Page 1

PRIME NEWS 4. UDGAVE, FEBRUAR 2011


SIDE 2 | PRIME NEWS 4

Ansvarlig

Louise Rosenkær Hynkemejer

Redaktion

Jesper Høilund Anne-Mette Stender Louise Rosenkær Hynkemejer

Forfattere

Vegard Kristiansen Sunny Ng Søren Miene Poul Rind Christensen Fabian van Donk Fouad Shelbaya Michael Thorsen Lisbeth Rognstad Jöerg Dittmar Jacky Tung Elaine Yin Michael Haahr Hansen Anne-Mette Stender Jesper Høilund Louise Rosenkær Hynkemejer


INDHOLDSFORTEGNELSE PRIME CARGO FAMILIEALBUM Mød bl.a. Eline Yin fra Shenzhen og hendes lille dreng på et halvt år, Jörg Dittmar fra Düsseldorf, som i sin fritid hjælper mennesker i havsnød og flere.

TEAM AMSTERDAM Hils på det nye Amsterdam-team, som har gjort det godt trods en meget turbulent start.

CORPORATE DESIGN AND CULTURAL DIVERSITY Prime Cargo deltager i et forsknings- og udviklingsprojekt sammen med Desigskolen og Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Læs mere om projektet.

JOBFIGHTERE Engagerede ledige besøgte Prime Cargo for at løse en konkret problemstilling. Se resultatet.


ONLINE STORES Online Stores har bevæget sig fra udelukkende at have tekstilkunder til også at omfatte bla. legetøj og sko.

PRIME CARGO GOLFTURNERING Så har den første Prime Cargo Golfturnering nogen sinde fundet sted, og hvem blev vinderen?

WMS Vores lagerstyringssystem er nu også implementeret på lageret i Vestby, Norge.

SUNNYS SYN PÅ DANMARK Sunny Ng besøgte Danmark i 14 dage. Se hvad han synes om Danmark og om Prime Cargo.

FOTOKONKURRENCE Find dit bedste foto frem og vind Prime Cargos fotokonkurrence.

”SÅ GODT SOM HJEMME” SAS kan godt pakke sammen - her kommer Prime Cargo!

SIDE 5 | PRIME NEWS 4


SIDE 6 | PRIME NEWS 4

Leder

Jesper Høilund

De mørke skyer er ved at drive væk og foråret og den blå himmel er på vej. Også i overført betydning er Prime Cargo og vore kunder så småt tilbage til bedre tider. Verdenshandelen er på vej op, og det har også en stor indflydelse på vores forretning. Det være sig enten man sidder i Danmark, Hong Kong eller Qingdao.

Alle vore dygtige og arbejdsomme medarbejdere har vist, at vi i nedgangstider

kan holde hovedet oppe og stadig kan være kreative, så vi i dag, hvor det igen går fremad, er klar og står endnu bedre rustet til de opgaver og udfordringer, der ligger foran os det næste års tid. En stor tak til alle der har gjort en stor indsats. Vi får ofte at vide, at vi har et fantastisk firma og et godt sammenhold på kryds og tværs af afdelinger og lande, og det gælder om at bygge videre på det gode omdømme vi har og bruge vore kompetencer optimalt. Hvis vi gør det, har jeg svært ved at set hindringer for en yderligere succes og hindringer for igen at begynde at se på nye områder, hvor Prime Cargo skal plante flaget

J. Engelbrecht har sagt: ”Hvis man savner hjælp til at bygge et stort skib, skal man ikke bede om hjælp til slid og slæb, men vække folks længsel efter havet”. Jeg er sikker på, at I alle efter en down periode nu længes efter havet.


Prime Cargo F

SIDE 8 | PRIME NEWS 4

Alder: Kun 46 Stilling: Luftfragt Import Familie: Single og har en datter Interesser: Jeg folger meget med i min datters handbold. Derudover elsker jeg en god flaske rodvin :). Lisbeth styrer luftfragt import afdelingen i Oslo. Og

LISBETH ROGNSTAD - OSLO

det gor hun rigtig godt. Hun er en kontrol freak, sa sorg hellere for at have orden i tingene :).

MICHAEL THORSEN - KĂ˜BENHAVNAlder:

31 Stilling: Lageransvarlig Familie: Gift og har en son pa et ar Interesser: Svomning, sejle i kano, jagt og bruge tid pa min son og kone, som jeg forsoger at overbevis om, at det er tid til barn nr. 2 :).

