__MAIN_TEXT__

Page 1

Nr 1 2019

s.04

s.10

s.22

Engagemang för en roligare studietid - ordföranden tar över ordet!

Juriststudenten, en kostymbärande parasit eller en öldrickande festprisse?

Vad händer när maskinerna tar över?


Nr 1

2019

Xerxes Åkerfeldt

Innehåll

s.04

Engagemang för en roligare studietid ordföranden tar över ordet!

s.06

Yttrandefrihet – en både självklar och dyrköpt rättighet

Biträdande chefredaktör & skribent Juriststudent på fjärde terminen som likt sina medstudenter dricker kopiösa mängder kaffe, ligger uppe på kvällarna med en nysläppt SOU och “briljerar” med sina juridikkuriosa på “icke-juristfester”.

Emilia Hallberg

s.10

s.14

Inlägg: Konsekvenserna för den svenska arbetsmarknaden kan bli de skadligaste konsekvenserna av hamnkonflikten

s.22

Vad händer när maskinerna tar över?

Juriststudenten, en kostymbärande parasit eller en öldrickande festprisse?

Marknadsföringsansvarig & skribent Pluggar fjärde terminen på juristprogrammet. Har nära till skratt, lever på koffein och äter helst choklad. Turligt nog älskar jag löpträning.

Minna Åström Skribent

s.20

Det viktigaste är att vi uppmärksammar att alla inte mår så bra som det ser ut

Jag är ordförande för JF och läser femte terminen på juristprogrammet. Myser gärna med min katt Tjorven och dricker mer kaffe än vatten.

Alexander Gallo Skribent För Sverige – I tiden.

Rasmus Almqvist Sandén Skribent Prima Facie ges ut av Juridiska Föreningen vid

Örebro

universitet.

Utgivningen

sker fyra gånger per år och trycks i 150 exemplar per utgivning. Tidskriften delas ut till alla jurister och rättsvetare. Även anställda på institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet,

gästskribenter

och

övrigt

Ansvarig utgivare Mikaela Violante Pica Chefredaktör Alexander Garin Folkegård Biträdande chefredaktör Xerxes Åkerfeldt

utvalda erhåller tidskriften kostnadsfritt.

Grafisk formgivning/Illustration

Prima Facie finns även att ta del av på

Ida Hassel Bergström

Juridiska Föreningens hemsida.

Tryck FG Larsson www.fglarsson.se

Redaktionen förbehåller

sig

rätten

att

refusera eller redigera insänt material.

Annonsbokning marknad@jforebro.se

För icke beställt material ansvaras ej. I tidskriften g jorda uttalanden är endast

Korrekturläsare

om så anges att betrakta som Prima Facies

Jesper Eng

värderingar eller åsikter.

Marknadsföringsansvarig Emilia Hallberg

Malplacerad norrlänning som skjuter upp examen en termin för att jobba. Bra på mycket, men inte bäst på något (utom film).

Nora Gahnström Kibayi Skribent Rättsvetarstudent med en kärlek för internationella relationer, resor och allt som är roligt. Uppskattar alltid en bra skräckfilm och en god tupplur.

Katrin Jirovsky Skribent Går fjärde terminen på juristprogrammet. När jag inte pluggar så tränar jag eller fixar musikquizen till Timebeer där jag just nu är projektledare!


Prima Facie Nr 1 2019

Välkomna till Prima Facie Juridiska Föreningen vid Örebro universitets tidskrift

V

åren är på väg in och solen är snart

Nora Gahnström Kibayi skriver om hur viktig

tillbaka! Jag hoppas att er vårtermin är

yttrandefriheten är för samhället. Hon inter-

fullpackad med fina stunder och att vi

vjuar även Betlehem Dawit Isaak, en kvinna

snart kan äta glass samtidigt som vi pluggar.

vars far har fått betala ett högt pris för sina yttranden i Eritrea. Vecka 14 och 15 kommer

En ny redaktion innebär nya ansikten och

Juridiska Föreningen att anordna flera event

några små förändringar. Vi har bland annat

för psykisk hälsa, därför har Katrin Jirovsky

tillsatt en ny post – biträdande chefredaktör –

skrivit ett inlägg om hennes erfarenhet med

vars uppgifter är att hjälpa till och bolla idéer

det och om vad vi alla kan göra för att må

med mig. En till nyhet är att vi kommer ha en

lite bättre. Slutligen bjuder Rasmus Almqvist

releasefest för varje nummer som vi kommer

Sandén på en krönika om den juridiska as-

släppa i framtiden. Vem vet, det kanske även

pekten kring artificiell intelligens inom hälso-

kommer ett eventuellt samarbete med övri-

och sjukvården.

ga tidningar för de juridiska föreningarna i Sverige.

Trevlig läsning!

Detta är det första numret för den nya redaktionen och vi kan med stolthet säga att vi är jättenöjda med insatserna från samtliga skribenter. Vi har uppfångat en hel del nya

Ta hand om dig

skribenter som har mycket intressanta ämnen att erbjuda. Fru ordförande för Juridiska Föreningen, Minna Åström, bjuder på en artikel om hur hon hamnade där hon är idag och vad Juridiska Föreningen betyder för henne. Med anledning

Alexander Garin Folkegård Chefredaktör & skribent primafacie@jforebro.se

av den uppmärksammade hamnkonflikten i

Skriv gärna till mig om ni har synpunkter

Göteborg skriver Alexander Gallo ett arbets-

eller om ni vill skriva för Prima Facie.

rättsligt inlägg om ett eventuellt kryphål i den svenska lagstiftningen. Vill du veta vilka fördomar icke-juriststudenter har om juriststudenter? Då får du läsa undersökningen som Xerxes Åkerfeldt och jag har genomfört.

Studerar fjärde terminen på juristprogrammet. I år har jag märkt att desto mer juridik jag lär mig desto sämre blir jag på att laga matlådor.

