zakonu. danes so ženske vse manj pripra-

... v preteklosti so morale ženske, ki so bile nad zakonom razočarane, svoja upanja pokopati. Dandanes pa se, nasprotno, odločajo za to, da raje pokopljejo svoj zakon.

o individualnem vzajemnem ujemanju ali neujemanju bodočih zakoncev. Kot kažejo družbenozgodovinske raziskave pa je prehod k moderni družbi povzročil tudi korenite spremembe zakonske zveze in družine: prejšnjo delovno je sedaj nadomestila čustvena skupnost. Z nastankom meščanske družine je prišlo do t.i. sentimentalne zapolnitve internega področja družine, do oblikovanja takšnega koncepta zasebnosti in intimnosti, s kakršnim je opredeljena današnja podoba družine. Tradicionalne zveze predmoderne družbe so vsebovale stroge predpise in pravila obnašanja. bolj, ko te

vljene sprejemati takšne možnosti rešitve, kakršne so bile običajne za ženske prejšnjih generacij, ki so se prilagajale svojim možem ne glede na lastne pravice in potrebe. lahko bi rekli, da smo sedaj torej priča postopnemu izginotju veziva, ki je v preteklosti zagotavljalo obstoj zveze med moškim in žensko (seveda za ceno neenakosti žensk), torej izginotju stare ženske vloge, žrtvovanja za druge, pripravljenosti utrpeti nenehne in nevidne napore, ki omogočajo uravnoteženo čustveno klimo. Na kratko bi lahko rekli, da so bile prejšnje oblike odnosov med spoloma problematične, ker so zatirala ženske,

kočevar

avgust

pROJeKTi STudiA uTRip

mmxi

ampak po drugi strani je bilo prav to zatiranje žensk tisto, kar je ta partnerstva držalo skupaj. Sedaj pa se v zgodovini žensk, pa tudi v življenju moških in žensk, pričenja novo obdobje. šele sedaj se prične dogajati, da se v trenutku ljubezni združita človeka, ki oba živita vsak svojo, samostojno, »lastnoročno izdelano« biografijo, podrejeno specifičnim možnostim in prisilam. v sodobnem zakonu se torej partnerska skupnost ustvari na osnovi ljubezni in čustev. v skladu s tem se vzpostavi novo pravilo odločanja, ki se glasi: tam kjer umrejo čustva, naj se konča tudi zakon. Tako se zakonska zveza spreminja »iz zveze, ki naj bi samoumevno trajala vse življenje, v zvezo, ki se ohranja samo pod določenimi pogoji«. Morda bi lahko trend, ki se tukaj nakazuje, povezali v naslednji trditvi: v preteklosti so morale ženske, ki so bile nad zakonom razočarane, svoja upanja pokopati. dandanes pa se, nasprotno, odločajo za to, da raje pokopljejo svoj zakon. prejšnje generacije so menile in upale, da morajo doseči samo enakost moških in žensk, in ljubezen se bo lahko svobodno razcvetela v vsej svoji bleščeči veličini, otožnosti in ugodju. Kajti ljubezen in neenakost se izključujeta kot voda in ogenj. Mi, ki prvič razpolagamo vsaj s kančkom enakosti in svobode, si zastavljamo nasprotno vprašanje: kako naj dva človeka, ki sta si enaka, in ki sta oba svobodna, najdeta in ohranjata ljubezen? Na razvalinah preživelih življenjskih slogov pomeni svoboda odhajanje, ustvarjanje novega, sledenje lastnim melodijam, ki vodijo iz kolektivnih koračnic. Morda se dve vzporednici srečata v neskončnosti. Morda pa tudi ne. veronika Seles psihoterapevtski inštitut pti d.o.o. Kersnikova 5, 3000 celje gsm: 041 769 777 www.pti.si

HuMANITARNA AKCIJA »ZBIRAJMO ZAMAŠKe ZA NAŠe« V organizaciji našega časopisa smo že pred skoraj letom dni vse občane pozvali k zbiranju zamaškov za osebe, ki so se znašle v težki finančni situaciji zaradi zdravstvenih težav. Z akcijo smo stopili skupaj in z dobrim namenom spodbudili utrip tistim, ki to res potrebujejo. Do junija je bilo zbranih 1.360 kg zamaškov, celotna vrednost, 410 €, je namenjena Razvojni ambulanti Zdravstvenega doma Kočevje, ki pokriva celotno območje kočevske, ribniške, sodraške in velikolaške občine. za nakup ortopedskih pripomočkov. Akcija je seveda še vedno v polnem teku, zato vabimo vse, da z zbiranjem pridno nadaljujejo. V začetku meseca avgusta pa je cca. 5 m3 zamaškov podaril tudi g. Martin Škufca iz Kočevja. Verjamemo, da bomo otrokom, ki obiskujejo Razvojno ambulanto Kočevje, z zbranimi sredstvi za nakup ortopedskih pripomočkov močno

pripomogli k nadaljnjem razvoju, hkrati pa s tem dejanjem opogumili tudi druge osebe s podobnimi težavami. Manjšo količino zbranih zamaškov (npr.: nakupovalne vrečke) dostavite na sedež Komunale Kočevje, Tesarska ulica 10, Kočevje. Večjo količino zamaškov pa iz vaše lokacije odpelje Komunala Kočevje po predhodnem dogovoru po telefonu 01 89 51 260. Zamaške je potrebno dostaviti v zapakiranih vrečkah in jih tako tudi dati v kontejner. Odkupilo jih bo podjetje MPI d.o.o. za cca. 300 €/tono. 1 tona je približno en poln kontejner, odvažali jih bodo sproti. Za zbiranje zamaškov se vsem iskreno zahvaljujemo ter znova pozivamo k zbiranju vse, tudi tiste, ki se za to humanitarno dejanje še niso odločili. Akcijo bomo, ob koncu koledarskega leta, zaključili s koncertom, katerega izkupiček bo prav tako namenjen Razvojni ambulanti ZD Kočevje.

ZAHVALA MARTINu ŠKuFCI Uredništvo časopisa Kočevar se g. Martinu Škufci iz Kočevja v sklopu humanitarne akcije »Zbirajmo zamaške za naše« ob podarjeni veliki količini zamaškov iskreno zahvaljuje. Gospod Martin je s prijatelji pridno zbral kar 5 m³ zamaškov.

25


12 26

ŠPORT šport

WWW.E-UTRIP.SI www.e-utrip.si

1 2-3, 2 2-3, 3 2-3, 4 2-3, ...

N

aprej vstran skupaj in nazaj vstran skupaj. Ste že ugotovili, za kateri ples gre? Pozdravljeni, moje ime je Jasmina in, kot se spodobi na začetku novega šolskega leta, vam bom v imenu celotnega Plesnega kluba Jasmin predstavila nekaj naših načrtov za prihodnje obdobje. Kot nekateri že veste, naš Plesni klub Jasmin stopa že v svoje drugo leto. Lahko se že pohvalimo s stotimi člani vseh generacij; vse od vrtčevskih triletnih malčkov pa do še vedno mladih šestdeset letnikov. Učimo jih trije profesionalni in vrhunski domači plesni učitelji, ki še vedno tudi sami tekmujemo v svojih plesnih zvrsteh. Plesni klub Jasmin je član Plesne zveze Slovenije, imamo pa tudi svojo plesno šolo, ki skrbi za kontinuiran, kvaliteten razvoj plesa na kočevskem in ribniškem področju. Povedati vam moram, da smo poleti naporno trenirali z našo športno skupino, ki šteje sedem plesnih parov. Konec avgusta sva s trenerjem Aleksejem organizirala enotedenske plesne priprave, saj se že v septembru začnejo prvi slovenski turnirji, v oktobru pa se bodo nekateri pari udeležili državnega prvenstva v desetih plesih, ki ga razpisuje Plesna zveza Slovenije. Športno plesno skupino, kjer treniramo in tekmujemo v latinskoameriških in standardnih plesih, nameravamo še povečati. V septembru bomo plesali Latino aerobiko in Zumbo, ki je zasvojila že cel plesni svet. Pa saj res, katera je še boljša rekreacija, kot ta, ki te z udarnimi latino in afriškimi ritmi, z enostavnimi koraki v eni uri dobro razgiba in hkrati

JASMINA ARKO

napolni z dobrim razpoloženjem? Težko jo najdemo. Ja, zumba je kot po meri za tiste, ki se želijo sprostiti in svoje telo pomladiti oziroma okrepiti. Trenerska ekipa si želi v Plesni klub Jasmin včlaniti rekreacijske plesne pare, ki bodo v dobri družbi in plesni glasbi vsak teden preživeli en prijeten plesni večer. Posebne pozornosti bodo deležni pari v tretjem življenjskem obdobju. Za bodoče mladoporočence imamo poseben učni tečaj, saj se na poroki spodobi, da ženin in nevesta znata zaplesati in ostale počastiti s samo njunim poročnim plesom. Naši najmlajši se bodo lahko skozi igro naučili poslušati razne ritme ter začetne plesne motorike. Seveda pa bomo tudi letos »brejkali in hiphopali« z enim izmed najboljših slovenskih trenerjev Andrejem Skuljem. Ulični plesi Break dance in Hip hop, ki jih je razvila mladina in ameriška glasba vedno bolj navdušujejo tudi evropske države, zato želimo ustvariti plesno tekmovalno skupino, ki nas bo predstavljala na odprtih prvenstvih tako doma, kot tudi v tujini. Lotili se bomo tudi kulturnega projekta »Zgodovina plesa«. Za vse, ki bi se radi naučili ali pa ponovno spomnili četvorke, bomo imeli učenje grajskih plesov, ki ga bomo zaključili s prireditvenim plesom in si z njim ustvarili vzdušje, kot so ga imeli na gradovih. Ko enkrat začne plesalec pisati o plesu, se težko ustavi, vendar sem za zdaj napisala dovolj. Lep plesni pozdrav od vseh Jasminčkov – učiteljev, in plesalcev Plesnega kluba Jasmin!

DANCE WITH ME!

KOČEVAR kočevar

AVGUST avgust

SVETA HELENA, RIMSKA CESARICA

SI KDAJ SANJALA, DA BOŠ KRALJICA?

Vabljeni na predstavitev knjige avtorice Helene Štefanič

Naj se sanje uresničijo, postani Kraljica suhe robe! Javni zavod Rokodelski center Ribnica bo 4. septembra (na dan Ribniškega semnja) ob 15. uri pred Rokodelskim centrom priredil tekmovanje za naziv Kraljica suhe robe. Tekmovanje bo potekalo v treh kategorijah: - poznavanje suhe robe - izdelovanje suhe robe - prodaja suhe robe

Prepustite se najboljšim plesnim strokovnjakom in svoje življenje popestrite z odlično glasbo, rekreacijo in druženjem. V Plesnem klubu Jasmin poteka vpis v plesne sekcije: – plesni vrtec (otroci stari od 3-6 let) – latino skupina (fantje in dekleta, starost nad 7 let) – hip hop (starost nad 7 let) – break dance (starost nad 7 let) – športni ples (za vse, ki se želijo s plesom preizkusiti na tekmovalnem parketu, starostne omejitve ni) – tečaj družabnih plesov za začetnike, plesna rekreacija za vse ki že poznajo osnove družabnih plesov (starost nad 18 let) – tečaj salse (starost nad 15 let) – tečaj za bodoče mladoporočence – latinoaerobika in zumba (starost nad 15 let) – individualno učenje plesa – plesna rekreacija za ljudi v tretjem življenjskem obdobju – priprava na valeto in maturantski ples (zaključni razredi osnovnih in srednjih šol) Naredite prvi korak, ki bo z našo pomocjo postal ples Za prijave in info. pišite na: plesniklub.jasmin@gmail.com ali pokličite na: 041 507 850

ŠPORT

MMXI mmxi

Predstavitev bo v sredo, 14. 9. 2011, ob 20. uri v večnamenski dvorani v II. nadstropju Name. Izdajo knjige je podprla Občina Kočevje. Naslovnico zanjo je narisal Stane Jarm. Predstavitev bo popestrila Vokalna skupina Cantate Domino. Prvi del knjige govori o življenju sv. Helene (250 – 329), ki je po izročilu v začetku 4. stol. našla v Jeruzalemu Kristusov križ in s pomočjo svojega sina rimskega cesarja Konstantina Velikega dala postaviti prve bazilike na mestu Kristusovega rojstva in smrti ter številne druge cerkve v Sveti deželi in Rimu. V drugem delu je predstavljenih 17 cerkva v Sloveniji (6 župnijskih in 11 podružničnih), posvečenih sv. Heleni, v zadnjem delu pa so številne upodobitve svetnice po drugih cerkvah na Slovenskem.

Brez strahu, vse kategorije bomo preverjali na humoren način, saj smo suhorobarji poznani po hudomušnosti. Zmagovalka bo tista, ki bo zbrala največje število točk. Kraljico in prvi dve spremljevalki čakajo bogate nagrade! Na tekmovanje se lahko prijavite vse ženske s stalnim bivališčem v Suhorobarskem območju (občine Kočevje, Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Bloke, Velike Lašče in Dobrepolje). Starostne omejitve ni! Štele bodo le preverjene veščine in hudomušnost. Prijave sprejemamo po telefonu 01 83 61 104, osebno v Rokodelskem centru od ponedeljka do sobote med 9. in 17. uro ali na e- naslov: info@ rokodelskicenter-ribnica.si do 4. septembra do 12. ure. Ob prijavi dobite vse nadaljnje informacije. Lepo vabljene k sodelovanju!

MAŽORETNO PLESNA SEKCIJA vabi na vpis, letos z novimi programi: - Jazz ples - Step ples - Sodobni, modern in eksperimentalni - Plesni vrtec Migifrigi Vpis v šolsko leto 2011/12 bo potekal v Kinu Kočevje v soboto, 3. 9., od 9:00 do 10:00 in vsako soboto v septembru Poleg mažoretno plesne dejavnosti se letos lahko vključite v jazz in step skupino (vabljeni plesalci in plesalke vseh starostnih skupin). Vaje se pričnejo že v soboto, 3. 9., ob 10:30 do 15:30 ure, vabljeni na ogled. Začnejo mlajši z jazzom, ena ura stepa in končamo z velikimi z jazz uro. Plesni vrtec Migifrigi za otroke od 3 do 5 let, ki bo potekal 1x tedensko, eno polno uro. Sodobni, modern in eksperimentalni (za vse, ki vas gib privlači iz umetniškega vidika, ali kot nadgradnja plesnemu raziskovanju). Vse že vpisane članice obvešamo, da z vajami pričnemo takoj v septembru, po lanskem urniku. Klavdija 040 303 674

13 27


28

bonton

Internetni bonton ali »netiquette« Tina Zajc

To

je, na kratko, bonton, ki naj bi ga upoštevali v virtualnem svetu; so pravila obnašanja pri komunikaciji preko interneta. Ko vstopiš v novo kulturo – in internet je nova kultura – lahko storiš veliko napak. Zaradi nevednosti lahko prizadeneš druge ali pa narobe razumeš, kaj želijo oni povedati tebi. Nekaj glavnih pravil pri uporabi interneta si lahko preberete v knjigi Virginie Shea z naslovom Netiquette. Njena pravila naj služijo kot osnovne smernice obnašanja na internetu, ponujajo nekaj splošnih rešitev komunikacijskih dilem uporabnikov interneta, zavedati pa se moramo, da knjiga ne ponuja odgovorov na vsa vprašanja; podane so smernice, ki jih je dobro upoštevati za strpno sobivanje na internetu.

