Page 1

NEWSLETTER #19

PRIMAINVEST CONSULTING

Septembrie 2013 © Primainvest Consulting 2013


Finanţări Se reia depunerea pe schema de ajutor de minimis pentru IMM-uri  Având în vedere disfuncţionalităţile apărute

în modul de derulare a procedurii de înregistrare on-line pe pagina web a Ministerului Finanţelor Publice, din data de 28.08.2013, a cererilor de acord pentru finanţare, care au condus la imposibilitatea accesului egal al tuturor întreprinderilor interesate la operaţiunea de înscriere, în baza OMFP nr. 1485/04.09.2013, Ministerul Finanţelor Publice anunţă anularea procedurii de înregistrare on-line a cererilor de acord pentru finanţare şi returnarea documentaţiei, prin poştă cu confirmare de primire, către aplicanţi.  Schema ajutoarelor de minimis se va relua şi va fi administrată de Agenţiile de Dezvoltare Regională. Nu s-a definitivat încă un termen referitor la reluarea procedurii de depunere.

Iată principalele modificari care vor fi aduse schemei de minimis, dupa cum reiese din primele discutii dintre Minister si Asociatia Oamenilor de Afaceri: 

depunerea cererilor se va face in termen de 10 zile;

plafonul de ajutor va fi redus la 100.000 de euro, pentru ca mai multe IMM-uri sa beneficieze de pe urma programului;

evaluarea cererilor se va face dupa criterii care vor favoriza productia, serviciile, educatia si cercetarea.

Primainvest a participat la un sondaj derulat de www.fonduri-structurale.ro cu privire la criteriile care ar trebui să primeze in evaluarea proiectelor (vezi rezultatele sondajului aici)

Sursa: www.mfinante.ro; www.finantare.ro/


Finanţări Apeluri de selecţie lansate de GAL Someş Transilvan Măsura

41. 312

41.313

41. 322

Denumire

Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi

Încurajarea activităţii turistice

Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

Data lansării apelului de selecţie

16.09.2013

20.09.2013

16.09.2013

Data limită de depunere a proiectelor

21.10.2013

28.10.2013

24.10.2013

Fond disponibil

149.954 euro

420.000 euro

122.700 euro

Suma maximă nerambursabilă acordată

- 45.000 euro pentru persoane fizice şi microîntreprinderi (70% din valoarea cheltuielilor eligibile) - 37.059 euro pentru proiecte care prevăd activitate de producţie de bunuri (85% din valoarea cheltuielilor eligibile)

- 70.000 euro pentru proiectele care prevăd investiţii în agroturism (intensitate 85%) - 80.000 euro pentru celelalte tipuri de proiecte (intensitate 50%)

77.000 euro pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de profit

Detalii cu privire la eligibilitate şi proceduri

Click aici

Click aici

Click aici

Zona de acţiune a GAL

Mediul rural (jud. Cluj şi Sălaj) – comunele: Apahida, Aluniş, Borşa, Bonţida, Corneşti, Bobâlna, Dăbâca, Jucu, Mintiu-Gherlii, Sic, Vultureni, Recea Cristur, Gîrbou Sălaj.

Valoare maximă per proiect: 400.000 euro Intensitate sprijin nerambursabil: 100% din valoarea cheltuielilor eligibile


Finanţări Finanţări nerambursabile pentru IMM-uri 

 

   

Programul: „Designul, implementarea, promovarea si marketingul itinerariilor turistice accesibile persoanelor cu dizabilitati” Finanţator: Comisia Europeană, prin DG Intreprinderi şi Industrie Beneficiari eligibili: Consorţii formate din IMM-uri cu activitate relevantă în turism, autorităţi publice centrale cu atribuţii în turism şi dezvoltare regională, autorităţi publice locale sau asocieri/reţele de autorităţi publice locale Valoarea finanţării acordate: max. 125.000 euro (max. 75% din valoarea cheltuielilor eligibile) Termen de depunere: 22 octombrie 2013 Buget: 900.000 euro Obiectiv: Crearea, implementarea şi promovarea unor itinerarii turistice integrate, în cel puţin 3 destinatii, accesibile şi adaptate persoanelor cu dizabilităţi Mai multe detalii găsiţi accesând: http://www.fonduri-structurale.ro/

 

   