3


4

Prima Facie Nr 1 2019

Engagemang för en roligare studietid - ordföranden tar över ordet! Skribent: Minna Åström

M

itt engagemang i Juridis-

utskott på tavlan. Det visade sig att

ka Föreningen startade

de sysslade med betydligt mer än

första terminen. Jag hade

fest, och tavlan fylldes snabbt med

precis börjat på juristprogrammet

olika möjligheter. Jag hade svårt att

när en informationsstund hölls om

välja, så jag anmälde intresse för to-

föreningens utskott. Klockan var

talt sex utskott och höll tummarna

strax efter halv fem och jag letade

för att komma med i åtminstone

mig blygt fram till den lärosal där

ett. Vad jag då inte visste var att JF

informationsstunden skulle hållas.

var allt annat än exkluderande, och

Utan att veta vart informationen skulle ta mig slog jag mig ned för att lyssna. Mina förväntningar var låga, det enda jag kände till om föreningen var att de snart skulle hålla ett evenemang kallat för “räkbåten”. Min förutfattade mening om föreningen var att de enbart ägnade sig åt att anordna festaktiviteter. Så när jag satt där, med kaffet i handen som stöd efter en lång dag med föreläsningar om avtalsrätt, blev jag förundrad. Hade studenter åstadkommit allt detta samtidigt som de bar en juriststudents studietid på sina axlar? Helt otroligt. En efter en presenterade styrelseledamöterna sina poster och ansvar samtidigt som de skrev upp alla

Den ansökningen visade sig vara en bidragande faktor till varför studietiden varit den roligaste tiden i mitt liv

alla som sökte fick en plats i något av deras utskott. Jag slutade upp i sittningsutskottet (nu eventutskottet) där idéerna var många och begränsningarna få. Senare samma år arrangerades JF:s utlandsresa och årets destination var Dublin. Trots att jag inte kände någon av de övriga resenärerna speciellt bra bestämde jag mig för att följa med på resan. Det visade sig att det skulle bli en av de roligaste resorna jag någonsin åkt på. I Dublin bestämde jag mig för


Prima Facie Nr 1 2019

Jag ser JF som min familj och kontoret och evenemangen som en frizon

att söka till styrelsen, vilken post

scenen. När den var över dansade

jag ville söka var inte hugget i sten,

vi tillsammans barfota fram till

därför gjorde jag precis som när

småtimmarna, jag och massor av

jag sökte till utskotten – och sökte

andra JF-älskande människor. Un-

flera poster i hopp om att bli kallad

der stjärnhimlen stod vi ute i rök-

på intervju med valberedningen.

rutan och jag fick frågan “ska du

Jag skickade in min ansökan i sista

söka ordförande för JF Örebro nästa

sekund, och den ansökningen visa-

verksamhetsår?”. Jag hade tänkt på

de sig vara en bidragande faktor till

det, men jag var nervös. Skulle jag

varför studietiden varit den roligas-

passa? Skulle jag klara av det? Skul-

te tiden i mitt liv.

le jag ens få några röster? Jag fann

förelegat samt valt att starta arbetet

trygghet under den balen efter att Jag blev invald till utbildningsan-

med kåransökan på ett mer grund-

ha diskuterat det med mina vänner

svarig för juristprogrammet och det

ligt sätt.

från JF Sverige och bestämde mig

kändes spännande. Jag fick möj-

– jag skulle söka.

lighet att påverka både föreningen

Jag ser JF som min familj och kontoret och evenemangen som

och utbildningen på ett sätt jag inte

Jag valde då att söka ordförande-

tidigare haft möjlighet att göra. Jag

en frizon, och all tid jag har lagt

posten. Det var det bästa valet jag

och min kompanjon (utbildnings-

ner på föreningen är för att jag vill

g jort. Jag har lärt känna vänner för

ansvarig RP) utvecklade posterna i

att ni, JF:s medlemmar, ska känna

livet och lärt mig saker som jag

form av rättsvetardagen och men-

likadant. Om din relation till för-

kommer ha nytta av på många olika

torskapsprojektet. Genom min post

eningen är att du tar en kopp kaffe

sätt. Mitt arbete som ordförande är

fick jag även en plats i Juris stu-

under lunchen, deltar på våra eve-

inte lika konkret som arbetet jag

derandes riksorganisation ( JURO),

nemang eller ger synpunkter om

g jorde i utskottet eller som utbild-

som är ett nationellt samarbete

utbildningen till vår utbildnings-

ningsansvarig. Jag har ett övergri-

mellan Sveriges Juridiska Förening-

bevakning så har vi kommit långt.

pande ansvar för hela föreningens

ar, där frågor gällande utbildningen

För allt vi gör, gör vi för att förgylla

verksamhet, vilket innebär att någ-

lyfts för diskussion.

er studietid och för oss betyder ert

ra av de uppgifter jag har är att leda

deltagande, stort som smått – allt.

styrelsen, utveckla verksamheten Någonstans på vägen började jag

För utan aktiva engagerade hade vi

och representera föreningen utåt på

älska föreningen och det var en

inte funnits. Ett stort tack till er för

baler och andra representationstill-

sorg att veta att det snart var över.

att ni hjälper oss att finnas, så att vi

fällen. I år har jag tillsammans med

I slutet av april 2018 höll JF Lund

kan hjälpa er att få en roligare och

resten av styrelsen valt att riva

sin årliga juristbal och jag hade

mer givande studietid!

upp det gamla golvet och renovera

äran att delta. Jag var omringad av

från grunden. Vi har arbetat med

vänner i frack och långklänning,

en omfattande revidering av våra

en orkester spelade och himlen

stadgar, byte av flera system, tagit

var klarblå. Middagen förvandlades

fram nya policys och styrdokument

till konsert när Anton Ewald intog

för att täcka de brister vi ansett

5


6

Prima Facie Nr 1 2019

Inlägg:

Konsekvenserna fĂśr den svenska arbetsmarknaden kan bli de skadligaste konsekvenserna av hamnkonflikten. Skribent: Alexander Gallo


Prima Facie Nr 1 2019

D

en svenska arbetsrätten bygger på den så kallade svenska modellen. Kortfattat

beskrivs den som att det är upp till arbetsmarknadens parter att komma överens om de villkor som skall råda på en arbetsplats. Hamnkon-

Kryphålet, som det tidigare formulerats, är utebliven arbetsfred trots tecknat kollektivavtal.

flikten i Göteborg har dock aktualiserat vad arbetsgivarsidan kallar ett kryphål i lagstiftningen.

vidtagit stridsåtgärder. Det är dessa

att accepteras. Saltsjöbadsavtalet

stridsåtgärder, eller möjligheten att

kan sägas ha inneburit ytterliga-

I Göteborgs hamn verkar två fack-

kollektivavtal på arbetsplatsen till

re begränsningar av ekonomiska

förbund, LO-anslutna Transportar-

trots vidta dem, som arbetsgivar-

stridsåtgärder samt ett tryggande av

betarförbundet och Hamnarbetar-

sidan menar utgör kryphålet i den

arbetsmarknadens parters autono-

förbundet. Hamnarbetarförbundet

svenska arbetsrätten.

