Page 1

Cikk ajánló: Parlamenti választások előtt Kettős ünnep Nagyszántón A hónap témája: Nő és férfi. A tudomány világa. Egy éves a Bors Községi Figyelő !!!

8. szám

Bors község időszakosan megjelenő lapja:

2012 november

Kedves Borsi, Szentjánosi, Kisszántói és Nagyszántói lakosok

Több mint egy hónapja jelentettem be, hogy elfogadva kollégáim javaslatát kérni fogom az Önök bizalmát arra, hogy parlamenti képviselőként dolgozhassak a magyar közösségért. Akkor elsőként egy közösségi, szakmai konzultációt kezdeményeztem. Sikeresnek bizonyult. Nagyon sokan válaszoltak. Nagyon sok emberrel találkoztam. A beküldött, elhangzott véleményeket összegeztük, majd szakemberekkel öt tematikus megbeszélésen kiértékeltük. Volt, aki postán, volt, aki személyesen adta át a válaszborítékot, hiszen alkalmam volt sok helyre személyesen is bekopogtatni, ellátogatni. Volt, aki élő szóban mondta el véleményét. Köszönöm a szíves fogadtatást. Sajnos nem adódott lehetőségem, hogy eljussak minden olyan személyhez, akihez szerettem volna, vagy aki ezt igényelte volna. Ígérem, megtaláljuk a megfelelő időpontot erre a közeljövőben. Volt olyan személy is, aki személyes levelet is írt. Köszönöm a bizalmat. A konzultáció, mint jeleztem, olyan, mint az orvosnál a kivizsgálás. Meg kell tudni, mi a baj okozója, s ha ezt már tudjuk, akkor az az első lépés a gyógyuláshoz. Amennyiben haladni akarunk előre, az első lépés után kell jönnie a másodiknak is. Egyértelmű, olyan világot akarunk, ahol van munka, ahol fejlődik körülöttünk a település, ahol az időseknek békés öregkoruk van, a fiatalok pedig jövőt látnak a szülőföldjükön. Én is ilyen világot akarok ötgyermekes családomnak.

Vállaltam a képviselőjelöltséget, hogy ezért a közös álomért dolgozhassak. Tudjuk mindannyian, a gyógyuláshoz a gyógyszer önmagában nem elég, az embernek is akarni kell a gyógyulást. Hinni, bízni kell benne. Én bízok önökben. Hiszem, nem engedik szétrombolni mindazt, amit közösen építettünk. Azon temérdek sok válaszból, amit kaptam a leveleimre, senki sem volt, aki úgy gondolta volna, hogy jó a megosztottság. Nekünk biztonságossá kell tennünk a közösségünk életét, mindennapját. Erre építhetjük gyermekeink jövőjét. Nemrég egy útátadáson hallottam a mostanában kedvencemmé vált történetet, amit egy másik újságban is elmeséltem. A korondi fazekas, cserépedényes vásárba ment szekerével. Kicsit megkésve érkezett a faluba és gyorsan akart a piacra jutni, azonban a falu elején egy útkereszteződés volt. Nem tudta merre menjen. Meglátott az egyik ház előtt egy idős székely bácsit és megkérdezte, melyik úton jut el a piacra. A bácsi elgondolkozott és mondta: emitt a rövidebb, amott a hamarabb. Hát a korondi elindult a rövidebben. Alig ment pár száz métert és olyan sáros lett az út, hogy a szekér tengelyig süppedt. Egész délután segítségért járt, hogy kihúzassa. A piacot is lekéste. Délután ment hazafelé és meglátta újból az öregembert a ház előtt és odaszólt bosszúsan neki hogy: jól elirányított bátyám. Ez meg azt felelte én mondtam, hogy ez rövidebb, de az meg hamarabb. Így vagyunk manapság mi is? Vannak olyanok akik, ajánlgatják magukat más magyar képviseletként, de ők a járhatatlan utat ajánlják. A cél közös, de az RMDSZ azon az úton halad ahol a célhoz is elérünk. Nyilván mindannyian látjuk körülöttünk a növekvő nacionalizmust. Nekünk bátran, de bölcsen kell politizálni. Az én plakátomra, azok javaslatára, akik nagyon régi barátaim és ismernek, a “szívvel, tényekkel” szöveg került fel. Úgy érzem, valóban rám jellemző ez az üzenet. Nem hiszem, hogy lehet tenni bármit is szív nélkül. Ahol nincs szív, tehát szeretet, ott nincs áldás.

Áldás nélkül nincs tartós eredmény. Eredmények viszont kellenek. Szükségünk van tehát a tényekre is, az eredményekre. Hiszem azt, hogy így nekünk szívvel, tényekkel sikerülni fog. Nem lesz könnyű, de volt már nehezebb is. Egy dologra mindenképp oda kell figyelni, hogy mi, tegyünk meg mindent azért, hogy jobb legyen. Nekünk össze kell tartani. Nem szabad engedni magunkat megosztani. Erős magyar képviseletünk kell legyen Bukarestben. Minden magyarnak felelősen kell gondolkodni és cselekedni. Most akarják átszervezni a megyehatárokat, a településekre is sor kerülhet. Ilyenkor nem lehet játszadozni, felelőtlenül politizálni. Biztos mindenki emlékszik még rá, hogy Nagyváradról Kolozsvárra akarták áthelyezni a megyeszékhelyt. Mindenki járhatott volna pár kilométer helyett, 180 kilométerre elintézni a ügyeit. Hála Istennek, az RMDSZ-nek sikerült ezt megakadályozni. De kellett ehhez az erő, amit a legutóbbi választásokon kaptunk a magyar emberektől. Úgy érzem jól gazdálkodtunk ezzel az erővel és így megtartottuk a közösségi bizalmat ami látszott a helyhatósági választásokon is. Remélem ugyan úgy sikerül erős magyar képviseletet bejuttatni a parlamentbe. Fontos az, hogy ne engedjük magunkat megtéveszteni. Az RMDSZ-en kívül más magyar nem juthat be. Nekünk nem a kevesebbel kell többet elérni. Bebizonyítottuk, hogy ezt odaadással, szívvel dolgozva meg tudjuk tenni. A tények magukért beszélnek. Nem kell mást tennünk mint amit eddig is bölcsen, higgadtan, őszintén de bátran menjünk együtt, tovább. Szívvel, tényekkel dolgozunk továbbra is a közösségért. Kérem, biztassák mindazokat, akiket úgy érzik, hogy szükséges, jöjjenek el december 9-én és szavazzanak az RMDSZ-re, a tulipánra, hogy erős magyar képviseletünk legyen. Fogjon össze most mindenki és mutassuk meg, hogy egymás mellett a helyünk. Köszönöm a sok szép gondolatot, amit kaptam önöktől szóban és írásban egyaránt. Tisztelettel, Szabó Ödön


Szines hírkavalkád

2. oldal

Szü re t i bálok - őszi ü n n e pek Kisszántói események

Szeptember és október hétvégéin is megtartották a szüreti bálokat Bors községben. A délelőtti rövid istentiszteleteket követően lelkes fiatalok járták a község utcáit, ki lóháton, ki szekéren, hogy bálba hívogassák a mulatni válókat. A fiatalok, a falvak forgalmasabb pontjain tánctudásukat is bizonyították, ízelítőt adva, hogy milyen vidámság várhat a bálba ellátogatókra. A több hetes táncpróba eredménye meg is volt, hiszen jól összeszokott párok ropták a táncot, nem utolsósorban közösségformáló ereje is van az ilyen rendezvényeknek.

