Page 1

) _

___ __._

-;-:=]'.-;;v7-*-

ÍNOS COMTINICAMOS CON NIIDSTRO ENTONNO, PLAN DE úXITO ESCOLAK

cuRso

201012011

Nombre del cuento iM; 40 Pd^'tonuhu

Autorla

B"g'ñ& Il,rinrmto Códig" alumnola

@

Na'?h

Ilustradorla

C.E.LP, FEDERTC0

GARch mRcA

&W

X


PLAN

IDD

úXITO ESCOI,AK *NOS COMI'NICAMOS CON NI]ESTRO ENTORNO'

cuRso 20rc1201r

C.E.LP. T'EI}ERICO GARCIA

IÍ}RCA

2


ir la I

I

la I I

ยก

pLAN DE fifITO ESCOII\Iu .รณNOS COMITI\IICAMOS CON NIIDSIRO ENTORNO' cuRso 2010/2011

i

i j I I

l

C.E.LP. X'EDERICO GARCรN T,ORCA

1ยกr:


PLI\N

IDE

ÉXITO ESCOII\R "ITOS COMIINICAMOS CON NIIESTRO DNTONNO'

cuRso 20rol20rl

C.E.LP. FTDERTC0 GARCin rl

rcRCA

4


PLA¡I DE

fiilTO ESCOII\K

'¿NOS

COMIINICAMOS CON NT]ESIRO ENTORNO'

ct Rso 20rol20rt

/-1 _j*--

ifr*,L

C.E.LP. F'EDERICO GARCIA LORCA


,'

pLAN

rDE

ú)ilTo ESCOII\R

*NOS COMIINICAMOS CON NIIISTRO ENTORNO' €$RSO z}$i?arl'. '' '"

C.E.LP. x'EItERrco

GARcÍe r,oRcA

6


PII\N I'D ÉXITO ESCOIIIK

'TNOS COMTINICAMOS CON NIIESTRO

cuRso 2arcnorl

\

C.E.LP. T'EI}ERICO GARCIA LORCA

ENTORNO'


PLAN ITE ร‰XITO ESCOI,AK *NOS COMIINICAMOS CON NIIESTRO ENTORNO' CIJRSO 20r0l20rr

..

'i

'i

i

C.E.LP. x'EDERrco GARciยก,.

:

,33r

r,oRcA

--s:

.

.


PIIIN DE ÚXITO ESCOIIIK ÍNOS COMIINICAMOS CON NIIT,STRO ENTORNO' cltRso2010/2011

C.E.LP. ['ErDERrco GARcÍa

loRcA

9


PLAN

IDE

fuilTO ESCOII\R *NOS COMIINICAMOS CON NIIESIRO ENTORNO' üruo 20r0l20rl

C.E.LP. F'EDERrco GARCÍA

roRcA

l0


I

PLAN I}E ÉXITO ESCOLI\K ..NOS COMIINICAMOS CON NIIESTRO DNTORNO'

cttRso zaloaorr

C.B.LP. T'EI}ERICO GARCIA LORCA

ll


ENTORNO' PLAN DN ÉXITO ESCOI,|R "NOS COMT'NICAMOS CON NTJESTRO

cltRso 20rol20rl'

C.D.LP. x'EDERrco GARCÍ¡'

rcRcA

T2

203 PELIDONCHO  

Códig" alumnola Nombre del cuento Autorla Ilustradorla B"g'ñ& Il,rinrmto PLAN DE úXITO ESCOLAK ÍNOS COMTINICAMOS CON NIIDSTRO ENTONNO, c...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you