Det vigtigste for mig i mit job er at sikre, at vi har en god holdand og selvfolgelige, at vi har en sund forretning, pla nlagge vores pick-pack kunder etc.

JOER

Alder: 29 Stilling: Operationen Familie: Ka reste Interesser: Jeg arbejder frivilligt i en tysk hja lpeorganisation, som er specialiserede i at hja lpe folk i havsnod. Derudover bruger jeg meget tid med mine ven

Joerg har arbejdet hos Pri For dette arbejdede han 1 nal speditons virksomhed i T


Familiealbum

JACK Y

Alder: 31 Stilling: Luftfragt Operationen Familie: Gift i 2005 og har en pige pa 3 ar Interesse: Computere

SIDE 9 | PRIME NEWS 4

TUN G

- HO NG K

ONG

Jacky startede hos Prime Cargo i november 2005. Jacky er meget hardtarbejdende og vi er rigtig glade for at have Jacky i vores luftfragtsafdeling

RG DITMARR - DĂœSSELDORF

nner.

ime Cargo siden april 2009. 10 ar hos en anden internatioTyskland.

Alder: 35 Stilling: Senior Operation (sofragt) Familie: Gift i 2009 og har i august 2010 faet en lille dreng Interesser: Vandretur og la sning Elaine har va ret med hos Prime Cargo Shenzhen, siden kontoret abnede i marts 2003. Hun tager sig af fragt til og fra Kina. For arbejdede Elaine ved en lokal kurervirksomhed.

ELAINE YIN

- SHENZHEN


SIDE 10 | PRIME NEWS 4

MICHA Alder: 39 Stilling: Salg og udvikling Familie: Gift med Karin i 2008, og sammen har vi Sofie pa 3 ar. Karin har Gustav pa 9 ar, som bor fast hos os og jeg har Andreas & Mathilde pa hhv. 9 og 7, som bor i Bramdrupdam. Vi bor i Lund ved Horsens i et dejligt stort hus Interesser: Spiller badminton et par gange om ugen, samt gar til gymnastik med Sofie en gang i ugen. Udover lidt sport, foregar fritiden meget med familie og venner, la sning mv.

EL HA

AHR H

ANSEN

- KOL

DING

Er oprindeligt fra det Vestjyske og er fodt i Hodde mellem Varde og Grindsted i 1971. Har matematisk og samfundsfaglig studentereksamen fra Varde Gymnasium 1990, samt 1-arig HH fra Grindsted Handelsfagskole i 1995. Udover det har jeg haft fornojelsen af at va re 1 ar hos Livgarden, samt 1 ar pa en jordomrejse til Asien, USA og Canada. Ved siden af har jeg lobende haft diverse jobs hos Flensted A/S i Skovlund. Arbejdsma ssigt startede jeg hos Samson Transport i Billund i 1995 og har va ret hos Samson/DFDS/DSV i 12 ar, inden jeg skiftede til Mahe/Scan Global Logistics i 2007, hvor jeg stoppede december 2010 til fordel for Prime Cargo i Kolding.


FABIAN Alder: 44 Stilling: Ansvarlig for Prime Cargo i Ams足 terdam (luftfragt) Familie: Gift med Saskia og har to born Fleur (1999) og Beau (2001) Interesser: Jeg kan godt lide at spille golf, men jeg mangler stadigva k mit certifikat (svarende til DGU-kort)

SIDE 11 | PRIME NEWS 4

VAN DO NK - AM

STERDA

Jeg begyndte min karriere pa lageret ved Bleckmann Airfreight, skiftede til fortoldningsmedarbejder og blev senere importansvarlig. I 1998 startede jeg hos Westlake Systems, hvor jeg arbejdede med software til luft,so,lager og fortoldning, og fra 2002 var jeg tilbage i speditionsbranchen. I mit forgaende job havde jeg ansvaret for EMEA regionen med fokus pa alle speditionsaktiviteter sasom fragtmand, modtager, softwareapplikationer og oprerationelle procedurer. I september 2010 begyndte jeg hos Prime Cargo Amsterdam... med masser af energi!!