Programul: „Programul national multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului - 2013” Finanţator: Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii Beneficiari eligibili: IMM-uri; persoane fizice autorizate; societăţi cooperative; întreprinderi individuale; întreprinderi familiale; asociaţii profesionale sau fundaţii; Valoarea finanţării acordate: max. 1250 lei, reprezentând cheltuieli de cazare şi transport Termen de depunere: 10 zile de la demararea implementării Programului (23 septembrie 2013) Buget: 1.000.000 lei Obiectiv: Stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici mesteşugari şi artizani, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii manuale [...] Mai multe detalii găsiţi accesând: http://www.aippimm.ro/


Finanţări Burse pentru proiecte de cooperare interinstituțională  Ministerul Fondurilor Europene a semnat la

 Operatorul programului este ANPCDEFP,

începutul acestei săptămâni Acordul pentru care estimează ca până la finalizare să finanțarea programului “Burse și cooperare finanțeze mobilitatea a circa 336 de interinstituțională”, din cadrul mecanismului studenți și 141 cadre universitare, precum financiar al Spațiului Economic European și zece proiecte de cooperare 2009-2014 (SEE), ce pune la dispoziția interinstituțională și 20 de vizite României fonduri de peste 4,4 milioane euro. pregătitoare.  Din acest total, 4 milioane reprezintă grantul  Principalii beneficiari instituționali sunt acordat de țările donatoare, restul fiind universitățile din România posesoare a cofinanțare a statului român. Cartei Erasmus aprobată de Comisia  Banii sunt destinați îmbunătăţirii accesului la Europeană, iar parteneri sunt instituții mobilităţi transnaţionale în spaţiul academic similare sau organizații de stagiu din al SEE prin următoarele măsuri: statele donatoare. Informații complete despre țările beneficiare și tipurile de  1. Vizite pregătitoare; asistență financiară găsiți pe site-ul  2. Proiecte de mobilitate pentru studenți și personal din universități; www.eeagrants.org. 

3. Proiecte de cooperare interinstituțională.

 Sursa: http://www.fonduri-ue.ro


Noutăţi din domeniul legislaţiei de interes pentru antreprenori şi investitori  Guvernul României

a emis Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă. Scopul acestui act normativ îl reprezintă optimizarea fluxurilor financiare din cadrul programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale, respectiv asigurarea capacităţii de absorbţie a acestor fonduri. Mai multe informaţii pot fi consultate aici.

 Ministerul Agriculturii a lansat în dezbatere publică un proiect de lege prin care

urmareşte să "limiteze" vânzarea terenurilor către străini dupa liberalizarea pieţei funciare. Printre măsurile incluse în proiect se numără: persoanele fizice nu pot avea mai mult de 100 de hectare de teren agricol în proprietate; dovada că are cunoştinte în domeniul agricol, potrivit normelor metodologice la prezenta lege; desfăşurarea de activităţi agricole pentru o perioadă de cel puţin 5 ani. Mai multe detalii despre controversele şi contestaţiile generate de acest proiect veţi putea consulta aici.

 Prima varianta a documentului general pentru alocarea fondurilor UE 2014-

2020 va fi disponibil până la sfarsitul acestei luni. Declaraţii ale oficialilor Comisiei Europene, precum şi ale reprezentanţilor Guvernului României pot fi consultate aici.

 Cea mai recentă versiune a Planului de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2014-

2020 a fost publicată pe site-ul ADR Nord-Vest. Documentul poate fi consultat aici.


M&A PRIMAINVEST Listă actualizată a oportunităţilor investiţionale Proiect

Tip oportunitate

Descriere

Propunere investiţională

Observaţii

Katapulta

E-commerce

50,000 Euro (40% din firma)

-

Eurosan

Medical

500,000 Euro (80% din firma)

-

RO-IMOBILE

E-commerce

25,000 Euro (70% din firma)

-

Proiect FotoVoltaic – 1MW

Energie verde

100,000 Euro (100% din firma)

-

Proiect FotoVoltaic – 3MW

Energie verde

210,000 Euro (100% din firma)