Gyülekezeti ünnep, reformáció napján A nagyváradi Szimfonikus Fúvószenekar és a Stadler Klarinét Kamarazenekar koncertje alapozta meg a hangulatát a Reformáció emlékünnepén megtartott gyülekezeti napnak, amelyben kicsik és nagyok együtt tölthettek el egy programokban változatos délutánt. A Liliput bábszínház két tagjának bohócelőadása a népszerű lufi hajtogatást is magába foglalta, de voltak játékos versenyek, lángos evés és töklámpa készítés is. Az esemény vége újból visszakanyarodott a Reformáció megünnepléséhez, ugyanis a presbiterek a kisszántói templom ajtajára kifüggesztették Luther 95 tételét. Két óvoda közös napja Kisszántón. Porkoláb-Juhász Ilona óvó néni meghívására közel félszáz óvodás látogatott el Biharpüspökiből Kisszántóra november elején.

A vendégek ismerkedtek a falusi élet jellegzetességeivel, traktoroztak, az erdőszéli friss levegőn játszottak, állatokkal ismerkedtek, növényeket gyűjtöttek. A közös együttlét örömei arra buzdították őket, hogy a közeljövőben is ápolják a baráti kapcsolatot.

Biharszentjános - teadélután ifjakkal Kreatív ifjúsági délutánt szervezett a református egyház Csomay Tünde vezetésével, amelyet a sikerre való tekintettel szeretnének még többször megismételni. Az együttlét vezérgondolata a bibliai üzenet: „Örüljetek az Úrban mindenkor!”, amelyet nem csak énekléssel, „mosolygó” muffinok elfogyasztásával, hanem az ősz terméseivel, virágaival díszített, bibliai üzeneteket tartalmazó poszterek elkészítése által is örömtelibbé tettek.

Bors - Konferencia az oktatásról és kultúráról Öt helyszínen szervezett konferenciát az RMDSZ október 30 és november 27 között, amelyeken azokat a felméréseket értékelték ki, amelyet 10 témakörben végeztek közel 2000 szakember bevonásával. A 10 témakörből (oktatás, kultúra, ifjúság, sport, vállalkozás, mezőgazdaság, egyház, szociális- és egészségügy, önkormányzat-közigazgatás) kettő (oktatás és kultúra) Borson került megvitatásra november 15-én. A borsi eseményen részt vett Szabó Ödön, az RMDSZ ügyvezető elnöke, parlamenti képviselőjelölt, és szakelőadóként Czvikker Katalin, a Szigligeti színház menedzsere, valamint Kéry Hajnalka tanfelügyelőnő. A kiküldött felmérések arra is keresték a választ, hogy egy témát hogyan látnak a szakemberek, és hogyan a közösség. A válaszadók 92%-a kielégítőnek tartja a kulturális életet településén, örül az ilyen irányú kezdeményezésnek, viszont kevésnek találja a színházi és hagyományőrzésen alapuló előadásokat, koncerteket (pedig ezekért még belépőt is fizetne), és nagy igény mutatkozik

egy falumúzeumra is. A megkérdeztettek nagy része kíváncsi más település kulturális életére, felelevenítve a „szomszédolás” hagyományát. 88% szükségét látja egy kulturális szövetségnek, kulturális szakreferensek szakmai fórumának, akik eseménysorozatokat indítanának be a településeken (erre Czvikker Katalin is buzdított). A kulturális pályázatok témakörénél kiderült, hogy jóval többen tudnak róla, mint ámennyien élnek vele. A színházmenedzser felhívta a figyelmet arra a kezdeményezésre, hogy a színházat próbálják bevinni az iskolába, és a vidékieknek olcsóbb bérletet biztosítanak,

figyelembe véve az útiköltséget. Komolyabb vita az oktatás témakörénél alakult ki. Szabó Ödön először bemutatta a felmérés eredményét, amelyből kiderült, hogy a pedagógusok gondjai közt szerepel az alulfizetettség, csökkenő diáklétszám, a bürokrácia (papírmunkák sokasága), a diákok érdektelensége, de legfőképpen az, hogy úgy érzik, a munkájuk nincs megbecsülve. Segítséget elsősorban a Polgármesteri Hivataltól várnak, és csak azután a megfelelő tanügyi fórumoktól, és motiválni lehetne munkájukat ingyenes könyvtámogatással és továbbképzésekkel. A jelenlevő pedagógusok problémaként említették meg azt is, hogy nem elég, hogy sok vidéki iskolás nem akar továbbtanulni 8 osztály után, de a túltámogatott nagyváradi iskolák el is viszik a gyerekeket, így a vidéki iskolákat a megszűnés veszélye fenyegeti. Jó lenne, ha a líceumok nem versenyeznének a szakiskolákkal, ne dolgozzanak egymás ellen, hanem dolgozzanak ki egy közös stratégiát.

Kiadja a Borsi Polgármesteri Hivatal Szerkesztőség címe: Bors Nr. 200. Szerkesztőség emailje: borsifigyelo@gmail.com Felelős kiadó: Bátori Géza, Főszerkesztő: Szatmári-Gergely Kinga, Tördelő szerkesztő: Major Zsigmond Lapszámunk digitáli-san is letölthető a Borsi Polgármesteri Hivatal honlapjáról: www.primariabors.ro


3. oldal

Szines hírkavalkád

Ke t tős ü n n e p Nag yszántón

Bors község legkisebb településének nagyszabású ünnepén vehettek részt november 18-án azok a helybéliek és vendégek, akik együtt ünnepeltek két, programokban gazdag eseményen. Egyfelől, a település lelkipásztorának, Szatmári Gergely Elemérnek 20 éves lelkészi szolgálatát ünnepelte a nagyszántói református egyház, másfelől, felavatták a falu megújult kultúrházát és nemesi kúriáját.

A templomi ünnepély vasárnap délután 4 órakor kezdődött a református templomban, a 6 éves SzatmáriGergely Bejke hegedűjátékával, amit Mikló Ferenc esperes igehirdetése követett. „Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért…” hangzott az ige Máté evangéliumának 5. részéből, az igehirdető, pedig kihangsúlyozta, hogy a keresztyén, Krisztus értékei mellett kitartó ember ma is „szálka” a világ szemében. Ennek ellenére is vállalni kell az Istentől kapott szolgálatot, hogy világosság gyúljon a

bűn sötétségében. Az igehirdetés után a féltucatnyi meghívott lelkész kollégák nevében az ünnepeltet Csernák Béla, bihari lelkipásztor köszöntötte, aki a lelkész és a gyülekezet szeretetben való egymásra találására buzdított, amely meghozza a maga lelki és közösségi gyümölcsét. Ezután két olyan politikus kapott szót, akivel a helybéli lelkipásztor, az eltelt évtizedek során jól együtt tudott működni az egyházközség támogatása szempontjából. Bátori Géza, Bors község polgármestere, ugyanúgy, mint Szabó Ödön RMDSZ-es képviselőjelölt az egyházi és világi képviselők összefogását hangsúlyozták a közös értékek rendjén, a közösség érdekében.

képviseletében, Dani Éva nőszövetségi elnök köszönte meg a lelkipásztor eddigi munkáját, aki egy olyan kis közösségben szolgál már 20 éve, ahol nem szoktak lelkészek megmaradni még 5 évig sem. A presbiterasszony a sport szakkifejezésével élve elmondta, hogy már letelt a fél idő, ezért reméli, ugyanilyen lelkesedéssel fognak nekivágni a második félidőnek is. A komoly szavak után az ünnepség vidám része következett. SzatmáriGergely Kinga tiszteletes asszony, vetítéssel egybekötött előadásában sok humorral elevenítette fel az ünnepelt lelkipásztor életét, szolgálatát, mutatta be pénzszerző munkájának nehézségeit, sokrétű kapcsolatait, magánéletét. Ez az „emberközeli lelkipásztor” kép nagy derültséget keltett a gyülekezetben, ugyanúgy, mint az egyházi és lelkészi munka nehézségeit felvázoló jelenetek is, amelyet néhány lelkes as�szony mutatott be. Az ünnepség végén, a már Nagyváradon is bemutatkozó Pichl - vonóstrió csodálatosan szép és összehangolt játéka koronázta meg az eseményeket. Szatmári-Gergely Elemér, megköszönve a szép szavakat, azzal zárta az ünnepséget, hogy a köszöntő szavak azt a mennyei Atyát illetik, aki adta a lehetőségeket, s őt e lehetőségek kihasználására tette alkalmassá. A holnapra vonatkozóan pedig, nem hátra akar tekint, hanem előre, a jövőbeli szolgálatokra és építő lehetőségekre. A gyülekezet egy része (a több mint 100 családból kéttucatnyi), az ünnepi eseményre egy új palásttal is megköszönte a lelkipásztor szolgálatát. Persze, körülbelül ezek az emberek is akartak együtt ünnepelni, de voltak páran olyanok is, akik az együtt örvendezés helyett a kocsmaajtóban szidták az egyházat.