M


Fabian van Do 44 år og har a 1987. Ved side har han også

k er n o D n a v n a i b Fa Branc h M anag

Colin Bendijk Import Operations

Col 34 200 har

Niels Broere, Eksport O 27 år og har arbejdet i siden 2003. Ved siden a luftfragt har han også

Niels Broere Export Operations

n e b e o H d r Ric ha Operations M anager

Richard Hoe 44 år og har Ved siden af kendskab til


ong, Branch Manager arbejdet i luftfragtbranchen siden en af hans erfaring med luftfragt kendskab til søfragt og IT.

lin Bendijk, Import Operations år og har arbejdet i luftfragtbranchen siden 06. Ved siden af hans erfaring med luftfragt r han også kendskab til søfragt.

Operations i luftfragtbranchen af hans erfaring med viden inden for IT.

eben, Operations Manager r arbejdet i luftfragtbranchen siden 1996. hans erfaring med luftfragt har han også søfragt og toldanliggender.

SIDE 13 | PRIME NEWS 4

TEAM AMSTERDAM 2010 har på nogle områder været et turbulent år for Prime Cargo i Holland. Der har været en 100% udskiftning på alle pladser på kontoret i Amsterdam i september måned.

Efter en turbulent opstart med et helt nyt medarbejderteam er vi nu nået dertil, hvor vi operationelt har alt under kontrol. Vi har fået positiv feedback fra vores kunder og de er tilfredse med den måde, vi har håndteret skiftet fra det tidligere team til det nuværende og den service vi har ydet dem. Nu sætter vi fokus på at udvide vores kundedatabase. Potentielle salgsemner samles ind og såvel nye som eksisterende kunder bliver kontaktet for at få nye forretninger.


SIDE 14 | PRIME NEWS 3

PROJEKT: Corporate Design and Cultural Diversity Et forsknings- og udviklingsprojekt ved Prime Cargo i samarbejde med Designskolen Kolding og Handelshøjskolen, Aarhus Universitet.

Mange danske virksomheder har datterselskaber i udlandet. Hvorledes drager disse virksomheder nytte af den kulturelle diversitet, som præger deres organisation og ledelse? Hvorledes kan den mangfoldighed af erfaringer og viden udnyttes kreativt til at styrke produkt- og serviceudviklingen i virksomhederne?

Det er hovedspørgsmålene i det forsknings- og udviklingsprojekt, som Prime Cargo deltager i sammen med en række andre multikulturelle virksomheder, som fx Grundfos, Lego og Vestas.

I Prime Cargo vil vi søge at få en dybere indsigt i, hvorledes ledelse og medarbejdere kommunikerer og samarbejder for at forbedre de serviceydelser, virksomheden leverer til internationale kunder. Nogle af de spørgsmål vi vil undersøge er, hvorledes medarbejdere, teams og ledelse samarbejder for at skabe nye serviceydelser. Hvorledes identificeres nye behov? Hvorledes udvikles ideerne til nye serviceydelser, og hvorledes bliver de implementeret?


På grundlag af de nye indsigter er det målet – sammen med Prime Cargo – at designe en platform, som kan styrke informationsudv e k s lingen, s a m a rb e j det og vidensdelingen på tværs af de enkelte kontorer i Prime Cargo. Sigtet er i sidste ende at styrke kreativitet og forretningsudviklingen i Prime Cargo.

Vi forventer at besøge de enkelte kontorer i foråret 2011 og vil på dette grundlag aftale de videre planer for vores undersøgelser.

Hvis du gerne vil i kontakt med projektet, er du velkommen til at kontakte os. HR Manager Anne-Mette Stender Prime Cargo Mail adresse: amst@primecargo.dk Ph.d. Studerende Nevena Jensen Designskolen Kolding Mail adresse: nje@dskd.dk

Forskningsleder Poul Rind Christensen Designskolen Kolding Mail adresse: rind@dskd.dk Vi glæder os til samarbejdet. Med venlig hilsen Poul Rind Christensen Forskningsleder Designskolen Kolding


JOBFIGHTERE hos Prime Cargo Mandag den 11. oktober 2010 præcis kl. 9.00 kørte den orange Jobfighter bus ind ad porten på Profilvej. Sammen med 9 andre Kolding-virksomheder, deltager Prime Cargo i Jobcenter Koldings Projekt Jobfighter. Et projekt der skal skabe fokus på de kompetencer, unge og ældre kan bidrage med ude i virksomhederne – og naturligvis med det formål, at der kan komme reelle jobs ud af projektet.