Bodi človek

Nikoli ne pozabi, da lahko s svojim sporočilom koga prizadeneš. Ni lepo prizadeti čustev nekoga drugega, ki ga morda sploh ne poznaš. Nikoli ne napiši tistega, česar ne bi bralcu povedal tudi osebno. Če komu odgovarjaš, njegovo ime navedi z imenom ali psevdonimom, da ne bo prihajalo do nesporazumov. Zlato pravilo, ki še vedno velja tudi na internetu, je preprosto: »Obnašaj se do drugih tako, kot bi želel, da se drugi obnašajo do tebe.« Predstavljaj si, kako bi se počutil, če bi bil v koži tistega, ki ga napadaš. Stoj za svojimi stališči, pri tem pa pazi, da ne prizadeneš drugih. V internetnem svetu je vse to še veliko bolj pomembno. Vse, kar vidiš pred seboj, je tvoj ekran. Mimika obraza, geste in ton tvojega glasu so skrite sogovorniku. Govoriš le z napisanimi besedami. Ko napišeš sporočilo drugim (po elektronski pošti ali na forumu), lahko zelo hitro pride do napačnega razumevanja tvojega sporočila. Lahko pozabiš, da bo mogoče tvoje sporočilo prizadelo nekoga, ki je zelo

www.e-utrip.si

podoben tebi. Ironično je, da lahko računalniška omrežja zbližajo ljudi, ki se sicer nikdar ne bi spoznali, kljub temu, da je medij kot tak izjemno neoseben. Nekateri se kljub vsemu obnašajo podobno, kot za volanom: dajejo lekcije drugim voznikom, jim kažejo, kakšni osli so … Večina se jih doma ali na delovnem mestu nikoli tako ne obnaša. Tako kot to ni sprejemljivo na cesti, tudi ni sprejemljivo v svetu interneta, čeprav ti ekran daje občutek skritosti. Svobodno uporabljaj svojo povezavo s svetom za izražanje svojih misli, raziskovanje skrivnostnih kotičkov in pojdi tja, kjer še nikoli nisi bil. Toda, zapomni si, da so tam zunaj resnični ljudje!

svetu, je tu dober nasvet - bodi to, kar si! Zapomniti si velja tudi, da na svetovnem spletu nisi sam. Isti forum lahko obišče tudi tvoj šef, tvoje dekle, šef tvojega prijatelja … Informacije, ki jih posreduješ na internetu, se ti lahko maščujejo. Dvakrat premisli, preden javno objaviš informacije o sebi ali kom drugem. Če pišeš o drugi osebi, naj bodo informacije preverjene in takšne, da ne bodo spravljale v težave njega ali tebe. Zavedaj se, kakšna je spletna stran, na kateri se nahajaš

Pravila vedenja na spletu so odvisna od posamezne spletne strani. Prepričaj se, za kaj gre, preden začneš »vpiti«. Kar je dopustno na Še en razlog, zakaj eni spletni strani, se lahko izkaže ni dobro biti napadalen za skrajno neprimerno na drugi in ali nesramen zato je pomembno, da veš, kje si. Pri elektronski komunikaciji osta- Ko se prvič znajdeš na spletni strajajo besede zapisane. Lahko se ni, se najprej razglej naokoli. Vzemi zgodi, da bo sporočilo pristalo tam, kjer ne boš več imel moči nad njim. Z drugimi besedami – lahko se ti zgodi, da se vrne k tebi kot bumerang. Zavedaj se, da od tistega trenutka, ko odpošlješ svoje sporočilo, nad njim nimaš več nadzora. Zagotovo je shranjeno na vsaj še enem mestu. Tudi če ti sistem dopušča popravljanje svojih starih sporočil (običajno na forumih), je prva verzija že shranjena. Tudi brisanje sporočil poslanih po elektronski pošti nima pravega smisla, saj ga ima vendar v svojem poštnem predalu si nekaj minut in »poslušaj« v kletudi prejemnik, ki ga lahko shrani, petalnici, postoj in preberi nekaj tem na forumu, preberi katerega natisne ali pošlje dalje. od arhivskih člankov. Preveri, kaNa spletu se ravnaj po kšen je utrip strani in ljudi, ki se enakih standardih kot v srečujejo na njej. Če si po vsem tem resničnem življenju ugotovil, da je ta kotiček tudi zate, V resničnem življenju nas je veči- se jim pridruži. na poštenih, prijaznih in kooperativnih. Morda tudi zato, ker se le Spoštuj čas drugih bojimo posledic svojih dejanj in Povsem v redu je, če misliš, da je kazni zanje. V elektronskem sve- to, kar ta trenutek počneš najtu pa nas vse prepogosto zanese. pomembneje na svetu, toda ne Zelo radi pozabimo, da so na drugi pričakuj, da bodo enako mislili strani prav taki ljudje kot mi, zato tudi drugi. Dodaj svoje sporočilo tudi zelo radi mislimo, da etičnost v temo s primernim naslovom in v spletu ni potrebna. Če si v dilemi, vsebino. Poskušaj se vzdržati nekako se obnašati v elektronskem umnih in provokativnih vprašanj.

kočevar

avgust

mmxi

Preberi ostala sporočila na temo, o kateri želiš pisati. Razmisli, če bi bilo bolje poslati zasebno namesto javnega sporočila. Če se ne strinjaš z debato, ki teče o posamezni temi, pa za to nimaš pravih argumentov, ne trati časa sebi in drugim s pisanjem, kako neumni so predhodni pisci in kako zgrešeno je njihovo mnenje. V »starih« časih smo dokumente kopirali. Ker je bilo to kar drago, smo dobro premislili, koliko kopij bomo naredili in komu jih bomo dali. Danes je povsem drugače. Sistem elektronske pošte omogoča toliko kopij, kolikor želimo. In pogosto se zgodi, da kopije pošiljamo vsem tistim, katerih imena najdemo v svojem imeniku. To zagotovo ni prav. Ljudje imamo zelo malo časa, ob tem pa moramo sprejeti vsak trenutek obilo informacij. Preden dodaš katero od imen iz svojega imenika med prejemnike sporočila, se vprašaj: »Ali jo/ga vsebina res zanima? Je nujno, da tratim njen/ njegov čas s tem sporočilom?« Če je odgovor ne, mu sporočila ne pošiljaj. Mislim, da ti bo marsikdo hvaležen. Potrudi se, da se boš izkazal v najboljši luči

Preden pošlješ sporočilo, se prepričaj, da je slovnica čim bolj pravilna in da ima celotno tvoje sporočilo smisel. Ne uporabljaj psovk, ne piši nesmislov in ne obnašaj se, kot da si sam na svetu. Namen tega pisanja ni vzbujanje občutka, da je elektronski svet krut in poln ljudi, ki komaj čakajo, da nam jo zagodejo. Večina ljudi, ki komunicira na takšen način, želi biti prijetna in prijazna, kot to velja tudi za realni svet. Omrežja – predvsem forumi – so priložnost za »srečanja« ljudi, ki se verjetno nikoli ne bodo osebno spoznali. Nihče te ne more videti. Nihče te ne bo ocenjeval po letih, barvi kože, las ali oči, po stilu oblačenja, velikosti ali teži. Ocenjevali pa te bodo po kvaliteti tvojega pisanja. Za večino ljudi je to izziv; če ne uživajo ob pisani besedi, se ne bodo pojavili tukaj.

Zato imajo sporočila velik pomen, kaže pa se tudi poznavanje slovnice in sposobnost izražanja. Vedi, o čem govoriš in daj svojim sporočilom smisel

Bodi pozoren na vsebino, ki jo pišeš in siguren, o čem govoriš. Preden odpošlješ sporočilo, se vprašaj: »Je to moje razumevanje problema? Sem prepričan, da je tako?« ter preveri podatke, če je potrebno. Napačna informacija lahko izzove spor. Sam si odgovoren za tisto, kar napišeš. Preveri, če je tvoje sporočilo razumljivo in smiselno. Besedilo je lahko napisano brezhibno slovnično pravilno, vendar nihče ne ve, kaj si želel z njim povedati. To se dogaja najpogosteje takrat, ko želimo na koga narediti vtis in pri pisanju uporabljamo zapletene besede in besedne zveze, ki jih včasih še sami ne razumemo najbolje. Deli svoje znanje z drugimi

Moč elektronskega sveta je v številkah. Razlog, zakaj je pametno spraševati na internetu, je v tem, da je tam zunaj veliko strokovnjakov, ki bodo prebrali vprašanje. Prav gotovo boš dobil vsaj nekaj pametnih odgovorov, saj je internet nastal zato, ker so želeli znanstveniki izmenjevati informacije. Mi smo se jim le pridružili. Torej, opravi tudi ti svoj del. Ne boj se deliti svojega znanja z drugimi. Če si tudi sam strokovnjak, lahko storiš še mnogo več. Deliti svoje znanje z drugimi je zabavno in je tradicija interneta. Odpusti drugim njihove napake

Vsakdo je bil nekoč novinec v elektronskem svetu. Ni imel vsak možnosti branja teh napotkov. Torej, ko kdo naredi napako, naj bo ta slovnična, tipkarska, neumno vprašanje ali po nepotrebnem dolg odgovor, bodi prizanesljiv z njim. Če je napaka majhna, ni treba reči ničesar. Tudi, če te razjezi, dvakrat premisli, preden reagiraš. Če imaš sam dobre navade in si natančen, ti še ni dopuščeno, da popravljaš napake vseh drugih. Če si se odločil nekoga obvestiti o njegovih napakah, stori to raje zasebno. Zavedaj se, da morda sam ne ve, kako je prav.

Mali oglasi

29

Brezplačne male oglase lahko pošljete na: info@studioutrip.si in pokličete: 070 899 998 lahko pa jih oddate tudi na portalu www.e-utrip.si ODDAM • Črna Gora, Ulcinj, velika, peščena plaža, oddam apartma s klimo, tv, parkirišče primerno za družine z majhnimi otroki in starejše. Tel: 041 735 088 PRODAM • V Kočevski Reki prodam enoinpolsobno stanovanje, 45m2, s pohištvom, v pritličju, centralna kurjava na olje in drva, dvorišče, klet, kurilnica, garaža in drvarnica. Zemljiškoknjižno urejeno, takoj vseljivo. Cena 35.000,00 eur, info: 031 422 125 • Prodamo dvosobno stanovanje v Turjaški 4, v III. nadstropju, neto površine 51 m2, z balkonom 5 m2 in kletjo 2,4 m2. Leto izgradnje 1970. Cena 55.000,-. EUR Tel. 041/ 698-806 • Prodamo dvosobno stanovanje v Turjaški 4, v III. nadstropju, neto površine 51 m2, z balkonom 5 m2 in kletjo 2,4 m2. Leto izgradnje 1970. Cena 55.000,-. EUr Tel. 041/ 698-806 • Prodam skoraj nerabljene rolerje v velikosti številke 38 - 41.Cena : 70 eur. 051 - 417 - 347. • Prodam otroška oblačila za fantka starega od 6 - 7 let, zelo malo rabljena, odlično ohranjena: dostava na dom! Cena: 90 EUR Katja, 051/602-200 • Prodam novo zapakirano masažno kopalno kad kolpa san Royal 140/ Qouat št. 2977629 z obrobo. dostava na dom! Cena: 850 EUR Katja, 051/602-200 • Oddam 2-sobno stanovanje v Kočevju, Podgorska ulica. 031-288-452 • Brezplačno nudim storitve na domu, cuvala bi otroka, ali starejso osebo. Imam koncano Visoko Medicinsko Solo, in bom zacela s tecajem Slovenskega jezika. Stara sem 26. let in porocena. Moj naslov- Kocevje, Ljubljanska c.33, 070-665-679 KUPIM • Kupim starine, stare vojaške obleke, medalje, sablje, bajonete, razglednice, knjige, revije, slike, kipe, kolesa, motorje, dokumente, pohištvo, razno orodje in druge starine. Info: 041-649-267 • Odkupim ali vzamem v dar stara dirkalna kolesa (15 let ali starejše) italianskih znamk Battaglin, Pinarello, Bianchi, Colnago, Cineli, Moser ... gsm: 051 354 185 Oglase je potrebno mesečno obnoviti!


30

iz naše občine

www.e-utrip.si

kočevar

avgust

31

mmxi

7. redna občinska seja Sergej Ambrožič

22.

6. 2011, je potekala 7. redna seja občinskega sveta. Razprava je bila burna, končala pa se je pri četrti točki dnevnega reda, z nesklepčnostjo in brez sprejetja rebalansa. Razprava se je začela s predlogi umikov in razširitev dnevnih točk dnevnega reda. Iz dnevnega reda se je tako umaknila 7. e točka- to je bil predlog o razrešitvi dveh predstavnikov Občine Kočevje v Svetu zavoda Podjetniški inkubator Kočevje. Razprava se na pobudo župana o razširitvi dnevnega reda s točko preklica oziroma odstopa od skupne izjave županov, predvsem glede železnice, ni razširila. To je na pobudo svetnika Janka Vebra, da župan odstopi od te izjave, umaknil omenjen predlog razširitve kar Janko Veber sam. To je storil z obrazložitvijo pravilnika, da

župan ni odreagiral v roku 7 dni, kakor je v pravilniku in predlagal sklic nove seje za 6.7. 2011, na to temo. Prvi dve točki dnevnega reda so bile zgolj formalne narave in so se navezovale na predhodno sejopotrditev zapisnika in poročilo o realizaciji iz 6. seje. Obe točki sta bili sprejeti. Prav tako je bila sprejeta tretja točka dnevnega reda- to je odstop Leona Behina, Lista moja Kočevska, s svetniškega stolčka. Točka je bila sprejeta, kot razlog za svoj odstop pa je navedel osebne razloge. Že pri tej točki so se pokazala posamezna trenja glede nezdružljivosti funkcij oziroma konflikta interesov (direktor Komunale Kočevje+svetniško mesto). Da so se trenja nadaljevala pa je dodobra poskrbela četrta točka dnevnega reda, o zamenjavi svetnika Leona Behina z novo

svetkinjo Bojano Klepac (je tudi v nadzornem svetu Komunale Kočevje). To je bilo za SD (predvsem Janka Vebra in Vesno Lisac) preveč. Poleg tega so se začeli še ostali očitki koaliciji, glede kad rovanja,razrešitvah,pomanklji vi dokumentaciji glede investicijskega načrta vrtca itn., da je končni rezultat doprinesel bojkot- nesklepčnost 7. redne občinske seje pri točki štiri. Veliko točk, s te seje, je še ostalo, od tega vredne omembe so razrešitve in imenovanja predstavnikov Občine Kočevje v javne zavode (po soglasno sprejetih kriterijih Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve- KVIAZ), predlog Statuta Občine Kočevje itn. ter predvsem rebalans Občine Kočevje. Zlasti slednji je pomemben, tako da bo zagotovo še pestro pred počitnicami.