-

Proiect FotoVoltaic – 4MW

Energie verde

Platforma e-commerce, oferire de spatii si instrumente de realizare rapida, personalizare de website pentru antreprenori si designeri web. NOU: strategie freemium! Proiect european de servicii medicale integrate (unitate de servicii ambulatorii de reabilitare, recuperare balneo-fizicopsihomedicale, de medicină sportivă, dar şi un centru de zi pentru tratamentul situaţiilor acute de criză - psihoterapie şi pentru recuperare). Situare: Cluj-Napoca, rezidential. Inaugurare: oct. 2013. Portal de imobiliare cu servicii orientate preponderent spre agentiile imobiliare dar si persoane fizice, cu extindere spre banci, asigurari. Venituri din pachete cu abonament, publicitate, anunturi sponsorizate etc. Proiect de Parc Fotovoltaic, cu toate avizele si autorizatiile obtinute. Gata de constructie. Proiect de Parc Fotovoltaic, cu toate avizele si autorizatiile obtinute. Gata de constructie. Proiect de Parc Fotovoltaic, cu toate avizele si autorizatiile obtinute. Gata de constructie.

400,000 Euro (100% din firma)

-


M&A PRIMAINVEST Listă actualizată a oportunităţilor investiţionale Proiect

Tip oportunitate

Descriere

Propunere investiţională

Observaţii

Proiect Biogaz Satu Mare 1 (1 MW)

Energie verde

260.000 Euro (100% din firma)

-

Proiect Biogaz Satu Mare 2 (1 MW)

Energie verde

160.000 Euro (100% din firma)

-

Proiect Biogaz Carei (3 MW)

Energie verde

Parking Automatizat (70 locuri)

Servicii

Discutie/negociere, variante de preluare. 1,350,000 Euro (90% din firma)

4 milioane investiti de catre asociatul german, 4 milioane de investit -

Parking Automatizat (272 locuri)

Servicii

7,200,000 Euro (90% din firma)

Posibilitate parteneriat bancar

Centru de Afaceri Zalau

Servicii

Proiect de energie regenerabila (biogaz), in Satu Mare, capacitate 1MW. Proiect de energie regenerabila (biogaz), in Satu Mare, capacitate 1MW. Proiect de energie regenerabila (biogaz), in Carei, capacitate 3MW. Parcare subterana supraetajata, cu sistem lift automatizat, in Cluj-Napoca, situare ultra centrala, capacitate 70 de locuri. Parcare subterana supraetajata, cu sistem lift automatizat, in Cluj-Napoca, situare ultra centrala, capacitate 272 de locuri. Proiect de constructie a unui centru modern si extins de afaceri in Zalau. Suprafata utila 3,780 mp (D + P + 4E). Proiect aprobat FEADR masura 312.

800,000 Euro (100% din firma)

Cu finantare nerambursabila partiala prin POR 4.1. Contract aprobat si semnat


M&A PRIMAINVEST Listă actualizată a oportunităţilor investiţionale Proiect

Tip oportunitate

Descriere

Propunere investiţională

Observaţii

Fabrica de Ferestre si Usi din PVC

Industrial

50,000 Euro (100% din firma)

Startup FEADR 312, aprobat

Fabrica de Sticla Termoizolanta

Industrial

50,000 Euro (100% din firma)

Startup FEADR 312, aprobat

Fabrica de Infolierea Profile PVC Teren constructie imobil, Oradea Pensiunea History, Tg. Mures Pensiunea Sintioana, Cluj

Industrial

Proiect aprobat FEADR masura 312. Constructia si dotarea completa a unei fabrici de ferestre si usi din PVC. Localitatea Mintiu Gherlii, Cluj. Proiect aprobat FEADR masura 312. Constructia si dotarea completa a unei fabrici de sticla termoizolanta pentru ferestre si usi. Localitatea Bunesti, Cluj. Proiect aprobat FEADR masura 312. Constructia si dotarea unei fabrici de infoliere profile PVS. Localitatea Iclod, Cluj.

50,000 Euro (100% din firma)

Startup FEADR 312, aprobat

Teren Arad

Imobiliare

Imobiliare

Teren intravilan central, Oradea, 284 mp, 65,000 Euro destinaţie construcţie office sau locuinţe ( P + 3 E, 184 mp construiţi per nivel (proiect).

-

Imobiliare

Pensiune de lux situata la 40 km de Tg. Mures, suprafata cosntruita 2,000 mp, teren 1,5 ha, 10 camere.

1,600,000 Euro

-

Imobiliare

Cabana moderna, deosebita la, ultra dotata, la 10 km de Gherla, Cluj. Suprafata utila construita 500 mp, teren 11 ha din care luciu de apa 7 ha. Destinatie: aquapark, turism, complex hotelier, business. Teren de 14 ha (posibilitate + 14 ha), persoana fizica, unic proprietar, zona Arad Vest. Destinatie: Constructii industriale, activităţi logistice, parcuri fotovoltaice, proiecte agricole.