mi.³

stridigheter i Transportarbetar-

Den svenska modellen bygger, som

Även om ovan nämnda avtal och

förbundet. APM Terminals, som

tidigare nämnt, på att arbetsmark-

idéer lagt grunden för svensk

sedan 2012 driver containerham-

nadens parter bär ansvaret för att

arbetsmarknad som vi känner

nen i Göteborg, har valt att sluta

komma överens om de villkor som

den, finns det idag – även om den

kollektivavtal med Transportarbe-

skall råda på en arbetsplats. Idén är

inte är uttömmande – betydande

tarförbundet. Hamnarbetarförbun-

sprungen ur svensk konsensuskul-

lagstiftning på området. Rätten att

det, den på arbetsplatsen största

tur; de viktigaste milstolparna är

vidta stridsåtgärder, den kanske

fackföreningen, har erbjudits ett

decemberkompromissen, 1928 års

viktigaste ömsesidiga rättigheten,

hängavtal på Transportarbetarför-

lagar och Saltsjöbadsavtalet.² Vid

har stöd i 2 kap 14 § RF. Rätten att

bundets avtal, ett erbjudande som

decemberkompromissen erkändes

vidta stridsåtgärder kan i sin tur

avböjts. Hängavtalet skulle förvisso

arbetsgivarens rätt att leda och

begränsas genom lag. Av 41 § lagen

ha givit Hamnarbetarförbundets

fördela arbetet av LO, samtidigt

om medbestämmande i arbetslivet

medlemmar samma villkor som

som arbetstagarnas rätt att förena

(1976:580) följer att strejkrätten för

medlemmarna i Transportarbe-

sig erkändes av arbetsgivarsidan.

parterna går förlorad när kollek-

tarförbundet, men utestängt dem

År 1928 infördes, av en borglig

tivavtal träffas mellan dem. Genom

från lokala förhandlingar.1 Den

regering, kollektivavtalet och dess

kollektivavtal uppnås den för ar-

uppkomna situationen har lett

fredspliktsverkan i svensk lagstift-

betsgivaren åtråvärda arbetsfreden,

till att både arbetsgivare och icke

ning. Arbetarrörelsen protesterade

och arbetstagarna erhåller inflytan-

kollektivavtalsbärande fackförbund

initialt men lagarna kom sedermera

de på arbetsplatsen samt möjlighet

bildades 1972 till följd av inre

att påverka arbetsvillkoren. 1 Erlandsson, Anna., Detta behöver du veta om hamnkonflikten, 2017-06-29 (2019-0221), sverigesradio.se.

2 Sigeman, Tore & Sjödin, Erik, Arbetsrätt en översikt, 6 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2013, s. 16

3 Ibid, s. 16

7


8

Prima Facie Nr 1 2019

Kryphålet, som det tidigare formulerats, är utebliven arbetsfred trots tecknat kollektivavtal. Arbetsgivarsidan menar att kollektivavtalet även bör förhindra fackförbund som inte är avtalspart att vidta stridsåtgärder. APM Terminals har tillsammans med Svenskt Näringsliv verkat för att få till en lagändring på området. Dessa insatser har visat sig ge resultat. Regeringen tillsatte 2017 en utredning som hade till uppgift att analysera lämpligheten i att ändra fredspliktsreglerna i situationer när en arbetsgivare utsätts för stridsåtgärder av annan arbetstagarorganisation än till vilken den är bunden av kollektivavtal.⁴ Parallellt med statens utredning har LO, TCO, SACO och Svenskt Näringsliv genomfört en egen utredning. Båda utredningarna är numera färdigställda och innehåller tämligen likalydande slutsatser.⁵ Av nämnd SOU framgår att kollektivavtal som utgångspunkt bör ges en utsträckt fredspliktsverkan, men med vissa restriktioner. Kortfattat skall den utvidgade fredsplikten endast

4 SOU 2018:40, vissa fredspliktsfrågor, s. 147 5 Viklund, Lars., Lex Hamnarbetarförbundet – ett oortodoxt lagstiftningsärende, Ny Juridik, 4:18, s. 17

gälla det befintliga avtalets tillämpningsområde. Möjlighet att vidta stridsåtgärder kommer således begränsas på samma sätt som för kollektivavtalsbärande fackförbund. En ytterligare viktig begränsning av den utökade fredsplikten, som det första undantaget inte omfattar, är en bibehållen rätt att vidta stridsåtgärder om syftet är att åstadkomma fackliga rättigheter som följer av kollektivavtal. Förslagen är relativt nyanserade och botar viss oro som luftats. Som jag ser det kvarstår viss problematik. Det på förhand kanske största identifierbara bekymret, enligt mig, är en överhängande risk för demokratiunderskott dels i Göteborgs hamn, dels på arbetsmarknaden i stort. En lagändring på föreslaget sätt skulle tvinga majoriteten av arbetarna i Göteborgs hamn att acceptera villkor framförhandlade av en organisation som representerar en minoritet. Effekterna för arbetsmarknaden i stort skulle kunna bli än mer bekymmersamma. Mats Glavå, docent

”En arbetsgivare som inte har några kollektivavtal skulle kunna välja att sluta avtal med en halvseriös organisation och därigenom avväpna de stora, etablerade organisationerna som har en majoritet av de anställda.”6

i arbetsrätt vid Göteborgs universitet, säger i en intervju med SVT Nyheter att:

6 Avenäs, Karin., Förslag om inskränkt strejkrätt sågas i Göteborg, 2018-06-05 (201902-21), SVT.se


Prima Facie Nr 1 2019

Att en lagändring på föreslaget sätt skulle medföra att makt förskjuts från arbetstagarkollektivet till arbetsgivarsidan är oomtvistligt

Den för arbetsgivaren utökade

avtal mellan parterna inte kommit

långsiktiga effekterna för svensk

möjligheten att välja sin kollektiv-

till stånd, och således inte heller

arbetsmarknad mer svåröverskåd-

avtalspart – som tydligt illustrerar

någon arbetsfred. Att en lagändring

liga, men bör ändå vid nyttoberäk-

den maktförskjutning en lagänd-

på föreslaget sätt skulle medföra

ningen lyftas fram. Påståendet att

ring skulle medföra – tillsammans

att makt förskjuts från arbetstagar-

en lagändring skulle medföra för-

med risken för brist på demokra-

kollektivet till arbetsgivarsidan är

lorad makt för det till antalet inte

tiskt inflytande på arbetsplatser, bör

oomtvistligt. Om lösningen på en

obetydliga arbetstagarkollektivet är

ge upphov till omfattande tvivel

konflikt är att ändra maktförhållan-

tämligen okontroversiellt. Även om

kring huruvida en utökad freds-

dena till fördel för den ena parten

utilitarismen inte erkänner antal

plikt är lösningen på problemati-

har man från lagstiftarens håll i

människor som beräkningsunder-

ken som aktualiserats i samband

min mening tagit ställning i själva

lag för nyttokalkylen ger detta en

med hamnkonflikten i Göteborg.