Sklep 8. redne seje občinskega sveta »Skupaj smo močnejši« Sergej Ambrožič

V

sredo, 6.7. 2011 je v prostorih Občine Kočevje potekala 8. redna seja občinskega sveta. Razprava je bila sklepčna in uspešna s sprejetjem rebalansa proračuna. Hkrati pa so soglasno vsi svetniki potrdili dodatni amandma o skupnem nastopu in sodelovanju predsednika odbora za promet in poslanca Janka Vebra ter župana Občine Kočevje dr. Vladimirja Prebeliča pred državnimi telesi. Rebalans proračuna je sprejet. To se je dogodilo navkljub nasprotovanju opozicije, da se s tem rebalansom povečuje zadolženost na skoraj 1,4 milijona €. »Sredstva se zmanjšujejo pri oskrbi stanovanj, pri gradnji in obnovi mostov (Dolga vas, Gornje Ložine) in ne- obnovi Činklja« je opomnil svetnik Janko Veber. Župan odgovoril, da je zadolževanje na-

mensko in sukcesivno. Gre za izvajanje projektov, ki so že razpisani, to je ureditev kanalizacije v Šalki vasi. Res je tudi to dejstvo, da Služba vlade RS za lokalno samoupravo s sredstvi ni podprla vodovoda Kočevska Reka in Borovec ter Knežja Lipa –Brezovica, občina pa je ostala tudi brez državnega denarja za stadion. Svetniki pa so veliko pozornosti namenili tudi domnevno spornem podpisu skupne izjave županov. Naj spomnimo. Le-te naj bi namen bil skupni nastop devetih županov občin, južno od Ljubljane, da se regija povezuje in da se do Kočevja vzpostavi in pospeši izgradnjo železniškega potniškega prometa. Opozicija, predvsem SD, na čelu z Jankom Vebrom, razumejo in tolmačijo skupno izjavo županov drugače. In sicer, da se bo na podlagi nje, izgradila proga do Ribnice in

nato mogoče (poudarjam mogoče) še do Kočevja. Vmes med tem časom pa se bo organiziral avtobusni potniški promet iz Kočevja do Ribnice. Nismo vsi pravniki in vsak si lahko pač svobodno razlaga oziroma tolmači izjave po svoje. So pa hkrati bili soglasni vsi za to, da se ve kaj se želi in hoče- to je železniško povezavo Ljubljana- Kočevja in skupna izjava županov naj bi bila pospešitev le-tega. To je prvo v čemer so bili svetniki sklepčni in drugo, da se želi od obeh prvakov navidezno nasprotujočih strank v bodoče skupno nastopanje in tesnejše sodelovanje za zastopanje lokalnih interesov pred državnimi in drugimi telesi. Tako je postal predlog amandma z napovedanim sestankom in bil tudi v največji možni meri sprejet ter s spodbudnim aplavzom tudi nagrajen.

NOR A AKCIJA V AVGUSTU IN SEPTEMBRU: TER APIJA K AVITACIJE 1 + 1 GR ATIS!!! (PODROBNE INF. O AKCIJI SI OGLEJTE NA SPLETNI STRANI WWW.TALEKS.SI, ALI POKLIČITE)

NOVO! TR AJNO UVIJANJE TREPALNIC - HIT POLETJA SEDAJ TUDI PRI NAS! NUDIMO: • BELJENJE ZOB - ENAKO KOT V ZOBOZDR. ORDINACIJAH • NOVO! IZVAJAMO RAZNE TEČAJE; IZD.UMETNIH NOHTOV, LIČENJE,... • ZOBNI NAKIT S KRISTALČKI SWAROVSKI • PROTIBOLEČINSKE TERAPIJE ( BOLEČE MIŠICE,SKLEPI, PO POŠKODBAH,...) • NOVO! ODSTRANJEVANJE MAŠČOBNIH OBLOG Z APARATURO ZA MOŠKE (KAVITACIJA) • OBLIKOVANJE TELESA PO PORODU • ODPRAVA CELULITA Z RAZLIČNIMI NAJSODOBNEJŠIMI APARATURAMI • KAVITACIJA - ODSTRANI MAŠČOBO, TER NAPNE POVEŠENO KOŽO • ZDRAVLJENJE AKNASTE KOŽE • ODSTRANJEVANJE BRAZGOTIN PO AKNAH • FOTOPOMLAJEVANJE, LIFTING, OBNOVA KOŽE, DEPIGMENTACIJA • VRHUNSKE NEGE OBRAZA, NAJNOVEJŠA METODA VNAŠANJA PREPARATOV Z ULTRAZVOKOM • DEPILACIJA Z AZULENSKIM VOSKOM • MASAŽE, REIKI TERAPIJE, AROMATERAPIJE • PEDIKURA, PEDIGELIRANJE, UMETNI NOHTI NA NOGI • UMETNI NOHTI, SOAK OFF GEL, MANIKURA • PRODAJA VRHUNSKIH PREPARATOV,.... DARILNI BONI: RIBNICA PROD. TIJANA, ŠKRABČEV TRG 50, KOČEVJE V PROD. ŽILNIK TZO 73 KOČEVJE NAROČANJE IN INFORMACIJE NA TEL 031 733 987, WWW.TALEKS.SI TATJANA TOMIČ LAUTAR S.P. ESTETSKI CENTER TALEKS MESTNI LOG 1/29, 1330 KOČEVJE

KOLESARSKI SERVIS

G.T.S.P. ANDREJ ERJAVEC S.P. KOČEVSKA CESTA 39 (DOLGA VAS), KOČEVJE TEL: 041-919-223 MOŽNOST NAKUPA: - STARO ZA NOVO - STARO ZA STARO - KOMISIJSKA PRODAJA VSI REZERVNI DELI ZA KOLESA: PLAŠČI, ZRAČNICE, PLETENICE, ZAVORNE GUMICE

NOVOST NA TRGU.

KOMBINIRANI GORILNIK NA LESNE SEKANCE IN NA PELETE.

SAMO KLIK NA GUMB IN ŽE LAHKO KURITE NA ENO ALI DRUGO KURIVO. BISTVENE PREDNOSTI BIOMASA GORILCEV: • VELIK IZKORISTEK • ENOSTAVNA MONTAŽA • DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA • MONTAŽA MOGOČA TUDI NA OBSTOJEČE KOTLE (OLJNI KOTLI) • POPOLNO AVTOMATSKO DELOVANJE (KOT OLJNI GORILCI) • MOŽNOST VKLOPA MODULACIJE, ... TRŽAŠKA C. 133, LJUBLJANA 041 532 657 | 070 625 457 | INFO@BINK.SI


32

Imate internet?

Lokalna televizija dnevno spremlja in napoveduje dogodke v kočevsko-ribniški regiji, poroča o zanimivostih, predstavlja življenje prebivalcev, delo posameznikov in skupin s kulturnega in športnega področja.

Poglejte v Svet pred domačim pragom!

te

kni klina:

www.Tv Kočevje.si

www.e-utrip.si

1. IGRE BREZ MEJA in

avgust

mmxi hodnik, okna tekoče vzdrževano.

VESELICA Z ANSAMBLOM GENIALCI

27.08.2011

sobota ob 1300

NOVI LAZI

BOGATE NAGRADE

š | zabava | igre hrana | pijaca

OTROŠKE DELAVNICE Prijave ekip že potekajo in so možne do 27.08.2011 do 1200. Štartnina: 5 EUR/osebo Informacije: 031 339 887 drustvo.intelectus@gmail.com Facebook DrustvoIntelectus

Društvo za izobraževanj in organizacijo na področju medijev

V

kočevar

Informacije na T: 01-8953-638 M: 041-606-856 W: www.last-posest.si E: last.in.posest@siol.net Odškodninsko odgovornost nepremičninskih posrednikov imamo zavarovano pri Zavarovalnici TILIA d.d. v višini 167.000,00 EUR. Imamo opravljeno licenco RS Ministrstva za okolje, prostor in energijo. Izvajamo storitve upravljanja stanovanjskih stavb. Poleg posredovanja pri prometu z nepremičnimi, vam izvedemo vpise stanovanjskih enot v zemljiško knjigo ter vam uredimo vso potrebno dokumentacijo za vašo nepremičnino. I. STANOVANJA- prodamo: 1. KOČEVJE 1. V UHM prodajo trisobno stanovanje v IV. nad. v izmeri 66,41 m2, CK, KTV, telefon, domofon, leto izgradnje 1988, leto delne prenove 2007. Cena: 78.000,00 EUR 2. V UHM prodajo dvosobno stanovanje v izmeri 60,16 m2 v 2. nad., CK, T2, domofon, telefon, internet, klima, leto izgradnje 1988, tekoče vzdrževano. Cena: 76.000,00 EUR 3. Na TZO prodajo trisobno stanovanje v 2. nad. izmeri 70,48 m2 s kletnim prostorom in dvema drvarnicama, stanovanje ima telefonski priključek, KTV, etažno CK na trda goriva, leto izgradnje pred 1967, obnovljeno od 2002-2007, možna menjava za stanovanje. Cena: 70.000,00 EUR 4. Na TZO prodajo stanovanja v stanovanjski stavbi na atraktivni lokaciji v centru mesta v 3. etaži v izmeri 161,13 m2 s kletnim prostorom in drvarnicami, gospodarskim poslopjem, vrtom in solastništvu na dvorišču, ogrevanje na trda goriva, leto izgradnje pred 1967, potrebno obnove.Cena: 390 EUR /m2 5. Na TZO prodajo dvosobno stanovanje v izmeri 81,29 m2 z etažno CK na trda goriva in garažo v hiši , leto izgradnje pred 1967, delno obnovljeno 2001-2003, nova okna , nova kopalnica in CK- 2010, možna menjava za manjše stanovanje v Kočevju ali okolici. Cena: 80.000,00 EUR 6. V Turjaškem naselju prodajo dvosobno stanovanje v izmeri 54,29 m2 v 3. nad., CK, T2, domofon, telefon, internet, leto izgradnje 1972, leto prenove 2003,okna, 2006- kuhinja. Cena: 72.000,00 EUR 7. V Turjaškem naselju prodajo dvosobno stanovanje v izmeri 59,10 m2 v IV. nad. , priključki CK, KTV, domofon, telefon, leto izgradnje 1980, tekoče vzdrževano. Cena: 71.000,00 EUR 8. V Cankarjevi ulici prodajo dvosobno stanovanje v izmeri 50,35 m2 v I. nad., etažna CK na trda goriva, KTV, domofon, telefonski p., leto izgradnje 1967, leto prenove 2006-okna, vhodna in notranja vrata, elektro in vodovodne inštalacije, laminati v sobah in kuhinji, keramika na hodniku, kopalnica, zastekljen balkon. Cena: 60.000,00 EUR 9. V Rožni ulici prodajo večje trisobno stanovanje z dvema kletema v skupni izmeri 139,58 m2 v prvi etaži stanovanjske hiše s tremi stanovanji, vsi priključki, CK, leto izgradnje pred 1967, streha in fasada na objektu obnovljeni 2002, tekoče vzdrževano, vpisano v zemljiško knjigo. Možna menjava za eno ali dvosobno stanovanje v pritličju ali prvem nadstropju s CK. Cena: 140.000,00 EUR 10. V Kolodvorski ulici prodajo dvosobno stanovanje v 1. etaži v izmeri 71,97 m2, z dvema balkonoma in drvarnicama, domofon, T2, ck na plin, leto izgradnje pred 1967, leto prenove 2000-2001, tekoče vzdrževano. Cena: 65.000,00 EUR 11. V Črnomaljski ulici prodajo dvosobno stanovanje v II. etaži v izmeri 49,21 m2, s parkirnim prostorom in montažno garažo, T2, ogrevanje na trda goriva, telefon, leto izgradnje pred 1967, leto prenove 2002- laminati,

Cena: 49.000,00 EUR 12. Na Ljubljanski cesti prodajo dvosobno stanovanje v IV. etaži v izmeri 47,33 m2, KTV, domofon, ogrevanje na trda goriva, leto izgradnje pred 1967, leto delne prenove 2005. Cena: 48.000,00 EUR 13. V Kajuhovem naselju prodajo dvosobno stanovanje v izmeri 63,51 m2 v III. nad., CK, domofon, telefonski p., leto izgradnje 1974, leto prenove 2007. Cena: 79.000,00 EUR 14. Na TZO prodajo opremljeno dvosobno stanovanje v izmeri 42,74 m2 v pritličju, CK na plin, internet, leto izgradnje pred 1967, leto prenove 2004. Cena: 43.000,00 EUR 15. V Kajuhovem naselju prodajo enosobno stanovanje v izmeri 39,26 m2 v III. nad., CK, domofon, telefonski p., KTV, leto izgradnje 1974, leto prenove 2007-2008. Cena: 53.000,00 EUR 16. V Kajuhovem naselju prodajo popolnoma opremljeno enosobno stanovanje v izmeri 34,78 m2 v IV. nad., KTV, domofon, telefonski p., ogrevanje na trda goriva, leto izgradnje 1973, leto prenove 2007, nova streha in dimniki 2009. Cena: 50.500,00 EUR 17. V Turjaškem naselju prodajo enosobno stanovanje v izmeri 42,87 m2 v III. etaži, CK, KTV, domofon, telefon,internet, leto izgradnje 1980, leto prenove 2005-2006. Cena: 67.000,00 EUR 18. Na Reški cesti prodajo enosobno stanovanje v izmeri 35,22 m2 v I. etaži, etažna ck na trda goriva, telefonski priključek, vpisano v zk, leto izgradnje pred 1967, leto prenove 2009- vhodna vrata, okno, kopalnica. Cena: 33.000,00 EUR 19. V Šalki vasi prodajo dva enosobna stanovanja v izmeri 47,22 m2, v pritličju stanovanjske hiše, ogrevanje na trda goriva, telefon, leto izgradbej pred 1967, leto prenove 2007- okna,, laminati, ploščice, 2001- kopalnica. Možna menjava za stanovanjsko hišo v Kočevju ali okolici. Cena: 30.000,00 EUR na enoto 20. NOVO - V Turjaškem naselju prodajo garsonjero v izmeri 33,21 m2, v 4. nad., ck, domofon, KTV, telefon. p. leto izgradnje 1980, tekoče vzdrževano. Cena : 40.000,00 EUR 2. BREG PRI KOČEVJU: Na Bregu pri Kočevju prodajo dvosobno stanovanje stanovanjski hiši v izmeri 56,22 m2 in enosobno stanovanje v izmeri 36,65 m2, skupaj 92,87 m2 ogrevanje na trda goriva, leto izgradnje pred 1967, leto delne prenove 1994-2001. Cena: 85.000,00 EUR 3. LIVOLD: V Livoldu prodajo trisobno stanovanje s posebnim vhodom v izmeri 60,72 m2, garaža in drvarnica na dvorišču, priključki-voda elektrika, etažna ck, leto izgradnje pred 1967, leto prenove 1995 in 2009. Cena : 62.000,00 EUR 4. MOZELJ: V Mozlju prodajo štirisobno stanovanje v izmeri 108,78 m2 v stanovanjski hiši s kletjo, drvarnico v izmeri 15,05 m2 in garažo v izmeri 12,08 m2, na parceli 650 m2, vpisano v zk, telefonski priključek, leto izgradnje 1976, leto delne prenove 2004. Cena: 89.000,00 EUR 5. RAKEK: Na Ljubljanski c. prodajo dvoinpolsobno popolnoma opremljeno stanovanje v 2. etaži, etažna ck na elektriko, telefonski p.,ktv, internet, leto izgradnje pred 1967, leto prenove 2004-2005. Cena: 67.000,00 EUR 6. RIBNICA: 1. Na Knafljevem trgu prodajo dvosobno stanovanje v izmeri 59,14 m2 v 2. etaži, ck, ktv, domofon, leto izgradnje 1980, tekoče vzdrževano. Cena: 78.000,00 EUR 2. Na Prijateljevem trgu prodajo dvosobno stanovanje v izmeri 59,14 m2 v 3.nad., ck, ktv, telefonski priključek, domofon, leto izgradnje 1963, leto delne prenove 1984, 1990 in 2002. Cena: 86.000,00 EUR 7. KOČEVSKA REKA: 1. V Kočevski Reki prodajo dvosobno stanovanje v 2. nad. z drvarnico v skupni izmeri 82,89 m2, telefonski priključek, leto izgradnje 1952, leto prenove 2005. Cena: 57.000,00 EUR 2. V Kočevski Reki prodajo dvosobno stanovanje v pritličju v izmeri 47,50 m2, telefonski priključek, total tv, leto izgradnje pred 1967, leto prenove 2004,2008. Cena: 48.000,00 EUR