Megújult közösségi ház és kúria. A szeretetvendégséggel záruló egyházi A gyülekezet egy része (a több mint 100 családból eseményt a új kultúrház és Königswater kéttucatnyi!!!), az ünnepi eseményre egy új kúria avató ünnepsége követte. palásttal is megköszönte a lelkipásztor szolgálatát. Bátori Géza polgármester nyitotta meg az eseményt, hangsúlyozva, Együtt, erősek vagyunk, egymás hogy az euró milliós nagyságrendű ellen fordítva felmorzsolódunk, hang- beruházások kivitelezése után, most zott az üzenet. Ezután, a gyülekezet itt a lehetőség, hogy az épületet a közösség megtöltse élettel. Gyerekek és fiatalok, ez alkalommal életet is csempésztek a hideg falak közé, az óvodások bájos zenés-táncos produkcióját és a fiatalok néptánc előadását hosszas tapssal fogadta a kultúrházat zsúfolá-

sig megtöltő publikum. A nagyszántói fiatalok fellépését az MM Pódium színészeinek zenés kabaréja követte, amely közel egy órán keresztül vidám perceket szerzett a szórakozni vágyó közönségnek. Kampányidőről lévén szó, kampánybeszédek is elhangzottak: a színházi előadás után. Az avatóünnepség végén, az eseményen tiszteletét tette Kelemen Hunor, országos RMDSZ elnök és Bíró Rozália, az RMDSZ szenátorjelöltje, akik felhívták arra a figyelmet, hogy ahhoz, hogy egy közösség fejlődni, gyarapodni tudjon, szükséges, hogy országos szinten képviselve legyen. Nem mások fogják megoldani a problémáinkat, hanem mi magunk, ha összefogunk, - hangzott el – ezért szükséges, hogy a romániai magyarság szavazzon december 9-én, hiszen minden elveszett magyar szavazat a román pártok képviselőit segíti.

Kelemen Hunor és Biró Rozália a felújitott nagyszántói kultúrház szinpadáról hivta fel a figyelmet a szavazás fontosságára

A kettős ünnep vacsorával zárult, minden résztvevőt a borsi tanács ügyes alkalmazottjai által készített finom töltött káposztával vendégeltek meg a borsi Polgármesteri Hivatal jóvoltából. Köszönet illeti még elsősorban Kupás Tibort, a táncokat és gyerekműsort betanító Tóth Tibort és a nagyszántói óvónőket, és végül, de nem utolsósorban a nagyszántói református nőszövetség és presbitérium tagjait, akik fáradtságot nem kímélve főztek, és több napig takarítottak, fizetség nélkül, sokszor egyes falubeliek gúnyos megjegyzésétől kisérve!


A hónap témája: Nő és férfi

„Férfi és nő, hogyan is érthetné meg egymást, mikor mind a kettő mást akar: a férfi a nőt, a nő a férfit!” – hangzott el a nagy humorista író, Karinthy Frigyes szájából az ismert mondat. Azért ennél jelentősebb a különbség férfi és nő között, amelyet nem csupán a neveltetésük, szokások, munkaterület, de a nemi hormonok is meghatároznak.

Jóban, rosszban 64 éve Bereczki Kálmán és Elza 1948, március 3-án volt az esküvőjük, tehát, már az aranylakodalmukat is régen megünnepelték, mégis szépnek tartja a házas éveiket a 91 éves Kálmán bácsi és a 82 éves Elza néni. A mai világban, mikor a lelkesedés hamar megkopik a fiatal pároknál, és 2-3 év múlva „unatkoznak” egymás mellett, irigykedve tekintünk rájuk, hogy mi a titkuk, mitől nem unalmas egy házasság több mint 60 év után sem. Bereczki Kálmán már tapasztalt, az élet kegyetlenségével szembesült, frontot megjárt fiatalemberként nősült meg. Bevallása szerint a mai napig vidám, beszédes, örökké mosolygó jövendőbelijét könnyű volt megszeretni, mert nagyon mutatós lány is volt. Kálmán bácsi elpanaszolta, mikor beszélgetni kezdtünk, hogy már nehezen hall, és én tréfásan jegyeztem meg: na, akkor itt van a jó házasság titka, nem hallja, amit a felesége mond, nincs ok a vitára! De komolyra fordítva a szót, miközben elbeszéléseikből próbáltam megfejteni a hosszú házasság titkát, azt vettem észre, hogy Elza néni 60 év után is csak dicsérte a férjét, büszkén mesélt róla. Hol a szorgalmát sorolta büszkén rápillantva (hogy a mai napig állandóan dolgozna, a héten is fát vágott, tengerit morzsolt), hol a jó egészségét, szellemi frissességét emelte ki (magam is tapasztaltam, hogy pontos dátumokra emlékszik az életéből, a régi nótákat, verseket kívülről elmondja). De felelevenítette a munkás éveket, közös feladatokat, a gyakori templomba járást, nem is voltak távol egymástól hosszabb ideig, és nagyobb veszekedésük sem volt soha. Ha valaki a hétköznapok nehézségeiben is nagyon sok szépet, dicséretre méltót tud meglátni a másik emberben, akkor könnyű több mint fél évszázadot leélni egymás mellett, és elviselni, elfogadni a hibákat, nehéz napokat is. Ennek példáját nem csak lányuknak, unokájuknak, hanem két dédunokájuknak is átadhatják. Kívánunk nekik még további ilyen örömteli, együtt töltött éveket!

4. oldal

Nő és férfi: nemek harca, A csalhatatlan biológia

● A magzat nemét a genetikai kód hatá- tulajdonságokkal is bír. Ugyanez a helyzet rozza meg: ha a 23. kromoszómapár mind- az alacsony női hormonszinttel rendelkekét tagja X akkor lány, ha viszont az egyik X ző Férfias nőkkel is. Így léteznek nőiesebb a másik pedig Y akkor fiú lesz az újszülött. férfiak és férfiasabb nők (ez főleg a fiú-lány Mivel az anya csak az X kromoszómát hor- ikerpároknál figyelhető meg). Persze, vandozza, az apa az, aki tulajdonképpen eldön- nak a normálistól eltérő esetek is (nagyon ti gyermek nemét. Érdekes, hogy a nemi szervek „A házasság többnyire azért szerencsétlen, mert csak a terhesség 8. heté- a nő elfelejti, hogy angyal. A férfi pedig még azt is ben kezdenek kialakulni. elfelejti róla, hogy nő.” (Gárdonyi Géza) ● A férfihormon, a tesztoszteron mennyisége határozza meg nőies férfiak, vagy férfias nők, akiknél a foa férfias testalkatot (keskeny csípő, széles gamzás is problémás). ● Az is furcsa játéka a természetnek, 45váll és teltebb derék, szőrösödés). A női hormon, az ösztrogén, pedig a nőies testet 50 éves kor után mindkét nemben csökken (széles, gyerek kihordására alkalmas csípő, a saját hormonszint, és erősödik az ellenketeltebb comb, karcsúbb derék, szép bőr és ző nem hormonja: így történik meg, hogy egészséges csontok). A nőknek nem csak a férfiak idősödve egyre nőiesebbé válnak 45- 50 éves koruk után csökken a hormon- (érzékenyebbek, nyűgösebbek, egészségüszintjük, hanem a terhességgel is (fogak ket jobban féltik), míg a nők férfiasabbak (rámenősebbek, parancsolóbbak, gyakori a romlása, hajszín sötétedése). ● Mindkét nemi hormon megtalálható a szőrösödés, ekkor válhat „házsártos anyósférfiban is a nőben is. Megtörténhet pél- sá”). Tehát, idősödve, visszaáll a kezdeti dául, hogy egy férfi kevés tesztoszteront „nem nélküli” állapot, mint a gyerekeknél. kapott, így, bár férfinak született, nőies

