Page 1

Bors község időszakosan megjelenő lapja - 16. szám

2014. május - június

Európa napja, Borsi EP-választások, Iskola másképp: mert játszva tanulni jó, Konfirmáció községünkben, A hónap témája: Család, házasság, anyaság, gyerekek, Ciróka - maróka, A Föld és Víz napjai, Biharszentjánosi Bogrács Fesztivál

Május 9 - Európa napja

Május végén Európai Parlamenti választások voltak, amely úgy tűnt, nem hozta lázba a szavazó polgárokat. Egyre több a kritikus hang Európa szerte az Unióval kapcsolatban, megkérdőjelezik hasznosságát (közel fele az állampolgároknak elégedetlen), miközben nagy számban az euro szkeptikus pártok képviselői jutottak be.

Akik nyernek az uniós pályázatokon, azok természetesen jónak tartják a „nagy családhoz” való tartozást, az átlagember, viszont nem sokat tud kulisszatitkairól és érdemeiről. Május kilencedike, 1985 óta Európa-nap: Robert Schuman, francia külügyminiszter e napon tett javaslatot 1950-ben az Európai Szén és Acélközösség létre-

EU-s furcsaságok

Több környezetvédelmi szervezet is díjazta az Uniót hatékony energiafelhasználásáért: pl. az EP épületében felállítottak egy 145.000 literes esővízgyűjtő szerkezetet, ezt használják vécéöblítésre. 2009-ben Madrid indítványt nyújtott be az Európai Uniónak, hogy lazítsanak a háziállat-tetemek megsemmisítéséről szóló jogszabályokon: mert éheztek a spanyolországi keselyűk. Az európaiak 350 órával dolgoznak kevesebbet, mint az amerikaiak, csak Izland, Svájc és Csehország a kivétel. Az amerikai úgy döntött, hogy inkább több pénzt akar (kevesebb a szabadsága is, 2 hét/ év), hogy többet fogyaszthasson, az európai, viszont a szabadságot választotta, így kevesebbet is keres. (Az USAban nincs minimálbér és állami egészségügyi biztosítás, ezért mindent a verseny és a pénzhajsza határoz meg). Nagy veszélyt jelent az Unióban az állami nyugdíjrendszer összeomlásának veszélye. Az állami nyugdíjat a

fiatal munkavállalók által befizetett járulékokból utalják ki. Mikor még Bismarck kitalálta 1889-ben a nyugdíjrendszert, sokkal több dolgozó volt, mint nyugdíjas, a nyugdíjkorhatár 70 év volt, az átlagéletkor, viszont 48. A kutatók szerint, a II. világháborús szülők mindent meg akartak adni gyermekeiknek, kompenzálva saját gyerekkori szegénységüket, az állam is támogatta az ingyen iskoláztatást. Így felnőtt az önző generáció, amely mindent megkapott, csak a saját élvezete a fontos, gyereket nem akar, mert az veszélyezteti életszínvonalát. A ’60-as évekbeli a 2,7es gyereklétszám 1,5-re esett vissza a 2000-res évekre. Mivel nőtt a várható élettartam, és a munkanélküliség, mind kevesebb fiatal fizeti a nyugdíjalapot. A megoldás a gyerekvállalásban lenne, de a bizonytalan egzisztencia, a karrierhajszolás miatt ez nem túl kecsegtető a fiataloknak.

hozására, mely az EU elődje. „Nem országokat, hanem embereket egyesítünk, a reményeikkel és álmaikkal!” – mondta Jean Monnet, az egyik, aki kezdeményezte az Európai Közösség létrehozását, mert a két pusztító háború után békét és fejlődést akartak. 1951-ben Belgium, Franciaország, Németország, Olaszország, Luxemburg és Hollandia aláírja az Európai Szén- és Acélközösség létrehozásáról szóló egyezményt. Ezek az országok 1957-ben a Római szerződéssel létrehozzák a Gazdasági, valamint Atomenergia-közösséget, 10 év múlva egymás között vámmentesek lesznek. Zászlaját 1955-ben tervezték, de hivatalosan csak 30 év múlva használják. 1973-tól elkezdenek más or-

szágok is csatlakozni, 2002ben bevezetik az Eurót. Az Európai Uniót 27 ország több mint 500 millió polgára alkotja, négy intézmény irányítja, melyek közül a legfőbb az Európai Tanács. Az Európai Bizottság dolgozza ki az előzetes tervezeteket, és új törvényeket javasol. A 27 biztos mintegy 24 ezer munkatárs közreműködésével gondoskodik róla, hogy a tagállamok végrehajtsák a törvényeket. A bizottság kezeli az EU költségvetését is, amely évente körülbelül 120 milliárd euró. 736 küldöttjével az Európai Parlament az egyetlen döntéshozó testület, melynek tagjait az EU polgárai választják, a képviselők szavaznak a bizottság által előterjesztett törvényjavaslatokról. Az

Európai Parlament két helyszínen ülésezik, ez rengeteg pénzbe kerül. Ha csak Brüs�szelben gyűlnének össze, 317-tel lehetne csökkenteni az alkalmazottak számát, és évente 180 millió eurót lehetne megtakarítani. Az EU-nak több mint 6000 alkalmazottja van. Az alkalmazottak 60%-a nő, de az EP képviselők alig 1/3-a nőnemű. Az EU-nak 24 hivatalos nyelve van, az Európai Parlament ülésein minden nyelvről minden nyelvre folyik a tolmácsolás (ez 552 variáció). 2012 óta, az európai polgári kezdeményezés jóvoltából rá tudják majd kényszeríteni a bizottságot, hogy az őket érintő témával foglalkozzon. Ehhez azonban a tagországok legalább egy negyedéből egymillió aláírást kell ös�-

szegyűjteniük. A pénzügyi válság rávilágított, hogy az EU tagországoknak csökkenteni kell adóságukat, ezért 3 éve minden ország benyújtja költségvetését az EU-nak, és ha a tagországok nem tartják be az Unió adóság-szabályait, elveszíthetik szavazati jogukat. Belgium, Görögország, Ciprus és Luxemburg kötelezővé teszi az állampolgárainak, hogy részt vegyenek az európai parlamenti választásokon. 2012-ben az Európai Unió Nobel-békedíjat kapott, mert „több mint hat évtizede járul hozzá a béke és a megegyezés, a demokrácia és az emberi jogok megerősítéséhez Európában". A Nobel-békedíj bizottságának tagjai norvégok, de Norvégia nem tagja az EU-nak.

Mit nyerünk az EU-tól?

Borsi EP választások eredményei

A 2007–2013-as költségvetési ciklusban Románia 21,3 milliárd eurót kapott az EU-tól, miközben Bukarest 10,6 milliárd euróval járult hozzá az uniós költségvetéshez. Ez azt jelenti, hogy 10,7 milliárd euró haszonnak örvendhetett uniós tagsága nyomán. Románia kereskedelmének 70 %-át az EU-tagállamokkal bonyolítja le. Bukarest eddig a rendelkezésére bocsátott uniós pénzek mintegy 33 %-át használta fel, de 2015 végéig adott a lehetőség, hogy ezt az arányt növelje. A nyereség 40%-a közvetlen mezőgazdasági támogatásokra ment el. 2012-ig földalapú támogatásra és vidékfejlesztésre 13,8 milliárd jött, a gazdákhoz csak 2/3-a jutott el. Az Európai Bizottság a következő projekteket támogatta az utóbbi években: környezetvédelem (vízellátás, kanalizálás, szennyvíztisztítás, hulladékgazdálkodás, városi fűtésrendszerek és árvízvédelem), szállítás (szárazföldi, vízi és vasúti infrastruktúra kiépítése), tudományos kutatás. Az agrártámogatásoknál Románia kapja a direkt kifizetésekre a 2014–2020-as

3416 szavazóból szavazott 1322 (38,7%), 1296 volt érvényes. (Az országos átlag 32,16%). Az RMDSZ-re szavaztak 1099-en (84.80%), a PSD-re 66-an (5,09%), a PNL és a PMP 20-20 szavazatot kapott, a PDL 28-at, a FC 11-et, a PRM 7-et.

időszakban a legtöbb pénzt, vagyis 11,7 milliárd eurót. Az egy hektárra a támogatás a jelenlegi 139 euró helyett 2019-re várhatóan átlag 196 euró lesz. Az új szabályzás 2014-től kizárja a támogatottak köréből azokat, akik agrárterületükön nem végeznek mezőgazdasági munkát, Támogatják a környezetbarát mezőgazdaságot, (a hektáronkénti támogatás 30%val). A vidékfejlesztési program keretében a hegyvidéki területekre adható támogatás elérheti a 450 eurót hektáronként. A fiatal gazdáknál a korhatárt 35-ről 40 évre emelték, aki pályakezdő, öt éven át 25%-kal megemelik a hektáronkénti támogatását, ha a gazdaság 25 és 90 hektár közötti. Az infrastruktúra fejlesztését célzó programok mellett, új terv a vidéki önkormányzatok társulásának gondolata, amelynek során jóval több pénz hívható le. Az EU-nak köszönhetjük még, hogy: olcsóbb lett a telefonálás, a jegyárak (pl. repülők), a garancia alatti elektronikus berendezéseket ki kell cserélni. Betiltotta az állatkísérleteket, az uniós polgárokra érvényes bármely uniós ország egészségbiztosítása, előírásokat fogalmaz meg, hogy a tagországok tegyenek a levegő és ivóvíz tisztaságáért. Szabad a munkavállalás, és vannak uniós ösztöndíjak, támogatják a helyi gazdákat a helyben maradásra (Ausztriai hegyvidékek, pl.), gyorsvasutakat, reptereket fejlesztettek, autópálya építéseket támogattak.

Bors község országszerte az egyik legtöbb pályázati pénzt lehívó hazai település, az elmúlt években összesen 15 millió euró-ból fejlődött. A beruházások látványosak is, ilyenek például a Nagyszántói idősotthon, a borsi ipari park, a szociális lakás, a kultúrházak, a határ menti bicikliút, fotovoltaikus park, a vízvezeték hálózat és csatornázási rendszer, parkok, stb. (Az erről szóló videó megtekinthető a következő linken: http://www.erdely.tv/hirek/borson-legtobbeu-s-penz).