3. V Kočevski Reki prodajo garsonjero v 1. nad. v izmeri 18,18 m2, ck, leto izgradnje pred 1967, leto delne prenove 2006. Cena: 19.000,00 EUR 8. ŠTALCERJI: V Štalcerjih prodajo dvosobno stanovanje v 2. nad stanovanjske hiše v izmeri 53 m2 z drvarnico in garažo, telefonski priključek, SAT, leto izgradnje pred 1967, leto prenove 2006-2007. Cena: 55.000,00 EUR 9. KOPRIVNIK: V Koprivniku prodajo dvosobno stanovanje v 1. nad. v izmeri 54,31 m2, ogrevanje na trda goriva, telefonski priključek, SATV leto izgradnje pred 1967, leto prenove 1990. Cena: 30.000,00 EUR II. STANOVANJSKE HIŠE- prodamo: 1. Na Remihovi ulici prodajo dvostanovanjsko hišo v izmeri 213,45 m2 na parceli 1.130 m2. Hiša ima priključek za vodo, elektriko, ck olje drva, leto izgradnje 1970, leto prenove 2005- 2010 ( voda, elektrika, gips plošče, ploščice v kopalnici- v mansardi), 1995- streha. Cena: 120.000,00 EUR 2. Na Prešernovi ulici prodajo dvostanovanjsko hišo v treh etažah v izmeri 180,00 m2 na parceli 521,00 m2, kjer stoji drvarnica, nadstrešek za avto in nadkrit kamin z mizo in stoli. Hiša ima priključek za vodo, elektriko, ck na olje, kanalizacija,telefon, internet, leto izgradnje pred 1967, leto nadgradnje 1974, leto prenove 2007- 2008 ( vodovodne cevi, keramika, zunanje stene v 2. etaži), 2007- 2008- streha, fasada, žlebovi, ograja cokel. Cena: 163.000,00 EUR 3. Na Novomeški cesti v bližini trgovskih centrov prodajo starejšo podkleteno pritlično stanovanjsko hišo v izmeri 93,60 m2 na parceli 749,00 m2. Hiša ima priključek za vodo, elektriko, telefonski p., leto izgradnje pred 1967, leto prenove 2000- streha. Cena: 75.000,00 EUR 4. V Koblarjih prodajo stanovanjsko hišo v 2. etažah v izmeri 156,88 m2 z drvarnico na dvorišču v izmeri 30,43 m2, velikost parcele 680,00 m2, voda , elektrika, leto izgradnje pred 1967, leto prenove 1990- streha, vodovodna in elektro inštalacija, tlaki, stene. Cena:55.000,00 EUR 5. V Mozlju prodajo stanovanjsko hišo v 1. gradbeni fazi in gosp. posl. na parc. 1559 m2, voda, elektrika na parceli, leto izgradnje 1981. Cena: 60.000,00 EUR 6. Na Roški cesti prodajo vrstno stanovanjski hišo neto bivalne površine 58,00 m2 s tlakovanim vrtom, vhodom in teraso, z garažo in kletjo, telefonski priključek, kanalizacijski p., ogrevanje na trda goriva, leto izgradnje pred 1967, leto prenove 1994. Cena: 95.000,00 EUR 7. Na Roški cesti prodajo vrstno stanovanjski hišo neto bivalne površine 76,31 m2 s tlakovano teraso, z garažo in kletjo, ck na olje, telefonski priključek, leto izgradnje pred 1967, leto popolne prenove 1996. Cena: 96.000,00 EUR 8. V Šalki vasi prodajo polovico stanovanjske hiše- dvojček v izmeri 150 m2 bivalne površine, ck na trda goriva in na olje, na parceli 410 m2, leto izgradnje pred 1967, leto delne prenove 1995 in 200, možnost menjave za dvosobno stanovanje s CK v pritličju ali 1. nad. v Kočevju ali Novem mestu. Cena: 100.000,00 EUR 9. V Dolu ob Kolpi na lepi lokaciji prodajo počitniški vikend v 4. grad. fazi v izmeri cca. 90 m2, leto izgradnje 1995. Cena: 35.000,00 EUR III. POSLOVNI PROSTOR – oddamo: V centru Kočevja oddamo opremljeno pisarno v izmeri 13,05 m2, v 1. nad. ck, telefonski priključek, leto izgradnje pred 1967. Cena: 5,50 EUR/m2 IV. POSLOVNI PROSTOR – prodamo: V Koprivniku prodajo poslovni prostor v pritličju stanovanjske stavbe v izmeri 63,91 m2, izgradnje pred 1967, leto prenove 1990. Cena: 23.000,00 EUR V. PARCELE- prodamo: 1. V Lazih pri Predgradu, k.o. Dol prodajo zazidljivo parcelo v velikosti 1065 m2. Cena: 16.000,00 EUR VI. KMETIJSKA ZEMLJIŠČA, GOZDOVI- prodamo: 1. V Novih Lazih prodajo kmetijska zemljišča v skupni izmeri 10.081m2. Cena: 40.000,00 EUR

33

UnileveR slOvenIJa D.O.O. nagRajUje! Hladilno torbo Algida s skodelicama za sladoled in loparjema za igranje na plaži, prejmejo: 1. alOjzIJa lesaR 2. bORis čOP 3. bRigiTa PeTkOvič 4. DaviD kURaj 5. DRagana šTiMac 6. DRaŽan saFTič 7. gORanka janeš 8. eRika PeRHaj 9. MaTej glavan 10. Milka gORnik 11. iRena kUzMa 12. iRena Ošljak 13. janja ŽlinDRa 14. MaTeja šaFaR 15. Milenka nOvak 16.naTaša nUzDORFeR 17. TaTjana kOšiR 18. TaTjana Pajnič 19. PeTeR MUHič 20. RUDOlF zajc


34

KONJeNIŠKO ŠPORTNO DRuŠTVO MLAKA KOČeVJe VABI NA

GALOPSKO DIRKO Konjeniška prireditev bo v soboto 27. avgusta na Mlaki pri Kočevju. Prireditev tekmovalne narave se bo pričela ob 10.00 uri. Tekmovalci se bodo lahko preizkusili v spretnostnem jahanju.

www.e-utrip.si

POLeTJe Je LAHKO TuDI ZA KONJeNIŠTVO

T

o vemo tisti, ki smo se prepričali tako, da smo se udeležili konjeniškega tabora preko Zveze Sožitje v času od 7. do 13. avgusta 2011 v Češči vasi pri Novem mestu. Že nekaj časa sem prostovoljka v Sožitju Kočevje, a letos sem se prvič odločila za spremljanje članov tega društva v sklopu nacionalnih programov. Ta oblika je veliko zahtevnejša kot biti prostovoljec v lokalnih programih. Za cel teden odidemo v nek kraj, kjer se pridružimo ostalim udeležencem iz različnih krajev

za konje, njihovo urejenost, jih krmili, negovali (krtačili, pletli kitke, čistili podkve,..), čistili hlev, jahali, itd... Ob večerih smo se vrnili v dijaški dom v Novo mesto, kjer smo prenočevali. ena noč pa je bila drugačna, za mnoge izmed nas prvič. Spali smo namreč na seniku. S pridnim delom smo si zaslužili kar nekaj nagrad: obisk kina, vožnjo z avtobusom brez strehe, razne plese (tudi indijanski) in karaoke. Imeli smo razne družabne igre kot so: zbijanje kozarcev z bičem, metanje

Slovenije. Na nek način sem se zavedala, da je odgovornost velika, nisem pa pričakovala, da so doživetja tam nepozabna in lahko rečem le, da sem se vrnila polna novih doživetij, izkušenj, prijateljstev, itd… Na taboru je bilo 20 udeležencev in bili smo kot ena velika složna družina. Vstajali smo ob 7. uri in po zajtrku odšli v konjeniški klub, kjer smo ves dan preživeli ob raznih opravilih. Skrbeli smo

podkev, ipd. Kljub temu, da so bili dnevi polni raznih aktivnosti, smo uspeli izdelati svojo konjeniško zastavo, na kateri je bil prispevek prav vsakega udeleženca. Še bi lahko naštevala, vendar naj povem le, da si želim v prihodnjih letih še sodelovati s Sožitjem Kočevje in z velikim veseljem se bom udeleževala tudi teh, sicer zahtevnih, a čudovitih taborov. Prostovoljka: Tanja urh

Prijave za spretnostno jahanje bomo zbirali na dan prireditve do 10.45 ure, ob 11. uri pa bo pričetek tekmovanja v spretnostnem jahanju. Svoje spretnosti bodo tekmovalci lahko pokazali pri Barrelu, na katerega se bodo prav tako lahko prijavili na dan prireditve do 12.30 ure, ob 13. uri pa bo pričetek tekmovanja v Barrelu. Najbolj tekmovalno razpoložene pa čaka še preizkus v Štafeti. Tekmuje se v paru, prijave bodo zbirali do 14.15 ure, pričetek tekmovanja bo ob 14.30 uri. Vsi naši upi in vsa teža prireditve pa bo prav gotovo namenjena Prvi galopski dirki quarter konj na četrt milje oz. 400 metrov. Prijave in ogled steze do 16.30 ure, pričetek galopske dirke ob 17. uri. Vse startnine, tako kot tudi nagrade, bodo simbolične. Za najmlajše simpatizerje konjeništva bomo pripravili otroško delavnico, tisti najbolj pogumni pa se bodo lahko zavihteli v sedla vodljivih in zares strpnih konj, seveda v spremstvu vodnika in staršev! Poskrbeli bomo za hrano in pijačo, seno in vodo ter morebitno nastanitev konj! Informacije: 041 645 559 Peter Požar ml. 051 889 665 Matej Kocjančič Veselimo se druženja z Vami!

kOčevje

Pridružite se nam: - družine, ki imate otroka z motnjami v duševnem razvoju, pa še niste naši člani, - prostovoljci, ki vas je zamikalo delo v našem društvu, - vsi tisti, ki želite s svojim prispevkom dodati h kvaliteti našega dela. liljana kotnjek - predsednica gsm 041 955 798 ida Žnidaršič - tajnica gsm 041 832 590

kočevar

avgust

nik Cimprič, nogometaš

p

intervjU

mmxi

35

sergeJ ambroŽič

red kratkim sva s prijate- cev med člane, ki je zaenkrat pri ljem, v svojih rosnih letih NK Domžale uspel le tebi? nadobudnim in perspektiv- Res je. Za člansko ekipo domžal nim športnikom, imela debato na sem debitiral pri 17-tih letih, ko temo, zakaj toliko talentiranih sem v sezoni 2008/09 odigral 2 mladih Kočevcev nikoli zares ne tekmi. preskok iz mladincev v uspe na športnih področjih. do- člane je res zahteven, kajti tremnev se je nabralo kar nekaj, od ningi postanejo bolj naporni in danes pa vem še za eno, ki sva jo zahtevni. predvsem pa je poznati nazadnje s prijateljem nenamer- odnos, ki postane dejansko prono in nehote spregledala. fesionalen. Z Nikom cimpričem, zelo per- Kakšne so razmere v klubu NK spektivnim mladim nogometa- Domžale? S katerimi stvarmi si šem, sva se dobila v Kočevju. Na najbolj zadovoljen? prvi pogled dokaj resen mlade- Gre za urejen klub, kjer so stvari nič, a ko ga človek ima priložnost jasno določene. Klub in sam kaspoznati, postane nadvse zgovor- der ti nudijo možnost napredovano prijeten in zanimiv sogovor- nja, kar je najbolj pomembno za nik. hkrati ob tem odločnost in nadaljnji uspeh. fokus ohrani, a brez kakršnekoli Kako gledaš na lansko sezono? vzvišenosti. lani je podpisal tri Z lansko sezono sem zelo zadoletno podaljšanje pogodbe z Nogometnim klubom (NK) domžale, do leta 2013. Tako sva s z Nikom pogovarjala o njegovih športnih začetkih, njegovem trenutnem položaju in o prihodnosti ter ciljih. Kdo te je navdušil in kako se je začela tvoja nogometna pot? Za nogomet me je navdušil oče, ki je bil sam bolj amaterski in ljubiteljski nogometaš. Nogomet sem začel igrati na vaškem igrišču in kmalu za tem kot ciciban, pri šestih letih, začel trenirati pri NK Kočevje. Tu sem ostal do svojega 14. leta, ko sem se kot kadet priključil NK domžale, dvakratnim slovenskim prvakom. Zavedam Pot do uspeha je zelo dolga in naporse, da brez tako finančne na. Potrebna je velika mera lastne kot moralne podpore svojih volje in odrekanj. staršev, se mi moja nogometna zgodba ne bi izšla. Oče mi zato tudi sedaj služi kot glavni voljen, saj smo osvojili 2 lovoriki in prvi svetovalec, poleg tega, da (Superpokal Slovenije, pokal Sloima sam tujega menedžerja. venije) in bili podprvaki Slovenije. Katero pozicijo igraš? Kaj bi izpostavil kot največji vezist. uspeh v svoji karieri? Kako je prišlo do kontakta med Za svoj največji uspeh imam zmatabo in zdajšnjim trenerjem Dar- go na All star turnirju leta 2009. kom Birjakovom? Koliko v povprečju zaslužite igraldarko birjukov je bil moj trener v ci v 1. SNL (Slovenski nogometni mladinski selekciji NK domžale. ligi) in koliko recimo za to v priKako bi opisal preskok iz mladin- merjavi z »razvitejšimi« evropski-