A zavaró, de mégis, egymást kiegészítő különbségek

● A férfiak testmagassága átlagosan féltek tagoltabbá vált, ezért jobb a tér7%-kal haladja meg a nők magasságát, érzékelésük (nehezebben tévednek el, testsúlyuk átlagosan 20%-kal több a nő- jobban átlátják egy tárgy szerkezetét), kénél. A nők ellenálló képessége, viszont jobbak a matematikai, zenei képesséjobb már magzati kortól, élettartamuk is geik, problémamegoldásuk. A férfiaknál magasabb. De nem csak fizikai különbsé- nagyobb számban fordulnak elő a szélsőgek vannak köztük. Az ősi időkben a férfi- séges intelligenciák (értelmi fogyatékos nak a vadászat, a létfenntartás volt a fel- vagy zseni). A nőknél az agyféltekéket adata, ezért szüksége volt jó tájékozódási több idegrost köti össze, így a női agy képességre, térlátásra, gyors helyzetfel- alkalmazkodóképesebb (pl. sérülés eseismerésre. A nő ezzel szemben a családi tén a sértetlen agyfél könnyebben átfészket csinosította, tüzet őrizte, nevelte veszi a sérült agyfél funkcióit). A nőknek a gyerekeket. A gyűjtögetés során figyelt gazdagabb a szókincsük, érzékenyebbek a családra leselkedő veszélyre, érzékelnie az érzékszerveik (hamarabb veszik észkellett a körülötte élők hangulatát, fájdal- re a különbségeket a hangban, színben, arcokban, ízekben, szagokban). Türelmemát, örömét, hogy segíteni tudjon. ● Az érzékszervek: A vadászó életből ki- sebbek az aprólékos tevékenységben, folyólag a férfiak térlátása jobb, ezért job- fogékonyabbak a részletek iránt. Bár a ban tájékozódik a térben (de nem találja férfinak 4 milliárddal több agysejtje van, meg a ruháját a szekrényben), és „csőlá- a fentebb említett okok miatt, mégis csak tásának” köszönhetően ajánlatosabb, ha 1 dologra tud figyelni egyszerre, míg a nő éjjel ő vezet. A nőnek a perifériás látása a párhuzamosan több dologra is képes (vajobb, hiszen környezetét kellett felmérnie sal, közben TV-t néz, és kikérdezi a gyerek (ezért méri fel szeme sarkából az embe- leckéjét). reket, miközben látszólag oda sem figyel). Mindenképpen házasodjatok meg; ha jó feleséget szereztek, boldogok Egy kutatás szerint, ha lesztek - ha rosszat, akkor filozófusok. (Szókratész, ókori görög filozóegy férfi belép egy ide- fus maga is híres volt zajos házasságáról. Másik bölcs tanácsa: „A jó házasság feltétele, hogy a férj süket legyen, a feleség vak.” ) gen szobába, legelőször felméri alaprajzát, ● Érzelmek, szerepek: A nők jobb komaz ajtókat, ablakokat (a menekülési útvonalat, - nem véletlen, hogy a bejárathoz munikációs készségük miatt szívesebben közel alszik, a kijárattal szemben foglal keresnek kapcsolatot mással, jobban helyet). A nő ezzel szemben az embere- megbíznak a másikban, hamarabb kiket figyelte meg először, és rövid idő alatt mutatják örömüket, bánatukat, rendfelmérte viselkedésüket, érzelmeiket, szeretőbbek, segítőkészebbek, jobban egymáshoz való viszonyukat. A hallásuk is tudnak együtt dolgozni. A férfiak viszont, jobb a nőknek: hamarabb felfedezi, hon- nagyobb önbizalommal rendelkeznek, nan jön a hang, egyszerre több beszél- függetlenebbek, agresszívabbak, hamagetésre is figyelni tud, és már az 1 hetes rabb kezdeményeznek, versenyeznek, és kislány is felismeri anyja hangját. Nem fontosabb számukra a siker, és bár jobutolsó sorban a nők tapintása is tízszer ban terhelhető, mint a nő, de rövidebb érzékenyebb, mint a férfié: ezért is szeret- ideig. Munkamegosztásukat is az ősi hagyomány határozta meg évezredekig: a nek megérinteni embereket, tárgyakat. ● Agyfelépítésben is vannak eltérések, férfi vadászott (kenyeret keresett), a nő amely a 2 agyfélteke eltérő fejlődésére otthont teremtett. A nők ezért szívesebvezethető vissza. A férfiaknál a bal agy- ben választanak emberekhez kapcsolódó


5. oldal

A hónap témája: Nő és férfi

vagy eltéphetetlen kötelék. munkahelyet (tanítás, gyógyászat, iroda), míg a férfiak munkája a tárgyakhoz, a térhez kapcsolódik. A férfi már csecsemőkorban jobban emlékszik a tárgyakra, fontosabb a cselekedet (érzelmeit is tettekben fejezi ki), a kislányok érdeklődése viszont, már korán az emberek, kapcsolatok felé fordul (ezért nem fontos számukra a versengés, hatalom, nincs köztük vezér, mint a fiúknál). Nem meglepő, hogy a férfiaknál a munkahelyi problémák ronthatják el magánéletüket, míg a nők érzelmi gondjaik hatnak negatívan munkájukra. ● Beszéd: A kutatások szerint, egy nő, napi szókincse 6-8 ezer szó, a férfié ennél jóval kevesebb, aminek nagy részét elhasználja a munkahelyén. Ezért is nehéz megértenie egy fárasztó nap után hazamenve, hogy a nő, aki nem tudta elhasználni napközben a szókészletét, miért tud még este

is annyit beszélni. Ráadásul a nő hangosan gondolkozik, beszédében csapongó, sokszor nincs is célja mondanivalójának, - nem megoldani akarja a problémát, csak kibeszélni, megkönnyebbülni tőle. A nő gyakran beszéddel jutalmazza azt, akit kedvel, akit nem szeret, ahhoz nem beszél (a férfiak általában 10 perc után veszik észre, hogy a hallgató nő haragszik, addig örültek az áldott csendnek). A férfi, viszont beszédében a célra, a tényekre koncentrál, velősen foglalja össze, ami fontos, a problémát megoldani akarja, nem kibeszélni (ezért töpreng csendben a megoldásokon). A nő ugyanúgy nem érti a férfi szófukarságát, hogy az egyedül szeretné megoldani problémáját, mint a férfi azt, hogy a gondjait elsíró nő, miért sértődik meg, ha férfi megoldásokat ajánl, ahelyett, hogy meghallgatná.