konflikten. Hur väl det överens-

annan bild av konsekvenserna av

stämmer med den svenska model-

konflikten. Om konsekvenserna av

len kan diskuteras.

konflikten, utöver de redan identi-

Som ovan konstaterats har konflikten lett till stridsåtgärder från båda

9

fierbara, blir en utvidgad fredsplikt

sidor. Stridsåtgärder som fått om-

För övrigt anser jag att...

fattande ekonomiska implikationer

Den uppkomna debatten kastar ljus

summering av nyttan på sista

inte bara för parterna. Företag som

på en intressant skiljelinje inom

raden.

är beroende av hamnen för trans-

den liberala idétraditionen: utili-

porter har jämväl lidit ekonomiska

tarism eller naturrätt. I detta fall

förluster till följd av den uppkom-

tycks de individuella rättigheterna,

na situationen. Dessa följdeffekter

om än i kollektiv form, få stå åt si-

används ofta som argument av före-

dan för de goda konsekvenserna en

språkare för en lagändring. Slut-

inskränkning av strejkrätten skulle

satsen att lagen till följd av dessa

medföra. Att konsekvenserna av

konsekvenser bör ändras nås, enligt

en sådan inskränkning axiomatiskt

mig, genom ställningstagandet att

skulle generera det bästa utfallet

det är Hamnarbetarförbundet som

bör dock bestridas. De ekonomis-

bär ansvaret för att ett kollektiv-

ka förlusterna är uppenbara, de

kan det enligt mig bli en dyster


10

Prima Facie Nr 1 2019

Juriststudenten, en kostymbärande parasit eller en öldrickande festprisse? Skribenter: Alexander Garin Folkegård och Xerxes Åkerfeldt

K

ärt barn har många namn, och många hattar. Prima Facies redaktion bestämde

sig för att utreda hur Örebro universitets studenter ser på juriststudenten och hans eller hennes levnadsvanor. Vi utförde dels en nätundersökning och dels en intervjustudie där vi frågade studenterna hur den stereotypa juriststudenten ser ut. Svaren kan vi med stolthet presentera här. Den första frågan vi ställde till både juriststudenter och icke-juriststudenter var vem Torgny Håstad är. Förvånansvärt fick vi nästan samma resultat på frågan från båda grupperna. Ungefär 80 % av båda grupperna visste att Håstad var ett f.d. justitieråd, resterande trodde

“PK”

“Suits”

isser” w r e s s e b “ a” “snobbig

Vi tyckte att det skulle vara roligt att fråga hur man skulle beskriva en juriststudent med ett ord. Svaren vi fick var bland annat “Suits”, “PK” och “besserwisser”. Det var dock någon som tyckte att juriststudenter är “sköna”. Det tackar vi för. Det värsta med en juriststudent är, enligt icke-juriststudenter, att “många läser programmet för att jobbet kan leda till mycket pengar och att man genom det skjuter moralen åt sidan”. Vi är också väldigt “snobbiga”. Det är förvånansvärt få icke-juriststudenter som vet vad SFS står för. Det är en hel del som tror att det är någon slags förening, som till exempel: “Snobbförbundet Sverige.” Vårt förslag är att vi

att han antingen var en f.d. justitie-

startar en sådan förening så att alla

minister eller en f.d. ordförande för

verkligen får veta vad SFS står för.

Lagrådet. Ett tips för alla juriststudenter som inte vill skämmas över resultatet av undersökningen är att läsa HD:s skiljaktiga meningar.

“sköna”


Prima Facie Nr 1 2019

Juristsstudenter

Icke-juristsstudenter

Dricker du kaffe eller te? Kaffe Te 0%

20 %

40 %

60 %

80 %

Vilken dryck föredrar juriststudenten? Öl Mousserande Cider Övrigt 0%

15 %

30 %

45 %

60 %

Vad gör juriststudenten en vanlig fredagkväll? Festar på kåren Pluggar inför en tenta Läser en avtalsrättslig bok Hänger på JFs kontor 0%

17,5 %

35 %

52,5 %

70 %

Vem är Torgny Håstad? 90 % 68 % 45 % 23 % 0%

Fd justitieråd

Fd ordförande för lagrådet Fd justitieminister

11


12

Prima Facie Nr 1 2019

Juriststudenten går till baren och köper sig en till öl, med kreditkortet studenten fått av sina föräldrar

Låt oss nu följa vår juriststudent, en typisk arbetsdag: Klockan är 06:00, juriststudentens väckarklocka ringer och utan att ens överväga att falla tillbaka i snoozeknappens varma famn för studenten sin festtärda kropp över lägenhetsgolvet. Det är dags för kaffe. Två koppar dricks hemma vid köksbordet (som sedan första tentan under T1 också fungerat som samlingsplats för diverse utskrivna rättsfall, disk och tömda dryckesburkar). Två koppar häller studen-

inriktat sinne likt ingenting annat. Med sikte på kåren går den tunga dagen fort, och snart sitter juriststudenten i goda vänners lag med öl i vänstra handen och bläckpennan över quizpappret i den högra. Juriststudenten är glad, men saknar de där kvällarna på de där dyra klubbarna i Stockholms innerstad. Särskilt saknar juriststudenten de dyra mousserande vinerna. Jurist-

ten ner i sin termos.

studenten går till baren och köper

Det är torsdag, juriststudenten ser

denten fått av sina föräldrar. Visst

frågestund i L2 och på måndag

genererar extrajobbet på Skattever-

väntar ännu en tenta. Juriststuden-

ket några kronor men de går fort

ten sluter sina ögon. Juriststuden-

åt till aktiehandeln och till de fina,

ten kanske inte festar lika ofta som

dyra, ljusblåa, märkeskjortorna.

andra studenter, kanske inte klarar

fram emot en kväll av festligheter och musikquiz vid vattenhålet kåren, men först måste ett rättsfallskoncentrat in till amanuensen och fyra timmars föreläsningar genomlidas. Juriststudenten kanske inte festar lika ofta som andra studenter, men Juriststudenten, är tapper, orädd för det nya och har ett mål-

sig en till öl, med kreditkortet stu-

sig på bara sitt CSN, kanske uppfatKvällen slutar sent, juriststudenten

tas som lite snobbig av icke-jurister

tar sig hemåt, tar av sig de mörk-

men likt rättvisans gudinna Justitia

gråa kostymbyxorna och kryper

söker juriststudenten rättvisa och

ned under täcket. Imorgon är det

törstar efter kunskap.