Projektet går ud på, at virksomheden får en flok engagerede ledige ud i virksomheden i 4 timer. På denne tid skal de præsenteres for en eller flere udfordringer, som de så skal komme med et bud på, hvordan de mener kan løses.

Vi fik 12 Jobfightere på besøg denne mandag. Godt fordelt mellem unge og ældre ledige. De fik en kort præsentation af virksomheden og herefter blev de præsenteret for et par udfordringer:

Kan vi gøre vores varemodtagelse mere effektiv og fleksibel? Hvordan udnytter vi bedst muligt de ressourcer vi har i WMS anlægget, så lavsæsoner (maj/juni – oktober, november og december) udnyttes optimalt med de varetyper, der kan passe ind i vores produktion? De 12 Jobfightere blev vist rundt på Terminal 2 (som har vores semiautomatiske sorteringsanlæg), og så gik de ellers i brainstorming mode. Efter 4 timer blev vi præsenteret for deres bud på, hvilke produkter vi kunne tage ind i de forskellige sæson’er, ligesom de kom med et bud på, hvordan selve ordremodtagelsen kunne håndteres.


SIDE 17 | PRIME NEWS 4

JOBFIGHTERS BUD PÅ VARETYPER PÅ TERMINAL 2: • Skiudstyr (briller, handsker, undertøj, huer) • Nytårsudstyr (hatte, parykker, servietter, serpentinere mv.) • Årtidstemaer: Halooween, Jul, Valentine, • Te, kaffe, kakao • Dyrefodder • Haveartikler (frø, haveredskaber mv.) • Firmagaver • Studenterudstyr (pynteartikler, festartikler) • Skolestart (skoletasker, blyanter, papir mv.) • Badetøj (badedyr, solcreme,håndklæder)

Det var interessant at få ”nye øjne” på udnyttelsen af vores WMS. Og ideen med at få både unge og ældre inddraget i projektet – viser blot at Prime Cargos holdning til mangfoldighed virker i praksis. Der blev udvist et stort engagement fra begge aldersgruppe. Hvad de unge måske har i overflod i drive og engagement – har de ældre i erfaring og ægte interesse for opgaven. Anne-Mette Stender


SIDE 18 | PRIME NEWS 4

ONLINE STORES Online Stores (Prime Cargos e-handels logistikcenter, hvor vi plukker og pakker for webshop kunder) har de seneste måneder i den grad bevæget sig videre fra fødselsniveauet mod et mere etableret niveau, både i vores og kundernes bevidsthed. Et visuelt symbol på dette har været, at vi har fået vores nye pakkelinje i gang. Pakkelinjen kom til, da vi nu har fået så mange ekspeditioner igennem afdelingen, at vi, operationen og IT, besluttede at konsultere vores gamle venner fra Moving. Det er blevet til vores nuværende løsning, hvor vi ydermere har kunnet genbruge mange elementer fra det gamle sorteringssystem (PRIMUS), som i tidernes morgen stod bag ved kantinen (T1).

Ud over dette har vi fået nogle nye spændende kunder til Online Stores, som har nye krav og ønsker. Heriblandt BR (TOP-TOY), som i den grad har sat gang i tanker og udvikling, hvilket er positivt. Blandt de nye tiltag, som er blevet udviklet, har vi nu mulighed for at tilbyde vores kunder gaveindpakning og udfyldte til- og frakort. Et produkt som vi er ganske stolte af, og mig bekendt, at vi igen er først med i vores branche. Ydermere har BR’s ankomst været medvirkende til, vi nu bevæger os bredere end blot tekstilbranchen, som har været et stort fokusområde for os et stykke tid. Det betyder hermed også, vi ikke længere er så sårbare, hvis et eller andet skulle skabe tilbagegang for tekstilbranchen. Ikke dermed forstået at tekstilbranchen ikke længere er vigtig, for det er den bestemt, da ca. 30% af alle net-