mi klubi in njihovimi igralci delate- trenirate? Sami treningi so dokaj podobni, tako fizično kot časovno. Kot profesionalen nogometaš - redko kateri v SNl, težko zasluži toliko denarja, ki ga potrebuje za vseživljenjsko preživetje. Seveda pa je tudi res, da je sam zaslužek odvisen od posamezne pogodbe, ki jo imaš kot igralec sklenjeno s klubom. Kakšen je tvoj trenutni status/ položaj? Trenutno se rehabilitiram po hudi poškodbi in operaciji levega kolena, ki sem jo dokaj nesrečno staknil na treningu. Kakšne so tvoje prihodnje aktivnosti glede sanacije kolena? Kdaj načrtuješ povratek na nogometne zelenice? Rehabilitacija kolena poteka dobro, pod zdravniškim nadzorom. Trenutno se samoiniciativno pripravljam. v naslednjih mesecih bom pričel s prilagodljivimi treningi predvsem za jačanje kolena in s treningi pod strokovnim vodstvom. Na nogometne zelenice načrtujem vrnitev v spomladanskem delu. Verjetno se kot perspektiven nogometaš spogleduješ tudi proti tujini…Imaš kakšno posebno željo v kateri ligi bi rad zaigral, mogoče poseben klubi? Tako kot vsak nogometaš, ki si želi ustvariti neko kariero, tudi jaz računam na to da bi mi uspel kakšen prestop v tujo evropsko ligo. Recimo, nemška liga je zelo zanimiva. vendar vse postopoma, trenutno imam v domžalah odlične pogoje, za ostalo pa naj poskrbi čas. Kaj bi povedal-sporočil mlajšim in nadobudnim nogometašem, ki šele začenjajo svojo nogometno pot? pot do uspeha je zelo dolga in naporna. potrebna je velika mera lastne volje in odrekanj. Najbolj pomembna pa je pomoč posameznikov, ki stojijo za tovrstnim športnikom.


36

pripovedka

Jagnje in pes Ana šabić

B

il je sončen junijski dan, ko sem uzrl barve sveta. Ves dan je mati skrbela zame in ob njej sem se počutil varnega. Naslednji dan pa je deževalo in spomnim se črede ovac, ki se je pod lesko speče skrivala pred dežnimi kapljicami. Ko sem se zbudil v nov dan, mame ni bilo poleg, čreda pa je izginila. Še ves nebogljen sem hotel vstati, a ni šlo. Cel dan sem beketal in klical mamo, a me ni sli- Tar in Bekam šala. Ko se je čreda končno približala, sem se razveselil, da prihaja pome, vendar je oddrvela mimo. Takrat sem se zavedel, da je mati pozabila name in ostal sem sam. Zaspal sem. Po-

www.e-utrip.si

zno popoldan sem nekako v vetru slišal vzklikati lastnike, ki so me zaman iskali, kajti trava je bila visoka in niti glasu nisem mogel dati od sebe, saj sem bil ves dan brez maminega mleka. Naslednji dan sem zbral zadnje moči in se oglasil: Beee! Našli so me in videli, da nisem v dobrem stanju, zato

so me takoj odpeljali domov, kjer so me umili, očistili muh, nahranili z mlekom v prahu in poskrbeli za toplo ležišče. Dobil sem ime, Bekam!  Lepo so skrbeli zame, a

kljub temu se nisem mogel postaviti na svoje noge. Boril sem se iz dneva v dan! Ves ta čas pa mi je ob strani stal psiček Tar, ki me je s smrčkom nenehno spodbujal naj vstanem in mi vztrajno nosil igrače, da bi se igrala.  Ko so me odpeljali k veterinarju, sem dobil cepivo, ki je pospešilo okrevanje. Čez čas sem si opomogel in pogumno zakorakal v poletne mesece. Danes sem član živahne črede!

kočevar

avgust

Veseli taxi, ni kriv!

Želite prodati ali se posvetovati o prodaji vaše nepremičnine? Pokličite nas 041 359 769

Ni le družina tista, ki nam nudi ljubezen, toplino in varno zavetje, saj neprestano menjamo okolja in s tem ljudi, ki so del naše poti. Živali pa nam nudijo občutke, ki se jih ne da opisati z besedami. To razume tisti, ki čuti toplino živalske duše. Vsi ostali, pa imajo enake možnosti, da to poizkusijo!

NOVO STANOVANJSKO NASELJE ZLATA RIBICA - RIBNICA

Aleksandra Osterman s.p. tzo 59, 1330 Kočevje projektiranje · nadzor · svetovanje in nepremičninsko posredovanje t: 01 89 50 750 f: 01 89 50 755 info@pbo-sp.si www.pbo-sp.si

Gozdarstvo in trgovina z lesom, odkup vseh vrst lesa, odkup gozdov, odkup lesa na panju

041 652 427 Lamles, Alojz Lamut s.p. Sela pri Dragatuš 5a, Dragatuš

STAN NEPREMIČNINE gsm: 041 279 831 gsm: 031 711 915

www.stan-nepremicnine.si www.zlata-ribica.com info@stan.si STAN d.o.o., Proletarska cesta 4, 1000 Ljubljana

37

mmxi

Posek in spravilo lesa 041 644 593 Škulj Emil s.p. Črnomaljska c. 4, Kočevje

Ivan Gabrič

K

ot smo pisali že pred ča- povsem legitimno odločil, da som, je naš projekt o od- prijave ne bo oddal, temveč govornosti Veseli taxi, ki bi lahko zadevo zaključil povelja za največji cestnoprome- polnoma sam in bi nas na motno-varnostni projekt v regiji, žne pomanjkljivosti preprosto zaradi zelo "ambicioznega" opomnil. Ravno ta odločitev policista, prejel prijave na vse policije dokazuje, da so imeli možne inšpektorate in vse to samo en cilj, prekiniti projekt. samo z željo, da se projekt Projekt je v celoti potekal brez prekine in izgine iz našega kakršnega koli incidenta in mesta. V tem primeru bi lah- prepeljali smo veliko število ko v času veselega decembra vinjenih in tudi popolnoma treizdali bistveno več mandatnih znih Kočevarjev in Kočevark. kazni in bi lahko "pobrali" Glede na ta dejstva, bi bila bistveno več vozniških dovo- lahko "akcija" kočevskega poljenj, kot jih sicer, ko se je pro- licista zaključena tudi samo z opominom. A ker se ni želel jekt izvajal. Prevelika želja po tem, da izpostavljati in ker kočevska Veseli taxi prekine s svojim policija ni želela prevzeti odgoposlanstvom - obvarovati čim vornosti, so prijavo oddali inveč življenj in ljudem vcepiti špekcijskim službam in tako bi v glavo, da smo sami odgo- odgovornost, za svoja dejanja, vorni za svoja dejanja, pa je prenesli na njih. Vsaj takšen zagretega policista, ki se igra sem dobil odgovor na policijski novodobnega lokalnega šeri- postaji. Češ, kaj pa skrbiš, če fa imenovanega Chuck Norris, je vse tako kot mora biti, potako razhudila, da je naš pro- tem nimaš za kaj skrbeti. jekt preprosto prijavil na VSE Na zaslišanju pri inšpektorjih inšpektorate. Poleg tržnega so mi popolnoma vsi povedainšpektorata smo bili s strani li, da so takšne prijave, kot je PMP Kočevje (postaja mejne naša, zelo zahtevne za rešepolicije) prijavljeni še na davč- vanje, saj morajo o vseh poni inšpektorat, inšpektorat za stopkih, ki jih bodo naredili v delo ter na prometni inšpekto- tem primeru, oddati poročilo. rat. V teh dneh pa smo prejeli Nihče od inšpektorjev pa ne tudi prvo pravnomočno odloč- želi imeti problemov, ker se je bo, in sicer iz tržnega inšpek- odločil tako kot se je. torata, ki nas ni kaznoval, saj Skratka, boj seveda še ni konso ljudski inšpektorji ugoto- čan in še ogromno nepotrebvili, da je projekt preveč po- nega dela nas čaka, a kmalu memben za okolje v katerem se vrnemo s še večjo in odse izvaja, ter da pri izvajanju mevnejšo akcijo. ni prišlo do takšnega prekr- S kočevskima srednjima šolaška, da bi morali kaznovati ma se dogovarjamo za sodelovanje pri izvedbi drugega podjetje, ki ga izvaja. Naj še omenim, da bi se lah- dela projekta, saj želimo izko kočevski policist ali pa peljati največjo delavnico na vodstvo kočevske policije, ki temo odgovornega ravnanja je prijave na inšpektorate po- v cestnem prometu, ki se bo BREZPLAČNI VESELI TAXI odvijala v Športni dvorani v slalo šele v mesecu januarju, OBČINA RIBNICI OD 11. DECEMBRA Kočevju. ko TUDI je bil V projekt že zaključen, RIBNICA projekt podpira


38

šport

www.e-utrip.si

kočevar

avgust

LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE

Piknik ob 25. obletnici DSO Kočevje Katja Buzuk

Nordijska hoja

N

Katja Buzuk

ordijska hoja izhaja iz Skandinavije in je dobila svoje privržence tudi pri nas, v Sloveniji. Je primerna skoraj za vse; za dobre športnike, za začetnike, za stare in mlade, za vitke in nekoliko polnejše. To je posebna oblika hoje s palicami, pri kateri ohranjamo naraven vzorec hoje. Hkrati pa obremenimo zgornji del telesa, tako da so, poleg nog, aktivne skoraj vse telesne mišice. Skrbi za moč in vzdržljivost mišic vratu, ramen, rok, prsnih, trebušnih, zadnjičnih, stegenskih in mečnih mišic, ter za močnejšo kostno strukturo. Nordijska hoja je primerna za vse, ki bi se radi več gibali, za vse rekovalescente, za vse, ki imajo težave z bolečinami v predelu hrbta, ramen, zatilja, za vse, ki si želijo okrepiti srce in ožilje, se boriti proti negativnim posledicam stresa in tudi za vse, ki bi radi izboljšali svoje splošno počutje. Zanjo ne potrebujemo veliko - le udobno obuvalo, zračno obleko, palici, voljo in čas ter vodnika, ki nas bo naučil osnov takšne hoje. Izvajamo jo lahko povsod, nepopisne užitke pa nam da hoja po neokrnjeni naravi, kjer se palica lažje zabode v mehka tla in jo lahko uporabljamo dokler pot ne postane preveč skalnata in strma.

Tudi stanovalci DSO Kočevje so se odločili, da poizkusijo takšno hojo pod mentorstvom fizioterapevtke, ki ima tečaj inštruktorja nordijske hoje že nekaj let. Začeli smo, na tiho, za Domom. Tu imamo prijetni sprehajalni potki, ki nam dobro služijo za učenje hoje. Prvi dan sem udeležence morala iskati po sobah. Že drugi dan pa sem bila prijetno presenečena, saj so me sami pričakali že pred dogovorjenim časom. Začeli smo trije, vendar se nam vsak dan priključi še kdo drug, če ne v aktivni hoji, pa v spodbujanju ali pa igranju na harmoniko, tako da lažje hodimo. Zanimivi pa smo tudi za ostale stanovalce, ki nas opazujejo z oken. Napredujemo počasi, a vztrajno. Najprej naredimo nekaj vaj s palicami za roke in noge, nato pridno hodimo četrt ure, nato še raztegnemo že utrujene mišice. Vsakodnevna vadba že kaže svoje pozitivne učinke in z njo bomo še nadaljevali. Lahko se nam pridružite...

V

sredo 29.06.2011 smo praznovali 25. obletnico delovanja DSO. Obletnico smo združili s tradicionalnim poletnim piknikom za stanovalce in njihove svojce. Uvodni nagovor je imela direktorica, ki je predstavila načrte in cilje za prihodnost doma in izročila priznanje za 25 letno bivanje v Domu, stanovalki Jožici Delač. Praznovanja so se udeležili člani Sveta doma DSO Kočevje in ostali povabljeni. V kulturnem programu so nastopali Kočevske mažuretke, članici Društva literatov Kočevske in pevsko glasbena skupina stanovalcev 1. nadstropja. Program je s glasbenimi vložki povezoval harmonikar Gregor Kuzma, z besedo pa gospa Živka Komac. Skupaj z našim stanovalcem in umetnikom Željkom Vertljem so se s slikanjem predstavili člani Društva ljubiteljev likovnega ustvarjanja Kočevje. Organizirali smo tudi srečelov, ki je bila zanimiva popestritev za naše stanovalce, saj je na koncu srečk kar zmanjkalo. Vsem našim stanovalcem želimo zadovoljno in prijetno bivanje v DSO Kočevje.

pošljite nam reportaže pohodov in izletov ažurno poročilo policistov www.e-utrip.si

39

mmxi

V novem šolskem letu 2011/2012 Ljudska univerza Kočevje vpisuje v naslednje izobraževalne programe: 1. Osnovna šola za odrasle od opismenjevanja do 9. razreda 2. Bolničar – negovalec, srednje poklicno izobraževanje 3. Gastronomske in hotelske storitve (kuhar, natakar), srednje poklicno izobraževanje 4. Predšolska vzgoja, srednje strokovno izobraževanje, izvaja Šolski center Novo mesto v sodelovanju z Ljudsko univerzo Kočevje 5. Zdravstvena nega, poklicno tehniško izobraževanje, izvaja Šolski center Novo mesto v sodelovanju z Ljudsko univerzo Kočevje 6. Višja strokovna šola za pridobitev naziva: ekonomist/ekonomistka, izobraževalni zavod Hera Ljubljana, OE Kočevje

Vse informacije in informativne prijave za vse šolske oblike sprejemamo na upravi Ljudske univerze Kočevje do 30. septembra 2011 Pokličite, pišite ali obiščite spletno stran :

TZO 30, 1330 Kočevje t: 01 893 82 70 t: 01 893 82 72 e: lu.kocevje@siol.net i: www.lu-kocevje.si.

SAMI SMO ODGOVORNI ZA SVOJE ZDRAVJE, PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE.

Društvo Joga VVŽ Ribnica vas vabi, da naredite nekaj zase.

HARMONIJA TELESA, DUHA IN DUŠE

V septembru se pridružite začetni ali nadaljevalni vadbi JOGE pod strokovnim vodstvom v Ribnici, Kočevju, Kočevski Reki, Sodražici, Velikih Laščah, Kompolju, Loškem Potoku, in / ali vadbi veščin QIGONG (či gong) in TAIJIQUAN (tai či) v Ribnici in Kočevju pod vodstvom mojstra borilnih veščin, inštruktorja karateja in učitelja TJQ in QG z dolgoletnim stažem.