Meghívó A borsi Tamási Áron Mezőgazdasági és Ipari Szakképző Iskola Tisztelettel meghívja önt és családját - Június 21-ére, az iskola fennállásának 50., valamint a szakoktatás beindításának 10. évfordulója alkalmából tartandó ünnepségre Program: - 9.00 emlékezünk az iskola egykori pedagógusaira Helyszín: a borsi temető - 10.00 Hálaadó Istentisztelet - Helyszín: a borsi református Templom - 11.35 ünnepi műsor - Helyszín: a borsi Művelődési Ház Oktatás Borson a XX. században – Pápa Gyula egykori igazgató A borsi oktatás jelene és jövője - Nagy-Máté Enikő igazgató Fényképkiállítás az egykori iskola életéből - megnyitó - 13.00 Közös ebéd az iskola udvarán - Meglepetés - 16.00 Sportparádé- bemutatkoznak sportoló diákjaink Évzáró díjkiosztás - Helyszín a borsi Sportcsarnok - 19.00 Osztálytalálkozók az iskolában - Suli-buli az utolsó öt évfolyam végzőseinek szervezésében Helyszín: a Művelődési Ház


Színes hírkavalkád

2

Iskola másképp: mert játszva tanulni jó

Nagyszántó és Biharszentjános óvodásai

már jól ismerik egymást, hiszen több programot szerveztek közösen az elmúlt évek során. Most egy játéktól, énektől, tánctól ������������������������������������������������������ színes délelőtt tette örömtelivé az együttlétet, csengett is az óvoda a vidám gyerekzsivajtól és nevetéstől. A délelőtti együttlét a népi gyerekjátékok megismerésére épített, de a gyerekek kapcsolatteremtésén, játszva tanulásán kívül, hasznos tapasztalatcsere, megbeszélések alkalma az óvónőknek is, hiszen megismerhetik egymás óvodáját, ötleteit.

Az 5-8 osztályos tanulók egyik legmozgalmasabb és legszínesebb napja kétségkívül a Kézműves nap volt. Bátori Judit irányításával a több tucatnyi iskolás a Húsvéti ünnepkör népi szimbolikájához tartozó tárg yakat készített a kultúrotthonban. A nyolc asztalnál ki-ki, érdeklődése szerint kipróbálhatott különböző kézműves technikákat, mint a szalvétatechnika (decoupage), papírcsíktechnika

(quilling), origami, üvegfestés, hungarocell tojások festése és díszítése, piros tojások hímzése, tavaszi virágos kopogtató készítése. Az ingerdús környezetben senki sem unatkozhatott, hiszen volt munka elég, az alkotásokat haza is vihették a diákok. Hogy volt is miből igényes díszeket alkotni, az ezúttal is a Polgármesteri Hivatalnak köszönhető, amely az anyagiakat biztosította a foglalkozáshoz való eszközök megvásárlására.

Családi délután a Szentjánosi református gyülekezetben

Nagyszántóiak és Kisszántóiak az öregotthonban Az élet első és utolsó szakaszát gyakran nevezik a lélekbúvárok hasonlónak, hiszen a gyermeki nyitottság, apró dolgoknak való örvendezés, érzelmek gyors kimutatása jellemző mindkettőre. Nem véletlen, hogy gyorsan egymásra talált a két korosztály a Nagyszántói öregotthonban, amikor Kisszántó és Nagyszántó óvodásai meglátogatták az időseket. A gyermekek énekeltek, táncoltak, szavaltak, bájos összeállításuk megörvendeztette az otthon lakóit, akik mosollyal-könnyekkel és sok szeretettel fogadták a műsort. A gyerekek, az ügyes óvó nénik segítségével szép ajándéko-

Pünkösd másodnapjának délutánján a református gyülekezet több mint félszáz tagját (38 felnőtt és 26 gyerek) indította arra Isten Szentlelke, hogy egy tartalmas, de ugyanakkor szórakoztató délutánon vegyenek részt.

Bábszinházból bábszinházba A borsi kultúrotthonban „A szorgos és a lusta lány” meséje elevenedett meg Bölöni Réka és társulata zenés előadásában Borson, ahol óvodások és kisiskolások „jóra nevelése” volt az elsődleges szempont. Hogy mennyire érte el a célját, azt az is bizonyítja, hogy a teremből kiszűrődő hangos zsivaj oka nem a gyerekek rosszalkodása volt, hanem az, hogy lelkesen vettek részt az interaktív előadásban. A gyerekek ezután a Borsi óvoda vendégei voltak, ahol „Gyümölcsnap” lévén, csakis egészséges ételeket és italokat kóstolhattak meg. Május utolsó felében ismét bábszínházba mentek a község óvodásai, ahol a nagyváradi Lilliput Társulat „Bolondok Falva” című előadása csalt mosolyt a legkisebbek ajkára. kat is kézművesedtek, amely bizonyára a szobák díszei lettek az öregotthonban. Az idősotthon vezetői is „édes meglepetéssel” ajándékozták meg a gyermekeket, akik ezután részletesebben is megtekintették az idősotthont, látogatást tehettek a lakók szobáiban. Az idősek nagy szeretettel fogadták és visszavárják őket, hiszen egy ilyen óra derűt lopott az ő életükbe is, és most az egyszer, nem is zavarta őket a zsivaj. (Képek megtekinthetők még a Pol-

Az eseményre lelkesen készültek a gyülekezeti tagok, pedagógusok, hogy a résztvevők átérezzék, hogy az egyházi közösség egy nagy családdá válhat, ahogy Vad Katalin óvónő fogalmazott köszöntőjében. A helyi lelkipásztor igei bevezetőjében a Lélek gyümölcseiről (szeretet, öröm, békesség, hűség…) beszélt, amely áldást hoz a családi életekben is.

A Kisszántói óvodások

ötletes témákat választottak az Iskola máskép-program keretén belül. Szerveztek Sport-napot, ahol az egészséges mozgás népszerűsítése volt a fő szempont, megismerkedtek a gombatermesztés titkaival a helyi gombászatnál, készítettek piros-pöttyös rongybabát. A generációk találkozásának szép példája volt az Öregotthon meglátogagármesteri Hivatal Facebook oldalán, az Silver Pro Bors albumban). tása Nagyszántón, ahol mosolyt és könnyeket csaltak az idősek szemébe előadásukkal és ajándékaikkal, az utolsó nap, pedig rendbe tették az óvoda udvarát, amit a jól megérdemelt szalonna-sütés koronázott meg.

A közelgő gyermeknap alkalmával a Borsi óvodások a nagyváradi állatkertbe látogattak.

A gyerekek énekkel, csörgőkkel, dobokkal adták meg a kellemes együttlét alaphangulatát, majd játékos kincskeresésen vettek részt a csapatok (felnőtt és gyerek egy csapatban), amelyen 7 próbát kellett teljesíteni. Az egyik legnépszerűbb próba, az idős, beteg személyek meglátogatása volt, a próbák teljesítésekor, pedig 1-1 szót ragasztottak az aranymondásból füzeteikbe („Ez az a nap, amit az Úr rendelt. Örvendjünk és vigadjunk ezen!” 118 Zsoltár). A lelki táplálék mellett a testiekről is gondoskodtak a gyülekezeti tagok, édességgel, palacsintával vendégelték meg a résztvevőket. Kiadja a Borsi Polgármesteri Hivatal - Szerkesztőség címe: Bors Nr. 200. email: borsifigyelo@gmail.com Felelős kiadó: Bátori Géza, Főszerkesztő: Szatmári-Gergely Kinga, Tördelő szerkesztő: Major Zsigmond Lapszámunk és a régebbi lapszámok megtekinthetőek interneten honlapunkon: www.primariabors.ro - vagy http://www.facebook.com/polgarmesterihivatal.bors


Színes hírkavalkád

3

Borsi Napok sztárvendégei A helybéli és a megyénkben közismert zenés-táncos fellépők mellett a borsi napok szervezői újból nagy neveket is elhoznak községünk július végi ünnepére. Szombat este egy neves Budapesti operett énekes, Egri József és a Nagyváradi, Megasztár-győztes Tolvai Renáta fogja szórakoztatni a közönséget. Vasárnap este, pedig a jelenleg nagyon híres, funk-rock együttes, a Magna cum Laude fog bő 3 órás koncertet adni. Szeretettel várnak mindenkit!

Tavaszi bál Borson

Új vállalkozás Nagyszántón

A községben rákaptak a bálozások izére, ugyanis Húsvét után tavaszi bált szerveztek a Borsi kultúrotthonban. A március elejére tervezett bálra ugyan sok borsi lakos nem tudott a megváltozott időpontban eljönni, de a vendégek mégis megtöltötték a termet, hiszen sokan jöttek a község többi falvaiból és Nagyváradról. Igazi családi bál volt, hiszen nagyon sok gyerek is szaladgált a teremben. A szervezésben részt vettek Bátori Juditon és Bajgyik-Baranyi Emmán kívül a helybéli tanítónők is, igazi tavaszi hangulatot varázsolva díszítéseik által a teremben. (Az ötletes, üde megoldások, színek, virágmotívumok visszaköszöntek a szervezők öltözékében is). Az est meghívott hírességei, a magyarországi Mikroszkóp színpadon megismert humorista-páros volt, Heller Tamás – Nádas György, akik vallják, hogy a jó humornak minden történelmi korszakban és földrajzi területen hatása van. Bár sokat

Abban az évben, mikor a gazdasági válság még érezteti hatását, és rengeteg embert érint a munkanélküliség, örömre ad okot, hogy községünkben is újabb befektetők érkeznek. A Lichtgitter nevű cég az építőipari szektorban próbál terjeszkedni, vasrostélyokat gyárt Nagyszántón. Az egykori Termelőszövetkezet mögötti telken építették fel a hatalmas csarnokot, külföldi (cseh, német) befektetők segítségével. A cég anyavállalata Németországban van, a helyi igazgató, viszont a cseh leányvállalat részvényese, akikkel egy Bukaresti kiállításon került kapcsolatba. A május 30-ikai megnyitón a jelentős számú külföldi befektetőkön kívül jelen volt a község polgármestere és a helyi református, valamint egy ortodox lelkész is. A vállalkozás vezetője Vasile Cociuba megnyitó beszédé-

ben kihangsúlyozta, hogy minden segítséget megkapott a község vezetőitől a vállalkozás beindításához, egyelőre 3 Nagyszántói lakost alkalmazott, de a községből szeretne még legalább 10 embernek munkát adni. A jövőben terjeszkedni szeretnének (pl. galvanizálással is foglalkoznának), mivel a vállalkozás annak ellenére jól megy, hogy az országban van még 2 konkurens cég. Bátori Géza polgármester is örömét fejezte ki, hogy ebben a kicsi faluban is munkalehetőségek adódnak, sok sikert kívánva a szép tervekhez. A református lelkész áldása után az ortodox pópa felszentelte a létesítményt, majd asztalhoz hívták a vendégeket, ahol vadhúsokból készült miccset és gulyást fogyaszthattak el (a vadhús nem véletlen, ugyanis a Nagyszántói területet egy vadászat során pillantotta meg a tulajdonos).