Akiket egy óceán választ el ... Csomay Tünde és férje, Árpád, fiatal házasok, de már most a megszokottól eltérő az életük: pár éve távházasságban élnek. Őket kérdeztem, hogyan élik meg ezt a nem kön�nyű helyzetet:

Szerelem és egyéb katasztrófák

● Az örök, nagy csatatér a férfi és nő között, és nem csak azért, mert a férfi sokkal inkább a „szemével szeret”, mint az érzelmekre, szavakra vágyó nő. Az ősidőkben, a vadászó, harcoló férfi

jűséget kapcsolatba hozták az állatvilágban fellelhető „kakas effektussal” is, amely az emberre is érvényes (a hímnemű állatok, csak 5 alkalommal párosodnak ugyanazzal a nősténnyel, de hatodik alkalommal, még akkor Az unalom legtöbbször azzal kezdődik, hogy a házasságban már nem be- sem lehetett átejteni őket, ha szélgetnek, csak megbeszélnek valamit. A szomorú titok az, hogy megtörténhet: a nőstényeket álcázták, - egy új nőstény, viszont egyből felpárja mellett is halálosan egyedül élhet valaki. (Gyökössy Endre) keltette az érdeklődésüket). hamarabb elpusztulhatott, így szükségessé vált, Mielőtt a hűtlenkedni vágyó férfiak örülni kezhogy rövid idő alatt minél több utódot biztosít- denének, hogy a természet a hibás természeson: ezért a szexuális késztetése is nagyobb kel- tükért, azt is számításba kell vennünk, hogy az lett legyen, mint az utódokat gondozó nőé. állatvilágban valóban szükséges a változatosság Kutatások szerint a férfiak hormonszintje ős�- a szaporodás szempontjából, viszont egy ember szel (szeptember/ október) a legnagyobb, mert a felnevelésére sokkal hosszabb szövetségre van termékenysége ekkor kellett a legerősebb legyen szükség férfi és nő között. ahhoz, hogy 9 hónap múlva, a legmelegebb időAz otthont, utódokat őrző nő számára, ezért szakban szülessenek életképes utódai (az állatok fontosabb az érzelmi biztonság, mint a kalandoszerelmes időszaka a tavasz, mert rövidebb a zóbb vérmérsékletű férfié (bár ez az utóbbi idővemhességük)! ben változni kezd: egyre több, a férfiakkal egyen● Egyes tudósok, a férfihűtlenséget, a többne- rangúvá válni akaró nő hagyja ott a családját).

Egészségvédő házasság és egyéb statisztikák

● A férfiak 2 és félszer nagyobb eséllyel érik meg a 65. életévüket, ha házasságban élnek, mint ha nincs párkapcsolatuk. Sőt, az agglegények átlagosan 10 évvel rövidebb ideig élnek, mint a nős férfiak. A nőknél ez csupán másfélszeres védettség, ezek szerint a nők jobban kibírják férj nélkül, mint fordítva! ● Azért függetlenség ide, vagy oda, az emberek nagy része ma is házasodik, a különbség csak az, hogy egy évtizede először 30 éves koruk előtt kötöttek házasságot a fiatalok, ez mára kitolódott

30-33 évre. Minden második magyar házasság, viszont válással végződik, és az elváltak egyharmada házasodik újra (fő az optimizmus)! A 90-es évek előtt 10-12 év után döntöttek a válás mellett a házastársak, ez most kitolódott 20 évre (az elvált nők átlagéletkora 38-40 év, a férfiaké 40-42). ● Van azonban, aki sportot űz a házasságból. Egy 70 éves amerikai hölgy eddig 23 férjet fogyasztott el, és egyik férje az a házassági világrekorder férfi volt, akinek 29 alkalommal sikerült megházasodnia.

A hosszú házasság titka - mit mutatnak a statisztikák

zasságok és a rossz családmodell – pl. ha a családban már voltak válások, - sem kedveznek a hosszas együttélésnek. ● Lányos családok: 3 millió párt vizsgáló kutatásban kiderült, hogy a lányos családok 50%ban nagyobb eséllyel válnak, mint akiknek fiú gyerekük van. Ennek oka az is lehet, hogy az apa többet foglalkozik a fiával, és nincs ideje másra, de az is, hogy a nők „A nők azt remélik, hogy a házassággal a férfi meg fog változni. nem akarják a rossz házasA férfiak a házasság előtt abban reménykednek, hogy a nő semmit ság mintáját átadni lányaiksem fog változni. Így a kölcsönös csalódás elkerülhetetlen.” (Einstein) nak. Tény az, hogy a válások 70 %-át nők kezdeményezik. ● A világ legidősebb házaspárja kínai, és 85 elkezdődött párkapcsolatok nagy része is staéve élnek együtt. A férj így összegezte a hosszú bilnak bizonyul. ● Munkamegosztás: Megduplázódik a válá- házasság titkát: „Be kell tartani az aranyszabályt: A feleségsok aránya, ha csak az amúgy is dolgozó nőkre nek mindig igaza van!” Bölcs ember! marad az egész házimunka. ● Kor és családi minta: a fiatalon kötött há● Ne dohányozz!: Sokkal nagyobb konfliktust okoz, ha az egyik fél dohányzik, mint bármilyen más különbség. Érdekes, az italozást jobban tolerálják a házastársak. ● Szakmák: A legkevésbé válók az egyházi dolgozók, de jó társ a rendőr, a gazda, a taxisofőr és a mérnök, viszont nem túl kitartóak a masszőrök és matematikusok. Az iskolában

Különös, igazából nem gondoltam volna, hogy a házaséletem kezdeti éveit külön élem majd a férjemtől. Persze fiatal lányként, aztán majd asszonyként, teljesen másként képzeltem el a házasságot, mint ahogyan most látom. Sokan mondták, hogy a különélésre “rámegy a fiatalságotok”, “a legszebb éveiteket pazaroljátok el”, “most kellene együtt lenni, míg fiatalok vagytok”, innen és onnan is kaptunk tanácsokat! Sokszor volt úgy, hogy el is bizonytalanodtam, és kérdeztem magamtól, hogy vajon tényleg ezt kell csináljuk? Így éljünk? Nem tudom ki hallott róla, de létezik egy úgynevezett vízumlottó, ahova ingyen fel lehet iratkozni és évente 55 ezer bevándorló vízumot sorsol ki az amerikai kormány világszerte. Interneten kell jelentkezni és ha valakit kisorsolnak, az lehetőséget kap egy úgynevezett “zöldkártya” megszerzésére, azaz letelepedési engedélyt kaphat az Amerikai Egyesült Államokba. Mi 2004-telén az utolsó pillanatban iratkoztunk fel, többen is az ismerőseink közül. Így indult. Majd Árpit a következő év, nyár elején, 2005-ben értesítették postán, hogy a kihúzott 100.000-ben benne van (több embernek küldik ki az értesítést, mert nem mindenki (tud) él(ni) a lehetőséggel). Meglepődtünk. Innen még nem volt biztos semmi, mert még bizonyos feltételeknek, eleget kellett tenni. Kitöltötte a papírokat, és visszaküldte. Abban az évben kérte meg a kezem. 2005 novemberében kapott egy újabb levelet, amiben az állt, hogy december elején jelenjen meg a bukaresti Amerikai Nagykövetségen interjúra. Emlékszem, hogy előtte 2 héttel, hazafele jövet a kocsiban beszélgettünk, hogy mit csináljunk? Ugyanis, ha házasok lettünk volna, akkor én is megkaphattam volna vele együtt, mint a felesége a zöldkártyát. Összeházasodhattunk volna polgárilag, és meg is fordult a fejünkben, de aztán úgy döntöttünk, hogy ha Isten úgy akarta volna, hogy házasokként együtt kapjuk meg, akkor úgy rendezte volna, és Neki van hatalma arra, hogy később is megadja. Többen is mondták, akik velünk ellentétben tudtak valamit az amerikai körülményekről és az ottani életről, hogy nagyon nehéz lesz, ha nem együtt kapjuk meg a zöldkártyát, de nekünk nem jött, hogy elhiggyük, hogy ennyire. Nem tudtunk semmit sem Amerikáról, sem a bevándorlási törvények szigorúságáról, így végül Árpi egyedül ment el a nagykövetségre. Megkapta a vízumot, és 2006- elején ment ki először fél évre. folytatás a 6. oldalon


Akiket egy óceán választ el ...