650,000 Euro

-

1 Euro/mp

-


Sfaturi utile 7 motive pentru care site-ul tau nu converteste 1. Distragerea atenţiei • O greşeala pe care o fac specialiştii atunci când îşi creează landing page-urile este de a pune totul acolo.Spera ca, daca enumera totul, cititorul se va opri pe ceva.

2. Conţinutul important e ascuns • Daca vrei ca ceva sa fie citit, pune-l deasupra. Asigura-te deci ca cele mai multe bucati de continut, cele care sunt menite a-i face pe consumatori sa actioneze in vreun fel, sunt puse in locurile unde utilizatorii se si uita.

3. Ai nevoie de un Call to Action puternic • Un call to action pe landing page este, adesea, cel care convinge (sau nu convinge) pe cititor sa faca ceva. Daca paginile nu convertesc, este un semn ca e nevoie sa schimbi ceva. Un copywriter mai creativ, poate.

4. Ai nevoie de o direcţie mai clar delimitată • Stii traseul de conversie pe care vrei sa-l imprimi si clientilor. Poti sa-l identifici? Il faci fara cusaturi sau le permiti sa fuga pentru ca lucrurile nu sunt foarte clare? Daca nu esti sigur cat de bine ii orientezi pe oameni in directia corecta, vezi la analytics.

5. Alungi utilizatorii • Un alt motiv pentru care nu convertesti este pentru ca ii alungi accidental de pe traseul de conversie. Ai un link inapoi catre home page in acelasi loc unde i-ai incurajat sa dea check out? Mentionezi alte pagini de produse in landing page-ul altui produs? Daca da, le oferi oamenilor o scuza sa nu cumpere.

6. Îi sperii cu prea mult text • Daca ajungi pe o pagina cu 6.000 de semne si fara spatii albe, inevitabil, te sperii. Nu conteaza cat esti de interesat de produs, esti prea intimidat sa mai faci ceva. Daca vrei ca oamenii sa devina clienti, asigura-te ca paginile sunt „usurele”, scanabile si usor de procesat.

7. Nu au încredere în tine • Un ultim motiv pentru care clientii nu se simt confortabil sa cumpere de pe site-ul tau este ca nu au incredere in tine. Si asta se intampla din mai multe motive: nu ai pagina Despre noi, nu ai pus datele de contact (numere de telefon, strada etc.), site-ul nu arata profesionist, continutul nu implica sau are multe greseli, nu poti fi gasit pe social media. • SURSA: http://marketingportal.manager.ro/


Evenimente cu participarea Primainvest Consulting în luna septembrie  4 septembrie 2013: Expertul financiar al Primainvest Consulting, Tudor Oprişor,

a participat la Academia RATIO, eveniment în cadrul căruia a susţinut o prezentare pe tema “Contabilitatea capitalului uman”. Tudor le-a prezentat participanţilor la eveniment aspecte generale cu privire la capitalul uman, a evidenţiat modalităţile de recunoaştere şi evaluare aferente în cadrul situaţiilor financiare şi a sintetizat un studiu de caz care să prezinte aplicabilitatea practică a acestui subiect.  5 septembrie 2013: Primainvest a participat la prima întalnire din cadrul ediţiei de toamnă a Open Connect Cluj-Napoca. Acest eveniment se desfăşoara bilunar şi reprezintă întâlniri de networking, pitching şi mentoring pentru antreprenori, startup-uri, programatori, designeri web, oameni de media şi… curioşi.  11-12 septembrie 2013: Expertul financiar al Primainvest Consulting, Tudor Oprişor a participat la Conferinţa Internaţională „Accounting and Audit Convergence 2013”, desfăşurată în Cluj-Napoca, în incinta Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor. Evenimentul se află la a 6-a ediţie şi reuneşte cele mai importante personalităţi din mediul academic internaţional din domeniul contabilităţii şi auditului, în cadrul unor dezbateri şi prelegeri cu privire la problemele contemporane din domeniu.


Echipa Primainvest Consulting

Puteţi să ne contactaţi via:  E-mail: office@primainvest.ro  Telefon: +40 756 269 858

 Fax: +40 364 814 833

© Primainvest Consulting 2013

Newsletter PI septembrie 2013  
Newsletter PI septembrie 2013  
Advertisement