A község két nagyobb falvában minden évben, a kisebbekben kétévente konfirmálnak 13-14 éves fiataljaink. Az idén mind a négy településről voltak konfirmandusok, akik hitbéli tudásukról ünnepélyes keretek között adtak számot, és ezáltal a Református egyház felnőtt korú tagjává válhattak.

Kirándulás az Aggteleki barlangba és a Diósgyőri várba

idéztek régi repertoárjukból, és a tréfáik nagy része is a férfi-nő kapcsolat témakörét és bonyolultságát merítette ki, a közönség vevő volt rá. (Községünkben a humoristák már otthonosan mozogtak, hiszen Biharszentjánoson februárban már találkozhattak velük a helybéliek a farsangi bálon). A vacsora (a híres borsi töltött káposzta és kalács) után a vendégek hajnalig rophatták a táncot a táncparketten. Bár nagyon sok ember megelégszik a szűk baráti körben való szórakozással, a bálozók évről évre bizonyítják, hogy a több száz ismerőssel és ismeretlennel való együtt mulatásnak is megvan a varázsa.

Konfirmáció községünkben

Bár esős időt fogtak ki, a jókedvet és kalandvágyat nem oltotta ki a nagyszántóiakból, hiszen remek hangulatban telt az évi gyülekezeti kirándulás. A busznyi ember meglátogatta Magyarország leghíresebb cseppkőbarlangját Aggteleken, meghallgatva az egyórás túra alatt egy operarészletet is a koncertteremben. Azután a Diósgyőri várat vették be, ahol egy középkori hölgy Nagy Lajos korába kalauzolta őket, majd egy lovagi tornán is részt vehettek. A nem olcsó kirándulás egy részét egy holland alapítvány, és a Polgármesteri Hivatal (autóbusz) is támogatta.

Borson: Babău Cristian, Bikfalvi Alexandra, Buda Annabella, Nagyszántón: Bereczki Gergely, Iancu Cser László, Gáti Sándor, Gotha Tamás, Györki Dániel, Kiss Valér, Szenvedi Márk A lelkipásztor: Alexandra, Molnár Ádám, Molnár Roland, Nagy Szilvia, Papp Szatmári Elemér Krisztián, Pénzes Petra, Popovici Alexandra A lelkipásztor: Dénes Károly

Anyák napja Nem egyházi ünnepként indult, mégis az egyházak évente megtartott egyik legnépszerűbb ünnepe lett az Anyák köszöntése. Verssel, énekkel, virággal, egy szép gesztussal az idén is köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat, akik nélkül nem lenne élet, otthon, biztonság, az otthon melege. A képen a Biharszentjánosi ünneplő gyülekezet látható

Kisszántón: Laczikó Anita Emese, Laczikó Biharszentjánoson: Csóka Ádám, Kiss Orsolya Hajnalka, Zita és Pásztor Anita Beáta A lelkipásztor: Józsa Richard Zoltán, Szabó Bianka Patricia, Csomay Eszter, Zabán Bálint Károly Csóka Dávid, Rácz Beatrix Szabina, és Szűcs Roland Szilárd. A lelkipásztor: Csomay Árpád, Mile Zsigmond gondnok és Kupás Tibor énekvezér


A hónap témája

4

A válságban lévő, Május hónapjának rendezvényei a családról, emberi kapcsolatokról szólnak, május 15-ét pedig a család napjaként ünneplik. A család, a közösség védelme létszükséglet, nélküle nem élnénk túl első évünket sem, ugyanakkor megtanít közösségben élni, szabályaival keretet ad életünknek. Azóta sok formája létezett, a történelem változásaival együtt alakult. A család, a házasság

de semmivel sem helyettesíthető

egészségvédő szerepét is ki kell hangsúlyozni (persze, ha nem harcok színtere, vagy látszatkapcsolat): a férfiak háromszor nagyobb esél�lyel halnak meg 65 éves koruk előtt, ha nem házasok, a jó házasság ötszörös védelmet jelent. Az egyedülálló nőknél csupán másfélszeres az arány, ők jobban bírják az egyedüllétet. A generációk együttélése nyugaton szinte eltűnt, legújabban

egyre több projektet támogatnak, amelyek összehozzák, egybe tartják a fiatalokat, idősebbeket. A kutatások viszont vészharangokat kongatnak: felbomlóban van a hagyományos családmodell. Válságban a család? A statisztika szerint feleannyian házasodnak, mint 40 éve, a házasságok több mint fele válással végződik. A hagyományos családi értékeket háttérbe szorítják

Kis családtörténet - az ókortól napjainkig

Kezdetben volt egy édeni állapot, ahol az emberek egymással békében, a természettel harmóniában éltek. Mikor ez megtört, a csoportok szövetséget kötöttek, hogy megvédhessék életüket, utódaikat. Az őskorban nő-központú társadalom volt, matriarchátus, hiszen az élelemszerzésben (gyűjtögető életmód, családi tűzhely őrzése) a nőknek volt kiemelt szerepe. Az utódok születésekor az anya kiléte volt a biztos, (csoportházasságban éltek), ezt bizonyítják az őskori termékenység kultuszok, anya-istennő szobrok. Az emberiség vándorlása következtében a férfierőre lett nagyobb szükség, ő vadászott és harcolt, hogy ellássa és megvédje területét és közösségét. Így a társadalom férfi-központúvá vált, a nők szerepe a gyermeknevelésre és a háztartásra korlátozódott. A fogamzás titkának felismerésével elkezdték a nők erkölcsét is védeni, mert ha a nő nem volt hűséges, az otthon maradt beteges, gyengébb férfitól eshetett teherbe, és nem az életerős, jó genetikával rendelkezőtől, aki harcolni és vadászni járt. Az Ókor: Nagycsaládok, klánok alakulnak, fontossá válik a rokonok szövetsége, hogy a vagyon egybe maradjon (a nagycsaládba szolgák is tartoztak). Elterjed a többnejűség, melynek praktikus oka is van: mivel a harcokban elég sok férfi elesett, a férfihiány miatt pártában maradt nők is férjet kaptak és gyereket szülhettek. Az első törvénykönyv (Hamurabbi) szabályozza a nők helyzetét: a nő hozományát a gyereknevelésre kell fordítani, azt a gyerekek öröklik anyjuk halála után, ha elválik az asszony, visszakapja hozományát, hogy gyerekeit felnevelhesse. A férj halála után az özvegy a férje vagyonának 1/3-át örökli (ma csak negyedét!). Bár a nő a szülőktől megvásárolt vagyontárgy volt, ő a ház úrnője és intézője, a gyerek, viszont, verhető, eladható, csak a hasznát nézték (bár Egyiptomban kell a gyermek, hogy ápolja halott szülei emlékét, hogy azok túlvilági élete jobb legyen). A görög-római társadalomban már rájöttek, hogy a több feleség sokba kerül, ezért a férfiak változatosság utáni vágyukat hivatásos nőknél elégítették ki. A feleség dolga a házimunka és utódok biztosítása, nevelése volt, nem is voltak tanultak, a görög férfi, ezért a művelt, szórakoztató hetérákhoz járt. Athénban rokonhoz megy férjhez a lány, hogy a család neve megmaradjon (ha férjezett mikor fiútestvére meghal, el kellett váljon, hogy családtaghoz mehessen férjhez). A nők élete nagyon szűk keretek közt mozog, csak a spártai nő sportolhatott, de csupán azért, hogy

egészséges utódai lehessenek. Rómában is a férfi az élet-halál ura, szeretőket tart, de csak feleségétől született gyerekei voltak törvényesek. Ha nem is szeretik, de tisztelik egymást a házastársak. A fiúgyermeket kötelesek voltak mesterségre taníttatni. Középkor: A család még nagyobbá válik, hiszen egy várban egy falunyi ember élt, a hűbérúr, családja, szolgái, katonái. Magánélet nincs, mivel a lakóhely nyitott, mindenki szabadon ki-be járhat. A példakép a bibliai „szent család”, ezért a kalandok is többnyire lelkiek (divatba jön a lovagromantika). Igaz, a nagyuraknak megengedett a kaland, de csak hogy termékenységüket bizonyítsák. A rangot, mesterségeket öröklik az utódok, de a gyermeket hasznossága, munkabírása alapján ítélik meg. A gyereket nem nevelik, felnő, mint a gaz, a szegény családok 7-8 évesen dolgoztatják, bérbe adják, a büntetés megengedett. Sok nő meghal szülésbe, ezért sok az árva gyerek (mesék „gonosz mostohája”). A házasság alapja a pénz és a politika. Az ősmagyaroknál az apa a család feje, több felesége van, de csak a főfeleség kerül vele egy sírba. Létezik a sógorházasság (a férj testvére, vagy unokaöccse veszi el az özvegyet), a fiúk közt elosztják a vagyont, a kisebbik fiú marad otthon. Reneszánsz - Felvilágosodás: Az 1500as évektől a reneszánsz életöröm a nők helyzetét is lazábbá tette, erre jött válaszul Luther Márton szigora: ő a kiscsaládot népszerűsítette, mert ott ellenőrizhetőbb volt az erkölcs. Az 1700-as évek polgárosodása és iparosodása után, különválik a munkahely és az otthon, ezért újból van magánélet, a család bezárkózik, elkülönül a rokonságtól. Megjelenik a létbizonytalanság, mert nincs állandó munka. A nő csak akkor dolgozott, ha vénlány, cseléd, művész, vagy munkás volt. Az 1800-as évektől viszont, már nem csak kemény munka által lehetett pénzt keresni, hanem szellemiekkel is, ezért a nő szerepe megnő. Egyre többen törnek ki a bezártságból, hamis családi biztonságból. A gyerek fontossá válik, nevelik, taníttatják, megjelennek az iskolák. Szép új világunk: A család már nem termelői közösség, hanem fogyasztói, megszűnik a generációk együttélése. A nő, mivel keres, szabadon választhat társat, jogai vannak, tanulhat. Az idős már nem függ gyerekétől, mert nyugdíja van. Gyerek kevés születik, de egyre több joga van. És megalakulnak a különböző családformák: csonka család, házastársi kapcsolat, egyneműek házassága, nyitott házasság, „patchwork” család (2 elvált szülő kapcsolata, hozott és közös gyerekekkel). Óriási a zűrzavar, a pszichológusok az okokat abban látják, hogy ma a reklámok is azt sugallják, hogy az egyén a fontos, nem a csoport, pusztulnak a hagyományos értékek, az ember nem toleráns a másik emberrel, és nehezen kezeli a konfliktust. Hova tart így a család? A túl nagy szabadságból keletkezett válság túl nagy szigorúságot hozott, és fordítva. Igaz ez a közösségi formákra is.