A hónap témája: Nő és férfi

6. oldal

radt biztosan: ez a hármas kötél, ami nem könnyen szakad el. Sokkal nehezebben, mint csak a kettős kötelék. Ahhoz, hogy együtt maradjunk, nem volt elég csak az a kapcsolat eleji nagy szerelem. Nem. Az egy távházasságban, és sem egy úgymond ,,normális” házasságban sem elég. Nagyon fontos a bizalom és az elkötelezettség elsősorban, aztán pedig a megbocsátás. Sokszor én voltam az aki legszívesebben már abbahagytam volna az egészet. Na nem a válásra gondolok itt, hanem Amerikára. Nem bírtam a külön létet. Volt olyan időszak, amikor csak arra tudtam gondolni, milyen rossz ez, és hogy miért van ez így? Aztán ráébredtem, hogy mennyire önző vagyok. Nem is gondoltam igazán bele, hogy mellettem itt van a családom, családunk, a barátok, míg neki nincs úgy igazán senki ott a messzeségben … Eleinte ő is tartotta magát erősen, mint a férfiak általában. Nem beszélt arról, hogy hogyan éli meg mindezt, csak engem bátorított és tartotta bennem a lelket, hogy “mindjárt jövök haza”, “minden rendeben lesz”, “hamar eltelik ez a 2 hónap még a következő vakációig”, “már csak 2 év”, “már csak 1 év” … aztán a sok kudarcba fulladt próbálkozásunk után, hogy együtt lehessünk, már egyre nehezebb volt mutatni neki is, hogy minden rendben van. Miért is nem tudtam utána menni? Ezért részben a mi tudatlanságunk, másrészt az amerikai bevándorlási törvények szigorúsága a hibás. Minden Amerika felé vízumköteles ország lakosának az adott ország amerikai nagykövetségén belépésre jogosító vízumért kell folyamodnia az utazás előtt. A bevándorlási törvény kimondja, hogy (a büntetőjogi törvényekkel éles ellentétben, ahol is mindenki ártatlan, ameddig be nem bizonyítják róla, hogy bűnös) minden vízumért folyamodó személyt illegális bevándorlónak kell tekinteni, amíg be nem bizonyítja, hogy vissza fog térni saját hazájába a vízum lejárta előtt. A visszatérési szándékot olyan “szálakkal” kell bizonyítani, amik az embert haza kötik: család, gyerekek, munka, lakás, vagyontárgyak, stb. Azzal, hogy mi azután házasodtunk össze, hogy ő megkapta a zöldkártyát, úgymond minden nem-bevándorló (turista, diák, stb.) típusú vízumtól elestem. Ugyanis nekem, a bevándorlási hivatal szerint, az a szándékom, hogy bevándoroljak, hogy a férjem után menjek, és semmi sem köt haza, vagy minden szál ami hazakötne gyengébb a férjemnél. Kaphatok bevándorló vízumot, de míg Árpi nem állampolgár addig az évente korlátozott számban elérhető csak és a sok kérelem miatt kb. 5 éves a várakozási idő. Viszont ha már amerikai állampolgár lesz, és kérjük a család-egyesítést, már nincsenek korlátozások, és csak hónapok kérdése a dolog, és a kérelem beadása után majd én is mehetek. De addig is minden nembevándorló jellegű vízumkérelmemet visszautasították. Magyar állampolgárként is megpróbáltam kiutazni, vízummentesen, de a chicagói reptéren, az

országba való belépésnél az útlevélkezelésnél gyanút fogtak és kiderült, hogy kint van a férjem, és ezért feltettek a következő hazatartó repülőjáratra, és folytatás az 5. oldalról haza kellett jönnöm, anélkül, hogy találkoztunk volna, vagy láthattuk volna egymást. Csak telefonon beszélhettünk. Elég nehezen dolgoztuk ezt az élményt fel, hogy olyan közel voltunk a célunkhoz, és mégis oly távol… De a nehezén már túl vagyunk, és reméljük, hogy a következő nyarat már együtt tölthetjük. Azon gondolkodom, hogy más mit tett volna, ha egy ilyen lehetőség az ölébe pottyan? Mert mindamellett, hogy ezek az évek nehezek voltak, és még azért van pár hónap hátra, de mégis azt tapasztaltam, hogy nem csak kellemetlenség, nehézség és fájdalom, hanem sok áldás is származott a külön élésből. Az én életemben főként az Istennel való kapcsolat mélyült el. A Vele való közösség volt az ami mindig átlendített egy-egy problémán és az a reménység, hogy Ő még a rosszból is jót tud kihozni, még azt is áldássá tudja formálni. És persze a bátorító ígéretek is erősítettek, amiket a mindennapi igeolvasásból merítettem. Itt hadd említsek meg egyet, ami különösen sokszor Mikor a fél éve letelt, hazajött és összeházasodtunk adott erőt, amikor csüggedni kezdtem: “Mert csak én az év őszén, és együtt éltünk szűk másfél évet. Majd tudom, mi a tervem veletek - így szól az Úr -: békes2008 tavaszától mondhatnám azt, hogy kezdődött séget és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt a távházasságunk, ugyanis azóta, egy újabb fél éves adok nektek”. ( Jeremiás 29,11) “bemelegítő” szakasz után 3 havonta 3 hétre látogat Tudom, hogy ez elkövetkezik, hiszem, hogy majd haza, és ennek most, 2013 februárjában lesz 5 éve. amikor végre együtt leszünk újra kezdhetünk minHogy megvisel-e egy kapcsolatot a különélés? dent. Azt hiszem mi elmondhatjuk majd, hogy kétTeljes mértékben. Ez alól mi sem voltunk kivétel. szer házasodtunk. Közben úgy látom, megtaláltam Így a vége fele már nem is tudom, hogy hogyan azt amit nagyon szeretnék kamatoztatni majd Amebírtuk ki. Már maga az időeltolódás is a két időzórikában is, ez pedig a különböző dekorációk, kopogna között rengeteg nehézséget okoz. Chicagoban, a tatók és adventi koszorúk készítése. Egyik vágyam az, városban ahol ő lakik, 8 órával van korábban mint hogy odakint egy ilyen helyen dolgozhassak. Aztán, Biharszentjánoson. Amikor én kelek mondjuk hétfő hogy hogyan alakul majd, azt csak Isten tudja és renreggel 8-kor, ő akkor fekszik ottani idő szerint vasárdezi majd. Összefoglalóként csak annyit még, hogy nap éjfélkor. De mindig megvár, hogy elmondja, mibár mindez különös és nem mindennapi dolog volt lyen volt a napja, mit csinált, röviden megbeszéljük a mi életünkben, remélem példa értékű lehet mások hogy mi történt vele, míg én aludtam. Amikor aztán számára, hogy akár külön élnek fizikailag mint mi, ő kel reggel 8-kor, akkor nálam délután 4 óra van. másik városban, másik országban, vagy másik kontiMunkába menet, vezetés közben van alkalmunk egy nensen, akár egy háztartásban és csak lélekben távol röpke fél órás beszélgetésre, amikor is én mesélem egymástól, lehet másképp is, lehet javítani a helyel az én napomat, amit ő aludt át. De minden lehetőzeten, van gyógyulás. De ahhoz tenni kell a kapcsoséget kihasználva megtaláltuk a módját, hogyan belatért, a házasságért, nem kimenekülni belőle, nem széljünk, olcsó internetes telefonszolgáltatókat, meg elmenekülni egymástól és nem máshoz futni, hanem persze az interneten keresztül ingyenesen, skype-on tenni, dolgozni érte és szebbé tenni a kapcsolatot. vagy hasonló szolgáltatókon keresztül. Meg kell tanulni odamenni a másikhoz ha kell, megDe még így is, hogy havonta átlagban kb. 4 ezer alázkodni és bocsánatot kérni. Mindig van lehetőség percet beszélünk telefonon (naponta átlagosan 2-2,5 az újrakezdésre. Csak meg kell tenni azt a lépést, ami órát) azért adódnak félreértések, gondok, problésokszor a legnehezebb a másik felé. mák. Ennyi év alatt mindkettőnk változtunk, furcsa Hadd fejezzem be azzal az idézettel, amit az esküvolt amikor ezt felismertük, hogy már nem vagyunk vőnkre kaptunk egy kedves barátunktól, összefoglalva olyanok, már nem olyan a kapcsolatunk, mint amitávházasságunk lényegét: “Hűségünk szárnyaló szakor megismertük egymást. Sokmindenben másként badság. Két akarat szent szövetsége arra, hogy egygondolkodunk, a körülmények, élethelyzetek sokat más felé szállva, - vagy egymástól olykor elrebbenve is változtattak rajtunk, de mivel nem csak egymáshoz - elszakíthatatlan a szeretet köteléke”. (Simon András) kötődünk, hanem Istenhez is, egyvalami megmaCsomay Tünde (A külön töltött éveket hasznosan is el lehet tölteni, - például, Tündének ebben a sajátos helyzetben sokat fejlődött a kreativitása, amint az a 8. oldalon található nagyon szép alkotásokon is meglátszik. - szerkesztő megjegyzése.)