FESTIVAL GLASBE, GIBANJA IN …

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Ribnica vabi na 3. “Festival glasbe, gibanja in …” v soboto, 3. septembra ob 18.30 v gradu v Ribnici. Ob 18.30 ste lepo povabljeni k izvajanju jogijskih vaj ali asan: udobno se oblecite in prinesite podlogo ali armafleks. Ob 19.00: • Glasbena skupina Fletno iz Cerknice - slovenske ljudske pesmi v moderni izvedbi • Nastop stanovalcev Doma starejših občanov Ribnica: glasbeni program in kratek prikaz vadbe joge • Nastop članov Društva Joga v vsakdanjem življenju Ribnica • Enodejanka Frenk se odpravi na jogo namesto k zobozdravniku • Spust svetlečih lampijonov z najboljšimi željami. Prostovoljni prispevki Društvo Joga VVŽ Ribnica Info: 041 397 789, 041 316 989.

Naravno zdravljenje, terapije, iniciacije... info@harmonijazavesti.si

051 347 055 www.harmonijazavesti.si Harmonija zavesti d.o.o.


40

šport

www.e-utrip.si

kočevar

avgust

šport

mmxi

41

SERVISI GOSPODINJSKIH APARATOV IN BELE TEHNIKE NINO servis gospodinjskih strojev Dančulovič Ninoslav s.p. Vorančeva ulica 5 8000 Novo mesto tel: 07 3375 080 fax: 07 3347 093 gsm: 041 612 070 gsm: 041 236 375 www.servis-nino.si info@servis-nino.si

Pooblaščeni servis gospodinjskih aparatov znamk Aeg, Candy, Electrolux, Hoover, Blomberg, Brandt, De Dietrich, Fratelli onofri in Zanussi. Popravljamo tudi aparate drugih blagovnih znamk Gorenje, Privileg, Bosch, Beko, Lth, Liebherr, Ariston, Zerowatt, Iberna, ... Več kot 30 let praktičnih izkušenj v zagotavljanju kakovosti. Ker je naš cilj zadovoljna stranka, se neprestano izboljšujemo z izobraževanji naših kadrov, dosledno izvedbo, hitrim rokom in ceno storitve. V času popravila gospodinjskega aparata Vam nudimo nadomesten aparat.

V prijateljski tekmi Ribničani boljši od Kočevarjev I.L.

V

prijateljski tekmi, ki je bila za oba tekmeca prva v pripravljalnem obdobju, sta ekipi prikazali res veliko. Srečanje se je po pričakovanjih končalo z visoko zmago gostiteljev, izid je bil po tretjinah 40:25. Pri Ribničanih je bil s šestimi zadetki najboljši strelec Jelenić, pri Grči jih je pet dosegel Grebenc. Prvo tretjino sta bili na igrišču najboljši sedmerici, pri Grči je manjkal rahlo poškodovani Josič. Gostitelji so do visokega vodstva prišli predvsem s strpno obrambo in zadetki iz proti napadov, Grča je z borbenostjo pustila dober vtis. V drugi in treti tretjini so priložnost dobili vsi igralci, ki so se borili po svojih močeh. Letošnje okrepitve Riko hiš so pokazale dobro igro. »Takšnega pristopa si želim na vsaki tekmi. Fantje so pokazali borbenost in širino ne glede na kakovost tekmeca, je dejal trener Ribničanov Mišo Toplak. »Izid ni pomemben, najbolj sem vesel, da so vsi fantje občutili moč tekmeca,« je dodal trener Grče Damijan Škaper.

Vas je strah menjave starih vrat? Posvetujte se z nami, da strahu ne bo več! Prodajamo in montiramo lesena notranja vrata vseh vrst, tako masivna stilna do modernih in atraktivnih oblik slovenskih, avstrijskih in italijanskih proizvajalcev. Izmere, svetovanje in dostava za naročnike brezplačno.

Andrej Šilc s.p. gsm: 041 694 871 Zamostec 31 1317 Sodražica

Vpis k vadbi klasične in Tae Boo aerobike pričetek septembra! Najcenejši fitnes v Sloveniji: 80 fitnes naprav, v članarino je vkljujčena še brezplačna uporaba plezalne stene, boksarskih vreč, trampolin, igranje namiznega tenisa, možganski fitnes, strojno masažo, novo: možnost vadbe pod strokovnim vodstvom z osebnim trenerjem Rezervacije badminton igrišča za sezono 2011/12 40ur - 150€, 1ura - 3,75€ Vabimo otroke in mladino k programu »Šport za vse«, kjer bodo preko celega leta spoznali in vadili preko 15 različnih športnih disciplin in k vadbi florballa. Vodena vadba za starostnike Tenis, nogomet, floorball, speedminton, odbojka, ... na grišču z umetno travo. Igranje tudi v zimskem času. Odbojka in nogomet na mivki Organizacija rojstnih dnevov za otroke, športnih piknikov za odrasle, podjetja in društva ali samo najem igrišč in prostorov. za sezonski najem. Za zakup večjega števila ur nudimo do -50% popusta. Napenjanje loparjev - struna in napenjanje loprajev - 6€, za člane slo sokol brezplačno

Rekreacijski turnir trojk v odbojki na mivki Vanja Čokorilo

V

soboto, 20. avgusta, se je na igriščih Športnega društva Sokol v Šalki vasi odvijal prvi rekreacijski turnir v odbojki na mivki. Turnir je plod sodelovanja med Športnim društvom Sokol in moškim odbojkarskim klubom. Ker smo tak turnir organizirali prvič, je bilo na začetku nekaj straha, ali bomo kos takemu projektu. Vendar se je izkazalo, da je bil strah odveč, saj nam je šlo vse kot po maslu, nenazadnje tudi vreme, saj je bilo sončno in vroče (32 stopinj C). Edini minus pri vsem skupaj je bila dokaj skromna udeležba, saj se je turnirja udeležilo le sedem ekip. Zelo lepo je bilo videti, da je vsaka ekipa imela v svojih vrstah eno žensko. Ob prijavi na tekmovanje so člani vsake ekipe dobili spominsko majico, vodo in bon za golaž. Igralo se je na dva seta do 15 po turnirskem sistemu, tako da je vsaka ekipa odigrala najmanj štiri tekme. Turnir je bil zelo ize-

načen, saj so o prvih dveh mestih odločali seštevki setov. Razvrstitev od prvega do tretjega mesta je bila naslednja: 1. mesto - ekipa GV & ČO (Vanja Čokorilo, Bernard Čokorilo, Tatjana Oberstar) 2. mesto - ekipa Kočevski grofi (Andrej Turk, Mitja Lavrič, Milka Zupančič) 3. mesto - ekipa Medvedki (Sergej Drobnič, Jaša Kocjančič, Nataša Škufca). Posebej bi se radi zahvalili podjetju Artlas Alojzij Šterk s.p. za super pokale, ki so bili res nekaj posebnega. Ker smo videli, da smo kos organizaciji takih turnirjev, smo se odločili, da bomo drugo leto organizirali še večji turnir. Zahvaljujem se vsem, ki so pomagali pri organizaciji turnirja, in seveda vsem sodelujočim igralkam in igralcem za prikazane igre. Vidimo se naslednje leto!

reportaže športnih dogodkov vremenska napoved mali oglasi nagradne igre

ŠD Sokol, Šalka vas 4, Kočevje 041 50 30 90, 041 940 480

www.e-utrip.si


42

www.e-utrip.si

kočevar

avgust

DELOVNIKI

2.− 4. september 2011

dop

mmxi

SOBOTE dop

pop

petek in sobota, od 9. do 20. ure nedelja, od 9. do 18. ure

Gospodarsko razstavišče, Ljubljana Največja avto-moto prireditev v Sloveniji

www.automotorshow.si

g | avtoakustika avtosalon | motosalon | tunin terial | show a, rezervni deli in potrošni ma dodatna oprem

OFF ROAD POLIGON

DRIFT

PREMIERNO V SLOVENIJI!

GLOBE OF SPEED – ADRENALINSKA KOVINSKA KROGLA, KJER BODO MOTORISTI POČELI VRAGOLIJE.

SIMULACIJA PROMETNE NESREČE

NE ZAMUDITE!

CAR WRAPPING SHOW Z OLIVERJEM RÖHLERJEM

FREESTYLE SHOW

- OKROGLA MIZA O VARNOSTI V CESTNEM PROMETU Pripravlja: ZAVOD VOZIM - TESTI CESTNO PROMETNIH PREDPISOV

TRENING VARNE VOŽNJE

FINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V AVTOAKUSTIKI (EMMA) IN PREDSTAVITEV EVROPSKEGA PRVAKA V TEKMOVANJU EMMA 2010 Organizator:

E: info@automotorshow.si | T: 01 300 26 98 www.facebook.com/automotorshow

izpolnite križanko in dobljeno geslo pošljite po pošti s poštno dopisnico na naslov: studio utrip d.o.o., Trata Xiv/6, 1330 kočevje, najkasneje do 9. septembra. Izžrebanci bodo objavljeni v naslednji številki. na dopisnico čitljivo napišite svoje ime in priimek, naslov ter davčno številko. Optika Center bo podelila 3 nagrade: 1 x majčka Optike center in bon v vrednosti 20 eur 2 x majčka Optike center in bon v vrednosti 10eur Pravilno rešeno geslo nagradne križanke #15 je: »Hura poletje« Nagrajenci: Anja Blatnik, Ribnica Angela Petek, Kočevje Danjela Šturm, Koč. Reka emil Filipič, Kočevje Mia Oberstar, Ribnica Nagrado prejmejo v uredništvu na naslovu Trata XI/V 6. Rešitev sudoku-ja preverite na portalu: www.e-utrip.si

KRižANKA ZA pOleTNe dNi #16

SudOKu

43


44

zdravje

www.e-utrip.si

Usklajenost z naravo bivanja

V

današnjem stresnem obdobju je zelo pomembno, da smo usklajeni z okoljem in naravo, saj se nas na takšen način mnogo manj dotaknejo neželjeni vplivi, ki so sprožilci našega slabega počutja in izvora bolezni. Predvsem pa je pomembno, da smo usklajeni s sabo, saj le tako lahko delujemo v celoti harmonično. Povezanost z naravo bivanja še zdaleč ne pomeni, da gremo občasno v naravo, gozd ali na sprehod, temveč, da se vrnemo k svojemu bistvu, izvoru, da znamo prisluhniti sporočilom narave, ki nas z slabim počutjem in boleznijo opozarja, da moramo nekaj spremeniti v našem načinu življenja. Naučiti se moramo znati sprejeti znake bolezni kot sporočilo in ne kot zlo. Temelj naravnega bivanja je, da dovolimo našemu telesu ciklične spremembe rasti, dozorevanja, odmiranja in opuščanja. Potrebno je izločiti omejujoče, preživele, nekoristne vzorce in navade, da lahko svojemu telesu v vsakem trenutku poskušamo ponuditi točno tisto, kar potrebuje, da lahko optimalno in lahkotno deluje. Obstaja mnogo tehnik naravnega zdravljenja in energijskih pripomočkov, ki nam pomagajo doseči želeno raven bivanja in dvigniti kvaliteto našega življenja. Od vsakega posameznika je odvisno, za kateri način ozaveščanja se odloči, da se po čim

Terezija Cvetka Gorenak

krajši poti približa spontanemu, naravnemu načinu življenja. Pomembno je, da stopimo iz oklepov iskanja svetlobe zunaj nas in se poglobimo v svojo prvinskost. Notranji jaz ljudi je vedno v svetu svetlobe in spremlja ter vodi ljudi, ki se odločijo izboljšati kvaliteto svojega življenja, skozi vse inkarnacije in izkušnje. Dokler ne poznamo te svetlobe in gledamo

vljenja s sončno energijo, barvno terapijo, ter z ostalimi energijskimi metodami. Vse to nam omogoča odstranjevanje ovir pri pretoku energije in pri razstrupljanju našega telesa, zato lahko z doslednim delom naravnega zdravljenja in načina življenja obnovimo celotno splošno stanje telesa in duha. Življenje, v katerem sta um in srce razdvojena, je takšno, kot

Naučiti se moramo znati sprejeti znake bolezni kot sporočilo in ne kot zlo. samo z našimi zunanjimi očmi, smo kot žlahtni kamni v temi zemlje, oddaljeni od našega izvora, In šele tedaj, ko smo v oazi srca zliti s harmonijo duše in uma, lahko delujemo radostno navzven. Z našim načinom življenja, obnašanjem, mišljenjem in čustvi si sami blokiramo zdravilni kanal življenjske svetlobe. Za doseganje radosti smo odgovorni sami in lahko jo dosežemo z delom na sebi, povezanostjo z naravnim samozdravljenjem, uživanjem naravnih pripravkov, zelišč, ki nam jih v neomejenem številu nudi narava, z zdravo, uravnoteženo prehrano, s prakticiranjem naravnih tehnik zdravljenja, kot so Reiki, zdravljenje s simboli Višje zavesti, Arhetipskimi vzorci, esenčnimi terapijami, sproščanjem v naravi, s povezanostjo z minerali, kristali, rastlinami in živalmi, z uporobo zdra-

da bi imeli v sebi dva bojna tabora, ki se spopadata za oblast nad našo močjo izbire. Kadar sta izolirana drug od drugega, sta prikrajšana tako srce kot razum; um poskuša biti skrajno razumski, srce pa pretirano razčustvovano. To ravnovesje pa drobi naše osebne moči.Vse dokler med našim srcem in umom ni pretoka jasnega sporazumevanja, bomo zbegani ob odločitvah, kaj storiti s svojim življenjem. Z direktnimi in posebnimi načini naravnega bivanja lahko pridemo v stik z našo nadzavestjo in preko nje z življenjsko energijo v pra-morja svetlobe, ki jo imenujemo tudi svetlobni kanal narave bivanja. Kadar imamo uravnotežene vnose vseh dejavnikov v energijskih centrih, delujemo umirjeno, usklajeno in šele takrat se lahko v celoti izražajo naši potenciali in živimo to, kar v bistvu smo in želimo postati.

kočevar

avgust

45

mmxi

Z naravnim zdravljenjem in naravnim načinom bivanja lahko v vsakdanjem življenju presežemo psihične in fizične obremenitve in kljub prisotnim stresnim situacijam delujemo umirjeno, zbrano in uspešno. Naši energijski centri postanejo pretočni, zato lahko z lahkoto obvladujemo vsakodnevne obremenitve. Na ta način so tudi naše misli usklajene z fizičnim zadovoljivim stanjem. Fizično telo ima zdrave pogoje delovanja, ki se odražajo v našem dobrem počutju, zdravem telesu in bistrem umu. Naša življenjska pot je pot osebnega in duhovnega razvoja, ki nas vodi k naši Višji zavesti. Naša izbira je, če ji želimo slediti. Sporočila naše Višje zavesti se pojavljajo v naši glavi kot misli in občutki. Naravno zdravljenje nam omogoča obnoviti utrujene in pregorele

celice v našem fizičnem telesu, da se lahko prične proces samozdravljenja. S tem osvežimo in prečistimo naše misli in pričnemo negativne miselne vzorce spreminjati v pozitivne, da se lahko usmerimo svojimi mislimi na naše psihično, fizično in duševno ugodno stanje. Kamor so usmerjene naše misli, ki predstavljajo moč in orodje ozdravitve, tja prehaja naša energija. Pri negativnih mislih, osredotočenih na temno plat življenja, postajajo naše miselne oblike močnejše, naše telo pa šibkejše. Vsi naši občutki in misli so kreatorji našega življenja in hkrati naša zavest. Vsled tega je izredno pomembno kakšne so naše misli in koliko zmoremo pretvarjati negativne miselne vzorce v pozitivne, ki nam prinašajo notranjo usklajenost. Pri vspostavitvi povezanosti z naravnim bivanjem vzpostavimo

Anketa: Ali ste v stresu?

psihično in duševno moč, kar posledično izboljša naše fizično stanje. Dobro fizično stanje pa nam še daje sposobnost delovanja in zdravega fizičnega telesa, kar nam omogoča opravljati zadane obveznosti. V povezavi z želenim fizičnim stanjem morajo tudi naše misli delovati čisto, zdravo in z vso močjo. Cilj naravnega zdravljenja je popolna psihična, fizična in duševna usklajenost, ki jo dosežemo z tehnikami naravnega zdravljenja in procesi osebnega in duhovnega razvoja, ter zaupanjem v delovanje in preobrazbo, ki pelje k našemu kvalitetnejšem in svetlejšem življenju. Skrivnost naravnega zdravljenja je v njegovi preprostosti, nam ljubečem in prijaznem načinu delovanja, z nežnimi, vendar učinkovitimi načini blagodejnega vpliva na našo celostno osebnost.