SIDE 19 | PRIME NEWS 4


SIDE 20 | PRIME NEWS 4


SIDE 21 | PRIME NEWS 4

handler er tekstilprodukter og langt det mest handlede på nettet. Ud over dette har vi fået andre meget spændende kunder med om bord såsom Bianco Footwear A/S, som mange sikkert kender, og som har god vind i sejlene. LegoWear.com starter op hos os i december og vil højst sandsynlig være en af vores første kunder, som bringer Online Stores til USA med en løsning, som gør os i stand til at tilbyde B2C-produkter direkte til den amerikanske forbruger - overhovedet ikke uinteressant, tværtimod. Alt i alt nogle gode referencer at have med i bagagen når vi er på landevejen, og nu da BSO (Bestseller Online) desværre forlader os, vil det være disse, som skal være vores fremtidige kvalitetstempel. Slutteligt, hvis jeg skal kigge lidt i glas­ kuglen, så vil fokus i 2011 for os være kontrolleret vækst forstået på den måde, at vi selvfølgelig skal have en stor kundetilgang, men at det samtidig er utrolig vigtigt, at vi konstant kigger på at

forbedre og optimere vores nuværende processer, sådan at ethvert kundeforhold bidrager positivt til Prime Cargo A/S’ bundlinje. Ydermere ser jeg en lys fremtid for Online Stores i 2011, da vores produkt og kvalitet er blevet langt bedre kendt, og kunderne i højere grad selv ringer og spørger til Online, hvilket jo er fantastisk. Så må vi se til næste jul om min spådom må stå til skamme? Søren Miené Online Stores Manager


WMS i Vestby Gennem det sidste år er der arbejdet på at implementere WMSen (Prime Cargos lagerstyringssystem) på lageret i Vestby i Norge.

Vi har over en længere periode testet lagerstyringssystemet på en af vores kunder, og det er gået fint. Så nu vil vi gå videre med at implementere andre kunder. Brilleland, som har butikker over hele Norge, og som har deres lager hos os, er det næste projekt. Prime Cargos og Brillelands IT-afdelinger

Finn Gunnar Jacobsen i gang med at skanne en plukkeseddel i WMS’en.


SIDE 23 | PRIME NEWS 4

arbejder tæt sammen for at få de IT mæssige aspekter i orden, så Brilleland kan få deres ordrer ind i vores system. Med implementeringen vil vores effektivitet blive forbedret betydeligt, og vi vil nemt kunne sende overskuelige lagerbeholdningslister til vores kunder i fremtiden. Vi ser frem til at komme videre med implementeringen, hvor vi gradvist indlemmer de resterende kunder.

... er den norske pendant til Synoptik i Danmark.

... er en del af Pearle Europe. Pearle Europe er en ledende optisk detailvirksomhed, som startede op i 1996. De ejer bl.a. Synoptik i Danmark og Sverige samt den norske pendant Brilleland.

Kristian Hagen, Tonny Kristiansen og Walter Brotke på lageret i Vestby.


SIDE 24 | PRIME NEWS 4

FAKTA OM GOLFTURNERIGEN Deltagerkrav: • Du skal være ansat hos Prime Cargo for at deltage i turneringen og max have et handicap på 40. • Turneringen foregår én gang årligt, og banen kan variere fra år til år. • Der spilles stableford. • Vinderen får en vandrepokal, som skal stå på vinderens skrivebord indtil næste års turnering begynder. Bane: Kolding Golfklub

Deltagere: • John Nielsen (luftfragt eksport), • Klaus Secher Hansen (controller) • Flemming Mortensen (direktør for Steamline) • Per Østerkjærhus (IT) • Jesper Høilund (direktør for Prime Cargo) • 1 gæst (der var afbud i sidste øjeblik, så en gæst blev inviteret for at kunne gå 2 trebolde). Vinder: Per Østerkjærhus, IT

Prime Cargo GOLFTURNERING 2010 ”Det er bare ikke én fra IT, der skal vinde”, lagde Jesper Høilund, direktør for Prime Cargo, dagen ud med. Søndag d. 3. oktober 2010 fandt den første interne Prime Cargo golfturnering sted. Turneringens ophavsmand, John Nielsen fra luftfragt eksport afdelingen i Kolding, fortæller om adgangskravene: ”For at deltage skal man være ansat hos Prime Cargo og max have handicap 40. Vi var ikke så mange deltagere i år, men dagen var alligevel en suc-


SIDE 25 | PRIME NEWS 4

ces, hvor vi hyggede os med golf og fælles frokost.” Turneringen foregik i Kolding