Együtt, - de mégis szabadon...

“Ezután ismét Almitra szólalt meg, és azt mondta: Mester, és mi a helyzet a házassággal? Ő így válaszolt: Együtt születtetek, és örökké együtt lesztek. Hagyjatok azonban helyet szüntelen együttlétetekben. És hagyjátok, hogy az ég szelei táncoljanak köztetek. Szeressétek egymást, de ne csináljatok bilincset a szeretetből, Inkább hagyjátok, hogy hullámzó tenger legyen lelketek partjai között. Töltsétek meg egymás poharát, de ne egy pohárból igyatok. Adjatok egymásnak kenyeretekből, de ne ugyanazt a kenyeret egyétek. Énekeljetek és táncoljatok együtt, és örüljetek, de engedjétek egymást egyedül is lenni. Ahogy a lant húrjai is egyedül állnak, bár ugyanaz a zene rezeg rajtuk. Adjátok a szíveteket, de ne bízzátok egymás őrizetére, mert csak az élet zárhatja kezébe a szíveteket. Álljatok egymás mellett, de ne túl közel egymáshoz, hiszen a templom oszlopai is külön állnak, és a tölgyfa és a ciprus sem nő egymás árnyékában.” (Kahlil Gibran: A próféta)

Borsi tinédzsereket kérdeztem meg az iskolában: milyen tulajdonságokat kellene, hogy hordozzon az a lány, vagy fiú, akivel elképzelik a közös jövőjüket. A fiúknál első helyen állt a testiség, mutatós külső, és hogy ne legyen túl okos (gondolom, okosabb, mint ők). Persze a sok viccesnek szánt megjegyzés után elismerték, hogy azért nem árt, ha szorgalmas, házias, de A lányok szégyelősen elbujtak, de a fiúk bátrabban csak egy fiú elvárásai közt szerepelt, pózoltak a kérdéseim közben hogy értelmes lány legyen, akivel lehet beszélgetni. gyen bunkó. Hogy a fiúk, lányok hogyan nőnek A lányoknál fontos volt, hogy a fiúnak legyen fel ezekhez az elvárásokhoz, az majd elválik, de pénze, de a többségük legalább ugyanolyan az biztos, hogy a lányok már tizenévesen több fontosnak tartja a kedvességet, hűséget, a jó- komolysággal foglalkoznak ezzel a kérdéssel: a képűséget, hogy adjon magára, valamint azt fiúknál a belső jó tulajdonságok iránti igény, úgy is, hogy szeresse, de legfőképpen, hogy ne le- tűnik, csak a későbbiekben kezd jelentkezni


Tudomány világa

7. oldal

Oktatás és jövőkép - Újdonságok a borsi iskolában Az eddigiektől eltérő szakiskolai oktatás indul a borsi iskolaközpontban. A 2 éves szakiskolába a 9. osztályt végzett diákok jelentkezhetnek, akik, a 2 év elvégzése után, ha igénylik, tovább tanulhatnak az érettségi bizonyítvány megszerzésére. A kertészeti és az elektronika- műszerészet osztályokban elsősorban jó szakembereket szeretnének képezni, ezért a heti órarend úgy lesz összeállítva, hogy 2 nap elméleti oktatást, 3 nap gyakorlat egészíti ki. Az iskolaközpont vezetősége már keresi a kapcsolatot azokkal a cégekkel, ahol a gyakorlati oktatás minél hatékonyabban valósulhat meg, hogy az elvégzett 2 év eredménye ne csupán egy bizonyítvány legyen, hanem szakképes tudás is.

pedig a 8. osztályos Tóth Attila volt. Römiben a 12.-es Rózsa Roxána és a 7. osztályos Ferencz-Csibi Márk volt a legeredményesebb. A borsi iskola Diáktanácsa, a Szülői bizottsága és az Egykori Iskolámért Alapítvány meg is jutalmazta a nyerteseket, de minden ügyes diák hasznos tapasztalatokkal és élményekkel is gazdagodhatott. Valószínű, hogy nem kis Nobel-díjasokat szeretnének képezni, de mindenképpen a tudományos világ érdekesebb arcát próbálják megmutatni azoknak a diákoknak, akik hétfő délutánonként egy érdekes szakkörön vesznek részt Nagy Máté Enikő és Farkas Judit tanárnők irányításával.

Bizonyított tény, hogy a sakk fejleszti már a gyerekeknél is az intelligenciát és logikai képességeket, ezért tanítják Európa szerte az iskolákban. Borson is megszervezték, immár második alkalommal a sakk- és malomjáték bajnokságot, amely az idén römi partival egészült ki. A több mint félszáz jelentkezőből legsikeresebben sakkozott Emődi Arnold Levente, 12. osztályos diák, a malombajnokság győztese,

A többnyire vízzel történő kísérleteket olyan diákok végzik, akik a tanórák után, betekintést szeretnének nyerni a természettudományok titokzatos világába. Játékos módon vizsgálják a víz molekuláinak tulajdonságait, az anyagok részecskéinek összekeveredését, oldódását, a nyomás növekedését (pl. egy luftballonos kísérlettel). A gyerekek egymás szavába vágva sorolták a könnyűnek tűnő kísérleteket, amellyel mégis sokat tanulhattak: hogyan töltötte be a só a kövek közötti térfogatot, amelytől annak a szintje csökkent az üvegben, miért nem folyik ki a víz a nedves papírlaptól a levegő nyomásának és a vízmolekulák egymáshoz való ragaszkodásának (vonzásának) következtében, hogyan hatol be a zselatin részecskéi közé a tintacsepp, és mennyi a sós és a tiszta víz súlya. Még sok, ehhez hasonló, szórakoztató kísérletekkel elsősorban a gyerekek kíváncsiságát lehet felébreszteni, olyan tudományos dolgok iránt, amelyek kívülről nézve ijesztően száraznak tűnnek. Meglepetésemre, inkább lányok voltak többen ezen az órán, de a remények szerint, lesz még érdeklődő ezekre a hasznos gyakorlati órákra.

