Page 1

Participatie in Overdie Activeren en participeren 14 oktober 2010


Geschiedenis • 1999 start wijkvernieuwing Overdie • 2001 Uitwerkingsprogramma Oud- en Nieuw Overdie • 2003 Integraal Plan • 2007 Wijkactieplan “Overdie doet mee !” • 2008 Charter “Overdie doet mee !” • 2009 Sociaal-Economisch Programma


Plattegrond van de wijk


Sociale Aspecten • Werken & Activeren • Leren • Zorg • Leefbaarheid en Veiligheid


Hoe Wijkservicebedrijf Voor- en vroegschoolse educatie aan peuters Brede basisschool Inburgering in combinatie met alfabetisering Centrum Jeugd en Gezin Projecten met en voor bewoners Extra wijkagent


Projecten : • • • • • • • •

Bruggenbouwers Brugklassen en Ouderkamers Met de rugzak door de wijk Overdie Ontmoet Premie Wijkinitiatieven (Vouchers) Buurtvaders Buurtmoeders OverdieStudio


Bewoners doen mee als: • Wij initiatieven mogelijk maken en belemmeringen wegnemen • We in de wijk aanwezig zijn • Problemen op een directe en concrete manier worden aangepakt • Wij vragen, opmerkingen en tips van bewoners serieus nemen • Wij duidelijk maken wat wij als organisaties willen bereiken

participatie_in_overdie  

participatie_in_overdie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you