Golfklub, hvor dagen startede kl. 9 med en kop kaffe og efterfølgende træning på driving range. Vejrguderne var ikke med Prime Cargo, da det var koldt og med hård vind, men spillerne trodsede vejret, og gik ud i to trebolde. Efter 4 timers spil var det afgjort – det blev en fra IT, der vandt turneringen. ”The winner takes it all – the loosers are standing small”, siger Per med et smil på læben. Han fortsætter: ”Der er kun én vinder, resten kommer på sidstepladsen!”. Per Østerkjærhus, WMS ekspert, vandt turneringen med 32 point. Næste års turnering kommer formodentlig til at løbe af stab­ len i maj måned og ved Fanø Golfklub.


Sunny (‘s)

I løbet af sommerfe Det er Danmark.

I sommers arrangered jeg kunne komme til I Kolding og arbejde. ste omgang fik at vide væk fra Hong Kong i jeg bange. Bange for a I det ukendte. Bange f være min første tur t jeg kendte ingenting Heldigvis tog min far mark i den første uge.

Da jeg ankom til Danm ud af, at min frygt havd ubegrundet. Danmark land. Ingenting beky Luften er frisk, menn lige, husene store og overalt. Alt dette er m


) SIDE OF LIFE

SIDE 27 | PRIME NEWS 4

erien har jeg været et sted, jeg aldrig har været før.

de min far, at Prime Cargo Da jeg i føre, at jeg skulle to uger, blev at leve to uger fordi det ville til Europa, og g til Europa. med til Dan.

mark fandt jeg vde været helt k er et smukt ymrede mig. neskene vender er grønt med til at gøre

mig afslappet. Og landskabet i Danmark er fantastisk!

Det er anderledes i Hong Kong. Det er første gang jeg har prøvet at arbejde i et lager. Lageret er meget stort, og jeg her helt sikker på, at jeg ville have faret vild, hvis ingen havde vist mig rundt. Lagermedarbejderne er meget venlige og de har et godt forhold til hinanden. De nyder deres arbejde. Lagerets arbejdsmiljø er også rigtig godt og med god arbejdsbelysning. Jeg begyndte at nyde livet og arbejde hårdere! Koldingenserne går sjældent ud og spiser på restaurant. Som oftest bliver de hjemme og laver

mad, og jeg nyder den hjemmelavede mad.

Jeg synes, Kolding er et simpelt sted. Simpelt i den forstand at koldingenserne er meget afslappede og de nyder deres arbejde. De er aldrig nervøse. Det gør mig jaloux, da Hong Kong er den diametrale modsætning, hvor indbyggerne hver dag er pressede. Jeg synes, at Hong Kong burde lære den danske måde – altid at være afslappet og ikke lægge så meget pres på sig selv. Det er, hvad jeg har lært i Danmark!


SIDE 28 | PRIME NEWS 4

Fotokonkurrence - TRANSPORT Så kører Prime Cargo en intern fotokonkurrence. Kom med dit bedste bud på et godt billede, du har taget selv, hvor temaet er TRANSPORT. Der er frit slag på alle hylder, blot det har en eller anden forbindelse til transport. Mail dine billeder til Louise på loro@primecargo.dk senst d. 1. maj 2011.

Der vil være præmier til de 3 bedste fotos, som vil blive offentliggjort i næste nummer af Prime News.


”Så godt som hjemme” Sådan slutter SAS deres reklamefilm bl.a. med Uffe Elleman Jensen, Tina Dickow og Nikolaj Coster-Waldau af. Men SAS er ikke de eneste der kan, og Prime Cargo behøves ikke engang smide millioner i reklamefilm... Efter endt rejse, sendte en kunde følgende hilsen til Prime Cargo:

”Har forresten oplevet noget rart :0). I Ankomsten i Billund Lufthavn er der en stor lysreklame for Prime Cargo.... Da jeg ankom fra Kina lørdag nat - træt og syg - var det næsten ligeså godt som at få et knus, at se det skilt - så vidste jeg, at jeg var hjemme og i gode hænder.

Så kan det godt være SAS reklamerer med "Så godt som hjemme" men Jeres reklame virkede lige så godt - en kold og regnfuld nat i Billund.”


Prime News 4 DK  

Personaleblad for Prime Cargo - 4. udgave