CSALÁD

a külvilág parancsai: légy sikeres, valósítsd meg önmagad, fogyassz, és ha megkopott, dobd el és vegyél újat! Az emberek csak biztonságos, kiszámítható jövőre vállalnának gyereket, ezért először megalapozzák anyagi biztonságukat, felépítik a karrierjüket. Régen a gyerek, „jött”, ma csak akkor, ha mindent meg tudunk adni neki! Talán ez az oka, hogy régen tizenévesen is eltartotta

magát, még ma harmincévesen is tanul, a szüleivel él. Optimistább kutatók szerint, viszont a család nem fog eltűnni, csak átalakul. Szükség van rá, hiszen jobbat nem találtak ki (ezt bizonyítják a mesterségesen kialakított kommunák, ahol több száz fő élt úgy, mint egy nagy család, nyílt partnerkapcsolatokkal és megosztott javakkal – de pár év múlva mindegyik felbomlott).

Baróti Szebeni Mária otthona:

ahol a szeretet túlmutat a vérségi kapcsolaton

Gyermeket nevelni csodálatos, felelősségteljes érzés, különösen dicséretre méltó ez én-központú társadalmunkban, ahol az ember előbb szeretné megvalósítani önmagát, mint a lemondással járó gyereknevelést vállalni. Saját gyerekünkért, még feladjuk kényelmünket, hiszen genetikailag is belénk van kódolva az utódok létrehozása, a vágy, hogy fizikailag tovább éljen valami belőlünk. De más szülők gyermekét már csak az meri felnevelni, aki tudja, hogy többet is tudunk adni az utódoknak, mint egy földi testet: példát, értékeket, - és valamit, ami sokszor még családtagjainkkal szemben is nehéz: nagyon sok szeretetet. Baróti-Szebeni Mária nevét kuriózumként emlegették nekem egy tavalyi rendezvényen: „ő az a hölgy, aki két idegen kislányt vett magához, hogy otthont biztosítson számukra”. Mária 6 éve költözött ki Nagyváradról Biharszentjánosra, mindig a „falusi idill”, a nyugalom vonzotta, most már el sem költözne, hiszen új családtagjai számára is jobb ez a környezet. Gyerekkorában óvónő akart lenni, hiszen érzett magában annyi szeretet-többletet, amit minél több emberrel meg tudna osztani. Gyermekei, pedig már több mint 20 évvel ezelőtt is örültek volna a „póttestvéreknek”. Akkor, ezek közül egyik terv sem valósult meg, de Mária, gyermekei felnevelése után úgy érezte, itt az ideje, hogy megvalósítsa álmát: olyan gyerekeknek biztosítson családot, akiknek ez önhibájukon kívül nem adatott meg. Így került hozzá két pár hónapos kislány: először Alexa, majd Melina. „A lányom segítsége nélkül nehezen tudnám nevelni őket, szerencsére teljes mértékben élvezhetem a családom támogatását!” – vallja meg Mária – „A gyermekek nevelőjeként le kellett mondanom a nyugdíjamról, ami több lenne, mint a most kapott 970 Ron állami támogatás. Alexát még a lányom vette magához pár hónaposan, támogatja mindkét kislányt, ruhákkal, anyagiakkal, a külföldi nyaralásukra is elvitte őket. Szükség is van a gyermekeim segítségére, hiszen ha már vállaltam a két kislány nevelését, meg is szeretnék mindent adni nekik, ami fontos és hasznos, hogy valóban ne csak egy ideiglenes lakhely, hanem családi otthon legyen számukra a házam.” El is hangzik, mennyi helyre járnak a lányok minden évben, táborokba, gyerekfesztiválra (pedig, még egy útlevelet is nehezebb volt elintézni számukra, a vérszerinti szüleik aláírása miatt). A lányok szeretnek táncolni, különórára járnak, aki ismerte a gyenge, félénk kisgyerekeket, meg van lepődve, milyen pozitív irányba fejlődtek. Alexa 13 éves lesz, egy szegény, Bihar megyei 7 gyerekes családból származó anyuka kislánya, aki nem tudta vállalni nevelését. Melina a „Fundatia Speranta Familiei” alapítványtól került Máriához, most már 11 éves. Nézem a két kislányt, mennyire hasonlítanak egymásra, mosolyuk, gesztusaik is azonosak, bár nem vérszerinti testvérek,

lelkileg annyira egymáshoz nőttek, mintha azok lennének. Sőt, sokkal inkább azok, mert nem „muszájból”, hanem az összetartozás örömével szerethetik egymást. Mikor először hallottam Baróti Máriáról, úgy beszéltek róla, mint arról a hölgyről, aki jobban szereti a két nevelt lányát, mint sok szülő a sajátját. Mária nevetve el is mondja, még a gyermekei is viccesen megjegyzik: mikor volt számukra ennyi utazás, különóra, élmény biztosítva gyerekkorukban?! Mária elárulja, ha néha nincs pénze, kölcsön is kér, csak hogy a lányok ne érezzék a hiányt, hogy nekik nem jut az, ami más gyereknek. De nem is követelőzőek, meg lehet velük mindent, anyagiakat is beszélni, mint egy felnőttel. Néha, a szabályok felállításánál próbál szigorú lenni, de a lányok hízelgésükkel hamar leveszik a lábáról. Beszélgetésünk alatt is állandóan ölelgetik, puszilgatják nevelőanyjukat. Bár sokan megjárták az örökbefogadott, vagy nevelt gyerekkel, hogy nem működött a kapcsolat, sok gond volt, Mária nem panaszkodhat lányaira. De ő maga is sokat dicséri őket, beszélgetésünk alatt is végig jó dolgokat sorolt, sikerekről beszélt, - lehet ez a titka, hiszen az elismerés növeli a lányok biztonságérzetét és önbizalmát. Amire a hátrányos hátterük miatt ugyancsak szükségük van. Mária csak egyet kér tőlük cserében: hogy becsületesek legyenek, szégyent ne hozzanak rá. Templomba járnak minden vasárnap, próbálja tisztességre tanítani. El is mesélt egy esetet, mikor az egyik kislánya pénzt talált a földön egy nyári táborban, megkérte, vigye el a táborvezetőhöz, hogy megkeressék ki a gazdája, hiszen annak a gyereknek, akihez egész héten nem jönnek a szülei, biztos nagy szüksége van erre az összegre. Mária azt is elárulja, hogy mostanában komolyabb egészségügyi problémái akadtak, de betegségében is csak arra kéri Istent, hogy még lássa elrendezve a lányokat. Kell is életének a cél, hogy van miért felkelni, hiszen egyedül a lakásban kevesebbet törődne magával is. Alexa és Melina viszont olyan felelősség, amit önként vállalt, így igyekszik megtenni mindent, hogy az élethez egy jó indíttatást kapjanak. „Sok mindent, anyagiakat úgysem tudok adni: de értékekre és becsületre megtaníthatom!” – foglalja össze végül. Utóirat: Egy idő után számolni kezdtem a lányok szeretet-megnyilvánulásait: átlagosan félóránként 7-8 ölelést és csókot kapott Mária a gyakran hozzá szaladó Alexától és Melinától.


Házasság, család , anyaság

5

Ha szeretet és egészség van, a többi csak ráadás.

– Nagy Kati, fiatal anyuka 6 gyerekkel

Az első gyereket izgalommal várják, a második kell, hogy ne maradjon egyedül, a harmadiknál már csóválják a fejüket az emberek, de hogy negyedik, ötödik, hatodik….?! Emlékszem, egy beszélgetésre, amikor idős asszonyok (akik szintén nagycsaládból származhattak) háborodtak fel egy keresztelőn: ez már a harmadik? Meg vannak ezek a szülők bolondulva? Azóta én is „megbolondult” 3 gyerekes anyuka vagyok, és eredetileg többet is terveztem. Mégis, mikor meghallottam, hogy a Kisszántói Nagy Katiéknál 6 gyermek van, meglepődtem, az okokat kerestem, és nem a nagycsaládtól való idegenkedésem miatt: hanem, mert tényleg meglepő ez ma! A 6-os számnak megfelelően 6 kérdést tettem fel, és az első önkéntelenül is ez volt…. 1. Hogyan lesz ma valakinek 6 gyermeke? Leszögezném, hogy tudatosan vállaltam mindegyik gyermeket, egy percig sem gondoltam, hogy bármelyik ne szülessen meg! – mondta Katalin – Igaz, a négy fiú után gondolkoztunk a férjemmel, hogy talán elég, de miután 5 év múlva megszületett a lányom, örömmel fogadtam a következőt is! Igaz, nagy családból származom, édesapámnak alkoholproblémái voltak, és ez elbizonytalaníthatott volna. De ez inkább arra sarkallt, hogy