Prima Facie Nr 1 2019

Nyexad och redo för ledningsgruppen?

På Vinge uppmuntras alla att göra skillnad. Därför har vi byggt en stol som ger dig som nyanställd en plats i ledningsgruppen. Läs mer på vinge.se/karriar

13


14

Prima Facie Nr 1 2019

Yttrandefriheten – en både självklar och dyrköpt rättighet Skribent: Nora Gahnström Kibayi

R

ätten att fritt få tycka, kän-

och i 16:8 om brott mot allmän

det att läsa i artikel 19 att alla har

na, och uttrycka vad man

ordning redogörs vad som anses

rätt till att ta del av och sprida in-

vill är något som många av

falla inom hets mot folkgrupp samt

formation. En viktig förutsättning

oss tar för givet. I vår del av värl-

påföljder vid överträdelser. Grova

är att man inte utgör ett hot mot

den är det en given möjlighet att få

fall kan leda till fängelsestraff i

exempelvis allmän ordning eller

ha egna åsikter. Rätten att i skrift

högst fyra år.

kränker någon annans rättigheter i

få uttrycka information fritt har vi

och med att informationen sprids.

haft i Sverige så länge som 253 år –

Som ovan nämnt har vi också

Dock är pressfriheten långtifrån en

när tryckfriheten infördes här var

regleringar i yttrandefrihetsgrund-

självklar rättighet för oss alla här

det faktiskt världsunikt.

lagen som förhindrar att hat sprids

i världen och sträng bestraffning

utan konsekvenser, men det är ändå

kan väntas för den som uttrycker

Idag ser yttrandefrihetsgrundlagen

otroligt mycket som vi har rätt att

en åsikt som går emot en speciell

förstås lite annorlunda ut jämfört

uttrycka. Att få ta del av, och också

regim eller ledning. Korruption,

med 1766, vi är till exempel tillåtna

få sprida information, är något

censur och diktatorskap har lett

att kritisera makthavare. Förstås

viktigt i det svenska samhället. På

till att en stor andel människor är

måste eventuell kritik falla inom

andra håll i världen ser det dock

nästintill omedvetna om världen

lagens ramar och inte innehålla

annorlunda ut. Det är ännu många

utanför, och ledare tar till tuffa

element som kan vara brottsliga.

länder som håller hårda tyglar gäl-

metoder för att försäkra sig om att

Yttrandefriheten är inte absolut

lande information som får lov att

befolkningens ögonbindlar behålls

utan kan inskränkas genom lag.

spridas – och ännu hårdare tyglar

hårt åtdragna. Enligt yttrandefri-

Kränkningar och hets mot folk-

gällande vilken information som

hetsgrundlagen 1:11 så får myndig-

grupp är exempel på uttryck som

får nå befolkningen. I den Interna-

heter inte hur som helst granska

inte accepteras. Just hets mot folk-

tionella konventionen om medbor-

innehåll inom media som ska nå

grupp finns beskrivet i brottsbalken

gerliga och politiska rättigheter går

allmänheten innan det publicer-


Prima Facie Nr 1 2019

15

as, eller censurera och förbjuda information. Detta är en frihet som miljoner människor världen över

Foto: Privat

inte får möjlighet att ta del av. Yttrandefrihet och demokrati är förstås i sin tur kopplade till politisk frihet. Som tidigare nämnt finns det vissa regimer där korruptionen är så stark att minsta

Betlehem Dawit

motstånd möts av bestraffning. En person som står mig väldigt nära har själv fått erfara en verk-

men som också har en förälder

lighet som är mycket långt ifrån

som fått betala ett högt pris för sin

friheten vi har rätt till i Sverige –

yttrandefrihet. Skillnaden är att

min pappa. I ett östafrikanskt land,

hans situation inte ännu är historia

styrt av en diktatorisk president

som min pappas öde och frihets-

under 80-talet, var det ingen själv-

flykt, utan en som ännu pågår och

klarhet att stå upp för sina politiska

har pågått under 18 år nu.

värderingar. Min far var engagerad i föreningslivet och i politiken vilket

Betlehem Dawit Isaak och jag träf-

var riskabelt om man inte delade

fades i min hemstad Visby under

värderingar med de styrande po-

Almedalsveckan för fyra år sedan.

litikerna i landet. Att komma från

Vi spenderade tid tillsammans i

en välutbildad familj såsom han

vad som kan kallas den ultimata

och samtidigt vara kritisk mot vissa

hyllningen för politisk frihet och

politiska element sågs som väldigt

demokrati, och även pressfrihet.

hotfullt. Han kunde tillslut inte

Politiska partier står tätt i stugor

stanna i landet efter att ha fängslats

tillsammans, åsikter och argument

och utfrågats. Politisk asyl i Sveri-

utbyts fritt, affischer med slogans

ge blev nödvändigt, och resten är

och löften om ett bättre Sverige

historia.

syns överallt. Journalister cirkulerar och dokumenterar. Jag fick visa

Det finns en beundransvärd person

mina favoritställen i staden som

som precis som jag har fått växa

blev min pappas nya hemstad, och

upp i Sveriges demokratiska vagga,

fristad, för 30 år sedan.

Att komma från en välutbildad familj såsom han och samtidigt vara kritisk mot vissa politiska element sågs som väldigt hotfullt


16

Prima Facie Nr 1 2019

Vi måste beskydda vår yttrandefrihet, men vi måste också göra den mer tillgänglig

Betlehems pappa har fått betala ett högt pris för sin yttrande- och pressfrihet. Dawit Isaak har beskrivits som en symbol för ytt-

I Sverige har vi fri press och en väldigt bred yttrandefrihet. Hur skulle du säga att det påverkar oss som samhälle?

randefrihet och allas rättighet att få uttrycka sina åsikter och sprida information utan att fängslas. År 2001 fängslades han i sitt hemland Eritrea utan rättegång, i samband med sitt arbete som journalist. Eritrea har flest fängslade journalister i Afrika och anses vara ett av länderna med mest mediecensur. Nyheter får endast spridas av staten och många journalister från privatägda tidskrifter har fängslats utan rättegång sedan 2001, enligt organisationen Committee to Pro-

Jag tror att vi i Sverige kan vara väldigt naiva, vi måste beskydda vår yttrandefrihet, men vi måste också göra den mer tillgänglig. Vi måste se till att alla som vill använda sig av den också får göra det på riktigt. Fler unga bör få uttrycka sig mer i de större medierna, även barnens röst och rättigheter stärks när de själva får prata om de som är viktigt för dem. Samtidigt är jag glad för att vi lever i en tid där sociala medier

tect Journalists.

