Page 1

pr,AN ItE

úxrro Escor,Ak

*?irfi8#ffiffi"s

coN NIrEsrRo ENroRNo'

\/ (,^

del cuento Nombre -

m-A-ap ?*\'Ao-A* Autorla Bq*nn*

Código alumnola

Mft\',nne*ffi ilüstradorla

hleAbM"ll.fu


¡'NOS COMTINICAITÍOS CON NI]DSTRO ENTORNO' PIAN DE ÉXII10 ESCOI,AK CURSO z0LODOrl

C.E.LP. x'EDERrco

GARcia loRcA


PLAN DE

ffilTO

ESCOI¿Ak

..NOS CO_MIINICAMOS CON NIIESTRO ENTOnNO',

cuRso 20r0l20lr

,Lf

{

\.' ,¡L/

I* l

l l l

I

l

C.E.LP. tr'EDERICO GARCiA TORCA


¡¡NOS COMII¡TICAI}IOS CON NIIESTRO ENTORNO' PIAN DE ÉXlrO ESCOI,AR cuRso 20rol20rr

C.A.LP. T'EI}ERICO GARCIA LORCA

4


Í'NOS COMT]NICAMOS CON NI]ESTRO ENTORNO' PI,AN DE ÉXITO ESCOLI\K cllRso 20rol201r

d"td

C.E.LP. F'EDERICO GARCÍN

MRCA


PIAN DE fuilTO I,SCOIรกK "NOS COMTTNICAITIOS CON NTIISI.RO SNTORNO' cuRso 20lol20rr

C.E.LP. r'EDaRrco

GARcรn r,oRcA


PI,|N DE ร‰XIII() ESCOII|R

ยก'NOS COMUNICAMOS CON NT]DSTIIO ENTONNO'

cuRso 20lol20lr

C.E.LP. X'EDERICO GARCIA

IORCA


PLAN

IDE

fi(ITo ESCOLAk

*NOS COMI]NICAMOS CON NUESIIRo ENTOnNO'

cuRso 20rcDarl

C.E.LP. X'EDERICO GARCIA

IÍ}RCA


CON NT]ESTRO EI{TONNO' PIAN DE ร‰XITO ESCOI,AR fr{OS COIIIINICAIIIOS cuRso 2010/2011 ยก

C.E.LP. FEDERTCO

GARcin loRcA


PLAN DE ร‰XTยกO ESCOI,A&

*NOS COI|II,NICA}TOS CON NIIESTRO ENTORNO, CURSO

20l0l20ll

C.E.LP. F'EI}ERICO GARCIA IORCA

t0


praN nE ff(rro Escoll|k "Nq9!9ยกry-NrcAMos 2010/2011

coN NIJDSTRo ENroRNo'

CURSO

c.n.LP. x'EDERrco GARcin IPRCA

t1


pr,AN DEúxrl1o

Escor,Ak

*3ti3ffi,;ffi"s

coN NUEsrRoENroRNo'

C.E.LP. x,EDERIco GARCÍA

mRcA

12

187 PELIDONCHO  
187 PELIDONCHO  

Nombre del cuento Código alumnola ilüstradorla \/ (,^ - pr,AN ItE úxrro Escor,Ak *?irfi8#ffiffi"s coN NIrEsrRo ENroRNo' C.E.LP. x'EDERrco GA...