fogadjak el annyi gyereket, amennyit Isten ad, és még több szeretetet adjak nekik, mint amennyit én kaptam. Mert ahova Isten ad gyereket, oda ad áldást, erőt is. 2. Jellemezze 1-2 mondatban a gyermekeit… Norbi 16 éves, már igazi felnőtt, hiszen sokat segít, rábízhatunk dolgokat, érzi a felelősségét. Ügyesen tanul, persze, mint más tizenéves, szeret sportolni és számítógépezni. Dávid 13 éves lesz, ő nem mindig lelkesedik az iskoláért, de itthon bármit megcsinál, szereti a munkát, inkább gyakorlati ember lesz. Áron 11 évet tölt, ügyes, de mindig elmondja a tanítója, hogy lehetne egy fokkal jobb is, ha ambiciózusabb lenne. Igaz, ő a legrámenősebb, vagányabb, megvédi magát, még érettem is megverekedett a fiúkkal, mikor megjegyzést tettek rám. Benjámin 9 éves, ő érzékenyebb, erre rásegített a betegsége is. Csontdaganattal kezelték hónapokig, szerencsére nem volt rosszindulatú, így szerencsére túljutottunk a nehézségen! Nehezen viselte a lemondást, sokáig gipszben volt a keze, a sportról, sőt a furulyatanulásról is le kellett mondania. Nagyon szereti a meséket, (valószínű, ez feloldja a feszültséget, hiszen nem kis próbán ment keresztül ez a 9 éves fiú – szerkesztő megjegyzése). A fiaim nagyon szeretnek sportolni, dzsúdóznak, Dávid II. díjat nyert, Áron III –at, és Országos Bajnokságra jutott, mind nagyon törekvőek. A lányom, Rebeka 4 éves lesz, ő felnőni szeretne, már parancsolgat a fiúknak, és anyáskodik a húgán, segít nekem, de persze a biciklizést, rajzolást is nagyon szereti. A legkisebb, Eszter 3 éve, szinte egyszerre nő a nővérével, nagyon tanulékony az éneklésben, bátran énekel a gyülekezetben, ahova járunk, majd megeszik ilyenkor. 3. A nagycsaládnak megvannak a nehézségei is, főleg, ha nem kapunk teli batyut otthonról… Anyagiakon, természetesen érződik, hogy többen vagyunk, még ha kisebbek is az igényeink. Nálunk korán meg kellett értsék a gyermekek, hogy meg kell húzni a határt, hiszen a helyi tanácstól kapott telekre hitelből építkeztünk, a havi 600 Ron nagy kiadás. Két szobában lakunk, szinte mindent a férjem csinált, mert munkásokat nem tudtunk fizetni. Télen nehezebb a fűtés miatt, volt, hogy 50 Ron zsebpénzünk maradt a legszükségesebbek megvásárlása után. Ráadásul, sok szociális esetet támogatnak, de a nagycsaládosokat nem ebbe a kategóriába sorolják. De azt mondtam a gyerekeknek: van, akinek lakása sincs, nem baj,

Egy gyermek - sok gyermek- boldog gyermek?!

Miért éljek, ha nem a gyerekemért? -teszik fel sokan a kérdést, hiszen a más, de 50%-ban mégis belőlem létrejövő ember megdobogtatja szívünk. Genetikusok állapították meg, hogy saját csecsemőnket szag alapján is felismerjük, ennyire kötődünk ösztönösen utódainkhoz. Az ENSZ 1954-es közgyűlése javasolta a Gyermeknap megtartását, megemlékezve a világ gyermekeinek testvériségéről, a gyermekjólétről. A Népesedési Kerekasztal felmérése alapján, Magyarországon a kívánt 2,2 gyerek helyett, csak 1,1 születik meg, bár a lakosság kétharmada szerint nem lehet boldog az, akinek nincs gyereke. A nyugati társadalomhoz képest, viszont a gyerekei vállaló hátrányba vannak, anyagilag, karrierben, alig van részmunkaidős foglalkoztatás, nincsenek, vagy drágák a bölcsődék. A „3 királyfi - 3 királylány” mozgalom a kettőnél több gyermek vállalását szorgalmazza, tény, hogy sok gyereke ma a kiemelkedően gazdag vagy szegény, és a nagyon vallásos családokban születik, a középosztály óvatosabb. Mert el kell tartani és az igények nagyok, már óvodában verseny uralkodik. (A „3 királyfi” mozgalom rendezvényeire pár éve többnyire nyugdí-

jasok mentek el Nagyváradon). Elgondolkoztató, hogy minden 3. gyerek házasságon kívül születik, több mint fele egyszülős családban él. Bár a világ túlnépesedett, Európa lakossága csökken, a termékenységi ráta kettő felé kell jusson (most fele), hogy növekedjen a népesség, és ne csökkenjen évente félmillióval. Szorgalmazni kellene a sok gyermeket, de a fogyasztói társadalom számára ez mégsem haszon: ugyanis a nagycsalád spórol, sok mindent önellátóan old meg, nem dob ki pénzt felesleges dolgokra. Tehát gazdaságilag nem hasznos! Egyke kontra nagycsalád. Mi jellemző az egykékre? Többet kap, mint a testvérrel rendelkező gyerek anyagiakból, törődésből. Többet foglalkoznak vele, ezért gyakran jó tanuló, tehetséges. Mivel felnőttek közt nő fel, érett, a magányossága mélyen gondolkodóvá teszi. De ő a „kiskirály” is, széltől is óvott, elkényeztetett, azt hiszi máshol is mindent megkap, mint otthon. Ezért makacs, nehezen enged véleményéből, szüksége van a saját világára, életterére, ahova nem enged be senkit. Nehezebben illeszkedik be a csoportba, nehezen kezeli a konfliktusokat. Az állandó figyelem, túlzott kontroll viszont lázadásra késztetheti később.

ha nincs meg a legmodernebb számítógép, telefon, játék, csak egészség és szeretet legyen! Én minden nap Igével kezdem a napot, hogy erőt kérjek. És kaptam is segítséget, például a kisebbik fiam osztálya is gyűjtött, mikor a betegség jött. Persze, meg kell tanuljak olyan dolgokat is, amit más megfizet: például a férjem betegségekor megtanultam injekciót adni, tudok varrni, így a ruházkodásunk gondjának egy részét megoldom. 4. A nehézségek mellett, nagyon sok örömet is okoz ennyi gyermek. Hiszen beszélgetésünk alatt is nagyon sok dicséretet mondott rájuk. Büszke is vagyok rájuk, mert látom, hogy törekednek. Megelégszenek a kevéssel is, bármit megesznek, a kicsinek is örülni tudnak. Ha volt gyűjtés az iskolában, mi is hozzájárultunk, mert azt akarom, hogy érezzék, ahogy nekik, úgy másnak is szüksége lehet segítségre. Nagyon fontosnak tartom imával építeni a gyerek jövőjét, mert én nem tudom mindentől megóvni őket. És inkább örüljön a kevésnek is, szeretetet kapjon, mert a többi kialakul! 5. A kisszántói óvodában dadaként dolgozik, hogy van energiája más gyerekekre is? Valóban mindenben részt veszek az óvodában, és nem fáradok el, mert szeretek gyerekekkel lenni. Volt, hogy helyettesítettem 1-2 órát más óvodában is, a gyerekek nagy öleléssel vártak vissza. Minden gyerek más természetű, nem mindig jók, de feltöltődök tőlük, mert sok szeretetet is adnak. 6. Mit lehet főzni ennyi gyereknek? Ajánlana egy ételt, ami mindegyik gyerekének a kedvence? Sok kedvenc van, tortát minden szülinapra sütök, ajándék pótlékként. A túrós buktát is 2 kiló lisztből kell csináljam. Két ételt azért kiemelnék: a csokis fánkot, amelyik az óvodásoknál is nagy siker, és az olasz makarónit, amely még egy ekkora családot is jóllakat. Csokis fánk: vékonyabbra kell nyújtani a fánktésztát, a felénél pohárral kiformázom az alakjukat, a közepükbe egy kanál csokoládékrémet teszünk, ráhajtjuk a másik felét a tésztának, és úgy vágjuk ki, hogy a csoki a közepére essen. Olasz makaróni: Kivajazott tepsibe teszem a főtt makaróni felét, paradicsomszószt, pirított szalonnát, gombát, sajtot, majd a makaróni másik felét, újból sajtot, és tojásos tejföllel meglocsolom, megsütöm.

Az anyaság szépsége Anyák napját május első vasárnapján ünneplik Magyarországon, május második vasárnapján a világ legtöbb országában. Már az ókori Görögországban a tavaszünnep Rhea, az istenek anyjának a tiszteletére volt megrendezve, az 1600-as évek Angliájában, pedig a Húsvét utáni 4. vasárnapon a szolgálók hazamehettek, hogy anyjukat „Hogy anyám szeret, ez passzív él- felköszöntsék (sütöttek „anyák süteményét” mény. Semmit se kell tennem annak érde- is). 1907-ben, a philadelphiai Anna M. Jarvis kében, hogy szeressenek – az anyai sze- próbálta az anyák napját nemzeti ünneppé retet feltétlen. Mindössze az a teendőm, nyilvánítani, elhunyt édesanyja emlékére, hogy legyek – hogy az ő gyereke legyek. május 2. vasárnapján. 1914-ben, Woodrow Az anyai szeretet üdvösség, béke, nem Wilson amerikai elnök május 9.-i proklamákell megszerezni, nem kell kiérdemelni. ciójában hivatalos ünneppé is tette. De van az anyai szeretet feltétlenségé- Az elhunyt anyák tiszteletéből, viszont kenek egy negatív oldala is. Nemcsak nem reskedelmi ünnep lett, ezért Anna Jarvis élete kell kiérdemelni – nem is lehet megsze- hátralevő részében éppen ellene tüntetett, rezni, kicsikarni, irányítani. Ha van, az hogy beszüntessék. Magyarországon először maga az üdvösség; ha nincs, akkor oda az Ifjúsági Vöröskereszt tartotta meg 1925az élet minden szépsége – és nem tehetek ben, 3 évvel később miniszteri rendelet az semmit, amivel megteremthetném.” (Erich iskolai ünnepek közé sorolta. Nemrég, június Fromm: A szeretet művészete). 3. vasárnapját Apák Napjának jelölték ki. A nagycsaládban, bár kevesebb jut (ha csak nem milliomosok), a gyerek megtanul alkalmazkodni, megosztani, együttműködni, hamarabb önállósodik, és a versenyhelyzet miatt, megharcol a figyelemért. (Persze a sokadik fiú/lány után született kislány/fiú is kaphat az egykékre jellemző rajongó figyelmet). A testvér, tehát pótolhatatlan, de rossz esetben itt felütheti a fejét a féltékenység: mert néha a szülők nagyobb figyelmet fordítanak arra a gyerekre, aki jobban hasonlít rájuk, teljesíti elvárásaikat, vagy éppen, amelyik gyengébb (főleg az anyákra jellemző ez utóbbi). Elfeledve, hogy az erősnek is, mindegyiknek ugyanakkora szüksége van szeretetre. 3 királyfi – 3 királylány és a középső gyermek problémája. Először is ott van a legnagyobb gyermek, aki okos, és ő

adta a szülővé válás élményét. A kicsi olyan aranyos, és könnyen alkalmazkodó, hiszen van kitől tanulnia. A középső gyermek, viszont elvész a kettő között, a szakemberek gyakran „szendvicsgyerekként” emlegetik. Még bölcs szülőknek is nehéz a szeretetet, figyelmet arányosan elosztania, és épp a középső gyerek az, aki úgy érzi, ebből keveset kapott. Gyermekkorban erre a középső gyermek beszéd és alvászavarral, agres�szióval reagálhat, kamaszkorban lázadással, problémák okozásával. Van előnye is, hiszen a középső könnyebben alkalmazkodik, megtanul megharcolni a figyelemért. A középsőt sokat dicsérjük, éreztessük, hogy attól, hogy nem érheti utol az okos nagyot, de a kicsi születésével kiesett az „aranyos, cserfes” legkisebb státuszából, - attól még értékes.