Darinka Suljević

Odgovorite na vprašanja

Rešitve:

DA NE   1. Se prehranjujete zdravo? DA NE   2. Se rekreirate redno – vsaj enkrat tedensko? DA NE   3. Alkohol, cigarete, kava, pomirjevala in druge nezdrave substance uživate zmerno? DA NE   4. Večinoma ste mirni, sproščeni, potrpežljivi, se ne jezite? DA NE   5. Pozabljivost, raztresenost nista vaši pogosti spremljevalki? DA NE   6. Ste večinoma učinkoviti, polni energije, optimistični? DA NE   7. Se dobro počutite doma? DA NE   8. Se razumete s partnerjem ( če ste samski – vam odgovarja samski stan)? DA NE   9. Imate razdeljene družinske obveznosti ( samski zmorete opraviti obveznosti)? DA NE   10. Opravljate radi svojo službo? DA NE   11. Ste v dobrih odnosih z večino sodelavcev? DA NE   12. Se vsaj srednje dobro razumete z nadrejenimi? DA NE   13. Je vaše finančno stanje stabilno? DA NE   14. Znate pametno razpolagati z denarjem? DA NE   15. Ali si občasno lahko privoščite nadstandardne, dražje stvari, aktivnosti? DA NE   16. Ste komunikativni, se znajdete v različnih situacijah? DA NE   17. Se pogovorite z domačimi ali prijatelji o svojih stiskah in problemih? DA NE   18. Znate prisluhniti drugim? DA NE   19. Delo opravljate umirjeno, tudi pri jedi ne hitite? DA NE   20. Si vzamete čas za počitek, sprostitev? DA NE   21. Ste večinoma časovno točni – prihod v službo, na sestanek, oddaja poročil …?

Če ste odgovorili na 1-5 vprašanj z NE, še niste v stresu. 6-9 pomeni, da ste dovzetni za stres, se vas dotika, 10 NE-jev in več pomeni, da ste v stresu. Podrobnejši pregled NE-jev vam pove, na katerem področju življenja ste najbolj pod stresom: Vprašanja od 1-3 kažejo na vaš zdrav ali nezdrav način življenja. Vprašanja od 4-6 kažejo na vaša čustva, temperament, reagiranje. Vprašanja 7-9 kažejo na razmere doma, v partnerstvu. Vprašanja 10-12 kažejo na razmere v službi. Vprašanja od 13-15 so pokazatelj, kako na vas vpliva finančno stanje. Vprašanja od 16-18 so pokazatelj vaše komunikativnosti. Vprašanja od 19-21 kažejo, če je pomanjkanje časa vzrok za stres.


46

OTROci

www.e-utrip.si

POMAGAJMO SI SAMI Z MeTODO eFT

S počitnice v muzeju vesna Jerbič perko in naDJa kovačič

v

pokrajinskem muzeju Kočevje v času počitnic pripravljamo pedagoški program oziroma delavnice z naslovom počitnice v muzeju. Otroci na njih ustvarjajo, se spoznavajo z različnimi starimi običaji in navadami. Z delavnicami otrokom posredujemo določeno znanje in krepimo zavest o pomembnosti krajevne zgodovine, sproščamo otrokov umetniški navdih in urimo njihove ročne spretnosti. delavnice se pogosto navezujejo na aktualne razstave. Med letošnjimi poletnimi počitnicami sta bili rdeča nit razstavi živeti z gozdom. Gozdnogospodarsko območje Kočevje ter Kočevsko v vojni za Slovenijo 1991. delavnice so potekale vse četrtke v avgustu. Na prvi delavnici so otroci spoznali origami, japonsko tehniko zgibanja papirja, in izdelali gozdne živali. Na drugi delavnici so izdelali gledališki oder z gozdno sceno in uprizorili zgodbe o živalih. Na tretji delavnici smo spoznali igre, ki so bile v še ne tako davni preteklosti del otroškega vsakdana, danes pa se le še stežka spomnimo pravil igranja. Naučili smo se zemljo krast, skakati gumitvist in avionček. Na zadnji poletni delavnici smo spoznali slovensko zastavo in grb. počitnic v muzeju se je udeležilo do osem otrok, kar se zdi malo. Morda pa ravno zato otroci v muzeju tako uživajo.

te si kdaj zaželeli, da bi si lahko pomagali sami, kadarkoli, kjerkoli, ko se pojavi močna bolečina, ko vas v želodcu zvije od panike, ko se vam roke potijo od treme, ko se vam kolena tresejo od strahu pred vrati zobozdravniške ordinacije, ko najraje ne bi šli na nedeljsko družinsko kosilo, saj vse predobro veste, kako se bo odvijalo - v takih trenutkih smo sami in nihče nam ne more pomagati. Vse knjige, ki smo jih prebrali, vsa pamet, ki smo si jo nabrali v letih življenja, vse izkušnje nam v nekaterih trenutkih prav nič ne pomagajo. In za novo leto smo si spet obljubili, kako bomo prenehali z odlašanjem in končno že opravili tiste telefonske klice, napisali pisma, šli na obisk k ljudem, ki si jih želimo obiskati, shujšali za 5 kg, prenehali kaditi, si privoščili več časa zase, ampak.... nekako.... tega ne uspemo storiti.... Z metodo eFT (emotional Freedom Techniques – Tehnike doseganja čustvene svobode) je

to končno mogoče. In vse lahko naredite sami, in to celo presenetljivo hitro. Se sliši predobro, da bi bilo res? Tudi meni se je zdelo. Po izobrazbi sem učiteljica matematike in zlepa česa ne verjamem, dokler ne preizkusim, da pa sploh preizkusim, mora informacija o tem priti iz zanesljivega vira, sicer se mi preizkušanje zdi zgolj potrata časa. Metoda eFT je prišla iz takega zanesljivega vira in izpolnjuje vse obljube, ki jih da, in to TAKOJ, ne čez pet ali deset let. Končno se lahko znebimo vse navlake bolečih spominov, ki jih nosimo s seboj in jih ne upamo niti pogledati, saj ne vemo, kaj naj potem z njimi. Jaz sedaj vem, izveste pa lahko tudi vi. Vabljeni tudi na spletno stran www.eft-slovenija.si , kjer si lahko brezplačno pretočite v slovenščino preveden obširen eFT Priročnik, ki ga je napisal Gary Craig, ustanovitelj metode eFT. Pika Rajnar pika@eft-slovenija.si

13. septembra 2011 pričnemo z delavnicami eFT - tehnika za samopomoč. uvodno Brezplačno delavnico smo imeli že v mesecu maju v sodelovanju s Knjižnico Kočevje. Posamezna delavnica stane 8€, za vseh 5 skupaj je cena 40 €, ostala sredstva prispeva Občina Kočevje. Prispevek lahko prinesete v DC Kočevje za posamezno delavnico ali za vseh 5 skupaj. Plačilo prispevka pomeni rezervacijo mesta v skupini. Termini delavnic so naslednji: 13.10 in 27.10. v času od 19h-21h, 11.10, 26.10 in 8.11. v času od 18.30h do 20.30h Delavnice bodo potekale v prostorih Šeškovega doma v Kočevju. Prijavite se lahko osebno ali po telefonu na 01 8938 700, ali po elektronski pošti. Tatjana Romih šent Dc kočevje

AVTOKLEPARSTVO JAZBEC • AVTOKLEPARSKE IN LIČARSKE STORITVE • MANJŠA MEHANIŠKA OPRAVILA • ZAMENJAVA IZPUŠNIH LONCEV • POPRAVILA TOČE GSM: 041 455 688 GSM: 041 764 805 MARKO JAZBEC S.P. TRATA XV/8, 1330 KOČEVJE PE KOLODVORSKA 16, KOČEVJE

kočevar

avgust

47

mmxi

ZASTRTe TANČICe PReROKOVANJA

TeReZIJ A CVeTKA GOReNAK

O

b besedi prerok in prerokovanje običajno vedno začutimo nekaj skrivnostnega, prikritega, nevidenega in magičnega. Mnogi od nas smo si v življenju že vsaj enkrat zaželeli vstopiti v ta skrivnostni svet zastrtih tančic svoje usode. Velikokrat se znajdemo na točki, ko ne vemo kako bi se odločili, ko se ne znamo usmeriti k pravi odločitvi, ali pa preprosto opažamo, da se nam ves čas pojavljajo podobne situacije, pa si jih sami ne znamo na pravi način razlagati. Mnogokrat nas je tudi strah prihodnosti in neznanega. Vpogled v našo prihodnost nam te strahove razkrije in na ta ničin se lažje spopademo z znanimi situacijami. Že skozi stoletja se prerokovanje uporablja za napovedovanje prihodnosti. Od samega začetka sveta so ljudje iskali povezavo s tistim, ki vse ve, z mavrico, z vesoljem, z čarodeji, ki poznajo preteklost, sedanjost in prihodnost. Seveda pa je zelo pomembno, kdo je prerok, ki mu zaupamo vpogled v naše najglobje in najintimnejše skrivnosti. Prav tako je namen pravega prerokovalca globoka predanost etičnosti in poštenim namenom delovanja. Prerokovalec je oseba, ki z svojimi naravnimi sposobnostmi jasnovidenja, jasnoslušenja ali jasnočutnočutnostjo, ter z izbranimi tehnikami in znanji zazna vašo perečo situacijo, vam pošteno in odkrito odčita iz vpogleda možnosti, priložnosti, ovire

in prepreke na vaši poti, ter vas hkrati usmeri v tisto smer, kjer je videno več možnosti za vaš uspeh in napredek. Znano je, da lahko določena oseba v posebnem psihičnem stanju, skozi sanje, trans, vizije in videnja izkusi uvid v predvidene dogodke. Prerokovalec lahko s svojo nadčutno sposobnostjo predvidi bodoče dogodke in nas s tem v bistvu pripravi, da posežemo po vseh načinih, ki nam pomagajo te dogodke doživeti ali pa jih preprečiti. Namen prerokovanja je vsekakor izboljšanje kvalitete življenja, da lahko svoje življenjske potenciale udejanjimo po za nas najlahkotnejši in najkrajši poti. Res pa je, da z vpogledom preroka spoznamo tudi naše karmične vzorce in včasih težke poti, ki se jim ne moremo izogniti, ampak se zavestno z videnjem s temi vzorci in dogodki soočimo, jih predelamo in spoznamo kaj se iz teh situacij lahko naučimo. Nikakor pa ni namen prerokovanja slišati kaj bi se nam naj dogajalo in bi se enostavno prepustili temu. Prerokovanje nam na naši poti omogoča vpogled v dogodke in v našo matrico življenja, katere pa smo vsekakor mi sami kreator in ne prerokovalec. Mi sami se odločamo, kaj bomo z dano informacijo prerokovalca naredili. Na ta način lahko mnogokrat preprečimo neljube dogodke in stanja, ter naredimo naše popotovanje skozi živjenske situacije prijetnejše.

PREROKOVANJE - SVETOVANJE

090 68 55

MESEČNI SEJEM 5. SEPTEMBRA V KOČEVJU, PRED ŠPORTNO DVORANO TEKSTIL, OBUTEV, POSTELJNINA, SVEČE, ... VABLJENI OD 8 DO 16 URE Maršanič Bojan s.p. Breg pri Kočevju 10, 1332 Stara Cerkev gsm 041 538 424

RAČUNOVODSKI

SERVIS

Z VAMI TINA IN TEREZIJA C. MI NE UGIBAMO, AMPAK VIDIMO

24 ur

www.harmonijazavesti.si Harmonija zavesti d.o.o. 0,845 eur/0,5 min

TEL 01 620 77 31 GSM 051 370 799 GV SERVIS D.O.O. REŠKA CESTA 21A 1330 KOČEVJE NA NOVI LOKACIJI


48

reportaža

www.e-utrip.si

Kolesarsko romanje po Poljski Helena in Franc Štefanič

Letos sva se osmič zapored odpravila na kolesarsko popotovanje v tujino. Tokrat sva izbrala Poljsko zaradi treh razlogov: beatifikacije pokojnega papeža poljskega rodu Janeza Pavla II., 70- letnice smrti poljskega svetnika Maksimiljana Kolbeja v Auschwitzu in obiska velikega poljskega Marijinega romarskega središča v Čenstohovi. Poleg tega sva želela spoznati kakšno vzhodnoevropsko deželo, saj so naju do sedaj romarske poti vodile bolj na zahod stare celine.