Tudomány November 3-án van a Magyar Tudomány Napja 1997 óta, annak emlékére, hogy 1825. november 3-án Gróf Széchenyi István felajánlotta birtokainak egyéves jövedelmét a Magyar Tudós Társaság – a mai Magyar Tudományos Akadémia – megalapítására. Sokszor elhangzik az is, hogy az utóbbi évszázadban robbanásszerűen fejlődött a tudomány, a felfedezések egymást érik, - de sajnos az ember erkölcsileg nem mindig tud lépést tartani ezzel a tudással. Ezért is világméretű esemény a Nobel díj kiosztása novemberben, ahol azokat a tudósokra, irodalmárokat, közösségi embereket díjazzák, akik az emberiség érdekében tudják felhasználni tudásukat. Fontos még megjegyezni, hogy október és november gazdag olyan eseményekben, ahol a tudást, műveltséget ünneplik. Október 4 és 10 között van a Világűr hete (1957. október 4-én indult útjára az első ember- készítette szatellit, a Szputnyik I. - 1967. október 10-én pedig hatályba lépett az a megállapodás, amely az űrkutatás békés felhasználásáról nyilatkozott), október második csütörtökje a látás világnapja (különös figyelmet Az idén is kiosztásra került a Nobel díj mellett az Ignobel - díj, a Nobel díj paródiája. A tudományos élet azon szereplői részesülhetnek benne, akiknek tevékenysége értelmetlen felfedezésekhez, használhatatlan találmányokhoz vagy egészen egyszerűen mulatságos javaslatokhoz vezetett. Íme, néhány, az érdekes és nevetséges találmányok közül: ● 1999-ben környezetvédelmi díjat kaptak a tudósok, akik feltalálták az önmagát illatosító ruhát.

fordítva a vakság megelőzésének kutatására, amely 80 %-ban gyógyítható lenne), november 6 rákellenes világnap, November 27, pedig a Nobel-díj alapításának napja. Tudjuk-e kik voltak a híres magyar Nobel díjasok? Alfred Nobel 1895. november 27-én kelt végrendeletében rendelkezett úgy, hogy vagyonának kamataiból évről évre részesedjenek a fizika, kémia, orvostudomány, az irodalom és a békéért munkálkodók legjobbjai. (Ez 1968-ban kiegészül a Közgazdasági Nobel-emlékdíjjal).

● 2002-ben higiénia-díj a kutyaés macskamosó-gép feltalálásáért. ● 2004-ben biológiai díj annak felfedezéséért, hogy a heringek szellentés útján kommunikálnak. ● 2005-ben kémiai díj azért a hosszadalmas kísérletekért, amelyben arra a kérdésre keresték a választ, hogy az ember szörpben, vagy vízben képes-e gyorsabban úszni. ● 2006-ben matematikai díj annak kiszámításáért, hogy mennyi fényképet kell elkészíteni addig, amíg végre senki sem pislog a

A díj értéke több mint egy millió euró. Magyar fizikai díj leghíresebbjei: már 4 évvel az első díjkiosztás után 1905-ben díjat kap Lénárd Fülöp, majd ugyanezen tudományágban Gábor Dénes, a holográfia (3 dimenziós képrögzítés) feltalálásáért. A kémiai díj legismertebb tudósa Oláh György, aki a globális felmelegedés elleni tüzelőanyag kifejlesztésén munkálkodott. Orvosi díjat kapott Bárány Róbert, aki a fül és az egyensúlyérzékelés összefüggését kutatta. A leghíresebb Szent-Györgyi Albert, a C-vitamin felfedezője, az egyedüli, aki Magyarországon végzett munkásságáért kapott díjat! Béke Nobelt kapott Elie Wiesel, Romániai származású, magyarul jól beszélő Holocaust – túlélő, aki először használta a „holocaust” kifejezést (ami azt jelenti: egészen elégő áldozat). A 16 Nobel díjasunk közül 3 kapott fizikait, 5 kémiait, 4 orvosit, 2 közgazdaságit, 1 békét és 1 irodalmi Nobelt (Kertész Imre). Szent-Györgyi kivételével mindenki külföldön, az Egyesült Államokban, Bécsben, Németországban munkálkodott, és többségük zsidó származású volt.

kattintás pillanatában. Ugyanebben az évben kaptak táplálkozástani díjat azok, akik megállapították, hogy a ganajtúró bogár válogatós. ● 2007-ben fizikai díjat kaptak a lepedők ráncolódásának tudományos leírásáért felelős tudósok. ● 2008-ben a biológiai díjat azok kapták, akik megállapították, hogy a kutyákon élő bolhák magasabbra ugranak a macskákon élő bolháknál. ● 2009-ben békedíj annak a

vizsgálatáért, miszerint a teli vagy az üres sörösüveg törik-e könnyebben, s hogy ezek szilárdabbak-e, mint az emberi koponya. Ugyanakkor, egészség díjat adtak annak a melltartónak a kifejlesztéséért, amit vészhelyzetben könnyedén egy pár gázmaszkká lehet alakítani, valamint fizika díjat a tudósoknak, akik analitikai módszerekkel meghatározták, miért nem borulnak föl az állapotos nők.

folytatás a 8. oldalon


8. oldal ● 2010-ben az orvosi díjat az a tudóspáros kapta, akik szerint az asztma kezelhető hullámvasutazással. ● 2011-ben békedíjat kapott a vilniusi polgármester (Litvánia), aki azzal hívta fel magára a világ figyelmét, hogy elrettentő példaként egy páncélozott járművel hajtott át egy tilosban parkoló Mercedesen. ● 2012–ben egy unalmas szónokot megzavaró szerkezetet is díjaztak, valamint azt az anatómiai kutatást, melyben bebizonyították, hogy a csimpánzok a hátsó felükről is felismerik egymást.

„Attól félek, hogy egyszer a technológia fontosabb lesz, mint az emberi kapcsolatok. Lesz a világon egy generációnyi idióta.” Nem bizonyított, hogy Einsteintől származik az idézet, de az üzenete aktuális: egyre több az olyan fiatal, sőt, felnőtt is, aki a mobiltelefon és internet segítsége nélkül nem tud mit kezdeni a másik emberrel.

Őszi tevékenységek advent előtt

Csomay Tünde által készített kopogtatók és adventi koszorúk - 2012

Kulináris világ A férfiakat megtartó receptek

A válság ellenére, a községben sok helyen vágnak disznót a hideg idő beálltával. A nagyszántói Vincze család olyan profizmussal, és a régi hagyományokat betartva dolgozza fel a disznókat, hogy évente 10-12-őt is kell vágjon, falubelieknek és nagyváradiaknak.

Hogy a 91 éves Bereczki Kálmán bácsi hosszú életéhez és békés házasságához hozzájárult-e a finom étel, azt nem tudom, de az biztos, hogy mai napig bármivel „megetetheti” a felesége, főleg a süteményeket, tésztaféléket nagyon szereti. A családi receptes könyvből került elő ez a két fánkrecept, ami kezdők számára is könnyen elkészíthető. Olajos fánk: 1/2 kg lisztet, 3 kanál cukrot, 3 dkg élesztőt, 2 kanál olajat, 2 tojássárgáját, 3 dl. langyos vizet és pici sót összegyúrunk. Több mint fél órát kelni hagyjuk, inkább kihuzigáljuk a tésztáját, mint nyújtjuk, és nagy pohárral kiszaggatjuk. Forró olajban megsütjük. Almás fánk: 1 kg nagyon finomra reszelt almát, 30 dkg lisztet, 2 tojást, 1 sütőport, 8 dkg fahéjas, vaníliás porcukrot összedolgozunk, kanállal a forró olajba szaggatjuk.

Elfelejtett receptek

Mozgalmassá vált az ősz a futballrajongók számára Borson, hiszen több mérkőzésnek is helyt adott a község az utóbbi időben. Most csak kettőt említünk meg a teljesség igénye nélkül: az egyik az öregfiúk nemzetközi barátságos mérkőzése, visszavágóval a ma-

gyarországi Bucsa és Bors község között (+-3, valamint 4-4 volt az eredmény). A borsi sportcsarnokban szervezték meg november végén az RMDSZ tulipánkupa döntőjét is, a hat más helyszínen lejátszott selejtező után.

Ludaskása, Márton napi libanapra: Rizs, liba aprólék (nyakak zúzák, farhát, szárnytő, szív), leves zöldség bőven (sárgarépa, petrezselyemgyökér), 1 fej hagyma 1 gerezd fokhagyma, egész bors, só, zellergumó, petrezselyemzöld. A hozzávalókat feltesszük főni hideg vízben: a húst, 1 vöröshagymával, 1 gerezd fokhagymával, egész borssal, sóval és a zöldségekkel. Amikor elkészült a leves, megdinszteljük olajon a rizst és felöntjük a húslevessel, majd puhára főzzük, szinte kásásra. Apróra vágjuk a húst és a zöldséget, a petrezselymet, a rizshez keverjük.

BKF_08  
BKF_08  
Advertisement