är ett maktmedel i yttrandefrihetens

Dawit Isaak anses vara vad Amne-

sina nackdelar. Det finns även en

sty International kallar samvetsfånge, eller Prisoner of Conscience på engelska – en person som sitter fängslad baserat på bland annat sin

anda, men som sagt, det har också hotbild där.

Vad är den största faran med ickedemokratiska samhällen?

åsikt och tro utan att ha utövat eller förespråkat våld i samband med

Den största faran är att människor

det. Han är även den enda svens-

hamnar i desperata situationer,

ka medborgaren som är en sådan

många lämnar sådana samhäll-

fånge idag. Jag kontaktade Betlehem

en, vissa dör i dem, och vissa dör

för en intervju och följande text är hennes tankar gällande yttrandefrihet, pressfrihet, och demokrati.

för dem. Många gånger är det ju interna maktspel som gör att sådana samhällen uppstår. Och besatthet av


Prima Facie Nr 1 2019

makt är alltid farligt och drabbar miljontals, det har vi otaligt många exempel på. När människor inte får vara fria får det uppenbara konsekvenser, oftast så horribla att de kan kallas för brott mot mänskligheten. Vi måste värna om de individuella fri- och rättigheterna, och på samma sätt värna om de som är skyldighetsinnehavare gentemot oss medborgare.

Vad var Dawits ambitioner med sitt skrivande? Jag kan bara spekulera, jag tror att han ville väcka ett intresse för samhället och det politiska livet i Eritrea. Sen tror jag att han ville ha en förändring, att synen på könsroller, makt, sex och olika typer av sjukdomar skulle vara av en liberal hållning, att människor skulle få

År 2017 tog du emot UNESCO:s pressfrihetspris för din pappas räkning. Hur kändes det? Vad tror du Dawit hade känt om han var med?

tillhör en särskilt utsatt grupp i

Jag kände en oerhörd styrka och

åtnjuta denna frihet på samma sätt

glädje! Och önskade att min pappa

som oss i Norden, och det är min

varit där och att det var han som

största förhoppning att den dagen

skulle få ta emot sitt pris själv, jag

kommer inom en snar framtid.

tror att han hade varit väldigt glad och stolt, för det var jag när jag tog emot det för honom, och för alla de som varje dag kämpar för yttrandefriheten.

Har du några förhoppningar om att yttrande- och pressfriheten en dag kommer vara mindre strikt i Eritrea? Jag har förhoppningar om att

vara sig själva.

Eritrea ska vara det land som eritre-

Men mest tror jag att hans skrivande

land där eritreaner ska vilja investe-

handlade om att ställa de jobbiga frågorna, inte bara till de människor han träffade och skrev om, utan att

aner i första hand ska vilja leva i, ett ra, utbilda sig, semestra, ett land där eritreaner får de bästa möjligheterna.

fråga sig själv. Vem är jag nu? Vad

Hård censur och informationsiso-

vill jag leva i för samhälle? Vad

lering kan leda till riktigt skräm-

kommer att jag att lämna för arv och

mande konsekvenser för samhällen

varför?

och dess medborgare. Journalister

vissa länder och Betlehems tankar belyser på ett öppet sätt varför yttrandefriheten är något att värna om och uppskatta. Det återstår att se om alla världens länder en dag får

17


Sätt kurs mot en långsiktig karriär. På Cederquist är hållbarhet ett självklart fokus. För oss som advokatbyrå innebär det tre saker. Dels att vi bygger långsiktiga relationer med våra kunder, något som bidrar till att vi själva utvecklar våra kunskaper. Dels att vi tänker på våra medarbetare, vilket innebär att vi arbetar hårt, men respekterar ditt behov av fritid och avkoppling. Och slutligen, förstås, att vi alltid agerar med miljön i åtanke.

DEN MODERNA BYRÅN CEDERQUIST.SE


”Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång” Cederquist drivs sedan en tid tillbaka som ett True Partnership. Och för att hitta nya vägar att vandra i en traditionellt sett konservativ bransch har de bland annat hämtat inspiration från Google och Apple. Nyckeln till att driva en modern advokatbyrå är att ha passionerade medarbetare som vill vara med och utveckla sig själva, kunden – och Cederquist, säger Angelica Ljung, HR – och Employer Branding specialist på Cederquist.

Cederquist grundades 1953 och har gått från att vara en traditionell advokatbyrå till en modern affärspartner. Men deras mål har alltid varit att hinna först in i framtiden genom att utvecklas tillsammans med marknaden som är under ständig förändring. Idag drivs byrån som ett modernt bolag med en gemensam kultur och ett tydligt kunderbjudande. Vi har flera spännande digitala lösningar på ingång och en modern approach till hur man ska attrahera och behålla jurister, säger Angelica Ljung, HR- och Employer Branding specialist och förklarar att deras fokus framöver bland annat ligger att bibehålla en modern och värderingsstyrd kultur. Vi har arbetat med våra värdeord; kvalitet, lyhördhet, passion och hållbarhet i över tio år, vilket gör att vi står ut bland andra byråer, säger hon. Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång Hos oss finns det en tydlig entreprenöriell anda och alla förutsättningar för att göra ett personligt avtryck och påverka de beslut som fattas. Vi är en stor organisation, men samtidigt tillräckligt små för att vara personliga, säger Angelica Ljung.

De tar även emot juriststudenter genom sommarnotarietjänster, deras student- och talangpool samt via deras årliga rekryteringsevent ”CQ Recruitment Days”. Det är många som är intresserade av att arbeta extra på Cederquist, bland annat tack vare att de får en unik inblick i det vardagliga arbetet på topprankad affärsjuridisk advokatbyrå. För oss är det en självklarhet att erbjuda juriststudenter en möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om oss som arbetsgivare. Vi vet att det finns många spännande arbetsplatser att välja mellan som färdig jurist och det är därför viktigt för oss att redan tidigt etablera en relation till de studenter som är nyfikna på just affärsjuridik.