Házasság, család , anyaság

6

A CSALÁD mai kihívásai, - amiről beszélnek a 21. században Siettetett gyerek: Ma már az anyaméhben elkezdik a zsenivé nevelést, pár hónaposan kártyákkal tanítják, 2 évesen olvas, nyelveket beszél. Mert az első 3 év kulcsfontosságú az agy fejlődésénél, ezt kell kihasználni (Glenn Doman-módszer). Pszichológusok szerint, viszont szenzitív időszaka csak a nyelvtanulásnak van, mert a nyelv spontán elsajátítása 7 év után lezárul (nevelőnők a nemeseknél). Nem kell beleavatkozni a világ kíváncsi felfedezésébe (megszabjuk, mit tudjon), így kimarad a játékosság. 1-2 alkalom hetente nem rossz (mondóka, ének), de ne csináljunk programot. Babatorna is egy új, pénzes hóbort: a gyermek mozog szükséglete szerint, mindenki máskor kezd el járni, mászni, - nem kell jó pénzért fejleszteni, ami természetes. Játszótéren láttam, milyen verseny van a szülők közt: a te gyereked, még nem tudja? – kérdezték. A gyerek, viszont nem programozható gép, amely a jó módszerrel korlátlanul alakítható. Ennek jó a marketinge, féltudományos bizonyítékokat hoznak, de a pénzről szól. Egyetlen jó tanulás: a játék (a jó óvoda is ettől jó). A korai fejlesztés egyik gyökere amerikai: az 1960-as években érte el Amerikát a szputnyik sokk, mikor az oroszok fellőtték Gagarint az űrbe, megelőzve őket. – írja a neves pszichológus, Vekerdy Tamás, - Ezért az amerikaiak rengeteg pénzen gyermek-fejlesztési programokba kezdtek. A kicsik idegrendszere nagyon rugalmas, nagyszerű eredmények is születtek (korai olvasás, számolás, többnyelvűség), csakhogy az iskolában kiderült, hogy a nem fejlesztett gyermekek egy idő után utolérték, sőt el is hagyták a kis zseniket. A biztonságos családi körből érkező gyerekek, akiknek gyakran mesélnek, másfél évvel előzik meg kortársukat, mivel az anyanyelv fejlettsége a döntő, hiszen erre épül a gondolkodás. A jó pénzért kínált babafejlesztések nem véletlenül erősítik a szülők szorongását: nem marad-e le a gyerekem? A túl korai siettetés túlterheli, szorongóvá, depresszióssá teheti később a szülői elvárásoknak megfelelni akaró gyerekeket. Iskolás korig a legjobb „fejlesztés” a sok, mozgásos játék, és mesélés. Férfias anyák – „latte” apák. Sok emberben ellenérzést váltott ki a hír: nyugati óvodákban tilos a gyerekek nemi szerepre való nevelése, majd eldöntik ők nagykorúkban,

hogy fiúk, vagy lányok szeretnének lenni. Emellé társul még, hogy homoszexuális pároknak adnak örökbe gyermeket (Dániában az örökbefogadók fele már egynemű), sőt, vannak, akik a születési bizonyítványba se íratják be a baba nemét. Az öltözködésen is látszik, hogy egyre több az „uniszex” – ember, az évezredekig fennálló férfi-női szerepek biztonságát kikezdte az idő vasfoga. A kitolódó házasság, a válások miatt, egyre többen kényszerülnek átvenni a másik nem szerepét. Már nem csak Svédországi kuriózumnak számit, hogy kisgyerekes apák sétálnak kocsiba, vagy kenguruba ültetett gyerekeikkel, stílusos ruhákban és kávézók teraszán élvezve a napsütést pár hónapos utódjuk-

ciók, csak néhány ezek közül. A nő ma már egzisztenciát akar, azután férfit és végül gyereket. Nem csoda, hogy sokan lecsúsznak erről, és egyedül maradnak, vagy gyerekért harcolnak utolsó termékeny éveikben. (A hormontabletták, új életmód miatt a nő testileg is férfiasodik, egyik példa a nagyobb derékbőség). A média, David Beckham futballsztár nyomán még reklámozta is az ápolt, jól öltöző, érzékeny lelkű, nőies férfi imidzsét. A nők elmondják, hogy jól elboldogulnak férfi nélkül is, sok elvált anya erre is kényszerül, - a felmérések szerint, viszont nagyon is szükségük van arra, hogy bizonyos mindennapi dolgokat egy férfi oldjon meg helyettük. Mint ahogy a férfi sem csak önmagában akarja

Trendi apukák, fakanállal és babával Szentjánoson. kal. Otthon főznek – mosnak - takarítanak, amíg az anya karriert épít. Való igaz, hogy a ’70-es években először a svéd kispapáknak adott lehetőséget a családpolitika, hogy gyereknevelési szabadságra menjenek. Az „apakvóta” szerint, a gyes egy része az apáké, ha nem élnek a lehetőséggel, az anya nem használhatja fel. A skandináv országokban a férfiak 90%-a az aktív apaság híve, sőt, elvégzik a háztartással, gyerekneveléssel járó munkák 40%-át. (A magyarok tradicionálisabbak: ¾- e azt vallja: a férfi tartsa el a családot, az otthon csak a nők területe). A nők viszont, világszerte egyre többet vesznek fel a férfiszerepekből. A férfias munkaterületek meghódítása, karrierépítés, vezető pozí-

megtalálni a nőiességet. A genetika végül is felülírja a divatokat! Kettétört családok: a válás. A házasságok közel egyharmada válással végződik, vagy meg sem köttetik a házasság (érdekes, hogy együttélés esetében hamarabb bomlik fel a kapcsolat, mint házasságnál). Jó válás nincs, - tartják a szakemberek, - hiszen a házastársak és a gyerekek is sérülnek (persze, vannak olyan rossz házasságok, ahol még jobban). A szülők a gyermek szempontjából két rossz magatartásmodellt is felvehetnek: először is a gyermek a bosszú és a zsarolás eszköze lesz a másik féllel szemben (a sebzett anyák követik el többnyire ezt a hibát, mivel ők nevelik a gyereket). Másodsorban, a szülők lelki-

ismeret furdalásból kompenzálnak: mindent megvesznek és megengednek a gyereknek, hogy ne érezze a válás fájdalmát, és harcolnak is a kegyeiért. Pedig a gyermeket nem a válás rontja el, hamar túlélné, ha a felek békében megegyeznének, és ha mindkét szülője állandó, megbízható szereplője lenne életének. Persze ez nem könnyű, mert a válás többnyire csak az egyik fél akaratából következik be, a „sértett” fél, pedig harcolni kezd. A kamaszoknál különösen érzékeny pont a válás, ilyenkor kritikussá, vádaskodóvá válnak, és legtöbbször az azonos nemű szülő oldalára állnak. Az apa megléte a családban: Meghatározza a társas beilleszkedést, közösségi együttműködést, az apa mellett felnőtt gyermek verbálisan old meg konfliktusokat, nem tettekben, és magabiztosabb. A börtönviseltek 85%-nál hiányzott az apa (persze, nem mindenki lesz börtönviselt, mert egy jó anya sokat pótol). Az apa jelenléte fontos, az hogy dicséri, elismeri, önbizalmat ad a gyereknek (nem lesajnálja: „milyen béna vagy, fiam”). Az apa adja a szabályt, törvényt, az anya az érzelmi biztonságot. Az apa megtanít, hogyan kell kiszakadni a családi biztonságból, védelemből, amit az anya képvisel, megmutatja, hogyan kell helyt állni ismeretlen helyzetben, bátorítást ad, és önbizalmat. Az apa a példakép a fiúknak, modell, hogy milyen férfivá váljon, a lányoknak, milyen társat keressen (pl. ha alkoholista, hűtlen, link, stb. az apa, a lánya is olyan férjet válasz, mert be akarja bizonyítani: a férjemet megváltoztatom, ha az apámat nem sikerült!). Mama-hotel: Nevezik „Kapunyitási pániknak”, Pán Péter szindrómának (a kisfiú, aki nem akar felnőni). A hosszúra elnyújtott kamaszkor, főleg jómódú családokban fellelhető. Egy felmérés alapján, a 18-35 éves generáció 39%-a együtt él szüleivel. Főleg a férfiak (tb. mint 40 %, majdnem kétszer annyi, mint nő), a mediterrán országokban több mint 60%. Régen csak gyermek és felnőttkor létezett, ma ez kiegészült a tanulást, munkavállalást – egzisztenciateremtést magába foglaló ifjúkorral. Akár nincs munkájuk, akár túl sokat hajtanak, (és így csak aludni térnek haza), kézenfekvő megoldás az otthon nyújtotta biztonság, és a mama főztje. Okai lehetnek, hogy a karrierista nők elbizonytalanítják a férfiakat, a

30-as befutott nő már öreg is lesz egy korabeli férfihoz. De az egykézés is probléma: egy szem gyerekét kiszolgálja, ajnározza a domináns anyuka, és annak eszébe sincs ebből a kényelemből kiszállni. A tartós elkötelezettség nem is vonzó a változó világban, sok újabb kihívással és szórakozási lehetőséggel kecsegtető modern korban, ahol, ha valami nem tetszik, gyorsan lecserélhető. Új közösségek: a Facebookgeneráció. A közösségi oldalak népszerűsége mára hatalmasat ugrott, egyre kevesebben tudnak ellenállni vonzerejüknek. Ebben a világméretű adatbankban rég nem látott ismerősünket találhatjuk meg, szerezhetünk tudomást életük alakulásáról, mi is megoszthatjuk életünk eseményeit, érdekes híreket, lélekemelő gondolatokat, reklámozhatjuk termékeinket, üzletünket. Ezzel párhuzamosan jelentkeztek a negatívumok is. Főleg a fiatalok osztanak meg korlátlanul mindent önmagukról, tesznek fel képeket, nem tartva be a biztonságot, - hiszen a csoportnyomás erősebb, mint a józan eszük. Egyre inkább virtuális térben élnek, megszűnnek kapcsolataik, kommunikációjuk leszűkül. Emberi viszonyaik felületesek (a Facebookbarátokra nem számíthatnak a nehézségben!), de a „lájkolások” a fontosság érzését keltik. Nem utolsó sorban lenyomozhatják, személyes adataikat, beteges hajlamú emberek behálózhatnak gyanútlan kiskorúakat (címek, iskolák, telefonszám nyílt kiírása a személyes oldalra nem ajánlott), a munkahelyen is sokaknak lett problémájuk, mert nem oda illő információkat osztottak meg magukról a közösségi oldalon. A legújabb kutatások szerint, sokan már unják, hogy ostoba megosztásokkal terhelik oldalaikat ismerőseik, és irigységet kelt, hogy mindenki előnyös képeket oszt meg, mert ez azt az érzést kelti, hogy „másnak bezzeg, mennyire jobban megy, mint nekem!” Nem csak a szülők panaszkodnak, hogy gyerekeiket jobban befolyásolják a közösségi oldalak, mint ők maguk, de házasságok is mennek tönkre a netfüggőség, és a virtuális flörtök miatt. Egy nyugati sztárügyvéd szerint, ez már nagyobb vetélytárs, mint egy hús-vér ember (probléma-mentesebb is, hiszen itt csak a szép arcunkat kell mutatni, és a partner is ideálisabb, mint a már „kiismert” mellettünk élő).