Na

pot sva se odpravila na velikonočni ponedeljek, 25. aprila. Z letalom sva kasno popoldne prispela na sever Poljske do Gdanska ob Baltskem morju. Pogled na poljsko pokrajino iz zraka je bil zanimiv predvsem zaradi neštetih jezer in jezerc, ki krasijo severni ravninski del države. Iz letališča, ki je poimenovano po Lechu Walensi, sva se najprej odpravila do obale Baltika in tam poiskala prenočišče. Gostoljubno sva bila sprejeta v župnišču prve cerkve, na katero sva naletela. Večer sva prebila s skupino mladih, ki naju je povabila na svoje srečanje. Ker so bili pevci, smo ob kitari kmalu našli skupni jezik. Ugotovila sva, da še kar razumeva poljski jezik, sama pa sva govorila kar v slovenščini. V Gdansku, enem najstarejših in največjih mest na Poljskem, ki leži ob izlivu reke Visle v Gdanski zaliv, sva si dopoldne ogledala stari del mesta, zadržala pa sva se seveda tudi v trgovinah z izdelki iz jantarja, po katerih Gdansk slovi po vsem svetu. Na poti proti jugovzhodu države sva imela srečo, saj nama je veter pihal v hrbet, pa tudi pokrajina je bolj ali manj ravninska. Opoldne sva se okrepila s tipično poljsko juho imenovano žurak z za nas malce čudno kombinacijo krompirja, klobase in kuhanega jajca. Po spanju v bogoslovnem študentskem domu v Elblangu sva ubrala smer proti Varšavi. Med potjo sva uživala ob pogledu na številna jezera v pokrajini Pomorjansko. V lepem spominu nama je ostala podeželska vasica, kjer so imele štorklje gnezda na vseh obcestnih svetilkah. Ustavila sva se v kraju Olsztynek, kjer

sva si ogledala zanimiv etnografski muzej na prostem z rekonstrukcijami v naravni velikosti stanovanjskih hiš, gospodarskih poslopij, šol, cerkva in čudovitih mlinov na veter z vso pripadajočo notranjo opremo iz obdobja 18. do 19 stoletja iz vseh pokrajin Poljske. Ob cesti je pokrajina spreminjala barve; na eni strani kilometri mlade zelene pšenice, na drugi rumena preproga oljne repice, vmes pa jezera z labodi, racami. Kolesarjenje je bilo en sam užitek, ki pa sva ga želela dopolniti še s kavico in rogljičem. Kmalu sva razočarana ugotovila, da je v manjših mestih in vaseh težko najti kavarno ali bar. Zato pa sva v vseh krajih občudovala krasne in za naše razmere ogromne cerkve, pred katerimi je običajno stal kip Janeza Pavla II. Pred vhodom v cerkve so bila obvestila, v katerih mestih bo 1. maja na velikih platnih predvajana slovesnost beatifikacije Janeza Pavla II iz Rima. V župniščih, kjer sva prespala, sva zvedela, da bo odšlo v Vatikan na slovesnost okoli 80 tisoč Poljakov. Ganljivo je bilo v kraju Nasielsk, kjer so se domačini pred odhodom na pot zbrali pri večerni maši, se ob koncu vsi prijeli za roke in zapeli tudi nam znano pesem Angelček varuh moj. Nato so se odpeljali proti daljnemu

Rimu, midva pa sva prespala pri prijaznem duhovniku, ki nama je naslednje jutro podaril natančen zemljevid Varšave z napotki, kje povprašati za prenočišče. 30. aprila sva po petih dneh in 460 prevoženih km prispela v Varšavo. Nastanila sva se v dominikanskem samostanu v centru starega mesta. Predsedniška palača, številne cerkve, samostani, staro obzidje in druge stavbe so res vredni ogleda. Do tega dne naju je spremljalo za ta čas res lepo in toplo vreme, 1. maja dopoldan pa je pričelo deževati. A dež, veter in mraz niso zmotili množice Poljakov, ki se je zgrnila na glavni mestni trg pred velika platna, kjer so predvajali sveto mašo iz Vatikana. Prišli so tudi mladi v skavtski opravi, s poljskimi in papeškimi zastavami v rokah. Nekateri so pritrdili na palico sliko Janeza Pavla II. Dogajanje na platnu so Poljaki spre-

Čenstohova mljali s ponosom, ljubeznijo in spoštovanjem, saj je bil karizmatični prvi slovanski papež Karol Józef Wojtyła v izjemno kratkem času po smrti razglašen za blaženega. Tudi naju je dogajanje, polno vzhičenega vzklikanja, ploskanja in joka ganilo do solz. Bila sva ob pravem času na pravem mestu. Celo dež se je uklonil velikemu dogodku in med mašo ponehal. Še bi želela ostati sredi Varšave med navdušenimi Poljaki, a mo-

kočevar

avgust

49

mmxi

rala sva dalje, saj sva bila komaj na slabi polovici poti. Obrnila sva se na jugozahod proti Niepokalanowu, mestu Brezmadežne, v katerem je deloval poljski minorit sv.Maksimilijan Kolbe (18941941). Pred drugo svetovno vojno je tu živelo sedemsto bratov, ki so pod njegovim vodstvom izdajali revijo Vitez Brezmadežne v najsodobnejši tiskarni v Evropi. Ogledala sva si muzej, bila isti dan zvečer še pri tretji sv. maši in prespala v romarskem hostlu. Naslednji dan sva v hladnem in oblačnem vremenu kolesarila skozi Sochaczew (v bližini se je rodil Frederic Chopin) in Skierniewice do kraja Brzeziny, kjer sva s težavo dobila prenočišče v nekem fitness centru na robu mesta. 3. maja, ko Poljaki praznujejo njihov največji državni in verski Marijin praznik, sva se zbudila v sončno, a zelo mrzlo jutro. Temperatura se je spustila na 2º C, kmalu pa

stavraciji, ki je bila v mestu edina odprta na praznični dan, privoščila daljši krepčilni spanec. Na srečo je že naslednji dan posijalo sonce, a ob cesti so bile še ves dan zaplate snega. Ta dan sva ob pomoči vetra napravila največ (130) kilometrov in zvečer zadovoljna prispela v največje poljsko romarsko središče Čenstohovo, kjer hranijo čudežno ikono črne Marije. Poljaki čenstohovsko Marijo častijo z globoko, zaupljivo vero, z njo je povezanih veliko čudežev, ki so odločilno vplivali na zgodovino Poljske in seveda usodo posameznih ljudi. V cerkvi je čez cel dan ogromno ljudi oziroma romarjev vseh generacij. Kar za Slovence pomeni vzpon na Triglav, je za Poljake romanje k čenstohovski Mariji, zavetnici Poljske. Ganljivo je bilo opazovati mladino, ki je na kolenih molila, pela in se priporočala Božji Materi. Prespala sva v romarskem domu Janeza Pavla II. Naslednja dneva naju je pot vodila skozi kraje Myszkow, Zawiercie, Olkusz, Chrzanow, mimo največjega industrijskega središča Katowice, kjer je bilo na večjih cestah ogromno tovornjakov, do Auschwitza. Kako nenavadno, še danes je na tem kraju bivšega nacističnega koncent racijskega Gdansk ob Baltiku taborišča čutiti napetost, težo se je še pooblačilo. Po svečani sv. preteklosti, grozote druge svemaši v Lodžu, tretjem največjem tovne vojne… Hoja med barakamestu v osrčju Poljske, sva doži- mi, kjer so delali na ljudeh medivela še močan dež. Premražena cinske preizkuse, jih trpinčili, jim sva sredi dneva odnehala v kraju odvzeli človeško dostojanstvo in Pabianice JZ od Lodža. Nastanila jih nazadnje sežgali, je bila resva se v manjšem hotelu in med snično duhomorna, še pogovor sušenjem oblek, čevljev in torb med nama je zamrl. Ustavila sva gledala TV poročila o močnem se v baraki št. 19 pred celico, kjer sneženju na jugu države v Tatrah je umrl sveti Maksimilijan Kolbe. in Karpatih, torej v smeri najine Zaradi pobega nekega taboriščnipoti. Sneg je lomil drevje, ceste ka je moralo deset drugih v »bunso morali plužiti. Midva pa sva si ker lakote«, kjer so počasi umirapo odličnem kosilu v bližnji re- li. Maksimilijan se je ponudil kot

žrtev namesto družinskega očeta Franca Gajowniczeka. Umrl je na predvečer praznika Marijinega vnebovzetja, za svetnika je bil proglašen l. 1982. Po nočitvi v mladinskem hostlu sva po vse bolj hriboviti cesti nadaljevala pot proti Wadowicam, rojstnemu kraju papeža Janeza Pavla II. ob vznožju Tater. Njegovo rojstno hišo prenavljajo, zato sva si lahko ogledala le del muzejskega gradiva o življenju tega plemenitega človeka, vrednega vsega spoštovanja! Nato sva obiskala še drugi največji romarski kraj na Poljskem, Kalwario Zebrzydowsko in zvečer v dežju prispela po 13 dneh in prevoženih 1020 km v Krakov. Želela sva prespati v centru, a sva po dolgem iskanju komaj našla majhno sobico v tretjem nadstropju manjšega hostla, kamor sva seveda morala znositi tudi s torbami natovorjeni kolesi. Dež naju je uspaval in zbudil v zadnji dan na Poljskem. Najprej sva odšla k sv. maši v baziliko sv. Marije in se zahvalila za srečno popotovanje in za vse, kar sva na njem lepega doživela. Na hribu Wawel sva že v soncu obiskala kraljevo palačo in katedralo sv. Stanislava in Vaclava, kjer so pokopani poljski kralji. Na Glavnem trgu (Rynek Glowny) v centru starega dela mesta, ki je uvrščen na UNESCOV seznam svetovne kulturne dediščine, sva bila za en popoldan del utripa tega živahnega mesta ob reki Visli, ki je bilo do leta 1596 glavno mesto Poljske, zato je polno kulturnih in zgodovinskih znamenitosti. Še zadnja kavica, razstavljanje koles in s taksijem do letališča. Zaradi zamude letala sva morala prespati v hotelu na dunajskem letališču, od koder sva naslednji dan dopoldne prispela domov. Za nama je še eno nepozabno romarsko kolesarjenje. Z njim sva zaključila obisk osmih največjih katoliških romarskih središč: Jeruzalema v Sveti deželi, Rima in San Giovanni Rotonda v Italiji, Santiaga de Compostela v Španiji, Lurda v Franciji, Fatime na Portugalskem, Međugorja v BiH in Čenstohove na Poljskem.


50

dogodki

www.e-utrip.si

PARKETARSTVO

KLARIČ Aleš Klarič s.p. Mestni log II/26 1330 Kočevje m 031 681 569 m 041 681 569

Pohvala - Prangerjada 2011 Tilka iz predgrada, foto: Pavel Majerle

P

rangerjada v Predgradu je bila, čeprav smo se nekateri bali, da bo ukinjena, a ker ima tudi sedanji župan korenine iz tega dela Slovenije, so bile skrbi odveč, medna je bil na koncu prav navdušen. Župan, hvala za podporo! Zakaj sem se odločila za ta prispevek? Prvič zato, ker sem tudi sama iz prelepe vasi Predgrad in drugič, vse te ljudi je treba javno pohvaliti, ker si to zaslužijo za vse prostovoljno delo, ki so ga opravili, da so to prireditev uspešno izvedli. Torej vse Mimice, Katice, Anice (včasih so bila to imena polne vasi), vsaka je dobila svojo nalogo, pod budnim očesom Jožice. Nežka, Stanka in Jasmina pri prodaji srečk, Jože je stregel pijačo, Štefan usmerjal promet, Mira je uživala pri peki sočnih karejev, prav tako Zalka. Vsi našteti in ostali, ki so sodelo-

vali ne živijo v vasi, pa vendar so se pripeljali od drugod, saj je to velik izziv za njih, peti po vrsti. V Sloveniji je namreč 13 prangerjev (sramotilnih stebrov) in eden od teh je v Predgradu. Tudi sama živim v Kočevju, zato še raje vsako leto obiščem Prangerjado in ljudi, ki jih je še zelo malo, kajti veliko mladih nas je odšlo od doma za boljši jutri. In na koncu še pohvala vsem, ki so prodajali na stojnicah svoje izdelke. To so bile gospodinje iz okolice Metlike z belokranjsko pogačo, potico, rezanci, pa s čudovito izvezenimi prti in prtički, suho robo, z izdelki iz medu, gline in še in še… Ker pa prave prireditve ni brez dobre hrane, velja pohvala tudi g. Grubaču za odlične pečene odojke in jagenjčke. Srečno vsem z mislijo na Prangerjado prihodnje leto!

KOMBI PREVOZI TOVORA PO SLOVENIJI IN TUJINI

TRADICIONALNA KITAJSKA MEDICINA BLAŽ ABRAHAMSBERG kočevar

avgust

51

mmxi

Z masažo in ostalimi terapijami lahko zdravimo sledeče težave: • boleča hrbtenica, križ, išias, lumbago • boleč vrat, ramena, bolečine za lopatico • migrenski glavoboli • težave s sinusi • menstrualne težave • stres, pomanjkanje energije nervoza, depresije • novo: kvalitetna in hitra diagnostika Informacije in naročanje: gsm 031 260 358 Blaž Abrahamsberg s.p., Tomšičeva 13, 1330 Kočevje

PODARITE SVOJIM BLIŽNJIM NEKAJ ZDRAVJA

DARILNI BONI

Dobite jih v Mestni cvetličarni, Reška cesta 10A

BELMAN

BELMAN D.O.O., GORENJE 62, STARA CERKEV M: 041 652 882, M: 041 322 946, F: 01 89 53 953 INFO@BELMAN.NET, WWW.BELMAN.NET

• TOPLOTNO IZOLACIJSKE FASADE

MONTAŽA, DEMONTAŽA IN SERVIS POHIŠTVA MONTAŽA IN DOBAVA LAMINATNIH PODOV, TOPLIH PODOV, ITISONOV... ČISTILNI SERVIS (ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, STANOVANJ, KOŠNJA TRAVE...) SELITVE POHIŠTVA IN OPREME VLEKA VOZIL 24 UR/DAN

• PLESKARSKA DELA • OBNOVA IN SANACIJA FASAD, NAPUŠČEV IN NOTRANJIH PROSTOROV • PREVOZ GRADBENEGA MATERIALA DO 9,5 T (HIAB)

GSM 041 574 062 MILENKO.MRDA@GMAIL.COM

MILENKO MRĐA S.P., REŠKA C. 7, 1330 KOČEVJE

PVC OKNA IN VRATA - 041 710 569, 24 UR DODATNI 7% POPUST OB PREDLOŽITVI OGLASA

pošljite nam zanimivosti iz vašega kraja preverite vabila na dogodek ažurna poročila dogodkov napovednik dogodkov vremenska napoved www.e-utrip.si

BREZPLAČNE MERITVE DEMONTAŽA-MONTAŽA ZAKLJUČNA DELA ELEKTROINSTALACIJA

GARAŽNA VRATA VRATA IN OKNA KOMARNIKI ROLETE IN ŽALUZIJE

Vidic Jože Žvirce 21, 8362 Hinje info@storitve-vidic.si www.storitve-vidic.si tel/fax 07 304 39 78


52

www.e-utrip.si

najboljši partner v nesreči

14.400 €

PNA D.O.O., ZALOŠKA CESTA 58A, LJUBLJANA

NAJVEČJA IZPLAČANA ODŠKODNINA V MESECU JULIJU

Utrip Kočevar - avgust  

Lokalni časopis , ki pokriva Kočevje , Kostel , Oslinico

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you