Dina tips till studenter som vill lära känna Cederquist? Följ oss på våra sociala medier, där lär ni känna oss som organisation och våra medarbetare. Håll även koll på vår hemsida och kärriärsida för att läsa intervjuer i vår karriärblogg och andra nyheter. Kom fram till oss på mässor och andra event, bästa sättet att lära känna Cederquist är att prata med någon som redan är en CQare! #Denmodernabyrån #CQ


20

Prima Facie Nr 1 2019

Det viktigaste är att vi uppmärksammar att alla inte mår så bra som det ser ut Skribent: Katrin Jirovsky

D

en drabbar ett otaligt antal människor varje år, skördar

Vecka 14 och 15 har Juridiska Föreningen temaveckor

flest mäns liv i Sverige

för att uppmärksamma problematiken kring psykisk

(åldrarna 15–44) och orsakar allt fler sjukskrivningar varje år. Trots

ohälsa. Vi kommer under dessa veckor att anordna

detta är det extremt svårt att prata

flera event kopplade till temat, så som föreläsningar,

om. Jag menar inte någon epidemi som startat nu på senare år som

middagar, brunch, filmvisning och tävlingar. Håll utkik

smittat världen. Jag menar något

på våra sociala kanaler så att du inte missar något av

som alltid funnits där men inte blivit uppmärksammat förrän nu.

kommande event!

Den psykiska ohälsan är inget nytt, den har vi bara gömt undan; i historieböckerna genom att kalla folk ”sinnesslöa” eller ”galna”. Förr kunde vissa till och med spärras in på ”dårhus” om de avvek från det då ”normala” tänkandet. Det som gjort att människor nu är mer öppna är det avtagande stigmat som kunnat uppnås här i Sverige, genom att

var det okej om jag fick lägre, ”jag

det fanns inte tid för vare sig nöjen

var ju ändå inte så kapabel där”.

eller kompisar. När jag stötte bort

Även om jag fick A eller alla rätt

kompisar gick det i en ond cirkel,

på ett prov var jag alltid tvungen

jag hade inte längre någon att prata

att höra hur det gått för andra för

med och inte heller något annat

att försäkra mig om att jag varit

att fokusera på i och med slutet på

”bäst”. För prestation är inte värt

innebandyn.

något om man inte är den enda som kan prestera, eller hur? Ingen

Jag fick dåligt samvete över allt

kommer ihåg vem som tar silver,

jag gjorde som inte var att plugga,

förutom i Idol. Jag blev äldre och

och jag kan inte ens räkna antalet

sedan.

började gymnasiet i hemstaden.

gånger jag tänkte att det inte var

Bästa vännerna spreds ut och jag

värt det. Att det inte var värt att ta

På grund av detta avtagande stigmat

gled ifrån dom på ett sätt jag aldrig

så mycket kritik och påfrestning-

trodde skulle hända. Jag beskyllde

ar bara för en liten bokstav på ett

mig själv för just det och det gör

papper.

så många vågar prata om psykisk ohälsa. Det är inte lika tabubelagt som det var ens bara för fem år

känner jag att jag kan berätta min historia. När jag var 13 år bestämde jag mig för att bli advokat, så jag började plugga och ligga i. Det blev stressigt och allt annat än A var ett misslyckande. Det fick jag höra av min pappa. Förutom i idrotten, där

jag fortfarande. Någonstans däromkring tiden man Betygshetsen fortsatte, jag slutade

skulle söka till universitet nådde

innebandyn, sporten jag älskade,

jag min bristningsgräns. Jag visste

eftersom betygen kom först och

inte riktigt vad jag skulle ta mig


Prima Facie Nr 1 2019

till. Jag ville därifrån, jag brydde

som jag och har full förståelse. Jag

allt jag inte kände i mig själv. Det i

mig inte hur eller vart jag skulle ta

blir inte isolerad på samma sätt

sig skapade ytterligare en sak som

vägen. Bort från min familj, bort

som innan. Min pojkvän uppmanar

jag var tvungen att ”uppnå”. Ofta

från staden jag varit så isolerad i

mig att inte alltid plugga utan att gå

är vi stressade över annat än bara

och bort från ”kompisarna” i sko-

ut och göra saker, men motiverar

betyg. Det kan vara att upprätthålla

lan. Jag skulle hålla ut i tre måna-

mig samtidigt till att verkligen göra

en image också. Det är också en del

der till, sen skulle jag bort. Så när

det jag ska i skolan.

jag bestämde mig var det som att gå in i en trans och bara hålla ut.

Juridiska Föreningen anordnar nu

Och nästa hösttermin började jag

temaveckor i början av april för

på min drömutbildning i Örebro,

att uppmärksamma och fortsätta

juristprogrammet.

avstigmatisera den psykiska ohälsan som vissa kanske inte ens vet att

Här blev det lättare att andas, det

de är drabbade av. Jag visste inte

var första gången jag var fri på rik-

förrän jag fick distans till det. Det

tigt; känslan av att flytta hemifrån.

kommer arrangeras tävlingar på

Det var också som att gå ur askan

kontoret, föreläsning, JF-Klubb,

och in i elden avseende mängden

brunch, yoga och spökboll på

plugg som behövde göras utanför

JF-idrotten, filmvisning och mer!

skolan. Det var ändå en lättnad för

Vi alla måste våga prata mer om

mig, med tanke på vad jag kommer

den psykiska hälsan. Den största

ifrån. Nu när jag inte är färsk från

skillnaden nu från förr är att de jag

”gymnasie-pressen” blir universi-

kände på gymnasiet inte hade den

tetshetsen allt mer påträngande,

grad av mognad som de personerna

med betygshets och skrämselpropa-

jag träffade när jag började på Öre-

gandan att ”man aldrig kommer få

bro universitet. Det märktes att de

ett bra jobb med ett BA i bagaget”.

var mer accepterande och lyssnade,

Skillnaden nu är att de jag umgås

inte bara hörde. De är i samma

med nu pluggar minst lika mycket

sits som jag nu och vi har lika stor press på oss. Vi måste våga fråga folk om den stressen och hur det

För prestation är inte värt något om man inte är den enda som kan prestera, eller hur?

får oss att må, för det är inte alltid lätt att ta upp. Många vill prata om vad den psykiska påfrestningen innebär och vissa känner att de vill gå till en psykolog, andra inte. Det viktigaste är att vi uppmärksammar att alla inte mår så bra som det ser ut. Det värsta de här sista åren var att när folk skulle beskriva mig var det alltid som ”glad”, ”sprudlande” eller ”glädjespridare”, för då visste jag att jag kompenserade utåt för

För då visste jag att jag kompenserade utåt för allt jag inte kände i mig själv. i den hets vi möter här på juristprogrammet, det gäller inte bara betygen. Vi försöker desperat upprätthålla den bild många har av just juriststudenter. Alltid sminkade, fixat hår och noga valda outfits. På seminarierna sitter alla knäpptysta på grund av rädslan att säga fel och ”göra bort sig” för lärare och klasskamrater. Mitt mål är att folk i allmänhet och juriststudenter i synnerhet ska våga visa och prata om att det är okej att inte alltid vara glad, att vara stressad, inte alltid ”fixad”, ha ångest över något eller bara inte ha ”en bra dag”. Jag önskar att någon sagt det till mig.