Ciróka-maróka - a foglalkozás, amely jót tesz babának, mamának társsal” való együttműködés, testi kapcsolat, kialakítja a bizalmat, és ezeknek a mondókáknak, csiklandozóknak sajátos, feszültségoldó humora is van. Ez az egyetlen fejlesztés, amire a gyermeknek szüksége van ebben a korban!

Az ölbeli játékok, mondókák, gyerekdalok, főleg az óvodai beszoktatás előtt és alatt ajánlott, hiszen fejleszti a test megtapasztalását, az én-határok átélését, a külső és belső világ közti különbség felfedezését. A ringatás, hintáztatás, lovagoltatás, táncoltatás, simogatás fejleszti az érzékszerveket, az egyensúlyérzékelést (pl. a hintáztatás alatt a belső fülben lévő, egyensúly érzékeléséért felelős rendszert ingerli fejlesztve az idegrendszert). Nem beszélve, az érzelmi fejlődésről, hiszen megvalósul a „játszó-

Bors községben most már a kisgyerekes anyukák sem érezhetik magukat hátrányba, mert számukra indult az a foglalkozás, amelyet Király Imola és Pataki Kitti szervez. Tevékenységük egy képzéssel kezdődött, amely annyira motiválta őket, hogy egy évvel ezelőtt beindították a Ciróka – maróka foglalkozásokat. A cím saját ötlet, mert szerettek volna olyan nevet, amely vidám, és utal a foglalkozás tartalmára: Az édesanyák együtt játszanak a babáikkal, ami a gyerek számára a legnagyobb öröm, hiszen az anyuka csakis rájuk figyel. Az először Borson tartott foglalkozás mára kinőtte magát, hiszen Kitti Nagyvárad több pontján is „cirókázik” (Velence, Rogériusz, Posticum), Imola, pedig Borson

és Kisszántón (kéthetente). A foglalkozásokat a résztvevő édesanyák támogatják. A foglalkozások egyik különlegessége, hogy többnyire bihari mondókákat tanítanak, megőrizve tájegységünk népi értékeit. A mondókák ismételgetésével gyarapodik a gyermek szókincse, ritkán használt, vagy régies szavakkal, kifejezésekkel ismerkedhet meg, elsajátítja a magyar nyelv dallamát, ritmusát. A gyakori ismétlések, a nyelvi fordulatok, a rímek, az ütemesség, a nyelvi játékok észrevétlenül magával ragadják a kisgyermeket, fejlődik a ritmusérzéke, a hallással kapcsolatos figyelme és emlékezete. A ritmusérzék fejlesztését a foglalkozásokon használt ritmushangszerek használata is elősegíti. A mondókák alatti egyensúly-gyakorlatokkal (hintáztatás, höcögtetés, lovagoltatás, ringatás, tapsolás…) a gyermek mozgáskoordinációját és egyensúly észlelését javítják. Mondókázással fejlődik a gyermek képzelőereje, ismerkedik a környező világgal, a természettel, az évszakokkal, az állatokkal, de legfőképpen anyanyelvével. Mivel a résztvevő

gyerekek találkoznak hasonló korú társaikkal, ez a foglalkozás sokat segít a baba szocializációjában, csoportba való beilleszkedésében. Miért is érdemes még elmenni, a lélektani-fejlődési pozitívumokon túl? Pusztán azért is, mert az együtt játszás, mondókázás öröm. Öröm, tartalmas szórakozás, közös élmény babának és mamának. A szervezők ezért szeretettel várnak minden anyukát Borson (szerdán, fél hatkor), és Kisszántón (csütörtökön délelőtt 10-kor), mert nincs szebb a gyermekek mosolyánál, és itt lesz is része mindenkinek mókában és kacagásban. (Ízelítőt kaphatunk a foglalkozásokról a Cirókamaróka Facebook oldalán)


A Föld napja

7

Feléljük bolygónkat! - vészjelzések a Föld Napján Április 22-én, a Föld Napján a természetvédelem fontosságára hívják fel a figyelmet világszerte, és divatos kifejezés az „ökolábnyom” (adott technológiai fejlettség mellett egy társadalomnak mennyi földre és vízre van szüksége önmaga fenntartásához és a megtermelt hulladék

elnyeléséhez). Március 22-én, a Víz Világnapján, pedig arra kell gondolnunk, hogy mi korlátlanul folyatjuk, pazaroljuk az ivóvizet, az USA fejenként naponta 500 litert fogyaszt, az EU 200-at, Magyarország 100-at, Etiópia 20-at Az ENSZ 5 évente tájékoztat az éghajlatváltozásról

A jövőben a háborúk nem olajért, hanem a vízért fognak folyni…

Az ENSZ 1994-ben nyilvánította március 22-ét a Víz Világnapjának, mert az egyre fogyó vízkészlet megkongatta a vészharangokat. A földön több mint 1 milliárd ember nem jut ivóvízhez, 50 ország küzd vízhiánnyal, 2040-re az emberiség fele szenved majd a kényszerűségből bevezetett vízkorlátozástól. (20 éve az emberiség 5 %-a élt vízhiányos területen, ma 40-50%). A vízproblémák hátterében a környezeti változások okozta felmelegedés, az emberi be-

avatkozások (vízszennyezés, gátépítések és vízelterelések) állnak. A Föld és az emberi test 70%-a víz (agyunk 85%-a az), de a Föld csupán 3 %-a édesvíz, és csak 0,01 %-a felszíni. A Föld vízkészletének (1,444 milliárd km3) mindössze 3 %-a édesvíz, ennek is nagy része (2,2 %) jég. Évente 20 millió ember hal meg a világon ivóvíz által közvetített betegségben. A fejlődő világ szennyvizének 9/10-e tisztítás nélkül ömlik a folyókba, tavakba (Kínában a folyóvizek 4/5-ben már nem élnek halak). 1 kg búza megtermelése 1790 liter vizet igényel, 1 kg marhahús előállítása 9680 litert. Magyarország felszíni vízkészleteinek 90-95 %-a az országhatárokon túlról származik, de évente 1,3 milliárd köbméter szennyvíz tisztítatlanul jut vissza vizeikbe (pl. magas az arzéntartalma).

Romániában még csak elméletben téma a környezetvédelem… Ha sorra vennénk országunk hiányosságait, a szemét-ügy lenne az első, megemlítendő: hiányos a hulladéktárolás, de a szemetes vízpartokért, kirándulóhelyekért, utcákért az emberi kulturálatlanságot kell okolni. (Két éve Constanta tengerpartjára alig lehetett lemenni a szeméttől, de sajnos, Bors községben is gyakran látni, hogy a szemeteskukák környékén dobják el a szemetet). Az ammóniaszennyezés (a Marosvásárhelyi kombinátot is állandóan büntetik), vízszennyezés (pl. a Verespataki ülepítő tavak), erdőirtások (ismert meggazdagodási mód Székelyföldön), nem megfelelő állattartás bűzeszennye, tarlótüzek, mind reális probléma. (Románia volt egyébként, az első uniós állam, amely megengedte,

hogy a lisztbe rákkeltő adalékanyagot tehetnek). Országunknak megvannak a legszennyezettebb városai, Bukarestben és Temesváron a szálló por gyakran meghaladta a megengedett PM10-es értéket. Nagyváradon a CET borítja be hamuval a környéket, megyénk az Európai Unió feketelistáján volt évekig légés vízszennyezése, valamint ártézi kútjainak magas klór és ammóniatartalma miatt. Nagyvárad legszennyezettebb részei az 1-es CET, a Sinteza és az Ady Endre utca környéke (fizikai adottságukból adódóan, a gyerekek 30%-kal több szennyezett levegőt lélegeznek be, mint a felnőttek). Bizonyított tény, hogy szennyezett levegőjű városban, az emberek 3,5 évvel kevesebbet élnek!

Bicikli utak: Bors és Nagyszántó jó minőségi útját már egyre több biciklis használja, a most épülő, Nagyváradról induló bicikliút is a környezetbarát közlekedést népszerűsíti.

195 ország tudósainak véleménye alapján. Az éghajlatváltozás látható jelei a szélsőséges időjárás (meleg száraz nyarak, enyhe, nedves telek, gyakori hőhullám, extrém esőzések a trópusokon). Kihalnak állatfajok, melyek nem tudnak alkalmazkodni, de a kártevők szaporodnak (pl. köz-

ségünkben is megjelenő „új” bogárfajták). A széndioxid kibocsájtást 800 gigatonna alatt kellene tartani (már 500 felett van), ahhoz, hogy ne emelkedjen a hőmérséklet 2 foknál többel. Az óceánok elnyelték a széndioxid 1/3-át, mely elsavasodásukhoz vezetett, a gleccserek zsugo-

rodnak. A világ fosszilis tüzelőanyagai 2100-ig elfogynak, ha nem csökkentjük az energiafogyasztást, és használjuk ki a megújuló energiaforrásokat. A világ, a háborús menekültek helyett, már klímamenekültekről beszél. Ökológiai katasztrófa közeleg?

Megavárosok: szennyezettség magas fokon...