21


22

Prima Facie Nr 1 2019

0001101001001001010001101011110100100110100101000110101000110110010010001011001010001101001001101001011011001010

Vad händer när maskinerna tar över? 100011010010010010100011010111101001001101001010001101010001101100

Skribent: Rasmus Almqvist Sandén

I

många årtionden har artifi-

Det kan ifrågasättas om AI överhu-

ciell intelligens (AI) varit ett

vudtaget är intressant, om det nu

huvudtema i science fiction,

huvudsakligen är ett ämne i science

ofta i form av ett robotuppror.

fiction. AI är intressant för att det

Som klassiska exempel kan The

redan finns i vår verklighet och

Terminator (1984) och The Matrix

kan vara farligt på grund av något

(1999) nämnas, två skildringar av

så simpelt som en maskin som kan

en framtid där världen har tagits

skriva en övertygande text – något

över av maskiner som är över-

som öppnat upp för möjligheterna

lägsna människor. Denna rädsla

att skapa tusentals falska men uni-

kan anses spegla verkligheten,

ka och trovärdiga nyhetstexter, pro-

om än inte i den utsträckning att

duktrecensioner, rykten och förtal

maskiner kommer ta över värl-

eller bedrägerier. I och med hur

den eller utplåna mänskligheten.

digitaliserat vårt samhälle är, och

Vissa föreställningar av AI i science

hur mycket vi litar på att modern

fiction behandlar mer ”harmlösa”

teknik fungerar till vår fördel, har

idéer, t.ex. om maskiner kan tänka.

denna nya AI ansetts medföra stor

Filmen Ex Machina (2014) handlar

risk att eskalera till något vi inte är

om Turingtestet, något som kortfat-

redo att hantera.

tat kan förklaras som ett prov där en maskin prövas om den kan vara

Var ligger den juridiska aspekten i

så övertygande mänsklig att en för-

frågor om AI då?

söksperson inte ska kunna avgöra om maskinen faktiskt är en maskin

Mina tankar går direkt till hälso-

eller en människa. En av många de-

och sjukvården och dess rättsliga

finitioner av AI, en som jag tycker

reglering. Detta kan bero på att det

kort och enkelt förklarar idén, är

i skrivande stund precis framkom-

”en maskins förmåga att imitera

mit att 1177 Vårdguiden har mil-

intelligent mänskligt beteende”.

jontals inspelade samtal som finns

tillgängliga på nätet. Ljudfiler har sparats och lagrats på en oskyddad webbserver. Lite klantigt av de an-

svariga, kan en tycka.

Vad händer om AI:n är felprogrammerad så att den ställer fel diagnoser?

Nu må denna skandal inte direkt relatera till AI, men AI är något som det forskas mycket om inom hälso- och sjukvården. Karolinska Institutet utvecklar en AI som ska lära sig att tolka röntgenbilder. Istället för att läkare ska lägga tid

0110010110111100101101100010101100100100010110010101000110100101001010001101011110100100110100101000110101000110


Prima Facie Nr 1 2019

011001011011110010110110001010110010010001011001010100011010010100101000110101111010010011010010100011010100011

på att bedöma vilken vård patienter

Vare sig det är fråga om en vinklad

behöver ska en AI göra det, så att

programmering eller en felpro-

läkare kan fokusera på de ”svårare”

grammering som leder till patient-

fallen. En AI kan dessutom jobba

skadan förblir den juridiska frågan

utan vila och under obekväm ar-

densamma – vem bär ansvaret? Ska

betstid. Det kan ju inte vara annat

vårdgivaren, den som har ”anställt”

än fördelaktigt?

eller beställt AI:n, vara ansvarig? Eller ligger ansvaret på leverantö-

Föreställ dig en framtid där du går

ren? Eller är det producenten som

till vårdcentralen och inte behö-

bär på ansvaret?

ver vänta på att få träffa en läkare. Istället går du till en datorskärm,

Idag bygger all lagstiftning inom

svarar på några frågor, varpå datorn

hälso- och sjukvården på att det är

bedömer om du ska prioriteras i

två personer som möts, en läkare

vårdkön eller inte. Simpelt och

och en patient. Kan samma lagstift-

smidigt?

ning tillämpas när det inte längre är ett möte mellan en läkare och en

Även om AI:n i sig är objektiv så

patient, utan mellan en maskin och

har den programmerats av någon.

en patient? I och med 1177-skanda-

Vad händer om den som program-

len blir det intressant att fråga sig

merat AI:n inte är objektiv, utan

om AI omfattas av tystnadsplikt?

programmerar AI:n så att vissa

Kan en AI bli föremål för brott mot

grupper alltid ska prioriteras eller

sekretess? Omfattas en AI generellt

alltid hamnar sist i kön, t.ex. på

sett av samma regelverk som en

grund av etnicitet eller religiös

läkare? Om svaret är ja, ska Inspek-

inriktning? Vad händer om AI:n är

tionen för vård och omsorg (IVO)

felprogrammerad så att den ställer

utöva tillsyn över maskiner likväl

fel diagnoser? I båda fallen kan det

som människor? Ingen av de ovan

tänkas leda till att patienten lider

ställda frågorna har idag ett uppen-

skada, eller i värsta fall avlider.

bart svar.

Omfattas en AI generellt sett av samma regelverk som en läkare?

Det kan ifrågasättas huruvida vi bör sträva efter att överlåta hälso- och sjukvården från den mänskliga kontakten till ett möte mellan patient och AI – och det är inte bara på grund av rädslan att maskiner ska ta över världen á la The Matrix eller dylikt. Vill vi verkligen överlåta vår hälsa och vårt välmående till ettor och nollor, där vi varken kan veta säkert om vi får en trygg vård eller om lagstiftningen är adekvat anpassad för när AI tar över?

000110100100100101000110101111010010011010010100011010100011011001001000101100101000110100100110100101101100101

23


presenterar

www.dromjobbet-linklaters.se

Profile for Prima Facie

Prima Facie nr 1 – 2019  

Prima Facie nr 1 – 2019  

Advertisement