Sokan imádják a nagyvárosok forgatagát: izgalmas a sok szín, kultúra, nyelv, inger, - de el is fáraszt, nem beszélve a környezetszen�nyezési problémákról. Tokió, a környező Yokohamával összeolvadva már több mint 35 milliós lakosú, a 20 millióhoz közelit New York, Sao Paulo, Mexicováros, Szöul. Az Indiai Mumbaiban 1 négyzetkilométeren kb. 30 ezer lakos zsúfolódik össze. Las Vegasnak 15 év múlva elfogy a vize, és több száz kilométerről kellene talajvizet szállítani. Kínában elviselhetetlen a légszennyeződés, az emberek maszkokban

Mit tehetünk környezetünk védelméért? Vízbarát technikák: A csapokra szereljünk víztakarékos adagolót, gyűjtsük össze az esővizet, ne használjuk a vizet feleslegesen (zuhanyozzunk, ne folyassuk mosogatáskor, fogmosáskor, a zöldségmosó vizet öntsük a növényeinkre), ne öntsük az olajat a lefolyóba (az olaj elzárja az élővíz oxigénfelvételét). Környezet tisztasága: Fontos a szelektív szemétgyűjtés, műanyagzacskók mellőzése (pl. a PET palackok lebomlási ideje több száz év, és évente Magyarországon 1 millió tonna csomagolópapír ment a szemétbe). Takarításnál fel kell fedezni a citrom sót és ecetet, mint csodaszert, divat lett újra a háziszappan gyártása is. Rövidtávon, autó helyett fedezzük fel a biciklizés szépségét, vagy a gyaloglásét (egyetlen sport sem mozgatja ennyire meg az egész testet).

járnak az utcán, emellett sivatagosodás sújtja, és szinte minden folyója szennyezett. Kínában több mint 700 ezren halnak meg évente lég- és vízszennyezés következtében, ¾-e található itt a világ 20 legszennyezettebb városának. A világ termékeinek nagy része Kínában készülnek, az egészségre káros, és emiatt visszahívott importáruk fele innen származik. (Kérdés, mennyire vásárolhatunk az élelmiszerekből is: mert onnan importálódik a fokhagyma 80%-a, bébi tápszereken, konzerveken, dobozos gyümölcsleveken,

játékokon is ott látjuk a „Made in China” feliratot). Egyre több megavárosban indítják el a klímavédelmi programot: ösztönzik a megújuló energiaforrások használatát, a biciklizést az autóhasználat korlátozása mellett, fákat ültetnek. Az észak európai városokban divat a kerékpározás, lecserélik az óriás autókat, Sydney elől jár a napenergia hasznosításában. 2016-ra avatják fel az első ökovárost, az Egyesült Arab Emirségben épült Masdart (neve: forrás), 7 négyzetkilométeres, 50 ezer lakost tud befogadni. A város energiaszükségletének 82%-át napenergiából biztosítják, nem lesznek személyautók, a közlekedést egy elektromos LRT (light rail) rendszer oldja meg, és autó helyett, a város napelem-paneljei által feltöltött „személyi gyorsközlekedési podok” a városrészen belül szabadon használható. A szélhűté-

sű toronyházak és a szűk utcák mellett az épületek egy DNY- ÉK tengely mentén történő elrendezésével maximalizálják az árnyékos területeket, csökkentve az energiaszükségletet. Az Economist Intelligence Unit nemzetközi kutatócég minden évben összeállítja a legélhetőbb városok listáját, alapul véve a politikai stabilitás, bűnözési ráta, oktatás, egészségügyi szolgáltatások, kultúra mellett a közlekedés, hulladékszállítás, vízminőség milyenségét is. 2013-ban a legélhetőbb város az ausztráliai Melbourne, őt követi Bécs és a kanadai Vancouver. A tízes listán szinte csak Ausztráliai és Kanadai városok szerepelnek, Európából csupán a Helsinki. Kontinensünkön „élhetők” a svájci és német városok (Zürich, Hamburg, Berlin), Párizs, Budapest az 50ik, A közelkeleti és Afrikai nagyvárosok a lista végén kullognak.

Mennyire bio és egészséges Bors?

Zöld hátán zöld - Nagyszántó madártávlatból: A legzöldebb falu a környéken, fotovoltaikus park is épül területén, amely a környezetkímélő áramellátást fogja elősegíteni. A levegő tisztasága: Megjegyzendő, hogy bár községünkben nagyon sok a zöldövezet, az illegális falopások, tarlótüzek, rákkeltő anyagok eltüzelése állandó probléma a levegő tisztaságának szempontjából (fát ültetni, már nem nagyon akadnak önkéntesek!). Iható-e a víz? Egy községünkbe kiköltözött mérnök elmondása szerint, mivel több, mint 200 méterre van lefúrva, nem lehet ihatatlan a vizünk. Tény, hogy talajunk mészköves, ezt feloldja a víz, attól lesz „kemény”. A zöldes lerakódást (algásodást) egy klórosító

központ felszerelésével meg lehet oldani, amely adagolja a klórt a vízbe, mielőtt az a vezetékbe megy – ezen most dolgoznak az illetékesek. (Váradon az epeférgektől nem lehet megszabadítani a vizet, csak drága ionizáló berendezésekkel). A hiedelemmel ellentétben a víz felfőzése semmit nem segít, a szennyeződés nem párolog el, hanem koncentrálódik. Biokertészet újrafogalmazva: Őstermelők panaszkodnak községünkben: „angrós” termékekkel nem lehet versenyezni. Hiába látja a kliens, hogy az óriásira

felfújt termék nem bio, (már a palántát is génkezelten veszik meg a faluban sokan), mert az ár kedvezőbb. Egy ismerősöm elmondása szerint, a nagybani zöldség- lerakatnál, hajnalban folynak a legnagyobb üzletek, banikért viszik kilónként a középtermelőktől megvett, kezelt árut, több kézen is átmegy, míg a klienshez kerül. Nemrég, valaki megkérdezett egy paraszt nénit a borsi buszon: nincs kertje, hogy angrós zöldségeket árul? „De van, - hangzott a válasz – csak abból nem lehet ám megélni!”


8

Biharszentjánosi Bogrács Fesztivál

Bográcsgulyás illata és pezsgő utcabál Szentjános főterén A szabadtéri rendezvényeknek van egy sajátos varázsa a zárt térben szervezett eseményekkel szemben. Ott vagyunk, de bármikor tovább sétálhatunk, egy asztalnál étel és ital mellett nézegethetjük az emberek színes forgatagát, beleszagolhatunk a kondérokba és akár táncra is perdülhetünk, hiszen hely van elég a széksorok mellett. Ezért van az, hogy ezekre a rendezvényekre olyanok is ellátogatnak, körülnéznek, akiknek nem feltétlenül érdekes ez a műfaj, csak elmennek körülnézni, de az ismerősökkel való találkozás mégis ott marasztalja őket. A Biharszentjánosi bogrács-fesztivál, bár egy a gulyásfőző versenyek sokaságában, amit megyeszerte szerveznek, mégis a fentebb említett okok miatt, van rá érdeklődő. Idén harmadik alkalommal szervezte meg Lőrincz Lajos alpolgármester és csapata, másodjára a község főterén, jövőre, munkálatok miatt valószínű, hogy ismét visszatér a rendezvény eredeti helyszínére, a futballpályára. Már a déli harangszó után benépesült a tér a versenyzők csapataival, akik, miután kidíszítették asztalaikat, nagy hévvel fogtak hozzá

a gulyásfőzéshez. A csapatok közt képviselve volt a református egyház is, hiszen 3 nőszövetség (a szentjánosi, a kisszántói és a nagyszántói) csapata is versenyzett, de örök résztvevőként ott volt a borsi tanintézmény csapata is. Voltak szép díszítések, amelyek nagyrészt a magyaros stílust képviselték, és ötletes nevek is (KertÉsz, Minden lében 4 kanál). A versenyzők bográcsába Sógor Csaba EP képviselő is beleszimatolt, jelképes vándortarisznyával a vállán, a közeledő választásokon való részvételre buzdítva. Délután fellépett Biharszentjános több tehetséges tánccsapata: a Margaréta Majorett csoport, a Szentjánosbogár néptánccsoport, és a helyi Tini Dance táncosai. Az ezután fellépő Happy End zenekar tagjai között is 2 szentjánosi fiatal van, ők bő kétórás koncertet adtak, bizonyítva, a korábban említett táncosok mellett, hogy nem kell más falvak táncosait, zenészeit importálni, hiszen községünkben is megtalálhatók ugyanolyan tehetségek, ha nem jobbak! Késő délután a várva várt eredményhirdetés is megtörtént. A kispályás focibajnokság győztese egy Váradi (Aluminei) csapat lett, de a szentjánosiak sem keseredtek el, hiszen az együtt játszás öröme volt a fontos. A legfinomabb bográcsgulyás az idén a Nagyszántóiak Retro - konyhájában készült, akik díszítésben, öltözékben, ízekben (a csipetkés gulyás mellé csöröge is dukált) is az 50-es éveket idézték fel, lévén a szakácsnők is ennek az évtizednek a szülöttei. Megjegyzendő, hogy a csapatok üstje mellett ott álltak a férfiak is, sőt, volt egyszemélyes férfi szakács is (a 3. díjban részesülő Frédi), tehát otthon sem kell elkergetni férjeinket, fiainkat a fakanál mellől.�������������������������������� Sőt���������������������������� , a versenyt 2 ízben megnyerő Győrfi Istvánt az idén zsűritagnak kérték fel, ha már olyan jó hírét kelti a férfi-szakácsoknak. A díjazottak jutalma is, stílusosan, valamilyen háztartási eszköz volt. Estére már teljesen benépesült a tér, a megyénkben népszerű és tehetséges fiatalokat, Nagy Kristófi Dánielt és Fazekas Krisztát már sokan meghallgatták, igényes műsort is állítottak elő. Teljesen más műfajt képviselt az est sztárvendége, Csocsesz, a mulatós zene egyik Magyarországi híressége. A műfajnak, Bors községben úgy látszik, sok a rajongója, hiszen mozdulni sem lehetett a színpad környékén. Az énekes ki is tett magáért, bő egy órában szórakoztatta a közönséget ismert számaival, playback nélkül (ami nagy szó, hiszen nagy zenész legendákat is láttam már tátogni a Váradi színpadon!). A szentjánosi szervezők szerint, Csocsesz és csapata nagyon szerényen is viselkedett, mindenféle sztárallűrök nélkül. Úgy tűnt, tehát, hogy versenyzők, fogyasztók és szórakozni vágyók szempontjából is volt érdeklődés az idei rendezvény iránt, tehát jövőre, a szervezők ígérete szerint megismétlik!

Bors Községi Figyelő 16. szám  
Bors Községi Figyelő 16. szám  
Advertisement